Βασικά του Excel

of 46 /46
Βασικά του Microsoft Excel Γεωργία Χατζηθεοδούλου [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Βασικά του Excel

Page 1: Βασικά του Excel

Βασικά του Microsoft ExcelΓεωργία Χατζηθεοδούλου

[email protected]

Page 2: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Το Microsoft Excel είναι μια εφαρμογή υπολογιστικών

φύλλων που αναπτύχθηκε από τη Microsoft για τα Microsoft Windows και Mac OS.

Page 3: Βασικά του Excel

Microsoft Excel συναρτήσεις γραφικές παραστάσεις

μικροεντολές ταξινόμηση

πίνακες υπολογισμούς

Excel

Page 4: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Το κάθε “κουτάκι” λέγεται κελί

γραμμή κελί

στήληΆρα είμαστε στο κελί Β2. (Πρώτα γράφουμε τη στήλη και μετά τη γραμμή. )

Page 5: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Το ύψος γραμμής και το πλάτος της στήλης είναι

προκαθορισμένα και δεν αλλάζουν αυτόματα. Έτσι για να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα:

● 1ος τρόπος:○ Βάζουμε το ποντίκι μας ανάμεσαστη γραμμή των δύο στηλών, και όταν εμφανιστεί ένας σταυρός με δύο βέλη, επιλέγουμε αριστερό κλικ.

*Το ίδιο ισχυεί και για τις γραμμές.

Page 6: Βασικά του Excel

Microsoft Excel2ος τρόπος: Επιλέγουμε όλες τις γραμμές, επιλέγουμε από το μενού εργαλειών το format->Row->Height-> γράφουμε το ύψος που επιθυμούμε

*Το ίδιο ισχύει και για τις στήλες.

Page 7: Βασικά του Excel

Microsoft Excel

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΙΩΝ

Page 8: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΜορφοποίηση κελιών: Το Microsoft Excel μας επιτρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που εμφανίζονται τα δεδομένα στα κελιά. Επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να μορφοποιήσουμε, επιλέγουμε δεξί κλικ->Μορφοποίηση κελιών. Επιλέγουμε όποια καρτέλα χρειαζόμαστε για τη μορφοποίηση μας.

Page 9: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Εισαγωγή πλέματος και πλαισίου:

Page 10: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Αναδίπλωση σελίδας

Page 11: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Συγχώνευση κελιών: Όταν πραγματοποιείται

συγχώνευση κελιών, τα κελιά μετατρέπονται σε ένα μεγάλο κελί.

Page 12: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Μορφοποίηση τίτλων:

έντονα κέντρο

Page 13: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Μορφοποίηση κελιών ->Αριθμός -> ΗμερομηνίαΜπορούμε να επιλέξουμε τη μορφή της ημερομηνίας που επιθυμούμε. Επίσης, από εκεί μπορούμε να μορφοποιήσουμε τους αριθμούς, π.χ. με πόσα δεκαδικά ψηφία θέλουμε να εμφανίζονται, αν μιλάμε για ποσοστά (%), για νόμισμα ($), κλπ.

Page 14: Βασικά του Excel

Microsoft Excel

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Page 15: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Γραφικές παραστάσεις: Επιλέγουμε τα δεδομένα μας

πατάμε το κουμπί γραφικές, τον τύπο γραφικής

έπειτα το κουμπί συνέχεια.

Page 16: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● ->Συνέχεια

Page 17: Βασικά του Excel

Microsoft Excel-> Συνέχεια

επιλέγουμε τη θέση του υπομνήματος

τίτλος γραφικήςτίτλος για τον άξονα xτίτλος για τον άξονα y

Page 18: Βασικά του Excel

Microsoft Excel->Τέλος

διαλέγουμε το φύλλο εργασίας που θέλουμε τη γραφική

Page 19: Βασικά του Excel

Microsoft Excel

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Page 20: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυναρτήσεις: Προκαθορισμένοι τύποι που εκτελούν υπολογισμούς με μια συγκεκριμένη δομή. Για να εκτελεστεί μια συνάρτηση πρέπει να επιλέξουμε τη συνάρτηση και τα δεδομένα. Υπάρχουν πολλοί τύποι συναρτήσεων, π.χ. συναρτήσεις κειμένου, συναρτήσεις πληροφορίας, οικονομικές συναρτήσεις, μαθηματικές συναρτήσεις, κ.α.

Page 21: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση SUM: Προσθέτει τους αριθμούς που ορίζουμε ως όρισμα. Κάθε όρισμα μπορεί να είναι ένας πίνακας, μια περιοχή, μια αναφορά κελιών, μια σταθερά ή το αποτέλεσμα μιας άλλης συνάρτησης.Σύνταξη:

● αριθμός 1: (υποχρεωτικό) το όρισμα που θέλουμε να προσθέσουμε

● αριθμός 2: (προαιρετικό) όρισμα που θέλουμε να προσθέσουμε

Page 22: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΠαράδειγμα:

περιοχήαθροίσματος

Page 23: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση Min και Max:Η συνάρτηση Min επιστρέφει το μικρότερο αριθμό μέσα σε ένα σύνολο τιμών. Η συνάρτηση Max επιστρέφει το μεγαλύτερο αριθμό μέσα σε ένα σύνολο τιμών. Σύνταξη: Αριθμός1, αριθμός2, αριθμός3, κλπ

Page 24: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΠαράδειγμα:

Page 25: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση Count: Μετρά το πλήθος των κελιών που περιέχουν αριθμούς. Σύνταξη: Αριθμός1, αριθμός2, αριθμός3, κλπ Παράδειγμα:

Page 26: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση Int: Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς στον πλησιέστερο, προς τα κάτω ακέραιο. Σύνταξη: Ο αριθμός που θέλουμε να στρογγυλοποιήσουμε *Οι ακέραιοι αριθμοί δηλώνονται με τελεία και όχι με υποδιαστολή

Page 27: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση Round: Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό με τον αριθμό ψηφίων που επιθυμούμε. Σύνταξη:

● Το κελί με τον αριθμό που θέλουμε να στρογγυλοποιήσουμε

● Ο αριθμός των ψηφίων στα οποία θέλουμε να στρογγυλοποιήσουμε το όρισμα του αριθμού.

Page 28: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΠαράδειγμα:

Page 29: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση Average: Αποδίδει το μέσο όρο των ορισμάτων.Σύνταξη: Η περιοχή για την οποία θέλουμε το μέσο όρο. Παράδειγμα:

Page 30: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση DΑΤΕ: Επιστρέφει τον διαδοχικό σειριακό αριθμό που αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Για παράδειγμα ο τύπος =DATE(2008,7,8) επιστρέφει το σειριακό αριθμό, 39637

Page 31: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση COLUMN: ● Επιστρέφει τον αριθμό της στήλης ενός κελιού. ● Παράδειγμα:

=COLUMN(E5)=5, επειδή η στήλη Ε είναι η 5η στήλη

Page 32: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση LEFT: ● Αποδίδει τους πρώτους χαρακτήρες μιας

σειμβολοσειράς κειμένου που βρίσκεται σε ένα κελί, με βάση τον αριθμό χαρακτήρων που θα του δώσουμε.

● Παράδειγμα:

=LEFT(A1,4)=LEFT(A2,6)

Page 33: Βασικά του Excel

Microsoft ExcelΣυνάρτηση RΙGHT: ● Αποδίδει τους τελευταίους χαρακτήρες μιας

σειμβολοσειράς κειμένου, με βάση τον αριθμό χαρακτήρων που έχουμε καθορίσει.

● Παράδειγμα:

=RIGHT(A1,4)

Page 34: Βασικά του Excel

Microsoft Excel

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ/ΦΙΛΤΡΑ

Page 35: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Ταξινόμηση: Για να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας

πρέπει πρώτα να τα επιλέξουμε ->μενού εργαλείων-> Δεδομένα-> Ταξινόμηση.

Διαλέγουμε με ποιο κριτήριο να ταξινομηθούν και με τη σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα)Μπορούμε να διαλέξουμε και δεύτερη ταξινόμηση

Page 36: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Αποτέλεσμα:

Page 37: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Φίλτρα: Με το φιλτράρισμα δεδομένων μπορούμε να

βρούμε τις πληροφορίες που θέλουμε πιο γρήγορα. Μπορούμε να φιλτράρουμε περισσότερες από μια στήλες.

Page 38: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Επιλογή αυτόματου φίλτρου:

Page 39: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Παράδειγμα: Επιλογή παρασκεύασματος:

“ΦΡΑΟΥΛΑ” της εταιρείας “AFRUIT”

Page 40: Βασικά του Excel

Microsoft Excel

ΚΕΦΑΛΙΔΑ/ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Page 41: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Υπόμνημα/Κεφαλίδα: ->Προβολή-> Κεφαλίδα και

Υπόμνημα.

κεφαλίδα υπόμνημα

Page 42: Βασικά του Excel

Microsoft Excel αριθμός σελίδας ημερομηνία ώρα

Page 43: Βασικά του Excel

Microsoft Excel

EXTRAS

Page 44: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Freezing/Σταθεροποίηση

○ Αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τη στήλη A και B, επιλέγουμε τη στήλη C, και από το μενού εργαλείων-> Παράθυρο-> Σταθεροποίηση.

● Γραμμή εργαλείων○ ->Προβολή->μενού εργαλείων Και επιλέγουμε ποια

εργαλεία θέλουμε να βρίσκονται στο μενού.

Page 45: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Προεσκόπιση εκτύπωσης: ->Αρχείο-> Προεσκόπιση

εκτύπωσης. Στην καρτέλα “Διαμόρφωση” μπορούμε να επιλέγουμε αν θέλουμε το έγγραφο μας να τυπωθεί οριζοντίως ή καθέτως. Στην καρτέλα “Φύλο” μπορούμε να επιλέξουμε τη διάταξη σελίδας που επιθυμούμε. Καλό θα ήταν στις σελίδες μας να έχουμε στο υπόμνημα τον αριθμό σελίδας, για να είναι πιο εύκολο για ε΄μας αργότερα.

Page 46: Βασικά του Excel

Microsoft Excel● Αποστολή μέσω e-mail: Αρχείο-> Αποστολή μέσω->

συμπληρώνετε τα στοιχεία του του παραλήπτη.