Σακκούλη Παρασκευή ΠΕ60 Καλούση Σοφία ΠΕ70 Πατσιά ... · •...

of 44/44
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΤΟ ΝΕΡΟ: γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας» Σακκούλη Παρασκευή ΠΕ60 Καλούση Σοφία ΠΕ70 Πατσιά Μαργαρίτα ΠΕ60 Αραμπατζής Κωνσταντίνος ΠΕ70 ΕΑΕ Ευθυμιάδου Μαρία ΠΕ60 ΕΑΕ
 • date post

  10-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Σακκούλη Παρασκευή ΠΕ60 Καλούση Σοφία ΠΕ70 Πατσιά ... · •...

 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  «ΤΟ ΝΕΡΟ: γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας»

  Σακκούλη Παρασκευή ΠΕ60 Καλούση Σοφία ΠΕ70

  Πατσιά Μαργαρίτα ΠΕ60 Αραμπατζής Κωνσταντίνος ΠΕ70 ΕΑΕ

  Ευθυμιάδου Μαρία ΠΕ60 ΕΑΕ

 • ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  17ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 7ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

  • 2 κλασσικά τμήματα

  • 3 εκπαιδευτικοί

  • 37 μαθητές (νήπια-προνήπια)

  • Τ.Ε.

  • Α΄ τάξη Δημοτικού

  • 2 εκπαιδευτικοί

  • 25 μαθητές

  • Τ.Ε.

 • Δραστηριότητες μετάβασης • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων για την εκπαιδευτική

  διαδικασία μετάβασης των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

  • Επισκέψεις γνωριμίας και εξοικείωσης των νηπίων με τους χώρους, τα πρόσωπα, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις δραστηριότητες της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

  • Επισκέψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στο Νηπιαγωγείο

  • Ανάπτυξη κοινού θεματικού σχεδίου εργασίας(project) από τα νήπια και τους μαθητές της Α΄ τάξης

  • Κοινές δράσεις εντός και εκτός σχολικού πλαισίου

  • Διερεύνηση των μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίζουν ορισμένα νήπια

 • Βασικές επιδιώξεις • Προετοιμασία των νηπίων για τη μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο

  • Προσαρμογή στο περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου

  • Υιοθέτηση θετικών στάσεων

  • Περαιτέρω καλλιέργεια της συνεργασίας με συνομήλικους και

  ταυτόχρονα ανάπτυξη συνεργασίας με παιδιά διαφορετικής ηλικίας

  • Οικοδόμηση οικειότητας – εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς

  του Δημοτικού Σχολείου

  • Διαχείριση των ατομικών δυσκολιών μετάβασης (άρνηση, φόβος)

  • Τόνωση αυτοπεποίθησης

  • Ανάπτυξη συνεργασίας - επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών

  των δύο σχολικών μονάδων

 • • Το νερό ως φυσικός πόρος σε κίνδυνο

  • Γνωριμία με τις φυσικές καταστάσεις του νερού

  • Συνειδητοποίηση της σημασίας του νερού στη ζωή μας (χρήση- έλλειψη-ρύπανση)

  • Κατανόηση και ερμηνεία του κύκλου του νερού

 • Στάδια υλοποίησης

  Αφόρμηση • Ανάγνωση παραμυθιού: «Ο γνωστικός βάτραχος»

  Θεματικές ενότητες • Α. Το νερό στη φύση

  1.Φυσικές Ιδιότητες

  2.Χρήση

  3.Έλλειψη

  4.Ρύπανση

  • Β. Το νερό στον πολιτισμό

  1.Τέχνη

  2.Παράδοση

  3.Θρησκεία

  Αξιολόγηση

 • Μεθοδολογία • Καταιγισμός ιδεών/συζήτηση

  • Ανάγνωση παραμυθιών • Χρήση οπτικοακουστικού υλικού

  • Φύλλα εργασίας

  • Βιωματική προσέγγιση

  • Θεατρικό παιχνίδι/αυτοσχεδιασμοί

  • Ψυχοκινητικές δραστηριότητες

  • Κατασκευές

  • Επισκέψεις

 • 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στο Δημοτικό Σχολείο

 • Ξενάγηση

 • Συντονισμός ομάδων

 • Το νερό στη φύση

 • Αποτύπωση στην Τέχνη

 • 2η Συνάντηση στο Νηπιαγωγείο

  Παιχνίδια Γνωριμίας

 • Ξενάγηση στο Νηπιαγωγείο

 • Ζωγραφίζοντας τα τραγούδια

 • Κυκλώνοντας λέξεις για το νερό

 • Χορεύοντας με τραγούδια για το νερό

 • 3η Συνάντηση

  Επίσκεψη στην Εκκλησία

 • Δράση στο Νηπιαγωγείο Ζωγραφίζοντας το νερό στη θρησκεία

 • 4η Συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο

  • Οι φυσικές ιδιότητες του νερού

 • • Μάθαμε πειραματιζόμενοι για τις τρεις καταστάσεις του νερού

 • Δραματοποίηση

 • Τα έργα μας

 • 5η Συνάντηση Επίσκεψη στο Μουσείο Νερού Ε.Υ.Α.Θ.

  • Επίσκεψη στο μουσείο νερού

  και ενημέρωση για τον τρόπο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα

 • Ξενάγηση στο αντλιοστάσιο

  Xρήση αντλιών

 • Παιχνίδια στο Μουσείο του Νερού

 • 6η Συνάντηση στο Δημοτικό Τα παιχνίδια του νερού

 • Η Πρόσκλησή μας

 • Σχεδιασμός για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  • Για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η εισαγωγή στο Δημοτικό Σχολείο είναι πιο πολύπλοκη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμό (Brault, 2005; Pianta, & Walsh, 1996; Rosekoetter, Whaley, Hains and Pierce, 2001).

  • Μία δράση μετάβασης στο Δημοτικό Σχολείο θα πρέπει να δίνει τον κατάλληλο χρόνο στα παιδιά για μάθηση, εξάσκηση δεξιοτήτων και ρουτινών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση τους από το Νηπιαγωγείο προς το Δημοτικό σχολείο.

  • Ο σχεδιασμός της μετάβασης θα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να προσαρμοστούν ευκολότερα στους χώρους του σχολείου, να ευχαριστούνται τη μάθηση και να αναπτύξουν μια θετική στάση προς την εκπαίδευση.

 • Το Τ.Ε. του Νηπιαγωγείου

  στο Τ.Ε. του Δημοτικού Σχολείου

 • Αξιολόγηση

  • Τα παιδιά έδειξαν εξαρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

  • Συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες.

  • Ενεπλάκησαν ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης.

  • Μέσα από την ελεύθερη έκφραση (ζωγραφική- ανάληψη ρόλων-προφορικός και γραπτός λόγος), τις δράσεις των επισκέψεων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νερό φάνηκε πως επιτεύχθηκε η βασική επιδίωξη της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο.

 • Προστιθέμενη Αξία Οι δράσεις που απευθύνονταν στο σύνολο των μαθητών:

  • Ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση τους.

  • Ενίσχυσαν τις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.

  • Ανέπτυξαν την εμπιστοσύνη μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών.

  • Απέκτησαν νέες εμπειρίες.

  • Μείωσαν το άγχους των γονέων.

  • Προετοίμασαν παιδιά και εκπαιδευτικούς στα νέα δεδομένα και τους έκαναν να αισθανθούν ότι η εκπαίδευση σε οποιαδήποτε βαθμίδα αποτελεί μια οργανωμένη συνέχεια.

 • Συμπεράσματα

  • Οι μαθητές του Δημοτικού λειτούργησαν για τα νήπια ως «σημείο

  αναφοράς» και δημιούργησαν μια γέφυρα επικοινωνίας και

  συνεργασίας ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο.

  • Παράλληλα με τη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών των δύο

  σχολείων και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, δόθηκε η

  δυνατότητα στα νήπια να κάνουν τα πρώτα βήματα της ένταξης

  τους στο Δημοτικό Σχολείο σε ένα κλίμα φιλίας και συνεργασίας.

 • Έκφραση εντυπώσεων και συναισθημάτων των

  μαθητών του Δημοτικού

 • • Όταν πήγαμε στα νηπιάκια παίξαμε, ζωγραφίσαμε, γνωριστήκαμε.

  • Έκανα φίλες.

  • Εμένα μου άρεσε πολύ όταν ερχόταν το νηπιαγωγείο στο σχολείο μας.

  • Βοηθήσαμε τα μικρά παιδιά να κυκλώνουν τις λέξεις.

  • Μου άρεσαν τα παιχνίδια γνωριμίας που παίξαμε έξω στην αυλή.

  • Ζωγραφίσαμε μαζί με τα νήπια το τραγουδάκι «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ».

  • Γνώρισα έναν καινούριο φίλο που τον λένε Στέλιο και θα κάνουμε του χρόνου παρέα.

  • Χάρηκα πολύ που συνάντησα την κυρία που είχα στο νηπιαγωγείο.

  • Εγώ στη δεύτερη συνάντηση χάρηκα πολύ γιατί παίξαμε, γελάσαμε και κυκλώναμε τις λέξεις μαζί με τα μικρά παιδιά.

  • Οι κυρίες είναι καλές. Τα παιδιά από τα νήπια είναι τέλεια.

  • Μου έκανε εντύπωση που τα παιδία βοηθούσαν.

  • Μου άρεσε που ήρθαν τα νήπια στην τάξη μας.

 • • Όταν ήρθαν στο σχολείο είδα στο διάλειμμα τη Ναυσικά. Είναι η φίλη μου από τα νήπια.

  • Μου άρεσε που τα νήπια έκαναν διάλειμμα μαζί μας.

  • Έπαιξα με ένα παιδάκι που το έλεγαν Ραφαήλ και έγινε φίλος μου.

  • Η γνωριμία μου με τα νήπια ήταν πολύ όμορφη.

  • Έκανα φίλους και παίξαμε παιχνίδια με το νηπιαγωγείο.

  • Όταν ήρθαν στο σχολείο μας κάναμε πειράματα με το νερό. Ήταν πολύ όμορφα.

  • Μου άρεσε που με τα νήπια φτιάξαμε μια μεγάλη κατσαρόλα, η φωτιά μας ζέστανε και γίναμε σταγόνες.

  • Μου άρεσε που μαζί με τα νήπια ζωγραφίσαμε βουνά και ποτάμια. Κάναμε τη μπόρα και ακούσαμε τραγούδια για το νερό.

  • Εύχομαι να ξαναέρθουν τα νήπια.

  • Εύχομαι να συναντηθούμε ξανά με τα νήπια.

  • Περιμένω πότε θα έρθουν στο δημοτικό.

 • Έκφραση εντυπώσεων και συναισθημάτων των

  μαθητών του Νηπιαγωγείου

 • • Μου άρεσε που παίξαμε όλοι μαζί.

  • Το ήξερα το δημοτικό αλλά μου άρεσε που τα παιδιά μου έδειχναν να γράφω.

  • Έκανα φίλους και μου άρεσε που τους έβλεπα.

  • Παίξαμε το βρασμό και μου άρεσε πολύ.

  • Ήταν ωραία που ήρθε εδώ το δημοτικό. Παίξαμε, γράψαμε και ζωγραφίσαμε.

  • Μου άρεσε το hokey που παίζανε.

  • Η τάξη τους με τα χαρτιά και τα μολύβια είναι ωραία.

  • Το γραφείο που ξεκουράζονται οι κυρίες είναι μεγάλο.

  • Έχουν πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

  • Εμείς δεν έχουμε θρανία και πολλές τάξεις.

  • Έχουν πολύ μεγάλες τσάντες.

  • Τα παιδιά στο δημοτικό δεν έχουν παιχνίδια.

  • Έχουν μεγάλη αυλή και τεράστιους διαδρόμους.

  • Πρώτα φοβόμουν τους δασκάλους. Τώρα όχι γιατί είναι καλοί και βοηθάνε.

  • Τώρα μου φαίνεται πιο ωραίο το δημοτικό.

 • ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος

  Β: Ειδικό μέρος, ΠΕ70 Δάσκαλοι, Αρχική Έκδοση Μάιος 2011. • Τοδούλου-Πολέμη Μ., Διαμόρφωση ομάδας: βήματα και αρχές, Μ.Π.Ε., 2011. • ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεατρική Αγωγή Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού (Βιβλίο μαθητή), ΟΕΔΒ,

  Αθήνα. • Κόπτσης Α., Νάκου Α., Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και από το Δημοτικό στο

  Γυμνάσιο και η παράλληλη προετοιμασία για τη διευκόλυνσή της, σελ. 1-10, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:http://stavgros.files.wordpress.com/2011/07/12-h-didaktiki-twn-thetikwn-epistimwn.pdf

  • Γουργιώτου Ε., Αποτελεσματικές πρακτικές μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, σελ. 1-10, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://student.cc.uoc.gr/

  • Τοκμακίδου Ε., (2010). Δραστηριότητες “με νόημα” για τα παιδιά της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στο Ντίνας, Κ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Κωτόπουλος,Τ. & Στάμου, Α. (επιμ.). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)».

  • Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χ., Υφαντής Γ., Νερό, αειφορική διαχείριση και περιβάλλον, Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού, Θεσσαλονίκη, 2009.

  • Μωραΐτου Πηνελόπη, Βούλγαρης Γιώργος, Νερό, Άγκυρα, Αθήνα, 2008, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.e-selides.gr/.../4297,ΤΟ_ΝΕΡΟ__Πρόγραμμα_περιβαλλοντικής_εκπαίδευσης

  • Ο ΣΤΑΓΟΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 7dimotikonikaias.blogspot.com/2014/10/blog-post_23.html • Ευγένιος Τριβιζάς., Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπί, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000. • Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, Μέρος πρώτο, σελ.42-43, Εκδόσεις Καλοκάθη-ΟΕΔΒ,

  Αθήνα 1975.

  https://student.cc.uoc.gr/http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdfhttp://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/savvato/aithusa1/Tokmakidou.pdf

 • Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

  Καλό καλοκαίρι!