Αυτο-συσχέτιση ( auto-correlation )

download Αυτο-συσχέτιση ( auto-correlation )

If you can't read please download the document

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Αυτο-συσχέτιση ( auto-correlation ). covariance («συνδιασπορά») και συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) αυτο-συσχέτιση (auto-correlation) βασικά παραδείγματα. Covariance («συνδιασπορά»). παράδειγμα : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Αυτο-συσχέτιση ( auto-correlation )

 • - (auto-correlation)covariance () (correlation coefficient)- (auto-correlation)

 • Covariance (): i i , . (i,i), i = 1,2,3, , N : i i, .. i, i ? : iiii 1: 2: ,i i ?

 • : covariance ()

  : - Cov(,) > 0: ( ) ( ), - Cov(,) < 0: ( ) ( ), - Cov(,) = 0: , Cov ( ) , Cov: Cov ?

  ( i)( Yi)

 • r (correlation coefficient) ( 1/(-1) ) ) -1 r 1( i)( Yi)

 • :r = 1 r = -1: r > 0: ( , ), r 1r < 0: , - ( , ), - r -1r = 0:

 • : X(ti) (X(t1),X(t1+k)), (X(t2),X(t2+k)), (X(t3),X(t3+k)), .. (X(tN-k),X(tN)) . k - tX(ti)X(ti+k)

 • -: = 0,1,2,3, ., N-1 rk () -() [auto-correlation (function), acf]r-k = rkr0 = (-1)2 / (-1)2 = 1: k ) rk k ) rk /4 /2 -1 rk 1, k

 • -: {rk} (correlation) / {rk} , . .. (ti) (ti+k) , , {rk} (: ), . ,

 • -, : : , (AR-1, a1=0.7, u2 [-1,1])-(acf), /4

  acf, k = 20

  1/e acf , rk > 0 ) (characteristic time) =

 • 3 c c:= acf (c 10.5)c:= acf (c 11)c:= acf 1/e (e Euler, 1/e 0.37) (c 2.5) , 1/e time : acf acf, k = 20acf, k = 10log-linear

  log-lin, rk exp[-a k]1/e1/e

 • , 40 c 10.5 ( acf ) c 11 ( acf )c 2.5 ( acf 1/e)

  ) 10 2.5

 • (ti)(ti)X(ti+1)X(ti+20) (X(ti), X(ti+k)), i = 1,2,3, , N-kk = 1k = 20 , ,

 • : ( )=++x (1o )(2 )

 • -, a: ,X(ti) = 10 sin(2 ti/39.5)-(acf), ,. acf acf ,

 • ? k, y ,rk (biased, underestimated),

  ) rk /4 /2

  - (decay) (correlation), . k rk 0

 • -, a: , + acf acf) , acf ,X(ti) = 10 sin(2 ti/39.5)

  -(acf), N/4

  acf ( )

 • : acf (ti) = a sin( ti) X = 0 ) rk i sin( ti) sin( ti+k)sin(A) sin(B) = [ cos(B-A) - cos(A+B)] ) rk (1/2) i [ cos( (ti+k-ti)) - cos( (ti+k+ti)) ] cos( k) - i cos( (ti+k+ti)) k= 0 ( !)) acf , , 1 (r0 = 1)

 • 5: X(ti) = 10 sin(2 ti / 39.5) + 50.0 i = 1, 2, 3, , N, N = 512 - k = 0,1,2,3, ... , /4 ( 0 = 0 !)

 • p = 0

 • -, a: , [-2,2]-(acf)

  r0 = 1, rk 0, k =1,2,3, ) (completely random) (white noise)

  : , rk = (k)= - (uncorrelated)

 • rk 0 ? , , 95% rk (95% confidence interval) 5% rk , ! :

  ) : (1) -, (2) 95% rk acf

 • 6: X(ti) = G(ti), i=1,2,3, , N, N = 512 G(ti) Gauss ( = 5 = 2)

  X(ti) X(ti), Gauss -, , (confidence interval)

 • Gauss Mathematica: