Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο...

of 17 /17
Χ. Καραγιαννίδης 1/17 Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1 Εισαγωγή Εισαγωγή στο Εργαστήριο στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εισαγωγή στο FrontPage FrontPage Εργαστήριο 1 Εργαστήριο 1 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης [email protected]

Embed Size (px)

description

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης [email protected]. σύνοψη. εισαγωγικά θέματα για το εργαστήριο περιεχόμενο χρονοδιάγραμμα άλλα θέματα μερικά εισαγωγικά θέματα για τον παγκόσμιο ιστό εισαγωγή στο εργαλείο FrontPage - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο...

Page 1: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 1/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

ΕισαγωγήΕισαγωγή στο Εργαστήριοστο ΕργαστήριοΕισαγωγή στο Εισαγωγή στο FrontPageFrontPage

Εργαστήριο 1Εργαστήριο 1

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης[email protected]

Page 2: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 2/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

σύνοψησύνοψη

εισαγωγικά θέματα για το εργαστήριο

περιεχόμενο

χρονοδιάγραμμα

άλλα θέματα

μερικά εισαγωγικά θέματα για τον παγκόσμιο ιστό

εισαγωγή στο εργαλείο FrontPage

βασική οθόνη και εργαλειοθήκες

δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων

χρήση προτύπων

εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου

Page 3: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 3/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

περιεχόμενοπεριεχόμενο

1. εισαγωγή, βασική οθόνη, χρήση προτύπων, μορφοποίηση κειμένου

2. λίστες, πίνακες, γραφικά και εικόνες

3. δεσμοί, πλαίσια, χάρτες γραφικών, κινούμενες εικόνες

4. παρουσίαση εργασίας, ευχρηστία δικτυακών τόπων

5. ενεργά στοιχεία, φύλλα στυλ, φόρμες

6. προσθήκη πολυμέσων, διαχείριση και έκδοση σελίδων και δικτυακών τόπων

7. γλώσσα HTML

8. ανακεφαλαίωση

Page 4: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 4/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

χρονοδιάγραμμαχρονοδιάγραμμα

1 Απριλίου

8 Απριλίου

15 Απριλίου

22 Απριλίου

13 Μαΐου

20 Μαΐου

27 Μαΐου

3 Ιουνίου

Page 5: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 5/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

άλλα θέματαάλλα θέματα

βοηθήματα

www.microsoft.com/frontpage www.it.uom.gr/teaching.htm

www.frontpageworld.com www.msfrontpage.net

www.actden.com/fp2000/java

διαφάνειες

conta.uom.gr

επικοινωνία

Δευτέρα, 1500-1600

[email protected]

Page 6: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 6/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

μερικά εισαγωγικά θέματαμερικά εισαγωγικά θέματα

γενιές υπολογιστικών συστημάτων

ιστορία του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού (world wide web)

γλώσσα HTML

υπερκείμενο

γιατί πρέπει να σας νοιάζει

προσωπικά

επαγγελματικά

ψηφιακός αναλφαβητισμός

Page 7: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 7/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

εισαγωγή στο εισαγωγή στο FrontPageFrontPage

FrontPage εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και έκδοσης

ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων

βασική οθόνη και εργαλειοθήκες

δημιουργία νέας σελίδας ή νέου τόπου

χρήση προτύπων

βασική μορφοποίηση κειμένου

Page 8: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 8/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

βασική οθόνη

Page 9: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 9/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

επιλογή εργαλειο-θηκών

Page 10: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 10/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

εργαλειο-θήκες

Page 11: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 11/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

δημιουργία σελίδας

Page 12: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 12/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

πρότυπα σελίδας

Page 13: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 13/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

δημιουργία δικτυακού τόπου

Page 14: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 14/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

πρότυπα δικτυακού τόπου

Page 15: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 15/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

επιλογή μορφο-ποίησης κειμένου

Page 16: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 16/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

μενού μορφο-ποίησης κειμένου

Page 17: Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο FrontPage Εργαστήριο 1

Χ. Καραγιαννίδης 17/17

Ειδικά Θέματα Η/Υ II Εργαστήριο 1

δημιουργήστε μια σελίδα HTML με το πρότυπο σελίδας bibliography

προσθέστε μερικές αναφορές

μορφοποιήστε το κείμενο

αποθηκεύστε τη σελίδα με το όνομα "mypage.html"

δημιουργήστε ένα δικτυακό τόπο με το πρότυπο τόπου Personal Web

προσθέστε μερικά προσωπικά σας στοιχεία

μορφοποιήστε το κείμενο

αποθηκεύστε τον τόπο με το όνομα "myweb"

άσ

κη

ση (1

)