μετά το...

of 196 /196
μετά το Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Προσανατολισμοί ∆ιεύθυνση Μέσης Γ ενικής Εκπαίδευσης

Embed Size (px)

Transcript of μετά το...

Page 1: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

μετά το Γυμνάσιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προσανατολισμοί∆ιεύθυνσηΜέσης ΓενικήςΕκπαίδευσης

Page 2: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Προσανατολισµοί µετά το ΓυµνάσιοΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Επιλογή πληροφοριών - Επιμέλεια: Nεκτάριος Κίκας, Καθηγητής Σ.Ε.Α.

Μαρία Μαρκίδου, Καθηγήτρια Σ.Ε.Α.

Ειρήνη Μουκταρούδη, Καθηγήτρια Σ.Ε.Α.

Αννίτα Επαμεινώνδα, Λειτουργός Γραφείου Δ.Μ.Τ.Ε.E.K

Εποπτεία: Λένα Νικολάου Επιθεωρήτρια Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Προϊσταμένη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Γλωσσική επιμέλεια: Αρετή Στυλιανού Aγγελική Κατσιάνη Ευαγγελία Χαραλάμπους (κεφάλαιο Γ΄ - 2019) Λειτουργοί Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Ηλεκτρονική Σχεδίαση: Xρύσης Σιαμμάς Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Φωτογραφικό Υλικό: Αρχείο Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρίνα Άστρα Ιωάννου Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Συντονισμός Έκδοσης: Xρίστος Παρπούνας Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Α΄ Έκδοση 2016B΄ Έκδοση 2017Γ΄ Έκδοση 2018Δ΄ Έκδοση 2019 (αλλαγή κεφαλαίου Γ΄)

Εκτύπωση: Printco Cassoulides Ltd

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΙSBN: 978-9963-54-227-7

Στο εξώφυλλο χρησιµοποιήθηκε ανακυκλωµένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόµενο από διαχείριση απορριµµάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Page 3: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Περιεχόµενα

Πρόλογος

Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου

1. Γυμνάσιο 10

2. Μετά το Γυμνάσιο τι; 11

Κεφάλαιο Β΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου

1. Λύκειο 14

• Α΄ Τάξη: Περιγραφή - Δομή 14

• Β΄ και Γ΄ τάξη: Περιγραφή - Δομή 18

• Εξεταζόμενα Μαθήματα/Εξετάσεις Μετάταξης 20

2. Μουσικό Σχολείο 23

3. Αθλητικό Σχολείο 27

Κεφάλαιο Γ΄ - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Tεχνικές και Eπαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 33

• Ειδικότητες Θεωρητικής Κατεύθυνσης 36

• Ειδικότητες Πρακτικής Κατεύθυνσης 105

Δ - Άλλες Εκπαιδευτικές Επιλογές

1. Σύστημα Μαθητείας Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 166 Ε

- Απογευματινά Μαθήματα

1. Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 172

2. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης 173

Παράρτημα

Φύλλα Εργασίας 178

Page 4: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 5: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρόλογος

Με την εισαγωγή του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος στη Μέση Εκπαίδευση, η Γ΄ τάξη γυμνασίου αποτελεί τον πρώτο σταθμό στη σταδιοδρομία του μαθητή1, όπου καλείται να πάρει τις πρώτες εκπαιδευτικές του αποφάσεις. Αυτό προϋποθέτει οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν ποια είναι τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητές τους και να είναι σε θέση να τα συνδέουν με τις διάφορες επιλογές που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Συνεπώς, η λήψη απόφασης σε αυτό το στάδιο προϋποθέτει σωστή ενημέρωση για τις επιλογές αυτές.

Το βιβλίο «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο» προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντλήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους. Για αυτόν τον λόγο, στο βιβλίο περιγράφεται λεπτομερώς το λύκειο με τη νέα του δομή, οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, οι κατευθύνσεις και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στη συνέχεια, περιγράφεται η τεχνική και επαγγελματική σχολή εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες που προσφέρει καθώς και άλλες εκπαιδευτικές επιλογές όπως το Σύστημα Μαθητείας και οι Εσπερινές Σχολές. Δίνονται, επίσης, πληροφορίες για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Το βιβλίο εμπλουτίστηκε, ακόμη, με υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επισκέψεις των καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα τμήματα της Γ΄ τάξης.

Η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών, σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική που παρέχεται στα σχολεία μπορεί αναμφισβήτητα να συμβάλει στη σωστή διαδικασία λήψης απόφασης, που οδηγεί σε μια επιτυχημένη εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

1 Σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο αρσενικό φύλο, εννοείται και το θηλυκό.

Δρ Ηλίας ΜαρκάτζιηςΔιευθυντής Μέσης Τεχνικής,Επαγγλματικής Εκπαίδευσηςκαι Κατάρτισης

Page 6: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 7: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην έκδοση αυτή βασίζονται στις τελευταίες αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος (Ν.Ω.Π.). Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές ή τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και θα συμπεριλαμβάνονται στην αναθεωρημένη έκδοση της ερχόμενης σχολικής χρονιάς.

Page 8: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 9: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟαNΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟY

Page 10: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

10 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α '

1. Γυμνάσιο

Το Ν.Ω.Π. στο Γυμνάσιο προσφέρει γενική μόρφωση, μέσα από την οποία επιδιώκεται τόσο ο εμπλουτισμός των γνώσεων του μαθητή όσο και η ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη και καλλιέργεια. Για αυτό, τα μαθήματα του Γυμνασίου αναφέρονται σε όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς γνώσεων και δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Η παρουσίαση των μαθημάτων του γυμνασιακού κύκλου στον πίνακα που ακολουθεί αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον μαθητή να σχηματίσει μία συνοπτική εικόνα του πρώτου κύκλου της Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η περαιτέρω εκπαίδευση.

NΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟY

ΤΑΞΗ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄1 Νέα Ελληνικά/Αγωγή του Πολίτη 5 5 6

2 Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία 4 4 4

3 Μαθηματικά 5 4 4

4 Φυσική 0 2 2

5 Χημεία 0 1 1

6 Βιολογία 2 1 2

7 Γεωγραφία 1 1 0

8 Ιστορία/Ιστορία της Κύπρου 2 2 3

9 Αγγλικά 3 3 2

10 Γαλλικά 2 2 2

11 Πληροφορική 2 2 2

12 Τέχνη 1 2 2

13 Μουσική 2 2 1

14 Φυσική Αγωγή/Πρ. Βοήθειες 3,5 3 3

15 Θρησκευτικά 2 2 2

16 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 1,5 1 1

17 Οικιακή Οικονομία 2 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 38 38 38

Εξεταζόμενα Μαθήματα στο Γυμνάσιο

Νέα Ελληνικά

Μαθηματικά

Φυσικά

Ιστορία

Page 11: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

11Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α '

2. Μετά το Γυμνάσιο τι; Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, οι μαθητές φτάνουν στον πρώτο σταθμό της πορείας τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου καλούνται να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή.Η επιλογή αυτή είναι μία προσωπική απόφαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πολλή σκέψη, προβληματισμό, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες με τον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή οδηγούν σε ισότιμα απολυτήρια, προσφέροντας τις ίδιες ευκαιρίες ως προς την επιλογή για συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και ως προς τόσο την άμεση αναζήτηση εργασίας. Αυτό που διαφοροποιεί τις δύο επιλογές είναι η καλλιέργεια διαφορετικού τύπου δεξιοτήτων, κάτι το οποίο αντανακλάται και στο διαφορετικό Αναλυτικό τους Πρόγραμμα. Το Λύκειο εστιάζει στην καλλιέργεια μίας γενικής μόρφωσης, την οποία συνθέτουν οι έξι κατευθύνσεις σπουδών. Η Τεχνική Εκπαίδευση, από την άλλη, εστιάζει στην ανάπτυξη της πρακτικής ευφυΐας των μαθητών, την οποία προάγουν οι διάφορες ειδικότητες θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης. Αυτό, συνεπάγεται τη διαφοροποίηση στη μέθοδο διδασκαλίας, αφού στις Τεχνικές Σχολές τα μαθήματα γίνονται, κυρίως, σε εργαστήρια με μικρούς αριθμούς μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία έχει πιο προσωπικό και άμεσο χαρακτήρα και οδηγεί στην αποδοτικότερη απορρόφηση γνώσεων.

Οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια, είναι οι παράγοντες που θα τους κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη επιλογή. Αν, δηλαδή, τα ενδιαφέροντα κάποιου μαθητή κλίνουν προς ένα θεωρητικό προσανατολισμό σπουδών γενικής παιδείας, τότε το Λύκειο θα του δώσει αντίστοιχες διεξόδους. Αν, από την άλλη, νιώθει ότι έχει ανεπτυγμένη περισσότερο την πρακτική του ευφυΐα και στοχεύει κυρίως σε σχολές με τεχνολογικό περιεχόμενο, τότε η Τεχνική Εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό υπόβαθρο για αυτόν.

Page 12: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 13: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟβNΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Page 14: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

14 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Α Τάξη:Περιγραφή - ∆οµή

• Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία• Ιστορία

• Μαθηµατικά• Φυσική

• Μαθηµατικά• Οικονοµικά

• Οικονοµικά• Αγγλικά

Η Α΄ Λυκείου είναι µία τάξη που περιλαµβάνει, κυρίως, µαθήµατα κοινού κορµού, τα οποία καλύπτουν 31 περιόδους την εβδοµάδα, και έχουν σκοπό να παρέχουν γενική και ολόπλευρη µόρφωση στους µαθητές. Παράλληλα, όµως, µε το κοινό πρόγραµµα µαθηµάτων, το Ν.Ω.Π. εισάγει από την Α τάξη την εµβάθυνση σε δύο µαθήµατα τα οποία ανήκουν σε µια από τις τέσσερις Ο.Μ.Π. Τα µαθήµατα αυτά διδάσκονται το καθένα κατά δύο περιόδους την εβδοµάδα, επιπλέον από αυτά του κοινού κορµού και έχουν σκοπό να οδηγήσουν τους µαθητές σε αντίστοιχες κατευθύνσεις σπουδών στη Β και Γ τάξη.

Στην Α Λυκείου, οι µαθητές εντάσσονται σε τµήµατα ανάλογα µε την Ο.Μ.Π., την οποία έχουν επιλέξει από τη Γ Γυµνασίου. Η επιλογή της Ο.Μ.Π. γίνεται στο µέσο περίπου της χρονιάς της Γ Γυµνασίου, για να γίνει έγκαιρα ο προγραµµατισµός και η οργάνωση των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών.

1η ΟΜΠ

2η ΟΜΠ

3η ΟΜΠ

4η ΟΜΠ

1. Λύκειο - Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου

Page 15: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

15Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Πίνακας 1 - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥΣτον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται το Ν.Ω.Π. της Α Λυκείου µε τις Ο.Μ.Π., οι οποίες παρουσιάζονται µε άλλο χρώµα.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΟΜΠ (2Χ2=4)

Α/Α Μαθήµατα Μαθήµατα Κοινού Κορµού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ

1 Νέα Ελληνικά/Αγωγή του Πολίτη 5

2 Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία 2 2

3 Μαθηµατικά 3 2 2

4 Φυσική 2 2

5 Χηµεία 2

6 Βιολογία 1

7 Ιστορία/Ιστορία της Κύπρου 2 2

8 Αγγλικά 2 2

9 Γαλλικά 2

10 Πληροφορική 2

11 Τέχνη 1

12 Μουσική 1

13 Φυσική Αγωγή 1,5

14 Θρησκευτικά 1,5

15 Σχεδιασµός και Τεχνολογία 2

16 Οικονοµικά 1 2 2

Σύνολα 31 4 4 4 4

Μερικά Σύνολα 31 4

Γενικό Σύνολο 35

Περιγραφές Μαθηµάτων Ο.Μ.Π. Α Λυκείου

Αγγλικά Α Λυκείου

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη του διαδικτύου έχουν καταστήσει την αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η πρώτη διεθνής γλώσσα στον κόσµο, ακόµα πιο χρήσιµη και απαραίτητη. Η αγγλική γλώσσα βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες, συνήθειες και τρόπους µάθησης. Τους επιτρέπει να διευρύνουν τις πολιτισµικές εµπειρίες τους και να αναπτύξουν θετική στάση και συµπεριφορά απέναντι στη διαφορετικότητα.

Οι καθηµερινές και συνεχείς απαιτήσεις και προκλήσεις µάθησης στον ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµι-κό χώρο, µέσα στον οποίο ο µαθητής ενεργοποιείται ως πολίτης, απαιτούν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ένα βασικό προσόν στη σύγχρονη κοινωνία, το οποίο εξασφαλίζει περισ-σότερες ευκαιρίες για επαγγελµατική αποκατάσταση. Η αγγλική γλώσσα είναι, χωρίς αµφιβολία, η πλέον καθιερωµένη γλώσσα στους τοµείς του εµπορίου, της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο δηµόσιο σχολείο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα.

Page 16: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

16 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία Α Λυκείου

Το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών επιδιώκει, µέσα από κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας στο πρωτότυπο ή από µετάφραση, την πνευµατική και ψυχική ανάπτυξη των µαθητών, τη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας και της οικουµενικότητας των ελληνικών αξιών και την καλλιέργεια δηµοκρατικού ήθους. Παράλληλα, στοχεύει στην κατανόη-ση απλών κειµένων της αττικής διαλέκτου και στη συνειδητοποίηση της ενότητας της ελληνικής γλώσσας.

Με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών επιδιώκεται, µε µια διδακτική προσέγγιση στηριγµένη σε παιδαγωγικές αρχές, οι µαθητές να:

• έρθουν σε επαφή µε τον αυθεντικό λόγο των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, συνειδητοποιώντας ότι η νέα ελλη-νική γλώσσα έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της

• γνωρίσουν τον λεξιλογικό θησαυρό του αρχαίου ελληνικού λόγου

• ασκηθούν στην ετυµολογική διερεύνηση των λέξεων και να γνωρίσουν γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα µέσα από κείµενα

• οδηγηθούν σταδιακά στην κατανόηση και την ερµηνεία απλών αρχαίων κειµένων.

Η µελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η οποία λειτουργεί ως φορέας της πνευµατικής δηµιουργίας των αρχαίων Ελλήνων οικοδοµεί την πολιτισµική µας ταυτότητα ενώ µέσω αυτής γίνονται αντιληπτές οι ταυτότητές µας τόσο ως Έλ-ληνες όσο και ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Ιστορία Α Λυκείου

Το µάθηµα της Ιστορίας είναι κατ' εξοχήν ανθρωπιστικό µάθηµα και απευθύνεται σε µαθητές µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήµη της Ιστορίας. Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι η καλλιέργεια της κριτικής και ιστορικής σκέψης και η διαµόρφωση της ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας, επιδιώκεται η συνεχής ανανέωση του ενδιαφέροντος των µαθητών για το ιστορικό παρελθόν και για τη διάσωση της ιστορικής µνήµης, µε στόχο τη διάπλαση ενεργών δηµοκρατικών πολιτών.

Μέσα από την επαρκή και πολυεπίπεδη γνώση του παρελθόντος, οι µαθητές θα αποκτήσουν, σταδιακά, τη σύνθετη εκείνη διανοητική δεξιότητα, που θα τους επιτρέπει όχι µόνο να ερµηνεύουν γεγονότα και ιστορικά φαινόµενα παλαιό-τερων εποχών, αλλά και να κατανοούν τους ποικίλους παράγοντες (ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτιστι-κούς, πολιτικούς κ.λπ.), που επηρεάζουν σύγχρονες καταστάσεις, ιδιαίτερα στο δικό τους ευρύ κοινωνικό και εθνικό περιβάλλον.

Η διδασκαλία του µαθήµατος διευκολύνεται µε τη χρήση των ειδικών αιθουσών Ιστορίας (εργαστηρίων), που είναι κατάλληλα εξοπλισµένες µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, ανακλαστικά διασκόπια, διαδραστικούς πί-νακες, οπτικοακουστικό υλικό, µικρές βιβλιοθήκες κ.λπ., και οι οποίες αξιοποιούνται από τους διδάσκοντες και τους µαθητές. Οι µαθητές αναλαµβάνουν την εκπόνηση ατοµικών/οµαδικών εργασιών (projects). Προβλέπονται, επίσης, οργανωµένες επισκέψεις σε µουσεία και ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους, µε σκοπό να κατανοούν οι µαθητές ιδιαίτερες πτυχές της ενότητας που διδάσκονται, µέσα από δραστηριότητες/εργασίες.

Το µάθηµα της Ιστορίας διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου σε τέσσερις (4) διδακτικές περιόδους την εβδοµάδα. Ειδικότερα, προστίθενται δύο (2) διδακτικές περιόδοι του µαθήµατος προσανατολισµού στις δύο (2) διδακτικές περιόδους του Κοι-νού Κορµού. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από την Εποχή του Λίθου µέχρι τη Ρωµαϊκή Εποχή. Τα διδακτικά εγχειρίδια είναι τα πιο κάτω:

1. Μαστραπάς Α. Ν., Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου, Από τους προϊστορικούς πολιτισµούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012

2. Παντελίδου Αγγ., Χατζηκωστή Κ., Χρίστου Ι., Ιστορία της Κύπρου, Από τη Νεολιθική µέχρι και τη Ρωµαϊκή εποχή, ΥΑΠ, Λευκωσία 1990

Σηµείωση: Οι βασικοί άξονες, οι ειδικοί σκοποί, οι δεξιότητες και η διδακτική µεθοδολογία του µαθήµατος της Ιστορίας περιγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 30-32.

Page 17: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

17Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Μαθηµατικά Α Λυκείου

Τα Μαθηµατικά, ως η βάση των θετικών επιστηµών και όχι µόνο, καλλιεργούν το πνεύµα και βοηθούν στην ολοκλήρω-ση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Οξύνουν τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου, όπως είναι η αντίληψη, η µνήµη και η φαντασία και αναπτύσσουν την καινοτοµία και την κριτική, δηµιουργική σκέψη.

Στη σηµερινή εποχή τα Μαθηµατικά είναι σηµαντικά, ως σχολικό µάθηµα, αφού αποτελούν τη βάση για τις επιστήµες (NORIS, 2012), και παρέχουν πρόσβαση σε προπτυχιακές επιστήµες, όπως η Ιατρική, η Μηχανολογία, οι Υπολογιστές, η Ψυχολογία, τα Οικονοµικά και οι Κοινωνικές Επιστήµες.

Γενικώς, η καλή γνώση των Μαθηµατικών χαρακτηρίζεται και ως οδηγός ζωής, αφού είναι το κατεξοχήν µάθηµα που αναπτύσσει την κριτική σκέψη και οδηγεί στην επίλυση πολλών προβληµάτων της καθηµερινότητας.

Το αναλυτικό πρόγραµµα των Μαθηµατικών στα σχολεία µας εδράζεται σε τέσσερις αρχές:

1. οι µαθηµατικές έννοιες διερευνώνται µε τρόπο που υποκινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των µαθητών

2. το αναλυτικό πρόγραµµα δίνει έµφαση στη λύση προβλήµατος

3. η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µαθηµατικής εκπαίδευσης

4. όλοι οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν εµπειρίες, µέσα από ένα ποιοτικό πρόγραµµα µαθηµατικών.

Το αναλυτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει, επίσης, το περιεχόµενο, τις διαδικασίες, τις εφαρµογές και γενικά τις εµπειρί-ες που αναµένεται να αναπτύξουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Το περιεχόµενο των Μαθηµατι-κών, όπως αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραµµα, υποδιαιρείται σε ενότητες για σκοπούς οργάνωσης και δόµησης. Οι ενότητες αναφέρονται στους Αριθµούς, στη Μέτρηση, στη Γεωµετρία, στην Άλγεβρα και στη Στατιστική-Πιθανότητες. Ο διαχωρισµός σε ενότητες περιεχοµένου δεν σηµαίνει ότι τα Μαθηµατικά που προτείνονται µπορούν να διδαχτούν ή να αναπτυχθούν ως µεµονωµένες θεµατικές ενότητες. Αντίθετα, οι ενότητες συνδέονται µεταξύ τους ή και συµπληρώνουν η µία την άλλη, ειδικότερα µε την υποβολή και επίλυση προβληµάτων και την έµφαση σε ενιαίες αρχές, που διέπουν τη µαθηµατική σκέψη και τον µαθηµατικό συλλογισµό.

Οικονοµικά Α Λυκείου

Σκοπός του µαθήµατος των Οικονοµικών είναι να προσφέρει στους µαθητές τις γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα διάφορα οικονοµικά φαινόµενα της καθηµερινής ζωής. Ακόµη, οι βασικές αυτές γνώσεις τούς βοηθούν να προχωρούν στη µελέτη της οικονοµικής επιστήµης σε µεγαλύτερο βάθος, για να σχηµατί-ζουν ιδίαν αντίληψη για τα οικονοµικά συστήµατα και τους οικονοµικούς νόµους που ρυθµίζουν τη ζωή µας στο εθνικό και διεθνές πλαίσιο.

Η Οικονοµική επιστήµη ως επιστήµη που µελετά κοινωνικά φαινόµενα, εστιάζει στα φαινόµενα της παραγωγής, της ζήτησης, της προσφοράς, της αποταµίευσης, των επενδύσεων, του πληθωρισµού, της ανεργίας, της φορολογίας κ.λπ. Έχει εφαρµογή στους περισσότερους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής και παράλληλα προσφέρει πολλές προοπτικές εργοδότησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα.

Στο συγκεκριµένο µάθηµα γίνεται ξεχωριστή αναφορά και στη Λογιστική, που στόχο έχει να βοηθήσει τους µαθητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες µε τις οποίες θα µπορέσουν να συνεχίσουν τη µελέτη της Λογιστικής σε υψηλότερο επίπεδο και να τους δώσει τη δυνατότητα να παρακαθίσουν σε εξωτερικές εξετάσεις, όπως για παράδειγ-µα εκείνες του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Λονδίνου (L.C.C.I.).

Η Λογιστική προσφέρει πολυάριθµες επιλογές για επαγγελµατική σταδιοδροµία, σε πολλούς τοµείς και κλάδους της οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υ-ναµικού αναφορικά µε τις ανάγκες απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονοµία 2017-2027 (ΑνΑ∆, 2017), η Λογιστική εξακολουθεί να είναι ένα από τα επαγγέλµατα µε τις µεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Page 18: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

18 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Ο.Μ.Π. Κατευθύνσεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου

1η Ο.Μ.Π.

Αρχαία Ελληνικά/ ΑρχαιογνωσίαΙστορία

· Κατεύθυνση Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών· Κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών· Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

2η Ο.Μ.Π.

ΜαθηµατικάΦυσική

· Κατεύθυνση Θετικών Επιστηµών - Βιοεπιστηµών - Πληροφορικής - Τεχνολογίας· Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

3η Ο.Μ.Π.

ΜαθηµατικάΟικονοµικά

· Κατεύθυνση Οικονοµικών Επιστηµών· Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

4η Ο.Μ.Π.

ΟικονοµικάΑγγλικά

· Κατεύθυνση Εµπορίου & Υπηρεσιών· Κατεύθυνση Καλών Τεχνών

Β και Γ τάξηΠεριγραφή - ∆οµή Στη µέση περίπου της χρονιάς της Α Λυκείου οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών τους, στην οποία τους οδηγεί η Ο.Μ.Π. που ακολουθούν. Η κατεύθυνση αυτή ξεκινά από τη Β τάξη και ολοκληρώνεται στη Γ τάξη. Οι τέσσερις (4) Ο.Μ.Π. οδηγούν στις έξι (6) κατευθύνσεις σπουδών, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα:

Πίνακας 2 - Ο.Μ.Π. και Κατευθύνσεις Β και Γ΄ Λυκείου

Φυσική Α Λυκείου

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους προς τη Φυ-σική, µέσα από τη θεωρητική κατανόηση των φυσικών εννοιών, την εργαστηριακή διερεύνηση και τη µελέτη µοντέλων και προσοµοιώσεων.

Ένας από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος της Φυσικής είναι η εξήγηση των φυσικών φαινοµαίνων που παρατη-ρούνται στον κόσµο µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως η δηµιουργία του σύµπαντος.

Στη διδακτέα ύλη περιλαµβάνεται η µελέτη κινήσεων, σε συνάρτηση µε τις αιτίες που τις προκαλούν, και στοιχεία από την κυµατική οπτική. Η ύλη είναι εκσυγχρονισµένη, καθώς περιλαµβάνει στοιχεία σύγχρονης Φυσικής, και εµπλουτι-σµένη µε αρκετά τεχνολογικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά ένθετα, που βοηθούν τον µαθητή να κατανοήσει τις πολλές διαστάσεις του µαθήµατος και τις καθοριστικές επιδράσεις που έχει η επιστήµη και η τεχνολογία σήµερα σε κάθε πτυχή της ζωής µας. Στο αναλυτικό πρόγραµµα προτείνεται µεγάλη ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων και µέσων, µε έµφαση στην πειραµατική διερευνητική εργασία σε οµαδοσυνεργατική προσέγγιση και στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως καθηµερινού εργαλείου, για λήψη και επεξεργασία µετρήσεων και πληροφοριών, για µοντελοποίηση φαινοµένων και για εποπτικοποίηση φυσικών φαινοµένων και τεχνολογικών εφαρµογών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ:

- Εισαγωγή στις Μετρήσεις

- Κινήσεις

- ∆υνάµεις – Νόµοι Νεύτωνα

- Έργο - Ενέργεια

- Γεωµετρική Οπτική

- Μηχανική των ρευστών σε ηρεµία

Page 19: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

19Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Πίνακας 3 - Κατευθύνσεις, Υποχρεωτικά και Επιλεγόµενα Μαθήµατα Β και Γ Λυκείου

ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Β΄ και Γ΄ Λυκείου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡ. (3Χ4=12) ή (2Χ4=8) ΕΠΙΛΕΓ. (1Χ4=4) ή (2Χ4=8)

1ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΓΙΚΗ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

3

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

∆ΙΚΤΥΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

4ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ - MARKETING

5ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ - MARKETING

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

6 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (µόνο στη Β΄ Λυκείου)

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι κατευθύνσεις σπουδών περιλαµβάνουν µαθήµατα τα οποία παρέχουν το υπόβαθρο για τις αντίστοιχες σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή για άλλες εκπαιδευτικές κι επαγγελµατικές επιλογές. Η κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει τέσσερα µαθήµατα εµβάθυνσης, δύο υποχρεωτικά και δύο επιλεγόµενα ή τρία υποχρεωτικά και ένα επιλεγόµενο.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας µε τα υποχρεωτικά κι επιλεγόµενα µαθήµατα εµβάθυνσης των κατευθύνσεων σπου-δών της Β΄ και Γ Λυκείου.

Page 20: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

20 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Εκτός από τα µαθήµατα της κατεύθυνσης σπουδών του µαθητή, η Β΄ και η Γ΄ τάξη διατηρούν στο Ν.Ω.Π. µαθήµατα κοινού κορµού, τα οποία έχουν σκοπό να διευρύνουν και να συµπληρώνουν την παιδεία των µαθητών.

Πίνακας 4 - Ωρολόγιο Πρόγραµµα Β΄ και Γ΄ Λυκείου – Μαθήµατα Κοινού Κορµού

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Α/Α Μαθήµατα Μαθήµατα κοινού κορµού Β΄ Λυκείου

Μαθήµατα κοινού κορµού Γ΄ Λυκείου

Μαθήµατα κατεύθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου (4Χ4=16)

1 Νέα Ελληνικά/Αγωγή του Πολίτη 5 6

2 Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία 1,5

3 Μαθηµατικά 3 3

4 Φυσική 1 1

5 Ιστορία/Ιστορία της Κύπρου 2 3

6 Αγγλικά 2 2

7 Φυσική Αγωγή/Πρώτες Βοήθειες 2,5

8 Φυσική Αγωγή 2

9 Θρησκευτικά 2 2

Σύνολα 19 19

Μερικά Σύνολα 19 19 16

Γενικό Σύνολο 35

Εξεταζόµενα Μαθήµατα ανά τάξη Α΄ Λυκείου

Oι µαθητές δίνουν εξετάσεις σε µαθήµατα, ανάλογα µε την Ο.Μ.Π. την οποία παρακολουθούν. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τα εξεταζόµενα µαθήµατα ανά Ο.Μ.Π.

Πίνακας 5 - Εξεταζόµενα µαθήµατα Α΄ Λυκείου

1η Ο.Μ.Π. 2η Ο.Μ.Π. 3η Ο.Μ.Π. 4η Ο.Μ.Π.

Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά

Μαθηµατικά κοινού κορµού

Μαθηµατικά προσανατολισµού

Μαθηµατικά προσανατολισµού

Μαθηµατικά κοινού κορµού

Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία προσανατολισµού

Φυσική προσανατολισµούΟικονοµικά προσανατολισµού

Οικονοµικά προσανατολισµού

Ιστορία προσανατολισµού

Χηµεία-Βιολογία Ιστορία κοινού κορµού Αγγλικά προσανατολισµού

Page 21: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

21Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Β΄ και Γ΄ τάξη

Τα εξεταζόµενα µαθήµατα για τη Β΄ και Γ΄ τάξη είναι τα Νέα Ελληνικά και τα τέσσερα (4) µαθήµατα εµβάθυνσης (υποχρεωτικά και επιλεγόµενο/α) της κατεύθυνσης την οποία ακολουθούν.

Εξεταζόµενα ΜαθήµαταΒ΄ και Γ΄ Λυκείου

1. Νέα Ελληνικά2. 3.4.5.

Μαθήµατα εµβάθυνσης

Εξετάσεις Μετάταξης ∆ιαδικασία αλλαγής κατεύθυνσης ή/και µαθηµάτων επιλογής

Οι µαθητές πρέπει να δώσουν εξετάσεις µετάταξης στις περιπτώσεις που επιθυµούν να:

• ακολουθήσουν στη Β΄ τάξη διαφορετική κατεύθυνση σπουδών από εκείνη/ες στην/στις οποία/ες τους οδηγεί η Ο.Μ.Π. που παρακολουθούν στην Α΄ τάξη

• µετακινηθούν στην Γ΄ τάξη σε άλλη κατεύθυνση σπουδών από αυτήν που φοιτούν στη Β΄ τάξη• αλλάξουν ένα ή δύο από τα επιλεγόµενα µαθήµατα στη Γ΄ τάξη, παραµένοντας στην ίδια κατεύθυνση.

Σχετικά µε τις εξετάσεις µετάταξης ισχύουν τα πιο κάτω:

• οι εξετάσεις θα διενεργούνται πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, σε χρόνο που θα ανακοινώνει το Υ.Π.Π.Α.Ν.• διοργανώνονται και διεξάγονται από το Λύκειο, στο οποίο φοιτούν ο µαθητές• στις εξετάσεις µπορούν να συµµετέχουν και ανεξεταστέοι µαθητές• ο βαθµός επιτυχίας στις εξετάσεις µετάταξης είναι 10/20 και άνω• η επιτυχία στις εξετάσεις ικανοποιεί το αίτηµα του µαθητή, νοουµένου ότι αυτός προάγεται στην επόµενη τάξη• νοείται ότι αν η σχολική µονάδα αδυνατεί να προσφέρει τη νέα επιλογή του µαθητή, τότε µπορεί να αλλάξει

σχολείο φοίτησης.

Συγκεκριµένα:

• Οι µαθητές που επιθυµούν να εισαχθούν στην κατεύθυνση των Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και προέρχονται από τη 2η ή 3η ή 4η Ο.Μ.Π., θα πρέπει να εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία προσα-νατολισµού και Ιστορία προσανατολισµού.

• Οι µαθητές που επιθυµούν να εισαχθούν στην Κατεύθυνση των Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και προέρχονται από τη 2η ή 3η ή 4η Ο.Μ.Π., θα πρέπει να εξεταστούν στην Ιστορία προσανατολισµού. Επιπλέ-ον, αν σκοπεύει κάποιος µαθητής να επιλέξει το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών, θα εξετάζεται και στα Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία προσανατολισµού.

• Οι µαθητές που επιθυµούν να εισαχθούν στην Κατεύθυνση των Θετικών Επιστηµών - Βιοεπιστηµών - Πλη-ροφορικής - Τεχνολογίας και προέρχονται από την 1η και 4η Ο.Μ.Π., θα εξετάζονται στα Μαθηµατικά προ-σανατολισµού και στη Φυσική προσανατολισµού. Αν προέρχονται από την 3η Ο.Μ.Π., θα εξετάζονται µόνο στη Φυσική προσανατολισµού.

• Οι µαθητές που επιθυµούν να εισαχθούν στην Κατεύθυνση των Οικονοµικών Επιστηµών και προέρχονται από την 1η Ο.Μ.Π., θα εξετάζονται στα Μαθηµατικά προσανατολισµού και Οικονοµικά προσανατολισµού. Αν προέρχονται από τη 2η Ο.Μ.Π., θα εξετάζονται στα Οικονοµικά προσανατολισµού και αν προέρχονται από την 4η Ο.Μ.Π., θα εξετάζονται στα Μαθηµατικά προσανατολισµού.

Page 22: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

22 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

• Οι µαθητές που επιθυµούν να εισαχθούν στην κατεύθυνση Εµπορίου και Υπηρεσιών και προέρχονται από την 1η και 2η Ο.Μ.Π., θα εξετάζονται στα Οικονοµικά προσανατολισµού και Αγγλικά προσανατολισµού. Αν προέρχο-νται από την 3η Ο.Μ.Π., θα εξετάζονται στα Αγγλικά προσανατολισµού.

Σηµείωση: Η εισδοχή στην κατεύθυνση Καλών Τεχνών γίνεται από όλες τις Ο.Μ.Π. χωρίς εξετάσεις µετάταξης.

Πίνακας Εξεταζόµενων Μαθηµάτων Μετάταξης από Ο.Μ.Π. Α τάξης προς Κατευθύνσεις Β τάξης

Β΄ Λυκείουγια Εισδοχή στην:

Μαθητής από την 1η Ο.Μ.Π.

Μαθητής από την 2η Ο.Μ.Π.

Μαθητής από την 3η Ο.Μ.Π.

Μαθητής από την 4η Ο.Μ.Π.

1η ΚατεύθυνσηΚλασικών και

Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΚΑΝΕΝΑ

1. Αρχαία Ελληνικά Αρχαιογνωσία2. Ιστορία

1. Αρχαία Ελληνικά Αρχαιογνωσία2. Ιστορία

1. Αρχαία Ελληνικά Αρχαιογνωσία2. Ιστορία

2η ΚατεύθυνσηΞένων Γλωσσών

και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνΚΑΝΕΝΑ

1. Ιστορία2. Αρχαία Ελληνικά

Αρχαιογνωσία (για όσους σκοπεύουν

να το επιλέξουν)

1. Ιστορία2. Αρχαία Ελληνικά

Αρχαιογνωσία (για όσους σκοπεύουν

να το επιλέξουν)

1. Ιστορία2. Αρχαία Ελληνικά

Αρχαιογνωσία (για όσους σκοπεύουν

να το επιλέξουν)

3η ΚατεύθυνσηΘετικών Επιστηµών

ΒιοεπιστηµώνΠληροφορικήςΤεχνολογίας

1. Μαθηµατικά2. Φυσική

ΚΑΝΕΝΑ 1. Φυσική1. Μαθηµατικά

2. Φυσική

4η ΚατεύθυνσηΟικονοµικών Επιστηµών

1. Μαθηµατικά2. Οικονοµικά

1. Οικονοµικά ΚΑΝΕΝΑ 1. Μαθηµατικά

5η ΚατεύθυνσηΥπηρεσιών

1. Οικονοµικά2. Αγγλικά

1. Οικονοµικά2. Αγγλικά

1. Αγγλικά ΚΑΝΕΝΑ

6η ΚατεύθυνσηΚαλών Τεχνών

ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ

Γ΄ τάξη

Οι µαθητές στη Γ τάξη µπορούν να δώσουν εξετάσεις µετάταξης, µε σκοπό να µετακινηθούν από τη µία κατεύθυνση σπουδών σε µία άλλη. Σε τέτοια περίπτωση, οι µαθητές θα εξετάζονται σε όλα τα µαθήµατα εµβάθυνσης της νέας κατεύθυνσης που δεν περιλαµβάνονταν στην κατεύθυνση από την οποία µετακινήθηκαν. Τα µαθήµατα αυτά είναι όλα τα υποχρεωτικά της Κατεύθυνσης, καθώς και αυτό/α που θα επιλέξουν.

Κάποιοι µαθητές µπορούν, επίσης, να δώσουν εξέταση µετάταξης σε ένα µάθηµα, µε σκοπό να αλλάξουν επιλεγόµενο µάθηµα της ίδιας κατεύθυνσης.

Page 23: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

23Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

2. Μουσικό Σχολείο

Η Κύπρος ανήκει σε μια οικογένεια χωρών με υψηλό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, με μακραίωνη πολιτιστική παράδοση, ειδικά στον τομέα της μουσικής.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) με τη δημιουργία του Μουσικού Λυκείου στη Λευκωσία και στη Λεμεσό το 2006, καθώς, επίσης, και την επέκταση του θεσμού στην Πάφο, Λάρνακα και Αμμόχωστο τον Σεπτέμβριο του 2012, έθεσε την πρόθεσή του για συμπόρευση της χώρας μας με τα πολιτισμικά και μουσικά δρώμενα της Ευρώπης. Αναγνωρίζοντας το ποιοτικό και αξιόλογο έργο αλλά και την πολύπλευρη προσφορά των Μουσικών Λυκείων, το Υ.Π.Π.Α.Ν., προχώρησε στην επέκταση του θεσμού στον γυμνασιακό κύκλο το 2015 στη Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο, ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες μάθησης και προετοιμασίας, ανασχεδιάζοντας και αποφορτίζοντας σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα σπουδών. Τη σχολική χρονιά 2016-2017 ο θεσμός επεκτάθηκε στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται οι μαθητές/μαθήτριες των Μουσικών Σχολείων, ως αυριανοί πολίτες,

να συμβάλουν στη μουσική και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας μας, τοποθετώντας την, ταυτόχρονα,

σε μια επάξια θέση που θα αφήνει το στίγμα της στον ευρύτερο παγκόσμιο πολιτισμό.

Σχεδιασμός ΠρογράμματοςΤα Μουσικά Σχολεία έχουν σχεδιαστεί μέσα στο πλαίσιο του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος στη μορφή του Ολοήμερου Σχολείου. Με την επέκταση του θεσμού στον γυμνασιακό κύκλο έχει επιτευχθεί ο στόχος να καταστούν τα Μουσικά Σχολεία εξατάξια. Οι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα των πρωινών μαθημάτων, με ενισχυμένο το μάθημα της Μουσικής σε όλες τις τάξεις και σε απογευματινό χρόνο το υπόλοιπο ειδικό πρόγραμμα.

Για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων το Υ.Π.Π.Α.Ν. φρόντισε ώστε να δημιουργηθεί η

απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή στα γυμνάσια και λύκεια όπου φιλοξενούνται τα Μουσικά Σχολεία. Συγκεκριμένα, τα Μουσικά Σχολεία φιλοξενούνται στα πιο κάτω σχολεία:

Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας – Παγκύπριο Γυμνάσιο

Μουσικό Σχολείο Λεμεσού – Λανίτειο Λύκειο και Γυμνάσιο

Μουσικό Σχολείο Λάρνακας – Λύκειο Αγ. Γεωργίου και Γυμνάσιο Δροσιάς

Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου – Λύκειο και Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων

Μουσικό Σχολείο Πάφου – Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και Νικολαΐδειο Γυμνάσιο

Δικαίωμα ΦοίτησηςΔικαίωμα φοίτησης, μέσω διεκδίκησης θέσης, έχουν όλοι οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στη Στ΄ Δημοτικού κάθε σχολικής χρονιάς αφού παρακαθίσουν σε εισαγωγικές ακροάσεις. Επίσης, κάθε σχολική χρονιά οργανώνονται κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β΄και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου, εάν και εφόσον υπάρχει κενή θέση και ο υποψήφιος έχει το αντίστοιχο επίπεδο ώστε να παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων. Το πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου προσφέρεται στους μαθητές του υπό τη μορφή της πλήρους υποτροφίας.

Εισαγωγικές και Κατατακτήριες ΕξετάσειςΗ περίοδος των ακροάσεων για τη σχολική χρονιά 2019-2020 προγραμματίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου 2019.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Α τάξη Γυμνασίου περιλαμβάνουν μια σειρά μουσικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα φιλικών προς τα παιδιά, με στόχο τη διάγνωση των μουσικών τους ικανοτήτων και προοπτικών. Οι προϋπάρχουσες μουσικές γνώσεις και δεξιότητες στην εκτέλεση κάποιου μουσικού οργάνου δεν αποτελούν προϋπόθεση εισδοχής.

Page 24: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

24 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Πιο συγκεκριμένα, στην Εισαγωγική Εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μουσικές δεξιότητες που αφορούν στα ακόλουθα:

• Ρυθμική αντίληψη και ικανότητα

• Μελωδική αντίληψη και ικανότητα

• Ακουστικές δεξιότητες

• Εκτέλεση μουσικού οργάνου – προαιρετικό.

Κατατακτήριες Εξετάσεις Εξατάξιων Μουσικών ΣχολείωνΟι κατατακτήριες εξετάσεις σε όλα τα Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου και περιλαμβάνουν:

• Γραπτές εξετάσεις θεωρίας. Το δοκίμιο περιλαμβάνει όλη την ύλη της θεωρίας, σολφέζ και ακουστικών αναλόγως της τάξης που διεκδικεί ο κάθε υποψήφιος.

• Εξετάσεις μουσικού οργάνου (Οι υποψήφιοι παρουσιάζουν σε Επιτροπή Αξιολόγησης δύο τουλάχιστον έργα στο επίπεδο του μουσικού οργάνου που ασχολούνται)

• Μελωδική και ρυθμική αντίληψη

Όλοι οι μαθητές που εξασφαλίζουν θέση στα Μουσικά Σχολεία απαραίτητα μεταγράφονται στα αντίστοιχα γυμνάσια ή λύκεια τα οποία φιλοξενούν τα Μουσικά Σχολεία.

Αναλυτικό ΠρόγραμμαΤο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου περιλαμβάνει ομαδικά και ατομικά μαθήματα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α τάξης Μουσικού Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θεωρία της Μουσικής (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Σολφέζ – Ακουστικά (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή

Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές

Παραδοσιακή Μουσική (Υ) 1 Διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων και τραγουδιών

Βυζαντινή Μουσική (Υ) 1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Σημειογραφία

Γνωρίζω το Πιάνο (ΕΕ) 1Ομαδικό μάθημα πιάνου σε μαθητές που δεν

διδάσκονται το συγκεκριμένο όργανο

Ο πρώτος χρόνος φοίτησης στο Μουσικό Γυμνάσιο ολοκληρώνεται σε δέκα (10) περιόδους εβδομαδιαίως:

• τέσσερις (4) περιόδους στον πρωινό κύκλο μαθημάτων και

• έξι (6) περιόδους σε απογευματινό χρόνο.

Σημείωση: (Υ) Υποχρεωτικό (ΥΕ) Υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν (ΕΕ) Ελεύθερη Επιλογή

Page 25: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

25Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β τάξης Μουσικού Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θεωρία της Μουσικής (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Σολφέζ – Ακουστικά (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή

Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές

Παραδοσιακή Μουσική (Υ) 1 Διδασκαλία παρ. οργάνων και τραγουδιών

Βυζαντινή Μουσική (Υ) 1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Σημειογραφία

Μουσική Δωματίου (ΥΕ) 1 Συμμετοχή σε Μουσικό Σύνολο

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ΄ τάξης Μουσικού Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αρμονία (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Σολφέζ – Ακουστικά (Υ) 3 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή

Όργανο Επιλογής (ΥΕ) 1Πιάνο ή άλλο όργανο αν έχει ολοκληρώσει με

επιτυχία το 3ο επίπεδο Πιάνου

Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές

Μουσική Δωματίου (ΥΕ) 1 Συμμετοχή σε Μουσικό Σύνολο

Μουσική Τεχνολογία (Υ) 1Μουσικά Προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς

Υπολογιστές

Μουσικά Σύνολα (ΥΕ) 1-2 Συμμετοχή σε Μουσικά Σύνολα

Οι μαθητές, μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλα Μουσικά Σύνολα του Σχολείου αρκεί να μη δημιουργείται σύγκρουση στο υπόλοιπο πρόγραμμα των μαθημάτων τους.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α τάξης Μουσικού Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αρμονία (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Σολφέζ – Ακουστικά (Υ) 2,5 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή

Όργανο Επιλογής (ΥΕ) 1Πιάνο ή άλλο όργανο, αν έχει ολοκληρώσει με

επιτυχία το 3ο επίπεδο Πιάνου

Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές

Μουσική Δωματίου (ΥΕ) 1 Συμμετοχή σε Μουσικό Σύνολο

Μουσική Τεχνολογία (Υ) 1Μουσικά Προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς

Υπολογιστές

Μουσικά Σύνολα (ΥΕ) 1-2 Συμμετοχή σε Μουσικά Σύνολα

Ο πρώτος χρόνος φοίτησης στο Μουσικό Λύκειο ολοκληρώνεται σε δωδεκάμιση (12,5) περιόδους εβδομαδιαίως:

• Τεσσερισήμισυ (4,5) περιόδους στον πρωινό κύκλο μαθημάτων

• Οκτώ - εννέα (8-9) περιόδους σε απογευματινό χρόνο.

Page 26: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

26 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β τάξης Μουσικού Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θεωρία της Μουσικής (Υ) 1 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Σολφέζ – Ακουστικά (Υ) 1 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Μουσικοί Πολιτισμοί (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή

Όργανο Επιλογής (ΥΕ) 1Πιάνο ή άλλο όργανο, αν έχει ολοκληρώσει

με επιτυχία το 3ο επίπεδο πιάνου

Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη χορωδία για όλους τους μαθητές

Μουσική Δωματίου (ΥΕ) 1 Συμμετοχή σε Μουσικό Σύνολο

Μουσικά Σύνολα (ΥΕ) 1-2 Συμμετοχή σε Μουσικά Σύνολο

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ τάξης Μουσικού Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αρμονία (Υ) 1 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Σολφέζ – Ακουστικά (Υ) 1 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Μουσικοί Πολιτισμοί (Υ) 1 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο

Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή

Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές

Μουσικά Σύνολα (ΥΕ) 1-2 Συμμετοχή σε Μουσικά Σύνολα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΕ)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένη Αρμονία και Μουσική Ορθογραφία (ΕΕ)

1-2Προετοιμασία για τις εξετάσεις ελληνικών και

ξένων πανεπιστημίων

Φωνητικό Σύνολο (ΕΕ) 1-2 Επιλογή μόνο για μαθητές λυκείου

Σύνολο Κρουστών (ΕΕ) 1-2 Επιλογή μόνο για μαθητές λυκείου

Μουσικά Σύνολα (ΕΕ) 1-2Αυτοσχεδιασμός, JAZZ, ROCK, Έντεχνο Ελληνικό

Τραγούδι (Β΄ Γυμνασίου έως Γ΄ Λυκείου)

Παραδοσιακός Χορός (ΕΕ) 1-2Επιλογή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου

έως Γ΄ Λυκείου

Βυζαντινός Χορός (ΕΕ) 1-2Επιλογή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου

έως Γ΄ Λυκείου

Οργανογνωσία - Ενορχήστρωση (ΕΕ)

1 Επιλογή για μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Μουσικό όργανο (ΕΕ) 1-2Για τους μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν

το δεύτερο μουσικό τους όργανο

Μουσική Θέατρο - Χορός (ΕΕ) 1-2 Επιλογή για μαθητές λυκείου

Ενδεικτικό/Πιστοποιητικό φοίτησης και Αναλυτική Βαθμολογία Μαθημάτων:

Στο τέλος κάθε τετραμήνου δίνεται στους μαθητές «Ενδεικτικό Επίδοσης» για όλα τα μαθήματα. Στο τέλος του Προγράμματος απονέμεται στους μαθητές, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία «Πιστοποιητικό Σπουδών» και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

Page 27: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

27Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

3. Αθλητικό Σχολείο

Η πολύ πετυχημένη πορεία του Αθλητικού Λυκείου καθιερώθηκε στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 2005. Η λειτουργία του Αθλητικού Λυκείου εφαρμόστηκε πιλοτικά στη Λευκωσία και στη Λεμεσό τη σχολική χρονιά 2006-2007 και επεκτάθηκε στη Λάρνακα, στην Πάφο και στο Παραλίμνι τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Αναγνωρίζοντας το ποιοτικό και αξιόλογο έργο των Αθλητικών Λυκείων, το Υ.Π.Π.Α.Ν. προχώρησε στην επέκταση του θεσμού στα Γυμνάσια με τη λειτουργία των Αθλητικών Γυμνασίων στη Λευκωσία και στη Λεμεσό τη σχολική χρονιά 2015-2016 και στη Λάρνακα, στην Πάφο και στην Αμμόχωστο τη σχολική χρονιά 2016-2017.

ΓυμνάσιοΤα Αθλητικά Γυμνάσια έχουν ως αποστολή τους την ενίσχυση της προπονητικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών - αθλητών/τριών, τη συνεχή αξιολόγηση και προώθηση των ταλέντων στον αθλητισμό, τη συνεχή παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου τους καθώς και την υιοθέτηση ορθής αθλητικής συμπεριφοράς («Ευ Αγωνίζεσθαι»).

Τρόπος λειτουργίας:

• προπόνηση τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, δύο (2) πρώτες περιόδους) σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους

• εργομετρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (Κ.Α.Ε.Κ.).

Ωράριο Λειτουργίας

• ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου, εκτός από τις δύο (2) πρώτες περιόδους της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής, κατά τις οποίες οι μαθητές/μαθήτριες προπονούνται σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους

• στην Α΄ Γυμνασίου οι ώρες προπόνησης εξοικονομούνται από: τρεις και μισή (3,5) περιόδους από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μία (1) περιόδο από τα μαθήματα Οικιακής Οικονομίας και Μουσικής καθώς και μισή (ο,5) περίοδο από το μάθημα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας.

• στη Β΄ Γυμνασίου γίνεται απαλλαγή τριών (3) ωρών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και μίας (1) περιόδου από τα μαθήματα Οικιακής Οικονομίας, Μουσικής και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας.

• στη Γ΄ Γυμνασίου γίνεται απαλλαγή τριών (3) ωρών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και μίας (1) περιόδου από τα μαθήματα Οικιακής Οικονομίας, Τέχνης και Πληροφορικής.

Διδακτικό ΠροσωπικόΟι προπονητές/τριες που επιλέγονται για την προπονητική δραστηριότητα των μαθητών/τριών είναι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, με εξειδικευμένη εμπειρία στην προπονητική του κάθε αθλήματος.

ΕποπτείαΤην ευθύνη της εποπτείας, αναλαμβάνει ένας/μια Βοηθός Διευθυντής/τρια Α΄ ή Βοηθός Διευθυντής/τρια ή καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής, ο/η οποίος/α εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο.

Αξιολόγηση Για την προπόνηση, δίνεται σύντομη περιγραφική αξιολόγηση κάθε τετράμηνο, σε ειδικό έντυπο. Κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίδοση του/της μαθητή/μαθήτριας, η συνέπειά του/της και η βελτίωση των αθλητικών του/της δεξιοτήτων.

Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΜε τη συμπλήρωση του κύκλου φοίτησης δίνεται από το σχολείο βεβαίωση φοίτησης στους/στις μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες των αθλητικών τμημάτων. Εκτός από τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας αναγράφονται το άθλημα, οι προβλεπόμενες περίοδοι προπόνησης (ετησίως) και ο αριθμός των απουσιών. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της βεβαίωσης είναι η τακτική φοίτηση.

Εργομετρικές Εξετάσεις

Οι αθλητές/αθλήτριες - μαθητές/μαθήτριες υποβάλλονται σε εργομετρικές εξετάσεις και αναλύσεις στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (Κ.Α.Ε.Κ.).

Page 28: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

28 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Αθλητικά Γυμνάσια θα πρέπει να πληρούν όλα τα πιο κάτω κριτήρια. Η τελική επιλογή θα γίνεται με βάση τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων ανά επαρχία.

• προπονητική δραστηριότητα σε ολυμπιακό άθλημα

• εγγεγραμμένοι σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους που υπάγονται στις Αθλητικές Ομοσπονδίες

• Για ατομικά αθλήματα, κατάκτηση 1ης - 3ης παγκύπριας θέσης σε αγώνες ομοσπονδιών και στο Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.). Επίσης, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η σειρά κατάταξης (ranking system) του μαθητή/μαθήτριας-αθλητή/αθλήτριας στα αθλήματα όπου εφαρμόζεται από την αρμόδια ομοσπονδία.

• Στα αθλήματα στίβου και κολύμβησης, η εισδοχή τους θα καθορίζεται και από προκαθορισμένες νόρμες επίδοσης, όπως θα καθορίζονται από τις ομοσπονδίες και από το γραφείο Φυσικής Αγωγής.

• Για ομαδικά αθλήματα διενεργείται πρακτική δοκιμασία αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων από ειδική επιτροπή, σε παγκύπριο επίπεδο.

• Παράλληλα με την αθλητική αξιολόγηση, λαμβάνεται υπόψη και το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών.

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Αθλητικό Γυμνάσιο και καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά τον Απριλίο (συγκεκριμένες ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών θα γνωστοποιούνται μέσω των ιστοσελίδων των Αθλητικών Σχολείων). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες και στις πινακίδες ανακοινώσεων του αντίστοιχου Αθλητικού Γυμνασίου. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής, διενεργείται άμεσα η εγγραφή του/της μαθητή/μαθήτριας-αθλητή/αθλήτριας στο Αθλητικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται στο σχολείο που καθορίζει η Σχολική Εφορεία της περιφέρειάς του/της.

Αθλητικά Γυμνάσια λειτουργούν: Λευκωσία: Γυμνάσιο Έγκωμης τηλ. 22666150

Λεμεσός: Λανίτειο Γυμνάσιο τηλ. 25692250

Λάρνακα: Γυμνάσιο Βεργίνας τηλ. 24824846

Πάφος: Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου τηλ. 26913263

Αμμόχωστος: Γυμνάσιο Παραλιμνίου τηλ. 23811644

Λύκειο Τα Αθλητικά Λύκεια έχουν ως αποστολή την ενίσχυση της αγωνιστικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών-αθλητών/τριών, την ακαδημαϊκή τους στήριξη, καθώς και την υιοθέτηση ορθής αθλητικής συμπεριφοράς («Ευ Αγωνίζεσθαι»).

Τρόπος λειτουργίας:

• προπόνηση τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, δύο (2) πρώτες περίοδοι) σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους

• εργομετρικές εξετάσεις/εξειδικευμένες αναλύσεις στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (Κ.Α.Ε.Κ.)

• ψυχολογική στήριξη

• δωρεάν ακαδημαϊκή στήριξη στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)

• δωρεάν ενισχυμένο πρόγευμα δύο φορές την εβδομάδα

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωινή Ζώνη

•Ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου, εκτός από τις δύο (2) πρώτες περιόδους της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής, κατά τις οποίες οι μαθητές προπονούνται σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους

•Στην Α΄ Λυκείου το ωράριο επεκτείνεται κατά μία (1) περίοδο μέχρι τις 14:15 (Τρίτη και Πέμπτη).

Page 29: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

29Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Απογευµατινή Ζώνη

• Την Τρίτη και την Πέμπτη προσφέρονται απογευματινά φροντιστηριακά μαθήματα για δύο (2)περιόδους ως εξής:

- Α΄ Λυκείου: 14:30-16:00 - Β΄ και Γ΄ Λυκείου: 13:45-15:15Τις μέρες αυτές προσφέρεται δωρεάν πρόγευμα.

Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης

Ακολουθείται ο τρόπος επιλογής μαθημάτων από τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (Ο.Μ.Π.), όπως αναφέρονται στο Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ν.Ω.Π.), με τις πιο κάτω διαφορές:

• Οι ώρες προπόνησης εξοικονομούνται από: μια και μισή (1,5) περιόδους από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μία (1) περιόδο από τα μαθήματα Γαλλικών και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας καθώς και μισή (0,5) περίοδο από το μάθημα των Θρησκευτικών.

• Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να πάρουν τα πιο πάνω μαθήματα ως φροντιστηριακά στην απογευματινή ζώνη, εάν το επιθυμούν.

Μαθήματα επιλογής Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Ακολουθείται ο τρόπος επιλογής μαθημάτων στις έξι (6) κατευθύνσεις, όπως αναφέρονται στο Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ν.Ω.Π.), με τις πιο κάτω διαφορές:

• υποχρεωτική επιλογή (κατ΄ εξαίρεση) το μάθημα Φυσικής Αγωγής

• εξεταζόμενο μάθημα Ολυμπιακής Παιδείας για τη Β΄ Λυκείου ένα τετράμηνο και για τη Γ΄ Λυκείου Παγκύπρια Εξέταση

• Όσοι μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο της Ιατρικής, θα πάρουν υποχρεωτικά το μάθημα της Βιολογίας πέραν του κανονικού σχολικού ωραρίου (Τρίτη-Πέμπτη, 13:45-15:00).

Διδακτικό Προσωπικό

• Οι καθηγητές/τριες των φροντιστηριακών μαθημάτων επιλέγονται κι εργάζονται με το καθεστώς των καθηγητών/τριών που εργάζονται στα Κ.Ι.Ε.

• Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται από καθηγητή/τρια του σχολείου, που διδάσκει το μάθημα στην πρωινή ζώνη

• Οι προπονητές/τριες που επιλέγονται για την προπονητική δραστηριότητα των μαθητών/τριών είναι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, με εξειδικευμένη εμπειρία στην προπονητική του κάθε αθλήματος.

Εποπτεία

Την ευθύνη της εποπτείας, αναλαμβάνει ένας/μία Βοηθός Διευθυντής/τρια Α΄ ή Βοηθός Διευθυντής/τρια ή καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής, ο/η οποίος/α εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο.

Αξιολόγηση

Για όλα τα μαθήματα της απογευματινής ζώνης καθώς και για την προπόνηση, δίνεται σύντομη περιγραφική αξιολόγηση σε κάθε τετράμηνο, σε ειδικό έντυπο. Κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίδοση του μαθητή/μαθήτριας-αθλητή/αθλήτριας, η συνέπειά του/της και η βελτίωση των αθλητικών του/της δεξιοτήτων.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με τη συμπλήρωση του κύκλου φοίτησης δίνεται από το σχολείο βεβαίωση φοίτησης στους μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες των αθλητικών τμημάτων. Εκτός από τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας-αθλητή/αθλήτριας, αναγράφονται το άθλημα, οι προβλεπόμενες περίοδοι προπόνησης (ετησίως) και ο αριθμός των απουσιών. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της βεβαίωσης είναι η τακτική φοίτηση.

Εργομετρικές Εξετάσεις

Page 30: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

30 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Οι μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες υποβάλλονται σε ειδικές εργομετρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (Κ.Α.Ε.Κ.).

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Αθλητικά Λύκεια θα πρέπει να έχουν αγωνιστική δραστηριότητα σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους που υπάγονται στις αθλητικές ομοσπονδίες, άθλημα/αγώνισμα που καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων και να πληρούν όλα τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Αθλητικά Κριτήρια

• 1η - 3η θέση στα παγκύπρια ατομικά πρωταθλήματα σχολικών και εξωσχολικών αγώνων της κατηγορίας τους

• 1η - 3 η θέση Παγκύπριων ομαδικών πρωταθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον 50% του συνόλου των αγώνων της χρονιάς κατάκτησης της θέσης ή δύο συμμετοχές σε αγώνα με την εθνική ομάδα

• Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη αθλητική χρονιά.

2. Ακαδημαϊκά κριτήρια

• Γενική βαθμολογία 15/20

• Διαγωγή Κοσμιοτάτη

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων επιλέγονται οι υποψήφιοι με την υψηλότερη αθλητική και ακαδημαϊκή επίδοση.

Διαδικασία εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινώνονται την εκάστοτε σχολική χρονιά) στα αντίστοιχα Αθλητικά Λύκεια, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες και στις πινακίδες ανακοινώσεων του αντίστοιχου Αθλητικού Λυκείου. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής, διενεργείται άμεσα η μετεγγραφή του/της μαθητή/μαθήτριας-αθλητή/αθλήτριας στο Αθλητικό Λύκειο.

Αθλητικά Λύκεια λειτουργούν:

Λευκωσία: Λύκειο Κύκκου Β΄ τηλ. 22662388

Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο τηλ. 25692050

Λάρνακα: Λύκειο Βεργίνας, τηλ. 24363993

Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ τηλ. 26932413

Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου τηλ. 23811644

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βασίλης Γιωργαλλάς, Κώστας Χατζηνικολάου, Σύμβουλοι Αθλητικού Σχολείου Υ.Π.Π.Α.Ν., 22809535

Page 31: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

31Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

Page 32: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 33: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟγΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (M.T.E.E.)

Page 34: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

34 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(ΤΕΣΕΚ)

H ΜΤΕΕ παρέχεται σε δώδεκα (12) Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα,

το Παραλίμνι, την Αυγόρου, την Πάφο και την Πόλη Χρυσοχούς.

Επίσης, λειτουργούν τμήματα του Κλάδου Ξενοδοχειακών στο Γυμνάσιο Αγρού και Λύκειο Έμπας.

Τμήματα Αμπελουργίας - Οινοποιίας και Τυροκομίας στο Γυμνάσιο Ομόδους και Τμήμα Κομμωτικής στο Λύκειο Έμπας.

Κατά Επαρχία λειτουργούνοι ακόλουθες ΤΕΣΕΚ:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΥ

Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΛΥΚΕΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ/ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ/ΑΥΓΟΡΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΑΣ/ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Page 35: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

35Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κατεύθυνση, Κλάδος και Ειδικότητα

Οι κλάδοι/ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρονται σε δύο κατευθύνσεις:

Θεωρητικη και Πρακτικη Κατευθυνση

Στη Θεωρητικη Κατευθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου και παρέχονται τα εφόδια στους/στις μαθητές/μαθήτριες για να συνεχίσουν

τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

Στην Πρακτικη Κατευθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα του κλάδου και στην προετοιμασία των μαθητών/τριών ώστε μετά την αποφοίτησή τους,

να είναι σε θέση να εργαστούν στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους κυρίως σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Κατα την εγγραφη τους στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν

την κατεύθυνση, τον κλάδο και την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν.

Page 36: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

36 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ειδικότητες Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Κλαδος Μηχανολογίας

Γενική Μηχανολογία

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Μηχανοκίνητα Οχήματα- Ηλεκτρολογία Οχημάτων

Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας/ Φυσικού Αερίου

Κλαδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

Κλαδος Αρχιτεκτονικης και Πολιτικης Μηχανικης

Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

Kλαδος Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα

Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου

Σχεδιασμός Ενδυμάτων

Κλαδος Γεωπονίας

Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες- Ζωική Παραγωγή

Κλαδος Υπηρεσιών

Τουριστικά

Λογιστικά

Κλαδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μοναδων Φιλοξενίας

Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

Κλαδος Βιομηχανικου Σχεδιασμου

Βιομηχανικός Σχεδιασμός ( Έρευνα, Σχεδιασμός και Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων)

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός

Κλαδος Ναυτιλιακών Επαγγελματων ΝαυτικοίΜηχανικοί Πλοίων

Κλαδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας Αμπελουργία - Οινοποιία

Κλαδος Αισθητικης Αισθητική

Από τη σχολικη χρονια 2019-2020 λειτουργουν οι εξης νέες ειδικότητες Θεωρητικης Κατευθυνσης:

Αμπελουργία - Οινοποιία

Γαλακτοκομία - Τυροκομία

Ναυτικοί

Μηχανικοί Πλοίων

Αισθητική

Page 37: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

37Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)

Τεχνικός Ελασματουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Κλαδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεωνκαι Αυτοματισμών

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών

Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

Κλαδος Δομικών Έργων και Κατασκευών

Τεχνίτης Δομικών Έργων

Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων

Κλαδος Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Γραφικές Τέχνες

Διακοσμητική

Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων

Κλαδος Γεωπονίας

Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Κλαδος Υπηρεσιών

Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων

Ιδιαίτεροι Γραμματείς

Κλαδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελματων

Μάγειροι - Τραπεζοκόμοι

Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων (Γ)

Κλαδος Αισθητικης - Κομμωτικης

Κομμωτική

Ειδικότητες Πρακτικής Κατεύθυνσης

Page 38: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

38 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Μηχανολογίας Γενική Μηχανολογία

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Μηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρολογία Οχημάτων

Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας/Φυσικού Αερίου

Page 39: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

39Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος Μηχανολογίας περιλαμβάνει τις ειδικότητες Γενική Μηχανολογία, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων, Μηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρο-λογία Οχημάτων και Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τη σημασία της Μηχανικής Επιστήμης και του Μηχανολογικού Σχεδιασμού στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων και κα-τασκευών. Με τα εργαστηριακά μαθήματα που αποτελούν την αποδοτικότερη μέθοδο διδασκαλίας της ειδικότητας, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτή-των και ικανοτήτων των μαθητών/τριών.

Στη Θεωρητική Κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνολογικά μαθήμα-τα του κλάδου και παρέχονται τα εφόδια στους/στις μαθητές/ριες για να συνε-χίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

Page 40: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

40 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γενική ΜηχανολογίαΗ Γενική Μηχανολογία αποτελεί σήμερα το κύριο μέσο για την ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγικής διαδικα-σίας σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα της βιομηχανίας και γενικά της οικονομικής δραστηριότητας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά (+3 επιλεγόµενο) 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3*

Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο 3

Μηχανική Επιστήµη 2*

Μηχανολογικό Σχέδιο 3

Εφαρµοσµένη Μηχανική Επιστήµη Ι 2*

Εφαρµοσµένη Μηχανική Επιστήµη ΙΙ 3*#

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής 1

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρµοστηρίου 2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου 2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων 2

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι 3*

Εργαστήρια Μηχανουργείου – Εφαρµοστηρίου Ι 3

Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο 3

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ 3*

Εργαστήρια Μηχανουργείου – Εφαρµοστηρίου ΙΙ 3

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 41: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

41Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου ή/και της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας μπορεί να εργαστεί σε:

•δημόσιο τομέα - υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

•τεχνικές εταιρείες και μελετητικά ραφεία

•βιομηχανικές μονάδες

•παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

•ξενοδοχειακές μονάδες

•νοσοκομεία

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

•ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 42: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

42 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Οι Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που σχετίζεται με τις οικοδομι-κές κατασκευές, με αυξανόμενο ρόλο στην οικοδομική βιομηχανία λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων υλικών κατασκευής των οικοδομών αλλά και αυξανόμενων απαιτήσεων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά (+3 επιλεγόµενο) 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3*

Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο 3

Μηχανική Επιστήµη 2* Μηχανολογικό Σχέδιο 3

Εφαρµοσµένη Μηχανική Επιστήµη Ι 2*

Εφαρµοσµένη Μηχανική Επιστήµη ΙI 3*#

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής 1

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων

4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων 2

Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων I 3*

Εργαστήρια Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων I 3Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων II 3*

Σχέδιο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων 3

Εργαστήρια Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων II 3

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Mηχανολογικές Eγκαταστάσεις Kτηρίων

Page 43: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

43Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε, οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να πα-ρακαθήσει σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου ή/και της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων μπορεί να εργαστεί σε:

•δημόσιοτομέα – υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

•τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία

•βιομηχανικές μονάδες

•παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

•ξενοδοχειακές μονάδες

•νοσοκομεία

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

•ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 44: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

44 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μηχανοκίνητα Οχήματα- Ηλεκτρολογία Οχημάτων

Η ειδικότητα Μηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρολογία Οχημάτων συνδυάζει τη μηχανική και την ηλεκτρολογία/ηλεκτρονικά οχημάτων.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά (+3 επιλεγόµενο) 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3*

Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο 3

Μηχανική Επιστήµη 2* Μηχανολογικό Σχέδιο 3

Εφαρµοσµένη Μηχανική Επιστήµη Ι 2*

Εφαρµοσµένη Μηχανική Επιστήµη ΙΙ 3*#

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία Μηχανοκίνητων Οχηµάτων I 3

Εργαστήρια Μηχανοκίνητων Οχηµάτων I 3

Τεχνολογία Μηχανοκίνητων Οχηµάτων IΙ 4*

Εργαστήρια Μηχανοκίνητων Οχηµάτων IΙ 3

Σχέδιο Μηχανοκίνητων Οχηµάτων 3

Τεχνολογία Μηχανοκίνητων Οχηµάτων IΙΙ 3*

Εργαστήρια Μηχανοκίνητων Οχηµάτων IΙΙ 2

∆ιάγνωση Βλαβών στα Οχήµατα 1

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας (Ι & ΙΙ) Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 45: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

45Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε, οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρολογία Οχημάτων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου ή/και της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρολογία Οχημάτων μπορεί να εργαστεί σε:

•δημόσιο τομέα - υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

•επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενες με την επισκευή, συντήρηση και διάγνωση αυτοκινήτων

•επιχειρήσεις εμπορίας (αυτοκινήτων, ανταλλακτικών ειδών), σχετιζόμενες με το αυτοκίνητο

•επιχειρήσεις μετατροπών / βελτιώσεων κινητήρων και συστημάτων αυτοκινήτου

•υπηρεσίες και οργανισμούς τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)

•αυτοκινητοβιομηχανίες

•ως ελεύθερος επαγγελματίας.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

•ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

•ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 46: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

46 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών ΕφαρμογώνΗλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

Page 47: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

47Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος της Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών προσφέρεται και στις δύο Κατευθύνσεις: Τη Θεωρητική και την Πρακτική. Η Θεωρητική Κα-τεύθυνση περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονι-κοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός.

Παράλληλα, η Πρακτική Κατεύθυνση περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπο-λογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών και Τεχνικός Οικιακών Συσκευών Ψύξης και Κλιματισμού.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθή-τριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται γενικά θέματα Βασικής Ηλεκτρολογί-ας, Τεχνικού και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου σε Η.Υ και θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγουν, διδάσκονται τα αντίστοιχα Τεχνολογικά και Εργαστηριακά μαθή-ματα. Τα μαθήματα αυτά τούς βοηθούν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για περαιτέρω ακαδημαϊκή ή επαγγελματική ενασχόληση με θέματα της ειδικότητάς τους.

Στη Θεωρητική Κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνολογικά μαθή-ματα του κλάδου και παρέχονται τα εφόδια στους/στις μαθητές/μαθήτριες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

Αντίστοιχα, στην Πρακτική Κατεύθυνση, χωρίς να αποκλείει στους/στις μα-θητές/μαθήτριες την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τους προετοιμάζει να ενταχθούν στη βιομηχανία και να εξασκήσουν το επάγγελμα που επέλεξαν.

Page 48: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

48 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Η νέα ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που προσφέρεται στη Θεωρητική Κατεύθυνση του Κλάδου Ηλεκτρο-λογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών δεν έχει σκοπό να ανυψώσει το επίπεδο των αποφοίτων των Τεχνικών Σχολών σε Πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά να τονίσει την τάση της ειδικότητας να προετοιμάσει μαθητές, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, για να συνεχίσουν σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί είναι αυτοί που εμπλέκονται πρώτοι με τις νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να είναι η πιο απαραίτητη ειδικότητα σε σχεδόν όλους τους χώρους δράσης των μηχανικών. Ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης με θέματα σχεδιασμού, έρευνας και βιομηχανικής παραγωγής.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Ηλεκτρολογία Ι 3*

Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2

Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4*

Ηλεκτρολογία ΙΙ 3*

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Η.Υ. 2

Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς 3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 4*

Ηλεκτρολογία ΙΙΙ 4*#

Τεχνολογία και Εργαστήρια Αυτοµατισµών 3*

Ηλεκτρικές Μηχανές 2

Μικροελεγκτές και Εφαρµογές Ροµποτικής 3

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 49: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

49Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορεί να εργαστεί σε:

• εργοληπτικές εταιρείες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

• εταιρείες τοποθέτησης συστημάτων συναγερμού και πυροπροστασίας

• εργοστάσια κατασκευής πινάκων διανομής και αυτοματισμών

• ξενοδοχειακές και βιομηχανικές μονάδες

• ημικρατικούς οργανισμούς για ηλεκτρολογικές εργασίες όπως Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., Αρχή Λιμένων κ.ά.

• γραφεία συμβούλων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. και Πληροφορικής (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. (ΑΕΙ Ελλάδας)

• Electrical Engineering (Ξένα Πανεπιστήμια)

• Electrical Engineering - Power (Ξένα Πανεπιστήμια)

• Electrical Engineering - Automation (Ξένα Πανεπιστήμια)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 50: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

50 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας και να ασχοληθούν περαιτέρω με τους Η.Υ, με τις αρχές, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και θεμελίωση Δικτύων Η.Υ και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και με τις εφαρμογές τους.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Ηλεκτρολογία Ι 3*

Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών 3*

Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών 3

Τεχνολογία και Εργαστήρια Η.Υ. και Περιφερειακών 3

Ηλεκτρολογία ΙΙ 3

∆ίκτυα Η.Υ. Ι 3* Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3*

Εφαρµογές Προγραµµατισµού 3

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ 4*#

Εργαστήρια Η.Υ. 2

∆ίκτυα Η.Υ. ΙΙ 3*

Μικροελεγκτές και Εφαρµογές Ροµποτικής 3

Eφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρoνικοί Υπολογιστές,Δίκτυα και Επικοινωνίες

Page 51: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

51Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες μπορεί να εργαστεί σε:

• εταιρεία ή/και οργανισμό (ιδιωτικό, δημόσιο, ημικρατικό) που χρησιμοποιεί συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

• εταιρείες εισαγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικού επικοινωνιακού εξοπλισμού

• επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εγκατάσταση δικτύων και συστημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού

• ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα της πληροφορικής.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. και Πληροφορικής (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Σχετικές ειδικότητες σε πανεπιστήμια της Ελλάδας

• Σχετικές ειδικότητες σε ξένα πανεπιστήμια

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 52: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

52 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΗ ειδικότητα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει σκοπό να προσφέρει στο μαθητή/μαθήτρια τις απαραίτητες γνώ-σεις και δεξιότητες που θα χρειαστεί για να συνεχίσει με «Πράσινες σπουδές» σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευ-τικά Ιδρύματα. Σπουδάζοντας κανείς στην ειδικότητα Μηχανικός ή Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γί-νεται περιζήτητος επαγγελματίας που αναλαμβάνει τις τεχνικές μελέτες και τις σχετικές εγκαταστάσεις, με στόχο την πλέον αποτελεσματική αξιοποίηση της αιολικής, γεωθερμικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Ο/Η Μηχανικός Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΜΑΕ) ασχολείται με την καταγραφή και ανάπτυξη εναλλακτικών παρο-χών ενέργειας. Εντοπίζει ευκαιρίες για οικονομική χρήση ενέργειας, επιβλέπει εργασίες κατασκευής για εγκατα-στάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, συγκεντρώνει και αναλύει στοιχεία, επιθεωρεί και ελέγχει ενεργεια-κά συστήματα, συντάσσει εκθέσεις, διευθύνει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή έργων διατήρησης ενέργειας κτλ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 4* 4* 4*Χηµεία 1Φυσική 3* 5* 5*Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Ηλεκτρολογία Ι 3*

Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2

Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 Τεχνολογία Συστηµάτων Ενέργειας 3* Ηλεκτρολογία ΙΙ 3*

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Η.Υ. 2

Συστήµατα Αυτοµατισµών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 2 Τεχνολογία Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 3* Εφαρµοστήριο - Συγκολλήσεις 2

Ηλεκτρολογία ΙΙΙ 4*#

Τεχνολογία και Εργαστήρια Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων 4*

Ηλεκτρικές Μηχανές 2

Ανεµογεννήτριες 2

Eφαρµογές Η.Υ. 2 Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα tεχνολογικά μαθήματα eιδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 53: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

53Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Εκτιμάται ότι στο εγγύς μέλλον η παγκόσμια βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα δημιουργήσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλησης).

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορεί να εργαστεί σε:

• επιχειρήσεις που εισάγουν, εγκαθιστούν και συντηρούν φωτοβολταϊκά συστήματα

• βιομηχανίες που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά συστήματα

• επιχειρήσεις που εισάγουν, εγκαθιστούν και συντηρούν συστήματα αιολικής ενέργειας

• σταθμούς παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα

• περιβαλλοντικά γραφεία και εργαστήρι

• υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου

• ως ελεύθερος επαγγελματίας, αφού εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. και Πληροφορικής (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. (ΑΕΙ Ελλάδας)

• Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΙΕΚ – Ελλάδα)

• Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας (Ελληνικά Πανεπιστήμια)

• Renewable Energy Sources (Ξένα Πανεπιστήμια)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 54: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

54 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

H ειδικότητα Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός προσφέρει στους/στις μαθητές/μαθήτριες βασικές γνώ-σεις και τους βοηθά να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες, στην ανάπτυξη, λειτουργία, και προγραμματισμό ψη-φιακών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, ιστοσελίδων, πολυμεσικών εφαρμογών και επεξεργασία βίντεο, εικόνας και ήχου.Αναλυτικά, το αντικείμενο σπουδών της Ψηφιακής Τεχνολογίας και του Προγραμματισμού αφορά στην ηλεκτρονική και τις εφαρμογές της, στην πληροφορική, στο διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο βασικού προγραμματισμού (software).

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας 2

Εφαρµογές Προγραµµατισµού Ι 3*

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι 3*

∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 3

Εφαρµογές Προγραµµατισµού ΙΙ 3*

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι 3* Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ 3

Βάσεις ∆εδοµένων 3

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ 4*#

Εφαρµογές Προγραµµατισµού ΙΙΙ 3*

Εφαρµογές Ψηφιακής Τεχνολογίας 2

Μικροελεγκτές και Εφαρµογές Ροµποτικής 3

Eφαρµογές Η.Υ. 2 Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 55: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

55Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες μπορεί να εργαστεί σε επιχει-ρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικούς, κρατικούς και ημικρατικούς) που ασχολούνται με:

• δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων

• συστήματα ρομποτικής, μικροελεγκτές, ευφυή συστήματα κ.ά.

• δημιουργία και ανάπτυξη λογισμικού

• συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. και Πληροφορικής (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• σχετικές ειδικότητες σε πανεπιστήμια της Ελλάδας

• σχετικές ειδικότητες σε ξένα πανεπιστήμια

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 56: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

56 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Αρχιτεκτονικης και Πολιτικης ΜηχανικηςΑρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

Page 57: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

57Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος της Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβάνει μια ειδικότητα με τον ίδιο τίτλο.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία θα ειδικευθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, στη Θεωρητική Κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου και παρέχονται τα εφόδια στους/στις μαθητές/μαθήτριες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν μετά την αποφοίτη-σή τους σε τομείς σχετικούς με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει. Πέραν τούτου, μέσα από τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας επιτυγχά-νεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και της ικανότητάς τους να ερευνούν, να πειραματίζονται και να μαθαίνουν για τα πρακτικά θέματα που θα συναντήσουν στην ειδικότητα που θα ακολουθήσουν.

Page 58: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

58 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Αρχιτεκτονικης και Πολιτικης Μηχανικης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και η επιστήμη του σχεδιασμού του χώρου στον οποίο ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό κάθε κοινωνίας.Η Πολιτική Μηχανική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την τεχνική πλευρά του σχεδιασμού, της κατασκευής και συντήρησης έργων και αντιπροσωπεύει την τεχνολογική εξέλιξη κάθε κοινωνίας.Ο/Η Αρχιτέκτονας και ο/η Πολιτικός Μηχανικός οραματίζονται και διαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο ο άν-θρωπος ζει και δημιουργεί. Εργάζονται και δημιουργούν με γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, με οδηγό την αγάπη και τον σεβασμό προς το περιβάλλον και με εφόδια τις γνώσεις, τη φαντασία, την κριτική σκέψη και άποψη, τη λογική και πρακτική σκέψη και δράση, την ικανότητα για συνεργασία και την αυτοπεποίθηση.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Τεχνικό Σχέδιο 4*

Αρχιτεκτονικές - Στατικές Σχεδιάσεις 2*

Στατικό Σχέδιο 3

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3*#

Σχεδίαση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 2

∆οµικά Υλικά - Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρµογές 4 3

Μηχανική και Κατασκευές 2* 2* 3*#

Αρχιτεκτονική ∆ηµιουργία 3

Μετρήσεις Ποσοτήτων 3

Τοπογραφία 2

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα (κοινού κορµού και ειδικότητας) 4 4

* Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 59: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

59Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Επιλεγόμενα μαθήματα:

Τα επιλεγόμενα μαθήματα είναι κοινού κορμού ή ειδικότητας, μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα και χωρίζονται σε μαθήματα Εμβάθυνσης, Ενίσχυσης, Εμπλουτισμού και Εξειδίκευσης.

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής μπορεί να εργαστεί ως:

• ελεύθερος επαγγελματίας

• εργοδοτούμενος σε:

•αρχιτεκτονικά/τεχνικά γραφεία

•ακαδημαϊκά ιδρύματα

•γραφεία τοπογράφων μηχανικών

•εργοληπτικές εταιρείες (κατασκευή/συντήρηση/επιδιόρθωση οικοδομικών και τεχνικών έργων)

•δημόσια υπηρεσία (Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες)

•ημικρατικούς οργανισμούς

•τοπική αυτοδιοίκηση

•εταιρείες ανάπτυξης γης

•βιομηχανίες παραγωγής οικοδομικών και διακοσμητικών προϊόντων

•πώληση και προώθηση οικοδομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι και ειδικότητες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

•Αρχιτέκτονας

•Αρχιτέκτονας Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων

•Πολεοδόμος

•Αρχιτέκτονας Τοπίου

•Αρχιτέκτονας Εσωτερικού Χώρου

•Πολιτικός Μηχανικός

•Υδραυλικός Μηχανικός

•Εδαφομηχανικός

•Μηχανικός Λιμενικών και Θαλασσίων Έργων

•Μηχανικός Περιβάλλοντος

•Μηχανικός Ενέργειας

•Τοπογράφος

•Επιμετρητής Ποσοτήτων κ.ά.

• Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Κύπρου και Ελλάδας.

• Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να σπουδάσουν στο εξωτερικό, όπως και οι απόφοιτοι των Λυκείων, πληρώντας τις προϋποθέσεις εισδοχής του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 60: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

60 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Kλαδος Εφαρμοσμένων ΤεχνώνΣχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα

Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου

Σχεδιασμός Ενδυμάτων

Page 61: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

61Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος των Εφαρμοσμένων Τεχνών περιλαμβάνει τις ειδικότητες Σχεδι-ασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών, Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου, Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μα-θήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαί-σιο αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τη σημασία της καλλιτεχνικής έρευνας, παράγουν ιδέες και εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση, μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στις Εφαρμοσμένες Τέχνες. Μέσα από τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της ικανότητάς τους να ερευνούν, να πειραματίζονται και να παράγουν δημιουργικά.

Στη Θεωρητική Κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου, τα οποία παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια στους/στις μαθητές/μαθήτριες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

Page 62: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

62 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Το γνωστικό αντικείμενο Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδια-φέροντα, σύγχρονα τεχνολογικά αντικείμενα και η συγκεκριμένη ειδικότητα καλύπτει τα πεδία της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου, ξυλοκατασκευών και του Σχεδιασμού Επίπλου. Με την έκρηξη που γνωρίζει η εξάπλωση του σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων, με τη βοήθεια Η.Υ. και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων και κατασκευών με σύγχρονα υλικά, η ειδικότητα αναδιορ-γανώνεται και εκσυγχρονίζεται καθημερινά. Η Κύπρος έχει ανάγκη από νέους, σύγχρονους Σχεδιαστές, Κατα-σκευαστές και Τεχνολόγους Ξύλου & Επίπλου υψηλής ποιοτικής στάθμης. Η ειδικότητα καλλιεργεί και προάγει τη γνώση στους τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασμού επίπλου. Ως εκ τούτου, η ειδικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής της γνώσης.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 4* 4* 4*Χηµεία 1Φυσική 3 2 2Αγγλικά 2* 4* 4*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2Αρχές Σύνθεσης 2Ψηφιακός Σχεδιασµός 2Ιστορία του Ντιζάιν 2 2Βιοµηχανική Σχεδίαση Εφαρµοσµένων Τεχνών 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου Ι 3*Σχέδιο Επίπλου και Αντικειµένων Ι 2*Εργαστήριο Επίπλου και Αντικειµένων Ι 3Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙ 3*Τεχνολογία και Εργαστήριο Επίπλου και Αντικειµένων 3*Ψηφιακός Σχεδιασµός Επίπλου και Αντικειµένων Ι 2Βιοµηχανικό Σχέδιο Επίπλου και ΑντικειµένωνΕργαστήριο Ξύλου και Επίπλου ΙΙΤεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ 3*#Σχέδιο Επίπλου και Αντικειµένων ΙΙ 2*Εργαστήριο Επίπλου και Αντικειµένων ΙΙ 3Ψηφιακός Σχεδιασµός Επίπλου και Αντικειµένων ΙΙ 2Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 5 5

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 63: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

63Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης •Ενίσχυσης •Εμπλουτισμού •Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών, για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθίσει στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε:

• κρατικά ή ημικρατικά τμήματα που κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες κατασκευές

• δική του ειδικευμένη επιχείρηση ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας μελέτες σχεδιασμού νέων προϊόντων, προγραμματισμό σύγχρονων ξυλουργικών μηχανημάτων και εργαλειομηχανών CNC και μελέτες κατασκευών μικρής κλίμακας από ξύλο

• επιχειρήσεις που πουλούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση με την ξυλουργική βιομηχανία

• επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οργανισμούς που ασχολούνται με τη μεταποίηση του ξύλου σε τομείς:

•χειρισμού ξυλουργικών μηχανημάτων, εργαλειομηχανών με ηλεκτρονικό (αριθμικό) προγραμματισμό εργασίας (εργαλειομηχανές CNC)

•συναρμολόγησης επίπλων

•κατασκευής ξύλινων στεγών (σκελετοποιός), ξύλινων εξωτερικών κατασκευών (πέργολες, κιόσκια, κτλ.) και κατασκευής και εφαρμογής πορτοπαραθύρων

•σχεδιασμού, κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων εσωτερικών κατασκευών και διακοσμήσεων (σκάλες, ταβάνια, πατώματα, επενδύσεις τοίχων, διαχωριστικά κτλ.)

•ξυλογλυπτικής

•αναπαλαίωσης και συντήρησης ξύλινων αντικειμένων

•τόρνευσης

•ταπετσαρίας επίπλων

•Ααποπεράτωσης ξύλινων επιφανειών

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝΣυναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:Οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση, ΤΕ.ΠΑ.Κ., Κολλέγια, Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια, Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. κ.λπ.).Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, στην ειδικότητα του Σχεδιασμού Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών και συναφών ειδικοτήτων, προβαίνοντας σε αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Οι ακαδημαϊκές σπουδές μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου, επικεντρώνοντας τις γνώσεις σε εξειδι-κευμένα θέματα της ειδικότητας και της έρευνας.

Ο/Η απόφοιτος μπορεί να:

• διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στον κλάδο/στην ειδικότητά του/της ή σε τομείς που το πρόγραμμα σπουδών του/της το επιτρέπει, στο πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων

• διεκδικήσει θέση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στο πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων, νοουμένου ότι ο/η απόφοιτος θα προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάχτηκε στον κλάδο/στην ειδικότητά του/της

• γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, νοου-μένου ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 64: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

64 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα

Οι Γραφικές Τέχνες αποτελούν σήμερα το κύριο μέσο για τη δημιουργία της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης. Χάρη σε αυτές σχεδιάζεται κάθε τι που βλέπουμε τυπωμένο γύρω μας. Έργα των γραφικών τεχνών αποτελούν τα λογότυπα και οι εφαρμογές τους, οι συσκευασίες, οι διαφημίσεις, οι αφίσες, τα εξώφυλλα ψηφιακών δίσκων, τα έντυπα όπως τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά.

Τα Πολυμέσα είναι τομέας της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ποικίλων οπτικών και ακουστικών μέσων, όπως κειμένου, γραφικών, φωτογραφίας, κινούμενης εικόνας, ήχου και βίντεο, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3 2 2

Αγγλικά 2* 4* 4*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2

Αρχές Σύνθεσης 2

Ψηφιακός Σχεδιασµός 2

Ιστορία του Ντιζάιν 2 2

Βιοµηχανικός Σχεδιασµός 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Γραφικές Τέχνες Ι 5*

Σχέδιο Γραφικών Τεχνών Ι 3*

Γραφικές Τέχνες ΙΙ 4*

Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙ 2*

Ψηφιακός Σχεδιασµός Γραφικών Τεχνών Ι 2

Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ 6*#

Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙΙ 2*

Ψηφιακός Σχεδιασµός Γραφικών Τεχνών ΙΙ 2

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 5 5

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 65: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

65Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών και Πολυμέσων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών και Πολυμέσων μπορεί να εργαστεί σε:

• διαφημιστικά γραφεία

• τυπογραφεία

• εκδοτικούς οίκους

• περιοδικά και εφημερίδες

• τηλεοπτικούς σταθμούς

• στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών διαφημίσεων

• στούντιο φωτογραφίας

• γραφεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών πολυμέσων

• πανεπιστήμια με ειδικότητα τις Γραφικές Τέχνες και τα Πολυμέσα

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Γραφιστική - Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών (ΑΘΗΝΑ)

• Γραφιστική - Γραφιστική (ΑΘΗΝΑ)

• Τεχνών Ήχου & Εικόνας (ΚΕΡΚΥΡΑ)

• Γραφιστική & Οπτική Επικοινωνία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω)

• Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 66: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

66 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου

Ζούμε σε έναν τρισδιάστατο κόσμο που αποτελείται από διάφορους χώρους. Το σπίτι μας, το εστιατόριο, το κατάστη-μα, το ξενοδοχείο, το πάρκο, οι πλατείες και τόσα άλλα. Ο άνθρωπος ζει και κινείται μέσα σε αυτούς. Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτούς τους χώρους, μέσω του σχεδιασμού και της διακόσμησης με κριτήριο τη λειτουργικότητα και αισθητική. Με αυτόν τον τρόπο οι διάφοροι χώροι, ιδιωτικοί, εμπορικοί, δημόσιοι, χώροι ανα-ψυχής και εκθεσιακοί, αποκτούν υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ζουν και να εργάζονται εποικοδομητικά και ευχάριστα.Ο Σχεδιασμός και η Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου είναι ένα σύγχρονο επάγγελμα που συνδυάζει τον σχεδιασμό (design), τις τέχνες, τις κατασκευές, την εφαρμογή, το χρώμα, την επικοινωνία/ψυχολογία, την αισθητική και την αρχιτεκτονική. Χαρακτηρίζεται από απεριόριστη φαντασία και δημιουργικότητα.Ο/Η Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια Εσωτερικού Χώρου (interior designer), σε συνεννόηση με τον πελάτη, ασχολείται με τη διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Μελετά τις διαστάσεις της εργο-νομίας και της ανθρωπομετρίας για την εύρυθμη διαρρύθμιση και λειτουργικότητα ενός χώρου. Ασχολείται επίσης με τον σχεδιασμό επίπλων και διακοσμητικών/χρηστικών αντικειμένων, τις ιδιότητες και εφαρμογές των διάφορων υλικών διακόσμησης, τον φωτισμό, την εφαρμογή του χρώματος και της ατμόσφαιρας. Γενικότερα, με οτιδήποτε χρειάζεται ο κάθε χώρος ξεχωριστά.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 4* 4* 4*Χηµεία 1Φυσική 3 2 2Αγγλικά 2* 4* 4*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2Αρχές Σύνθεσης 2Ψηφιακός Σχεδιασµός 2Ιστορία του Ντιζάιν 2 2Βιοµηχανική Σχεδίαση Ε.Τ. 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου Ι 5*Σχεδιαστικές Εφαρµογές Ι 3*Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου ΙΙ 4*Σχεδιαστικές Εφαρµογές ΙΙ 2*Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εσωτ. Χώρου Ι 2Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ 4*#Σχεδιαστικές Εφαρµογές ΙΙΙ 2*Ψηφιακός Σχεδιασµός Εσωτ. Χώρου Ι 2Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εσωτ. Χώρου ΙΙ 2Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 5 5

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 67: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

67Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης •Ενίσχυσης •Εμπλουτισμού•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου μπορεί να εργαστεί σε:

• γραφεία σχεδιασμού και διακόσμησης εσωτερικών χώρων

• αρχιτεκτονικά γραφεία

• εργοληπτικές εταιρείες

• καταστήματα επίπλων

• εξειδικευμένα καταστήματα κουζινών

• καταστήματα ειδών υγιεινής και υλικών

• καταστήματα φωτιστικών - ειδικός φωτισμού

• διακόσμηση βιτρίνας καταστημάτων

• καταστήματα χρηστικών/διακοσμητικών αντικειμένων

• καταστήματα υφασμάτων

• εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων/display

• γραφεία διαχείρισης εκδηλώσεων - διαφημίσεων

• εταιρείες τοπιοτέχνησης /κηποτεχνία

• εταιρείες 3D για σχέδια/προοπτικά/κατασκευή μακετών

• μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιοδικά

• σχολές καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, εκπαίδευση

• γραφείο βιομηχανικού και τρισδιάστατου σχεδιασμού

• ως ελεύθερος επαγγελματίας

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

Στην Ελλάδα, οι τελειόφοιτοι της ειδικότητας του Σχεδιασμού και Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων έχουν την ευκαι-ρία, με τις εισαγωγικές εξετάσεις για Τριτοβάθμιες Σχολές, να διεκδικήσουν θέση σε διάφορα πεδία, κερδίζοντας θέσεις στα ΤΕΙ στον ανάλογο κλάδο ή και σε άλλους συναφείς κλάδους.

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) – Εσωτερική Αρχιτεκτονική

• ΤΕ.ΠΑ.Κ. - Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) – Μηχανικός Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σύρος) – Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προσφέρουν αναγνωρισμένο πτυχίο σπουδών στην ειδικότη-τα Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 68: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

68 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός ΕνδυμάτωνΟ/Η Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια Μόδας έχει σαν βασικό αντικείμενό του το σχεδιασμό ενδυμάτων ακολουθώντας, πάντοτε, τις εκάστοτε τάσεις της μόδας. Η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διάθεση για πειραματισμό και το πά-θος για αναγνώριση, σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές, τις τεχνολογικές, τις τεχνικές και τις εμπορικές γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο αντικείμενό του, μπορούν να εξασφαλίσουν σίγουρη επιτυχία σε έναν άρτια καταρτισμένο Σχεδιαστή Μόδας.

Το πρόγραμμα της ειδικότητας Σχεδιασμού Ενδυμάτων είναι δομημένο με τρόπο ώστε να δίνει πολυδιάστατες ευκαιρίες ακαδημαϊκής ανάπτυξης στους/στις μαθητές/μαθήτριες που το ακολουθούν. Οι μαθητές/μαθήτριες αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ερευνούν και να ενημερώνο-νται σχετικά με τις νέες τάσεις της μόδας και να σχεδιάζουν συλλογή ενδυμάτων βασιζόμενοι στην έρευνά τους. Στόχος είναι να εκτιμήσουν και να αξιοποιήσουν την εξέλιξη της μόδας μέσα από την ιστορική της αναδρομή σε σχέση με τις τέχνες και το Ντιζάιν, να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τη δομή και τη λειτουργία της βιομηχανίας ένδυσης μέσα από τις εργαστηριακές εφαρμογές της ειδικότητάς τους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ στο επαγγελματικό πεδίο της μόδας.

Η Θεωρητική κατεύθυνση της ειδικότητας που αφορά στη Μόδα δίνει έμφαση στα σχεδιαστικά και στα τεχνολο-γικά μαθήματα του Κλάδου και παρέχει τα εφόδια στους/στις μαθητές/ριες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν, μετά την αποφοίτησή τους, στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 4* 4* 4*Χηµεία 1Φυσική 3 2 2Αγγλικά 2* 4* 4*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2Αρχές Σύνθεσης 2Ψηφιακός Σχεδιασµός 2Ιστορία του Ντιζάιν 2 2Βιοµηχανική Σχεδίαση Εφαρµοσµένων Τεχνών 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Βασικές Αρχές Σχεδίου Μόδας 3*Τεχνολογία Ινών 2*Εργαστηριακές Εφαρµογές Μόδας 3 3 4Σχέδιο Μόδας Ι 3*Τεχνολογία Υφασµάτων 2*Σχέδιο Μόδας ΙΙ 3*#Μάρκετινγκ Μόδας 3*Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 5 5

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 69: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

69Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Ενδυμάτων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού Ενδυμάτων και Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενδυμάτων μπορεί να εργαστεί στους τομείς:

• σχεδιασμού γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων

• κατασκευής πατρόν για γυναικεία και εξειδικευμένα ενδύματα

• συμβούλου για τη συναρμολόγηση των ενδυμάτων

• επιδιόρθωσης και μεταποίησης ενδυμάτων

• χειρισμού εξειδικευμένων βιομηχανικών μηχανών της ειδικότητάς του/της

• σχεδιασμού και στιλιστικής παρουσίασης ενδυμάτων

• συμβούλου για φωτογράφηση μόδας

• εμπορίας ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας

• οπτικού εμπορίου σε καταστήματα μόδας

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη:

• Fashion and Textiles Design

• Fashion Management

• Fashion Retail Management

• Fashion and Textile Merchandising

• Fashion Design and Business Management

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

Page 70: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

70 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Γεωπονίας Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή

Page 71: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

71Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Είναι ο κλάδος/η επιστήμη που ασχολείται την καλλιέργεια της γης, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και με τα προβλήματα που προκύπτουν από την παραπάνω δραστηριότητα.

Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής είναι σήμερα αναγκαία περισσότε-ρο από ποτέ, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και ένα μεγάλο μέρος αυτού υποσιτίζεται. Έτσι, είναι αναγκαία η συστηματική εκμετάλ-λευση της γης η οποία θα στηρίζεται πια σε επιστημονικές ανακαλύψεις και γνώση και όχι μόνο στην πείρα και την παράδοση.

Η Κύπρος είναι μια χώρα που αν συνδυάσει τη γνώση, την παράδοση και τις άριστες εδαφοκλιματικές συνθήκες, διαθέτει όλες τις προοπτικές για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-τισης (ΔMTEEΚ) προσφέρει τον κλάδο της γεωπονίας δίνοντας στους μα-θητές/μαθήτριες τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιβιώσουν στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της γεωργίας, δίνοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, οι μαθητές/μαθήτριες παρακολου-θούν και εργαστηριακά μαθήματα επιτυγχάνοντας έτσι την ανάπτυξη δε-ξιοτήτων και επαγγελματικής κουλτούρας.

Page 72: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

72 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Γεωπονίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή

Η συγκεκριμένη ειδικότητα δίνει έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα ανάπτυξης των φυ-τών, εδαφολογίας, φυσιολογίας, φυτοπροστασίας, λίπανσης, άρδευσης και τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων, καθώς επίσης και την εκτροφή ζώων, με απώτερο στόχο την παραγωγή ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιολογική καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων φυτικής και ζωικής προ-έλευσης με βιολογική μέθοδο.Οι τάξεις και τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με μοντέρνο εκπαιδευτικό υλικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εκπαιδεύονται πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις και ανάγκες.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ ΘΘρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 4* 4* 4*Βιολογία 4 4Φυσική 3* 2* 2*Χηµεία 1Αγγλικά 2 2 2 **Γαλλικά ή Γερµανικά ή ΡωσσικάΕπιλεγόµενα (Εµβάθυνσης, Ενίσχυσης, Εµπλουτισµού, Εξειδίκευσης) 4 4Εφαρµογές Η.Υ. 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης **Ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗΘ Θ Θ

Φυτοπροστασία Ι 2 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων 1 Εδαφολογία – Λιπασµατολογία 3* Γεωργικά Μηχανήµατα 1 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 3* Μορφολογία Φυτών 1 Εργαστήρια Γεωπονίας 3 Φυτοπροστασία ΙΙ 2* Θερµοκηπιακές Κατασκευές και Αρδεύσεις 2 Ζωική Παραγωγή 2 ∆ενδροκοµία 2* Αµπελουργία 1 Εργαστήρια Γεωπονίας 3 Βιολογική Γεωργία 2*#Περιβάλλον και Γεωργία 2Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 2*Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 2Γεωργικές Επιχειρήσεις και Εµπορία Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων 2Εργαστήρια Γεωπονίας 2

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 73: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

73Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης•Ενίσχυσης•Εμπλουτισμού•ΕξειδίκευσηςΣτην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΣυγκεκριμένα, ο απόφοιτος του κλάδου μπορεί να εργαστεί:

• σε υπεύθυνη θέση σε μεγάλη γεωργική μονάδα

• σε δική του λαχανοκομική μονάδα βασισμένη στην εντατική ή βιολογική καλλιέργεια (θερμοκήπιο) με εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων παραγωγής

• σε δική του κτηνοτροφική μονάδα για εκτροφή ζώων και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών εστιάζοντας στη βιολογική παραγωγή

• σε δική του σύγχρονη ανθοκομική μονάδα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαγωγική κατεύθυνση (οι συνθήκες της Κύπρου είναι άριστες για τον σκοπό αυτό: κλιματολογικές συνθήκες και αεροπορικές συγκοινωνίες)

• σε θέματα ανθοκομίας και διακοσμητικής, αναλαμβάνοντας ως επιχειρηματίας διακοσμήσεις χώρων συνεδρίων, χώρων τελετών, χώρων δεξιώσεων, εσωτερικών χώρων ξενοδοχείων κ.ά.

• σε δική του φυτωριακή μονάδα πολλαπλασιαστικού υλικού (λαχανοκομικού, δενδροκομικού, ανθοκομικού, κ.ά.)

• ως τεχνικός στο Τμήμα Γεωργίας, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, στο Τμήμα Δασών, κ.ά.

• ως επικεφαλής συνεργείου συντήρησης δενδροστοιχιών και πρασίνου στους αστικούς και υπεραστικούς δρόμους

• σε συμβουλευτικές εταιρείες για ένταξη των παραγωγών σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ΗACCP, AGROCERT, κ.ά.)

• στην οργάνωση Ομάδων Παραγωγών και Γεωργικών Συνεταιρισμών

• σε εταιρείες κατασκευής και εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων και κτηνοτροφικού εξοπλισμού

• σε εταιρείες εμπορίας σπόρων, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ζωοτροφών, μειγμάτων διατροφής, κ.ά.

• ως βοηθός σε εργαστήριο εδαφικών αναλύσεων, υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και φυλλοδιαγνωστικής

• σε οποιοδήποτε επάγγελμα με δραστηριότητες γεωργικής φύσης

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝΣυναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω σχολές:

• ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Περιφερειακή Γεωργική Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 74: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

74 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Υπηρεσιών Τουριστικά

Λογιστικά

Page 75: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

75Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Page 76: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

76 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ένα από τα σημαντικότερα προσόντα ενός υπαλλήλου της τουριστικής βιομηχανίας που εργάζεται σε οποιον-δήποτε τομέα της είναι η ευγένεια, η οργανωτικότητα και η διαπραγματευτική του ικανότητα. Οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή με ανθρώπους από διάφορες χώρες. Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες και να είναι ενήμεροι και σε θέση να πα-ρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την ιστορία, τον πολι-τισμό, τα ήθη, τα έθιμα και τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

Οι γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τον ερ-γασιακό ρόλο της ειδικότητας Τουριστικά, είναι οι ακό-λουθες:

• γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων

• γνώση του περιεχομένου των παρεχόμενων ξενοδο-χειακών υπηρεσιών

• δυνατότητα χρήσης λογισμικού για τη διεκπεραίω-ση των κρατήσεων και την τήρηση λογαριασμών πε-λατών

• ικανότητα διερεύνησης και ικανοποίησης των απαι-τήσεων του πελάτη - τουρίστα

• ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πελάτες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικούς ορ-γανισμούς, τοπικές αρχές κ.λπ.

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλήση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας και των υπη-ρεσιών στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους.

Τι είναι η ειδικότητα των Τουριστικών;

Είναι η μία από τις δύο ειδικότητες του κλάδου των Υπηρεσιών της Θεωρητικής Κατεύθυνσής που προ-σφέρονται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου. Μέσα από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην ει-δικότητα και των οποίων η βάση είναι τα οικονομικά μα-θήματα, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης των οικονο-μικών οργανισμών που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία και τον τομέα των υπηρεσιών.

ΚΛΑΔΟΣ: Υπηρεσιών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τουριστικά

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας Τουριστικών στην Κυπρο;

Οι τομείς των υπηρεσιών και της τουριστικής βιομηχανί-ας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσ-σόμενους τομείς και η συνεισφορά τους στο Α.Ε.Π. για το 2013 ανέρχεται περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτή-ματα που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νησιού σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό ναυτιλιακό κέντρο παροχής υπηρεσιών, στα οποία συμπεριλαμβά-νονται τα ακόλουθα:

• κράτος Μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης

• στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστη-ριότητες στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής

• διάθεση ενός εύρους χρηματοοικονομικών και επι-χειρηματικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιότη-τας - νομικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτικές και μεσιτικές υπηρεσίες

• ανθρώπινο δυναμικό ψηλού μορφωτικού επιπέδου, προσοντούχο και πολύγλωσσο

• σταθερό και ευχάριστο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοδευόμενο από απλές διοικητικές διαδικασίες

• χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επι-χειρήσεων

• προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών

• διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο

• αποτελεσματικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό σύ-στημα, βασισμένο σε χαμηλούς φορολογικούς συντελε-στές (ανάμεσα στους χαμηλότερους στην Ευρώπη).

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τουριστικά μπορεί να απασχοληθεί σε τουριστικά γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες στα τμήματα λογιστηρίου, διοίκησης και δι-εύθυνσης προσωπικού και σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις στα τμήματα λογιστηρίου, διοίκησης και διεύθυνσης προσωπικού, στους ακόλουθους τομείς:

• στη διεκπεραίωση βασικών εργασιών που αφορούν τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία

• στη διεκπεραίωση βασικών λογιστικών πράξεων

• στην εκτέλεση βασικών καθηκόντων που αφορούν τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία

• στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν δημόσιες σχέσεις στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας και εξυπηρέτηση πελατών γενικότερα

• στη διεκπεραίωση βασικών εργασιών που αφορούν θέματα οργάνωσης τουριστικού γραφείου κ.ά.

Page 77: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

77Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

• στην εκτέλεση βασικών εργασιών με ηλεκτρονικό υπολογιστή, που αφορούν οτιδήποτε έχει σχέση με τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία.

Η ειδικότητα των Τουριστικών στη Μ.Τ.Ε.Ε.

Η Μ.Τ.Ε.Ε. έχει εντάξει στα προγράμματα σπουδών της από το σχολικό έτος 2001-2002 τον κλάδο των Υπηρεσιών.

Η ειδικότητα Τουριστικά προσφέρεται στη Θεωρητι-κή Κατεύθυνση με την εφαρμογή των νέων εκσυγ-χρονισμένων και αναβαθμισμένων αναλυτικών προ-γραμμάτων.

Στο πακέτο μαθημάτων της ειδικότητας περιλαμβάνο-νται μαθήματα με τα οποία οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για ανώτερα και ανώ-τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδος σε θέματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων.

Σπουδές της ειδικότητας Τουριστικών

Ο/Η απόφοιτος μπορεί:

• να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαι-τέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας σε θέματα Οικονο-μικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

• για τους απόφοιτους των Τεχνικών και Επαγγελματι-κών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάρχει η πρι-μοδότηση του 10%, η οποία ισχύει για όλες τις σχολές του ΤΕ.ΠΑ.Κ. και μόνο για τις Πολυτεχνικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι οι από-φοιτοι των Τεχνικών Σχολών θα εξασφαλίσουν το 70% της βαθμολογίας του τελευταίου υποψηφίου που εξα-σφάλισε θέση από τα Λύκεια από κάθε τμήμα αντίστοιχα

• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-δευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου/ειδικότητάς του, νο-ουμένου ότι πληροί τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Aνώτερη και Aνώτατη Eκπαίδευση, σύμ-φωνα με τον Nόμο περί Παγκύπριων Eξετάσεων

• να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκ-παιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέ-σεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3 2 2

Αγγλικά 2* 4* 4*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Υπηρεσιών

Αρχές Λογιστικής 5*

Γενικές Εµπορικές Γνώσεις 3*

∆ακτυλογραφία µε Χρήση Η.Υ. 4

Οικονοµικά 2

Λογιστική 4* 4*

Οικονοµικά (Πολιτική Οικονοµία) 4* 4*

Εµπορικές Εφαρµογές Μέσω Η.Υ. 2

Οργάνωση / ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Μάρκετινγκ 4

* Εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Page 78: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

78 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας και των υπη-ρεσιών στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους.

Τι είναι η ειδικότητα Λογιστικών;

Είναι η μία από τις δύο ειδικότητες του κλάδου των Υπηρεσιών της Θεωρητικής Κατεύθυνσής, που προ-σφέρονται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου. Μέσα από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην ειδικότητα και των οποίων η βάση είναι τα οικονομικά μαθήματα, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμε-νους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης των οικονομικών οργανισμών που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία και τον τομέα των Υπηρεσιών.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας Λογιστικών στην Κυπρο;

Οι τομείς των υπηρεσιών και της τουριστικής βιομηχανί-ας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσ-σόμενους τομείς και η συνεισφορά τους στο Α.Ε.Π. για το 2013 ανέρχεται περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτή-ματα που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νησιού σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό ναυτιλιακό κέντρο παροχής υπηρεσιών, στα οποία συμπεριλαμβά-νονται τα ακόλουθα:

•κράτος μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης

•στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστη-ριότητες στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής

•διάθεση ενός εύρους χρηματοοικονομικών και επι-χειρηματικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιό-τητας, όπως π.χ. νομικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτικές και μεσιτικές υπηρεσίες

•ανθρώπινο δυναμικό ψηλού μορφωτικού επιπέδου, προσοντούχο και πολύγλωσσο

•σταθερό και ευχάριστο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοδευόμενο από απλές διοικητικές διαδικασίες

•χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επι-χειρήσεων

•προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών

ΚΛΑΔΟΣ: Υπηρεσιών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Λογιστικά

•διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο

•αποτελεσματικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό σύ-στημα, βασισμένο σε χαμηλούς φορολογικούς συντε-λεστές (ανάμεσα στους χαμηλότερους στην Ευρώπη).

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Λογιστικών μπορεί να απασχοληθεί σε τράπεζες, συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες, εκπαιδευτικές μονάδες, υπουργεία, ιδρύ-ματα και άλλους οργανισμούς, στον λογιστικό τομέα, αλλά και στον τομέα της διαχείρισης χρημάτων στους πιο κάτω τομείς:

•στη διεκπεραίωση βασικών τραπεζικών εργασιών και συναλλαγών

•στην εκτέλεση λογιστικών πράξεων

•στη διαχείριση ταμείου

•στη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν καταθέ-σεις, δάνεια και επενδύσεις

•στη σύνταξη και διαχείριση τραπεζικών εντύπων και εγγράφων

•στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εκτέλεση τραπεζικών και λογιστικών πράξεων και τη σύνταξη εγγράφων και εντύπων.

Η ειδικότητα Λογιστικών στη Μ.Τ.Ε.Ε.

Η Μ.Τ.Ε.Ε. έχει εντάξει στα προγράμματα σπουδών της από το σχολικό έτος 2001-2002 τον κλάδο των Υπηρεσιών. Η ειδικότητα προσφέρεται στη Θεωρητική Κατεύθυν-ση και λειτουργεί με τη νέα αναβαθμισμένη δομή των αναλυτικών προγραμμάτων.

Στο πακέτο μαθημάτων της ειδικότητας περιλαμβά-νονται μαθήματα με τα οποία οι απόφοιτοι της ειδικό-τητας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύ-πρου και Ελλάδος σε θέματα οικονομικών και διοίκη-σης επιχειρήσεων.

Page 79: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

79Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Σπουδές στην ειδικότητα Λογιστικών

Ο/Η απόφοιτος μπορεί:

•να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για πε-ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευ-τικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας σε θέματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων

•για τους απόφοιτους των Τεχνικών και Επαγγελμα-τικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάρχει η πριμοδότηση του 10%, η οποία ισχύει για όλες τις σχολές του ΤΕ.ΠΑ.Κ. και για τις Πολυτεχνικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών θα εξασφαλίσουν το 70% της βαθμολογίας του τελευταίου υποψηφίου που εξασφάλισε θέση από τα Λύκεια από κάθε τμή-μα αντίστοιχα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3 2 2

Αγγλικά 2* 4* 4*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Υπηρεσιών

Αρχές Λογιστικής 5*

Γενικές Εµπορικές Γνώσεις 3*

∆ακτυλογραφία µε Χρήση Η.Υ. 4

Οικονοµικά 2

Λογιστική 4* 4*

Οικονοµικά (Πολιτική Οικονοµία) 4* 4*

Εµπορικές Εφαρµογές Μέσω Η.Υ. 2

Οργάνωση / ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Εφαρµογές Λογιστικών Προγραµµάτων Μέσω Η.Υ. 4

Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισµός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική

* Εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

•να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαι-δευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου/ειδικότητάς του, νοουμένου ότι πληροί τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Παγκύπριων Εξετάσεων

•να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευ-τικό ίδρυμα.

Page 80: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

80 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μοναδων Φιλοξενίας

Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

Page 81: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

81Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος Λειτουργία και Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας περιλαμβάνει τις ειδικότητες Υποδοχή και Οροφοκομία στην Πρακτική Κατεύθυνση και Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας στη Θεωρητική Κατεύθυνση.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθή-τριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες παράγουν ιδέες και εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στα Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα. Με τα εργαστηριακά μαθήματα που αποτελούν την αποδο-τικότερη μέθοδο διδασκαλίας της ειδικότητας, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της ικανότητάς τους να ερευνούν, να πειραματίζονται και να παράγουν δημιουργικά αποτελέσματα.

Στη Θεωρητική Κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνολογικά μα-θήματα του κλάδου και παρέχονται τα εφόδια στους/στις μαθητές/μαθήτρι-ες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευ-τικά Ιδρύματα ή να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

Page 82: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

82 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών Επαγγελματων και Επισίτισης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάζει τους μαθητές για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη σε μεσο-διευθυντικό επίπεδο σε μια ποικιλία ξενοδοχειακών και τουριστικών επαγγελμάτων.

Το πρόγραμμα αρχίζει με γενική προετοιμασία σε ξενοδοχειακά και τουριστικά θέματα. Ακολούθως, κατά τη διάρ-κεια του δεύτερου και τρίτου έτους, το πρόγραμμα επιτρέπει την εξειδίκευση στους τομείς της Υποδοχής, Διαμο-νής, Διαχείρισης των Τροφίμων και Ποτών, Λειτουργίας Ξενοδοχειακών Μονάδων, καθώς και των Τουριστικών.

Η ανάγκη για εμπλουτισμό της θεωρίας μαζί με την πρακτική κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι μεγίστης σημασί-ας, γι΄αυτό στο πρόγραμμα αυτό συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και στη Βιομηχανία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Αγγλικά 2* 4* 4*

Γαλλικά, Γερµανικά ή Ρωσσικά 2 2 2

Λογιστικά 2 2 2* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Εισαγωγή στη Βιοµηχανία Φιλοξενίας και Τουρισµού 3*

Αρχές Μαγειρικής 5

Αρχές Τραπεζοκοµίας 4

Αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής 1*

Εθιµοτυπία και Πρότυπα Συµπεριφοράς 2*

Αρχές Υποδοχής και Οροφοκοµίας 4

∆ιαχείριση Λειτουργιών Εστιατορίου 4*

Αγορές Τροφίµων και ∆ιαχείριση Αποθηκών 1

Αρχές Προώθησης και Πωλήσεων 2*

Ηλεκτρονικές Λειτουργίες σε Μονάδες Φιλοξενίας 3

∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού στον Τοµέα Φιλοξενίας 2

Ποιότητα και ∆ιαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2*#

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία στον Τοµέα Φιλοξενίας 2

Εφαρµογές µε Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 83: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

83Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•ΕξειδίκευσηςΣτην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας μπορεί να εργαστεί:

• στο Τμήμα Υποδοχής ή στο Τμήμα Οροφοκομίας σε ξενοδοχεία, θέρετρα και κέντρα ευεξίας (Σπα), κρουαζιερόπλοια, επισιτιστικές επιχειρήσεις (catering) και εκδηλώσεις, νοσοκομεία/κλινικές και γηροκο-μεία, στο Τμήμα Τροφίμων και Ποτών (ελεγκτής τμήματος τροφίμων και ποτών)

• σε εστιατόρια

• σε καφετέριες

• στο Τμήμα Δεξιώσεων/Εκδηλώσεων

• στις χώρες της Ε.Ε. και αλλού

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας μπορεί:

• Να διεκδικήσει θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.

• Να διεκδικήσει, με προοπτικές επιτυχίας, θέση για περαιτέρω σπουδές στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στον κλάδο/στην ειδικότητά του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών

εξετάσεων

• Να διεκδικήσει θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε

άλλους τομείς πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων, με την προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάχτηκε στον/στην κλάδο/ ειδικότητά του/της

• Να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, εφόσον πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτιση Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτιση Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτιση Πάφου

• Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλεως Χρυσοχούς

• Απεήτειο Γυμνάσιο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγρού

• Εσπερινή Σχολή Λευκωσίας

• Εσπερινή Σχολή Λεμεσού

Page 84: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

84 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Βιομηχανικου Σχεδιασμου Βιομηχανικός Σχεδιασμός ( Έρευνα, Σχεδιασμός και Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων)

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός (υπό ετοιμασία)

Page 85: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

85Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, την εξέλιξη και την υλοποίηση ιδεών με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας, της αξίας και της αισθητικής εμφάνισης των προϊόντων.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία θα ειδικευτεί. Μέσα από τον προγραμματισμό των μαθημάτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, αναπτύσσοντας έτσι την αυτορρύθμιση και την ενεργό μάθηση των μαθητών/τριών, την απόκτηση ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης και την ικανότητα για επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι μαθητές/μαθή-τριες του Βιομηχανικού Σχεδιασμού μαθαίνουν να παράγουν ιδέες και να εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση μέσα από πολυδιάστατη προσέγγιση στις Τέχνες και στο Ντιζάιν, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον σχεδιασμό και την κατασκευή πειραματικών και χρηστικών εικαστικών κατασκευών.

Ο/Η Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια Βιομηχανικού Προϊόντος έχει ως βασικό αντικείμενό του/της τον σχεδιασμό προϊόντων, ακολουθώντας πάντοτε τις εκάστοτε τάσεις της αγοράς. Η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διάθε-ση για πειραματισμό και το πάθος για αναγνώριση, σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές, τις τεχνολογικές, τις τεχνικές και τις εμπορικές γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο αντικείμενό του, μπορούν να εξασφαλίσουν σίγουρη επιτυχία σε έναν άρτια καταρτισμένο Σχεδιαστή Προϊόντων.

Page 86: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

86 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Βιομηχανικου Σχεδιασμου ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Έρευνα, σχεδιασμός και δημιουργία καινοτόμων προϊόντων)

Το πρόγραμμα της ειδικότητας βιομηχανικού σχεδιαστή, στη Θεωρητική Κατεύθυνση, είναι δομημένο με τρόπο ώστε να δίνει πολυδιάστατες ευκαιρίες ακαδημαϊκής ανάπτυξης στους/στις μαθητές/μαθήτριες που το ακολου-θούν και να τους παρέχει τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή να εργαστούν, μετά την αποφοίτησή τους, στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.Οι μαθητές/μαθήτριες αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ερευ-νούν και να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες τάσεις της αγοράς, να σχεδιάζουν διάφορα προϊόντα επιλύοντας διάφορα προβλήματα βασιζόμενοι στην έρευνά τους, να εκτιμήσουν και να αξιοποιήσουν την εξέλιξη των υλικών μέσα από την ιστορική της αναδρομή σε σχέση με τις τέχνες και το Ντιζάιν, να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τη δομή και τη λειτουργία της βιομηχανίας μέσα από τις εργαστηριακές εφαρμογές της ειδικότητάς τους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ στο επαγγελματικό πεδίο του Βιομηχανικού Σχεδια-σμού εύχρηστων και καινοτόμων Προϊόντων.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 4* 4* 4*Χηµεία 1Φυσική 3* 5* 5*Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Μα

θήµ

ατα

Ειδ

ικό

τητα

ς

Μεθοδολογία Μελέτης και Σχεδίασης Βιοµηχανικού Προϊόντος Ι 3*Τεχνικό Σχέδιο 3*Ιστορία του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 2Επικοινωνία µε την Χρήση Σχηµάτων 2Σχεδίαση Βιοµηχανικού Προϊόντος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Ι 2Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντος Ι 2Μεθοδολογία Μελέτης και Σχεδίασης Βιοµηχανικού Προϊόντος ΙΙ 2*Βασικές Αρχές Μηχανολογίας 2*Ηλεκτροτεχνία 2Βασικές Αρχές Προώθησης Ιδεών Βιοµηχανικού Σχεδιαστή 2Σχεδίαση Βιοµηχανικού Προϊόντος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΙΙ 2Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντος ΙΙ 2Μεθοδολογία Μελέτης και Σχεδίασης Βιοµηχανικού Προϊόντος ΙΙΙ 2*#Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών 2*Μηχατρονική 2Κοστολόγηση και Κατοχύρωση Βιοµηχανικού Προϊόντος 2Σχεδίαση Βιοµηχανικού Προϊόντος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΙΙΙ 2Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντος ΙΙΙ 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 87: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

87Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Kοινού Kορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Βιομηχανικού Σχεδιασμού, για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Βιομηχανικού Σχεδιασμού μπορεί να εργαστεί ως/σε:

• σχεδιαστής βιομηχανικών προϊόντων

• σχεδιαστής συσκευασιών διαφόρων προϊόντων

• επιβλέπων/επιβλέπουσα της παραγωγής βιομηχανοποιημένων προϊόντων

• ελεύθερος επαγγελματίας σχεδιαστής

• χρήστης τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων για προϊόντα

• χρήστης προγραμμάτων γραφικής απεικόνισης προϊόντος

• 3D εκτυπώσεις / κατασκευές

• συναρμολόγηση / κατασκευή προϊόντων

• σχεδιασμό οδηγιών χρήσης

• σχεδιασμό αναπτύγματος συσκευασίας

• απλές μεταλλικές κατασκευές

• επιδιόρθωση ηλεκτρικών συσκευών

• παραγωγή πλαστικών ειδών

• πράσινη ενέργεια

• πράσινες συσκευές - φιλικές στο περιβάλλον

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη:

• Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

• Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

Page 88: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

88 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Μαθητές/Μαθήτριες με δημιουργικότητα, επινοητικό-τητα, κριτική σκέψη και με ανεπτυγμένη τη χωρική και τη λογική νοημοσύνη θα πρέπει να εξετάσουν την προ-οπτική σταδιοδρομίας στον τομέα του Τρισδιάστατου Σχεδιασμού. Οι επαγγελματίες στον τομέα αυτό έχουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης σχεδίασης υφιστάμενων βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και την τρισδιάστατη σχεδίαση εντελώς νέων προϊόντων και των απαραίτη-των μεθόδων, ιδιοσυσκευών και υλικών, όπως πλοία, αεροπλάνα και αυτοκίνητα, μέχρι ιατρικό εξοπλισμό, οικιακές συσκευές και όποιο άλλο βιομηχανικό προϊόν μπορεί να σκεφτεί κανείς.

Η Μ.Τ.Ε.Ε., αφού έχει μελετήσει τη δυνατότητα δη-μιουργίας Κλάδου Τρισδιάστατου Σχεδιασμού στη Μ.Τ.Ε.Ε., καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανά-γκες της κυπριακής βιομηχανίας και της οικονομίας, αποφάσισε τη δημιουργία του κλάδου του Τρισδιά-στατου Σχεδιασμού. Ο κλάδος λειτουργεί σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και στις περισσότερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτι-σης.

Τι είναι Τρισδιαστατος Σχεδιασμός;

Για να αναπτυχθεί ένα προϊόν στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, πρέπει να περάσει από το στάδιο του Τρισδιά-στατου Σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνου-με την τελειοποίησή του πριν ακόμη βγει στην παραγω-γή, ενώ παράλληλα μειώνουμε τα έξοδα παραγωγής, δοκιμής και παρουσίασης του νέου προϊόντος. Η ποικιλομορφία, τόσο των προϊόντων που βρίσκονται στην κυκλοφορία όσο και των διαθέσιμων υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους, μας επιβάλλει μια πιο ορθολογιστική σχεδίαση μειώνο-ντας στο ελάχιστο τις αποτυχίες και τα έξοδα.

Ο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός ασχολείται, μεταξύ άλ-λων, με την τρισδιάστατη σχεδίαση καινοτόμων προϊ-όντων, την απεικόνισή τους στον πραγματικό χώρο, τη μελέτη και βελτίωση της αισθητικής, της εργονομίας, της λειτουργικότητας και χρηστικότητας ενός προϊό-ντος, την επιλογή των υλικών και των μεθόδων παρα-γωγής του, τη δημιουργία της συσκευασίας, την κοστο-λόγηση του προϊόντος και την προώθηση.

Η τρισδιάστατη σχεδίαση ενός νέου προϊόντος απαιτεί ικανότητες και γνώσεις από πολλές διαφορετικές επι-στημονικές περιοχές. Η εργασία του σχεδιαστή είναι να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει προ-ηγηθεί, αλλά και μέσα από τις δικές του γνώσεις και ικανότητες να δημιουργεί ένα νέο προϊόν στη συγκε-κριμένη μορφή και κόστος σύμφωνα με τις ανάγκες.

Ο σχεδιαστής συνδυάζει τις οπτικές και εργονομικές σπουδές με την ικανότητα εφαρμογής της κατάλληλης τεχνολογίας για τη δημιουργία προϊόντων. Παράλληλα, κατά την τρισδιάστατη σχεδίαση, είτε ενός νέου προ-ϊόντος είτε για βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος, ο σχεδιαστής θα κληθεί να σχεδιάσει τρισδιάστατα πέραν του βασικού προϊόντος καθώς και διάφορες υποστηρικτικές ιδιοσυσκευές για την παραγωγή, όπως καλούπια, στηρίξεις, κ.λπ.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας Τρισδιαστατου Σχεδιασμου στην Κυπρο;

Ο χώρος του Τρισδιάστατου Σχεδιασμού προϊόντων αποτελεί για τις επιχειρήσεις (μεγάλες, μικρές ή μικρο-μεσαίες) μία ισχυρή δύναμη ανάπτυξης. Πρόκειται για έναν κλάδο που μπορεί να στηρίξει τόσο τα υφιστάμε-να προϊόντα, όσο και τη δημιουργία και προώθηση άλ-λων καινοτόμων προϊόντων που δημιουργούνται από τις νέες τάσεις στην αγορά. Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, οι σχεδιαστές τρισδιάστατων προϊό-ντων μπορούν να αναβαθμίσουν υφιστάμενα προϊόντα και να δημιουργήσουν καινούργια με σημαντική προ-στιθέμενη αξία.

Ο ρόλος του σχεδιαστή τρισδιάστατων προϊόντων ανα-γνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντικός παρά-γοντας για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική επιτυχία των κατασκευασμένων προϊόντων. Η βιομηχα-νία κάθε χώρας, για να μπορέσει να καταστεί ανταγω-νιστική, χρειάζεται ικανούς επαγγελματίες σχεδιαστές τρισδιάστατων προϊόντων, οι οποίοι μπορούν να συν-δυάσουν αποτελεσματικά τη σχεδιαστική σκέψη και την επιδεξιότητα με την τεχνολογική εφαρμογή. Χώρες οι οποίες έχουν επιτύχει να εντάξουν τον τρισδιάστατο σχε-διασμό στη βιομηχανία τους, επιτυγχάνουν πολύ θετικά αποτελέσματα, τόσο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τους όσο και της οικονομίας τους γενικότερα. Επιπρό-σθετα, ένας σχεδιαστής τρισδιάστατων προϊόντων έχει τη δυνατότητα να εργαστεί από τη χώρα του, από το σπίτι του, σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Έχοντας υψηλή αισθητική και επιστημονική θεώρηση των μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής, οι από-φοιτοι του Τρισδιάστατου Σχεδιασμού μπορούν να απασχοληθούν και σε ευρύτερους επαγγελματικούς τομείς, όπως σύμβουλοι σε θέματα διακόσμησης χώ-ρων, σύμβουλοι πελατών σε καταστήματα επίπλων, φωτιστικών και άλλων βιομηχανοποιημένων προϊό-ντων, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, ακόμη και ως σύμ-βουλοι σε θέματα οπτικής επικοινωνίας και marketing.

ΚΛΑΔΟΣ: Βιομηχανικου Σχεδιασμου ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός

Page 89: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

89Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Η ειδικότητα Τρισδιαστατου Σχεδιασμου στη Μ.Τ.Ε.Ε.

Σκοπός της ειδικότητας Τρισδιάστατου Σχεδιασμού στη Μ.Τ.Ε.Ε. είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες, μέσα από το συγκεκριμένο πρό-γραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπό-βαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να καταστούν αξιόλογοι σχεδιαστές τρισδιάστατων προϊόντων. Η τριβή, μέσα από το πρό-γραμμα εκπαίδευσης σε θέματα έρευνας, τεχνογνω-σίας και τεχνολογίας, τεχνικού σχεδίου, τεχνολογίας υλικών, εξειδικευμένων προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης στον Η.Υ. και άλλα, θα προσφέρουν στους απόφοιτους ολοκληρωμένες επιστημονικές και τεχνι-κές γνώσεις σε όλο το φάσμα που σχετίζεται με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό προϊόντων.

Σπουδές στον τομέα του Τρισδιαστατου Σχεδιασμου

Ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσφέρουν ευρεία επι-λογή εκπαιδευτικών διαδρομών για τους/τις δυνητι-κούς φοιτητές/φοιτήτριες Τρισδιάστατου Σχεδιασμού. Ένας πανεπιστημιακός τίτλος στον Τρισδιάστατο Σχε-διασμό είναι απαραίτητος και προσφέρει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες μια ισχυρή ακαδημαϊκή βάση στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό και τη μηχανική επιστήμη. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μαθαίνουν να συνδυάζουν τα πιο πάνω, βελτιώνοντας τη χρηστικότητα, τον σχεδιασμό και τις τεχνολογικές εφαρμογές υφιστάμενων ή νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν συνήθως το πρόγραμμα σπουδών τους με ένα ισχυρό πορτφόλιο, το οποίο αποδεικνύει τα επιτεύγματα και τις δεξιότητές τους.

Οι ακαδημαϊκές σπουδές για τους/τις βιομηχανικούς/ές σχεδιαστές/σχεδιάστριες μπορεί να φτάσουν μέχρι πολύ εξειδικευμένα θέματα, όπως την Τρισδιάστατη Σχεδίαση προϊόντων με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, τον σχεδιασμό ιατρικού εξοπλισμού, αυτοκινή-των, αεροπλάνων, ακόμα και διαστημοπλοίων.

Page 90: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

90 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Ναυτιλιακα Επαγγέλματα Ναυτικοί

Mηχανικοί Πλοίων

Page 91: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

91Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος Ναυτιλιακά Επαγγέλματα εντάσσεται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, η ανάπτυξη του οποίου αποτελεί μία από τις προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία κατέχει τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στην Ευρώπη και τον ενδέκατο στον κόσμο. Παράλληλα, η Κύπρος έχει καταστεί ένα σύγχρο-νο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο κατατάσσε-ται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ανά το παγκόσμιο. Ως εκ τούτου, η ένταξη των νέων στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ιδιαίτερα σημαντι-κή, καθώς θα αποτελέσουν το εργατικό δυναμικό για την περαιτέρω ανά-πτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κλάδου Ναυτιλιακά Επαγγέλματα προ-σφέρονται οι ειδικότητες Ναυτικοί και Μηχανικοί Πλοίων. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με το Υφυ-πουργείο Ναυτιλίας.

Ένας από τους στόχους της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελ-ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) είναι η συνειδητή επι-λογή του/της μαθητή/μαθήτριας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα στην οποία και θα ειδικευτεί, η οποία περιλαμβάνει εργαστήρια ειδικότητας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του/της και της ικανότητάς του/της για έρευνα και πρακτική εφαρμογή με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού καθώς επίσης, πρακτική εξάσκηση σε επιχει-ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ναυτιλίας.

Στη Θεωρητική Κατεύθυνση προσφέρονται μαθήματα Γενικής Παιδεί-ας, αλλά και τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα εξειδίκευσης και εξάσκησης, τα οποία θα εφοδιάσουν τους μαθητές/τις μαθήτριες με τις κατάλληλες πυρηνικές γνώσεις, οριζόντιες δεξιότητες και ικανότητες για συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ακαδημίες Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δί-νεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απα-ραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον Κλάδο της Ναυτιλίας, με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.

Page 92: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

92 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ναυτιλιακα Επαγγέλματα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ναυτικοί

Η ειδικότητα Ναυτικοί απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες έχουν ενδιαφέρον και πιστεύουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για να εξελιχθούν σε ικανά και καταρτισμένα στελέχη, με υψηλού επιπέ-δου εξειδικευμένες γνώσεις στον κλάδο της ναυτιλίας, δηλαδή της μεθόδου διακυβέρνησης ενός πλοίου για την εκτέλεση ναυσιπλοΐας. Ως ναυτικό επάγγελμα και ναυτική εργασία ορίζεται το σύνολο των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών δρα-στηριοτήτων που ασκούνται σε πλοία επιβατικά, κρουαζιερόπλοια, εμπορικά, αλιευτικά, φορτηγά και πετρελαι-οφόρα κατά τη διαδικασία της πλεύσης. Η ναυτική εργασία στο πλοίο απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα από όλους τους εργαζόμενους, τόσο για τη διοίκηση του πλοίου και την ασφαλή λειτουργία του, όσο και για την αντιμετώπιση δύσκολων κι επικίνδυνων καταστάσεων που συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.Επίσης, αποτελεί ένα επάγγελμα ιδιαίτερα περίπλοκο κι ιδιόμορφο κυρίως λόγω της φύσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες διεξάγεται. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί χαρακτηρίζουν το ναυτικό επάγγελμα ως μια «περι-πέτεια» που εξελίσσεται στον χώρο ενός πλοίου μέσα στην απεραντοσύνη της θάλασσας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά (+3 Επιλεγόµενα Μαθήµατα) 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 4 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων

Βασικές Γνώσεις Πλοίου 4

Ναυτικό ∆ίκαιο-∆ιεθνείς Συµβάσεις Ναυτιλίας 3

Αγγλική Ναυτική Ορολογία 2 2

Ασφάλεια και Υγεία στο Πλοίο 3 1

Ναυπηγικό-Μηχανολογικό Σχέδιο 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Ναυτική Τέχνη 3(2Θ+1Ε)*

Ναυτικοί Χάρτες 3(2Θ+1Ε)*

Παράκτια Ναυσιπλοΐα 3

Πυξίδα και Ηλεκτρονικά Όργανα 3(2Θ+1Ε)*

Ναύλωση Πλοίου 2

Ευστάθεια Πλοίου-Φορτώσεις 3

Ναυσιπλοΐα-Μετεωρολογία 2

Εφαρµογές Η.Υ. 2

* Θεωρητικό και Εργαστηριακό μάθημα

Σημείωση: Τα πιο πάνω ενδέχεται να τύχουν μικρής διαφοροποίησης.

Page 93: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

93Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Kοινού Kορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

Πλεονεκτήματα επαγγέλματος: • συναλλαγή και επικοινωνία με ανθρώπους από όλο τον κόσμο

• δημιουργική εργασία

• υψηλές απολαβές

• ταξίδια σε όλο τον κόσμο (ανάλογα με την θέση)

• επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Ναυτικοί για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθίσει στα τρία (3) εξεταζό-μενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και στο ένα (1) εξεταζόμενο τεχνολογικό μάθημα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Ναυτικοί έχει την προοπτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας:

• στη θάλασσα ως Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού,

• στην ξηρά στον δημόσιο τομέα, π.χ. Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Λιμενική Αστυνομία, Αρχή Λιμένων Κύπρου και στον ιδιωτικό τομέα, π.χ. ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύ-σεις, ασφαλίσεις πλοίων, πλοιοδιαχείριση, νηογνώμονες.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Ναυτικοί έχει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του/της σε Δημόσια, στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών εξετάσεων ή κριτηρίων εισδοχής, ή Ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές Ακαδημίες Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα:

• Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ, Κύπρος)

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ, Λεμεσός, Κύπρος)

• Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία, Κύπρος)

• Πολυτεχνεία (Ελλάδα)

• Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (Λευκωσία, Κύπρος)

• Mediterranean Maritime Academy (Λεμεσός, Κύπρος)

• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (Ασπρόπυργος, Μακεδονία, Κρήτη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Κύμη, Οινούσσες, Σύρος, Ύδρα, Κάλυμνος, Ελλάδα)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

Page 94: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

94 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ναυτιλιακα Επαγγέλματα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μηχανικοί Πλοίων

Η ειδικότητα Μηχανικοί Πλοίων απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες έχουν ενδιαφέρον και πι-στεύουν ότι διαθέτουν τα ταλέντα και τις κατάλληλες ικανότητες για να εξελιχθούν σε ικανά και καταρτισμένα στελέχη, με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις στον Κλάδο της Ναυτιλίας. Ο/H Μηχανικός Πλοίων είναι υπεύθυνος/η για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, κα-θώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών στα πλοία. Ερ-γάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει την καλή λειτουργία της μηχανής και των άλλων μηχανημάτων και συσκευών του πλοίου, όπως ηλεκτρογεννήτριες, γερανοί κ.λπ. Πιο αναλυτικά, ο/η Μηχανικός με τη βοήθεια του πληρώματος μηχανής, προγραμματίζει και επιβλέπει τις εργασί-ες συντήρησης. Αναλαμβάνει τις επιδιορθώσεις που μπορεί να απαιτούνται, ώστε το πλοίο να συνεχίζει τη λειτουρ-γία του χωρίς προβλήματα. Εξασφαλίζει τη σωστή κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, ώστε να ελαχιστοποιού-νται τα έξοδα. Συνεργάζεται με τον πλοίαρχο για την ταχύτητα, τους ελιγμούς και τους χειρισμούς του σκάφους. Υπολογίζει τις απαραίτητες προμήθειες καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών και θέτει τις παραγγελίες σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης. Τέλος, παραλαμβάνει τα καύσιμα και λιπαντικά και εκτελεί απογραφές των ανταλλακτικών.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά (+3 Επιλεγόµενα Μαθήµατα) 4* 4* 4*

Χηµεία 1

Φυσική 3* 5* 5*

Αγγλικά 4 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων

Βασικές Γνώσεις Πλοίου 4

Ναυτικό ∆ίκαιο-∆ιεθνείς Συµβάσεις Ναυτιλίας 3

Αγγλική Ναυτική Ορολογία 2 2

Ασφάλεια και Υγεία στο Πλοίο 3 1

Ναυπηγικό-Μηχανολογικό Σχέδιο 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3(2Θ+1Ε)*

Μηχανολογικά Συστήµατα Πλοίου 1 3(2Θ+1Ε)*

Βασικές Μηχανές Πλοίου 3

Βασικές Αρχές Ασφάλειας Μηχανών 2

Ψυκτικά Συστήµατα 2

Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου 1

Μηχανές Πλοήγησης 1

Εφαρµογές Η.Υ. 2

* Θεωρητικό και Εργαστηριακό μάθημα

Σημείωση: Τα πιο πάνω ενδέχεται να τύχουν μικρής διαφοροποίησης.

Page 95: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

95Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Kοινού Kορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικοί Πλοίων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει στα τρία

(3) εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και στο ένα (1) εξεταζόμενο τεχνολογικό μάθημα

της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικοί Πλοίων έχει την προοπτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας:

• Στη θάλασσα ως Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού

• Στην ξηρά στον δημόσιο τομέα, π.χ. Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Λιμενική Αστυνομία, Αρχή Λιμένων Κύ-

πρου και στον ιδιωτικό τομέα, π.χ. ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί,

πρακτορεύσεις, ασφαλίσεις πλοίων, πλοιοδιαχείριση, νηογνώμονες.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικοί Πλοίων έχει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του/της σε

Δημόσια, στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών εξετάσεων ή κριτηρίων εισδοχής, ή Ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές Ακαδημίες Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπως

για παράδειγμα:

• Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ, Κύπρος)

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ, Λεμεσός)

• Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευκωσία)

• Πολυτεχνεία (Ελλάδα)

• Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (Λευκωσία)

• Mediterranean Maritime Academy (Λεμεσός, Κύπρος)

• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (Ασπρόπυργος, Μακεδονία, Κρήτη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά,

Κύμη, Οινούσσες, Σύρος, Ύδρα, Κάλυμνος, Ελλάδα)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

Page 96: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

96 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας Αμπελουργία - Οινοποιία

Page 97: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

97Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Μ.Τ.Ε.Ε.) έρ-χεται να καλύψει το κενό της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού αμπελουργίας και οινοποιίας. Mέσα σε ένα περιβάλ-λον, όπου υπάρχουν αμπελώνες και οινοποιεία, ενώ παράλληλα αυξάνεται όλο και περισσότερο η ζήτηση Κυπριακών Οίνων Ανώ-τερης Ποιότητας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Αμπελουργίας και Οινοποιίας, θα έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν στην τοπική βιομηχανία ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες τεχνικές /τεχνολογίες καθώς και στις απαιτήσεις της αγοράς. Τα Τεχνολογικά και Εργαστηρι-ακά μαθήματα της ειδικότητας, πραγματοποιούνται στους τοπι-κούς αμπελώνες και οινοποιία καθώς επίσης και η πρακτική εξά-σκηση στο τέλος του Α΄ και Β΄ έτους φοίτησης.

Page 98: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

98 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Αμπελουργίας - Οινοποιίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Aμπελουργία - Οινοποιία

Η ειδικότητα αυτή αποτελεί μια εξειδίκευση στην αμπελουργία και την οινολογία. Αρχικά, δίνονται οι βασικές αρχές που διέπουν την αμπελοκαλλιέργεια, ακολουθεί η παράθεση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή διε-ξαγωγή της οινοποίησης, αλλά και η εφαρμογή των κανόνων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου η διατήρηση του εμφιαλωμένου κρασιού να γίνει με το βέλτιστο τρόπο. Τέλος, αποκτούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και δεξιότητες για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού για να εξαχθούν συμπε-ράσματα σχετικά με την ποιότητά του, που θα το καθιστά κατάλληλο για προώθησή του στην αγορά.

Η ειδικότητα είναι πρωτοποριακή αφού όλα τα εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται στους αμπελώνες και στα οι-νοποιία. Αρχικά γίνεται προετοιμασία των μαθητών σε βασικές αρχές του επαγγέλματος και ακολούθως, κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξειδίκευση στους τομείς της αμπε-λουργίας και της οινοποιίας.

Η ειδικότητα είναι σχεδιασμένη να προετοιμάζει τους μαθητές για άμεση εργοδότηση ή εισαγωγή τους σε Ανώτε-ρα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά* 4 5 6

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά* 4 4 4

Χηµεία* 2 4 4

Αγγλικά 2 2 2

Βιολογία 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Αµπελουργία 2

Εδαφολογία 1

∆ενδροκοµία 1

Φυτοπροστασία 1

Περιβάλλον και Γεωργία - Βιολογική καλλιέργεια Αµπέλου 2

Εργαστήρια Αµπελουργίας 3 2 2

Οινολογία 2

Εισαγωγή στις Επιστήµες Οίνων και Ποτών 2

Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Οινικών Προϊόντων 2

Υγιεινή και Ασφάλεια Οινοποιείου 2

Μηχανολογικός Εξοπλισµός Οινοποιείου 2

Εργαστήρια Αµπελουργίας- Οινολογίας 5 5 5

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 99: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

99Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα Επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα είτε ως δίωρα είτε ως τρίωρα είτε ως τετράωρα, ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

• Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Αμπελουργίας Οινοποιίας για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Αμπελουργίας –Οινολογίας θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε:

• οινοποιεία

• αμπελώνες

• οινολογικά εργαστήρια

• σημεία εμπορίας Αμπελοοινικών προϊόντων

• ερευνητικά κέντρα αμπέλου

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Επιστήμη Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Σχολή Ομόδους Γυμνάσιο-Λύκειο - Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Page 100: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

100 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Αισθητικης Αισθητική

Page 101: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

101Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Η ειδικότητα Αισθητικής δίνει έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην Ανατομία και Φυσιολογία του προσώπου και του σώματος. Τα μαθησιακά εφόδια που αποκτούν οι απόφοιτοι της ειδικότητας στην παροχή υπηρεσιών αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο και το σώμα, τους καθιστούν ικανούς για άμεση εργοδότηση στη θέση του βοη-θού αισθητικής, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται για συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, εκτός από τα θεωρη-τικά μαθήματα της Ειδικότητας, ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων, επιτυγχάνοντας έτσι την ανάπτυξη και διασύνδεση δεξιοτήτων και επαγγελματικής κα-τάρτισης και κουλτούρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρακτικής εξάσκησης οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία για καλλιέρ-γεια επαγγελματικών δεξιοτήτων και στάσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Page 102: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

102 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Aισθητικης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Aισθητική

Η ειδικότητα Αισθητικής δίνει έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην Ανατομία και Φυσιολογία του προσώπου και του σώματος. Τα μαθησιακά εφόδια που αποκτούν οι απόφοιτοι της ειδικότητας στην παροχή υπηρεσιών αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο και το σώμα, τους καθιστούν ικανούς για άμεση εργοδότηση στη θέση του βοηθού αισθητικής, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται για συνέχιση των σπουδών τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.Στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα της Ειδικότητας, ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων, επιτυγχάνοντας έτσι την ανάπτυξη και δια-σύνδεση δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης και κουλτούρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρακτικής εξάσκησης οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία για καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων και στάσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Αγγλικά 2* 2* 2*

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 4* 4* 4*

Φυσική 3 2 2

Χηµεία 1

Βιολογία 1 4* 4*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Θ Θ Θ

Ανατοµία - Φυσιολογία 2 1

Αισθητική Προσώπου 4* 4* 4*

Αισθητική Σώµατος 3 3 4

Αισθητική Άκρων/ Μακιγιάζ 2 2 1

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαστηρίου Αισθητικής 2

Οργάνωση και ∆ιαχείριση Μονάδων Αισθητικής 1

Κοσµητολογία 1 1

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τα μαθήματα της Β΄ και Γ΄ Τάξης ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν, καθώς το Αναλυτικό Πρόγραμμα της ειδικότητας βρί-σκεται υπό διαμόρφωση.

Page 103: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

103Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, είτε ως δίωρα, είτε ως τρίωρα, είτε ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προ-στίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει στα τρία (3) εξετα-

ζόμενα μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης και στα δύο (2) Τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής έχει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του/της σε Δημόσια

ή Ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Για παράδειγμα:

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, των ΑΤΕΙ Ελλάδας, που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

• Αισθητικής και Κοσμητολογίας

• Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

• Ιατρικών Εργαστηρίων

• Οδοντικής Τεχνολογίας

• Οπτικής και Οπτομετρίας

• Ιδιωτικές Ανώτερες Σχολές στην Κύπρο ή το εξωτερικό για την ειδικότητα της Αισθητικής.

• Ιδιωτικά Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο ή το εξωτερικό για την ειδικότητα της Αισθητικής.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α’ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

Page 104: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

104 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Page 105: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

105Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)

Τεχνικός Ελασματουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Κλαδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών

Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

Κλαδος Δομικών Έργων και Κατασκευών

Τεχνίτης Δομικών Έργων

Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων

Κλαδος Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Γραφικές Τέχνες

Διακοσμητική

Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων

Κλαδος Γεωπονίας

Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Κλαδος Υπηρεσιών

Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων

Ιδιαίτεροι Γραμματείς

Κλαδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελματων

Μάγειροι - Τραπεζοκόμοι

Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων (Γ)

Κλαδος Αισθητικης - Κομμωτικης

Κομμωτική

Ειδικότητες Πρακτικής Κατεύθυνσης

Page 106: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

106 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων(Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)

Τεχνικός Ελασματουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Page 107: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

107Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος Μηχανολογίας περιλαμβάνει τις ειδικότητες Τεχνικός Μηχα-νικής Παραγωγής, Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις), Τεχνικός Ελασματουργίας - Συγκολλήσε-ων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου, Τεχνι-κός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων και Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τη σημασία της Μηχανι-κής Επιστήμης και του Μηχανολογικού Σχεδιασμού στην παραγωγή βιο-μηχανικών προϊόντων και μεταλλικών κατασκευών. Με τα εργαστηριακά μαθήματα, που αποτελούν την αποδοτικότερη μέθοδο διδασκαλίας της ειδικότητας, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών/τριών.

Στην Πρακτική Κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα του κλάδου και παρέχονται τα εφόδια στους/στις μαθητές/ριες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας στην ειδικότητα που έχουν επιλέ-ξει ή να συνεχίσουν τις σπουδές σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μετά την αποφοίτησή τους.

Page 108: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

108 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

Ο Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής αποτελεί σήμερα το κύριο μέσο για την ανάπτυξη και βελτίωση της παραγω-γικής διαδικασίας σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα της βιομηχανίας και γενικά της οικονομικής δραστηριότητας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2* 2* 2*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

ΚοινάµαθήµαταΚλάδου

Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3*

Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο 3*

Μηχανική Επιστήµη 2

Μηχανολογικό Σχέδιο 3*

Μηχατρονικά Συστήµατα 2

Στοιχεία Μηχανών 3*#

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής 1

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρµοστηρίου 2

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου 4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων 2

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι 4*

Εργαστήρια Μηχανουργείου – Εφαρµοστηρίου Ι 8

Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο 3

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ 3*

Εργαστήρια Μηχανουργείου – Εφαρµοστηρίου ΙΙ 8

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 109: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

109Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακα-θήσει σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου ή/και της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής μπορεί να εργαστεί σε:

• δημόσιο τομέα - υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

• βιομηχανικές μονάδες

• παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

• ξενοδοχειακές μονάδες

• νοσοκομεία

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς Κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΑΣΠΑΙΤΕ:

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 110: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

110 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός ΜηχανολογικώνΕγκαταστάσεων κτηρίων

(Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που σχετίζεται με τις οικοδομικές κατασκευές, με αυξανόμενο ρόλο στην οικοδομική βιομηχανία λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων υλικών κατα-σκευής των οικοδομών αλλά και αυξανόμενων απαιτήσεων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Nέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2* 2* 2*Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ ΕΤΟΣ Β ΕΤΟΣ Γ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3*Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο 3*Μηχανική Επιστήµη 2 Μηχανολογικό Σχέδιο 3*Μηχατρονικά Συστήµατα 2Στοιχεία Μηχανών 3*Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής 1

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων 4

Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων 2Τεχνολογία και Εργαστήρια Εφαρµοστηρίου 2Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων I 4*Εργαστήρια Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων I 5Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισµού Ψύξης 3

Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων II 3* Σχέδιο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων 3Εργαστήρια Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων II 5Τεχνολογία και Εργαστήρια Εγκαταστάσεων Υγρών και Αερίων Καυσίµων 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Page 111: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

111Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα κοινού κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστά-σεις) για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου ή/και της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστά-σεις) μπορεί να εργαστεί σε:

• δημόσιο τομέα – υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

• τεχνικές εταιρείες

• βιομηχανικές μονάδες

• παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

• ξενοδοχειακές μονάδες

• νοσοκομεία

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)

• ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ

• ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

• ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 112: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

112 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ελασματουργίας - Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών

και Σωληνώσεων Φυσικού ΑερίουΟ/Η Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου απο-τελεί σήμερα το κύριο μέσο για την ανάπτυξη και βελτίωση των μεταλλικών κατασκευών και εγκαταστάσεων αποθή-κευσης και διανομής φυσικού αερίου.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π ΠΘρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2* 2* 2*Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ ΕΤΟΣ Β ΕΤΟΣ Γ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3*Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο 3*Μηχανική Επιστήµη 2 Μηχανολογικό Σχέδιο 3*Μηχατρονικά Συστήµατα 2Στοιχεία Μηχανών 3*#Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής 1

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου 2Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων 2Τεχνολογία και Εργαστήρια Ελασµατουργίας, Μεταλ. Κατασκ. και Σωλην. Φυσικού Αερίου 4

Τεχνολογία Ελασµατουργίας, Μεταλ. Κατασκ. και Σωλην. Φυσικού Αερίου Ι 4*

Εργ. Συγκολλήσεων και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου Ι 5Εργ. Ελασµατουργίας και Μεταλλικών Κατασκευών Ι 3Μηχανολογικό Σχέδιο Ελασµατουργίας, Μεταλ. Κατασκ. και Σωλην. Φυσικού Αερίου και ∆ιανοµής 3

Τεχνολογία Ελασµατουργίας, Μεταλ. Κατασκ. και Σωλην. Φυσικού Αερίου ΙΙ 3*

Εργαστήρια Μηχανουργείου - Εφαρµοστηρίου ΙΙ Εργ. Συγκολλήσεων και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου ΙΙ 5

Εργ. Ελασµατουργίας και Μεταλλικών Κατασκευών ΙΙ 3Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόμενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 113: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

113Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σω-ληνώσεων Φυσικού Αερίου για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου ή/και της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου μπορεί να εργαστεί σε:

• δημόσιο τομέα – υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

• βιομηχανικές μονάδες

• παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

• λιμενικές εγκαταστάσεις

• λατομεία

• εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΑΣΠΑΙΤΕ:

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 114: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

114 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων συνδυάζει τη μηχανική και την ηλε-κτρολογία/ηλεκτρονικά οχημάτων.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2* 2* 2*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 3*

Γεωµετρικό και Τεχνικό Σχέδιο 3*

Μηχανική Επιστήµη 2 Μηχανολογικό Σχέδιο 3*

Μηχατρονικά Συστήµατα 2

Στοιχεία Μηχανών 3*#

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής 1

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων I 4

Εργαστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων I 4

Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων IΙ 4*

Εργαστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων IΙ 8

Σχέδιο Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 3

Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχηµάτων IΙΙ 3*

Εργαστήρια Μηχανοκινήτων Οχηµάτων IΙΙ 6

∆ιάγνωση Βλαβών στα Οχήµατα 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Page 115: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

115Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) Τεχνολογικά μαθήματα του Κλάδου ή/και της Ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων μπορεί να εργα-στεί σε:

• δημόσιο τομέα - υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, σχετιζόμενες με την επισκευή, συντήρηση και διάγνωση αυτοκινήτων

• επιχειρήσεις εμπορίας (αυτοκινήτων, ανταλλακτικών ειδών), σχετιζόμενες με το αυτοκίνητο

• επιχειρήσεις μετατροπών / βελτιώσεων κινητήρων και συστημάτων αυτοκινήτου

• υπηρεσίες και οργανισμούς τεχνικού ελέγχου οχημάτων, π.χ. Κ.Τ.Ε.Ο.

• αυτοκινητοβιομηχανίες

• ως ελεύθερος επαγγελματίας

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΑΣΠΑΙΤΕ:

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 116: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

116 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών

Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

Page 117: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

117Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος της Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών προσφέρε-ται και στις δύο Κατευθύνσεις: τη Θεωρητική και την Πρακτική. Η Θεωρη-τική Κατεύθυνση περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός.

Παράλληλα, η Πρακτική Κατεύθυνση περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνι-κός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, Τεχνικός Ηλεκτρονι-κών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών και Τεχνικός Οικιακών Συ-σκευών Ψύξης και Κλιματισμού.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται γενικά θέματα Βασικής Ηλεκτρολογίας, Τεχνικού και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου σε Η.Υ. και θέμα-τα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγουν, διδάσκονται τα αντίστοιχα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά τους/τις βοηθούν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για περαιτέρω ακαδημα-ϊκή ή επαγγελματική ενασχόληση με θέματα της ειδικότητάς τους.

Page 118: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

118 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών έχει σκοπό να προσφέρει στον/στην μαθητή/μαθήτρια τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες θα χρειαστεί για να εργοδοτηθεί στη βιομη-χανία ή να συνεχίσει τις σπουδές σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.Ο/Η Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών είναι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, από τους/τις πιο περιζήτητους/ες επαγγελματίες σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη, με υψηλές αμοιβές για την εργασία του/της. Μπορεί να προσληφθεί από μια επιχείρηση ως ειδικευμένος/η τεχνίτης/τρια και στη συνέχεια να εξελιχθεί ως Τεχνικός Υπεύθυνος/η ή να ανοίξει δική του/της επιχείρηση ως ελεύθερος/η επαγγελματίας, αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Κύριο αντικείμενο της εργασίας του/της είναι η κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκατα-στάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς επίσης η κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση πινάκων διανο-μής και αυτοματισμών.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο/η απόφοιτος της Τεχνικής σχολής έχει τη δυνατότητα και όλα τα εφόδια να παρακαθήσει σε εξετάσεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (ΗΜΥ) και να του/της δοθεί άδεια εγκαταστάτη/τριας ή συντηρητή/συντηρήτριας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μικρής ισχύος.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π ΠΘρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2* 2* 2*Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Ηλεκτρολογία Ι 4*Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς 4Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4*Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 1Ηλεκτρολογία ΙΙ 3*Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Η.Υ. 2Συστήµατα Αυτοµατισµών και Ελέγχου Ι 4 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι 5* Ηλεκτρικές Μηχανές 2Βασικά Στοιχεία Οικοδοµικής 1Ηλεκτρολογία ΙΙΙ 4*#Συστήµατα Αυτοµατισµών και Ελέγχου ΙΙ 4Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ 5*Μελέτη και Κανονισµοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 2Εγκαταστάσεις Συστηµάτων Ασθενών Ρευµάτων 2Εφαρµογές Η.Υ. 2Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.# Μάθημα εισδοχής στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 119: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

119Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών μπορεί να εργαστεί σε:

• εργοληπτικές εταιρείες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

• εταιρείες τοποθέτησης συστημάτων συναγερμού και πυροπροστασίας

• εργοστάσια κατασκευής πινάκων διανομής και αυτοματισμών

• ξενοδοχειακές και βιομηχανικές μονάδες

• ημικρατικούς οργανισμούς για ηλεκτρολογικές εργασίες, όπως Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., Αρχή Λιμένων κ.α.

• γραφεία συμβούλων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης:

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. και Πληροφορικής

• Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΙΕΚ Ελλάδας)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χρυσοχούς

Page 120: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

120 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον/στην μαθητή/τρια για να μπορέσει να ασχοληθεί περαιτέρω με την εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση των Η.Υ., Δικτύων Η.Υ. και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και με τις εφαρμογές τους. Προσφέρει περισσότερη πρακτική εξάσκηση και εργαστηριακά μαθήματα στους πιο πάνω τομείς και απευ-θύνεται στον/στη μαθητή/μαθήτρια που έχει ως κύριο στόχο την ένταξη του/της στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως να αποκλείει τη δυνατότητα του/της να συνεχίσει με περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευ-τικά Ιδρύματα, αν τελικά το επιθυμεί.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Nέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2* 2* 2*Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Α΄ ΕΤΟΣ Α΄ ΕΤΟΣ

Π Π ΠΗλεκτρολογία Ι 4*Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών 5*

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 1 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Ι 3

Ηλεκτρολογία ΙΙ 3Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ι 3* Τεχνολογία και Εργαστήρια Η.Υ. και Περιφερειακών ΙΙ 3

∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι 3*

Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ι 3Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Η.Υ. 2Κυκλώµατα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 4*#∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ 4*Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΙΙ 3Μικροελεγκτές και Εφαρµογές Ροµποτικής 3Εφαρµογές Η.Υ. 2 Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Εξεταζόμενο μάθημα εισδοχής στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 121: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

121Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες μπορεί να εργαστεί σε επιχει-ρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς (ιδιωτικούς, κρατικούς και ημικρατικούς), οι οποίοι ασχολούνται με:

• συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων

• συστήματα ηλεκτρονικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού

• εγκατάσταση κεραιών για εκπομπή και λήψη

• εγκατάσταση συστημάτων ενδοεπικοινωνίας

• προώθηση και πώληση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών δικτυακού εξοπλισμού

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα προετοιμαστούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης:

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. και Πληροφορικής

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 122: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

122 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

Ο/Η Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών και Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού είναι ο/η εξειδικευμένος/η τεχνίτης/τρια που έχει τις επαγγελματικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση και είναι ικανός/ή να εργάζεται και να εκτελεί, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με ομάδα τεχνικών, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση, στον έλεγχο, στην επισκευή και στη συντήρηση διάφορων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού.Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή κατά την επαφή του/της και τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, για να μη γίνονται ατυχήματα, να ενημερώνεται συνεχώς, για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των ηλεκτρι-κών οικιακών συσκευών και να εξοικειώνεται με τις σύγχρονες συσκευές και μηχανήματα, να είναι μεθοδικός/ή, πρόθυμος/η, συνεπής και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π ΠΘρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2* 2* 2*Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Ηλεκτρολογία Ι 4*Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών 3*Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών 4Εφαρµοστήριο - Συγκολλήσεις 2Ηλεκτρολογία ΙΙ 3*Ηλεκτρολογικό Σχέδιο µε Η.Υ. 2Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών Ψύξης και Κλιµατισµού 4* Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών Ψύξης και Κλιµατισµού 5 Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 2Βασικά Στοιχεία Αυτοµατισµών 1Ηλεκτρολογία ΙΙΙ 4*#Βασικά Στοιχεία Αυτοµατισµών 2Τεχνολογία Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων και Κανονισµοί 4*Εργαστήρια Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων 7Εφαρµογές Η.Υ. 2Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα εισδοχής στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 123: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

123Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορεί να εργαστεί σε:

• εργαστήρια συντήρησης και επιδιόρθωσης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

• εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού

• εργοστάσια κατασκευής εμπορικών και βιομηχανικών ψυγείων ή και άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

• ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης ηλεκτρι-κών οικιακών συσκευών και εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού

• εμπορικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν, τοποθετούν, επισκευάζουν ή συντηρούν ηλεκτρι-κές οικιακές συσκευές και εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού

• ως ελεύθερος επαγγελματίας - αυτοεργοδοτούμενος

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστούν στα κατάλ-ληλα μαθήματα Πρόσβασης:

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η.Υ. και Πληροφορικής

• Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης - Αερισμού - Κλιματισμού (ΙΕΚ Ελλάδας)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 124: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

124 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Δομικών Έργων και ΚατασκευώνΤεχνίτες Δομικών Έργων

Σχεδιαστές Δομικών Έργων

Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων

Page 125: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

125Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί.

Στο πλαίσιο αυτό, στον Κλάδο Δομικών Έργων και Κατασκευών, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα, που αποτελούν την απο-δοτικότερη μέθοδο διδασκαλίας σε κάθε ειδικότητα. Μέσα από αυτά επι-τυγχάνεται η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της ικανότητάς τους να ενταχθούν στην οικοδομική βιομηχανία και να παράγουν δημιουργικά και σε πνεύμα ομαδικής εργασίας. Διδάσκονται τη σημασία της ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και εφαρμογής περιβαλλοντικών επιλογών στην ειδικότητά τους, καθώς και καλές πρα-κτικές για εργασία με ασφάλεια και υγεία.

Page 126: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

126 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Δομικών Έργων και Κατασκευών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνίτης Δομικών Έργων

Η Οικοδομική Βιομηχανία είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και η απασχόληση σε αυτήν Τεχνιτών Δομικών έργων, που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες, συμβάλλει στην ανάπτυξή της.

Ο/Η Τεχνίτης/τρια Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί σε κάθε είδους Οικοδομικό ή Τεχνικό έργο και να εξελιχτεί σε εργολήπτη/τρια, αφού αποκτήσει την απαραίτητη από τον νόμο πείρα. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2* 2* 2*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Τεχνικό Σχέδιο 4*

Στατικό Σχέδιο 3*

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3*

Σχεδίαση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 1

∆οµικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρµογές 9* 9* 6

Τοπογραφία 2 2 2

Βασικά Στοιχεία Μηχανικής και Κατασκευών 2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 1

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 1

Μετρήσεις Ποσοτήτων 4*#

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 127: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

127Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνίτης Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί σε:

• οικοδομική βιομηχανία (κατασκευή/συντήρηση/επιδιόρθωση οικοδομικών και τεχνικών έργων),

• τοπογραφικές εργασίες

• τεχνικά γραφεία

• κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς

• τεχνικές υπηρεσίες δήμων και υπουργείων

• εταιρείες ανάπτυξης γης

• βιομηχανίες παραγωγής οικοδομικών και διακοσμητικών προϊόντων

• πώληση και προώθηση οικοδομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού

Αφού αποκτήσει την απαιτούμενη πείρα, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/τρια και να εργαστεί ως ελεύθε-ρος/η επαγγελματίας.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Οι απόφοιτοι της Πρακτικής Κατεύθυνσης μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξι-ωματικών και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, καθώς και σε ορισμένους κλάδους του ΤΕ.ΠΑ.Κ. με την προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης.

• Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες Τριτο-βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και οι απόφοιτοι των Λυκείων, πληρώντας τις προϋποθέσεις εισδοχής του κάθε Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 128: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

128 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Δομικών Έργων και Κατασκευών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Η ανάπτυξη της Οικοδομικής Βιομηχανίας στην Κύπρο έχει ωθήσει τους μελετητές, Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς στη δημιουργία νέων έργων, πρωτότυπων και φιλικών στο περιβάλλον. Ακούραστος βοηθός και συνεργάτης είναι ο/η Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια Δομικών Έργων. Είναι αυτός/ή που αποτυπώνει σε σχέδιο την Ιδέα. Σχεδιάζει κάτω από την καθοδήγηση Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, Αρχιτεκτονικά και Τεχνικά έργα, αλλά και με την καθοδήγηση Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου, Μηχανολογικά και Ηλεκτρολογικά σχέδια. Σχεδιάζει επίσης Τοπο-γραφικά σχέδια και σχέδια Τοπιοτέχνησης.

Ο/Η Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια Δομικών Έργων είναι ο/η απαραίτητος/η συνεργάτης/τιδα κάθε Μηχανικού. Είναι ο άνθρωπος που οργανώνει το γραφείο, κρατά τα αρχεία, σχεδιάζει τα έργα σύμφωνα με τις οδηγίες του Μηχανι-κού, ετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του γραφείου.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Nέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2* 2* 2*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Τεχνικό Σχέδιο 4*

Στατικό Σχέδιο 3

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 4* 4*#

Τεχνικές Ελεύθερης Σχεδίασης και Αποτύπωσης 3 Σχεδίαση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 4 4* 3

∆οµικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρµογές 4* 3 3*

Τοπογραφία 2 Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας/Μηχανολογικό Σχέδιο 2

Οργάνωση Σχεδιαστηρίου 2

Προοπτικό Σχέδιο/ Μακέτα 4

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 129: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

129Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Kοινού Kορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιαστής Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί σε:

• μελετητικά γραφεία (Aρχιτεκτονικά, Tεχνικά, Hλεκτρομηχανολογικά, Tοπογραφικά)

• βιομηχανίες που απασχολούνται με τη σχεδίαση/παραγωγή/πώληση/προώθηση οικοδομικών/διακοσμητι-κών προϊόντων ή τη σχεδίαση/παραγωγή μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών

• κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς

• τεχνικές υπηρεσίες δήμων και υπουργείων

• εταιρείες ανάπτυξης γης

• πώληση και προώθηση οικοδομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Οι απόφοιτοι της Πρακτικής Κατεύθυνσης μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε Στρατιωτικές Σχολές Υπα-ξιωματικών και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, καθώς και σε ορισμένους κλάδους του ΤΕ.ΠΑ.Κ., με την προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης.

• Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες Τριτο-βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και οι απόφοιτοι των Λυκείων, πληρώντας τις προϋποθέσεις εισδοχής του κάθε Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 130: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

130 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Δομικών Έργων και Κατασκευών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων

Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης μαζί και με την συνειδητοποίηση της ενεργειακής κρίσης, έχει κάνει τον άνθρωπο να στραφεί πιο πολύ προς την συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων έργων, για να τον εξυπηρε-τήσουν, παρά στην αλόγιστη, μερικές φορές, ανέγερση νέων οικοδομών.

Η απασχόληση στον τομέα αυτό Τεχνικών που έχουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες είναι σημαντικό στοιχείο. Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας αυτής μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε είδους εργασία συντήρησης, ως τεχνικός αρχικά και να εξελιχτεί σε εργολήπτη/τρια, αφού αποκτήσει την απαραίτητη από τον νόμο πείρα.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2* 2* 2*

Αγγλικά 2 2 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Τεχνικό Σχέδιο 4*

Στατικό Σχέδιο 3*

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3* Σχεδίαση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 ∆οµικά Υλικά –Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρµογές 9* 6*

Συντήρηση ∆οµικών Στοιχείων και Ενεργειακή Αναβάθµιση 6

Ξύλινες Κατασκευές 2

Τεχνολογία Μεταλλικών Κατασκευών 2

Τοπογραφία 2 2

Βασικά Στοιχεία Μηχανικής και Κατασκευών 2

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 2

Μετρήσεις Ποσοτήτων 4*#

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 131: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

131Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων μπορεί να εργαστεί σε:

• οικοδομική βιομηχανία (κατασκευή/συντήρηση/επιδιόρθωση οικοδομικών και τεχνικών έργων)

• τεχνικά γραφεία

• κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς

• τεχνικές υπηρεσίες δήμων και υπουργείων

• εταιρείες ανάπτυξης γης

• βιομηχανίες παραγωγής οικοδομικών και διακοσμητικών προϊόντων

• πώληση και προώθηση οικοδομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού

Αφού αποκτήσει την απαιτούμενη πείρα, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/τρια και να εργαστεί ως ελεύθε-

ρος/η επαγγελματίας.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Οι απόφοιτοι της Πρακτικής Κατεύθυνσης μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξι-ωματικών και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, καθώς και σε ορισμένους κλάδους του ΤΕ.ΠΑ.Κ., με την προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης.

• Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες Τριτο-βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και οι απόφοιτοι των Λυκείων, πληρώντας τις προϋποθέσεις εισδοχής του κάθε Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 132: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

132 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Εφαρμοσμένων ΤεχνώνΣχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών

Γραφικές Τέχνες

Διακοσμητική

Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων

Page 133: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

133Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος των Εφαρμοσμένων Τεχνών περιλαμβάνει τις ειδικότητες Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών, Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου, Σχεδια-σμός Ενδυμάτων και Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθη-τή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τη σημασία της καλλιτεχνικής έρευνας, παράγουν ιδέες και εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση, μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στις Εφαρμο-σμένες Τέχνες. Μέσα από τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της ικανότητάς τους να ερευνούν, να πειραματίζονται και να δημιουργούν.

Page 134: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

134 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός Επίπλωνκαι Ξύλινων Κατασκευών

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, σύγχρονα τεχνολογικά αντικείμενα και η συγκεκριμένη ειδικότητα καλύπτει τα πεδία της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου, ξυλοκατασκευών και του Σχεδιασμού Επίπλου.

Με την έκρηξη που γνωρίζει η εξάπλωση του σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων, με τη βοήθεια Η.Υ. και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων και κατασκευών με σύγχρονα υλικά, η ειδικότητα αναδιοργανώνεται και εκσυγχρονίζεται καθημερινά. Η Κύπρος έχει ανάγκη από νέους/νέες, σύγχρο-νους/ες Σχεδιαστές/Σχεδιάστριες, Κατασκευαστές/Κατασκευάστριες και Τεχνολόγους Ξύλου & Επίπλου υψηλής ποιοτικής στάθμης.Τα μαθήματα της ειδικότητας προσφέρουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασμού επίπλου. Ως εκ τούτου, η ειδικότη-τα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής της γνώσης.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2 2 2Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2Αρχές Σύνθεσης 2Ψηφιακός Σχεδιασµός 2Ιστορία του Ντιζάιν 2 2Βιοµηχανική Σχεδίαση Εφαρµοσµένων Τεχνών 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου Ι 4*Σχέδιο Επίπλου και Αντικειµένων Ι 2*Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου Ι 5Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙ 4*Βιοµηχανικό Σχέδιο Επίπλου και Αντικειµένων 2*Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου ΙΙ 5Ψηφιακός Σχεδιασµός Επίπλου και Αντικειµένων Ι 2Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ 4*#Σχέδιο Επίπλου και Αντικειµένων ΙΙ 4*Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ 5Ψηφιακός Σχεδιασµός Επίπλου και Αντικειµένων ΙΙ 2Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 135: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

135Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών, για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε:

• κρατικά ή ημικρατικά τμήματα, τα οποία κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες κατασκευές

• επιχειρήσεις που πουλούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση με την ξυλουργική βιομηχανία

• επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οργανισμούς, οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταποίηση του ξύλου σε τομείς:

• χειρισμού ξυλουργικών μηχανημάτων, εργαλειομηχανών με ηλεκτρονικό (αριθμικό) προγραμματισμό εργα-σίας (εργαλειομηχανές CNC)

• συναρμολόγησης επίπλων

• κατασκευής ξύλινων στεγών (σκελετοποιός), ξύλινων εξωτερικών κατασκευών (πέργολες, κιόσκια, κτλ.) και κατασκευής και εφαρμογής πορτοπαραθύρων

• σχεδιασμού, κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων εσωτερικών κατασκευών και διακοσμήσεων (σκάλες, ταβάνια, πατώματα, επενδύσεις τοίχων, διαχωριστικά κτλ.)

• ξυλογλυπτικής

• αναπαλαίωσης και συντήρησης ξύλινων αντικειμένων

• τόρνευσης

• ταπετσαρίας επίπλων

• αποπεράτωσης ξύλινων επιφανειών

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝΣυναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:Οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ανώτερη/ανώ-τατη εκπαίδευση, ΤΕ.ΠΑ.Κ., κολλέγια, πολυτεχνεία, πανεπιστήμια, ΜΙΕΕΚ κτλ.).Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, στην ειδικότητα του Σχεδιασμού Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών και συναφών ειδικοτήτων, προβαίνοντας σε αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Οι ακαδημαϊκές σπουδές μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου, επικεντρώνοντας τις γνώσεις σε εξειδι-κευμένα θέματα της ειδικότητας και της έρευνας.

Ο/Η απόφοιτος μπορεί να:

• Διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στον κλάδο/στην ειδικότητά του/της ή σε τομείς που το πρόγραμμα σπουδών του/της το επιτρέπει, στο πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων

• Διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στο πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων, νοουμένου ότι ο/η απόφοιτος θα προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάχτηκε στον κλάδο/στην ειδικότητά του/της

• Γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, νοου-μένου ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 136: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

136 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γραφικές Τέχνες

Οι Γραφικές Τέχνες αποτελούν σήμερα το κύριο μέσο για τη δημιουργία της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης. Χάρη σε αυτές σχεδιάζεται κάθε τι που βλέπουμε τυπωμένο γύρω μας. Έργα των γραφικών Τεχνών αποτελούν τα λογότυπα και οι εφαρμογές τους, οι συσκευασίες, οι διαφημίσεις, οι αφίσες, τα εξώφυλλα ψηφιακών δίσκων, τα έντυπα όπως τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2 2 2

Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2

Αρχές Σύνθεσης 2

Ψηφιακός Σχεδιασµός 2

Ιστορία του Ντιζάιν 2 2

Βιοµηχανικός Σχεδιασµός 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Γραφικές Τέχνες Ι 6*

Σχέδιο Γραφικών Τεχνών Ι 3*

Γραφικές Τέχνες ΙΙ 7*

Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙ 3*

Ψηφιακός Σχεδιασµός Γραφικών Τεχνών Ι 3

Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ 8*#

Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙΙ 4*

Ψηφιακός Σχεδιασµός Γραφικών Τεχνών ΙΙ 3

Σχέδιο Κοσµήµατος 2

Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 137: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

137Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών μπορεί να εργαστεί σε:

• διαφημιστικά γραφεία

• τυπογραφεία

• εκδοτικούς οίκους

• περιοδικά και εφημερίδες

• τηλεοπτικούς σταθμούς

• στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών διαφημίσεων

• στούντιο φωτογραφίας

• γραφεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών πολυμέσων

• πανεπιστήμια με ειδικότητα τις Γραφικές Τέχνες και τα Πολυμέσα

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

• Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών (ΑΘΗΝΑ)

• Γραφιστική (ΑΘΗΝΑ)

• Τεχνών Ήχου & Εικόνας (ΚΕΡΚΥΡΑ)

• Γραφιστική & Οπτική Επικοινωνία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω)

• Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω)

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 138: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

138 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔιακοσμητικήΖούμε σε έναν τρισδιάστατο κόσμο που αποτελείται από διάφορους χώρους. Το σπίτι μας, το εστιατόριο, το κατά-στημα, το ξενοδοχείο, το πάρκο, οι πλατείες και τόσα άλλα. Ο άνθρωπος ζει και κινείται μέσα σε αυτούς. Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτούς τους χώρους, μέσω του σχεδιασμού και της διακόσμησης, με κριτήριο τη λειτουργικότητα και αισθητική. Με αυτόν τον τρόπο οι διάφοροι χώροι, ιδιωτικοί, εμπορικοί, δημόσιοι, χώροι ανα-ψυχής και εκθεσιακοί, αποκτούν υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ζουν και να εργάζονται εποικοδομητικά και ευχάριστα.

Η Διακοσμητική είναι ένα σύγχρονο επάγγελμα που συνδυάζει τον σχεδιασμό (design), τις τέχνες, τις κατασκευές, την εφαρμογή, το χρώμα, την επικοινωνία/ψυχολογία, την αισθητική και την αρχιτεκτονική. Χαρακτηρίζεται από απεριόριστη φαντασία και δημιουργικότητα. Ο/Η Διακοσμητής/Διακοσμήτρια (interior designer) σε συνεννόηση με τον πελάτη ασχολείται με τη διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Μελετά τις διαστάσεις της εργονομίας και της ανθρωπομετρίας για την εύρυθμη διαρρύθμιση και λειτουργικό-τητα ενός χώρου. Ασχολείται επίσης με τον σχεδιασμό επίπλων και διακοσμητικών/χρηστικών αντικειμένων, τις ιδιότητες και εφαρμογές των διάφορων υλικών διακόσμησης, τον φωτισμό, την εφαρμογή του χρώματος και της ατμόσφαιρας. Γενικότερα, με οτιδήποτε χρειάζεται ο κάθε χώρος για να γίνει ξεχωριστός.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2 2 2Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2Αρχές Σύνθεσης 2Ψηφιακός Σχεδιασµός 2Ιστορία του Ντιζάιν 2 2Βιοµηχανική Σχεδίαση Ε.Τ. 2

ΜαθήµαταΕιδικότητας

Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου Ι 7*Σχεδιαστικές Εφαρµογές Ι 4*Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου ΙΙ 6*Σχεδιαστικές Εφαρµογές ΙΙ 3*Ψηφιακός Σχεδιασµός ∆ιακοσµητικής Ι 2Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εσ. Χώρου Ι 2Σχεδιασµός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ 6*#Σχεδιαστικές Εφαρµογές ΙΙΙ 3*Ψηφιακός Σχεδιασµός ∆ιακοσµητικής ΙΙ 2Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εσ. Χώρου ΙΙ 2Τρισδιάστατη Κατασκευή 2Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 139: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

139Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης •Ενίσχυσης •Εμπλουτισμού •ΕξειδίκευσηςΣτην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Διακοσμητικής για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξετα-ζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Διακοσμητικής μπορεί να εργαστεί σε:• γραφεία σχεδιασμού και διακόσμησης εσωτερικών χώρων• αρχιτεκτονικά γραφεία• εργοληπτικές εταιρείες • καταστήματα επίπλων• εξειδικευμένα καταστήματα κουζινών • καταστήματα ειδών υγιεινής, υλικών• καταστήματα φωτιστικών και ειδικός φωτισμού • διακόσμηση βιτρίνας καταστημάτων• καταστήματα χρηστικών/διακοσμητικών αντικειμένων• καταστήματα υφασμάτων• εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων/Display • γραφεία διαχείρισης εκδηλώσεων - διαφημίσεων• εταιρείες τοπιοτέχνησης /κηποτεχνία• εταιρείες 3D για σχέδια/προοπτικά/κατασκευή μακετών• μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιοδικά• σχολές καλών και εφαρμοσμένων τεχνών• εκπαίδευση• γραφείο βιομηχανικού και τρισδιάστατου σχεδιασμού

• ως ελεύθερος επαγγελματίας ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝΣυναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα προε-τοιμαστούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης.Στην Ελλάδα, οι τελειόφοιτοι της ειδικότητας του Σχεδιασμού και Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων έχουν την ευκαιρία με τις εισαγωγικές εξετάσεις για Τριτοβάθμιες Σχολές, να διεκδικήσουν θέση σε διάφορα πεδία κερδίζοντας θέσεις στον ανάλογο κλάδο ή και σε άλλους συναφείς κλάδους.

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) – Εσωτερική Αρχιτεκτονική

• ΤΕ.ΠΑ.Κ. - Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) – Μηχανικός Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια προσφέρουν αναγνωρισμένο πτυχίο σπουδών στην ειδικότητα της Διακοσμητικής.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Page 140: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

140 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός και ΚατασκευήΚοσμήματος

Ο Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος αποτελεί ένα επάγγελμα που από την αρχαιότητα άφηνε τη σφραγίδα του και καθόριζε στοιχεία για τον πολιτισμό κάθε χώρας. Σήμερα, το επάγγελμα του σχεδιαστή και κατασκευαστή κοσμήματος συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του καθορισμού πολιτιστικής ταυτότητας μιας χώρας ως προς τη σχέση του και με άλλους τομείς της Τέχνης και των Εφραμοσμένων Τεχνών. Είναι φανερό ότι το επάγγελ-μα του Σχεδιαστή/Κατασκευαστή κοσμημάτων καθορίζεται από την ικανότητα κάθε ανθρώπου να επεξεργάζεται σχεδιαστικά ιδέες και να τις υλοποιεί εφαρμόζοντας είτε παραδοσιακές είτε σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας μετάλλων ή/και άλλων βιομηχανικών υλικών. Το αποτέλεσμα καθορίζεται από μια σύγχρονη προσέγγιση στον τρόπο σχεδιασμού ή/και στον τρόπο κατασκευής του κοσμήματος. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα παραγωγής βιομηχανικών προιόντων επηρεάζει και το κόσμημα, όπου συναντούμε τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και σε παγκόσμιο επίπεδο στην παραγωγή κοσμημάτων. Στη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητας, η χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο παραγωγής κοσμημάτων υιο-θετείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσω των αναλυτικών προγράμματων.Η χρήση διάφορων βιομηχανικών υλικών στην κατασκευή κοσμήματος αποτελεί μια διεθνή τάση στην ειδικότητα και εφαρμόζεται με επιτυχία, μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και με πολυθεματικές και διαθεματικές προ-σεγγίσεις με συνεργασίες με άλλους Κλάδους και ειδικότητες, όπως με την ειδικότητα Γραφικών Τεχνών, την εμπο-ρική προώθηση κοσμημάτων, καθώς και με τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας του σχεδιαστή κοσμημάτων.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Nέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2 2 2Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2Αρχές Σύνθεσης 2Ψηφιακός Σχεδιασµός 2Ιστορία του Ντιζάιν 2 2Βιοµηχανική Σχεδίαση Εφαρµοσµένων Τεχνών 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσµήµατος Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 8* 8* 8*

Σχεδιασµός Κοσµήµατος Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 3* 3* 3*Ψηφιακός Σχεδιασµός Κοσµήµατος Ι, ΙΙ 2 2Γραφιστικές Εφαρµογές 2Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 141: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

141Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού και Κατασκευής Κοσμήματος μπορεί να εργαστεί σε:

• βιοτεχνία / εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων

• ατελιέ σχεδιαστή κοσμημάτων

• κατάστημα πώλησης κοσμημάτων ή υλικών κοσμημάτων

• διαδικτυακή πώληση κοσμημάτων

• κατάστημα πώλησης ειδών αξεσουάρ μόδας

• εργαστήριο κατασκευής αξεσουάρ μόδας

• εργαστήριο παραγωγής κοσμημάτων που χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για σχεδιασμό και τρισδιά-στατη εκτύπωση κοσμήματος

• εργαστήριο παραγωγής εξαρτημάτων κοσμημάτων

• εργαστήριο κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων (χύτευση μεγάλων αντικειμένων, κατασκευή σφυρή-λατων αντικειμένων)

• εργαστήριο κατασκευής εκκλησιαστικών ειδών

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, Αθήνα

• Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, Ρέθυμνο

• Επίσης, ο/η απόφοιτος της Ειδικότητας και Κατασκευής Κοσμήματος, μπορεί με τις κατάλληλες επιλογές να

διεκδικήσει θέση σε κλάδους σπουδών στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

Page 142: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

142 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός και Κατασκευή ΕνδυμάτωνΟ/Η Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια Μόδας έχει ως βασικό αντικείμενό του/της τον σχεδιασμό ενδυμάτων, ακολουθώ-ντας, πάντοτε, τις εκάστοτε τάσεις της μόδας. Η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διάθεση για πειραματισμό και το πάθος για αναγνώριση, σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές, τις τεχνολογικές, τις τεχνικές και τις εμπορικές γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο αντικείμενό του/της, μπορούν να εξασφαλίσουν σίγουρη επιτυχία σε έναν/μία άρτια καταρ-τισμένο/η Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια Μόδας. Το πρόγραμμα της ειδικότητας Σχεδιασμού Ενδυμάτων, είναι δομημένο με τρόπο ώστε να δίνει πολυδιάστατες ευκαιρίες ακαδημαϊκής ανάπτυξης στους/στις μαθητές/μαθήτριες που το ακολουθούν. Οι μαθητές/μαθήτριες ανα-πτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ερευνούν και να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες τάσεις της μόδας, να σχεδιάζουν συλλογή ενδυμάτων βασιζόμενοι στην έρευνά τους, να εκτι-μήσουν και να αξιοποιήσουν την εξέλιξη της μόδας μέσα από την ιστορική της αναδρομή σε σχέση με τις τέχνες και το Ντιζάιν, να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τη δομή και τη λειτουργία της βιομηχανίας ένδυσης μέσα από τις εργαστηριακές εφαρμογές της ειδικότητάς τους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές του Μάρ-κετινγκ στο επαγγελματικό πεδίο της μόδας. Η Πρακτική κατεύθυνση της ειδικότητας που αφορά στη μόδα παρέχει τα εφόδια στους/στις μαθητές/μαθήτριες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν, μετά την αποφοίτησή τους, στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Φυσική 2 2 2Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Εφαρµοσµένων Τεχνών

Σχέδιο Εφαρµοσµένων Τεχνών 2Αρχές Σύνθεσης 2Ψηφιακός Σχεδιασµός 2Ιστορία του Ντιζάιν 2 2Βιοµηχανική Σχεδίαση Εφαρµοσµένων Τεχνών 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Βασικές Αρχές Σχεδίου Μόδας 3*Τεχνολογία Ινών 2*Εργαστηριακές Εφαρµογές Μόδας 6 8 7Σχέδιο Μόδας Ι 3*Τεχνολογία Υφασµάτων 2*Σχέδιο Μόδας ΙΙ 3*#Μάρκετινγκ Μόδας 3*Η Μόδα στη Σύγχρονη Εποχή 2Εφαρµογές Η.Υ. 2

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 143: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

143Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•Εξειδίκευσης

Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρα-καθίσει στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού Ενδυμάτων και Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενδυμάτων μπορεί να εργαστεί στους τομείς:

• σχεδιασμού γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων

• κατασκευής πατρόν για γυναικεία και εξειδικευμένα ενδύματα

• συμβούλου για τη συναρμολόγηση των ενδυμάτων

• επιδιόρθωσης και μεταποίησης ενδυμάτων

• χειρισμού εξειδικευμένων βιομηχανικών μηχανών της ειδικότητάς του/της

• σχεδιασμού και στιλιστικής παρουσίασης ενδυμάτων

• συμβούλου για φωτογράφηση μόδας

• εμπορίας ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας

• οπτικού εμπορίου σε καταστήματα μόδας

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα προετοιμα-

στούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης:

• Fashion and Textiles Design

• Fashion Management

• Fashion Retail Management

• Fashion and Textile Merchandising

• Fashion Design and Business Management

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

Page 144: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

144 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Γεωπονίας Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Page 145: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

145Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την καλλιέργεια της γης, την παραγω-γή αγροτικών προϊόντων και με τα προβλήματα που προκύπτουν από την παραπάνω δραστηριότητα.

Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής είναι σήμερα αναγκαία περισσότε-ρο από ποτέ, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και ένα μεγάλο μέρος αυτού υποσιτίζεται. Έτσι, είναι αναγκαία η συστηματική εκμετάλ-λευση της γης, η οποία θα στηρίζεται πια σε επιστημονικές ανακαλύψεις και γνώση και όχι μόνο στην πείρα και την παράδοση.

Η Κύπρος είναι μια χώρα, η οποία αν συνδυάσει τη γνώση, την παράδοση και τις άριστες εδαφοκλιματικές συνθήκες, διαθέτει όλες τις προοπτικές για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (M.T.E.E.) προσφέρει τον κλάδο της Γεωπονίας, δίνοντας στους/στις μαθητές/μαθήτριες τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιβιώσουν στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της γεωργίας, δίνοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα επέ-κτασης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, οι μαθητές/μαθήτριες παρακολου-θούν και εργαστηριακά μαθήματα, επιτυγχάνοντας έτσι την ανάπτυξη δε-ξιοτήτων και επαγγελματικής κουλτούρας.

Page 146: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

146 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Γεωπονίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Η ειδικότητα Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων δίνει έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα ανάπτυξης των φυτών, εδαφολογίας, φυσιολογίας, φυτοπροστασίας, λίπανσης, άρδευσης και τη χρή-ση γεωργικών μηχανημάτων, με απώτερο στόχο την παραγωγή ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.Οι τάξεις και τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με μοντέρνο εκπαιδευτικό υλικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/μαθήτριες να εκπαιδεύονται πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις και ανάγκες.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Νέα Ελληνικά 4 5 6Ιστορία 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2 2 2Φυσική 2 2 2Χηµεία 1Αγγλικά 2 2 2 *Γαλλικά ή Γερµανικά ή ΡωσσικάΕπιλεγόµενα (Εµβάθυνσης, Ενίσχυσης, Εµπλουτισµού, Εξειδίκευσης) 4 4Εφαρµογές Η.Υ. 2

* Ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Φυτοπροστασία Ι 2 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων 1 Εδαφολογία – Λιπασµατολογία 3* Γεωργικά Μηχανήµατα 1 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 3* Μορφολογία Φυτών 1 Εργαστήρια Γεωπονίας 6 Φυτοπροστασία ΙΙ 2* Θερµοκηπιακές Κατασκευές και Αρδεύσεις 2 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων 2 ∆ενδροκοµία 3* Αµπελουργία 2 Εργαστήρια Γεωπονίας 6 Βιολογική Γεωργία 3*#Περιβάλλον και Γεωργία 2Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 3*Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων 2Γεωργικές Επιχειρήσεις και Εµπορία Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων 2Εργαστήρια Γεωπονίας 5

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 147: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

147Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•ΕξειδίκευσηςΣτην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣΟ/Η απόφοιτος της ειδικότητας Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΣυγκεκριμένα ο/η απόφοιτος του κλάδου μπορεί να εργαστεί:

• σε υπεύθυνη θέση σε μεγάλη γεωργική μονάδα

• σε δική του λαχανοκομική μονάδα βασισμένη στην εντατική καλλιέργεια (θερμοκήπιο) με εφαρμογή συγχρό-νων μεθόδων παραγωγής

• σε δική του κτηνοτροφική μονάδα για παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών

• σε δική του σύγχρονη ανθοκομική μονάδα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαγωγική κατεύθυνση (Οι συνθήκες της Κύπρου είναι άριστες για τον σκοπό αυτό: κλιματολογικές συνθήκες και αεροπορικές συγκοι-νωνίες)

• σε θέματα ανθοκομίας και διακοσμητικής, ως επιχειρηματίας σε διακοσμήσεις χώρων συνεδρίων, χώρων τελε-τών, χώρων δεξιώσεων, εσωτερικών χώρων ξενοδοχείων κ.ά.

• σε δική του φυτωριακή μονάδα πολλαπλασιαστικού υλικού (λαχανοκομικού, δενδροκομικού, ανθοκομικού, κ.ά.)

• ως τεχνικός στο Τμήμα Γεωργίας, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, στο Τμήμα Δασών, κ.ά.

• ως επικεφαλής συνεργείου συντήρησης δενδροστοιχιών και πρασίνου στους αστικούς και υπεραστικούς δρόμους

• σε συμβουλευτικές εταιρείες για ένταξη των παραγωγών σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ΗACCP, AGROCERT, κ.ά.)

• στην οργάνωση Ομάδων Παραγωγών και Γεωργικών Συνεταιρισμών

• σε εταιρείες κατασκευής και εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων και θερμοκηπιακού εξοπλισμού

• σε εταιρίες εμπορίας σπόρων λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων

• ως βοηθός σε εργαστήριο εδαφικών αναλύσεων, υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και φυλλοδιαγνωστικής

• σε οποιοδήποτε επάγγελμα με δραστηριότητες γεωργικής φύσης

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω σχολές:

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αυγόρου

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

Page 148: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

148 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Υπηρεσιών Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων

Ιδιαίτεροι Γραμματείς

Page 149: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

149Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Page 150: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

150 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος οφείλει να είναι κοινωνικός, ευχάριστος, ευγενικός, υπομονετικός, εξυπηρετικός, έντιμος, υπεύθυνος, ευσυνείδητος και κυρίως δια-κριτικός. Χρειάζεται να έχει καλή σωματική υγεία και αντοχή. Ακόμη, πρέπει να διακρίνεται από προθυμία και να έχει αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη. Για την καθημερινή του επικοινωνία με τους πελάτες του ξενοδοχείου απαραίτητο είναι να έχει ευχέρεια στο λόγο και να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφο-ράς, όπως επίσης και να γνωρίζει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Όσοι ξενοδοχοϋπάλληλοι απασχολούνται σε θέσεις γραφείου, χρειάζεται να έχουν ικανότητα υπο-λογισμού, να γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπο-λογιστή και να μπορούν να διεκπεραιώνουν εργασίες γραφείου. Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικο-νομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδι-οδρομίας στους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας και των Υπηρεσιών στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισής τους.

Τι είναι η ειδικότητα Υπαλληλων Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων;

Είναι η μία από τις δύο ειδικότητες του κλάδου Υπηρεσι-ών της Πρακτικής Κατεύθυνσής που προσφέρονται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου. Μέσα από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από την ειδικότητα και των οποίων η βάση είναι τα οικονομικά μαθήματα, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης των οικονομικών οργανι-σμών που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία και τον τομέα των υπηρεσιών.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας Υπαλληλων Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων στην Κυπρο;

Οι τομείς των Υπηρεσιών και της Τουριστικής Βιο-μηχανίας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς και η συνεισφορά τους στο Α.Ε.Π. για το 2013 ανέρχεται περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήμα-τα, που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νησιού σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο πα-ροχής υπηρεσιών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• κράτος Μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης

• στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστη-ριότητες στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής

ΚΛΑΔΟΣ: Υπηρεσιών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων

• διάθεση ενός εύρους χρηματοοικονομικών και επι-χειρηματικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιότη-τας - νομικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτικές και μεσιτικές υπηρεσίες

• ανθρώπινο δυναμικό ψηλού μορφωτικού επιπέδου, προσοντούχο και πολύγλωσσο

• σταθερό και ευχάριστο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοδευόμενο από απλές διοικητικές διαδικασίες

• χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επι-χειρήσεων

• προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών,διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο

• αποτελεσματικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό σύ-στημα, βασισμένο σε χαμηλούς φορολογικούς συντελε-στές (ανάμεσα στους χαμηλότερους στην Ευρώπη).

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστι-κών Γραφείων και Ξενοδοχείων μπορεί να απασχολη-θεί σε τουριστικά γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες στα τμήματα λογιστηρίου, διοίκησης και διεύθυνσης προσωπικού και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στα τμήμα-τα λογιστηρίου, διοίκησης και διεύθυνσης προσωπικού στους πιο κάτω τομείς:

• οργάνωση και εκτέλεση βασικών καθηκόντων σε τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές μονάδες

• εκτέλεση βασικών καθηκόντων λογιστηρίου σε όλες τις επιχειρήσεις

• χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για διεκπεραίωση βασικών εργασιών

• αξιολόγηση και λύση προβλημάτων που αφορούν οι-κονομικά θέματα αλλά και θέματα δημόσιων σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μάρκετινγκ.

Η ειδικότητα Υπαλληλων Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων στη Μ.Τ.Ε.Ε.

Η διεύθυνση Μ.Τ.Ε.Ε.Κ., έχει εντάξει στα προγράμμα-τα σπουδών της από το σχολικό έτος 2001-2002 τον κλάδο των Υπηρεσιών.

Η ειδικότητα Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξε-νοδοχείων προσφέρεται στην Πρακτική Κατεύθυνση από τη σχολική χρονιά 2016-2017 με την εφαρμογή νέων εκσυγχρονισμένων και αναβαθμισμένων αναλυ-τικών προγραμμάτων.

Η ειδικότητα Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων προσφέρεται σε Τεχνικές και Επαγγελμα-τικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Page 151: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

151Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Σπουδές της ειδικότητας Υπαλληλων Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων;

Ο/Η απόφοιτος μπορεί να:

• διεκδικήσει, με προοπτικές επιτυχίας, θέση για πε-ραιτέρω σπουδές σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας σε θέματα οικονομικών και διοίκησης επι-χειρήσεων

• διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-δευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου/ειδικότητάς του/της,

νοουμένου ότι πληροί τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Παγκύπριων Εξετάσεων

• γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα πληροί τους όρους και τις προ-ϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2 2 2

Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Υπηρεσιών

Αρχές Λογιστικής 5*

Γενικές Εµπορικές Γνώσεις 4* 3

∆ακτυλογραφία µε Χρήση Η.Υ. 4 2 2

Οικονοµικά 2

Εµπορικές Εφαρµογές Μέσω Η.Υ. 4 3

Οργάνωση / ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 4

Γαλλικά 2

Μαθήµατα Ειδικότητας

Μάρκετινγκ 4* 4*

Λογιστική 4* 4*#

* Εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 152: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

152 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στις γραφειακές και γραμματειακές σπουδές θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας και των Υπηρεσιών στα αντίστοιχα τμήματα.

Τι είναι οι Ιδιαίτεροι Γραμματείς;

Είναι η μία από τις δύο ειδικότητες του κλάδου των Υπηρεσιών της Πρακτικής Κατεύθυνσής, που προ-σφέρονται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου. Μέσα από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από την ειδικότητα και των οποίων η βάση είναι τα οικονομικά μαθήματα, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμε-νους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στις γρα-φειακές και γραμματειακές απαιτήσεις των σύγχρο-νων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία και τον τομέα των Υπηρεσιών.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας Ιδιαιτέρων Γραμματέων στην Κυπρο;

Οι τομείς των Υπηρεσιών και της Τουριστικής Βιο-μηχανίας της Κύπρου είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς και η συνεισφορά τους στο Α.Ε.Π. για το 2013 ανέρχεται περίπου στο 86%.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτή-ματα που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νησιού σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο πα-ροχής υπηρεσιών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• κράτος Μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης

• στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστη-ριότητες στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής

• διάθεση ενός εύρους χρηματοοικονομικών και επι-χειρηματικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιότη-τας - νομικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτικές και μεσιτικές υπηρεσίες

• ανθρώπινο δυναμικό ψηλού μορφωτικού επιπέδου, προσοντούχο και πολύγλωσσο

• σταθερό και ευχάριστο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοδευόμενο από απλές διοικητικές διαδικασίες

• χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επι-χειρήσεων

• προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών,διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο

• αποτελεσματικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό σύ-στημα, βασισμένο σε χαμηλούς φορολογικούς συντελε-στές (ανάμεσα στους χαμηλότερους στην Ευρώπη).

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ιδιαιτέρων Γραμματέ-ων μπορεί να απασχοληθεί στους πιο κάτω τομείς:

• οργάνωσης και εκτέλεσης βασικών καθηκόντων σε οποιοδήποτε γραφείο, είτε αυτό βρίσκεται σε ιδιω-τικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις είτε στη δημόσια υπηρεσία

• στενογράφησης και αποστενογράφησης κειμένωνσύνταξης επιστολών και άλλων εγγράφων

• διεκπεραίωσης όλων των πιο πάνω εργασιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ειδικότερα, ο απόφοιτος της ειδικότητας Ιδιαιτέρων Γραμματέων μπορεί να εργoδοτηθεί σε:

• γραφεία ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών

• γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η ειδικότητα Ιδιαιτέρων Γραμματέων στη Μ.Τ.Ε.Ε.

Η διεύθυνση Μ.Τ.Ε.Ε.Κ., έχει εντάξει στα προγράμμα-τα σπουδών της από το σχολικό έτος 2001-2002 τον κλάδο των Υπηρεσιών.

Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 προσφέρεται στην Πρακτική Κατεύθυνση η ειδικότητα Ιδιαιτέρων Γραμ-ματέων, με την εφαρμογή νέων εκσυγχρονισμένων και αναβαθμισμένων αναλυτικών προγραμμάτων.

Η ειδικότητα Ιδιαιτέρων Γραμματέων προσφέρεται σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Σπουδές στον τομέα Γραμματειακών Σπουδών

Ο/Η απόφοιτος μπορεί να:

•διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαι-τέρω σπουδές σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας σε θέματα γραφειακών και γραμματειακών σπουδών

• διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-δευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου/ειδικότητάς του, νοουμένου ότι πληροί τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Παγκύπριων Εξετάσεων

• γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα πληροί τους όρους και τις προ-ϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

ΚΛΑΔΟΣ: Υπηρεσιών ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτεροι Γραμματείς

Page 153: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

153Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2 2 2

Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Κοινά µαθήµατα Κλάδου

Υπηρεσιών

Αρχές Λογιστικής 5* 3

Γενικές Εµπορικές Γνώσεις 4* 3* ∆ακτυλογραφία µε Χρήση Η.Υ. 4 4 4

Οικονοµικά 2 Εµπορικές Εφαρµογές Μέσω Η.Υ. 4 4

Οργάνωση / ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 4*#

Γαλλικά 2 Μαθήµατα Ειδικότητας

Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραµµατέων 3* 5*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Page 154: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

154 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελματων

Μάγειροι - Τραπεζοκόμοι

Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων (Γ)

Page 155: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

155Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Ο Κλάδος Λειτουργία και Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας περιλαμβάνει τις ειδικότητες Υποδοχή και Οροφοκομία στην Πρακτική Κατεύθυνση και Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας στη Θεωρητική Κατεύθυνση.

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες παράγουν ιδέες και εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Με τα εργαστηριακά μαθήματα, που αποτε-λούν την αποδοτικότερη μέθοδο διδασκαλίας της ειδικότητας, επιτυγχά-νεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της ικανότητάς τους να ερευνούν, να πειραματίζονται και να παράγουν δημιουργικά απο-τελέσματα.

Page 156: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

156 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελματων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μάγειροι και Τραπεζοκόμοι

Το πρόγραμμα αυτό καθιστά τον/την απόφοιτο ικανό/ή να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις επαγγελματικές προκλή-σεις στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία. Ταυτόχρονα, ο/η απόφοιτος είναι ικανός/ή να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην παρασκευή και παράθεση φαγητού και στην εξυπηρέτηση πελατών, όπως εφαρμόζεται σήμερα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και γενικότερα σε μονάδες παροχής υπηρεσιών τροφίμων και ποτών και άλλες επισιτιστικές μονάδες. Σ΄ αυτό το πρόγραμμα, πρακτικές δεξιότητες βασικού επι-πέδου μαγειρικής, τραπεζοκομίας, ζαχαροπλαστικής/αρτοποιίας και μπαρ, βρίσκονται σε αρμονία με την αντί-στοιχη θεωρητική γνώση. Η ανάγκη για εμπλουτισμό της θεωρίας με την πρακτική κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι μεγίστης σημασίας, γι΄αυτό στο πρόγραμμα αυτό συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών/τριών, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και στη βιομηχανία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματός τους, οι απόφοιτοι αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις στη μαγειρική και τραπεζοκομία, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες της βιομηχανίας ως ικανοί επαγγελματίες.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Γαλλικά, Γερµανικά ή Ρωσσικά 2 2 2

Αγγλικά 2* 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μαγειρικής Τέχνης 7* 7* 7*

Τεχνολογία και Εργαστήρια Εστιατορικής Τέχνης 6* 6* 6*

Τροφογνωσία/∆ιαιτητική 2

Οινολογία 1

Τουριστική Γεωγραφία 1

Τεχνολογία Τροφίµων 1

Κοστολόγηση Τροφίµων και Ποτών 1

Εδεσµατολόγιο 1*

Έλεγχος και ∆ιαχείριση Τροφίµων και Ποτών 1*

Εφαρµογές Η.Υ. 2 - -

Επιλεγόµενα 4 4

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Page 157: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

157Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, η δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•ΕξειδίκευσηςΣτην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Μάγειροι και Τραπεζοκόμοι για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Μάγειροι και Τραπεζοκόμοι μπορεί να εργαστεί:

• στην ετοιμασία και παράθεση φαγητών και ποτών

• στην οργάνωση και διαχείριση εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, αρτοποιείων, μπαρ, ταχυφαγείων κ.ά.

• στην παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση φαγητών και ποτών

• σε κρατικά ιδρύματα, όπως νοσοκομεία, Εθνική Φρουρά, ιδρύματα για άτομα με ειδικές ικανότητες

• στον ιδιωτικό τομέα: ξενοδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα, εστιατόρια, καφετερίες, μπαρ, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, ταχυφαγεία, πλοία, κυλικεία (κολεγίων, σχολών, εργοστασίων), σε εργοστάσια παραγωγής, μετα-ποίησης και διάθεσης φαγητών και ποτών

• σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διακίνηση επιβατών

• σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

• Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Μάγειροι και Τραπεζοκόμοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.

• Επιπρόσθετα, μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε Στρατιωτικές Σχολές

• Μπορούν, επίσης, να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως και οι απόφοιτοι των Λυκείων, πληρώντας τις προϋποθέσεις εισδοχής του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

• Απεήτειο Γυμνάσιο / Ξενοδοχειακό Τμήμα

Page 158: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

158 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προετοιμάζει τους/τις μαθητές/μαθήτριες για άμεση εργοδότη-ση και ανέλιξη σε μεσο-διευθυντικό επίπεδο στην υποδοχή και οροφοκομία. Εξοικειώνει και εισάγει τον/την μαθητή/μαθήτρια στη λειτουργία του τμήματος της οροφοκομίας και παρέχει γενικές γνώσεις γύρω από την πολυσύνθετη διάταξή του, τα καθηκοντολόγια, τις αρμοδιότητες, την ιεραρχία του τμήματος, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του τμήματος της οροφοκομίας. Επιπλέον, καλύπτει τις βασικές λειτουργίες του τομέα, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των εργασιών του τμήματος αυτού.Παράλληλα, η υποδοχή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της υπηρεσίας δωματίων κάθε ξενοδοχειακής μονάδας. Εξοικειώνει και εισάγει τον/την μαθητή/τρια στη λειτουργία του τμήματος υποδοχής και παρέχει γενικές γνώσεις γύρω από την πολυσύνθετη διάταξή του, το καθηκοντολόγιο, τις αρμοδιότητες, την ιεραρχία του τμήματος, τις βασικές λειτουργίες του, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του, με απώ-τερο σκοπό την ποιοτική και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών.Η ανάγκη για εμπλουτισμό της θεωρίας με την πρακτική κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι μεγίστης σημασίας, γι' αυτό στο πρόγραμμα αυτό συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και στη βιομηχανία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1Ελληνικά 4* 5* 6*Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 2 1 -Φυσική Αγωγή 1 1 1Μουσική 1Μαθηµατικά 2* 2* 2*Χηµεία 1Γαλλικά 2 2 2Αγγλικά 4* 4* 4* 3η Γλώσσα, Γερµανικά ή Ρωσσικά 3 3 3

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Εισαγωγή στη Βιοµηχανία Φιλοξενίας και Τουρισµού 3 Αρχές Οροφοκοµίας 5*Αρχές Λειτουργιών Υποδοχής 4*Αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής 1∆ιαπολιτισµική Κατανόηση και Ηθική 1Ηλεκτρονικά Συστήµατα Κρατήσεων και Οροφοκοµίας 5*Λειτουργία και ∆ιαχείριση Πλυντηρίου και Λινοθήκης 2Ποιότητα και Έλεγχος Παρεχόµενων Υπηρεσιών στην Οροφοκοµία 2*Υπηρεσίες/Λειτουργίες υποδοχής 2*Ενδοτµηµατική και ∆ιατµηµατική Επικοινωνία 2Πελατειακές και ∆ηµόσιες Σχέσεις 2∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού στον Τοµέα Φιλοξενίας 2*∆ιαχειριστικός Σχεδιασµός στην Υποδοχή και Οροφοκοµία 2*∆ιαχείριση Ηλεκτρονκών Συστηµάτων, Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Πωλήσεις 2Ανάπτυξη Εποπτικών Ικανοτήτων 2

* Εξεταζόμενα τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελματων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Yποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων

Page 159: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

159Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν είτε ως μονόωρα, δίωρα, τρίωρα ή τετράωρα ως εξής:

•Εμβάθυνσης

•Ενίσχυσης

•Εμπλουτισμού

•ΕξειδίκευσηςΣτην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε οι περίοδοι προστίθενται και αποτελούν ένα ενιαίο μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Υποδοχή και Οροφοκομία για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Υποδοχή και Οροφοκομία μπορεί να εργαστεί σε:

• τμήμα υποδοχής ή τμήμα οροφοκομίας σε ξενοδοχεία, θέρετρα και κέντρα ευεξίας (σπα), κρουαζιερόπλοια, επισιτιστικές επιχειρήσεις (catering) και εκδηλώσεις, νοσοκομεία/κλινικές και γηροκομεία,

• χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε.

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης:

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Υποδοχή και Οροφοκομία μπορεί:

• να διεκδικήσει θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.

• να διεκδικήσει, με προοπτικές επιτυχίας, θέση για περαιτέρω σπουδές στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτι-κά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στον κλάδο/στην ειδικότητά του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων

• να διεκδικήσει θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων, με την προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάχτηκε στον/στην κλάδο/ ειδικότητά του/της.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας

• Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

• Απεήτειο Γυμνάσιο / Ξενοδοχειακό Τμήμα

Page 160: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

160 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Κλαδος Αισθητικης - ΚομμωτικηςΚομμωτική

Page 161: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

161Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Page 162: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

162 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔMTEEΚ) είναι η συνειδητή επιλογή του/της μαθητή/μαθήτριας συγκεκριμένης ειδικότητας, στην οποία και θα ειδικευτεί.

Στο πλαίσιο αυτό, στον Κλάδο Κομμωτικής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία απο-τελούν την αποδοτικότερη μέθοδο διδασκαλίας. Μέσα από αυτά επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των κατάλληλων πρα-κτικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και της ικανότητάς τους να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας (κομ-μωτική βιομηχανία) και να παράγουν δημιουργικά και σε πνεύμα ομαδικής εργασίας.

Μέσα από την τριετή τριβή με τα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα του Κλάδου Κομμωτικής οι μαθητές/μαθήτριες είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες στην καλλιτεχνική δημιουργία, στην επιστημονι-κή περιποίηση των μαλλιών και στην εφαρμογή των βασικών εξελίξεων και πρακτικών μεθόδων.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ

Π Π Π

Θρησκευτικά 1 1 1

Νέα Ελληνικά 4* 5* 6*

Ιστορία 2 1 -

Φυσική Αγωγή 1 1 1

Μουσική 1

Μαθηµατικά 2* 2* 2*

Χηµεία 1

Φυσική 2 2 2

Αγγλικά 2 * 2* 2*

* Εξεταζόμενα μαθήματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ

Π Π Π

Μαθήµατα Ειδικότητας Κοµµωτικής

Τεχνολογία Κοµµωτικής 3* 2* 3*

Τεχνολογία Υλικών Κοµµωτικής 3* 2* 3*#

Εργαστήρια Κοµµωτικής 9 12 9

Γαλλικά 2

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Κοµµωτηρίου 1 2

* Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

ΚΛΑΔΟΣ: Αισθητικης – Κομμωτικης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτικη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κομμωτική

Page 163: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

163Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθήσει τα τρία (3) εξεταζό-μενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο (2) τεχνολογικά μαθήματα της ειδικότητας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο/Η απόφοιτος της Ειδικότητας Κομμωτικής μπορεί να εργαστεί:

• σε κομμωτήριο

• σε αλυσίδα κομμωτηρίων

• στον χώρο της τηλεόρασης

• στον χώρο του θεάτρου

• στον χώρο των περιοδικών

• στον χώρο της μόδας

• στον χώρο της διαφήμισης

• ως ελεύθερος επαγγελματίας

• ως τεχνικός εταιρείας

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Οι απόφοιτοι της Πρακτικής Κατεύθυνσης μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιω-ματικών της Ελλάδας.

• Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες Τριτο-βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και οι απόφοιτοι των Λυκείων, πληρώντας τις προϋποθέσεις εισδοχής του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

• B΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

• B΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

• Περιφερειακή Γεωργική Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Page 164: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

164 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Page 165: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟδΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Page 166: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

166 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆ '

1. Σύστηµα Μαθητείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Μ.Ε.Ε.Κ.)

Γενικός στόχος

Το Σ.Μ.Ε.Ε.Κ., μέσω εναλλακτικής μορφής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στοχεύει στη διασφάλιση της απασχόλησης των νέων και της παραμονής τους στο κοινωνικό σύνολο ως ενεργών πολιτών, με παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Το Σ.Μ.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει, αποτελείται από δύο βασικά επίπεδα: α) την Προπαρασκευαστική Μαθητεία (Π.Μ.) και β) τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας (Κ.Κ.) .

Η φοίτηση των μαθητών στην Π.Μ. περιλαμβάνει τη θεωρητική, τη βασική, και την παραγωγική κατάρτιση και τη δημιουργική απασχόληση. Στόχος της τελευταίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, στο πλαίσιο των προσωπικών ενδιαφερόντων των μαθητευομένων.

Ειδικοί ΣτόχοιΟι ειδικοί στόχοι/κύριες στρατηγικές στοχεύσεις του Σ.Μ.Ε.Ε.Κ. είναι:

1. η προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης σε άτομα τα οποία εγκαταλείπουν το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε αυτά να καταστούν ικανά για περαιτέρω μάθηση ή/και απασχόληση, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας

2. η διασφάλιση της κινητικότητας των νέων, μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, μαθητείας και απασχόλησης, χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς

3. η βελτίωση της προσφοράς εργασίας από νέους ανθρώπους με επαρκή και πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας.

Επίπεδα της Ν.Σ.Μ.

Α. Προπαρασκευαστική Μαθητεία (Π.Μ.)

Η Π.Μ. έχει ως στόχο της να δώσει τη δυνατότητα σε νέους που έχουν διαρρεύσει από το γυμνάσιο να επανενταχτούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ένα νέο, ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να αντιμετωπίσει τη σχολική διαρροή και δίνει τη δυνατότητα ένταξης των νέων σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 14 - 16 ετών, τα οποία δεν έχουν τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και τους δίνει τη δυνατότητα:

α) να εισαχθούν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας

β) να επανενταχθούν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης.

Η Π.Μ. δε στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και λειτουργεί, κυρίως, ως δίκτυ ασφαλείας, προστασίας και στήριξης των παιδιών.

Επιπρόσθετα, ένας ακόμα στόχος της Π.Μ. είναι να βοηθηθεί ο μαθητής να ανακαλύψει και να ενισχύσει τις ικανότητες και δεξιότητές του, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επαγγελματική του ένταξη, καθώς επίσης και να διατηρήσει την ισορροπία του σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσεται.

Στο επίπεδο της Π.Μ. λειτουργεί Α΄ και Β΄ τάξη, για κάλυψη των αναγκών των μαθητών/τριών με διαφορετικό ακαδημαϊκό επίπεδο και ωριμότητα. Όσα παιδιά δεν έχουν συμπληρώσει τα δεκαπέντε τους χρόνια και δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την Α΄ τάξη Γυμνασίου, θα εντάσσονται στην Α΄ τάξη της Π.Μ. και θα υποχρεούνται να φοιτήσουν και στις δύο τάξεις. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά θα εντάσσονται απευθείας στη Β΄ Τάξη με διάρκεια φοίτησης ενός σχολικού έτους.

Το πρόγραμμα της Π.Μ. διαρθρώνεται σε δύο εκπαιδευτικούς κύκλους, ως ακολούθως:

i. Ο 1ος Κύκλος, ο οποίος ξεκινά τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, έχει σκοπό την προετοιμασία του/της μαθητή/τριας και τη σταδιακή ένταξή του/της στην εκπαιδευτική διαδικασία

ii. Ο 2ος κύκλος, ο οποίος ξεκινά τον Ιανουάριο του επόμενου έτους και ολοκληρώνεται τέλη Ιουνίου του ίδιου έτους, προετοιμάζει τον μαθητή/τρια για την ένταξή του/της στον Κεντρικό Κορμό του Σ.Μ.Ε.Ε.Κ., καθώς και την επανένταξη των ενδιαφερομένων στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Page 167: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

167Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆ '

Εγγραφές στην Π.Μ.

Οι εγγραφές στην Π.Μ., του Σ.Μ.Ε.Ε.Κ., θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Συμπληρωματικές εγγραφές γίνονται τον Σεπτέμβριο, στις Μονάδες Π.Μ. κάθε επαρχίας, όπου λειτουργεί το πρόγραμμα του Σ.Μ.Ε.Ε.Κ.

Στοιχεία Επικοινωνίας Προπαρασκευαστικής Μαθητείας:

Λευκωσία: 22 697200 | [email protected]

Λεμεσός: 25 381611 | [email protected]

Λάρνακα: [email protected]

Πάφος: [email protected]

Β. Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (Κ.Κ.)

Ο Κ.Κ.Μ. είναι ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο αποτελεί διακριτή διαδρομή παράλληλα με τη Δευτεροβάθμια Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση. Απευθύνεται σε νέους οι οποίοι στο στάδιο εγγραφής είναι ηλικίας 15-18 χρόνων και ισχύουν τα ακόλουθα:

•ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις γυμνασιακές σπουδές,

•συμπλήρωσαν με επιτυχία την Π.Μ.,

•διέκοψαν τη φοίτηση στο λύκειο ή σε τεχνική σχολή.

Στους νέους αυτούς παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων. Ο Κ.Κ. στοχεύει ώστε οι θέσεις μαθητείας συνδυάζοντας τη μάθηση με την εργασία, να επιτρέπουν στους νέους να αποκτούν εργασιακή εμπειρία και, παράλληλα, πρακτικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών. Η εγγενής αυτή συνάφεια με την αγορά εργασίας καθιστά τις θέσεις μαθητείας επωφελείς τόσο για τους νέους όσο και για τις επιχειρήσεις: οι μαθητευόμενοι συχνά παραμένουν στην επιχείρηση όπου ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους ή βελτιώνουν τις πιθανότητες εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα τους, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ειδικευμένους εργαζόμενους. Η κατάρτιση των μαθητευομένων επιτρέπει στην επιχείρηση να διαμορφώσει τις εργασιακές τους συνήθειες και να απασχολεί, μακροπρόθεσμα, εργαζόμενους με προσόντα και επαγγελματικό ζήλο. Η διάρκεια της μαθητείας στο επίπεδο αυτό είναι τρία (3) χρόνια και περιλαμβάνει σχολική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Το Πιστοποιητικό Μαθητείας που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοι του Κ.Κ. βρίσκεται στο επίπεδο 3 (τρία) του Ευρωπαϊκού (E.Q.F.) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (N.Q.F.).

Οι απόφοιτοι του Κ.Κ. έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, για απόκτηση Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, για ένα ή δύο χρόνια εφόσον κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου.

Οι πλείστες από τις πιο κάτω προτεινόμενες ενδεικτικές ειδικεύσεις συνάδουν με τα επαγγέλματα που καλύπτονται από το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, έτσι ώστε το πιστοποιητικό επιτυχίας του Συστήματος Μαθητείας να πιστοποιείται μέσα από το πιο πάνω Σύστημα. Νοείται ότι δεν θα λειτουργούν ταυτόχρονα όλες οι πιο κάτω ειδικεύσεις, αλλά θα προσφέρονται εκ περιτροπής στις διάφορες επαρχίες. Οι ειδικεύσεις θα προσφέρονται ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδεικνύεται από τους/τις μαθητευομένους/ες αλλά και τους οργανωμένους εργοδότες και την ετοιμότητά τους για συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και τη ζήτηση που θα παρατηρείται στην αγορά εργασίας σε κάθε επαρχία.

Page 168: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

168 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆ '

Ειδικεύσεις Κ.Κ.:

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

• Παράθεση Φαγητών και Ποτών

• Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων

• Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

• Παρασκευή και Παράθεση Ποτών

• Οροφοκομία

• Συντήρηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Πισίνων

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Οινοποιία

• Αλλαντοποιία

• Τυροκομία

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

• Συγκόλληση - Μεταλλικές Κατασκευές

• Κατασκευές και Εφαρμογές Αλουμινίων

• Επιπλοποιία

• Ταπετσάρισμα

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

• Οικοδομικά

• Ξυλουργικά

• Υδραυλικά

• Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων

• Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού

• Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων

• Χρωματισμοί - Διακοσμητικά Επιχρίσματα – Συστήματα Υγρομονώσεων

• Ξηρά Δόμηση

• Τοποθέτηση Υαλοπινάκων

• Θερμομόνωση Κτηρίων

• Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

• Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων

• Εγκατάσταση και Συντήρηση Οικιακών Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Συσκευών

• Λειτουργίες Αποθήκης

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• Μηχανική Οχημάτων

• Μηχανική Μοτοποδηλάτων/Μοτοσικλετών

• Επιδιόρθωση Ποδηλάτων

• Ηλεκτρολογία Οχημάτων - Κλιματισμός Οχημάτων

• Βαφή Οχημάτων - Επισκευή Αμαξωμάτων Οχημάτων

• Τοποθέτηση - Επιδιόρθωση Ελαστικών Οχημάτων

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

• Μακιγιάζ Προσώπου - Μανικιούρ - Πεντικιούρ

• Κομμωτική

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

• Γεωργία

• Κτηνοτροφία

• Ιχθυοκαλλιέργειες

• Μελισσοκομία

• Ανθοκομία (Βοηθός Φυτωρίου)

• Διακόσμηση Λουλουδιών

• Συντήρηση Κήπων

Page 169: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

169Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ∆ '

Εγγραφές στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας (Κ.Κ.)

Οι εγγραφές στον Κ.Κ. του Σ.Μ.Ε.Ε.Κ. πραγματοποιούνται στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κάθε επαρχίας, όπου λειτουργεί το πρόγραμμα του Σ.Μ.Ε.Ε.Κ. Για την εγγραφή στο Α΄ Έτος απαιτείται Απολυτήριο Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Προπαρασκευαστικής Μαθητείας. Οι μαθητευόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου.

Οι εγγραφές διεξάγονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Συμπληρωματικές εγγραφές γίνονται τον Σεπτέμβριο και τα τμήματα που δημιουργούνται είναι ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητευομένων και τη ζήτηση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας.

Ο Κ.Κ. λειτουργεί στις ακόλουθες επαρχίες:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

• Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

• Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

• Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

• Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας Κ.Κ.

Λευκωσία: 22 374953 | [email protected]

Λεμεσός: 25 820028 | [email protected]

Λάρνακα: 24 815120 | [email protected]

Page 170: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 171: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

171Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο E '

ΚΕΦΑΛΑΙΟεΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Page 172: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

172 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο E '

1. Προγράµµατα ∆ια Βίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.∆.Β.Ε.Ε.Κ.)

Τα Προγράμματα Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λειτουργούν υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ.) του Υ.Π.Π.Α.Ν.

ΣκοπόςΣκοπός των Προγραμμάτων αυτών είναι να προσφέρουν ευκαιρίες για:

• συνεχή επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας

• παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων σε μαθητές από όλες τις τάξεις των τεχνικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να παρακαθίσουν σε διάφορες εξετάσεις.

Εγγραφές

Αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και γίνονται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ακόλουθες σχολές:

• Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ τηλ. 22447359, 22447359

• Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ τηλ. 25871402, 25871463

• Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ τηλ. 25305655, 25872036

• ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ τηλ. 25521577

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ τηλ. 24821226, 24821265

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ τηλ. 23742880

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ/ΑΥΓΟΡΟΥ τηλ. 23819797

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΦΟΥ τηλ. 26306283, 26306173

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ τηλ. 26322595

Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτουργούν σε διάφορες τεχνικές σχολές αφορούν θέματα τεχνικής και επαγγελματικής επιμόρφωσης διάρκειας ενός, δύο ή τριών χρόνων.

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τις κατά τόπους τεχνικές σχολές.

Ανακοίνωση, σχετικά με τη λειτουργία των Προγραμμάτων Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των τεχνικών σχολών, δημοσιεύεται στον τύπο περί το τέλος Αυγούστου.

Page 173: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

173Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο E '

2. Kρατικά Iνστιτούτα Eπιµόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)

Παρουσίαση/Γενικές Πληροφορίες

Τα Κ.Ι.Ε., τα οποία άρχισαν να λειτουργούν το 1960 ως Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της E.Ε.

Τα Κ.Ι.Ε. επιτελούν κοινωνικό έργο προσφέροντας παροχές και απαλλαγές σε άπορους και άριστους μαθητές. Παράλληλα, απασχολούν εκατοντάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Λειτουργούν 41 Κ.Ι.Ε. παγκυπρίως και σε αυτά φοιτούν πέραν των 12.000 μαθητών κάθε χρόνο. Στεγάζονται σε δημόσια σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών μονάδων που τα φιλοξενούν.

Μαθήματα που προσφέρονται

Tα προσφερόμενα μαθήματα είναι:

• ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά) μέχρι το επίπεδο B1 ή B2 του Kοινού Eυρωπαϊκού Πλαισίου Aναφοράς για τις γλώσσες

• ελληνικά σε ξένους (το πρόγραμμα αυτό καλύπτει αλλόγλωσσους που ζουν και εργάζονται στην Kύπρο)

• λογιστική σε όλα τα επίπεδα

• ενισχυτικά μαθήματα για μαθητές γυμνασίου και λυκείου

• πληροφορική - ηλεκτρονικοί υπολογιστές

• μαθήματα προετοιμασίας για τις παγκύπριες εξετάσεις

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης της κυβέρνησης για δημιουργία γέφυρων επικοινωνίας μεταξύ των Eλληνοκυπρίων και των Tουρκοκυπρίων, από το 2003 προσφέρονται δωρεάν μαθήματα Eλληνικής γλώσσας σε Tουρκοκύπριους, καθώς και Tουρκικής γλώσσας σε Eλληνοκύπριους.

Εξετάσεις

Οι μαθητές που φοιτούν στα Κ.Ι.Ε. παρακάθονται σε τελικές ενιαίες εξετάσεις και τους δίνεται Πιστοποιητικό Επιτυχίας. Το πιστοποιητικό επιτυχίας στο έκτο και έβδομο επίπεδο των αγγλικών αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ.) και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) ως τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το πιστοποιητικό επιτυχίας στο τέταρτο και στο πέμπτο επίπεδο των αγγλικών αναγνωρίζεται ως τεκμήριο καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το πιστοποιητικό επιτυχίας στο έκτο επίπεδο των γαλλικών και γερμανικών αναγνωρίζεται ως πολύ καλή γνώση της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας, ενώ το πιστοποιητικό επιτυχίας για το τέταρτο και το πέμπτο επίπεδο των γαλλικών και των γερμανικών αναγνωρίζεται ως καλή γνώση της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.

Γίνεται ακόμα προετοιμασία των μαθητών για τις πιο κάτω εξετάσεις:

• παγκύπριες εξετάσεις για εισαγωγή στα Α.Α.Ε.Ι.

• Starters, Movers, Flyers, K.E.T., P.E.T., F.C.E. Cambridge, I.G.C.S.E., I.E.L.T.S. για την αγγλική γλώσσα

• D.E.L.F. για τη γαλλική γλώσσα

• L.C.C.I. για τη λογιστική

• E.C.D.L. για την πληροφορική

Εγγραφές

Οι εγγραφές στα Κ.Ι.Ε. διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μήνα Iούνη. Συμπληρωματικές εγγραφές γίνονται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα διαφέρει, ανάλογα με το αν πρόκειται για αστική, αγροτική ή απομακρυσμένη περιοχή.

Page 174: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

174 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο E '

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα Κ.Ι.Ε. λειτουργούν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τμήματα ενηλίκων λειτουργούν σε κάποια Κ.Ι.Ε. τις βραδινές ώρες. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν μαθήματα το απόγευμα της Τετάρτης ή το πρωινό του Σαββάτου. Tο κάθε μάθημα, διάρκειας 90 λεπτών, διδάσκεται δυο φορές την εβδομάδα.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα των Κ.Ι.Ε. είναι ιδιαίτερα χαμηλά και εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Υποτροφίες-Απαλλαγές

Για τους άπορους και τους άριστους μαθητές προσφέρονται πλήρεις ή μερικές υποτροφίες. Εξετάζονται, επίσης, περιπτώσεις μαθητών ή ενηλίκων που μπορεί να τύχουν απαλλαγής ή να επωφεληθούν μειωμένων διδάκτρων.

Έναρξη-λήξη μαθημάτωνΤα μαθήματα σε όλα τα Κ.Ι.Ε. αρχίζουν στα μέσα Σεπτεμβρίου και τελειώνουν περί τα μέσα Μαΐου.

Εποπτεία/διεύθυνση των Κ.Ι.Ε.

Την εποπτεία των Κ.Ι.Ε. έχει η διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.Α.Ν. (Θουκυδίδου και Κίμωνος, 1434 Λευκωσία), μέσω του Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Για σχετικές πληροφορίες το κοινό μπορεί να Α.Π.Ε.υθύνεται στη: Γραμματεία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στο τηλέφωνο 22800648,τηλεομοιότυπο: 22305514, e-mail: [email protected]

Κατάλογος Κ.Ι.Ε. κατά επαρχία

Eπαρχία Λευκωσίας

1. K.I.E. Kύκκου, στο Γυμνάσιο Έγκωμης 22663047

2. K.I.E. Aκρόπολης, στο Λύκειο Aκρόπολης 22468033

3. K.I.E. Στροβόλου, στο Λύκειο Στροβόλου 22468033

4. Κ.Ι.Ε. Αγλαντζιάς, στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς 22305215

5. Κ.Ι.Ε. Πλατύ, στο Γυμνάσιο Πλατύ 22305228

6. K.I.E. Παλουριώτισσας, στο Λύκειο Παλουριώτισσας 22305361

7. K.I.E. Aγίου Δομετίου, στο Γυμνάσιο Aγίου Δομετίου 22772724

8. K.I.E. Aνθούπολης, στο Γυμνάσιο Aνθούπολης 22370044

9. K.I.E. Λατσιών, στο Γυμνάσιο Λατσιών 22488730

10. K.I.E. Tσερίου, στο Δημοτικό Tσερίου 22371647

11. K.I.E. Iδαλίου, στο Λύκειο Iδαλίου 22526282

12. Κ.Ι.Ε. Ακακίου, στο Γυμνάσιο Ακακίου 22822160

13. K.I.E. Σολέας, στο Γυμνάσιο Σολέας 22465520

14. Κ.Ι.Ε. Μαλούντας, Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας - Μαλούντα 22634652

15. Κ.Ι.Ε. Παλαιομετόχου, στο Λύκειο Κουτσόφτα και Παναγίδη 22835576

16. Κ.Ι.Ε. Κάτω Πύργου, στο Γυμνάσιο Κάτω Πύργου 26522354

Page 175: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

175Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο E '

Eπαρχία Λεμεσού

1. K.I.E. Λεμεσού, στο Λανίτειο Λύκειο 25305245

2. K.I.E. Aγ. Nικολάου, στο Λύκειο Aγ. Nικολάου 25692159, 25692160

3. K.I.E. Aγ. Iωάννη, στο Λύκειο Aγ. Iωάννη 25306560

4. K.I.E. Aγ. Aντωνίου, στο Λύκειο Aγ. Aντωνίου 25306545

5. K.I.E. Tσιρείου, στο Tσίρειο Γυμνάσιο 25692309

6. K.I.E. Aγ. Σπυρίδωνα, στο Λύκειο Aγ. Σπυρίδωνα 25305774

7. K.I.E. Πελενδρίου, στο Δημοτικό Πελενδρίου 25550045

8. K.I.E. Kυπερούντας, στο Δημοτικό Kυπερούντας 25530075, 25532061

9. K.I.E. Πάχνας, στο Δημοτικό Πάχνας 25942176

10. Κ.Ι.Ε. Τραχωνίου, στο Γυμνάσιο Τραχωνίου 25694860

11. Κ.Ι.Ε. Λεμύθου, στο Γυμνάσιο Λεμύθου 25462052

Eπαρχία Λάρνακας

1. K.I.E. Λάρνακας, στο Παγκύπριο Λύκειο 24304164

2. K.I.E. Λευκάρων, στο Γυμνάσιο Λευκάρων 24342986

3. K.I.E. Aραδίππου, στο Γυμνάσιο Aραδίππου 24532414

4. K.I.E. Aθηένου, στο Δημοτικό Aθηένου 24522056

5. K.I.E. Kιτίου, στο Γυμνάσιο Kιτίου 24824354

6. Κ.Ι.Ε. Λιβαδιών, στο Γυμνάσιο Λιβαδιών 24812057

7. Κ.Ι.Ε. Ξυλοτύμπου, στο Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου 24815605

Eπαρχία Aμμοχώστου

1. K.I.E. Παραλιμνίου, στο Λύκειο Παραλιμνίου 23820978

2. K.I.E. Kοκκινοχωρίων, στο Γυμν. Πάνου Iωάννου στο Φρέναρος 23730370

Eπαρχία Πάφου

1. K.I.E. Πάφου, στο Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ 26306284

2. K.I.E. Πόλης Xρυσοχούς, στο Γυμνάσιο Πόλης 26323126

3. K.I.E. Πολεμίου, στο Γυμνάσιο Πολεμίου 26632028

4. K.I.E. Γεροσκήπου, στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου 26963390

5. K.I.E. Έμπας, στο Γυμνάσιο Έμπας 26923908.

Page 176: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

176 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο E '

Page 177: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

177Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

παράρτηµα

Page 178: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

178 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΑΣΚΗ

ΣΗ

Άσκηση Διερεύνησης του Εαυτού σου

Κύκλωσε τα χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύεις ότι σε αντιπροσωπεύουν

Σωµατικά χαρακτηριστικά

Ευλύγιστος/η∆ύσκαµπτος/η

ΜυώδηςΦιλάσθενος/η

Ανθεκτικός/ηΟξεία όραση

Ακουστικές δυνατότητεςΑντανακλαστικά

Συγχρονισµός κινήσεωνΑθλητικός/η

Γυµνασµένος/η

∆ιανοητικά χαρακτηριστικά

Καλλιτεχνικός/η∆ηµιουργικός/η

Περίεργος/ηΠρονοητικός/ηΕύστροφος/ηΜεθοδικός/η

Ανοικτόµυαλος/ηΠρακτικός/η

Συστηµατικός/ηΠρογραµµατισµένος/η

Ετοιµόλογος/ηΑριθµητικές ικανότητες

Λεξιλογικές ικανότητεςΜηχανικές ικανότητες

Πειστικός/ηΟργανωτικός/η

Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Ευχάριστος/ηΦιλικός/η

Ευγενικός/ηΚοινωνικός/ηΟµιλητικός/η

Εχέµυθος/ηΈµπιστος/η

Συµπονετικός/ηΗγετικός/η

Μοναχικός/η

Επικοινωνιακός/ηΕιλικρινής

Αξιόπιστος/η∆ιαχυτικός/η

Συναισθηµατικά χαρακτηριστικά

Ευαίσθητος/ηΣτοργικός/ηΕξωστρεφήςΕσωστρεφήςΦιλόδοξος/η

Αποφασιστικός/ηΣυναισθηµατικός/η

Ενθουσιώδης

Γενναιόδωρος/ηΥποµονετικός/η

ΤελειοµανήςΡιψοκίνδυνος/η

Επίµονος/ηΣυνεπής

Ανεκτικός/η∆υναµικός/η

Βλοσυρός/ηΑυστηρός/ηΝευρικός/η

Ανταγωνιστικός/ηΣτοργικός/η

Αισιόδοξος/η

Στη συνέχεια, ακολουθούν φύλλα εργασίας που μπορούν να συμπληρωθούν στην τάξη ή στο σπίτι και θα βοηθήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις επαγγελματικές τους αξίες. Επίσης, περιλαμβάνεται άσκηση που θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν να αντλούν πληροφορίες για σπουδές.

Page 179: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

179Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1βΑΣ

ΚΗΣΗ

Θα µπορούσες να συνδέσεις κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά σου µε σχετικά επαγγέλµατα;

2

ΑΣΚΗ

ΣΗ

Η Αυτοεικόνα μου

Συµπλήρωσε τα κενά της πιο κάτω άσκησης, σύµφωνα µε το τι πιστεύεις για τον εαυτό σου. Θυµήσου να είσαι θετικός!

Είναι καιρός να αντιµετωπίσεις την πραγµατικότητα (όνοµα),

είσαι το καλύτερο πράγµα πριν από (αγαπηµένο φαγητό).

Κανένας άλλος δεν µπορεί να (ρήµα) όπως εσύ. Ο/Η καλύ-

τερος/ή σου φίλος/η λέει ότι είσαι το πιο (επίθετο) άτοµο σε

όλο τον κόσµο. Ούτε ο/η (όνοµα διασηµότητας) δεν µπορεί

να συγκριθεί µαζί σου. Μπορεί να σου έτυχε µία φορά να

(κάτι που έκανες και ένιωσες άβολα) αλλά κάποια άλλη φορά

(κάτι που έκανες και ένιωσες ωραία για τον εαυτό σου). Έτσι, σήµερα είναι η µέρα που θα

(αγαπηµένη δραστηριότητα) και θα σταµατήσεις να νιώθεις

(αρνητικό επίθετο). Θα αρχίσεις να αγαπάς τον εαυτό σου

επειδή είσαι (θετικό επίθετο),

(θετικό επίθετο) και (θετικό επίθετο). Αν υπάρχουν κάποια

άτοµα που θεωρούν ότι είσαι (αρνητικό επίθετο), µπορείς

να τους αποδείξεις το αντίθετο µε το να (ρήµα). Εξάλλου,

οι (όνοµα ατόµου), (όνοµα

ατόµου) και (όνοµα ατόµου) θεωρούν ότι είσαι πολύ σηµα-

ντικός/ή στη ζωή τους.

Page 180: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

180 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

3αΑΣ

ΚΗΣΗ

Άσκηση Διερεύνησης του Εαυτού σου

Σηµείωσε µε ✔ τις δεξιότητες που πιστεύεις ότι έχεις.

Αν θέλεις µπορείς να προσθέσεις και άλλες δεξιότητες.

1. Διαχείρισης Χρόνου

α. Ολοκληρώνω τις εργασίες µου µέσα στα χρονοδιαγράµµατα που απαιτούνται

β. Οργανώνω τις δραστηριότητες µου σε πλάνο προτεραιοτήτων

γ. Εξασκούµαι ή προπονούµαι µε συγκεκριµένο πρόγραµµα για να πετύχω κάτι

δ. Πάντα µου µένει χρόνος για ψυχαγωγία και ξεκούραση

2. Οργανωτικές

α. Οργανώνω τα πράγµατά µου, έτσι ώστε να τα βρίσκω εύκολα

β. Ταξινοµώ τα αρχεία µου στον υπολογιστή

γ. Αναλαµβάνω την οργάνωση ενός ταξιδιού

3. Σωματικές

α. Έχω αντοχή στις καιρικές συνθήκες

β. Ασχολούµαι µε κάποιο άθληµα

γ. Επιδιορθώνω κάτι που χάλασε

δ. Βάφω έναν χώρο

ε. Συναρµολογώ ένα έπιπλο

4. Δημιουργικές

α. Ζωγραφίζω κάτι που µου έρχεται στο µυαλό

β. ∆ιακοσµώ το δωµάτιό µου

γ. Υποδύοµαι έναν ρόλο σε µία θεατρική παράσταση

δ. Μαγειρεύω µία συνταγή που επινόησα

5. Κοινωνικές

α. Φροντίζω κάποιο άτοµο που µε χρειάζεται

β. Ακούω τα προβλήµατα των άλλων

γ. Ενδιαφέροµαι για την ευηµερία των συνανθρώπων µου

δ. Υποστηρίζω κάποιον που πιστεύω ότι αδικείται

Page 181: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

181Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

6. Επικοινωνίας

α. Μιλώ και εκφράζω την άποψή µου δηµόσια

β. Μπορώ να πείσω χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα επιχειρήµατα

γ. ∆ιαφωνώ µε ήρεµο τρόπο, έστω και αν µε έχει αναστατώσει κάτι

δ. ∆ιατυπώνω γραπτώς τις ιδέες µου µε ευκολία

7. Ερευνητικές

α. Βρίσκω πληροφορίες για διάφορες εκδόσεις από το διαδίκτυο

β. Αξιολογώ την εγκυρότητα των πηγών µου

γ. Αξιοποιώ τις πηγές πληροφόρησης

8. Οικονομικές

α. ∆ιαχειρίζοµαι τα λεφτά µου, έτσι ώστε να µε αρκέσουν

β. Αντιλαµβάνοµαι την αξία των χρηµάτων

γ. Αγοράζω τα πράγµατα που πραγµατικά χρειάζοµαι

9. Δεξιότητες Ομαδικότητας/ Συνεργασίας

α. Συµµετέχω στη διοργάνωση κάποιας εφηβικής έκθεσης τέχνης

β. Είµαι µέλος σε κάποια οργάνωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα

γ. Λαµβάνω µέρος σε ένα οµαδικό αθλητικό αγώνισµα

δ. Συµβάλλω µε νέες ιδέες στη διεκπεραίωση µιας οµαδικής εργασίας

ε. Προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου σε έναν εθελοντικό οργανισµό

10. Δεξιότητες Προσαρμογής

α. Νιώθω άνετα σε ένα νέο περιβάλλον, όπως ένα καινούργιο σχολείο

β. Κάνω εύκολα γνωριµίες σε µία άγνωστη πόλη

γ. Το βρίσκω ενδιαφέρον να αλλάζω τάξη και να βρίκοµαι µε καινούριους συµµαθητές

δ. Μου αρέσει, καθώς µεγαλώνω, να γνωρίζω νέες εµπειρίες

ΑΣΚΗ

ΣΗ

Να επιλέξεις τέσσερις (4) από τις πιο πάνω δεξιότητές σου και να σηµειώ-σεις σε ποιους χώρους είχες την ευκαιρία να τις εξασκήσεις (π.χ. στο σπίτι µου, στο σχολείο ή και κάπου αλλού).

1.

2.

3.

4.

Page 182: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

182 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Επαγγελματικές Αξίες

Απολαβές

Κοινωνικότητα

Ασφάλεια/Σιγουριά

Επιρροή/Εξουσία

Αναγνώριση/ΚύροςΕπινοητικότητα

Αυτονοµία/Ανεξαρτησία

Προοπτική/Πρόκληση

4

ΑΣΚΗ

ΣΗ

Άσκηση Διερεύνησης του Εαυτού σου

Πιο κάτω θα βρεις έξι οµάδες µε έξι προτάσεις σε καθεµιά.

Σε κάθε οµάδα αρίθµησε τις προτάσεις κατά σειρά σηµασίας για εσένα: 6 η πιο σηµαντική, 5 λιγότερο σηµαντική και ούτω καθεξής µέχρι το 1 που θα έχει την πιο λίγη σηµασία.

Απάντησε αυθόρµητα σύµφωνα µε το τι πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου και όχι το τι θα ήθελαν οι άλλοι να απαντήσεις.

Θα ήθελα ένα επάγγελµα, µέσω του οποίου να: Κωδικός Βαθµός (1-6)

1 Εκτιµάται το έργο που επιτελώ b

2 Κερδίζω πολλά λεφτά a

3 Κατέχω µια ψηλή θέση και να έχω υφιστάµενους e

4 Μπορώ να έχω προαγωγές f

5 ∆ιεκπεραιώνω την εργασία µου χωρίς να χρειάζοµαι άλλους d

6 Μου εξασφαλίζει το µέλλον/ Έχω σταθερό εισόδηµα c

Ομάδα A

Page 183: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

183Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Θα ήθελα ένα επάγγελµα, µέσω του οποίου να: Κωδικός Βαθµός (1-6)

1 Αξιοποιώ τις δεξιότητες και ικανότητές µου f

2 Κάνω µία δουλειά µε µικρές πιθανότητες να απολυθώ c

3 Αναγνωρίζεται η σηµασία της εργασίας µου από την κοινωνία b

4 Έχω την ελευθερία να αναλαµβάνω πρωτοβουλίες d

5 Οργανώνω το προσωπικό µιας εταιρείας για το πώς να εργαστεί e

6 Έχω αυξήσεις στον µισθό µου a

Ομάδα B

Θα ήθελα ένα επάγγελµα, µέσω του οποίου να: Κωδικός Βαθµός (1-6)

1 Αµείβοµαι ανάλογα µε τη δουλειά που επιτελώ a

2 Είµαι το άτοµο που παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις e

3 Έχω σίγουρη θέση σε καταξιωµένο οργανισµό c

4 Μαθαίνω συνεχώς καινούρια πράγµατα στον τοµέα µου f

5 Κερδίζω τον σεβασµό των άλλων, µέσα από τη δουλειά µου b

6 Εργάζοµαι σύµφωνα µε το δικό µου πρόγραµµα d

Ομάδα Γ

Θα ήθελα ένα επάγγελµα, µέσω του οποίου να: Κωδικός Βαθµός (1-6)

1 Κάνω την οικογένειά µου περήφανη για τη δουλειά που κάνω b

2 Εργάζοµαι ανεξάρτητα χωρίς την επίβλεψη άλλων d

3 Έχω συνεχώς προκλήσεις f

4Κατανέµω ευθύνες στους άλλους για να δουλέψει πιο αποτελεσµατικά µια επιχείρηση

e

5 Έχω εξασφαλισµένη σύνταξη c

6 Εργάζοµαι πολλές ώρες για να κερδίσω περισσότερα χρήµατα a

Ομάδα Δ

Page 184: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

184 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Θα ήθελα ένα επάγγελµα, µέσω του οποίου να: Κωδικός Βαθµός (1-6)

1 Εξελίσσοµαι συνεχώς στην καριέρα µου f

2 Είµαι αναγνωρισµένος/η στον τοµέα µου b

3 Μου προσφέρει υψηλότερες απολαυές, σε σχέση µε τους άλλους a

4 Απαιτεί υπευθυνότητα e

5 Μην χρειάζεται να παίρνω αποφάσεις που να περιέχουν ρίσκο c

6 Εργάζοµαι µε τον δικό µου ρυθµό d

Ομάδα Στ

Θα ήθελα ένα επάγγελµα, µέσω του οποίου να: Κωδικός Βαθµός (1-6)

1 Έχω τη γενική ευθύνη για τη διεκπαιρέωση του έργου που επιτελείται e

2 Υπάρχει πρόνοια για βοήθεια σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας c

3 Αναπτύσσω συνεχώς τις δεξιότητές µου f

4Νιώθω ότι µέσω της δουλειάς µου, είµαι απαραίτητος/η για τους άλλους/ες

b

5 Παίρνω τις δικές µου αποφάσεις d

6Μου δίνονται οικονοµικά κίνητρα για να προσπαθώ περισσότερο στη δουλειά µου

a

Ομάδα Ε

Page 185: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

185Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

a b c d e f

Απολαβές Αναγνώριση/ Κύρος

Ασφάλεια/Σιγουριά

Αυτονοµία/Ανεξαρτησία

Επιρροή/Εξουσία

Προοπτική/Πρόκληση

Οµάδες

Α

B

Γ

Ε

Στ

Σύνολο

Βάλε τις 6 επαγγελµατικές αξίες ιεραρχικά, αρχίζοντας µε εκείνη στην οποία συγκέντρωσες τις πε-ρισσότερες µονάδες. ∆ίπλα από κάθε αξία σηµείωσε τη σηµασία που έχει για εσένα, π.χ. ασφάλεια/σιγουριά-είναι πολύ σηµαντικό για εµένα να µην κινδυνεύω να χάσω τη δουλειά µου

Ιεράρχηση Βαθµολογία Αξία Σηµασία

1

2

3

4

5

6

Να προσθέσεις τις βαθµολογίες σου για την κάθε επαγγελµατική αξία και να τις σηµειώσεις δίπλα από κάθε οµάδα.

Page 186: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

186 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

5ΑΣ

ΚΗΣΗ

Η άσκηση που ακολουθεί στηρίζεται στη θεωρία του Harren και θα σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις µε ποιον τρόπο συµπεριφέρεσαι κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης.

Πώς θα αντιδρούσες στις πιο κάτω καταστάσεις;

Αυτά είναι πιθανά σενάρια. Ακόµη και αν δεν σου έτυχαν τέτοια διλήµµατα, σκέψου πώς θα αντιδρούσες, αν βρισκόσουν ενώπιόν τους. Κύκλωσε την αντίστοιχη απάντηση, έχοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος.

1. Μερικοί από τους φίλους σου επέλεξαν να παρακολουθήσουν μία συγκεκριμένη ταινία στο σινεμά, ενώ κάποιοι άλλοι φίλοι σου επέλεξαν μια διαφορετική ταινία. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιους θα πας. Τι κάνεις;

α. Αποφασίζω ανάλογα µε τη διάθεσή µου τη δεδοµένη στιγµή.

β. Θα ψάξω να δω ποιες ταινίες θα δουν οι φίλοι µου για να επιλέξω ποια µου αρέσει πε-ρισσότερο πριν αποφασίσω.

γ. Θα ακολουθήσω την οµάδα των φίλων µου, µε τους οποίους έχω τις καλύτερες σχέ-σεις, έστω και αν δεν µε ενδιαφέρει η ταινία τόσο πολύ.

2. Ένας φίλος σου αγόρασε πρόσφατα αθλητικά παπούτσια. Βλέπεις ένα παρόμοιο ζευγάρι, το οποίο κοστίζει περισσότερα από τα λεφτά που σκόπευες να ξοδέψεις. Τι κάνεις;

α. Προσπαθώ να βρω άλλα αθλητικά που θα είναι πιο φτηνά, έστω και αν δεν µου αρέσουν τόσο πολύ.

β. Τα αγοράζω επειδή θέλω να φαίνοµαι ωραίος όπως τον φίλο µου.

γ. Τα αγοράζω και ξοδεύω όλες µου τις οικονοµίες. Μου άρεσαν και πρέπει να τα έχω!

3. Πρέπει να κάνεις δυο μελέτες για το σχολείο αύριο, αλλά έχεις χρόνο μόνο για μία. Τι κάνεις;

α. Κάνω τη µελέτη του καθηγητή που συµπαθώ περισσότερο.

β. Κάνω τη µελέτη που µε ενδιαφέρει περισσότερο.

γ. Κάνω τη µελέτη του µαθήµατος που θεωρώ ότι είναι πιο σηµαντικό για µένα.

4. Αποφασίζεις να κάνεις εγγραφή σε γυμναστήριο. Υπάρχουν δύο στην περιοχή σου και πρέπει να διαλέξεις ένα. Τι κάνεις;

α. Κάνω εγγραφή σε ένα και, εάν δεν µου αρέσει, µπορεί να εγγραφώ στο άλλο, στο µέλλον.

β. Βλέπω τι έχει να µου προσφέρει το καθένα πριν αποφασίσω.

γ. Ψάχνω να βρω σε ποιο γυµναστήριο πάνε οι φίλοι µου και επιλέγω αναλόγως.

5. Οι φίλοι σου αποφασίζουν ότι θα κάνουν σκασιαρχείο από το σχολείο. Τι κάνεις;

α. Πηγαίνεις µαζί τους, επειδή δεν θέλεις να νοµίσουν ότι είσαι βαρετός και φοβητσιάρης.

β. Σου φαίνεται καλή ιδέα να φύγεις από το σχολείο και τους ακολουθείς.

γ. ∆εν πηγαίνεις, επειδή πιστεύεις ότι οι συνέπειες δεν αξίζουν τον κόπο.

Page 187: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

187Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

6. Ήρθε η στιγμή κατά την οποία πρέπει να επιλέξεις Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολι-σμού (Ο.Μ.Π.) για το λύκειο. Τι κάνεις;

α. ∆ιερευνώ ποια Ο.Μ.Π. θα µε βοηθήσει να εξασφαλίσω θέση στις σπουδές που µε εν-διαφέρουν.

β. Συζητώ µε τους γονείς µου και επιλέγω την Ο.Μ.Π. που µου εισηγούνται.

γ. Επιλέγω την Ο.Μ.Π. µε τα πιο εύκολα µαθήµατα για µένα και θα αποφασίσω τι θα κάνω µε τις σπουδές µου στη Γ΄ λυκείου.

7. Οι γονείς σου αποφάσισαν να πάτε οικογενειακώς διακοπές σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Κύπρο, αλλά εσένα δεν σε ενθουσιάζει η ιδέα. Τι κάνεις;

α. ∆εν το κάνεις θέµα, για να µη στενοχωρήσεις τους γονείς σου.

β. Προσπαθείς να βρεις εναλλακτική λύση για διακοπές και την εισηγείσαι στους γονείς σου.

γ. Εκνευρίζεσαι και εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου.

8. Ενημερώθηκες από τον/τη σύμβουλο του σχολείου σου για τις επιλογές μετά το γυμνά-σιο και είσαι μεταξύ λυκείου και τεχνικής σχολής. Τι κάνεις;

α. Βρίσκω περισσότερες πληροφορίες για τις δύο µου επιλογές πριν αποφασίσω.

β. Η τελική µου απόφαση θα επηρεαστεί από τους γονείς και τους φίλους µου.

γ. Αναβάλλω την απόφασή µου µέχρι τελευταία στιγµή και αποφασίζω τη µέρα που πρέπει να δώσω τη δήλωσή µου στον/η σύµβουλο του σχολείου.

9. Δεν τα πήγες καλά σε ένα διαγώνισμα και φοβάσαι την αντίδραση των γονιών σου. Τι κάνεις;

α. Το συζητώ µε τον κολλητό µου και καταλήγουµε ότι δεν πρέπει να το δείξω στους γονείς µου.

β. Αργά ή γρήγορα θα το µάθουν, άρα καλύτερα να τους πω τώρα παρά να δουν αργότε-ρα τον βαθµό στο τετράµηνο που θα είναι χειρότερη η κατάσταση.

γ. Θα το αφήσω στην τύχη. Θα ρίξω το διαγώνισµα στο τραπέζι της κουζίνας. Αν φανώ τυχερός δεν θα το δουν, αν φανώ άτυχος θα το δουν.

10. Δεν έχεις καμία ιδέα για το ποια σπουδή και ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσεις στο μέλλον. Τι κάνεις;

α. Συγκεντρώνω πληροφορίες από διάφορες πηγές για να µε βοηθήσουν να προβληµατιστώ.

β. Είναι πολύ νωρίς για να σκεφτώ αυτό το πράγµα. Κάποιος θα βρεθεί να µε βοηθήσει όταν έρθει η ώρα.

γ. Θα αποφασίσω όταν έρθει η ώρα, ακολουθώντας το ένστικτό µου.

Page 188: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

188 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσες, συµπλήρωσε τον πιο κάτω πίνακα. Στην πρώτη σειρά, µε µπλε χρώµα, είναι οι αριθµοί των ερωτήσεων. Κύκλωσε την απάντηση που έδωσες στην αντίστοιχη ερώτηση. Στο τέλος µέτρησε πόσες απαντήσεις έχεις σε κάθε τύπο και γράψε το σύνολό σου στην τελευταία στήλη.

Αριθµός Ερώτησης

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σύνολο

Λογικός β α γ β γ α β α γ α

∆ιαισθητικός α γ β α β γ α γ β γ

Εξαρτηµένος γ β α γ α β γ β α β

Λογικός τρόπος: τα άτοµα αποφασίζουν ακολουθώντας λογικές διεργασίες, συγκεκριµένα βή-µατα και καλή πληροφόρηση, έχοντας πάντα επίγνωση των συνεπειών της απόφασής τους.

∆ιαισθητικός τρόπος: τα άτοµα έχουν ως κυρίαρχο κριτήριο τα συναισθήµατα που βιώνουν κατά τη φάση που πρέπει να λάβουν µία απόφαση, καθώς και τη διαίσθησή τους, και για αυτό το λόγο δεν φροντίζουν να ενηµερωθούν κατάλληλα προηγουµένως. Οι αποφάσεις τους λαµβάνο-νται αυθόρµητα και γρήγορα.

Εξαρτηµένος τρόπος: τα άτοµα αποφασίζουν µε βάση τη γνώµη και τις επιθυµίες των άλλων, χωρίς να αναγνωρίζουν ιδιαίτερα τις συνέπειες που θα έχει µια απόφαση στη ζωή τους.

Page 189: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

189Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

6ΑΣ

ΚΗΣΗ

Άσκηση στο σπίτι (ή στην αίθουσα υπολογιστών)

Διερεύνηση σπουδών

Ένας πολύ καλός τρόπος να αντλήσουµε πληροφορίες για σπουδές είναι να επισκεφτούµε τις ιστοσελίδες των σχολών και τµηµάτων στο διαδίκτυο.

Μπορείς να ξεκινήσεις τη διερεύνησή σου από την ιστοσελίδα της Υπηρεσί-ας Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής

http://www.moec.gov.cy/ysea/cy_links_tritovathmia.html

Σκέψου µία σπουδή, για την οποία θα ήθελες να µάθεις περισσότερα πράγµατα (ακόµα και αν δεν σε ενδιαφέρει να την ακολουθήσεις). Βρες τη σχετική ιστοσελίδα και συµπλήρωσε τα παρακάτω σηµεία. Υπάρχουν σηµεία που µπορεί να µείνουν κενά. Θα µπορούσες να κατεβά-σεις τον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστηµίου ή του Τµήµατος για να βρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Παράδειγμα

Πρόγραµµα σπουδών Πτυχίο Νοµικής

Ιστοσελίδα τµήµατος http://www.ucy.ac.cy/law/el/

Τίτλος Τµήµατος Τµήµα Νοµικής

Σε ποια Σχολή ανήκει; Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών Αγωγής

Σε ποιο πανεπιστήµιο βρίσκεται; Πανεπιστήµιο Κύπρου

Αριθµός Εξαµήνων 8

Αριθµός µαθηµάτων 40

Γράψε τους τίτλους 2 υποχρεωτικών µαθηµάτων

Νοµική Μέθοδος, ∆ίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι

Γράψε τους τίτλους 2 επιλεγόµενων µαθηµάτων

Εγκληµατολογία, Πνευµατική Ιδιοκτησία

Κατευθύνσεις Εάν υπάρχουν κατευθύνσεις ποιες είναι αυτές;

∆εν υπάρχουν

Τι έµαθες για το πρόγραµµα σπουδών; Θα σε ενδιέφερε να το ακολουθήσεις;

«Αποστολή του Τµήµατος είναι η παροχή ποιοτικής παιδείας στους σπουδαστές και στον Νοµικό κόσµο της Κύπρου και της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής. Το Τµήµα Νοµικής πρωτοστατεί στη µελέτη του Κυπριακού ∆ικαίου και την ανάπτυξή του µέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι νοµικές σπουδές του Τµήµατος αποβλέπουν στην καλλιέργεια κριτικής νοµικής σκέψης, συνδυάζοντας άριστα τη θεωρία και τις ειδικές γνώσεις µε την πρακτική.»

Page 190: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

190 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Πρόγραµµα σπουδών

Ιστοσελίδα τµήµατος

Τίτλος Τµήµατος

Σε ποια Σχολή ανήκει;

Σε ποιο πανεπιστήµιο βρίσκεται;

Αριθµός Εξαµήνων

Αριθµός µαθηµάτων

Γράψε τους τίτλους 2 υποχρεωτικών µαθηµάτων

Γράψε τους τίτλους 2 επιλεγόµενων µαθηµάτων

Κατευθύνσεις Εάν υπάρχουν κατευθύνσεις ποιες είναι αυτές;

Τι έµαθες για το πρόγραµµα σπουδών; Θα σε ενδιέφερε να το ακολουθήσεις;

Page 191: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 192: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Page 193: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Βιβλιογραφία Harren, V. (1979). A model for career decision making for college students. Journal of Vocational Behaviour, 14, 119-133. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Α., και Δρόσος, Ν. (2008). Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Λήψης Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών αποφάσεων. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Κ.Ε.Α.Ε.Σ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2016). Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ειδικότητες Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2015). Επαγγελματική Αγωγή - Γ΄ Γυμνασίου. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ανάκληση από http://nop.moec.gov.cy/. Ιούνιος 30, 2016.

Page 194: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σηµειώσεις:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 195: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σηµειώσεις:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 196: μετά το Γυμνάσιοgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019_2020/...Περιεχόµενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α΄ - Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα