Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9....

of 227 /227
Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1 Λυσιμάχεια ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 Καμαρούλα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 Καστράκι ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 Λεπενού,η ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5 ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6 Στάνος ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 7 Καστράκι ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 9 Παλαιοχωράκι ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 10 Λουτρά Στάχτης ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 11 Παλαιόπυργος ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 12 Σίμος ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 13 Στράνωμα ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 14 Στύλια ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 15 Φαμίλα ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 16 Σταυρός,ο ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 17 ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 18 Άνω Γαύριο ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 19 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 20 Κόκλα ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21 Κρύα Βρύση ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 22 ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 23 Μαγούλιανα ΒΥΤΙΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 24 Βαλτέτσι ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 Καλτεζές ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 26 Κεραστάρη ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 27 Κουβέλια ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28 Χωτούσσα,η ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29 Μάκρη (η) Μάκρη ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 Λιμίνη,η ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ 31 Έλατος,ο ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ 32 Παντάνασσα ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 33 Ροδαυγή,η ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 34 ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 35 ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 36 Μεγάρχη ΠΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 37 Κουνινά,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 38 Πλάτανος,ο ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 39 Νέος Ερινεός,ο ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 40 Άγιος Κωνσταντίνος ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 41 Νεραντζιές ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 42 Αμπελάκια ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 43 Νέα Σεβάστεια ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 44 Τιμόθεος ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 45 Καλλίφυτος ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 46 Καλός αγρός ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 47 Πανόραμα ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 48 Κουδούνια ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 49 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 50 Βαθύλακκος ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 51 Μυλοπόταμος ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 52 Νικοτσάρας ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 53 Μεταμόρφωση Σωτήρος ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 54 Ξηροπόταμος ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Θύριον,το Καστράκιον,το Συνέτι Ελληνικόν Προσύμνα Αθαμάνιον,το Βουργαρέλι,το Μαυροβάτος

Embed Size (px)

Transcript of Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9....

Page 1: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος1 Λυσιμάχεια ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ2 Καμαρούλα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ3 Καστράκι ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ4 Λεπενού,η ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ5 ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ6 Στάνος ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ7 Καστράκι ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ9 Παλαιοχωράκι ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

10 Λουτρά Στάχτης ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ11 Παλαιόπυργος ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ12 Σίμος ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ13 Στράνωμα ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ14 Στύλια ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ15 Φαμίλα ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ16 Σταυρός,ο ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ17 ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ18 Άνω Γαύριο ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ19 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ20 Κόκλα ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ21 Κρύα Βρύση ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ22 ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ23 Μαγούλιανα ΒΥΤΙΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ24 Βαλτέτσι ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ25 Καλτεζές ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ26 Κεραστάρη ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ27 Κουβέλια ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ28 Χωτούσσα,η ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ29 Μάκρη (η) Μάκρη ΤΡΙΠΟΛΗΣ30 Λιμίνη,η ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ31 Έλατος,ο ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ32 Παντάνασσα ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ33 Ροδαυγή,η ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ34 ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ35 ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ36 Μεγάρχη ΠΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ37 Κουνινά,η ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ38 Πλάτανος,ο ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ39 Νέος Ερινεός,ο ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ40 Άγιος Κωνσταντίνος ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ41 Νεραντζιές ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ42 Αμπελάκια ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ43 Νέα Σεβάστεια ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ44 Τιμόθεος ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ45 Καλλίφυτος ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ46 Καλός αγρός ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ47 Πανόραμα ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ48 Κουδούνια ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ49 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ50 Βαθύλακκος ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ51 Μυλοπόταμος ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ52 Νικοτσάρας ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΔΡΑΜΑΣ53 Μεταμόρφωση ΣωτήροςΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ54 Ξηροπόταμος ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Θύριον,το

Καστράκιον,το

Συνέτι

Ελληνικόν

Προσύμνα

Αθαμάνιον,τοΒουργαρέλι,το

Μαυροβάτος

Page 2: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

55 Χωριστή ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

56

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

57

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)Αγνάντια (η)Αγνάντια(η)

Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)Κίρκη(η)Κίρκη (η)

Page 3: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

58

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)ΛουτράΤράίανουπόλεως (τα)Λουτρά

Page 4: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

59

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

60

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)Λουτρός (ο)Λουτρός(ο)

Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη(η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)

Page 5: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

61

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

62

ΦΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

63

ΦΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Πεύκα (τα)Πεύκα(τα)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Γεμιστή (η)Γεμιστή(η)Δορίσκος (ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος(ο)Δορίσκος (ο)

Page 6: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

64

ΦΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

65

ΦΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

66

ΦΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα(η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Καβησός (η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός(η)Καβησός (η)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)Κήποι(οι)Κήποι (οι)

Page 7: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

67

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

68

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

69 Καβύλη,η ΒΥΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)Καρωτή(η)Καρωτή (η)

Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον(το)Σιτοχώριον (το)

Page 8: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

70

ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

71

ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

72

ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίκαια(τα)Δίκαια (τα)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος(ο)Δίλοφος (ο)Θεραπειό (το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό(το)Θεραπειό (το)

Page 9: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

73

ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

74

ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

75

- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Μηλέα(η)Μηλέα (η)Ορμένιον (το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον(το)Ορμένιον (το)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)Θέρμα(τα)Θέρμα (τα)

Page 10: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

76

- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

77

- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Λάκκωμα (το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα(το)Λάκκωμα (το)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος(ο)Ξηροπόταμος (ο)

Page 11: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

78

- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

79

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη(η)Σαμοθράκη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)Αγριάνη(η)Αγριάνη (η)

Page 12: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

80

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

81

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Αμόριον (το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον(το)Αμόριον (το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)Γονικόν (το)Γονικόν(το)

Page 13: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

82

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

83

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος(ο)Κόρυμβος (ο)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)Κυριακή (η)Κυριακή(η)

Page 14: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

84

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

85

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα(τα)

Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)Μάνδρα (η)Μάνδρα(η)

Page 15: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

86

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

87

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον(το)Μαυροκκλήσιον (το)Μέγα Δέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)ΜέγαΔέρειον (το)

Page 16: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

88

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

89

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος(ο)Πετρόλοφος (ο)

Page 17: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

90

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

91

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον(το)Πρωτοκκλήσιον (το)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)Ρούσσα (η)Ρούσσα(η)

Page 18: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

92

ΟΡΦΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

93

ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

94 Γλυφάδα,η ΔΙΡΦΥΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ95 Θεολόγος,ο ΔΙΡΦΥΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ96 Κάτω Σέτα ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ97 Κάτω Σέτα,η ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ98 Ταξιάρχες ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον(το)Σιδηροχώριον (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)

Page 19: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

99 Καλλιθέα,η ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ100 ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ101 Πλάτανος,ο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ102 Νεράιδα ΦΟΛΟΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ103 ΖΑΧΑΡΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ104 Σχίνοι ΖΑΧΑΡΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ105 Γεράκι ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΗΛΙΔΑΣ106 ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΗΛΙΔΑΣ107 Βουλιαγμένη,η ΠΗΝΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ108 Οινόη,η ΠΗΝΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ109 ΒΩΛΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ110 Ξυλοκέρα,η ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ111 Χανάκια,τα ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ112 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ113 Καράτουλας,ο ΩΛΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ114 Κλινδιά ΩΛΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ115 ΩΛΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ116 Μαγούλα ΩΛΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ117 Μουζάκι ΩΛΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ118 Κορφές ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ119 Αηδονοχώρι ΤΥΛΙΣΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ120 Καλλιράχη,η ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ121 Παναγία ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ122 Πλαταριά ΣΥΒΟΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ123 Αετός ΑΕΤΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ124 Αμπελώνας ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ125 Αχλαδιά ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ126 Βαβούρι ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ127 Γαρδίκι ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ128 Κάτω Ξέχωρο ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ129 Κερασοχώρι ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ130 Κεφαλοχώρι ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ131 Κοκκινολιθάρι ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ132 ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ133 Λεπτοκαρυά ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ134 ΛΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ135 Λίστα ΛΙΣΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ136 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ137 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ138 Πηγαδούλια ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ139 ΡΑΒΕΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ140 Ρίζο ΡΙΖΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ141 Φανερωμένη ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ142 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ143 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ144 Λίστα,η ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ145 Χαραυγή ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ146 Ανοιξιά ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΒΟΛΒΗΣ147 ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΒΟΛΒΗΣ148 Άγιος Χαράλαμπος ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ149 Ζαγκλιβέρι ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ150 Καλαμωτό ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ151 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ152 Πετροκέρασα ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ153 Σαρακήνα ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

Σαμικόν,το

Γιαννιτσοχώριον,το

Περιστέριον,το

Επιτάλιον,το

Κολίριον,το

Λατζόι

Κουρεμάδιον

Λία

Άνω ΠαλαιοκκλήσιΚάτω Παλαιοκκλήσι

Ραβένη

Βρυσέλλα,ηΚεφαλοχώριον,το

Φιλαδέλφιον

Μεσόκωμο

Page 20: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

154 Μεσαίο, το ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ155 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ156 Ν. Φιλαδέλφεια ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ157 Πετρωτό ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ158 Μελισσοχώρι ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ159 Περίσσα ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ160 Καμάρι, (το) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ161 Άγιος Πολύκαρπος ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ162 ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ163 Φοίνικας ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ164 Ξάνθη ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ165 Μαγγανίτης ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ166 Περδίκι ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ167 Βρακάδες ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ168 Προεσπέρα ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ169 Προφήτης Ηλίας ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ170 Χριστός ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ

171

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Μονόλοφος

Αρεθούσα

Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)ΆγιοςΙωάννης Θερμαστής,(ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)

Page 21: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

172

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

173

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές,(οι)Δαφνολιές, (οι)

Page 22: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

174

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

175

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)

Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)Καμάρι,(το)Καμάρι, (το)

Page 23: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

176

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)Καμπί Φούρνων,(το)

Page 24: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

177

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Καμπί Χρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας,(το)ΚαμπίΧρυσομηλέας, (το)

Page 25: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

178

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

179

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

180

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού,(η)Κεραμειδού, (η)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Μπαλί, (το)Μπαλί,(το)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά,(η)

Page 26: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

181

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

182

- ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

183 Νέα Μουσιωτίτσα ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ184 ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑΣ185 Βροσίνα ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΖΙΤΣΑΣ186 Ζωοδόχος,η ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ (ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ) ΖΙΤΣΑΣ187 ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ188 Πέραμα,το ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ189 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ190 Παρακάλαμος,ο ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ191 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ192 ΚΑΛΠΑΚΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ193 Βρίστοβο ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ194 ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ195 ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ196 Ψηλόκαστρο ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ197 Φίλιπποι,οι ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Φούρνοι, (οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι,(οι)Φούρνοι, (οι)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα,(η)Χρυσομηλέα, (η)

Πρωτόπαππας,ο

Κουτσελιόν,το

Ανήλιον,το

ΠοντικάταιΜονή Βελλάς

ΔιμοκόριονΚάτω Λαβδάνη

Page 27: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

198

- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

199

- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

200

- ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό,(το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)ΜικρόΧωριό, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)Βαθύ,(το)Βαθύ, (το)

Page 28: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

201

- ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

202

- ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

203

- ΛΕΙΨΩΝ

Λιβάδια, (τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια, (τα)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί,(οι)Λειψοί, (οι)

Page 29: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

204

- ΠΑΤΜΟΥ

205

- ΠΑΤΜΟΥ

206

- ΠΑΤΜΟΥ

Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί,οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος,(ο)Γρίγος, (ο)

Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος,(ο)Κάμπος, (ο)

Page 30: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

207

- ΠΑΤΜΟΥ

208 Κτιμένη ΚΤΙΜΕΝΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ209 Κέδρος ΜΕΛΕΝΑΙΔΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ210 Ρεντίνα ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ211 Όλυμπος ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

212

- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)

Αγία Μαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)ΑγίαΜαρίνα, (η)

Page 31: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

213

- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

214

- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

215

- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

216

- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)Αρβανιτοχώριον,(το)

Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)Παναγία, (η)Παναγία,(η)

Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Πόλιον, (το)Πόλιον,(το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)Φρύ,(το)Φρύ, (το)

Page 32: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

217 Νέα Λεύκη,η ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ218 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ219 Κάτω Γαρούνα ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ220 Γιμάρι ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ221 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ222 Βιρός,ο ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ223 Αργυράδες,οι ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ224 Μαραθιάς,ο ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ225 Πετριτή,η ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ226 Άγιος Ματθαίος,ο ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ227 Δουκάδες,οι ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ228 Πέλεκας,ο ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ229 Κάτω Άγιος Μάρκος,ο ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ230 Αγκώνας ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ231 Αφράτο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ232 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ233 Λουρδάτα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ234 Μηνιά ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ235 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ236 Σβορωνάτα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ237 Τρωιανάτα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ238 Φαρακλάτα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ239 Αγία Ειρήνη ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ240 Άγιος Νικόλαος ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ241 Ξενόπουλο ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ242 Καρυά ΕΡΙΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ243 Κομιτάτα ΕΡΙΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ244 Πλαγιά ΕΡΙΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ245 Αθέρας ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ246 Αγία Ευφημία ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ247 ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ248 ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ249 ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ250 ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ251 Ξεροπόταμος/ΞηροπόταμοςΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ252 ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ253 Γριζάτα ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ254 Ακροποταμιά ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ255 Άνω Ποταμιά ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ256 Κάτω Ποταμιά ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ257 ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ258 Ρύμνιο ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ259 Χρώμιο ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ260 Λιβερά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ261 Αυγή ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ262 Αλωνάκια ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ263 Ανθότοπος ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ264 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ265 Κοίλα ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ266 Μεταμόρφωση ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ267 ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ268 Σέρβια ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ269 ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ270 Χαλκείο ΒΟΧΑΣ ΒΕΛΟΥΣ - ΒΟΧΑΣ271 Άγιος Βασίλειος ΤΕΝΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πεντάβρυσον,το

Σκριπερόν

Θηναία

Νύφι/Νύφιο

ΓεωργακάταΔρακάταΜακρυώτικαΜπεκατωράτα

Ποταμιανάτα

Λειψύδριον

Κηπάρι

Πλατανόρρευμα

Πλατανόρρευμα,το

Page 33: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

272 Σπαθοβούνι ΤΕΝΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ273 ΠΙΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ274 Μαυρολίμνη ΠΙΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ275 Σχίνος ΠΙΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ276 Καρτέρι ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ277 Αμυγδαλέα ΦΕΝΕΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ278 ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ279 Προσήλιο ΣΜΥΡΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ280 ΝΙΑΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ281 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ282 Βορδόνια ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ283 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ284 Μεταξοχώρι ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ285 Καρίτσα ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣ286 Ομόλιο ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣ287 Παλαιόπυργος ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣ288 Στόμιο ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣ289 Άκρη ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ290 Δολίχη ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ291 Λιβάδι ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ292 Άγιος Γεώργιος ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ293 Μόρια ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ294 Μόρια,η ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ295 Κλειώ,η ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ296 Αλυκή ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ297 Γούπα ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ298 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ299 Καλαμίτσι ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ300 Καράς ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ301 Μπονάτσα ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ302 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ303 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ304 Ρέμα ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ305 Κλουβάς ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ306 Ορνός,ο ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

307 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

308 Καλλονή ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

309

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

Βαμβακές

Σοφικόν,το

ΑπιδέαΜονεμβασια

Βελιαί,αι

Δέκας

ΟκτώςΠράσσα

Φιλότιον,το ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αιμόνιον (το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον(το)Αιμόνιον (το)

Page 34: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

310

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

311

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

312

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

313

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

314

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

Άνω Θέρμαι (αι)ΆνωΘέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)ΆνωΘέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)ΆνωΘέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)ΆνωΘέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)ΆνωΘέρμαι (αι)

Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον(το)Διάσπαρτον (το)Θέρμαι (αι)Θέρμαι(αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι(αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι(αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι(αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι(αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι(αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι(αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Κίδαρις (η)Κίδαρις(η)Κίδαρις (η)Κίδαρις(η)Κίδαρις (η)Κίδαρις(η)Κίδαρις (η)Κίδαρις(η)Κίδαρις (η)Κίδαρις(η)Κίδαρις (η)Κίδαρις(η)Κίδαρις (η)Κίδαρις(η)

Page 35: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

315

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

316

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

317

ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣ

318

ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΥΚΗΣ

319

ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΥΚΗΣ

Κοττάνη (η)Κοττάνη(η)Κοττάνη (η)Κοττάνη(η)Κοττάνη (η)Κοττάνη(η)Κοττάνη (η)Κοττάνη(η)Κοττάνη (η)Κοττάνη(η)Κοττάνη (η)Κοττάνη(η)Κοττάνη (η)Κοττάνη(η)Μέδουσα (η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα(η)Μέδουσα (η)Μέσαι Θέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)ΜέσαιΘέρμαι (αι)Δημάριον (το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον(το)Δημάριον (το)

Κοτύλη (η)Κοτύλη(η)Κοτύλη (η)Κοτύλη(η)Κοτύλη (η)Κοτύλη(η)Κοτύλη (η)Κοτύλη(η)Κοτύλη (η)Κοτύλη(η)Κοτύλη (η)Κοτύλη(η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)

Page 36: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

320

ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΥΚΗΣ

321

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

322

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

323

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

324

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

325

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

Πάχνη (η)Πάχνη(η)Πάχνη (η)Πάχνη(η)Πάχνη (η)Πάχνη(η)Πάχνη (η)Πάχνη(η)Πάχνη (η)Πάχνη(η)Πάχνη (η)Πάχνη(η)Πάχνη (η)Αιώρα (η)Αιώρα(η)Αιώρα (η)Αιώρα(η)Αιώρα (η)Αιώρα(η)Αιώρα (η)Αιώρα(η)Αιώρα (η)Αιώρα(η)Αιώρα (η)Αιώρα(η)Αιώρα (η)Άλμα (το)Άλμα(το)Άλμα (το)Άλμα(το)Άλμα (το)Άλμα(το)Άλμα (το)Άλμα(το)Άλμα (το)Άλμα(το)Άλμα (το)Άλμα(το)Άλμα (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Κίρρα (η)ΆνωΚίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)ΆνωΚίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)ΆνωΚίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)ΆνωΚίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά(η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά(η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά(η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά(η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά(η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά(η)Αχλαδιά (η)

Page 37: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

326

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

327

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

328

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

329

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

330

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον(το)Βασιλοχώριον (το)Γλαύκη (η)Γλαύκη(η)Γλαύκη (η)Γλαύκη(η)Γλαύκη (η)Γλαύκη(η)Γλαύκη (η)Γλαύκη(η)Γλαύκη (η)Γλαύκη(η)Γλαύκη (η)Γλαύκη(η)Γλαύκη (η)

Γοργόνα (η)Γοργόνα(η)Γοργόνα (η)Γοργόνα(η)Γοργόνα (η)Γοργόνα(η)Γοργόνα (η)Γοργόνα(η)Γοργόνα (η)Γοργόνα(η)Γοργόνα (η)Γοργόνα(η)Γοργόνα (η)

Διάφορον (το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον(το)Διάφορον (το)Εχίνος (ο)Εχίνος(ο)Εχίνος (ο)Εχίνος(ο)Εχίνος (ο)Εχίνος(ο)Εχίνος (ο)Εχίνος(ο)Εχίνος (ο)Εχίνος(ο)Εχίνος (ο)Εχίνος(ο)Εχίνος (ο)

Page 38: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

331

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

332

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

333

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

334

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

335

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον(το)Ζουμπούλιον (το)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος(η)Θεοτόκος (η)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος(ο)Καπνόανθος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος(ο)Κένταυρος (ο)Κίρρα (η)Κίρρα(η)Κίρρα (η)Κίρρα(η)Κίρρα (η)Κίρρα(η)Κίρρα (η)Κίρρα(η)Κίρρα (η)Κίρρα(η)Κίρρα (η)Κίρρα(η)Κίρρα (η)

Page 39: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

336

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

337

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

338

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

339

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

340

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

341

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

Κορυφή (η)Κορυφή(η)Κορυφή (η)Κορυφή(η)Κορυφή (η)Κορυφή(η)Κορυφή (η)Κορυφή(η)Κορυφή (η)Κορυφή(η)Κορυφή (η)Κορυφή(η)

Κότινον (το)Κότινον(το)Κότινον (το)Κότινον(το)Κότινον (το)Κότινον(το)Κότινον (το)Κότινον(το)Κότινον (το)Κότινον(το)Κότινον (το)Κότινον(το)

Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης(ο)Κουτσομύτης (ο)Κρανιά (η)Κρανιά(η)Κρανιά (η)Κρανιά(η)Κρανιά (η)Κρανιά(η)Κρανιά (η)Κρανιά(η)Κρανιά (η)Κρανιά(η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)

Κύκνος (ο)Κύκνος(ο)Κύκνος (ο)Κύκνος(ο)Κύκνος (ο)Κύκνος(ο)Κύκνος (ο)Κύκνος(ο)Κύκνος (ο)Κύκνος(ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Μάνταινα (η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα(η)Μάνταινα (η)

Page 40: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

342

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

343

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

344

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

345

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

346

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

347

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

348

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

Μελίβοια (η)Μελίβοια(η)Μελίβοια (η)Μελίβοια(η)Μελίβοια (η)Μελίβοια(η)Μελίβοια (η)Μελίβοια(η)Μελίβοια (η)Μελίβοια(η)Μελίβοια (η)Μελίβοια(η)

Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη(η)Μύκη (η)Μύκη(η)Μύκη (η)Μύκη(η)Μύκη (η)Μύκη(η)Μύκη (η)Μύκη(η)Μύκη (η)Όασις (η)Όασις(η)Όασις (η)Όασις(η)Όασις (η)Όασις(η)Όασις (η)Όασις(η)Όασις (η)Όασις(η)Όασις (η)Όασις (η)Πανέριον (το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον(το)Πανέριον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον(το)Προσήλιον (το)Πύργος (ο)Πύργος(ο)Πύργος (ο)Πύργος(ο)Πύργος (ο)Πύργος(ο)Πύργος (ο)Πύργος(ο)Πύργος (ο)Πύργος(ο)Πύργος (ο)Πύργος(ο)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη(η)Ράχη (η)Ράχη(η)Ράχη (η)Ράχη(η)Ράχη (η)Ράχη(η)Ράχη (η)Ράχη(η)Ράχη (η)

Page 41: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

349

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

350

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

351

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

352

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

353

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

354

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

Ρεύμα (το)Ρεύμα(το)Ρεύμα (το)Ρεύμα(το)Ρεύμα (το)Ρεύμα(το)Ρεύμα (το)Ρεύμα(το)Ρεύμα (το)Ρεύμα(το)Ρεύμα (το)Ρεύμα(το)

Σιρόκον (το)Σιρόκον(το)Σιρόκον (το)Σιρόκον(το)Σιρόκον (το)Σιρόκον(το)Σιρόκον (το)Σιρόκον(το)Σιρόκον (το)Σιρόκον(το)Σιρόκον (το)Σιρόκον(το)

Σμίνθη (η)Σμίνθη(η)Σμίνθη (η)Σμίνθη(η)Σμίνθη (η)Σμίνθη(η)Σμίνθη (η)Σμίνθη(η)Σμίνθη (η)Σμίνθη(η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)

Σούλα (η)Σούλα(η)Σούλα (η)Σούλα(η)Σούλα (η)Σούλα(η)Σούλα (η)Σούλα(η)Σούλα (η)Σούλα(η)Σούλα (η)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον(το)Σταμάτιον (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα(το)Στήριγμα (το)

Page 42: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

355

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

356

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

357

ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ

358

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

359

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

360

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

Τρίγωνο (το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο(το)Τρίγωνο (το)

Χρυσόν (το)Χρυσόν(το)Χρυσόν (το)Χρυσόν(το)Χρυσόν (το)Χρυσόν(το)Χρυσόν (το)Χρυσόν(το)Χρυσόν (το)Χρυσόν(το)Χρυσόν (το)

Ωραίον (το)Ωραίον(το)Ωραίον (το)Ωραίον(το)Ωραίον (το)Ωραίον(το)Ωραίον (το)Ωραίον(το)Ωραίον (το)Ωραίον(το)Ωραίον (το)Ακραίος (ο)Ακραίος(ο)Ακραίος (ο)Ακραίος(ο)Ακραίος (ο)Ακραίος(ο)Ακραίος (ο)Ακραίος(ο)Ακραίος (ο)Ακραίος(ο)Ακραίος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος(ο)Γιδότοπος (ο)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον(το)Δουργούτιον (το)

Page 43: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

361

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

362

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

363

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

364

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

365

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

366

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

Καλότυχον (το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον(το)Καλότυχον (το)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος(ο)Λυκότοπος (ο)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον(το)Πολύσκιον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον(το)Ποταμοχώριον (το)Ρεματιά (η)Ρεματιά(η)Ρεματιά (η)Ρεματιά(η)Ρεματιά (η)Ρεματιά(η)Ρεματιά (η)Ρεματιά(η)Ρεματιά (η)Ρεματιά(η)Ρεματιά (η)Σάτραι (αι)Σάτραι(αι)Σάτραι (αι)Σάτραι(αι)Σάτραι (αι)Σάτραι(αι)Σάτραι (αι)Σάτραι(αι)Σάτραι (αι)Σάτραι(αι)Σάτραι (αι)

Page 44: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

367

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

368

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

369 Γέρακας ΓΕΡΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣ370 Ισαία ΓΕΡΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣ371 Δαφνώνας ΔΑΦΝΩΝΟΣ ΞΑΝΘΗΣ372 Καρυόφυτο ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ373 Καστανίτης ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ374 ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ375 Κομνηνά ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ376 Ιωνικό ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ377 Νεοχώρι ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ378 Σιδηρόπετρα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ379 Σταυροχώρι ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

380

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

381 ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ382 ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ383 Πασχαλιά ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ384 Χαλέπι ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

385

ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

386

ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

Τέμενος (το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος(το)Τέμενος (το)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός(ο)Τσαλαπετεινός (ο)

Λειβαδίτης

Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)

ΔρυμνιάΜυρτούσα

Γέρακας (ο)Γέρακας(ο)Γέρακας (ο)Γέρακας(ο)Γέρακας (ο)Γέρακας(ο)Γέρακας (ο)Γέρακας(ο)Γέρακας (ο)Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία(η)Ισαία (η)Ισαία(η)Ισαία (η)Ισαία(η)Ισαία (η)Ισαία (η)

Page 45: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

387

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

388

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

389

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

390

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

391

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

392 Καλλιθέα ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

393

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

394

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

395

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δαφνών (ο)Δαφνών(ο)Δαφνών (ο)Δαφνών(ο)Δαφνών (ο)Δαφνών(ο)Δαφνών (ο)Δαφνών(ο)Δαφνών (ο)Δρυμιά (η)Δρυμιά(η)Δρυμιά (η)Δρυμιά(η)Δρυμιά (η)Δρυμιά(η)Δρυμιά (η)Δρυμιά(η)Δρυμιά (η)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν(το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν(το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν(το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν(το)Ιωνικόν (το)

Καλλιθέα (η)Καλλιθέα(η)Καλλιθέα(η)Καλλιθέα(η)Καλλιθέα(η)Καλλιθέα(η)Καλλιθέα(η)Καλλιθέα(η)Καλλιθέα (η)Καλύβα (η)Καλύβα(η)Καλύβα (η)Καλύβα(η)Καλύβα (η)Καλύβα(η)Καλύβα (η)Καλύβα(η)Καλύβα (η)Καστανίτης (ο)Καστανίτης(ο)Καστανίτης(ο)Καστανίτης(ο)Καστανίτης(ο)Καστανίτης(ο)Καστανίτης(ο)Καστανίτης(ο)Καστανίτης (ο)

Page 46: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

396

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

397

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

398

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

399

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

400 Λυκοδρόμιο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

401

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

402 Μαργαρίτι ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

403

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κάτω Ιωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)ΚάτωΙωνικόν (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κομνηνά (τα)Κομνηνά(τα)Κομνηνά(τα)Κομνηνά(τα)Κομνηνά(τα)Κομνηνά(τα)Κομνηνά(τα)Κομνηνά(τα)Κομνηνά (τα)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης(ο)Λειβαδίτης(ο)Λειβαδίτης(ο)Λειβαδίτης(ο)Λειβαδίτης(ο)Λειβαδίτης(ο)Λειβαδίτης(ο)Λειβαδίτης (ο)

Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον(το)Λυκοδρόμιον(το)Λυκοδρόμιον(το)Λυκοδρόμιον(το)Λυκοδρόμιον(το)Λυκοδρόμιον(το)Λυκοδρόμιον (το)

Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον(το)Μαργαρίτιον(το)Μαργαρίτιον(το)Μαργαρίτιον(το)Μαργαρίτιον(το)Μαργαρίτιον(το)Μαργαρίτιον (το)

Page 47: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

404

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

405

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

406

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

407

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

408 Σταυρούπολη ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

409

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

410

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

411

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

412 ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ413 Πρωτόργια ΝΑΟΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ414 Άγιος Χαράλαμπος ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ415 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ416 Βουνιά ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ417 Έλητας ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ418 Κουκουμαυλές ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ419 Πάρος ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ

Νεοχώριον (το)Νεοχώριον(το)Νεοχώριον(το)Νεοχώριον(το)Νεοχώριον(το)Νεοχώριον(το)Νεοχώριον(το)Νεοχώριον (το)Ορεστινή (η)Ορεστινή(η)Ορεστινή(η)Ορεστινή(η)Ορεστινή(η)Ορεστινή(η)Ορεστινή(η)Ορεστινή (η)Πασχαλιά (η)Πασχαλιά(η)Πασχαλιά(η)Πασχαλιά(η)Πασχαλιά(η)Πασχαλιά(η)Πασχαλιά(η)Πασχαλιά (η)Πίλημα (το)Πίλημα(το)Πίλημα (το)Πίλημα(το)Πίλημα (το)Πίλημα(το)Πίλημα (το)Πίλημα(το)

Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις(η)Σταυρούπολις(η)Σταυρούπολις(η)Σταυρούπολις(η)Σταυρούπολις(η)Σταυρούπολις(η)Σταυρούπολις (η)Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον(το)Σταυροχώριον(το)Σταυροχώριον(το)Σταυροχώριον(το)Σταυροχώριον(το)Σταυροχώριον(το)Σταυροχώριον (το)

Χαλέπιον (το)Χαλέπιον(το)Χαλέπιον(το)Χαλέπιον(το)Χαλέπιον(το)Χαλέπιον(το)Χαλέπιον(το)Χαλέπιον (το)

Καμάριον

Άσπρον Χωρίον,το

Page 48: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

420 Χωριουδάκι ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ421 Νεοκαισάρεια,η ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ422 ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ423 Κερασώνα ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΖΗΡΟΥ424 Αγιά,η ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑΣ425 Κυψέλη,η ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ426 Αλόιδες ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ427 Ανώγεια,τα ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

428

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

429

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

430

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

431

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

432ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

433

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

434

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

435

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

436

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

437

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

438

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Μοσχοχώριον,το

Αγιοχώριον (το)Αγιοχώριον(το)Αγιοχώριον(το)Αγιοχώριον(το)Αγιοχώριον(το)Αγιοχώριον(το)Αγιοχώριον (το)

Δαρμένη (η)Δαρμένη(η)Δαρμένη (η)Δαρμένη(η)Δαρμένη (η)Δαρμένη(η)Δαρμένη (η)

Ήπιον (το)Ήπιον(το)Ήπιον (το)Ήπιον(το)Ήπιον (το)Ήπιον(το)Ήπιον (το)Κίνυρα (τα)Κίνυρα(τα)Κίνυρα (τα)Κίνυρα(τα)Κίνυρα (τα)Κίνυρα(τα)Κίνυρα (τα)Νέδα (η)Νέδα (η)Νέδα(η)Νέδα (η)Νέδα(η)Νέδα (η)Νικηταί (οι)Νικηταί(οι)Νικηταί (οι)Νικηταί(οι)Νικηταί (οι)Νικηταί(οι)

Πλαγιά (η)Πλαγιά(η)Πλαγιά (η)Πλαγιά(η)Πλαγιά (η)Πλαγιά (η)

Σκάλωμα (το)Σκάλωμα(το)Σκάλωμα(το)Σκάλωμα(το)Σκάλωμα(το)Σκάλωμα (το)Στροφή (η)Στροφή(η)Στροφή (η)Στροφή(η)Στροφή (η)Στροφή(η)Άνω Καμπή (η)ΆνωΚαμπή (η)Άνω Καμπή (η)Άνω Καμπή (η)ΆνωΚαμπή (η)Άνω Καμπή (η)

Βούρλα (τα)Βούρλα(τα)Βούρλα (τα)Βούρλα(τα)Βούρλα (τα)Βούρλα(τα)

Page 49: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

439

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

440

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

441

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

442

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

443

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

444

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

445

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

446

ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

447ΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

448

ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

449ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

450ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

451

ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κάμπος (ο)Κάμπος(ο)Κάμπος (ο)Κάμπος(ο)Κάμπος (ο)Κάμπος(ο)Κερασιά (η)Κερασιά(η)Κερασιά (η)Κερασιά(η)Κερασιά (η)Κερασιά(η)

Κέχρος (ο)Κέχρος(ο)Κέχρος (ο)Κέχρος(ο)Κέχρος (ο)Κέχρος (ο)

Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μοναστήριον (το)Μοναστήριον(το)Μοναστήριον(το)Μοναστήριον(το)Μοναστήριον(το)Μοναστήριον (το)

Τσούκκα (η)Τσούκκα(η)Τσούκκα (η)Τσούκκα(η)Τσούκκα (η)Τσούκκα(η)

Χαμηλόν (το)Χαμηλόν(το)Χαμηλόν(το)Χαμηλόν(το)Χαμηλόν(το)Χαμηλόν (το)Χαράδρα (η)Χαράδρα(η)Χαράδρα(η)Χαράδρα(η)Χαράδρα(η)Χαράδρα (η)Χλόη (η)Χλόη (η)Χλόη(η)Χλόη (η)Χλόη(η)Χλόη (η)Άνω Κάρδαμος (ο)ΆνωΚάρδαμος (ο)ΆνωΚάρδαμος (ο)ΆνωΚάρδαμος (ο)ΆνωΚάρδαμος (ο)Βυρσίνη (η)Βυρσίνη(η)Βυρσίνη (η)Βυρσίνη(η)Βυρσίνη (η)Δρανιά (η)Δρανιά(η)Δρανιά (η)Δρανιά(η)Δρανιά (η)Καλύβια (τα)Καλύβια(τα)Καλύβια(τα)Καλύβια(τα)Καλύβια (τα)

Page 50: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

452

ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

453

ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

454

ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

455 ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

456

ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

457ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

458ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

459 ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

460

ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

461ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

462ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

463ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

464 ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

465

ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

466

ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

467ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

468ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κάρδαμος (ο)Κάρδαμος(ο)Κάρδαμος(ο)Κάρδαμος(ο)Κάρδαμος (ο)

Κάτω Βυρσίνη (η)ΚάτωΒυρσίνη (η)ΚάτωΒυρσίνη (η)ΚάτωΒυρσίνη (η)ΚάτωΒυρσίνη (η)Κόβαλον (το)Κόβαλον(το)Κόβαλον(το)Κόβαλον(το)Κόβαλον (το)Κύμη (η)Κύμη (η)Κύμη(η)Κύμη (η)Κύμη (η)Μυρτίσκη (η)Μυρτίσκη(η)Μυρτίσκη(η)Μυρτίσκη(η)Μυρτίσκη (η)Οργάνη (η)Οργάνη(η)Οργάνη (η)Οργάνη(η)Οργάνη (η)Σμιγάδα (η)Σμιγάδα(η)Σμιγάδα (η)Σμιγάδα(η)Σμιγάδα (η)Άγρα (η)Άγρα (η)Άγρα(η)Άγρα (η)Άγρα (η)Άνω Δροσινή (η)ΆνωΔροσινή (η)ΆνωΔροσινή (η)ΆνωΔροσινή (η)ΆνωΔροσινή (η)Αρδεία (η)Αρδεία(η)Αρδεία (η)Αρδεία(η)Αρδεία (η)Δροσιά (η)Δροσιά(η)Δροσιά (η)Δροσιά(η)Δροσιά (η)Δρύμη (η)Δρύμη(η)Δρύμη (η)Δρύμη(η)Δρύμη (η)Εσοχή (η)Εσοχή(η)Εσοχή (η)Εσοχή (η)Κάτω Δροσινή (η)ΚάτωΔροσινή (η)ΚάτωΔροσινή (η)ΚάτωΔροσινή (η)Νέον Καλλυντήριον (το)Νέον Καλλυντήριον (το)Νέον Καλλυντήριον (το)Νέον Καλλυντήριον (το)Νεύρα (τα)Νεύρα(τα)Νεύρα (τα)Νεύρα(τα)Πατερμά (τα)Πατερμά(τα)Πατερμά(τα)Πατερμά (τα)

Page 51: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

469ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

470ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

471 Παγούρια,τα ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

472

- ΣΥΜΗΣ

473- ΣΥΜΗΣ

474

- ΣΥΜΗΣ

475

- ΤΗΛΟΥ

476- ΤΗΛΟΥ

477- ΤΗΛΟΥ

478

- ΤΗΛΟΥ

479- ΧΑΛΚΗΣ

480 Άγιος Δημήτριος,ο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ481 Πύργος ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ482 Παλαιοκώμη,η ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ483 ΑΧΙΝΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ484 Άγιος Δημήτριος,ο ΤΡΑΓΙΛΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ485 Δαφνούδι ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ486 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ487 Βυρώνεια,η ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ488 ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ489 ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ490 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ491 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ492 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ493 Νέο Κλήμα,το ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ494 Θεόπετρα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ495 Βλαχάβα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ496 Ορθοβούνι ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ497 Καλομοίρα ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ498 Καλογριανή ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ499 Φλαμπουρέσι ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ500 Αγιόφυλλο ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ501 Αγναντιά ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ραγάδα (η)Ραγάδα(η)Ραγάδα (η)Ραγάδα(η)

Σκιάδα (η)Σκιάδα(η)Σκιάδα (η)Σκιάδα (η)

Εμπορειός,(ο)Εμπορειός,(ο)Εμπορειός,(ο)Εμπορειός, (ο)Ξίσος, (το)Ξίσος,(το)Ξίσος, (το)Ξίσος,(το)Πανορμίτης,(ο)Πανορμίτης,(ο)Πανορμίτης,(ο)Πανορμίτης, (ο)Άγιος Αντώνιος,(ο)Άγιος Αντώνιος,(ο)Άγιος Αντώνιος,(ο)Άγιος Αντώνιος, (ο)Έριστος, (η)Έριστος,(η)Έριστος, (η)Έριστος,(η)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια,(τα)Λιβάδια, (τα)Μεγάλον Χωρίον,(το)Μεγάλον Χωρίον,(το)Μεγάλον Χωρίον,(το)Μεγάλον Χωρίον,(το)

Χάλκη, (η)Χάλκη,(η)Χάλκη, (η)Χάλκη, (η)

Σιτοχώριον,το

Αχλαδοχώριον

Γόνιμον,τοΜεγαλοχώριον,τοΣτρυμονοχώριον,τοΧαροπόν,τοΧορτερόν,το

Page 52: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

502 Γάβρος ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ503 Κακοπλεύρι ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ504 Ξηρόκαμπος ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ505 Οξύνεια ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ506 Σταγιάδες ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ507 Αμαλώτα ΥΠΑΤΗΣ ΛΑΜΙΕΩΝ508 Περιστέρι ΥΠΑΤΗΣ ΛΑΜΙΕΩΝ509 Κόμνινα ΜΩΛΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ510 ΦΙΛΩΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ511 ΦΙΛΩΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ512 ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ513 Πενταγιοί ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ514 Ταξιάρχης ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ515 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ516 Ζαχαριανά ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ517 - ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ518 - ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ519 Πατρικά ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΧΙΟΥ520 Καρφάς,ο ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΥ

ΦιλώταςΦιλώτας,οΦλάμπουρον,το

Παλιούριον,το

Αντίψαρα, τα (νησίς)Ψαρά, (τα)

Page 53: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή ΕνότηταΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣΑΧΑΪΑΣΑΧΑΪΑΣΑΧΑΪΑΣΑΧΑΪΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ

Page 54: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 55: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

Page 56: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 57: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 58: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 59: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥ

Page 60: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 61: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 62: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 63: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 64: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 65: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 66: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 67: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 68: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 69: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

Page 70: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥΕΥΒΟΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣ

Page 71: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΘΑΣΟΥΘΑΣΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Page 72: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Page 73: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Page 74: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Page 75: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΙΚΑΡΙΑΣ

Page 76: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΙΚΑΡΙΑΣ

Page 77: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Page 78: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΒΑΛΑΣ

Page 79: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Page 80: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Page 81: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Page 82: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Page 83: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Page 84: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣΚέρκυραςΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Page 85: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ ΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥΜΥΚΟΝΟΥΜΥΚΟΝΟΥ

ΝΑΞΟΥ

ΝΗΣΩΝ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 86: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 87: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 88: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 89: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 90: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 91: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 92: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 93: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 94: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 95: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 96: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 97: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 98: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Page 99: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ

Page 100: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΠΑΡΟΥΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Page 101: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Page 102: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Page 103: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΠΟΡΑΔΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ

Page 104: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝΧΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΥ

Page 105: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα517 Αντίψαρα, τα (νησίς) - -518 Ψαρά, (τα) - -519 Πατρικά 0 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ520 Καρφάς,ο 0 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Page 106: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥΧΙΟΥ ΧΙΟΥΧΙΟΥ ΧΙΟΥ

Page 107: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 0

Page 108: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα516 Ζαχαριανά 0 ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Page 109: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 0 0

Page 110: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα514 Ταξιάρχης 0 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ515 Παλιούριον,το 0 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Page 111: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0

Page 112: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

000

Page 113: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα513 Πενταγιοί 0 ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

Page 114: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 0 0

Page 115: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα510 Φιλώτας 0 ΦΙΛΩΤΑ511 Φιλώτας,ο 0 ΦΙΛΩΤΑ512 Φλάμπουρον,το 0 ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Page 116: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0

Page 117: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0000

Page 118: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα507 Αμαλώτα 0 ΥΠΑΤΗΣ508 Περιστέρι 0 ΥΠΑΤΗΣ509 Κόμνινα 0 ΜΩΛΟΥ

Page 119: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0 0ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0 0ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0 0

Page 120: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα494 Θεόπετρα 0 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ495 Βλαχάβα 0 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ496 Ορθοβούνι 0 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ497 Καλομοίρα 0 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ498 Καλογριανή 0 ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ499 Φλαμπουρέσι 0 ΤΥΜΦΑΙΩΝ500 Αγιόφυλλο 0 ΧΑΣΙΩΝ501 Αγναντιά 0 ΧΑΣΙΩΝ502 Γάβρος 0 ΧΑΣΙΩΝ503 Κακοπλεύρι 0 ΧΑΣΙΩΝ504 Ξηρόκαμπος 0 ΧΑΣΙΩΝ505 Οξύνεια 0 ΧΑΣΙΩΝ506 Σταγιάδες 0 ΧΑΣΙΩΝ

Page 121: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Page 122: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 123: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα482 Παλαιοκώμη,η 0483 Σιτοχώριον,το 0484 Άγιος Δημήτριος,ο 0485 Δαφνούδι 0486 Αχλαδοχώριον 0487 Βυρώνεια,η 0488 Γόνιμον,το 0489 Μεγαλοχώριον,το 0490 Στρυμονοχώριον,το 0491 Χαροπόν,το 0492 Χορτερόν,το 0

Page 124: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝΑΧΙΝΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΤΡΑΓΙΛΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΣΕΡΡΩΝΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Page 125: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 126: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα161 Άγιος Πολύκαρπος 0 ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ162 Αρεθούσα 0 ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ163 Φοίνικας 0 ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ164 Ξάνθη 0 ΕΥΔΗΛΟΥ165 Μαγγανίτης 0 ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ166 Περδίκι 0 ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ167 Βρακάδες 0 ΡΑΧΩΝ168 Προεσπέρα 0 ΡΑΧΩΝ169 Προφήτης Ηλίας 0 ΡΑΧΩΝ170 Χριστός 0 ΡΑΧΩΝ171 Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο)- -172 Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)- -173 Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)Δαφνολιές, (οι)- -174 Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)Θύμαινα, η (νησίς)- -175 Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)Καμάρι, (το)- -176 Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)Καμπί Φούρνων, (το)- -177 Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)Καμπί Χρυσομηλέας, (το)- -178 Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)Κεραμειδού, (η)- -179 Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)Μπαλί, (το)- -180 Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)Πλαγιά, (η)- -181 Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)Φούρνοι, (οι)- -182 Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)Χρυσομηλέα, (η)- -480 Άγιος Δημήτριος,ο 0 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ481 Πύργος 0 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

Page 127: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Page 128: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 129: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα428 Αγιοχώριον (το)Αγιοχώριον (το)Αγιοχώριον (το)Αγιοχώριον (το)Αγιοχώριον (το)Αγιοχώριον (το)Αγιοχώριον (το)Κοιν. Αγιοχωρίου429 Δαρμένη (η)Δαρμένη (η)Δαρμένη (η)Δαρμένη (η)Δαρμένη (η)Δαρμένη (η)Δαρμένη (η)Κοιν. Δαρμένης430 Ήπιον (το)Ήπιον (το)Ήπιον (το)Ήπιον (το)Ήπιον (το)Ήπιον (το)Ήπιον (το)Κοιν. Ηπίου431 Κίνυρα (τα)Κίνυρα (τα)Κίνυρα (τα)Κίνυρα (τα)Κίνυρα (τα)Κίνυρα (τα)Κίνυρα (τα)Κοιν. Κινύρων432 Νέδα (η)Νέδα (η)Νέδα (η)Νέδα (η)Νέδα (η)Νέδα (η)Κοιν. Νέδας433 Νικηταί (οι)Νικηταί (οι)Νικηταί (οι)Νικηταί (οι)Νικηταί (οι)Νικηταί (οι)Κοιν. Νικητών434 Πλαγιά (η)Πλαγιά (η)Πλαγιά (η)Πλαγιά (η)Πλαγιά (η)Πλαγιά (η)Κοιν. Πλαγιάς435 Σκάλωμα (το)Σκάλωμα (το)Σκάλωμα (το)Σκάλωμα (το)Σκάλωμα (το)Σκάλωμα (το)Κοιν. Σκαλώματος436 Στροφή (η)Στροφή (η)Στροφή (η)Στροφή (η)Στροφή (η)Στροφή (η)Κοιν. Στροφής437 Άνω Καμπή (η)Άνω Καμπή (η)Άνω Καμπή (η)Άνω Καμπή (η)Άνω Καμπή (η)Άνω Καμπή (η)Κοιν. Κεχρού438 Βούρλα (τα)Βούρλα (τα)Βούρλα (τα)Βούρλα (τα)Βούρλα (τα)Βούρλα (τα)Κοιν. Κεχρού439 Κάμπος (ο)Κάμπος (ο)Κάμπος (ο)Κάμπος (ο)Κάμπος (ο)Κάμπος (ο)Κοιν. Κεχρού440 Κερασιά (η)Κερασιά (η)Κερασιά (η)Κερασιά (η)Κερασιά (η)Κερασιά (η)Κοιν. Κεχρού441 Κέχρος (ο)Κέχρος (ο)Κέχρος (ο)Κέχρος (ο)Κέχρος (ο)Κέχρος (ο)Κοιν. Κεχρού442 Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Μικρός Κέχρος (ο)Κοιν. Κεχρού443 Μοναστήριον (το)Μοναστήριον (το)Μοναστήριον (το)Μοναστήριον (το)Μοναστήριον (το)Μοναστήριον (το)Κοιν. Κεχρού444 Τσούκκα (η)Τσούκκα (η)Τσούκκα (η)Τσούκκα (η)Τσούκκα (η)Τσούκκα (η)Κοιν. Κεχρού445 Χαμηλόν (το)Χαμηλόν (το)Χαμηλόν (το)Χαμηλόν (το)Χαμηλόν (το)Χαμηλόν (το)Κοιν. Κεχρού446 Χαράδρα (η)Χαράδρα (η)Χαράδρα (η)Χαράδρα (η)Χαράδρα (η)Χαράδρα (η)Κοιν. Κεχρού447 Χλόη (η)Χλόη (η)Χλόη (η)Χλόη (η)Χλόη (η)Χλόη (η)Κοιν. Κεχρού448 Άνω Κάρδαμος (ο)Άνω Κάρδαμος (ο)Άνω Κάρδαμος (ο)Άνω Κάρδαμος (ο)Άνω Κάρδαμος (ο)Κοιν. Οργάνης449 Βυρσίνη (η)Βυρσίνη (η)Βυρσίνη (η)Βυρσίνη (η)Βυρσίνη (η)Κοιν. Οργάνης450 Δρανιά (η)Δρανιά (η)Δρανιά (η)Δρανιά (η)Δρανιά (η)Κοιν. Οργάνης451 Καλύβια (τα)Καλύβια (τα)Καλύβια (τα)Καλύβια (τα)Καλύβια (τα)Κοιν. Οργάνης452 Κάρδαμος (ο)Κάρδαμος (ο)Κάρδαμος (ο)Κάρδαμος (ο)Κάρδαμος (ο)Κοιν. Οργάνης453 Κάτω Βυρσίνη (η)Κάτω Βυρσίνη (η)Κάτω Βυρσίνη (η)Κάτω Βυρσίνη (η)Κάτω Βυρσίνη (η)Κοιν. Οργάνης454 Κόβαλον (το)Κόβαλον (το)Κόβαλον (το)Κόβαλον (το)Κόβαλον (το)Κοιν. Οργάνης455 Κύμη (η)Κύμη (η)Κύμη (η)Κύμη (η)Κύμη (η)Κοιν. Οργάνης456 Μυρτίσκη (η)Μυρτίσκη (η)Μυρτίσκη (η)Μυρτίσκη (η)Μυρτίσκη (η)Κοιν. Οργάνης457 Οργάνη (η)Οργάνη (η)Οργάνη (η)Οργάνη (η)Οργάνη (η)Κοιν. Οργάνης458 Σμιγάδα (η)Σμιγάδα (η)Σμιγάδα (η)Σμιγάδα (η)Σμιγάδα (η)Κοιν. Οργάνης459 Άγρα (η)Άγρα (η)Άγρα (η)Άγρα (η)Άγρα (η)Κοιν.΄Αγρας460 Άνω Δροσινή (η)Άνω Δροσινή (η)Άνω Δροσινή (η)Άνω Δροσινή (η)Άνω Δροσινή (η)Κοιν. Άνω Δροσίνης461 Αρδεία (η)Αρδεία (η)Αρδεία (η)Αρδεία (η)Αρδεία (η)Κοιν. Αρδείας462 Δροσιά (η)Δροσιά (η)Δροσιά (η)Δροσιά (η)Δροσιά (η)Κοιν. Δροσιάς463 Δρύμη (η)Δρύμη (η)Δρύμη (η)Δρύμη (η)Δρύμη (η)Κοιν. Δρύμης464 Εσοχή (η)Εσοχή (η)Εσοχή (η)Εσοχή (η)Κοιν. Εσοχής465 Κάτω Δροσινή (η)Κάτω Δροσινή (η)Κάτω Δροσινή (η)Κάτω Δροσινή (η)Κοιν. Κάτω Δροσίνης466 Νέον Καλλυντήριον (το)Νέον Καλλυντήριον (το)Νέον Καλλυντήριον (το)Νέον Καλλυντήριον (το)Κοιν. Νέου Καλλυντηρίου467 Νεύρα (τα)Νεύρα (τα)Νεύρα (τα)Νεύρα (τα)Κοιν. Νεύρου468 Πατερμά (τα)Πατερμά (τα)Πατερμά (τα)Πατερμά (τα)Κοιν. Πατερμών469 Ραγάδα (η)Ραγάδα (η)Ραγάδα (η)Ραγάδα (η)Κοιν. Ραγάδας470 Σκιάδα (η)Σκιάδα (η)Σκιάδα (η)Σκιάδα (η)Κοιν. Σκιάδας471 Παγούρια,τα 0

Page 130: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δημοτική Ενότητα ΔήμοςΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΚΕΧΡΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Page 131: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0ΡΟΔΟΠΗΣ 0

Page 132: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

000000000000000000000000000000000000000000000

Page 133: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα426 Αλόιδες 0 ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ427 Ανώγεια,τα 0 ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Page 134: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 0ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 0

Page 135: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα423 Κερασώνα 0424 Αγιά,η 0425 Κυψέλη,η 0

Page 136: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Page 137: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 0

Page 138: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα421 Νεοκαισάρεια,η 0 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ422 Μοσχοχώριον,το 0 ΠΕΤΡΑΣ

Page 139: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Page 140: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 0

Page 141: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα309 Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Αιμόνιον (το)Κοιν. Κοτύλης310 Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Άνω Θέρμαι (αι)Κοιν. Θερμών311 Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Διάσπαρτον (το)Κοιν. Θερμών312 Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Θέρμαι (αι)Κοιν. Θερμών313 Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Ιαματικαί Πηγαί (αι)Κοιν. Θερμών314 Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κίδαρις (η)Κοιν. Θερμών315 Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοττάνη (η)Κοιν. Θερμών316 Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Μέδουσα (η)Κοιν. Θερμών317 Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Μέσαι Θέρμαι (αι)Κοιν. Θερμών318 Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Δημάριον (το)Κοιν. Κοτύλης319 Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοτύλη (η)Κοιν. Κοτύλης320 Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Πάχνη (η)Κοιν. Κοτύλης321 Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Αιώρα (η)Κοιν. Μύκης322 Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Άλμα (το)Κοιν. Μύκης323 Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Άνω Ζουμπούλιον (το)Κοιν. Μύκης324 Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Άνω Κίρρα (η)Κοιν. Μύκης325 Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Αχλαδιά (η)Κοιν. Μύκης326 Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Βασιλοχώριον (το)Κοιν. Ωραίου327 Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Γλαύκη (η)Κοιν. Μύκης328 Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Γοργόνα (η)Κοιν. Μύκης329 Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Διάφορον (το)Κοιν. Μύκης330 Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Εχίνος (ο)Κοιν. Εχίνου331 Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Ζουμπούλιον (το)Κοιν. Μύκης332 Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Θεοτόκος (η)Κοιν. Ωραίου333 Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Καπνόανθος (ο)Κοιν. Μύκης334 Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κένταυρος (ο)Κοιν. Μύκης335 Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κίρρα (η)Κοιν. Μύκης336 Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κορυφή (η)Κοιν. Μύκης337 Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κότινον (το)Κοιν. Μύκης338 Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κουτσομύτης (ο)Κοιν. Μύκης339 Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κρανιά (η)Κοιν. Μύκης340 Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κύκνος (ο)Κοιν. Ωραίου341 Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Μάνταινα (η)Κοιν. Μύκης342 Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Μελίβοια (η)Κοιν. Εχίνου343 Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Μύκη (η)Κοιν. Μύκης344 Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Όασις (η)Κοιν. Μύκης345 Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Πανέριον (το)Κοιν. Μύκης346 Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Προσήλιον (το)Κοιν. Μύκης347 Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Πύργος (ο)Κοιν. Μύκης348 Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Ράχη (η)Κοιν. Μύκης349 Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Ρεύμα (το)Κοιν. Ωραίου350 Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Σιρόκον (το)Κοιν. Μύκης351 Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Σμίνθη (η)Κοιν. Μύκης352 Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Σούλα (η)Κοιν. Μύκης353 Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Σταμάτιον (το)Κοιν. Ωραίου354 Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Στήριγμα (το)Κοιν. Μύκης355 Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Τρίγωνο (το)Κοιν. Μύκης356 Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Χρυσόν (το)Κοιν. Μύκης357 Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Ωραίον (το)Κοιν. Ωραίου358 Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Ακραίος (ο)Κοιν. Σατρών

Page 142: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

359 Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Γιδότοπος (ο)Κοιν. Σατρών360 Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Δουργούτιον (το)Κοιν. Σατρών361 Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Καλότυχον (το)Κοιν. Σατρών362 Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Λυκότοπος (ο)Κοιν. Σατρών363 Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Πολύσκιον (το)Κοιν. Σατρών364 Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Ποταμοχώριον (το)Κοιν. Σατρών365 Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Ρεματιά (η)Κοιν. Σατρών366 Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Σάτραι (αι)Κοιν. Σατρών367 Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Τέμενος (το)Κοιν. Σατρών368 Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Τσαλαπετεινός (ο)Κοιν. Σατρών369 Γέρακας 0370 Ισαία 0371 Δαφνώνας 0372 Καρυόφυτο 0373 Καστανίτης 0374 Λειβαδίτης 0375 Κομνηνά 0376 Ιωνικό 0377 Νεοχώρι 0378 Σιδηρόπετρα 0379 Σταυροχώρι 0380 Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Μέγα Εύμοιρον (το)Κοιν. Γέρακα381 Δρυμνιά 0382 Μυρτούσα 0383 Πασχαλιά 0384 Χαλέπι 0385 Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Γέρακας (ο)Κοιν. Γέρακα386 Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία (η)Ισαία (η)Κοιν. Γέρακα387 Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Άνω Καρυόφυτον (το)Κοιν. Καρυόφυτου388 Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Δασικό Χωριό (το)Κοιν. Καρυόφυτου389 Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Δαφνών (ο)Κοιν. Δάφνωνος390 Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Δρυμιά (η)Κοιν. Πασχαλιάς391 Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Ιωνικόν (το)Κοιν. Νεοχωρίου392 Καλλιθέα 0393 Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Καλλιθέα (η)Κοιν. Σταυρουπόλεως394 Καλύβα (η)Καλύβα (η)Καλύβα (η)Καλύβα (η)Καλύβα (η)Καλύβα (η)Καλύβα (η)Καλύβα (η)Καλύβα (η)Κοιν. Νεοχωρίου395 Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Καστανίτης (ο)Κοιν. Καρυόφυτου396 Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κάτω Ιωνικόν (το)Κοιν. Νεοχωρίου397 Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κάτω Καρυόφυτον (το)Κοιν. Καρύοφυτου398 Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κομνηνά (τα)Κοιν. Κομνηνών399 Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Λειβαδίτης (ο)Κοιν. Καρυόφυτου400 Λυκοδρόμιο 0401 Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον (το)Λυκοδρόμιον (το)Κοιν. Σταυρουπόλεως402 Μαργαρίτι 0403 Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον (το)Μαργαρίτιον (το)Κοιν. Σταυρουπόλεως404 Νεοχώριον (το)Νεοχώριον (το)Νεοχώριον (το)Νεοχώριον (το)Νεοχώριον (το)Νεοχώριον (το)Νεοχώριον (το)Νεοχώριον (το)Κοιν. Νεοχωρίου405 Ορεστινή (η)Ορεστινή (η)Ορεστινή (η)Ορεστινή (η)Ορεστινή (η)Ορεστινή (η)Ορεστινή (η)Ορεστινή (η)Κοιν. Γέρακα406 Πασχαλιά (η)Πασχαλιά (η)Πασχαλιά (η)Πασχαλιά (η)Πασχαλιά (η)Πασχαλιά (η)Πασχαλιά (η)Πασχαλιά (η)Κοιν. Πασχαλιάς407 Πίλημα (το)Πίλημα (το)Πίλημα (το)Πίλημα (το)Πίλημα (το)Πίλημα (το)Πίλημα (το)Πίλημα (το)Κοιν. Γέρακα408 Σταυρούπολη 0409 Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις (η)Σταυρούπολις (η)Κοιν. Σταυρουπόλεως

Page 143: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

410 Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον (το)Σταυροχώριον (το)Κοιν. Νεοχωρίου411 Χαλέπιον (το)Χαλέπιον (το)Χαλέπιον (το)Χαλέπιον (το)Χαλέπιον (το)Χαλέπιον (το)Χαλέπιον (το)Χαλέπιον (το)Κοιν. Πασχαλιάς

Page 144: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δημοτική Ενότητα ΔήμοςΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΘΕΡΜΩΝ ΜΥΚΗΣΚΟΤΥΛΗΣ ΜΥΚΗΣΚΟΤΥΛΗΣ ΜΥΚΗΣΚΟΤΥΛΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣ

Page 145: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΣΑΤΡΩΝ ΜΥΚΗΣΓΕΡΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣΓΕΡΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣΔΑΦΝΩΝΟΣ ΞΑΝΘΗΣΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣΚΟΜΝΗΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

Page 146: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ

Page 147: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0

Page 148: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0

Page 149: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

ΞΑΝΘΗΣ 0 0ΞΑΝΘΗΣ 0 0

Page 150: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα493 Νέο Κλήμα,το 0 ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Page 151: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 0 0

Page 152: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα293 Μόρια 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ294 Μόρια,η 0 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ295 Κλειώ,η 0 ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Page 153: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 0ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 0ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 0

Page 154: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0000

Page 155: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα292 Άγιος Γεώργιος 0 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Page 156: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0

Page 157: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

00

Page 158: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα284 Μεταξοχώρι 0 ΑΓΙΑΣ285 Καρίτσα 0 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ286 Ομόλιο 0 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ287 Παλαιόπυργος 0 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ288 Στόμιο 0 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ289 Άκρη 0 ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ290 Δολίχη 0 ΛΙΒΑΔΙΟΥ291 Λιβάδι 0 ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Page 159: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0

Page 160: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

000000000

Page 161: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα279 Προσήλιο 0 ΣΜΥΡΝΟΥΣ280 Απιδέα 0 ΝΙΑΤΩΝ281 Μονεμβασια 0 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ282 Βορδόνια 0 ΠΕΛΛΑΝΑΣ283 Βελιαί,αι 0 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Page 162: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0

Page 163: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

000000

Page 164: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Α/Α Οικισμός Κοινότητα16 Σταυρός,ο 0 ΚΟΡΘΙΟΥ17 Συνέτι 0 ΚΟΡΘΙΟΥ18 Άνω Γαύριο 0 ΥΔΡΟΥΣΑΣ

159 Περίσσα 0 ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 160 Καμάρι, (το) 0 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ296 Αλυκή 0 ΚΙΜΩΛΟΥ297 Γούπα 0 ΚΙΜΩΛΟΥ298 Δέκας 0 ΚΙΜΩΛΟΥ299 Καλαμίτσι 0 ΚΙΜΩΛΟΥ300 Καράς 0 ΚΙΜΩΛΟΥ301 Μπονάτσα 0 ΚΙΜΩΛΟΥ302 Οκτώς 0 ΚΙΜΩΛΟΥ303 Πράσσα 0 ΚΙΜΩΛΟΥ304 Ρέμα 0 ΚΙΜΩΛΟΥ305 Κλουβάς 0 ΜΥΚΟΝΟΥ306 Ορνός,ο 0 ΜΥΚΟΝΟΥ307 Φιλότιον,το 0 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ412 Καμάριον 0 ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ413 Πρωτόργια 0 ΝΑΟΥΣΗΣ414 Άγιος Χαράλαμπος 0 ΠΑΡΟΥ415 Άσπρον Χωρίον,το 0 ΠΑΡΟΥ416 Βουνιά 0 ΠΑΡΟΥ417 Έλητας 0 ΠΑΡΟΥ418 Κουκουμαυλές 0 ΠΑΡΟΥ419 Πάρος 0 ΠΑΡΟΥ420 Χωριουδάκι 0 ΠΑΡΟΥ

Page 165: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δημοτική Ενότητα ΔήμοςΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ

Page 166: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα key match0 0 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 167: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα Δήμος270 Χαλκείο 0 ΒΟΧΑΣ ΒΕΛΟΥΣ - ΒΟΧΑΣ271 Άγιος Βασίλειος 0 ΤΕΝΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ272 Σπαθοβούνι 0 ΤΕΝΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ273 Βαμβακές 0 ΠΙΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ274 Μαυρολίμνη 0 ΠΙΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ275 Σχίνος 0 ΠΙΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ276 Καρτέρι 0 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ277 Αμυγδαλέα 0 ΦΕΝΕΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ278 Σοφικόν,το 0 ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Page 168: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0 0

Page 169: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα258 Ρύμνιο 0 ΑΙΑΝΗΣ259 Χρώμιο 0 ΑΙΑΝΗΣ260 Λιβερά 0 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ261 Αυγή 0 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ262 Αλωνάκια 0 ΚΟΖΑΝΗΣ263 Ανθότοπος 0 ΚΟΖΑΝΗΣ264 Κηπάρι 0 ΚΟΖΑΝΗΣ265 Κοίλα 0 ΚΟΖΑΝΗΣ266 Μεταμόρφωση 0 ΚΟΖΑΝΗΣ267 Πλατανόρρευμα 0 ΣΕΡΒΙΩΝ268 Σέρβια 0 ΣΕΡΒΙΩΝ269 Πλατανόρρευμα,το 0 ΣΕΡΒΙΩΝ

Page 170: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0

Page 171: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0000000000000

Page 172: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα254 Ακροποταμιά 0 ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ255 Άνω Ποταμιά 0 ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ256 Κάτω Ποταμιά 0 ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ257 Λειψύδριον 0 ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ

Page 173: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 0ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 0ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 0ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 0

Page 174: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα230 Αγκώνας 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ231 Αφράτο 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ232 Θηναία 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ233 Λουρδάτα 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ234 Μηνιά 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ235 Νύφι/Νύφιο 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ236 Σβορωνάτα 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ237 Τρωιανάτα 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ238 Φαρακλάτα 0 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ239 Αγία Ειρήνη 0 ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ240 Άγιος Νικόλαος 0 ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ241 Ξενόπουλο 0 ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ242 Καρυά 0 ΕΡΙΣΟΥ243 Κομιτάτα 0 ΕΡΙΣΟΥ244 Πλαγιά 0 ΕΡΙΣΟΥ245 Αθέρας 0 ΠΑΛΛΙΚΗΣ246 Αγία Ευφημία 0 ΠΥΛΑΡΕΩΝ247 Γεωργακάτα 0 ΠΥΛΑΡΕΩΝ248 Δρακάτα 0 ΠΥΛΑΡΕΩΝ249 Μακρυώτικα 0 ΠΥΛΑΡΕΩΝ250 Μπεκατωράτα 0 ΠΥΛΑΡΕΩΝ251 Ξεροπόταμος/Ξηροπόταμος 0 ΠΥΛΑΡΕΩΝ252 Ποταμιανάτα 0 ΠΥΛΑΡΕΩΝ253 Γριζάτα 0 ΣΑΜΗΣ

Page 175: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Page 176: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 177: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα219 Κάτω Γαρούνα 0 ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ220 Γιμάρι 0 ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ221 Σκριπερόν 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ222 Βιρός,ο 0 ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ223 Αργυράδες,οι 0 ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ224 Μαραθιάς,ο 0 ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ225 Πετριτή,η 0 ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ226 Άγιος Ματθαίος,ο 0 ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ227 Δουκάδες,οι 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ228 Πέλεκας,ο 0 ΠΑΡΕΛΙΩΝ229 Κάτω Άγιος Μάρκος,ο 0 ΦΑΙΑΚΩΝ

Page 178: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρας 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0

Page 179: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

000000000000

Page 180: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα217 Νέα Λεύκη,η 0 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ218 Πεντάβρυσον,το 0 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Page 181: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Page 182: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 0

Page 183: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα208 Κτιμένη 0 ΚΤΙΜΕΝΗΣ209 Κέδρος 0 ΜΕΛΕΝΑΙΔΑΣ210 Ρεντίνα 0 ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Page 184: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 0ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 0ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 0

Page 185: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα Δήμος120 Καλλιράχη,η 0 ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ121 Παναγία 0 ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ197 Φίλιπποι,οι 0 ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Page 186: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΘΑΣΟΥ 0 0ΘΑΣΟΥ 0 0ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0

Page 187: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα183 Νέα Μουσιωτίτσα 0 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ184 Πρωτόπαππας,ο 0 ΖΙΤΣΑΣ185 Βροσίνα 0 ΜΟΛΟΣΣΩΝ186 Ζωοδόχος,η 0 ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ (ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ)187 Κουτσελιόν,το 0 ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ188 Πέραμα,το 0 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ189 Ανήλιον,το 0 ΜΕΤΣΟΒΟΥ190 Παρακάλαμος,ο 0 ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ191 Ποντικάται 0 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ192 Μονή Βελλάς 0 ΚΑΛΠΑΚΟΥ193 Βρίστοβο 0 ΛΑΒΔΑΝΗΣ194 Διμοκόριον 0 ΛΑΒΔΑΝΗΣ195 Κάτω Λαβδάνη 0 ΛΑΒΔΑΝΗΣ196 Ψηλόκαστρο 0 ΛΑΒΔΑΝΗΣ

Page 188: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Page 189: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 190: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα146 Ανοιξιά 0 ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ147 Φιλαδέλφιον 0 ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ148 Άγιος Χαράλαμπος 0 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ149 Ζαγκλιβέρι 0 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ150 Καλαμωτό 0 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ151 Μεσόκωμο 0 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ152 Πετροκέρασα 0 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ153 Σαρακήνα 0 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ154 Μεσαίο, το 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ155 Μονόλοφος 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ156 Ν. Φιλαδέλφεια 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ157 Πετρωτό 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ158 Μελισσοχώρι 0 ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

Page 191: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0

Page 192: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

00000000000000

Page 193: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα122 Πλαταριά 0 ΣΥΒΟΤΩΝ123 Αετός 0 ΑΕΤΟΥ124 Αμπελώνας 0 ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ125 Αχλαδιά 0 ΑΧΛΑΔΕΑΣ126 Βαβούρι 0 ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ127 Γαρδίκι 0 ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ128 Κάτω Ξέχωρο 0 ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ129 Κερασοχώρι 0 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ130 Κεφαλοχώρι 0 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ131 Κοκκινολιθάρι 0 ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ132 Κουρεμάδιον 0 ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ133 Λεπτοκαρυά 0 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ134 Λία 0 ΛΙΑΣ135 Λίστα 0 ΛΙΣΤΑΣ136 Άνω Παλαιοκκλήσι 0 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ137 Κάτω Παλαιοκκλήσι 0 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ138 Πηγαδούλια 0 ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ139 Ραβένη 0 ΡΑΒΕΝΗΣ140 Ρίζο 0 ΡΙΖΟΥ141 Φανερωμένη 0 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ142 Βρυσέλλα,η 0 ΦΙΛΙΑΤΩΝ143 Κεφαλοχώριον,το 0 ΦΙΛΙΑΤΩΝ144 Λίστα,η 0 ΦΙΛΙΑΤΩΝ145 Χαραυγή 0 ΧΑΡΑΥΓΗΣ

Page 194: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Page 195: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 196: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα118 Κορφές 0 ΚΡΟΥΣΩΝΑ119 Αηδονοχώρι 0 ΤΥΛΙΣΟΥ

Page 197: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 0ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 0

Page 198: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα99 Καλλιθέα,η 0 ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

100 Σαμικόν,το 0 ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ101 Πλάτανος,ο 0 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ102 Νεράιδα 0 ΦΟΛΟΗΣ103 Γιαννιτσοχώριον,το 0 ΖΑΧΑΡΩΣ104 Σχίνοι 0 ΖΑΧΑΡΩΣ105 Γεράκι 0 ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ106 Περιστέριον,το 0 ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ107 Βουλιαγμένη,η 0 ΠΗΝΕΙΑΣ108 Οινόη,η 0 ΠΗΝΕΙΑΣ109 Επιτάλιον,το 0 ΒΩΛΑΚΟΣ110 Ξυλοκέρα,η 0 ΙΑΡΔΑΝΟΥ111 Χανάκια,τα 0 ΙΑΡΔΑΝΟΥ112 Κολίριον,το 0 ΠΥΡΓΟΥ113 Καράτουλας,ο 0 ΩΛΕΝΗΣ114 Κλινδιά 0 ΩΛΕΝΗΣ115 Λατζόι 0 ΩΛΕΝΗΣ116 Μαγούλα 0 ΩΛΕΝΗΣ117 Μουζάκι 0 ΩΛΕΝΗΣ

Page 199: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Page 200: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 201: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα Δήμος94 Γλυφάδα,η 0 ΔΙΡΦΥΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ95 Θεολόγος,ο 0 ΔΙΡΦΥΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ96 Κάτω Σέτα 0 ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ97 Κάτω Σέτα,η 0 ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ98 Ταξιάρχες 0 ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Page 202: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0

Page 203: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα56 Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Αγνάντια (η)Δ.Κοιν.Αλεξανδρούπολης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ57 Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κίρκη (η)Κοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΚοιν. ΚίρκηςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ58 Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Λουτρά Τράίανουπόλεως (τα)Κοιν. Λουτρού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ59 Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Λουτρός (ο)Κοιν. Λουτρού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ60 Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Μάκρη (η)Κοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΚοιν. ΜάκρηςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ61 Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Πεύκα (τα)Κοιν. Λουτρού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ62 Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Γεμιστή (η)Κοιν. Πέπλου ΦΕΡΩΝ63 Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Δορίσκος (ο)Κοιν. Δορίσκου ΦΕΡΩΝ64 Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Ιτέα (η)Κοιν. Τριφυλλίου ΦΕΡΩΝ65 Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Καβησός (η)Κοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΚοιν. ΚαβησούΦΕΡΩΝ66 Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κήποι (οι)Κοιν. Πέπλου ΦΕΡΩΝ67 Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Καρωτή (η)Κοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΚοιν. ΚαρωτήςΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ68 Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Σιτοχώριον (το)Κοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΚοιν. ΣιτοχωρίουΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ69 Καβύλη,η 0 ΒΥΣΣΑΣ70 Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Δίκαια (τα)Κοιν. Δικαίων ΤΡΙΓΩΝΟΥ71 Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Δίλοφος (ο)Κοιν. Δικαίων ΤΡΙΓΩΝΟΥ72 Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Θεραπειό (το)Κοιν. Θεραπειό ΤΡΙΓΩΝΟΥ73 Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Μηλέα (η)Κοιν. Μηλέα ΤΡΙΓΩΝΟΥ74 Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Ορμένιον (το)Κοιν. Ορμενίου ΤΡΙΓΩΝΟΥ75 Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)Θέρμα (τα)- -76 Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)Λάκκωμα (το)- -77 Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)Ξηροπόταμος (ο)- -78 Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)Σαμοθράκη (η)- -79 Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Αγριάνη (η)Κοιν. Πρωτοκκλησίου ΟΡΦΕΑ80 Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Αμόριον (το)Κοιν. Αμορίου ΟΡΦΕΑ81 Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Γονικόν (το)Κοιν. Μικρού Δερειού ΟΡΦΕΑ82 Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κόρυμβος (ο)Κοιν. Μαυροκκλησίου ΟΡΦΕΑ83 Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κυριακή (η)Κοιν. Κυριακής ΟΡΦΕΑ84 Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Λάβαρα (τα)Κοιν. Λαβάρων ΟΡΦΕΑ85 Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Μάνδρα (η)Κοιν. Μάνδρας ΟΡΦΕΑ86 Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Μαυροκκλήσιον (το)Κοιν. Μαυροκκλησίου ΟΡΦΕΑ87 Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Μέγα Δέρειον (το)Κοιν. Μικρού Δερειού ΟΡΦΕΑ88 Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Μικρόν Δέρειον (το)Κοιν. Μικρού Δερειού ΟΡΦΕΑ89 Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Πετρόλοφος (ο)Κοιν. Μικρού Δερειού ΟΡΦΕΑ90 Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Πρωτοκκλήσιον (το)Κοιν. Πρωτοκκλησίου ΟΡΦΕΑ91 Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Ρούσσα (η)Κοιν. Μικρού Δερειού ΟΡΦΕΑ92 Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Σιδηροχώριον (το)Κοιν. Μικρού Δερειού ΟΡΦΕΑ93 Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Λυκόφως (το)Κοιν. Λυκόφωτος ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Page 204: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Page 205: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 206: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα198 Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)Μεγάλο Χωριό, (το)-199 Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)Μικρό Χωριό, (το)-200 Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)Βαθύ, (το)-201 Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)-202 Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)Ψέριμος, η (νησίς)-203 Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)Λειψοί, (οι)-204 Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)Αρκοί, οι (νησίς)-205 Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)Γρίγος, (ο)-206 Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)Κάμπος, (ο)-207 Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)Μάραθος, η (νησίς)-211 Όλυμπος 0212 Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)Αγία Μαρίνα, (η)-213 Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)Αρβανιτοχώριον, (το)-214 Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)Παναγία, (η)-215 Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)Πόλιον, (το)-216 Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)Φρύ, (το)-472 Εμπορειός, (ο)Εμπορειός, (ο)Εμπορειός, (ο)Εμπορειός, (ο)-473 Ξίσος, (το)Ξίσος, (το)Ξίσος, (το)Ξίσος, (το)-474 Πανορμίτης, (ο)Πανορμίτης, (ο)Πανορμίτης, (ο)Πανορμίτης, (ο)-475 Άγιος Αντώνιος, (ο)Άγιος Αντώνιος, (ο)Άγιος Αντώνιος, (ο)Άγιος Αντώνιος, (ο)Κοιν. Μεγάλου Χωριού476 Έριστος, (η)Έριστος, (η)Έριστος, (η)Έριστος, (η)Κοιν. Μεγάλου Χωριού477 Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Λιβάδια, (τα)Κοιν. Λιβαδίων478 Μεγάλον Χωρίον, (το)Μεγάλον Χωρίον, (το)Μεγάλον Χωρίον, (το)Μεγάλον Χωρίον, (το)Κοιν. Μεγάλου Χωριού479 Χάλκη, (η)Χάλκη, (η)Χάλκη, (η)Χάλκη, (η)-

Page 207: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δημοτική Ενότητα Δήμος- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ- ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ- ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ- ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ- ΛΕΙΨΩΝ- ΠΑΤΜΟΥ- ΠΑΤΜΟΥ- ΠΑΤΜΟΥ- ΠΑΤΜΟΥΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ- ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ- ΣΥΜΗΣ- ΣΥΜΗΣ- ΣΥΜΗΣ- ΤΗΛΟΥ- ΤΗΛΟΥ- ΤΗΛΟΥ- ΤΗΛΟΥ- ΧΑΛΚΗΣ

Page 208: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή ΕνότηταΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ

Page 209: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 210: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα42 Αμπελάκια 0 ΔΡΑΜΑΣ43 Νέα Σεβάστεια 0 ΔΡΑΜΑΣ44 Τιμόθεος 0 ΔΡΑΜΑΣ45 Καλλίφυτος 0 ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ46 Καλός αγρός 0 ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ47 Πανόραμα 0 ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ48 Κουδούνια 0 ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ49 Μαυροβάτος 0 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ50 Βαθύλακκος 0 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ51 Μυλοπόταμος 0 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ52 Νικοτσάρας 0 ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ53 Μεταμόρφωση Σωτήρος 0 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ54 Ξηροπόταμος 0 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ55 Χωριστή 0 ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Page 211: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Page 212: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 213: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα37 Κουνινά,η 0 ΑΙΓΙΟΥ38 Πλάτανος,ο 0 ΑΚΡΑΤΑΣ39 Νέος Ερινεός,ο 0 ΕΡΙΝΕΟΥ40 Άγιος Κωνσταντίνος 0 ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ41 Νεραντζιές 0 ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ

Page 214: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 0ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 0ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 0ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 0ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 0ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 0

Page 215: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

000000

Page 216: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα Δήμος308 Καλλονή 0 ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Page 217: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΝΗΣΩΝ 0 0

Page 218: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα30 Λιμίνη,η 0 ΑΡΤΑΙΩΝ31 Έλατος,ο 0 ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ32 Παντάνασσα 0 ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ33 Ροδαυγή,η 0 ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ34 Αθαμάνιον,το 0 ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ35 Βουργαρέλι,το 0 ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ36 Μεγάρχη 0 ΠΕΤΑ

Page 219: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ

Page 220: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

0 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 221: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα Δήμος23 Μαγούλιανα 0 ΒΥΤΙΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ24 Βαλτέτσι 0 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ25 Καλτεζές 0 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ26 Κεραστάρη 0 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ27 Κουβέλια 0 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ28 Χωτούσσα,η 0 ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ29 Μάκρη (η) 0 Μάκρη ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Page 222: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Περιφερειακή Ενότητα 0 0ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 0

Page 223: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα19 Ελληνικόν 0 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ20 Κόκλα 0 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ21 Κρύα Βρύση 0 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ22 Προσύμνα 0 ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Page 224: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή Ενότητα key matchΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 0 0ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 0 0ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 0 0ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 0 0

Page 225: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Α/Α Οικισμός Κοινότητα Δημοτική Ενότητα1 Λυσιμάχεια ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ2 Καμαρούλα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ3 Καστράκι ΣΤΡΑΤΟΥ4 Λεπενού,η ΣΤΡΑΤΟΥ5 ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ6 Στάνος ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ7 Καστράκι ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ9 Παλαιοχωράκι ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ10 Λουτρά Στάχτης ΠΥΛΛΗΝΗΣ11 Παλαιόπυργος ΠΥΛΛΗΝΗΣ12 Σίμος ΠΥΛΛΗΝΗΣ13 Στράνωμα ΠΥΛΛΗΝΗΣ14 Στύλια ΠΥΛΛΗΝΗΣ15 Φαμίλα 0 ΠΥΛΛΗΝΗΣ

Θύριον,το

Καστράκιον,το

Page 226: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

Δήμος Περιφερειακή ΕνότηταΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Page 227: Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 6Στάνος ... · 2020. 9. 20. · Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος 1Λυσιμάχεια

key match#N/A#N/A

Καστράκι ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A

0 0

ΛυσιμάχειαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΚαμαρούλα,ηΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Λεπενού,ηΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΘύριον,τοΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣτάνοςΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΚαστράκιΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Καστράκιον,τοΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠαλαιοχωράκιΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Λουτρά ΣτάχτηςΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠαλαιόπυργοςΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣίμοςΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΣτράνωμαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣτύλιαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ