«Η Ζωή του Χριστού»...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of «Η Ζωή του Χριστού»...

 • PDF που παράγονται χρησιμοποιώντας την ανοικτού περιεχομένου εργαλειοθήκη mwlib. Βλέπε http://code.pediapress.com/ για περισσότερες πληροφορίες.

  PDF generated at: Wed, 01 May 2013 19:35:40 UTC

  «Η Ζωή του Χριστού» Πηνελόπη Δέλτα schooltime.gr - Λογοτεχνία

 • Περιεχόμενα Άρθρα

  Η ζωή του Χριστού 1 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Α 2 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Β 5 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Γ 8 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Δ 11 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Ε 13 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΣΤ 15 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Ζ 18 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Η 20 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Θ 24 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Ι 26 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΑ 30 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΒ 31 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΓ 38 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΔ 40 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΕ 42 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΣΤ 43 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΖ 47 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΗ 50 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΙΘ 54 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Κ 55 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΑ 58 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΒ 60 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΓ 62 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΔ 66 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΕ 69 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΣΤ 71 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΖ 74 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΗ 76 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΚΘ 79 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Λ 82 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΑ 84 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΒ 87 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΓ 90

 • Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΔ 93 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΕ 96 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΣΤ 100 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΖ 103 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΗ 106 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΛΘ 110 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Μ 113 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΑ 115 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΒ 118 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΓ 122 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΔ 124 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΕ 128 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΣΤ 133 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΖ 136 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΗ 139 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΜΘ 146 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Ν 146 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΝΑ 155 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΝΒ 158 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΝΓ 162 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΝΔ 169 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΝΕ 175 Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο ΝΣΤ 178

  Παραπομπές Πηγές άρθρων και Συνεισφέροντες 184

  Άδειες Άρθρου Άδεια 186

 • Η ζωή του Χριστού 1

  Η ζωή του Χριστού Η ζωή του Χριστού

  Πηνελόπη Δέλτα «Στη μητέρα μου.»

  Περιεχόμενα •• Α'. Βηθλεέμ •• Β'. Γαλιλαία και Ναζαρέτ •• Γ'. Φωνή στην Έρημο •• Δ'. Οι Πρώτοι Μαθητές •• Ε'. Γάμος στην Κανά •• ΣΤ'. Ιερουσαλήμ •• Ζ'. Νικόδημος •• Η'. Η Σαμαρείτισσα •• Θ'. Ιησούς και Ναζαρηνοί •• Ι'. Καπερναούμ •• ΙΑ'. Πέτρος και Ματθαίος •• ΙΒ'. Διδαχή Απάνω στο Βουνό •• ΙΓ'. «Προφήτης Μεγάλος Σηκώθηκε...» •• ΙΔ'. Το Μήνυμα του Ιωάννη •• ΙΕ'. Η Αμαρτωλή •• ΙΣΤ'. Παραβολές •• ΙΖ'. Ο Δαιμονισμένος και ο Παραλυτικός •• ΙΗ'. «Η Πίστη σου σ' Έσωσε...» •• ΙΘ'. Η Αποστολή των Δώδεκα •• Κ'. Η Κολυμβήθρα της Βηθεσδάς •• ΚΑ'. Το Τέλος του Βαπτιστή •• ΚΒ'. «Λιγόπιστε, γιατί Δίστασες;» •• ΚΓ'. «Εγώ Είμαι ο Άρτος της Ζωής» •• ΚΔ'. Σαββατιανή Αργία •• ΚΕ'. Καθαρισμοί •• ΚΣΤ'. Μητέρα και Αδέλφια •• ΚΖ'. Πρόγευμα στου Φαρισαίου •• ΚΗ'. Χαναναία και Δεκαπολίτες •• ΚΘ'. Η Ομολογία του Πέτρου •• Λ'. Η Μεταμόρφωση •• ΛΑ'. «Αν δε Γίνετε σαν τα Παιδιά...» •• ΛΒ'. Σκηνοπηγία •• ΛΓ'. «Ο Αναμάρτητος από σας...» •• ΛΔ'. «Εγώ Είμαι το Φως του Κόσμου...» •• ΛΕ'. Ο Τυφλός Ζητιάνος •• ΛΣΤ'. Αποχαιρετισμοί στη Γαλιλαία •• ΛΖ'. Στου Φαρισαίου της Περαίας •• ΛΗ'. Παραβολές •• ΛΘ'. «Πότε Έρχεται η Βασιλεία του Θεού;»

  http://el.wikisource.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B7_%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1

 • Η ζωή του Χριστού 2

  •• Μ'. Εγκαίνια •• ΜΑ'. «Αφήσετε τα Παιδάκια να Έρχονται σε Μένα» •• ΜΒ'. Λάζαρος •• ΜΓ'. Τυφλός Βαρτιμαίος •• ΜΔ'. Από την Ιεριχώ στη Βηθανία •• ΜΕ'. Βάγια •• ΜΣΤ'. Δευτέρα •• ΜΖ'. Τρίτη •• ΜΗ'. Τρίτη - Ανάθεμα •• ΜΘ'. Τετάρτη • Ν'. Πέμπτη – Μυστικός Δείπνος •• ΝΑ'. Πέμπτη - Γεθσημανή •• ΝΒ'. Πέμπτη - Νύχτα • ΝΓ'. Παρασκευή – Ιησούς και Πιλάτος • ΝΔ'. Παρασκευή – Η Σταύρωση •• ΝΕ'. Ανάσταση •• ΝΣΤ'. Ανάληψη

  Η ζωή του Χριστού/Κεφάλαιο Α

  Η ζωή του Χριστού Συγγραφέας: Πηνελόπη Δέλτα Α'. Βηθλεέμ

  Β'. Γαλιλαία και Ναζαρέτ→

  Τα μέρη της Γαλιλαίας που σήμερα είναι ρημαγμένα από την τουρκική αφροντισιά, σαν καμένα, έρημα και άχαρα, ήταν μια φορά ολοπράσινα, ανθισμένα, χαρά Θεού. Δάση ολόκληρα από καστανιές σκέπαζαν τις πεδιάδες και τα βουνά· αμέτρητες μηλιές, ροδιές, συκιές και αμπέλια, πορτοκαλιές, αμυγδαλιές και πλατάνια γέμιζαν τα περιβόλια, σκορπούσαν σκιά και δροσιά στα χωριά και στις χώρες που ολοένα φύτρωναν, και άπλωναν τα σπιτάκια τους σαν τετράγωνα πετράδια άσπρα, πλάγι στα ποταμάκια. Παντού νερά κυλούσαν χαρούμενα ανάμεσα στα χαμόδεντρα και κάτω από το σκιερό φύλλωμα των πλατάνων κάπου - κάπου, ένα κυπαρίσσι σήκωνε το μαυροπράσινο κορμί του, στήνοντας μια σκιά σκοτεινή και σοβαρή, ανάμεσα σ' όλο αυτό το πράσινο χαμόγελο. Και την άνοιξη, μυριάδες παρδαλά αγριολούλουδα σκέπαζαν ως πέρα τους κάμπους, σαν πολύχρωμο μυρωδάτο ανατολίτικο χαλί. Οι άνθρωποι, που κάθουνταν στα ευλογημένα εκείνα μέρη της Γαλιλαίας, ήταν χωρικοί απλοί, γενναίοι και φιλόπονοι. Η ζωή τους ήταν γλυκιά και εύκολη, ο χαρακτήρας τους έμοιαζε με τη φύση του τόπου τους· ήταν ευγενικοί, φιλόξενοι, ήρεμοι, χαρούμενοι. Τέχνη και γράμματα δεν ήξευραν, μα εμπρός στις απαλές γραμμές των βουνών και στην πρασινάδα που χύνουνταν στον κάμπο, η ψυχή τους μονάχη της ανυψώνουνταν σε ποιητική λατρεία του Θεού, που είχε χαρίσει στην πατρίδα τους τα καλά του Παραδείσου. Κι έτσι, όταν ανάμεσά τους σηκώθηκε ένας ξεχωριστός απ' όλους τους άλλους, και τους μίλησε για την καλοσύνη του Θεού, που όλα τα καταλαβαίνει και όλα τα συγχωρεί, κ