خ¥خ خ•خ،خ¤خ‘خ£خ— خڑخ‘خ™ خ£خ¤خ•خ¦خ‘خ‌خ™خ‘خ™خ‘...

download خ¥خ خ•خ،خ¤خ‘خ£خ— خڑخ‘خ™ خ£خ¤خ•خ¦خ‘خ‌خ™خ‘خ™خ‘ خ‌خںخ£خںخ£ CAD: Statistics • CAD is the largest killer

of 49

 • date post

  07-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of خ¥خ خ•خ،خ¤خ‘خ£خ— خڑخ‘خ™ خ£خ¤خ•خ¦خ‘خ‌خ™خ‘خ™خ‘...

 • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

  Ι.Ε.ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ

 • CAD: Statistics

  • CAD is the largest killer of American males and females

  • 13 million Americans have CAD

  • 1.1 million MI’s per year

  • Every 26 seconds  an American will suffer from a coronary event

  • Every 60 seconds  an American will die because of a coronary event

  • 42% of those having a coronary event will die from it

  • 350000 people die per year because of a coronary event in the Emergency Department before even being admitted to the hospital

  • Death Rate in 2001:

  – 177 in 100,000

 • CAD: Demographics and Statistics

  • 84% of those who die from CAD are 65 or older

  • Within 1 year of initial MI:

  – 25% of men and 38% of women will die

  • Within 8 years of initial MI:

  • 50% of men and women under 65 will die

  • An average of 11.5 years of life are lost due to an MI

  • IMPORTANT:

  – 50% of men and 64% of women who have died suddenly via CAD DID NOT HAVE ANY PREVIOUS SYMPTOMS

  • Sudden Death:

  – Those with a previous history of MI have a 5-6 times Sudden Death rate compared to the general population

 • Hypertension

  • Hypertension( HTN) is the most common primary diagnosis in America.

  • 35 million office visits are as the primary diagnosis of HTN.

  • 50 million or more Americans have high BP.

  • Worldwide prevalence estimates for HTN may be as much as 1 billion.

  • 7.1 million deaths per year may be attributable to hypertension.

 • Ηypertension

  The estimated prevalence of hypertension in the United States in 2005 was :

  • 35.3 million for men

  • 38.3 million for women.

  Hypertension is more prevalent in black persons than in Hispanic and non-Hispanic white persons.

  This prevalence is increasing.

  Data from 1988-1994 and 1999-2002 demonstrated an increased prevalence of hypertension in black individuals from 35.8% to 41.4%.

 • 6

  Peripheral

  vascular disease

  Morbidity

  Disability

  Renal

  disease

  CAD CHF

  LVHStroke

  Hypertension

  National High Blood Pressure Education Program Working Group. Arch Intern Med. 1993;153:186-208.

  Hypertension: A Significant CV and Renal Disease Risk Factor

 • 7

 • 8

  Hypertension and CHD : (MRFIT)

  Adapted from Neaton JD et al. Arch Intern Med. 1992;152:56-64.

  SBP versus DBP in Risk of CHD Mortality

  Diastolic BP

  (mm Hg)

  Systolic BP

  (mm Hg)

  CHD Death Rate

  100+ 90–99

  80–89 75–79

  70–74

 • 9

  Risk of Cardiovascular Events by Hypertensive Status

  36-Year Follow-up in Patients Aged 35-64 Years

  9.5

  3.3 2.4 5.0

  2.0 3.5

  2.1

  45.4

  21.3

  12.4

  6.2

  9.9 7.3

  13.9

  6.3

  22.7

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  Men Women Men Women Men Women Men Women

  Normotensive

  Hypertensive

  Coronary Disease Stroke Peripheral Arterial

  Disease Cardiac Failure

  B ie

  n n

  ia l A

  g e

  -A d

  ju s

  te d

  R a

  te

  p e

  r 1

  ,0 0

  0

  Reprinted with permission from Kannel WB. JAMA. 1996;275:1571-1576.

 • 10

  Disease Relative Risk

  Kidney failure (ESRD) 2.8

  Stroke 2.7

  Heart failure 1.5

  Peripheral vascular disease 1.8

  Myocardial infarction* =1.6

  Coronary artery disease 1.5

  ESRD = end-stage renal disease; SBP 165 mm Hg.

  *Men only.

  Adapted from Kannel WB. Am J Hypertens. 2000;13:3S-10S; Perry HM Jr et al. Hypertension. 1995;25(part 1):587-594;

  Klag MJ et al. N Engl J Med. 1996;334:13-18; Nielsen WB et al. Ugeskr Laeger. 1996;158:3779-3783; Neaton JD et al.

  Arch Intern Med. 1992;152:56-64.

  Elevated SBP Alone Is Associated With Increased Risk of Cardiovascular and Renal Disease

 • 12

  Benefits of Lowering BP

  Average Percent Reduction

  Stroke incidence 35–40%

  Myocardial infarction 20–25%

  Heart failure 50%

  TROPHY Study ACC 2006:

  Even lowering BP in those with pre-HTN appears to reduce incidence of new HTN by up to 60%

 • INTERHEART study

  About 25% of the

  population-attributable risk of a myocardial

  infarction can be accounted

  for by hypertension

 • Pathophysiological Association of hypertension

  with IHD

  • Endothelial dysfunction, which leads to the

  developement of atherosclerosis,

  • Increased afterload leading to myocardial

  hypertrophy.

  • Atherogenesis

  • Hypertrophy

 • LVH

  The rate of LVH based on ECG findings

   2.9% for men

   1.5% for women.

  based on echocardiographic findings

  15-20%

  33% of patients without LVH have evidence

  of asymptomatic LV diastolicdysfunction.

 • ECG -Hypertension

  Electrocardiogram from a 46-year-old man with long-standing hypertension showing left atrial abnormality and left ventricular hypertrophy with strain.

 • 17

  Blood Pressure Classification

  Normal 100

  BP Classification SBP mmHg DBP mmHg

 • BHS classification of blood pressure levels

  Category Systolic blood

  pressure (mmHg)

  Diastolic blood

  pressure

  (mmHg) Optimal blood pressure

 • Total Cardiovascular risk in Hypertensive Patients

 • Treatment modalities in Hypertensive Patients

 • Non pharmacological Treatment

  of hypertension and lifestyle changes

  • Lose weight, if overweight

  • Increase physical activity

  • Reduce salt intake

  • Stop smoking

  • Limit intake of foods rich in fats and cholesterol

  • Increase consumption of fruits and vegetables

  • Limit alcohol intake

 • Lifestyle Modification

  Modification Approximate SBP reduction (range)

  Weight reduction 5–20 mmHg / 10 kg weight loss

  Adopt DASH eating plan

  8–14 mmHg

  Dietary sodium reduction

  2–8 mmHg

  Physical activity

  4–9 mmHg

  Moderation of alcohol consumption

  2–4 mmHg

 • Drug therapy for hypertension

  Class of drug Example dose Initiating dose Usualmaintenance

  Diuretics Hydrochlorothiazide 12.5 mg o.d. 12.5-25 mg o.d.

  -blockers Atenolol 25-50 mg o.d. 50-100 mg o.d.

  Calcium Amlodipine 2.5-5 mg o.d. 5-10 mg o.d.

  channel

  blockers

  -blockers prazosin 2.5 mg o.d 2.5-10mg o.d.

  ACE- inhibitors ramipril 1.25-5 mg o.d. 5-20 mg o.d.

  Angiotensin-II Losartan 25-50 mg o.d. 50-100 mg o.d.

  receptor blockers

 • Pharmacological Treatment in

  Hypertension

 • INVEST

  TNT

  SMART

  • In favor

  Stewart Lancet 1979

  Cruickshank et al Lancet 1987

  Miller Hypertension 2000

  • Against

  Farnett et al JAMA 1991

  McMahon et al Lancet 1990

  J-Curve in HTN plus CAD

  J-Curve

 • HOT Study: Significant Benefit From

  Intensive Treatment in the Diabetic Subgroup

  Hansson L et al. Lancet. 1998;351:1755-1762.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  90 85 80

  Major

  cardiovascular

  events/1,000

  patient-years

  p=0.005 for trend

  mm Hg

  Target Diastolic Blood Pressure

 • . In patients with an elevated DBP and CAD with evidence

  of myocardial ischemia, the BP should be lowered slowly,

  and caution is advised in inducing decreases in DBP to

  60 years of age.

  In older hypertensive individuals with wide pulse

  pressures, lowering SBP may cause very low DBP values

  (

 • Best BP

  CAMELOT

  ACCORD

  SPRINT

 • Recommendations

  1. The

 • Treatment of BP in pts with IHD

  • Treatment of BP in primary prevention of IHD

  • Treatment of BP in secondary prevention of

  IHD

  • Treatment of BP in established IHD

  • Treatment of BP in ACS

 • • Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων

  κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρμάκων στην

  πρωτογενή πρόληψη, όσον αφορά την

  επίπτωση της στεφανιαίας νόσου και των

  καρδιαγγειακών επιπλοκών γενικώτερα.

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ

  ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

 • B-blockers

  ACE Inhibitors