Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

of 18 /18
Μάνος Παυλάκης, Συνεργάτης Positivity

Embed Size (px)

Transcript of Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

Page 1: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

Μάνος Παυλάκης, Συνεργάτης Positivity

Page 2: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Rapport

• Empathy

• Active Listening

• Asking Questions

• Feedback

Page 3: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης
Page 4: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Χτίσιμο Εμπιστοσύνης

• Προσπάθεια για Εναρμόνιση – πέρα από το

‘καθρέπτισμα’ της στάσης του άλλου

• Πόσο συνδεδεμένοι νιώθουν δύο άνθρωποι σε μια

συζήτηση;

• Η πρόκληση για τον Coach:

η a priori αποδοχή του άλλου

Page 5: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης
Page 6: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Φίλος Α: ‘Ο Γιώργος έχει γίνει ανυπόφορος. Είμαστε και οι δύο υπόλογοι για αυτό το project, αλλά αυτός συνεχώς καθυστερεί στις συναντήσεις, αφήνει τις δύσκολες αποφάσεις για μένα και όταν υπάρχει πίεση, παίρνει αναρρωτική.’

• Φίλος Β: ‘Είναι απαίσιος. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις!’

• Φίλος Β: ‘Θα είναι δύσκολο αυτό για σένα. Φαίνεται ότι ο Γιώργος δεν συμμετέχει πραγματικά καθόλου σύμφωνα με τις ευθύνες που έχει.’

Page 7: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Συναισθηματική επίγνωση και κατανόηση της

κατάστασης του άλλου

• Βαθιά επικοινωνιακή διαδικασία

• Εμπεριέχει μια γενικότερη στάση αλτρουισμού, απέχει

ωστόσο από την έννοια της συμπόνιας

• Η πρόκληση για τον Coach:

να είναι πραγματικά ανοικτός / να ακούει τον άλλο

Page 8: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης
Page 9: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Φίλος Α: Πώς είσαι; Δεν σε έχω δει αρκετό καιρό…

• Φίλος Β: Άσε, είχα πάθει μηνιγγίτιδα… Ήμουν πολύ χάλια… Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο. Παραλίγο να πεθάνω.

• Φίλος Α: Πω πω… Κι εγώ παραλίγο να πεθάνω κάποτε! Ήταν τότε που….

Page 10: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Αυξημένο επίπεδο συγκέντρωσης και προσοχής

• Εξάλειψη θορύβων

• Κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης κάποιου

• Εστίαση στον συνομιλητή, όχι προβολή σε δικά μας

θέματα

• Η πρόκληση για τον Coach:

να διαχειριστεί τον ‘εσωτερικό κριτή’

Page 11: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης
Page 12: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Φυσική / αυθεντική Περιέργεια

• Ανοικτές ερωτήσεις

• Δυναμικές ερωτήσεις

• Η πρόκληση για τον Coach:

να διερωτάται για ποιον λόγο γίνεται κάθε ερώτηση

Page 13: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

Κλειστές Ερωτήσεις

•Επηρεάζει αυτό το θέμα

τη ζωή σου;

•Είναι αυτή μια καλή

επιλογή για σένα;

Ανοικτές Ερωτήσεις

•Με ποιο τρόπο αυτό το θέμα

επηρεάζει τη ζωή σου;

•Τι κάνει αυτή την επιλογή

καλή για σένα;

Page 14: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

Προκαλούν εφορμήσεις για:

•νέα μάθηση

•ανάληψη δράσης ή δέσμευση σε αυτή

•δημιουργία οράματος

π.χ.

Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να κάνεις;

Τι θα συμβεί αν ξεκινήσεις να παίρνεις πρωτοβουλίες αύριο;

Page 15: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης
Page 16: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Είσαι άχρηστος• Αυτή η αναφορά είναι άχρηστη• Το περιεχόμενο της αναφοράς ήταν ξεκάθαρο και

ακριβές, αλλά η δομή και η παρουσίαση ήταν πολύ κατώτερα των προσδοκιών

• Πώς αισθάνεσαι για αυτή την αναφορά;• Ποιος είναι ο βασικός σκοπός αυτής της αναφοράς; Σε

ποιο βαθμό πιστεύεις ότι αυτό το σχέδιο τον επιτυγχάνει; Σε ποια άλλα σημεία νιώθεις ότι χρειάζεται να δώσεις έμφαση;

Page 17: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης

• Συνειδητοποίηση προσωπικών πεδίων προς βελτίωση

• Επανάληψη θετικών συμπεριφορών

• Ενίσχυση προσωπικής ευθύνης

• Η πρόκληση για τον Coach:

να διευκολύνει επιγνώσεις του Coachee,

διατηρώντας μια θετική, αλλά και ειλικρινή στάση

Page 18: Οι ικανότητες του coach-Μάνος Παυλάκης