Αυτοαξιολόγηση σχολικής...

of 21 /21
ΜΑÏΟΣ 2014 Σύνταξη από τις ομάδες εργασίες εκπαιδευτικών του σχολείου Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -- ΤΗΛ/FAX: 2396041394 E-MAIL: [email protected] WEB: http://dim-ag-anton.thess.sch.gr ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Embed Size (px)

Transcript of Αυτοαξιολόγηση σχολικής...

Page 1: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΑÏΟΣ 2014

Σύνταξη από τις ομάδες εργασίες εκπαιδευτικών του σχολείου

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Σχολικό έτος 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ --

ΤΗΛ/FAX: 2396041394 E-MAIL: mail@dim-ag-anton.thess.sch.gr WEB: http://dim-ag-anton.thess.sch.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Page 2: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Αντώνιος βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του όρους Kάλαυρος κοντά στα σύνορα των νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, όπου και ανήκει διοικητικά. Στην Τοπική Κοινότητα του Αγίου Αντωνίου ανήκει και ο οικισμός του Μονοπηγάδου.

Η μοναδική βαθμίδα εκπαίδευσης της κοινότητας, εκτός από το Νηπιαγωγείο, λειτουργούσε ως τετραθέσιο Δημοτικό Σχολείο ως το 2011, έτος το οποίο αναβαθμίστηκε οργανικά σε εξαθέσιο, βασικά για να δεχθεί τους/τις μαθητές /τριες της περιοχής της Σουρωτής, η οποία είναι αναπτυσσόμενη περιοχή, ωστόσο, δεν διαθέτει ακόμη Δημοτικό Σχολείο.

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αποτελείται, από τον Διευθυντή του Σχολείου, 9 (εννέα) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 με οργανική θέση, δύο εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ΠΕ011, μία εκπαιδευτικό της Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 και μία εκπαιδευτικό της Μουσικής ΠΕ16.1.

Στο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί πρωινή ζώνη και κλασσικό ολοήμερο πρόγραμμα (δηλαδή μέχρι τις 16.15), διαθέτει 61 μαθητές/τριες συνολικά, οι οποίοι/ες φοιτούν σε έξη τμήματα (τάξεις). Στο Ολοήμερο Σχολείο έχει οριστεί υπεύθυνος και υποδιευθυντής του Δημοτικού Σχολείου. Δεν υπάρχει τμήμα ένταξης ή ενισχυτικής διδασκαλίας.

Page 3: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2014, στις συνεδριάσεις και αποφάσεις, του συλλόγου διδασκόντων δηλώθηκε αρχικά η αντίθεση με κάθε διαδικασία αξιολόγησης του σχολείου ή των εκπαιδευτικών, η οποία είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα και απέβλεπε σε αριθμητικές κρίσεις μεγεθών που δεν μπορούν να περιγραφούν ποσοτικά ενώ είναι δυνατό να εκθέσουν δημόσια το σχολείο και τους λειτουργούς του. Επίσης, ο σύλλογος συμμερίστηκε την άποψη της ΔΟΕ ότι το στάδιο της αυτοαξιολόγησης ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα από την ατομική αξιολόγηση, με αποκορύφωμα τις ποσοστώσεις και την διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό της αντίδρασης δεν συγκροτήθηκαν ομάδες, τουλάχιστο πριν την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία επίτασσε ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς στο έργο της αξιολόγησης.

Στις αρχές Απριλίου, ο σύλλογος διδασκόντων συνεδρίασε εκ νέου, με στόχο τη συγκρότηση ομάδων εργασία για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε, επίσης, για να μην εκθέσει τον Διευθυντή του σχολείου σε αυταρχικές αποφάσεις ανάθεσης έργου, γεγονός που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις εργασιακές αρχές της σχολικής ομάδας. Στην συνεδρίαση αν και αρχικά υπήρχε η άποψη, λόγω και του σχετικά μικρού αριθμού των εργαζόμενων εκπαιδευτικών στο σχολείο να γίνει μια μεγάλη ομάδα που θα εργαστεί σε τακτικές συνεδρίες, ωστόσο, το σχήμα αυτό δεν λειτούργησε τελικά. Τις επόμενες ημέρες διαμορφώθηκαν πέντε επιμέρους ομάδες, δηλαδή όσα και τα πεδία που απαρτίζουν την έκθεση αυτοαξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί που στελέχωσαν τις ομάδες εργασίες ανέλαβαν να εκτιμήσουν γενικά τη σχολική μονάδα ως προς τα ζητούμενα μεγέθη.

Ο Μ Α Δ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

1ο ΠΕΔΙΟ: ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΠΕ70 – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ70- ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06

2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΣΙΤΗΣ ΠΕ70

3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕ70 – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ011

Page 4: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

3

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΛΙΟΤΑ ΠΕ70 – ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΓΑΛΗ ΠΕ70

5ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΕ70 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΨΑΘΑ ΠΕ011 - ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΕ16.1

Μεταξύ των μελών των ομάδων συμφωνήθηκε να υπάρχει

ηλεκτρονική επικοινωνία αν δεν ήταν εφικτή μια συνάντηση και συνεδρία, από κοινού στο σχολείο. Επίσης για κάθε απορία ή πρόβλημα συντονισμού μεταξύ τους θα επενέβαινε ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Κάθε πεδίο μελετήθηκε ιδιαίτερα και απαντήθηκε με βάση την εμπειρία των εκπαιδευτικών της κάθε ομάδας, οι οποίοι ας σημειωθεί υπηρετούν αρκετά χρόνια στο σχολείο. Για οτιδήποτε αφορούσε την απόκριση εξωσχολικών παραγόντων συμφωνήθηκε να εφαρμοστεί η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης.

Πολλά από τα δεδομένα που αφορούν τα πεδία της αυτοαξιολόγησης είχαν καταγραφεί στο προσωπικό ημερολόγιο των εκπαιδευτικών του σχολείου. Επίσης, αρκετοί από τους δείκτες είχαν επισημανθεί άτυπα στις επιμέρους συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επομένως δεν υπήρχε μεγάλη δυσκολία στη συγκρότηση μιας ακριβούς εκτίμησης σε σχέση με τους δείκτες αξιολόγησης.

Οι πέντε ομάδες εργάστηκαν συνολικά 40 περίπου ημέρες, εκμεταλλευόμενες και την περίοδο των διακοπών του Πάσχα. Στα μέσα περίπου του μηνός Μαΐου, συγκεντρώθηκαν όλες οι εκτιμήσεις των επιμέρους δεικτών αξιολόγησης υπό τη μορφή γραπτού και ηλεκτρονικού κειμένου.

Τις εκφραστικές διορθώσεις καθώς και την τελική συγκρότηση του κειμένου της έκθεσης γενικής εκτίμησης ανέλαβε ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Page 5: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

4

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1ο ΠΕΔΙΟ: ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. Χώροι του Σχολείου

Ο αύλειος χώρος είναι εξαιρετικά ευρύχωρος, διαθέτει γήπεδο

μπάσκετ, παιδική χαρά, διαδρόμους σκίασης από δέντρα, παγκάκια όπου μπορούν να παίξουν, να αθληθούν και να ξεκουραστούν οι μαθητές στη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Το κτίριο του σχολείου είναι σύγχρονο και διαθέτει τις εξής χρησιμότητες και λειτουργίες:

Ημιυπόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και αίθουσα

Γυμναστηρίου για τις μέρες με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μεγάλους διαδρόμους στον 1ο και 2ο όροφο που μπορούν να

φιλοξενήσουν μαθητές στα διαλείμματα όταν ο καιρός είναι κακός. Σύγχρονες τουαλέτες από πλευράς υγιεινής τόσο στο εσωτερικό του

σχολείου όσο και στην αυλή του σχολείου. Γραφεία για τη διεύθυνση του σχολείου και για το σύλλογο

διδασκόντων. Χώρος ο οποίος με κατάλληλη διευθέτηση από τον Δήμο μπορεί να

γίνει αίθουσα σίτισης για τους μαθητές του Ολοημέρου ή κυλικείο που ας σημειωθεί δεν διαθέτει το σχολείο. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πέντε (5) και χρησιμοποιείται η

βιβλιοθήκη για 6η αίθουσα, διότι το σχολείο μας από φέτος από 4/Θ αναβαθμίστηκε σε 6/Θ με αυξητική τάση αριθμού μαθητών. Υπάρχει χώρος για να δημιουργηθεί η 6η κανονική αίθουσα και είμαστε σε συνεννόηση με τον Δήμο. Η κατασκευή νέων αιθουσών καθώς και ένα γραφείο για τη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για το σχολείο, το οποίο σε λίγα έτη θα τριπλασιάσει τη μαθητική δύναμη του.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 6: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

5

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Εξοπλισμός - Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αριθμό καινούριων θρανίων, γραφείων,

καθισμάτων για τον υπάρχοντα αριθμό μαθητών και δασκάλων. Επίσης διαθέτει δύο συσκευές τηλεοράσεων με τις ανάλογες συσκευές DVD που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των μαθημάτων.

Διαθέτει επίσης έναν προβολέα με την οθόνη εκπομπής για τον ίδιο σκοπό.

Το σχολείο διαθέτει αίθουσα Πληροφορικής με 6(έξη) απαρχαιωμένους υπολογιστές οι οποίοι πλέον θα πρέπει να ανακυκλωθούν και να αντικατασταθούν με υλικό το οποίο θα μπορεί να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες των μαθητών. Ας σημειωθεί ότι η τεχνική υποστήριξη της αίθουσας γίνεται βασικά από τους εκπαιδευτικούς και οι πόροι που διατίθενται από το Δήμο για το λόγο αυτό είναι οριακά επαρκείς.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Δείκτης Αξιολόγησης 1.3. Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το ποσό των κονδυλίων από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης προς το σχολείο μας καλύπτει οριακά τις βασικές ανάγκες του σχολείου, ωστόσο, εννοείται ότι για την εξέλιξη και τον βέλτιστο προγραμματισμό του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου απαιτείται μια πιο γενναία συνδρομή του κράτους. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 7: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

6

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δείκτης Αξιολόγησης 1.4. Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: Η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών κρίνεται πολύ ικανοποιητική και επαρκέστατη για τις ανάγκες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν εμπειρία πολλών χρόνων και ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου και στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών. Ένα από τα εμφανή μειονεκτήματα της φετινής σχολικής χρονιάς ήταν ότι καθυστέρησαν να τοποθετηθούν οι διάφορες εκπαιδευτικές ειδικότητες, Αγγλικής Γλώσσας, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής στο Πρωινό και στο Ολοήμερο σχολείο. Ας καταγραφεί, επίσης, ότι το μάθημα της Πληροφορικής που ήταν επιλογή του Ολοημέρου προγράμματος δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν τοποθετήθηκε στο σχολείο εκπαιδευτικός ΠΕ19. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Διαμόρφωση και Εφαρμογή του

Σχολικού Προγράμματος Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος τόσο των τμημάτων όσο και των εκπαιδευτικών, με συντονισμό της διεύθυνσης του σχολείου, διέπεται από παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις ανάγκες των παιδιών. Στο μέτρο του εφικτού, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και οι μετακινήσεις των ειδικοτήτων.

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, την κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω απουσίας συναδέλφου και τον

Page 8: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

7

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα λειτουργεί σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ποικίλες συναντήσεις, τυπικές και άτυπες, μεταξύ των διδασκόντων, γίνονται μέσα στη σχολική χρονιά, με στόχο τον προγραμματισμό και την υλοποίηση διάφορων δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η διεύθυνση εξασφάλισε την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού για τα θέματα που τους αφορούν.

Να σημειωθεί η καθυστερημένη κάλυψη των ειδικοτήτων Αγγλικής και Μουσικής και Φυσικής Αγωγής τη φετινή χρονιά, όπως και το εμφανές κενό από καθηγητή Πληροφορικής. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Συντονισμός Σχολικής Ζωής

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι διοικητικές – οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα βοηθούν στην εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Υλοποιούνται δράσεις με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Οι αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου λαμβάνονται με συμμετοχή των εκπαιδευτικών, και αξιοποιείται η εμπειρία και η γνώση των εμπλεκομένων.

Η διεύθυνση του σχολείου και οι διδάσκοντες θεωρούν σημαντική τη συνεργασία με το σύλλογο γονέων και σε κοινές συναντήσεις, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εργάστηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 9: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

8

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ - ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων

και των Πόρων Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η διεύθυνση αξιοποίησε με ορθολογικό τρόπο τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, συνεργάστηκε αποτελεσματικά με τη Σχολική Επιτροπή και φρόντισε τόσο για τη συντήρηση όσο και την καθαριότητα του κτηρίου. Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή του συλλόγου διδασκόντων. Λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών όπως και για την απρόσκοπτη πρόσβαση αυτών στα διαθέσιμα μέσα.

Η διεύθυνση ενθάρρυνε την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού από εκπαιδευτικούς και μαθητές ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους γονείς και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας να αξιοποιήσουν τις υποδομές και τα μέσα του σχολείου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκτός σχολικού προγράμματος.

Στον αντίποδα τώρα, η ελλιπέστατη χρηματοδότηση δυσχέρανε σε μεγάλο βαθμό τη σωστή διαχείριση και προγραμματισμό για μελλοντική αγορά και αξιοποίηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων πόρων διατέθηκαν για την κάλυψη απαραίτητων αναγκών για τη λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων .

Η αυλή του σχολείου με γήπεδο μπάσκετ και παιδική χαρά, η αίθουσα υπολογιστών στο ισόγειο και η αίθουσα εκδηλώσεων και το γυμναστήριο στο υπόγειο του κτηρίου συμβάλλουν στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών. Η παλαιότητα όμως του υλικού (εποπτικά μέσα, Η/Υ) και η αδυναμία αντικατάστασής του δυσχεραίνουν πολύ το έργο των εκπαιδευτικών. Πρέπει ακόμα να τονιστεί ότι η Δ΄ τάξη στεγάζεται στο χώρο της δανειστικής βιβλιοθήκης, λόγω της αναβάθμισης της σχολικής μονάδας από 5/θ σε 6/θ. Η ανάγκη δημιουργίας μίας ακόμη αίθουσας στο χώρο του σχολείου ώστε να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες της σχολικής μονάδας, κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ απαραίτητη. Τέλος, στα αρνητικά καταγράφεται η έλλειψη αίθουσας διδασκόντων με άμεση συνέπεια την αδυναμία αξιοποίησης του χρόνου που ο εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός τάξης.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 10: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

9

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Σχέσεις μεταξύ των Εκπαιδευτικών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου πραγματοποιούν συνελεύσεις σε επίπεδο συλλόγου των εκπαιδευτικών. Επίσης οι συνάδελφοι ανταλλάσουν στα κενά τους απόψεις για τα παιδαγωγικά, διδακτικά και γενικότερα θέματα που σχετίζονται με το σχολείο ,οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και θέματα που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου όπως κατανομή του προγράμματος και καθηκόντων, καθώς και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Οι συζητήσεις αυτές γίνονται σε ζεστό και φιλικό κλίμα λόγω των καλών προσωπικών σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών -

Μαθητών και μεταξύ των Μαθητών Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές είναι πολύ καλές και είναι πάντα μέσα στα πλαίσια τις αξιοκρατίας και του αλληλοσεβασμού. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι πολύ κοντά στους μαθητές και προσπαθούν να τους βοηθήσουν σε κάθε πρόβλημά τους. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται πάντα όλους τους μαθητές στην τάξη. Συνεργάζονται μαζί τους για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων που ευνοούν και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών –μαθητών και μαθητών μεταξύ τους (π.χ. συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικούς αγώνες εκτός σχολείου). Τα προβλήματα ανάμεσα στους μαθητές είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν παιδιά με επιθετική συμπεριφορά και κάποιες αποκλίνουσες συμπεριφορές

Page 11: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

10

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

αντιμετωπίζονται έγκαιρα και σχεδόν πάντα μέσα στο χώρο του σχολείου από τους δασκάλους Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Δείκτης Αξιολόγησης 3.3. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου – Γονέων

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς κάθε εκπαιδευτικός καλεί τους γονείς των μαθητών της τάξης του, για να τους ενημερώσει και να τους εξηγήσει τυχόν απορίες του σχετικά με την πορεία της τάξης. Στο τέλος κάθε τριμήνου γίνονται συναντήσεις και οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους. Εκτός των προγραμματισμένων συναντήσεων οι γονείς έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν τους εκπαιδευτικούς όποτε κρίνουν ότι χρειάζεται και νιώθουν την ανάγκη να ενημερωθούν, αυτό γίνετε εκτός ωρών διδασκαλίας, στα διαλλείματα ή σε κάποιο κενό των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί είναι πάντα πρόθυμοι να τους ενημερώσουν και ανάμεσά τους υπάρχει κλίμα ειλικρίνειας, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης. Κάποιο εκπαιδευτικοί γνωρίζονται χρόνια με τους γονείς και αυτό συμβάλλει στη δημιουργία καλού κλίματος μεταξύ τους που μπορεί να χαρακτηριστεί και φιλικό σε αρκετές περιπτώσεις. Αν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικά και ακολουθεί συνάντηση με τον εκπαιδευτικό.

Από την πλευρά της Διεύθυνσης του σχολείου, καταβάλλονται προσπάθειες να κατακτηθεί το βέλτιστο επίπεδο συνεργασίας γονέων και σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται ομιλίες, συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και σχολικά συμβούλια που επιφέρουν και τα ανάλογα αποτελέσματα, χωρίς όμως να επιλύουν εντελώς τα προβλήματα. Κάποιοι γονείς δείχνουν αδιαφορία για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο σχολείο. Το σχολείο προσπάθησε να τους ευαισθητοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν το έχει επιτύχει έως τώρα.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 12: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

11

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Δείκτης Αξιολόγησης 3.4. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Φορέων Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η συνεργασία του σχολείου με τους τοπικούς φορείς είναι καλή στο μέτρο του δυνατού. Το σχολείο αρκετές φορές φιλοξενεί εκδηλώσεις τοπικών σωματείων και συνεταιρισμών. Υπάρχει, επίσης, συνεργασία του σχολείου με μη κερδοσκοπικούς φορείς (π.χ. Πελίτης) και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Η τοπική κοινωνία έχει έκδηλο ενδιαφέρον για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, ωστόσο, οι προσπάθειες τους δεν καρποφορούν στο σημείο που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Επομένως και το σχολείο δεν μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα αυτό. Κάποιες, ωστόσο, προσπάθειες ξεκινούν και από το ίδιο το σχολείο, όπως διαλέξεις, ομιλίες κ.ά.

Με τη σχολική επιτροπή υπάρχει ειλικρινής και συχνή επικοινωνία. Αν και οι Δήμοι αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση των δυσλειτουργιών του σχολείου. Ωστόσο, ο Δήμος έχει τη δική του άποψη για την εκπαιδευτική πολιτική και θα πρέπει αρκετές φορές να τους υπενθυμίζουμε τα σοβαρά και σημαντικά προβλήματα του σχολείου, ίσως και με επιθετικό τόνο, για να τελεσφορήσει η επικοινωνία. Όπως έχει ήδη τονιστεί δεν αρκεί η συντήρηση του σχολείου, αλλά θα πρέπει να γίνονται έργα με σκοπό την εξέλιξη και την προαγωγή του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι το σχολείο βρήκε αποδοχή και στήριξη όσες φορές το ζήτησε από την τοπική κοινότητα του Αγίου Αντωνίου.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων συνεργάζεται πολύ καλά με το σχολείο. Οι γονείς αφουγκράζονται και ιεραρχούν τα προβλήματα του σχολείου, σύμφωνα με τη δική τους άποψη και προσπαθούν να προτείνουν λύσεις. Η προσπάθειά τους βέβαια έχει οροφή, αφού είναι βασικά λίγοι σε ανθρώπινο δυναμικό και οι οικονομικοί πόροι του συλλόγου γονέων είναι σχετικά μικροί. Περιορίζονται έτσι σε έργα καλλωπισμού ή αγοράς εποπτικού υλικού, διοργάνωση εκθέσεων κλπ. Για σημαντικότερα ζητήματα ζητούν τη βοήθεια του σχολείου.

Με θέματα υγείας, επίσης, όσες φορές ασχολήθηκε το σχολείο, είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η συνεργασία με το Κέντρο Υγείας είναι πολύ καλή. Από τη μεριά του σχολείου υπάρχει οργάνωση και από τη μεριά του Κέντρου ακρίβεια και συνέπεια.

Ο Σχολικός Σύμβουλος επισκέφτηκε μερικές φορές το σχολείο μας κατά τη φετινή χρονιά στα πλαίσια της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, βασικά για να προτείνει διδακτικές πρακτικές και μουσικά πρότυπα. Η πλειονότητα των επισκέψεων είχαν ως κεντρικό θέμα το ζήτημα

Page 13: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

12

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, το οποίο ήταν και το επίμαχο κατά το τρέχον σχολικό έτος. Για την αυτοαξιολόγηση θα μπορούσε να γίνει μια πιο λεπτομερέστερη παρουσίαση σε επίπεδο περιφέρειας του Σχολικού Συμβούλου, για να ακουστούν απόψεις, ώστε το έργο της συγκρότησης των ομάδων και της τελικής σύνθεσης της εκτίμησης του εκπαιδευτικού έργου να μην ανατεθεί αποκλειστικά στους Διευθυντές των σχολείων. Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι ενώ οι συναντήσεις μας με το Σχολικό Σύμβουλο είναι κατά βάση πολύ εποικοδομητικές, θα πρέπει να γίνονται πιο οργανωμένα και σε μια βάση καλύτερης επικοινωνίας.

Σε ότι αφορά επίσης τη σχέση του σχολείου με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα τονίζαμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, μερικές φορές δεν γίνονται αντιληπτές οι διδακτικές ανάγκες που επισημαίνονται από το σχολείο με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες στο διδακτικό πρόγραμμα. Φυσικά, στον τομέα αυτό η Διεύθυνση συμβάλλει, στο μέτρο που μπορεί, γιατί πολλές φορές τα προβλήματα δημιουργούνται και από την ανώτερη διοικητική ιεραρχία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και το εξαιρετικό επίπεδο του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διακυβέρνησης που βοηθά αφάνταστα το σχολείο και ευχόμαστε να επεκταθεί και σε άλλες οργανωτικές δομές του σχολείου, για παράδειγμα, σχολικό αρχείο. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. Ανάπτυξη στόχων του Προγράμματος

Σπουδών Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: Οι σκοποί και οι στόχοι της μάθησης στα διάφορα γνωστικά

αντικείμενα είναι σαφείς και ολοκληρωμένοι. Τα σχολικά εγχειρίδια των μαθημάτων συμφωνούν με τους σκοπούς

και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.

Page 14: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

13

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Τα περιεχόμενα της γνώσης είναι οργανωμένα έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από συνέχεια και συνοχή.

Η κατανομή της ύλης είναι σχετικά ανάλογη προς τον διαθέσιμο χρόνο διδασκαλίας.

Τα βιβλία του δασκάλου βοηθούν και στηρίζουν το έργο του παρέχοντας οδηγίες σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η ύλη καλύπτεται αρκετά αποτελεσματικά κυρίως στις μικρές τάξεις. Η ευελιξία του προγράμματος σπουδών δίνει στους εκπαιδευτικούς τη

δυνατότητα εμπλουτισμού των μαθημάτων με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδι ρόλων).

Εφαρμόζονται μέθοδοι επίτευξης των μαθησιακών στόχων όπως προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δείκτης Αξιολόγησης 4.2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών

Πρακτικών Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας τόσο σε ετήσια βάση, όσο και σε επίπεδο ενότητας γίνεται με συνολική θεώρηση της ύλης και ο προγραμματισμός της διδασκαλίας σε σχέση με τους στόχους τους μαθήματος, τον διαθέσιμο χρόνο και το δυναμικό της τάξης.

Σε ημερήσια βάση και σε επίπεδο διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός καθορίζει στρατηγικές και μέσα διδασκαλίας προκειμένου να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων προκειμένου οι μαθητές να είναι επικεντρωμένοι στο αντικείμενο μάθησης όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει κατάλληλα μέσα διδασκαλίας όπως CD-ROM, DVD, INTERNET, περιοδικά κ.ά. ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές είναι ανάλογες των δυνατοτήτων τους και ο έλεγχος αυτών είναι συστηματικός.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 15: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

14

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

ΤΟΜΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Δείκτης Αξιολόγησης 4.3. Ανάπτυξη και Εφαρμογή

Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Σε κάθε τάξη υπάρχει πλαίσιο-κανονισμός λειτουργίας και έχει συγκροτηθεί ένα μαθητικό portfolio στο οποίο τηρούνται αρχεία με τα στοιχεία των μαθητών και την αξιολόγηση της καθημερινής εργασίας και της συμπεριφοράς που επιτυγχάνουν στο σχολείο.

Στην τάξη εφαρμόζονται διαφορετικά οργανωτικά σχήματα ανάλογα με τις ανάγκες (ομαδικές εργασίες, εξατομικευμένη διδασκαλία…). Υπάρχει κλίμα καλής επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης με σεβασμό στην προσωπικότητα του μαθητή και συμμετοχή των μαθητών σε συλλογικές εργασίες. Η ενημέρωση των μαθητών για την πρόοδο και τις επιδόσεις τους είναι συνεχής καθώς και η ανατροφοδότηση και τροποποίηση της διδασκαλίας όταν κρίνεται αναγκαίο.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των μαθημάτων, πιστεύουμε ότι χρειάζεται η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου. Δηλαδή την απόκτηση πιστοποίησης Β΄ επιπέδου. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, ωστόσο, προσπαθούν επί ετών να αποκτήσουν την πιστοποίηση χωρίς επιτυχία αφού δεν κληρώνονται για να παρακολουθήσουν τα σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δείκτης Αξιολόγησης 4.4. Ανάπτυξη και Εφαρμογή

Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το σχολείο εδώ και δύο χρόνια προσπαθεί να εντάξει σε κάθε τάξη του σχολείου ένα ή δύο σχέδια εργασίας καινοτόμων δράσεων Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων, για κάθε σχολικό έτος. Φιλοδοξεί, επίσης, το πνεύμα

Page 16: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

15

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

του σχολείου εργασίας να επικρατήσεις σε όλους τους εργασιακούς τομείς του σχολείου.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε αθλητικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς. Το σχολείο, επίσης, πραγματοποιεί επισκέψεις σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς τόπους όπως μουσεία, θέατρο, κινηματογράφο, αθλητικά κέντρα κ.ά.

Ενίοτε στο σχολείο πραγματοποιούνται ομιλίες και διαλέξεις με πρωτοβουλία του σχολείου ή του συλλόγου διδασκόντων. Επίσης το απόγευμα λειτουργούν τμήματα για σκάκι, χορό και Γυμναστική. Η συμμετοχή των μαθητών σε ανεξάρτητα προγράμματα εκπαίδευσης περιορίζεται και από τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δείκτης Αξιολόγησης 4.5. Υποστήριξη της Επιστημονικής-

Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης των εκπαιδευτικών Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις, σε παιδαγωγικά και επιστημονικά συνέδρια ενθαρρύνεται και ενισχύεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου αλλά και με αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Ωστόσο, πολλές φορές τα σεμινάρια ή λαμβάνουν χώρα σε μη προσβάσιμες περιοχές ή σε εργάσιμες ώρες και έτσι δεν είναι δυνατή η απουσία του εκπαιδευτικού από τη τάξη του ώστε να συμμετέχει ενεργά. Επίσης ήδη έχει τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε να είναι δυνατό να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες στις διδακτικές πρακτικές του σχολείου. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 17: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

16

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

5ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Παρακολούθηση της Φοίτησης και της

Σχολικής Διαρροής Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών πραγματοποιείται επιτυχώς από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 δεν παρουσιάστηκε κανένα φαινόμενο μαθητικής διαρροής.

Οι μαθητές/τριες του σχολείου απουσιάζουν συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα εξ αιτίας εποχιακών ιώσεων. Σε περίπτωση απουσίας πάνω από μία ημέρα ο δάσκαλος επικοινωνεί με τους γονείς και ενημερώνει το διευθυντή. Κατά την κρίση του δασκάλου ή του διευθυντή καλείται ο γονέας ή κηδεμόνας στο σχολείο για την περαιτέρω διαδικασία δικαιολόγησης των απουσιών. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και όταν παρατηρείται συστηματικά καθυστερημένη πρωινή προσέλευση του/της μαθητή/τριας.

Από το σχολείο μετεγγράφηκε ένας (1) μαθητής σε άλλο σχολείο ενώ δεν υπήρχαν μετεγγραφές από άλλα σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στο σχολείο φοιτούν και δύο Ρομά με αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι μετακινούνται με δελτίο κίνησης για να παραστούν σε εποχιακές εργασίες των γονέων τους και εγγράφονται σε σχολεία άλλων νομών της Ελλάδας για μικρό χρονικό διάστημα. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Σύμφωνα με τα αρχεία του σχολείου η επίδοση και η πρόοδος όλων των μαθητών/τριών είναι πολύ ικανοποιητική, με βαθμολογία από πολύ καλά έως άριστα.

Page 18: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

17

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Στις μεγαλύτερες τάξεις υπάρχει πολύ μικρός αριθμός αλλοδαπών μαθητών, που δεν έχουν φοιτήσει σε τμήμα ένταξης ή υποδοχής και δεν έχουν και σχετική βοήθεια στο σπίτι, η επίδοση τους στο σχολείο, συγκριτικά με τους άλλους μαθητές είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο. Πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί αυτών των τάξεων αναγκάζονται να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις επιμέρους ανάγκες αυτών των μαθητών.

Στις μικρότερες τάξεις ο αριθμός των μαθητών ενισχύει τον ανταγωνισμό και την άμιλλα, χωρίς παράλληλα να υπάρχουν και αλλοδαποί μαθητές στις τάξεις αυτές, η επίδοση τους συνολικά, σε καλύτερο επίπεδο και παρατηρείται σχετική πρόοδος σε σχέση με τα προηγούμενα μαθησιακά τους επιτεύγματα. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δείκτης Αξιολόγησης 5.3. Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και

Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η κοινωνικότητα μεταξύ των μαθητών εκτιμάται ότι είναι σε καλό επίπεδο, ανεξάρτητα από φυλετικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Οι νέοι μαθητές της Α΄ τάξης ενσωματώθηκαν πλήρως στο σύνολο του σχολείου. Υπάρχει επίσης ομαδικό πνεύμα μεταξύ των μαθητών, τόσο στην τάξη όσο και στην αυλή , χωρίς να χωρίζονται σε αντιμαχόμενες ομάδες.

Το σχολείο ενεργεί συνεχώς στην ανάπτυξη αυτού του πνεύματος, της κοινωνικότητας, της δικαιοσύνης και της ισότιμης μεταχείρισης των μαθητών, διοργανώνοντας, συμμετέχοντας, αναλαμβάνοντας διάφορα προγράμματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, θεατρικά δρώμενα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, παρελάσεις, αθλητικούς αγώνες, προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά.

Το σχολείο έχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων πράγμα που ενισχύει το αίσθημα κοινωνικότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης των μαθητών.

Ωστόσο, σε ότι αφορά κάποιες περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών ή Ρομά θα έπρεπε να υπάρχει τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας ενώ φαίνεται

Page 19: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

18

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

ότι το Ολοήμερο Σχολείο συνεισφέρει αρκετά σε αυτούς τους/τις μαθητές/τριες. Επειδή το σχολείο μας είναι εξελισσόμενο, ασφαλώς και στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη πρόβλεψη υποστήριξης στους μαθητές που υστερούν πολύ ή λίγο σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη:

1 2 3 4

Page 20: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

19

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Γ. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά τη γενική εκτίμηση των δεικτών αξιολόγησης είναι δυνατό να διατυπωθεί μια σύντομη περιγραφή για τις αδυναμίες αλλά και τα σημεία που πλεονεκτεί το σχολείο υπό τη μορφή γενικών συμπερασμάτων αξιολόγησης. Ο σκοπός μιας τέτοιας διατύπωσης θα είναι η επιλογή των τομέων εκείνων του σχολείου στους οποίους θα πρέπει να υπάρχει άμεση επέμβαση για τη βελτίωση και την εξέλιξη τους.

ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Αντωνίου έχει επιτύχει ένα εξαιρετικό

εργασιακό κλίμα, που εκφράζεται με τα φιλία και τη συνεργασία όλων των παραγόντων και φορέων μεταξύ τους. Δεν υπάρχει μαθητική διαρροή, οι εκπαιδευτικοί πετυχαίνουν τους διδακτικούς στόχους που θέτουν, θέλουν να εξελιχθούν οι ίδιοι περισσότερο και αγαπούν την εκπαιδευτική καινοτομία. Οι διάφοροι φορείς κινούνται με αξιοπρέπεια γύρω από το σχολείο. Οι οικονομικοί πόροι κατανέμονται ορθολογικά αν και η χρηματοδότηση δεν έχει το ύψος που αρμόζει σε ένα εξελισσόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου δέχεται μικρή οικονομική

ενίσχυση σε σχέση με τις ανάγκες που παρουσιάζει. Καλύπτει, ένα μέρος των αναγκών του σε λειτουργικά έξοδα, αλλά αυτή είναι μια οριακή κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Δήμου και Σχολικής Επιτροπής. Από ότι συμπεραίνεται το σχολείο έχει αξιοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τους οικονομικούς πόρους που παρέχονται, ωστόσο, για την περαιτέρω βελτίωση του σχολείου θα πρέπει να υπάρχει πιο γενναία οικονομική πολιτική.

Page 21: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδαςdim-ag-anton.thess.sch.gr/Text/Research/School_Evaluation.pdf · ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΚΟΡΗ ΠΕ06 2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

20

Αυ

τοα

ξιο

λόγη

ση

σχο

λική

ς μ

ονά

δα

ς |

ΜΑ

ÏΟΣ

20

14

Ένα εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο που θα εξελιχθεί σε ένα εκπαιδευτικό μόρφωμα με μαθητές των τριών περιοχών Σουρωτής, Αγίου Αντωνίου και Μονοπηγάδου θα χρειαστεί την κατάλληλη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου και την κατασκευή αιθουσών, γραφείων και μιας νέας βιβλιοθήκης. Επίσης θα πρέπει να δημοπρατηθεί το κυλικείο. Αρκετές εργασίες πρέπει να γίνουν, επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών, όπως η τοποθέτηση μιας ηλεκτρονικής κλειδαριάς, στην κεντρική είσοδο του σχολείου.

Η αίθουσα Πληροφορικής θα πρέπει να μετακινηθεί, να εμπλουτιστεί με νέους υπολογιστές και λογισμικά ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Σε συνάφεια με το θέμα εντοπίζουμε το μεγάλο κενό από καθηγητή Πληροφορικής στο σχολείο καθώς και την παντελή έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, για τη διδασκαλία με νέες τεχνολογίες.

Στο σχολείο υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί τάξη ενισχυτικής διδασκαλίας, για την υποστήριξη των λίγων μαθητών που υστερούν σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Γενικά δεν υπάρχουν οι δέουσες υποστηρικτικές δομές του σχολείου για τους αδύνατους μαθητές που μπορεί να προκύψουν τα επόμενα χρόνια, γεγονός το οποίο κανείς το απεύχεται.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις μεταφορές του σχολείου. Οι μαθητές θα πρέπει να μετακινούνται με ευχέρεια για να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τη κρίση των εκπαιδευτικών τους.

Θα πρέπει, επίσης, η επικοινωνία με το Σχολικό Σύμβουλο να αποκτήσει ουσία και περιεχόμενο με σκοπό την εξέλιξη και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Αντωνίου, για την περαιτέρω

συστηματική διερεύνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στους εξής δείκτες:

ΠΕΔΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 2 3 3.4 4 5 5.3