Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές -...

10

Transcript of Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές -...

Page 1: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια
Page 2: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM

Page 3: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

[Art: A boy having just

been stung by a bee,

swollen toe cradled in

his arm, red face, tears]

Αν σε τσιμπήσει μέλισσα, ΑΟΥΤΣ! Πονάει!

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 3 12/21/18 9:07 PM

Page 4: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 4 12/21/18 9:07 PM

Page 5: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

Αν κλείσεις το δάχτυλό σου στην πόρτα, πονάει πολύ.

ΑΟΥΤΣ!

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM

Page 6: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

Αν σου πουν μια κακία, ή μια άσχημη κουβέντα, κι αυτό πονάει.

Είναι σίγουρα κι αυτή μια στιγμή ΑΟΥΤΣ!

Τι

χάλιας!

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 6 12/21/18 9:08 PM

Page 7: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

Τι

χάλιας! Τελείως κουλός!

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 7 12/21/18 9:08 PM

Page 8: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

Όλοι μπορούν να πουν άσχημες κουβέντες, ειδικά

αν προσπαθούν να είναι αστείοι.

Χόινκ

χόινκ το γουρούνι

Τι φρικιά!

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 8 12/21/18 9:08 PM

Page 9: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια

Τις άσχημες κουβέντες μπορεί να τις πει κανείς δυνατά να τις ακούσουν όλοι. Αλλά μπορεί να τις πει και στα κρυφά, ψιθυριστά, ώστε να μην φτάσουν στ’ αυτιά κανενός μεγάλου.

Τι φρικιά!

Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 9 12/21/18 9:08 PM

Page 10: Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 1 12/21/18 9:07 PM · ΑΟΥΤΣ! Στιγμές - Άουτς GR HEO.indd 5 12/21/18 9:08 PM. Αν σου πουν μια κακία, ή μια