Περπατώ μες στο δάσος -...

of 38 /38
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Τίτλος προγράμματος: « « Π Π ε ε ρ ρ π π α α τ τ ώ ώ μ μ ε ε ς ς σ σ τ τ ο ο δ δ ά ά σ σ ο ο ς ς » » Θέμα: «Στα μονοπάτια του Ολύμπου» Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας: Τσιαλού Ευανθία, Κέτσιου Στυλιανή, Κουλιανοπούλου Άννα ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010

Embed Size (px)

Transcript of Περπατώ μες στο δάσος -...

 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

  Τίτλος προγράμματος: ««ΠΠεερρππααττώώ μμεεςς σσττοο δδάάσσοοςς»»

  Θέμα: «Στα μονοπάτια του Ολύμπου»

  Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας: Τσιαλού Ευανθία,

  Κέτσιου Στυλιανή, Κουλιανοπούλου Άννα

  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010

 • 1

 • 2

  Τμήματα: 3

  Μέλη μαθητικής ομάδας

  ΝΗΠΙΑ: Λαφατζής Στέργιος, Τάχος Στέργιος, Χαλ-βατζής Κων/νος, Σταυρογιάννης Κων/νος,Μπαμίχας Θανάσης, Ζαμάνης Θάνος, Ζαρογιάννη Δήμητρα, Πυρόβολου Παναγιώτα, Αετού Κατερίνα, Αναγνω-στόπουλος Δημήτρης, Καρανάτσιος Χρήστος, Λέφα Κων/να, Γιαννακός Βαλάντης, Κατσιούλα Βαλάντω, Ζκάγιας Χρήστος, Κουτρουλού Νικολέττα, Καλαϊτζή Παναγιώτα,Γιώτσας Μάριος, Παπαδημητρίου Διονύ-σης, Κατσιούλας Δημήτρης, Τασιώνα Ασπασία, Χο-λέβα Ελένη, Ζέρα Μάριος.

  ΠΡΟΝΗΠΙΑ: Αετού Αφροδίτη, Γιαπαλή Ραφαέλα, Παππάς Γιώργος, Μιχαλήτσιος Μιχαήλ, Λαφατζή Πόπη, Λέφα Σπυριδούλα, Ζαμάνη Πένυ, Καρανάτσι-ος Χρήστος, Καλαϊτζή Κατερίνα, Γιαννακού Ξένια, Κολτσάκου Έρις, Τριάντη Βάσω, Σταυρογιάννη Αγο-ρίτσα, Γρούιου Έλενα, Χολέβας Κων/νος, Πλακίδας Πάνος, Αετός Άρης, Μανάκος Αναστάσης, Ζκάγιας Γιάννης.

 • 3

  Στόχοι του προγράμματος

  - Γνωριμία με την χλωρίδα και την πανίδα του Ολύμπου. - Να έρθουν τα νήπια σε επαφή με το δάσος και το φυσικό του περιβάλλον. - Να αφεθούν στους φυσικούς ήχους και τις μυ-ρωδιές του δάσους, να εξερευνήσουν, να παρα-τηρήσουν, να παίξουν, να πειραματιστούν. - Ν’ αντιληφθούν το δάσος ως πηγή ζωής, να κα-τανοήσουν την καταστροφή που επέρχεται με την αλόγιστη χρήση του από τον άνθρωπο και να ευ-αισθητοποιηθούν όσον αφορά την προστασία του. - Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά, να συγκρί-νουν, να αξιολογούν στοιχεία, να χειρίζονται διάφορα μέσα τεχνολογίας. - Να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δε-ξιότητες μέσα από χειροτεχνικές κατασκευές, δραματοποιήσεις, παραμύθια, παιχνίδια κ.ά.

 • 4

  Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του προγράμματος

  - Συγκέντρωση πληροφοριών για το δάσος και τον Όλυμπο.

  - Περιπλάνηση στους δρόμους του χωριού-παρατήρηση της φύσης -συλλογή φυσικού υλι-κού.

  - Ενημέρωση των νηπίων από το δασονόμο του Δασαρχείου Φωτεινών - συνέντευξη.

  - Δεντροφύτευση στην αυλή του σχολείου μας. Υιοθέτηση δέντρων απ’ τα νήπια.

  - Ενημέρωση από αξιωματικό της Πυροσβεστι-κής Υπηρεσίας Κατερίνης.

  - Δραματοποίηση ιστορίας με θέμα: «Φωτιά στο δάσος».

  - Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου.

  - Επίσκεψη στο φυτώριο της Βροντούς.

  - Επίσκεψη σε επιπλοποιείο του χωριού μας.

 • 5

  - Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αν. Ολύμπου.

  - Συλλογή φυσικού υλικού και σπόρων απ’ το δάσος και εικαστικές δημιουργίες απ’ τα νήπια.

  - Καταγραφή ήχων του δάσους και περιπλάνηση σε περάσματα άγριων ζώων - φωτογράφηση.

  - Δημιουργία παραμυθιού με θέμα: «Το ταξίδι του Καστανούλη».

  - Επίσκεψη στα Πλατανάκια του Δ. Δίου.

  - Παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές της Α΄ τάξης του δημοτικού.

  - Συνδιδασκαλία με την Α΄ Δημοτικού με θέμα: «Το δάσος» και «Ζώα υπό εξαφάνιση».

 • 6

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιπλάνηση στο χωριό και παρατήρηση της φύσης  

 • 7

 • 8

  δασοπόνοι του δασαρχείου Φωτεινών ενημερώνουν τα νήπια

  δεντροφύτευση στην αυλή  

        

 • 9

  πυροσβέστες στο σχολείο μας

   

 • 10

  πυροσβέστες στο σχολείο μας

   δραματοποίηση: «φωτιά στο δάσος» 

   

 • 11

    

   

 • 12

    

   

 • 13

  εκπρόσωποι του Ορειβατικού Συλλόγου μας ενημερώνουν

 • 14

  στο επιπλοποιείο

   στο Κ.Π.Ε Αν. Ολύμπου  

   

 • 15

  μαθαίνουμε μέσα απ’ το παιχνίδι 

 • 16

 • 17

      

      

 • 18

    

   

 • 19

  ώρα για διασκέδαση

    

   

 • 20

  στα Πλατανάκια του Δ. Δίου

 • 21

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 • 22

 • 23

 • 24

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

   

 • 25

   

     

 • 26

 • 27

 • 28

   

 • 29

       

 • 30

   

 • 31

    

 • 32

  ΟΛΥΜΠΟΣ… ένα βουνό πραγματικό μνημείο, που 

  καταφέρνει με μοναδικό  τρόπο να συν‐δυάζει την ιστορική του αξία με την 

  μαγευτική του ατμόσφαιρα. Ένα βουνό σύμβολο της ελληνικής μυ‐θολογίας και δείγμα της πανέμορφης 

  ελληνικής φύσης. 

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

    

    

 • 37