Ειδικές Διακρίσεις · 2017-12-11 · της οινοποιίας Αρκάς Α.Ε....

of 2 /2
Οι τριήμερες γευστικές δοκιμές του 9ου Διεθνούς Διαγω- νισμού Οίνου Θεσσαλονίκης που διοργανώνει η «Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος» σε συνεργασία με την HELEXPO «DETROP-OENOS» πραγ- ματοποιήθηκαν φέτος από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου 2009. Ο Δ.Δ.Ο.Θ. είναι ο μοναδικός διεθνής διαγωνισμός που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με την αιγίδα και τη συνερ- γασία όλων των φορέων του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τον κανονισμό του Διεθνούς Γρα- φείου Αμπέλου και Οίνου (O.I.V.) και την αναγνώριση δι- καιώματος διοργάνωσης-διεξαγωγής διαγωνισμών οίνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο φετινό διαγωνισμό, σαράντα δύο καταξιωμένοι γευσι- γνώστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οινολόγοι, οινο- χόοι και δημοσιογράφοι οίνου δοκίμασαν 809 δείγματα από την Ελλάδα και από 7 άλλες χώρες Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ρουμανία και Κύπρο. Οι γευσιγνώστες του 9ου ΔΔΟΘ 1. Leonardo Montemiglio, Πραγματογνώμονας αντιπρόσω- πος του O.I.V., Ιταλία 2. Nico Manessis, Συγγραφέας Οίνου, Ελβετία 3. John Szabo, Master Sommelier, Καναδάς 4. Georges Soleas, Οινολόγος, Καναδάς 5. Julia Kostadinova, Wine editor & taster, Βουλγαρία 6. Rui Falcao, Wine journalist & wine writer, Πορτογαλία 7. Juan Carlos Rincon, Wine journalist, Αγγλία 8. Josè Antonio Mijares Garcia - Pelayo, Οινολόγος, Ισπανία 9. Alessandro Pipero, Sommelier, Ιταλία 10. Lincoln Siliakus, Wine journalist, Γαλλία 11. Bisso Atanasov, Wine journalist, Ρωσία 12. Moritz Lüke, Οινολόγος, Γερμανία 13. Lucianο Vian, Οινολόγος, Βραζιλία 14. Melanie Cunin, Οινολόγος- Δημοσιογράφος, Γαλλία 15. Aymeric Hillaire, Οινολόγος-Οινοπαραγωγός, Γαλλία 16. Lubomir Stoyanov, Sommelier, Βουλγαρία 17. Laurent Vives, Οινολόγος, Γαλλία 18. Stephen Daniel, Buying and Marketing Director of Novum Wines, Αγγλία 19. Pierre Thomas, Wine journalist, Ελβετία 20. Tara Thomas, Wine journalist, ΗΠΑ 21. Αργύριος Καλλιανιώτης, Δημοσιογράφος Οίνου, Ελλάδα 22. Κανελλακόπουλος Χρήστος, Οινολόγος, Ελλάδα 23. Σοφία Πέρπερα, Οινολόγος, Ελλάδα -ΗΠΑ 24. Μύριελ Μολέ Χατζηκυριακίδου, Οινολόγος, Ελλάδα 25. Έλβις Ζιάκος, Οινοχόος, Ελλάδα 26. Ηλίας Αναπλιώτης, Οινοχόος, Ελλάδα 27. Κώστας Τουλουμτζής, Οινοχόος, Ελλάδα 28. Θεόδωρος Φυργαδάς, Οινοχόος, Ελλάδα 29. Άρτεμις Τουλάκη, Οινολόγος, Ελλάδαα 30. Σοφοκλής Παναγιώτου, Οινολόγος, Ελλάδα 31. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Οινολόγος, Ελλάδα 32. Γεώργιος Φλούδας, Οινολόγος, Ελλάδα 33. Δημήτρης Μανσόλας, Οινολόγος, Ελλάδα 34. Μερόπη Παπαδοπούλου, Δημοσιογράφος Οίνου, Ελλάδα 35. Έλλη Τετζεράκη, Οινολόγος, Ελλάδα 36. Δημήτρης Παπαγεωργίου, Οινολόγος, Ελλάδα 37. Χρήστος Πέππας, Οινολόγος, Ελλάδα 38. Έλενα Μπατσίλα, Οινολόγος, Ελλάδα 39. Δημήτρης Ακριβός, Οινολόγος, Ελλάδα 40. Άννα Γκουλιώτη, Οινολόγος, Ελλάδα 41. Γεώργιος Κοτσερίδης, Οινολόγος, Ελλάδα 42. Μαρία Κατσούλη, Οινοχόος, Ελλάδα Οι δοκιμαστές, εκτιμώντας το υψηλό επίπεδο των διαγωνιζό- μενων οίνων, απένειμαν Μεγάλο Χρυσό, Χρυσά και Ασημέ- νια μετάλλια σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή ανά χώρα: Μεγάλο Σύνολο Σύνολο Χώρα Χρυσό Χρυσό Ασημένιο Μεταλλίων Συμμετοχών Βραζιλία - 1 1 2 21 Γαλλία 1 1 7 Ελλάδα 1 44 150 195 671 Ισπανία 2 6 8 16 Ιταλία 1 1 4 Σλοβακία 2 3 5 5 Κύπρος 4 17 21 83 Ρουμανία 2 Σύνολα 1 53 179 233 809 Οι έξι κριτικές επιτροπές λειτούργησαν με την επίβλεψη των ακόλουθων προεδρείων: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Α Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαναρίδης, Ινστιτούτο Οίνου - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Αντιπρόεδρος: Σπύρος Κατωπόδης, Περιφερειακό Κέντρο Προστα- σίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης Οινολόγος Σύμβουλος: Έφη Χατζηδημητρίου, Οινολόγος, Λέκτο- ρας Α.Π.Θ. Τμήμα Χημείας ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Β Πρόεδρος: Ειρήνη Τζούρου, Ινστιτούτο Οίνου - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Αντιπρόεδρος: Στέφανος Κουνδουράς, Γεωπόνος-Οινολόγος, Λέ- κτορας Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. Οινολόγος Σύμβουλος: Γιώργος Κοτσερίδης, Γεωπόνος-Οινολό- γος, Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αξίζει να επισημανθεί ότι το 85% των κρασιών που συμμε- τείχαν στο διαγωνισμό συγκέντρωσαν τη βαθμολογία για με- τάλλιο αλλά αποκλείστηκαν από τη βράβευση λόγω του κα- νονισμού που ορίζει ότι μέχρι το 30% των συμμετεχόντων οίνων μπορούν να βραβευθούν. Η βαθμολογία αυτή απο- δεικνύει με προφανή τρόπο την αναβαθμισμένη ποιότητα των κρασιών που συμμετέχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης. Ειδικές Διακρίσεις Ο «9ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης» και φο- ρείς της πολιτείας και του κλάδου απένειμαν τις ακόλουθες ειδικές διακρίσεις: Ειδική διάκριση από τον Οργανισμό Προώθησης Ελληνι- κών Εξαγωγών στο ροζέ Ο.Π.Α.Π. ή Τοπικό Οίνο που πα- ράγεται από ελληνική ποικιλία σε ποσοστό τουλάχιστον 51% με την υψηλότερη βαθμολογία και τιμή έως 9 Ευρώ: Σεμέλη Ροζέ 2008, Κορινθιακός Τοπικός Οίνος από την ποικιλία Αγιωργίτικο, της οινοποιίας Σεμέλη Α.Ε. Ειδική διάκριση από το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου στον οίνο με βαθμολογία Χρυσού Μεταλλίου που παράγεται από νέο οινοποιείο: Vinsanto 2006, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. – Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, της οινοποιίας Οινοποιείο Κουτσογιαννόπουλου Ειδική διάκριση σε έναν οίνο που προέρχεται από Βαλκα- νική χώρα με την υψηλότερη βαθμολογία: Vinsanto 4 ετών παλαίωσης 2003, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. – Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, της οινοποιίας Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Ειδική διάκριση στον οίνο με την υψηλότερη βαθμολογία ο οποίος παράγεται από σπάνια ελληνική ποικιλία (μονο- ποικιλιακό σε ποσοστό τουλάχιστον 85%): Πρεκνιάρικο 2007 Λευκός, Τοπικός Οίνος Ημαθίας από την ποικιλία Πρεκνιάρικο, της οινοποιίας Κτήμα Χρυσοχόου Ειδική διάκριση στον οίνο με την υψηλότερη βαθμολογία ο οποίος προέρχεται από μικρό νησί της Μεσογείου: Vinsanto 4 ετών παλαίωσης 2003, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. – Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, της οινοποιίας Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Ειδική Διάκριση στο λευκό οίνο Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος με την υψηλότερη βαθμολογία: Vinsanto 4 ετών παλαίωσης 2003, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. - Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, της οινοποιίας Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Ειδική Διάκριση στον ερυθρό οίνο Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος με την υψηλότερη βαθμολογία: Paros Reserve 2004, Πάρος Ο.Π.Α.Π., της οινοποιίας Ε.Θ. Μωραΐτης Α.Ε. Ειδική διάκριση στο λευκό οίνο με την υψηλότερη βαθμολο- γία που παράγεται από αμπελώνες Βιολογικής Καλλιέργειας: Αρετή 2008, Τοπικός Οίνος Παγγαίου, της οινοποιίας Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε. Ειδική διάκριση στο ροζέ οίνο με την υψηλότερη βαθμολο- γία που παράγεται από αμπελώνες Βιολογικής Καλλιέργειας: Μελιαστό 2008, Επιτραπέζιος Οίνος, της οινοποιίας Αρκάς Α.Ε. Ειδική διάκριση στον ερυθρό οίνο με την υψηλότερη βαθ- μολογία που παράγεται από αμπελώνες Βιολογικής Καλ- λιέργειας: Lagara Ktima Vourvoukeli 2007, Τοπικός Οίνος Αβδήρων, της οινοποιίας Ν. & Φ. Βουρβουκέλη & Υιοί Α.Ε. Ειδική διάκριση στο λευκό οίνο με την υψηλότερη βαθμο- λογία που παράγεται από αμπελώνες Ολοκληρωμένης Δια- χείρισης: Sauvignon Blanc 2008, Τοπικός Οίνος Επανομής, της οινοποιίας Κτήμα Γεροβασιλείου Ειδική διάκριση στον ροζέ οίνο με την υψηλότερη βαθμο- λογία που παράγεται από αμπελώνες Ολοκληρωμένης Δια- χείρισης: Βυσσινόκηπος 2008, Κορινθιακός Τοπικός Οίνος, της οινοποιίας Κτήμα Παλυβού Ειδική διάκριση στον ερυθρό οίνο με την υψηλότερη βαθ- μολογία που παράγεται από αμπελώνες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Terra Leone Syrah 2006, Τοπικός Πελοποννησιακός Οίνος, της οινοποιίας Κτήμα Παλυβού Περισσότερες πληροφορίες καθώς και στοιχεία για τις εταιρείες που βραβεύθηκαν, μπορείτε να αναζητήσετε στο www.wineroads.gr

Embed Size (px)

Transcript of Ειδικές Διακρίσεις · 2017-12-11 · της οινοποιίας Αρκάς Α.Ε....

Page 1: Ειδικές Διακρίσεις · 2017-12-11 · της οινοποιίας Αρκάς Α.Ε. • Ειδική διάκριση στον ερυθρό οίνο με την υψηλότερη

Οι τριήμερες γευστικές δοκιμές του 9ου Διεθνούς Διαγω-νισμού Οίνου Θεσσαλονίκης που διοργανώνει η «ΈνωσηΟινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος»σε συνεργασία με την HELEXPO «DETROP-OENOS» πραγ-ματοποιήθηκαν φέτος από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου 2009.

Ο Δ.Δ.Ο.Θ. είναι ο μοναδικός διεθνής διαγωνισμός πουπραγματοποιείται στην Ελλάδα με την αιγίδα και τη συνερ-γασία όλων των φορέων του χώρου από την Ελλάδα και τοεξωτερικό, σύμφωνα με τον κανονισμό του Διεθνούς Γρα-φείου Αμπέλου και Οίνου (O.I.V.) και την αναγνώριση δι-καιώματος διοργάνωσης-διεξαγωγής διαγωνισμών οίνωντου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο φετινό διαγωνισμό, σαράντα δύο καταξιωμένοι γευσι-γνώστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οινολόγοι, οινο-χόοι και δημοσιογράφοι οίνου δοκίμασαν 809 δείγματααπό την Ελλάδα και από 7 άλλες χώρες Βραζιλία, Ισπανία,Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ρουμανία και Κύπρο.

Οι γευσιγνώστες του 9ου ΔΔΟΘ1. Leonardo Montemiglio, Πραγματογνώμονας αντιπρόσω-

πος του O.I.V., Ιταλία2. Nico Manessis, Συγγραφέας Οίνου, Ελβετία3. John Szabo, Master Sommelier, Καναδάς4. Georges Soleas, Οινολόγος, Καναδάς5. Julia Kostadinova, Wine editor & taster, Βουλγαρία6. Rui Falcao, Wine journalist & wine writer, Πορτογαλία7. Juan Carlos Rincon, Wine journalist, Αγγλία8. Josè Antonio Mijares Garcia - Pelayo, Οινολόγος, Ισπανία9. Alessandro Pipero, Sommelier, Ιταλία

10. Lincoln Siliakus, Wine journalist, Γαλλία11. Bisso Atanasov, Wine journalist, Ρωσία12. Moritz Lüke, Οινολόγος, Γερμανία13. Lucianο Vian, Οινολόγος, Βραζιλία14. Melanie Cunin, Οινολόγος- Δημοσιογράφος, Γαλλία15. Aymeric Hillaire, Οινολόγος-Οινοπαραγωγός, Γαλλία16. Lubomir Stoyanov, Sommelier, Βουλγαρία17. Laurent Vives, Οινολόγος, Γαλλία18. Stephen Daniel, Buying and Marketing Director of Novum

Wines, Αγγλία19. Pierre Thomas, Wine journalist, Ελβετία20. Tara Thomas, Wine journalist, ΗΠΑ21. Αργύριος Καλλιανιώτης, Δημοσιογράφος Οίνου, Ελλάδα22. Κανελλακόπουλος Χρήστος, Οινολόγος, Ελλάδα23. Σοφία Πέρπερα, Οινολόγος, Ελλάδα -ΗΠΑ24. Μύριελ Μολέ Χατζηκυριακίδου, Οινολόγος, Ελλάδα25. Έλβις Ζιάκος, Οινοχόος, Ελλάδα26. Ηλίας Αναπλιώτης, Οινοχόος, Ελλάδα27. Κώστας Τουλουμτζής, Οινοχόος, Ελλάδα28. Θεόδωρος Φυργαδάς, Οινοχόος, Ελλάδα29. Άρτεμις Τουλάκη, Οινολόγος, Ελλάδαα30. Σοφοκλής Παναγιώτου, Οινολόγος, Ελλάδα31. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Οινολόγος, Ελλάδα32. Γεώργιος Φλούδας, Οινολόγος, Ελλάδα33. Δημήτρης Μανσόλας, Οινολόγος, Ελλάδα34. Μερόπη Παπαδοπούλου, Δημοσιογράφος Οίνου, Ελλάδα35. Έλλη Τετζεράκη, Οινολόγος, Ελλάδα36. Δημήτρης Παπαγεωργίου, Οινολόγος, Ελλάδα37. Χρήστος Πέππας, Οινολόγος, Ελλάδα38. Έλενα Μπατσίλα, Οινολόγος, Ελλάδα39. Δημήτρης Ακριβός, Οινολόγος, Ελλάδα40. Άννα Γκουλιώτη, Οινολόγος, Ελλάδα41. Γεώργιος Κοτσερίδης, Οινολόγος, Ελλάδα42. Μαρία Κατσούλη, Οινοχόος, Ελλάδα

Οι δοκιμαστές, εκτιμώντας το υψηλό επίπεδο των διαγωνιζό-μενων οίνων, απένειμαν Μεγάλο Χρυσό, Χρυσά και Ασημέ-νια μετάλλια σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή ανά χώρα:

Μεγάλο Σύνολο ΣύνολοΧώρα Χρυσό Χρυσό Ασημένιο Μεταλλίων Συμμετοχών

Βραζιλία - 1 1 2 21Γαλλία 1 1 7Ελλάδα 1 44 150 195 671Ισπανία 2 6 8 16Ιταλία 1 1 4Σλοβακία 2 3 5 5Κύπρος 4 17 21 83Ρουμανία 2

Σύνολα 1 53 179 233 809

Οι έξι κριτικές επιτροπές λειτούργησαν με την επίβλεψη τωνακόλουθων προεδρείων:

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Α

Πρόεδρος: Παναγιώτης Λαναρίδης, Ινστιτούτο Οίνου - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.Αντιπρόεδρος: Σπύρος Κατωπόδης, Περιφερειακό Κέντρο Προστα-σίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου ΘεσσαλονίκηςΟινολόγος Σύμβουλος: Έφη Χατζηδημητρίου, Οινολόγος, Λέκτο-ρας Α.Π.Θ. Τμήμα Χημείας

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Β

Πρόεδρος: Ειρήνη Τζούρου, Ινστιτούτο Οίνου - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.Αντιπρόεδρος: Στέφανος Κουνδουράς, Γεωπόνος-Οινολόγος, Λέ-κτορας Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.Οινολόγος Σύμβουλος: Γιώργος Κοτσερίδης, Γεωπόνος-Οινολό-γος, Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αξίζει να επισημανθεί ότι το 85% των κρασιών που συμμε-τείχαν στο διαγωνισμό συγκέντρωσαν τη βαθμολογία για με-τάλλιο αλλά αποκλείστηκαν από τη βράβευση λόγω του κα-νονισμού που ορίζει ότι μέχρι το 30% των συμμετεχόντωνοίνων μπορούν να βραβευθούν. Η βαθμολογία αυτή απο-δεικνύει με προφανή τρόπο την αναβαθμισμένη ποιότητατων κρασιών που συμμετέχουν στον Διεθνή ΔιαγωνισμόΟίνου Θεσσαλονίκης.

Ειδικές ΔιακρίσειςΟ «9ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης» και φο-ρείς της πολιτείας και του κλάδου απένειμαν τις ακόλουθεςειδικές διακρίσεις:

• Ειδική διάκριση από τον Οργανισμό Προώθησης Ελληνι-κών Εξαγωγών στο ροζέ Ο.Π.Α.Π. ή Τοπικό Οίνο που πα-ράγεται από ελληνική ποικιλία σε ποσοστό τουλάχιστον51% με την υψηλότερη βαθμολογία και τιμή έως 9 Ευρώ:

Σεμέλη Ροζέ 2008, Κορινθιακός Τοπικός Οίνος από τηνποικιλία Αγιωργίτικο, της οινοποιίας Σεμέλη Α.Ε.

• Ειδική διάκριση από το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου στονοίνο με βαθμολογία Χρυσού Μεταλλίου που παράγεταιαπό νέο οινοποιείο:

Vinsanto 2006, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. – Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς,

της οινοποιίας Οινοποιείο Κουτσογιαννόπουλου

• Ειδική διάκριση σε έναν οίνο που προέρχεται από Βαλκα-νική χώρα με την υψηλότερη βαθμολογία:

Vinsanto 4 ετών παλαίωσης 2003, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. –Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, της οινοποιίας Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

• Ειδική διάκριση στον οίνο με την υψηλότερη βαθμολογίαο οποίος παράγεται από σπάνια ελληνική ποικιλία (μονο-ποικιλιακό σε ποσοστό τουλάχιστον 85%):

Πρεκνιάρικο 2007 Λευκός, Τοπικός Οίνος Ημαθίαςαπό την ποικιλία Πρεκνιάρικο,

της οινοποιίας Κτήμα Χρυσοχόου

• Ειδική διάκριση στον οίνο με την υψηλότερη βαθμολογίαο οποίος προέρχεται από μικρό νησί της Μεσογείου:

Vinsanto 4 ετών παλαίωσης 2003, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. –Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, της οινοποιίας Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

• Ειδική Διάκριση στο λευκό οίνο Ονομασίας ΠροελεύσεωςΑνωτέρας Ποιότητος με την υψηλότερη βαθμολογία:

Vinsanto 4 ετών παλαίωσης 2003, Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. -Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς, της οινοποιίας Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

• Ειδική Διάκριση στον ερυθρό οίνο Ονομασίας ΠροελεύσεωςΑνωτέρας Ποιότητος με την υψηλότερη βαθμολογία:

Paros Reserve 2004, Πάρος Ο.Π.Α.Π., της οινοποιίας Ε.Θ. Μωραΐτης Α.Ε.

• Ειδική διάκριση στο λευκό οίνο με την υψηλότερη βαθμολο-γία που παράγεται από αμπελώνες Βιολογικής Καλλιέργειας:

Αρετή 2008, Τοπικός Οίνος Παγγαίου, της οινοποιίας Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε.

• Ειδική διάκριση στο ροζέ οίνο με την υψηλότερη βαθμολο-γία που παράγεται από αμπελώνες Βιολογικής Καλλιέργειας:

Μελιαστό 2008, Επιτραπέζιος Οίνος, της οινοποιίας Αρκάς Α.Ε.

• Ειδική διάκριση στον ερυθρό οίνο με την υψηλότερη βαθ-μολογία που παράγεται από αμπελώνες Βιολογικής Καλ-λιέργειας:

Lagara Ktima Vourvoukeli 2007, Τοπικός Οίνος Αβδήρων,της οινοποιίας Ν. & Φ. Βουρβουκέλη & Υιοί Α.Ε.

• Ειδική διάκριση στο λευκό οίνο με την υψηλότερη βαθμο-λογία που παράγεται από αμπελώνες Ολοκληρωμένης Δια-χείρισης:

Sauvignon Blanc 2008, Τοπικός Οίνος Επανομής, της οινοποιίας Κτήμα Γεροβασιλείου

• Ειδική διάκριση στον ροζέ οίνο με την υψηλότερη βαθμο-λογία που παράγεται από αμπελώνες Ολοκληρωμένης Δια-χείρισης:

Βυσσινόκηπος 2008, Κορινθιακός Τοπικός Οίνος,της οινοποιίας Κτήμα Παλυβού

• Ειδική διάκριση στον ερυθρό οίνο με την υψηλότερη βαθ-μολογία που παράγεται από αμπελώνες ΟλοκληρωμένηςΔιαχείρισης:

Terra Leone Syrah 2006, Τοπικός Πελοποννησιακός Οίνος, της οινοποιίας Κτήμα Παλυβού

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και στοιχεία για τις εταιρείες πουβραβεύθηκαν, μπορείτε να αναζητήσετε στο www.wineroads.gr

Page 2: Ειδικές Διακρίσεις · 2017-12-11 · της οινοποιίας Αρκάς Α.Ε. • Ειδική διάκριση στον ερυθρό οίνο με την υψηλότερη

1 Vinsanto 4 ετών παλαίωσης 2003 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Λευκός Μεγάλο Χρυσό Ελλάδα- Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς

2 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. 2008 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Σιγάλα Α.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα3 Κτήμα Αβέρωφ 2000 Μετσοβίτικος Τ.Ο. Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα4 Commandaria Legacy Κουμανδαρία Ο.Ε.Ο.Π. Lambouri Winery Limited Ερυθρός Χρυσό Κύπρος5 Vinsanto 2006 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Οινοποιείο Κουτσογιαννόπουλου Λευκός Χρυσό Ελλάδα

- Vinsanto Οίνος Φυσικώς Γλυκύς6 Sauvignon Blanc 2008 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Λευκός Χρυσό Ελλάδα7 Πρεκνιάρικο 2007 Τ.Ο. Ημαθίας Κτήμα Χρυσοχόου Λευκός Χρυσό Ελλάδα8 Τέχνη Αλυπίας 2006 Τ.Ο. Δράμας Ι. Παπαδόπουλος - Ι. Καλαϊτζίδης Ο.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα9 Shiraz 2002 Τ.Ο. Πάφος Kolios Winery Ltd Ερυθρός Χρυσό Κύπρος

10 Samos Vin Doux 2008 Σάμος Ο.Π.Ε. - Οίνος Γλυκύς Ε.Ο.Σ. Σάμου Λευκός Χρυσό Ελλάδα11 Paros Reserve 2004 Πάρος Ο.Π.Α.Π. Ε.Θ. Μωραΐτης Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα12 Samos Anthemis 2003 Σάμος Ο.Π.Ε. - Οίνος Γλυκύς Ε.Ο.Σ. Σάμου Λευκός Χρυσό Ελλάδα13 Κτήμα Μπουτάρη στο Σκαλάνι 2007 Ηρακλειώτικος Τ.Ο. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα14 Syrah Reserva 2004 D.O. Catalunya Maset del Lleo Ερυθρός Χρυσό Ισπανία

- Agrupacio de Viticultors Artesanals sl15 Vinsanto Λικέρ 2003 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Λευκός Χρυσό Ελλάδα

- Vinsanto Οίνος Λικέρ16 Devín - Vyber z Hrozna 2008 Acostne Vino - Vyber z Hrozna Vino Matysak s.r.o. Λευκός Χρυσό Σλοβακία17 Αρετή 2008 Τ.Ο. Παγγαίου Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα18 Σαντορίνη 2007 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Οινοποιείο Χατζηδάκη Λευκός Χρυσό Ελλάδα19 Lagara Ktima Vourvoukeli 2007 Τ.Ο. Αβδήρων Ν. & Φ. Βουρβουκέλη & Υιοί Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα20 Γιανακοχώρι 2006 Τ.Ο. Ημαθίας Κυρ Γιάννη Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα21 Μέγας Οίνος 2006 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Σκούρας Ο.Α.Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα22 Όβηλος 2005 Τ.Ο. Παγγαίου Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα23 Panizzon Maximus 2005 Οίνοι Τρίτων Χωρών Sociedade de Bebibas Panizzon Ltda Ερυθρός Χρυσό Βραζιλία24 Δρυός Κεφαλαί Merlot - Syrah 2004 Τ.Ο. Πλαγιών Κιθαιρώνα Ανδρέας Σώκος & Σία Ο.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα25 Ασύρτικο 2008 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Ι. & Μ. Αργυρός Ο.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα26 Ηδύπνοος Chardonnay 2008 Τ.Ο. Παγγαίου Οινοποιία Συμεωνίδη Λευκός Χρυσό Ελλάδα27 Άσπρος Λαγός 2006 Κρητικός Τ.Ο. Δουλουφάκης Νίκος Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα28 Άλφα Syrah 2006 Μακεδονικός Τ.Ο. Κτήμα Άλφα Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα29 Αέλιος Οίνος 2004 Μοσχάτος Λήμνου Ο.Π.Ε. - Οίνος Γλυκύς Ε.Α.Σ. Λήμνου Λευκός Χρυσό Ελλάδα30 Δάκρυ του Πεύκου 2008 Ρετσίνα, Ονομασία κατά παράδοση Σ. Κεχρή & Σία Ο.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα31 Νεμέα 2006 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Γκλίναβος Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα32 Όβηλος 2003 Τ.Ο. Παγγαίου Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα33 Νεμέα 2006 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Μητραβέλα Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα34 Γουμένισσα 2007 Γουμένισσα Ο.Π.Α.Π. Α.Ο.Α. Χατζηβαρύτης Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα35 Syrah 2006 Τ.Ο. Δράμας Κτήμα Παυλίδη Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα36 Μέθυ 2001 Τ.Ο. Πάφος K. & Κ. Vassilikon Winery Limited Ερυθρός Χρυσό Κύπρος37 Abadia da Cova 2007 D.O. Ribeira Sacra Adegas Moure S.A. Ερυθρός Χρυσό Ισπανία38 Thraki Mavroudi 2005 Τ.Ο. Θράκης Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα39 Νεμέα 2006 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Παλυβού Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα40 Grande Cuvée 2006 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Σκούρας Ο.Α.Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα41 Melapus 2006 Τ.Ο. Γερανείων Κτήμα Εύχαρις Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα42 Αγιωργίτικο 2006 Πελοποννησιακός Τ.Ο. ALDI Ελλάς Supermarket Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα

Συμμετοχική Ε.Π.Ε. & Σία Ε.Ε.43 Κτήμα Παπαϊωάννου 2006 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Α. & Γ. Παπαϊωάννου Ο.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα44 La Terra Μοσχάτος Λήμνου 2007 Μοσχάτος Λήμνου Ο.Π.Ε. - Οίνος Γλυκύς Ι. Σαββόγλου - Π. Τσιβόλας Ο.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα45 Καλλίστη Σαντορίνη 2008 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα46 Νεμέα 2005 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Παλυβού Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα47 Varieto Alibernet 2007 Acostne Vino - Neskory Zber Karpatska Perla Ερυθρός Χρυσό Σλοβακία48 Samos Grand Cru 2008 Σάμος Ο.Π.Ε. Ε.Ο.Σ. Σάμου Λευκός Χρυσό Ελλάδα

- Οίνος Γλυκύς Φυσικός Grand Cru49 Μετόχι Χρωμίτσας 2008 Αγιορείτικος Τ.Ο. Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα50 Σαββατιανό 2008 Τ.Ο. Σπάτων Αναστασία Φράγκου Λευκός Χρυσό Ελλάδα51 Roubini 2005 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Αλέξανδρος Σταγκουράκης και Σία Ο.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα52 Ασύρτικο 2008 Κορινθιακός Τ.Ο. Α. & Γ. Παπαϊωάννου Ο.Ε. Λευκός Χρυσό Ελλάδα53 Semillon 2007 Τ.Ο. Πάφος Zambartas Wineries Λευκός Χρυσό Κύπρος54 Ραψάνη Επιλεγμένος 2005 Ραψάνη Ο.Π.Α.Π. Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Ερυθρός Χρυσό Ελλάδα55 Arzuaga 2006 D.O. Ribera del Duero Bodegas Arzuaga Navarro S.L. Ερυθρός Ασημένιο Ισπανία56 Ηδύπνοος Sauvignon Blanc 2008 Τ.Ο. Παγγαίου Οινοποιία Συμεωνίδη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα57 Διάπορος 2005 Τ.Ο. Ημαθίας Κυρ Γιάννη Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα58 Ροδίτης - Σαββατιανό 2008 Αγχίαλος Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Τιμπλαλέξη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα59 Cabernet Sauvignon 2006 Τ.Ο. Στερεάς Ελλάδας Απόστολος Λύκος Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα60 Grifone Sangiovese 2005 Sangiovese di Romagna D.O.C. Casa Vinicola Botter Carlo & C. S.p.A. Ερυθρός Ασημένιο Ιταλία

di Romagna D.O.C. Riserva61 Αγρόκτημα Σκουλούδη 2008 Τ.Ο. Ληλαντίου Πεδίου Αγρόκτημα Σκουλούδη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα62 Ηφαίστου Γνώση 2002 Μοσχάτος Λήμνου Ο.Π.Ε. Κτήμα Χατζηγεωργίου Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

- Οίνος Φυσικώς Γλυκύς63 Florentino 2007 Vino de la Tierra de Castilla Femal S.L. Ερυθρός Ασημένιο Ισπανία64 Σαντορίνη 2008 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα65 Shiraz Oak Aged 2005 Τ.Ο. Λεμεσός D. Yiaskouris Winery LTD Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος66 Μοσχάτο Ρόδου 2007 Μοσχάτος Ρόδου Ο.Π.Ε. ΚΑΪΡ Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

- Οίνος Γλυκύς Φυσικός67 Vinsanto 2004 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. - Vinsanto Ερμής Α.Ε. Σαν..τωρινή Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

Οίνος Φυσικώς Γλυκύς68 Muscat De Lemnos 2008 Μοσχάτος Λήμνου Ο.Π.Ε. - Οίνος Γλυκύς Ε.Α.Σ. Λήμνου Λευκός Ασημένιο Ελλάδα69 Νεμέα 2007 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Οινοποιία Μπαραφάκα Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα70 Τρία Πόδια 2008 Τ.Ο. Χαλκιδικής Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα71 Samos Nectar 2005 Σάμος Ο.Π.Ε. - Οίνος Φυσικώς Γλυκύς Ε.Ο.Σ. Σάμου Λευκός Ασημένιο Ελλάδα72 Επιλήνιος 2008 Τ.Ο. Πλαγιών Κιθαιρώνα Ανδρέας Σώκος & Σία Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα73 Κουρίτες 2008 Τ.Ο. Βελβεντού Αμπελώνας Καμκούτη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

74 Εύανθης 2008 Ηρακλειώτικος Τ.Ο. Εμ. Μιχαλάκης ΑΒΕΓΤΚΕ Λευκός Ασημένιο Ελλάδα75 Μαυρόγιαννος 2007 Τ.Ο. Λεμεσός Οινοποιείο Ομόδους Ζήνων ΛΤΔ Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος76 Dílemúre 2007 Acostne Vino - Vyber z Hrozna Karpatska Perla Λευκός Ασημένιο Σλοβακία77 Δρυάδες 2004 Ηπειρωτικός Τ.Ο. Κτήμα Γκλίναβος Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα78 Μετόχι Χρωμίτσας Χ 2005 Αγιορείτικος Τ.Ο. Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα79 Δαμασκηνός 2004 Νάουσα Ο.Π.Α.Π. Α.Α.Ο.Σ. Βαένι Νάουσα Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα80 Αγιωργίτικο Νεμέα 2007 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Σκούρας Ο.Α.Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα81 Syrah 2006 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα82 Ραψάνη 2006 Ραψάνη Ο.Π.Α.Π. Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα83 Syrah 2007 Κρητικός Τ.Ο. Δουλουφάκης Νίκος Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα84 Κτήμα Αβέρωφ 2004 Μετσοβίτικος Τ.Ο. Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα85 Chardonnay 2007 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Λευκός Ασημένιο Ελλάδα86 Santorini 2007 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ερμής Α.Ε. Σαν..τωρινή Λευκός Ασημένιο Ελλάδα87 Ήδυσμα Δρυός Ασύρτικο 2007 Τ.Ο. Δράμας Ι. Παπαδόπουλος - Ι. Καλαϊτζίδης Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα88 Ευχής Έργον 2008 Τ.Ο. Πέλλας Κτήμα Αλεξανδρίδη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα89 Αγιορείτικο Άβατον 2005 Αγιορείτικος Τ.Ο. Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα90 Άσπρα Χώματα 2008 Τ.Ο. Ιωαννίνων Κτήμα Γκλίναβος Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα91 Venta Real Gran Reserva 2001 D.O. Valdepeñas Bodegas Fernando Castro S.L. Ερυθρός Ασημένιο Ισπανία92 Άλφα 2005 Μακεδονικός Τ.Ο. Κτήμα Άλφα Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα93 Faré 2007 Μεσσηνιακός Τ.Ο. Οινομεσσηνιακή Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα94 Κτήμα Μερκούρη Cava 2004 Τ.Ο. Λετρίνων Κτήμα Μερκούρη Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα95 Cabernet Sauvignon 2004 Μεσσηνιακός Τ.Ο. Ιωάννης Θ. Βατίστας Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα96 Καλλιστώ 2008 Τ.Ο. Ηλείας Κτήμα Μερκούρη Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα97 Νεμέα 2007 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Νικόλας Ρεπάνης ΑΒΕΕ Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα98 Άλφα One 2005 Μακεδονικός Τ.Ο. Κτήμα Άλφα Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα99 Λιαστός 2008 Τ.Ο. Καστοριάς Κτήμα Μάγγελ Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα

100 Syrah 2007 Τ.Ο. Κω Χατζηεμμανουήλ Τζοάννα Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα101 St. John Commandaria Κουμανδαρία Ο.Ε.Ο.Π. KEO Public Company Ltd Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος102 Zacharias 2007 Κορινθιακός Τ.Ο. Οινοτεχνική ΕΠΕ Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα103 Φολόη 2008 Τ.Ο. Πισάτιδος Κτήμα Μερκούρη Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα104 Περσεφόνη 2008 Τ.Ο. Πάφος Kolios Winery Ltd Λευκός Ασημένιο Κύπρος105 Ρετσίνα 2008 Ρετσίνα Μεσογείων, Κτήμα Παπαγιαννάκου Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

Ονομασία κατά παράδοση106 Salton Talento 2005 Οίνοι Τρίτων Χωρών Vinhos Salton S/A Ερυθρός Ασημένιο Βραζιλία107 Σαντορίνη Ασύρτικο 2008 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Λευκός Ασημένιο Ελλάδα108 Αρκτούρος 2006 Ηπειρωτικός Τ.Ο. Συνεταιριστική Οινοποιία Ηπείρου Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα109 Commandaria Saint Barnabas 2004 Κουμανδαρία Ο.Ε.Ο.Π. ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος110 Μετέωρο 2008 Τ.Ο. Μετεώρων Τσίνας Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα111 Viognier 2007 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Λευκός Ασημένιο Ελλάδα112 Νεμέα 2005 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Μάρρας Οίνων & Ποτών ΑΒΕΕ Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα113 Τέχνη Αλυπίας 2008 Τ.Ο. Δράμας Ι. Παπαδόπουλος - Ι. Καλαϊτζίδης Ο.Ε. Ροζέ Ασημένιο Ελλάδα114 Όβηλος 2008 Τ.Ο. Παγγαίου Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα115 Sauvignon Blanc 2008 Τ.Ο. Κοιλάδας Αταλάντης Κτήματα Χατζημιχάλη Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

Αμπελοτόπι Κρυόβρυση116 Ηγεμών 2004 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Νέμειον Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα117 Νάουσα 2006 Νάουσα Ο.Π.Α.Π. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα118 Μοσχάτος 2008 Τ.Ο. Πάφος ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ Λευκός Ασημένιο Κύπρος119 Δρυόπη Reserve 2006 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Τσέλεπος Οινοποιητική Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα120 Μικρός Βοριάς - Riesling 2008 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Οινοφόρος Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα121 Σύνορο 2006 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Σκούρας Ο.Α.Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα122 Vinsanto 2004 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. - Vinsanto Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

Οίνος Φυσικώς Γλυκύς123 Θηβαϊκή Γη 2008 Θηβαϊκός Τ.Ο. Θηβαϊκή Γη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα124 Makkas White 2007 Τ.Ο. Πάφος Makkas Winery Ltd Λευκός Ασημένιο Κύπρος125 Pathos Dry 2005 Αιγαιοπελαγίτικος Τ.Ο. ΚΑΙΡ Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα126 Νάουσα Αβέρωφ 2005 Νάουσα Ο.Π.Α.Π. Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα127 Château Porto Carras 2004 Πλαγιές Μελίτωνα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Πόρτο Καρράς Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα128 Άπειρος Χώρα 2008 Ηπειρωτικός Τ.Ο. Κτήμα Γκλίναβος Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα129 Shiraz 2006 Τ.Ο. Λεμεσός D. Yiaskouris Winery LTD Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος130 Lagara Ktima Vourvoukeli 2008 Τ.Ο. Αβδήρων Ν. & Φ. Βουρβουκέλη & Υιοί Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα131 Λευκάδιος 2008 Τ.Ο. Λευκάδας Vertzamo Λευκός Ασημένιο Ελλάδα132 Grande Cuvée 2007 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Σκούρας Ο.Α.Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα133 Enotria 2008 Κρητικός Τ.Ο. Δουλουφάκης Νίκος Λευκός Ασημένιο Ελλάδα134 Σεμέλη 2008 Κορινθιακός Τ.Ο. Σεμέλη Α.Ε. Ροζέ Ασημένιο Ελλάδα135 Χάδι 2008 Τ.Ο. Κισσάμου Αφοί Λουπάκη Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα136 Reserve Νεμέα 2005 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Αγροτικός Οινοποιητικός Συν/σμός Νεμέας Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα137 Άγιος Ονούφριος 2007 Τ.Ο. Πάφος K. & Κ. Vassilikon Winery Limited Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος138 Συλλογή 2007 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Γ. & Σ. Λαφαζάνης Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα139 Τέχνη Αλυπίας 2008 Τ.Ο. Δράμας Ι. Παπαδόπουλος - Ι. Καλαϊτζίδης Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα140 Περσεφόνη Ημίξηρος 2008 Τ.Ο. Πάφος Kolios Winery Ltd Λευκός Ασημένιο Κύπρος141 Βασιλεία 2006 Τ.Ο. Λεμεσός Οινοποιείο Ομόδους Ζήνων ΛΤΔ Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος142 Έπαθλον Γης Σαββατιανό 2008 Τ.Ο. Μαρκόπουλου Οινοποιία Αλλαγιάννη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα143 Syrah Εύχαρις 2006 Τ.Ο. Γερανείων Κτήμα Εύχαρις Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα144 Noema 2007 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Κτήμα Παλυβού Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα145 Evangelo 2005 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα146 Κτήμα Τσέλεπου Αυλοτόπι 2005 Τ.Ο. Τεγέας Τσέλεπος Οινοποιητική Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα147 Αειφόρος Λιαστός 2008 Τ.Ο. Σιάτιστας Ιωάννης Τιούκαλιας και Σία - Σιάτιστα Αειφόρος Ασημένιο Ελλάδα148 Ηλιάτορας Chardonnay 2007 Τ.Ο. Στερεάς Ελλάδας Απόστολος Λύκος Λευκός Ασημένιο Ελλάδα149 Κτήμα Χρυσοχόου 2005 Νάουσα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Χρυσοχόου Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα150 Μαλαγουζιά 2008 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Σ. Δ. Παναγιωτόπουλος Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα151 Κοκαρέλλα 2008 Τ.Ο. Μαγνησίας Κτήμα Τιμπλαλέξη Λευκός Ασημένιο Ελλάδα152 Klima Klima Cabernet Sauvignon 2006 Τ.Ο. Χαλκιδικής Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα

Organic

153 Arinarnoa le Fantastique 2007 Vin de Pays de la Haute Vallee de l'Aude Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο ΕλλάδαDomaine de Mayrac

154 Συλλογή 2008 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Λαφαζάνης Ο.Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα155 Τετράμυθος Cabernet Sauvignon 2006 Τ.Ο. Πλαγιές Αιγιαλείας Τετράμυθος Ε.Π.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα156 Στροφιλιά 2006 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα157 Cabernet - Merlot 2006 Τ.Ο. Θεσσαλονίκης Οινοποιία Αρβανιτίδη Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα158 Λαλούδι 2006 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Γ. Τσιμπίδης & Σία Οινοποιητική Μονεμβασιάς Ο.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα159 M Malagousia 2008 Τ.Ο. Στερεάς Ελλάδας Κτήμα Αβαντίς Ε.Π.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα160 Ναουσαία 2006 Νάουσα Ο.Π.Α.Π. Φουντής Νικόλαος Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα161 Αβαντίς 2008 Τ.Ο. Στερεάς Ελλάδας Κτήμα Αβαντίς Ε.Π.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα162 Ηγεμών 2005 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Νέμειον Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα163 Κτήμα Γαίας 2006 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Γαία Οινοποιητική ΑΒΕΕ Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα164 Ήδυσμα Δρυός Chardonnay 2007 Τ.Ο. Δράμας Ι. Παπαδόπουλος - Ι. Καλαϊτζίδης Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα165 Πετράδια 2007 Τ.Ο. Παγγαίου Οινοποιία Συμεωνίδη Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα166 Μοσχάτο Σπίνας 2008 Κρητικός Τ.Ο. Αφοί Στραταριδάκη ΟΕ Λευκός Ασημένιο Ελλάδα167 Lac des Roches 2008 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα168 Κτήμα Μιχαηλίδη Μελάχρω 2006 Τ.Ο. Δράμας Ιορδάνης Σ. Μιχαηλίδης Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα169 Κορινθιακός Ροδίτης 2008 Κορινθιακός Τ.Ο. Μάρρας Οίνων & Ποτών ΑΒΕΕ Λευκός Ασημένιο Ελλάδα170 Thema 2006 Τ.Ο. Δράμας Κτήμα Παυλίδη Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα171 Κτήμα Βογιατζή Ξινόμαυρο 2007 Τ.Ο. Βελβεντού Οινοποιία Βογιατζή ΕΠΕ Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα172 Villaré 2008 Ρόδος Ο.Π.Α.Π. Οινοθήκη Emery Λευκός Ασημένιο Ελλάδα173 Πλυτό 2008 Ηρακλειώτικος Τ.Ο. Εμ. Μιχαλάκης ΑΒΕΓΤΚΕ Λευκός Ασημένιο Ελλάδα174 Γαία S 2007 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Γαία Οινοποιητική ΑΒΕΕ Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα175 Shiraz 2007 Τ.Ο. Λευκωσίας Οινοποιείο Χατζιαντωνά Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος176 Μαλαγουζιά 2008 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Λευκός Ασημένιο Ελλάδα177 Ηλίου Χώρα 2008 Ρόδος Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙΡ Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα178 Φλογερό Αβέρωφ 2005 Τ.Ο. Ιωαννίνων Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα179 Φανταξομέτοχο 2008 Ηρακλειώτικος Τ.Ο. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα180 Πολίχνης Οίνος 2008 Τ.Ο. Καρδίτσας Οινοποιείο Καραμήτρου Λευκός Ασημένιο Ελλάδα181 Château Semeli 2005 Αττικός Τ.Ο. Σεμέλη Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα182 Κόκκινο σε Μαύρο 2008 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Μητραβέλα Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα183 Κόκκινη Πέτρα 2007 Τ.Ο. Καστοριάς Κτήμα Στεργίου Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα184 Σελλάδια 2008 Αιγαιοπελαγίτικος Τ.Ο. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα185 Πετρίτης 2007 Τ.Ο. Λεμεσός Βασιλικό Οινοποιείο Κυπερούντας Λευκός Ασημένιο Κύπρος186 Κτήμα Τσέλεπου Μελισσόπετρα 2008 Τ.Ο. Αρκαδίας Τσέλεπος Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα187 Κτήμα Νέμειον 2005 Νεμέα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Νέμειον Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα188 Assyrtiko 2008 Τ.Ο. Δράμας Κτήμα Παυλίδη Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα189 Μελισσάνθη 2008 Πλαγιές Μελίτωνα Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Πόρτο Καρράς Λευκός Ασημένιο Ελλάδα190 Κτήμα Γεροβασιλείου 2007 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα191 Πάριος Οίνος Μωραΐτη 2008 Πάρος Ο.Π.Α.Π. Ε.Θ. Μωραΐτης Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα192 Ήλιδα 2008 Τ.Ο. Αρκαδίας Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα193 750 2005 D.O. Madrid Bodegas Nueva Valverde S.A. Ερυθρός Ασημένιο Ισπανία194 Κτήμα Βιβλία Χώρα 2005 Τ.Ο. Παγγαίου Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα195 Silva Cabernet Sauvignon Merlot 2007 Κρητικός Τ.Ο. Ειρήνη Ι. Δασκαλάκη Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα196 Αντάμα 2008 Ηρακλειώτικος Τ.Ο. Mediterra Winery - Κρέτα Ολυμπιάς Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα197 Pittacum 2006 D.O. Bierzo Vinedos Y Bodegas Pittacum, S.L. Ερυθρός Ασημένιο Ισπανία198 Lygas 2008 Τ.Ο. Φλώρινας Βελιάνης Κων/νος Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα199 Νάουσα 2005 Νάουσα Ο.Π.Α.Π. Α.Α.Ο.Σ. Βαένι Νάουσα Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα200 Ιλαρός 2008 Τ.Ο. Γερανείων Κτήμα Εύχαρις Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα201 Syrah 2007 Τ.Ο. Πάφος Makkas Winery Ltd Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος202 Maestro Dry 2008 Αιγαιοπελαγίτικος Τ.Ο. ΚΑΪΡ Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα203 Ασύρτικο 2008 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Κτήμα Ι. & Μ. Αργυρός Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα204 Καπνίας Αμπελοτόπι Ζυγός 2005 Τ.Ο. Κοιλάδας Αταλάντης Κτήματα Χατζημιχάλη Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα205 Κάβα Δρυός 2007 Τ.Ο. Κοιλάδας Αταλάντης Κτήματα Χατζημιχάλη Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα206 Dum Vinum Sperum 2006 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Σκούρας Ο.Α.Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα207 Κτήμα ΚΕΟ 2008 Τ.Ο. Λεμεσός KEO Public Company Ltd Λευκός Ασημένιο Κύπρος208 4 Ποικιλίες 2008 Λακωνικός Τ.Ο. Ιωάννης Θ. Βατίστας Λευκός Ασημένιο Ελλάδα209 Chardonnay 2007 Τ.Ο. Κρανιάς Κτήμα Κατσαρού Λευκός Ασημένιο Ελλάδα210 Μαλαγουζιά Μάτσα 2008 Παλληνιώτικος Τ.Ο. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα211 Casa Antonete Rosado 2008 D.O. La Mancha S. Coop. del Campo "La Union AB" Ροζέ Ασημένιο Ισπανία212 4 Εποχές 2008 Τ.Ο. Αρκαδίας Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα213 Κτήμα Γεροβασιλείου 2006 Τ.Ο. Επανομής Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα214 Λαλούδι 2007 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Γ. Τσιμπίδης & Σία Οινοποιητική Μονεμβασιάς Ο.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα215 Aristocracy 2008 Κορινθιακός Τ.Ο. Α. & Γ. Παπαϊωάννου Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα216 Cabernet Sauvignon 2006 Τ.Ο. Λεμεσός Άης Αμπέλης Λτδ Ερυθρός Ασημένιο Κύπρος217 San Gerassimo 2008 Ρομπόλα Κεφαλληνίας Ο.Π.Α.Π. Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Λευκός Ασημένιο Ελλάδα

Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας218 Τέσσερις Λίμνες 2008 Τ.Ο. Φλώρινας Κυρ Γιάννη Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα219 Island Vines 2008 Τ.Ο. Πάφος ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ Λευκός Ασημένιο Κύπρος220 Κτήμα Χαρλαύτη Chardonnay 2007 Τ.Ο. Πλαγιών Πεντελικού Χαρλαύτης ΕΠΕ Λευκός Ασημένιο Ελλάδα221 Ianos Cava 2004 Πελοποννησιακός Τ.Ο. Οινοφόρος Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα222 Rizling Rynsky - Neskory Zber 2008 Acostne Vino - Neskory Zber Vino Matysak s.r.o. Λευκός Ασημένιο Σλοβακία223 Καλλίστη Reserve 2007 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα224 Άπειρος Χώρα 2006 Ηπειρωτικός Τ.Ο. Κτήμα Γκλίναβος Α.Ε. Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα225 Sauvignon Blanc 2008 Κρητικός Τ.Ο. Δουλουφάκης Νίκος Λευκός Ασημένιο Ελλάδα226 Όλβιος Ασύρτικο 2008 Τ.Ο. Χαλκιδικής Γκέντσος Κ. - Χατζηγιοβανάκης Π. Ο.Ε. - Άμπελου Χώρα Λευκός Ασημένιο Ελλάδα227 Αθήρι Ρόδου 2008 Ρόδος Ο.Π.Α.Π. ΚΑΪΡ Α.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα228 Νυχτέρι Σαντορίνη 2008 Σαντορίνη Ο.Π.Α.Π. Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων Λευκός Ασημένιο Ελλάδα229 Αθήρι Βουνοπλαγιάς 2008 Ρόδος Ο.Π.Α.Π. Οινοθήκη Emery Λευκός Ασημένιο Ελλάδα230 Πρόφαση 2008 Κρητικός Τ.Ο. Μηνάς Ταμιωλάκης & Σία Ο.Ε. Λευκός Ασημένιο Ελλάδα231 Κτήμα Βογιατζή 2008 Τ.Ο. Βελβεντού Οινοποιία Βογιατζή ΕΠΕ Λευκός Ασημένιο Ελλάδα232 Sauvignon - Neskory Zber 2008 Acostne Vino - Neskory Zber Vino Matysak s.r.o. Λευκός Ασημένιο Σλοβακία233 Syrah 2004 Τ.Ο. Σιθωνίας Κτήμα Πόρτο Καρράς Ερυθρός Ασημένιο Ελλάδα

AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ