ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf ·...

47
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας Εργασία στο μάθημα «Διαχείριση Φυσικών Πόρων» ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1

Transcript of ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf ·...

Page 1: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας

Εργασία στο μάθημα «Διαχείριση Φυσικών Πόρων»

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1

Page 2: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2

Page 3: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας από την αρχαία Ελλάδα είναι η χρήση των ιστίων στα καράβια και η τεχνογνωσία αυτή βοήθησε έπειτα στην ανάπτυξη των ανεμόμυλων, και σήμερα στην χρήση των ανεμογεννητριών.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3

Page 4: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Πάρκο από ανεμόμυλους

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 4

Page 5: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Το εσωτερικό ενός ανεμόμυλου.

Χρησιμοποιείται για την άλεση σιτηρών, την άντληση νερού

και σε άλλες εργασίες

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 5

Page 6: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Αιολική λέγεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου και μπορεί να χαρακτηριστεί ως “ήπια μορφή ενέργειας” και να συμπεριληφθεί στις “καθαρές” πηγές, όπως αποκαλούνται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν/προκαλούν ρύπους.

Αξιοποιείται κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικής και

μηχανικής ενέργειας που γίνεται από ανεμογεννήτριες και αλευρόμυλους, άντληση υπόγειων νερών και αποστράγγιση αντίστοιχα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 6

Page 7: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Η ηλιακή ακτινοβολία συμβάλλει

έμμεσα στην δημιουργία της αιολικής

ενέργειας, λόγω της ανομοιόμορφης

θέρμανσης της επιφάνειας της γης, η

οποία προκαλεί τη μετακίνηση μεγάλων

αέριων μαζών από μία περιοχή σε μία

άλλη, δημιουργώντας με αυτόν τον

τρόπο τους ανέμους.

Υπολογίζεται ότι στο 25% της

επιφάνειας της γης και σε ύψος 10 m

πάνω από το έδαφος επικρατούν

άνεμοι μέσης ετήσιας ταχύτητας που

ξεπερνά τα 5.1 m/sec.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα,

όταν η μέση ετήσια ταχύτητα του

ανέμου ξεπερνά αυτήν την τιμή το

αιολικό δυναμικό ενός τόπου

θεωρείται ενεργειακά

εκμεταλλεύσιμο και οι απαιτούμενες

εγκαταστάσεις μπορούν να

καταστούν οικονομικά

βιώσιμες.(ΚΑΠΕ, 1998)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 7

Page 8: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Τύποι ανεμογεννητριών

Υπάρχουν δύο τύποι ανεμογεννητριών, οριζόντιου και κάθετου άξονα, με αυτές του οριζόντιου άξονα να είναι οι πιο διαδεδομένες αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Οι ανεμογεννήτριες είναι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 8

Page 9: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Μέρη Ανεμογεννήτριας Οριζοντίου

Αξονα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 9

Page 10: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Κάποιες πρωτοποριακές ιδέες για την

τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα πιο

απίθανα μέρη:

Ανεμογεννήτριες κάτω

από γέφυρα που

εκμεταλλεύονται τον

άνεμο που περνάει από

κοιλάδες και

ποτάμια.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 10

Page 11: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Ανεμογεννήτριες πάνω από κεντρικό

δρόμο που γυρίζουν με τον άνεμο που

προκαλείται από τα αυτοκίνητα.

Ανεμογεννήτριες

ενσωματωμένες σε φώτα

δρόμων που γυρίζουν με

τον άνεμο που

προκαλείται από τα

αυτοκίνητα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 11

Page 12: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

• Κατά την λειτουργία τους, ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της φτερωτής της ανεμογεννήτριας τα οποία είναι συνδεδεμένα στον περιστρεφόμενο οριζόντιο άξονα. Ο άξονας οδηγείται σε ένα κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Η κίνηση μεταφέρεται μέσω άξονα μεγάλης ταχύτητας περιστροφής σε μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Για να αποφευχθεί η φθορά του στροβίλου στις περιπτώσεις πολύ μεγάλων ταχυτήτων του ανέμου, η όλη διάταξη περιλαμβάνει ένα μειωτήρα (φρένο) που περιορίζει την υπερβολική αύξηση περιστροφής των πτερυγίων.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 12

Page 13: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Ανεμογεννήτρια με κάθετο άξονα

Ανεμογεννήτρια με οριζόντιο άξονα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 13

Page 14: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

• Το παραγόμενο από τις ανεμογεννήτριες ηλεκτρικό ρεύμα είτε καταναλώνεται επιτόπου, είτε εγχέεται και διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να καταναλωθεί αλλού .Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, συχνά αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) είναι η πλέον γνωστή και διαδεδομένη μέθοδος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται για μικρής κλίμακας παραγωγικές μη διασυνδεδεμένες στο κεντρικό δίκτυο μονάδες.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14

Page 15: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Οι ανεμογεννήτριες

διαχωρίζονται σε 3 μέρη

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 15

Page 16: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

2. Η ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

Η τουρμπίνα παράγει ρεύμα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 16

Page 17: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

3. ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Τα πτερύγια γυρίζουν με τον άνεμο που με τη βοήθεια του στροφείου γυρίζει την τουρμπίνα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 17

Page 18: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Η αιολική ενέργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.

Η εκμετάλλευση του υψηλού της δυναμικού στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών που ενσωματώνεται στις σύγχρονες αποδοτικές ανεμογεννήτριες, έχει τεράστια σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 18

Page 19: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΠΗΓΕΣ……..

• http://green.autoblog.com/2010/02/16/tak-studio-thinks-up-turbine-powered-street-lights-again/

• http://www.windpowerengineering.com/construction/installation/no-shortage-of-amusing-wind-turbine-ideas/

• http://blogs.sch.gr/8lyk-pat/files/2012/02/anemos_ergasia.pdf

• http://energy.gov/eere/energybasics/articles/wind-turbine-basics

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 19

Page 20: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΠΗΓΕΣ …. • http://weburbanist.com/2011/03/18/stylish-skyways-13-

boldly-futuristic-bridge-concepts/ • http://itia.ntua.gr/~nikos/energy/ene_wind_10.pdf • http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB

%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82 http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi322.html http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2006-2007/tech_plir_A/EnalPE07.htm http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=287 http://www.eunice-group.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=169&lang=el http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=48&la=2

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 20

Page 21: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 21

Page 22: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Πως έφτασε η ανεμογεννήτρια στην Ελλάδα • Η αρχαιότερη χρήση της αιολικής ενεργείας

χρονολογείται στην ΧΙη χιλιετία προ Χριστού στο Αιγαίο με την ναυσιπλοΐα με πανιά.

• Με την βιομηχανική επανάσταση τον ΧΙΧ αιώνα η μηχανική χρήση της αιολικής ενέργειας γίνεται ηλεκτρική ( τον ΧΧ αιώνα).

• Στην Ελλάδα, η στροφή προς την αιολική ενέργεια γίνεται σιγά-σιγά και με αφορμή την οικονομική κρίση. Το 2011 , στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης , ο υπουργός Χάρης Παμπουκης υπογράφει συμφωνία με την κινέζικη βιομηχανία Sinovel Wind Energy για την δημιουργία αιολικού πάρκου 200-300 ΜW. Μια σκέψη μάλιστα είναι να δημιουργηθεί πάρκο στην θάλασσα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 22

Page 23: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Η επίσπευση της πράσινης ανάπτυξης εκτός ότι προωθεί την

δημιουργία θέσεων εργασίας είναι και μια αναγκαιότητα πια μετά

και από αίτημα της ΕΕ.

Η ΔΕΗ που παράγει το 85% και άνω της ηλεκτρικής ενεργείας ,

χρησιμοποιεί ρυπογόνα τεχνολογία: μονάδες με λιγνίτη .

Από το 2010 , η ΔΕΗ δεσμεύτηκε να παρέχει το χρόνο 2 δις ευρώ

για πέντε χρόνια για επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμφωνία έχει υπογράψει και η Γαλλία για

την κατασκευή των ανεμογεννητριών.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 23

Page 24: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

THE WIND POWER είναι μια εταιρία,

μια βάση δεδομένων για τα Αιολικά

Πάρκα ανά τον κόσμο.

• Για την Ελλάδα συγκεντρώνει για την παραγωγικότητα τα εξής ( όλες οι πληροφορίες ενημερωθήκαν το 07/2013) :

Τέλος 1997 : 29 MW

1998 : 55 MW (+89.7 %)

1999 : 158 MW (+187.3 %)

2000 : 247 MW (+56.4 %)

2001 : 272 MW (+10.2 %)

2002 : 276 MW (+1.5 %)

2003 : 365 MW (+32.3 %)

2004 : 473 MW (+29.6 %)

2005 : 573 MW (+21.2 %)

2006 : 756 MW (+32 %)

2007 : 873 MW (+15.5 %)

2008 : 990 MW (+13.5 %)

2009 : 1 087 MW (+9.8 %)

2010 : 1 323 MW (+21.8 %)

2011 : 1 627 MW (+23 %)

2012 : 1 749 MW (+7.5 %)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24

Page 25: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Παραγωγικότητα :

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 25

Page 26: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

13 ζώνες υπάρχουν στη βάση δεδομένων:

• Νότιο δυτικά (824 ανεμογεννήτριες kW1.786.645 )

• Νησιά του Αιγαίου (2475

ανεμογεννήτριες kW 11) • Αργιθέα (30 000 ανεμογεννήτριες kW

10) • Κεντρική Ελλάδα (38 150

ανεμογεννήτριες kW 54) • Κρήτη (31.550 kW 55 ανεμογεννήτριες) • Εύβοια (3750 ανεμογεννήτριες kW 5)

Φθιώτιδα (10.000 ανεμογεννήτριες kW 5) Νησί της Κω (4.500 ανεμογεννήτριες kW 5) Λέρος (4200 ανεμογεννήτριες kW 7) Μακεδονία (28 900 ανεμογεννήτριες kW 34) Μαγνησία (17 000 ανεμογεννήτριες ισχύος 20 kW) Πελοπόννησος (63 720 ανεμογεννήτριες kW 31)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 26

Page 27: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Αιολικό πάρκο : ΟΡΙΣΜΟΣ

• >Το αιολικό πάρκο είναι μεγάλη περιοχή με

εγκατεστημένες πολλές ανεμογεννήτριες που παράγουν ρεύμα περιστρεφόμενες από την ενέργεια του ανέμου, προκειμένου να τροφοδοτήσουν μία κατοικημένη περιοχή, είτε είναι μία πόλη, είτε ένα χωριό. Το αιολικό πάρκο δε μολύνει την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

27

Page 28: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Υπάρχουν 137 πάρκα σε όλη την Ελλάδα

Χανδράς (10 000 ανεμογεννήτριες ισχύος 20 kW)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 28

Page 29: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Υπάρχουν 137 πάρκα σε όλη την

Ελλάδα

• · Άγιος Κύριλλος (7200 kW) • · Άγιος Αθανάσιος (6800 kW) • · Άλιντα (4200 άνεμο kW 7) • · Alogorachi (17 000 ανεμογεννήτριες ισχύος 20 kW) • · Ammomaxi (7650 άνεμο kW 9) • · Άντισσα (4200 kW) • · Αραχναίο II (38 000 ανεμογεννήτριες kW 19) • · Άσπρη Πέτρα (45 900 ανεμογεννήτριες kW 22) • · Αττική (450 kW)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 29

Page 30: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Το αιολικό πάρκο στο Παναχαϊκό

Το αιολικό πάρκο στις Σέρρες

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 30

Page 31: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Νήσος Άγιος Γεώργιος

•Κατηγορία: Αιολική Ενέργεια

•Κατάσταση: Σε κατασκευή

•Χώρα: Ελλάδα

•Νομός/ Περιφέρεια: Αττικής

•Εγκατεστημένη ισχύς MW: 69 MW

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 31

Page 32: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Belecheri (20.000 kW)

Χίος (3650 άνεμο kW 6)

Χίος S (300 kW)

Χίος W (2475 kW)

Χώνος (5100 άνεμο kW 6)

Άνδρος (1575 άνεμο kW 7)

Chylos (12 500 άνεμος kW 5)

Δερβένι (30 000 ανεμογεννήτριες kW

12)

Δίδυμα (36 000 ανεμογεννήτριες kW

12)

Δίδυμος Loftos (26 000

ανεμογεννήτριες kW 13)

Ερεσού Ύψωμα Φούρκα (36 000

ανεμογεννήτριες kW 18)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 32

Page 33: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Αχαΐα (2000 kW) στο Παναχαϊκό

· Γεράκι (14.400 kW)

· Meles Gouri (32 200 ανεμογεννήτριες kW 14) · I Heliolousti (7500 ανεμογεννήτριες kW 10) · Heliolousti II (9000 ανεμογεννήτριες kW 10) · Ηράκλειο (3600 άνεμο kW 6) · Φωκίδα 2 (23 000 ανεμογεννήτριες kW 10) · Φωκίδα 3 (23 000 ανεμογεννήτριες kW 10) · Ικαρία (600 kW) · Κάρπαθος (600 ανεμογεννητριών kW 1) · Κάρπαθος E (450 kW) · Κάρπαθος W (500 kW)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 33

Page 34: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

· Εύβοια (10 200 ανεμογεννήτριες kW 17)

· Εύβοια E (12.900 kW)

· Έβρος (3000 kW)

· Ημεροβίγλι (30 000 ανεμογεννήτριες kW 10)

Κάλανος (1200

ανεμογεννήτριες kW 2)

Καλύβας (36 000

ανεμογεννήτριες kW 12)

Καρδίτσα (30 000

ανεμογεννήτριες kW 10)

Κάρυστος (5000

ανεμογεννήτριες kW 10)

Kerveros (31 200

ανεμογεννήτριες kW 24)

. Χίος (2475

ανεμογεννήτριες kW 11)

Κυλινδρίας (10.000

άνεμος kW 5)

Χιος (1260 kW)

Κως (7800 kW άνεμος 7)

Κουλούκωνα (4800 kW)

Koutsoutis (11.700 kW)

Kouvas (4500 άνεμο kW 5)

Krekeza Mougolios (30 000

ανεμογεννήτριες kW 12)

Kseropousi (6800 kW)

…………………

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 34

Page 35: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Posted by skraou

Το 3 ο μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό

πάρκο στον κόσμο σχεδιάζεται στη

Λήμνο

Posted in Ανεμογεννήτριες,

Λήμνος

www.thewindpower.net/country_fr_15_gr...

περιέχει χάρτες και μέσο Google earth

τοποθεσίες πάρκων.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 35

Page 36: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Η Ελλάδα έχει πρόσφορο έδαφος για

εκμετάλλευση των ανεμών ειδικότερα

στο Αιγαίο και τα νησιά του.

Χάρτης Αιολικού Δυναμικού

Ελλάδος

http://www.westenergy.gr/?page_id=238

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 36

Page 37: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Πλωτή αιολική και κυματική ενέργεια

στην Πελοπόννησο

H Hexicon είναι μια σουηδική

εταιρία που παρουσίασε στον

Περιφερειάρχη Αχαΐας Πέτρο

Τατούλη το νέο πρωτοποριακό

σχέδιο της για πλωτό αιολικό

πάρκο ηλεκτροπαραγωγής με την

εκμετάλλευση του ανέμου και

της κυματικής ενέργειας.

http://newsmessinia.blogspot.com/

2012/10/hexicon.html

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 37

Page 38: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΩΝ

Οι οργανώσεις που φέρνουν

αντιρρήσεις στην

επεκτεινόμενη χρήση της

αιολικής ενέργειας όλο και

πληθαίνουν .Εκτός από την

κλιματική αλλαγή που

προκαλεί ( υπερθέρμανση της

περιοχής γύρο από το πάρκο

λόγο του μόνιμου αέρα που

στεγνώνει την

γη …)

είναι και πηγή υψηλής ηχορύπανσης.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 38

Page 39: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Επίσης ευθύνεται για μια οικολογική καταστροφή όσο αφορά τα άγρια πουλιά (το πέρασμα τους από τα πάρκα είναι άκρος θανατηφόρο).

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 39

Page 40: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

http://www.newsring.fr/planete-sciences/1028-pour-ou-

contre-les-eoliennes/12721-les-inconvenients-poses-par-

les-eoliennes-ont-ete-occultes-par-la-focalisation-contre-le-

nucleaire

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40

Page 41: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Μια από τις άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η διατάραξη

της υποδοχής των ραδιοκυμάτων της τηλεόρασης όταν το

πάρκο βρίσκεται μεταξύ της κεραίας που στέλνει το σήμα και

αυτής που το λαμβάνει.

Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται ηχητικά εφέ στην

εικόνα που λαμβάνουμε, σαν χιόνι .

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 41

Page 42: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

*Οι παρεμβολές των αννεμογεννήτριων προέρχονται από τα κινούμενα πτερύγια που μπορούν να προκαλέσουν αυξομείωση του σήματος λόγω των αντανακλάσεων. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν κατά πολύ εντονότερο στις πρώτες ανεμογεννήτριες οι οποίες είχαν μεταλλικά πτερύγια. Τα πτερύγια των συγχρόνων ανεμογεννητριών κατασκευάζονται αποκλειστικά από συνθετικά υλικά που έχουν συγκριτικά μικρή επίπτωση στη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 42

Page 43: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία που έχει το αιολικό πάρκο αναλαμβάνει να τοποθετήσει καινούργιες κεραίες παραβολικές (τύπου πιάτου, καινούργιους αναμεταδότες ... Στην αναλογική τηλεόραση, η παρεμβολή φτάνει μέχρι και 15 χιλιόμετρα από το πάρκο. Στην ψηφιακή τηλεόραση, η επίδραση αυτή μειώνεται στα 3 χιλιόμετρα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 43

Page 44: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Μια άλλη παρεμβολή πραγματοποιείται στη

διάδοση των κυμάτων στα ραντάρ, ειδικά τα

ραντάρ καιρού στα χαμηλά υψομετρικά

δημιουργώντας μια ζώνη με σκιά στον χάρτη .Για

αυτό τον λόγο προβλέπεται να γίνεται μια μελέτη

προτού εγκατασταθεί ένα αιολικό πάρκο.

http://www.meteo-ilemaurice.com/cyclone-

giovanna.html

http://tpe-de-eolienne.e-

monsite.com/pages/iii-avantages-et-

inconvenients/iii-inconvenients-de-l-

eolienne.html

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 44

Page 45: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Τα

ΥΠΕΡ :

ΥΠΕΡ >παράγουν ενέργεια από μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. >Είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας. Τα αιολικά πάρκα δε ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα όπως τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού τα οποία στηρίζονται στην καύση ορυκτών καυσίμων, όπως άνθρακα ή φυσικό αέριο. Οι ανεμογεννήτριες δεν εκλύουν χημικές ουσίες στο περιβάλλον οι οποίες προκαλούν όξινη βροχή ή αέρια του θερμοκηπίου. >Συμφέρει οικονομικά λόγω του χαμηλού κόστους εγκατάστασης που οφείλεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας >Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας >Παρέχει αυτονομία σε δύσβατες και απομονωμένες περιοχές.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 45

Page 46: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Τα

ΚΑΤΑ :

ΚΑΤΑ >Κάνουν θόρυβο. >Μπορεί τα πτερύγια των ανεμογεννητριών να τραυματίσουν ή σκοτώσουν . >Δεν παράγουν τόσο ρεύμα όσο ένα ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο. >Υπάρχει μεγάλο κόστος και χρειάζεται μεγάλη έκταση για να κατασκευαστεί ένα αιολικό πάρκο. >Χρειάζεται άνεμο για να παράγουν ρεύμα και σε μία περιοχή δεν φυσάει συνέχεια όλο το χρόνο. >Συχνά, τα κατάλληλα σημεία για αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από πόλεις οι οποίες χρειάζονται τον ηλεκτρισμό.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 46

Page 47: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑblogs.sch.gr/lyk-aei/files/2014/04/AIOLIKI_ENERGEIA.pdf · Ανεμογεννήτρια με οριζντιο άξονα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Με αλφαβητική σειρά

Μαθητές Α΄ Λυκείου 2013-14

Βορίσης Παναγιώτης

Ροδοπούλου Ναταλία

Σπυροπούλου Μάιρα

Ψύλλα Αθηνά

Υπεύθυνη καθηγήτρια Κατερίνα Καλόσακα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΚΟ ΛΥΚΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 47