Οι ναυτικοί στην...

Click here to load reader

 • date post

  18-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Οι ναυτικοί στην...

 • ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright © 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4, Fax: 210 4179251 e-mail: [email protected] http://www.pepen.gr ISBN 978 – 960 – 87553 – 1 – 4 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, αποθήκευση σε αρχείο πληροφοριών ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο) χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

 • Οι ναυτικοί στην Ευρώπη Πραγματικότητα και προοπτικές

 • Περιεχόμενα Εισαγωγή _____________________________________________________________5 Μεθοδολογία__________________________________________________________ 7 Ανάλυση βιβλιογραφίας __________________________________________________9

  Ευρωπαϊκή ιθαγένεια ___________________________________________________ 9 Ενεργή Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια _____________________________________________11 Οι Ναυτικοί στην Ευρώπη: Ενεργή Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ο Ναυτιλιακός Τομέας _______ 14 Ευρωπαϊκή Ενεργή Ιθαγένεια και ο ρόλος της στον ναυτιλιακό τομέα _________________ 15 Διαπολιτισμικός διάλογος _______________________________________________ 16 Ευκαιρίες απασχόλησης και απειλές στο ναυτιλιακό τομέα ________________________ 17 Ίσες ευκαιρίες αναφορικά με το φύλο στο ναυτιλιακό τομέα _______________________ 19

  Αποτελέσματα focus groups _____________________________________________ 21 Ομαδική συνέντευξη 1 – Πειραιάς, Ελλάδα ___________________________________ 21

  Ευρωπαίοι ενεργοί πολίτες και η πραγματικότητα στον τομέα της ναυτιλίας _________ 21 Διαπολιτισμικός διάλογος στα πλαίσια της Ευρώπης __________________________ 22 Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας _____________________ 24 Ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της ναυτιλίας __________________________ 27

  Ομαδική συνέντευξη 2 – Λεμεσός, Κύπρος _________________________________________ 28 Ευρωπαίοι ενεργοί πολίτες και η πραγματικότητα στον τομέα της ναυτιλίας _________ 28 Διαπολιτισμικός διάλογος στα πλαίσια της Ευρώπης __________________________ 29 Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας _____________________ 31 Ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της ναυτιλίας __________________________ 34

  Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας _____________________ 35 Ενεργή συμμετοχή των ναυτικών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα _____________________ 55 Διαπολιτισμικός διάλογος _______________________________________________ 65 Ίσες ευκαιρίες _______________________________________________________ 77 Συμπεράσματα _______________________________________________________ 91

  Εμπόδια στην ενεργή συμμετοχή των ναυτικών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα ______________ 96 Στρατηγικές προτεραιότητες για την προαγωγή της ενεργής συμμετοχής των ναυτικών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα ___________________________________________________98

  Βιβλιογραφία ________________________________________________________101

 • 5

  Εισαγωγή Το πρόγραμμα Seafarers in Europe - Action towards Equality (SEA) εντάσσεται στο Europe for Citizens 2007-2013, που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα, της αλληλοκατανόησης ανάμεσα στις διάφορες Ευρωπαϊκές εθνικότητες, καθώς και τη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το SEA επιθυμεί να αναλύσει και να διερευνήσει τον τρόπο αλλά και το επίπεδο εφαρμογής αυτών των ζητημάτων στον ιδιαιτέρως σημαντικό τομέα της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και οργανώθηκαν 2 ομαδικές συνεντεύξεις (focus groups) στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τη συμμετοχή οργανώσεων του τομέα της ναυτιλίας και ναυτεργατών. Επίσης, υλοποιήθηκε σειρά ατομικών συνεντεύξεων και ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων. Τα θέματα, που διερευνήθηκαν ήταν τα εξής:

  • Ενεργή συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Ποια είναι τα εμπόδια, που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί, ώστε να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες; Δεδομένου ότι περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα στη θάλασσα, μακριά από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, είναι φυσικό να υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια στην ενεργή συμμετοχή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα να επιλυθούν;

  • Διαπολιτισμικός διάλογος. Πώς αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί το πολυεθνικό περιβάλλον της

  εργασίας τους; Πώς μπορεί το παράδειγμα της επιτυχούς διαπολιτισμικής συνύπαρξης στα καράβια να βοηθήσει στη δημιουργία μιας κοινής Ευρωπαϊκής κουλτούρας και ταυτότητας;

  • Εργασιακές ευκαιρίες και απειλές στον τομέα της ναυτιλίας. Πώς συμβάλλουν οι Ευρωπαϊκές

  πολιτικές στη δημιουργία ενός ασφαλούς, δίκαιου και διασφαλισμένου μέλλοντος της εργασίας στον τομέα της ναυτιλίας; Ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης αυτών των πολιτικών και ποιο το επίπεδο της υλοποίησής τους;

 • 6

  • Ίσες ευκαιρίες. Γιατί η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων δεν έχει εφαρμοστεί στον τομέα της ναυτιλίας; Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα και ποιες είναι οι αντιλήψεις των ναυτικών;

  Η σελίδα του SEA στο διαδίκτυο βρίσκεται στη διεύθυνση www.seaproject.eu.

 • 7

  Μεθοδολογία Η μεθοδολογία βασίστηκε σε ανάλυση βιβλιογραφίας και ποιοτική έρευνα βασισμένη σε ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι συνεντεύξεις δομήθηκαν με βάση την ανάλυση βιβλιογραφίας και περιέλαβαν 4 θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα περιλάμβανε επιμέρους ερωτήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσω πιλοτικής μελέτης. Οι ενότητες και ερωτήσεις της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Ευρωπαίοι ενεργοί πολίτες και η πραγματικότητα στον τομέα της ναυτιλίας: Η Ευρωπαϊκή υπηκοότητα ουσιαστικά συνεπάγεται την άσκηση εξουσίας και προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

  o Εσείς, ως ναυτι