Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 3 Στρεπτοκαμπτικός...

of 94 /94
Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 3 Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός υποστυλώματος πλαισίου Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Embed Size (px)

Transcript of Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 3 Στρεπτοκαμπτικός...

 • Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΆσκηση 3

  Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός υποστυλώματος πλαισίου

  Σχολή Πολιτικών ΜηχανικώνΕργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

 • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

  Άδεια Χρήσης

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  3

  Eκφώνηση

  Η κάλυψη βιομηχανικού χώρου γίνεται από μεταλλική κατασκευή με κύριους φορείςδίστυλα πλαίσια, τοποθετημένα ανά 6,00m.Τα υποστυλώματα των κυρίων φορέων είναι διατομής HEB360 και τα ζυγώματα διατομήςIPE600.

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  4

  Eκφώνηση

  Η κάλυψη βιομηχανικού χώρου γίνεται από μεταλλική κατασκευή με κύριους φορείςδίστυλα πλαίσια, τοποθετημένα ανά 6,00m.Τα υποστυλώματα των κυρίων φορέων είναι διατομής HEB360 και τα ζυγώματα διατομήςIPE600.Οι διατομές των υποστυλωμάτων είναι κατάλληλα προσανατολισμένες ώστε οι ισχυροίτους άξονες να ενεργοποιούνται για φορτία εντός του επιπέδου του πλαισίου. Εκτός τωνεπιπέδων των πλαισίων τα υποστυλώματα είναι πλευρικά εξασφαλισμένα στα άκρα τους,μέσω κατακόρυφων διαγωνίων συνδέσμων. Τα υποστυλώματα θεωρούνται στρεπτικάευαίσθητα (διατομή διπλού ταυ).

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  5

  Eκφώνηση

  Ζητείται ο έλεγχος επάρκειας των υποστυλωμάτων των πλαισίων για τους μη σεισμικούςσυνδυασμούς δράσεων σε ΟΚΑ.Δίνονται: Χάλυβας S235Ίδιο βάρος και πρόσθετα μόνιμα φορτία g=0,50 kN/m2,Χιόνι s=1,25kN/m2,Ανεμοπίεση επί της στέγης (προς τα κάτω) w=0,40kN/m2,Υποπίεση λόγω ανέμου επί της στέγης (προς τα πάνω) wυ=0,60kN/m2Πλευρική πίεση ανέμου στο προσήνεμο υποστύλωμα wππ=0,80kN/m2Πλευρική πίεση ανέμου στο υπήνεμο υποστύλωμα wπυ=0,50kN/m2

  Η ανεμοπίεση και η υποπίεση επί της στέγης θεωρούνται δύο διαφορετικές φορτίσεις πουεπιβάλλονται σε όλη την επιφάνεια της και που συνδυάζονται με τις πλευρικές πιέσειςανέμου σε προσήνεμο και υπήνεμο υποστύλωμα.Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια απλοποιητική παραδοχή για τις ανεμοφορτίσεις, που δενσυνδέεται με κάποιον κανονισμό.

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  6

  Γεωμετρία Φορέα

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  7

  Γεωμετρία Φορέα

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  8

  Διατομή Υποστυλωμάτων

  Iy=43190cm4 Iz=10140cm4iy=15,46cm iz=7,49cmIT=292,50cm4 Ιw=2883000cm6Wpl,y=2683cm3 Wpl,z=1032cm3Wel,y=2400cm3 Wel,z=676,10cm3Α=180,6cm2 Αvz=60,60cm2b=300mm tf=22,5mmh=360mm tw=12,5mmd=261mm r=27mm

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  9

  Διατομή Ζυγώματος

  Iy=92080cm4 Iz=3387cm4iy=24,30cm iz=4,66cmWpl,y=3512cm3 Wpl,z=485,6cm3Α=156cm2 Αvz=83,78cm2b=220mm tf=19mmh=600mm tw=12mmd=514mm r=24mm

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  10

  Φορτίσεις (Μόνιμα φορτία Φ1)

  PYbp=3.00

  PYbp=3.00 PYbp=3.00

  g=0,50 kN/m2

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  11

  Φορτίσεις (Χιόνι Φ2)

  PYbp=7.50

  PYbp=7.50 PYbp=7.50

  s=1,25 kN/m2

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  12

  Φορτίσεις (Ανεμοπίεση Φ3)

  P2bl=2.40

  PXbl=4.80

  P2bl=2.40

  PXbl=3.00

  wππ=0,80 kN/m2 wπυ=0,50 kN/m2

  w=0,40 kN/m2

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  13

  Φορτίσεις (Υποπίεση ανέμου Φ4)

  P2bl=-3.60

  P2bl=-3.60

  PXbl=4.80 PXbl=3.00

  wππ=0,80 kN/m2 wπυ=0,50 kN/m2

  wυ=0,60 kN/m2

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  14

  Oριακές καταστάσεις αστοχίας

  Oριακές καταστάσεις λειτουργικότητας

  Δυσμενής επίδραση

  Ευμενής επίδραση

  Δυσμενής επίδραση

  Ευμενής επίδραση

  γG 1,35 1,00 1,00 1,00

  γQ 1,50 0,00 1,00 0,00

  Συνδυασμοί φορτίσεων

  Συνδυασμός ΟΚΑ: Ed=ΣγG,jgGk,j+γQ,1Qk,1+ΣγQ,iψ0,iQk,IG: μόνιμες δράσεις Q:μεταβλητές δράσεις

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  15

  Προβλεπόμενες τιμές ψ0 για κτίρια

  Δράσεις ψ0Επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια:

  Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτίρια κατοικιώνΚατηγορία Β: χώροι γραφείωνΚατηγορία C: χώροι συνάθροισηςΚατηγορία D: χώροι καταστημάτωνΚατηγορία Ε: χώροι αποθήκευσηςΚατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων (βάρος οχημάτων < 30kN)Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων (30kN < βάρος οχημάτων < 160kN)Κατηγορία H: στέγες

  0,70,70,70,70,71,00,70,7

  Φορτία χιονιού επάνω σε κτίρια:Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, ΣουηδίαΥπόλοιπα κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η>1000mΥπόλοιπα κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  16

  Συνδυασμοί φορτίσεων

  Οριακή Κατάσταση Αστοχίας

  Μόνιμα(Φ1)

  Χιόνι(Φ2)

  Ανεμοπίεση(Φ3)

  Υποπίεση(Φ4)

  ΣΦ1 1,35 1,50ΣΦ2 1,35 1,50ΣΦ3 1,35 1,50 1,50*0,60ΣΦ4 1,35 1,50*0,50 1,50ΣΦ5 1,00 1,50

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  17

  Εντατικά μεγέθη (ΣΦ3)

  -179

  -179-179

  -179

  -179

  -179

  -106-102-100

  -104-96.

  5

  -94.

  6

  -88.

  6

  -90.

  6

  -92.

  6

  -98.

  5

  -87.

  5

  -85.

  5

  -91.

  5

  -89.

  5

  -95.

  4

  -97.

  4

  -101

  -105

  -103 -99.

  3

  -93.

  4

  -86.

  7

  -170

  -170

  -170

  -170

  -170

  -170

  Διάγραμμα αξονικών δυνάμεων Ν

  min Νυποστυλώματος

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  18

  -295 -4

  54

  -153

  168

  294

  331

  240

  353

  352

  359

  320

  275

  348

  -366

  131

  -216

  212

  350

  -207

  -284

  -366

  -133

  -454

  -368

  -190

  -280

  Διάγραμμα καμπτικών ροπών Μy

  max My

  Εντατικά μεγέθη (ΣΦ3)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  19

  92.12

  89.42

  84.0286.72

  97.52

  94.82

  -167

  -115

  -132

  -149

  -79.

  91

  -97.

  26

  -45.

  21

  -62.

  56-27.

  86

  53.8

  6

  36.5

  1

  71.2

  1

  88.5

  6

  12315

  8

  141

  106

  -62.42

  -79.70

  -71.06

  -75.38

  -66.74

  -84.02

  Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων Vzmax Vz

  Εντατικά μεγέθη (ΣΦ3)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  20

  Διάγραμμα αξονικών δυνάμεων Ν

  13.4

  31.3

  13.7

  12.2

  31.3

  31.3

  31.3

  31.3

  11.8

  12.6

  31.3

  13.3

  13.0 14

  .9

  14.1

  14.5 13

  .815

  .715

  .316.7

  12.2

  12.6

  13.0

  11.5

  11.9

  16.7

  16.7

  16.7

  16.7

  10.7

  11.1

  10.3

  16.7

  9.9

  max Νυποστυλώματος

  Εντατικά μεγέθη (ΣΦ5)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  21

  Διάγραμμα καμπτικών ροπών Μy-4

  9.22

  49.4

  873

  .55

  73.26

  40.23

  99.09

  129118

  100

  129 27

  .91

  -21.

  87

  -33.

  48 -49.

  22

  -42.

  60

  -22.67-23.91

  -20.34-23.76

  -59.

  84-62.

  73

  -57.

  22

  -65.

  74-6

  6.37

  -64.

  30

  -31.

  52-52.

  89

  -43.

  45

  Εντατικά μεγέθη (ΣΦ5)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  22

  Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων Vz

  36.63

  43.83

  29.43

  15.03

  22.23

  -27.

  57

  -30.

  04

  -25.

  10

  -20.

  16

  -22.

  63

  -17.

  69 -10.

  28

  -12.

  75

  -15.

  2210.17

  14.67

  13.0

  7

  10.6

  0

  15.5

  4

  -5.3

  4-7

  .81

  -9.1

  7-6

  .70

  Εντατικά μεγέθη (ΣΦ5)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  23

  Μέγιστα εντατικά μεγέθη

  Υποστύλωμα(ΣΦ3)

  minΝ=-179kN maxMy=454kNm Vz=84,02kNΝ=-179kN My=0kNm maxVz=97,52kN

  (ΣΦ5)maxN=31,3kN My=129kNm Vz=15,0kNΝ=31,3kN My=0kNm maxVz=43,83kN

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  24

  Μέγιστα εντατικά μεγέθη

  Υποστύλωμα (ΣΦ3)

  minΝ=-179kN Vz=84,02kNmaxMy=454kNm

  Ν=-179kNmaxVz=97,52kNMy=0kNm

  -179

  -179-179

  -179

  -179

  -179

  -106-102-100

  -104-96.

  5

  -94.

  6

  -88.

  6

  -90.

  6

  -92.

  6

  -98.

  5

  -87.

  5

  -85.

  5

  -91.

  5

  -89.

  5

  -95.

  4

  -97.

  4

  -101

  -105

  -103 -99.

  3

  -93.

  4

  -86.

  7

  -170

  -170

  -170

  -170

  -170

  -170

  -295 -4

  54

  -153

  168

  294

  331

  240

  353

  352

  359

  320

  275

  348

  -366

  131

  -216

  212

  350

  -207

  -284

  -366

  -133

  -454

  -368

  -190

  -280

  92.12

  89.42

  84.0286.72

  97.52

  94.82

  -167

  -115

  -132

  -149

  -79.

  91

  -97.

  26

  -45.

  21

  -62.

  56-27.

  86

  53.8

  6

  36.5

  1

  71.2

  1

  88.5

  6

  12315

  8

  141

  106

  -62.42

  -79.70

  -71.06

  -75.38

  -66.74

  -84.02

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  25

  Έλεγχος διάτμησης

  Πλαστικός έλεγχος σε διάτμηση

  Rdpl,Ed VV

  Αvz=A-2.b.tf+(tw+2.r).tf =60,60cm2

  γM0=1,00

  Μ0

  yvzRdpl,Ed γ3

  fAVV

  kN52,97kN20,82200,13cm/kN5,23cm60,60V

  22

  Rd,pl

  Δεν χρειάζεται απομείωση της αντοχής σε ροπή κάμψης λόγω παρουσίας διάτμησης.

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  26

  Έλεγχος διατομής σε αξονική δύναμη και κάμψη

  Σε κάθε διατομή μέλους που υπόκειται σε συνδυασμένη αξονικήδύναμη και κάμψη, δεν χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη για τηνεπίδραση της αξονικής δύναμης στην πλαστική ροπή αντοχήςπερί τον άξονα y αν ικανοποιούνται και οι δύο παρακάτωσχέσεις:

  Rd,plEd N0,25N

  kN10,424400,1

  cm/kN5,23cm6,180γAf

  N22

  0M

  yRd,pl

  0,25Νpl,Rd=0,25×4244,10kN=1061,03kN>179kN=NEd

  0M

  ywwEd γ

  fth0,5N

  kN66,46200,1

  cm/kN5,23cm25,1)cm25,22cm36(0,5kN179N2

  Ed

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  27

  Έλεγχος διατομής σε αξονική δύναμη και κάμψη

  Σε περίπτωση που ικανοποιούνται οι παραπάνω συνθήκες, οέλεγχος της διατομής γίνεται σύμφωνα με τη σχέση:

  Μy,Ed

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  28

  Έλεγχος μέλους σε θλίψη και κάμψη

  1

  γMΔMM

  k

  γM

  χ

  ΔMMk

  γNχ

  N

  M1

  Rkz,

  Edz,Edz,yz

  M1

  Rky,LT

  Edy,Edy,yy

  M1

  Rky

  Ed

  1

  γMΔMM

  k

  γM

  χ

  ΔMMk

  γNχ

  N

  M1

  Rkz,

  Edz,Edz,zz

  M1

  Rky,LT

  Edy,Edy,zy

  M1

  Rkz

  Ed

  Μέλη που υπόκεινται σε συνδυασμένη θλίψη και κάμψηπρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω σχέσεις:

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  29

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη

  1

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  M1

  Rky,LT

  Edy,yy

  M1

  Rky

  Ed

  1

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  M1

  Rky,LT

  Edy,zy

  M1

  Rkz

  Ed

  Για διατομές κατηγορίας 1 και για μονοαξονική κάμψη περί τονάξονα y, θα πρέπει να ισχύει:

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  30

  Υπολογισμός δυσκαμψιών

  c 11

  c 1 11 12

  K +Kη =

  K +K +K +K

  c 22

  c 2 21 22

  K +Kη =

  K +K +K +K

  Συντελεστέςκατανομής

  όπου Κοι δυσκαμψίες των μελών

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  31

  Υπολογισμός δυσκαμψιών

  Για το υπό εξέταση υποστύλωμα

  Για τα προσκείμενα υποστυλώματα

  Ic, Ii: η ροπή αδράνειας του μέλουςLc, Li: το μήκος του μέλους

  i

  ii L

  IK

  c

  cc L

  IK

  Υπό εξέταση υποστύλωμα:

  Κc=Ιy(ΗΕΒ360)/Lc=43190cm4/500cm=86,38cm3

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  32

  Υπολογισμός δυσκαμψιών

  Iij: η ροπή αδράνειας του μέλουςLij: το μήκος του μέλουςα: συντελεστής που εξαρτάται από την ύπαρξη αξονικής

  δύναμης και τις συνθήκες στροφικής δέσμευσης των απομακρυσμένων άκρων του μέλους

  Για τις προσκείμενες δοκούςij

  ijij L

  IαK

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  33

  Μορφές λυγισμού

  Ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο στο ζύγωμα

  1η ιδιομορφή λυγισμού (αντισυμμετρική - με

  μετάθεση) που αντιστοιχεί σε φορτίο 499,8kN/m

  2η δεύτερη ιδιομορφή λυγισμού (συμμετρική - χωρίς μετάθεση) που αντιστοιχεί σε φορτίο 1876,8kN/m

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  34

  Υπολογισμός δυσκαμψιών

  Δοκοί που υπόκεινται σε αξονικές δυνάμεις Συντελεστής α

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  35

  Υπολογισμός δυσκαμψιών

  Για την προσκείμενη δοκό

  ij

  ijij L

  IαK

  E12

  1212 N

  N20,01L

  I50,1K

  Δοκός IPE600:

  3422

  24cm75,68

  cm92080cm/kN21000π)cm2000(kN10620,01

  cm2000cm9208050,1

  -179

  -179-179

  -179

  -179

  -179

  -106-102-100

  -104-9

  6.5

  -94.

  6

  -88.

  6

  -90.

  6

  -92.

  6

  -98.

  5

  -87.

  5

  -85.

  5

  -91.

  5

  -89.

  5

  -95.

  4

  -97.

  4

  -101

  -105

  -103 -99.

  3

  -93.

  4

  -86.

  7

  -170

  -170

  -170

  -170

  -170

  -170 [Ν]

  max Ν ζυγώματος

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  36

  Λυγισμός εντός επιπέδου του πλαισίου

  Συντελεστής ισοδύναμου μήκους λυγισμού β για υποστυλώματα με μεταθετά άκρα

  n1=0,56n2=1,0 (άρθρωση)β=2,60

  12c

  c1 KK

  33

  3

  cm75,68cm38,86cm38,86

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  37

  Λυγισμός εκτός επιπέδου του πλαισίου

  Εξασφάλιση στα άκρα των υποστυλωμάτων

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  38

  Λυγισμός εκτός επιπέδου του πλαισίου

  Εξασφάλιση στα άκρα των υποστυλωμάτων

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  39

  Επιλογή καμπύλης λυγισμού

  b

  h y y

  z

  z

  t f

  Διατομή Όρια Λυγισμός περί τον άξονα

  Καμπύλη λυγισμού

  S 235S 275S 355S 420

  S 460

  Ελατές διατομές

  h/b > 1,2tf 40 mm

  y – yz – z

  ab

  a0a0

  40 mm < tf 100y – yz – z

  bc

  aa

  h/b 1,2tf 100 mm

  y – yz – z

  bc

  aa

  tf > 100 mmy – yz – z

  dd

  cc

  h/b=360/300=1,20 και tf=22,5mm < 100mm

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  40

  Λυγισμός εντός επιπέδου πλαισίου

  Ανηγμένη λυγηρότητα

  90,0λ1

  iL

  NAf

  λ1y

  ycr,

  ycr,

  yy

  93,9 εfEπλy

  1

  yf235ε

  Lcr,y=β×L=2,60×5,00m=13,00m

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  41

  Μειωτικός συντελεστής xy

  0,0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1,0

  1,1

  0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

  a0

  bcd

  a

  χχy=0,67

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  42

  Λυγισμός εκτός επιπέδου πλαισίου

  Ανηγμένη λυγηρότητα

  93,9 εfEπλy

  1

  yf235ε

  71,0λ1

  iL

  NAf

  λ1z

  zcr,

  zcr,

  yz

  Lcr,z=5,00m

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  43

  0,0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1,0

  1,1

  0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

  a0

  bcd

  a

  χ

  χz=0,71

  Μειωτικός συντελεστής xz

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  44

  Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού

  Για μέλος σταθερής διατομής, συμμετρική ως προς τον ασθενή άξονα αδρανείας και υποκείμενη σε κάμψη περί τον ισχυρό άξονα αδρανείας, η κρίσιμη ελαστική ροπή πλευρικού

  λυγισμού δίνεται από το γενικό τύπο

  0.52 22 2tΖ wcr 1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2

  w z Ζ

  kL GIπ ΕΙ IkM = C + + C z - C z - C z - C z(kL) k I π ΕΙ

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  45

  Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού

  Φόρτιση μόνον με ακραίες ροπές

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  46

  Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού

  Φόρτιση μόνον με ακραίες ροπές

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  47

  Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού

  C1=1,879 C2 =0,00C3 =0,939

  k=1,00(και τα δύο άκρα του υποστυλώματος θεωρούνταισυντηρητικά ως απλές στρεπτικές στηρίξεις)

  kw=1,00 (και τα δύο άκρα του υποστυλώματος είναι ελεύθερα σεστρέβλωση)

  22

  cm/kN8077)13,0(2

  cm/kN21000)1ν(2

  EG

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  48

  Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού

  IT=292,50cm4 (από πίνακες διατομών)Iw=2883000cm6 (από πίνακες διατομών)Iz=10140cm4 (από πίνακες διατομών)LT=500cm

  zα=-18cm (στο υπήνεμο υποστύλωμα)zs=0 (Κ.Δ=Κ.Β.)zg =zα-zs=-18cm (στο υπήνεμο υποστύλωμα)zj=0 (για διατομή διπλής συμμετρίας) - +

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  49

  Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού

  IT=292,50cm4 (από πίνακες διατομών)Iw=2883000cm6 (από πίνακες διατομών)Iz=10140cm4 (από πίνακες διατομών)LT=500cm

  zα=-18cm (στο υπήνεμο υποστύλωμα)zs=0 (Κ.Δ=Κ.Β.)zg =zα-zs=-18cm (στο υπήνεμο υποστύλωμα)zj=0 (για διατομή διπλής συμμετρίας)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  50

  Ελαστική κρίσιμη ροπή πλευρικού λυγισμού

  0.52 22 2tΖ wcr 1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2

  w z Ζ

  kL GIπ ΕΙ IkM = C + + C z - C z - C z - C z(kL) k I π ΕΙ

  2

  222

  cr )cm50000,1(cm10140cm/kN21000π879,1M

  5,0

  222

  422

  4

  62

  cm10140cm/kN21000πcm50,292cm/kN8077)cm50000,1(

  cm10140cm2883000

  00,100,1

  =15795,88 ×23,78=375581kNcm

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  51

  Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός (γενική μέθοδος)

  Ανηγμένη λυγηρότητα στρεπτοκαμπτικού λυγισμού

  20,041,0λ LT

  H επιρροή του στρεπτοκαμπτικού λυγισμού δεν μπορεί να αγνοηθεί

  41,0kNcm375581

  cm/kN5,23cm2683M

  fWλ

  23

  cr

  yy,plLT

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  52

  Καμπύλες στρεπτοκαμπτικού λυγισμού

  Διατομή Όρια Καμπύλη λυγισμού

  Ελατές διατομές Ι h/b 2h/b > 2ab

  Συγκολλητές διατομές Ι h/b 2h/b > 2cd

  Άλλες διατομές - d

  h/b=360/300=1,2

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  53

  Μειωτικός συντελεστής χLT

  0,0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1,0

  1,1

  0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

  a0

  bcd

  a

  χ

  94,0

  Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός (γενική μέθοδος)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  54

  Μειωτικός συντελεστής χLT

  94,0λφφ

  1χ2LT

  2LTLT

  LT

  2LTLTLTLT λ0,20λα10,5φ

  ≈ 1,00

  Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός (γενική μέθοδος)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  55

  Μειωτικός συντελεστής χLTmod

  λ

  1,0χ αλλά

  λβΦΦ

  1χ2LT

  LT

  LT

  2LT

  2LTLT

  LT

  2LT0,LTLTLTLT 15,0

  Για ελατές διατομές ή ισοδύναμες συγκολλητές διατομές υπό κάμψη, οι τιμές τουLT για την αντίστοιχη ανηγμένη λυγηρότητα μπορεί να καθορίζονται από τη σχέση:

  fLT

  mod,LT

  και

  1mod,LT αλλά

  1,0f αλλά ])8,0(0,21)[1(5,01 2 LTckf

  όπου

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  56

  Μειωτικός συντελεστής χLTmod

  λ

  1,0χ αλλά

  λβΦΦ

  1χ2LT

  LT

  LT

  2LT

  2LTLT

  LT

  2LT0,LTLTLTLT 15,0

  Για ελατές διατομές ή ισοδύναμες συγκολλητές διατομές υπό κάμψη, οι τιμές τουLT για την αντίστοιχη ανηγμένη λυγηρότητα μπορεί να καθορίζονται από τη σχέση:

  4,00,LT (μέγιστη προτ.τιμή)

  Διατομή Όρια Καμπύλη λυγισμού

  Ελατές διατομές Ι h/b 2h/b > 2bc

  Συγκολλητές διατομές Ι h/b 2h/b > 2cd

  = 0,75 (ελάχστη προτ. τιμή)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  57

  Μειωτικός συντελεστής χLTmod

  Διατομή Όρια Καμπύλη λυγισμού

  Ελατές διατομές Ι h/b 2h/b > 2bc

  Συγκολλητές διατομές Ι h/b 2h/b > 2cd

  0,98 41,075,057,057,0

  1 λβΦΦ

  1χ222

  LT2LTLT

  LT

  565,041,075,04,041,034,015,015,0 220, LTLTLTLTLT

  ---> aLT=0,34

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  58

  Μειωτικός συντελεστής χLTmod

  1,0 0.91 ])8,0(0,21)[1(5,01 2 LTckf

  0,107,191,098,0

  mod, fLT

  LT

  ---> ψ=0

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  59

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη

  1

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  M1

  Rky,LT

  Edy,yy

  M1

  Rky

  Ed

  1

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  M1

  Rky,LT

  Edy,zy

  M1

  Rkz

  Ed

  Για διατομές κατηγορίας 1, 2 και 3 και για μονοαξονική κάμψηπερί τον άξονα y, θα πρέπει να ισχύει:

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  60

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης (μέθοδος Β)

  Μέλη μη ευαίσθητα σε στρεπτικές παραμορφώσεις

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  61

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη

  Συντελεστές ισοδύναμης ομοιόμορφης ροπής

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  62

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  1MRky

  Edmy

  1MRky

  Edymyyy γ/Nχ

  N8,01Cγ/Nχ

  N2,0λ1Ck

  80,070,020,090,02,0λ y

  94,0

  00,1cm/kN5,23cm6,18067,0

  kN17970,0190,0k 22yy

  kzy=0,6kyy= 0,6*0,94 = 0,56

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  63

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη

  Έλεγχος 1η σχέση

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yyy

  1M

  Rky

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  00,1cm/kN5,23cm268394,0

  kNcm4540094,0

  00,1cm/kN5,23cm6,18067,0

  kN1792322

  0,06+0,72=0,78

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  64

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη

  Έλεγχος 2η σχέση

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yzy

  1M

  Rkz

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  00,1cm/kN5,23cm268394,0

  kNcm4540056,0

  00,1cm/kN5,23cm6,18071,0

  kN1792322

  0,06+0,43=0,49

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  65

  Μέλη ευαίσθητα σε στρεπτικές παραμορφώσειςΠαραδοχές σχεδιασμού Συντελεστές

  αλληλεπί-δρασης

  ελαστικές ιδιότητες διατομών κατηγορία 3, κατηγορία 4

  πλαστικές ιδιότητες διατομών κατηγορία 1, κατηγορία 2

  kyy kyy από προηγούμενο Πίνακα kyy από προηγούμενο Πίνακα kyz kyz από προηγούμενο Πίνακα kyz από προηγούμενο Πίνακα

  kzy

  1MRkz

  Ed

  mLT

  1MRkz

  Ed

  mLT

  z

  γ/NχN

  25,0C05,01

  γ/NχN

  25,0Cλ05,01

  1MRkz

  Ed

  mLT

  1MRkz

  Ed

  mLT

  z

  γ/NχN

  25,0C1,01

  γ/NχN

  25,0Cλ1,01

  :4,0λγια z

  1MRkzEd

  mLT

  zzzy γ/Nχ

  N25,0C

  λ1,01λ6,0k

  kzz kzz από προηγούμενο Πίνακα kzz από προηγούμενο Πίνακα

  Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός (μέλη ευαίσθητα)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  66

  Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός (μέλη ευαίσθητα)

  Συντελεστής αλληλεπίδρασης kzy για μέλη ευαίσθητα

  1MRkz

  Ed

  mLT

  zzy γ/Nχ

  N25,0C

  λ1,01k

  99,0

  00,1cm/kN5,23cm6,18071,0

  kN17925,090,0

  71,01,01 22

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  67

  Έλεγχος 2η σχέση

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yzy

  1M

  Rkz

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  00,1cm/kN5,23cm268392,0

  kNcm4540099,0

  00,1cm/kN5,23cm6,18071,0

  kN1792322

  183,077,006,0

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέλη ευαίσθητα)

  0,06 + 0,43 =0,49

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  68

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  69

  Η ελαστική δύναμη καμπτικού λυγισμού περί τους άξονες y-y και z-z είναιαντίστοιχα:

  Ncr,y=π2ΕΙy/Ly2=π2×21000kN/cm2×43190cm4/(1300cm)2=5296,82kN

  Ncr,z=π2ΕΙz/Lz2=π2×21000kN/cm2×10140cm4/(500cm)2=8406,53kN

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  70

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  71

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  72

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  99,0

  kN82,5296kN17967,01

  kN82,5296kN1791

  NNχ1

  NN1

  μ

  y,cr

  Edy

  y,cr

  Ed

  y

  99,0

  kN53,8406kN17971,01

  kN53,8406kN1791

  NNχ1

  NN1

  μ

  z,cr

  Edz

  z,cr

  Ed

  z

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  73

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  5,111,1cm2400cm2683

  WW

  w 33

  y,el

  y,ply

  50,1w5,153,1cm10,676

  cm1032WW

  w z33

  z,el

  z,plz

  042,0

  00,1cm/kN5,23cm6,180

  kN179γ/N

  Nn 221ΜRk

  Edpl

  099,0cm43190cm5,2921

  II1a 4

  4

  y

  TLT

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  74

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  75

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  76

  Φόρτιση μόνον με ακραίες ροπές

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

  Φόρτιση υποστυλώματος

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  77

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Για τον υπολογισμό της ανηγμένης λυγηρότητας για στρεπτοκαμπτικόλυγισμό λόγω σταθερής καμπτικής ροπής, θα πρέπει ναξαναϋπολογιστεί η κρίσιμη ροπή σε πλευρικό λυγισμό. Έτσι θα έχουμεψ=1 και για k=1,00:C1=1,00

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  78

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Η κρίσιμη ροπή σε αυτή την περίπτωση θα είναι:Μcr,LT=375581Ncm/1,879×1,00=199883kNcmκαι η ανηγμένη λυγηρότητα θα είναι:

  56,0kNcm199883

  cm/kN5,23cm2683M

  fWλ

  23

  LT,cr

  yy,plo

  5,0

  z2

  T2

  T

  z

  w2

  w2

  T

  z2

  1cr ΕΙπGI)kL(

  II

  kk

  )kL(ΕΙπCM

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  79

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  2

  T

  w2

  T2M

  T,cr LΕΙπGI

  i1N

  kN16105)cm500(

  cm2883000cm/kN21000πcm5,292cm/kN8077cm11,295

  12

  62242

  2

  όπου iM είναι η πολική ροπή αδράνειας της διατομής ως προς το κέντροδιάτμησης:

  2222z

  2y

  2M cm11,295)cm49,7()cm46,15(iii

  Νcr,T= ελαστική δύναμη στρεπτικού λυγισμού

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  80

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  4

  Tcr,

  Ed

  zcr,

  Ed10 N

  N1NN1C2,056,0λ

  27,016105kN179kN1

  8406,53kN179kN11,8792,0 4

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  81

  Συντελεστής ισοδύναμης ομοιόμορφης ροπής

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  82

  Συντελεστής ισοδύναμης ομοιόμορφης ροπής

  y.cr

  Edyy0,my N

  N)33,0ψ(36,0ψ21,079,0C

  79,0kN82,5296

  kN179)33,00(36,0079,0

  09,19cm2400cm6,180

  kN179kNcm45400

  WA

  NM

  ε 32

  y,elEd

  Ed,yy

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  83

  Συντελεστής ισοδύναμης ομοιόμορφης ροπής

  LTy

  LTy0,my0,mymy aε1

  aεC1CC

  96,099,009,191

  99,009,19)79,01(79,0

  Tcr,

  Ed

  zcr,

  Ed

  LT2mymLT

  NN1

  NN1

  aCC

  193,0

  16105kN179kN1

  8406,53kN179kN1

  0,9996,0 2

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  84

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  85

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  86

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  87

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  90,071,090,0max

  λλmaxλ

  z

  ymax

  y,pl

  y,elLTpl

  2max

  2my

  ymax

  2my

  yyyy W

  WbnλC

  w6,1λC

  w6,121w1C

  0042,090,096,0

  11,16,190,096,0

  11,16,12111,11C 222yy

  89,0cm2683cm2400

  WW

  00,1C 33

  y,pl

  y,elyy

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  88

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  y,pl

  y,el

  z

  yLTpl5

  y

  2max

  2my

  yzy WW

  ww

  6,0dnwλC

  1421w1C

  0042,0

  11,190,096,0142111,11C 5

  22

  zy

  46,0cm2683cm2400

  50,111,16,098,0C 3

  3

  zy

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  89

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  90

  Συντελεστές αλληλεπίδρασης

  yy

  y,cr

  Ed

  ymLTmyyy C

  1

  NN1

  μCCk

  z

  y

  zy

  y,cr

  Ed

  zmLTmyzy w

  w6,0

  C1

  NN1

  μCCk

  48,050,111,16,0

  98,01

  kN82,5296kN1791

  99,093,096,0

  91,000,11

  kN82,5296kN1791

  99,093,096,0

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  91

  Έλεγχος 1η σχέση

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yyy

  1M

  Rky

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  00,1cm/kN5,23cm268392,0

  kNcm4540091,0

  00,1cm/kN5,23cm6,18067,0

  kN1792322

  177,071,006,0

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  92

  Έλεγχος 2η σχέση

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yzy

  1M

  Rkz

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N

  00,1cm/kN5,23cm268392,0

  kNcm4540048,0

  00,1cm/kN5,23cm6,18071,0

  kN1792322

  144,038,006,0

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη(μέθοδος Α)

 • Ε.Μ.Π.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 3

  ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

  2014

  2015

  93

  Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη και κάμψη

  Μέθοδος Α

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yzy

  1M

  Rkz

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N 144,038,006,0

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yyy

  1M

  Rky

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N 177,071,006,0

  1M

  Rk,yLT

  Ed,yyy

  1M

  Rky

  Ed

  γM

  χ

  Mk

  γNχ

  N0,06+0,72=0,78

 • Χρηματοδότηση

  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

  • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ε.Μ.Π.» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

  • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.