Παρουσίαση group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

download Παρουσίαση group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

of 13

Transcript of Παρουσίαση group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  1/13

  Open the book...

  By Pantelis Kourtis & Giorgos Gatsios (3rd Lyceum of Larissa, Greece)

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  2/13

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  3/13

  When holidays come, we read allthe time,And discover new worlds

  through magical words!

  And when we arefeeling bored or sad,we take a walk to''Readingland' And some of our favorite booksare..

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  4/13

  Harry Potter Author :J. K. Rowling

  Is a series of seven fantasynovels written by J. K. Rowling.

  The books chronicle theadventures of a wizard, HarryPotter, and his friends RonaldWeasly and Hermione Granger,

  all of whom are students atHogwarts School of Wichcraft

  and Wizardry as they fightagainst Lord Voldemort, a darkwizard who wants to conquer

  the wizarding world.

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  5/13

  Sherlock Holmes

  Sherlock Holmes is a fictionaldetective created by author

  and physician Sir Arthur ConanDoyle. A London-based''consulting detective'' whose

  abilities border on the fantastic.Holmes is famous for his astute

  logical reasoning ,his abilityto adopt almost any disguise,and his use of forensic scienceskills to solve difficult cases.

  Arthur Conan DoyleAuthor :

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  6/13

  Les Miserables Author :Victor Hugo

  Is a French historical fictionby Victor Hugo. Beginning in1815 and culminating in the1832 June Rebellion, thenovel follows the lives and

  interactions of severalcharacters, focusing on the

  struggles of ex-convictJean Valjean and his

  experience of redemption.

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  7/13

  It Author :Stephen King

  Is a horror novel by StephenKing. The story follows theexploits of seven children as

  they are terrorized by theeponymous being, which

  exploits the fears and phobiasof its victims in order to

  disguise itself while huntingits prey. ''It'' primarilyappears in the form of a

  clown in order to attract itspreferred prey of young

  children.

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  8/13

  The Raven Author :Edgar Allan Poe

  Is a narrative poem by EdgarAllan Poe. It tells of a talking

  raven's mysterious visit to adistraught lover, tracing theman's slow fall into madness.

  The raven seems to furtherinstigate his distress with its

  constant repetition of theword ''Nevermore''.

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  9/13

  Nineteen Minutes Author :Jodi Picoult

  Is a novel by Jodi Picoult.This book is about a schoolshooting, and focuses on theevents leading up to andfollowing an incident,tracking the lives of a

  number of characters on an''ordinary day''.

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  10/13

  The Angel's Game Author :Carlos Ruiz Zafon

  The Angel's Game isset in Barcelona in the

  1920s and 1930s and followsa young writer, David

  Martin, who is approachedby a mysterious figure towrite a book. The novel

  returns to The Cemetry ofForgotten Books inBarcelona's Raval district,

  and the Sempere & Sonsbookshop, from The Shadow

  of the Wind.

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  11/13

  Jane Eyre Author :Charlotte Bronte

  Is a novel by Charlotte Bronte.Primarily of the

  bildungsroman gerne, JaneEyre follows the emotions andexperiences of its eponymous

  character, including hergrowth to adulthood, and her

  love for Mr. Rockester, thebyronic master of fictitious

  Thornfield Hall.

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  12/13

  We love reading everyday andwe count more than a bunch ofbooks every year.

  For us reading will always beour first and final destination!!

 • 7/28/2019 group pantelis kourtis giorgos gatsios e twinningppt (2)

  13/13

  TheEnd