Κατευθυντήριες...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Κατευθυντήριες...

 • SUPPORT IS OUR MISSION

  Σεπτέμβριος 2016

  Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τις συνθήκες υποδοχής: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες

  European Asylum Support Office

 • European Asylum Support Office EASO

  SUPPORT IS OUR MISSION

  Σεπτέμβριος 2016

  Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τις συνθήκες υποδοχής: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες

 • Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu).

  Print ISBN 978-92-9494-395-8 doi:10.2847/851130 BZ-04-17-336-EL-C

  PDF ISBN 978-92-9494-375-0 doi:10.2847/415704 BZ-04-17-336-EL-N

  © European Asylum Support Office, 2016

  Neither EASO nor any person acting on its behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained herein.

  Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

  Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

  00 800 6 7 8 9 10 11 (*)  Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται

  όμως κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται).

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τις συνθήκες υποδοχής: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες — 3

  Περιεχόμενα Κατάλογος συντομογραφιών  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5

  Εισαγωγη  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7

  Ιστορικό  ...............................................................................................................................................................  7

  Σκοπός και πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών  .........................................................................  7

  Διάρθρωση και μορφή των κατευθυντήριων γραμμών  ....................................................................................  9

  Νομικό πλαίσιο  ...................................................................................................................................................  9

  Πώς να διαβάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές  ���������������������������������������������������������������������������������������������� 11

  Ορολογία  ...........................................................................................................................................................  12

  1� Στέγαση  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  13

  1.1. Γεωγραφική θέση  ......................................................................................................................................  13

  1.2. Εγκατάσταση  .............................................................................................................................................  15

  1.3. Υποδομή  ....................................................................................................................................................  16

  1.4. Ασφάλεια  ..................................................................................................................................................  20

  1.5. Κοινόχρηστος χώρος  .................................................................................................................................  21

  1.6. Συνθήκες υγιεινής  .....................................................................................................................................  22

  1.7. Συντήρηση  .................................................................................................................................................  24

  1.8. Εξοπλισμός και υπηρεσίες επικοινωνίας  .................................................................................................  25

  2� Σίτιση  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27

  3� Ρουχισμός και άλλα μη διατροφικά προϊόντα  ���������������������������������������������������������������������������������������  29

  4� Βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  33

  5� Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  35

  6� Ενημέρωση και παροχή συμβουλών  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

  7� Εντοπισμός, αξιολόγηση και κάλυψη ειδικών αναγκών  �������������������������������������������������������������������������� 41

  8� Κατάρτιση του προσωπικού  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  45

  Παράρτημα — Συνοπτικός πίνακας  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τις συνθήκες υποδοχής: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες — 5

  Κατάλογος συντομογραφιών ΑΑ Ασυνόδευτος ανήλικος

  EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

  FRA Ορ