Σημειώσεις Fortran 95

of 161 /161
Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ Σ

Embed Size (px)

Transcript of Σημειώσεις Fortran 95

 • Fortran 95

 • Copyright 20042018 , [email protected]

  Creative Commons - - 4.0 (CC-BY-NC-SA 4.0). , http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el.

  X ELATEX. .

  6 2018. https://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY114/notes.pdf

  [email protected]://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.elhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.elhttps://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY114/notes.pdf

 • i

  1 11.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  2 72.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  2.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  2.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  2.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  i

 • ii

  2.6.4 . . . . . . . . . . . 172.7 Fortran 95 . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  2.7.1 . . . . . . . . 192.8 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  2.9.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.10.1 STOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  3 313.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  3.2.1 IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.2.2 SELECT CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  4 414.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.2 DO . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  4.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.2.3 DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  4.3 DO . . . . . . . . . . . . . . . 484.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  4.4.1 EXIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.4.2 CYCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.4.3 DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  5 575.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  5.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.4 / . . . . . . . . . . . . . 635.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655.6 / . . . . . . . . . . . . . . . 685.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  5.8.1 WHERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

 • iii

  5.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  6 776.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  7 / 837.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837.2 FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  7.2.1 FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  7.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  7.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

  8 998.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  8.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088.6 RETURN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  8.7.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118.7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128.7.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168.9 (recursive) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178.10 (ELEMENTAL) . . . . . . . . . . . . . 1198.11 MODULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  141.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

  .1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.1.3 hash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.2.1 Bubble sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.2.2 Insertion sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.2.3 Quick sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.2.4 Merge sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  .3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

 • iv

  149.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

  153

  155

 • 1

  .

  . -, , . , , .

  , , . , .

  - , , , (, ) -. , , , - . , (.. ), - (.. ), (.. ). , . , -/ , . .

  1

 • 2

  , , , - . , , .

  - . , , - .

  - Fortran 95 . .

  Fortran 95 - . Fortran 95 .

  1.1

  - : . , , :

  1. [ ].

  2. [ ] [- ].

  3. [ ] .

  . , (RAM) , .

  , Fortran, , , . :

  0. (, ).

  Fortran 95 - . :

 • 3

  PROGRAM diplasio

  IMPLICIT NONE

  ! 0INTEGER :: a, b

  ! 1READ *, a

  ! 2b = 2 * a

  ! 3PRINT *, "Todiplasioeinai"PRINT *, b

  END PROGRAM diplasio

  :

  1.2

  ( ) - PROGRAMEND PROGRAM :

  PROGRAM diplasio

  IMPLICIT NONE.........END PROGRAM diplasio

  diplasio. . .

  / 132 .

  PROGRAM ... . ( ) IMPLICIT NONE. , , .

 • 4

  END PROGRAM .... Fortran 95

  .

  1.3

  compiler ! . - ( ASCII).

  ! - , . - , , , . , , .

  1.4

  (variables) (, ) . , compiler . .

  INTEGER :: a, b

  . , . compiler (INTEGER) a b.

  1.5

  READ *, a

  - a. * ,

 • 5

  , READ. .

  . (2.2) ().

  1.6

  b = 2*a

  : , : a - 2. *. , .

  1.7

  PRINT *, "Todiplasioeinai"PRINT *, b

  : - ( ) b ( ).

  - .

  1.8

  1. , .1

  1 compiler - .

 • 6

 • 2

  2.1

  Fortran

  INTEGER , ,

  REAL DOUBLE PRECISION , ,

  COMPLEX , ,

  LOGICAL , ,

  CHARACTER , .

  2.1.1

  .. abc :

  INTEGER :: abc

  ..value1, value2, :

  REAL :: value1REAL :: value2

  , ,

  7

 • 8

  REAL :: value1, value2

  , compilers, 6 1.

  , REAL . . Fortran 95 ( 2.7), . Fortran 77.

  .. ab, :

  DOUBLE PRECISION :: ab

  -, 15 .

  ( ) :

  COMPLEX :: z

  .

  2.1.2

  , , , , , , . az, 0 9 _. 31 . . . _ .

  - .

  2.1.3

  , ., READ... a

  1 , , .

 • 9

  INTEGER :: a.....READ *, a

  , , ,

  INTEGER :: a.....READ (*,*) a

  (2.2),

  = [ ]

  ..

  REAL :: a, ba = 5.2b = 3.0 + 2 * a

  ( ). ..

  INTEGER :: k = 3

  k 32.

  .

  2.2

  = [ ]

  , . , , -, , .

  , 5.6.

  2 , 8.8.

 • 10

  2.3

  2.3.1

  , - . + ...,

  3, 12, 123456

  2.3.2

  , ( ) ( 6 ). . E, , 10 E :

  2.034, 0.23, .44, 23., 2e 4 ( 0.0002), 2.3E2 ( 230.0) .

  , ( ) D 10 ( 15 ). ..,

  2d 4 ( 0.0002d0), 2.3D2 ( 230.0d0) .

  Fortran - 3. - . , .. , .

  E D . - . , 3.2 , Fortran 3.2D0 . , - . . -, 15 16 , 0 15 16 . , - = 3.14159265358979323846 . . . Fortran 3.141593 ( , ) 3.14159265358979 D0.

  3, , , .

 • 11

  2.3.3

  Fortran , , . . .., 3.1 + 2i

  (3.1, 2.0),

  i

  (0.0, 1.0).

  2.4

  , , , PARAMETER . () ( , , , , ., ). .. ,

  DOUBLE PRECISION, PARAMETER :: pi = 3.14159265358d0

  2.5

  +,, , / , , .

  +,, -, , . / ,, , . MOD()

  INTEGER :: a, b, p, y

  a = 5b = 3p = a / b ! : p 1y = MOD(a,b) ! : y 2

  . .. x3 Fortran x**3.

  +, , , / ( ), .

 • 12

  , . . ..

  INTEGER :: i, j, k

  i = 2 + 3 ! i 5j = 2 * 3 ! j 6i = i + j ! i 11i = 2 * i + j ! i 28i = 17 / j ! i 2k = i * j / 3 + 2**3 ! k 12

  . ..

  INTEGER :: i, j, k

  i = 2j = 6k = 2 * i + j ! k 10k = 2 * (i + j) ! k 16k = j * i / 3 ! k 4k = j * (i / 3) ! k 0

  : +,, , / - (.. ), - . , , - , . , . ..

  INTEGER :: i, jREAL :: x, y

  i = 8.3 ! i 8j = 2y = 3.0

  x = 4.0 / 3 ! x 4.0/3.0 x 1.33333

  x = j + y ! x 2 + 3.0 x 2.0 + 3.0 x 5.0

  i = 4 / 3.0 ! i 4.0/3.0 i 1.33333 i 1

  x = 4 / 3 ! x 1 x 1.0

 • 13

  x = 2.0 * 4 / 3 ! x 8.0/3 x 8.0/3.0! x 2.66667

  x = 4 / 3 * 2.0 ! x 1 2.0 x 2.0

  : (.. ) . ; .

  PRINT *, 0.1d0-0.3d0+0.2d0PRINT *, 0.1d0+0.2d0-0.3d0

  2.6

  Fortran, INTEGER , REAL, DOUBLE PRECISION .

  2.6.1

  - , Fortran CHARACTER . .. ch :

  CHARACTER :: ch

  () ():

  ch = 'a'ch = 'D'ch = "R"

  , . , "Thisisamessage" 17 , , CHARACTER . -

  CHARACTER (17) :: ch

  ch = "Thisisamessage"

 • 14

  2.6.2

  (LOGICAL) (.. /, /,). , .. a, :LOGICAL :: a

  .TRUE. .FALSE.. .. - .TRUE. a a = .TRUE.

  2.6.3

  Fortran COMPLEX - . COMPLEX :: z

  , compiler, , , . Fortran 77 . Fortran 95 (2.7) . , Fortran, DOUBLE COMPLEX .

  Fortran

  , , , (,) . - :

  COMPLEX :: z

  z = (1.2, 4.56) ! z 1.2 + i4.56

  - 0

  COMPLEX :: z

  z = 2 ! z 2.0 + i0.0z = 2.3 ! z 2.3 + i0.0

  ( , ):

 • 15

  COMPLEX :: z, z1, z2

  z1 = 3 ! z1 3.0 + i0.0z2 = (4.6, -4.2) ! z2 4.6 i4.2z = z1 + z2 + 5.1 ! z 12.7 i4.2

  .

  . ..

  COMPLEX :: z

  READ *, z

  (1.6, -3.8)

  ( ).

  CMPLX().

  COMPLEX :: zREAL :: x, y

  x = 3.4y = -9.1

  z = CMPLX(x,y) ! z 3.4 i9.1

  z = (x,y)

  , .

  +,-,*,/,** .

  z1 = + i, z2 = + i,

  z1 z2 = ( ) + i( + ) .

 • 16

  * Fortran. /.

  2.2, 2.5, ( ), , . , . - , :

  COMPLEX :: zREAL :: x

  z = (2.3,4.5) ! z 2.3 + i4.5x = z ! x 2.3

  , - :

  COMPLEX :: zINTEGER :: i

  z = (2.3,4.5) ! z 2.3 + i4.5i = z ! i 2

  .

  /

  REAL() ( ) :

  COMPLEX :: zREAL :: x

  z = (1.2,-8.7) ! z 1.2 i8.7x = REAL(z) ! x 1.2

  AIMAG():

  COMPLEX :: zREAL :: x

  z = (1.2,-8.7) ! z 1.2 i8.7x = AIMAG(z) ! x 8.7

 • 17

  CONJG():

  COMPLEX :: z1, z2

  z1 = (1.2,-8.7) ! z1 1.2 i8.7z2 = CONJG(z1) ! z2 1.2 + i8.7

  () |z| ABS():

  COMPLEX :: zREAL :: norm

  z = (1.2,-8.7) ! z 1.2 i8.7norm = ABS(z) ! norm

  1.22 + 8.72

  2.6.4

  . ..

  DOUBLE PRECISION :: xINTEGER :: i, j

  i = 3j = 2

  x = i/j ! x 1.0d0

  x, , (1.5) .

  DOUBLE PRECISION :: xINTEGER :: i, j

  i = 3j = 2

  x = DBLE(i)/DBLE(j) ! x 1.5d0

  . . .

 • 18

  Fortran : REAL(), DBLE(),INT(), CMPLX(). (INTEGER , REAL, DOUBLE PRECISION , COMPLEX) REAL, DOUBLE PRECISION , INTEGER , COMPLEX . - .

  , -, x = 1.0d0 * i / j

  x = (i+0.0d0) / j

  x (;).

  2.7 Fortran 95

  Fortran , , , . Fortran 95 - , . Fortran 77 REAL DOUBLE PRECISION . Fortran 95 , . .

  Fortran 95 :REAL (prc) :: a

  , a (kind)prc. , . , .

  , prc , :

  SELECTED_REAL_KIND (). - ( ) ( ). ..INTEGER, PARAMETER :: prc = SELECTED_REAL_KIND(12)

  prc 12 .

 • Fortran 95 19

  KIND(). .

  INTEGER, PARAMETER :: prc = KIND(1.0D0)

  prc -.

  : -, - . , - REAL . :

  INTEGER, PARAMETER :: prc = SELECTED_REAL_KIND(12)

  REAL (prc) :: c

  INTEGER, PARAMETER :: prc = KIND(1.0D0)

  REAL (prc) :: b

  b 1.0D0, . , c 12 . , prc , .

  . - :

  INTEGER, PARAMETER :: prc = KIND(1.0D0)

  COMPLEX (prc) :: z

  z .

  2.7.1

  Fortran 95 2.3 ., 340 3.4E2 340.0 3.4D2 . , prc,

 • 20

  340.0_prc

  , ,

  3.4E2_prc

  :

  INTEGER, PARAMETER :: prc = KIND(1.0D0)

  REAL (prc) :: a, bREAL (prc), PARAMETER :: pi = 3.141592653589793_prc

  a = 2.4_prcb = a + 5.6E2_prc

  , , , - , .

  2.8 /

  a , , READ:

  READ *, a

  , ,

  READ (*,*) a

  PRINT

  PRINT *, a

  , , WRITE:

  WRITE (*,*) a

  -, . ..

  INTEGER :: aDOUBLE PRECISION :: b

  a = 4b = 4.5d0

  PRINT *, "Oitimeseinai", a, b

 • 21

  * READ(*,*)/WRITE(*,*) . . * - . READ */PRINT * , , * ( ).

  2.9

  (AIMAG(), CONJG(), CMPLX()) 2.6.3, Fortran . - 2.1.

  - () ., DOUBLE PRECISION - DOUBLE PRECISION .

  Fortran :

  PROGRAM riza

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION :: x

  PRINT *, "Dwseenapragmatiko"READ (*,*) x

  PRINT *, "Htetragwnikhrizaeinai"WRITE (*,*) SQRT(x)

  END PROGRAM riza

  PROGRAM imitono

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION :: theta, x

 • 22

  2.1:

  Fortran

  95(

  ).

  ABS(x)

  .

  .

  ABS(x)

  ( xx).

  .CEILING(x)

  O

  .

  .

  FLOOR(x)O

  -

  .

  .

  INT(x)

  |x|,

  x.

  ,

  -

  (

  ).

  NINT(x)

  .

  ,

  .

  AINT(x)

  |x|,

  x.

  .

  ANINT(x)

  x>0

  AINT(x+0.5)

  AINT(x-0.5).

  .

  SQRT(x)

  .

  -

  .

  EXP(x)

  (ex).

  LOG(x)

  (lnx).

  (,

  ].LOG10(x)

  (logx).

  .

  MOD(x,y)

  x/y,

  x-INT(x/y)*y.

  x,y

  ,

  .

  y=

  0.MODULO(x,y)

  R

  [0,y)

  x=Qy+R

  Q

  .

  x,y,

  y=0.

  MODULO(x,y)

  x-

  FLOOR(x/y)*y.

  x,y,

  y=

  0.

 • 23

  2.1:

  Fo

  rtran95

  (

  ).

  MA

  X(x1

  ,x2,

  ...)

  -

  .

  ,

  -

  .

  MIN(

  x1,x

  2,...)

  -

  .

  ,

  -

  .

  DIM(

  x,y)

  MA

  X(x-

  y,0.0)

  .

  ,

  -

  .

  REAL

  (x)

  .

  .

  DBLE

  (x)

  .

  .

  CONJ

  G(x)

  .

  .AI

  MAG(

  x)

  .

  .CO

  S(x)

  .

  rad.

  SIN(

  x)

  .

  rad.

  TAN(

  x)

  .

  rad.

  ACOS

  (x)

  .

  [1

  :1],

  [0

  :]

  rad.

  ASIN

  (x)

  .

  [1

  :1],

  [/2:/2]

  rad.

  ATAN

  (x)

  .

  [/2:/2]

  rad.

  ATAN

  2(y,

  x)

  tan1(y/x

  ).

  -

  .

  (

  :]

  rad.

  COSH

  (x)

  .

  SINH

  (x)

  .TA

  NH(x

  )

  .

 • 24

  PRINT *, "Dwseenapragmatiko"READ (*,*) theta

  x = SIN(theta)

  PRINT *, "Toimitonoeinai"WRITE (*,*) x

  END PROGRAM imitono

  ( ), , 2.1.

  (rad).

  2.9.1

  RANDOM_NUMBER () - . , - [0, 1). 8 CALL . , :

  PROGRAM randIMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION :: x, y

  CALL RANDOM_NUMBER(x) ! to x einai tyxaios metaksy 0, 1CALL RANDOM_NUMBER(y) ! to y einai tyxaios metaksy 0, 1

  END PROGRAM rand

  RANDOM_NUMBER () RANDOM_SEED (). - .

  [a, b) . r [0, 1) x = r+ , x . x = (b a)r + a a x b.

 • 25

  RANDOM_NUMBER () elemental, 8.10, . N N .

  2.10

  , PROGRAMEND PROGRAM :

  PROGRAM onoma

  IMPLICIT NONE.........

  END PROGRAM onoma

  ( onoma) , - . - . Fortran 95, . , 132 , - , &. ..

  INTEGER :: a, b

  , ,

  INTEGER :: a, &b

  , & ( ).

  PROGRAM onoma . ( ) IMPLICIT NONE. , , .

  , modules, 8. .

 • 26

  2.10.1 STOP

  , - END PROGRAM . , STOP . . STOP , , 5 . , , STOP. STOP( ) .

 • 27

  2.11

  1. . ( copy-paste!) athroisi.f90, .PROGRAM athroisiIMPLICIT NONE

  INTEGER :: a, bINTEGER :: c

  PRINT *, "Dosedyoakeraious"READ *, a,b

  c = a + b

  PRINT *, "Toathroismatouseinai:"PRINT *, c

  END PROGRAM athroisi

  2. , , .

  3. ( ).

  4. 2.3167895443, 4 103, 102, 3/2. . ;

  5. , x,y,z:

  d = x2 + y2 + z2

  d = x2/y + z d = 2.45(x+ 1.5) + 3.1(y + 0.4) + 5.2 z/2 d = (12.8x+ 5y)/(11.3y + 4z) d = x2/3 + y2/3 + z2/3

  x = 1.5, y = 2.5, z = 3.5 :20.75, 4.4, 19.79, 0.7502958579881658, 5.457604592453865.

 • 28

  6. :

  () ,() ,() ( -

  ),() ( -

  ).

  = 2R E = R2.

  7. a, b, c a2+b2 = c2 . m, n m > n, a = m2 n2, b = 2mn, c = m2 + n2.4 .

  8. .: 10. ;

  9. - , , . : 200000, : 2 days, 7 hours, 33 min & 20 seconds.

  10. Gauss ( 2099) :

  .

  :() r1 = 19.() r2 = 4.() r3 = 7.() ra = 19r1 + 16.() r4 = ra 30.() rb = 2(r2 + 2r3 + 3r4).

  4 .

 • 29

  () r5 = rb 7.() rc = r4 + r5 + 3.

  rc , .5

  . - rc, .

  11.

  () ,() ,() .

  12. . 80 cm. - . . :

  () ,() cm,() km, m cm.

  , 1253 : 100 240 cm 1 km, 2m, 40 cm. (, 2001)

  13.

  = 4 tan1(1) ,

  = 8 tan1(1/3) + 4 tan1(1/7) .

  -, x ( )

  tan1(x) = cos1(1/1 + x2

  )= sin1

  (x/1 + x2

  ).

  = 3.14159265358979323846264338 . . .. - ;

  14. - , (, ), , , .

  5 rc 30, (rc 30) .

 • 30

 • 3

  3.1

  Fortran ( - ) ( 3.1). -

  == /= > < >= 2.0 .TRUE. 2/=1+1 .FALSE.. - . , , ==,/= .

  , - , 2.5, .

  : .

  Fortran .NOT., .AND., .OR., .EQV., .NEQV.. , , :

  31

 • 32

  .NOT. :

  .NOT. (4 > 3) .FALSE. .NOT. (4 < 3) .TRUE.

  .AND. .TRUE. .TRUE.. .FALSE.:

  (4 > 3) .AND. (3.0 > 2.0) .TRUE. (4 < 3) .AND. (3.0 > 2.0) .FALSE.

  .OR. .TRUE. .TRUE., .FALSE.:

  (4 > 3) .OR. (3.0 < 2.0) .TRUE. (4 < 3) .OR. (3.0 < 2.0) .FALSE.

  .EQV. .TRUE. .FALSE.:

  (4 < 3) .EQV. (3.0 < 2.0) .TRUE. (4 < 3) .EQV. (3.0 > 2.0) .FALSE.

  .NEQV. .TRUE. .FALSE.:

  (4 < 3) .NEQV. (3.0 < 2.0) .FALSE. (4 < 3) .NEQV. (3.0 > 2.0) .TRUE.

  , .EQV. .NEQV., - . - ==, /= .

  Fortran LOGICAL :

  LOGICAL :: a, bINTEGER :: i, max

  ...

  a = 3==2b = ( (i > 0) .AND. (i < max) )

 • 33

  3.2

  3.2.1 IF

  IF -. () -, . Fortran :

  IF (condition) THEN...... // block A

  ELSE...... // block B

  END IF

  (condition), , . , block ELSE END IF ( ).

  , , ...

  IF (val > 0.0d0) THENPRINT *, "Oarithmoseinaithetikos"max = val

  ELSEPRINT *, "Oarithmosdeneinaithetikos"

  END IF

  IF. () . .

  ELSE , ELSE :

  IF (condition) THEN......

  END IF

  ELSE IF,

  IF (condition) THENcommand

  END IF

 • 34

  :

  IF (condition) command

  THEN, END IF. IF IF, ..

  IF (cond1) THEN...

  ELSEIF (cond2) THEN

  ...ELSE

  ...END IF

  END IF

  IF (cond1) THEN...

  ELSE IF (cond2) THEN...

  ELSE...

  END IF

  , ELSE IF:

  IF (cond1) THEN...

  ELSE IF (cond2) THEN...

  ELSE IF (cond3) THEN...

  ELSE IF (cond4) THEN...

  ELSE...

  END IF

  IF, cond1, cond2, - . , . , ELSE ( ) IF.

 • 35

  3.2.2 SELECT CASE

  SELECT CASE , IF. :

  SELECT CASE (i)CASE (value1)...CASE (value2).........CASE (valueN)...CASE default...

  END SELECT

  i ( ) ( ), . value1, value2, ,valueN ( -).

  , i value1,value2,,valueN. , - CASE. , END SELECT . value1, value2,,valueN default , ., END SELECT .

  CASE .

  - . 0 , 1 , 2 , 3, .

  INTEGER :: iCHARACTER (5) :: direction

  READ *, i

  SELECT CASE (i)CASE (0)

  direction = "up"CASE (1)

 • 36

  direction = "down"CASE (2)

  direction = "left"CASE (3)

  direction = "right"CASE default

  direction = "none"END SELECT

  PRINT *, "Hkateythinsieinai", direction

  i, - . .., (0, 4, 8) (1, 5, 9), (2, 6) (3, 7).

  SELECT CASE (i)CASE (0,4,8)

  direction = "up"CASE (1,5,9)

  direction = "down"CASE (2,6)

  direction = "left"CASE (3,7)

  direction = "right"CASE default

  direction = "none"END SELECT

  , ,

  :

  , CASE

  CASE (0:9)...

  [0, 9]. , () Fortran. ..

  SELECT CASE (i)CASE (:-1)... ! entoles otan i < 0CASE (0)... ! entoles otan i == 0

 • 37

  CASE (1:)... ! entoles otan i > 0

  END SELECT

 • 38

  3.3

  1. , .: 2 0.

  2. - , . , .

  3. ax = b, a, b . a, b, : () a = 0, () a = 0 b = 0, () a = 0 b = 0.

  4. ax2 + bx + c = 0, () a, b, c . a,b,c, . (, ), , .

  5. .

  6. / 5 .

  7. - 2015 :

  ( ) 0 - 20000 22%

  20000,01 - 30000 29%30000,01 - 40000 37%

  40000,01 45% , 48000 , 20000 22% ( 4400 ), 10000 29% ( 2900 ), - 10000 37% ( 3700 ) 8000 45% ( 3600 ). 14600 . ( ) .

 • 39

  8. :

  , , , , , , 31 .

  , , , 30 . 28 ,

  29. 4,

  . 400. : 4 100 . 400.

  16 - 1923 ( ) 1 1923 ( )., 1923 15 .

  , SELECT CASE, .

  9. Zeller (, , ) : d (1, 2, 3, . . . , 31), m (1, 2, . . . , 12) y . 1 () 2 () m 12 1 y. ,

  () a 13(m+ 1) 5.() j, k ,

  100.() b j 4.() c k 4.() h a, b, c, d, k

  j.

  h 7 : 0 , 1 , . .

 • 40

 • 4

  4.1

  , . DO Fortran , - . :

  , , ,

  , .

  4.2 DO

  : 1, 2, 3, 4, 5, . , ,

  WRITE (*,*) 1WRITE (*,*) 2WRITE (*,*) 3WRITE (*,*) 4WRITE (*,*) 5

  . , , .. 500;

  41

 • 42

  . ,

  INTEGER :: i

  i=1WRITE (*,*) i

  i=2WRITE (*,*) i

  i=3WRITE (*,*) i

  i=4WRITE (*,*) i

  i=5WRITE (*,*) i

  , , , 1. DO

  INTEGER :: iDO i = 1,5

  WRITE (*,*) iEND DO

  , .. 500 : i.

  4.2.1

  DO

  DO = , , ........END DO

  . , , , .

 • DO 43

  ( (,) ) 1. , 0.

  :

  1. .

  2. :

  , .

  , .

  , - .

  3. 2 , END DO, .

  4. 2 , (, ) DO, END DO.

  5. 2.

  ( ) ,

  ( )

  , (.. EXIT, 4.4.1) .

  ( ) , , , , . , , . , DO END DO.

  - 1 9 s. ,

 • 44

  INTEGER :: ss = 1 + 3 + 5 + 7 + 9

  . , , :INTEGER :: ss = 0s = s + 1s = s + 3s = s + 5s = s + 7s = s + 9

  , , -, s, .

  , :INTEGER :: sINTEGER :: is = 0

  i = 1s = s + i

  i = i + 2s = s + i

  i = i + 2s = s + i

  i = i + 2s = s + i

  i = i + 2s = s + i

  :INTEGER :: sINTEGER :: is = 0DO i = 1, 9, 2

  s = s + iEND DO

 • DO 45

  4.2.2

  , -,

  = +

  ( , ).

  , - DO.

  100 , 1 100, - :INTEGER :: sum, isum = 0DO i = 1, 100

  sum = sum + iEND DO

  [0, 1000] - :INTEGER :: sum, isum = 0DO i = 0, 1000, 2

  sum = sum + iEND DO

  99, 97, 95,, 3, 1, , INTEGER :: iDO i = 99, 1, -2

  WRITE (*,*) iEND DO

  0.0, 0.1, 0.2, , 99.9, 100.0 INTEGER :: iDO i = 0, 1000

  WRITE (*,*) 0.1d0 * iEND DO

 • 46

  ( )

  DOUBLE PRECISION :: xDO x = 0.0d0, 100.0d0, 0.1d0 !

  WRITE (*,*) xEND DO

  [5 : 108]

  INTEGER :: k, ik = 0DO i = 5, 108

  IF (MOD(i,2) == 0) k = k + 1END DO

  , k - . 0 . - . , . .

  0,1,1,2,3,5,8,13,, , , , - Fibonacci. n , n2 . , . . - : a , b c . c=a+b. : - . . , - , : ,

 • DO 47

  , - . .

  INTEGER :: a,b,c,ka = 0b = 1PRINT *, aPRINT *, b

  DO k=2,nc = a+bPRINT *, ca = bb = c

  END DO

  , .

  4.2.3 DO

  DO -. :

  , , 1, 2, 3, 4, 5.

  WRITE (*,*) 1,2,3,4,5

  ,

  WRITE (*,*) (i, i=1,5)

  DO -, () .

  (, = , , )

  =, DO. 1. , . , DO .

  1, 3, 5, 7, 9

 • 48

  WRITE (*,*) (i, i=1,9,2)

  WRITE (*,*) (2*i+1, i=0,4)

  DO , , 5.

  4.3 DO

  - . .. - , . , . . Fortran 95 DO . :DO........END DO

  DO, DO END DO . , . Fortran 95 , , EXIT (4.4.1) .

  4.4

  4.4.1 EXIT

  EXIT DOEND DO - . , . END DO.

  : , DOUBLE PRECISION :: xDO

  READ (*,*) xIF (x > 0.0d0) EXIT

  END DO

  , .

 • 49

  4.4.2 CYCLE

  CYCLE DOEND DO. -, - DO , , . - DO . DO , 4.3, .

  : 10 , -.

  INTEGER :: iDOUBLE PRECISION :: xDO i=1,10

  READ (*,*) xIF (x < 0.0d0) CYCLE ! x

  WRITE (*,*) "Htetragwnikhrizaeinai", SQRT(x)END DO

  4.4.3 DO

  DO. ( :) DO, , END DO , :

  onoma: DO i=1, 10....

  END DO onoma

  , 2.1.2. DO EXIT CYCLE.

  , , -. , , , ,

  CYCLE onoma

  EXIT onoma

  onoma. ,

 • 50

  . EXIT .

  outer: DO i=1,10DO j=1,10

  DO k=1,20......IF (k > i+j) EXIT outer

  END DOEND DO

  END DO outer

  , EXIT ( ) END DO outer.

 • 51

  4.5

  1. 0.0, 0.1, 0.2,0.3, 0.4, , 2.5.

  2. 20 2 (20, 21, ...,219).

  3. . n! :

  n! = 1 2 3 . . . n, 0! = 1.

  n 12.

  4. 53 [3.5, 6.5] (- ).: n [a, b] , h. x1 = a, x2 = a + h, x3 = a + 2h, , xn =a+ (n 1)h. xn b, h = (b a)/(n 1).

  5. 30 - f(x) = x(x2 + 5 sin(x)) [5, 5]. .

  6. 1000 . H , 1.3%. 15 .

  7. , 2011 10815197. 0.53% , 15000000.

  8. () a,b. - 1. , - a b:

  a < b . b = 0 a . b > 0

  b a b.

  135 680.: 5

  1http://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm

  http://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm

 • 52

  9. . , . (.. 6 , 1, 2, 3, 6 1+2+3+6 = 12 = 26).

  10. .

  11. N Fibonacci2:

  fi+2 = fi+1 + fi, i 0, f0 = 0, f1 = 1 .

  : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, . . .. . n . 0 n < 31.

  12. , . I: -: 1 . II: ( ) , 1 . - .

  13. . . .

  14. Gauss 10 28,

  () ,() ,() ,() 18 ,

  1930 .2http://oeis.org/A000045

  http://oeis.org/A000045

 • 53

  15. 8 39 - (, ).

  16. 8/2/2015. 8 39 17000 .

  17. . (n!!)

  n!! =

  1 3 5 (n 2) n n ,2 4 6 (n 2) n n ,

  1 n 0.

  n 15.

  18.

  ex

  ex =n=0

  xn

  n!,

  sinx

  sinx =k=0

  (1)kx2k+1

  (2k + 1)!,

  cosx

  cosx =k=0

  (1)kx2k

  (2k)!.

  - . - 1010.

  19. Gauss, a

  2a = n(n+ 1) +m(m+ 1) + k(k + 1)

  n,m,k . - a,

 • 54

  n,m,k . n,m,k (- n m k). 16 ([0, 1, 5] [0, 3, 4] [2, 2, 4]), 104 ([2, 4, 13] ), 111 ([1, 10, 10] [0, 9, 11] ).

  20. - Lagrange3. , ( ) -.: , . - , . 0 . .

  21. n=1

  [12

  n2cos

  (9

  n +(n + 3)(n 3)

  )]=

  2

  e3

  : ( 0). - 107.

  22. : . () 2 - . . /- 0. . , .

  23. 4 ( p, p+6, p+12 ) . 10000.

  3http://mathworld.wolfram.com/LagrangesFour-SquareTheorem.html4http://oeis.org/A047948

  http://mathworld.wolfram.com/LagrangesFour-SquareTheorem.htmlhttp://oeis.org/A047948

 • 55

  24. 1 , 2 , 5 , 10 , 20, 50 , 100 (= 1) 200 (= 2). -. 300 ;: , 300 , 150 , 60 5 . 300 .: 471363

  25. 120 - [100, 100]. RANDOM_NUMBER () (2.9.1). - .

  26.

  = 3 + 2k=1

  k(5k + 3)(2k 1)!k!2k1(3k + 2)!

  .

  106 106. .: - .

  27. 65728 ( ) :

  65728 = 123 + 403 = 313 + 333 .

  64232:

  64232 = 173 + 393 = 263 + 363 .

  k k = i3 + j3 ( ) i, j. i, j, k i j < k.

  28. -:

  3 = 1 + 2 12

 • 56

  5 = 3 + 2 12

  9 = 1 + 2 22 = 7 + 2 12

  15 = 7 + 2 22

  27 = 19 + 2 22... =

  ...

  .: 17, 137, 227, 977, 1187

  29. n - 1 n . .. 3142 . .: 1 .: 4231

  30. Goldbach. Goldbach . Goldbach, 4 Goldbach. [6, 10000].

 • 5

  , , , , . , - ( ) ( ), - ( ) TYPE 6.

  5.1

  5.1.1

  - . , ; 30 365 , - . H Fortran, , - , . , 30 30 . .. temperature

  DOUBLE PRECISION :: temperature(30)

  , ,

  DOUBLE PRECISION, DIMENSION (30) :: temperature

  57

 • 58

  , , - . ..

  DOUBLE PRECISION :: a, b(3), c(10)

  a, 3 , b, 10 , c, . , , :

  INTEGER, DIMENSION (10) :: a, b, c, d(4)

  , (a,b, c) 10 (d) 4.

  , . ,

  PARAMETER (2.4):

  INTEGER, PARAMETER :: n = 25DOUBLE PRECISION :: a(n)

  :

  INTEGER, PARAMETER :: n = 25DOUBLE PRECISION :: a(2*n*n-n/2+13)

  5.1.2

  ( - ) , 1 1. , temperature (1), temperature (2), temperature (30). . .., o 3 temperature

  DOUBLE PRECISION :: mo3

  mo3 = (temperature(1) + temperature(2) + temperature(3)) / 3d0

  5.1.3

  ( )...

  1 .

 • 59

  DOUBLE PRECISION :: a(5)

  a(1) = 3.4d0READ (*,*) a(2)

  :

  (/ /)2 . , 5 c, 3.0, 4.5, 2.0, 100.0, 0.99 ,

  DOUBLE PRECISION :: c(5)

  c = (/ 3.0d0, 4.5d0, 2.0d0, -1.0d2, 0.99d0 /)

  ( , ). ..

  DOUBLE PRECISION, DIMENSION (5) :: c, d

  c = (/ 3.0d0, 4.5d0, 2.0d0, -1.0d2, 0.99d0 /)d = c

  , READ :

  DOUBLE PRECISION :: c(5)

  READ (*,*) c ! 5

  - (RESHAPE(), SPREAD(), CSHIFT(), EOSHIFT(), .). .

  5.1.4

  , , 1. .. 6 2 (20,21, 22,,25) 0 5. . ..

  2 [ ] Fortran 2003.

 • 60

  INTEGER :: powersOf2(0:5)

  powersOf2 = (/1,2,4,8,16,32/)

  , 6 , powersOf2(0),powersOf2(1), , powersOf2(5). ,

  DOUBLE PRECISION :: a(M:N)

  , ,

  DOUBLE PRECISION, DIMENSION (M:N) :: a

  M,N NM, a NM+1 , a(M), a(M+1), , a(N).

  powersOf2, - [ , (/, /)] :

  INTEGER :: a(0:5)INTEGER :: i

  a = (/ (2**i,i=0,5) /)

  DO (4.2.3) . powersOf2 a , a, , ( 20 ;).

  5.2

  , - 2 3 , .. . Fortran 95 , , ( 7 ). 10 20

  DOUBLE PRECISION :: a(10,20)

  , ,

  DOUBLE PRECISION, DIMENSION (10,20) :: a

  i j a(i,j). , - 3.

  3 , , , , ., a, 23, a(1,1), a(2,1),a(1,2), a(2,2), a(3,1), a(3,2) .

 • 61

  .

  (C)1 5.02 7.53 6.4...

  ...157 19.1158 21.4

  ......

  364 4.5365 7.0

  1 365.

  , . , ( ) . , , :

  DOUBLE PRECISION :: tempr(365)

  ,

  1 2 . . . 14 15 . . . 30 31

  1 5.0 7.5 . . . 8.3 9.2 . . . 12.3 11.02 4.5 6.5 . . . 7.0 9.0 . . ....

  ......

  ......

  ......

  6 25.0 27.5 . . . 28.3 29.2 . . . 27.37 26.0 27.0 . . . 26.0 31.0 . . . 32.5 33.0...

  ......

  ......

  ......

  11 5.0 6.5 . . . 7.6 10.0 . . . 11.012 5.0 7.5 . . . 8.5 9.5 . . . 12.0 12.5

  .

  : () ()., 12 31,

  DOUBLE PRECISION :: tempr(12,31)

 • 62

  -. , 14 tempr(4,14)4.

  5.3

  , , PARAMETER , 2.4, - ( ) :

  DOUBLE PRECISION, PARAMETER :: c(3) = (/2.0d0,2.5d0,4.0d0/)

  ( ) . ..,

  DOUBLE PRECISION :: a(10)INTEGER :: i

  DO i = 1,10READ (*,*) a(i)

  END DO

  , . . , a 5 8

  DO i=1,5DO j=1,8

  READ (*,*) a(i,j)END DO

  END DO

  ( i j, i j, .) - , .

  4 ,

  .. (2, 30) (6, 31).

 • / 63

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION :: b1, b2, b3INTEGER :: i

  DO i = 1, 3READ (*,*) bi ! , bi

  END DO

  b1, b2, b3 , . .

  5.4 /

  , . Fortran 95 , , , . .. , . , .

  DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: a(:)

  a. . N , N , ,

  ALLOCATE(a(N))

  -

  DEALLOCATE(a)

  , 5.

  , a(M) a(N) M,N - ,

  ALLOCATE(a(M:N))

  (, , )

  5 ( 8), ( , 8.8) .

 • 64

  DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: b(:,:)

  ALLOCATE(b(M,N))

  M,N . DEALLOCATE(b)

  . ALLOCATE/DEALLOCATE -

  :PROGRAM alloc

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, DIMENSION (:), ALLOCATABLE :: a, bDOUBLE PRECISION, DIMENSION (:,:), ALLOCATABLE :: cINTEGER :: M,N, K, P

  READ (*,*) M, N, K, P

  ALLOCATE (a(M), b(N), c(K,P))

  ! a, b, c! a, b, c

  DEALLOCATE(a)DEALLOCATE(b, c)

  END PROGRAM alloc

  - ( ALLOCATE) ( DEALLOCATE ). -, ( ).

  ALLOCATABLE , ALLOCATED() . .

  : - :INTEGER :: nDOUBLE PRECISION :: a(n) ! . n;READ (*,*) n

  ,

 • 65

  INTEGER :: nREAD (*,*) nDOUBLE PRECISION :: a(n) !

  , -, .

  5.5

  Fortran 95 . :

  SIZE(): , , - . Fortran 95 SIZE() . ,

  DOUBLE PRECISION, DIMENSION(10,10,30) :: a

  SIZE(a), SIZE(a,1), SIZE(a,2) SIZE(a,3) .

  LBOUND()/UBOUND(): . a LBOUND(a,1), LBOUND(a,2), . UBOUND(a,1),UBOUND(a,2), .

  SUM(): SUM() - 6. ..

  INTEGER :: a(10), s

  a = (/ 1, 5, 4, 2, 12, 9, 8, 2, -4, -7 /)s = SUM(a) ! s 32

  SUM() , :

  INTEGER :: a(10), s, i

  6 , , , + .

 • 66

  a = (/ 1, 5, 4, 2, 12, 9, 8, 2, -4, -7 /)s = 0DO i = 1, SIZE(a)

  s = s + a(i)END DO

  PRODUCT(): PRODUCT() 7. ..INTEGER :: a(10), p

  a = (/ 1, 5, 4, 2, 12, 9, 8, 2, -4, -7 /)p = PRODUCT(a) ! p 1935360

  p = 1DO i = LBOUND(a,1), UBOUND(a,1)

  p = p * a(i)END DO

  DOT_PRODUCT (): DOT_PRODUCT () - . DOT_PRODUCT(a,b)

  i aibi a .

  i ai bi a .

  a,b LOGICAL , DOT_PRODUCT(a,b) .TRUE. .TRUE., .FALSE..

  MATMUL(): MATMUL() - . (). , - . . , C = AB A, B, C , C=MATMUL(A,B). , M N B N P , C M P

  Cij =Nk=1

  aikbkj , 1 i M , 1 j P .

  7 , , , *

 • 67

  C=MATMUL(A,B) , , ,

  INTEGER :: i, j, kDOUBLE PRECISION :: s

  DO i = LBOUND(A,1), UBOUND(A,1)DO j = LBOUND(B,1), UBOUND(B,1)

  s = 0.0d0DO k = LBOUND(A,2), UBOUND(A,2)

  s = s + a(i,k) * b(k,j)END DOC(i,j) = s

  END DOEND DO

  TRANSPOSE(): TRANSPOSE() .

  DOUBLE PRECISION :: a(10,20), at(20,10)

  at = TRANSPOSE(a)

  at (i, j) (j, i) a.

  COUNT(): COUNT() - , , , -. .. COUNT(A > 10) ( ) 10.

  MAXVAL()/MINVAL(): MAXVAL() MINVAL() , , .

  MAXLOC()/MINLOC(): MAXLOC() MINLOC() / . .. a (2, 3) , MINLOC(a) 2 ( ), 3 ( ). , . 1, ( ).

 • 68

  ALL(): ALL() , -, . , .TRUE.. .FALSE..

  ANY(): ANY() , -, . - , .TRUE.. .FALSE..

  - .

  5.6 /

  Fortran 90 - Fortran 95 , - (elemental).

  =,+,, , /, 2.1 ( ). Fortran 95 . ,

  DOUBLE PRECISION :: x

  x = 3.4d0

  DOUBLE PRECISION :: a(10)INTEGER :: i

  DO i=1,SIZE(a)a(i) = 3.4d0

  END DO

  ,

  DOUBLE PRECISION :: a(10)

  a = 3.4d0

 • / 69

  = a.

  5.1.3. a = b, a, b , b a.

  . , DOUBLE PRECISION, DIMENSION (10) :: a, b, cINTEGER :: i...... ! a,b

  DO i=1,SIZE(a)c(i) = a(i) + b(i)

  END DO DOUBLE PRECISION, DIMENSION (10) :: a, b, c...... ! a,b

  c = a + b , DO. , DOUBLE PRECISION, DIMENSION (10) :: a, b, c...... ! a,b

  c = a * bDOUBLE PRECISION, DIMENSION (10) :: a, b, cINTEGER :: i...... ! a,b

  DO i=1,SIZE(a)c(i) = a(i) * b(i)

  END DO .

  , , - .

 • 70

  DOUBLE PRECISION :: lambda, a(10), b(20)

  a = lambda * a

  b = lambda * b

  : lambda a,b, . ,

  a = a * b

  . , -

  . ..

  DOUBLE PRECISION :: x, y..... ! x

  y = SQRT(x)

  x y. a b:

  DOUBLE PRECISION :: a(20), b(20)..... ! a

  b = SQRT(a)

  , ,

  DOUBLE PRECISION :: a(20), b(20)INTEGER :: i..... ! a

  DO i=1,SIZE(a)b(i) = SQRT(a(i))

  END DO

  , , - ( , 5.7), .

 • 71

  5.7

  Fortran ... a 10 , 3, 4, 5, 6, 7 - a(3:7) ( 5 ) SIZE(a(3:7)) 5. - 5 . ,

  DOUBLE PRECISION :: a(10), b(20)

  a = b(1:10)

  ( 10 b a), a=b . a a(1:SIZE(a)) a ( 1).

  , - , . , , , a 4 . a(1:7:2) . , . , a ,

  a( : : )

  , 1. . , .

  a(:10) a(1:10)a(4:) a(4:SIZE(a))a(:) a(1:SIZE(a)) a

  : .

  DOUBLE PRECISION :: a(100), tempINTEGER :: i

  DO i = 1, SIZE(a)/2temp = a(SIZE(a) - i + 1)a(SIZE(a) - i + 1) = a(i)a(i) = temp

  END DO

 • 72

  a(i), a(SIZE(a)-i+1). ,

  a = a(SIZE(a):1:-1)

  a a.

  . a 1020,

  INTEGER :: a(10,20)

  a(1:5,1:6) 56 5 6 .

  (.. ) (.. ) a a(3,:) a(:,5) . .

  5.8

  H Fortran 95 . -, , . .

  5.8.1 WHERE

  WHERE IF, , . , WHERE

  WHERE (condition)........

  ELSEWHERE........

  END WHERE

  condition, , , . WHERE . ,

 • 73

  ELSEWHERE . , ELSEWHERE . .., a b, b a .

  DO i = LBOUND(a,1),UBOUND(a,1)IF (a(i) > 0.0d0) THEN

  b(i) = a(i)ELSE

  b(i) = 0.0d0END IF

  END DO

  WHERE (a > 0.0d0)b = a

  ELSEWHEREb = 0.0d0

  END WHERE

  , ,

  b = MAX(a, 0.0d0)

  WHERE, , ELSEWHERE . , , , WHERE. , a b

  WHERE (a>=0.0d0) b = SQRT(a)

  b a .

 • 74

  5.9

  1. 100 . - i (i = 1, . . . , 100) i2 + 3i + 1. , .

  2. N . j (j = 1, . . . , N ) sin(j/N). , 0.4.

  3. A, B - 2030. (i, j) (i = 1, . . . , 20, j = 1, . . . , 30) A (i+ j)/3 B(i, j) 2i j/3.

  () BT B .

  () 8 A,BT - .

  () ( ) A BT .

  4. a, 100 . j (j =1, . . . , 100) cos(j/100). , 50 50 , , a(1) a(51), a(2) a(52),, a(50) a(100).

  5. 0 12. , ex

  ex x0/0! + x1/1! + x2/2! + + x12/12! .

  x . EXP().

  6.

  1

  =

  n=0

  ((2n)!)3(42n+ 5)

  (n!)6163n+1,

  8 AMN , BNP Aij , Bij , CMp

  Cij =

  Nk=1

  AikBkj .

 • 75

  . 15 3.1415926535898.: .

  7. - 1000 : 2 ( ). .

  8. , . n . : 1, 2, 3, . . . , n. . - ( ) ( ). n ( - ). i - i. . n, ;

  9. M N M = 20, N = 60, K = 400 1 0. 1 (2.9.1). , 'x' 'o' .

  10. 9 9 . , ( , , ). . . , , , . ( ) . , ( ) . .

 • 76

  . . .

 • 6

  , , , - . , , . , .

  , . .. - , , , - , . , , ( , , , , .), ( , , , , .), . - . , 500 3000

  INTEGER, PARAMETER :: N = 500 ! INTEGER, PARAMETER :: M = 3000 ! CHARACTER(30) :: studentName(N)CHARACTER(50) :: bookAuthor(M)CHARACTER(60) :: bookTitle(M)INTEGER :: studentAM(N), studentYear(N), bookYear(M)

  77

 • 78

  ( ) , - , . , compiler - . ( , , . , , , , , .) , , , , . , , , .

  , - -. : , - !

  Fortran 95 , . TYPE,

  TYPE onoma ......

  END TYPE onoma

  TYPE MODULE (8.11) TYPEEND TYPE . TYPE. , .

  :

  TYPE (onoma) :: x

  . , -.

  , - , , :

  TYPE student

 • 79

  CHARACTER(30) :: studentNameINTEGER :: studentAM, studentYear

  END TYPE student

  TYPE bookCHARACTER(50) :: bookAuthorCHARACTER(60) :: bookTitleINTEGER :: bookYear

  END TYPE book

  . ,

  TYPE studentCHARACTER(30) :: nameINTEGER :: am, year

  END TYPE student

  TYPE bookCHARACTER(50) :: authorCHARACTER(60) :: titleINTEGER :: year

  END TYPE book

  .

  TYPE (student) :: sTYPE (book) :: bINTEGER, PARAMETER :: N = 500 ! INTEGER, PARAMETER :: M = 3000 ! TYPE (student) :: students(N)TYPE (book) :: books(M)

  , s b, - student book.

  , %. ,

  TYPE (book) :: b

  b%title = "Fortran95/2003explained"b%author = "MichaelMetcalf,JohnReid,MalcolmCohen"b%year = 2004

 • 80

  , . .., PRINT *, b%titlePRINT *, b%author IF (b%year > 2003) THEN

  .....END IF

  , . , , TYPE (book) :: b, cb%title = "Fortran95/2003explained"b%author = "MichaelMetcalf,JohnReid,MalcolmCohen"b%year = 2004c = b - :TYPE (book) :: bb = book("MichaelMetcalf,JohnReid,MalcolmCohen", &

  "Fortran95/2003explained", 2004) - , . .

  , .

  , , , , READ :TYPE (book) :: bREAD *, b

  , , , .

  , .., 70 (, , ) .

 • 81

  INTEGER, PARAMETER :: N = 70INTEGER, DIMENSION (N) :: day, month, yearDOUBLE PRECISION :: temperature(N)

  , . ( !)

  INTEGER, PARAMETER :: N = 70INTEGER, DIMENSION (3,N) :: dateDOUBLE PRECISION :: temperature(N)

  date date(1,j) j , date(2,j) date(3,j) ( , !). - (date) (temperature),, , -: date(1,5), date(2,5), date(3,5), date(1,8) - .

  , - (date):

  TYPE dateINTEGER :: day, month, year

  END TYPE date

  , (measurement):

  TYPE measurementTYPE (date) :: dDOUBLE PRECISION :: temperature

  END TYPE measurement

  ,

  TYPE (measurement) :: meas(70)

  j

  meas(j)%d%day = 21meas(j)%d%month = 3meas(j)%d%year = 2014meas(j)%temperature = 24.5D0

 • 82

  6.1

  1. - . , , , - , , , . .

 • 7

  /

  7.1

  , READ/WRITE ( PRINT) , , - . , - , , . / . -/ , 2.6.1, FORMAT . FORMAT .

  FORMAT

  READ (*, "(......)") a, b, iWRITE (*, "(......)") f, g, hhhh

  , ,

  READ "(......)", a, b, iPRINT "(.......)", f, g, hhhh

  , * READ(*,*)/WRITE(*,*) * READ */PRINT *, , . -. , .

  83

 • 84 /

  , - FORMAT . FORMAT * /. FORMAT - , module , END CONTAINS module. END CONTAINS . FORMAT , READ/WRITE , - ( , ,, module) .

  READ (*, 12) a, b, i12 FORMAT (......)

  WRITE (*, 25) f, g, hhhh25 FORMAT (.......)

  READ 12, a, b, i12 FORMAT (......)

  PRINT 25, f, g, hhhh25 FORMAT (.......)

  FORMAT - .

  7.2 FORMAT

  FORMAT READ/WRITE.

  , - FORMAT , , , .

  ,

  I - w, . Iw.

  WRITE (*, "(I5)") 12

 • FORMAT 85

  12

  - . , , . , w *. - . ,

  -345

  , format 7, :

  READ (*, "(I7)") i

  , n, format Iw.n. n , 0. ,

  WRITE (*, "(I5.3)") 99

  099

  ( - ) E, EN, ES, F -, w, d ( ) . Ew.d, ENw.d, ESw.d, Fw.d. w - , . d -. FORMAT .: F . ,

  WRITE (*,"(F9.2)") -146.29d0

  -146.29

 • 86 /

  , 0, format w 0. . E, EN, ES FORMAT - E 10. , E 0.xxxxE yy 0.xxxxE yyy 0.xxxx yyy ( - yyy 99).

  WRITE (*, "(E10.2)") 123D5

  0.12E+08

  ES E E 1 10.

  WRITE (*, "(ES10.2)") 123D5

  1.23E+07

  EN E 3 E 1 1000.

  WRITE (*, "(EN10.2)") 123D5

  12.30E+06

  9.3729

  READ:

  READ (*, "(F8.2)") x ! E8.2 EN8.2 ES8.2

  93.729E-1

 • FORMAT 87

  READ 10

  READ (*, "(F10.1)") x ! E10.1 EN10.1 ES10.1

  , - F (), 0 .

  format , . ..

  WRITE (*,"(F6.1,E8.1)") (0.1d0, 100.0d0)

  0.10.1E+03

  , format ( - ) ( ) : ..

  WRITE (*,"(F6.1,'+i',E8.1)") (0.1d0, 100.0d0)

  0.1+i0.1E+03

  L - , w. .TRUE. .FALSE. - T F . .

  A, . - , . ..

  WRITE (*,"(A)") "Thisisastatement"

  Thisisastatement

  G , w, , d, Gw.d. , Iw, Lw, Aw Ew.d F.

 • 88 /

  ( 6), , , format , TYPE.

  , format . format . format , FORMAT . format , , . ,

  100 FORMAT (I4,I4,I4)

  100 FORMAT (3I4)

  200 FORMAT (I4,F4.2,I4,F4.2)

  200 FORMAT (2(I4,F4.2))

  format . * FORMAT .

  7.2.1 FORMAT

  , FORMAT ( )

  , ,

  /, ,

  nX, n . format n .

  , + - , FORMAT sp, format . ss FORMAT . ,

 • 89

  WRITE (*,"(F8.2,sp,F8.2)") 5.12d0, 2.3d0WRITE (*,"(F8.2)") 9.16d0WRITE (*,"(F8.2,sp,F8.2,F5.1,ss,F5.1)") 5.12d0, 2.3d0, 4.1d0, 3.5d0

  5.12+2.309.165.12+2.30+4.13.5

  7.2.2

  , WRITE advance="no". FORMAT ( *). ..

  WRITE (*, "(A)", advance="no") "Givenumber:"READ (*,*) x

  . -.

  7.3

  , . , , .

  .

  7.3.1

  . . OPEN .

  OPEN(unit = u, file = fname, status = stat, position = pos, &action = act)

  unit= . u , , - . 99. , file= .

 • 90 /

  , . , - input.dat 12,

  OPEN(unit = 12, file = "input.dat")

  OPEN(12, file = "input.dat")

  . , , .

  :

  status=stat, stat old, new, replace, scratch,unknown.

  1. ( ),2. ( ),3. , -

  ,4. (

  file=),5. .

  , - status="unknown". status="old" status="new" , .

  position=pos, pos

  1. rewind, ,

  2. append, , 3. asis ,

  OPEN. - position=.

  action=act act read, write readwrite , , .

  .. 34, data, ,

 • 91

  OPEN (unit = 34, file ="data", status = "old", action = "read") READ WRITE ,

  *, READ (unit = 34, fmt = "(F8.2)") x, ,READ (34, "(F8.2)") x

  . CLOSE (unit = u), CLOSE (u) u . , .

  READ , . READ . , ( ).

  -

  (filesystem) - (path), .

  . 5 6 . 0 ( ). - .

  . .

  7.3.2

  - , 2.6.1, - , . - .

 • 92 /

  , . READ/WRITE, *. , ,

  CHARACTER(50) :: strINTEGER :: i

  i = 3WRITE (str, "(A,I0,A)") "fname_", i, ".dat" ! str "fname_3.dat"

  FORMAT str. OPEN:

  OPEN(unit = 43, file = str)

  , 43 fname_3.dat.

  .

 • 93

  7.4

  1. - trig.dat. - , 0 359.9 0.1. 4 : ,, . .

  - trig.dat .

  2. calendar ( 2014):

  03/2014

  1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

  :

  () (, , ) .() .

  , Zeller 9 39. , 8 39.

  3. 1.0 9.9 0.1. 3 , :

  0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91 0.000 0.041 0.079 0.114 0.146 0.176 0.204 0.230 0.255 0.2792 0.301 0.322 0.342 0.362 0.380 0.398 0.415 0.431 0.447 0.462...

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  9 0.954 0.959 0.964 0.968 0.973 0.978 0.982 0.987 0.991 0.996

  . i j , (i, j).

 • 94 /

  4. Pascal. ,n n,

  P (i, 1) = P (1, j) = 1 i, j P (i, j) = P (i 1, j) + P (i, j 1) i, j > 1.

  .

  Pascal. . n = 7.

  pascal.

  5. ( -):

  2. 3 -

  1.

  n, . Collatz, , , 1. n.

  collatz.dat 2 100000 ( ) 1 ( ).

  , .

  6. () random.txt 10000 - [20, 20].

  () random.txt , 0 .

  7. Lemoine, 5, (

 • 95

  )1. m 7 999999: p, q m = p + 2q. m, p, q, , lemoine.dat, .

  8. - :

  : P1. : (

  ). 0 1 pixels

  : pixel 0 1. . 70.

  plain pbm (portable bitmap) .

  512 512 , - (, ), 1 0. , . .ppbm plain pbm.

  9. (ASCII) :

  : P2. : (

  ). K

  . 256. 255.

  pixels . pixel - 0 K . . 70 . pixel .

  1 1 .

 • 96 /

  plain pgm (portable graymap) . input.ppgm - output.ppgm : pixel (i, j) pixel (i, j) ( p). , (i, j) , pixels - (i p, j p). (i, j) , . p. o , http://fla.st/1KxdatB.

  10. - :

  : P3. :

  ( ). K, 255,

  . 255.

  pixels . - (R), (G), (B) pixel, . pixel K 0 0 ( K 255 255 0 0). pixel 0 K 0. 0 0 0 K K K . K K 0. RGB 0 K . 70 .

  plain ppm (portable pixmap) . france.pppm 2, 512 768 pixels, .

  11. Game of Life3 Dr. J. Conway. - .

  2 : , , .3http://www.math.com/students/wonders/life/life.html

  http://fla.st/1KxdatBhttp://fla.st/1KxdatBhttp://www.math.com/students/wonders/life/life.html

 • 97

  MN , ( ). K . ( ):

  () - ().

  () ().

  () ( !).

  - . plain pbm ( 8), 4. 512 512 1000 . - , (, ).

  12. (Langtons ant5) 128 128. . . ( (64, 64)), :

  , , 90 .

  , , 90 .

  12000. 100 plain pbm ( 8). ;

  13. 12 2 6,3 4, 2 2 3.

  4 UNIX, imagemagick, animate*.ppbm

  5http://mathworld.wolfram.com/LangtonsAnt.html

  http://mathworld.wolfram.com/LangtonsAnt.html

 • 98 /

  . , ( 1 ). . , . , 12 : 2 2 3, , ..13, : 13.

 • 8

  8.1

  - Fortran, - . , , , , , , . , , . , , , , , . , . , - .

  -, , -. .., , , , , . -, .

  99

 • 100

  (structured) (procedural) -.

  Fortran , , , PROGRAM END PROGRAM . , . -.

  8.2

  - . -

  f(x) = x2 + 5x 2 .

  , x2 + 5x 2, , f , - . , x, , . f(x) - f , , x. x . x2+5x2 x ( ) f , x. , ..,y = f(2.5) y = 2.52+52.52. - x, , , x. () . (). , . , .

  Fortran, : - . , . . , - , . .

 • 101

  ( ). - , , - . , . - - , 6. , , .

  _ FUNCTION (, ,)__ :: __ ::

  :: _, ... :: _, ...

  ...... ! END FUNCTION

  , (, , ):

  FUNCTION (, ,)__ :: __ :: _ ::

  :: _, ... :: _, ...

  ...... ! END FUNCTION

  , , .

  ( 6).

 • 102

  . , , , , , ( ). .

  SUBROUTINE (, ,)__ :: __ ::

  :: , ...

  ! ......END SUBROUTINE

  - .

  8.3

  :

  x2+x9 x = 1.3, x = 2.7, x = 0.5. :

  PROGRAM funIMPLICIT NONE

  DOUBLE PRECISION :: x1, x2, x3, y1, y2, y3

  x1 = 1.3d0y1 = x1**2 + x1 - 9.0d0

  x2 = 2.7d0y2 = x2**2 + x2 - 9.0d0

  x3 = -0.5d0y3 = x3**2 + x3 - 9.0d0

  ! ......END PROGRAM fun

 • 103

  , , - . , - .

  FUNCTION polynomial(x)IMPLICIT NONE

  DOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: polynomial

  polynomial = x*x + x - 9.0d0END FUNCTION polynomial

  ( polynomial) - , 2.1.2. - , , x, . . , , - . , , -, ,

  DOUBLE PRECISION FUNCTION polynomial(x)..........END FUNCTION polynomial

  -, , . . -, .

  . , , , x . , INTENT (in). . - - . , ,

 • 104

  ( ) INTENT (out). , INTENT (inout). , . .

  ( ), . , .

  , , :

  ln(1 + x) = k=1

  (x)k

  k, 1 < x 1 .

  ln(1.05) - (LOG()). , .

  PROGRAM logarithmIMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION :: sum, y, x, termINTEGER :: k

  ! PART A: READDO

  READ *, yx = y - 1.0d0IF ( (-1.0d0 < x) .AND. ( x

 • 105

  END DO

  ! PART C: PRINTWRITE (*,*) "ln(", y, ")=", sumWRITE (*,*) "Timiapoenswmatomenisynartisi", LOG(y)

  END PROGRAM logarithm

  :

  1. ,

  2.

  3. .

  -. :

  sum ( ) !PART B !PART C. - sum:

  FUNCTION sumseries(x)IMPLICIT NONE

  DOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: sumseries

  DOUBLE PRECISION :: term, sumINTEGER :: k

  k = 1sum = 0.0d0DO

  term = -(-x)**k / kIF (ABS(term) < 1d-6) EXITsum = sum + termk = k + 1

  END DOsumseries = sum

  END FUNCTION sumseries

  - . , .

 • 106

  , -, . . ( , , ) .

  FUNCTION readxy(y)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (out) :: yDOUBLE PRECISION :: readxy

  DOUBLE PRECISION :: x

  DOREAD *, yx = y - 1.0d0IF ( (-1.0d0 < x) .AND. ( x

 • 107

  8.3.1

  , , , , , , , , , . : , interface () . interface , - . , ( ), ( END). .. interface polynomial() :

  INTERFACEFUNCTION polynomial(x)

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: polynomial

  END FUNCTION polynomialEND INTERFACE

  readxy() :

  INTERFACESUBROUTINE readxy(x,y)

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (out) :: x, y

  END SUBROUTINE readxyEND INTERFACE

  INTERFACE .

  8.4

  , , (, , 1).

  1 .

 • 108

  - , , 2. , , , , . , .. polynomial() :y = polynomial(1.3d0)

  y = polynomial(2.4d0) + 2.0d0 * polynomial(3.5d0) + 4.0d0

  , ,WRITE (*,*) polynomial(4.6d0)

  , , , 3:polynomial(3.4d0) ! polynomial(3.4d0) = 4.0 ! y = polynomial !

  . , , . , - CALL . readxy() (!)DOUBLE PRECISION :: x, y

  CALL readxy(x,y)

  . ( INTENT (out)), . , x, y .

  8.5

  (logarithm), 8.3 104. , , sumseries() readxy()., :

  2 , 8.7.3. keywords .

  3 .

 • 109

  FUNCTION sumseries(x)IMPLICIT NONE

  DOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: sumseries

  DOUBLE PRECISION :: term, sumINTEGER :: k

  k = 1sum = 0.0d0DO

  term = -(-x)**k / kIF (ABS(term) < 1d-6) EXITsum = sum + termk = k + 1

  END DOsumseries = sum

  END FUNCTION sumseries

  SUBROUTINE readxy(x,y)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (out) :: x, y

  DOREAD *, yx = y - 1.0d0IF ( (-1.0d0 < x) .AND. ( x

 • 110

  SUBROUTINE readxy(x,y)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (out) :: x, y

  END SUBROUTINE readxyEND INTERFACE

  CALL readxy(x,y) ! READ

  sum = sumseries(x) ! COMPUTE

  WRITE (*,*) "ln(", y, ")=", sum ! PRINTWRITE (*,*) "Timiapoenswmatomenisynartisi", LOG(y)

  END PROGRAM logarithm

  . , - , .

  8.6 RETURN

  , , . , END FUNCTION /END SUBROUTINE RETURN . , .

  RETURN : - . , , - .

  SUBROUTINE riza(x)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: x

  IF (x < 0.0d0) THENWRITE (*,*) "Wrongargument"RETURN

  END IF

  WRITE (*,*) "Therootis", SQRT(x)END SUBROUTINE riza

 • 111

  , 4 .

  8.7

  , , -. , . , , 5.

  :

  8.7.1

  . :

  , ( -) . ..

  SUBROUTINE athr(a)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: a(3)

  WRITE (*,*) a(1) + a(2) + a(3)END SUBROUTINE athr

  3 .

  , (, -, .), , - (:). ,

  SUBROUTINE def(a)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: a(:,:)

  4 , 8.8.5 , 8.7.3, keywords

  .

 • 112

  WRITE (*,*) SUM(a)END SUBROUTINE def

  . - SIZE(). , ( )

  DOUBLE PRECISION :: b(SIZE(a,1), SIZE(a,2))

  ( ), ., a(m,n)

  SUBROUTINE def(a, m, n)IMPLICIT NONEINTEGER, INTENT (in) :: m,nDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: a(m,n)

  WRITE (*,*) SUM(a)END SUBROUTINE def

  , .

  INTENT .

  ALLOCATABLE 6., - (ALLOCATE/DEALLOCATE ). - ( ) ALLOCATABLE .

  8.7.2

  - . : - , INTERFACE .

  6ISO TR 15581 Fortran 2003.

 • 113

  , , , . - . ( ) , . :

  SUBROUTINE plot(a, b, f)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: a, b

  INTERFACEFUNCTION f(x)

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: f

  END FUNCTION fEND INTERFACE

  INTEGER :: iDOUBLE PRECISION :: x, step

  step = (b-a) / 100.0d0

  DO i=0,100x = a + i * stepWRITE (*,*) x, f(x)

  END DOEND SUBROUTINE plot

  FUNCTION g(x)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: g

  g = x*x - 2.0d0END FUNCTION g

  FUNCTION h(x)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: h

  h = 1.0d0 - 2.0d0 * x

 • 114

  END FUNCTION h

  PROGRAM testIMPLICIT NONEINTERFACE

  SUBROUTINE plot(a, b, f)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: a, b

  INTERFACEFUNCTION f(x)

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: f

  END FUNCTION fEND INTERFACE

  END SUBROUTINE plot

  FUNCTION g(x)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: g

  END FUNCTION g

  FUNCTION h(x)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: h

  END FUNCTION hEND INTERFACE

  CALL plot(0.0d0, 1.0d0, g)CALL plot(0.0d0, 1.0d0, h)

  END PROGRAM test

  plot , f, 101 a, b . g(x), h(x) 0.0, 1.0.

  - , , . Fortran 66

 • 115

  .

  8.7.3

  Fortran , OPTIONAL . . , . , .

  PRESENT() Fortran 95 , - , . , .. a, , PRESENT(a) .TRUE.., PRESENT(a) .FALSE. .

  :

  FUNCTION f(x,a)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT(in) :: xDOUBLE PRECISION, INTENT (in), OPTIONAL :: aDOUBLE PRECISION :: f

  IF (PRESENT(a)) THENf = x + a

  ELSEf = x + 10.0d0

  END IF

  END FUNCTION f

  , f() . , -, .

  f() ,

  PROGRAM addIMPLICIT NONEINTERFACE

  FUNCTION f(x,a)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT(in) :: x

 • 116

  DOUBLE PRECISION, INTENT (in), OPTIONAL :: aDOUBLE PRECISION :: f

  END FUNCTION fEND INTERFACE

  WRITE (*,*) f(3.0d0)WRITE (*,*) f(3.0d0, 20d0)

  END PROGRAM add

  8.8

  - . .

  - ( , , ). - SAVE , , .

  SUBROUTINE f(a)IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: a

  INTEGER, SAVE :: k = 0

  k = k + 1

  ! ...END SUBROUTINE f

  k . f().

  SAVE . . , .

 • (recursive) 117

  8.9 (recursive)

  . ..

  n! =

  {1 2 (n 1) n = (n 1)! n , n > 0 ,1 , n = 0 .

  n , ( n1). , , ,, . , , .

  Fortran 95 . , :

  ,

  . .

  (recursive) Fortran 95.

  FUNCTION par(n) ! IMPLICIT NONEINTEGER, INTENT (in) :: nINTEGER :: par

  IF (n == 0) THENpar = 1

  ELSEpar = par(n-1) * n

  END IFEND FUNCTION par

 • 118

  - ( n ). - Fortran, . - par() par(n)par(n-1) par(n-2) . . . ( - ) 0.

  , Fortran 95 ( - ).

  RECURSIVE FUNCTION par(n) RESULT (p)IMPLICIT NONEINTEGER, INTENT (in) :: nINTEGER :: p

  IF (n == 0) THENp = 1

  ELSEp = par(n-1) * n

  END IFEND FUNCTION par

  RECURSIVE () ( RESULT) ( ) . , , . .

  ( - , RECURSIVE ), Fortran 95 - Fortran 77.

  :

  . , Hermite, - .

  H0(x) = 1 ,

  H1(x) = 2x ,

 • (ELEMENTAL) 119

  H2(x) = 4x2 2 ,

  H3(x) = 8x3 12x ,

  H4(x) = 16x4 48x2 + 12 ,

  ...

  Hn(x) :

  Hn(x) = 2xHn1(x) 2(n 1)Hn2(x) , n 2 .

  (H0(x) = 1) (H1(x) = 2x) . , H1(x) H2(x) H3(x), .

  - Hermite, Hn(x), x, :

  RECURSIVE FUNCTION hermite(n,x) RESULT (h)IMPLICIT NONE

  INTEGER, INTENT (in) :: nDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: h

  IF (n==0) h = 1.0d0IF (n==1) h = 2.0d0 * xIF (n>=2) h = 2.0d0 * (x * hermite(n-1,x) - (n-1) * hermite(n-2,x))

  END FUNCTION hermite

  : ( , -, ) RECURSIVE RESULT .

  8.10 (ELEMENTAL)

  , . .. , . , Fortran . ,

  DOUBLE PRECISION :: x, y

 • 120

  x = 5.3d1y = SQRT(x)

  DOUBLE PRECISION, DIMENSION (100) :: x, yx(1) = ....x(2) = .......x(100) = ....

  y = SQRT(x)

  y(1) = SQRT(x(1))y(2) = SQRT(x(2))...y(100) = SQRT(x(100))

  ELEMENTAL . .. ELEMENTAL FUNCTION myexp(x)

  IMPLICIT NONEDOUBLE PRECISION, INTENT (in) :: xDOUBLE PRECISION :: myexp

  INTEGER :: iDOUBLE PRECISION :: term

  myexp = 0.0d0term = 1.0d0DO i = 0, 10

  myexp = myexp + termterm = term * x / (i+1)

  END DOEND FUNCTION myexp

  ( ), . - .

  ELEMENTAL - (8.8), STOP (2.10.1 . , -.

 • MODULE 121

  ELEMENTAL - INTENT (in). ELEMENTAL INTENT, INTENT (in).

  8.11 MODULE

  , ( ), -, . , . .

  - ( ). (.. ), ( - , .), ., , , , -. (.. ) . .

  ( , - ), module, - . - : , ,

  MODULE onoma

  END MODULE onoma

  MODULE , 2.1.2. - , - ( 6), (INTERFACE ), ( CONTAINS), .

  MODULE MODULE,

  USE onoma

 • 122

  ( IMPLICIT NONE). , PROGRAM ... FUNCTION ... SUBROUTINE ... MODULE .... MODULE, MODULE7.

  :

  MODULE constantsIMPLICIT NONE

  DOUBLE PRECISION, PARAMETER :: pi = 3.14159265358979323846d0END MODULE constants

  PROGRAM mainprogUSE constants

  IMPLICIT NONE!.....

  ! use piEND PROGRAM mainprog

  FUNCTION f(x)USE constants

  IMPLICIT NONE!.....

  ! use piEND FUNCTION f

  , MODULE . , , . module , - .

  , - : MODULE . INTERFACE , INTENT, . -, (

  7 PRIVATE .

 • MODULE 123

  ) MODULE . - . , modules , . .

  module Fortran 90 - (object based) .

 • 124

  8.12

  1. x ex2/2. x = 0.3, 1.4, 5.6.

  2. .

  3. () . 3!, 5!, 7!.

  4. - . - (3.2, 5.6, 8.1).

  5. , , ( ;). 89, 261, 1511.

  6. .

  7. . (,, MINVAL().)

  8. .(, , MAXLOC().)

  9. . , .

  10. ,

  i aibi a, b . (, -

  DOT_PRODUCT ().)

  11. [a, b] .

  12. , , http://tinyurl.com/114rndint.

  http://tinyurl.com/114rndint

 • 125

  -. 5744, 6789, 2774.

  13. , - , Mersenne. k Mersenne k+1 2. Mersenne 10000.

  14. ex

  ex x0/0! + x1/1! + x2/2! + + x12/12! .

  ex x = 0.5, 1.2, 4.1.

  15.

  sinx x1/1! x3/3! + x5/5! x7/7! + x9/9! x11/11! .

  - . 35.

  16.

  () ex

  ex =n=0

  xn

  n!,

  () sinx

  sinx =k=0

  (1)kx2k+1

  (2k + 1)!,

  () cosx

  cosx =k=0

  (1)kx2k

  (2k)!.

  - . - 1010.

 • 126

  17. . +, -, *, /. - - ( RETURN). , - . 2 + 3i,5.7 9i.

  18. - . - (C) (F ) . F = 9/5C + 32. - :

  22 C, 0 (273.15 C), (6000 C).

  100F.

  19. ax2 +bx+ c = 0 . a, b, c, . - .

  20. - http://tinyurl.com/114matrixA http://tinyurl.com/114matrixB. - . , , (1, 1), (1, 2), , (2, 1), (2, 2), .

  . . ,.

  ( ).

  , - , , 4 .

  http://tinyurl.com/114matrixAhttp://tinyurl.com/114matrixB

 • 127

  , .

  21. - . .

  2.3 i 1 7i 5.8 2.9 3.7i4.9i i 9 0.3i 2 + 0.72i8.2 + 4i 0.8 + i 0.2 + 5i 9 3i2.3i 7.1 + 9i 0.9 4i

  ;

  22. - x(t) = A cos(t)+B sin(t), A =3 cm, B =2 cm, =12Hz.

  () t x.

  () data t x(t) 4 , t = 0.0, 0.5, 1.0, ,100.0 s. .

  23. ()

  n! =

  {(n 1)! n , n > 0 ,1 , n = 0 .

  24. , , 2. . 4096, 65534, 1855932 2.

  25. () , , 10 .

  () - . - ( ) , . .. 19791, 4774 . .

 • 128

  () palindrome.dat . .

  26. palindrome.dat - ( 25) 1000000. .

  27. digit ,N d. d N. N . . , digit N=57960,d=2 6. d N, 0. http://tinyurl.com/ints201411. 3590 , . . , digit.txt, .

  28. ( ). {2, 8, 8, 3, 5, 5, 5, 8, 8, 1, 6, 7, 7, 7} 7.

  29. r = (x, y, z) x, r

  Rx() =

  1 0 00 cos sin 0 sin cos

  ,, xy

  z

  =1 0 00 cos sin 0 sin cos

  xy

  z

  . y, z

  Ry() =

  cos 0 sin

  0 1 0sin 0 cos

  http://tinyurl.com/ints201411http://tinyurl.com/ints201411

 • 129

  Rz() =

  cos sin 0sin cos 0

  0 0 1

  .()

  . , .

  () .

  () :i. x = 0.5, y = 0.3, z =

  1.2. 30 y, 35 x 58 z. .

  ii. ( ) .

  30. Hermite,Hn(x). n , 0, 1,. - Hermite

  H0(x) = 1

  H1(x) = 2x

  H2(x) = 4x2 2

  ... =...

  Hermite

  Hn(x) = 2xHn1(x) 2(n 1)Hn2(x) , n 2 .

  Hermite. n x . Hn(x).

  31. ( m V = kx2/2)

  n(y) =

  1

  2nn!

  (km

  h

  )1/4Hn(y)e

  y2/2 , (8.1)

 • 130

  y = x

  km/h. Hermite 30 () - (8.1). , n,x. m = k = h = 1. harmonic.dat - n = 5 60 x [6, 6], x ( , x ).

  32. Legendre,P(x), x [1, 1]. , 0, 1,. Legendre P0(x) = 1 P1(x) = x, :

  P(x) = (2 1)xP1(x) ( 1)P2(x) .

  Legen-dre. - x . P(x).

  33. , -, . http://tinyurl.com/114rndint , . . .

  34. N 1 x < 1, 1 y < 1. 1 (x2 + y2 = 1) . N (, ). .. N = 103,N = 104, , N = 109. N 2 2 ( ;)

  35. , (x, y) (, ) . plotdata x, y , =0,2,4,,360 = esin 2 cos(4) + sin5((2 )/24). () . .

  http://tinyurl.com/114rndint

 • 131

  36. N . 1000.

  37. Cliff Pickover8:

  xi+1 = |(100 ln(xi)) mod 1| ,

  x0 = 0.1. a mod 1 a. - xi [0, 1). 9 ( INTENT (out) ).

  38. - A N N 10

  detA =Ni=1

  (1)i+jaij det Aij ,

  j, .. 1. A i j aij , Aij A i j .

  39. 38 - Cramer11.

  40. ( )

  nm(r, , ) = Rn(r)Ym(, ) .

  ,

  Ym(, ) =

  2+ 1

  4

  (m)!(+m)!

  Pm (cos )eim .

  Legendre, Pm (x),

  = m

  Pm (x) = (1)m 1 3 5 (2m 1) (1 x2)m/2 ,

  8http://mathworld.wolfram.com/CliffRandomNumberGenerator.html9 8.8.10http://mathworld.wolfram.com/DeterminantExpansionbyMinors.html11http://mathworld.wolfram.com/CramersRule.html

  http://mathworld.wolfram.com/CliffRandomNumberGenerator.htmlhttp://mathworld.wolfram.com/DeterminantExpansionbyMinors.htmlhttp://mathworld.wolfram.com/CramersRule.html

 • 132

  = m+ 1Pm (x) = x(2m+ 1)P

  mm (x) ,

  (m)Pm (x) = x(2 1)Pm1(x) (l +m 1)Pm2(x) .

  [0, ] [0, 2) .

  -.

  Legendre,Pm (x).

  , Ym(, ). 50100

  Ym(, ). ylm_data sin cos, sin sin,cos , Ym(, )Y m(, ) (, x, y, z, ) , = 2, m = 0 (, d-).

  41. f(x), , x f(x) (f(x) = 0), Mller.

  () x0, x1, x2 - .

  ()

  q =x2 x1x1 x0

  ,

  A = q (f(x2) f(x1)) q2 (f(x1) f(x0)) ,B = (q + 1) (f(x2) f(x1)) +A ,C = (q + 1)f(x2) .

  ()

  x3 = x2 2C(x2 x1)

  D,

  D B +

  B2 4AC, B

  B2 4AC .

  () 41.() x0 x1, x1 x2, x2 x3.

  41.

 • 133

  () .

  , xn, q, A, B, C, D . f(x) = x3 x+1 - Mller.

  42. Bessel , n, Jn(x), -

  Jn(x) =

  m=0

  (1)m

  m!(m+ n)!

  (x

  2

  )2m+n.

  bessel.dat J0(x), J1(x),J2(x) 150 xi [0, 20].

  xi J0(xi) J1(xi) J2(xi)

  I: , , . 1012. II: . .

  43. a - : , x0. x0 = 1.

  xi+1 = xix3i + 2a

  2x3i + a

  x1, x2, . . .. ,

  x1 = x0x30 + 2a

  2x30 + a,

  x2 = x1x31 + 2a

  2x31 + a, .

  x1, x2, . . . 3a.

  xk |x3k a| , , .. 1012. .

 • 134

  20.0, 20.1, 20.2,,30.0. cbrt : 20.0, 20.1, 20.2,,30.0 . 12 .

  44. . , 3 3 , , N N , (.. X O) (, , N-) , , . , . - . . , , , , , .

  X|O|X| |O

  O|X|

  , , ( ) - .

  45. four-in-a-row . , M N ( 7 6 ). . , . , . . - . , ( ). , .

  46. N . NN , N > 3, N , . .

 • 135

  . - - .

  :

  N N . - board. 0 .

  N ..column. . i column(i).

  , (, , ) board. , - ( 0) ( 1). -.

  . 1 , . .

  . , , . - . , , . . , .

  , (N N , Q _).

  47. Sudoku. sudoku. - 9 9 , 33 19, ( ).

 • 136

  , . :

  () 1.

  () -. , 2, 3, . - . , .

  () -. 19, . , - . , , , ...

  5 3 76 1 9 5

  9 8 68 6 34 8 3 17 2 6

  6 2 84 1 9 5

  8 7 9

  48. fractal : , (x = 0, y = 0),

 • 137

  (x, y)

  x = a x+ b y + ey = c x+ d y + f

  a,b,c,d,e,f . - fractal (, x x y y (x, y)). . (x, y) , fractal. :

  () in.dat 4 . - 7 : 6 a, b, c, d, e, f p . . ,

  pi, 1.

  () r [0, 1). . , 0 r < p1 , p1 r < p1 + p2 .

  () 1000 fractal.dat.

  in.dat

  0 0 0 0.16 0 0 0.010.85 0.04 0.04 0.85 0 1.6 0.850.2 0.26 0.23 0.22 0 1.6 0.070.15 0.28 0.26 0.24 0 0.44 0.07

  0 0 0 0.25 0 0.4 0.020.95 0.005 0.005 0.93 0.002 0.5 0.840.035 0.2 0.16 0.04 0.09 0.02 0.070.04 0.2 0.16 0.04 0.083 0.12 0.07

  , fractal.dat .

  49. - . . 10 10 - . , , :

 • 138

  () 1 (5 ),() 1 (4 ),() 1 (3 ),() 1 (3 ),() 1 (2 ).

  . , , . , . . . . ( ) . . . .

  50. p(z). z0 ( p(z0) = 0) p(z), p(z), :

  zi+1 = zi p(zi)

  p(zi), i = 0, 1, 2, . . . .

  , z0, z1. z2, ., p(z), |p(zi)| . - NewtonRaphson , . p(z) = z3 1 a =1, b = ei2/3, c = ei2/3. , z = 0 + i0, . . , .., a (RGB = (255, 0, 0)). b (RGB = (0, 255, 0)) c (RGB = (0, 0, 255)). 0 + i0 (RGB = (255, 255, 255)).

  () N = 512 [1, 1] ( ): xi, i = 0, . . . , N 1.

 • 139

  () M = 512 [1, 1] ( ): yj , j = 0, . . . ,M 1.

  () z = xi + iyj .

  () pixels (i, j) newton.pppm. plain ppm ( 10 96). newton.pppm Newtonfractal.

 • 140

 • .1

  .1.1

  . (1 +N)/2 , N .

  .1.2

  N , 1+log2N , ( N ) , ., .

  , , :

  ( ) :

  , .

  , , , .

  , , , .

  141

 • 142

  , , , - . , -, . , , .

  - :

  0, .

  1, . , .

  1, ( ) . , , . , .

  .1.3 hash

  , (hash table), . - : . , , .

  -, , (hash function). - (hash). hash . , ..

  - (), .

  16 bit, [0, 655