Το δελτίο - communaute-hellenique.orgcommunaute-hellenique.org/data/Deltio46.pdf · ceux...

of 8/8
Το δελτίο Ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων-bulletin d’information de la Communauté hellénique de Paris et des environs Φεβρουάριος - Νοέμβριος 2010- n o 46 – février - novembre 2010 ___________________________________________________________________________________________________________ - 1 - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Μήνυμα του Προέδρου της Κοινότητας Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, Στις 23 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν εκλογής, μου ανατέθηκε η Προεδρία της Κοινότητάς μας και συστήθηκε το νέο Εκτελεστικό Γραφείο. Από τότε μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι από σας είχαν την δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων να ενημερωθούν, να παρακολουθήσουν από κοντά τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της Κοινότητας και πολύ συχνά να συμμετάσχουν σε αυτές. Ομως, παρά το γεγονός αυτό, η επαφή μας μέσω του Δελτίου παραμένει βασικός σύνδεσμος επικοινωνίας και γιά αυτόν τον λόγο η έκδοσή του πρέπει να συνεχισθεί. Αν δεν κυκλοφόρησε μέχρι τώρα, ο λόγος ήταν απλός: βρεθήκαμε άμεσα αντιμέτωποι με προτεραιό- τητες και υποχρεώσεις που ήσαν εξαιρετικά επείγουσες και που καταλυτικά βάραιναν στους ώμους της Κοι- νότητας. Λέγοντας τούτο, δεν έχω την πρόθεση να ασκήσω κριτική γιά την δράση του προηγουμένου Γραφείου. Δεν είναι ο σκοπός του παρόντος μηνύματος, αλλά ούτε και η γενικότερη αντιμετώπιση που επιθυμώ να εφαρ- μοσθεί στην Κοινότητα. Προσδιορίζω ότι, μολονότι γνώριζα και παρακολουθούσα επί σειρά ετών τις δραστηριότητες της Κοινότητας, δεν είχα θελήσει να αναλάβω κάποια συγκεκριμένη θέση. Αυτό σημαίνει ότι, για εσάς ο σημερινός σας Πρόεδρος γνωρίζει την λειτουργία της Κοινότητας και συμμετείχε σε αυτήν, αλλά και ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να κρίνει τα πράγματα με όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο, δεδομένου ότι δεν έχει εμπλακεί σε οποιασδήποτε μορ- φής διένεξη. Αυτό το στοιχείο μου παρέχει τη δυνατότητα, αναφερόμενος σε καθαρά διοικητικό επίπεδο, να σας ενημερώσω σύντομα, όπως άλλωστε το έπραξα και στη Γενική Συνέλευση του Απριλίου 2010, για τις επεί- γουσες και άμεσες υποχρεώσεις που έπρεπε να αντι- μετωπισθούν. ʹΗδη στην παράδοση που έγινε από το απερχόμενο Γραφείο στις 3 Φεβρουαρίου, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι δεν είχε παρουσιάσει ορισμένα υψηλά χρέη που είχε δημιουργήσει η Κοινότητα ύστερα από μία σειρά λανθασμένων χειρισμών και τα οποία ήδη από το 2009 είχαν καταλήξει σε εξώδικα. Αυτά τα προβλήματα έπρεπε να λυθούν όσο γινόταν γρηγορότερα. Από τον Μάιο άρχισαν προοδευτικά να προκύπτουν και θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων στο Παρίσι και στα περίχωρα. Η Κοινότητα έπρεπε να δράσει, και μάλιστα να δράσει γρήγορα, προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει την αποπληρωμή των ποσών που είχε καταβάλει για τα σχολεία, όπως και για να υποστηρίξει την ομαλή λειτουργία τους. Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα έχουν ήδη επι- λυθεί, ενώ άλλα έχουν αποτελεσματικά προωθηθεί. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κοινότητα, η Κοινότητά σας, τα αντιμετωπίζει και αγωνίζεται γιά την επίλυσή τους, χωρίς να αποκρύπτει την σοβαρότητά τους. Ειδικότερα προκειμένου γιά τα σχολεία, πρέπει να γίνει κατονοητό ότι η λειτουργία τους αυτό το σχολικό έτος δεν αποτελεί την φυσική συνέχεια της περσινής σχολικής χρονιάς, διότι τα δεδο- μένα στην Ελλάδα έχουν από τότε αισθητά αλλάξει. Η κατάσταση αυτή μερικές φορές δημιουργεί τάσεις και ανησυχίες: πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι η φε- τινή λειτουργία των σχολείων είναι το αποτέλεσμα συνεχών προσπαθειών που καταβλήθηκαν όλο το καλο- καίρι και που εξακολουθούν να καταβάλλονται από τους υπευθύνους φορείς και ότι η Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων είχε - και έχει - σε αυτήν την προσπάθεια ενεργό και άμεσο ρόλο. Νομίζω λοιπόν, αγαπητοί συμπατριώτες, ότι αν σας είχα ρωτήσει γιά το Δελτίο, θα μου είχατε όλοι ομό- φωνα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο : «Καλλίτερα, θα μου είχατε πεί, κάποιοι μήνες καθυστέρηση στην κυ- κλοφορία του και να έχουμε μίαν Κοινότητα δυνατή και ενεργή, που να μπορεί να συνεχίσει με όσο γίνεται λιγότερα εμπόδια τη λειτουργία της και να είναι σημείο αναφοράς όλων των Ελλήνων στο Παρίσι και τα Περίχωρα παρά μιά Κοινότητα αποδυναμωμένη από κριτικές και ελλείψεις». Και αυτό το πνεύμα θα διέπει τόσο την Κοινότητα, όσο και το Δελτίο: οι Ελληνες του Παρισιού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι βασικό το να υπάρχει μιά Κοινότητα Ελλήνων όπου, παρά τις οποιεσδήποτε διαφορές που ενδέχεται να τους χωρίζουν (οι διαφορές άλλωστε μπορεί να είναι γόνιμες και πρέπει να υπάρχουν), αυτοί μπορούν να συνεργάζονται δημιουργικά, να προοδεύουν και να προωθούν ενεργητικά και γόνιμα τις ελληνικές υποθέσεις, την γαλλο-ελληνική συνεργασία και τις πολιτιστικές ανταλλαγές στη φωτεινή πόλη του Παρισιού.
 • date post

  28-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Το δελτίο - communaute-hellenique.orgcommunaute-hellenique.org/data/Deltio46.pdf · ceux...

 • -bulletin dinformation de la Communaut hellnique de Paris et des environs

  - 2010- no 46 fvrier - novembre 2010 ___________________________________________________________________________________________________________

  - 1 -

  , , 23 2010, , . , , . , , . , : - -. , . , - . , , . , , , - . , , , 2010, - -. 3 , 2009 . .

  . , , , .

  -, . , , , , . , , - . : - - - - . , , , - : , , - , . , : , ( ), , , - .

 • Message du Prsident de la Communaut

  - 2 -

  Chers compatriotes, chers amis,

  En fvrier 2010, jai t lu Prsident de la Commu-naut et le nouveau Bureau Excutif sest constitu. De-puis, la majorit dentre vous ont suivi les activits de notre association travers nos messages lectroniques, souvent en participant nos manifestations. Malgr ce fait, ldition du Deltio doit rester notre principal moyen de communication et sa parution doit se pour-suivre sans faute.

  Si ceci na pas t le cas jusqu prsent, cest parce que dautres priorits, extrmement lourdes et pres-santes, ont pes sur la Communaut. Je ne dsire pas rentrer dans une polmique de critique du Bureau pr-cdent: ce nest pas lobjet de ces propos, pas plus que la politique que je veux pratiquer au sein de la Commu-naut. Pendant de longues annes, je me suis tenu au courant des activits de la Communaut, jy ai particip chaque fois que cela ma t demand, mais sans avoir pens participer en tant qulu. Par consquent, je connais son fonctionnement et je peux avoir une ide objective de ce qui y a t fait, de ce qui sy fait et de ce qui devra sy faire.

  ce titre, je dois vous informer, comme je lai fait lors de lAssemble Gnrale davril 2010, que, lorsque nous avons pris en main ladministration de la Commu-naut, nous avons constat que le Bureau sortant avait sciemment omis de mentionner certaines dettes im-portantes quune mauvaise administration avait pro-duites et qui avaient abouti des mises en demeure. Ces problmes devaient tre rsolus le plus rapidement possible.

  De surcrot, depuis le mois de mai, ont commenc progressivement merger les problmes lis au fon-ctionnement des coles de langue maternelle grecque Paris et aux environs. La Communaut devait agir pour obtenir le remboursement des montants verss pour les coles, ainsi que pour le bon fonctionnement de celles-ci. Bien entendu tous les problmes nont pas t rsolus, en tout cas entirement. Les conditions cono-miques ayant considrablement chang en Grce, nous devons tre trs attentifs et multiplier nos efforts pour la continuation dun enseignement qui soit, la fois, de qualit et suivi. Il faut comprendre que, cette anne, le fonctionnement des coles constitue le rsultat d'efforts incessants dploys au cours de l't et qui continuent tre fournis par les instances concernes, y compris par la Communaut de Paris, qui joue dans cet effort un rle particulirement actif.

  Je pense donc, chers compatriotes, que si je vous avais pos la question : auriez-vous prfr un Deltio, dj paru ou leffort dploy afin de rsoudre la multitude de problmes que nous avons t amens affronter, vous auriez rpondu, me semble-t-il, lunanimit: Mieux vaut certains mois de retard dans la parution du Deltio, et en dfinitive avoir une Com-munaut forte et capable de poursuivre ses activits sans restriction, plutt quune Communaut affaiblie par les critiques et les lacunes. Cet tat desprit doit nous guider la fois au sein de la Communaut et,

  aussi, dans cette publication. La critique est productive pourvu quelle soit faite bon escient et que nos diffrences soient une source denrichissement et non une cause de sparation. Essayons donc de collaborer, tous ensemble, pour avancer et faire avancer notre Communaut au sein dune ambiance franco-hellnique dans la ville des Lumires.

  INVITATION

  Sous lgide de son Excellence lAmbassadeur de Grce en France

  M. Constantin Chalastanis La Communaut Hellnique de Paris et des environs,

  en collaboration avec lAssociation Les Amis de Camille Flammarion,

  a lhonneur de vous inviter dcouvrir luvre de

  lastronome grec Eugne M. Antoniadi (1870-1944) :

  Grard Dufour, Les corps clestes et leur reprsentation :

  lments prliminaires sur luvre dE. M. Antoniadi et

  Pascal Giraudel, E. M. Antoniadi, lastronome grec qui, dans le sillon de Camille Flammarion,

  dessina lunivers.

  Le vendredi 3 dcembre 2010, 19h,

  la Maison de la Grce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris (M Victor Hugo).

  La manifestation sera accompagne dune exposition de planches ralises partir de dessins dE. M. Antoniadi.

 • CEUX QUI NOUS ONT QUITTS

  - 3 -

  , , . , , , [...] . , , , ( , , 2003).

  ,

  , 4 2010, . , . , , . , 1945, . . , , . . . , , . , . , , , . , (, ), , ,

  . . -, . . : . , , , . , , . ,

  CNRS, doctorat dtat. - , , ditions de Minuit: . 1962 1973 - . , . - Arguments. , , - . ,

  , ( ) , . , , 1952, -, , . (1964), (1969), (1972), (1984), (1991), , - . , , 2009 , . , - , , . ,

  . 11 , - .

 • CEUX QUI NOUS ONT QUITTS

  - 4 -

  . , , , , , . , , ( ) .

  , 2009 -, , , , : . , . . , . , ,

  - , , . , [ ], . . . . , . , , .

  PIERRE DAVAS, ce grand amoureux des Lettres grecques nous a quitts.

  Pierre Davas, n en 1950 Paris, de parents grecs, sest consacr trs tt l'enseignement du grec moderne qui a t la grande passion de sa vie, passion qui prend sa source ds son adolescence quand il donne des cours de grec moderne bnvolement dans les coles de la Communaut Hellnique de Paris, o il a lui-mme suivi les cours. Aprs des tudes littraires la facult de Censier et lInalco, il se consacre exclusivement lenseignement de la langue grecque. En 1974, il fonde l'Institut d'Etudes No-Hellniques de Paris, association loi de 1901, dclar auprs du Rectorat de Paris (depuis 1986) et devient le directeur. LInstitut dEtudes No-Hellniques de Paris, est, lpoque, la premire cole denseignement du grec moderne en tant que langue vi-vante, manant dune initiative prive et proposant un enseignement innovant avec la cration de manuels adapts aux francophones. En 1999, Pierre Davas, cre lAnnuaire Grec, projet qui lui tient cur depuis de nombreuses annes. Dune premire bauche, aprs un travail de longue haleine, lAnnuaire Grec a pu se dvelopper notamment grce la participation de nom-breux annonceurs. En 1999 galement, Pierre Davas a t linitiative de la cration du bulletin mensuel de liaison et dinformation Les Nouvelles . Pierre Davas tait, depuis longtemps, trs impliqu dans son action pour lhellnisme, en devenant membre actif dans la Communaut Hellnique de Paris. Malheu-reusement, le combat ingal quil a men contre la ma-ladie, ne lui a pas permis de continuer toutes ses actions. Il nous a quitts le 20 septembre 2010. Nous le regrettons tous (texte remis par Annie Dimitriou).

  ! . . , , , . , , , ,

  , . , ! (. ). , Mouffetard, . ! ( , , ).

  RESTAURANT LODYSSE

  54, rue Daguerre 75014 Paris, M Denfert Rochereau

  Tel : 01 43 22 19 99 ANIMATION MUSICALE

  TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS

  S.V.P. COMMUNIQUEZ-NOUS VOTRE ADRESSE E-MAIL POUR TRE AVER-TIS DE NOS ACTIVITS ! RGLEZ VO-TRE COTISATION LA COMMUNAUT TOUS LES ANS EN DBUT DANNE. FONCTIONNEMENT

 • MANIFESTATIONS ENTRE FVRIER ET JUIN 2010

  - 5 -

  7 2010, 4 .., , : . . (M , - ) , , . : , , , - . . , , . . , - MASI, Origami . Clbration de la Journe de la Femme

  Le dimanche 7 mars 2010 la Communaut a ft la Journe mondiale de la Femme dans la Maison de la Grce. Le thme choisi tait : La femme dans la chanson grecque . La prsentation comportait deux parties. La premire, par Calliopi Stavropoulos et aria Theofilaktou, consistait en une rtrospective de lhistoire de la chanson grecque, avec prsentation de plusieurs documents photographiques et sonores. La seconde a t assure grce au concours des artistes Isabelle et Dimitri Karastamatis, Clmence Gabrielidis, accompagne du compositeur rcemment prim, Giannis Plastiras. La manifestation a connu un vif suc-cs ; des femmes, mais aussi des hommes, ont honor par leur prsence cette manifestation. M. Tao L, prsident de lassociation MASI, a offert un Origami aux dames prsentes.

  Clbration de la rvolution grecque du 25 mars 1821

  Le 21 mars 2010, a t clbre la rvolution grecque

  du 25 mars 1821 contre le joug ottoman. La commmo-ration comprenait une crmonie en lglise St-Stphane ; elle a t suivie dun dpt de gerbe lArc de Triomphe, fait par les reprsentants de lEtat grec Paris. Les lves des coles grecques taient prsents ; beaucoup de gens ont galement assist la crmonie. La fte traditionnelle a t organise par le Bureau de lducation grecque auprs de lAmbassade de Grce, en collaboration avec la Comm. Hellnique et la Comm. Chypriote, la salle Rossini de la Mairie du 9e. le dimanche 28 mars, 15h00. Elle a connu un vif succs. Pour la grande satisfaction des parents et des lves prsents, les horaires ont t rigoureusement respects.

  25 .

  21 2010

  25 1821 - . . - - . . - , . 28 () 25 9 . .

  : Phoce 1913-1920. Le tmoignage de Flix Sartiaux

  10 2010,

  , - Phoce 1913-1920. Le tmoignage de Flix Sartiaux, 3 -, 2008.

  Flix Sartiaux, . , , 1913-1920 : 1914 , , . 1919 1922. () . .

 • MANIFESTATIONS ENTRE SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 2010

  - 6 -

  22 2010, 7 .., , -, - Benelux , - - . , , -, : . .

  Sur la visite de la Coordinatrice de lEducation grecque de Bruxelles Paris sur invitation de la Communaut Hellnique.

  Le 22 octobre, la Communaut a invit Mme Maria Genitsareli-Gkika, Coordinatrice de lEnseignement grec Benelux et en France, dbattre avec les parents dlves des coles grecques de Paris et des environs sur lavenir des coles de langue maternelle grecque ltranger et, plus prcisment, en France. Cette anne, nous devons nous accommoder avec les moyens du bord, cest une priode difficile, mais nous pouvons la surmonter avec succs, il suffit dtre unis : ces quelques rflexions font partie de celles que Mme la Coordinatrice a formules lors de cette rencontre. Nous la remercions chaleureusement pour sa prsence.

  tant donn les problmes financiers que connat la Grce, le Prsident et le Bureau Excutif, souhaitant le maintien dune ducation de qualit dans notre pays daccueil, ont adress au Ministre grec de lEducation la lettre qui suit.

  (3 2010) ,

  2009-10, , - , .

  , , , , , , .

  , , - .

  . , , , .

  - - - . , , , . , ( ).

  -, , , - . . . ,

  Unesco

  26 2010, . . -, Unesco. , , , , -, , , -

  - - , 1984 1999, - -

 • MANIFESTATIONS ENTRE SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 2010

  - 7 -

  , - , , . . . 2004 Unesco. Confrence Gnrale de lUnesco, (Lgion dHonneur) . . . - Unesco. !

  70 28 1940

  31 2010, , , 70 28 1940, - 9 . -Trichon, . , - 2010 . (- Kallimages) (. Epsilon), , . , : [] , , , - , , , - . [] - . . , . [].

  Sortie lEspace DALI La sortie lEspace Salvador Dali, organise par la Communaut, a eu lieu le dimanche 21 novembre 2010. Malgr la pluie et le froid, 21 personnes se sont retrou-

  ves et ont pleinement ap-prci laprs-midi culturel fort enrichissant, qui, pour beaucoup, tait une dcou-verte. Les explications de la confrencire ont permis de cerner le personnage de Dali. La sortie sest ache-ve autour dun chocolat chaud sur la place du Tertre.

  Sil vous plat, notez les vnements et

  les dates ! La Communaut a mis en uvre, entre autres, deux cy-cles de manifestations qui se maintiendront toute lanne. Il sagit de : Les Flneries de dimanche et Le Cinma grec est de retour ; dautres cycles ont galement t prvus et viendront progressivement sy ajouter. Dans le premier cas, il sagit de la sortie un muse, une exposition faite le dimanche. La sortie lespace Dali, organise par C. Alvanou, constitue la premire manifestation de ce cycle. Dans le deuxime cas, il sagit dun nouveau cycle de projections de films grecs (en principe un film par mois, le vendredi). La premire projection, organise par C. Stavropoulos, a eu lieu le 26 novembre, avec le film (Les maries) de Pantelis Voulgaris. Le Cinma grec est de retour! !

  Notez, sil vous plat, les dates : 10/12 - 14/1 - 11/02. Entre gratuite. Les Flneries de dimanche. . 19 2010, 4 .., VILLAGE DE NOL 16 ( Trocadro). , Village de Nol. 3 . . . Notez aussi : 3 dcembre 2010 : ne pas oubliez la manifestation sur E. M. ANTONIADI (voir p. 1). 12 dcembre 2010 : ARBRE DE NOL DES ENFANTS. Il sera organis le dimanche 12 dcembre 15h30, la Maison de la Grce. Les mamans peuvent nous rgaler avec les gteaux traditionnels ! 19 dcembre 2010 : ne pas oublier de visiter avec la Communaut le VILLAGE DE NOL du XVIme Arrondissement (voir plus haut). RV 15h lentre. 16 janvier 2011 : FTE DE LA VASSILOPITA. Elle aura lieu le dimanche 16 janvier 2011 15h30, la Maison de la Grce.

 • LECTIONS et DIVERS

  2010

  :

  N 46

  To deltio Bulletin dinformation de la Communaut Hellnique de Paris et des environs fvrier-novembre 2010

  Directeur de la publication : Michel Cacouros

  dit par la COMMUNAUTE HELLNIQUE

  DE PARIS ET DES ENVIRONS

  9, rue Mesnil, 75116 Paris Tel : 01 47 04 67 89 Fax : 01 47 04 68 13 Permanences : mardi de 12 15h et vendredi de 18 20h

  Prix de labonnement annuel : 16 euros

  Rsultats des lections la Communaut Hellnique de Paris et des environs (13 dcembre 2009)

  Nom de liste Nombre de voix

  Siges

  Dimocratiki Syspirosi 186 7 Prsence Communautaire Active

  165 6

  Communaut Unie 108 4 Enotiki Kinisi 101 3 Nouveaux Horizons 24 1 Totaux 584 21 Rsultats des lections du Bureau Excutif de la Communaut Hellnique (23 javnier 2010) Tous les lus, suite aux lections du 13 dcembre 2009, sont prsents. M. N. Prantzos remplace M. R. Manthou-lis, dmissionnaire. Sont galement prsents les mem-bres de la Commission lectorale, sous la prsidence de Mme Z. Frangopoulou. La sance sest droule en prsence des membres de la Communaut Hellnique de Paris et des environs qui voulaient y assister []. Pour le poste de Prsident sont candidats M. Trakas, M. Efthymiou et M. Cacouros. [] M. Efthymiou dclare quil nest pas candidat []. Rsultats. M. Cacouros Michel : 11 voix. M. Trakas Christos : 9 voix ; 1 bulletin nul. M. Cacouros Michel est lu Prsident du conseil. M. Trakas signale que, tant donn quil na pas ob-tenu le poste de Prsident, il voit en cela un acte dostracisme et, par consquent, la participation de la Dimocratiki Syspirosi dans le reste de la procdure dlection devient impossible. Mme Frangopoulou ter-mine sa mission en tant que Prsidente de la commis-sion lectorale ; la remise des documents relatifs aux lections sera effectue ultrieurement. Aprs ces extraits sur llection du Prsident, nous vous prsentons le Bureau Excutif tel quil a t constitu par la suite. Vice-prsidents : Detsis Kostas, Kotzatapanis Georges. Secrtaire Gnrale : Theodoridis Seta. Trsorier : Glaros Lambro. Membres du Bureau : Alvanou Cathy, Gortsilas Antonis. Comm. scolaire : Doulkeridis-Kanaan Hlne. Comm. culturelle : Theofilaktou Maria.

  Remise des insignes de la Lgion dhonneur au Prsident de lAssemble des vques Orthodoxes de France

  Le 6 octobre 2010, le Prsident du Snat, M. G. Larcher, a remis, au nom du prsident de la Rpublique franaise, les insignes de Chevalier dans lordre

  de la Lgion dhonneur son minence le Mtropolite Emmanuel, vque titulaire de la Mtropole orthodoxe grecque de France et Prsident de lAssemble des vques orthodoxes de France, et Mgr J.-P. Ricard de Bordeaux. La crmonie a eu lieu dans les salons de la Prsidence du Snat, au palais du Luxembourg, en prsence dvques membres de lAssemble, de nombreux officiels et de diplomates.

  Merci S. Theodoridis pour avoir contribu la prparation de ce numro du Deltio.

  CENTENAIRE DU LYKEION ELLINIDON

  samedi 4 dcembre 20:00 - 22:30 UNESCO, 125, av. de Suffren, 75007 PARIS,

  Mtro Sgur

  LA COMMUNAUT HELLNIQUE DE PARIS ET DES ENVIRONS SOUHAITE DES JOYEUSES FTES TOUS SES MEMBRES ET AMIS !