Αναπληρωτής...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Αναπληρωτής...

 • 1

 • 2

  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΙΑΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

  Εισαγωγή στην Επιστήμη των

  Υπολογιστών & Επικοινωνιών

 • 3

  Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών & Επικοινωνιών

  Συγγραφή

  Δημήτρης Δρόσος (Κύριος Συγγραφέας)

  Δημοσθένης Βουγιούκας

  Εμμανουήλ Καλλίγερος

  Σπυρίδων Κοκολάκης

  Χαράλαμπος Σκιάνης

  Κριτικός αναγνώστης

  Σωκράτης Κάτσικας

  Συντελεστές έκδοσης

  Γλωσσική Επιμέλεια: Αδαμαντία Σπανακά

  Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Μπαξεβάνης

  Τεχνική Επεξεργασία: Νικόλαος Νομικός

  ISBN: 978-960-603-364-3

  Copyright © ΣΕΑΒ, 2015

  Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική

  Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0. Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής επισκεφτείτε τον ιστότοπο

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

  www.kallipos.gr

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ http://www.kallipos.gr/

 • 4

 • 5

  Πίνακας περιεχομένων

  Πίνακας περιεχομένων ......................................................................................................................... 5

  Πίνακας συντομεύσεων-ακρωνύμια ................................................................................................. 12

  Πρόλογος ............................................................................................................................................. 18

  1. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και οι εφαρμογές τους ............... 19

  1.1 Εισαγωγή ..................................................................................................................................................................... 19

  1.2 Βασικές έννοιες και όροι............................................................................................................................................. 21

  1.2.1 Δεδομένα και πληροφορία ....................................................................................................................................... 21

  1.2.2 Η έννοια του συστήματος ........................................................................................................................................ 21

  1.2.3 Το πληροφοριακό σύστημα ως έννοια .................................................................................................................... 22

  1.2.4 Επικοινωνίες υπολογιστών ...................................................................................................................................... 23

  1.3 Ένα παράδειγμα πληροφοριακού συστήματος ......................................................................................................... 24

  1.3.1 Γενικά........................................................................................................................................................................ 24

  1.3.2 Ο χρήστης - πελάτης ................................................................................................................................................ 25

  1.3.3 Η βάση δεδομένων ................................................................................................................................................... 25

  1.3.4 Οι εφαρμογές ............................................................................................................................................................ 26

  1.3.5 Ο εξυπηρετητής ιστού ............................................................................................................................................. 26

  1.3.6 Το δίκτυο δεδομένων ............................................................................................................................................... 27

  1.3.7 Συμπεράσματα ......................................................................................................................................................... 27

  1.4 Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ........................................................................................ 27

  1.4.1 Γενικά........................................................................................................................................................................ 27

  1.4.2 Υπολογιστές που φοριούνται (wearables) .............................................................................................................. 27

  1.4.3 Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) ................................................................................................................. 28

  1.4.4 Δίκτυα κινητών επικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G) ............................................................................................. 29

  1.4.5 Μοριακές επικοινωνίες ............................................................................................................................................ 29

  1.4.6 Επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (vehicle-to-vehicle communication) ................................................................... 29

  1.4.7 Έξυπνα δίκτυα και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας ................................................................................ 30

  1.4.8 Συμπεράσματα και μια ματιά στο μέλλον .............................................................................................................. 30

  Ανακεφαλαίωση ................................................................................................................................................................ 32

  Βιβλιογραφία/Αναφορές .................................................................................................................... 33

  Κριτήρια αξιολόγησης ....................................................................................................................... 34

  2. Υπολογιστικά συστήματα: Δομή, αρχιτεκτονική και λειτουργικά συστήματα ....................... 35

  2.1 Εισαγωγή ..................................................................................................................................................................... 35

  2.2 Δομή των υπολογιστικών συστημάτων – Υλικό και λογισμικό .............................................................................. 36

  2.3 Στοιχεία αρχιτεκτονικής υπολογιστών ...................................................................................................................... 37

 • 6

  2.3.1 Ορισμός της αρχιτεκτονικής υπολογιστών ............................................................................................................ 37

  2.3.2 Κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος ........................................................................................................ 38

  2.3.2.1. Ο επεξεργαστής .................................................................................................................................................... 38

  2.3.2.2. Η κύρια μνήμη...................................................................................................................................................... 41

  2.3.2.3. H βοη