Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως...

of 19 /19
Η Διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης και το e- twinning ως εργαλείο βελτίωσης και ενίσχυσης του πορτραίτου της σχολικής μονάδας Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα

Embed Size (px)

description

Στην κοινωνία της γνώσης η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της ταχύτητας, της οξυδέρκειας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και απαιτείται συνεχής μάθηση (Hargreaves, 2003). Τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφορετικών κρατών, για να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό, είναι αναγκασμένα να αναθεωρήσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν. Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσοτέρων εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι η αποκέντρωση και η σταδιακή αυτονόμηση της σχολικής μονάδας καθώς και η προσπάθεια αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (Eurydice, 2007; MacBeath et al, 2000). Το σχολείο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την οργανωμένη παροχή του αγαθού της εκπαίδευσης, αποτελεί την εστία και το κέντρο όλων των εκπαιδευτικών αλλαγών. Αλλά για να ανταποκριθεί στις αλλαγές, θα πρέπει το ίδιο το σχολείο ως οντότητα αλληλεπιδρώντων ζωντανών μελών (Parsons, 1951∙ Σαΐτης, 2002), να κινητοποιηθεί, να αντλήσει πληροφορίες από το περιβάλλον, να αναζητήσει μεθόδους και να διαμορφώσει στρατηγικές για την εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής. Από την άλλη πλευρά, το «eTwinning», η καινοτόμος δράση με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η οποία για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος eLearning και πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση, αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και του Διαδικτύου. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (AEE) ορίζεται ως μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα υποσυστήματα του σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), γι αυτό και θεωρείται μηχανισμός (Hargreaves, 2003), μέσω του οποίου η εξουσί

Transcript of Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως...

Page 1: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Η Διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης και το e-

twinning ως εργαλείο βελτίωσης και ενίσχυσης

του πορτραίτου της σχολικής μονάδας

Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα

Page 2: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Δομή της παρουσίασης

Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας ως:

(α) εργαλείο οικοδόμησης γνώσης και,

(β) ως γέφυρα για τη συνεργασία των

ερευνητών και των εκπ/κών.

ΕισαγωγήΟι δείκτες της ΑΕΕ

Ερμηνεία όρων

Η φιλοσοφία της ΑΕΕΟ ρόλος του e-twinning ως

παράγοντα αποτύπωσης της

εξέλιξης του σχολείου

Συμπεράσματα

Συζήτηση

Page 3: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Εισαγωγή

Στην κοινωνία της γνώσης η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω

της ταχύτητας, της οξυδέρκειας, της δημιουργικότητας και

της καινοτομίας και απαιτείται συνεχής μάθηση.(Hargreaves, 2003).

Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσοτέρων

εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι η

αποκέντρωση και η σταδιακή αυτονόμηση της σχολικής

μονάδας καθώς και η προσπάθεια αποτίμησης του

εκπαιδευτικού έργου.

(Eurydice, 2007; MacBeath et al, 2000).

Page 4: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά

Βίου Μάθηση, αφορά ηλεκτρονικές

αδελφοποιήσεις σχολείων από

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω

της χρήσης των ΤΠΕ και του Διαδικτύου.

Μια καινοτόμος δράση με επίσημη

έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η οποία

για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική

δράση του προγράμματος eLearning.

Page 5: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας

Αποτελεί ένα φιλικό προς τα μέλη της

σχολικής κοινότητας εργαλείο περιγραφής

και κατανόησης των αντιλήψεων τους, της

διαδικασίας αλλαγής με τρόπους, που να

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να

συλλαμβάνουν και να αποδίδουν την

πραγματικότητα του σχολείου και να

αποτελούν πυξίδα προς την κατεύθυνση

της βελτίωσης του.

Page 6: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Ορίζεται ως μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα υποσυστήματα

του σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), γι αυτό και θεωρείται

μηχανισμός μέσω του οποίου η εξουσία μεταβιβάζεται στο επίπεδο του

σχολείου.(Hargreaves, 2003)

Σκοπός της να περιγράψει και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του σχολείου

και τους εκπαιδευτικούς στόχους με σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού.(Schildkamp, 2007˙ Vanhoof, Petegem & Sven De Maeyer, 2009)

Αποτελεί «το ειδοποιό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων και της

επαγγελματικής πρακτικής» και βασίζεται στην αρχή ότι «τα σχολεία γίνονται

ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία

που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά».(MacBeath, Schratz, Meuret, & Jacibcent, 2005, σ. 157)

Page 7: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Στόχος της παρουσίασης, είναι:

3. Να συνδέσει την ΑΕΕ με την διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις e-twinning.

2. Να διαμορφώσει μια νέα εικόνα του πορτραίτου της σχολικής μονάδας μέσα από μετρήσιμους δείκτες

1. Να σκιαγραφήσει πως ησυμμετοχή και ηαλληλεπίδραση σε δράσειςetwinning μεταξύ τωνσχολικών μονάδων, σταδιακάδιαμορφώνει και βελτιώνει τηνεικόνα του σχολείου σε σχέσημε αυτό που υπήρχε πριν

Page 8: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου
Page 9: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

.

Οι δείκτες της ΑΕΕ και το πορτραίτο της

σχολικής μονάδας

Αναφέρονται σε μορφές και δράσεις της

σχολικής μονάδας τα αποτελέσματα των

οποίων παρουσιάζονται στην τοπική κοινωνία

και χαρακτηρίζουν τόσο το έργο όσο και την

συνολική εικόνα του σχολείου στην ευρύτερη

περιοχή.

Page 10: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο -

αξιολόγησης Το πορτραίτο του σχολείου δημιουργείται με τη

συνεργασία της σχολικής κοινότητας με επαγγελματίες

ερευνητές εκτός σχολείου.

Αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική ζωή

ενός σχολείου, για την οποία πολλές φορές δεν έχουν

ολοκληρωμένη εικόνα τα μεμονωμένα μέλη της

σχολικής κοινότητας, δηλ. η διεύθυνση, οι

εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς.

Page 11: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο –

αξιολόγησης 2

Το πορτραίτο μπορεί να αξιοποιηθεί

κυρίως ερευνητικά ως εργαλείο

σύγκρισης της αρχικής και τελικής

κατάστασης του σχολείου κατά την

διάρκεια ενός προγράμματος ή μιας

παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη

και εξέλιξη του.

Page 12: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Ο ρόλος του e-twinning ως παράγοντα

αποτύπωσης της εξέλιξης του σχολείου

Το πορτραίτο βοηθά τα μέλη της σχολικής

κοινότητας να απαντήσουν στην ερώτηση «κάνουμε

σωστά τα πράγματα»;(MacBeath & Moos, 2004)

Τα σχολεία έχουν πλούσιο πνευματικό κεφάλαιο όχι

μόνο λόγω των εκπαιδευτικών και του προσωπικού

αλλά επίσης και λόγω των μαθητών, των

οικογενειών και της κοινότητας στην οποία ζουν.

Page 13: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου
Page 14: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Βασικά χαρακτηριστικά

To etwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε.

που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία

στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες

κάνοντας χρήση των ΤΠΕ ενώ τους παρέχει

την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά

εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη

υποστήριξη).

Page 15: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου
Page 16: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Το etwinning μπορεί να οριστεί ως μία

συνεργασία μακράς διάρκειας όπου

τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο

Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για

να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική

δραστηριότητα.

Το etwinning προσφέρει διαδικτυακά

προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), σε

ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

1

6

Page 17: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Συμπεράσματα - Συζήτηση

Το πορτραίτο ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης εμπλέκει

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Τα δεδομένα βοηθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας

να προσανατολιστούν σε εστίες ανάπτυξης, στη λήψη

αποφάσεων και στη δέσμευση τους να εργαστούν σε

στόχους που θέτουν.

Oι απόψεις των μαθητών είναι ουσιαστικές και

χρειάζεται μεγαλύτερη συστηματοποίηση και

υποστήριξη στο ρόλο τους ως ερευνητών στη σχολική

τους κοινότητα.

Page 18: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Συμπεράσματα - Συζήτηση

Προσφέρει θετικά στον περιορισμό της

απώλειας διδακτικού χρόνου.

Η συμμετοχή τους βοηθά τη καλλιέργεια

αμοιβαιότητας και αποτελεί απόδειξη ότι οι

αντιλήψεις όλων έχουν αξία και σημασία.

1

8

Page 19: Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου

Σας ευχαριστούμε

πολύ

Ερωτήσεις