Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 ·...

47
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέματα Εφα Πολιτικής Ενότητα 6 : Εκλο Θεόδωρος Χα Τμήμα Πολιτικ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ αρμοσμένης Ανάλυσης ογικά Συστήματα. ατζηπαντελής κών Επιστημών

Transcript of Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 ·...

Page 1: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής ΑνάλυσηςΕνότητα 6 : Εκλογικά Συστήματα

Θεόδωρος ΧατζηπαντελήςΤμήμα Πολιτικών Επιστημών

ΑΝΟΙΚΤΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Εκλογικά Συστήματα.

Θεόδωρος ΧατζηπαντελήςΤμήμα Πολιτικών Επιστημών

Page 2: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Άδειες Χρήσης

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons.

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Άδειες Χρήσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεCreative Commons.

Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

2

Page 3: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχογια εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχοπροβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Σημείωμα Αδειοδότησης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά -4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.

τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο

αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο ζητηθεί.

που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και

δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την

Σημείωμα Αδειοδότησης

Page 4: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Χρηματοδότηση

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Χρηματοδότηση

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4

Page 5: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογικά Συστήματα

David M. Farrell, Electoral systems:

A comparative IntroductionPalgrave, 2001.

ΑΝΟΙΚΤΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εκλογικά Συστήματα

David M. Farrell, Electoral systems:

A comparative IntroductionPalgrave, 2001.

Page 6: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Εκλογικός νόμος και εκλογικό σύστημα

• Εκλογικός νόμος (νομοθεσία) είναι το σύνολο των κανόνων σχετικά με τις εκλογές

• Εκλογικό σύστημα είναι υποσύνολο της νομοθεσίας και αναφέρεται στο ψηφίζουν οι πολίτες, τον τύπο ψηφοδελτίου, τη διαδικασία καταμέτρησης και την κατανομή εδρών

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Εκλογικός νόμος και εκλογικό σύστημα

Εκλογικός νόμος (νομοθεσία) είναι το σύνολο των κανόνων σχετικά με τις εκλογές.

Εκλογικό σύστημα είναι υποσύνολο της νομοθεσίας και αναφέρεται στο πως ψηφίζουν οι πολίτες, τον τύπο ψηφοδελτίου, τη διαδικασία καταμέτρησης και την κατανομή εδρών.

6

Page 7: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Χαρακτηριστικά

• Πολυπλοκότητα.

• Αντιστοίχηση ψήφων-εδρών

• Αντιπροσωπευτικότητα

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Χαρακτηριστικά

εδρών.

Αντιπροσωπευτικότητα.

7

Page 8: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Στοιχεία

• Μέγεθος περιφερειών

• Δομή ψηφοδελτίου.

• Διαδικασία εκλογής.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Στοιχεία

Μέγεθος περιφερειών.

8

Page 9: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Διάκριση

• Πλειοψηφικά.

• Αναλογικά

• Μεικτά.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Διάκριση

9

Page 10: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Πλειοψηφικά

• Σχετική πλειοψηφία (SMP, UK).

• Απόλυτη πλειοψηφία (

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Πλειοψηφικά

SMP, UK).

Απόλυτη πλειοψηφία (France).

10

Page 11: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σχετική πλειοψηφία

• Μονοεδρικές περιφέρειες

• Απλό ενιαίο ψηφοδέλτιο

• Όποιος πάρει περισσότερες ψήφους εκλέγεται.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σχετική πλειοψηφία

Μονοεδρικές περιφέρειες.

Απλό ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Όποιος πάρει περισσότερες ψήφους

11

Page 12: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Εναλλακτικά

• πολυεδρικές περιφέρειες με δυνατότητα τόσων σταυρών όσες και οι έδρες

• Πολυεδρικές περιφέρειες με λιγότερους σταυρούς (από 1 [SNTV] αριθμός εδρών) ή δυνατότητα κατανομής των Ν σταυρών σε λιγότερους από Ν υποψήφιους.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Εναλλακτικά

πολυεδρικές περιφέρειες με δυνατότητα τόσων σταυρών όσες και οι έδρες.

Πολυεδρικές περιφέρειες με λιγότερους [SNTV] μέχρι Ν-1, όπου Ν ο

ή δυνατότητα κατανομής των Ν σταυρών σε λιγότερους από Ν

12

Page 13: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Απόλυτη πλειοψηφία

• Πλειοψηφικό δύο γύρων

• Α) δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων

• Β) δεύτερος γύρος μεταξύ όσων περνούν ένα όριο (πχ Γαλλία, 12.5%)

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Απόλυτη πλειοψηφία 1

Πλειοψηφικό δύο γύρων.

Α) δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων,

Β) δεύτερος γύρος μεταξύ όσων περνούν ένα όριο (πχ Γαλλία, 12.5%).

13

Page 14: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Απόλυτη πλειοψηφία

• Εναλλακτική ψήφος (ψήφος προτίμησης)

• Ταξινόμηση των υποψηφίων από το 1 μέχρι το k (k ο αριθμός των υποψηφίων)

• Σε κάθε βήμα αποκλείεται ο τελευταίος και οι ψήφοι του μεταφέρονται στους άλλους με βάση τη δεύτερη τους επιλογή

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Απόλυτη πλειοψηφία 2

Εναλλακτική ψήφος (ψήφος προτίμησης).

Ταξινόμηση των υποψηφίων από το 1 μέχρι ο αριθμός των υποψηφίων).

Σε κάθε βήμα αποκλείεται ο τελευταίος και οι ψήφοι του μεταφέρονται στους άλλους με βάση τη δεύτερη τους επιλογή.

14

Page 15: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Αναλογικά 1

• Μεγαλύτερο υπόλοιπο (υπολογισμός εκλογικού μέτρου).

• Hare (ψήφοι/έδρες).

• Droop (ψήφοι/[έδρες+1])+1

• Imperiali (ψήφοι/[έδρες+2])

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Αναλογικά 1

Μεγαλύτερο υπόλοιπο (υπολογισμός

(ψήφοι/[έδρες+1])+1.

(ψήφοι/[έδρες+2]).

15

Page 16: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Αναλογικά

• Διαδοχικών διαιρέσεων

• D’ Hondt [1, 2, 3, 4, …],

• Saint-Lague [1.4, 3, 5, 7, …].

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Αναλογικά 2

Διαδοχικών διαιρέσεων.

D’ Hondt [1, 2, 3, 4, …],

Lague [1.4, 3, 5, 7, …].

16

Page 17: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μέγεθος περιφέρειας και όριο συμμετοχής

• Ύπαρξη ορίου για συμμετοχή στην κατανομή εδρών.

• Ενιαία κατανομή εδρών ή μεταφορά των υπολοίπων [στο δικό μας νόμο υπάρχει το bonus των 50 εδρών στο πρώτο κόμμαή/και Γ’ κατανομή.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μέγεθος περιφέρειας και όριο συμμετοχής

Ύπαρξη ορίου για συμμετοχή στην κατανομή

Ενιαία κατανομή εδρών ή μεταφορά των στο δικό μας νόμο υπάρχει το 0 εδρών στο πρώτο κόμμα] σε Β’

17

Page 18: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Τύπος ψηφοδελτίου

• Λίστες (χωρίς δικαίωμα επιλογής υποψηφίων).

• Δικαίωμα επιλογής (είτε για να αλλάξει η σειρά, είτε για να επιλεγούν οι υποψήφιοι). Δύσκολο σε μεγάλες λίστες (πχ 60 στις δημοτικές εκλογές), έχει επίσης σημασία ο αριθμός σταυρών που μπορεί να σημειώσει ο εκλογέας.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Τύπος ψηφοδελτίου

Λίστες (χωρίς δικαίωμα επιλογής

Δικαίωμα επιλογής (είτε για να αλλάξει η σειρά, είτε για να επιλεγούν οι υποψήφιοι). Δύσκολο σε μεγάλες λίστες (πχ 60 στις

έχει επίσης σημασία ο αριθμός σταυρών που μπορεί να σημειώσει

18

Page 19: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεικτά [Germany

• 50% των εδρών σε μονοεδρικές, 50% σε λίστες.

• Όριο 5% ή 3 μονοεδρικές για συμμετοχή στην κατανομή εδρών.

• Καθορίζεται ο αριθμός εδρών μετά από αφαίρεση από το σύνολο που δικαιούται για κάθε κρατίδιο ένα κόμμα των μονοεδρικών που πήρε στο κρατίδιο [έτσι μπορεί να προκύπτουν όμως επιπλέον έδρες]

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Germany]

των εδρών σε μονοεδρικές, 50% σε

Όριο 5% ή 3 μονοεδρικές για συμμετοχή στην

Καθορίζεται ο αριθμός εδρών μετά από αφαίρεση από το σύνολο που δικαιούται για

ένα κόμμα των μονοεδρικών που πήρε στο κρατίδιο [έτσι μπορεί να προκύπτουν όμως επιπλέον έδρες].

19

Page 20: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεικτά συστήματα

• Μία ή δύο ψήφοι;

• Δύο γύροι ή ένας για τις μονοεδρικές;

• Αναλογία μονοεδρικών και υπόλοιπων εδρών

• Κατανομή του συνόλου βάσει των ποσοστών από τις λίστες ή κατανομή των εδρών από τις λίστες βάσει ποσοστών (Ρωσία)

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεικτά συστήματα

Δύο γύροι ή ένας για τις μονοεδρικές;

Αναλογία μονοεδρικών και υπόλοιπων εδρών

Κατανομή του συνόλου βάσει των ποσοστών από τις λίστες ή κατανομή των εδρών από τις λίστες βάσει ποσοστών (Ρωσία).

20

Page 21: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Single Transferable Vote (

• Πολυεδρικές περιφέρειες

• Εκλογικό μέτρο [Droop].

• Μεταφορά των αχρησιμοποίητων ψήφων αναλογικά στις δεύτερες επιλογές. μεταφερθεί δεύτερη επιλογή, η αρχική τρίτη γίνεται δεύτερη κοκ. Εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ Αυστραλίας και Ιρλανδίας. Ποια από τα ψηφοδέλτια θα μεταφερθούν;

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Single Transferable Vote (αναλογικό)

Πολυεδρικές περιφέρειες.

[Droop].

Μεταφορά των αχρησιμοποίητων ψήφων αναλογικά στις δεύτερες επιλογές. Αν έχει μεταφερθεί δεύτερη επιλογή, η αρχική τρίτη

κοκ. Εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ Αυστραλίας και Ιρλανδίας. Ποια από τα ψηφοδέλτια θα

21

Page 22: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Η επίδραση του συστήματος

• [Burke (1774)] Ο ρόλος του αντιπροσώπου (delegate εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής);

• [Duverger (1954)]Δικομματισμός ή πολυκομματισμός;

• Σύνθεση του κοινοβουλίου (αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας;)

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Η επίδραση του συστήματος

Ο ρόλος του αντιπροσώπου εκπρόσωπος ή trustee

Δικομματισμός ή

Σύνθεση του κοινοβουλίου (αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας;).

22

Page 23: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Ερωτήματα

• Κυβερνητική σταθερότητα και λογοδοσία

• Ακραία εθνικιστικά κόμματα

• Πολυπλοκότητα, σύγχυση των εκλογέων (π.χ. αλφαβητική ψήφος) και εκλογική συμπεριφορά.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Ερωτήματα

Κυβερνητική σταθερότητα και λογοδοσία.

Ακραία εθνικιστικά κόμματα.

Πολυπλοκότητα, σύγχυση των εκλογέων (π.χ. ) και εκλογική

23

Page 24: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μια πρόταση τυπολογίας

• The party effects of electoral systems, G. Sartori (1999), Israeli Affairs 6:2, 13

• The classification of electoral systems, A. Blais (1988), EJPR 16:99-110.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μια πρόταση τυπολογίας

The party effects of electoral systems, G. Sartori (1999), Israeli Affairs 6:2, 13-28.

The classification of electoral systems, A. Blais 110.

24

Page 25: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Καταγραφή χαρακτηριστικών

• Μεταβλητή Α1

1. Κλειστό.

2. Ενδιάμεσο [κλειστή λίστα, σταυροί]

3. Ανοιχτή λίστα [σταυροί]

4. Ενδιάμεσο [κλειστή λίστα, σταυροί: και σε διαφορετικά.

5. Ενιαία λίστα.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Καταγραφή χαρακτηριστικών

Ενδιάμεσο [κλειστή λίστα, σταυροί].

Ανοιχτή λίστα [σταυροί].

Ενδιάμεσο [κλειστή λίστα, σταυροί: και σε

25

Page 26: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α2

• Αριθμός σταυρών [επιλογών] σε σχέση με τον αριθμό θέσεων στο κοινοβούλιο. Σημειώνουμε τη ΔΙΑΜΕΣΟ [αν έχουμε πολλές περιφέρειες].

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α2

Αριθμός σταυρών [επιλογών] σε σχέση με τον αριθμό θέσεων στο κοινοβούλιο. Σημειώνουμε τη ΔΙΑΜΕΣΟ [αν έχουμε πολλές

26

Page 27: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α3

• Αριθμός σταυρών [επιλογών] σε σχέση με τον αριθμό υποψηφίων στην περιφέρεια. Σημειώνουμε τη ΔΙΑΜΕΣΟ [αν έχουμε πολλές περιφέρειες].

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α3

Αριθμός σταυρών [επιλογών] σε σχέση με τον αριθμό υποψηφίων στην περιφέρεια. Σημειώνουμε τη ΔΙΑΜΕΣΟ [αν έχουμε πολλές

27

Page 28: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α4

1. Nominal (σταυρός).

2. Ordinal (ταξινόμηση)

3. Numerical (αν μπορεί να βάλει περισσότερους σταυρούς στον ίδιο)

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α4

αν μπορεί να βάλει περισσότερους σταυρούς στον ίδιο).

28

Page 29: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α5

• Αριθμός περιφερειών στις οποίες γίνεται η κατανομή εδρών. Προσοχή! Όχι πόσες είναι οι εκλογικές περιφέρειες, αλλά σε πόσες γίνεται ξεχωριστή κατανομή εδρών

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α5

Αριθμός περιφερειών στις οποίες γίνεται η κατανομή εδρών. Προσοχή! Όχι πόσες είναι οι εκλογικές περιφέρειες, αλλά σε πόσες γίνεται ξεχωριστή κατανομή εδρών.

29

Page 30: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α6

• Αριθμός βουλευτών.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α6

30

Page 31: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α7

• Α7: αριθμός εδρών.

• Α8: μικρότερος αριθμός εδρών

• A9: μεγαλύτερος αριθμός εδρών

Κατά σύμβαση ορίζουμε το 1ιεραρχικά κατώτερο [δηλ. την μικρότερη ή αρχική εκλογική ενότητα]

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α7-Α9 (1ο tier)

Α8: μικρότερος αριθμός εδρών.

μεγαλύτερος αριθμός εδρών.

Κατά σύμβαση ορίζουμε το 1ο tier να είναι το ιεραρχικά κατώτερο [δηλ. την μικρότερη ή αρχική εκλογική ενότητα].

31

Page 32: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α10

• Α10: αριθμός εδρών.

• Α11: μικρότερος αριθμός εδρών

• A12: μεγαλύτερος αριθμός εδρών

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α10-Α12 (2ο tier)

Α11: μικρότερος αριθμός εδρών.

μεγαλύτερος αριθμός εδρών.

32

Page 33: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α13

1. Αναλογικό.

2. Μεικτό.

3. Απόλυτη πλειοψηφία

4. Σχετική πλειοψηφία.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α13

Απόλυτη πλειοψηφία.

33

Page 34: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α14

• Α14: αριθμός εδρών με σχετική πλειοψηφία

• Α15: αριθμός εδρών με απόλυτη πλειοψηφία

• Α16: αριθμός εδρών με αναλογική

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α14-Α16

Α14: αριθμός εδρών με σχετική πλειοψηφία.

Α15: αριθμός εδρών με απόλυτη πλειοψηφία.

Α16: αριθμός εδρών με αναλογική.

34

Page 35: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α17

• Αριθμός tier.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α17

35

Page 36: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α18

• Α18: έδρες που κατανέμονται στο 1

• A19: εκλογικό σύστημα 1Μεικτό, 3 Απόλυτη Πλειοψηφία, 4 Σχετική Πλειοψηφία].

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α18-Α19

Α18: έδρες που κατανέμονται στο 1ο tier.

εκλογικό σύστημα 1ο tier [1 Αναλογική, 2 Μεικτό, 3 Απόλυτη Πλειοψηφία, 4 Σχετική

36

Page 37: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α20

• Α20: έδρες που κατανέμονται στο 2

• A21: εκλογικό σύστημα 2Μεικτό, 3 Απόλυτη Πλειοψηφία, 4 Σχετική Πλειοψηφία].

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητές Α20-Α21

Α20: έδρες που κατανέμονται στο 2ο tier.

εκλογικό σύστημα 2ο tier [1 Αναλογική, 2 Μεικτό, 3 Απόλυτη Πλειοψηφία, 4 Σχετική

37

Page 38: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α22

• Όριο εισαγωγής (threshold).

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α22

threshold).

38

Page 39: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α23

• Ύπαρξη εκλογικού μέτρου [1 ΝΑΙ, 2 ΌΧΙ]

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Μεταβλητή Α23

Ύπαρξη εκλογικού μέτρου [1 ΝΑΙ, 2 ΌΧΙ].

39

Page 40: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

STV

• http://www.openstv.org/

• Στο STV προκύπτει το ερώτημα πως θα γίνει η μεταφορά του πλεονάσματος ψήφων: υπάρχουν δύο ακραίες εκδοχές

• Επιλέγω ποια ψηφοδέλτια θα μεταφερθούν από το πλεόνασμα τυχαία, ορίζω συντελεστή βαρύτητας για κάθε ψηφοδέλτιο και μεταφέρω το σύνολο των ψηφοδελτίων

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

STV

http://www.openstv.org/.

προκύπτει το ερώτημα πως θα γίνει η μεταφορά του πλεονάσματος ψήφων: υπάρχουν δύο ακραίες εκδοχές.

Επιλέγω ποια ψηφοδέλτια θα μεταφερθούν από το πλεόνασμα τυχαία, ορίζω συντελεστή βαρύτητας για κάθε ψηφοδέλτιο και μεταφέρω το σύνολο των ψηφοδελτίων.

40

Page 41: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

STV σχηματικά

Σχήμα 1: STV

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

σχηματικά

41

Page 42: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

• Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

• Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα

• Σχήμα 1: STV, σχηματικά.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες

Page 43: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΧατζηπαντελής. «Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής ΑνάλυσηςΣυστήματα». Έκδοση: 1.0. Θεσσαλονίκη 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.auth.gr/courses/OCRS317/.

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής. «Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης. Εκλογικά Συστήματα». Έκδοση: 1.0. Θεσσαλονίκη 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή

http://eclass.auth.gr/courses/OCRS317/.

Page 44: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχογια εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχοπροβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Σημείωμα Αδειοδότησης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά -4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.

τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο

αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο ζητηθεί.

που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και

δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την

Σημείωμα Αδειοδότησης

Page 45: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τέλος ενότητας

Επεξεργασία: Σωτήρογλου ΜαρίναΘεσσαλονίκη, Χειμερινό Εξάμηνο 2014

ΑΝΟΙΚΤΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τέλος ενότητας

Επεξεργασία: Σωτήρογλου ΜαρίναΘεσσαλονίκη, Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

Page 46: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σημειώματα

Page 47: Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης · 2015-09-10 · Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέματα

ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

το Σημείωμα Αναφοράς

το Σημείωμα Αδειοδότησης

τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους

Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Διατήρηση Σημειωμάτων

αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει

Σημειωμάτων

ο Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

υπερσυνδέσμους.