Ζώντας Χωριστά - ActionAid ......

Click here to load reader

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ζώντας Χωριστά - ActionAid ......

 • Ζώντας Χωριστά Οι προκλήσεις των προγραμμάτων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης για τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα

 • Όλη η οικογένειά μου εγκατέλειψε τη Δαμασκό πέρσι. Εγώ έμεινα για να συνεχίσω τις σπουδές μου. Σπούδαζα μηχανικός υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Χαλεπιού.

  Πέρσι, όμως, τα πράγματα χειροτέρεψαν πολύ λόγω του ISIS. Δεν μπορούσα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Η μόνη μου επιλογή ήταν να φύγω. Έφυγα ελπίζο- ντας να ξαναβρώ την οικογένειά μου στην Γερμανία. Όλοι είναι εκεί, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου. Μία από τις αδερφές μου είναι στη Σουηδία. Δεν μπορώ να πάω σε αυτούς, γιατί είμαι 20 χρονών. Βρίσκομαι εδώ από τις 19/3/2016 κι έχω κάνει αίτηση να μεταφερθώ σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.»

  Σύριος άντρας, 20 ετών, Μόρια, Λέσβος

  Σύνοψη Εισαγωγή

  Μετά από ποιοτικές συνεντεύξεις και νομική έρευνα, η ActionAid κατέληξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους να προστα- τεύσουν και να προασπίσουν τα ανθρώπινα και προσφυγικά δικαιώματα των ατόμων που καταφθάνουν στην Ελλάδα, ιδίως τα δικαιώματά τους στην οικογενειακή ζωή και στην οικογενειακή επανένωση. Επίσης, η ActionAid διαπίστωσε ότι η περιορισμένη ερμηνεία του όρου “οικογένεια”, που χρησιμοποιεί η ΕΕ, συχνά σημαίνει ότι οι γονείς δεν μπο- ρούν να επανενωθούν με τα ενήλικα παιδιά τους και το ίδιο ισχύει για ενήλικα αδέρφια. Έτσι, οι οικογενειακοί δεσμοί μπορεί να διαλυθούν, καθώς αδέρφια, γονείς και παιδιά καταλήγουν σε διαφορετικές χώρες. Το γεγονός αυτό προ- καλεί άγχος και θλίψη σε ανθρώπους που έχουν ήδη χάσει κάθε ίχνος φυσιολογικής ζωής και έχουν περάσει ένα μα- κρύ, δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι. Ταυτόχρονα καταστρέ- φει οικογενειακούς δεσμούς και δίκτυα που είναι σημαντικά όχι μόνο για τους ίδιους τους αιτούντες άσυλο, αλλά και για τις κοινωνίες στις οποίες τελικά θα ενταχθούν.

  Η έρευνα της ActionAid αναδεικνύει ότι όσοι ελπίζουν να βρουν προστασία και μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη δεν λαμβάνουν πάντα σωστή πληροφόρηση ως προς τα δικαι- ώματά τους για οικογενειακή επανένωση και μετεγκατά- σταση. Επιπλέον, μετά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, η διαδικασία μεταφοράς σε τρίτη χώρα της ΕΕ παραμένει ιδιαίτερα χρονοβόρα και οι αιτούντες συχνά δεν έχουν καμία ενημέρωση για την έκβασή της, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το άγχος και η αγωνία τους.

  Η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης είναι αργή και αναποτελεσματική με αποτέλεσμα να εγκλωβίζει χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και να τους οδηγεί στην απελπισία και την απόγνωση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μαρτυρίες τους, που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση.

  Η έκθεση αυτή έχει σκοπό να καλύψει κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν αυτήν τη στιγμή στην Ελλά- δα. Θα εστιάσει σε τρία βασικά θέματα: τα προβλή- ματα ως προς την επανένωση των οικογενειών, τα προβλήματα ως προς τα προγράμματα μετεγκατά- στασης και τα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη πληροφόρησης.

  Παράλληλα, θα παρουσιάσει μια επισκόπηση των νομικών υποχρεώσεων της Ελλάδας και των υπό- λοιπων κρατών μελών της ΕΕ, τις οποίες θα συγκρί- νει με την πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτιμήσει πού πληροί η Ελλάδα τις διεθνείς της υποχρεώσεις και πού όχι. Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης το αποτέλεσμα ποιοτικών

  Η ActionAid, μεταξύ άλλων προτείνει: • Η ΕΕ και η Ελλάδα να εκπληρώσουν

  την υπάρχουσα υποχρέωσή τους για σεβασμό του δικαιώματος της οικο- γενειακής ζωής και της οικογενεια- κής επανένωσης.

  • Η ΕΕ να διευρύνει τον ορισμό της οικογένειας για τους σκοπούς της επανένωσης οικογενειών.

  • Οι αιτούντες άσυλο να ενημερώνο- νται άμεσα και σωστά για τα δικαι- ώματά τους και για την πρόοδο των αιτήσεών τους και οι αρχές της ΕΕ και της Ελλάδας να διασφαλίσουν ότι η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη προκει- μένου να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις.

  ερευνών, με τη μορφή άμεσων δηλώσεων από ορισμένους από τους πρόσφυγες. Από τον Μάιο 2016, η ActionAid έχει πραγματοποιήσει πάνω από 50 συνεντεύξεις με αιτούντες άσυλο διαφόρων εθνικοτήτων, στους καταυλισμούς προσφύγων στη Λέσβο, στο Σχιστό και στο Σκαραμαγκά, που είτε είχαν υποβάλει είτε είχαν εκδηλώσει πρόθεση να υποβάλουν αίτημα οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ ή που είχαν υποβάλει αίτηση μετεγκατάστασης στο πλαίσιο των υπαρχόντων προγραμμάτων. Με την αμεσότη- τά τους, οι ιστορίες και εμπειρίες των αιτούντων άσυλο σκιαγραφούν τις ελλείψεις του συστήματος στην Ελλάδα.

  Τέλος, η έκθεση καταλήγει σε συστάσεις προς τους θεσμούς της ΕΕ, την Ελλάδα και τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αλλαγή των διαδικασιών επα- νένωσης και μετεγκατάστασης προς όφελος των αιτούντων άσυλο.

  Περίπου 50.000 άνθρωποι διέφυγαν από πολέμους και κακουχίες για να βρεθούν παγιδευμένοι στην Ελλάδα, σε μια νομική ασάφεια που εντείνει το άγχος και την ταλαι- πωρία ανθρώπων που, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν ήδη εκδιωχθεί από τα σπίτια τους και αναγκαστεί να αφήσουν τα πάντα πίσω τους κάτω από φριχτές συνθήκες.

  Το κοινό σύστημα ασύλου που εφαρμόζει η ΕΕ δεν είναι επαρκές και δεν καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων για τη βοήθεια των οποίων προορίζεται. Δεν διαθέτει ικανοποιητική συλλογική και κοινή προσέγγιση και μηχανισμό δράσης, ώστε να διευκολύνει, όπου απαιτείται, την οικογενειακή επανένωση για όσους αιτούνται διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη.

  © O

  m ar

  H av

  an a/

  A ct

  io n

  A id

  2 3

 • Παγιδευμένοι στην Ελλάδα