ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -...

 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-15, Ηράκλειο

  Σπουδαστές : Επιβλέπων Καθηγητής:

  Δρ Ευάγγελος Τσουκάτος

  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΙΚΗΣ

  Καρνιαούρας Γεώργιος 10011

  Γιάγκος Δημήτριος 10008

  Γρηγοριάδης Αλέξανδρος 10014

 • ~ 2 ~ MARKETING IN BUSINESS ACCOUNTING SERVICES: QUALITY & CUSTOMER RETENTION

  Ευχαριστίες

  - Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις οικογένειες μας για την υπομονή και

  στήριξη που μας έδειξαν.

  - Ευχαριστούμε θερμά τον επιβλέπων καθηγητή μας Δρ Ευάγγελος Τσουκάτος για τη πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του.

  Με εκτίμηση οι σπουδαστές:

  Καρνιαούρας Γεώργιος

  Γρηγοριάδης Αλέξανδρος

  Γιάγκος Δημήτριος

  Ο χρυσός κανόνας για κάθε επιχειρηματία είναι: «έλα στη θέση του πελάτη σου».

  Orison Swet Marden ( 1850-1924 , Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας)

 • ~ 3 ~ MARKETING IN BUSINESS ACCOUNTING SERVICES: QUALITY & CUSTOMER RETENTION

  Πινάκας Περιεχόμενων :

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) ......................................................................................................................... 6

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................... 8

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ............................................................................................. 10

  1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ................................................................................ 10

  1.2 Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ & Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ......................................... 13

  1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................................................... 13

  1.2.2 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ....................................................................................... 13

  1.2.3 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ .............................................................. 13

  1.2.4 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ................................................................... 13

  1.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .............................................. 13

  1.4 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΙΟΝ ................................................................................................................... 15

  1.5 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ..................................................................................... 16

  1.6 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .............................................................................................. 18

  1.7 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ............................................................................. 19

  1.7.1 ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................................................... 19

  1.7.2 ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............................................................................................ 19

  1.7.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ............................................................................................... 22

  1.8 Ο ΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ........................................................................................ 23

  1.9 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ................................................................................ 23

  1.10 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ..................................................................................................... 25

  1.10.1 ΓΕΝΙΚΑ .................................................................................................................................... 25

  1.10.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ............................................................................ 25

  1.11 ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ........................................ 26

  1.12 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ .............................................................. 27

  1.12.1 ΓΕΝΙΚΑ .................................................................................................................................... 27

  1.12.2 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .............................................. 27

  1.12.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ........................................................................................ 28

  1.13 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ..................................................................................... 28

  1.14 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ...................................................... 30

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ......................................................................................... 31

  2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ........................................................................................ 31

  2.1.1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ...................................................... 33

  2.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................................ 35

  2.2.1 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL ......................................................................................... 36

  2.2.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVPERF. .................................................................. 37

  2.3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ........................................................................................................... 38

  2.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ .................................... 39

  2.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ............................................. 41

  2.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. ...................................................................... 43

 • ~ 4 ~ MARKETING IN BUSINESS ACCOUNTING SERVICES: QUALITY & CUSTOMER RETENTION

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ................................................................................................ 44

  3.1 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ............................................................. 44

  3.2 ΙΚΑΝΟΠΟΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ................................................................................................................ 45

  3.3 ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ......................................................................................................................... 46

  3.4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ........................................................................................................................... 47

  3.4.1 ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ .................................................................................. 47

  3.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜ