Εφαρµογές Πληροφορικής...

of 64/64
Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής
 • date post

  24-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εφαρµογές Πληροφορικής...

 • Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών

  Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

 • Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών.....................................................1 Κεφάλαιο 1ο ..............................................................................................................3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής ............................3 Εφαρµογές της πληροφορικής στις Επικοινωνίες ................................4 Εφαρµογές της πληροφορικής στη Βιοµηχανία......................................5 Εφαρµογές της πληροφορικής στις Επιχειρήσεις .................................7 Εφαρµογές της πληροφορικής στις Υπηρεσίες ......................................9 Εφαρµογές της πληροφορικής στην Υγεία .............................................11 Εφαρµογές της πληροφορικής στην Εκπαίδευση ................................12 Εφαρµογές της πληροφορικής στις Επιστήµες και την Έρευνα ....12 Εφαρµογές της πληροφορικής στις Τέχνες............................................13 Εφαρµογές της πληροφορικής στην Ψυχαγωγία .................................13

  Κεφάλαιο 2ο ............................................................................................................15 Κατηγορίες υπολογιστών ..............................................................................15

  Κεφάλαιο 3ο ............................................................................................................21 Το Υλικό των Υπολογιστών ..........................................................................21 κύρια µέρη ενός προσωπικού η/υ .............................................................21 κεντρική µονάδα επεξεργασίας (επεξεργαστής – cpu ) ....................24 τύποι µνήµης ......................................................................................................25 µέτρηση µνήµης.................................................................................................26 συσκευές αποθήκευσης µνήµης (memory storage devices)...............27 συσκευές εισόδου/εξόδου .............................................................................29

  Κεφάλαιο 4ο ............................................................................................................37 Λογισµικό .............................................................................................................37

  Κεφάλαιο 5ο ............................................................................................................49 Αλγόριθµοι και προγραµµατισµός υπολογιστών ................................49

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 3

  Κεφάλαιο 1ο

  Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής

  Τι ονοµάζεται πληροφορική;

  Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την µελέτη και την

  πρακτική της επιστήµης των υπολογιστών και της τεχνολογίας και

  επεξεργασίας πληροφοριών.

  Στη αγγλική ορολογία δίνεται µε τις λέξεις Informatics, Computer

  Science.

  Τι είναι δεδοµένα, τι πληροφορία και πως σχετίζονται µεταξύ

  τους;

  • ∆εδοµένα είναι οποιοδήποτε στοιχείο µπορεί να γίνει

  αντιληπτό από τις αισθήσεις µας.

  • Πληροφορία είναι οποιοδήποτε γνωσιακό ποσό προέρχεται

  από επεξεργασία δεδοµένων

  • Ο όρος επεξεργασία δεδοµένων δηλώνει εκείνη τη διαδικασία

  κατά την οποία ένας «µηχανισµός» δέχεται δεδοµένα, τα

  επεξεργάζεται σύµφωνα µε έναν προκαθορισµένο τρόπο και

  αποδίδει πληροφορίες.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 4

  Εφαρµογές της πληροφορικής στις Επικοινωνίες

  Τι δυνατότητες έχει ο άνθρωπος µε την χρήση του Internet;

  Ο χρήστης υπολογιστή µε πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορεί

  • Να αναζητήσει πληροφορίες και να φέρει στον υπολογιστή

  του κείµενα, ήχο και video

  • Να δηµοσιεύσει υλικό και να επικοινωνήσει µε κάποιο άλλο

  χρήστη (e-mail)

  • Να αγοράσει ή να πουλήσει προϊόντα ή να εκτελέσει

  τραπεζικές συναλλαγές

  • Να παρακολουθήσει ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό

  πρόγραµµα

  Ποιες είναι οι υπηρεσίες του Internet;

  • World Wide Web (παγκόσµιος ιστός)

  • e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και newsgroups (οµάδες

  ειδήσεων)

  • FTP (πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων)

  • Telnet (διαχείριση αποµακρυσµένου υπολογιστή )

  • Τηλεδιάσκεψη

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 5

  Τι νέο έχει εισαχθεί στην τηλεπικοινωνιακή υποδοµή µε τη

  χρησιµοποίηση υπολογιστών;

  • Ψηφιακά τηλέφωνα

  • Ταυτόχρονη συνοµιλία µε δύο άτοµα

  • Εκτροπή κλήσεων

  Εφαρµογές της πληροφορικής στη Βιοµηχανία

  Τι είναι τα Συστήµατα σχεδίασης CAD/CAM (Computer Aided

  Design/ Computer Aided Manufacturing);

  Τα συστήµατα σχεδίασης µε τη βοήθεια υπολογιστή (Computer

  Aided Design)είναι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται για τη

  σχεδίαση προϊόντων. Για παράδειγµα, είναι γνωστό ότι τα

  σύγχρονα αυτοκίνητα σχεδιάζονται µε τη βοήθεια υπολογιστή.

  Παρόµοια, τα Συστήµατα παραγωγής µε τη βοήθεια υπολογιστή

  (Computer Aided Manufacturing) χρησιµοποιούνται για την

  παραγωγή προϊόντων Έτσι, σε αυτοµατοποιηµένες γραµµές

  παραγωγής, τα προϊόντα κατασκευάζονται µε τη χρήση

  βιοµηχανικών ροµπότ. Τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τη

  σχεδίαση και την παραγωγή ονοµάζονται συστήµατα CAD/CAM. Τα

  τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης των περισσότερων βιοµηχανιών

  σχεδιάζουν, παράγουν και ελέγχουν τα προϊόντα τους µε τη

  βοήθεια τέτοιων ολοκληρωµένων συστηµάτων.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 6

  Τι είναι τα Συστήµατα Καθορισµού Θέσης (GPS Global Positioning

  Systems);

  Tα σύγχρονα οχήµατα (αεροσκάφη, πλοία ή αυτοκίνητα)

  περιλαµβάνουν ηλεκτρονικά συστήµατα τα οποία µπορούν να

  καθορίσουν µε ακρίβεια τη γεωγραφική θέση. Τα συστήµατα αυτά

  είναι γνωστά µε το όνοµα παγκόσµια συστήµατα καθορισµού

  θέσης.

  Αναφέρετε εφαρµογές της πληροφορικής στην πολεµική

  βιοµηχανία;

  Σηµαντικές είναι οι εφαρµογές της Πληροφορικής και στην

  πολεµική βιοµηχανία. Για παράδειγµα, τα υποσυστήµατα ενός

  σύγχρονου µαχητικού αεροσκάφους ελέγχονται από υπολογιστικές

  διατάξεις. Επιπλέον, ο έλεγχος των πηδαλίων, του κινητήρα, των

  επικοινωνιών, του radar- και των όπλων γίνεται ηλεκτρονικά. Κάτι

  ανάλογο συµβαίνει και στα πολεµικά πλοία και υποβρύχια. Η

  τεχνολογία των υπολογιστών χρησιµοποιείται ακόµη στα

  σύγχρονα οπλικά συστήµατα και στα κέντρα επιχειρήσεων (για

  παράδειγµα, στις «έξυπνες βόµβες», τους αυτοκαθοδηγούµενους

  πυραύλους, τα συστήµατα ηλεκτρονικού πολέµου και τα

  συστήµατα διοίκησης, επικοινωνιών και ελέγχου).

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 7

  Εφαρµογές της πληροφορικής στις Επιχειρήσεις

  Τι είναι πληροφοριακό σύστηµα;

  Ένα πληροφοριακό σύστηµα υποστηρίζει µε τη βοήθεια

  υπολογιστών τις εργασίες µιας επιχείρησης, όπως την

  παρακολούθηση στοιχείων (για τις πωλήσεις, τις αγορές, τους

  πελάτες και τους προµηθευτές), την τήρηση των λογιστικών

  βιβλίων σε ηλεκτρονική µορφή και τον υπολογισµό της

  µισθοδοσίας του προσωπικού. Για παράδειγµα, στο ταµείο

  πολλών καταστηµάτων υπάρχει µια οθόνη, ένα πληκτρολόγιο και

  ένας εκτυπωτής, στον οποίο τυπώνονται οι αποδείξεις, Ο ταµίας

  χειρίζεται επίσης µια συσκευή, µε τη βοήθεια της οποίας

  «διαβάζει» τους κωδικούς των προϊόντων. Οι συσκευές αυτές

  (οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτής, φορητή συσκευή) αποτελούν

  τµήµατα του πληροφοριακού συστήµατος της επιχείρησης.

  Τι εννοούµε µε τον όρο εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου;

  Με τον όρο εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου αναφερόµαστε σε

  εφαρµογές που έχουν ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας

  των εργαζοµένων σε ένα γραφείο. Πολλές από τις εφαρµογές

  αυτές στηρίζονται στην τεχνολογία των υπολογιστών. Για

  παράδειγµα, στα σύγχρονα γραφεία οι γραφοµηχανές έχουν

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 8

  αντικατασταθεί σε µεγάλο βαθµό από υπολογιστές και εκτυπωτές.

  Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση αυτή

  ονοµάζονται συστήµατα επεξεργασίας κειµένου (word processors)

  και αποτελούν την αντιπροσωπευτικότερη εφαρµογή αυτής της

  κατηγορίας. Εκτός από τα συστήµατα επεξεργασίας κειµένου,

  άλλες εφαρµογές που χρησιµοποιούνται για τον αυτοµατισµό

  γραφείου είναι εφαρµογές ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης,

  κατασκευής πινάκων και γραφικών παραστάσεων, ηλεκτρονικής

  παρουσίασης, διαχείρισης συναντήσεων και προγραµµατισµού

  εργασιών και ηλεκτρονικοί τηλεφωνικοί κατάλογοι.

  Ποια η διαφορά των συστηµάτων επιτράπεζιας τυπογραφίας

  (desktop pulbishing systems) και των ηλεκτρονικών εκδόσεων;

  Τα συστήµατα επιτραπέζιας τυπογραφίας είναι εφαρµογές µε τη

  χρήση των οποίων η διαδικασία της εκτύπωσης απλοποιείται

  σηµαντικά µειώνοντας το χρόνο και το κόστος εκτύπωσης.

  Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις είναι εκδόσεις σε µορφή οπτικών δίσκων

  (CD-ROM), οι οποίες εκτός από κείµενο και εικόνα περιέχουν ήχο,

  video και κινούµενα γραφικά. Στην αγορά µπορεί να βρει κανείς

  πλήθος από εγκυκλοπαίδειες, οδηγούς κάθε είδους, παιδικά

  παραµύθια, και άλλα είδη ηλεκτρονικών εκδόσεων. Η ανάπτυξη

  στον τοµέα αυτό οφείλεται στην ευρύτατη διάδοση των

  προσωπικών υπολογιστών, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητες

  αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου και εικόνας.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 9

  Πως επιχειρήσεις όπως γεωργικές και κτηνοτροφικές

  επηρεάζονται από την εξέλιξη της πληροφορικής;

  Στη γεωργία δηµιουργήθηκαν, µε τη βοήθεια της γενετικής, νέες

  ποικιλίες φυτών (σιταριού, τοµάτας, πατάτας), ενώ αυξήθηκε η

  ανθεκτικότητα των καλλιεργειών στις ασθένειες. Ακόµη, τα

  αποτελέσµατα της γενετικής εφαρµόζονται στη διατροφή των

  ζώων (π.χ. βοοειδών). Έτσι, αυξήθηκε η παραγωγή και βελτιώθηκε

  η ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων.

  Ακόµη, µε τη βοήθεια της πληροφορικής αυτοµατοποιούνται οι

  καλλιέργειες, η εκτροφή ζώων και οι ιχθυοκαλλιέργειες.

  Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ηλεκτρονικό θερµοκήπιο,

  στο οποίο οι συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία) καθώς και οι

  λειτουργίες (λίπανση, άρδευση) ελέγχονται από υπολογιστή.

  Εφαρµογές της πληροφορικής στις Υπηρεσίες

  Αναφέρετε πως οι υπηρεσίες του ∆ηµοσίου έχουν επηρεαστεί από

  την εξέλιξη της πληροφορικής και επισηµάνετε τις θετικές

  αλλαγές;

  Στο ∆ηµόσιο υπάρχουν πια ηλεκτρονικά µητρώα, εφαρµογές

  οικονοµικής διαχείρισης και µισθοδοσίας. Έτσι αποκοµίζονται

  σηµαντικά οφέλη όπως

  • Εξοικονόµηση χρόνου

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 10

  • Ελαχιστοποίηση σφαλµάτων

  • Αποτελεσµατικότερος διοικητικός έλεγχος

  • Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

  Τι γνωρίζετε για τα τραπεζικά και χρηµατοπιστωτικά

  πληροφοριακά συστήµατα;

  Οι τραπεζικές συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια

  υπολοιγιστή. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα

  τραπεζικά και χρηµατοπιστωτικά πληροφοριακά συστήµατα. Τα

  συστήµατα αυτά είναι εφαρµογές που καλύπτουν ανάγκες των

  τραπεζών και των χρηµατοπιστωτικών φορέων, όπως

  παρακολούθηση καταθετών και συναλλαγών, δανείων, πιστώσεων

  και επενδύσεων. Για παράδειγµα, οι υπάλληλοι στα ταµεία των

  τραπεζών χειρίζονται συστήµατα συνδεµένα άµεσα µε τον

  κεντρικό υπολογιστή της τράπεζας (on-line). Ακόµη, µπορούµε να

  πραγµατοποιήσουµε συναλλαγές χρησιµοποιώνταςτις αυτόµατες

  µηχανές συναλλαγών (Automatic Teller Machines ATM). Οι µηχανές

  αυτές βρίσκονται εγκατεστηµένες σε όλα τα αστικά και ηµιαστικά

  κέντρα και είναι και αυτές συνδεµένες µε τον κεντρικό υπολογιστή

  της τράπεζας, από τον οποίο ενηµερώνονται για τα υπόλοιπα των

  λογαριασµών.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 11

  Τι είναι τα κιόσκια τουριστικών πληροφοριών;

  Τα περίπτερα πληροφοριών (information kiosks) είναι

  υπολογιστικά συστήµατα που δίνουν πληροφορίες για

  συγκοινωνιακές γραµµές, ξενοδοχειακά καταλύµατα ή τουριστικά

  αξιοθέατα. Βρίσκονται εγκατεστηµένα σε αεροδρόµια, λιµάνια ή

  τουριστικά θέρετρα

  Εφαρµογές της πληροφορικής στην Υγεία

  Αναφέρετε τοµείς της ιατρικής που συναντώνται εφαρµογές

  πληροφορικής.

  • Χηµικές αναλύσεις

  • Υπερηχογράφηµα

  • Ιατρικά µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας

  αξονικός και µαγνητικός τοµογράφος

  • Τηλέ-ιατρική

  • Υπολογιστικές Εφαρµογές για την παρακολούθηση της

  πορείας της υγείας των ασθενών και την τήρηση ιστορικού.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 12

  Εφαρµογές της πληροφορικής στην Εκπαίδευση

  Αναφέρετε εφαρµογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση.

  • Πολυµεσικές εκπαιδευτικές εφαρµογές, σε διάφορες τοµείς

  όπως αρχαία και νέα ελληνικά, φυσική, χηµεία, µαθηµατικά,

  οι οποίες εισάγουν την κατάρτιση βασισµένη σε υπολογιστή

  (Computer Based Training )

  • Συστήµατα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως ή τηλε-

  εκπαίδευσης (distance learning) όπου εκπαιδευτές και

  εκπαιδευόµενοι επικοινωνούν και συνεργάζονται µέσω

  δικτύου υπολογιστών.

  • Συστήµατα προσοµοίωσης (simulators) που χρησιµοποιούνται

  στην εκπαίδευση στο χειρισµό πολύπλοκων συστηµάτων.

  Εφαρµογές της πληροφορικής στις Επιστήµες και

  την Έρευνα

  Ποια η προσφορά των υπολογιστών στις επιστήµες και την έρευνα

  Οι υπολογιστές είναι εργαλεία καταγραφής, δηµιουργίας,

  ανάλυσης και διάδοσης της επιστηµονικής γνώσης. Έχουν

  συνεισφέρει τα µέγιστα στην

  • Κατάκτηση του διαστήµατος

  • Αποκωδικοποίηση του DNA

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 13

  Εφαρµογές της πληροφορικής στις Τέχνες

  Ποια η προσφορά των υπολογιστών στις τέχνες;

  Οι υπολογιστές έχουν υψηλές δυνατότητες στην

  • Επεξεργασία και σύνθεση ήχου και εικόνας

  • Video και Animation(κινούµενα γραφικά)

  Εφαρµογές της πληροφορικής στην Ψυχαγωγία

  Πως χρησιµοποιούνται οι υπολογιστές για ψυχαγωγικούς

  σκοπούς;

  Οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται σε

  • Παιχνίδια

  • Αναπαραγωγή µουσικής

  • Αναπαραγωγή video

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 14

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 15

  Κεφάλαιο 2ο

  Κατηγορίες υπολογιστών

  Ποια είναι τα είδη των υπολογιστών ανάλογα µε την ποικιλία

  εργασιών που µπορούν να επιτελέσουν;

  Χωρίζονται σε

  • υπολογιστικά συστήµατα γενικού σκοπού

  • υπολογιστικά συστήµατα ειδικού σκοπού

  Τι γνωρίζετε για τα υπολογιστικά συστήµατα γενικού σκοπού;

  Ένας υπολογιστής γενικού σκοπού υπάρχει σε ένα σπίτι ή σε ένα

  σχολείο. Μπορεί κανείς να τον χρησιµοποιήσει προκειµένου να

  γράψει ένα κείµενο, να δηµιουργήσει ένα σχέδιο, να αποστείλει

  µηνύµατα µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ή να παίξει ένα

  ηλεκτρονικό παιχνίδι. Στους υπολογιστές αυτούς ως µέσο

  επικοινωνίας µε τον άνθρωπο χρησιµοποιούνται κυρίως το

  πληκτρολόγιο και η οθόνη.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 16

  Τι γνωρίζετε για τα υπολογιστικά συστήµατα ειδικού σκοπού;

  Ο υπολογιστής που ελέγχει το σύστηµα µικροψεκασµού καυσίµου

  ενός αυτοκινήτου είναι ένα υπολογιστικό σύστηµα ειδικού σκοπού.

  Τέτοιους υπολογιστές συναντάµε

  • στη βιοµηχανία (µηχανές αυτόµατης παραγωγής,

  βιοµηχανικά ροµπότ),

  • στις µεταφορές (συστήµατα ελέγχου πλοήγησης ή

  κατεύθυνσης),

  • στην άµυνα (συστήµατα ηλεκτρονικού πολέµου)

  • τις επικοινωνίες (ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα)

  Στους περισσότερους υπολογιστές ειδικού σκοπού δεν υπάρχουν

  πληκτρολόγια και οθόνες. Η επικοινωνία τους µε το περιβάλλον

  (άλλοι υπολογιστές, συσκευές, εργαλεία, οχήµατα, κ.λπ.)

  πραγµατοποιείται µέσω ειδικών διατάξεων (αισθητήρων).

  Ποιες οι κατηγορίες των υπολογιστών γενικού τύπου;

  • Υπερυπολογιστές(supercomputers): Είναι τα πλέον ισχυρά

  συστήµατα. Μπορούν να επεξεργάζονται ταχύτατα τεράστιο

  όγκο δεδοµένων. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε εξειδικευµένες

  υπολογιστικά απαιτητικές εφαρµογές π.χ στρατός

  µετεωρολογία ή σε ερευνητικά κέντρα µεγάλης εµβέλειας

  π.χ. στη διαστηµική. Κοστίζουν 10 ως 30 εκατοµµύρια

  δολάρια.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 17

  • Μεγάλοι Υπολογιστές (mainframes): Αποτελούν ισχυρά

  συστήµατα και µπορούν να υποστηρίξουν εκατοντάδες

  χρήστες «συγχρόνως». Χρησιµοποιούνται σε µεγάλες

  επιχειρήσεις µε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Απαιτούν

  συνήθως δαπανηρό περιβάλλον υποστήριξης δηλαδή

  κλιµατισµό, ειδικές αίθουσες. Κοστίζουν από 200 χιλ. ως 1

  εκ. δολάρια.

  • Μίνι-Υπολογιστές (minicomputers): Είναι τα πιο ισχυρά

  συστήµατα που µπορούν να υποστηρίξουν ένα σύνολο

  χρηστών, οι οποίοι επιτελούν διάφορες εργασίες.

  Χρησιµοποιούνται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Κοστίζουν

  από 20000 ως 250000 δολάρια.

  • Προσωπικός Υπολογιστής Ρersonal Computer: Είναι ο

  υπολογιστής που χρησιµοποιείται από ένα µόνο χρήστη, και

  έχει περιορισµένες υπολογιστικές ικανότητες. Οι

  προσωπικοί υπολογιστές µπορούν µε τον κατάλληλο

  εξοπλισµό και συνδεδεµένοι σε δίκτυο να χρησιµοποιηθούν

  και να ανταποκριθούν σε ευρύ φάσµα επαγγελµατικών

  δραστηριοτήτων.Η τιµή τους κυµαίνεται από 250 χιλ. ως 1

  εκ. δρχ περίπου.

  Ποιες παραλλαγές προσωπικών υπολογιστών γνωρίζετε;

  ∆ιάφορες παραλλαγές είναι οι laptop, desktop, tower, workstations,

  networked computer.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 18

  Τι είναι φορητός υπολογιστής (laptop);

  Είναι ο υπολογιστής που διακρίνεται για το µικρό του βάρος και

  όγκο, καθώς και για την ευκολία µεταφοράς. Χρησιµοποιούνται

  συνήθως από ανθρώπους που εργάζονται κινούµενοι σε διάφορα

  µέρη και στηρίζονται στη βοήθεια η/υ, όπως αντιπρόσωποι

  εταιρειών, IT managers. Οι δυνατότητες του είναι συγκρίσιµες µ'

  αυτές των προσωπικών υπολογιστών, αλλά η τιµή του είναι

  αρκετά υψηλή σε σχέση µ' αυτούς. Κυµαίνεται από 350 χιλ. ως 2

  εκ. δρχ περίπου.

  Ποια η διαφορά ενός PC και ενός Mac.

  Με τον όρο PC (Personal Computer) εννοούµε τους υπολογιστές που

  ακολουθούν την ίδια τεχνολογία µε αυτήν της ΙΒΜ που πρώτη τον

  δηµιούργησε. Συνήθως έχουν ως λειτουργικό σύστηµα µία έκδοση

  των Windows της Microsoft. O Apple Mac είναι υπολογιστής αλλά

  δεν είναι PC. Απαιτεί διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα και

  διαφορετικά προγράµµατα.

  Τι χαρακτηρίζεται υπολογιστής πολυµέσων;

  Είναι ο υπολογιστής που έχει την δυνατότητα αναπαραγωγής

  video, ήχου, έχει οδηγούς CD-ROM, ή DVD και διαθέτει ηχεία. Θα

  λέγαµε ότι το multimedia PC µπορεί να προσφέρει ψυχαγωγία στον

  χρήστη.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 19

  Πως θα τροποποιηθούν οι κατηγορίες των υπολογιστών µε βάση

  τις σύγχρονες τάσεις;

  • Προσωπικοί υπολογιστές: Σε τοµείς όπου οι ανάγκες για

  υπολογιστική ισχύ δεν είναι υψηλές (µικροµεσαίες

  επιχειρήσεις, σπίτια, σχολεία, επαγγελµατίες, δηµόσιες

  υπηρεσίες) θα επικρατήσουν τυποποιηµένοι υπολογιστές

  χαµηλού κόστους, συνδεµένοι µεταξύ τους σε δίκτυα

  • Μεγάλοι υπολογιστές: Ένα µικρό µέρος της αγοράς θα

  εξυπηρετείται από ακριβά υπολογιστικά συστήµατα υψηλής

  τεχνολογίας, εκεί όπου ο όγκος των πληροφοριών είναι πολύ

  µεγάλος και η ανάγκη µαθηµατικών υπολογισµών πολύ

  υψηλή (µεγάλες επιχειρήσεις, κρατικοί οργανισµοί,

  πανεπιστηµιακά και ερευνητικά κέντρα).

  Τι είναι δίκτυο υπολογιστών και τι προσφέρει;

  Με τον όρο δίκτυο υπολογιστών (computer network) αναφερόµαστε

  στη σύνδεση υπολογιστών µεταξύ τους, ώστε να µπορούν οι

  χρήστες τους

  • να ανταλλάσσουν πληροφορίες

  • να χρησιµοποιούν από κοινού διάφορες συσκευές (π.χ.

  εκτυπωτές) και υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 20

  • να αναζητούν πληροφορίες σε αποµακρυσµένους

  υπολογιστές

  Πως γίνεται η σύνδεση των υπολογιστών σε δίκτυο;

  Όταν οι υπολογιστές βρίσκονται τοποθετηµένοι σε µικρή

  απόσταση, κάθε υπολογιστής εφοδιάζεται µε κατάλληλο λογισµικό

  και µε µια ειδική περιφερειακή διάταξη που ονοµάζεται κάρτα

  δικτύου. Η κάρτα δικτύου παρεµβάλλεται ανάµεσα στον

  υπολογιστή και στα καλώδια που τους συνδέουν.

  Όταν οι υπολογιστές είναι αποµακρυσµένοι γεωγραφικά, η

  σύνδεση γίνεται συνήθως µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Στην

  περίπτωση αυτή, το ρόλο της κάρτας δικτύου παίζει το Modem.

  Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης γραµµών που

  παρέχονται ειδικά για τη σύνδεση υπολογιστικών συστηµάτων. Η

  χρήση των γραµµών αυτών αυτών απαιτεί ειδικό υλικό και

  λογισµικό

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 21

  Κεφάλαιο 3ο

  Το Υλικό των Υπολογιστών

  κύρια µέρη ενός προσωπικού η/υ

  Tι είναι η µονάδα συστήµατος (System Unit);

  Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα

  εξαρτήµατα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο

  µορφές: πύργου (tower) και γραφείου (desktop), οι οποίοι είναι

  σχεδιασµένοι ώστε να κάθεται η οθόνη πάνω τους.

  Τι είναι η Μητρική Κάρτα (System Monitor board);

  Όλα τα εξαρτήµατα του υπολογιστή είναι συνδεδεµένα είτε

  απευθείας είτε µε καλώδια µε την κάρτα αυτή, η οποία είναι

  υπεύθυνη για την επικοινωνία µεταξύ τους.

  Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing

  Unit);

  Ο επεξεργαστής (Main Processor), όπως συνηθίζεται να λέγεται,

  είναι επιφορτισµένος µε την επεξεργασία των δεδοµένων και τους

  υπολογισµούς. Αποτελείται από ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Ο πιο

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 22

  διαδεδοµένος επεξεργαστής είναι ο Intel Pentium. Άλλοι

  επεξεργαστές είναι της AMD και της Cyrix. Συνηθισµένες ταχύτητες

  για επεξεργαστή είναι των 600 έως 800 MHz, ενώ τελευταία

  υπάρχουν ταχύτητες όπως 1 GHz και 1,4 GHz.

  Τι είναι η Σειριακή Θύρα (Serial Port);

  Μία θύρα (πρίζα) στο πίσω µέρος του υπολογιστή που

  χρησιµοποιείται για να συνδέονται συσκευές, όπως το modem

  στον υπολογιστή. Ονοµάζεται συνήθως COM 1 και COM2.

  Τι είναι η Παράλληλη Θύρα (Parallel Port)

  Μία θύρα στο πίσω µέρος του υπολογιστή που χρησιµοποιείται

  για να συνδέονται συσκευές όπως οι εκτυπωτές. Ονοµάζεται

  συνήθως LPT1 και LPT2. Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων είναι

  πιο γρήγορη σε σχέση µε τη σειριακή.

  Τι είναι η USB Θύρα (Universal Serial Bus)

  Είναι µία καινούρια σχετικά θύρα, η οποία σχεδιάστηκε για να

  συνδέει στον υπολογιστή συσκευές ειδικά σχεδιασµένες για αυτή

  την τεχνολογία, όπως scanner και ψηφιακές κάµερες.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 23

  Τι είναι Κύρια Μνήµη (Μain Memory);

  Είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδοµένα.

  Τι είναι Βοηθητική Μνήµη;

  Είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται µόνιµα τα δεδοµένα

  όπως Σκληρός ∆ίσκος, δισκέτες, zip discs, CD-ROMs DVDs.

  Εξηγείστε τον όρο περιφερειακή συσκευή.

  Περιφερειακή συσκευή είναι οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται στον

  υπολογιστή, όπως Ποντίκι, Modem, οθόνη.

  Σε τι διακρίνονται οι περιφερειακές συσκευές;

  ∆ιακρίνονται σε Μονάδες Εισόδου οι οποίες επιτρέπουν την

  εισαγωγή δεδοµένων στον υπολογιστή (πληκτρολόγιο, ποντίκι,

  ιχνόσφαιρα σαρωτής πινακίδα αφής φωτογραφίδα χειριστήριο

  παιχνιδιών, και σε Μονάδες Εξόδου. οι οποίες παρουσιάζουν το

  αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων στη µορφή που έχει

  ζητήσει ο χρήστης ( οθόνη, εκτυπωτής, σχεδιογράφος, ηχεία,

  οπτικές µονάδες απεικόνισης).

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 24

  κεντρική µονάδα επεξεργασίας (επεξεργαστής –

  cpu )

  Από ποια µέρη αποτελείται η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΚΜΕ;

  1. Από τη Μονάδα Ελέγχου

  2. Την Αριθµητική και Λογική Μονάδα

  3. Τους Καταχωρητές.

  Ποιος είναι ο ρόλος της Μονάδας Ελέγχου;

  Η Μονάδα ελέγχου συντονίζει όλες τις δράσεις και κατευθύνει τη

  ροή των δεδοµένων. Περιέχει τις οδηγίες της ΚΜΕ για την εκτέλεση

  των εντολών. Κάθε οδηγία συνοδεύεται από µικροκώδικα, δηλαδή.

  πολύ βασικές οδηγίες που λένε στην ΚΜΕ τον τρόπο εκτέλεσης της

  οδηγίας.

  Ποιος είναι ο ρόλος της Αριθµητικής-Λογικής Μονάδας;

  Η Μονάδα Αριθµητικής Λογικής περιλαµβάνει µια οµάδα

  Καταγραφέων που είναι θέσεις µνήµης ενσωµατωµένες

  απευθείας στην ΚΜΕ. Οι καταγραφείς χρησιµοποιούνται για να

  διατηρούν τα δεδοµένα που υφίστανται επεξεργασία τη δεδοµένη

  στιγµή. Στη Μονάδα Αριθµητικής Λογικής εκτελούνται οι

  αριθµητικές και οι λογικές πράξεις.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 25

  Ποιος είναι ο ρόλος των καταχωρητών;

  Οι καταχωρητές είναι µικρές µονάδες αποθήκευσης δεδοµένων.

  Πως γίνεται η προσβαση της ΚΜΕ στην µνήµη;

  Η ΚΜΕ έχει πρόσβαση στη µνήµη µε τη βοήθεια ενός διαδρόµου

  (bus), χχρησιµοποιώντας διευθύνσεις µνήµης που είναι αριθµοί

  που δείχνουν θέσεις µέσα στο τσιπ της µνήµης.

  Πως µετριέται η ταχύτητα της ΚΜΕ;

  Μετριέται σε MHz (µεγάκυκλοι). Αυτή η µονάδα µέτρησης δείχνει

  πόσες πράξεις γίνονται στον επεξεργαστή ανά δευτερόλεπτο.

  τύποι µνήµης

  Ποιοι είναι οι τύποι µνήµης

  1.Κύρια Μνήµη

  • ROM (Read Only Memory). Μνήµη ανάγνωσης Μόνο. Τα

  περιεχόµενα της RΟΜ είναι µόνιµα γραµµένα σ' αυτήν και δεν

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 26

  αλλάζουν. Περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται µε την

  διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή.

  • RΑΜ (Random Access Memory). Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης.

  Εκεί αποθηκεύονται πληροφορίες κατά τη διάρκεια της

  εργασίας µας στον υπολογιστή. Οι πληροφορίες αυτές

  χάνονται όταν κλείσουµε τον Η/Υ ή όταν έχουµε διακοπή

  ρεύµατος.

  2)Βοηθητική Μνήµη

  Είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται µόνιµα τα δεδοµένα και

  δεν χάνονται όταν σβήσουµε τον Η/Υ. Τα είδη είναι: µαγνητικές

  ταινίες δισκέτες, σκληρός δίσκος, CD-RΟΜ, δίσκοι zip κλπ.

  µέτρηση µνήµης

  Ποιες µονάδες µέτρησης χωρητικότητας της µνήµης έχουµε;

  Η χωρητικότητα της Μνήµης µετριέται σε Bytes. 1 Byte ισοδυναµεί

  µε ένα χαρακτήρα (γράµµα, ψηφίο ή σύµβολο)

  Βit = 1 δυαδικό ψηφίο Ο ή 1

  1 Βyte= 8 bits

  1 ΚΒyte ( Κιλοµπάϊτ) = 1024 Βytes

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 27

  1 ΜΒyte ( Μεγκαµπάιτ)= 1024 ΚΒytes

  1 GΒyte ( Γιγαµπάϊτ) =1024 ΜΒytes

  Τι γνωρίζετε για τα αρχεία (files);

  Τα δεδοµένα και τα προγράµµατα αποθηκεύονται σε αρχεία.

  Υπάρχουν διάφοροι τύποι αρχείων όπως αρχεία για αποθήκευση

  δεδοµένων, αρχεία που περιέχουν προγράµµατα, και αρχεία

  λειτουργικών συστηµάτων.

  Τι γνωρίζετε για τους φακέλους (folders).

  Οι φάκελοι χρησιµοποιούνται για να οµαδοποιούν αρχεία

  παρόµοιου περιεχοµένου ή τύπου.

  συσκευές αποθήκευσης µνήµης (memory storage

  devices)

  Ποιες συσκευές αποθήκευσης µνήµης γνωρίζετε;

  Εσωτερικοί Σκληροί ∆ίσκοι

  Ταχύτητα: πολύ γρήγοροι

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 28

  Χωρητικότητα: τεράστια. Συνήθως µεγαλύτερη των 10 GB.

  Τιµή: γύρω στις 50000 δρχ.

  Εξωτερικοί Σκληροί ∆ίσκοι

  Ταχύτητα: αργότεροι σε σύγκριση µε τους εσωτερικούς.

  Χωρητικότητα: παρόµοια µε τους εσωτερικούς.

  Τιµή: ακριβότεροι σε σχέση µε τους εσωτερικούς.

  Zip Disks

  Ταχύτητα: αρκετά πιο αργή από τους σκληρούς δίσκους αλλά

  ιδανική για backup.

  Χωρητικότητα: 100 – 250 MB

  Τιµή: περίπου 3500 δρχ για κάθε δίσκο.

  ∆ισκέτες

  Ταχύτητα: πολύ αργές

  Χωρητικότητα: 1,44 MB

  Τιµή: περίπου 200 δρχ η δισκέτα

  CD – ROM disks

  Ταχύτητα: αρκετά πιο αργά σε σχέση µε τους σκληρούς δίσκους.

  Στο αρχικό CD – ROM είχε δοθεί η τιµή 1x για ταχύτητα. Σήµερα

  συνηθισµένη τιµή είναι η 50x, δηλαδή 50 φορές πιο γρήγορη από

  τη αρχική.

  Χωρητικότητα: περίπου 650 MB.

  Τιµή: περίπου 200 δρχ το CD.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 29

  DVD disks

  Ταχύτητα: γρηγορότεροι από τα CD – ROM αλλά αργότεροι από

  τους σκληρούς δίσκους.

  Χωρητικότητα: έως 17 GB

  Τιµή: υψηλότεροι σε σχέση µε τα CD – ROM.

  συσκευές εισόδου/εξόδου

  Ποιες Συσκευές Εισόδου γνωρίζετε;

  Πληκτρολόγιο (keyboard)

  Με το πληκτρολόγιο µπορούµε να γράψουµε κείµενο αριθµούς,

  διάφορους άλλους χαρακτήρες ή να «πούµε» στον υπολογιστή να

  εκτελέσει µια εργασία. Πως λειτουργεί: Αφού πατήσουµε ένα

  πλήκτρο, πρώτα βρίσκεται πιο πλήκτρο πατήθηκε και στη

  συνέχεια στέλνεται ο αντίστοιχος κωδικός στη ΚΜΕ..

  Ποντίκι (mouse)

  Το ποντίκι έχει χαρακτηριστεί σαν το τρίτο χέρι των χρηστών Η/Υ.

  Μ' αυτό µπορούµε να εργαστούµε άνετα, γρήγορα και µε ακρίβεια

  στην οθόνη. Συνδέεται µε τον Η/Υ, ενώ στην οθόνη εµφανίζεται

  ένας δροµέας (βέλος), η θέση του οποίου ελέγχεται µε την κίνηση

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 30

  του ποντικιού πάνω στο γραφείο µας. Έχει συνήθως δυο (ή τρία)

  πλήκτρα και κάθε πλήκτρο εκτελεί µια συγκεκριµένη λειτουργία.

  Χειριστήριο παιχνιδιών (joystick)

  Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον καθένα που του αρέσουν

  τα παιχνίδια στον Η/Υ, αφού διευκολύνουν τον παίχτη µε το να

  παρακάµπτουν το δύσχρηστο πληκτρολόγιο. Το χειριστήριο

  αποτελείται από έναν κεντρικό µοχλό και κάποιους διακόπτες

  (κουµπιά) τα οποία βρίσκονται γύρω από τον µοχλό. Τόσο η κίνηση

  του µοχλού, όσο και το πάτηµα των κοµβίων µεταφράζονται σε

  εντολές από τον Η/Υ.

  Φωτογραφίδα (light-pen)

  Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οθόνες αφής, ταµπλέτες σχεδίασης.

  Η εξωτερική της εµφάνιση και το µέγεθος είναι όµοιο µε αυτό ενός

  στυλό, µε τη διαφορά ότι αντί για µύτη έχει ένα οπτικό σύστηµα

  ειδικό για τη σχεδίαση πάνω στην οθόνη. Με την φωτογραφίδα

  µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα σκίτσο, να επιλέξουµε µια

  λειτουργία από ένα µενού....

  Ιχνόσφάρα (track-ball)

  Είναι πανοµοιότυπη συσκευή µε το ποντίκι, µε µόνη διαφορά ότι το

  "σώµα" παραµένει ακίνητο και γυρισµένο ανάποδα πάνω στο

  γραφείο µας µε στόχο την µεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις µας

  και στην εξοικονόµηση χώρου. Η κίνηση του δροµέα γίνεται µε τη

  κίνηση της µπάλας µε την ίδια µας την παλάµη.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 31

  Σαρωτής (scanner)

  Ο σαρωτής είναι µια συσκευή που επιτρέπει την εισαγωγή εικόνας

  και κειµένου στον υπολογιστή. Την έτοιµη εικόνα ή κείµενο το

  µετατρέπει σε ψηφιακή µορφή που είναι κατάλληλη να κατανοήσει

  και να επεξεργαστεί ο Η/Υ.

  Ταµπλέτα σχεδίασης

  Μια συσκευή σαν ταµπλέτα η οποία µε τη βοήθεια ειδικού στυλό

  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σχεδιαστικού σκοπούς.

  Κάµερα (Web Cam)

  Μικρή κινηµατογραφική κάµερα που περνάει εικόνα και φωνή στον

  υπολογιστή.

  Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή (Digital Camera)

  Φωτογραφικές µηχανές που αποθηκεύουν τις φωτογραφίες σε

  ψηφιακή µορφή.

  Ποιες Συσκευές Εξόδου γνωρίζετε;

  Οθόνη(Visual Display Unit)

  Είναι η συσκευή που δείχνει την πληροφορία σε µορφή κατανοητή

  για τον άνθρωπο.

  Υπάρχουν διάφοροι τύποι οθονών. Οι παραδοσιακές οθόνες

  βασίζονται σε παρόµοια τεχνολογία µε αυτήν της τηλεόρασης. Το

  µπροστινό µέρος της οθόνης αποτελείται από πολλά φθορίζοντα

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 32

  υλικά (pixel). Πίσω από αυτά υπάρχει ένα πυροβόλο που στέλνει

  δέσµη ηλεκτρονίων στα pixel και ανάλογα τα φορτίζει.

  Χαρακτηριστικά µιας οθόνης είναι ο αριθµός των χρωµάτων και η

  ανάλυση (οριζόντια Χ κάθετα) σε pixel, π.χ. 800 Χ 600. Έτσι µια

  οθόνη χαρακτηρίζεται ως VGA (Video Graphics Array), Super VGA,

  και XGA. Αναλογικά η XGA επιτρέπει τη χρήση περισσοτέρων

  χρωµάτων και µεγαλύτερης ανάλυσης.

  Υπάρχουν επίσης και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων οι οποίες

  καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο και καταναλώνουν λιγότερη

  ενέργεια. Το κόστος όµως είναι πολύ µεγαλύτερο.

  Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το µέγεθος το οποίο µετριέται σε

  ίντσες. Μία οθόνη 17 ιντσών έχει διαγώνιο 17 ίντσες.

  Συσκευές παρουσίασης (projectors)

  Είναι συσκευές που συνδέονται στον υπολογιστή και

  χρησιµοποιούνται στην παρουσίαση πληροφοριών σε γκρουπ

  ανθρώπων. Παρόλο που το κόστος τους έχει πέσει αρκετά είναι

  πολύ µεγαλύτερο σε σχέση µε τις οθόνες.

  Εκτυπωτές(Printers)

  ∆ιαχωρίζονται σε πρόσκρουσης όταν η κεφαλή του εκτυπωτή

  αγγίζει το χαρτί και µη πρόσκρουσης όταν δεν αγγίζει. Οι

  εκτυπωτές πρόσκρουσης ταξινοµούνται σε µήτρας σηµείων και

  ολοκληρωµένου χαρακτήρα και οι εκτυπωτές µη πρόσκρουσης σε

  ψεκασµού µελάνης (ink-jet), και ολοκληρωµένου χαρακτήρα (laser).

  Ένα από τα χαρακτηριστικά των εκτυπωτών είναι τα αναλώσιµα

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 33

  τους, όπως το είδος της µελάνης που χρησιµοποιούν και καθορίζει

  το κόστος χρήσης τους.

  Σχεδιογράφοι (Plotters)

  Είναι συσκευές παρόµοιες µε τους εκτυπωτές οι οποίες

  επιτρέπουν την εκτύπωση µεγάλων εικόνων. Χρησιµοποιούνται σε

  σχεδιαστικούς και ερευνητικούς τοµείς.

  Ηχεία (speakers)

  Χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή ήχου που προέρχεται

  από τον υπολογιστή.

  Υπάρχουν συσκευές που µπορούν να εισάγουν και να εξάγουν

  δεδοµένα και αν ναι ποιες γνωρίζετε;

  • Modem: είναι οι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η

  επικοινωνία δύο υπολογιστών µέσω της απλής τηλεφωνικής

  γραµµής. Το modem µετατρέπει τα ψηφιακά σήµατα

  (υπολογιστές, ∆ιαδίκτυο) σε αναλογικά (τηλεφωνικές

  γραµµές) και το αντίστροφο. Το όνοµα προέρχεται από τα

  αρχικά των λέξεων modulation (µετατροπή σήµατος από

  ψηφιακό σε αναλογικό) και demodulation (µετατροπή

  σήµατος από αναλογικό σε ψηφιακό).

  • Κάρτες Ήχου (Sounds Cards): χρησιµοποιούνται για είσοδο

  και έξοδο ήχου.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 34

  • Κάρτες Video (Video Cards): χρησιµοποιούνται για την είσοδο

  και έξοδο εικόνας. ∆έχονται κινούµενη εικόνα από αναλογική

  κάµερα ή από συσκευή video, ενώ µπορούν να

  περιλαµβάνουν κύκλωµα τηλεοπτικού δέκτη.

  Πως γίνεται η σύνδεση των διάφορων συσκευών του υπολογιστή;

  ∆ίνοντας µια απλουστευµένη περιγραφή θα λέγαµε ότι υπάρχει

  ένας διάδροµος στον οποίο συνδέονται όλες οι µονάδες (ΚΜΕ,

  µνήµη, βοηθητική µνήµη και µονάδες εισόδου/εξόδου). Ο διάδροµος

  αυτός ονοµάζεται επίπεδος διάδροµος (flat bus).

  Οι συσκευές συνδέονται στο διάδροµο µέσω υποδοχών που

  ονοµάζονται θύρες (slots). Οι θύρες λοιπόν είναι τα φυσικά σηµεία

  σύνδεσης των συσκευών στο διάδροµο. Κάθε θύρα χαρακτηρίζεται

  από µια διεύθυνση, µε τη βοήθεια της οποίας µπορεί να αναφερθεί

  η ΚΜΕ στη µονάδα που είναι συνδεµένη πάνω της.

  Πως συνδέονται ο επεξεργαστής και η κύρια µνήµη στο διάδροµο;

  Ο επεξεργαστής και η κύρια µνήµη συνδέονται στο διάδροµο χωρίς

  να µεσολαβήσει τίποτε άλλο µεταξύ αυτών και του διαδρόµου.

  Αυτό συµβαίνει γιατί ο υπολογιστής γνωρίζει πώς λειτουργούν

  (τόσο η µνήµη όσο και η ΚΜΕ) από τις πληροφορίες που βρίσκονται

  στη µνήµη ROM.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 35

  Πως συνδέονται όλες οι υπόλοιπες συσκευές;

  Από την άλλη µεριά όµως, για συσκευές όπως ο δίσκος, το

  πληκτρολόγιο, η οθόνη, το ποντίκι, δεν είναι δυνατό να ξέρει ο

  υπολογιστής πώς ακριβώς λειτουργούν, κι αυτό εξαιτίας του

  πλήθους των διαφορετικών συσκευών που υπάρχουν στην αγορά.

  Εποµένως, για να συνδεθεί µια συσκευή στο διάδροµο του

  υπολογιστή χρειάζεται ένα ειδικό κύκλωµα. Υπάρχουν δύο είδη

  τέτοιων κυκλωµάτων: οι ελεγκτήρες (controllers) και οι

  προσαρµογείς (adapters).

  Τι έιναι ελεγκτήρας και τι πρασαρµογέας;

  Ένας ελεγκτήρας είναι ένα κύκλωµα προσαρµογής και ελέγχου

  ενός σύνθετου περιφερειακού (π.χ. σκληρού δίσκου). Ο ελεγκτήρας

  διαθέτει ενσωµατωµένο µικροεπεξεργαστή και µπορεί να

  διαχειριστεί περισσότερες από µια µονάδες του ίδιου τύπου, για

  παράδειγµα δύο σκληρούς δίσκους.

  Προσαρµογέας είναι ένα κύκλωµα το οποίο προσαρµόζει την

  επικοινωνία ενός περιφερειακού. Ο προσαρµογέας αν χρειαστεί

  µετατρέπει τη µεταφορά των δεδοµένων από σειριακή σε

  παράλληλη ή το αντίστροφο. Χρησιµοποιείται συνήθως για τη

  σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 36

  Στο διπλανό σχήµα

  φαίνεται ο τρόπος που

  συνδέονται µε τον

  διάδροµο οι συσκευές

  ενός υπολογιστή

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 37

  Κεφάλαιο 4ο Λογισµικό

  Τι εννοούµε µε τον όρο λογισµικό; Όλα τα προγράµµατα που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής τα ονοµάζουµε λογισµικό. Σε πόσες κατηγορίες χωρίζεται το λογισµικό; Το λογισµικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: το λογισµικό συστήµατος και το λογισµικό εφαρµογών. Σε τι διακρίνεται το λογισµικό συστήµατος; Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα προγράµµατα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του υπολογιστή:

  • Λειτουργικό σύστηµα (Operating System) • Βοηθητικά Προγράµµατα (Utilities) • Μεταφραστές (Compilers) και ∆ιερµηνείς (Interpreters)

  Ποιος ο ρόλος των βοηθητικών προγραµµάτων; Τα βοηθητικά προγράµµατα είναι προγράµµατα µεταφοράς αρχείων από µια περιφερειακή µονάδα σε µία άλλη, προγράµµατα ελέγχου της κατάστασης των µονάδων αποθήκευσης, προγράµµατα επικοινωνίας µε άλλους υπολογιστές ακόµη και διαφορετικής κατηγορίας. Ποιος ο ρόλος των µεταφραστών και των διερµηνέων; Είναι ειδικά προγράµµατα τα οποία µεταφράζουν τις διάφορες εντολές στη γλώσσα του υπολογιστή. Τι είναι λειτουργικό σύστηµα; Το σύνολο των προγραµµάτων που είναι απαραίτητα στον υπολογιστή για να ξεκινήσει, να επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του και να συντονίσει τη λειτουργία του ονοµάζεται λειτουργικό σύστηµα. Κάθε κατηγορία υπολογιστή έχει συνήθως το δικό της λειτουργικό σύστηµα. Έτσι στους µεγαλύτερους υπολογιστές συναντάµε UNIX,

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 38

  Sun OS, Windows 2000, στους προσωπικούς συναντάµε Windows 98, Windows Me, Linux, ενώ στους υπολογιστές της Apple συναντάµε το Mac OS. Ποιος ο ρόλος του λειτουργικού συστήµατος;

  • Ελέγχει και συντονίζει τις διαδικασίες εισόδου/ εξόδου και επεξεργασίας

  • ∆ιαχειρίζεται την κύρια και την περιφερειακή µνήµη • Ενεργοποιεί διάφορα προγράµµατα • ∆ιαµοιράζει τους πόρους • ∆ηµιουργεί ένα περιβάλλον επικοινωνίας (διεπαφή) ανάµεσα στο χρήστη και τον Η/Υ

  Περιγράψτε τη διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή (boot). Στον προσωπικό υπολογιστή, το σύνολο εντολών που χρησιµοποιεί κατά τη εκκίνηση του και ελέγχει τις µονάδες εισόδου/εξόδου ονοµάζεται BIOS (Basic Input Output System). Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς τότε ξεκινάει η µεταφορά του λειτουργικού συστήµατος στην κύρια µνήµη και από εκεί ανάλογα µε την εργασία που πρέπει να εκτελεσθεί, δίνονται οι αντίστοιχες εντολές στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Τι είναι το λογισµικό εφαρµογών; Είναι όλα τα προγράµµατα που χρησιµοποιούµε για να εκτελέσουµε κάποια συγκεκριµένη εργασία. Με το κατάλληλο λογισµικό εφαρµογών ο υπολογιστής µπορεί να µετατραπεί σε γραφοµηχανή, σε ζωγράφο, σε µουσική συσκευή, σε εγκυκλοπαίδεια. Ποιες είναι οι κατηγορίες λογισµικού εφαρµογών; Εφαρµογές Καθολικής Χρήσης Οι εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούνται σε µεγάλο εύρος ανθρώπινων δραστηριοτήτων και απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ερασιτέχνες, επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες, µαθητές, φοιτητές και σπουδαστές. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές αυτής της οµάδας είναι τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, τα προγράµµατα

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 39

  επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, τα προγράµµατα επεξεργασίας, βάσεων δεδοµένων, οι εφαρµογές διαδικτύου και οι εφαρµογές πολυµέσων. Επαγγελµατικές Εφαρµογές Οι επαγγελµατικές εφαρµογές καλύπτουν ανάγκες επαγγελµατικών οµάδων, επιχειρήσεων και οργανισµών. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι τα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, τα σχεδιαστικά προγράµµατα, τα προγράµµατα επεξεργασίας ήχου, τα προγράµµατα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και οι διαχειριστικές εφαρµογές. Κατά Παραγγελία Εφαρµογές Οι εφαρµογές της κατηγορίας αυτής αναπτύσσονται από εταιρίες κατασκευής λογισµικού κατόπιν παραγγελίας από έναν πελάτη (αναφερόµαστε στις εφαρµογές αυτές µε τον όρο custom made εφαρµογές). Ακόµη, εταιρίες ή οργανισµοί του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα διαθέτουν εξειδικευµένο προσωπικό για την ανάπτυξη εφαρµογών οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εφαρµογές για επιστηµονικούς σκοπούς, στρατιωτικές εφαρµογές, τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εφαρµογές και συστήµατα βιοµηχανικής παραγωγής. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά λογισµικού εφαρµογών; Τα προγράµµατα εφαρµογών, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια, αξιοπιστία, φιλικότητα, τεκµηρίωση και δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων. Συνέπεια Σύµφωνα µε το χαρακτηριστικό αυτό, κάθε πρόγραµµα πρέπει να ανταποκρίνεται στα βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας του. Για παράδειγµα, ένας επεξεργαστής κειµένου πρέπει να διαθέτει δυνατότητες µορφοποίησης. Επίσης µια εφαρµογή πρέπει να διαθέτει τις δυνατότητες που υπόσχεται ο κατασκευαστής της. Έτσι, αν ο κατασκευαστής ενός προγράµµατος εµφάνισης ιστοσελίδων (σελίδων του παγκόσµιου ιστού) υποστηρίζει ότι το πρόγραµµα του µπορεί να διαχειρίζεται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 40

  προσφέρεται στη βασική έκδοση του προγράµµατος και όχι ως πρόσθετο χαρακτηριστικό. Ακόµα, η δυνατότητα θα πρέπει να είναι πραγµατικά λειτουργική, έτσι ώστε να µην αναγκάζεται ο χρήστης να καταφεύγει σε άλλες λύσεις. Για παράδειγµα, αν ένας επεξεργαστής κειµένου παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης ορθογραφικής διόρθωσης, τότε θα πρέπει να διαθέτει πλούσιο λεξιλόγιο, διαφορετικά ο χρήστης είναι αναγκασµένος να χρησιµοποιήσει εξωτερικά προγράµµατα ορθογραφικής διόρθωσης ή έντυπα λεξικά. Αξιοπιστία Ένα πρόγραµµα θα πρέπει να εκτελεί την εργασία για την οποία έχει σχεδιαστεί χωρίς προβλήµατα. Ακόµη, πρέπει να µπορεί να προβλέπει και να αντιµετωπίζει προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν. Μια σηµαντική πηγή προβληµάτων είναι τα σφάλµατα του χρήστη. Συνήθως, τα προγράµµατα προειδοποιούν το χρήστη πριν την εκτέλεση κρίσιµων ενεργειών (π.χ. διαγραφές δεδοµένων) και τον ενηµερώνουν στην περίπτωση που κάποια ενέργεια δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί (π.χ. η σύνδεση µε µια ιστοσελίδα δεν είναι δυνατή γιατί η σελίδα δεν υπάρχει στην αντίστοιχη διεύθυνση). Άλλη σηµαντική πηγή προβληµάτων είναι βλάβες ή αδυναµίες του υλικού (π.χ. το πληκτρολόγιο δεν ανταποκρίνεται, ο χώρος στο σκληρό δίσκο δεν είναι επαρκής ή σηµειώνεται πτώση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος). Οι κατασκευαστές προβλέπουν την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων (π.χ. τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου αποθηκεύουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα το κείµενο που υπάρχει στην µνήµη, για να εξασφαλίσει ότι αυτό δε θα χαθεί σε µια πιθανή πτώση τάσης). Πρέπει να αναφερθεί ότι όσες δοκιµές και αν υποστεί κάποιο πρόγραµµα πριν την εγκατάσταση του, δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν, µικρά συνήθως, προβλήµατα στη λειτουργία του (αναφερόµαστε στα προβλήµατα αυτά µε τον όρο bugs). Τα προβλήµατα αυτά διορθώνονται, συνήθως σε νεότερες εκδόσεις του προγράµµατος.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 41

  Φιλικότητα Το λογισµικό εφαρµογών απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν απαραίτητα σχέση µε την τεχνολογία της πληροφορικής και οι οποίοι χρησιµοποιούν τα προγράµµατα για να εκτελέσουν κάποιες εργασίες. Εποµένως πρέπει η χρήση των προγραµµάτων να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και η εκµάθηση όσο το δυνατό πιο γρήγορη. Αναφερόµαστε στο χαρακτηριστικό αυτό µε τον όρο φιλικότητα. Λέµε ότι ένα πρόγραµµα είναι φιλικό, όταν η εκµάθηση και ο χειρισµός του γίνονται εύκολα, τα µηνύµατα που εµφανίζει στην οθόνη είναι ευανάγνωστα και κατανοητά και ο τρόπος λειτουργίας του είναι κοντά στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης. Τεκµηρίωση Με τον όρο τεκµηρίωση αναφερόµαστε στο συνοδευτικό υλικό που παρέχει ο κατασκευαστής και το οποίο συνοδεύει ένα πρόγραµµα, το υλικό αυτό αποτελείται συνήθως από:

  • Το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξηγεί το χειρισµό, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του προγράµµατος.

  • Ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, το οποίο ενεργοποιείται µέσα από το ίδιο το πρόγραµµα και ονοµάζεται «βοήθεια» (help). Τα περισσότερα συστήµατα βοήθειας διαθέτουν ευρετήριο και γλωσσάριο, όπως και τα έντυπα εγχειρίδια. Ακόµη, τα συστήµατα αυτά διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που ονοµάζεται case sensitive help. Σύµφωνα µε το χαρακτηριστικό αυτό, αν ο χρήστης ενεργοποιήσει το πρόγραµµα βοήθειας µέσα από µια συγκεκριµένη λειτουργία του προγράµµατος θα εµφανιστεί κείµενο σχετικό µε την τρέχουσα λειτουργία.

  • Σύντοµες οδηγίες ή επεξηγήσεις των λειτουργιών τους που προβάλλονται στην οθόνη (help lines, instruction lines, tips)

  • Ειδικά προγράµµατα, τα οποία συνοδεύουν πολλές εφαρµογές και τα οποία µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει για να µάθει τη λειτουργία τους (tutorials).

  Η τεκµηρίωση δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να µάθει γρήγορα το χειρισµό ενός προγράµµατος, να εκµεταλλευτεί στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες του, να λύσει απορίες και να αντιµετωπίσει προβλήµατα που είναι δυνατό να παρουσιαστούν.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 42

  ∆υνατότητα Ανταλλαγής ∆εδοµένων. Τα σύγχρονα προγράµµατα διαθέτουν τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλα προγράµµατα. Για παράδειγµα, ένας επεξεργαστής κειµένου µπορεί να «διαβάσει» κείµενο που έχει γραφτεί σε κάποιον άλλο επεξεργαστή ή να ενσωµατώσει µια εικόνα στο κείµενο. Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών που δουλεύουν στο ίδιο λειτουργικό σύστηµα γίνεται συνήθως άµεσα. Για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών που δουλεύουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα απαιτούνται συνήθως κατάλληλα προγράµµατα µετατροπής. Οι βασικότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για ανταλλαγή δεδοµένων είναι οι ακόλουθες:

  • Χρησιµοποιώντας αρχεία • Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία OLE (object linking,

  embedding) Ποιες είναι οι ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσει κάποιος προκειµένου να επιλέξει µια εφαρµογή λογισµικού; ∆ιαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά; Κατά την αξιολόγηση ενός προγράµµατος πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας το κατά πόσο διαθέτει τα γενικά χαρακτηριστικά που περιγράψαµε στην προηγούµενη παράγραφο αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας του. Για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος µπορούµε να ενηµερωθούµε από τον κατασκευαστή του ή κάποιον εµπορικό αντιπρόσωπο. Ακόµη, µπορεί κανείς να ενηµερωθεί και από τα περιοδικά του χώρου, τα οποία παρουσιάζουν προγράµµατα ή κάνουν συγκριτικές αξιολογήσεις. Εξυπηρετεί τις ανάγκες µας; Σηµείο κλειδί στην επιλογή ενός προγράµµατος (όπως και οποιουδήποτε προϊόντος) αποτελούν οι ανάγκες µας. Είναι πιθανό να εντυπωσιαστούµε από δυνατότητες που δε θα χρησιµοποιήσουµε ποτέ ή να παραβλέψουµε γνωρίσµατα τα οποία θεωρούµε άχρηστα, ενώ δεν είναι. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι ανάγκες µας είναι υποκειµενικές και εξαρτώνται από ιδιαιτερότητες της εργασίας µας.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 43

  Σε τι πλατφόρµα θα χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα που θα επιλέξουµε; Με τον όρο «πλατφόρµα» αναφερόµαστε στο συνδυασµό του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί κάποιο πρόγραµµα. Για να µπορέσει ένα πρόγραµµα να εκτελεστεί σε ένα υπολογιστικό σύστηµα, θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί γι' αυτό το λειτουργικό σύστηµα ή να υποστηρίζεται η εκτέλεση του από αυτό. Επίσης, για να δουλέψει κάποιο πρόγραµµα, πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά σε επεξεργαστική ισχύ και µνήµη (κύρια και βοηθητική). Κατά τη φάση της αξιολόγησης ενός προγράµµατος που θέλουµε να προµηθευτούµε, πρέπει να εξετάζουµε αν το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στον υπολογιστή που διαθέτουµε. Τι υποστήριξη παρέχεται στο πρόγραµµα; Σε πολλά προγράµµατα, κυρίως επαγγελµατικής χρήσης, οι κατασκευαστές ή οι αντιπρόσωποι παρέχουν υπηρεσίες µετά την πώληση. Κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δωρεάν, άλλες χρεώνονται σε ετήσια βάση και άλλες χρεώνονται κατά περίπτωση. Μια υπηρεσία που προσφέρεται συχνά είναι η τηλεφωνική υποστήριξη. Ο κάτοχος ή ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης ενός προγράµµατος µπορεί να έρθει τηλεφωνικά σε επαφή µε την εταιρία που παρέχει την υπηρεσία αυτή, να εκθέσει κάποιο πρόβληµα που αντιµετωπίζει µε τη λειτουργία του προγράµµατος και να πάρει οδηγίες ή συµβουλές για την επίλυση του. Παραλλαγή της ίδιας υπηρεσίας είναι η υποστήριξη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μια άλλη υπηρεσία που προσφέρεται (σε επαγγελµατικά εξειδικευµένα προγράµµατα) είναι η δυνατότητα µετατροπών και επεκτάσεων σε ένα πρόγραµµα για την προσαρµογή του σε ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Μαζί µε την υπηρεσία αυτή, προσφέρεται συνήθως και η δυνατότητα αποκατάστασης δεδοµένων µετά από αλλοίωση τους και η µεταφορά εφαρµογών και δεδοµένων σε άλλο υπολογιστικό σύστηµα.

 • Εφαρµογές Πληροφορικής

  Πέρδος Αθανάσιος Σελίδα 44

  Κατά πόσον είναι βιώσιµο ένα πρόγραµµα; Κανένα πρόγραµµα δε χρησιµοποιείται για πάντα. Οι εξελίξεις στο υλικό και η εµφάνιση νέων ανταγωνιστικών προϊόντων λογισµικού κάνουν ένα πρόγραµµα ξεπερασµένο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ένα επαγγελµατικό πρόγραµµα µπορεί να καταστεί άχρηστο εξαιτίας λειτουργικών αλλαγών στην επιχείρηση ή µεταβολών στη νοµοθεσία. Η βιωσιµότητα καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του κατασκευαστή να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και να βελτιώσει το πρόγραµµα του. Η βιωσιµότητα ενός προγράµµατος είναι βασικό κριτήριο αξιολόγησης. Ας φανταστούµε έναν επαγγελµατία ή µια επιχείρηση που έχει δαπανήσει χρόνο και χρήµα στην εγκατάσταση και εκµάθηση συγκεκριµένης εφαρµογής και έχει αρχειοθετήσει ηλεκτρονικά και παρακολουθεί µε την εφαρµογή αυτή ένα πλήθος στοιχείων (π.χ. πελάτες, πωλήσεις, αποθέµατα κ.λπ.). Για να αντικατασταθεί η εφαρµογή από µια άλλη, πρέπει να δαπανηθεί επιπλέον χρόνος και χρήµα για την εγκατάσταση, εκµάθηση και µεταφορά των αρχείων στη νέα εφαρµογή. Σε τι τιµή διατίθεται στην αγορά; Η τιµή ενός προϊόντος αποτελεί σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης για την αγορά του. Το λογισµικό δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα. Γενικά, ο ανταγωνισµός κρατάει χαµηλά τις τιµές στο λογισµικό καθολικής χρήσης, ενώ στο επαγγελµατικό και κατά παραγγελία λογισµικό οι τιµές είναι αρκετά υψηλές. Πολλές εταιρίες που διαθέτουν λογισµικό στην αγορά προσφέρουν τα προϊόντα τους σε ειδικές τιµές σε µαθητές, φοιτητές, σχολεία ή εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Ποιοι οι λόγοι που οδηγούν στην εµφάνιση µιας νεότερης έκδοσης ενός προγράµµατος;

  • Η εµφάνιση υπολογιστών και λειτουργικών συστηµάτων νεότερης τεχνολογίας. Στην περίπτωση αυτή, µια παλαιότερη έκδοση ενός προγράµµατος συνήθως δεν εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες του καινούριου συστήµατος (εποµένως