ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία....

of 19 /19

Embed Size (px)

Transcript of ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία....

Page 1: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας
Page 2: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Στο παιχνίδι, κάθε παίκτης παίρνει το ρόλο ενός Dominus, του αρχηγού ενός οίκου της Capua, μιας πόλης της Αρχαίας Ρώμης. Κάθε οίκος προσπαθεί να αποκτήσει επιρ-ροή. Η μάχη για την κυριαρχία κερδίζεται μόνο συνδυάζοντας πολιτικές σκευωρίες και ένδοξες μάχες στην άμμο της αρένας.

Σαν Dominus, έχετε ποικιλία πόρων στη διάθεσή σας. Οι φρουροί σας προστατεύ-ουν από τις σκευωρίες των αντιπάλων σας. Οι σκλάβοι εργάζονται στην οικία σας και κερδίζουν χρυσό. Ελέγχετε επίσης ένα Ludus, μια σχολή εκπαίδευσης μονομά-χων. Οι μονομάχοι ανταγωνίζονται για να φέρουν δόξα στους ίδιους και επιρροή στον Dominus τους.

ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ

μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά-νουν Μονομάχους, Σκλάβους και Εξοπλισμό.

ΚΑΡΤΕΣ ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ

διατήρηση ενός μεγάλου αριθμού Μονο-μάχων είναι ένας τρόπος να κερδίσετε Επιρροή.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΚΛΑΒΩΝ

νουν τον πλούτο του Οίκου τους.

ΚΑΡΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

και κράνους). Υπάρχουν τρία είδη Εξο-πλισμού: Όπλα, Πανοπλίες και Ειδικά. Μόνο μια κάρτα κάθε είδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε Αγώνα Αρένας.

ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΙΝΤΡΙΓΚΑΣ

του. Η Τράπουλα Ίντριγκας περιλαμβάνει Σκευωρίες, Αντιδράσεις και Φρουρούς.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΚΕΥΩΡΙΑΣ

σουν σκευωρίες που έπαιξαν άλλοι Οίκοι.

σετε επιπλέον Φρουρούς. Οι Φρουροί μπορούν να βρίσκονται στο χέρι σας, ή ανεπτυγμένη στο τραπέζι σαν Κτήση σας.

Οι σκευωρίες αναπαρι-στάνουν μια ποικιλία ύπου-λων ενεργειών. Μπορείτε επίσης να Εξαργυρώσετε τις Σκευωρίες για Χρυσό. Όλες οι Σκευωρίες έχουν μια ελάχιστη απαιτούμενη Επιρροή.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣΟι Αντιδράσεις είναι ισχυ-ρές ενέργειες αντίδρασης, οι οποίες παίζονται ως απάντηση σε άλλα γεγο-νότα του παιχνιδιού. Κάποιες Αντιδράσεις είναι Ξίφη, τα οποία χρησιμο-ποιούνται για να σταματή-

ΚΑΡΤΕΣ ΦΡΟΥΡΩΝΟι Φρουροί είναι ειδική Αντίδραση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να ακυρωθούν Σκευω-ρίες που έχουν εσάς στόχο. Οι Φρουροί μπορεί και να αποτύχουν. Αν αποτύχετε μπορείτε να χρησιμοποιή-

Η Τράπουλα Ίντριγκας περιλαμβάνει όλα τα είδη σχεδίων και μηχα-νορραφίας που χρησι-μοποιεί κάθε Dominus κατά των αντιπάλων

Οι μονομάχοι είναι ιδιαίτεροι σκλάβοι, εκπαιδευμένοι για μάχη στην Αρένα, ώστε να φέρουν επιρροή και δόξα στον Οίκο σας. Η

Οι Σκλάβοι είναι υπηρέτες του Dominus, οι οποίοι κερδίζουν χρήμα-τα και εκτελούν διάφορες εργασί-ες. Οι σκλλαβοι

Οι Κάρτες Εξοπλισμού αναπαριστάνουν οπλισμό και εκπαίδευση για τους Μονομάχους των Οίκων, ώστε να χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένο εξοπλισμό (αντί του απλού σπαθιού

Η Τράπουλα Αγοράς π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι στοιχεία που μπορεί να αγοράσει κάθε Domi- nus για να βελτιώσει τη θέση του στη Ρω-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΕγχειρίδιο Οδηγιών

Τράπουλα Αγοράς (62 κάρτες)Τράπουλα Ίντριγκας (104 κάρτες)

Καρτέλες Οίκων (4)Δείκτες (148)

Ζάρια (48)Μινιατούρες Μονομάχων (4)

Κεντρικό Ταμπλό

Page 3: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΟΙΚΩΝ

Οι Καρτέλες Οίκων εξυπηρετούν σαν το κέντρο της περιοχής παιχνιδιού σας, αλλά και για να σημειώνετε την επιρροή σας. Επίσης αναγράφουν τις αρχικές σας Ιδιοκτησίες: Μονομάχους, Σκλάβους, Φρουρούς και Χρυσό. Κάθε Οίκος έχει διαφορετικούς Ειδικούς Κανόνες και αρχι-κές Ιδιοκτησίες.

μός των ζαριών που έχετε καθορίζει τη ζωή του Πολεμιστή σας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ

Το Κεντρικό Ταμπλό χρησιμοποιείται σαν τη Μεγάλη Αρένα, όπου οι Μονομάχοι σας εξασκούν την αιματηρή τους τέχνη. Τα στοιχή-ματα τοποθετούνται στις γωνίες της Αρένας.

ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ ΜΟΝΟΜΑΧΩΝΟι μινιατούρες αυτές αναπαρ ιστάνουν τον πολεμιστή σας στην αρένα. Κάθε παίκτης χρησιμο-ποιεί τη δική του, ίδια, μινιατούρα σε όλο το παιχνίδι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥΚάθε γύρος ξεκινάει με τη Συντήρηση και έπειτα χωρίζεται σε τρεις Φάσεις:

1) Φάση Ίντριγκας2) Φάση Αγοράς3) Φάση Αρένας

Η Φάση Ίντριγκας είναι όταν οι Οίκοι παίζουν τις Σκευωρίες τους, ελπίζοντας να βελτιώ-σουν τη μοίρα τους, καθώς υπονομεύουν τους αντιπάλους τους.Η Φάση Αγοράς είναι όταν οι παίκτες πωλούν, αγοράζουν και ανταλλάζουν Ιδιοκτησίες (Μονομάχους, Σκλάβους και Φρουρούς). Οι παίκτες επίσης κάνουν προσφορές για αγορά νέων Ιδιοκτησιών στη Δημοπρασία.Η Φάση Αρένας είναι όταν γίνονται τα αιμα-τηροί αγώνες. Οι Μονομάχοι δύο Οίκων πολεμούν μεταξύ τους, σε μια βίαιη μάχη για Εύνοια και Επιρροή.Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γίνετε ο οίκος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Capua, διασφαλίζοντας για τα επόμενα χρόνια τη δύναμη της οικογενείας σας.

ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥΚατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες δωροδοκούν, δηλητηριάζουν, προδίδουν, κλέβουν, εκβιάζουν και υπονομεύουν ο ένας τον άλλο. Ο χρυσός αλλάζει χέρια συνέχεια για την αγορά υποστήριξης ή για την επιρροή των αποφάσεων των άλλων. Θα είστε τίμιος και θα κρατήσετε τον λόγο σας, ή θα παίξετε το ρόλο του πανούργου δολοπλόκου, του οποίου οι συμμαχίες αλλάζουν τόσο συχνά όσο ο άνεμος;ΑΛΛΑ - μην γίνεστε εκνευριστικός.Όλοι παίζουν παιχνίδια για να διασκεδά-σουν. Στο κάτω κάτω, παίζετε για να ευχα-ριστηθείτε με τους φίλους σας. Μην το ξεχνάτε αυτό, καθώς προσπαθείτε να καταστρέψετε τον Οίκο τους.

ΔείκτηςΤραύματος

ΔείκτηςΕύνοιας

ΔείκτηςΠρωταθλητή

Δείκτες Οίκων Χρυσός

Δείκτης Οικοδεσπότη

Δείκτες του Παιχνιδιού

ΖΑΡΙΑΥπάρχουν ζάρια τριών χρωμάτων στο παιχνί-δι, κόκκινα, μαύρα και μπλε. Κάθε χρώμα αντι-στοιχεί σε διαφορετικό χαρακτηριστικό. Το κόκκινο στην Επίθεση, το μαύρο στην Άμυνα και το μπλε στην Ταχύ-τητα. Στη μάχη, ο αριθ-

Page 4: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Οι Σκλάβοιστα αριστερά

ΜινιατούραΜονομάχου

ΔείκτεςΟίκου

Οι Φρουροί από κάτω

Ο Χρυσός στοΘησαυροφυλάκιο

Οι Μονομάχοιστα δεξιάΣημειώστε τη θέση της αρχικής Επιρροής με έναν Δείκτη του Οίκου σας

Προετοιμασία Οίκου

Κάθε Οίκος έχει τα υπέρ και τα κατά του. Κάποιοι Οίκοι βασίζονται στο σύνολο των Μονομάχων τους, για να τους οδηγήσουν στη νίκη. Άλλοι Οίκοι βασίζονται στην ισχυρή άμυνα. Η σωστή χρήση των πλεο-νεκτημάτων σας είναι το κλειδί για τη νίκη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΩΝΚάθε Dominus ρίχνει ένα ζάρι. Ο Dominus με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα παίρνει την Καρτέλα του Οίκου της επιλογής του και μια μινιατούρα Μονομάχου, λαμβάνοντας τον δείκτη Οικοδεσπότη. Συνεχίζοντας δεξιό-στροφα, οι υπόλοιποι παίκτες επιλέγουν στη σειρά, από μια Καρτέλα Οίκου και μια μινια-τούρα Μονομάχου. Κάθε παίκτης παίρνει επίσης τους αντίστοιχους δείκτες Οίκου. Στη Φάση Ίντριγκας, το παιχνίδι ξεκινάει από τον Dominus με τον Δείκτη Οικοδεσπότη.

ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚάθε Dominus παίρνει την Αρχική Ιδιοκτη-σία που περιγράφεται στην Καρτέλα του Οίκου του.

ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ & ΣΚΛΑΒΟΙΞεχωρίστε τους 8 «Αρχικούς Μονομά-χους» και τους 8 «Αρχικούς Σκλάβους» με το λευκό περίγραμμα από την Τράπουλα Αγοράς. Ανακατέψτε τους Αρχικούς Μονο-μάχους και μοιράστε σε κάθε Dominus τον αριθμό των αρχικών Μονομάχων που του αντιστοιχεί. Κάντε το ίδιο και με τους Αρχι-κούς Σκλάβους. Τυχόν εναπομείναντες Αρχικοί Μονομάχοι και Σκλάβοι επιστρέ-φονται στην Τράπουλα Αγοράς.

ΦΡΟΥΡΟΙΔώστε σε κάθε Dominus τον αρχικό του αριθμό Φρουρών, από την Τράπουλα Ίντριγκας. Οι Αρχικοί Φρουροί πρέπει να τοποθετηθούν ανοιχτοί στο τραπέζι (και όχι στο χέρι σας).

ΧΡΥΣΟΣΔώστε σε κάθε Dominus τον αρχικό του Χρυσό. Ο υπόλοιπος Χρυσός είναι η Τρά-πεζα. Μπορείτε να ορίσετε έναν παίκτη σαν τραπεζίτη ή αλλιώς όλοι οι παίκτες μοιράζονται την ευθύνη.Σημείωση: Ο χρυσός μπορεί να αλλάξει χέρια μεταξύ των παικτών, οποιαδήποτε στιγμή! Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη στιγμή που ο Χρυσός αλλάζει χέρια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥΓρήγορο: Οι παίκτες ξεκινούν με 7 Επιρ-ροή. Τα γρήγορα παιχνίδια συνήθως διαρ-κούν λιγότερο από δύο ώρες. Προτείνονται για τις πρώτες σας παρτίδες.Κανονικό: Οι παίκτες ξεκινούν με 4 Επιρ-ροή. Τα κανονικά παιχνίδια συνήθως διαρ-κούν μεταξύ δύο και τριών ωρών.Προχωρημένο: Οι παίκτες ξεκινούν με 1 Επιρροή. Τα προχωρημένα παιχνίδια συνήθως κρατάνε πάνω από τρεις ώρες, καθώς κάθε Dominus φτάνει από την αφά-νεια στο μεγαλείο.

ΤΡΑΠΟΥΛΕΣ ΚΑΡΤΩΝΑνακατέψτε καλά την Τράπουλα Αγοράς και την Τράπουλα Ίντριγκας. Τοποθετήστε τις κλειστές στο τραπέζι. Οι ξεσκαρταρι-σμένες κάρτες θα τοποθετούνται ανοιχτές δίπλα στις αντίστοιχες τράπουλες.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ!Το παιχνίδι είναι πια έτοιμο! Μπορείτε να

ξεκινήσετε τις συμφωνίες και τις δολοπλοκίες!

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥΟ στόχος του παιχνιδιού είναι να φτάσει ο Οίκος σας να έχει 12 Επιρροή. Για λεπτο-μερείς συνθήκες νίκης, δείτε την παράγρα-φο «ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» στη σελίδα 17.

Page 5: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Κατά τη Συντήρηση γίνεται όλη η προετοι-μασία για τις τρεις βασικές φάσεις του παιχνιδιού. Κάθε γύρος του παιχνιδιού ξεκινάει με τη Συντήρηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ1) Ανανέωση Καρτών2) Θεραπεία Πληγών3) Ισοσκέλιση των Βιβλίων

Σημείωση: Σε κάθε στάδιο Συντήρη-σης, όλοι οι παίκτες εκτελούν τις ενέρ-γειές τους ταυτόχρονα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝΣτην αρχή της Συντήρησης, όλοι οι παίκτες ανοίγουν τις μη πληγωμένες «Εξαντλημένες» (κλειστές) Κάρτες Ιδιοκτησίας. Οι «Ανανεωμέ-νες» (ανοιχτές) κάρτες θεωρούνται «Έτοι-μες». Για λεπτομέρειες σχετικά με τις Εξαντλημένες κάρτες, δείτε τους ειδικούς κανόνες στη σελίδα 17. Μετά την Ανανέωση Καρτών προχωρήστε στη Θεραπεία Πληγών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΛΗΓΩΝΓια κάθε Εξαντλημένο Μονομάχο ή Σκλάβο με δείκτη Πληγών, ρίξτε ένα ζάρι, για Ζαριά Θεραπείας. Σε αποτέλεσμα 4, 5 ή 6 αφαιρέστε τον δείκτη Πληγών και Ανανεώ-στε την κάρτα. Σε αποτέλεσμα 2 ή 3, ο Μονο-μάχος ή ο Σκλάβος παραμένει Πληγωμένος για τον γύρο. Μπορείτε να προσπαθήσετε να Θεραπεύσετε ξανά την πληγή στον επόμενο γύρο. Σε αποτέλεσμα 1, ο Μονομά-χος ή ο Σκλάβος πεθαίνει από τις Πληγές του και τοποθετείται ανοιχτός στην στοίβα ξεσκαρταρίσματος Αγοράς. Για λεπτομέρει-ες σχετικά με τις Πληγές, δείτε τη σελίδα 16. Μετά τη Θεραπεία Πληγών προχωρήστε στον Ισοσκέλιση των Βιβλίων.

Σημείωση: Κάποιες κάρτες, όπως ο Medicus, σας επιτρέπουν να ρίξετε ξανά μια αποτυχημένη Ζαριά Θεραπείας.

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝΗ εκπαίδευση, η σίτιση και ο εξοπλισμός των Μονομάχων είναι ακριβά. Με την κατοχή Σκλάβων, μπορείτε να ισοσκελίσετε το κόστος αυτό. Κερδίζετε 1 Χρυσό για κάθε Έτοιμο Σκλάβο που έχετε. Πρέπει να πληρώσετε 1 Χρυσό για κάθε Έτοιμο Μονομάχο σας.

Αν ένας παίκτης δεν θέλει ή δεν μπορεί να πληρώ-σει για τους Μονομάχους του, πρέπει να ξεσκαρτά-ρει έναν Μονομάχο για κάθε Χρυσό που δεν πληρώνει, αφήνοντας τον Μονομάχο ελεύθερο.

Ο Πέτρος έχει 3 Μονομάχους και 2 Σκλάβους, οπότε πληρώνει στην Τράπεζα 1 Χρυσό.Η Στέλλα έχει 2 Μονομάχους, εκ των οποίων μόνο ο ένας είναι Έτοιμος και ο άλλος Πληγω-μένος. Επιπλέον, έχει 4 Σκλάβους, οπότε κερδίζει 3 Χρυσό από την Τράπεζα.

Ο Γιάννης έχει 1 Μονομάχο και 1 Σκλάβο, οπότε ούτε πληρώνει αλλά ούτε και κερδίζει Χρυσό από την Τράπεζα.

Η Λίζα έχει 3 Μονομάχους, καθόλου Σκλά-βους και μόνο 2 Χρυσό. Πρέπει να πληρώσει 2 Χρυσό στην Τράπεζα, και να ξεσκαρτάρει έναν από τους Μονομάχους της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ1) Ο Πέτρος ξεκινάει τη Συντήρηση με έναν μόνο έτοιμο (ανοιχτό) Μονομάχο, δύο Πληγω-μένους και δύο Εξαντλημένους Σκλάβους. Ανοίγει τους δύο Εξαντλημένους Σκλάβους. Είναι πλέον διαθέσιμοι για χρήση στον γύρο αυτό.

2) Ο Πέτρος ρίχνει Ζαριές Θεραπείας για τους 2 Πληγωμένους του Μονομάχους. Δηλώνει ποιόν Μονομάχο προσπαθεί να Θεραπεύσει πρώτο και ρίχνει ένα «3». Ο Μονομάχος αυτός παραμένει Πληγωμένος, και η κάρτα του κλειστή. Δηλώνει τον δεύτερο Μονομάχο και ρίχνει ένα «5», το οποίο δίνει επιτυχία! Αφαιρεί τον δείκτη Πληγής του δεύτερου Μονομάχου και ανοίγει την κάρτα του.

3) Ο Πέτρος έχει πια 2 Έτοιμους Μονομάχους και 2 Έτοιμους Σκλάβους. Το κόστος των Μονομάχων του ισούται με το εισόδημα των Σκλάβων του, οπότε ο Πέτρος δεν χρωστάει χρυσό στην τράπεζα, στη Συντήρηση αυτή.

4) Αυτό ήταν. Μόλις όλοι οι Παίκτες ολοκληρώ-σουν τη Συντήρησή τους, το παιχνίδι προχω-ράει στη Φάση Ίντριγκας.

Page 6: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Απαιτούμενη Επιρροή

Αξία Χρυσού

Παράδειγμα Καρτών Ίντριγκας

Στη Φάση αυτή παίζετε κάρτες από το χέρι σας επηρεάζοντας τη μοίρα και την Επιρ-ροή των Οίκων σας, ή φέρνοντας την καταστροφή στους αντιπάλους σας. Δημι-ουργήστε Σκευωρίες, αμυνθείτε του Οίκου σας και συλλέξτε τα κέρδη σας!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΑΣΗΣ1) Τράβηγμα Καρτών

2) Παίξιμο Σκευωριών / Μετρητά από Κάρτες

ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΚΑΡΤΩΝΣτην αρχή της Φάσης Ίντριγκας, όλοι οι Παίκτες παίρνουν απο 3 νέες Κάρτες Ίντρι-γκας στο χέρι τους (αυξάνοντας τις κάρτες τους πέρα από το Όριο Χεριού). Αν στην πορεία του παιχνιδιού, η Τράπουλα Ίντρι-γκας εξαντληθεί, ανακατέψτε και χρησιμο-ποιήστε ξανά τις ξεσκαρταρισμένες κάρτες.

ΟΡΙΟ ΧΕΡΙΟΥΤο Όριο Χεριού σας εμφανίζεται κάτω από την τρέχουσα Επιρροή σας. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την σειρά Ίντριγκάς σας με περισσότερες κάρτες στο χέρι σας, από το Όριο αυτό. Μπορείτε να έχετε περισσότερες κάρτες κατά τη διάρκεια της σειράς σας, αλλά πριν την ολοκληρώσετε πρέπει οι κάρτες στο χέρι σας να φτάσουν στο Όριο Χεριού σας.

Στην πάνω εικόνα, ο Solonius έχειΕπιρροή 5, με Όριο Χεριού 4.

Συχνά πρέπει να παίξετε μια κάρτα την οποία θα θέλατε να κρατήσετε, για να μείνετε μέσα στο Όριο Χεριού. Αποφασίστε προσεκτικά, μιας και κάποιες κάρτες είναι χρησιμότερες αργότερα!

ΣΕΙΡΑ ΠΑΙΚΤΩΝΑφού όλοι οι παίκτες έχουν τραβήξει από 3 κάρτες, το παιχνίδι ξεκινάει από τον Dominus που έχει τον Δείκτη Οικοδεσπό-τη. Μόλις ο Dominus αυτός ολοκληρώσει τη Σειρά Ίντριγκάς του, το παιχνίδι συνεχί-ζεται δεξιόστροφα γύρω από το τραπέζι.

Ο Dominus που φιλοξένησε τηνπροηγούμενη Φάση Αρένας έχει τον

δείκτη Οικοδεσπότη.

Σημείωση: Στη Φάση Ίντριγκας, οι

παίκτες μπορούν να συζητούν ελεύθε-ρα τις κάρτες που θέλουν να παίξουν, να ανταλλάσουν εύνοιες και να πληρώ-νουν Χρυσό ο ένας στον άλλο για την προσφορά βοήθειας. Οι Κάρτες Ιδιο-κτησίας, ωστόσο, ΔΕΝ αλλάζουν χέρια στη Φάση αυτή.

Ο Quintus Lentulus Batiatus μηχανορραφεί και ετοιμάζει την επόμενη σκευωρία του

Page 7: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Ο εξαγριωμένος Claudius Glaber

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΙΝΤΡΙΓΚΑΣΣτη σειρά σας, μπορείτε να Εξαργυρώσε-τε κάρτες για Χρυσό, να χρησιμοποιήσετε Ειδικές Ικανότητες και να παίξετε Σκευωρί-ες. Μπορείτε να εκτελέσετε τις διαθέσιμες ενέργειες με όποια σειρά επιθυμείτε.

πάρτε από την Τράπεζα το ποσό Χρυσού που αναγράφεται στο κάτω μέρος της κάρτας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙΚΩΝΚάθε Οίκος έχει Ειδικούς Κανόνες οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο στη Φάση Ίντριγκας. Οι Ειδικοί Κανόνες κάθε Οίκου αναγράφονται στην Καρτέλα του Οίκου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΤΩΝΑρκετοί Σκλάβοι και κάποιοι Μονομάχοι έχουν Ειδικές Ικανότητες «Ίντριγκας». Αρκετές από αυτές απαιτούν Εξάντληση της κάρτας. Χρησιμοποιούνται, αν γίνεται, μόνο στη σειρά Ίντριγκάς σας. Τυχόν εξαι-ρέσεις, αναφέρονται πάνω στις κάρτες.

Αξία σε Χρυσό

Κάθε Σκευωρία έχει ένα απαιτούμενο επίπεδο Επιρροής για να παιχτεί. Αν η τρέχουσα Επιρροή σας είναι ίση ή μεγαλύτερη της απαιτούμενης Επιρροής, μπορείτε να παίξετε την

ΠΑΙΞΙΜΟ ΣΚΕΥΩΡΙΩΝ

Σκευωρία. Όταν παίζετε μια Σκευωρία δηλώνετε τον Στόχο Dominus, ο οποίος μπορεί να είναι και εσείς ο ίδιος.

ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗΣΑν δεν έχετε αρκετή Επιρροή για να παίξε-τε μόνος σας μία Σκευωρία, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη από τους άλλους παίκτες. Αν συμφωνήσουν να Υποστηρί-ξουν τη Σκευωρία σας μπορείτε να την παίξετε, σαν η Επιρροή σας να ήταν ίση με το σύνολο της Επιρροής των Οίκων που σας υποστηρίζουν. Μόλις ένας Dominus συμφωνήσει να υποστηρίξει μια Σκευω-ρία, η Υποστήριξη δεν μπορεί να αρνηθεί, και η παροχή της είναι σίγουρη.Μία σκευωρία μπορεί να υποστηριχθεί από οποιονδήποτε αριθμό Οίκων. Η Υποστήριξη δεν αλλάζει την πραγματική σας Επιρροή, ούτε επηρεάζει οτιδήποτε άλλο εκτός της ικανότητάς σας να παίξετε τη Σκευωρία αυτή. Μην μετακινείτε τους δείκτες Επιρροής.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δείξετε στους αντιπάλους σας τις Σκευωρίες σας, πριν ζητήσετε την υποστήριξή τους. Ούτε, επίσης, είστε υποχρεωμένοι να πείτε την αλήθεια για τα σχέδιά σας...

Η Ειδική Ικανότητα του Indus σας επιτρέπεινα δείτε μια κάρτα από το χέρι ενός

Αντίπαλου, στη σειρά σας.

ΑπαιτούμενηΕπιρροήΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ

Οι Κάρτες Ίντριγκας εξαρ-γυρώνονται για την Αξία Χρυσού που αναγράφε-ται στο κάτω μέρος της κάρτας. Ξεσκαρτάρετε την κάρτα ανοιχτή και Η Στέλλα έχει μια «Πληροφορία εκ των

έσω» στο χέρι της. Μία Σκευωρία που απαιτεί Επιρροή 6 για να παιχτεί και επιτρέ-πει στον Στόχο Dominus να τραβήξει 2 επιπλέον κάρτες. Η Στέλλα έχει Επιρροή 7, οπότε μπορεί να παίξει την κάρτα. Τοποθε-τεί την κάρτα στο τραπέζι και δηλώνει ότι η ίδια θα είναι ο στόχος της Σκευωρίας. Η Σκευωρία πετυχαίνει και η Στέλλα τραβάει 2 κάρτες από την Τράπουλα Ίντριγκας, τοπο-θετώντας αυτή που έπαιξε ανοιχτή στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος Ίντριγκας.

Page 8: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Ο Γιάννης έχει Επιρροή 6 και έχει μια Σκευ-ωρία στο χέρι του που απαιτεί Επιρροή 9. Ζητάει Υποστήριξη από τους υπόλοιπους παίκτες, και πείθει τη Λίζα (η οποία έχει Επιρροή 4) να υποστηρίξει τη Σκευωρία του για λίγο Χρυσό. Για τη Σκευωρία αυτή (και μόνο) ο Γιάννης έχει πια Επιρροή 10, αρκετή για να την παίξει. Ωστόσο, η Επιρ-ροή τόσο του Γιάννη, όσο και της Λίζας δεν αλλάζει.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΚΕΥΩΡΙΕΣΑν έχετε αρκετή Επιρροή για να παίξετε μια Σκευωρία και αυτή δεν Ματαιωθεί (δείτε Ματαίωση μιας Σκευωρίας, στη σελίδα 8), τότε είναι επιτυχημένη. Τα απο-τελέσματα της κάρτας εφαρμόζονται αμέσως και το κόστος της πληρώνεται. Έπειτα, η επιτυχημένη Σκευωρία τοποθε-τείται ανοιχτή στη στοίβα ξεσκαρταρίσμα-τος καρτών Ίντριγκας.

Ο Πέτρος έχει Επιρροή 4 και έχει την κάρτα «Κέρδη από τη Μαύρη Αγορά» η οποία απαιτεί Επιρροή 7 και έχει το αποτέλεσμα «Κερδίζετε 5 Χρυσό». Ο Πέτρος ζητάει την Υποστήριξη της Λίζας, η οποία έχει Επιρ-ροή 3, για να παίξει τη Σκευωρία. «Ασφα-λώς, για 2 Χρυσό» απαντάει αυτή. Ο Πέτρος συμφωνεί και παίζει τη Σκευωρία. Κανένας δεν τη ματαιώνει με Αντίδραση, οπότε είναι επιτυχημένη και ο Πέτρος κερδίζει 5 Χρυσό. Το αν θα κρατήσει το λόγο του στη συμφωνία, εξαρτάται από τον ίδιο.

Σημείωση: Οι Κάρτες Ίντριγκας δεν αλλά-ζουν ποτέ χέρια μεταξύ των παικτών. Ο Χρυσός μπορεί να αλλάξει χέρια οποια-δήποτε στιγμή. Είστε ελεύθεροι να κάνετε συμφωνίες και να πληρώνετε άλλους παίκτες για την Υποστήριξή τους, χωρίς περιορισμούς!

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣΟι Αντιδράσεις είναι ισχυρές κινήσεις, οι οποίες παίζονται σαν απάντηση σε άλλα γεγονότα. Αντίθετα με τις Σκευωρίες, οι Αντι-δράσεις δεν παίζονται ποτέ στη σειρά σας.

Κάθε Αντίδραση αναγράφει πότε μπορεί να παιχτεί. Οι Αντιδράσεις δεν περιορίζο-νται μόνο στη Φάση Ίντριγκας.Οι Αντιδράσεις έχουν επίσης απαιτούμενο επίπε-δο Επιρροής για να παιχτούν. Ωστόσο, δεν μπορείτε να δεχτείτε Υποστήριξη για να παίξετε μια Αντίδραση. Αναπαριστάνουν γρήγορες αντιδράσεις, και ασφαλώς δεν υπάρχει χρόνος για να ζητήσετε βοήθεια από άλλο Οίκο. Αφού παίξετε μια Αντίδραση, τοποθετήστε τη στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος καρτών Ίντριγκας.

Η Iliythia υποπτεύεται τις σκευωρίες της Lucretia

Page 9: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

σε αποτέλεσμα 4, 5 ή 6 η Σκευωρία που στοχεύει τον Οίκο σας, Ματαιώνεται. Σε αποτέ-λεσμα 1, 2 ή 3 η προσπάθεια του Φρουρού Αποτυγχάνει. Μπορείτε να κάνετε όσες Προσπάθειες Φρουρών επιθυμείτε, αρκεί να έχετε αρκετούς Φρουρούς. Αν μια προσπάθεια Φρουρού αποτύχει, μπορείτε να Ματαιώσετε τη Σκευωρία με μια Αντίδραση από το Χέρι σας.Σημείωση: Ακόμη κι αν η προσπάθεια του αποτύχει, ο Φρουρός ξεσκαρτάρεται!Οι Φρουροί μπορούν να βρίσκονται στο χέρι σας ή στο τραπέζι σαν Ιδιοκτησία σας. Οι Φρουροί μπορούν να μετακινηθούν από το χέρι σας στο τραπέζι οποιαδήποτε στιγμή. Μόλις κατέβουν στο τραπέζι δεν επιστρέφουν στο χέρι σας. Οι Φρουροί που βρίσκονται στο τραπέζι γίνονται Ιδιοκτησία του Οίκου και μπορούν να πωληθούν ή να ανταλλαχθούν κατά τη Φάση Ανοιχτής Αγοράς.

Οι Φρουροί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη Ματαίωση μιας Σκευωρίας που σας έχει στόχο, ανεξάρτητα του αν βρίσκονται στο χέρι σας ή στο τραπέζι. Οι Φρουροί που έχετε στο χέρι σας, σας επιτρέπουν να κρατάτε κρυφές τις άμυνες σας, από τους αντιπάλους σας (αν και περι-ορίζουν το όριο των καρτών σας).

Ο Πέτρος έχει έναν Φρουρό στο τραπέζι, συν άλλους δύο στο χέρι του. Μοιάζοντας εύκολος στόχος, η Στέλλα παίζει την «Υποκίνηση Επανάστασης» εναντίον του. Αν επιτύχει, η Σκευωρία απαιτεί το ξεσκαρ-τάρισμα ενός Μονομάχου του Πέτρου.Ο Πέτρος δεν θέλει να χάσει έναν Μονομά-χο, οπότε ξεσκαρτάρει τον Φρουρό που έχει στο τραπέζι προσπαθώντας να σταμα-τήσει τη Σκευωρία. Ρίχνει τα ζάρια και φέρνει «2». Αποτυχία! Ο Πέτρος έπειτα ξεσκαρτάρει έναν δεύτερο Φρουρό από το χέρι του και ρίχνει ξανά. Φέρνει ένα «5». Επιτυχία! Η Σκευωρία της Στέλλας Μαται-ώνεται. Η κάρτα της τοποθετείται στη στοίβα ξεσκαρταρισμένων καρτών μαζί με τους 2 Φρουρούς του Πέτρου.

Ακόμη κι αν ένας Dominus έχει πολλούς Φρουρούς, μπορεί να αξίζει να γίνει στόχος Σκευ-ωριών. Αν ξεσκαρτάρει έναν Φρουρό για να Ματαιώσει μια Σκευωρία, αποδυναμώνετε τουλάχιστον την άμυνά του!

ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΕΣ ΣΚΕΥΩΡΙΕΣΌταν μια Σκευωρία Ματαιωθεί, δεν εκτελεί-ται κανένα αποτέλεσμά της, ούτε πληρώνεται το κόστος της σκευωρίας. Τοποθετήστε τη Ματαιωμένη Σκευωρία ανοιχτή στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος καρτών Ίντριγκας.

Η Λίζα προσπαθεί να παίξει τη «Μεγάλη Γιορτή» με αποτέλεσμα «Πληρώστε κάθε Παίκτη από 2 Χρυσό, ο Στόχος Dominus κερδίζει +1 Επιρροή». Ο Γιάννης Ματαιώνει τη Σκευωρία. Η κάρτα ξεσκαρτάρεται και η Λίζα δεν χρειάζεται να πληρώσει Χρυσό.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΑΣΑφού παίξετε τις Σκευωρίες σας και Εξαργυ-ρώσετε κάρτες, πρέπει να φτάσετε τις κάρτες στο χέρι σας, μέχρι το Όριο Χεριού που ορίζει η τρέχουσα Επιρροή σας. Όταν ολοκληρώ-σετε τη σειρά σας, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο στα αριστερά σας παίκτη.

Αφού όλοι οι παίκτες ολοκληρώσουν τη σειρά Ίντριγκάς τους, το παιχνίδι προχωράει στη Φάση Αγοράς.

Στη Συντήρηση, η Στέλλα έχει 2 Χρυσό, τον οποίο ξοδεύει για την «Ισοσκέλιση των Βιβλίων», μένοντας τελικά με μηδέν Χρυσό. Ο Γιάννης μπορεί να παίξει την Κάρτα Αντί-δρασης «Άπορος» που δίνει «-1 Επιρροή στον Παίκτη Στόχο που δεν έχει Χρυσό». Η Στέλλα χάνει 1 Επιρροή και ο Γιάννης ξεσκαρτάρει την κάρτα στην κατάλληλη στοίβα ξεσκαρταρίσματος.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΚΕΥΩΡΙΑΣΚάποιες Κάρτες Αντίδρασης μπορούν να «Ματαιώσουν μια Σκευωρία». Πρέπει να παιχτούν αμέσως μόλις ένας αντίπαλος Dominus προσπαθήσει να παίξει μία Σκευ-ωρία στη φάση Ίντριγκάς του.Μπορείτε να Ματαιώσετε μία Σκευωρία, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει στόχο εσάς. Μπορείτε να Ματαιώσετε μόνο Σκευωρίες και όχι Αντιδράσεις (εκτός κι αν μια κάρτα δηλώνει κάτι διαφορετικό).

Με Επιρροή 10, ο Γιάννης παίζει τη Σκευω-ρία «Επισκέπτης από τη Ρώμη», η οποία του δίνει 1 Επιρροή. Η Λίζα αποφασίζει να παίξει τις «Κρυφές Φήμες», Ματαιώνοντας τη Σκευωρία του Γιάννη. Η Σκευωρία του Γιάννη απέτυχε, οπότε ξεσκαρτάρει την κάρτα του μαζί με την Αντίδραση της Λίζας.

ΚΑΡΤΕΣ ΦΡΟΥΡΩΝ

Για να γίνει μια προσπάθεια Φρουρού, ξεσκαρτάρετε έναν Φρουρό και ρίξτε ένα ζάρι.

Οι Κάρτες Φρουρών είναι ειδική περίπτωση Αντίδρασης και χρησιμο-ποιούνται μόνο για τη Ματαίωση Σκευωριών που στοχεύουν τον Οίκο του Dominus που τους ελέγχει. Ωστόσο, η προ-σπάθεια ματαίωσης ενός Φρουρού δεν είναι εγγυ-ημένα επιτυχημένη.

Page 10: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

προστίθεται στην αρχική τους. Οι προσφο-ρές συνεχίζονται μέχρι ένας μόνο παίκτης να έχει δώσει το μεγαλύτερο σύνολοΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣΑν όλοι οι παίκτες προσφέρουν μηδέν Χρυσό, στον πρώτο ή σε επόμενο γύρο προ-σφορών, η δημοπρασία Αποτυγχάνει. Κανέ-νας δεν παίρνει την κάρτα και ξεσκαρτάρεται. Τυχόν προσφορές από προηγούμενους γύρους προσφορών για την κάρτα, επιστρέ-φουν στα χέρια των παικτών.

Ο Agron έχει βγει στη Δημοπρασία. Όλοι απλώνουν πάνω από το τραπέζι τα κλειστά τους χέρια, στα οποία έχουν τοποθετήσει τις προσφορές τους. Ο Πέτρος προσφέρει 0, η Στέλλα 2, ο Γιάννης 3 και η Λίζα 3. Ο Γιάννης και η Λίζα είναι ισόπαλοι και η Στέλλα με τον Πέτρο είναι εκτός Δημοπρασίας. Ο Γιάννης και η Λίζα αφήνουν τις αρχικές τους προσφο-ρές στο τραπέζι, μπροστά τους. Στο δεύτερο γύρο προσφορών, ο Γιάννης και η Λίζα, προ-σθέτουν από 1 Χρυσό στις ήδη υπάρχουσες προσφορές τους. Στον τρίτο γύρο, προσφέ-ρουν από μηδέν. Και οι δύο έχουν συνολικά από 4 Χρυσό στο τραπέζι για τον Agron, αλλά μιας και δεν έγινε προσφορά στον τρίτο γύρο, η δημοπρασία Αποτυγχάνει και κανένας δεν παίρνει την κάρτα. Ο Agron ξεσκαρτάρεται και οι παίκτες παίρνουν πίσω τις προσφορές που είχαν κάνει.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΑφού όλες οι Κάρτες Ιδιοκτησιών έχουν δημοπρατηθεί, οι παίκτες κάνουν προσφορά για τον Οικοδεσπότη της επόμενης Φάσης Αρένας. Η φιλοξενία των αγώνων είναι πολύ σημαντική για την επι- τυχία. Όχι μόνο αυξάνει την Επιρροή σας, αλλά σας δίνει και τον έλεγχο του ποιός θα μονομαχήσει στους Αγώνες, δίνοντάς σας έτσι ακόμη περισ-σότερη Επιρροή και Χρυσό!

Όπως και στη Δημοπρασία, οι παίκτες κάνουν Κρυφές Προσφορές και ο νικητής πληρώνει το ποσό στην Τράπεζα. Ο νικη-τής παίρνει τον δείκτη Οικοδεσπότη και θα Φιλοξενήσει τους επερχόμενους Αγώνες.Σημείωση: Η μόνη στιγμή που ο δείκτης Οικοδεσπότη αλλάζει χέρια μεταξύ των παικτών είναι μόνο μετά τις προσφορές για αυτόν. Ο νικητής φιλοξενεί τους Αγώνες του γύρου και παίζει πρώτος στην επόμενη φάση Ίντριγκας.Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες προσφορών, με μία μόνο εξαίρεση. Σε περίπτωση Αποτυχημέ-νης Δημοπρασίας, όλοι οι συμμετέχοντες ρίχνουν από ένα ζάρι. O Dominus με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα θα είναι ο επόμενος Οικοδεσπότης.

Όταν γίνονται οι προσφορές για Οικοδεσπό-τη, ο Πέτρος δίνει 8, ο Γιάννης 6, η Στέλλα 5 και η Λίζα 8. Ο Πέτρος και η Λίζα έχουν την ίδια μεγαλύτερη προσφορά. Ο Γιάννης και η Στέλλα δεν συμμετέχουν πια.

Ο Πέτρος και η Λίζα είναι ισόπαλοι, οπότε τοποθετούν τα 8 Χρυσά τους στο τραπέζι, και ένας δεύτερος γύρος προσφορών ξεκινάει. Ωστόσο, και οι δύο δεν έχουν άλλο Χρυσό, οπότε δεν μπορούν να κάνουν νέα προσφο-ρά. Τοποθετούν άδεια τα χέρια τους, μη προ-σφέροντας κάτι.

Στο σημείο αυτό, κανονικά η δημοπρασία θα είχε Αποτύχει. Κάποιος όμως πρέπει να γίνει Οικοδεσπότης, οπότε η Λίζα και ο Πέτρος ρίχνουν από ένα ζάρι. Η Λίζα κερδίζει στη ζαριά και παίρνει τον Δείκτη Οικοδεσπότη, Φιλοξενώντας την επόμενη Φάση Αρένας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΜόλις ένας Dominus κερδίσει το δικαίωμα του Οικοδεσπότη, οι παίκτες επιστρέφουν τον υπόλοιπο Χρυσό τους στο Θησαυροφυ-λάκιο της Καρτέλας του Οίκου τους και η Φάση Αρένας ξεκινάει.

Ο Solonius και ο Batiatus στην αγορά

Page 11: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Οι Οικοδεσπότες επιτρέπεται να δέχονται δωροδοκίες, συμ- φωνίες και υποσχέσεις από τους υπόλοιπους παίκτες για να διασφαλί-σουν μια Πρόσκληση (ή να την αποφύγουν!). Έτσι, ο Οικοδεσπότης μπορεί να χρησιμοποιή-σει την προσωρινή του θέση κυριαρχίας για να κερδίσει οικονομικά και πολιτικά.

Ο Γιάννης έχει τον Δείκτη Οικοδεσπότη και αποφασίζει σε ποιόν θα προσφέρει Πρό-σκληση. Γνωρίζει ότι θα προσκαλέσει δεύτε-ρο τον ίδιο, μιας και έχει τον Theokeles, έναν πανίσχυρο Μονομάχο.

Προσπαθώντας να σιγουρέψει τη νίκη του στην Αρένα, προσκαλεί τη Λίζα, της οποίας ο μόνος Μονομάχος είναι ένας αδύναμος Πολεμιστής από τη Θράκη. Η Λίζα δεν θέλει να κατατροπωθεί και να χάσει τον μόνο της Μονομάχο, οπότε αρνείται την Πρόσκληση και χάνει 1 Επιρροή.Ο Γιάννης ρωτάει αν θα πλήρωνε κάποιος για την Πρόσκληση. Ο Πέτρος προσφέρει 3 Χρυσό στον Γιάννη, ο οποίος δέχεται και προσκαλεί τον Πέτρο. Ο Πέτρος τοποθετεί την κάρτα Συμμετέχοντά του στην άκρη του Ταμπλό, μαζί με μία Τρίαινα (Όπλο), ένα Κράνος (Πανοπλία) και ένα Ακόντιο (Ειδική). Ο Γιάννης έπειτα προσκαλεί τον εαυτό του και τοποθετεί τον Theokeles στους Αγώνες.

Στη Φάση Αρένας, οι Μονομάχοι αγωνίζο-νται για να κερδίσουν δόξα για τους ίδιους και επιρροή για τον Dominus τους. Η Φιλο-ξενία των Αγώνων φέρνει Δόξα στον Οικο-δεσπότη καθώς επιδυκνύει τον πλούτο και τη δύναμή του.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ1) Τιμή στον Οικοδεσπότη2) Φιλοξενία του Γεγονότος3) Φόρος Υποτελείας4) Τοποθέτηση Στοιχημάτων5) Μάχη!6) Νίκη και Ήττα

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΟ Dominus που κέρδισε τον δείκτη Οικοδε-σπότη στην προηγούμενη Φάση Αγοράς είναι Οικοδεσπότης για τον γύρο αυτό και κερδίζει 1 Επιρροή για την οργάνωση των Αγώνων.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣΕίναι καθήκον του Οικοδεσπότη να γεμίσει 2 θέσεις των Αγώνων με άξιους Συμμετέ-χοντες. Οι παίκτες θα πρέπει να δέχονται την Πρόσκληση ένας ένας. Ο Οικοδεσπότης μπορεί να Προσκαλέσει και τον εαυτό του.Σημείωση: Σε όλους τους κανόνες, ο «Συμμετέχοντας» χρησιμοποιείται αναφερόμενος σε έναν Μονομάχο ή Σκλάβο που επιλέγεται για την Αρένα. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τους δύο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣΌταν ο πρώτος Dominus δεχθεί μια Πρό-σκληση, επιλέγει έναν Μονομάχο ή Σκλάβο του Οίκου του και τοποθετεί τη Μινιατούρα Μονομάχου του στο Ταμπλό,

εξάγωνο «Ι». Ο Dominus έπειτα τοποθετεί την κάρτα του Συμμετέχοντα στην άκρη της Αρένας, μαζί με τυχόν Κάρτες Εξοπλι-σμού που χρησιμοποιεί (μέχρι έναν του κάθε είδους: Όπλο, Πανοπλία και Ειδικό Εξοπλισμό). Μόλις γίνουν οι επιλογές των καρτών, είναι οριστικές και δεν μπορούν να αλλάξουν.Ο Οικοδεσπότης έπειτα Προσκαλεί έναν δεύτερο Dominus με τον ίδιο τρόπο. Ο Dominus αυτός δεσμεύει τον Συμμετέχο-ντά του, με το δικό του Εξοπλισμό και τοποθετεί τη Μινιατούρα του Μονομάχου του, στο εξάγωνο «ΙΙ».

Συμμετέχοντας με Εξοπλισμό & Ζάρια

Σημείωση: Ο Χρυσός μπορεί να αλλάζει χέρια οποιαδήποτε στιγμή, αλλά οι Κάρτες Ιδιοκτησίας δεν μπορούν να αλλάζουν χέρια κατά τη Φάση Αρένας.ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ(Ουουουουου!!!)Αν ένας Dominus δεν μπορεί ή δεν επιθυ-μεί να δεχθεί την Πρόσκληση, χάνει 1 Επιρ-ροή. Ο Οικοδεσπότης έπειτα Προσκαλεί έναν άλλο Dominus. Αν, αφού όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν προσκληθεί υπάρχει ελεύθερη θέση στους Αγώνες, ο Οικοδεσπότης μπορεί να προσκαλέσει τον εαυτό του.Στην σπάνια περίπτωση που μόνο 1 Dominus δεχθεί την Πρόσκληση, δεν γίνε-ται αγώνας, η Φάση Αρένας ολοκληρώνε-ται και ξεκινάει ο επόμενος γύρος. Η Αρένα

Page 12: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

O Batiatus φιλοξενεί τους Αγώνες

Κάθε ΔείκτηςΧάρης

Πληρώνει

2 Χρυσό

Ο ΔείκτηςΠρωταθλητή

Πληρώνει

6 Χρυσό

Πληρωμή Φόρου Υποτελείας

Τα Στοιχήματά σας Παρακαλώ!

ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣΟ Φόρος Υποτελείας πληρώνεται στους ιδιοκτή-τες των Συμμετεχόντων. Οι προσκεκλημένοι παίκτες λαμβάνουν 2 Χρυσό ανά Δείκτη Χάρης ή 6 Χρυσό για τον Δείκτη Πρωταθλητή των Συμμετεχόντων τους. Ο Φόρος Υποτελείας πληρώνεται αμέσως μόλις οι παίκτες δηλώ-σουν τους Συμμετέχοντές τους και πριν την τοποθέτηση Στοιχημάτων. Δείτε «Νίκη και Ήττα» στη σελίδα 13 για λεπτομέρειες σχετικά με τους δείκτες Χάρης και Πρωταθλητή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝΑφού οι Συμμετέχοντες έχουν δεσμευθεί, όλοι οι παίκτες μπορούν να τοποθετήσουν Στοιχήματα στο αποτέλεσμα των Αγώνων. Τα Στοιχήματα σημειώνονται τοποθετώντας 1 με 3 Χρυσά νομίσματα στην επιθυμητή γωνία του ταμπλό και καλύπτοντας τη στοίβα με έναν δείκτη Οίκου. Οι παίκτες δεν μπορούν να τοποθετήσουν περισ-σότερα από 3 Χρυσά σε κάθε Στοίχημα.

ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ (Πληρώνει 2 προς 1): Ένα Στοίχημα στον Αποκεφαλισμό, τοποθετεί-ται για το αν ένας Αποκεφαλισμός λήξει τον αγώνα. Αν οποιοσδήποτε Συμμετέχοντας Απο-κεφαλιστεί, η Τράπεζα πληρώνει 2 Χρυσό για κάθε Χρυσό του στοιχήματος. Για περισσότερα για τον Αποκεφαλισμό, δείτε στη σελίδα 16.Σημείωση: Όταν κερδίζετε ένα Στοίχημα, παίρνετε από το ταμπλό τον Χρυσό που στοιχηματίσατε μαζί με τα κέρδη σας από την Τράπεζα. Τα χαμένα Στοιχήματα πλη-ρώνονται στην Τράπεζα.

Η Στέλλα θέλει να στοιχηματίσει 3 Χρυσό στον Αποκεφαλισμό και 3 στη νίκη του Theokele. Φτιάχνει από μια στοίβα 3 Χρυσού με δείκτη του Οίκου της στις γωνίες «Αποκε-φαλισμού» και «Νίκης ΙΙ».

ΜΑΧΗ!Μόλις έχουν τελειώσει όλοι με τα στοιχή-ματα, ξεκινάει η Μάχη. Δείτε τους πλήρεις κανόνες της Μάχης στις σελίδες 14-16.

Σημείωση: Τα στοιχήματα τοποθετούνται ταυτόχρονα, από όλους τους παίκτες. Αν κάτι τέτοιο προκαλέσει διαφωνίες ή διαρ-κέσει πολύ χρόνο, μπορείτε εναλλακτικά να ξεκινήσετε με τον Οικοδεσπότη και να τοποθετήσετε τα στοιχήματα στη σειρά ο ένας μετά τον άλλο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑΝΙΚΗ (Πληρώνει 1 προς 1): Ένα Στοίχημα στη Νίκη τοποθετείται για νίκη του επιλεγμέ-νου Συμμετέχοντα. Αν αυτός κερδίσει, η Τράπεζα πληρώνει 1 Χρυσό για κάθε Χρυσό του στοιχήματος. Οι παίκτες που συμμετέ-χουν στους Αγώνες δεν επιτρέπεται να στοιχηματίσουν κατά του Συμμετέχοντά τους, μιας και έτσι θα εξαγριώσουν τους θεούς!ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ (Πληρώνει 2 προς 1): Ένα Στοίχημα σε Τραυματισμό, τοποθετείται για το αν ένας Τραυματισμός λήξει τον αγώνα. Αν οποιοσδήποτε από τους δύο Συμμετέχοντες Τραυματιστεί, η Τράπεζα πληρώνει 2 Χρυσό για κάθε Χρυσό του στοιχήματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους Τραυματισμούς δείτε στη σελίδα 16.

Page 13: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Ο Giannicus αναμένει την εντολή

O Varinius αποφασίζει

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΤΤΑΑφού η μάχη έχει γίνει, ο νικητής Dominus κερδίζει 1 Επιρροή. Ο νικητής Συμμετέχο-ντας κερδίζει έναν δείκτη Χάρης, ο οποίος τοποθετείται στην κάρτα του Συμμετέχοντα.

ΣΤΕΨΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΟι Πρωταθλητές είναι αγαπητοί από το κοινό και φέρνουν δόξα στον Οίκο τους. Ωστόσο, η απώλεια ενός Πρωταθλητή μπορεί να καταστρέψει το μέλλον ενός Οίκου.Όταν ένας Συμμετέχοντας λάβει τον τρίτο του δείκτη Χάρης, τότε γίνεται Πρωταθλη-τής. Επιστρέψτε όλους τους δείκτες Χάρης του και αντικαταστήστε τους με τον δείκτη Πρωταθλητή. Ο δείκτης αυτός παραμένει στον Συμμετέχοντα για το υπόλοιπο του παιχνιδιού (ή όσο ζήσει ο Συμμετέχοντας).Όταν ένας Dominus αποκτήσει μέσα από τις νίκες στην Αρένα ή από έναν άλλο παίκτη, έναν Πρωταθλητή, κερδίζει 1 Επιρ-ροή. Αν ένας Dominus χάσει έναν Πρωτα-θλητή για οποιονδήποτε λόγο, τότε χάνει 1 Επιρροή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝΑφού ο Συμμετέχοντας που κέρδισε λάβει τον δείκτη Χάρης του, οι παίκτες ρυθμίζουν τα Στοιχήματα με την Τράπεζα.Τα χαμένα Στοιχήματα τοποθετούνται στην Τράπεζα, ενώ τα κερδισμένα επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους, μαζί με τα αντίστοι-χα κέρδη.

Η Στέλλα στοιχημάτισε 3 Χρυσά στη νίκη του Theokeles και άλλα 3 στον Αποκεφαλισμό. Ο Γιάννης χάνει τη μάχη και ο Theokeles απο-κεφαλίζεται! Η Στέλλα χάνει 3 Χρυσό που στοιχημάτισε στη νίκη του Theokeles και κερδίζει 6 Χρυσό από την Τράπεζα, μιας και ο αγώνας έληξε με Αποκεφαλισμό (παίρνοντας ταυτόχρονα πίσω τα 3 Χρυσό που είχε στοιχηματίσει στον Αποκεφαλι-σμό). Στο τέλος, η Στέλλα έχει κερδίσει και τρία Χρυσό επιπλέον.

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥΟ Οικοδεσπότης πρέπει να επιλέξει αν ο ηττημένος Συμμετέχοντας θα ζήσει ή θα πεθάνει, με την παραδοσιακή χειρονομία του «Αντίχειρα Πάνω ή Κάτω».

ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ΠΑΝΩ: Ο Συμμετέχοντας επιστρέφει στον Οίκο του, μαζί με τις Κάρτες Εξοπλισμού του.ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ΚΑΤΩ: Ο Συμμετέχοντας εκτελείται. Τοποθετήστε τον ηττημένο Συμ-μετέχοντα στη στοίβα ξεσκαρταρισμένων καρτών Αγοράς. Οι Κάρτες Εξοπλισμού του επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη τους.Κάποιοι Συμμετέχοντες έχουν τη Χάρη του κοινού, μέσα από προηγούμενες νίκες τους στην Αρένα. Η επιλογή «Αντίχειρα Κάτω» για έναν Συμμετέχοντα με δείκτες Χάρης, έχει αποτέλεσμα ο Οικοδεσπότης να χάσει 1 Επιρροή ανά Δείκτη Χάρης. Η επιλογή «Αντίχειρας Κάτω» σε έναν Πρω-ταθλητή δεν επιτρέπεται. Η οργή του κοινού θα είναι τεράστια!

Όπως και κατά το διαμοιρασμό Προσκλήσεων, έτσι και τώρα, ο Οικοδεσπότης μπορεί να δωροδοκηθεί από τους παίκτες που επιθυμούν να επηρεάσουν την απόφασή του.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...Αφού ο οικοδεσπότης αποφασίζει τη μοίρα του ηττημένου Συμμετέχοντα, ξεκινάει ο επόμενος γύρος του παιχνιδιού.

Page 14: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Στην άμμο της Αρένας, δημιουργούνται περιουσίες, κτίζεται η φήμη και καλύπτο-νται οι ορέξεις του κοινού.

Πριν το πρώτο σας παιχνί- δι, καλό θα είναι να εξασκη- θείτε λίγο στις μάχες, ώστε να έχετε κατανοήσει πλήρως την πορεία μιας μάχης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΚάθε Μονομάχος και Σκλάβος στο παιχνίδι έχει τρία Χαρακτηριστι-κά στο αριστερό μέρος της κάρτας του. Οι αριθ-μοί αυτοί καθορίζουν τον αριθμό των ζαριών του Συνόλου του Συμ-μετέχοντα. Καθώς ο Συμμετέχοντας πολε-μάει και δέχεται ζημιά, ο αριθμός των διαθέσι-μων ζαριών μειώνεται.

ΤΑ ΖΑΡΙΑ ΣΑΝ ΖΩΗΟ συνολικός αριθμός των ζαριών που είναι διαθέσιμα στα τρία είδη, αναπαριστάνει τη συνολική ζωή του Συμμετέχοντα. Καθώς τα ζάρια χάνονται από κάθε Σύνολο, σαν αποτέλεσμα Πληγών, η ικανότητα του Συμ-μετέχοντα μειώνεται. Η μείωση αυτή των ικανοτήτων αντικατοπτρίζει την δύναμη που χάνεται στην πορεία μιας μακράς και σκληρής μάχης.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣΚάθε γύρος της Μάχης ξεκινάει με τη ζαριά Εκκίνησης των Συμμετεχόντων. Ο νικητής της Ζαριάς επιλέγει αν θα παίξει πρώτος ή

δεύτερος. Έπειτα, ο πρώτος Συμμετέχο-ντας κινείται και επιτίθεται και ακολουθεί ο δεύτερος Συμμετέχοντας με κίνηση και επίθεση. Έτσι εκτελείται ένας Γύρος Μάχης.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΗΣΓια τον καθορισμό της Εκκίνησης, κάθε παίκτης ρίχνει τα διαθέσιμα ζάρια Ταχύτη-τας του Συμμετέχοντά του και υπολογίζει το σύνολο. Ο παίκτης με το μεγαλύτερο σύνολο κερδίζει την Εκκίνηση και επιλέγει αν θα παίξει πρώτος ή δεύτερος στο γύρο μάχης. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ρίξτε ξανά.

Ο Μονομάχος του Γιάννη έχει 3 ζάρια Ταχύ-τητας και της Στέλλας 4. Ρίχνουν και οι δύο τα ζάρια τους και συγκρίνουν τα σύνολά τους. Το σύνολο του Γιάννη είναι 8, ενώ της Στέλ-λας είναι 11. Η Στέλλα επιλέγει να Κινηθεί και να Επιτεθεί δεύτερη στον γύρο. Ο Γιάννης

ΕΠΙΘΕΣΗ (ΑΤΚ): Τα κόκκινα ζάρια ρίχνο- νται για επίθεση. Όσο περισσό- τερα έχετε, τόσο πιο πιθανό θα είναι να Πληγώσετε τον αντίπα- λό σας.

ΑΜΥΝΑ (DEF): Τα μαύρα ζάρια ρίχνονται για άμυνα. Όσο περισσότερα έχετε, τόσο πιο πιθανό θα είναι να Αποκρούσετε τις επιθέσεις του αντιπάλου σας.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (SPD): Τα μπλε ζάρια ρίχνο- νται για το ποιός θα δράσει πρώτος στη Μάχη. Ο αριθμός των ζαριών Ταχύτητας του Συ- νόλου σας, καθορίζει κατά πό- σα εξάγωνα μπορείτε να κινη- θείτε.

Ο Giannicus και ο Crixus μάχονται

Τα Ζάρια σαν Ζωή

Ο Spartacus ξεκινάει με 4 ζάρια του κάθε είδους.Η συνολική του ζωή είναι 12 ζάρια.

Page 15: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

ΓΥΡΟΣ ΜΑΧΗΣΚατά τον Γύρο Μάχης του, κάθε παίκτης Κινείται και Επιτίθεται με τη σειρά που επιθυμεί (Κίνηση και έπειτα Επίθεση ή Επίθεση και έπειτα Κίνηση). Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί κάποιος να θέλει να Κινηθεί φτάνοντας τον αντίπαλο και έπειτα να Επιτεθεί. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερο να Επιτεθεί πρώτα και έπειτα να Μετακινηθεί αποφεύγοντας την επίθεση του Αντιπάλου.

ΚΙΝΗΣΗΈνας Συμμετέχοντας μπορεί να Κινηθεί κατά τόσες θέσεις (ή λιγότερες), όσα και τα ζάρια Ταχύτητας που έχει στο Σύνολό του.

Αν είστε πολύ πιο αργός από τον αντίπαλό σας, θα κατα- φέρνει συνέχεια να σας βάζει στη θέση που θέλει!

ΕΠΙΘΕΣΗΟι Συμμετέχοντες μπορούν να Επιτεθούν σε αντίπαλους γειτονικών εξαγώνων. Οι Επιθέσεις επιλύονται με Ρίξιμο Ζαριών. Ο επιτιθέμενος παίκτης ρίχνει το Σύνολο Επιθε-τικών Ζαριών του Συμμετέχοντά του και ο αμυνόμενος ρίχνει το Σύνολο Αμυντικών Ζαριών του δικού του, ταυτόχρονα. Κάθε παίκτης έπειτα βάζει τα ζάρια του στη σειρά, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, δημιουργώ-ντας μια Αλληλουχία Ζαριών. Έπειτα, συγκρίνο-νται οι Αλληλουχίες των Συμμετεχόντων, από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή.

Μία Πληγή επιτυχγάνεται αν το Ζάρι Επίθε-σης είναι μεγαλύτερης τιμής από το αντίστοι-χο απέναντι Ζάρι Άμυνας, στην Αλληλουχία. Οι ισοπαλίες είναι υπέρ του Αμυνόμενου.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣτην περίπτωση που ο επιτιθέμενος ρίχνει περισσότερα Ζάρια Επίθεσης από τα Ζάρια Άμυνας του αμυνόμενου, οι ζαριές

με αποτέλεσμα 3 ή μεγαλύτερο είναι απευθεί-ας Πληγή. Οι ζαριές χωρίς αντίσταση 1 ή 2 θεωρούνται αποτυχημένες, και δεν καταφέρ-νουν Πληγή.

ΖΑΡΙΑ ΑΜΥΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑν έχουν ριχτεί περισσότερα Ζάρια Άμυνας από Ζάρια Επίθεσης, τα μικρότερης τιμής Ζάρια Άμυνας παραλείπονται, και χρησιμο-ποιούνται μόνο αυτά με μεγαλύτερη τιμή.

ΠΛΗΓΕΣΤυχόν Πληγές που γίνονται, επιλύονται άμεσα. Ο πληγωμένος Συμμετέχοντας πρέπει να αφαιρέσει τόσα ζάρια, όσος και ο αριθμός των Πληγών που δέχθηκε. Όταν αφαιρείτε ζάρια, μπορείτε να επιλέξετε από οποιοδήποτε σύνολό σας (Επίθεση, Άμυνα ή Ταχύτητα). Τα ζάρια που χάνονται από Πληγές δεν είναι πια διαθέσιμα στο Σύνολο Ζαριών του Συμμετέχοντά σας.

Ο Πέτρος έχει έναν Μονομάχο με 3 ΑΤΚ, 3 DEF, 3 SPD, ο οποίος δέχεται δύο Πληγές. Πρέπει να αφαιρέσει δύο ζάρια του. Ελπί-ζοντας να απαντήσει με μια δυνατή επίθε-ση, αφαιρεί ένα ζάρι DEF και ένα SPD. Έτσι μένει πιο ευάλωτος και πιο αργός, αλλά ακόμη ικανός να αντεπιτεθεί με την πλήρη του ισχύ.

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο επιτιθέμενοςθα καταφέρει συνολικά 2 Πληγές

Δημιουργία Αλληλουχίας Ζαριών

Ζάρια Επίθεσης Χωρίς Αντίσταση

Τα δύο αυτά ζάριαδεν έχουν αντίσταση

Τα Ζάρια Χωρίς Αντίσταση καταφέρνουν Πληγή με 3+

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ

ΕπιτιθέμενοςΑμυνόμενος

ΕπιτιθέμενοςΑμυνόμενος

ΕπιτιθέμενοςΑμυνόμενος

Σύγκριση Αλληλουχίας Ζαριών

ΠΛΗΓΗ! ΠΛΗΓΗ!

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗΠΛΗΓΗ! ΠΛΗΓΗ!

Μεγαλύτερα Μικρότερα

Ο Spartacus είναι έτοιμος

Page 16: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Οι Μονομάχοι χαιρετούν τον Dominus τους

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣΚανένα Σύνολο Ζαριών δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 1 Ζάρι μέχρι όλα τα σύνολα να έχουν από 1 μόνο ζάρι. Αν ένα Σύνολο πέσει στα μηδέν ζάρια, ο αγώνας λήγει με ήττα του Συμμετέχοντα.

Για παράδειγμα, η Στέλλα έχει έναν Μονο-μάχο ο οποίος έχει πέσει στα 2 ΑΤΚ, 2 DEF και 1 SPD. Δέχεται άλλες 2 Πληγές. Η Στέλλα δεν μπορεί να δώσει το τελευταίο ζάρι SPD (λόγω του ανωτέρω κανόνα). Δίνει 1 ΑΤΚ και 1 DEF, και ο Μονομάχος της έχει πια από 1 ζάρι του κάθε χρώματος. Αν ο Μονομάχος της Στέλλας δεχθεί κι άλλη Πληγή θα ηττηθεί.

ΗΤΤΑΌταν οποιοδήποτε Σύνολο Ζαριών ενός Συμμετέχοντα πέσει στο μηδέν, τότε αυτός ηττάται. Υπάρχουν 3 επίπεδα Ήττας:

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ: Αν οποιοδήποτε Σϋνολο Ζαριών πέσει στο μηδέν, τότε ο Συμμετέχο-ντάς σας έχει ηττηθεί.Ο Συμμετέχοντάς σας βρίσκεται στο έλεος του Οικοδεσπότη, αλλά δεν υπάρχουν άλλα.

αποτελέσματα.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αν ο αγώνας ολοκλη-ρωθεί με 2 Σύνολα Ζαριών στα μηδέν ζάρια,

νος μέχρι να Θεραπευτεί η Πληγή. Αν ο Οικοδεσπότης είναι αρκετά εύσπλαχνος ώστε να αφήσει τον Συμμετέχοντα να ζήσει, μπορείτε να προσπαθήσετε να Θεραπεύσε-τε την Πληγή στην επόμενη Συντήρηση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εξαντλημένες κάρτες, δείτε τους ειδικούς κανόνες της σελίδας 17.

ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ: Αν και τα 3 Σύνολα Ζαριών του Συμμετέχοντα πέσουν στο μηδέν, ο Συμμετέχοντας Αποκεφαλίζεται. Η κάρτα του ξεσκαρτάρεται και τυχόν Κάρτες Εξοπλισμού επιστρέφουν στον Dominus που τον ελέγχει.

τότε ο Συμμετέχοντάς σας έχει Πληγωθεί. Εξαντλήστε την κάρτα του και σημειώστε τη με έναν δείκτη Πληγής. Ο Συμμετέ-χοντας παραμένει εξαντλημέ-

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο Επιτιθέμενος καταφέρνει 2 Πληγές. Ακόμη και με διπλάσια ζάρια DEF, η απόκρουση δεν είναι εγγυημένη!

Ο Επιτιθέμενος καταφέρνει 2 Πληγές. Κατά τη σύγκριση των Αλληλουχιών, πάντοτε ξεκινάτε με το μεγαλύτερης τιμής ζάρι. Στο παράδειγμα

αυτό, δεν μπορείτε να επιλέξετε να μην έχει αντίσταση το ζάρι «5» του επιτιθέμενου.

Ο αμυνόμενος είχε καλή ζαριά, αλλά ο επιτιθέμενος ακόμη καλύτερη!

ΕπιτιθέμενοςΑμυνόμενος

ΕπιτιθέμενοςΑμυνόμενος

ΕπιτιθέμενοςΑμυνόμενος

Μεγαλύτερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΖΑΡΙΑ DEF ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ

Μικρότερα

Μεγαλύτερα Μικρότερα

Μεγαλύτερα Μικρότερα

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ

ΠΛΗΓΗ! ΠΛΗΓΗ!

ΠΛΗΓΗ!

ΠΛΗΓΗ!ΠΛΗΓΗ! ΠΛΗΓΗ!ΠΛΗΓΗ!

ΠΛΗΓΗ!ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Page 17: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝΣτην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που και οι 4 παίκτες ολοκληρώσουν μια φάση με επιρροή 4, προσθέτουν όλοι τις Αξίες Χρυσού των Μονομάχων και του Εξοπλι-σμού τους. Σε ισοπαλία ρίξτε ζάρι. Οι παίκτες με τα δύο μικρότερα σύνολα μάχο-νται στην Αρένα. Έπειτα οι παίκτες με τα δύο μεγαλύτερα σύνολα μάχονται στην Αρένα. Τέλος, οι νικητές των δύο πρώτων αγώνων μάχονται μεταξύ τους, για τον καθορισμό του τελικού νικητή!

Επανάστασης» στην Στέλλα, υποχρεώνοντάς τη να ξεσκαρτάρει έναν Σκλάβο. Πρέπει να ξεσκαρτάρει τον μόνο Έτοιμο Σκλάβο της, μιας και οι Εξαντλημένες κάρτες δεν υπολογίζονται.Ο Γιάννης έπειτα παίζει την Αντίδραση «Άδειο Πορνείο» στη Στέλλα! Ακόμη κι αν η Στέλλα έχει ακόμη 2 Σκλάβους, υπολογίζεται σαν να μην έχει κανέναν, μιας και είναι και οι δύο Εξαντλημένοι. Χάνει 1 Επιρροή.

ΡΙΞΙΜΟ ΖΑΡΙΩΝ ΞΑΝΑΚάποιος Εξοπλισμός και Ειδικοί Κανόνες σας επιτρέπουν να ρίξετε ξανά ένα ζάρι. Όταν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, διαλέ-γετε εσείς το ζάρι που θα ρίξετε. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα υπολογίζεται. Επειδή και μόνο έχετε την ικανότητα ριξίματος ξανά, δεν σημαίνει ότι είστε υπο-χρεωμένοι να το χρησιμοποιήσετε, μιας και πολλές φορές καλό είναι να περιμέ-νετε!

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσετε σε Επιρροή 12. Αν, στο τέλος μιας Φάσης (Ίντριγκα, Αγορά ή Αρένα) μόνο 1 Dominus έχει Επιρροή 12, αυτός κερδίζει το παιχνίδι. Για να κερδίσετε πρέπει να ολοκληρώσετε μια Φάση με Επιρροή 12, και να είστε ο μοναδικός Dominus που το έχετε καταφέρει!Σημείωση: Το ότι φτάσατε Επιρροή 12 στη διάρκεια μιας Φάσης, δεν σας κάνει και νικητή! Μπορεί οι αντίπαλοι ακόμη να καταφέρουν να ρίξουν την Επιρροή σας κάτω από το 12 ή να αυξήσουν τη δική τους.Αν, στο τέλος μιας Φάσης, 2 ή περισσότε-ροι παίκτες έχουν Επιρροή 12, ο νικητής αποφασίζεται στην Αρένα! Οι παίκτες που ολοκλήρωσαν τη φάση με Επιρροή 12, μπαίνουν αμέσως σε ένα Πρωτάθλημα καθορισμού του νικητή.

Κάποιοι Μονομάχοι και Σκλάβοι έχουν Ειδι-κές Ικανότητες στις κάρτες τους. Οι Ειδικές αυτές Ικανότητες μπορεί να συγκρούονται με κάποιους βασικούς κανόνες. Σε κάθε περίπτωση οι κανόνες των καρτών υπερι-σχύουν έναντι του εγχειριδίου κανόνων.

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣΠολλές Ειδικές Ικανότητες απαιτούν «Εξά-ντληση» της κάρτας. Αυτό συχνά θα γίνεται πριν τη χρήση της Ειδικής Ικανότητας. Όταν μια κάρτα θέλει Εξάλτηση, γυρίστε την κάρτα πάνω κάτω και έπειτα εφαρμό-στε τον κανόνα. Οι ίσιες κάρτες θεωρούνται «Έτοιμες».

Η Λίζα έχει τον Pietros με την Ειδική Ικανότητα «ΕΠΙΔΕΞΙΟΣ: (Ίντριγκα) Εξαντλήστε για να κερδίσετε 1 Χρυσό». Στη Φάση Ίντριγκας, η Λίζα εξαντλεί τον Pietros, τον γυρίζει ανάποδα και παίρνει έναν Χρυσό από την Τράπεζα.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΩΝΟι 2 παίκτες με επιρροή 12, επιλέγουν και εξοπλίζουν από έναν Συμμετέχοντα και ο αγώνας της Αρένας γίνεται ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες Μάχης. Ο νικητής του αγώνα κερδίζει και το παιχνίδι!

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝΟι 3 παίκτες με επιρροή 12 προσθέτουν την Αξία Χρυσού όλων των Μονομάχων και του Εξοπλισμού τους. Σε ισοπαλία ρίξτε ζάρι. Οι 2 παίκτες με τα χαμηλότερα σύνολα μπαίνουν σε έναν αγώνα στην Αρένα. Ο νικητής του αγώνα αυτού, έπειτα δίνει αγώνα με τον τρίτο παίκτη. Ο νικητής του δεύτερου αγώνα είναι ο τελικός νικητής του παιχνιδιού!

ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣΟι εξαντλημένες κάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι ουσιαστικά εκτός παιχνιδιού μέχρι να ανανεωθούν στην επόμενη Συντήρηση. Οι Εξαντλημένες κάρτες δεν υπολογίζονται για τις Σκευωρί-ες, ούτε για τον Ισοσκελισμό των Βιβλίων, δεν μάχονται στην Αρένα, δεν πωλούνται ούτε αγοράζονται και δεν μπορούν να ξεσκαρταριστούν για οποιονδήποτε λόγο.

Η Στέλλα έχει τρεις Σκλάβους στον Οίκο της, οι δύο εκ των οποίων είναι Εξαντλημένοι. Παίζει τη Σκευωρία «Παράνομες Υπηρεσίες» με την οποία παίρνει 2 Χρυσό ανά έτοιμο Σκλάβο. Η Στέλλα έχει μόνο 1 έτοιμο Σκλάβο, οπότε κερδίζει 2 Χρυσό. Οι δύο Εξαντλημένοι της Σκλάβοι δεν υπολογίζονται για τη Σκευωρία.Έπειτα ο Πέτρος παίζει την «Υποκίνηση

Page 18: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, τα νέα ριξίμα-τα ισχύουν μόνο για τις δικές σας ζαριές. Δεν μπορείτε με ένα κράνος που σας επιτρέπει να ρίξετε ξανά ζάρια DEF, να υποχρεώσετε έναν αντίπαλο να ρίξει ξανά ένα DEF ζάρι του.Στην περίπτωση που και οι δύο παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα, την χρησιμοποιούν ταυτόχρονα.

Η Στέλλα έχει μια κάρτα Σπαθιού που της δίνει 1 νέο ρίξιμο ΑΤΚ. Στη Μάχη, η Αλληλουχία Ζαριών Επίθεσής της είναι: 6-4-3. Ο αντίπα-λός της ρίχνει 6-4-2. Χωρίς το νέο ρίξιμο, θα κατάφερνε 1 Πληγή. Αποφασίζει να ρίξει ξανά το «3». Με τη νέα ζαριά φέρνει «5», αλλάζο-ντας την Αλληλουχία της σε 6-5-4 με αποτέλε-σμα 2 Πληγές!

ΖΕΥΓΑΡΙΑ & ΤΡΙΑΔΕΣΑρκετοί Μονομάχοι έχουν Ειδικές Ικανότη-τες που ενεργοποιούνται όταν ρίξουν ζευγά-ρια ή τριάδες. Το ρίξιμο ενός ζαριού ξανά μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια αποτελέσματα.Σημείωση: Κάθε ζάρι υπολογίζεται για ένα μόνο σετ ζευγαριού ή τριάδας. Το ρίξιμο τριών «5» μπορεί να υπολογιστεί μόνο σαν ένα ζευγάρι ή μια τριάδα, αλλά όχι σαν δύο ζευγάρια.

1) Ο Agron πολεμάει στην Αρένα. Η Ειδική του Ικανότητα ορίζει ότι «τριάδες DEF προκα-λούν αυτόματα μια πληγή στον επιτιθέμενο». Ρίχνοντας τα 4 ζάρια DEF που έχει, φέρνει 4, 3, 3, 2. Με το Κράνος του, έπειτα ρίχνει ξανά το «2» και φέρνει ένα «3». Η Αμυντική του Αλληλουχία είναι πια 4, 3, 3, 3. Γιούπι! Τριάδα! Ανεξάρτητα της Επιθετικής ζαριάς του αντιπάλου, ο Agron καταφέρνει μια Πληγή στον επιτιθέμενο.2) Η Ειδική Ικανότητα του Spartacus είναι «Ζευγάρια ΑΤΚ προσθέτουν μια αυτόματη πληγή». Επιτίθεται και φέρνει 2-2-1-1. Κανο-νικά μια κακή Επίθεση. Ωστόσο, η Ειδική του Ικανότητα καταφέρνει 2 Πληγές στον Αμυνό-μενο, ανεξάρτητα της δικής του Αλληλουχίας DEF.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΗ Τράπουλα Αγοράς περιέχει ποικιλία διαφο-ρετικών Όπλων, Πανοπλιών και Καρτών Ειδικού Εξοπλισμού. Κάθε διαφορετικός Εξοπλισμός δίνει στον Συμμετέχοντα ένα πλεονέκτημα στην Αρένα. Κάποια είδη Εξοπλισμού χρησιμοποιούνται σε κάθε Γύρο Μάχης, ενώ άλλα μία μόνο φορά ανά Μάχη. Οι Κάρτες Εξοπλισμού αναπαριστάνουν χρήματα και εκπαίδευση στην οποία επενδύουν οι Οίκοι ώστε να προετοιμά-σουν τους Μονομάχους για την Αρένα, αντί για ένα απλό ξίφος ή κράνος.

ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟΜΑΧΟΑφού επιλέξετε τον Μονομάχο ή τον Σκλάβο που θα πολεμήσει στην Αρένα, μπορείτε να τον εξοπλίσετε μέχρι και με 1 Εξοπλισμό του κάθε είδους: 1 Κάρτα Όπλου, 1 Κάρτα Πανοπλίας και 1 Ειδική.

ΡΙΞΙΜΟ ΝΕΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΖΑΡΙΑΣΥπάρχει Εξοπλισμός που σας επιτρέπει να ρίξετε ξανά ένα Επιθετικό Ζάρι. Αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε σας Επίθεση.

ΡΙΞΙΜΟ ΝΕΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΖΑΡΙΑΣΥπάρχει Εξοπλισμός που σας επιτρέπει να ρίξετε ξανά ένα Αμυντικό Ζάρι. Αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε Αμυντική Ζαριά σας.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣΥπάρχει Εξοπλισμός που σας επιτρέπει να Επιτεθείτε από μεγαλύτερη απόσταση. Οι κανονικές Επιθέσεις πρέπει να γίνο-νται από γειτονικά εξάγωνα. Για παρά-δειγμα, η Τρίαινα έχει «Εμβέλεια: 2» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις από 2 εξάγωνα απόσταση.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣΚάποιες Επιθέσεις (όπως αυτές με Ακό-ντιο) χρησιμοποιούν τα Ζάρια Ταχύτητας του Μονομάχου σας, αντί για τα Ζάρια Επίθεσης. Η Επίθεση επιλύεται με τους

βασικούς κανόνες. Απλά ρίχνετε τα Ζάρια Ταχύτητας αντί για τα Ζάρια Επίθεσης. Η Γρήγορη αυτή Επίθεση αντικαθιστά την κανονική σας Επίθεση και δεν γίνεται επιπλέον αυτής.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΓΗΣΥπάρχει Εξοπλισμός που σας επιτρέπει να αγνοήσετε μια Πληγή. Αφού συγκριθούν οι Αλληλουχίες Επιθετικών και Αμυντικών Ζαριών, αλλά πριν δώσετε ζάρια λόγω Πληγών, μπορείτε να αποφύγετε μία πληγή.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΓΗΥπάρχει Εξοπλισμός που σας επιτρέπει να κάνετε μια επιπλέον Πληγή. Αφού συγκρι-θούν οι Αλληλουχίες Επιθετικών και Αμυ-ντικών Ζαριών, αλλά πριν δώσετε ζάρια λόγω Πληγών, μπορείτε να προσθέσετε μια επιπλέον Πληγή σε αυτές που καταφέρατε.

ΔΙΧΤΥΤο Δίχτυ είναι ειδικός Εξοπλισμός που επιτρέπει στον Συμμετέχοντά σας να κερδί-σει την Εκκίνηση σε ένα κρίσιμο σημείο του Αγώνα. Πριν ρίξετε Ζάρια Ταχύτητας για τον καθορισμό της Εκκίνησης Μάχης, μπο-ρείτε να Εξαντλήσετε το Δίχτυ του Συμμετέ-χοντά σας, ώστε να κερδίσετε τη ζαριά Εκκίνησης. Δεν υπάρχει ζαριά Εκκίνησης στον γύρου που χρησιμοποιείτε το Δίχτυ.

Page 19: ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣGR).pdf · ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ μαϊκή κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά- ... Η Φάση Ίντριγκας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: σελίδα 4ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ: Γυρίστε τις μη πληγωμένες, Εξαντλημένες κάρτες ανοιχτές.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΛΗΓΩΝ: Ρίξτε Ζαριές Θεραπείας για τις Πληγωμένες Ιδιοκτησίες σας.ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: Πληρώστε 1 Χρυσό ανά Έτοιμο Μονομάχο, Πάρτε 1 Χρυσό ανά Έτοιμο Σκλάβο.

ΙΝΤΡΙΓΚΑ: σελίδα 5ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΚΑΡΤΩΝ: Όλοι οι παίκτες τραβάνε από 3 κάρτες.ΓΥΡΟΙ ΙΝΤΡΙΓΚΑΣ: Ξεκινώντας από τον Οικοδεσπότη, οι παίκτες παίζουν στη σειρά παίζοντας Σκευωρίες, Εξαρ-γυρώνοντας Κάρτες, Χρησιμοποιώντας Ειδικές Ικανότητες των Οίκων και των Ιδιοκτησιών τους.

ΑΓΟΡΑ: σελίδα 9ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ: Οι παίκτες αγοράζουν, πωλούν και ανταλλάζουν ελεύθερα Ιδιοκτησίες μεταξύ τους και με την Τράπεζα.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Τραβήξτε κλειστές κάρτες από την Τράπουλα Αγοράς. Ανοίξτε τις μια μια και κάντε προσφορές.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Ο νικητής φιλοξενεί τους επόμενους Αγώνες της Αρένας.

ΑΡΕΝΑ: σελίδα 11ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ: Ο Οικοδεσπότης κερδίζει 1 Επιρροή.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ: Ο Οικοδεσπότης προσκαλεί 2 παίκτες στους Αγώνες.ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ: Οι παίκτες πληρώνονται για δείκτες Χάρης ή Πρωταθλητή των Συμμετεχόντων τους.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ: Όλοι οι παίκτες μπορούν να στοιχηματίσουν στο αποτέλεσμα του Αγώνα.ΜΑΧΗ! Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες Μάχης, δείτε στη σελίδα 14.ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΤΤΑ: Ο νικητής Συμμετέχοντας λαμβάνει έναν δείκτη Χάρης, τα στοιχήματα επιλύονται και ο Οικοδε-σπότης χρησιμοποιεί τη δύναμή του για Ζωή ή Θάνατο.

Μετάφραση / Ενσωμάτωση:Νίκος Χριστάκης για την Red Meeple v.3