ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ B ΔΗΜ. 1940

222
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ - ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1940

description

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ - ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία λέγεται τὸ ἄθροισμα τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν ᾽Ιησοῦν Χριστόν, ὡς Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καί ἀναγνωρίζουν Αὐτὸν ὡς ἱδρυτὴν τῆς θρησκείας των. 1. Χριστιανικὴ Ἐκκλησία. 2. ᾽Εκκλησιαστικὴ ῾Ιστορία. 4 3. Πηγαὶ τῆς ᾽Εκκλησιαστικῆς ῾Ιστορίας. 4. Διαίρεσις τῆς ᾽Εκκλησιαστικῆς ῾Ιστορίας1.

Transcript of ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ B ΔΗΜ. 1940

 • -

  1940

 • 1. .

  , , , .

  2. .

  : ) . 2) . 3) . 4) . 5) . 6) . 7) . 8) . 9) , . 0) . ) .

  ) ( = , ). .

 • 43. .

  : ) , 2) , 3) , , 4) , , 5) , 6) , , , , , .

  4. 1.

  , , .

  . (-33 . .).

  . (33-867 . .).

  . - (867-453 ..).

  ) . - - : . ( ). . . . . . . . .

 • 5 . - (453-94).

 • 6

  (1-313)

  1.

  . , . , . :

  , . , -. . , . . .

  , , : , . .

  , .

  . .

  , , . .

  30 .

  , , . .

 • 7 , , .

  2. (. 1-5)

  , , . .

  . , . , .

  , , . . , . , .

  . - 2 , , . , .

  . .

  .

  3. H (. 5 - 42)

 • 8 , . , . .

  - , , ;

  , , , :

  - . . ,

  , :- .

  , . .

  . , , .

  , , , . , .

  , :

  - ; ,

  . . . , . , . , -

 • 9 , :

  , , , , , .

  . , , , (. ) . , .

  4. (. 42-37 32-37)

  , . . .

  . - ! , . . .

  . , -. , . .

  , , -. . , .

 • 0

  . , , . . :

  - .

  , . , , . . .

  5. (, 1-7)

  , .

  . , , . , . , - . , . .

  . , , .

 • (). .

  6.

  (, 8 )

  . , , , . , , , .

  . . , , . , . .

  , . . , .

  , , . , , .

  , . , :

  -, .

  , : ,

 • 2

  , .

  27 , :

  , , , , . .

  . , , , . . . .

  7.

  ) .

  . , , . .

  . , , , , . .

  , . , .

  . (. 36-

 • 3

  43) ,

  : ,

  .

  , . .

  , .

  , . .

  . , , . :

  -, ! .

  . .

  0 , . (. 1-48)

  , , , . , .

  , , . .

 • 4

  .

  , , . , , , .

  0 . . .

  , 64 ..

  29 . .

  , , .

  , , , .

  ) ,

  , .

  . . ,

 • 5

  . , .

  , , . . - . .

  3 .

  : , , , , .. , ,

  , , , , .

  ) ,

  . , .

  44 . . , , .

  30

 • 6

  . . , , .. ,

  , .

  ) . .

  , .

  . . . . . , . , 90 , 98 . .

  , , :

  - , . . :) .

  . , . 2) , , 3) , . .

  .

  8 .

 • 7

  ., , , , , , , , .. ,

  , , . , , . , , , .

  ) .

  . . 67 . .

  4 :

  , ...

  ) .

  . , , ( ).

  , .

 • 8

  . . , ...

  ) . ,

  . , , .

  , . , , .

  . , :

  , , . , .

  . , , . .

  ) .

  , , , , -. .

  , , . , , , .

  6 :

  , , ...

  ) .

 • 9

  , . , .

  9 . .

  ...

  ) . ,

  , , . 2

  . . ...

  ) .

  , . .

  0 .

  ) . ,

  . , .

  .

  8.

  , , , . , .

 • 20

  ) . ,

  . , , -

  , , , .

  , . , , : ) , , . . 2) , , , . 23 .

  , , . , , , , , .

  . , , . , , , - . .

  ) . .

  , . .

  9.

 • 2

  . , , , . , .

  , . - , - , . , .

  , . . , .

  ) (. ). ,

  . , . .

  , . , .

  , . , . , :

  -, , ;

 • - , ; .- , ,

  . . .

  . , . , .

  .

  , , , . .

  .

  . , , :

  - , , .

  , .

  , , , .

  ) (. 19-30, 22-27, 24-25 1-7).

  , , - .

  , . - .

 • . , , .

  . ,

  , .

  , , . . .

  , . . , .

  , . .

  , , . . , .

  10. (15 . )

  ) (. 4-12).

  ,

 • 24

  . , ,

  . , .

  ) . (. 1-21).

  . , . . 8 , , - . .

  , . , , .

  ) . (48 . .) (, 21-28 1-35).

  . , , . , , .

  .

  . , , , , , . , , . -

 • 25

  .

  . , .

  , , , .

  . .

  , , , , , . , .

  .

  .

  11. (49 . .)

  ) (. 36 - 41 1-12).

  , . , , .

  , , , . , , , .

  )

 • 26

  , (. . 13-15 1-15).

  , , . , , .

  .

  . , , . . . , , . , , .

  ) (. 16 - 34).

  , , . .

  , , . , .

  , . ,

 • 27

  .

  .- ,

  . , , , , . , , .

  , . , , , . , . , . .

  ( ) .

  , , . , .

  , . , .

  , , . , , , . , .

  95 ..

 • 28

  .

  , .

  3 :

  , , , , , , . , .

  . , , , , , .

  ) - (. 1 - 18, . 19 - 22 .).

  . , , . . , . .

  , . . , , , .

 • 29

  .

  , . , , , . , . , , .

  . .

  , , -. , , . , , . , .

  12. (56 . .)

  (. . -).

  56 . . , . , , , . , , .

 • 30

  , . . , , .

  13. (60 . .)

  , . , , . - . , , , .

  . , , . 64.

  14.

  , . , :

  , , , , , , , , , .

  , , . , . , , , . .

  .

 • 3

  , : .

  .

  ( . 24 - 28) :

  . . . . , . , , , , , , .

  15.

  , .

  , .

  , , . , . 25 .

  . .

  , , , , .

 • , . , . 8 .

 • 16

  . , , , , , , . .

  , .

  ) . , , . .

  ) . .

  ) . , .

  ) .) ,

  . , .

 • 34

  ) , .

  ) , , .

  , . , , (. . 2). .

  17.

  . , . , .

  , , .

  , .

  , , . , : , .

  , . , . ,

 • 35

  , .

  . , , .

  . , , . , , . , - , .

  , , . .

  18.

  , 64 33. :

  ) , (64 - 67 . .). .

  , , . , .

 • 36

  . . , . . .

  . , . , , , .

  .

  ) (98 - 7 . .). . . . , , .

  ) (6-88 . .). , ,

  . , . . . .

  , .

 • 37

  .) (9 - 2 . .). ,

  . , , ( ), .

  ) (249 - 25 . .). , , . , , . , . , , , . .

  , . , . . . , , , , . .

  ) (253 - 260 . .). . , .

  ) (288 - 305 . .). , ,

 • 38

  0 . . , . - , , . , , . 5 . .

  , .

  , , , .

  19.

  . .

  .

  .

  .

  , .

  , , . .

  , , , .

 • 39

  .

  20.

  , :

  )

  . , . . , .

  , 303 . . , , , . , . , , . , , , . , , .

  , .

  , .

  , ,

 • 40

  .

  . 530, . . .

  . , .

  . 92 , -, 26 .

  96, . .

  26 :

  ,, . , , , ..

  , . ,

 • 4

  , , , .

  ) .

  . ,

  , . , ,

  , . .

  , , . , .

  , , , . 303 . .

  . . .

  . , , , .

  , . 45 .

  .

 • 42

  .

  23 , :

  , , , , , , .. ,

  , , , , .

  21.

  , . , , :

  ) . .

  , . . , , . . . .

  ) , . -

  . .

 • 43

  , . .

  , , . , . .

  4 -. :

  , , .. , -

  , , , , .

  ) , . .

  . . .

  25 :

  , , , , , ..

  , , .

 • 44

  . , , .

  ) , .

  . , .

  7 :

  , , , , , , , , ,

  , , .. , . ,

  , . , . . , .

  .

  22.

  . ,

 • 45

  , .

  .

  , , - . , , , .

  .

  . , , .

  , , .

  . , .

  , , , .

  .

  , .

 • 46

  . .

  , . , , , .

  23.

  , . . - . :

  1. . . , . , .

  2. , . , . . - , .

  . , - . -.

  3. , . . , , , , , .

 • 47

  . , , ,

  . .4. , .

  . . , .

  5. . , . , . , .

  6. , . , . , . .

  12 . - 12 . , , .

  24.

  .

  , , .

  , , .

  , ,

 • 48

  . -

  . , , , .

  , .

  :1. . . -

  , .

  2. . . . , . .

  3. . . , , .

  , . , , . .

  . , , .

 • 49

  . .

  . , , .

  25.

  , , .

  . . .

  26.

  . , . . . .

  , , . , .

  27.

  1. . . . . . .

 • 50

  2. . - .

  , . 202.

  3. . . , , .

  , 220 . .

  , , . . , .

  4. . 85 . . , . . , .

  202 , . 7 .

  8 , .

  , , , , . , ,

 • 5

  , .

  . . , . .

  . -, . , .

  , . , .

  . - . , 6000 , .

  , , . .

  , , , .

  254 . . . ,

  , , , .

 • 52

  28.

  . 60 . . , 30 . .

  , , . , , .

  .

  - .

  , . ,

  .

  . .

  29.

  . - , .

  , , , . .

  . .

 • 53

  . , - . .

  . , . , , , , .

  . . -, , , , .

  . , , . , , .

  . . .

  , , . . . . .

  .

 • 54

  , , , . , , .

  .

  , . . .

  30. .

  . . , .

  , 70 . . , .

  , . , .

  , . . , .

  , , .

 • 55

  , . .

  , , . .

  , .

  , , .

  .

  , . , . . , , .

  , .

  -.

  .

  . , 40 . , 50, .

  , . , , . ,

 • 56

  , .

  , .

  . , . , , ,

  . . , , . , .

  , .

 • 57

  ( ). , , .

  31.

  . , , .

  : ,

  . . = . = . = . = (), (), (), (), (). .

  - , - , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .

  .

  32. 1

  , , . . .

 • 58

  ) .

  . .

  . . , , .

  . . . , , . 500 . .

  . . , , , . .

  . .

  , ,

 • 59

  ) .

  , , .

  , , . . . , - , .

  , . , . . . .

  , . , , . , . , . . , .

  ,

 • 60

  : , , . , . , , ; - . , , ; . .

  . , . .

  ) . .

  . . () . . , , . , . .

  , . . - - . , .

 • 6

  . , , .

  , . , . . , . , .

  . . , , , .

  ) .

  .

  , . . . , .

  .

  . ,

 • 62

  . .

  250 . . . , , .

  , 20 , . , , . . ().

  05 , 355 . ., . . .

  , .

  7 .

  : , , , . .. ,

  , . .

 • 63

  (313-867 . .)

  1. (313 -337 . .)

  , , , , . , . , .

  . 274 . . . .

  22 , , .

  , . -, . , . , , (), .

 • 64

  .

  33 , , . .

  . 325.

  . , . . . . . . .

  . .

  - . , . 330 . . ,

 • 65

  .

  . , , , .

  - , , , , . , 453, .

  .

  , 325, .

  . -, .

  . 2 337 63 .

  , , . , , . . .

  , , , . . 326 . .

 • 66

  . , , . 2 . .

  , , , , , .. , , ,

  , , , , , . , , .

  . , , ..

  , - , . .

 • 67

  32.

  , . , .

 • 68

  . - . , .

  33. (361 -363 . .)

  . . . , .

  , , .

  , . , . .

  , . . .

  , . , .

  . , , , (. . 2). . . . - ,

 • 69

  .

  . , , . , . , , : .

  .

  34. (392 . .)

  . , , .

  . , . - .

  , . .

  , , .

  35. (527 - 565 . .)

 • 70

  , . .

  . , , . ,

  . (532 . .). , , .

  , , , .

  , . . ,

 • 7

  . 6 50

  . .

  . () (), 3 . .

  , , , .

  (). . . , , , .

  . , (). : -.

  . , , , .

  , , . :

  - , . , .

  .

 • 72

  36.

  9 .

  36 .

  . , . .

  , . .

  , :

  - , , , .

  , . , , .

  . , . .

  .

  .

  .

 • 73

  . 24 , . .

  (), , :

  , , . , , .. , ,

  , , , . , , , , , .

  (64 . .). . . .

  627 . . , , .

  . . . , -.

  , 4 , .

 • 74

  , :

  , , , . ,

  , , .

  4 .

  37.

  . .

  . . . . .

  . , . , , , . .

  .

  ,

 • 75

  , .,

  , .

  .

  38.

  , , .

  , . , . , , .

  , , , .

  . , , , , .

  . , .

  , , , . , ,

 • 76

  . , , .

  . 57 . . , .

  .

  6 . . . , - .

  . 622 . . - . , , . . . 632 . .

  , . , .

  , , . , . , , , , .

  . , , .

  , . , ,

 • 77

  .

  . , . - , , .

  , , .

  .

  , . 200 , , , , , , .

  . , .

  , , . , .

  . .

  , , , , , . , , , .

  .

 • 78

  .

  39.

  , .

  , , - . , , .

  , . , .

  .

  40.

  , , - . .

  , .

  .

 • 79

  , .

  , , . , , () . , , .

  , , , , . , , . .

  , .

  ) .

  . , , , , , , .

  , , . , . , . . , , , . , 325 , 3 .

 • 80

  , , . , , , .

  , , , ( , ). , , .

  , , , .

  . , .

  ) .

  . , , , . , .

  38 , , , . .

 • 8

  2 .

  . , . , .

  . , , . .

  ) .

  . , . .

  , 43 . . . , . . , . , , .

 • 82

  ) .

  . , , , .

  . .

  , 45 . , - .

  ) .

  .

  . , . , , .

  553 .

  , , , . , ,

 • 83

  . , ,

  . - ( ) .

  )

  , . , , . . , 680 . , , , , . .

  ) .

  , - , . . , . . . . , . , , ,

 • 84

  , . , , .

  . , , , , , . . , , . .

  , . , , , .

  .

  . -, . .

  , .

  , , . , , .

  , .

  ,

 • 85

  . , . , .

  , ., .

  ., .

  , , .

  787 - .

  . - , . .

  . , , .

  , . .

  .

  41.

  ,

 • 86

  . . , .

  . , .

  , . .

  , . . , , .

  . , , . :

  42.

  ) .

  . 297 . .

  . - , . . , , .

 • 87

  . , , .

  , , 47 .

  , . , , . .

  .

  , .

  373 . 8 2 . :

  , , .. , ,

  . , , -. , , .

 • 88

  . ,

  , , . .

  . .

  , 30 .

  : , , , , , , . .. ,

  , , . , ,

 • 89

  , . .

  ) . ,

  330 . . .

  , . .

  . ,

  .

 • 90

  . ,

  . , . , .

  , , , , . , . , . .

  .

  . . . . , , .

  , , . - , , . , .

  .

  . , , . ,

 • 9

  , , :

  - ;-, ,

  , . :- . ,

  . , . , . , . , . , , , . .

  , . , , , . , .

  , , . . , .

  . -

 • 92

  . 379

  49 . , .

  . :

  , , . , , , .. , ,

  . , , . , , , .

  ) . .

  . 329. , .

  , , .

  30

 • 93

  .

  , , . . , .

  , .

  , . , , . , , .

  , .

  390 . . 62 .

  . 25 . :

  , . , , , , ..

  . ,

 • 94

  . , , .

  ) . 347.

  , , . , : .

  , . , , , , , .

  20 . , .

  397 , , .

  . . .

  , . , . .

 • 95

  . ,

  . .

  . , .

  , . , , 407, , , 60 .

  , , . . , , .

  .

  . 27 . :

  , , , . , , , , .. , ,

 • 96

  . , , , .

  43.

  ) . . .

  335. , . .

  , . 395.

  - .

  . . . 0 .

  ) . .

  , , . 400 . .

  ) .

  . . . . .

 • 97

  ) .

  . , . .

  44.

  .

  . , .

  . .

  . , , :

  ) . 340.

  . . . , , . . , . . ,

 • 98

  7 .

  . ,

  . ,

  . .

  .

  397. 7 -

  .

  ) . 33.

  . , . .

  ) .

  . , , 354. .

  , . , . , .

 • 99

  . .

  , , , , , . .

  , .

  .

  430 . .

  : , , ,

  .

  45.

  , , , . .

  , , . .

  . .

  , , ,

 • 00

  .

  , , , .

  .

  . . .

  46.

  .

  , , , . , . , , , .

  , , , , , -. -, , , . .

  . .

  . .

 • 0

  .

  .

  , , . ,

  . , , . . . , .

  . , . , . .

  , , .

  , . .

  . , , .

  . . .

 • 02

  47.

  - , .

  . , , . , . , , - .

  . . .

  . .

  -, . , .

  , .

  , .

  . . , , .

  , , .

  , .

  , , . ,

 • 03

  , . . . , .

  . .

  , . - . , 25 , 6 , , 2 ,

 • 04

  4 , , . , ,

  , , , , .

  , . .

  : , , , , , , , , , , , , . , , , , . , .

  , . .

  , . () .

  , .

  48.

  , . . , .

 • 05

  . - , -.

  .

  . . - . . . , .

  , . , .

  , , , , .

  49.

  . , , .

  . - , . , . . , , .

 • 06

  , . , , .

  , , .

  . . .

  . . . . . , , . , .

  . , .

  . , . , .

  . . . . .

 • 07

  (867 - 1453)

  50.

  , , , , . , .

  . :

  - ; ,

  , .

  .- ;

  .- . .- ,

  , (. 6-9). , , , ,

 • 08

  , , .

  . , , . , , .

  , , , . , .

  . , , . , . , , . , , .

  , . , , .

  , .

  , - , .

 • 09

  .

  , . . .

  51. .

  , , .

  867 .

  , .

  , -, . .

  , 842, , , .

  , .

  , , . .

  , , , , . .

 • 0

  . , , , . , . .

  , , . , , . , .

  , 25 855.

  , . , , , . , .

  , . . , . , , .

  , . , .

 • , , . , , . , .

  86 . . , , . . , .

  , , , . 863. , , .

  , . , .

  . .

  52.

  , . . , ,

 • 2

  .

  .

  .

  . -. , , .

  .

  - , . , - . , , , - .

  867, 000 . .

  .

  , . , . . , . . .

 • 3

  .

  . , , , .

  .

  , , , . .

  . -, , . .

  53.

  . , .

  . . , , .

  . 868, 867 .

 • 4

  . 869 , .

  , . , , 00 , .

  . .

  54.

  , , , . .

  , . , .

  , , 869.

  879. 383 , . , .

  , 869 .

 • 5

  , .

  , , . , , , .

  . , , .

  , , , . , .

  89. .

  55.

  .

  , , . , , . , . 6 054 , . . .

 • 6

  20 . .

  , , .

  56.

  , . , .

  , . .

  .

  .

  , , , . , , .

  , . . . , , , , .

 • 7

  . , .

  , 439. . , , , .

  , , , .

  , , 450 . .

  .

  57.

  . .

  . . , , , , , .

  . . , - , .

 • 8

  , .

  , , 86. , . . . . , , . , .

  .

  58. .

  . - () . .

  , . 955. .

  , , .

  , , , , , . , , . , . 988 . , .

 • 9

  , , .

  , , . , . , , , .

  , .

  . .

  - , .

  , - , . , , . , , . , , . - .

 • 20

  , . , , . . :

  . , , , . . .

  . . .

  . .

  , . . . . , . .

  . 27 , .

  , . ,

  . .

  , . .

  , . , . . 9

 • 2

  . .

  . .

  . . . . , 300 , . .

  , .

  .

  . .

  59.

  .

  , , . , ,

 • 22

  . , , , . . . .

  , , . . , . .

  , , , - . , .

  , , , . -, , . , .

  60.

  , .

 • 23

  . , , .

  , . . . .

  . ( ) . , , .

  . , (

 • 24

  ). , , . .

  . . . .

  . , . , , , , .

  , . , , ,

 • 25

  . , , .

  .

  , .

 • 26

  61.

  - , .

  , , . . , .

  , , . , .

  .

  .

  62.

  , , . , , .

  . , , . , , , , .

  ,

 • 27

  , .

  . .

  , .

  . , . .

  : ,

  . , , , .

  , .

  .

  , , , , , .

 • 28

  .

  63.

  . . , .

  . 754 , . . .

  . , , - , . . .

  64.

  , - .

  073. , , . , . - . .

  , ,

 • 29

  . , . , . . . .

  , , , , . , , .

  (98-26). . , , . , .

  . . . . - , . . (305-377) .

  65.

  , , . .

 • 30

  . , .

  , , , . , . , , . . , . .

  . , . . , :

  - . ,

  , , . , . , , .

  . , , .

  , , . , ,

 • 3

  . -

  (202). , .

  , 204 , .

  . . - . . . , , , . .

  .

  57 (204 - 26 ).

  66.

  , , . , , . .

  . , , .

 • 32

  67.

  , . . . . . .

  . , . . .

  , , . , .

  , . .

  , . . . . .

  68.

  . , . , . , , .

 • 33

  300 . ,

  . . , , , .

  . , , 235.

  , . - , .

  , . , . , , - . . . .

  808, . .

  69.

  , - , . . . . ,

 • 34

  .

  , , . . , , , . , .

  . , , . .

  , , . , , . , . , .

  . . 482.

  , , . .

  , . .

 • 35

  (1453 - 1940)

  .

  70. .

  453, .

  . , , . , , . , . .

  , , . , . , , . , -

 • 36

  .

  71.

  : , . , . , . . - ( ). . . . . , , , . .

  () ( ).

  , . . , , . .

 • 37

  520 , . . , , . , .

  , 9 589, .

  72.

  , , .

  , , , . . , . , . - . , . , , , .

  , .

 • 38

  - , . , , .

  . , 922.

  73.

  . , .

  . . . , .

  , , - . , , , , , , , , , , , , .

  , .

 • 39

  ( , , , ) .

  . , , .

  : , 454 . , , . , 839. . ( ), 788, . , .

  , , . 82.

  , , . . - . . :

  1. (535-602), . .

 • 40

  . : , , . .

  2. , . 572 . . , . , . . . . 638. - .

  3. . . - () 536, . 572. . , , 589. 595. , -, . , , , , , .

 • 4

  4. . . 64 . . , . 669. , . , , , . , . , . , . 707.

  5. (669 - 73). . , . , . . .

  .

  6. . , 70. . . -. , ,

 • 42

  - . , , . 806.

  : , , , , , .

  7. . - 73. . . , . 800. - , . , . - .

  74.

  , , . , . , , - 600, .

  , , ,

 • 43

  . , :

  - , . , . , .

  82 , , . . - - , , 0 . , , , , . - . : , ,

 • 44

  . , , , . : . , .

  , . , , . , , , :

  - . . , , . ! , . . , , . - , . . , , . , , , .

 • 45

  .-, , , ,

  .

  , 0 82, . . 6 , , , .

  87 . 92 . .

  75. 1821

  , - , . .

  , , , . , . , - , . , , ,

 • 46

  , .

  , , .

  . , , , , . . , , , , . , .

  76.

  ) .

  . . .

  , , . - . 640, . 640 57, . 57 . .

 • 47

  , .

  . . ) (-), 2) (), 3) ( - ), 4) (), 5) (), 6) (), 7) ( - ) 8) (). . 40 , 5 .

  ) .

  , , . . . 898 , 899 . . . . . 922 .

  ) . ,

  , , .

  , .

 • 48

  , , . , , . , , .

  , . 52-528, - . , .

  . . , .

  , 90 , 77 . , , .

  , .

  77.

  .

 • 49

  , . - , . . .

  .

  78.

  , -, , .

  , , , . , , . . , , (50 . .), . ( ) 733 . , , . , , : ,

 • 50

  , , , , , , , , , , , . , , , , , , .

  , , , , , . , . , .

  26, .

  458 , , . .

  79.

  82 , , , -.

  833 , . , ,

 • 5

  . , , , . . , .

  850. . . , . . . , - .

  864 88. 928 , , . , .

  , , . - , . - , .

 • 52

  .

  , , , . . , . , .

  , , . . , , . . .

  80.

  , , .

  . , 94,

 • 53

  , , , .

  , , 82. - , , 27 922, - . . , , . . , . , .

  , , .

 • 54

  -.

  81.

  , , , , , . .

  , 904 . . .

  82.

  , , .

  , .

  , . .

  , 837 , . 842, , , . .

  , , :

 • 55

  . (784 - 860). , , , . . . , .

  (780 - 857). . 25 . . , . . , , . 834 , . .

  , , , , . .

  83.

  , , , .

  . (784 - 853). , .

 • 56

  , , .

  . (8- 900), -. .

  (83-95). , , . , , .

  . . , . , . , . , , , , . , , . 923. .

  907 925. 930 .

 • 57

  . , , , . 878 , , . 906 .

  , , , , , . , , .

  , , . , , , . , , . , , . , .

  . 923 , , , . , , . .

  923 . 3 , , .

 • 58

  .

  84.

  , , , , -, .

  ) .

  , , , . 580 , 593 . , 657. . . , 722 , . , . , .

  , , , , . . . , .

 • 59

  ) .

  , , . . . .

  ) . ,

  , 765 . , 879. 920 . , , .

  ) .

  , . 856 , , . 929 .

  ) . ( )

  . 38 733 . , , , , ,

 • 60

  . .

  , . .

  . .

  ) .

  . . .

  ) .

  , , , .

  ( ), 393 .

  , . , . 872 .

 • 6

  . .

  .

  .

  85.

  , , .

  . . , . - . .

  . , .

  . -. . . 6 . , . , , . , .

 • 62

  . , . , .

  . , . .

  . .

  . , , . , , -. , . , - , .

  .

  86.

  . , .

  . , . .

 • 63

  87.

  , , . , , . , . . 540 , . , . . , - . , -.

  . . . . , . , . . , .

  , , , .

  , . .

  88.

 • 64

  563 -.

  , , . . , .

  , , 573 .

  , .

  , .

  , . - . . , . , . . . , .

  89.

  870 . .

 • 65

  (). . . .

  , . . . , , , , , . , .

  90.

  . 870, . , , 754 - , . .

  , , . , 930, . , , . , , . , . . 939,

 • 66

  .

  91. ,

  . . . , . . . .

  . 200 .

  .

  92.

  , , . , , . .

  . - - . , , , .

 • 67

  . . , . . . . .

  93.

  , , . ,

  . , 438. . , , .

  , . . - . , . , , .

  , , . .

 • 68

  95 . , . , , , .

  . , . 520.

  , , , 52. . .

  529 -, . , . .

  , , , 59. .

  , . .

  94.

  :) , 2)

 • 69

  3) , , .

  , . .

  . 30 ( , ).

  , , . . 80 .

  , .

  95.

  , , . , -. , , , . . . . , .

  , . . - .

 • 70

  .

  96. , ,

  . , .

  , . , , .

  , , .

  . .

  . .

  .

  97.

  . , . . , , -,

 • 7

  . , , .

  , , . , , . - , .

  , , , .

  .

  98.

  , , . , .

  , . , . , . .

 • 72

  , , . .

  , , , . 569 , . , . , . . 930 , . .

  99.

  , - , , , , , . , , 80 . . .

  ,

 • 73

  , . , , 922 .

  , .

  :) , 2)

  , 3) 4) .

  930 , , . - , .

  , .

 • 74

  .

  . 52. 53. 64. 6

  : .. 72. 83. 94. 05. 6. 27. . 38. 209. 20. (45 . .) 24. (49 . .) 262. (56 . -) 303. (60 - 64 . .) 304. 35. 32

  : .6.

  7. 348. 359. 38

  : .

 • 75

  20. 392. 42 : .22. 44

  : . 4523. 4624. 4725. 4926. 4927. 4928. 5

  : , , .29. 5230. 543. . 56

  : (313-337 . .) 6332. 6733. 6834. 6935. 6936. 7237. 74

  .38. 75

  .39. 7740. 78

  : .

 • 76

  4. 8542. (. , . , )8643. 9644. 9745. 99

  : , , .46. 0047. 048. 0449. 05

  : .50 075. . 0952. 53. 354 455. 556. 6

  : .57. 758. 8

  : . 9

  : . . . .59. 260. 236. 2662. 26

 • 77

  : .63. 2864. 2865. . 2966. 367. 368. 3269. 33

  : .70. . 357. 3672. 3773. 3874. 4275. 82 4576. 4677. 48

  : .78. 4979. 5080. 528.

  5382. . 5483. 55

  .84. 57

 • 78

  .85. 60

  : .86. 6287. 6288. 6389. 6490. 649. , . 65.

  : 92. . , , 6693. 6694. 6895. 6896. , . 69

  : .97. 7098. 7099. 72

 • 79

 • 80

 • 8

 • 82

 • 83

 • 84

 • 85

 • 86

 • 87

 • 88

 • 89

 • 90

 • 9

 • 92

 • 93

 • 94

 • 95

 • 96

 • 97

 • 98

 • 99

 • 200

 • 20

 • 202

 • 203

 • 204

 • 205

 • 206

 • 207

 • 208

 • 209

 • 20

 • 2

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 220

 • 22