ΣΕΙΣΜΟΣ Earthquake knowledge is protection

of 105/105
Oƒ°∞¡π™ªO™ ∞¡Δπ™∂π™ªπ∫OÀ ™Ã∂¢π∞™ªOÀ & ¶ƒO™Δ∞™π∞™ (O.∞.™.¶.) •¿ÓıÔ˘ 32, 15451 ¡.æ˘¯ÈÎfi ΔËÏ.: 210 6728000, Fax: 210 6779561 e-mail: [email protected], www.oasp.gr ™EI™MO™ H °Nø™H EINAI ¶PO™TA™IA AÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ™¯ÔÏ›ˆÓ E I M O H °Nø™H EINAI ¶PO™TA™IA Y¶OYP°EIO ¶EPIBA§§ONTO™ XøPOTA•IA™ & ¢HMO™IøN EP°øN OP°ANI™MO™ ANTI™EI™MIKOY ™XE¢IA™MOY & ¶PO™TA™IA™ A£HNA 2007
 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  825
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ΣΕΙΣΜΟΣ Earthquake knowledge is protection

 1. 1. YOYPEIO EPIBAONTOXPOTAIA & HMOIN EPN OPANIMO ANTIEIMIKOY XEIAMOY & POTAIAEIMOH NH EINAI POTAIA H NH EINAIPOTAIAA E I M O OO O O & O (O....) 32, 15451 . .: 210 6728000, Fax: 210 6779561 e-mail: [email protected], www.oasp.grAHNA 2007
 2. 2. EAONIKH 1978KONITA 1996 PEBENA 1995AMYPO 1980AHNA 1999 O 2001 2003 AIIO 1995AKYONIE 1981 ZAKYNO 2006KAAMATA 1986 YH2006
 3. 3. YOYPEIO EPIBAONTO, XPOTAIA& HMOIN EPNOPANIMO ANTIEIMIKOY XEIAMOY & POTAIA (O.A...)EIMOH NHEINAI POTAIAA AHNA 2007B EO
 4. 4. 4 EIMO H NH EINAI POTAIA E P I E XE.YNTEETEPOOO6 EIAIKO HMEIMA 7 : KEAAIO PTO . A. K, . , . NPIMIA ME TOY EIMOY 81.1. - 9 : 1.2. ;101.3. ;11 . ,1.4. . o MSc ;12 M. , 1.5. ;13. o MSc1.6. ;141.7. ; 16O :1.8. ;161.9. ;16 . A. K, 1.10. ; 19 1.11. ; 21E - : 1.12. . A. K, ; 22 1.13. ; 26 1.14. 28 KEAAIO EYTEPO EITEI TN EIMN 322.1. ; 332.2. ; 382.3. O 51E KEAAIO TPITOO.A... METPA AYTOPOTAIA 56 - 3.1. 58O, - 3.2. . ; 61
 5. 5. EIMO H NH EINAI POTAIA 5O M E N AE.3.3. ;65KEAAIO TETAPTOEIMO KAI XOEIO 684.1. ;72 4.1.1. 72 4.1.2. 72 4.1.3. - 754.2. , , 77 4.2.1. ;77 4.2.2. O 784.3. ;78 4.3.1. 78 4.3.2. 85APAPTHMATA 881. E 882. 923. 944. M 98HE 102BIBIOPAIA103
 6. 6. 6 EIMO H NH EINAI POTAIA , , , - , - . - -: . , O.... 1983 ..... . .. , O.... - . , - - , . (, ..) - -. O , - , . , O.... , - . , - , . , . - , , . , - , . , . . , . O O.... . .
 7. 7. EIMO H NH EINAI POTAIA 7EIAIKO HMEIMA H . O . , - .E , -, . , 1.000.000 - , . - . H E E . E , , . X - . A - ( ). H O.A.... - , , - . T , , O.A... , . :- , , - - ,- E ,- , , - ,- , , . , , .O
 8. 8. NPIMIA ME TOY EIMOY 9 KEAAIO PTONPIMIA ME TOYEIMOY1.1 - , , ,, , - , , - - - . (, ), (, , ), - (, - ). . - 1994 - 2003, 2,581 . . , , , . , , .. -, - . . ,
 9. 9. 10 EIMO H NH EINAI POTAIA , - , , 1994 - 2003 683,7 . . E 1994 - 2003 (. A 257 . 1.1, 1.2). A , (. 1.4) - (. 1.3). E . 1994 - 2003 - - 521. , O , , . -. , - , - . . 1.1. 1994 2003 650 , - , 1968 1992, 3.000 - ( 5). 1.2. ;, , , , , - ... - . ; 1.2. : 1994 2003 , - , - - (. 1.1);: , , - . 1.4. O 1.3. . $ 1994 2003 1994 2003
 10. 10. NPIMIA ME TOY EIMOY11 - . , 80 , -: - . - - , .. . O -1.3. (/ ) (- ). ; , , E. 1.2. H . 6.370km (. 1.2). O , . , . - 35km, - 60 - 70km. - 7km. O 2.900km. , Mohorovicic.E. 1.1. T , , . : Edo .
 11. 11. 12 EIMO H NH EINAI POTAIA1.4. , - , - ; . , ( 190 , . O , . ) - , . . . , 500 . , - . -, (. 1.3). 200 . , - , , -, -. . E. 1.3. E . E. 1.4. H (A, E,I-A, A, E, B-A-, N-A).Y -. O .T .
 12. 12. NPIMIA ME TOY EIMOY 13E. 1.5. .E. 1.6. K . ( ). . A Benioff ( ). - - . (. 1.5, 1.6). -1.5. ; -, , (. 1.4) (.. - , - () ). . O - . T - , (. 1.7). - . . , (. 1.8). - , - . , O , .
 13. 13. 14 EIMO H NH EINAI POTAIA , , . , . - . . ( - ), - 1.6. ; . O , ( ) - , - . . T - -, ( ) (. 1.9). O - E. 1.10. O - - , ( ). K .E. 1.7. () (). H . E. 1.8. () ( , - ) - .
 14. 14. NPIMIA ME TOY EIMOY 15 (. 1.10). E. 1.9. . O . E- 720km , . , - 60km, 60 300km, 300km. O . O - - .
 15. 15. 16 EIMO H NH EINAI POTAIA - . 90% - , , - . O - . , O Benioff, - . , - 1.6. -, 7% - . .O , - ,1.7. ; . 3% . - - ( - . ). O . O - 1.9. . ; - . - , . O - . O . - . - , ., , - ().1.8. ; O - -. . O , , - E. 1.11. . E (Bolt B.A., 1987).
 16. 16. NPIMIA ME TOY EIMOY17. - - . O ... - : ( - ), (S - -) (. 1.11). - , . - ( S - ). ,E. 1.12. M P S . - (. 1.12). , P S . Love (L), Rayleigh (R) Stonley (S). - , - . . - - . . , - (. 1.13,). (. 1.14, 1.15). , - , . Y , , - .
 17. 17. 18 EIMO H NH EINAI POTAIA 1.1. O (1900-2007)9,522-5-19609,227-3-1964E. 1.14. () .9,1 (P), (S) - ( ) Rayleigh (R) (Bath M., 1973).26-12-2004E. 1.15. () ( B) . E P S ( B., I., 1992). 9,04-11-19528,831-1-1906 ( ) 8,74-2-1965 8,628-3-20058,6( )9-3-1957E. 1.13. .A- 8,6E. 1.13. () 15-8-1950.
 18. 18. NPIMIA ME TOY EIMOY19 O - E 5 - (1911) - Richter. - . 1911 - ( ) . : , , -1.10. ; , , - ... O (7-9-1999) (M=5,9), - . A-() , , . , ... , . 9,5 (. 1.1). - - . O : - L ( Richter - ( 8,7 - 8,9) - Ch. Richter 1935), - 900 MS mb, X. M, Mw. , , MS.E. 1.16. E MM .
 19. 19. 20EIMO H NH EINAI POTAIA 1.2. O (=8,3) , 21 365.. MM I . (, , , , II A ). . - III A . M - -- 6,3. . -. IV T .. . T . , .. -O . K , . : 12- VA . A Mercalli (, 1931) (. 1.16, . 1.2 ), . A . A- 12 MSK (1964) . Medvedev, Sponheuer, Karnik 8 JMA (Japanese VI A . Meteorological Agency) . O . 1992 . M . M MSK . . B , , - EMS (European Macroseismic Scale).. B , . VII M . - -, . - . . , - (7-9-1999), IX IX+ . - Mercalli , , . K , A VI N ,. N . VIII E . AO - -. , -, . K- , . A (. 1.17). . IX . . Y- . - , . XK - . O - - . , .M . O -. XI M . O . Y . XII O . A . M E. 1.17. I . A 1995 (Papazachos B.C. et al, 1997).
 20. 20. NPIMIA ME TOY EIMOY 21 - - 12km. . 1981 (=6,7) - 60cm, 1978 (=6,5) - 35cm. . - (. 1.20).E. 1.20.E. 1.18. T, 17-8-1999 (M=7,4). E 2 - 3km Glc~ , uk,. T 160 - 170km.E. 1.19. () , 1978(M=6,5). E . , .1.11. ; , , . . - - ( - ), (. 1.18, 1.19). . 1960 (=9,5) 1.000km. T 1978 (=6,5) - - . A-E. 1.21. E .
 21. 21. 22 EIMO H NH EINAI POTAIA O 1.12. - ;. - T - , , ., - . (.. , - ), - , .. - (.. , , - (. 1.21). , , tsunamis). E. 1.22. ()., 2003O -(=6,4). . , , A (. 1.22, 1.23).. O -E. 1.24. () Z, 2006 (=5,9).K .E. 1.23. ()N , 1995 (M=6,6).K.
 22. 22. NPIMIA ME TOY EIMOY23. - , - , - , - - . . (1845,=6,7) 60 . T 1986 E. 1.25. - K, 1995(=6,0) (M=6,6). K A. - 24 . T1970 (=7,9) - .E. 1.26. () Hanshin - Kobe I, 1995 O (. 1.24, (M=7,2). E ( ) Kobe.1.25), , E. 1.27. ( ) B, 1988 (=6,0). P M. .. . O , - - (. 1.26, 1.27). O - . . , , - , .
 23. 23. E. 1.29. B, 1988 (=6,0). E . O - , - . O .. . tsunamis E. 1.28. T A A K-, E - B-A . X ( 1984 10.000), : Los Angeles .1857, San Francisco 1906, Loma Prieta 1989, Northridge 1994. tsunamis -, , - - (. 1.30, 1.31). - 1m., , --: 1981, 1988, 1993 1995. . 370 tsunamis O - 1900 - 1980. 25% - - , . , tsunami ( - 1960 11m (61) (. 1.28, 1.29).), O - 5m (185 ). - tsunami , (=9,1), 26-12-2004,