Φύλλο εργασίας͘ Νόμοι αερίων Ι’... · 2013-10-18 · Βαμιγείθο...

of 2 /2
Βασιλείου Νικόλαος, Φυσικός 1 / 2 Φύλλο εργασίας: Νόμοι αερίων Ι 1. Ιδανικό αέριο περιέχεται σε δοχείο όγκου 20L με κινητά τοιχώματα, ασκώντας τους πίεση 5atm. Συμπιέζουμε το αέριο μειώνοντας τον όγκο του στα 10L διατηρώντας τη θερμοκρασία του σταθερή. Να βρεθεί η τελική πίεση του αερίου. (Απ: p τελ = 10atm ) 2. Αέριο βρίσκεται σε δοχείο με κινητό έμβολο ασκώντας του πίεση 2atm. Μετακινούμε το έμβολο μέχρι ο όγκος του δοχείου να γίνει 10L οπότε μετράμε πίεση 1atm. Αν η όλη διαδικασία έλαβε χώρα υπό σταθερή θερμοκρασία, να βρεθεί ο όγκος που είχε το δοχείο αρχικά (Απ: V αρχ = 5L ) 3. Σε δοχείο με ακλόνητα τοιχώματα (σταθερού όγκου) βρίσκεται αέριο σε πίεση 2atm και θερμοκρασία 27 o C. Θερμαίνουμε το αέριο στους 327 ο C. Να βρεθεί η νέα πίεσή του. (Απ: p τελ = 4atm )

Embed Size (px)

Transcript of Φύλλο εργασίας͘ Νόμοι αερίων Ι’... · 2013-10-18 · Βαμιγείθο...

Page 1: Φύλλο εργασίας͘ Νόμοι αερίων Ι’... · 2013-10-18 · Βαμιγείθο Νιβιγαθν, Φομιβιν 1/ 2 Φύλλο εργασίας͘ Νόμοι

Βασιλείου Νικόλαος, Φυσικός

1 / 2

Φύλλο εργασίας: Νόμοι αερίων Ι

1. Ιδανικό αέριο περιέχεται σε δοχείο όγκου 20L με κινητά τοιχώματα, ασκώντας τους πίεση 5atm.

Συμπιέζουμε το αέριο μειώνοντας τον όγκο του στα 10L διατηρώντας τη θερμοκρασία του σταθερή. Να βρεθεί η τελική πίεση του αερίου.

(Απ: pτελ = 10atm )

2. Αέριο βρίσκεται σε δοχείο με κινητό έμβολο ασκώντας του πίεση 2atm. Μετακινούμε το έμβολο μέχρι ο

όγκος του δοχείου να γίνει 10L οπότε μετράμε πίεση 1atm. Αν η όλη διαδικασία έλαβε χώρα υπό σταθερή θερμοκρασία, να βρεθεί ο όγκος που είχε το δοχείο αρχικά

(Απ: Vαρχ = 5L )

3. Σε δοχείο με ακλόνητα τοιχώματα (σταθερού όγκου) βρίσκεται αέριο σε πίεση 2atm και θερμοκρασία

27oC. Θερμαίνουμε το αέριο στους 327

οC. Να βρεθεί η νέα πίεσή του.

(Απ: pτελ = 4atm )

Page 2: Φύλλο εργασίας͘ Νόμοι αερίων Ι’... · 2013-10-18 · Βαμιγείθο Νιβιγαθν, Φομιβιν 1/ 2 Φύλλο εργασίας͘ Νόμοι

Φυσική θετικής κατεύθυνσης Β’ Λυκείου

2 / 2

4. Σε δοχείο με ακλόνητα τοιχώματα περιέχεται αέριο υπό πίεση 3atm και θερμοκρασίας 27oC. Θερμαίνουμε

το αέριο μέχρι η πίεσή του να γίνει 4atm. Να βρεθεί η θερμοκρασία του στην κατάσταση αυτή. (Απ: Ττελ = 127

οC )

5. Σε δοχείο με κινητό έμβολο περιέχεται ιδανικό αέριο στους 127

oC καταλαμβάνοντας όγκο 10L.

Θερμαίνουμε το αέριο στους 527oC οπότε αυτό εκτονώνεται μετακινώντας το έμβολο διατηρώντας την

πίεσή του σταθερή. Να βρεθεί ο νέος όγκος που καταλαμβάνει. (Απ: Vτελ = 20L )

6. Ιδανικό αέριο καταλαμβάνει όγκο 2L, σε θερμοκρασία 27

oC. Το δοχείο που το περιέχει, είναι ελαστικό

και του επιτρέπει να μεταβάλει τον όγκο του διατηρώντας την πίεση σταθερή. Θερμαίνουμε το αέριο στους 627

oC. Να βρεθεί ο νέος όγκος του.

(Απ: Vτελ = 6L )