ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  718
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18

 • H C

  18:

  string.h

 • . string.h

  1.

  2. string.h

  1. (strlen)

  2. (strcpy)

  3. (strcat)

  4. (strcmp)

  5. (strstr)

  3. string.h

  1. strncpy

  2. strncat

  3. strncmp

  4. strdup

  5. strtok

  4.

  1. strchr

  2. strrchr

  3. strcspn

  4. strspn

  5. string.h

  1. ANSI

  2.

  .

  2 , C, 18: string.h

 • . string.h 1.

  3 , C, 18: string.h

  C.

  10:

  .

  , string.h

  :

  !

  :

  C.

  C .

  .

 • A. string.h 2. string.h

  4 , C, 18: string.h

  string.h :

  .

  strlen size_t strlen(char *str)

  strcpy char *strcpy( char *dest, const char *src)

  dest src

  strcat char *strcat(char *str1, const char *str2)

  (str1=str1+str2)

  strcmp int strcmp(const char *str1, const char *str2)

  ( str2)

  strstr char *strstr(const char *str, const char *search)

  1 search str

 • . string.h 2. string.h 1. (strlen)

  5 , C, 18: string.h

  strlen:

  :

  :

  ( )

  \0.

  size_t strlen(char *str)

  string.h

  :

  To size_t () unsigned int

 • 6 , C, 18: string.h

  strlen

  /* strlen.c: Epideikniei ti xrisi tis strlen */

  #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  char str[N];

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira: ");

  gets(str);

  /* eksodos */

  printf("Mikos=%d",strlen(str));

  }

  . string.h 2. string.h 1. (strlen)

 • 7 , C, 18: string.h

  strcpy:

  :

  :

  src dest (

  \0)

  dest.

  char *strcpy( char *dest, const char *src)

  string.h

  :

  dest

  H strcpy . str1=str2

  str2 str1

  .

  . string.h 2. string.h 2. (strcpy)

 • 8 , C, 18: string.h

  strcpy

  /* strcpy.c: Epideikniei ti xrisi tis strcpy */

  #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  char str1[N], str2[N];

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira: ");

  gets(str1);

  /* antigrafi me tin strcpy */

  strcpy(str2,str1);

  /* eksodos */

  printf("str1=%s, str2=%s",str1,str2);

  }

  . string.h 2. string.h 2. (strcpy)

 • 9 , C, 18: string.h

  strcat:

  :

  str1 str2 :

  str1 str2

  str1 \0

  str1.

  char *strcat(char *str1, const char *str2)

  string.h

  :

  Hello

  World

  str1

  str2

  META:

  str1

  str2

  HelloWorld

  World

  :

  .

  . string.h 2. string.h 3. (strcat)

 • 10 , C, 18: string.h

  strcat

  /* strcat.c: Epideikniei ti xrisi tis strcat */

  #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  char str1[N], str2[N];

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira 1: ");

  gets(str1);

  printf("Dwse ti simvoloseira 2: ");

  gets(str2);

  /* antigrafi me tin strcat */

  strcat(str1,str2);

  printf("\nstr1=%s",str1);

  strcat(str1,str2);

  printf("\nstr1=%s",str1);

  }

  . string.h 2. string.h 3. (strcat)

 • 11 , C, 18: string.h

  strcmp:

  :

  :

  str1str2 > 0

  int strcmp(const char *str1, const char *str2)

  string.h

  . string.h 2. string.h 4. (strcmp)

 • 12 , C, 18: string.h

  strcmp

  /* strcmp.c: Anadeiknyei ti xrisi tis strcmp */ #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  int res;

  char str1[N], str2[N];

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira 1: ");

  gets(str1);

  printf("Dwse ti simvoloseira 2: ");

  gets(str2);

  /* sygrisi me tin strcmp */

  res=strcmp(str1,str2);

  if (res

 • 13 , C, 18: string.h

  strstr:

  :

  (str)

  :

  1 search str.

  NULL search str

  char *strstr(const char *str, const char *search)

  string.h

  . string.h 2. string.h 5. (strstr)

 • 14 , C, 18: string.h

  strspn

  /* strstr.c: Anadeiknyei ti xrisi tis strstr */ #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  char str1[N], str2[N];

  char *ptr;

  /* eisodos */

  printf("Dwse to keimeno sto opoio anazitoume: ");

  gets(str1);

  printf("Dwse ti anazitoume: ");

  gets(str2);

  ptr=strstr(str1,str2);

  while(ptr!=NULL)

  {

  printf("Stin thesi %d: %s\n",ptr-str1,ptr);

  ptr=strstr(ptr+1,str2);

  }

  }

  . string.h 2. string.h 5. (strstr)

 • A. string.h 3. string.h

  15 , C, 18: string.h

  . :

  (strncpy,

  strncat,strncmp)

  (strdup)

  (strtok)

  strncpy char *strncpy( char *dest, const char *src,

  size_t n)

  n dest

  src

  strncat char *strncat(char *str1, const char *str2, size_t

  n)

  (str1=str1+str2)

  str2.

  strncmp int strncmp(const char *str1, const char *str2,

  size_t n)

  n ( str2)

  strdup char *strdup(const char *str)

  str

  ( )

  strtok char *strtok(char *str, char *delim)

  str delim

 • 16 , C, 18: string.h

  strncpy:

  :

  :

  src n:

  src dest (

  \0)

  src ( ) n:

  n src

  dest ( \0)

  dest.

  char *strncpy( char *dest, const char *src, size_t n)

  string.h

  . string.h 3. string.h 1. strncpy()

 • 17 , C, 18: string.h

  strcpy

  /* strncpy.c: Epideikniei ti xrisi tis strncpy */

  #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  char str1[N], str2[N];

  int l=5;

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira: ");

  gets(str1);

  /* antigrafi me tin strncpy */

  strncpy(str2,str1,l);

  /* eksodos */

  printf("str1=%s, str2=%s",str1,str2);

  }

  . string.h 3. string.h 1. strncpy()

 • 18 , C, 18: string.h

  strncat:

  :

  :

  str2 n:

  str1 str2.

  str1 \0

  str2 ( ) n:

  str1 n str2.

  str1 \0

  str1.

  char *strncat(char *str1, const char *str2, size_t n)

  string.h

  . string.h 3. string.h 2. strncat()

 • 19 , C, 18: string.h

  strncat

  /* strncat.c: Epideikniei ti xrisi tis strncat */

  #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  int i;

  char str1[N], str2[N];

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira 1: ");

  gets(str1);

  printf("Dwse ti simvoloseira 2: ");

  gets(str2);

  /* antigrafi me tin strncat */

  for (i=1; i

 • 20 , C, 18: string.h

  strncmp:

  :

  n

  n ( \0):

  str1str2 > 0

  int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n)

  string.h

  . string.h 3. string.h 3. strncmp()

 • 21 , C, 18: string.h

  strncmp

  /* strncmp.c: Anadeiknyei ti xrisi tis strncmp */ #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  int res,l=4;

  char str1[N], str2[N];

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira 1: ");

  gets(str1);

  printf("Dwse ti simvoloseira 2: ");

  gets(str2);

  /* sygkrisi me tin strncmp */

  res=strncmp(str1,str2,l);

  /* eksodos */

  if (res

 • 22 , C, 18: string.h

  strdup:

  :

  ANSI ( )

  .

  ( malloc),

  :

  .

  NULL

  char *strdup(const char *str)

  string.h

  . string.h 3. string.h 4. strdup()

 • 23 , C, 18: string.h

  strdup

  /* strdup.c: Anadeiknyei ti xrisi tis strdup */

  #include

  #include

  #define N 80

  main()

  {

  char str[N];

  char *str2;

  /* eisodos */

  printf("Dwse ti simvoloseira: ");

  gets(str);

  /* antigrafi me tin strdup */

  str2=strdup(str);

  /* eksodos */

  if (!str2)

  {

  printf("Adynamia desmeusis mnimis!");

  }

  else{

  printf("Antigrafike: %s me mikos: %d",str2,strlen(str2));

  }

  }

  . string.h 3. string.h 4. strdup()

 • 24 , C, 18: string.h

  strtok:

  :

  str

  (.. , ,: ,. ).

  str NULL ( ),

  , \0.

  str NULL