Υπηρεσίες GIS σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

of 21 /21
1 Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Υπηρεσίες GIS σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ιφιγένεια Βαρδακώστα Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia,sarantos}@ionio.gr 7o Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIS 17-18 Μαΐου 2012

Embed Size (px)

description

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Υπηρεσίες GIS σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ιφιγένεια Βαρδακώστα Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia,sarantos}@ionio.gr 7o Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIS 17-18 Μαΐου 2012. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Υπηρεσίες GIS σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

 • - &

  GIS

  {ifigenia,sarantos}@ionio.gr

  7o HellasGIS 17-18 2012

 • (GIS) GIS ()

  7o HellasGIS17-18 2012

 • GIS .. , , , . (, 1996 ; Adler and Larsgaard, 2002)

  7o HellasGIS17-18 2012

 • GIS . .

  7o HellasGIS17-18 2012

 • GIS ; (1/2) , , , Google Earth, Google Yahoo maps GIS, , .

 • GIS ; (2/2) ,, GIS 7o HellasGIS17-18 2012

 • Geographic Information Librarianship-GIL (GIL) (Weimer and Reehling, 2006) GIS : GIS, , , , , GIS . 7o HellasGIS17-18 2012

 • GIS 1) GIS

  2) (.. , )

  (Boisse & Larsgaard, 1995 ; Hyland, 2002 ; Pfander & Carlock, 2004 ; Xia, 2004 ; Phadke, 2006, 29 ; Todd, 2008 )7o HellasGIS17-18 2012

 • GIS1 : (Low-level) 2 : (Mid-Level) (, ) 3 : (High-Level) , ,

  (Abbott and Argentati, 1995 ; Kowal, 2002)

 • 7o HellasGIS17-18 2012

 • GIS ;

  GIS ; GIS, , ; ;

  7o HellasGIS17-18 2012

 • (1)

  331 () 65 2011 2011

 • (2) : ) , ) / (.. , , ) , ) GIS ( . GIS . ).

  7o HellasGIS17-18 2012

 • (1)136 / 331 (41.1%) GIS

 • (2) 44 (32.3%) , (.. online tutorials) 54 (39.7%) ( , , ) 23 (17%) .

  1

  44

  54

  23

  1

  URL

  CANADA

  Carleton Univ.Libraryhttp://www.library.carleton.ca/about/policies/collection-development-gis-resources

  Dalhousie University

  McMaster Universityhttp://library.mcmaster.ca/collections-services/policies/lloyd-reeds-map-collection

  Ryerson Universityhttp://www.ryerson.ca/library/info/collections/colldev/material.html

  Simon Fraser Universityhttp://www.lib.sfu.ca/collections/collections-policies/geography

  University of New Brunswickhttp://www.lib.unb.ca/about/policies/colldev-UNBF.php#II

  University of Ottawahttp://www.biblio.uottawa.ca/content-page.php?g=en&s=biblio&c=abt-ptq-numeriq

  University of Waterloohttp://www.lib.uwaterloo.ca/staff/irmc/collectionsmanagement.html

  USA

  Brown

  Colorado State Universityhttp://lib.colostate.edu/cm/policies/geopol.html

  Columbia Universityhttp://www.columbia.edu/cu/lweb/services/colldev/index.html#subj

  Emory University Librarieshttp://edc.library.emory.edu/node/8

  Portland State Universityhttp://guides.library.pdx.edu/maps

  Stanford University / GIS at Branner

  Univ.California-Santa Barbarahttp://www.library.ucsb.edu/services/policies/collections/geogcdp1.html

  Univ.California-SanDiegohttp://libraries.ucsd.edu/_files/sshl/pdf/Geospatial-Data-Collection-Plan.pdf

  Univ. WisconsinMadisonhttp://www.geography.wisc.edu/maplib/Docs/GISData_Dist_Policy.pdf

  Univ. WisconsinMilwaukeehttp://www4.uwm.edu/libraries/CollPolicy/u-agsl.cfm

  University of Nebraska - Lincolnhttp://digitalcommons.unl.edu/librarycolldev/41/http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=librarycolldev&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.gr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Duniversity%2520library%2520gis%2520collection%2520development%2520policy%26source%3Dweb%26c

  University of Pennsylvaniahttp://www.library.upenn.edu/collections/policies/maps.html

  University of Chicagohttp://guides.lib.uchicago.edu/content.php?pid=115216&sid=1220061

  Dukehttp://library.duke.edu/research/subject/guides/maps/map_policy.html

  AUSTRALIA

  Monash University Libraryhttp://www.lib.monash.edu.au/policies/cdp/maps.html???????

  University of Melbournehttp://www.library.unimelb.edu.au/collections/collection_development_policy

  NEW ZEALAND

  University of Aucklandhttp://www.library.auckland.ac.nz/about/biblio/cdp/cdpgeog.htm

  EUROPE

  University of Oxfordhttp://www.bodleian.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/54517/Collection-Policy-Geography.pdf

  gis

  COUNTRYGEOSPATIAL COLLECTIONS DEVELOPMENT POLICIES

  AMERICA21

  EUROPE1

  ASIA0

  AFRICA0

  OCEANIA2

  24

  2

  1. HOW MANY LIBRARIES OF THOSE WITH GIS SERVICES HAVE GEOSPATIAL COLL.DEV.POLICIES

  COUNTRYLIBR.WITH GISGEOSP.COLL.POL.

  CANADA308

  USA8613

  AUSTRALIA71

  NEW ZEALAND11

  AFRICA00

  MIDDLE EAST00

  ASIA00

  S.AMERICA00

  EUROPE121

  13624

  16.55%

  LIBRARYURLDATENAMEMONO GIS

  1Univ. WisconsinMadisonhttp://www.geography.wisc.edu/maplib/Docs/GISData_Dist_Policy.pdfCounty and Municipal Level Data-AcquisitionCounty and Municipal Level Data-DistributionOct.2007Jamie Stoltenberg,Map & GIS LibrarianNAI

  2Stanford University / GIS at Branner???????????Collection purpose and description of the usersSelection,Evaluation & PrioritazationScope & CoverageMetadata RecommendationsSources for digital geospatial dataCoordination & Cooperation with other collectionsMay 2007NAI

  3Dukehttp://library.duke.edu/research/subject/guides/maps/map_policy.html

  4University of Chicagohttp://guides.lib.uchicago.edu/content.php?pid=115216&sid=1220061Collecting guidelines 1.Levels of selection 2.Type of materials included and excluded 3.Physical formats included and excluded 4.Publication dates collected 5. Languages 6.Geographical range 7.Chronological spanAreas of distinctionRelated University of Chicago collectionsCooperative arrangements and related collections2009Chris Winters

  5University of Pennsylvaniahttp://www.library.upenn.edu/collections/policies/maps.htmlProgram InformationCollection DescriptionGuidelines for Collection Development 1.Chronological 2.Formats 3.Geographical 4.Language 5.Publication DatesPrincipal Sources of Supply and major Selection ToolsCooperative Arrangements and Related CollectionsJan.2011

  6Univ.California-SanDiegohttp://libraries.ucsd.edu/_files/sshl/pdf/Geospatial-Data-Collection-Plan.pdfBibliographic resourcesElectronic ResourcesLocation of GIS CollectionPrimary focus of GIS CollectionAppendix A:detailed considerations for GIS Data purchases: SelectionAvailabilityDocumentationTypes of dataLicensingPriceMiscellaneousAppendix B:potential GIS data vendors: Commercial vendorsGovernmentFree Data SourcesJune 2009Tracey Hughes,GIS coordinatorNAI

  7Univ.California-Santa Barbarahttp://www.library.ucsb.edu/services/policies/collections/geogcdp1.htmlPurpose of the collectionScope of Coverage1. Language 2.Chronological limits3. Data of publication4. Geographical areasTypes of MaterialInterdisciplinary relationsOther resources1. UC/ Stanford Map Librarians Group2. Sources outside UCOct.2004Mary Larsgaard Geography collection

  8University of Wisconsin-Milwaukeehttp://www4.uwm.edu/libraries/CollPolicy/u-agsl.cfmAcademic program supportCollection LevelCollection profileRelated Subject Collections2003OXI Geography collection

  9Iowa State Univ.Libraryhttp://www.lib.iastate.edu/cfora/pdf/3000057.pdfGeneral PurposeHistoryIowa State Univ.ProgrammeSubject BoundariesGeneral Collection guidelinesCross references to collection policies2004Kathy Parsons Geography collection

  10George Washington Univ.http://www.gelman.gwu.edu/collections/policies/maps-and-gis.pdf/viewPurpose/Program SupportArea resources1.Washington Research Library Consortium2.Other area resourcesGeneral collection guidelines1.Language2.Period of coverage3.Dates of publication4.Geographical6.Treatment of SubjectDescription of materials & formatsSpecial considerationsDuplicationSelection methodsLibrary of Congress classificatrion2009Steven Mandeville-Gamble and Tina Plottel

  11Univ.Illinois Urbana-Champaignhttp://www.library.illinois.edu/gex/classes/collectiondevelopmentgeosciences.htmlSpecial considerations for collection developmentCollection development tools for geosciencesGeology library projects and servicesGeoscience reference and instruction2009OXI Geosciences

  12Univ.Colorado at Boulderhttp://ucblibraries.colorado.edu/collectiondevelopment/geography.htmPurposeGeneral collection GuidelinesA. Methods of Acquiring MaterialsB. LanguagesC. Chronological GuidelinesD. Geographical GuidelinesE. Treatment of SubjectF. Types of MaterialsOther considerations-locationsOXIKatie Lage Geography collection

  13Univ.Cornellhttp://cugir.mannlib.cornell.edu/CUGIRCollectionDevtPolicy_20060825.pdfGeneral Collection principlesData providersMetadataDataSubject Definition and scopeFile formats and typesOther related collections2006

  1Simon Fraser Univ.http://www.lib.sfu.ca/collections/collections-policies/geography[Department description]Spatial Information SystemsInterdisciplinary RelationshipsSFU Library ResourcesRegional ResourcesConsortia and Document DeliveryGeneral Collection GuidelinesSubjects and Levels of Collecting2011Lindsay Tripp Geography collection

  2Queen's Univ.http://library.queensu.ca/research/collections/maps-geospatial-data-and-air-photos#geographGeneral PurposeLanguagesGeographical AreasChronological LimitsType of material collectedSubjects & collecting levels2006Susan Greaves Geography collection

  3Carleton Univ.Libraryhttp://www.library.carleton.ca/about/policies/collection-development-gis-resourcesGeographical PrioritiesSubject PrioritiesData FormatsSoftware Support2010NAI

  4McMaster Universityhttp://library.mcmaster.ca/collections-services/policies/lloyd-reeds-map-collection[General Purpose]Topographic CoverageThematic Coverage: Major Divisions:1.Historical 2.Geological 3.Hydrographic 4.Environmental and Other Thematic 5.CoverageMajor Geographical Areas and Coverage Levels

  5Univ.of Manitobahttp://www.umanitoba.ca/libraries/units/datalib/gis/gis.html[Description of each one of the provided products]Data format / Technical DetailsUse/ Restrictions/CopyrightAccessing the DataDocumentationData outputCitation2004Gary Strike, Data LibrarianNAI

  6University of Waterloohttp://www.lib.uwaterloo.ca/staff/irmc/collectionsmanagement.htmlPersons responsible for the collectionDepartment description & purposeScope of coverageTypes and formats of materials collected2006Jackie Stapleton Earth sciences

  7Ryerson Univ.http://www.ryerson.ca/library/info/collections/colldev/material.html . "Others" GIS 7 .

  8Univ.of New Brunswickhttp://www.lib.unb.ca/about/policies/colldev-UNBF.php#II . :"Materials collected:types & formats"2003

  GIS

  Arizona State University Libraries

  Ball State University Libraries

  Boise State University - Albertsons Library

  Brown

  Colorado State University

  Columbia University

  Cornell Univ.

  Duke University

  Emory University Libraries

  Florida State University

  Florida Inernational University

  Georgia State University

  George Mason University Library

  George Washington University

  Georgetown University

  Harvard University

  Indiana Univ.Bloomington

  Johns Hopkins University

  Kent State Univ.

  Louisiana Tech University

  Massachusetts Institute of Technology

  Miami University

  Michigan State University

  Mississippi State University

  New York University

  North Carolina State University

  Ohio State University

  Oregon State University

  Pennsylvania State Univ.

  Portland State University

  Princeton Univ.

  Purdue University

  Rice University-Fondren Library

  San Diego State University

  Seattle University

  Southern Illinois University-Carbondale

  Stanford University / GIS at Branner

  Syracuse University

  Temple University Library

  Texas A&M University Libraries

  Texas Tech University

  University at Buffalo-The State Un.of New York

  University of Arizona

  University of Arkansas

  University of CaliforniaBerkeley

  University of California-Davis

  University of California-Irvine

  University of California-Los Angeles

  University of California-Riverside

  University of California-San Diego

  University of Central Florida

  University of Chicago

  University of Colorado at Boulder

  University of Connecticut

  University of Delaware

  University of Florida

  University of Georgia

  University of Hawaii at Manoa Library

  University of Idaho

  University of Illinois-Chicago

  University of Illinois-Urbana-Champaign

  University of Iowa

  University of Kansas

  University of Kentucky

  University of Maine

  University of Mary Washington

  University of Maryland - College Park

  University of Massachusetts-

  University of Michigan-Ann Arbor

  University of Minnesota

  University of Montana

  University of Nebraska - Lincoln

  University of Nevada Las Vegas

  University of New Mexico

  University of North Carolina at Chapel Hill

  University of Northern Iowa

  University of OregonEugene

  University of Pennsylvania

  University of Pittsburgh

  University of Rochester

  University of Southern California

  University of Tennessee

  University of Texas at Arlington Library

  University of Texas-Austin

  University of Vermont

  University of Washington Library

  University of WisconsinMadison

  University of WisconsinMilwaukee

  Vanderbild University Library

  Virginia Tech University

  Washington State University Libraries

  Washington University in St.Louis

  Western Illinois University Libraries

  Western Michigan University

  Yale University

  Univ.California-Santa Barbara

  Iowa State Univ.Libr

  Table 5.

  Information Addressing

  COOPERATION

  RankContent TypeNo of policiesPercent (n=21)

  1Cooperative arrangements and related collections733.3%

  2Interdisciplinary Relationships29.5%

  Table 2.

  Information Addressing Collection

  RankContent TypeNo of policiesPercent

  (n=21)

  1Collection Purpose/Purpose of the collection/General Collection principles1047.6%

  1Collection Guidelines:1047.6%

  Subject boundaries/priorities1152.4%

  Publication dates collected942.9%

  Languages942.9%

  Geographical range838.1%

  File formats and types838.1%

  Type of materials included and excluded523.8%

  Chronological span/limits419.04%

  2Selection/Evaluation & Prioritazation419.04%

  2Audience/Description of users/Distribution419.04%

  2Collection Profile/Description/Level/Brief Overview419.04%

  3Acquisition/s29.5%

  4Price14.5%

  Table 3.

  Information Addressing Data

  RankContent TypeNo of policiesPercent

  (n=21)

  1Use/Licensing/Restrictions/Copyright419.04%

  2Data314.3%

  2Weeding314.3%

  3Metadata29.5%

  3Documentation29.5%

  3Software support29.5%

  4Citation14.8%

  Carleton Univ.LibraryARL

  Cornell Univ.ARL

  DukeARL

  George Washington Univ.

  Iowa State Univ.LibraryARL

  McMaster UniversityARL

  Queen's Univ.ARL

  Ryerson Univ.

  Simon Fraser Univ.ARL

  Stanford University / GIS at BrannerARL

  Univ.California-SanDiego

  Univ.California-Santa BarbaraARL

  Univ.Colorado at BoulderARL

  Univ.Illinois Urbana-ChampaignARL

  Univ.of ManitobaARL

  Univ.of New BrunswickARL

  University of ChicagoARL

  University of Pennsylvania

  University of WaterlooARL

  Univ. WisconsinMadison

  University of Wisconsin-Milwaukee

  Boise State University - Albertsons Library

  3

  Washington State Geospatial Data Archive (WAGDA), includes data for King County, City of Seattle, Washington geology, Washington digital elevation models (DEMs) and digital line graphs (DLGs). Some of this data is restricted to use by UW students, facultyhttp://www.lib.washington.edu/maps/MapResources/gis3.html

  CUGIR:Cornell University Geospatial Repositoryhttp://cugir.mannlib.cornell.edu/

  http://magic.lib.uconn.edu/about_magic.html

  [Department description]

  [Description of each one of the provided products]

  [General Purpose]

  Academic program support

  Accessing the Data

  Appendix A:detailed considerations for GIS Data purchases: Selection

  Appendix B:potential GIS data vendors: Commercial vendors

  Area resources1.Washington Research Library Consortium2.Other area resources

  Areas of distinction

  Availability

  Bibliographic resources

  Chronological Limits

  Citation

  Collecting guidelines 1.Levels of selection 2.Type of materials included and excluded 3.Physical formats included and excluded 4.Publication dates collected 5. Languages 6.Geographical range 7.Chronological span

  Collection Description

  Collection development tools for geosciences

  Collection Level

  Collection profile

  Collection purpose and description of the users

  Consortia and Document Delivery

  Cooperative arrangements and related collections

  Cooperative Arrangements and Related Collections

  Coordination & Cooperation with other collections

  County and Municipal Level Data-Acquisition

  County and Municipal Level Data-Distribution

  Cross references to collection policies

  Data

  Data format / Technical Details

  Data Formats

  Data output

  Data providers

  Department description & purpose

  Description of materials & formats

  Documentation

  Documentation

  Duplication

  Electronic Resources

  File formats and types

  Free Data Sources

  General Collection guidelines

  General Collection Guidelines

  General collection guidelines1.Language2.Period of coverage3.Dates of publication4.Geographical6.Treatment of Subject

  General collection GuidelinesA. Methods of Acquiring MaterialsB. LanguagesC. Chronological GuidelinesD. Geographical GuidelinesE. Treatment of SubjectF. Types of Materials

  General Collection principles

  General Purpose

  General Purpose

  Geographical Areas

  Geographical Priorities

  Geology library projects and services

  Geoscience reference and instruction

  Government

  Guidelines for Collection Development 1.Chronological 2.Formats 3.Geographical 4.Language 5.Publication Dates

  History

  Interdisciplinary relations

  Interdisciplinary Relationships

  Iowa State Univ.Programme

  Languages

  Library of Congress classificatrion

  Licensing

  Location of GIS Collection

  Major Geographical Areas and Coverage Levels

  Metadata

  Metadata Recommendations

  Miscellaneous

  Other considerations-locations

  Other related collections

  Other resources1. UC/ Stanford Map Librarians Group2. Sources outside UC

  Persons responsible for the collection

  Price

  Primary focus of GIS Collection

  Principal Sources of Supply and major Selection Tools

  Program Information

  Purpose

  Purpose of the collection

  Purpose/Program Support

  Regional Resources

  Related Subject Collections

  Related University of Chicago collections

  Scope & Coverage

  Scope of coverage

  Scope of Coverage1. Language 2.Chronological limits3. Data of publication4. Geographical areas

  Selection methods

  Selection,Evaluation & Prioritazation

  SFU Library Resources

  Software Support

  Sources for digital geospatial data

  Spatial Information Systems

  Special considerations

  Special considerations for collection development

  Subject Boundaries

  Subject Definition and scope

  Subject Priorities

  Subjects & collecting levels

  Subjects and Levels of Collecting

  Thematic Coverage: Major Divisions:1.Historical 2.Geological 3.Hydrographic 4.Environmental and Other Thematic 5.Coverage

  Topographic Coverage

  Type of material collected

  Types and formats of materials collected

  Types of data

  Types of Material

  Use/ Restrictions/Copyright

  . :"Materials collected:types & formats"

  . "Others" GIS 7 .

  Washington State Geospatial Data Archive (WAGDA), includes data for King County, City of Seattle, Washington geology, Washington digital elevation models (DEMs) and digital line graphs (DLGs). Some of this data is restricted to use by UW students, faculty

  4

  WisconsinMadisonCounty and Municipal Level Data-AcquisitionCounty and Municipal Level Data-Distribution

  Stanford Univ.Collection purpose and description of the usersSelection,Evaluation & PrioritazationScope & CoverageMetadata RecommendationsSources for digital geospatial dataCoordination & Cooperation with other collections

  DukeI. Programmatic InformationMaterials CollectedCollection LimitationsCollection MethodsWeedingRelated Collections and Cooperative Arrangements

  UnivChicagoBrief overview of the collectionCollecting guidelinesAreas of distinctionRelated University of Chicago collectionsCooperative arrangements and related collections

  UnPennsProgram InformationCollection DescriptionGuidelines for Collection DevelopmentPrincipal Sources of Supply and major Selection ToolsCooperative Arrangements and Related Collections

  UnCalSanDiegoBibliographic resourcesElectronic ResourcesLocation of GIS CollectionPrimary focus of GIS CollectionAppendix A:detailed considerations for GIS Data purchases: SelectionAvailabilityDocumentationTypes of dataLicensingPriceMiscellaneousAppendix B:potential GIS data vendors: Commercial vendorsGovernmentFree Data Sources

  UnCalSBPurpose of the collectionScope of CoverageTypes of MaterialInterdisciplinary relationsOther resources

  WiscMilwAcademic program supportCollection LevelCollection profileRelated Subject Collections

  Iowa State Univ.LibraryGeneral PurposeHistoryIowa State Univ.ProgrammeSubject BoundariesGeneral Collection guidelinesCross references to collection policies

  GeoWashPurpose/Program SupportArea resourcesGeneral collection guidelinesDescription of materials & formatsSpecial considerationsDuplicationSelection methodsLibrary of Congress classificatrion

  IllinUrbanaSpecial considerations for collection developmentCollection development tools for geosciencesGeology library projects and servicesGeoscience reference and instruction

  Colorado BoulderPurposeGeneral collection GuidelinesOther considerations-locations

  CornellGeneral Collection principlesData providersMetadataDataSubject Definition and scopeFile formats and typesOther related collections

  [Description of each one of the provided products]General collection GuidelinesA. Methods of Acquiring MaterialsB. C.. GuidelinesE..

  Appendix B:potential GIS data vendors: Commercial vendorsGeology library projects and services

  Area resources1.Washington Research Library Consortium2.Other area resourcesGovernment

  Areas of distinctionGuidelines for Collection Development 1. 2.Formats 3. 4. 5.

  Availability

  Bibliographic resourcesInterdisciplinary relations

  CitationInterdisciplinary Relationships

  Collecting guidelines 2. 3.Physical formats included and excluded 4. 5. 6. 7.Iowa State Univ.Programme

  Collection development tools for geosciencesLibrary of Congress classificatrion

  Licensing

  Location of GIS Collection

  Consortia and Document Delivery

  Cooperative arrangements and related collectionsMetadata

  Cooperative Arrangements and Related CollectionsMetadata Recommendations

  Coordination & Cooperation with other collectionsMiscellaneous

  County and Municipal Level Data-Other considerations-locations

  County and Municipal Level Data-DistributionOther related collections

  Cross references to collection policiesOther resources1. UC/ Stanford Map Librarians Group2. Sources outside UC

  DataPersons responsible for the collection

  Data format / Technical DetailsPrice

  Data FormatsPrimary focus of GIS Collection

  Data outputPrincipal Sources of Supply and major Selection Tools

  Data providersRegional Resources

  Documentation

  DocumentationRelated Subject Collections

  DuplicationRelated University of Chicago collections

  Electronic ResourcesScope & Coverage

  File formats and typesScope of coverage

  Free Data SourcesSFU Library Resources

  General Collection guidelinesSoftware Support

  General Collection GuidelinesSources for digital geospatial data

  General collection guidelines1.2.Period of coverage3. 4.Spatial Information Systems

  Special considerations

  . :" formats"Special considerations for collection development

  . "Others" GIS 7 . Topographic Coverage

  44

  .54

  .23

  4

 • (1) :

  GIS GIS

  7o HellasGIS17-18 2012

 • (2) GIS

  7o HellasGIS17-18 2012

 • GIS:

  GIS .. , .

 • !7o HellasGIS17-18 2012

 • (1)Abresch, J., e.a 2008, Integrating GIS into Library Services: a guide for academic libraries. Hershey: Information Publishing CompanyAmerican Research Libraries, 1999, The ARL GIS Literacy Project. SpecKit 238. : http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED429609.pdf Bennett, T.B. & Nicholson, S.W., 2007, Research Libraries: Connecting Users to Numeric and Spatial Resources. Social Science Computer Review, 25(3), p.302-318. Boxall, J., 2004, Advances and Trends in Geospatial Information Accessibility- Part II: Journal of Map & Geography Libraries, 1(1), p.7-39. http://haworthpress.com/store/ArticleAbstract.asp?ID=90300.Dodsworth, E., 2010, Indirect Outreach in a GIS Environment: Reflections on a Map Librarys Approach to Promoting GIS Services to Non-GIS Users, Journal of Library Innovation 1 (1), pp.24-34Jaeger, P. e.a., 2010, The Federal Depository Library Program (FDLP), Academic Libraries, and Access to Government Information. The Journal of Academic Librarianship, 36 (4), pp. 469-478

 • (2)Hahn, K.L. and Schmidt, K., 2005, Web communications and collections outreach to faculty, College and Research Libraries, 66(1), pp.28-40Howser, M. & Callahan, J., 2004, Beyond locating data: academic libraries role in providing GIS services. http://proceedings.esri.com/library/userconf/educ04/papers/pap5127.pdf Phadke, D.N., 2006, Geographical Information Systems (GIS) in Library and Information services, New Delhi: Concept Publishing co.Stone-Muilenburg, J., 2001, The changing role of GIS in the map room in The Map library in the new millennium (Ed.) R.B.Parry and C.R.Perkins, Chicago: ARL, pp.60-63Vardakosta, I., & Kapidakis, S., 2011, Geospatial collection development policies in academic libraries: a worldwide research, In 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography (ECQTG2011), Athens, September 2-5, 2011, http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16096/1/Vardakosta_ECQTG2011.pdfVardakosta, I., & Kapidakis, S., 2011b, Geographic collections development policies and GIS services: a research in US academic libraries websites, In First Workshop on Digital Information Management, Corfu, 30-31 March, pp.89-98. http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/15851/1/08.Vardakosta.pdf

  *