ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS - HCMC

of 395/395
Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.| Έγγραφο του άρθρου 4 Ν. 3401/2005 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την εισαγωγή 1.523.163.087 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (η «Τράπεζα») ονομαστικής αξίας €0,23 η κάθε μία («Νέες Μετοχές») στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.», σύμφωνα με τις αποφάσεις: α) της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» στις 05.04.2019 και β) της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» στις 05.04.2019 Το παρόν Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3401/2005 και περιέχει όλες τις πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του την 17.05.2019, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 17 η ΜΑΪΟΥ 2019
 • date post

  15-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS - HCMC

eurobankΤρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
Για την εισαγωγ 1.523.163.087 νων, κοινν, υλων, ονομαστικν μετ ψφου μετοχν της «Τρπεζα
Eurobank Ergasias A.E.» (η «Τρπεζα») ονομαστικς αξας €0,23 η κθε μα («Νες Μετοχς») στην Κρια
Κατηγορα της Αγορς Αξιν του Χρηματιστηρου Αθηνν που εκδθηκαν λγω της αξησης του μετοχικο
κεφαλαου της Τρπεζας για τη συγχνευση με απορρφηση της εταιρεας «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.»,
σμφωνα με τις αποφσεις:
α) της κτακτης Γενικς Συνλευσης των μετχων της «Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.» στις 05.04.2019 και
β) της κτακτης Γενικς Συνλευσης των μετχων της «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» στις 05.04.2019
Το παρν γγραφο χει συνταχθε σμφωνα με το ρθρο 4 του Ν. 3401/2005 και περιχει λες τις
πληροφορες ισοδναμες με εκενες του Ενημερωτικο Δελτου, πως ορζονται στον Κανονισμ (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπς των Ευρωπακν Κοινοττων.
Το Διοικητικ Συμβολιο της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς, κατ τη συνεδρασ του την 17.05.2019,
ενημερθηκε για το περιεχμενο του παρντος Εγγρφου.
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 17η ΜΑΟΥ 2019
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 2
ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΕΝΗ
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κνδυνοι που συνδονται με την οικονομικ κατσταση στην Ελλδα ____________________________ 27
Κνδυνοι που σχετζονται με τη μεταβληττητα στις παγκσμιες χρηματοοικονομικς αγορς ________ 40
Κνδυνοι που σχετζονται με την επιχειρηματικ δραστηριτητα του Ομλου ______________________ 42
3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ______________________________________________________ 57
3.1 Υπεθυνα πρσωπα ________________________________________________________________ 57
3.2 Τακτικς λεγχος ___________________________________________________________________ 58 3.2.1 Τρπεζα Eurobank Ergasias ___________________________________________________________________ 58 3.2.2. Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. _________________________________________________________________ 74
3.3 Φορολογικς λεγχος _______________________________________________________________ 85 3.3.1 Τρπεζα Eurobank Ergasias ___________________________________________________________________ 85 3.3.2 Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. __________________________________________________________________ 88
3.4 Επιλεγμνες χρηματοοικονομικς πληροφορες _________________________________________ 89
3.5 Πληροφορες για την Τρπεζα _______________________________________________________ 100 3.5.1 Ιστορικ και Ανπτυξη της Τρπεζας __________________________________________________________ 100 3.5.2 Σημαντικ γεγοντα ________________________________________________________________________ 102
3.6 Επενδσεις _______________________________________________________________________ 105 3.6.1 Επενδσεις σε ενσματα και υλα πγια περιουσιακ στοιχεα για τις χρσεις 2017 και 2018 ___________ 105 3.6.2 Επενδσεις σε Συμμετοχς για τις χρσεις 2017 και 2018 __________________________________________ 106 3.6.3 Τρχουσες Επενδσεις ______________________________________________________________________ 106 3.6.4 Σκοπομενες Επενδσεις για τις οποες η Τρπεζα χει αναλβει ισχυρς δεσμεσεις __________________ 106
3.7 Επισκπηση της επιχειρηματικς δραστηριτητας ______________________________________ 107 3.7.1 Εισαγωγ ________________________________________________________________________________ 107 3.7.2 Τραπεζικς δραστηριτητες __________________________________________________________________ 107
3.7.2.1 Λιανικ Τραπεζικ (Retail Banking) ____________________________________________________ 107 3.7.2.2 Κανλια Διανομς __________________________________________________________________ 111 3.7.2.3 Τραπεζικ Επιχειρσεων & Επενδυτικ Τραπεζικ Ομλου (Group Corporate & Investment Banking) 113 3.7.2.4 Global Markets & Wealth Management _________________________________________________ 117 3.7.2.5 Εργασες στο εξωτερικ _____________________________________________________________ 119 3.7.2.6 λλες δραστηριτητες ______________________________________________________________ 121
3.8 Κατανομ Εσδων _________________________________________________________________ 124
3.9 Οργανωτικ Διρθρωση ____________________________________________________________ 127 3.9.1 Οι συμμετοχς της Eurobank _________________________________________________________________ 127
3.10 Ακνητα, Εγκαταστσεις και Εξοπλισμς _______________________________________________ 136
3.11 Ευρεσιτεχνες και σματα ___________________________________________________________ 137
3.12 Κεφλαια ________________________________________________________________________ 138 3.12.1 Πηγς Κεφαλαων _________________________________________________________________________ 138 3.12.2 Ταμειακς Ρος ___________________________________________________________________________ 141 3.12.3 Περιορισμο στη Χρση Κεφαλαων __________________________________________________________ 142 3.12.4 Διαχεριση Κινδνων ______________________________________________________________________ 142 3.12.5 Κεφαλαιακ Επρκεια _____________________________________________________________________ 163 3.12.6 Πιστοληπτικ Διαβθμιση __________________________________________________________________ 166 3.12.7 Ενδεχμενες Υποχρεσεις και Δεσμεσεις ____________________________________________________ 167
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 4
3.13 Πληροφορες για τις τσεις __________________________________________________________ 170
3.14 Προβλψεις εκτιμσεις κερδν _____________________________________________________ 174
3.15 Διοικητικ, διαχειριστικ και εποπτικ ργανα και αντερα διοικητικ στελχη _____________ 175 3.15.1 Διοικητικ Συμβολιο _____________________________________________________________________ 175 3.15.2 Διοικητικ, διαχειριστικ, εποπτικ ργανα και αντερα διοικητικ στελχη ________________________ 181 3.15.3 Επιτροπς Διοικητικο Συμβουλου __________________________________________________________ 187 3.15.4 Ελεγκτικς Μονδες _______________________________________________________________________ 195 3.15.4.1 Εσωτερικς λεγχος _____________________________________________________________________ 195 3.15.4.2 Κανονιστικ Συμμρφωση ________________________________________________________________ 197 3.15.5 Δηλσεις μελν διοικητικν, διαχειριστικν και εποπτικν οργνων καθς και αντερων διοικητικν
στελεχν _____________________________________________________________________________________ 198
3.17 Τρπος λειτουργας του Διοικητικο Συμβουλου – Εταιρικ διακυβρνηση _________________ 207 3.17.1 Εισαγωγ _______________________________________________________________________________ 207 3.17.2 Κδικας Εταιρικς Διακυβρνησης της Τρπεζας – Πρακτικς _____________________________________ 207
3.18 Υπλληλοι ________________________________________________________________________ 209
3.21 Χρηματοοικονομικς πληροφορες για τα περιουσιακ στοιχεα και τις υποχρεσεις του Ομλου,
τη χρηματοοικονομικ του θση και τα αποτελσματ του ____________________________________ 219 3.21.1 Χρηματοοικονομικς πληροφορες Ετσιων Οικονομικν Καταστσεων χρσεων 2017 και 2018 ________ 219 3.21.2 Χρηματοοικονομικς πληροφορες Ενοποιημνων Αποτελεσμτων Χρσεων 2017 – 2018 ______________ 223 3.21.3 Χρηματοοικονομικς Πληροφορες Ενοποιημνων Ισολογισμν της 31.12.2017 και 31.12.2018 _________ 234 3.21.4 Χρηματοοικονομικς πληροφορες ενοποιημνων ταμειακν ρον χρσεων 2017 – 2018 ______________ 245 3.21.5 Χρηματοοικονομικς Πληροφορες για τις μεταβολς της Ενοποιημνης Καθαρς Θσης των οικονομικν
χρσεων 2017 και 2018 _________________________________________________________________________ 247 3.21.6 Επιλεγμνες Οικονομικς, Στατιστικς και λλες Πληροφορες ____________________________________ 248 3.21.7 Pro Forma Χρηματοοικονομικς Πληροφορες Χρσης 2018 ______________________________________ 255
3.22 Μερισματικ Πολιτικ ______________________________________________________________ 266
3.23 Δικαστικς και διαιτητικς διαδικασες ________________________________________________ 267
3.24 Σημαντικς αλλαγς στην οικονομικ θση της Τρπεζας και του Ομλου ___________________ 267
3.25 Πρσθετες πληροφορες ____________________________________________________________ 268 3.25.1 Μετοχικ Κεφλαιο _______________________________________________________________________ 268 3.25.2 Εξλιξη Μετοχικο Κεφαλαου ______________________________________________________________ 268 3.25.3 Καταστατικ _____________________________________________________________________________ 269 3.25.4 Θεσμικ πλασιο και εποπτεα των τραπεζν στην Ελλδα _______________________________________ 272
3.26 Σημαντικς Συμβσεις ______________________________________________________________ 325 3.26.1 Σημαντικς Συμβσεις _____________________________________________________________________ 325 3.26.2 Συμβσεις που εναι σημαντικς για την επιχειρηματικ δραστηριτητα του Ομλου.__________________ 325
3.27 Πληροφορες για τις Συμμετοχς _____________________________________________________ 325
3.28 Πληροφορες για την Grivalia Properties A.E.E.A.Π. (Απορροφμενη) ______________________ 326 3.28.1 Γενικς Πληροφορες ______________________________________________________________________ 326 3.28.2 Αντικεμενο Εργασιν _____________________________________________________________________ 326 3.28.3 Χαρτοφυλκιο Ακιντων ___________________________________________________________________ 327 3.28.4 Επενδσεις σε Ακνητα, Συμμετοχς και Κοινοπραξες ___________________________________________ 329 3.28.5 Μετοχικ Κεφλαιο – Κριοι Μτοχοι ________________________________________________________ 332 3.28.6 Διοικητικ Συμβολιο _____________________________________________________________________ 334 3.28.7 Χρηματοοικονομικς πληροφορες οικονομικν καταστσεων 2017 και 2018 ________________________ 334 3.28.8 Ισολογισμς Μετασχηματισμο _____________________________________________________________ 337
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 5
3.29 Πληροφορες απ τρτους, γνωμοδοτσεις εμπειρογνωμνων και δηλσεις συμφερντων ____ 337
3.30 γγραφα στη διθεση του επενδυτικο κοινο _________________________________________ 338
4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ _____________________________________________ 340
4.1 Δλωση για την επρκεια του κεφαλαου κνησης ______________________________________ 340
4.2 δια κεφλαια & χρηματοοικονομικ χρος ____________________________________________ 340
4.3 Συμφροντα των φυσικν & νομικν προσπων που συμμετχουν στην κδοση ____________ 342
4.4 Λγοι της Συγχνευσης _____________________________________________________________ 342 4.4.1 Οικονομικ και νομικ ποψη της Συγχνευσης _________________________________________________ 342
4.5 Οι ροι της Συγχνευσης ___________________________________________________________ 343 4.5.1 Γενικ ___________________________________________________________________________________ 343 4.5.1.1 Αποφσεις των αρμοδων οργνων της Eurobank ______________________________________________ 344 4.5.1.2 Αποφσεις των αρμοδων οργνων της Grivalia ________________________________________________ 346 4.5.2 Οι ροι της Συγχνευσης ____________________________________________________________________ 347 4.5.3 Ισολογισμς Μετασχηματισμο ______________________________________________________________ 351 4.5.4 Καθορισμς της σχσης ανταλλαγς των μετοχν ________________________________________________ 352 4.5.4.1 Γνωμοδτηση Deloitte ____________________________________________________________________ 352 4.5.4.2 Γνωμοδτηση Perella Weinberg Partners UK LLP _______________________________________________ 359 4.5.4.3 Γνωμοδτηση Deutsche Bank AG ____________________________________________________________ 364 4.5.4.4 Γνωμοδτηση ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. __________________________ 365 4.5.4.5 Γνωμοδτηση AXIA Ventures Group Limited ___________________________________________________ 374 4.5.4.6 Γνωμοδτηση MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ________________________________________________ 381 4.5.5 Σνοψη Αποτελεσμτων Γνωμοδοτσεων ______________________________________________________ 383 4.5.5.1 Σνοψη Γνωμοδτησης Deloitte_____________________________________________________________ 383 4.5.5.2 Σνοψη Γνωμοδτησης Perella Weinberg Partners UK LLP _______________________________________ 383 4.5.5.3 Σνοψη Γνωμοδτησης Deutsche Bank AG ____________________________________________________ 384 4.5.5.4 Σνοψη Γνωμοδτησης ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. __________________ 384 4.5.5.5 Σνοψη Γνωμοδτησης AXIA Ventures Group Limited ___________________________________________ 384 4.5.5.5 Σνοψη Γνωμοδτησης MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ________________________________________ 386 4.5.5.6 Συμπρασμα ____________________________________________________________________________ 386
4.6 Πληροφορες σχετικ με τις μετοχς της Τρπεζας ______________________________________ 386 4.6.1 Δικαιματα μετχων _______________________________________________________________________ 387 4.6.2 Φορολογα _______________________________________________________________________________ 390
4.7 Αναμενμενο χρονοδιγραμμα ______________________________________________________ 392
4.8 Δαπνες Συγχνευσης _____________________________________________________________ 394
4.9 Μεωση ποσοστο συμμετοχς (Dilution) ______________________________________________ 394
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 6
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κατωτρω παρατθενται γλωσσριο επιλεγμνων ρων και συντομογραφες που χρησιμοποιονται στο παρν
γγραφο με σκοπ την ομοιμορφη αποτπωση και παρουσα τους, την αποφυγ περιττν επαναλψεων και
αντιφσεων ως προς την ννοια αυτν των ρων και συντομογραφιν και τη διευκλυνση της οργνωσης της
λης του παρντος Εγγρφου. Επσης, κθε αναφορ σε νμο, καννα, κανονισμ, απφαση, οδηγα,
εγκκλιο, διοικητικ λλη πρξη, ανεξαρττως του τπου και της νομικς φσης τους, θα νοεται τι
περιλαμβνει και τις εκστοτε τροποποισεις τους ως ισχουν κατ την ημερομηνα του παρντος Εγγρφου,
εκτς εν λλως προσδιορζεται ρητ. Τλος, η χρση (i) του ενικο αριθμο θα θεωρεται τι περιλαμβνει
και τον πληθυντικ αριθμ και τανπαλιν, και (ii) ενς γνους θα θεωρεται τι περιλαμβνει και το λλο
γνος, εκτς εν λλως προκπτει ρητ απ τα συμφραζμενα.
ΑΕΠ: νοεται το ακαθριστο εγχριο προν.
Απορροφμενη Εταιρεα Απορροφμενη: νοεται η Grivalia, ως αυτ ορζεται ακολοθως.
Απορροφσα Εταιρεα Απορροφσα: νοεται η Τρπεζα, ως αυτ ορζεται ακολοθως.
Απφαση 42/2014: νοεται η Πρξη της Εκτελεστικς Επιτροπς της ΤτΕ 42/30.5.2014 με θμα «Πλασιο
εποπτικν υποχρεσεων για τη διαχεριση των ανοιγμτων σε καθυστρηση και των μη εξυπηρετομενων
ανοιγμτων», πως αυτ χει τροποποιηθε και ισχει.
ATM: νοονται οι μηχανς αυτματων συναλλαγν.
Βασικ δια Κεφλαια Tier 1 Capital: νοονται τα βασικ δια κεφλαια των πιστωτικν ιδρυμτων που
λειτουργον στην Ελλδα, πως ορζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630.
Βασιλεα III: νοονται οι τελικς προτσεις σχετικ με την αναμρφωση των κεφαλαιακν απαιτσεων και
των απαιτσεων ρευσττητας των τραπεζν που εκδθηκαν απ την Επιτροπ της Βασιλεας για την
Τραπεζικ Εποπτεα.
BRRD: νοεται η Οδηγα 2014/59/ΕΕ για τη θσπιση πλαισου για την ανκαμψη και την εξυγανση πιστωτικν
ιδρυμτων και επιχειρσεων επενδσεων, η οποα ενσωματθηκε με το Ν. 4335/2015.
Γενικ Διεθυνση Ανταγωνισμο DG Comp: νοεται η γενικ διεθυνση ανταγωνισμο της Ευρωπακς
Επιτροπς.
Γενικ Συνλευση Γ.Σ.: νοεται η γενικ συνλευση των κοινν Μετχων.
CRD IV: νοεται η Οδηγα 2013/36/ΕΕ σχετικ με την πρσβαση στη δραστηριτητα πιστωτικν ιδρυμτων και
την προληπτικ εποπτεα πιστωτικν ιδρυμτων και επιχειρσεων παροχς επενδυτικν υπηρεσιν, η οποα
ενσωματθηκε με το Ν. 4261/2014.
CRR: νοεται ο Κανονισμς 575/2013/ΕΕ σχετικ με τις απαιτσεις προληπτικς εποπτεας για πιστωτικ
ιδρματα και επιχειρσεις παροχς επενδυτικν υπηρεσιν.
Δετερο Πργραμμα Οικονομικς Προσαρμογς: νοεται το πργραμμα οικονομικν και δημοσιονομικν
πολιτικν για την Ελλδα, το οποο συμφωνθηκε μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας, της Ευρωπακς
Επιτροπς, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ τον Μρτιο του 2012 και διαδχθηκε το Πρτο Πργραμμα Οικονομικς
Προσαρμογς.
νοεται η διαδικασα εποπτικς εξτασης και αξιολγησης πιστωτικν ιδρυμτων εταιρειν παροχς
επενδυτικν υπηρεσιν, που προβλπεται στο ρθρο 107, παρ. 3 του CRR, κατ’ εφαρμογ του οποου
εκδθηκαν κατευθυντριες γραμμς απ την ΕΑΤ.
Διοικητικ Συμβολιο Δ.Σ.: νοεται το διοικητικ συμβολιο της Τρπεζας.
διοικητικ συμβολιο δ.σ.: νοεται το διοικητικ συμβολιο τερων, πλην της Τρπεζας, νομικν
προσπων.
ΔΛΠ: νοονται τα Διεθν Λογιστικ Πρτυπα.
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 7
ΔΝΤ: νοεται το Διεθνς Νομισματικ Ταμεο.
ΔΠΧΑ: νοονται τα Διεθν Πρτυπα Χρηματοοικονομικς Αναφορς.
ΔΤΚ: νοεται ο δεκτης τιμν καταναλωτ.
DGSD: νοεται η Οδηγα 2014/49/ΕΕ για τα συστματα εγγησης καταθσεων.
DTAs: νοονται οι αναβαλλμενες φορολογικς απαιτσεις πιστωτικν ιδρυμτων ναντι του Ελληνικο
Δημοσου επ προσωρινν διαφορν, σμφωνα με το ρθρο 27Α του ν. 4712/2013.
DTCs: νοονται οι οριστικς και εκκαθαρισμνες απαιτσεις πιστωτικν ιδρυμτων ναντι του Ελληνικο
Δημοσου που προκπτουν κατ μετατροπ DTAs, σμφωνα με το ρθρο 27Α του ν. 4712/2013.
ΕΑΤ EBA: νοεται η Ευρωπακ Τραπεζικ Αρχ (European Banking Authority).
Ε.Ε.: νοεται η Ευρωπακ νωση.
ΕΚ: νοεται η Επιτροπ Κεφαλαιαγορς.
ΕΚΤ: νοεται η Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα.
ELA: νοεται ο μηχανισμς παροχς κτακτης ενσχυσης σε ρευσττητα (Emergency Liquidity Assistance) της
ΤτΕ.
ΕΛ.Κ.Α.Τ.: νοεται η αννυμη εταιρεα με την επωνυμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΕΜΣ ESM: νοεται ο ευρωπακς μηχανισμς σταθερτητας (European Stability Mechanism).
Εναλλακτικ Αγορ ΕΝ.Α.: νοεται ο πολυμερς μηχανισμς διαπραγμτευσης του Χ.Α.
γγραφο: νοεται το παρν γγραφο που συντχθηκε απ την Τρπεζα σμφωνα με το ρθρο 4 του Ν.
3401/2005 και τον Κανονισμ 809/2004 αποκλειστικ προς το σκοπ της εισαγωγς των Νων Μετοχν που
θα προκψουν απ τη Συγχνευση προς διαπραγμτευση στο Χ.Α., και γνωστοποιθηκε στο Δ.Σ. της
Επιτροπς Κεφαλαιαγορς μνο σον αφορ στην κλυψη των αναγκν πληροφρησης του επενδυτικο
κοινο, πως αυτς καθορζονται απ τις διατξεις του Κανονισμο 809/2004.
Ενιαος Εποπτικς Μηχανισμς SSM: νοεται το ευρωπακ σστημα ενιαας χρηματοπιστωτικς εποπτεας
που απαρτζεται απ την ΕΚΤ και τις εθνικς εποπτικς αρχς, που θεσπστηκε με τον Κανονισμ (ΕΕ)
1024/2013.
Επιτροπς Διοικητικο Συμβουλου: νοονται απ κοινο οι ακλουθες επιτροπς του Δ.Σ. της Τρπεζας: η
Επιτροπ Ελγχου, η Επιτροπ Κινδνων, η Επιτροπ Αποδοχν, η Επιτροπ Υποψηφιοττων και η Επιτροπ
Στρατηγικο Σχεδιασμο.
Επιτροπ Διαχειρσεως Ενεργητικο Παθητικο Ομλου Eurobank Group Asset & Liabilities Committee
G-ALCO: νοεται η επιτροπ διαχειρσεως του ενεργητικο και του παθητικο του Ομλου.
Επιτροπ Ελγχου: νοεται η επιτροπ ελγχου της Τρπεζας.
Επιτροπ Κινδνων BRC: νοεται η επιτροπ κινδνων της Τρπεζας.
Επιτροπ Στρατηγικο Σχεδιασμο: νοεται η επιτροπ στρατηγικο σχεδιασμο της Τρπεζας.
Επιτροπ Υποψηφιοττων: νοεται η επιτροπ υποψηφιοττων της Τρπεζας.
Ετσιες Οικονομικς Καταστσεις: νοονται οι ετσιες ενοποιημνες οικονομικς καταστσεις της Τρπεζας
για τις χρσεις που ληξαν στις 31 Δεκεμβρου 2017 και 2018, οι οποες καταρτσθηκαν σμφωνα με τα ΔΠΧΑ,
ελγχθηκαν απ τον Ορκωτ Ελεγκτ, εγκρθηκαν απ τα αρμδια εταιρικ ργανα της Τρπεζας και
δημοσιεθηκαν σμφωνα με τις εφαρμοστς διατξεις της ελληνικς νομοθεσας.
Eurogroup: νοεται το συμβολιο των Υπουργν Οικονομικν της Ευρωζνης.
Ευρωζνη: νοονται τα Κρτη Μλη της Ε.Ε. τα οποα χουν υιοθετσει το Ευρ ως κοιν νμισμ τους.
Ευρωπακ Επιτροπ: νοεται η επιτροπ της Ε.Ε.
Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα ΕΚΤ: νοεται η κεντρικ τρπεζα για το ευρ και μλος του Ευρωσυστματος.
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 8
Ευρωπακ Σστημα Λογαριασμν 2010 (European System of Accounts-ESA 2010): νοεται το ευρωπακ
σστημα λογαριασμν σχετικ με την εναρμονισμνη μεθοδολογα που εφαρμζεται για την παραγωγ των
στοιχεων των εθνικν λογαριασμν, πως το σστημα αυτ αναθεωρθηκε το 2010.
Ευρωσστημα: νοεται η ΕΚΤ και οι λοιπς κεντρικς τρπεζες της Ευρωζνης.
ΕΤΧΣ EFSF: νοεται το ευρωπακ ταμεο χρηματοπιστωτικς σταθερτητας (European Financial Stability
Facility).
Ε.Χ.Α.Ε.: νοεται η αννυμη εταιρεα με την επωνυμα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Grivalia νοεται η ελληνικ αννυμη εταιρεα με την επωνυμα «GRIVALIA PROPERTIES Αννυμη Εταιρεα
Επενδσεων σε Ακνητη Περιουσα», και τον διακριτικ ττλο «GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», που χει αριθμ
Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000 και δρα στον Δμο Αμαρουσου, Λεωφρος Κηφισας 117 & Αγου Κωνσταντνου, Τ.Κ.
15124, Μαροσι.
Ημερομηνα του Εγγρφου: νοεται η 17η Μαου 2019.
Θεσμο: νοονται η Ευρωπακ Επιτροπ, η Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα και το ΔΝΤ.
Ισολογισμς Μετασχηματισμο: νοεται ο ισολογισμς της Απορροφμενης με ημερομηνα 31.12.2018,
πως προκυψε απ τα τηρομενα βιβλα και στοιχεα αυτς, ο οποος συντχθηκε με βση τις λογιστικς
αρχς που καθορζονται απ τα ΔΠΧΑ.
Κανονισμς 809/2004: νοεται ο Κανονισμς (ΕΚ) αριθμ. 809/29.4.2004 της Ευρωπακς Επιτροπς «για την
εφαρμογ της οδηγας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σον αφορ τις
πληροφορες που περιλαμβνονται στα ενημερωτικ δελτα, τη μορφ των ενημερωτικν δελτων, την
ενσωμτωση πληροφοριν μσω παραπομπς, τη δημοσευση των ενημερωτικν δελτων και τη διδοση των
σχετικν διαφημσεων.»
Κανονισμς για την Κατχρηση της Αγορς: νοεται ο κανονισμς 2014/596/ΕΕ του Ευρωπακο
Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 16ης Απριλου 2014 για την κατχρηση της αγορς.
Κανονισμς Σ.Α.Τ.: νοεται ο κανονισμς λειτουργας του Σ.Α.Τ.
Κανονισμς Χ.Α.: νοεται ο κανονισμς λειτουργας του Χ.Α.
Κανονισμς SRM: νοεται ο Κανονισμς (ΕΕ) 806/2014 περ θεσπσεως ενιαων καννων και διαδικασας για
την εξυγανση πιστωτικν ιδρυμτων και ορισμνων επιχειρσεων επενδσεων στο πλασιο ενς Ενιαου
Μηχανισμο Εξυγανσης και ενς Ενιαου Ταμεου Εξυγανσης.
Καταστατικ: νοεται το καταστατικ της Τρπεζας.
Κεφλαιο Κατηγορας 1 Tier 1 Capital: νοονται τα εποπτικ κεφλαια κοινν μετοχν της κατηγορας 1,
πως ορζονται απ τους κανονισμος (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017.
Κεφλαιο Κατηγορας 1 Tier 1 Capital (Πλρης εφαρμογ): νοονται τα εποπτικ κεφλαια κοινν
μετοχν της κατηγορας 1, πως ορζονται απ τους κανονισμος (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 χωρς
την εφαρμογ των σχετικν μεταβατικν διατξεων.
Κεφλαιο Κοινν Μετοχν Κατηγορας 1 Common Equity Tier 1 (CET1) Capital: νοονται τα εποπτικ
κεφλαια κοινν μετοχν κατηγορας 1, πως ορζονται με τους κανονισμος (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.
2395/2017 με την εφαρμογ των σχετικν μεταβατικν διατξεων που αφορον την υπ εξταση περοδο.
Κυβερνητικ Συμβολιο Διαχερισης Ιδιωτικο Χρους: νοεται το κυβερνητικ συμβολιο διαχερισης
ιδιωτικο χρους, που συστθηκε δυνμει του ν.4224/2013 και της ΠΥΣ 6/2014.
Κδικας Δεοντολογας: νοεται ο κδικας δεοντολογας για τη διαχεριση των μη-εξυπηρετομενων δανεων,
που θεσπστηκε δυνμει της Απφασης 116/25.8.2014 της Επιτροπς Πιστωτικν και Ασφαλιστικν Θεμτων
της ΤτΕ.
Μετοχς (και Μετοχ): νοονται οι υλες κοινς ονομαστικς μετοχς εκδσεως της Τρπεζας, ονομαστικς
αξας η καθεμα €0,30 (πριν απ τη Συγχνευση) και €0,23 (μετ τη Συγχνευση).
Μτοχοι: νοονται οι κτοχοι Μετοχν της Τρπεζας.
Μνημνιο Οικονομικς και Δημοσιονομικς Πολιτικς ΜΟΔΠ: νοεται το Μνημνιο Οικονομικν και
Δημοσιονομικν Πολιτικν που συνφθη μεταξ της ελληνικς κυβρνησης, της Ευρωπακς Επιτροπς, του
Τρπεζα Eurobank Ergasias A.E.| γγραφο του ρθρου 4 Ν. 3401/2005 9
ΔΝΤ και της ΕΚΤ και αποτελε μρος του μνημονου συνεννησης μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας, της
Ευρωπακς Επιτροπς και της Τρπεζας της Ελλδος, το οποο εγκρθηκε δυνμει του ν. 4046/2012.
Μνημνιο Συνεργασας: νοεται το μνημνιο συνεργασας μεταξ της Ευρωπακς Επιτροπς (ενεργοσης για
λογαριασμ του ESM), της Ελληνικς Δημοκρατας και της Τρπεζας της Ελλδος, το οποο εγκρθηκε δυνμει
του ν. 4336/2015.
MiFiD: νοεται η Οδηγα 2004/39/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τις αγορς
χρηματοπιστωτικν μσων, για την τροποποηση των Οδηγιν 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλου και
της Οδηγας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και για την κατργηση της
οδηγας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλου.
MiFID II: νοετ&alpha