ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  2.503
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • H C

  4:

  (if$else)

 • .

  1. C

  1.

  2.

  2.

  3.

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  2.

  5.

  1.

  2.

  6.

  7.

  2 , C, 4: (if...else)

  B.

  1.

  2. ( if)

  3. (if...else)

  4.

  5. (if;else

  if;else)

  6.

  7. ; ?:

  .

 • A. 1. C 1.

  3 , C, 4: (if...else)

  3

  :

  (.. x,y,z)

  (

  )

  (.. 5, 8.0, 3.2543)

  (

  ( . ) )

  (.. PI, N)

  ( #define const)

 • A. 1. C 2.

  4 , C, 4: (if...else)

  ,

  :

  ( . +

  / )

  :

  ( ..

 • A. 2.

  5 , C, 4: (if...else)

  () ( = )

  :

  :

  (

  , )

  _

  :

  () x 5.

  () x 4.

  _ = ;

  x=1+4;

  x=16/(3+1);

 • A. 3. 1.

  6 , C, 4: (if...else)

  :

  ( )!

  + + x+y

  / * * x*y

  - - x-y

  / / x/y

  % % x%y

 • A. 3. 1.

  7 , C, 4: (if...else)

  prakseis.c

  ,

  if$else if$else ( == ).

  , .. 7/3.

  2!!

  ( ).

 • A. 3. 1.

  8 , C, 4: (if...else)

  /* prakseis.c: Anadeiknyei tin xrisi twn dimelwn mathimatikwn praksewn */ #include

  main()

  {

  int x,y,z;

  int telestis;

  printf("\nDwste ton 1o akeraio: ");

  scanf("%d",&x);

  printf("Dwste ton 2o akeraio: ");

  scanf("%d",&y);

  printf("Dwste ton telesti\n 0 gia +\n 1 gia -\n 2 gia /\n 3 gia *\n 4 gia %");

  printf("\nEpilogi? ");

  scanf("%d",&telestis);

  if (telestis==0)

  {

  z=x+y;

  printf("%d+%d=%d",x,y,z);

  }

  else if (telestis==1)

  {

  z=x-y;

  printf("%d-%d=%d",x,y,z);

  }

 • A. 3. 1.

  9 , C, 4: (if...else)

  else if (telestis==2) { z=x*y;

  printf("%d*%d=%d",x,y,z);

  }

  else if (telestis==3)

  {

  z=x/y;

  printf("%d/%d=%d",x,y,z);

  }

  else if (telestis==4)

  {

  z=x%y;

  printf("%d\%%d=%d",x,y,z);

  }

  }

 • A. 3. 2.

  10 , C, 4: (if...else)

  2: ++ -- ,

  1 1.

  .

  2 :

  ( )

  ( )

  ++ ++

  ++

  i++

  ++j

  --

  --

  i

  --i

  --j

 • A. 3. 2.

  11 , C, 4: (if...else)

  :

  :

  x++;

  :

  :

  x--;

  ++x;

  x=x+1;

  x++;

  ++x;

  x=x+1;

  x++;

 • A. 3. 2.

  12 , C, 4: (if...else)

  1 .

  .. :

  2 :

  x 1, x 2.

  y 2.

  ( ++),

  .

  .. :

  2 :

  y 1

  x=1;

  y=++x;

  x=1;

  y=x++;

 • A. 3. 2.

  13 , C, 4: (if...else)

  ,

  !

  /*monadiaioi.c: Anadeikniei tin leitoyrgia twn monadiaiwn telestwn*/

  #include

  main()

  {

  int x=1;

  int y=1;

  printf("%d,%d",x++,++y);

  printf("\n%d,%d",x++,++y);

  printf("\n%d,%d",x++,++y);

  printf("\n%d,%d",x,y);

  }

 • A. 3. 3.

  14 , C, 4: (if...else)

  , ,

  , ,

  mod,

  ,

  !

  .. :

  :

  1. ++,--

  2. *, / , %

  3. +, -

  z=x+y/x-y

  z=(x+(y/x))-y

  :

  !

 • A. 4. 1.

  15 , C, 4: (if...else)

  1 ( ) 0 ( )

  :

  == == x==y

  > > x>y

  >= >= x>=y

  <

 • A. 4. 1.

  16 , C, 4: (if...else)

  :

  8+1==9

  : 1 ()

  6*2==5+4+3

  : 1 ()

  5%2 != 5/2

  : 0 ()

  7>9

  : 0 ()

  !

  ,

  0 1. .. :

  z 1.

  z=(1

 • A. 4. 1.

  17 , C, 4: (if...else)

  :

  if$else$ ,

  .

  0 1.

  ;

  x=(x!=x)

 • A. 4. 1.

  18 , C, 4: (if...else)

  ,

  !

  /*sxesiakoi.c: Anadeikniei tin leitoyrgia twn sxesiakwn telestwn*/

  #include

  main()

  {

  int x=1;

  int y=2;

  int z;

  z=(x>y);

  printf("\nx>y:%d",z);

  z=(x>=y);

  printf("\nx>=y:%d",z);

  z=(x==y);

  printf("\nx==y:%d",z);

  z=(x

 • A. 4. 2.

  19 , C, 4: (if...else)

  . .

  :

  .

  .. :

  :

  :

  1. =

  2. !=,==

  (1

 • A. 5. 1.

  20 , C, 4: (if...else)

  AND, OR :

  0 1 (

  )

  (=1) (=0)

  AND && 1 && 2 1 (1)

  2 (1)

  1 (1)

  2 (1)

  OR || 1 || 2 1 (1)

  2 (1)

  1 (0)

  2 (0)

  NOT ! ! (0) (1)

  : C 0,

  0.

 • A. 5. 1.

  21 , C, 4: (if...else)

  :

  (5

 • A. 5. 2.

  22 , C, 4: (if...else)

  , . ( ) :

  ,

  .

  1. !

  2. &&

  3. ||

 • A. 5. 2.

  23 , C, 4: (if...else)

  ,

  !

  /* logikoi.c: Anadeikniei tin leitoyrgia twn logikwn telestwn */

  #include

  main()

  {

  int x=1;

  int y=2;

  int z;

  z=(y>x) && (x

 • A. 6. 1.

  24 , C, 4: (if...else)

  , :

  :

  += += x+=5; x=x+5;

  -= -= x-=2; x=x-2;

  /= /= x/=y; x=x/y;

  / *= *= x*=a+b; x=x*(a+b)

  Modulo %= MET%= x%=8; x=x%8;

 • A. 7.

  25 , C, 4: (if...else)

  :

  : *, ->, &

  bytes: &, | ^

  : >>

 • A. 7.

  26 , C, 4: (if...else)

  1. () [] -> .

  2. ! ++ -- * & (type) sizeof + -

  3. * / %

  4. + -

  5. >

  6. < >=

  7. == !=

  8. &

  9. ^

  10. |

  11. &&

  12. ||

  13. ?:

  14. = += -= *= /= %= &= ^= |= =

  15. ,

 • B. 1.

  27 , C, 4: (if...else)

  , .

  (if)

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

 • B. 2. : if

  28 , C, 4: (if...else)

  1 :

  (

  / )

  1

  ( )

  (

  )

  [ ]

  if ()

  1;

  [ ] 1

  [ ]

  [ ]

 • B. 2. : if

  29 , C, 4: (if...else)

  , ,

  [ ]

  if ()

  {

  1;

  2;

  ;

  }

  [ ]

  1;

  2;

  ;

  [ ]

  [ ]

  !

  ,

  ! (

  )

 • B. 2. : if

  30 , C, 4: (if...else)

  1: if,

  !

  if

  if (x>y);

  {

  x=x+1;

  y=y+2;

  }

  !

  2: if .

  .

  .

 • B.

  31 , C, 4: (if...else)

  /* if_01.c: Deixnei tin xrisi tis if */

  #include

  main()

  {

  int x;

  int y;

  printf("Dwste ton akeraio x: ");

  scanf("%d",&x);

  printf("Dwste ton akeraio y: ");

  scanf("%d",&y);

  if (x=y)

  printf("\n%d>=%d",x,y);

  }

  ,

  1

  if

  ;

 • B. 3. : if$else

  32 , C, 4: (if...else)

  , 2 :

  (

  / )

  ( )

  ( )

  [ ]

  if ()

  ;

  else

  ;

  [ ]

  A

  [ ]

  [ ]

  B

 • B. 3. : if$else

  33 , C, 4: (if...else)

  if else,

  :

  [ ]

  if ()

  {

  _1;

  ...

  _;

  }

  else

  {

  _1;

  ...

  _N;

  }

  [ ]

  A1 A2 $

  AN

  [ ]

  [ ]

  B1 B2 $

  BN

 • , 1

  if

  ;

  34 , C, 4: (if...else)

  /* if_02.c: Deixnei tin xrisi tis if..else */

  #include

  main()

  {

  int x;

  printf("Dwste enan akeraio: ");

  scanf("%d",&x);

  if(x%2==0)

  printf("O arithmos einai artios!");

  else

  printf("O arithmos einai perittos!");

  }

  B. 3. : if$else

 • B. 3. : if$else

  35 , C, 4: (if...else)

  if$else ( ):

  .

  [$] else ,

  , .

  :

  ().

  if ()

  [else

  ]

 • B. 4.

  36 , C, 4: (if...else)

  ! .. if

  if

  .

  ;

  /* if_03.c: Deixnei tin xrisi tis if */

  #include

  main()

  {

  int x;

  int y;

  printf("Dwste ton akeraio x: ");

  scanf("%d",&x);

  printf("Dwste ton akeraio y: ");

  scanf("%d",&y);

  if(x

 • B. 5. : if$else if $ else

  37 , C, 4: (if...else)

  3

  .

  :

  [ ]

  if ( )

  {

  ()

  }

  else if ( )

  {

  ()

  }

  else

  {

  ()

  }

  [ ]

  [ ]

  [ ]

 • B. 6.

  38 , C, 4: (if...else)

  ..

  .

  ,

  , switch

  .

  .

  [ ]

  if ( )

  {

  (1)

  }

  else if ( )

  {

  (2)

  }

  else if ()

  {

  ()

  }

  else

  {

  (+1)

  }

  [ ]

 • B. 6.

  39 , C, 4: (if...else)

  [ ]

  if (1)

  {

  (1)

  }

  else if (2)

  {

  (2)

  }

  else if ()

  {

  ()

  }

  else

  {

  (+1)

  }

  [ ]

  1 1

  [ ]

  2 2

  +1

  [ ]

  $

  $ $

 • B. 7. $ ?:

  40 , C, 4: (if...else)

  ( ) if$else$

  :

  ?: :

  ( ) ?:

  !

  if ()

  else

  ? :

 • B. 7. $ ?:

  41 , C, 4: (if...else)

  /* ternary.c:Eksereuna ton telesti ?: */ #include

  main()

  {

  int x,y,z;

  /* Kai i if epistrefei mia timi */

  x=0; y=1;

  if(x

 • . 1

  42 , C, 4: (if...else)

  C

  (65)

 • . 2

  43 , C, 4: (if...else)

  C

  2.

 • . 3

  44 , C, 4: (if...else)

  C

  3.

 • . 4

  45 , C, 4: (if...else)

  C

  .

  :

  Eisagete ton 1o arithmo: 8

  Eisagete ton 2o arithmo: 5

  Eisagete ton 3o arithmo: 9

  H diataksi einai: 5,8,9

 • . 5

  46 , C, 4: (if...else)

  C

  ,

  .

  ,

  .

  1000:

  :

  / %

  !

  Eisagete plithos deyteroleptwn: 5000

  Wres: 1

  Lepta: 23

  Deyterolepta: 20

 • . 6

  47 , C, 4: (if...else)

  ()

  ( ) .

  C

  ( )

  .

 • . 7

  48 , C, 4: (if...else)

  :

  4

  100 400 .

  C

  .

  4

  :

  :

  x .. 4,

  x 4 0.

  Eisagete etos: 2018

  Einai Disekto!

  Eisagete etos: 2000

  Einai Disekto!

  Eisagete etos: 2100

  Den einai Disekto!

  Eisagete etos: 2021

  Den einai Disekto!