Προγραμματισμός με GTK

download Προγραμματισμός με GTK

of 12

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  74
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Προγραμματισμός με GTK. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ kanenas2005@yahoo.gr parsifal@cs.uoi.gr. Δημιουργία GUI με υψηλού επιπέδου Widget Toolkits. Μερικές γενικές αρχές - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Προγραμματισμός με GTK

 • GTK

  -

  . kanenas2005@yahoo.grparsifal@cs.uoi.gr

 • GUI Widget Toolkits

  1. (Widgets), ,

  2. Widgets (, , check boxes)

  3. (containers) Widgets (, panels)

  4. Widgets

  5. (user events)

  6. event (back-end)

 • ;

  / , Native APIs GUI. Toolkits, , :

  1.

  2. R.A.D.

  3. , Native APIs

  4. ,

  5.

 • ; Toolkits, (GNOME) ...;

 • GTK (1)#include

  static gint delete_event_cb(GtkWidget* w, GdkEventAny* e, gpointer data);static void button_click_cb(GtkWidget* w, gpointer data);

  int main(int argc, char* argv[]) {GtkWidget* window;GtkWidget* button;GtkWidget* label;

  gtk_init(&argc, &argv);

  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);button = gtk_button_new();label = gtk_label_new("Hello, World!");gtk_container_add(GTK_CONTAINER(button), label);gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), button);gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Hello");gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(button), 10);gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(window), "delete_event", GTK_SIGNAL_FUNC(delete_event_cb), NULL);gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button), "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC(button_click_cb), label);gtk_widget_show_all(window);

  gtk_main();

  return 0;}

  static gint delete_event_cb(GtkWidget* window, GdkEventAny* e, gpointer data) {gtk_main_quit();return FALSE;}

  static void button_click_cb(GtkWidget* w, gpointer data) {GtkWidget* label;gchar* text;gchar* tmp;

  label = GTK_WIDGET(data);gtk_label_get(GTK_LABEL(label), &text);tmp = g_strdup(text);g_strreverse(tmp);gtk_label_set_text(GTK_LABEL(label), tmp);g_free(tmp);}

  * HelloWorld :p* , , ,, , ...! :)

 • GTK (2) , !

  1. C ( bindings )

  2. C GTK,

  3. GTK

  4. .

 • GTK (3) -

  1.#include , GTK

  2.gtk_init(&argc, &argv); , (signal handlers). GTK-specific

  3.window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);button = gtk_button_new();label = gtk_label_new("Hello, World!");

  ( :GtkWidget* window;GtkWidget* button;GtkWidget* label;)

 • C;;;1. custom (- )

  2. bindings GTK managed (interpreted)

  3. widgets: GtkWidget

  4. widgets GtkWidget*/gtk__new() GtkWidget*

  5. .

  6..:gtk_container_add(GTK_CONTAINER(button), label); GtkContainer* GTK_CONTAINER() casting GtkWidget*, C .

 • HelloWorld revisited... ' , HelloWorld:

  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);button = gtk_button_new();label = gtk_label_new("Hello, World!");gtk_container_add(GTK_CONTAINER(button), label);gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), button);gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Hello");gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(button), 10);

  , ( ). . , :

 • Signals1. widget .

  2. signals widget ( instance GtkObject)

  3. callback

  4. gtk_signal_connect:gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(window), "delete_event", GTK_SIGNAL_FUNC(delete_event_cb), NULL);gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button), "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC(button_click_cb), label);

  5.: , callback user_data .

  6.gtk_widget_show_all(window); ( gtk_widget_show window )gtk_main(); .

 • interface1. GTK layouts: free-form

  2. containers widgets

  3.Abstract GtkContainer

  4. :

  GtkVBox( )GtkTable( )

 • 1.GTK+ Official Website:http://www.gtk.org

  2.GTK+ 2.0 Official Tutorial:http://www.gtk.org/tutorial/

  3.Widget toolkits - Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Widget_toolkit

  4.GTK+ - Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/GTK+(GTK logo)

  5.GTK+ / Gnome Application Development:http://developer.gnome.org/doc/GGAD/