Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ......

of 72 /72
Τι θα μάθουμε σήμερα… 1. Για ποιο λόγο γράφουμε κείμενα επιστημονικού περιεχομένου 2. Δομή κειμένων επιστημονικού περιεχομένου Τρόπος προσέγγισης Γενική Εισαγωγή 1. Preliminary Research – Προκαταρκτική Έρευνα (Pubmed Search) 2. Analyzing the literature – Ανάλυση της βιβλιογραφίας ( Construct Outline ) 3. Structure and Writing – Δομή και Συγγραφή 4. Reviewing your review – Ανασκόπηση της ανασκόπησης 5. Χρήση της Excel για Γραφικές παραστάσεις Αποφυγή Λογοκλοπής 1. Τι είναι λογοκλοπή 2. Πώς να την αποφεύγουμε 3. Πρακτική Εξάσκηση σωστής συγγραφής για αποφυγή λογοκλοπής Παρουσιάσεις (προφορικές/Poster) 1. Δομή της Παρουσίασης - Εισαγωγή 2. Δομή της Παρουσίασης – Κυρίως Μέρος 3. Προετοιμασία Διαφανειών (Power Point) 4. Συμβουλές για τον τρόπο παρουσίασης 5. Poster- οι καλύτερες πρακτικές

Embed Size (px)

Transcript of Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ......

Page 1: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τι θα μάθουμε σήμερα…

1. Για ποιο λόγο γράφουμε κείμενα επιστημονικού περιεχομένου

2. Δομή κειμένων επιστημονικού περιεχομένου

Τρόπος

προσέγγισης

Γενική Εισαγωγή

1. Preliminary Research – Προκαταρκτική Έρευνα (Pubmed Search)

2. Analyzing the literature – Ανάλυση της βιβλιογραφίας (Construct Outline)

3. Structure and Writing – Δομή και Συγγραφή

4. Reviewing your review – Ανασκόπηση της ανασκόπησης

5. Χρήση της Excel για Γραφικές παραστάσεις

Αποφυγή

Λογοκλοπής

1. Τι είναι λογοκλοπή

2. Πώς να την αποφεύγουμε

3. Πρακτική Εξάσκηση σωστής συγγραφής για αποφυγή

λογοκλοπής

Παρουσιάσεις

(προφορικές/Poster)

1. Δομή της Παρουσίασης - Εισαγωγή

2. Δομή της Παρουσίασης – Κυρίως Μέρος

3. Προετοιμασία Διαφανειών (Power Point)

4. Συμβουλές για τον τρόπο παρουσίασης

5. Poster- οι καλύτερες πρακτικές

Page 2: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Παρουσίαση Επιστημονικού Περιεχομένου

1. Δομή της Παρουσίασης - Εισαγωγή

2. Δομή της Παρουσίασης – Κυρίως Μέρος

ΠαρουσίασηΠεριεχόμενο

3. Προετοιμασία Διαφανειών (Power Point)

4. Συμβουλές για τον τρόπο παρουσίασης5. Poster- οι καλύτερες πρακτικές

Page 3: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Μέρος 1ο: Πώς να ετοιμάσετε την Εισαγωγή για μία

παρουσίαση των 10-15 λεπτών

Σημείωση: οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για μεγαλύτερες παρουσιάσεις – απλά

επεκτείνετε το εύρος και/ ή απαντάτε πολλαπλά ερωτήματα

Θα εστιάσουμε στην Δομή της

Εισαγωγής που θα προετοιμάσει τους

ακροατές για το περιεχόμενο της

υπόλοιπης παρουσίασης

Page 4: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Διαχωρίστε τις δηλώσεις σας σε «ρητορικούς

κουβάδες»….

Statement 3

Statement 2

Statement 1

Statement 4

Page 5: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Και ποιοι είναι οι κατάλληλοι «ρητορικοί κουβάδες»

για μία Εισαγωγή;

5

Question-

Ερώτηση

Complication-

Πρόβλημα

Context-

Πλαίσιο

Hypothesis-

Υπόθεση

C

C

Q

H

Page 6: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Μία καλή Εισαγωγή τοποθετεί το επιστημονικό

πρόβλημα στους σωστούς κουβάδες -- the CCQH

pattern

Αναδεικνύει ένα περιεχόμενο (context) ευρέως αποδεκτό και κατανοητό- είναι δεδομένοC

CΕξηγεί τα προβλήματα (complications) τα οποία εγείρουν

ένα ερώτημα; Κάτι το οποίο παραμένει άγνωστο ή το οποίο

δεν έχει επιλυθεί ή διαλευκανθεί ακόμα

QΘέτει το επιστημονικό ερώτημα, το οποίο έχει στόχο να

διαλευκάνει ή να επιλύσει το πρόβλημα

H Προσφέρει μία υπόθεση που μπορεί να δοκιμαστεί (testable

hypothesis) και η οποία όταν ερευνηθεί και αναλυθεί μπορεί

να προωθήσει την γνώση και την κατανόηση

Page 7: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Η Εισαγωγή πρέπει να μοιάζει με χωνί- από

τα γενικά στα συγκεκριμένα

Context

Complication

Hypothesis

Question

Το περιεχόμενο δίνει την γενική εικόνα

(big picture)

Το ερώτημα που εγείρεται από το πρόβλημα

πρέπει να μπορεί να απαντηθεί με τρόπο

που να επιλύει το πρόβλημα

Η υπόθεση εστιάζει στην δουλειά που έχει επιτελεστεί καθώς επίσης και στην

παρουσίαση

To πρόβλημα υποδηλώνει τι δεν είναι

ξεκάθαρο ή άγνωστο σχετικά με το θέμα

Page 8: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ας δούμε ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να δομήσουμε μία Εισαγωγή…

Το παράδειγμα βασίζεται σε ένα άρθρο με τίτλο:

Amyloid-β protein dimers isolated directly from

Alzheimer's brains impair synaptic plasticity and

memory. Nature Medicine. 2008 Aug. 14(8):837-42.

Epub 2008 Jun 22.

Page 9: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Σας παραθέτω ένα παράδειγμα Εισαγωγής, για την

δημοσίευση αυτή, που ακολουθεί το μοντέλο CCQH

C

Complication (Πρόβλημα) –

γνωρίζουμε ότι ολιγομερή A-β

(συνθετικά ή από καλλιέργεια)

προκαλούν Alzheimer’s.

Κανένας όμως δεν έχει

χρησιμοποιήσει ανθρώπινα

A-β για να δει επιπτώσεις τους

Context (Περιεχόμενο)-

ευρέως αποδεκτή γνώσηC

Η ασθένεια Alzheimer's απειλεί την δημόσια υγεία. Διαχωρίζεται από άλλες

νευρολογικές ασθένειες λόγω της εναπόθεσης Amyloid-β εξωτερικά των

νευρώνων. Έρευνες καταδεικνύουν ότι αφύσικα ψηλές συγκεντρώσεις

συνθετικών πεπτιδίων Amyloid-β, Amyloid-β είδη που εκκρίνονται από

κύτταρα σε καλλιέργειες ή μείγμα Amyloid-β, επιφέρουν νευρολογικές

αλλοιώσεις στον εγκέφαλο διαγονιδιακών ποντικών (APP).

QΜπορούν ανθρώπινα A-β να

προκαλέσουν AD και πως;

Το πείραμα: Απομόνωση διαλυτών ολιγομερων Amyloid-β απ’ ευθείας από

τον εγκεφαλικό φλοιό ατόμων που πέθαναν με Alzheimer's, και έγχυση σε

φυσιολογικά ενήλικα ποντίκια

Αξιολόγηση: Εμφάνιση Alzheimer, measuring the effects on synaptic Long

Term Depression and Long Term Potentiation as well as dendritic density.

H

Ξεκάθαρη υπόθεση που

μπορεί να διερευνηθεί και

όταν αναλυθεί να προσφέρει

γνώση και κατανόησηΥπόθεση: Διαλυτά A-β απομονωμένα απ΄ ευθείας από εγκεφαλικό

φλοιό με Alzheimer's θα καταστρέψουν την συναπτική δομή και

λειτουργία, λόγω της δράσης A-β ολογομερών και διμερών

Παρόλο που τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η Amyloid-β μπορεί να

αλλοιώσει την φυσιολογία των νευρικών συνάψεων σε πειραματικά μοντέλα, η

φύση των παθογόνων ειδών στον ανθρώπινο εγκέφαλο και η επίδειξη

νευροβιολογικών επιπτώσεων δεν έχει επιδειχθεί.

Page 10: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ακολουθεί μία διαφάνεια PowerPoint που οργανώνει την Εισαγωγή

με διαφορετικό τρόπο….

Στην 10-λεπτη σας παρουσίαση, στόχος σας πρέπει να είναι η

Εισαγωγή να βρίσκεται σε μία και μόνο διαφάνεια.

Πριν μιλήσουμε για την διαφάνεια κοιτάξτε το ρολόι σας- ας δούμε

πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξηγήσουμε την διαφάνεια στο

κοινό…

Έτοιμοι;

Ξεκινούμε!

Page 11: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Η έρευνα μας: Πως μπορούν τα ολιγομερή/διμερή

Αmyloid-β, από θανούντες AD ασθενείς να

επηρεάσουν την συναπτική δομή και λειτουργία

Τι γνωρίζουμε και τι

δεν γνωρίζουμε

Συνθετικά πεπτίδια, παράγωγα από κυτταροκαλλιέργειες και εναλλακτικές μορφές

Amyloid-β επιφέρουν αλλοιώσεις στους νευρώνες ποντικών.

Όμως διαλυτά Amyloid-β, από ανθρώπινο εγκέφαλο δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

έτσι δεν είναι γνωστό κατά πόσο είναι επιβλαβή ή όχι

Γιατί είναι σημαντική

αυτή η έρευνα;To Alzheimers (AD) είναι μία πολύ σοβαρή ασθένεια. Διαχωρίζεται από άλλες

νευρολογικές παθήσεις λόγω της συσσώρευσης Amyloid-β

Η υπόθεση Διαλυτά ολιγομερή A-β από εγκεφαλικό φλοιό θανούντων AD ασθενών θα

καταστρέψει την συναπτική δομή και λειτουργία

Το πείραμα Απομόνωση διαλυτών ολιγομερών Amyloid-β από εγκεφαλικό φλοιό

θανούντων AD ασθενών και έγχυση σε φυσιολογικά ενήλικα ποντίκια για να

δούμε αν προκαλείται η ασθένεια

Page 12: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Question

Complication

Context

Hypothesis

C

C

Q

H

Το μοτίβο CCQH είναι ένας δυναμικός και αποτελεσματικός

τρόπος δόμησης της Εισαγωγής σας – οποιασδήποτε

Εισαγωγής για προφορική παρουσίαση ή poster

Page 13: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Μέρος 2ο: Πώς να ετοιμάσετε το Κυρίως Μέρος μίας

παρουσίασης των 10-15 λεπτών- Design/Methods;

Data/Results; Conclusions

Σημείωση: οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για μεγαλύτερες παρουσιάσεις – απλά

επεκτείνετε το εύρος και/ ή απαντάτε πολλαπλά ερωτήματα

Θα εστιάσουμε στην Δομή της

υπόλοιπης Παρουσίασης

Page 14: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Συμπεράσματα

Μετά την Εισαγωγή πρέπει να δημιουργήσετε τα άλλα τρία

βασικά στοιχεία της παρουσίασης – Πειραματικός

σχεδιασμός/Μέθοδος; Αποτελέσματα; Συμπεράσματα

Πειραματικός

σχεδιασμός

Αποτελέσματα

Μέθοδος

Page 15: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Conclusions

Ο πειραματικός σχεδιασμός και οι μέθοδοι μπορούν να

διαχωριστούν – Λογικά και Τεχνικά

Design

Data/Results

Methods

Logical Technical

Page 16: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Όταν προετοιμάζεται τις διαφάνειες σχετικά με τον

πειραματικό σχεδιασμό και Μέθοδο, διαχωρίστε τις

κατηγορίες, ξεκινάτε από τα γενικά στα συγκεκριμένα…

Ας δούμε το παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως:

• Ποιο είναι το κοινό σας;

• Τι γνωρίζουν;

• Τι δεν γνωρίζουν;

• Τι πρέπει να γνωρίζουν;

• Τι δεν πρέπει να γνωρίζουν;

…focus on

Amyloid-β protein dimers isolated directly from Alzheimer's brains impair synaptic plasticity and memory. Nature Medicine. 2008 Aug. 14(8):837-

42. Epub 2008 Jun 22.

Page 17: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Πειραματικός σχεδιασμός/Μέθοδος

Συλλογή

Εγκεφαλικού ιστού

Ομογενοποίηση εγκεφάλων από 15 θανούντες με διαφορετικές νευρολογικές

παθήσεις, 2 εκ των οποίων ήταν απόλυτα υγιείς νευρολογικά

Προετοιμασία

Εγκεφαλικού Ιστού

Πειράματα σε

ποντίκια

• Χρήση μοίρας ιππόκαμπου του εγκεφάλου, για ηλεκτροφυσιολογικές

μετρήσεις και καθορισμό της κατώτατης τιμής (baseline), έγχυση

εκχυλισμάτων και καταγραφή τιμών LTP και LTD

• Επιτελέστηκαν πειράματα passive avoidance conditioning

• Ανάλυση πυκνότητας δενδρίτων (dendritic spine density analysis)

Στατιστικές

Μέθοδοι/Ανάλυση

δεδομένων

•Ανάλυση δεδομένων LTP και LTD και passive avoidance conditioning

με one way ANOVA και στην συνέχεια με Bonferroni post-hoc test

•Ανάλυση δεδομένων πυκνότητας δενδρίτων με one-way ANOVA και

Tukey-Kramer’s correction

Ανάλυση εγκεφαλικού ιστού

Χρήση ανοσοκαθίζησης (immunoprecipitation) και western blotting για

ανίχνευση Amyloid-β στα εκχυλίσματα TBS, TBS-TX και GuHCl

Έξαγωγή 3 διαφορετικών εκχυλισμάτων (1) υδατοδιάλυτο TBS (Tris-Buffered

Saline), (2) διαλυτό σε απορρυπαντικό TBS-TX και (3) αδιάλυτο GuHCL με

σταδιακή φυγοκέντρηση και χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους

Page 18: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Αυτή η διαφάνεια θα μπορούσε να γραφτεί και με

σημεία αλλά δεν θα ήταν το ίδιο αποτελεσματική…

…While bullet points make you process

words vertically, which is more

appropriate for prose documents

Page 19: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσετε

κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του

πειραματικού σχεδιασμού και της μεθοδολογίας

Προσέξτε πως η διαφάνεια αυτή υπονοεί Πειραματικό σχεδιασμό και αναφέρεται στις

τεχνικές της μεθοδολογίας

Σύντομες Κατηγορίες

Page 20: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τα αποτελέσματα πρέπει να καταλαμβάνουν το

μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης; Βεβαιωθείτε ότι είναι

απολύτως συσχετισμένα με τις μεθόδους που

παρουσιάσατε

Μην συζητάτε τα αποτελέσματα σας σε αυτό το στάδιο- πρέπει να αφιερώνετε 1-1.5

λεπτό ανα διαφάνεια

Επίπεδα Amyloid-β

Αποτελέσματα Ηλεκτροφυσιολογίας

Αποτελέσματα Passive avoidance

Ανάλυση πυκνότητας δενδρίτων

Page 21: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τέλος τα συμπεράσματα πρέπει να ανατρέχουν πίσω στην

αρχική υπόθεση: ήταν σωστή και γιατί; Αν όχι, γιατί; Σε ΜΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Συμπέρασμα: τα ολιγομερή Amyloid-β που απομονώθηκαν

από εγκεφαλικό ιστό με AD, είναι

επιβλαβή για την συναπτική δομή και λειτουργία

Τι γνωρίζουμε και τι

δεν γνωρίζουμε

Συνθετικά πεπτίδια, παράγωγα από κυτταροκαλλιέργειες και εναλλακτικές μορφές Amyloid-β επιφέρουν αλλοιώσεις στους νευρώνες ποντικών.

Όμως διαλυτά Amyloid-β, από ανθρώπινο εγκέφαλο δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι δεν είναι γνωστό κατά πόσο είναι επιβλαβή ή όχι

Γιατί είναι σημαντική αυτή η έρευνα;

To Alzheimers (AD) είναι μία πολύ σοβαρή ασθένεια. Διαχωρίζεται από άλλες νευρολογικές παθήσεις λόγω της συσσώρευσης Amyloid-β

Η υπόθεση

Διαλυτά ολιγομερή A-β από εγκεφαλικό φλοιό θανούντων AD ασθενών θα καταστρέψει την συναπτική δομή και λειτουργία

Το πείραμα Απομόνωση διαλυτών ολιγομερών Amyloid-β από εγκεφαλικό φλοιό θανούντων AD ασθενών και έγχυση σε φυσιολογικά ενήλικα ποντίκια για να δούμε αν προκαλείται η ασθένεια

Page 22: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τελική δομή - 10-12 slides max – 1 με 1.5 λεπτό

είναι ο χρόνος ομιλίας/διαφάνεια

Επόμενα Βήματα

10Συμπεράσματα

9

Αποτελέσματα

8

Αποτελέσματα

7

Αποτελέσματα

6

Αποτελέσματα

5

Αποτελέσματα

4

Πειραματικός σχεδιασμός/

Μεθοδολογία

3

Πειραματικός σχεδιασμός/

Μεθοδολογία

2

Εισαγωγή –2 λεπτά

C

C

Q

H

1

Page 23: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Μέρος 3ο: Πώς να προετοιμάσετε τις διαφάνειες για μια

παρουσίαση επιστημονικού περιεχομένου (PowerPoint)

Θα μελετήσουμε τις Βασικές

Αρχές για τον σχεδιασμό και την

οργάνωση των διαφανειών

Page 24: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Κάθε διαφάνεια πρέπει να μεταφέρει ένα ενιαίο μήνυμα:

Βασικές Αρχές: Σχεδιασμός/Οργάνωση διαφανειών

Κάθε διαφάνεια πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε το κοινό να ξέρει γιατί βλέπει την συγκεκριμένη διαφάνεια

Το μήνυμα αυτό πρέπει να αναγράφεται στην διαφάνεια:

Το μήνυμα αυτό υποδηλώνεται συνήθως στον τίτλο της

διαφάνειας

Αποφεύγετε τα σημεία (bullet points), προτιμήστε word tables :

Τα bullet points χρησιμοποιούνται για λίστες Τα word tables χρησιμοποιούνται για ιδέες/έννοιες

Χρησιμοποιείτε απλά διαγράμματα όπου είναι εφικτό:

Απλά διαγράμματα μπορούν να αποτελέσουν καλή

εισαγωγή για πολύπλοκες ιδέες και έννοιες

Page 25: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Απαριθμήστε τα βήματα σε βιολογικές διεργασίες:

Βασικές Αρχές: Σχεδιασμός/Οργάνωση διαφανειών

Χωρίς απαρίθμηση (αριθμούς, τόξα) το κοινό δεν θα μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει ένα μονοπάτι/ μια βιολογική

διεργασία

Υποδείξετε τις βασικές βιολογικές δομές:

Ακόμα και αν το κοινό γνωρίζει μια συγκεκριμένη δομή, η

υπόδειξη της κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον

Σχολιάστε δεδομένα, πίνακες και γραφικές παραστάσεις :

Εξηγήστε στο κοινό πώς να διαβάζει τα δεδομένα σας και που να επικεντρωθεί

Χρησιμοποιείτε την τεχνική της ανοικοδόμησης (build):

Ειδικά για πολύπλοκες διαφάνειες, στις οποίες είναι δύσκολα

να κατανοήσει κάποιος τα πάντα εξ’ αρχής, παρουσιάστε

τις έννοιες διαδοχικά και μεθοδικά

Page 26: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Κάθε διαφάνεια πρέπει να μεταφέρει ένα ενιαίο μήνυμα:

Κάθε διαφάνεια πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο

μήνυμα, ώστε το κοινό να ξέρει γιατί βλέπει την

συγκεκριμένη διαφάνεια

Τι συμβαίνει σε αυτή την διαφάνεια; Γιατί την κοιτάζουμε ;

Απόπτωση

• Γενετικά προγραμματισμένος κυτταρικός Θάνατος,

Απαλειφή κυττάρων με διάσπαση σε μεμβρανοσύνδετα

σωματίδια που φαγοκυτταρώνονται

• Η απόπτωση δεν προκαλεί φλεγμονή σε παρακείμενα

κύτταρα ή ιστούς

• Εκτός του ότι είναι γενετικά προγραμματισμένη, η

απόπτωση,

α. προκαλείται από ζημιά στο DNA του κυττάρου που

μπορεί να προκληθεί από ακτινοβολία ή από κυτταροτοξικούς

παράγοντες

β. καταστέλλεται από φυσικούς παράγοντες (π.χ.

Πρωτεινική κινάση Αkt) και από κάποια φάρμακα (π.χ.

προσταγλανδίνη Ε2)

Η διαφάνεια μιλά για απόπτωση

αλλά τι συγκεκριμένα;….

Μήπως την προσδιορίζουμε;

Μήπως εστιάζουμε σε ένα

συγκεκριμένο

χαρακτηριστικό της;….

Ή μήπως εστιάζουμε σε τι την

προκαλεί;

Ή τι την παρεμποδίζει;

Ή και τα δύο;

Page 27: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Κάθε διαφάνεια πρέπει να μεταφέρει ένα ενιαίο μήνυμα:

Κάθε διαφάνεια πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο

μήνυμα, ώστε το κοινό να ξέρει γιατί βλέπει την

συγκεκριμένη διαφάνεια

Ας κοιτάξουμε αυτή την αναθεωρημένη διαφάνεια; Βλέπουμε ποιο είναι το θέμα της;

Ο τίτλος υποδηλώνει και

το θέμα της διαφάνειας

Υποδεικνύουμε τον ορισμό και

αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό

που την διαχωρίζει από άλλες

βιολογικές διεργασίες

Εδώ δηλώνουμε ξεκάθαρα τι

προκαλεί αυτή την διαδικασία και

αναφέρουμε κάτι που την

καταστέλλει

Τι είναι η Απόπτωση και πως επέρχεται;

Γενετικά προγραμματισμένος κυτταρικός Θάνατος

Διάσπαση σε μεμβρανοσύνδετα σωματίδια που

φαγοκυτταρώνονται

Σημείωση: Η απόπτωση δεν προκαλεί φλεγμονή σε παρακείμενα κύτταρα ή ιστούς

• είναι γενετικά προγραμματισμένη

• προκαλείται από ζημιά στο DNA του κυττάρου

(από ακτινοβολία ή από κυτταροτοξικούς

παράγοντες)

Σημείωση: καταστέλλεται από φυσικούς παράγοντες

(π.χ. Πρωτεινική κινάση Αkt) και από κάποια φάρμακα

(π.χ. προσταγλανδίνη Ε2)

ΟΡΙΣΜΟΣ

Πως

συμβαίνει;

Page 28: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Το μήνυμα αυτό πρέπει να αναγράφεται στην διαφάνεια:

Το μήνυμα αυτό υποδηλώνεται συνήθως στον τίτλο της διαφάνειας

Β-Amyloid Plaque FormationΘεματική επικεφαλίδα- υποχρεώνει το

κοινό να ψάξει να βρει το κύριο μήνυμα

Page 29: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Το μήνυμα αυτό πρέπει να αναγράφεται στην διαφάνεια:

Το μήνυμα αυτό υποδηλώνεται συνήθως στον τίτλο της διαφάνειας

Ένζυμα αποκόπτουν Β-Amyloid από το μόριο ΑΡΡ, με

αποτέλεσμα να δημιουργούνται κολλώδη πλάκες

Επικεφαλίδα που υποδεικνύει στο

κοινό τι ψάχνουν να δουν (το take-

home message) – Message

headline1. 2.

3.

Page 30: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Αποφεύγετε τα σημεία (bullet points), προτιμήστε word tables :

Τα bullet points χρησιμοποιούνται για λίστες

Τα word tables χρησιμοποιούνται για ιδέες/έννοιες

Απόπτωση

• Γενετικά προγραμματισμένος κυτταρικός Θάνατος,

Απαλειφή κυττάρων με διάσπαση σε μεμβρανοσύνδετα

σωματίδια που φαγοκυτταρώνονται

• Η απόπτωση δεν προκαλεί φλεγμονή σε παρακείμενα

κύτταρα ή ιστούς

• Εκτός του ότι είναι γενετικά προγραμματισμένη, η

απόπτωση,

α. προκαλείται από ζημιά στο DNA του κυττάρου που

μπορεί να προκληθεί από ακτινοβολία ή από κυτταροτοξικούς

παράγοντες

β. καταστέλλεται από φυσικούς παράγοντες (π.χ.

Πρωτεινική κινάση Αkt) και από κάποια φάρμακα (π.χ.

προσταγλανδίνη Ε2)

Μετατρέψαμε αυτή την διαφάνεια….

Page 31: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τι είναι η Απόπτωση και πως επέρχεται;

Γενετικά προγραμματισμένος κυτταρικός Θάνατος

Διάσπαση σε μεμβρανοσύνδετα σωματίδια που

φαγοκυτταρώνονται

Σημείωση: Η απόπτωση δεν προκαλεί φλεγμονή σε παρακείμενα κύτταρα ή ιστούς

• είναι γενετικά προγραμματισμένη

• προκαλείται από ζημιά στο DNA του κυττάρου

(από ακτινοβολία ή από κυτταροτοξικούς

παράγοντες)

Σημείωση: καταστέλλεται από φυσικούς παράγοντες

(π.χ. Πρωτεινική κινάση Αkt) και από κάποια φάρμακα

(π.χ. προσταγλανδίνη Ε2)

ΟΡΙΣΜΟΣ

Πως

συμβαίνει;

Αποφεύγετε τα σημεία (bullet points), προτιμήστε word tables :

Τα bullet points χρησιμοποιούνται για λίστες

Τα word tables χρησιμοποιούνται για ιδέες/έννοιες

Σε αυτή… Ποια η διαφορά;

Page 32: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Χρησιμοποιείστε απλά διαγράμματα όπου είναι εφικτό:

Απλά διαγράμματα μπορούν να αποτελέσουν καλή

εισαγωγή για πολύπλοκες ιδέες και έννοιες

Βελτίωση της πρόσληψης φαρμάκων χαμηλής διαλυτότητας

επέρχεται με σύζευξη σε νανοσωματίδια και στοχευμένη μεταφορά

Πηγή: Nanotechnology-based drug delivery systems, Sarabjeet Singh Suri1, Hicham Fenniri2 and

Baljit Singh1, Journal of Occupational Medicine and Toxicology20072:16

Message headline

Απλό σχεδιάγραμμα- εννοείται

ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο

πολύπλοκη στην

πραγματικότητα αλλά έτσι

δίδεται ένα γενικό πλαίσιο

Page 33: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Απαριθμήστε τα βήματα σε βιολογικές διεργασίες:

Χωρίς απαρίθμηση (αριθμούς, τόξα) το κοινό δεν

θα μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει ένα

μονοπάτι/ μια βιολογική διεργασία

Microarrays: απομόνωση RNA, σύζευξη σε φθορίζων

μόριο, υβριδισμός στην μικροσυστοιχία, σάρωση με laser

Πηγή: The use and analysis of microarray data, Atul Butte, Nature Reviews Drug Discovery

1, 951-960, (2002)

Page 34: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Απαριθμήστε τα βήματα σε βιολογικές διεργασίες:

Χωρίς απαρίθμηση (αριθμούς, τόξα) το κοινό δεν

θα μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει ένα

μονοπάτι/ μια βιολογική διεργασία

Microarrays: (1) απομόνωση RNA, (2) σύζευξη σε

φθορίζων μόριο, (3) υβριδισμός στην μικροσυστοιχία, (4)

σάρωση με laser

1 2

3

4

Πηγή: The use and analysis of microarray data, Atul Butte, Nature Reviews Drug Discovery

1, 951-960, (2002)

Page 35: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Υποδείξετε τις βασικές βιολογικές δομές:

Ακόμα και αν το κοινό γνωρίζει μια συγκεκριμένη

δομή, η υπόδειξη της κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον

Η έκφραση της πρωτεΐνης ταυ στην περιοχή του

ιππόκαμπου του εγκεφάλου υποδεικνύεται με καφέ χρώση

Πηγή: Gene Variation linked to earlier onset of Alzheimer’s Disease, June 10, 2000,

Washington University, St. Louis

Τριγωνικά σχήματα:

neurofibrillary tangles

Amyloid plaques- stained

only for ταυ protein

Page 36: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Σχολιάστε δεδομένα, πίνακες και

γραφικές παραστάσεις : Εξηγήστε στο κοινό πώς να διαβάζει τα δεδομένα

σας και που να επικεντρωθεί

Πηγη: Specificity for human hemoglobin enhances Staphylococcus Aureus

infection, Cell Host & Microbe. Dec 16;8(6):544-50. doi:

10.1016/j.chom.2010.11.002.

Ας δούμε πως μπορείτε να το κάνετε αυτό

χρησιμοποιώντας εικόνα από δημοσίευση στο

επιστημονικό περιοδικό Cell Host and Microbe.

Το κύριο εύρημα της δημοσίευσης αυτής ήταν ότι

παρουσία ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης, τα βακτήρια

Staphylococcus aureus, που χρειάζονται σίδηρο,

ευημερούν, σε σχέση με βακτήρια στην παρουσία

οποιασδήποτε άλλης μορφή αιμοσφαιρίνης, π.χ.

αιμοσφαιρίνης ποντικού

Page 37: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Σχολιάστε δεδομένα, πίνακες και

γραφικές παραστάσεις : Εξηγήστε στο κοινό πώς να διαβάζει τα δεδομένα

σας και που να επικεντρωθεί

Η ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη προωθεί τον πολλαπλασιασμό

των βακτηρίων Staph. Aureus σε συνθήκες περιορισμένης

διαθεσιμότητας σιδήρου Ο αστερίσκος υποδεικνύει στατιστική σημαντικότητα

Message headline

Ανάπτυξη βακτηρίων S. Aureus Newman WT (A)

και ΔisdB (B) σε υγρό μέσο ενισχυμένο με

5μg/ml αιμοσφαιρίνη σαν μοναδική πηγή

σιδήρου.

(Αντιπροσωπευτικό 3 ανεξάρτητων

πειραμάτων)

Βακτήρια επιστρώθηκαν σε τριβλία με άγαρ χωρίς

σίδηρο. Δισκία με 10 μg αιμοσφαιρίνης

τοποθετήθηκαν πάνω από το άγαρ και

παρακολουθήθηκε η ανάπτυξη των βακτηρίων S.

Aureus γύρω από τα δισκία.

(Αντιπροσωπευτικό 5 ανεξάρτητων πειραμάτων)Γκρίζες ζώνες = περιοχές ανάπτυξης βακτηρίων

Λεζάντες, σύντομες αλλά

ολοκληρωμένες

Σημαντικές

Υποδείξεις

Page 38: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Χρησιμοποιείστε την τεχνική της ανοικοδόμησης (build):

Ειδικά για πολύπλοκες διαφάνειες, στις οποίες είναι

δύσκολα να κατανοήσει κάποιος τα πάντα εξ’ αρχής,

παρουσιάστε τις έννοιες διαδοχικά και μεθοδικά

Η ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη προωθεί τον πολλαπλασιασμό

των βακτηρίων Staph. Aureus σε συνθήκες περιορισμένης

διαθεσιμότητας σιδήρου Ο αστερίσκος υποδεικνύει

στατιστική σημαντικότητα

Ανάπτυξη βακτηρίων S. Aureus Newman WT (A)

και ΔisdB (B) σε υγρό μέσο ενισχυμένο με

5μg/ml αιμοσφαιρίνη σαν μοναδική πηγή

σιδήρου.

(Αντιπροσωπευτικό 3 ανεξάρτητων

πειραμάτων)

Βακτήρια επιστρώθηκαν σε τριβλία με άγαρ χωρίς

σίδηρο. Δισκία με 10 μg αιμοσφαιρίνης

τοποθετήθηκαν πάνω από το άγαρ και

παρακολουθήθηκε η ανάπτυξη των βακτηρίων S.

Aureus γύρω από τα δισκία.

(Αντιπροσωπευτικό 5 ανεξάρτητων πειραμάτων)Γκρίζες ζώνες = περιοχές ανάπτυξης βακτηρίων

Page 39: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Η ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη προωθεί τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων Staph. Aureus

σε συνθήκες περιορισμένης διαθεσιμότητας σιδήρου

Ανάπτυξη βακτηρίων S. Aureus Newman

WT (A) και ΔisdB (B) σε υγρό μέσο

ενισχυμένο με 5μg/ml αιμοσφαιρίνη σαν

μοναδική πηγή σιδήρου.

(Αντιπροσωπευτικό 3 ανεξάρτητων

πειραμάτων)

Ο αστερίσκος υποδεικνύει

στατιστική σημαντικότητα

Page 40: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Η ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη προωθεί τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων Staph. Aureus

σε συνθήκες περιορισμένης διαθεσιμότητας σιδήρου

Βακτήρια επιστρώθηκαν σε τριβλία με

άγαρ χωρίς σίδηρο. Δισκία με 10 μg

αιμοσφαιρίνης τοποθετήθηκαν πάνω

από το άγαρ και παρακολουθήθηκε η

ανάπτυξη των βακτηρίων S. Aureus

γύρω από τα δισκία.

(Αντιπροσωπευτικό 5 ανεξάρτητων

πειραμάτων)Γκρίζες ζώνες = περιοχές ανάπτυξης βακτηρίων

Page 41: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ας ξαναδούμε λοιπόν τις Βασικές Αρχές για τον

Σχεδιασμό και την Οργάνωση των διαφανειών

Κάθε διαφάνεια πρέπει να μεταφέρει ένα ενιαίο μήνυμα:

Το μήνυμα αυτό πρέπει να αναγράφεται στην διαφάνεια:

Αποφεύγετε τα σημεία (bullet points), προτιμήστε word tables :

Χρησιμοποιείστε απλά διαγράμματα όπου είναι εφικτό:

Απαριθμήστε τα βήματα σε βιολογικές διεργασίες:

Υποδείξετε τις βασικές βιολογικές δομές:

Σχολιάστε δεδομένα, πίνακες και γραφικές παραστάσεις :

Χρησιμοποιείστε την τεχνική της ανοικοδόμησης (build):

Page 42: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ακολουθώντας αυτές τις βασικές αρχές, οι διαφάνειες

σας θα εξυπηρετούν την παρουσίαση σας και θα σας

βοηθήσουν να πείτε την ιστορία σας….

Page 43: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Μέρος 4ο: Συμβουλές για τον τρόπο παρουσίασης

Συμβουλές για επιτυχημένη

παρουσίαση

Page 44: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τα 5 πρέπει για επιτυχημένες παρουσιάσεις

1. Γνωρίζετε το

κοινό σας

2. Οργανώστε

τον χρόνο σας

3. Ομαλή

Ομιλία

5. Πάρτε

ανατροφοδότηση

(feedback)

4. Εξασκηθείτε

αρκετά

Page 45: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

1. Γνωρίζετε το κοινό σας: Τι γνωρίζουν, τι δεν γνωρίζουν

και να προσαρμόσετε την παρουσίαση σας στα μέτρα τους

1. Γνωρίζετε το

κοινό σας

Ποιοι είναι;

• Εμπειρογνώμονες

• Δεν είναι εμπειρογνώμονες αλλά γνώστες

του αντικειμένου/ επιστήμης

• Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές,

Μεταδιδακτορικοί, Καθηγητές

• Γενικό Κοινό

• Μέλη του εργαστηρίου σας

• Πιθανοί εργοδότες

Δομήστε το ύφος της παρουσίασης έτσι ώστε να έχει

απήχηση σε διαφορετικές προσωπικότητες (Myers

Briggs)

• Επικοινωνήστε με τύπους S (sensing types) – δείξτε

τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες και

χρησιμοποιείστε οπτικές αναπαραστάσεις

• Επικοινωνήστε με τύπους Ν (intuitive types) –

δώστε την μεγάλη εικόνα και τους στόχους μέσα

από ιστορίες

Page 46: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

2. Οργανώστε τον χρόνο σας: να γνωρίζετε το μέγεθος της

ομιλίας σας, πότε να κάνετε μετάβαση και πόσο διαρκεί

κάθε κομμάτι

2. Οργανώστε

τον χρόνο σας

Σημαντικοί κανόνες Παρουσίασης:

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΕΤΕ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Τίποτα δεν εκνευρίζει το κοινό

περισσότερο από ένα ομιλητή που

ξεπερνά τον χρόνο του

Να έχετε οπτική επαφή με ρολόι για να

μην χάνετε την αίσθηση του χρόνου

ΚΑΝΟΝΑΣ: 1-2 λεπτά/διαφάνεια

Page 47: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

3. Ομαλή

Ομιλία

3. Για να κατορθώσετε μία «ομαλή» ομιλία: Πρέπει να

γνωρίζετε ΤΙ θα πείτε και ΠΟΤΕ θα το πείτε- να έχετε έλεγχο

αλλά να μην φαίνεστε «στημένοι»Συχνό Λάθος: Να μιλάτε πολύ

γρήγορα

Προσέξτε να μην αποσπάτε η

προσοχή σας – αδειάστε τις τσέπες

σας, σβήστε το κινητό σας

Βλέπετε το κοινό και όχι την οθόνη;

Μην παρεμποδίζετε την θέα της

οθόνης

Μιλάτε δυνατά και καθαρά

Επαναλαμβάνετε τα σημαντικά σημεία

και δίνετε πλήρης όρους για

συντομογραφίες

Επιδείξτε τον ενθουσιασμό σας

Σταματήστε τα «τικ»: Εεεε, Οοοο, Εμμμ

Χρησιμοποιήστε φυσικές κινήσεις,

χωρίς υπερβολές

Page 48: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

4. Εξασκηθείτε

αρκετά

4. Εξασκηθείτε αρκετά: μεθοδικά, συστηματικά, πολλές φορές

Εξασκηθείτε μεγαλόφωνα και όχι απο

μέσα σας

Πρώτα περάστε όλη την ομιλία χωρίς

σταματημό και στην συνέχεια πάρτε

σημειώσεις για το τι πρέπει να

αναφέρετε

Αν είναι δυνατόν εξασκηθείτε

μπροστά σε κάποιον και πάρτε

ανατροφοδότηση

Αν είναι δυνατόν εξασκηθείτε στην

αίθουσα που θα δώσετε την ομιλία

Ελέγξτε τις εικόνες σας

Βιντεογραφείτε τον εαυτό σας και

παρακολουθήστε την ομιλία σας

Όταν τελειώσετε πρέπει να ξέρετε

ακριβώς τι θα πείτε για κάθε διαφάνεια

Page 49: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

5. Πάρτε ανατροφοδότηση (feedback) απο το κοινό (open

ended questions, NOT questions with yes/no answers)

5. Πάρτε

ανατροφοδότηση

(feedback)

Ρωτήστε:

• Τι σας άρεσε;

• Σε ποια σημεία μπορώ να βελτιωθώ;

• Τι νομίζετε για τον τρόπο που

παρουσίασα τα δεδομένα (science

story);

Αλλά όχι ερωτήσεις του τύπου:

• ‘Έγινα σαφής;

• Φάνηκε ότι είμαι γνώστης του

αντικειμένου;

Page 50: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τα 5 πρέπει για επιτυχημένες παρουσιάσεις-

πειθαρχημένο πλαίσιο για τα καλύτερα αποτελέσματα

κάθε φορά

1. Γνωρίζετε το

κοινό σας

2. Οργανώστε

τον χρόνο σας

3. Ομαλή

Ομιλία

5. Πάρτε

ανατροφοδότηση

(feedback)

4. Εξασκηθείτε

αρκετά

Page 51: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Μέρος 5ο: Poster- οι καλύτερες πρακτικές

Page 52: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ta Posters αποτελούν σημαντικό κομμάτι της

επιστημονικής επικοινωνίας-και μία προϋπόθεση για μια

πετυχημένη καριέρα

Τα συνέδρια όπου παρουσιάζουμε poster

αποτελούν ευκαιρίες για:

• Προσωπική επαφή

• Διασυνδέσεις (Networking)

• Πιθανές μελλοντικές συνεργασίες

Page 53: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Agenda

1. Να γράφουμε θεματικούς τίτλους για poster & εικόνες

Κάθε τίτλος πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε το κοινό να ξέρει γιατί βλέπει το συγκεκριμένο poster ή την

συγκεκριμένη εικόνα

2. Σωστός σχεδιασμός για αναγνωσιμότητα

Ανάπτυξη τμημάτων; Μείωση των λέξεων στο ελάχιστο;

Καθοδήγηση για το πώς να διαβάσει κάποιος το poster

3. Να λέμε την ιστορία Ροή της ιστορίας; Οργάνωση της εισαγωγής; Σωστό

πλαίσιο για τις μεθόδους, τα συμπεράσματα και τα επόμενα

βήματα

Page 54: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ta καλύτερα Posters είναι snapshots της δουλειάς σας

και καλοί τίτλοι –είναι σημαντικά για να αντιληφθούν την

έρευνα σας

Page 55: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ta καλύτερα Posters είναι snapshots της δουλειάς σας

και καλοί τίτλοι –είναι σημαντικά για να αντιληφθούν την

έρευνα σας

Ας συγκρίνουμε δύο τίτλους:

Τίτλος 1-

Θεματικός : E2F1 effects on p53 and neovascularization in the ischemic

myocardium – Οι επιπτώσεις της E2F1 στο p53 και στην

νέοαγγείωση στο ισχαιμικό μυοκάρδιο

E2F1 stabilizes p53 and suppresses neovascularization in the

ischemic myocardium- Το Ε2F1 σταθεροποιεί το p53 και

καταστέλλει την νεοαγγείωση στο ισχαιμικό μυοκάρδιο

Τίτλος 2 -Μήνυμα:

1. Λέξη-κλειδί: περιγραφικό

ουσιαστικό, χωρίς

συσχέτιση ή αιτιολόγηση

2. Δεν είναι

ολοκληρωμένη πρόταση

1. Λέξη-κλειδί: ενεργητικό

ουσιαστικό, υποδεικνύει

συσχέτιση ή αιτιολόγηση

2. Ολοκληρωμένη

πρόταση

Page 56: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Να ξεκαθαρίσουμε ότι ένας καλός τίτλος δεν είναι

αναγκαίο να είναι ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά πρέπει

να αποδίδει το κύριο μήνυμα του poster…

Για παράδειγμα, σε αυτό το poster:

Page 57: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Development of Metastatic Precursor Lesions in Murine Pancreas

following Mutant Kras Expression in Adult Pdx-1 Positive Cells

Με αυτό τον τίτλο αντιλαμβανόμαστε αμέσως το κύριο μήνυμα του poster:

Precursor lesions came about as a result of a specific gene expression

Να ξεκαθαρίσουμε ότι ένας καλός τίτλος δεν είναι

αναγκαίο να είναι ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά πρέπει

να αποδίδει το κύριο μήνυμα του poster…

Page 58: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Και μπορούμε εύκολα να το μετατρέψουμε σε

ολοκληρωμένη πρόταση…

Development of Metastatic Precursor Lesions in Murine Pancreas

following Mutant Kras Expression in Adult Pdx-1 Positive Cells

Metastatic Precursor Lesions in Murine Pancreas Developed

following Mutant Kras Expression in Adult Pdx-1 Positive Cells

Page 59: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Χρησιμοποιείτε τίτλους μηνύματα και για τις εικόνες των

αποτελεσμάτων σας- αριθμείτε τις εικόνες

Κάθε τίτλος εικόνας:

• Είναι πρόταση με συγκεκριμένο μήνυμα

• Χρησιμοποιεί ενεργητικά ρήματα

• Περιέχει αριθμό, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε στην ιστορία

Page 60: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Agenda

1. Να γράφουμε θεματικούς τίτλους για poster & εικόνες

Κάθε τίτλος πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε το κοινό να ξέρει γιατί βλέπει το συγκεκριμένο poster ή την

συγκεκριμένη εικόνα

2. Σωστός σχεδιασμός για αναγνωσιμότητα

Ανάπτυξη τμημάτων; Μείωση των λέξεων στο ελάχιστο;

Καθοδήγηση για το πώς να διαβάσει κάποιος το poster

3. Να λέμε την ιστορία Ροή της ιστορίας; Οργάνωση της εισαγωγής; Σωστό

πλαίσιο για τις μεθόδους, τα συμπεράσματα και τα επόμενα

βήματα

Page 61: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Πως θέλετε το κοινό να διαβάζει το poster σας- σε ποια

κατεύθυνση θα είναι η ροή της ιστορίας σας;

Στήλες Σειρές

Συνδυασμός Στήλες και Σειρές

Τίτλος του poster Τίτλος του poster

Τίτλος του poster

Page 62: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Οι στήλες είναι η κλασσική προσέγγιση στον σχεδιασμό

Poster

Εισαγωγή-

Background/

introduction

Στόχοι-

Objectives/

Hypothesis

Πειραματικός

σχεδιασμός-

Μέθοδος

Τίτλος του poster

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table

Figure/Table

Συμπεράσματα

Επόμενα Βήματα

Page 63: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ο συνδυασμός στήλες & σειρές είναι ιδανικές όταν τα

πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζουν ένα διαδοχικό

χρονικό μοτίβο

Εισαγωγή-

Background/

introduction

Στόχοι-

Objectives/

Hypothesis

Πειραματικός

σχεδιασμός-

Μέθοδος

Τίτλος του poster

Figure 1/

Table 1

Συμπεράσματα Επόμενα Βήματα

Figure 2/

Table 2

Figure 3/

Table 3

Figure 4/

Table 4Figure 5/

Table 5

Figure 6/

Table 6

Figure 7/

Table 7Figure 8/

Table 8

Figure 9/

Table 9

Page 64: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα κι όταν κάποιος βλέπει κλασσικό

σχεδιασμό δεν σημαίνει ότι μπορεί να «διαβάσει» το Poster

Εισαγωγή-

Background/

introduction

Στόχοι-

Objectives/

Hypothesis

Πειραματικός

σχεδιασμός-

Μέθοδος

Τίτλος του poster

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table

Figure/Table

Συμπεράσματα

Επόμενα Βήματα

Εισαγωγή-

Background/

introduction

Στόχοι-

Objectives

/

Hypothesis

Πειραματικό

ς

σχεδιασμός-

Μέθοδος

Τίτλος του poster

Figure 1/

Table 1

Συμπεράσματα Επόμενα Βήματα

Figure 2/

Table 2

Figure 3/

Table 3

Figure 4/

Table 4Figure 5/

Table 5

Figure 6/

Table 6

Figure 7/

Table 7Figure 8/

Table 8

Figure 9/

Table 9ΠΟΙΑ EIΝΑΙ Η ΛΥΣΗ;

Page 65: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Για να κάνετε το poster σας ευανάγνωστο (1) ΑΡΙΘΜΗΣΤΕ

τα κύρια μέρη καθώς επίσης και τις εικόνες ή τους

πίνακες, (2) βάλτε ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ τίτλους και (3)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ με γραμμές

Background/

introduction

Objectives/

Hypothesis

Πειραματικός

σχεδιασμός-

Μέθοδος

Τίτλος του poster

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table

Figure/Table

Συμπεράσματα

Επόμενα Βήματα

Εισαγωγή

Στόχοι

Μέθοδος

Αποτελέσματα

Συμπεράσματα

1.

2.

3.

4.

5.

Επόμενα Βήματα6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 66: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Τώρα ας δούμε το κείμενο. Πόσα posters βλέπετε που

μοιάζουν έτσι;

Page 67: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ποια είναι τα λάθη σε αυτό το poster;

Page 68: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Πρωταρχικός Κανόνας- το poster πρέπει να είναι εύκολα

ευανάγνωστο (skimmable!!!)

Αλλάξτε τις προτάσεις

σε σημεία ή φράσεις

Κάνετε BOLD σημαντικές

κατηγορίες ή σημεία

Αφήστε αρκετό άσπρο

κενό

Αφήστε τις εικόνες/

πίνακες να διηγηθούν

την ιστορία

ΌΧΙ:

Μεθόδοι κλωνοποίησης cDNA αναπτύσσονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες

της βιοπληροφορικής και του εξελισσόμενου transcriptome

Αλλά:

Οι μεθόδοι κλωνοποίησης cDNA χρησιμοποιούνται:

--στην βιοπληροφορική

--για βαθύτερη κατανόηση του transcriptome

Π.χ. Στις Μεθόδους, βάλτε τίτλο μεθόδου (3-4 λέξεις) με bold, και σύντομη

περιγραφή της μεθόδου

Μετρήστε τις λέξεις σας- αν έχετε περισσότερες από 1000 λέξεις

πρέπει να τις μειώσετε!!!!

Μία καλή αλληλουχία εικόνων, με επεξηγηματικούς τίτλους

πρέπει να λέει την ιστορία; Επιπλέον εξιστόρηση πρέπει να

διατηρείται στο ελάχιστο

Page 69: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Agenda

1. Να γράφουμε θεματικούς τίτλους για poster & εικόνες

Κάθε τίτλος πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε το κοινό να ξέρει γιατί βλέπει το συγκεκριμένο poster ή την

συγκεκριμένη εικόνα

2. Σωστός σχεδιασμός για αναγνωσιμότητα

Ανάπτυξη τμημάτων; Μείωση των λέξεων στο ελάχιστο;

Καθοδήγηση για το πώς να διαβάσει κάποιος το poster

3. Να λέμε την ιστορία Ροή της ιστορίας; Οργάνωση της εισαγωγής; Σωστό

πλαίσιο για τις μεθόδους, τα συμπεράσματα και τα επόμενα

βήματα

Page 70: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Για να έχετε καλή συνεχή ροή στο poster σας,

χρησιμοποιείστε το CCQH funnel pattern

Context

Complication

Hypothesis

Question

Το περιεχόμενο δίνει την γενική εικόνα

(big picture)

Το ερώτημα που εγείρεται από το πρόβλημα πρέπει να μπορεί να απαντηθεί με τρόπο

που να επιλύει το πρόβλημα

Η υπόθεση εστιάζει στην δουλειά που έχει

επιτελεστεί καθώς επίσης και στην

παρουσίαση

To πρόβλημα υποδηλώνει τι δεν είναι

ξεκάθαρο ή άγνωστο σχετικά με το θέμα

Page 71: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Context

Complication

Hypothesis

Question

Background/

introduction

Research Question

Πειραματικός

σχεδιασμός-

Μέθοδος

Τίτλος του poster

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table Figure/Table

Figure/Table

Figure/Table

Συμπεράσματα

Επόμενα Βήματα

Εισαγωγή

Στόχοι

Μέθοδος

Αποτελέσματα

Συμπεράσματα

1.

2.

4.

5.

6.

Επόμενα Βήματα7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Να ένας τρόπος να χαρτογραφήσετε το CCQH pattern

στο poster σας

Υπόθεση 3.

Υπόθεση

Page 72: Τι θα μάθουμε σήμερα…€¦ · παρουσίαση των 10-15 ... κατηγορίες 2-3 λέξεων για κάθε ένα σημείο του πειραματικού

Ας δούμε ένα παράδειγμα κάποιου poster. Ακολουθεί

τους κανόνες που παραθέσαμε;