ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -...

 •    

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

   

   

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ

  ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Έλενα Ψύλλου

  Λεμεσός 2011

 •  

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

   

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ

  ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Έλενα Ψύλλου

  Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καθ. Τούλα Ονουφρίου

 •  

  Λεμεσός 2011

  Πνευματικά δικαιώματα

  Copyright © Έλενα Ψύλλου, 2011

  Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

  Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

 •  

  Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας μου καθ.

  Τούλα Ονουφρίου, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντας μου αυτή την εργασία

  και για την καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκειά της. Ευχαριστώ, επίσης, τους καθηγητές

  Δρ. Διόφαντο Χατζιμιστή, Δρ. Έλια Ταντελέ και Δρ. Κρίστη Χρυσοστόμου για τη στήριξη

  τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

   

 • v   

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Η Διαχείριση Γεφυρών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στη συνέχιση της λειτουργίας της γέφυρας. Η γέφυρα ως ένα σύστημα εκτεθειμένο στο περιβάλλον δέχεται επιδράσεις από αυτό περιβάλλον, τα φορτία κυκλοφορίας και άλλες εξωτερικές δράσεις που επηρεάζουν αρνητικά την κατάστασή της, μειώνοντας την απόδοση. Μέσα από το Σύστημα Παρακολούθησης Υγείας της κατασκευής, παρακολουθείται η απόδοσή σε διάφορες χρονικές περιόδους μέσα από επιθεωρήσεις σε διακριτά και συνεχή χρονικά διαστήματα με αντίστοιχα τις μη-καταστροφικές μεθόδους και τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Οι μετρήσεις αποτελούν τα δεδομένα των μοντέλων εκτίμησης απόδοσης κατασκευής και μαζί με τα κριτήρια του ελάχιστου κόστους και της βέλτιστης απόδοσης εκτιμάται η βέλτιστη στρατηγική συντήρησης μέσα από αντίστοιχα μοντέλα. Η μοντέρνα προσέγγιση της διαχείρισης των γεφυρών γίνεται μέσω των πιθανοτήτων ως ένας τρόπος εισαγωγής και μείωσης της αβεβαιότητας. Τα οφέλη από τα Συστήματα Παρακολούθησης Υγείας της υποδομής φαίνονται στο συνολικό κόστος ζωής της γέφυρας και στην αύξηση της απόδοση της στο κύκλο ζωής της.

  Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση στην αξιοποίηση των Συστημάτων Παρακολούθησης Υγείας υποδομής σε καλωδιοτές γέφυρες μεγάλου μήκους από σκυρόδεμα και σύμμεικτα υλικά στο σύστημα διαχείρισης γεφυρών μέσα από τη βελτιστοποίηση σχεδιασμού. Αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι δράσεις που δέχεται η κατασκευή από το περιβάλλον και τον άνθρωπο και οι επιπτώσεις στην απόδοσή της, στο Κεφάλαιο 3 αναφέρονται οι ευφυής τρόποι λήψης μετρήσεων από την κατασκευή εν ώρα λειτουργίας, στο Κεφάλαιο 4 θέτονται τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων για τη διαχείριση της γέφυρας στο κύκλο ζωής της μέσα από τις στρατηγικές βέλτιστου σχεδιασμού, στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται μελέτες από εφαρμογές των Συστημάτων Παρακολούθησης Υγείας υποδομής και ειδών συντήρησης για αύξηση του δείκτη αξιοπιστίας των γεφυρών και τέλος, στο Κεφάλαιο 6 γίνεται συζήτηση ως προς το θέμα της διαχείρισης γεφυρών και βελτιστοποίησης σχεδιασμού με τη χρήση Συστημάτων Παρακολούθησης Υγείας υποδομής.

 • vi   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................... v

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ............................................................................................... vii

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ................................................................................................. viiiii

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ....................................................................................... ixx

  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ............................................................................................................ xxi

  ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ ............................................................................................................... xiiii

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................... xiiiiii

  1 Βελτιστοποίηση διαχείρισης γεφυρών……………………………………………………1

  2 Δράσεις στη γέφυρα………………………………………………………………………3

  2.1 Επιδείνωση της κατάστασης τα γέφυρας…………………………………..………3

  2.2 Φορτία που ασκούνται στη γέφυρα…………………………..……………….........6

  2.3 Συζήτηση……………………………………………………..…………………….7

  3 Ευφυής Σχεδιασμός Υποδομής…..………………………………………………………......9

  3.1 Επιθεώρηση υποδομών…………………………………………………………….9

  3.2 Μη – καταστροφικές μέθοδοι…………………………………………………….11

  3.2.1 Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις/Περιορισμοί…………………...….....12

  3.2.2 Είδη μη-καταστροφικών μεθόδων……………………………………...13

  3.2.3 Εφαρμογές μη-καταστροφικών μεθόδων …………………………...…18

  3.3. Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων……………………………………………….....20

  3.3.1 Πλεονεκτήματα…….…………………………………………………...20

  3.3.2 Προκλήσεις/Περιορισμοί…………………………………………....….21

  3.3.3 Είδη Συνεχής Παρακολούθησης…………………………………….….22

  3.3.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΔΥ……………………………………....…23

  3.3.5 Εφαρμογές………………………………………………………...…....26

  3.4 Αβεβαιότητα των μεθόδων………………………………………………...….…29

 • vii   

  3.5 Συζήτηση …………………………………………………………………………32

  4. Λήψη απόφασης……………………