ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων...

of 74 /74
Γενική εξέταση αίματος Αιμοδιάγραμμα (ερμηνεία-αξιολόγηση) Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συν/τρια Δ/τρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 23 Οκτωβρίου 2018, Δώμα ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Embed Size (px)

Transcript of ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων...

Page 1: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Γενική εξέταση αίματος Αιμοδιάγραμμα

(ερμηνεία-αξιολόγηση)

• Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή

• Αιματολόγος, Συν/τρια Δ/τρια

• Ν.Υ. Αιμοδοσίας

• Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

• 23 Οκτωβρίου 2018, Δώμα ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Page 2: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ποια είναι τα βασικά συστατικά του αίματος

• Red Blood Cells (also called erythrocytes)

• White Blood Cells (also called leukocytes)

• Platelets (also called thrombocytes)

• Plasma

Page 3: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Τι περιλαμβάνει η γενική εξέταση αίματος (ΓΕΑ) ή αιμοδιάγραμμα

• Red Blood Cells (RBCs) – Hematocrit (Hct)

– Hemoglobin (Hgb)

– Mean Corpuscular Volume (MCV)

– Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

– Red cell distribution width (RDW)

• White Blood Cells (WBCs)

• Platelet

Page 4: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

ΓΕΑ ή Αιμοδιάγραμμα από αιματολογικό αναλυτή

Page 5: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ιστογράμματα - Νεφελογράμματα

• Ιστογράμματα

Κατανομές συχνότητας μιας παραμέτρου (κατ’ όγκο ανάλυση)

• Νεφελογράμματα ή κυτταρογράμματα ή στικτογράμματα

Απεικονίζονται οι πληθυσμοί των κυττάρων που πέρασαν από την οπή μέτρησης, με τη μορφή νεφελωμάτων

Page 6: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ποιες διαταραχές εκδηλώνονται με υψηλές ή χαμηλές τιμές

Cell Type Too High Too Low

Red Blood Cells (Erythrocytes) Erythrocytosis or

Polycythemia Anemia

Platelets (Thrombocytes) Thrombocytosis or

Thrombocythemia Thrombocytopenia

White Blood Cells (Leukocytes) Leukocytosis Leukopenia

Neutrophils Neutrophilia Neutropenia

Lymphocytes Lymphocytosis Lymphopenia

Eosinophils Eosinophilia ---

Monocytes Monocytosis ---

Basophils Basophilia ---

Page 7: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Χρησιμότητα της Γενικής Εξέτασης Αίματος

Η ερμηνεία της ΓΕΑ είναι χρήσιμη στη διάγνωση διαφόρων τύπων αναιμίας

Μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε χρόνιες λοιμώξεις, αλλεργίες, και διαταραχές της αιμόστασης

Page 8: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Συμπτώματα-Εκδηλώσεις

Factor Too Much Too Little

RBCs Clots, strokes Shortness of breath

(dyspnea), hypoxia, fatigue,

pallor

WBCs Clots, strokes Infections

Platelets Clots, strokes Bleeding

Page 9: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Μέτρηση RBC και ερυθροκυτταρικών δεικτών

TEST RESULT UNITS REF RANGE

WBC 5.2 x 1000/mm3 3.9 - 11.1

RBC 3.81 L x 106/mm3 4.20 - 5.70

HGB 14.5 g/dL 13.2 - 16.9

HCT 41.2 % 38.5 - 49.0

MCV 98 H fl 80 - 97

MCH 33.7 H pg 27.5 - 33.5

MCHC 35.3 % 32.0 - 36.0

RDW 11.8 % 11.0 - 15.0

PLT 172 x 1000/mm3 140 - 390

MPV 7.6 fl 7.5 - 11.5

NEUT % 40.1 % 38.0 - 80.0

LYMPH % 46.1 % 15.0 - 49.0

MONO % 12.9 % 0.0 - 13.0

EOS % 0.6 % 0.0 - 8.0

BASO % 0.3 % 0.0 - 2.0

NEUT, ABS 2085 cells/mm3 1650 - 8000

LYMPH, ABS 2397 cells/mm3 1000 - 3500

MONO, ABS 671 cells/mm3 40 - 900

EOS, ABS 31 cells/mm3 30 - 600

BASO, ABS 16 cells/mm3 0 - 125

+ ΔΕΚ

Page 10: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αιμοσφαιρίνη και Αιματοκρίτης

• Hemoglobin :

– M: 14.0 to 18.0 g/dL

– F: 12.0 to 16.0 g/dL

• Hematocrit : (packed cell volume)

• It is ratio of the volume of red cell to the volume of whole blood

– M: 40.7 to 50.3 %

– F: 36.1 to 44.3 %

Page 11: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

• 57% Plasma

• 1% Buffy coat – WBC

• 42% Hct (PCV)

Αιματοκρίτης

Page 12: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ RBC, Hb, Ht και ΔΕΚ, ΣΕ ΛΕΥΚΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Παράμετρος Άνδρες Γυναίκες

Ερυθρά Αιμοσφαίρια (x1012/L) 4.4-5.9 4.4-5.9 3.8-5.2

Αιμοσφαιρίνη (gr/dl) 14.0-18.0 12.0-16.0

Αιματοκρίτης (%) 40-52 35-47

Δικτυοερυθροκύτταρα (%) (x109/L)

0.8-2.5 18-158

0.8-4.0 18-158

Γενικά, αναιμία ονομάζουμε τη μείωση της τιμής της Ηb, του Ht ή και των ερυθρών, σε συγκεκριμένο όγκο αίματος > 10% σε σχέση με τις μέσες

τιμές για το φύλο, την ηλικία, τη φυλή και το υψόμετρο διαβίωσης των ασθενών

Page 13: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Φυσιολογικές Τιμές Hb

• Άνδρες: 14,1 – 17,4 gr/dl

• Γυναίκες: 12,1-16,1 gr/dl

ηλικία αιμοσφαιρίνη (gr/dl)

0-2 εβδομάδων 14,5-24,5

2-8 εβδομάδων 12,5-20,5

2-6 μηνών 10,7-17,3

6-12 μηνών 9,9-14,5

1-6 ετών 9,5-14,1

6-16 ετών 10,3-14,9

16-18 ετών 11,1-15,7

Page 14: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Κλινική Επαγρύπνηση

• Hb <6gr/dl μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο

• Hb>20gr/dl οδηγεί σε απόφραξη τριχοειδών λόγω αιμοσυμπύκνωσης

14

Page 15: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Οι 3 βασικές μετρήσεις

Παράμετρος Φ.Τ. Εύρος

A. Hemoglobin 15 g% 12 to 17

B. RBC count (RCC) 5 million 4 to 5.7

C. Hematocrit (PCV) 45 38 to 50

Bx 3 = A, Ax 3 = C – Εμπειρικός κανόνας

Ισχύει κατά προσέγγιση

Αν όχι παραπέμπει σε μικρο ή μακρο ή υποχρωμία

Page 16: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Σφάλματα στη μέτρηση ερυθροκυττάρων

• Ψευδώς υψηλά

– Μεγάλα αιμοπετάλια

– Λευκοκυττάρωση >50.000/μl

– Κρυοσφαιρίνες

– Φυσαλίδες, σωματίδια, μικρόβια στο διάλυμα

Ο αριθμός των ερυθροκυττάρων δεν επηρεάζεται σημαντικά.

• Ψευδώς χαμηλά

– Μικροπήγματα,αιμόλυση

– Μικροκυττάρωση, σχιστοκυττάρωση

– Ψυχροσυγκολλητίνες (ασυμφωνία Hb- Hct, διόρθωση μετά επώαση 15 λεπτών στους 37°C)

Page 17: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Δυσαρμονία μεταξύ αιματοκρίτη και μάζας ερυθρών αιμοσφαιρίων …

• Είναι προφανές ότι οι παραπάνω τιμές δεν ανταποκρίνονται στην ολική μάζα των ερυθρών αιμοσφαιρίων διότι δεν βρίσκονται σε γραμμική συσχέτιση με την ολική ποσότητα του αίματος στον οργανισμό:

– Σε καταστάσεις μεγάλης αιμορραγίας, όπου η ολική μάζα του αίματος έχει ελαττωθεί, οι τιμές των RBC, Ht και Hb μπορεί να παραμένουν, σε αρχική φάση, φυσιολογικές

– Ομοίως, όταν ο όγκος του πλάσματος ελαττωθεί οι παραπάνω παράμετροι εμφανίζονται αυξημένοι (αιμοσυμπύκνωση)

– Άλλες περιπτώσεις δυσαρμονίας μεταξύ RBC και Ht

• κύηση

• υπερυδάτωση από παρεντερική χορήγηση υγρών

• καρδιακή ανεπάρκεια, υπερσπληνισμός

• νεφρική ανεπάρκεια, κίρρωση ήπατος

• πρόσφατη αιμορραγία

Page 18: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από ψυχρού τύπου Ig-M αντίσωμα

Page 19: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ερυθροκυτταρικοί Δείκτες

Μέση περιεκτικότητα Αιμοσφαιρίνης (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH)

Hb (gr/dl) x 10 RBC / mm3 x 1012

27-34 pg (Καθορίζει την ποσότητα

Hb/RBC)

Μέσος Όγκος Ερυθρών (Mean Corpuscular Volume, MCV)

Ht (%) x 1000 RBC / mm3 x 1012

82-101 fl (δείκτης εκτίμησης όγκου

RBC)

Μέση Πυκνότητα Αιμοσφαιρίνης (Mean Corpuscular Hemoglobin Concetration, MCHC)

Hb (gr/dl) x 100 Hτ (%)

31-36 gr/dl (περιεκτικότητα Hb)

Page 20: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Εύρος κατανομής του όγκου των ερυθρών (RDW, Red cell Distribution Withd)

Δείκτης κατανομής του μεγέθους των ερυθρών (ΦΤ 11.5-14.5%)

• Δείκτης ανισοκυττάρωσης

Page 21: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Δικτυοερυθροκύτταρα

• ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ %

– Νεαρά RBC που περιέχουν RNA

– Εξακολουθούν να συνθέτουν Hb έως ότου το πρωτόπλασμα κορεσθεί

– Με έμβιες χρώσεις (στίλβον κυανούν του κρεζυλίου) εμφανίζουν δίκτυο κυανομέλανου χρώματος

Φυσιολογικές τιμές <2%

Page 22: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Δικτυοερυθροκύτταρα

• Χωρίς πυρήνα

• Δίκτυο RNA

• Μέγεθος κυττάρου περίπου 10 μ

Page 23: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Δικτυοερυθροκύτταρα

• Απόλυτος αριθμός ΔΕK: % ΔΕΚ x αριθμός RBC

ΔΕΚ < 25.000/μL

Ελάττωση παραγωγής ΔΕΚ

Υποπλασία μυελού

ΔΕΚ > 80.000/μL

Αύξηση παραγωγής ΔΕΚ

Αιμόλυση, συνεχιζόμενη

απώλεια αίματος

Page 24: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Δείκτης Παραγωγής ΔΕΚ (Reticulocyte Production Index, RPI)

Παράδειγμα υπολογισμού RPI

ΔΕΚ 10%

Hb 8 g/dl

1. Διόρθωση ανάλογα με το βαθμό της αναιμίας

= 10 x (8 ÷ 16) = 10 x 0.5 = 5 %

2. Διόρθωση ανάλογα με την πρόωρη έξοδο από το μυελό

5 ÷ 2 = 2.5 %

3. Έτσι το RPI είναι 2.5

Page 25: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ορισμός Αναιμίας

• Ελάττωση της μάζας των κυκλοφορούντων ερυθρών (RBC) και ανάλογη μείωση της ικανότητας μεταφοράς Ο2

• Αποτελεί τη συχνότερη αιματολογική διαταραχή με διαφορά

• Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για όλους να την εκτιμήσουν – να βρουν την αιτία της – να την θεραπεύσουν

Page 26: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Πρώτη ερώτηση

• Η έναρξη της Αναιμίας

• Οξεία vs Χρόνια

• Σημαντικά σημεία

– Αιμοδυναμική σταθερότητα

– Προηγούμενη γενική αίματος

– Εμφανής απώλεια αίματος

Page 27: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ταξινομήσεις Αναιμίας

Αιτιολογική • Αυξημένη απώλεια RBCs λόγω αιμορραγίας

– Οξεία / Χρόνια απώλεια αίματος (μεθαιμορραγική)

• Αυξημένη καταστροφή RBCs – Αιμόλυση (μειωμένη επιβίωση RBCs)

• Πλημμελής παραγωγή RBCs – Υποπλαστική, ανεπάρκεια μυελού

Με βάση τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες • Μικροκυτταρική • Ορθοκυτταρική • Μακροκυτταρική

Εμφανίζουν σταθερά

διαγνωστικές μεταβολές

Page 28: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αναιμία

Hb% < 12, Hct < 38%

Ελαττωμένη παραγωγή RBC

Υποπλαστική Αναιμία

RPI <2

Αυξημένη καταστροφή RBC

Αιμολυτική Αναιμία

RPI>2

Page 29: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Φυσιολογική ΓΕΑ

Page 30: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Modified from www.drsarma.in

Μέσος Όγκος Ερυθρών (MCV, Mean Cell Volume )

• Το μέγεθος των RBC μετράται έμμεσα από το MCV και το RDW (Red cell Distribution Width)

Μικροκυτταρικές

< 80 fl

MCV

Ορθοκυτταρικές Μακροκυτταρικές

80 -100 fl > 100 fl

< 6.5 µ 6.5 - 9 µ > 9 µ

Page 31: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Διερεύνηση Αναιμίας - MCV

Υπόχρωμη Μικροκυτταρική

(MCV<80, MCH<26, MCHC <32)

MCV

Ορθόχρωμη Ορθοκυτταρική

(MCV 80-95, MCH 26-32, MCHC 32-36)

Ορθόχρωμη Μακροκυτταρική

(MCV>95, MCH>32, MCHC 32-36)

Σιδηροπενική Αναιμία (IDA)

Αναιμία Χρόνιας Νόσου σε

προχωρημένα στάδια

Σιδηροβλαστικές Αναιμίες

Μεσογειακά Σύνδρομα

Οξεία απώλεια αίματος

Αιμόλυση

Απλαστικές Αναιμίες

Αναιμία Χρονίας Νόσου στα

πρώτα στάδια

Αναιμία κύησης

Αιμοσφαιρινοπάθειες

Συγγενείς δυσερυθροποιητικές

αναιμίες Ι και ΙΙ

Μεγαλοβλαστικές Αναιμίες

Ηπατική νόσος

Δυσερυθροποητικές αναιμίες

Σιδηροβλαστικές Αναιμίες

Οξεία αιμόλυση

Υποθυρεοειδισμός

Modified from www.drsarma.in

Page 32: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Red cell Distribution Width - RDW

Normal

Population

Uniform

RDW

High

Population

Double

Page 33: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

www.drsarma.in

Red cell Distribution Width - RDW

Μικροκυτταρική

Left

MCV

Ορθοκυτταρική Μακροκυτταρική

Mean 90 Right

Page 34: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

www.drsarma.in

Μέγεθος RBC

Page 35: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

RDW στους διάφορους τύπους αναιμίας

Τύπος Αναιμίας RDW

Φυσιολογικό Αυξημένο

Μικροκυτταρική

(MCV<80 fl)

•Αναιμία Χρονίας Νόσου •Ετερόζυγη α- ή β- ΜΑ •Ετερόζυγη αιμοσφαιρινοπάθεια Ε

•Σιδηροπενική Αναιμία •Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία •Ομόζυγη β-ΜΑ

Ορθοκυτταρική

(MCV 80-99 fl)

•Οξεία απώλεια αίματος •Αναιμία Χρονίας Νόσου •Αναιμία ΧΝΑ

•Ανεπάρκεια Fe-B12-FA (αρχικά στάδια) •Δρεπανοκυτταρική Αναιμία •Ηπατοπάθειες •Μυελοδυσπλασία

Μακροκυτταρική

(MCV>100 fl)

•Απλαστική αναιμία •Ηπατοπάθειες •Αλκοολισμός

•Ανεπάρκεια B12-FA •Αυτοάνοση ΑΑ •Ηπατοπάθειες •Μυελοδυσπλασία

Page 36: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Διερεύνηση Αναιμίας Επίχρισμα περιφερικού αίματος

• Έχουν όλα τα ερυθρά το ίδιο μέγεθος;

• Έχουν όλα τα ερυθρά το ίδιο δισκοειδές σχήμα;

• Υπάρχει ανισοχρωμία (περιεκτικότητα Hb);

• Έχουν όλα τα ερυθρά το ίδιο χρώμα;

• Υπάρχουν ερυθροκυτταρικά έγκλειστα;

• Υπάρχουν ενδοερυθροκυτταρικά παράσιτα;

• Ποιος είναι ο αριθμός και η μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων;

Page 37: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Φυσιολογικό επίχρισμα περιφερικού αίματος

Page 38: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Σιδηροπενική αναιμία (IDA)-Αιμοδιάγραμμα

www.drsarma.in

Page 39: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική
Page 40: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Μεσογειακή Αναιμία

Page 41: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ετερόζυγη β-ΜΑ Σιδηροπενική Αναιμία

Ομόζυγη β-ΜΑ

Page 42: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

Υγρή χρωματογραφία σε στήλη υψηλής πίεσης Ηλεκτροφόρηση

Page 43: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Πιθανές διαφορές ετερόζυγης β-ΜΑ και IDA

Beta-Thalassemia Minor Iron Deficiency Anemia

• RBC count normal or high-

normal, usually over 5

• RBC count low-normal or low,

almost always less than 5

• Violates “Rule of 3s”

(hemoglobin is less than 3 times

the RBC count)

• Usually follows “Rule of 3s”

(hemoglobin is roughly 3 times the

RBC count)

• MCV usually quite low (60-70)

even when anemia is mild

• MCV doesn’t become that low

unless anemia is quite severe

• RDW is usually normal or low • RDW is often high

Page 44: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Μεγαλοβλαστική αναιμία -Αιμοδιάγραμμα

www.drsarma.in

Page 45: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Μορφολογικά ευρήματα Περιφερικού Αίματος σε Μεγαλοβλαστική αναιμία

• Μακροκύτταρα • Πολύτμητα ουδετερόφιλα (>5%

έχουν >5 λοβούς και >1% έχουν 6 λοβούς)

• Λευκοπενία ή/και θρομβοπενία • Βασεόφιλη στίξη • Σωμάτια Howell -Jolly

Page 46: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

www.drsarma.in

Μεγαλοβλαστική Αναιμία

Page 47: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

www.drsarma.in

Μεγαλοβλαστική Αναιμία Ανισοκυττάρωση

Page 48: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

www.drsarma.in

Μεγαλοβλαστική Αναιμία Πολυκατάτμητο ουδετερόφιλο

Page 49: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

www.drsarma.in

Μεγαλοβλαστική Αναιμία Βασεόφιλη στίξη

Page 50: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

www.drsarma.in

Μεγαλοβλαστική Αναιμία Μακροκύτταρα στο περιφερικό αίμα

Page 51: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

• Τα WBCs εμπλέκονται στην άμυνα του οργανισμού έναντι των λοιμώξεων

• Φυσιολογικές τιμές: 4 – 11x10^9 /L

• Τύποι WBC:

1) Κοκκιοκύταρα (κοκκιώδης σειρά):

– Neutrophils: 50 - 70%

– Eosinophils: 1 - 5%

– Basophils: up to 1%

2) Μη κοκκιώδης σειρά:

- Lymphocytes: 20 - 40%

– Monocytes: 1 - 6%

Λευκά αιμοσφαίρια (White Blood Cells, WBC)

Page 52: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Παθολογικές καταστάσεις

• Λευκοκυττάρωση: Αύξηση του απόλυτου αριθμού των λευκοκυττάρων (White Blood Cells) πάνω από 10.000/μl

• Λευκοπενία: Μείωση του απόλυτου αριθμού των λευκοκυττάρων (White Blood Cells) κάτω από 3.000/μl

Page 53: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Σφάλματα στη μέτρηση των λευκοκυττάρων

• Ψευδώς αυξημένα

– Μεγάλα PLTs

– Εμπύρηνα ερυθροκύτταρα (RBCs)

– RBCs ανθεκτικά στα λυτικά αντιδραστήρια

(ηπατικά ή νεφρικά νοσήματα, θαλασσαιμικά ή δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα)

– Υπερλιπιδαιμία, κρυοσφαιρίνες, παραπρωτειναιμία, μικροοργανισμοί

Ι

Page 54: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Σφάλματα στη μέτρηση των λευκοκυττάρων

• Ψευδώς μειωμένα

– Μικροπήγματα (ανεπαρκής ανακίνηση)

– Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

(λύση εύθραυστων λεμφοκυττάρων (οι πυρήνες τους μετριούνται ως εμπύρηνα ερυθροκύτταρα)

– Παλιό δείγμα, περίσσεια EDTA

Ι

Page 55: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Μέτρηση WBC και λευκοκυτταρικού τύπου

TEST RESULT UNITS REF RANGE

WBC 5.2 x 1000/mm3 3.9 - 11.1

RBC 3.81 L x 106/mm3 4.20 - 5.70

HGB 14.5 g/dL 13.2 - 16.9

HCT 41.2 % 38.5 - 49.0

MCV 98 H fl 80 - 97

MCH 33.7 H pg 27.5 - 33.5

MCHC 35.3 % 32.0 - 36.0

RDW 11.8 % 11.0 - 15.0

PLT 172 x 1000/mm3 140 - 390

MPV 7.6 fl 7.5 - 11.5

NEUT % 40.1 % 38.0 - 80.0

LYMPH % 46.1 % 15.0 - 49.0

MONO % 12.9 % 0.0 - 13.0

EOS % 0.6 % 0.0 - 8.0

BASO % 0.3 % 0.0 - 2.0

NEUT, ABS 2085 cells/mm3 1650 - 8000

LYMPH, ABS 2397 cells/mm3 1000 - 3500

MONO, ABS 671 cells/mm3 40 - 900

EOS, ABS 31 cells/mm3 30 - 600

BASO, ABS 16 cells/mm3 0 - 125

Page 56: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

• Ουδετερόφιλα (Neutrophils) – συχνά αναφέρονται με διάφορα ονόματα στα αιμοδιαγράμματα :

– polys

– PMNs

– segs

– bands or stabs (immature neutrophils indicate acute infection)

• Lymphocytes

• Monocytes

• Eosinophils

• Basophils

Λευκοκυτταρικός τύπος

Page 57: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Απόλυτος αριθμός πολυμορφοπυρήνων

TEST RESULT UNITS REF RANGE

WBC 5.2 x 1000/mm3 3.9 - 11.1

RBC 3.81 L x 106/mm3 4.20 - 5.70

HGB 14.5 g/dL 13.2 - 16.9

HCT 41.2 % 38.5 - 49.0

MCV 98 H fl 80 - 97

MCH 33.7 H pg 27.5 - 33.5

MCHC 35.3 % 32.0 - 36.0

RDW 11.8 % 11.0 - 15.0

PLT 172 x 1000/mm3 140 - 390

MPV 7.6 fl 7.5 - 11.5

NEUT % 40.1 % 38.0 - 80.0

LYMPH % 46.1 % 15.0 - 49.0

MONO % 12.9 % 0.0 - 13.0

EOS % 0.6 % 0.0 - 8.0

BASO % 0.3 % 0.0 - 2.0

NEUT, ABS 2085 cells/mm3 1650 - 8000

LYMPH, ABS 2397 cells/mm3 1000 - 3500

MONO, ABS 671 cells/mm3 40 - 900

EOS, ABS 31 cells/mm3 30 - 600

BASO, ABS 16 cells/mm3 0 - 125

5.2 x 1000 = 5200

5200 x .401 = 2085

Page 58: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

(%) Απόλυτος Αριθμός/μl

Ολικός Αριθμός Λευκοκυττάρων 100 4.000 – 10.000

Πολυμορφοπύρηνα Ουδετερόφιλα 50 – 65 2.000 – 6.500

Πολυμορφοπύρηνα Εωσινόφιλα 1 -5 40 – 500

Πολυμορφοπύρηνα Βασεόφιλα 0 – 1 0 – 100

Λεμφοκύτταρα 25 -40 1.000 – 4.000

Μεγάλα Μονοπύρηνα 3 -8 120 – 800

Λευκοκυτταρικός Τύπος

Page 59: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αιτίες ουδετεροφιλίας Αιτίες ουδετεροπενίας

•Βακτηριακές λοιμώξεις,

φλεφμονώδη νοσήματα, stress,

ορισμένα φάρμακα (κυρίως

πρεδνιζόνη), κύηση, εγκαύματα

•Λευχαιμίες, μυελοϋπερπλαστικά

σύνδρομα, λευχαιμιοειδής

αντίδραση

•Χρόνια καλοήθης ουδετεροπενία

(ενίοτε οικογενής), χημειοθεραπεία,

ακτινοθεραπεία

•Συστηματικός ερυθηματώδης

λύκος, ανοσοανεπάρκειες,

αυτοάνοσα νοσήματα, σήψη

•Λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά

σύνδρομα, απλαστική αναιμία

Λευκοκυτταρικός τύπος Ουδετερόφιλα

Page 60: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αιτίες λεμφοκυττάρωσης Αιτίες λεμφοπενίας

•Ιογενείς λοιμώξεις

•Φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου

•Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία,

άλλα λεμφοϋπερπλαστικά

σύνδρομα, αγγειίτιδες

•Συστηματικός ερυθηματώδης

λύκος, ανοσοανεπάρκειες,

•Απλαστική αναιμία, Νόσος

Hodgkin’

Λευκοκυτταρικός τύπος Λεμφοκύτταρα

Page 61: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αιτίες μονοκυττάρωσης Αιτίες μονοκυτταροπενίας

•Λοιμώξεις (συχνά δε φάση

ανάρρωσης), φλεγμονώδη

νοσήματα (σαρκοείδωση),

νεοπλάσματα

•Οξεία μονοκυτταρική λευχαιμία,

χρόνια μονοκυτταρική λευχαιμία,

μυελοσκλήρυνση, άλλα

αιματολογικά νοσήματα

•Συγγενείς ασπληνίες

•Επίκτητες ασπληνίες (σπληνεκτομή)

Λευκοκυτταρικός τύπος Μονοκύτταρα

Page 62: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αίτια ηωσινοφιλίας Αίτια ηωσινοπενίας

•Αλλεργικές καταστάσεις (κνίδωση,

άσθμα), παρασιτικά νοσήματα,

δερματικά νοσήματα (έκζεμα,

ψωρίαση)

•Νόσος Hodgkin, ηωσινοφιλική

λευχαιμία, ορισμένα λεμφώματα και

νεοπλάσματα, ενδοκαρδίτιδα

Löffler’s

-- -

•Οξείες λοιμώξεις

•Μετά λήψη κορτικοειδών

Λευκοκυτταρικός τύπος Ηωσινόφιλα

Page 63: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Αίτια βασεοφιλίας Αίτια βασεοπενίας

•Ιοεγενείς λοιμώξεις, μυξοίδημα,

ελκώδης κολίτιδα, μετά

σπληνεκτομή

•Νόσος Hodgkin, βασεοφιλική

λευχαιμία, συστηματική

μαστοκυττάρωση, ορισμένα

νεοπλάσματα

•Stress

•Κορτικοειδή

•Κύηση

•Υπερθυρεοειδισμός

•Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Λευκοκυτταρικός τύπος Ηωσινόφιλα

Page 64: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Μέτρηση αιμοπεταλίων (PLT) TEST RESULT UNITS REF RANGE

WBC 5.2 x 1000/mm3 3.9 - 11.1

RBC 3.81 L x 106/mm3 4.20 - 5.70

HGB 14.5 g/dL 13.2 - 16.9

HCT 41.2 % 38.5 - 49.0

MCV 98 H fl 80 - 97

MCH 33.7 H pg 27.5 - 33.5

MCHC 35.3 % 32.0 - 36.0

RDW 11.8 % 11.0 - 15.0

PLT 172 x 1000/mm3 140 - 390

MPV 7.6 fl 7.5 - 11.5

NEUT % 40.1 % 38.0 - 80.0

LYMPH % 46.1 % 15.0 - 49.0

MONO % 12.9 % 0.0 - 13.0

EOS % 0.6 % 0.0 - 8.0

BASO % 0.3 % 0.0 - 2.0

NEUT, ABS 2085 cells/mm3 1650 - 8000

LYMPH, ABS 2397 cells/mm3 1000 - 3500

MONO, ABS 671 cells/mm3 40 - 900

EOS, ABS 31 cells/mm3 30 - 600

BASO, ABS 16 cells/mm3 0 - 125

Page 65: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Σφάλματα στη μέτρηση των PLTs Ψευδής αύξηση PLTs

• Μικροποικιλοκυττάρωση (θαλασσαιμικά σύνδρομα)

• Μικροσφαιροκύτταρα (βαριά εγκαύματα) ή σχιστοκύτταρα

• Θραύσματα WBCs (μετά από χημειοθεραπεία σε λευχαιμίες και λεμφώματα)

• Κρυοσφαιρίνες (μικροκρύσταλλοι)

• Βακτήρια, μύκητες, λιπίδια,φυσσαλίδες

Page 66: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ψευδή μειωμένα PLTs

• Πήγμα

(αιμοληψία, ανακίνηση, αντιπηκτικό)

• EDTA ψευδοθρομβοπενία

Αντιαιμοπεταλιακές συγκολλητίνες έναντι γλυκοπρωτεΐνης PLT, απτινική δράση EDTA → συγκόλληση PLTs (0.1% γενικού πληθυσμού)

Διόρθωση με κιτρικό Na, ηπαρίνη

• Γιγάντια PLTs

(διάμετρος μεγαλύτερη από την οπή μέτρησης PLTs)

Page 67: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Θρομβοπενία

Τυχαίο εύρημα στα πλαίσια γενικής αίματος (ΑΜΠ> 50000/κκχ) Συνοδό εύρημα σε αιμορραγικές εκδηλώσεις (ΑΜΠ< 50000/κκχ)

Page 68: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική
Page 69: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική
Page 70: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

How low is too low?

• 150,000 - 50,000: χωρίς συμπτώματα

• 50,000 - 20,000: τα πρώτα συμπτώματα

• 20,000-10,000: δυνητικά απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες

• <10,000: κίνδυνος αυτόματης ενδοκράνιας αιμορραγίας

Page 71: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (Mean Platelet Volume, MPV) (Φ.Τ. 8-12 fl)

• Τα “νεαρά” αιμοπετάλια, που έχουν απελευρωθεί πρόσφατα από το μυελό, είναι τυπικά λίγο μεγαλύτερα

• Συχνά είναι υψηλότερα σε ΙΤΡ (immune or idiopathic thrombocytopenic purpura)

• Σε άτομα με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων (θρομβοπενία): – Αυξημένο MPV υποδηλώνει καλή λειτουργία του

μυελού (περιφερική καταστροφή)

– Ελαττωμένο ή χαμηλό MPV υποδηλώνει μυελική ανεπάρκεια

Page 72: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Επιλεγμένες αιτίες παθολογικών μετρήσεων αιμοπεταλίων

Αιτίες θρομβοκυττάρωσης Αιτίες θρομβοπενίας

•Συχνή η αντιδραστική

θρομβοκυττάρωση (τραύμα, επέμβαση,

απώλεια αίματος, σιδηροπενική

αναιμία, οστεομυελίτις, φλεγμονώδη

νοσήματα, σπληνεκτομή)

•Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση, αληθής

πολυκυτταραιμία (PLT > 600,000),

ορισμένοι καρκίνοι

•Ψευδοθρομβοπενία (λόγω

συγκολλήσεων), ιδιοπαθής

θρομβοπενική πορφύρα, άλλες

άνοσες θρομβοπενίες, φάρμακα,

ιογενείς λοιμώξεις

•Λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά

σύνδρομα, υπερσπληνισμός, σήψη,

ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο,

θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

Page 73: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Page 74: ενική εξέαση αίμαος Αιμοδιάγραμμα · 2018-11-27 · μάζα ων ερθρών αιμοσφαιρίων διόʐι δεν βρίσκονʐαι σε γραμμική

Q&A