ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - E.I.E.

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - E.I.E.

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  1/164

  . .

  . . ..

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  2/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  3/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  4/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  5/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  6/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  7/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  8/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  9/164

  . . .

  . ..

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  10/164

  . - . .

  . .. , .

  . / , , 2003.

  , .C op yrig ht by / , , 20 03 .All rights reserved.ISBN 960-8256-45-3

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  11/164

  ( ) , , 2000-2001. , , , , .

  , () : . - .

  , , , . , , , , . , , , . , ,

  9

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  12/164

  . , , .

  . , , 6 2001 13 2001, .

  ' . . . , , . , , .

  , 2003.

  .

  10

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  13/164

  , /,

  . , , .

  , , , , , . , , : , , . . . Herbert Hunger, : ,

  11

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  14/164

  1., . , , ( 39 2) , , . , 2 . ., (110-167) ol - , , , , - 2. 3. 4 . , , . , , 4 . , . , . , 1.600 ;

  1. . Hunger, : -, . ', , 1987, . 34-35.

  2 . ', , 46, 2-5.3. , . . , : -

  , . ', , 1995, . 41-45.4. . ,

  ..: - . , , 1975.

  12

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  15/164

  : ( best seller) , : , . , , , , 1980, . , : 14 -, Leonardo Bruni, Aretino 5 .

  , , , . , , 393 460 , . 6. : , . , - , . , , , -

  5. . Fes ta, : , . , , 1 997 , . 24-25* R. Browning, Teachers, G. Cavallo (.) , The Byzantines, Chicago-London, 1997, . 114.

  6. ' P. Canivet, Thrapeutique des maladies hellniques, ,1958.

  13

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  16/164

  : , , -, , . , , -, 7.

  : -, ' , o . , ' . [...] , 8. , : , , . , , : .

  , , . , : , , , , . : -

  7. . . , : , ..,. 460-462.

  8. , I I I . 16, . R. Hussey, , 1853, . ',. 363 . , : , ..,. 503-506.

  14

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  17/164

  , 9. .

  , . , : 357. , ' , , , . , , . , , , . , ,* , 10.

  , , . , . , , , , : -

  9. , , . R. Browning, Teachers, ..,. 102-110.

  10. . .. , Ai 1453, , 1972, . 22-23* P. Lemerle, , -, , 1982, . 54-56.

  15

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  18/164

  , . ' , : , , , , , , , .

  , . , , . , , , 425, ' 1 1 . , ' , , . . , , 14 , , , , , , , 12.

  , , , , , , 13 . , ',

  1 1. P . Lemer le, , .., . 63-64.12. J .P . Mi g ne, Patrologia Graeca, . 146, . 1064 . .. -

  , 1453, .., . 27.

  13. . . H u n g e r , : , .., . ', . 424.

  16

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  19/164

  , - 1*. , , , , , , . , , , , (Handbuch der Altertumswissenschaft), 6 , , , . , , , , , , .

  , . , . , , 641, . . , . (375-444). , . ( 4 - 5 ), , 15 . , -

  14. . . Hu ng e r , : , 6.., . ', . 499.

  15. , . . Hunger, : , .., . ', . 409-415* , , . 377-378.

  17

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  20/164

  , , ,

  16, ' ,

  .

  , 6 , 529, . , . , , , 1 7 .

  , , , , . , , , , , 1 8.

  , 6 , , 19. , 650 850 , -

  16. L. Canfora, , . , , 1989, . 96-110.

  17. , . . Hunger, : , 6.., . ',. 54-60.

  18. , . N.G. Wilson, , . -, , 1991, . 48-86.

  19. . P. Lemerle, , .., . 65-70.

  18

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  21/164

  . . : , * , . , , , , Edward Gibbon History of the decline and fall of the Roman Empire20. . , , 21 : , . , : , , , . , . , , , . , , 2 2 . , -

  20. . N.B. , - (650-850): , 38 (1971), . 5-26 P . L e m e r l e , , .., . 71-101.

  2 1 . . . , , , , 2001,. 109-132.

  22. , . . Mioni, , . . , , 1 978, . 83-88 N . G . Wilson, , .., . 87-108.

  19

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  22/164

  , . .

  (. 790-869) 9 . , , . , . * , . , , . , al Mamun (813-833), : . , ( ), , , . : ( , , ,, ), , : : ( ) ( ). , , , .

  20

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  23/164

  , . , : . , , , , . , : ' , 2 3 . (810-893) . , . , . , . - ( , , ...) 279 , , , , , , , . ( , ). , . , :

  23. P. Lemerle, , .., . 129-153* N.G.Wilson, , .., . 109-121.

  21

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  24/164

  , , . , , , , . , ( ) . , , , . . , (,, , ) . , , . , . 2 4. ) : (858), , . ( 250) , , . ( , , , ) ( ), 25 .

  , (.860-932), , '- ,

  24. Photii patriarchae Lexicon, .-, .-, - ,1982-1999.

  25. P . Lemer le, , .., . 154-183* N . G .Wilson, , . 122-158.

  22

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  25/164

  , . : , , , , ' : , , . , , , , , , , , , , , 2 6.

  10 , ' . , . 10 , : , ( ), , , . , , 27. - , 3.700 980 : , ' -

  26. . , \ , , 1913"P . L e m e r l e , , .., . 184-216" N . G . Wilson, , .., . 159-177.

  2 7 . . H u n g e r , : , .., . ', . 418-419" P. Lemer le, , .., . 273-276" N . G . Wilson, , .., . 189-192.

  23

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  26/164

  ( ' ) , , 28 .

  9 10 , , 11 12, .

  11 , ' . , -, , , , , , 29 . , , - . , , , , . , , , , , . , , , , 3 0.

  12 , ,

  28. P . Lemer le, , .., . 154-183* .H u n g e r , : ,.., . ', . 439-440.

  2 9 . N . G . Wilson, , .., . 195-198.30. . . , , 4 (1972), . 55-128

  N . G . Wilson, , .., . 202-214.

  24

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  27/164

  , 31. , . ' , , , , , . , 2 . . . , , 32.

  , , 4 . ., ' , , (, , , , ") . , , , . , - , - , , , , 33 .

  34 . , -

  3 1 . N . G . Wilson, , .., . 180-184.32. . , , . '-',

  , 1950 , , , 1953 N . G .Wilson, , .., . 252-262 . H u n g e r , : , .., . ', . 449-4 5 3 .

  3 3 . N . G . Wilson, , .., . 244-252 . H u n g e r , : , .., . ',. 442-449.

  34. , . Hunger, : , .., . ', . 453-468 N . G . Wilson, , .., . 292-344.

  25

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  28/164

  , . , , , , , , . , , . , 19 Ulrich vonWlamowitz-Moellendorf 35 .

  , . , , 3 6. , , , .

  . , , , . . , .

  35. . , 14 ai.,, 1960.

  36 . , . . , " , . , , 1962.

  26

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  29/164

  .

  , , , , ' , ." 1.

  ' , , 11 , . , ', . , ' , , .

  , . , ' . (constitutiones) , ,

  1. . L.G. Westerink, Michael Psellus Poemata,B i b li o th e c a S c r i p t o r u m G r a e c o r u m e t R o m a n o r u m T e u b n e r i a n a , S t u t t ga r t -Leipzig, 1992, . 124-178 ( , . 124, . 1-7).

  27

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  30/164

  . , ,' , ( ). , . 2.

  , : , , .' , 3. . - , , , 4, .

  , , , . , . '

  2. , . W.E. Voss, Recht un d Rhetorik in den Kaiserge-setzen der Spatantike, Fo rschu ng en zu r byza nt i n i schen R echtsg esch i chte (.9 ) , F r a n k f u r t a . M . , 1 9 8 2 , passim.

  3. , . . Hunger, Prooimion. Elemente de r byzantinischen Kai-serideein denArengen de r Urkunden, Wiener byz an t . S tudi en (. 1) , Wien,1964. , . M .T h. Fgen, Legislation inByzantium: A Political and a Bureaucratic Technique, .. Laiou -D . Simon (.), Law and Society in Byzantium (Ninth-Twelfth Centuries),Washington ( D . C . ) , 1994, . 53-70 (. 63 ..).

  4 . G. Dag ron (Lawful Society a nd Legi t imate P ow er: , , . . L aiou - D . Sim on [ .] , Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth Centuries, .., . 27-51, . 37) .

  28

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  31/164

  , , , . , (edicta) . 5. . , 22 , ( ), : . , . ' , ' , , , , , 6.

  , , . . , , -

  5 . . W . E . Voss, Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spatan-tike, .., . 77 .. . H un ge r, Prooimion. Elemente der byzantinischenKaiseridee in den Arengen der Urkunden, .., . 211 .. , , . N . - C . K o u t r a k o u , La propagande impriale byzantine. Persuationet raction (VIIIe-Xe sicles), Universit Nationale d'Athnes, BibliothqueSophie . Sar ipolou (. 93 ), Athnes, 1994, . 110 ..

  6 . , , , ' , - . ( 22, . R. Schll -W . Kroll, Corpusiuris civihs, . I l l , B erl in, 1895 ( ),. 186, . 21-32.)

  29

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  32/164

  . , , . , , 22 : , , , ' . , ' 7. , .

  , , : ) ) * ) ' ) 8. , , ,, 9. , , , , 1 0 .

  7. , . -, ' . ( 22, . R. Schll - W . Kroll,Corpus iuris civilis, . I l l , .., . 187, . 11-18.)

  8. , . . Hunger, Prooimion. Elemente de r byzantinischenKaiseridee in den Arengen der Urkunden, .., . 49 ..9. , . 8 :

  , xal ' . ( . R . Schll - W . Kroll, Corpus iuris civilis, . I l l , .., .64, . 10-13.)

  10. . . H un ge r, Prooimion. Elemente de r byzantinischen Kaiseridee in den Arengen de r Urkunden, .., . 100 ..

  30

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  33/164

  ,

  , . , , , : , 1 1. , . , , .

  , , , 12. , . , 13 , . , 1 4, ( 2 . 1 1 5 ) ( ' [] 104716 - ' 116617).

  11 . . W . E . Voss, Recht un d Rhetorik in den Kaisergesetzen der Sp-tantike, .., . 72 ..12. . . , , . ': 324-610, , 21992, . 116, - ,

  , . S teinw ent er, . Z u r G esch ichte ein er p oliti-schen Thorie, Anzeiger Akad. Wiss. Wien, Phil.-hist. Kl. 83 (1946), .250-268.

  13. ' ', . 143 ( J . - P . Migne, Patrologiae cursus completes, Series graeca, P a r i s , 1857-1866, . 78, . 976b 1224c).

  14. , . ( J . - P . Migne, ..,. 29, . 345a, . 31, . 389b) ( J . - P .Migne, .., . 91, . 776b).15. . 2, . . , Jusgraecoromanum, , 1931 (, Aa len, 1962 ), . ', . 240 .

  16. . . . , Jus graecoromanum, .., . ', . 619, .16* . Fr. Dlger - P . Wirth, Regesten der Kaiserurkunden de s ostromi-schen Reiches, 2 . Teil: Regesten von 1025-1204, Munchen, 21995 , . 863.

  17. . Ruth Macrides, Justice under Manuel IKomnenos: Four Novels on Court Business and Murder, Fontes minores V I,Forsc hun gen zu r byzant in i sch en Rechtsgeschichte (. 11), Fr an kfu rt a .M .,

  31

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  34/164

  .

  , , , : , , -. , , 1 8., . , , , 19 , , , ' , 2 0 , , 2 1.

  1984, . 99-204 ( , . 1 22) . F r . Dlger - P . W ir th , Regesten derKaiserurkunden des ostrmischen R eiches, 2. Teil : Regesten von 1025-1204,.., . 1465.

  18. . M.Th. Fgen, Staat ( . By zan z), Lexikon desMit-telalters, . VI I (1 99 5), . 2156 -2158.

  19 . ' , . ' , . M .T h . Fgen, Gesetzun d Cesetzgebung in By zanz. Versuch e iner Fun kt ion sana lyse , lus commune, Zeitschrift fur Europische Rechtsgeschichte 14 (1987), . 137-158.

  20. , . , , . 43, , , , . .Delehaye, Vita S . P a ul i Juni or i s i n mon t e La t r o , Analecta Bollandiana 11(1 89 2) , . 5-74 136-182 ( , . 15 9) . , .

  2 1 . . . . , 54 , .. , . ', , 1990, . 119-127 ( , . 123 . .) , .

  32

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  35/164

  , , , , , , , 2 2. , 165, ( ) : , , , , , , , , , , . ' 23.

  , , , . , . .

  , , . , , , ,

  22. . . Dihle, Gerechtigkei t, Reallexikon fur Antike un d Chri-stentum, . 10 (1978), . 323.

  23 . ' ', 12.3 : ' , ' ' , , & , . (, ', . . W ar-telle, P ar is , 1987, . 110.)

  33

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  36/164

  . 24 . , 25.

  4 , , . ,, 2 6. ' , . , , , , , , ' , . , , , - , .

  , , , . 27. ' , , '

  24 . , . G. Dagron, Empereur et prtre. tude sur le c-saropapisme byzantin, Paris, 1996, . 141 ..25. . . Dihle, Gerechtigkeit, .., . 337 ..26. , . , ' 12.2,

  ( J . - P . Migne, .., . 31, . 389b) ' . 106 (.Y. Courtonne, . ', Paris , 1961, . 209) , ' 36 ( J . - P . Migne, .., . 36, . 277) , ', , . 1 ( J . - P . Migne, .., . 51, .347) ' ( J . - P . Migne, .., . 54 , . 59 6) , ' . 124 ( J . - P . Migne, .., . 52, . 678) , . 290, II 15 , II I 172, V 383 V 395 ( J . - P .Migne, .., . 78, . 352 .., 488, 864, 976, 1556 1564, ).

  27. . . . , , --, 21999, . 95, 225 ..

  34

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  37/164

  . 28.

  , . . , ' , , , . , , , , . , 27, . , ' . , , 29 .

  28. . G. Da-g ron, Lawful Society and Legitimate Power: , ,.., . 31 ..29. {" , . R. Riedin ger,Agapetos Diakonos: Der Ftirstenspiegel fiir Kaiser Iustinianos, , , . 4, , 1995, . 26 42): 1. , , & , ' , - ' - . 2. , , . [...] 27. , - \ , , . , . : . - . , , - , , 1 988 ( J .-P. Migne, .., . 86 ) .

  35

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  38/164

  .

  ' ' . * . , , , . , , 30 .

  , ' , , , , ' , 3 1. , , : , ; , 32, , , . , .

  30. , xai , v xai - , xai . , - . -, xai oi ' , xai , ' % . ( J . - P . Migne, .., . 107,. XXXVIIab.)

  3 1 . . 1 2 . . , Ju s graecoromanum,.., . ', . 618 .. (. , . 15).

  32. . -, ' . , , 1999, . 20, F r -stenspiegel.

  36

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  39/164

  ,

  , 33. , legibus solutus, . ( , 2.6.2 1.4.1), ( ) , ( , 2.4: ). , : , ' , -, , ' 341.

  , - , . , ' , - , , , 35 .

  ', , -

  33 . . D . Sim on, P rin ce ps legibus solutus. Die Stel-lung des byzant in i schen Kaisers zum Gesetz, D. Nrr - D . Simon (.) , Ge-dchtnisschrift fur W. Kunkel, Frankfurt a.M. , 1984, . 449-492.

  34. . ' (. - . -, xal , 1854 (, 1966 199 7),. ', . 451, . 9-11).

  35 . , . . . Pi ele r, u n d m a k e -donische Renais sance, Subseciva Groningana 3 (1989) ( = Proceedings ofthe Symposium on the Occasion of the Completion of a new Edition of theBasilica, Groningen, 1-4 June 1988), . 61-77 (. 63 ..).

  37

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  40/164

  . , ', ( 741). , - 3 6 , - (. ) , , , 37. , , . - ' .

  . , , , . .

  3 8 ( ) , ( , ). -, . -

  36. . ", 10.9: (...) ' ' ' . , . ' 58.6 : -, , , , .

  37. , [...] , ' -, [...]. . L. B u rg m a n n ,Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V., F o r s c h u n g e n z u rbyz antin ische n Rechtsgesch ichte (. 10), F ra nk fu rt a .M., 1983, . 160.., . 21-27.

  38 . . C. De Bo or (Li psia e, 1883* , Hild es-heim - New York, 1980), . , . 181, 33 .., .

  38

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  41/164

  : : ' , ' [ = tu vincas , ]. , , , . , xai -. : , . : , , . [ , , , -.] : . : , , . : , . : , , . : , . : 6 , . : .

  . . , , . , 39 . , . 40, - , . , 4*1.

  , , . ,

  39. , . P. Karl in-Hayter, Les " -, Byzantion 43 (1973), . 84-107.

  4 0 . , . L. D indo rf, B on na e, 1832, . 624. Ioannis Malalae, Chronographia, . . T h u r n , C F . . .(. 35), B erol i n i , 2000, . 395, : - , .

  4 1 . ,' , Du cang i us, Ca rolus d u Fre sne Du Cang e, Glossarium ad

  39

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  42/164

  . . , , . , : 4,2., , , . 43 , .

  , . * , 44. * , , 45 .

  . , 46 , , .

  scriptores mediae et infimae Graecitatis, . I-II, Ly on, 1688 (,G r a z , 1958) .

  42. , , . L. Dind orf, Bo nn ae, 1831, .474, 10 ( = . I . T hu rn , .., . 395).

  4 3 . . , , . ': 324-610,.., . 268.

  4 4 . . N . - C . K o ut ra k o u, La propagande impriale byzantine. Peraua-on et raction (VIIIe-Xe sicles), .., . 157 ..4 5 . . F.. Tinnefe ld, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantini-scben Historiographie vo n Prokop bis Niketas Chmtes, Miinchen, 1971 .

  4 6 . . . F. Coria, Aspetti dlia giustiziapnale nell'et giustinianea alla luce degli Anekdota di Procopio, Attidell'Accademia Romanistica Costantiniana, XI Convegno Internazionale inonore di Felix B.J. Wubbe, Univ. degli Studi di Perugia, Facolt di Giur is-prudenza, , 1996, . 565-591.

  40

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  43/164

  ,

  47. ' . , - . , , , ' . , , . , , 48, , , . . , , . , 4 9 . , , .

  , , . .

  , . , (audientia episco-

  47. . .-G. Beck, Kaiserin Theodora und Prokop. Der Historikerund sein Opfer, Munchen-Zi i r ich, 1986.

  48. . G erich tsbar keit (P . . Pi el er ), Reallexikon furAntike und Christentum, . X (1977), . 421 423.

  49 . , 16 , 18-22, . . Veh, Mnchen, 3 1 9 8 1 , . 140.

  41

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  44/164

  . pahs), . , 5 0. , 86 , 5 39 . , , , , . , , , . , . , 5 1. , , , . 17 , . 16 , , , , , 52.

  50. . M . K ase r - . H ac kl , Das rmische ZivilprozeBrecht, Handbuch d e rAltertumswissenschaft (. .3.4.), Miinchen, 21996, . 641 .. . 12.

  5 1 . . . . , ', , 1964, . 12 ..

  52. , -, [...] . , , -

  42

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  45/164

  , ' . ' , , , , , . , . , ( ) , supplicatio53, , , , (2.5.1-8).

  86 , 22 6 54. , . , , , , .

  , , , , . , , minimum .

  , ,

  ' , , .( 17, . R. Schll - W . Kroll, Corpus iuris civilis, . I l l , .., .126, . 21-32.)

  5 3 . , . M . K as er - . H ac kl , Das rmische ZivilprozeB-recht, .., . 540 . . ( ) passim.54. , 17 (6 .3 .22-38) .

  43

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  46/164

  . . . , , , ', : 6 : / " * 55.

  , , , , . , .

  , . . , ' . , , 541, , ( 117.10) , , . . , , , ( 134.11) , .

  , , , - ' , , , . , , 7 , -

  55 . . , : ' , , . 3, , 1959 , . 17, . 279-280. ' 60.51.24: [...] .

  44

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  47/164

  . 87 - (691/692), . , 5 6, ' .

  ', . , . , , (.5 3 ) . , , ' . , . ' , , , , , - . 819/820 ' 5 7. , , , , .

  ( ) , . ( )

  56. . Sp.N. Troianos, Die Wirkungsgeschichte des Trullanum (Quni-sextum) in der byzantinischen Gesetzgebung, Annuarium Historiae Conci-liorum 24 (1992), . 95-111.

  57. . , .. - - -, , -,32002, . 268 ..

  45

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  48/164

  . . ,, , , , , , , 58 . . , () , , , .

  , , , . , . . 4 2 , [...] (. ) 5 9 . , , 60, . , -

  58 . . , : , 79 (2001), . 87-89.59. . . , Jus graecoromanum, .., . ', . 241.

  6 0 . 8 ' , . ( R u t h M a c r i d e s, Justice under Manuel I Komne-nos: Four Novels on Court Business and Murder, .., . 120* . Fr.Dlger - P . Wirth, Regesten der Kaiserurkunden des ostrmischen Reiches,2 . Teil: Regesten von 1025-1204, .., . 1426.)

  46

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  49/164

  61 , , 62 .

  , . , 63 . . ' . , , , , 64 , .

  , . ' . 1166 , , ,

  6 1 . . . . , , . vo n C aem m erer - J . . Ka iser - G. Kegel -W . Mller-Freienfels - H . J . Wolff (.) , . Festschrift fur Pan. J. Ze-pos, Athen - Fre ibu rg i .Br . - Kln, 1973, . 693-716.

  62 . . . . , ', 39-40 (1972-1973)( = . . ), . 181-200 . . , ; , . . ( .), , -, , 1997, . 337-381.

  6 3 . . . . , . Corpus Iuris Civilis , Fo rschu ngen zur byzant in i schen Rechtsgeschichte (. 6) , Fr an kfurt a.M., 1980, . 3 ..

  64. , , . Pavlov, Greceska ja zapi s cerkovno m sudnad ubijcami,pribgajuscimi po d zascitu cerkvi, Vizantjski Vremennik 4 (1897), .155-159 (, . 158-159).

  47

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  50/164

  . . , ' , 65 .

  6 6. , , . , , , (, , .) . .

  ' ( , ) , , , 13 6 7. . , , ,

  65. . Ruth Macrides, Justice under Manuel I Komnenos: Four Novelson Court Business and Murder, .., . 158 .., , . 118 .. , . Fr. Dlger - P . Wirth,Regesten der Kaiserurkunden des ostrmischen Reiches, 2 . Teil: Regestenvon 1025-1204, .., . 1467.

  66. , . F. Miklosich - J. Miiller, Acta et diplomate graeca medii aevi sacra et profana,Wien, 1860 (, Aalen, 1968 , ..), . , . 533 ... - . , , .., . ',. 49 ..

  67. ' , , . .. , , .., . 311 .. ( ). G. Prinzing, Demetrii Chomateni Ponemata Dia-phora, C.F.H.B. (. 38), Berlin - New York, 2002. , . . 383-384, 400-402 , . . 402-403.

  48

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  51/164

  . , , , , 68. , , , , , , , 4 , , .

  , , . 6 9 , . ; ' . , , .

  1166 ' , . ' 70 , ,

  68. G . Prinzing, Demetri ChomateniPonem ata Diaphora, .., . 400-402.69. '

  . , . (12), R. Romano, Pseudo-Luciano: Timarione, Byzantina etNeo-hellenica Neapohtana (. 11), Napoli, 1974.

  70. . Fr . Dlger - P . Wir th , Regesten der Kaiserurkunden des ostro-mischen Reiches, 2. Teil : Regesten von 1025-1204, .., . 1465.

  49

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  52/164

  . , , . , , * , , 7 1. , 72, . . , , .

  , ' , , , , .. ' , . , , , -

  7 1 . [.: ] , , , , , ' , , , - . ( R u t h M a c r i -des , Justice under Manuel I Komnenos: Four Novels on Court Business an dMurder, .., . 122 ..).

  72. . 1166, Ruth Macrides, Justice under Manuel IKomnenos: Four Novels on Court Business an d Murder, .., . 140 .F r . Dlger - P . Wirth, Regesten der Kaiserurkunden des ostrmischen Reiches,2 . Teil: Regesten vo n 1025-1204, .., . 1466. . . . , , 33 (2002), . 202-229.

  50

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  53/164

  , .. ' 73 , , , . , , , , 74 . , ' , , , . , , , . , () . , , . , , ( , ), .

  , , , . -

  73 . , . . . . , "" , , , . ' ( = - . ), , , 1991, . 203-224.

  74. ' . . 31, 22.16 117.8 , .

  51

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  54/164

  . , . , , , , . , , .

  , , , . , , 7 5 . ' , , ( ) . , ( ) , .

  ( , , , , ), , , , , . , , -

  7 5. . D. Simon, Rechtsndung am byzantinischen Reichsgericht, Frankfurt a. M ., 1973, . 18 .. ( = . , , , 1982,. 21 ..).

  52

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  55/164

  , , . , , , : .

  ' , , , . , , 223, . (9.8.1) : - (60.36.15)76. , , , .

  . . . , , ' . , .

  , . , -

  7 6. . , , ' . , . ', , 1986 , .185-210 (, . 19 7).

  53

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  56/164

  . : , - ' 71.

  , . , : - . / , , / , , - , , , [...]. , -18. ' , , , '19.

  , , . , , , . , , , , , , . , , -

  77. . L. Burgmann, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III.und Konstantinos' V., 6.., . 166, . 102-106.

  78 . . , : ' , .., . 17, . 409-416.

  79. , . . . , , ..,. 281 ..

  54

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  57/164

  8 0, , ' , .

  ' , , , . - , . , , , , , , .

  , , , , . , , , , . ' , , . . . , , -

  8 0 . ., 2.1.43: -rij , v ( = Dig., 1.3.34). . 1.3 , 12 ( . - . , xal , .., . ', . 40 ..). , , 1159, , . Fr. Dlger - P . Wrth, Regesten der Kaiserurkunden des ostrmi-schen Reiches, 2 . Teil: Regesten von 1025-1204, .., . 1539.

  55

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  58/164

  . , , -, xoci 81. , , , . . , 15 , , , . ' , , 82 . ' , , .

  8 1 . . . Winterwerb, Porikologos, Neograeca Medi i Aevi(. 7 ) , Kln, 1992, . 139 252.

  82. . P . Canivet - . Oikonomids, (Jean Argyropoulos) L a comdiede Katablattas. Invective byzantine du XVe sicle, 3 (1982-1983),. 5-97. . . . , 15 , 5 (1985), . 57-68.

  56

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  59/164

  .

  4 ', , , cultus: ambitioso vestium cul-tu ponentes1. , cultus . , , , , , , . , , . -, , . , , 2.

  , , : , , , 3. -

  1. Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum libri qui supersunt, . W.Seyfarth, . -, Leipzig, 1978, XIV.6.9.2. . . Elias, The civilising process, Oxford, 1978, 1980.3. . C. Dupont, Daily life in Ancient Rome, , Oxford,1992, . 239-241, 258-266.57

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  60/164

  .

  .

  4. , - , -,

  5. .

  ,

  4. , . , . D. Gorce, Vie de sainteMlanie, Sources chrtiennes (. 90), Pa ri s, 1962, . VIII (. 140): , , AASS, Nov.I l l , . , . 79: , - .

  5. Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum libri qui supersunt, ..,XXVIII.4.8: Non nullos fulgentes sericis indumentis, ut duceundos ad mortem. ' : , , .., . IV (. 134), VI (. 136), XIX(. 164: , ) , PG, . 63, 198, - .

  58

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  61/164

  , 6. , . , , -, , , , , , - 7. , 8. , 3 6 .

  , 4 . , 9. -

  6. 4 , . J. Roug, Unemeute Rome au IVe sicle, Ammien Marcellin, XXVII, 3, 3-4: essai d'interprtation, Revue des tudes anciennes 63 (1961), . 59-77.

  7. , .., . XXXI (. 186).8. , .

  : , ' , - - (P. Friedlander, Spatantiker Gemaldezyklus in Gaza: Des Proko-pioe von Gaza ' , Gitt del Vaticano, 1939, . XXII, . 12)A.M. Stout, Jewelry as indications of power and status in the late Roman and early Byzantine period, I. Sevenko - G.G. Litavrin - W. Hanak(.), Acts XVlllth international congress of Byzantine studies, Moscow,1991, . 307-333. , . Isabella Baldini Lippolis, L'orecerianeWimpero di Costantinopoli traJVe VU secolo, Bari, 1999.

  9. , . 4

  59

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  62/164

  . , 10.

  , 11. , . 12. - . - , ' : , , , , 13.

  , (. Baglini, Ammia-nea, Catania, 1995).

  10. , . J. Matthews, The RomanEmpire of Ammianus, London, 1989, . 404-423. , . .P. Kohns, Die Zeitkritik in den Romexkursen deeAmmianus Marcellinus. Zu Amm. Marc. 14, 6, 3-26; 28, 4, 6-35*, Chiron 5(1975), . 485-491* R. Pack, The Roman digressions of Ammianus Marcellinus, Transactions and Proceedings of the American Philological Association 84 (1953), . 181-189* Al. Cameron, The Roman friends of Ammianus, The Journal of Roman Studies 54 (1964), . 15-28. , .P. Brown, Power and persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire, Madison, Wisconsin-London, 1992, . 31-34.

  11. , PG 63, 197-198: ", ox -, , ' . . , , . " ol , ol , . ' .

  12. Ammianus Marcellinus, XTV.6.16. , . VII,. 794* . LX, . 795 ( ) , PG 63,198.

  13. Ammianus Marcellinus, XTV.6.17.

  60

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  63/164

  , . . 14 . . , * , , 1 5.

  . ., , 16 . - , -

  14. Ibidem, XXVIII.4.4: honestus quidam mandens videretur in publico.

  15. Ibidem, XXVIII.4.10.1 6 . K . M . D . D u n b a b i n , Baiarum grata voluptas: pleasures a n d dangers

  of the baths, Papers of the British School at Rome 57 (1989), . 6-46.

  61

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  64/164

  . , 17. , , . 4 , . , (xai ) 18 . , . , (magister militum). . , . , , 19.

  , , , , (clientes). , Satyricon . 4 , 20, 21. 6 , , , 22, ,

  17. , . C. Mango, Daily life in Byzantium, XVI. Int. Byzantinistenkongress, Akten 1/1 ( = JOB 31/1, 1981),. 337-353, . 338-341.18. , . . Geremek, Les gyptiens sont-ils identiques aux '?, AnagennesisI (1981), . 231-247.19. , ' .2-4.20. Ammianus Marcellinus, XXV111.4.19.21. , PG 63, 199.22. . G.G. Fagan, Interpreting the evidence: did slaves bathe at thebaths?, Roman baths and bathing. Proceedings of the First International Conference on Roman Baths held at Bath, England, 30 March 4 April1992, I: Bathing and society, . J. DeLaine - D.E. Johnston, Portsmouth, Rhode Island, 1999, . 29-30.

  62

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  65/164

  (6-7 )

  (Royal Ontario Museum, ). , . 23.

  6 , , ' 4 . , , , -

  23. , ' 100, Patrologia Orientalis 22 (1929), . 247. (. , . XXII, . 801C: a i , ai . XXXV, . 806 . XXXVIII,. 807). , . M. MundellMango - C. Mango - A. C are Evans - M. Hu g hes, A 6 th-century M edi ter ranean bucket f rom Bromeswell P a r i s h , Suffolk, Antiquity 239 (1989), .295-311 M. Mundel l Mang o, Artemis a t D a p h n e , Byz. Forsch. 21 (1995)( = Bosphorus. Essays in honour of Cyril Mango, . S. Efth ym iadis - Cl.R a p p - D . Tsougarakis), . 263-282. , . R. N eno va- M erd jano va, R om an bro nz e vessels a s p a r to f i n s t r u m e n t u m balnei, Roman baths an d bathing, .., . 131-134. , , , ., : .

  63

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  66/164

  . , , 24. , , , . , , , 25. , 26.

  ' , , . . , . . , , . , , . , - 27. 6 , , : ' , ' . * , 28. , . 5 , , Sidonius ApoUinaris , , ,

  . Kitzinger, Byzantine art in the making, London, 1977, . 107-110* D.H.Wright, The persistance of pagan art patronage in fifth-century Rome,I. Sevcenko - 1 . Hutter (.), , Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14, 1998, Stuttgart-Leipzig, 1998, . 354-369.

  2 4 . , ' 105, Patrologia Orientals 25 (1943), . 655. .. Zajac, The thermae: a policy of public health or personal legitimation?, Roman baths and bathing, .., . 99-105.

  2 5 . , . P. van den Ven, La Vie ancienne de S. Sy-mon Stylite le jeune (521-592), Bruxelles, 1962, . , . CCXXTV, .195.24-26.

  2 6 . Anonymus Valesianus, 13.74.27. , . II (. 132).2 8 . , ', 15.6-7.

  64

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  67/164

  (6-7 )

  (Royal Ontario Museum, ). , (ad thermas tamen ire sed libebatprivato benepraebitas pudori)29. 0 , : , { ' )30.

  . , . . - , , , -

  2 9 . Carmen, .495-499.3 0. ' ', .624.

  65

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  68/164

  . 31. , . , , , 32. , , 33. , . , . 34, ' . , , . , . , , , . , , : , honorati, , , , , 35. , , . , 36.

  31. P. Oxy. 2707 Sidonius Apollinaris, Carmen .300-303.32. PG 51, 188.33 . , ' XLV.20.34. Ibidem, XXXV.14-18 475.35. , ' XLL5-11.36. P. Petit, Tjihanius et la vie municipale Antioche au TVe sicle aprsJ.-C, Paris, 1955, . 139-140.66

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  69/164

  ,

  . , , , , . , 37. , , 38. , , , .

  39, . . , 40. , : , , -

  37. . T.D. Barnes, Christians and the theater, W.J. Slater(.), Roman theater and society. E. Togo Salmon Papers I (Ann Arbor,1996), . 161-180.

  38. Al. Cameron, Circus factions: Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford, 1976, . 249-270* C. Mango, Daily life in Byzantium, ..,. 341-353.

  39. . Katherine M.D. Dunbabin, Ut graeco more biberetur: Creeksand Romans on the dining couch, I. Nielsen - H.S. Nielsen (.), Meahin a social context. Aspects of the communal meal in the Hellenistic and Roman World, Headington, Oxford, 1992, . 81-101.

  4 0. Ammianus Marcellinus, XXVIII.4.17:

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  70/164

  . 41. , , .

  (6-7 )

  (Royal Ontario Museum, ).

  . , - , . , 42 . , * , . (bibliothecis sepulcrorum ritu in perpetuum clausis) ,

  4L Ibidem, XIV.6.12-13.42. Ibidem, XIV.6.14-15.68

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  71/164

  , , 43.

  , , 44, . - . (ol [ ] , 8' )*5. , , , , (', ' , , -)46. 7 8 . , , 47.

  , . - , 48. , , ,

  4 3 . Ibidem, XTV.6.18: organa fabricantur hydraulics, et lyrae ad spe-ciem carpentorum ingnies, tibiaeque et bistrionici gestua instrumenta non levia. , . XXX. 1.20.

  44. Ibidem, XXXI.5.6. . J. Rossiter, Convivium and villa in Late Antiquity, W.J. Slater (.), Dining in a classical context, Ann Arbor,1991, . 199-214* L. Bek, Questionee convivales. The idea of the tricliniumand the staging of convivial ceremony from Rome to Byzantium, AnalectaRomana InatitutiDanici / Odenae Univeraity Preaa 12 (1983), . 81-107.

  4 5 . , . .. Heikel, Eusebius Werke, . I, Leipzig,1902, . XV.

  46. J. van den Gheyn, Acta Sancti Theognii episcopi Betetiae, AnalectaBoUandiana 10 (1891), . 102 (. XIX).

  47. J. Grosdidier de Matons, Notes sur le sens mdival du mot ,Travaux et mmoires 7 (1979), . 368.

  4 8 . Ammianue Marcellinus, XXXI.5.6.

  69

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  72/164

  . , 49. . , , , , 50.

  , , 51. , , . , , 52. , Sidonius Apollinaris ( dulcis domus, piipnates), (convivia), , , , 53. . , . , . , , \ -

  49. Ibidem, XTV.6.20. , . (folio 17): W. Ritter et al., Die wiener Genesis, Wien,1895.50. Ammianus Marcellinus, XXVIII.4.13.51. , \ , 33A-B.52. , ' 2, 9.53. Sidonius Apollinaris, Carmen XXIII.436-441.70

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  73/164

  54. , , ,

  55 56.

  3225 f. 40r .

  . , , 5 7. , . 58 , , . , -

  54. , . X I (. 14 8) .55. , ' 30.56. Ibidem, 63 (387B-C).57 . R.S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Prin cet on N .J ., 1993, . 4,

  181-207.58. , ' II, 101D.

  71

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  74/164

  . ,

  59. ,

  ( ). , , , . , , , , . , . , , , , . , . , . , , , 60. , Sidonius Apollinaris , . , . . , . , , . 61.

  , , , 62.

  59. Ammianus Marcellinus, XXV 111.4.18.60. , 25. ( , , . XLII, . 809).61. Sidonius Apollinaris, . , .62. Ammianus Marcellinus, XXV111.2.13: ambitiosam domum cuiusdamprimath.72

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  75/164

  , , . . . , 63. 64. , . 65. , - 66. . , , , . 67. ( - )68. ' , . , , ., ,

  6 3 . Ibidem, XXVIII.4.12. , . : V.M. Strocka, Die Wandmalerei der Hanghauser in Ephesos,Forschungen in Ephesos Ylll/1, Wien, 1977.

  6 4 . , .Sarah Scott, The power of images in the late-Roman house, R. Laurence - A. Wallace-Hadrill (.), Domestic space in the Roman World: Pompeii and Beyond, Portsmouth, RI, 1997, . 53-67.

  6 5 . Ammianus Marcellinus, XXVI.8.13: mobihs census inaesthnabilisplenam' XXVIII.2.13: suppellectih'pretiosa.

  66. Ibidem, XVI.8.8.67. . , . 1987-1997,

  10 (1996), . 212.6 8 . .-. Fourmy - M. Leroy, La Vie de S. Philarte, Byzantion 9

  (1934), . 137.30-31.

  73

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  76/164

  . . , , , ( )69. , 70 . , ,

  II .

  praepositus sacri cubiculi '(406-450), , , - , ,

  69. ' IX.528. . , . Prudentius, Contra Symmachum I , 502-505: liceatstatuas consisterepuras, I artificum magnorum opera: haec, pulcherrima nos-trae I ornamenta fuant patriae, nee decolor usus I in vitium versae monu-menta coinquinet artis.

  70. . XIV (. 156 ): , .

  74

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  77/164

  , , , 71. , 72, 73.

  4 . , . , . 321, , 74. , . , . 377, , , , . , . , . . , , .

  .

  7 1 . , . , . , . 564. 475 {ibidem, . 616* ,. , . , . 131).

  7 2 . , ' XXXII. 10.7 3 . , PG 95, 313.74. CJVni.10.6.

  75

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  78/164

  . 4 : . , , . . , -, 3225 f. 40r, , (IV, 494: tecto interioresub auras)75. 76. , , 77. , , 78.

  , Freudenhaus, ' , 4 . , . -

  7 5 . . Weitzmann, Late antique and early Christian book illumination,London, 1977, . 36.

  7 6 . A. Wallace, The social structure of the Roman house, Papers of theBritish School at Rome 56 (1988), . 43-97, . 58 ..

  77. Y. Thbert, Private life and domestic architecture in Roman Africa, Ph. Aries - G. Duby (.) A history of private life, . I: P. Veyne(.), From pagan Rome to Byzantium, A. Coldhammer, Gam-bridge, Mass.-London, 1987, . 315-409.

  7 8 . . J.B. Ward-Perkins - J.H. Little - D.J. Mattingly (with a contribution by S.G. Gibson), Town houses at Ptolemais, Gyrenaica: a summaryreport of survey and excavation work in 1971,1978-1979, Libyan Studies 17(1986), . 109-153, . 111-126* Helen Saradi, Privatization andsubdivision of urban properties in the Early Byzantine centuries: social andcultural implications, Bulletin of the American Society of Papyrologists 35(1998), . 17-43.

  76

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  79/164

  90 .. 79. . , - , . , . , 3 . : 80. , 6 , , , 81. , , , , , 82, , ' , -

  79. W. Jobst, Das "ffentliche Freudenhaus" in Ephesos, Jahresheftedes Osterreichischen archologischen Institutes in Wien 51 (1976-1977), .61-84, . 83-84* H. Vetters, Zum Stockwerkbau in Ephesos, Mlanges Mansel, Ankara, 1974, . , . 69-92* , Die Hanghu-ser an der Kuretenstrasse, Jahreshefte des Osterreichischen archologischenInstitutes in Wien 50 (1972-1975), Beiblatt 331-380.80 . H. Vetters, Ephesos. Vorlaunger Grabungsbericht 1983, Anzeigerder phil.-hist. Klasse st. Ak. der Wiss. 121 (1984), . 224* ,Ephesos. Vorlaunger Grabungsbericht 1982, ibidem, 120 (1983), . 121-M. Aurenhammer, Rmische Portrats aus Ephesos. Neue Funde aus demHanghaus 2, Jahreshefte des Osterreichischen archologischen Institutes inWien 54 (1983), Beiblatt 105-146.8 1 . . W.A. Daszewski, La mosaque de Thse. Etudes sur les mosaques avec reprsentations du labyrinthe, de Thse et du Minotaure, Varsovie, 1977* , Polish excavations at Kato (Nea) Paphos in 1970 and1971, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1972, . 211-217* , Les fouilles polonaises Nea Paphos 1972-1975. Rapport prliminaire, ibidem, 1976, . 191-192.

  8 2. , A preliminary report on the excavations of the Polish archaeological mission at Kato (Nea) Paphos in 1966 and 1967, Report of theDepartment of Antiquities, Cyprus, 1968, . 39* , Polish excavations at Kato (Nea) Paphos in 1970 and 1971, ibidem, 1972, . 220-221* , Nea Paphos, tudes et Travaux \U (1973), . 291, 294.

  77

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  80/164

  .

  V' IIPi? y^^^^^tAWMmr^mkW^

  -

  -"* *&.* ' . & - .

  /

  V3* ;i-'J, i ,*'

  gpL' * " . > * *

  II .

  II .

  , .

  78

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  81/164

  . , , , : , , -, , , , , . 2 , ( , , ). , . (House of the Bronzes), , , , , 83. , . 5 , 6 . , . , , , . , . 84.

  , - , , . , 85.

  8 3 . C.M.A. Hanfmann, Excavations at Sardis 1958, Bulletin of theAmerican Schools of Oriental Research 154 (1959), . 27 . 50.

  84. . - . , 1988-1996, 10 (1996), . 719-733, . 724-726.

  8 5 . S.P. Ellis, The end of the Roman house, American Journal of Archaeology 92 (1988), . 565-576 , Power, architecture and decor: how the Late Roman aristocrat appeared to his guests, E.K. Gazda

  79

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  82/164

  .

  . , , . , , , , . , , . , . , . 86.

  . , 87. , , J.B. Ward-Perkins . House G 88. J.B.Ward-Perkins, , . , . ,

  (.), Roman art in the private sphere. New perspectives on the architectureand decor of the domus, villa and insula, Ann Arbor, 1991, . 117-134* , Late-antique dining: architecture, furnishings and behaviour, R. Laurence - A. Wallace-Hadrill, Domestic space, .., . 41-51.86. . S. Ellis, An archaeological study of urban domestic housing in theMediterranean AD 400-700, Ph.D. Diss., Oxford, 1984 , Romanhousing, London, 2000, . 110-112.87. Ibidem, . 111-112.88. J.B. Ward-Perkins - J.H. Little - D.J. Mattingly, Town houses,.., . 111-126.

  80

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  83/164

  . , J.B. Ward-Perkins 89., 4 6 , , . , . , , , .

  , , -, 7 , , . - . 7 . , . , - , , . ' , , - . , , opus sectile . -

  89. . Helen Saradi, Privatization and subdivision of urban properties, .., . 30 x.e.

  81

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  84/164

  .

  II (c. 400 ..). .

  II (5 ..).

  .

  82

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  85/164

  , , 90.

  , 7 , P. Oxy. XVI 1925, , . ( ' ), , , , , (), , , , . , , , . 7 . , (), , . , . , , . , . (House of the Bronzes), , . , , . , , , 91.

  , 6 ,

  90. Y. Porat, Caesarea 1994-1999, Excavations and Surveys in Israel 112 (2000), . 38.

  9 1 . G.M.A. Hanfmann, Excavations at Sardis 1959, Bulletin of theAmerican Schools of Oriental Research 157 (1960), . 24.

  83

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  86/164

  . ' . , , , . . , . 7 , . , ClaudiusGordianus, Fulgentius Ruspe, . , , , 92.

  , . , , San Giovanni di Ruoti, 5o 6o , , . , : stibadium, 93.

  . , . , 94.

  9 2 . Diacre de Carthage, Vie de saint Fulgence de Ruspe, . C.-G. La-peyre, Paris, 1929, c. 1.9 3 . A.M. Small - R.J. Buck, The excavations of San Giovanni di Ruoti,

  Toronto, 1994, . 4-5.94. . F. Guidobaldi, Le domus tardoantiche di Roma come "sensori"

  delle trasformazioni culturali e sociali, W.V. Harris (.), The transformations of URBS Roma in Late Antiquity, Journal of Roman Archaeology, suppl. series . 33, Portsmouth, Rhode Island, 1999, . 53-68, . 65-68.

  84

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  87/164

  II (c. 400 ..).

  , , curtes (), . , . , . , , . 5 9 5.

  . , , .

  95. R.S . Valenzani, Residential building in Ea rly Medieval Rom e, Early Medieval Rome and the Christian West. Essays in honour of Donald A.Bullough, Leiden-Roston-Kln, 2000, . 101-112.

  85

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  88/164

  . . . 96. , , . . , 97. , . , 98, . , , . 4, . 99. , . 6 , , -

  96 . . P. Brown, Power and persuasion in Late Antiquity, .., . 35-70* R.A. Kaeer, Guardians of language: the grammarian and society in LateAntiquity, Berkeley, 1988.

  97. . , ' ' VQ xoci , 274D -, 351* , ' XVTII. 11 , 28.2 ( = The fragmentaryclassicising historians of the Later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus,Priscus and Malchus, . R.C. Blockley, Liverpool, 1983, . 43). , (, 25.3, . R.C. Blockley, . 37). .M.W. Gleason, Festive satire: Julian's Miaopogon and the New Year at An-tioch, Journal of Roman Studies 76 (1986), . 106-119.

  9 8 . Ammianue Marcellinus, XXVIII.4.14: dtestantes ut venena doctri-nas.99. Ibidem, XXV111.4.7: Praenominum claritudine conspicui quidam (utputant) in immensum semet extollunt, cum Reburri et Flavonii et Pagonii Ge-reonesque appellentur, ac Dalii cum Tarraciis et Ferasiis, alhsque ita decernsonantibus originnm insignibus multis.

  86

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  89/164

  , . , 100.

  , . , . 7 8 , . . cultus, , , curtes, , .

  100. . .. Cekalova, Evoljucija predstavlenij znatnosti Vizantiivtoroj poloviny V-VI, Vizantijskij Vremennik 52 (1991), . 57-69.

  87

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  90/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  91/164

  . , /,

  , 4 7 .

  . , , . , (527-565), . 128 : v 1, . , .

  , . , : ,

  1. Corpus Juris Civihs, IV, Novellae, . R. Schoell - G. Kroll, --, 1972, Nov. CXXVHI, 545, . 20, . 644 .89

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  92/164

  . , , '

  2. , 390 ,

  , , . 49, : 3. , , , () . , , , , , . -.

  , , , 4, , , , , , , ' , ( curia), (decuriones curiales) , : , , , , , , (militia) , , 5. ,

  2. . . -, Zapieki Istoriko-Glosofskago fakultetaSanktpeterburga 36 (1895), . 125-126.

  3. , 49, 31, . Norman, II, 436.4. F. Kolb, Die Stadt im Altertum, , 1984.5. G.L. Kurbatov, Osnovnye problemy vnutrennego razvitija vizantiisko-

  go goroda vJV-VZJw, , 1971.

  90

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  93/164

  6. , , .

  , . , , .

  , (urbs > civitas) { , )1. . . , . , : , curiales .

  , , 4 5 . . 8. curiales 9, , -

  6. J. Durliat, De la ville antique la ville byzantine: le problme des sub-sistances, Collection de l'cole Franaise de Rome (. 13 6), , 1990.7. J .S. Reid, Th e municipalities of the Roman Empire, , 1913*A.H.M. Jones, Th e cities of the Eastern Roman provinces, , 1971.

  8. Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis, . Th.Mommsen - P . Meyer, -, 19 71, IV, 4, 3 ( A' ) 'Corpus Juris Civihs, II, . P. Kruger, -, 1967, VI, 24, 12( 469). . G.. Lebedeva, voprosu rabstve kodeksach Feodosi-ja i Justiniana, Anticnaja Drevnost'i Srednie Veka 26 (1992), . 5-10.

  9. CTb., XVI, 9, 1-5.

  91

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  94/164

  . . , 4 .., . , , , . 40 0 ( ) : , , 10 . , :

  , 3 6 , latifundia, (patrocinium) . , , , , 11. , coloni', , , 1 2. , * , 5 , 13, . , , 14 . ( -

  10. CTL, XII, 19, 1: Destitutae ministeriis civitates splendorem, quopridie nituerant, amiserunt: plurimi siquidem collegiati cultum urbium dese-rentes agrestem vitam secuti in scrta sese et devia contulerunt.

  11. , 47, . Norman, 491-538.12. K.-P. Johne, Zum Begriff Kolonat in der Sptantike, From LateAntiquity to Early Byzantium: proceedings of the Byzantinological Sympo-

  sium in the 16th International Eirene Conference, , 1985, . 97-100.13. CTh.y V, 6, 3 (12 4 0 9 ) : ita ut omnes sciant susceptos non

  alio iure quam colonatus [. . .] nulhque liceat velut donatos eos a iure censusin servitutem trahere.

  14. , , 332 (CTh., V, 17, 1 ), colonatus.

  92

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  95/164

  ). , , . , , . , , , . . , , , .

  , , ,. curiales, , * , , 15. , , . , , . , , 5 , .

  . curiales, . , . . , , . 4 , ,

  15. CTL, XII, 18, 1-2.93

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  96/164

  . , . 1 6 . , , , . , ., , , curiales . ' , . 1 7, ' (306-337), . , , 1 8, , , 19 . , , , . , 4 , 20 , .

  , . , : ,

  16. G. Dagron, Le christianisme dans la ville byzantine, DOP 31 (1977),. 1-25.

  17. , ' via, ', 38, . Mendelssohn, 9 7 : xa l , , .18. J.M. Spieser, La christianisation des sanctuaires paens en Grce,Neue Forschungen in griechischen Heiligtmer, hsg. von U. Jantzen, -, 1976, . 309-320.

  19. A. Kazhdan - G. Constable, People and power in Byzantium, (D.C.), 1982, . 25, 66.

  2 0. Helen Saradi, The use of Ancient Spolia in Byzantine monuments:the archaeological and literary evidence, International Journal of the Classical Tradition 3/4 (1997), . 375-423.

  94

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  97/164

  , curiales, ' . , ( ). , : , , . , , * , , 5 , . 21 . , : , , , . , (, ) , , 2 2, . , : , , , xotvov , curiales . . . , , , , (, XXVI - NJ XLIII,

  2 1 . , CTh., XV, 1, 16: ne aliquid no vellum adgredianturopus veterum inlustrium fahricarum reparatione neglecta.

  22. C. Foss, Ephesus after Antiquity: a Late Antique Byzantine and Turkish city, , 1979.

  95

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  98/164

  . 535, ). , , 2 3. , (, , ), , , 4 .

  (397-404), 2 4 . , , , , . , . , , , ,, . , , , 25 . , , , . , , ( ), ., , .

  , , , . (361-363) 26, ,

  23. CJ, IV, 6 1, 10.24. (' 20, PG, 61, 168) , .25. . Hohlweg, Bischof und Stadtherr im frihen Byzanz, JOB 20(1971), . 51-62.26. CTh., , 1, 5055 (13 362).96

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  99/164

  . patrocinium . , , , . , , , . , . , .

  , 27 . , . 2 8, , . , - , , terra incognita, . , , . , -

  27. (', 30, 10-11, . Haury-Wirth,. 182), 6 .

  28. .Ja. Sjuzjumov, Ekonomika prigorodov vizantiiskich krupnych go-rodov, Viz. Vrem. 11 (1956), . 55-81.

  97

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  100/164

  . (, , , , , ), , , : . 6 , , , . , , , , 4 - ' 29.

  , , lumpen ( -). , curiales , , , ., . , , , (plebs). , , .

  , , . , . ,

  29. , 25, 37.98

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  101/164

  , . - .

  lumpen , ' . ( 6 ), ( )30, , -, , , -31. , , . . . , . .

  : ) , * ) , , 6 , 532. , , . , , , ,

  30. , ' , ', 7, . Bidez- Parm entier, .226, 6 .31. , ., ', 25, 11, . Hau ry-Wirth, , 125.99

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  102/164

  . , , , 542, , 32. , , .

  , ; . 128 , -33' , (curia)., , , , . 34: , , - . Ot , .

  5 , , (honorati), (senatores) . 35. , , , , 36. , , , curiales. , , . , , , curiales, potentes . curiales, , ,

  32. , ., \ 22-23, . Haury-Wirth, , 249-259.33. JVJ, CXXVm, 545, . 16: , -.34. Monumenta Aaiae Minoris antique, 3, 1946, 167.35. P. Arsac, La dignit snatoriale au Bas-Empire, RHDFE 2 (1969),. 198-243.36. A.H.M. Jones, LRE, . 370.100

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  103/164

  (curiales) (, . , , , . . . J o n e s .

  . , - ' (565-578) 3 7. , , . , 6 , , , , .

  , , . , . , , . . , - . . , ,., . , ., ( , , , , -

  37. ', TV: Jus Graecoromanum, I, 6, V (JGR,I, 7-8) : .

  101

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  104/164

  . ). , . , , 38. , , : , , * , , , 39, . , , , , , 40. , , , . , .

  , , ( , ), , . : ( 639 642), , . , , ( 639), , 41. , , .

  38. M.Ja. Sjuzjumov, Roi gorodov-emporiev istorii Vizantii, Viz.Vrem. 8 (1956), . 26-41.

  39. D. Claude, Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert, , 1969,. 45-60.

  40. , ., ', 4, 7-14, . Haury-Wirth, . 157-158.4 1 . G. Downey, Ancient Antiocb, , 1963, . 6.

  102

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  105/164

  5 6 , , . . , () . , , , , , , 42 . 532, , 35.000 50.000 . , , . 7 , , (, ). 626, -, , , ' 4 3 . , 6, 7 4 4, 9 .

  7 . , . , ,

  4 2. , ., ', 9, 4-5, . 137.4 3 . , , 440, . de Boor ,

  , 75, . de Boor.44. D. Jacoby, La population de Constantinople l'poque byzantine,

  Byzantion 31 (1961), . 107-110.103

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  106/164

  . , . , , , , .

  , , () ( ), . , 6 -45. , , * , . , , , , -, , , ., , , , , . , 350x150 4 6 , . , , , . , . , . , ( , , , , , )47, .

  , , 90% 48, . . -

  45. , , .., 394, 7-8.46. C Foss, Late Antique and Byzantine Ankara, DOP 31 (1977),. 27-87.47. W. Brandes, Die Stadte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert, -, 1989.48. A.H.M. Jones, LEE, . 841-844.104

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  107/164

  , , , . , 7 (), , , , , , . , .

  ' , , . 7 8 , . * , :, .

  . , , - , . ,' , , , . , , . , , , -

  105

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  108/164

  . , , - 49. , , . 7 ' - ' , , 50 , , , 7 , ' 51. 7 8 , , * , . , ' , 8 .

  49. . W. Mller-Wiener, Von der Polis zum Kastron: Wandlungen derStadt im Agischen Raum von der Antike zum Mittelalter, Gymnasium 93(1986), . 435-475.50. P.A. Yannopoulos, La socit profane dans l'Empire byzantin desVile, Ville et LXe sicles, , 1975.51. T.. , - (602-867), , 1985.106

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  109/164

  . , /,

  (9-10 .)

  803, ' (802-811) -1. , . 9 10 4, 5 6 . , , , . : 2. , , , 3. , , . . , 7 8 , , 4. 8 , -

  1. , , . C . de B oo r, ', 1883 ( , , 1980), . 480, 1-3.

  2. . , . . , , . 89-106.

  3. , , .., . 494, 10-11.4. , . .. ,

  (602-867), , 1985, . 50-63.

  107

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  110/164

  . . 9 10 , .

  , , , 80 3 , ' . , , . , , , , , .

  , ot : , , , , . (784-8 0 6) , ' (806-815), (815-821), (837-843) (858-867 877-886). x\r\pou , 5. , , , 9 , , , -, , , , , , , 6. , -

  5. . .. , (602-867), .., . 65-66 78-79.

  6. . , . G. Fatouros, CFHB, 31/1-2, , 1991, . 417, . 584.

  108

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  111/164

  ', - 1. 8. , .

  , , , , . ' ', 8 1 1 , : , 9. . ' 9 . 10 11, 12 , 13, -

  7. , , .., . 489, 8-14 . .. , (602-867), .., . 66-67.8. J.B. Bury, A history of the Eastern Roman Empire from the fall ofIrene to the accession of Basil I (A.D. 802-867), , 1912, . 34, 38.

  9. 811, . . Dujcev, L a chronique byzantine de l'an 811 ,Travaux et mmoires 1 (1965), . 214.

  10. , . I. Bekker, CSHB, , 1838, . 121 -, , . . Lesmller-Werner - 1 . Thurn, CFHB, 14, - , 1978, . 49.

  11. , .., . 154: ' , -, . I. Bekker, CSHB, , 1838, . 649.

  12. , . P. Lemerle, La chronique improprementdite de Monemvasie: le contexte historique et lgendaire, Revue des tudesbyzantines 21 (1963), . 10* Scriptorincertus, . I. Bekker, CSHB, , 1842, . 336. , . W. Seibt, Die Skleroi: Eine proso-pographisch-sigillographische Studie, , 1976.

  13. Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, . Gy.Moravcsik - R.J.H. Jenkins, CFHB, 1, , 1967, . 232.

  109

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  112/164

  . 14 , 15, 16 1 7. , , . , 18. , , : , 19, , , , , , ,

  20.

  14. . , , . I. Thurn, CFHB, 5, - , 1973, . 189: [ . . . ] , xal ' - . , . J.F. Vannier, Familles byzantines: lesArgyroi (IXe-XIIe sicles), , 1975.

  15. , .., . 165. , . D. Polemis, TheDoukai: a contribution to Byzantine prosopography, , 1968.

  16. , . I. Bekker, CSHB, , 1838,. 833.17. , . V.M. Istrin, , 1922 (

  , , 1972), . 20. , . J.-Cl. Cheynet, LesPhocas, G. Dagron - . Mihescu (.), Le trait sur la Gurilla(De veUtatione) de l'empereur Nicpbore Phocas (963-969), , 1986,. 289-315.

  18. , , , . . , . Chr. Loparev, Zitije svjiatago Evdokuna pra-vednago, Pamjatniki Drevnej Pismennosti 96 (, 1893), . 2-3.19. , . ', . P. Noailles - . Dain, ,1944, . 4, . 23-25 , . C.B. Hase, CSHB, , 1828,', 10, . 31, ', 1, . 95.

  2 0 . , , ' . , Patrologia Graeca, .105, . 509. , , . , .., .522, . 777-779* , . . -, , Pravoslavnyj Palestinskij Sbor-nik 19 ( , 1907), . 200* ' , . Fr.Halkin, Six indits d'bagiologie byzantine, , 1987, . 180-181* Decerimoniis, . I.I. Reiske, CSHB, , 1829, . 253 267* , .., . 458 471 , .., ', 5, . 84. , . R. Cuilland, La noblesse de race Byzance, Byzantinoslavica 9(1948), . 307-314 ( = , Recherches sur les institutions byzantines,. , -, 1967, . 15-22) P.A. Yannopoulos, La socitprofane dans l'Empire byzantin des Vile, VILTe et IXe sicles, Louvain, 1975,. 11-33.

  110

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  113/164

  , , 21.

  ' ' (813-820) (8 29 -8 42 ). . , 9 , 22, ' . , 23 , 24. ' , . , ', , , , , . , ' , '. . , : ', ' (820-82 9) , , ' (84 2-8 67) ,

  2 1 . , . . ,, 1991, . 112.

  22. G. Ostrogorsky, Geschicbte des byzantiaischen Staa-tes, , 3 1963, . 170.

  2 3 . , Patrologia Graeca, . 100, 1249: - , , , , -. , . , Patrologia Graeca, . 105, 497D-500A.2 4 . J . . Bury, A history of the Eastern Roman Empire from the fall ofIrene to the accession of Basil I (A.D. 802-867), .., . 136-139* C. Mango,The l iquidat ion o f Iconoc lasm and the Pat r iarch Phot ios, .Bryer - J u d i t h H e r r i n ( . ), Iconoclasm, Birmingham, 1977, . 134. , . Vassiliki . Vlyssidou, L ' e m p e r e u r Thophile "chrissant les na-tions" et ses relations avec la classe suprieure de la socit byzantine, - (.), (7-9 ), , 20 01 , . 443-453 .

  111

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  114/164

  . 25 . , 26 , , ' , .

  ' , , , , , , . , 9 , , 27 , , , , , ' . , ' (886-912 ) ' (901-907 912-925) 28 . ' (913-959) , (956-970)29. , , 963 ' (963-969) 969 ' (970-976), .

  25. .. , (602-867), .., . 75-81.

  2 6. , Patrologia Graeca, . 105, 520: .27. . H.-G. Beck, Kirche un d theologische Literatur im byzantinischen

  Reich, , 1959, . 60-93.28. '

  ' , . . , ' (907), 11(1997), . 23-35.

  29. . , , .., . 244 247.

  112

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  115/164

  ,

  9 , - . -- , , - ' . , 8 3 0. ' , , ', 31. , 3 2, , . , , . : , , 33. , ( ) , - ' (919-944), , '34.

  - ' ' ,

  30 . , . . . F ou rm y - M. Leroy, La vie de saintPhilarte, Byzantion 9 (1934), . 113-115.

  3 1 . . P . C h a r a n i s , The Armenians in the Byzantine Empire, ,1963, . 23-28 . Fr . Winkelmann, Quellenstudien z u r h e r r s c h e n d e nKlasse von Byzanz i m 8 . u n d 9 . J a h r h u n d e r t , BBA 54 (, 1987), .71-75 163-164.

  32. * . , ..,. 89.

  33. , . . , ( B H G 1731), 5 (1983), . 257.

  34. , .., . 426.

  113

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  116/164

  . - 35. 36 . ' , : ' , , 31. ', 867, : , , , --. , ; . (8 30 ) . , , , , , , 38, . , , --

  35. . . - - - . - - .. - ... , : (7-11 .), , 1998, . 275-285.36. ' , . , - : (867-1056), -, 1981, . 35-36, 41-43 51-59* , . , ': 867-886, , 1991, . 28-35 190-192.

  37. De Thematibus, . . Pertusi, , 1952, . 72.38. , .., . 7.

  114

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  117/164

  , , , 3 9.

  , , ', , , , . , ' , , , , , -. ' --, , , , , .

  , ' , 40 , . , , . , - , , , , .

  , , , : . , 9 , , 10 . -

  39. , .., . 120* . , , ..,. 71: .

  40. , . V.M . I str in, .., . 20.

  115

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  118/164

  . , 7,8 9 , 10 41 . , 9 10 , ' , , : , , , : , xai xal 4,2. , , . ' , , .

  ' ' , 43 , , , , , , , , ,44. , , ' -

  4 1 . . . . Ka zda n, Ob ar i s tokra t izac i i vizantijskogo obscestva VIII-X I I w , Zbornik Radova VizantoloskogInstitute 11 (1968), . 47-53* .L . Brhier , Les populations rurale s au IXe sicle d'aprs l'hagiographie by-zantine, Byzantion 1 (1924), . 189.

  42 . ', Patrologia Graeca, . 107, 6 8 8 0 , . , 685D, 688, 688- 688 . G. Ostrogorsky, Observations o nthe ar i s tocracy in Byzant ium, Dumbarton Oaks Papers 25 (1971), . 3-32.

  4 3 . . De administrando imperio, ..,. 238.

  44. , .., . 374 . , , ..,. 188.

  116

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  119/164

  4 5 . , , ' 46, .

  , ' , . ' , 91 3, , 4 7, , , . . , , . , , , . , , , , .

  , , , . , , , ' . , : . , ' , , -

  45. , .., . 369-370 373-374.46 . De administrando imperio, .., . 240.47. , .., . 383.

  117

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  120/164

  . , 3.000 48 .

  , * , : , . , , , , . ' : . , , - , ' , , . , . . (9 - 10 ), , . . , , , .

  , . , , . ,

  48. , .., ", 7, . 47: , , , .

  118

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  121/164

  --. , ' ", : 919, 4 9 . , , , - 91 3 , 9 19 . -- ' , . , , , , , 5 0 . , ' , : . , . , - , , 10 .

  - ' . , , . ,

  49. , , , , , , , .

  50. , 941* . , .., . 424.

  119

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  122/164

  . , ,

  51. , .

  , . , . . , . : , , , , , , - 52 , 963. , , ,, , , 53 .

  . 963, , . , , , : . , , ,

  5 1 . , .., . 456.5 2. , .., ", 3, . 39-40.5 3 . De Thematibus, .., . 66:

  , ' .

  120

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  123/164

  115 54. , , . , . 55.

  10 : , , . , , , . , , . , , , . , , , : , , , , . 56.

  54. . . Ho nigm ann , Un itinraire arabe travers le Pont, MlangesCumont, Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves 1(1936), . 261-271.

  55. . . , (9-10 ): -- , , 2001, . 142-148 155-161.

  56. , . . , .., . 115-118, 132-142 210.

  121

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  124/164

  .

  , , -, - (). , . , , . . , 5 7, .

  - , - , , , . , ' ' (976-1025). , 10 , . ', . , -

  57. , , 965-966, . , . . , .., . 149-153.

  122

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  125/164

  58. , . 1025, ' . , , . , . .

  , --, , . , : , , .

  , , : , . , , , , , , . ' (1068-1071). , 5 9. , . . , .

  58. . J .-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations Byzance (963-1210),, 1990, . 211.

  59. (1071) , . Sp. Vryonis, J r . , (11-15 ), , , 1966, . 14-129.

  123

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  126/164

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  127/164

  ..

  ,

  ( )

  , , ' , - .

  : ' , ( ), 10 . : , , , [ = ].

  9 10, , ' , , ' ( , ) , .

  : , ,

  125

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  128/164

  .. , ( 864 .. ) ( - -).

  , , , , : , , . ' , , , .

  , , ., , , 4 15 ( , . ... , ,. ', . 15) . , () , , 10 11 .

  126

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  129/164

  , (, , ). ' , () (ghuzz) , , 15 , , - () (G. Moravcsik, Byzantinoturcica,. ', . 213-214).

  , . , , ( 10 11), 1064-1065 . ., 10 ' , ( De administrando impe-rio (DAI). ' , , , , , , . , .

  , , , , 13 , , .

  127

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  130/164

  ..

  , (1453) , - (1460-1461) (1461), (1454/1470) (1449/1479). , , , , , , . , , , , , . , () ( ) , , . , , () , (), () .

  , , (4-5 ), , , (5-6 ). 6 , , , : , , - . , 5 7 - (), - 680/681 . ., . , 9

  128

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  131/164

  10, (-), , 11 ( - ) , (), - , ( - 19 , ). , 12 , , , , 9 , . , ( , ) ( ) , , , ( 1185/1186 ..). 14 .

  , , 4 7 , -. , 7 , , - (661-749/750). 8, 9 10, (), () (-), 824 960/961 .. (Ikritish). -. 11 , , -

  129

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  132/164

  .. , - ( 11 ) (11 - ' 13 ), ( ' 11 -' 12 ), , ( 11 - ' 12 ), , . , 13 , ( -), - , ( , [ ] ) (13-14 ), ( - ) (, 13-14 ) (14-15 ). , , ( 14 - ), ' . 15 , (, , , . . ) , , , , ( , . ... , , 1288/1289-1571 .., 55, 2001, . 14-27, , ).

  , , , , -

  130

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  133/164

  ( - ) , , - (5-6 ) . () 12 13 , ( . A.G.C. Sawides, Byzantium in the Near East, .64, 139-145 . ... , ,. ' , . 34-35).

  ,

  , . - () 13 , , -, , . , , , , . ( , , ...) .

  () () - (1892-1972), Byzantinoturcica, 1942-1943 1958 , -

  131

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  134/164

  .. ( 1983 ' ). , , , .

  , ( /- ) , - ( ) ( ) ( ), , ().

  ( ) , , (Dokuz Oguz / Oguzlar ), 6, 7 8 , (Gkturk Imparatorluk ), pax nomadica (). 8 , (. ... , .7., . ', . 14-17, 60-63 . 198-202* . , , . 88-89, . 10-11). 15 , , () 4 , .

  : ) " ) ( )

  132

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  135/164

  . , 4 13 .

  , 4 10 , -, ( 7 ) , (661-749/750) , 13 , - (1 25 8). , 13 14 .

  11 , , .

  , , (), , , ( ), , (- ), ( ), , ( , ), , . , , , , , , , , 13 . ( ) , , -

  133

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  136/164

  .. , (). , , 13, . , , (13-15 ), ( , 1169/1171 ), 12 (. ... , , . ', .132-136 . 218-220* , , , 12 .., 61, 2001, . 16-25, ).

  (Turkmenler ), , . 0 - ' - (10 ) . 12 . , 11 , , . 13 , , , ' ( . ... , , , . ', ,, 1990, 1992, . 356-366, . 364-365 , , . ', . 148-151). 13, - (), - , , ( ), ( ) .

  134

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  137/164

  , , ( 1256), , (. ... , , , . 31, 1984, . 94). , ' , , , . , ' , - . , 11 . , , -, , () . , , , , . ' , , , 19 ( 26 ) 1071.

  , , , , ' , (1971), (1996). , , ( ) , ( , . ', , 1981, 1997, . 73 , . - - - -

  135

 • 7/30/2019 - E.I.E.

  13