Ευρωπαϊκή Ένωση: 60...

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ευρωπαϊκή Ένωση: 60...

 • Ευρωπαϊκή Ένωση: 60 χρόνια Απρίλιος-Ιούνιος 2017, τεύχος 43

  TPAIIEZA THΣ EΛΛΑΔΟΣ EYPΩΣΥΣΤΗΜΑ

  KENTPO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, EPEYΝΑΣ KAI ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

  Library of the Bank of Greece

 • Περιεχόμενα

  Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 1 I. Έντυπη συλλογή ......................................................................................................................... 3 I.1 Μονογραφίες ..................................................................................................................................... 3

  Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα = European Coal and Steel Community ...................... 3

  Ευρωπαϊκή Ένωση = European Union ............................................................................................ 3

  Ευρωπαϊκή Ένωση-Ελλάδα = European Union-Greece .................................................................. 16

  Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ....................................................................................................... 23

  Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (1951) = Treaty establishing the European Coal and Steel Community (1951) ........................................................ 23

  Συνθήκη της Ρώμης: Συνθήκες ΕΟΚ και EURATOM (1957) = Treaty of Rome: EEC and EURATOM treaties (1957) ............................................................................................................................. 24

  Συνθήκη Συγχωνεύσεως-Συνθήκη των Βρυξελλών (1965)=Merger Treaty-Brussels Treaty (1965) ... 27

  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) = Single European Act (1986) ...................................................... 27

  Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση- Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) = Treaty on European Union - Maastricht Treaty (1992) .............................................................................................................. 28

  Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) = Treaty of Amsterdam (1997) ................................................... 32

  Συνθήκη της Νίκαιας (2001) = Treaty of Nice (2001) ...................................................................... 33

  Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) = Treaty of Lisbon (2007) .............................................................. 33

  Συλλογές Συνθηκών ..................................................................................................................... 34

  I.2 Περιοδικές εκδόσεις ......................................................................................................................... 36

  IΙ. Ηλεκτρονική συλλογή ............................................................................................................. 41 II.1 Άρθρα και δοκίμια εργασίας πλήρους κειμένου ............................................................................ 41

  IΙ.2 Ηλεκτρονικά βιβλία ......................................................................................................................... 47

  IΙΙ. Πηγές από το διαδίκτυο ......................................................................................................... 50 III.1 Ελληνικές πηγές .............................................................................................................................. 50

  III.2 Διεθνείς πηγές ................................................................................................................................ 50

  ΙV. Κατάλογος θεμάτων που δημοσιεύθηκαν σε προηγούμενα τεύχη της Βιβλιογραφίας ............ 53

  Τα τεύχη αναρτώνται στο διαδίκτυο: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Library/news.aspx Τράπεζα της Ελλάδος / Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης / Τμήμα Βιβλιοθήκης / Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα / τηλ. 210 3202446, 3203129 /e-mail library@bankofgreece.gr Βιβλιογραφία: ηλεκτρονική έκδοση, Τεύχος 43, Απρίλιος-Ιούνιος 2017 Συντελεστές: Ε. Σεμερτζάκη, Μ. Γαβρίλη, Ε. Λάκκα, Μ. Μονόπωλη, Α. Ναδάλη

  1 Βιβλιογραφία, τεύχος 43, Απρίλιος-Ιούνιος 2017 Ευρωπαϊκή Ένωση: 60 χρόνια

  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Library/news.aspx mailto:library@bankofgreece.gr

 • Εισαγωγή

  Κάθε τεύχος της τριμηνιαίας ηλεκτρονικής έκδοσης της Βιβλιοθήκης «Βιβλιογραφία»

  αναφέρεται σε ένα θέμα που σχετίζεται με την οικονομική, χρηματοοικονομική και

  τραπεζική επικαιρότητα. Οι πηγές που παρατίθενται στη Βιβλιογραφία προέρχονται από την

  έντυπη και την ηλεκτρονική συλλογή της Βιβλιοθήκης. Με την έκδοση αυτή επιδιώκεται η

  δημιουργία θεματικών εργαλείων ως έτοιμων πηγών που θα βοηθήσουν τον ερευνητή και

  τον ενδιαφερόμενο για το θέμα που πραγματεύεται κάθε τεύχος.

  Το 43ο τεύχος (Απρίλιος – Ιούνιος 2017) της Βιβλιογραφίας έχει τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση: 60

  χρόνια. Το θέμα επιλέχθηκε με αφορμή την 60ή επέτειο από την Συνθήκη της Ρώμης το 1957

  και με αφορμή την επέτειο των 40 ετών από την ίδρυση της Αντιπροσωπείας της

  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα το 2016.

  Οι βιβλιογραφικές αναφορές στα έντυπα βιβλία της Βιβλιοθήκης κατατάσσονται θεματικά

  και χωρίζονται σε βιβλία για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις απαρχές της

  δημιουργίας της έως σήμερα, σε βιβλία για την ένταξη της Ελλάδος σε αυτήν καθώς και σε

  βιβλία για τις Συνθήκες της Ένωσης από την Συνθήκη της Ρώμης το 1957 μέχρι και τη

  Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007.

  Εκτός από τις βιβλιογραφικές αναφορές, έχουν επιλεχθεί άρθρα περιοδικών και βιβλία από

  τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών πηγών στις οποίες η Βιβλιοθήκη διατηρεί συνδρομές. Στο

  τέλος παρατίθενται ενδεικτικά ελληνικοί και ξενόγλωσσοι σχετικοί δικτυακοί τόποι.

  Αθήνα, Ιούλιος 2017

  2 Βιβλιογραφία, τεύχος 43, Απρίλιος-Ιούνιος 2017 Ευρωπαϊκή Ένωση: 60 χρόνια

 • I. Έντυπη συλλογή

  I.1 Μονογραφίες Οι βιβλιογραφικές αναφορές κατατάσσονται θεματικά και αλφαβητικά στον τίτλο.

  Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα = European Coal and Steel Community Les enterprises de la Communaute = Die Unternehmen der Gemeinschaft. V. 1. Charbon = Kohle. v. 2. Acier = Stahl / Direction generale economie et energie -- [Luxembourg: Service des publications des Communautes europeennes], 1961 -- 2 v. ; 21 x 30 cm. Main Library ΣΓ /238 The first three years of the Schuman plan / by Derek Curtis Bok -- Princeton: International Finance Section, Dept. of Economics and Sociology, Princeton University, 1955 -- 79 p. : tables ; 23 cm. -- (Princeton studies in international finance, 5) Main Library & Basement - Information Systems ΚΘ /160 Mesures de rationalisation dans les charbonnages: recueil des exposes presentes lors de la 10e reunion de la Commission International de la Technique Miniere a Essen -- [Luxembourg]: Communaute Europeenne de Charbon et de l'Acier, Haute Autorite, 1960 -- 125 p. : maps ; 29 cm. Main Library ΣΓ /145 Recueil statistique de la Communaute europeenne du charbon et de lacier -- Luxembourg: [Service des publications de la Communuate europeenne], 1953 -- 293 p. : 24 cm. ; tables Main Library ΣΓ /157/Β Statistische Info