Αξιολόγηση...

Click here to load reader

download Αξιολόγηση Προγράμματος Assessment and Evaluation

of 31

 • date post

  08-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Αξιολόγηση Προγράμματος Assessment and Evaluation. Α ξιολόγηση έργου. Α ξιολόγηση έργου. Master Training. Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας- QAF. Α ξιολόγηση έργου. Master Training. Assessment Tools- Εργαλεία Αξιολόγησης. Α ξιολόγηση έργου. Local Training. Practitioners. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Αξιολόγηση...

Slide 1

Assessment and Evaluation1

Polina Stavrou Athens 29/11/2012

1

2Polina Stavrou Athens 29/11/2012

-QAFMaster Training3Polina Stavrou Athens 29/11/201285,7% 3

Assessment Tools- Master Training4Polina Stavrou Athens 29/11/20124

Local Training5PractitionersPolina Stavrou Athens 29/11/201251 5

Local Training6PractitionersPolina Stavrou Athens 29/11/2012 . 6

Local Training7PractitionersPolina Stavrou Athens 29/11/201248% 26-30, 31-35 41-45.78

Added ValueLocal TrainingPractitionersT The training met my expectationsPolina Stavrou Athens 29/11/201275% 89

Added ValueLocal TrainingPractitionersT The training covered all I needed to knowPolina Stavrou Athens 29/11/20124% 910

& / QAF& Assesment ToolsLocal TrainingPractitioners5. E.K./ QAF provides valuable info to Car.Guidance.Polina Stavrou Athens 29/11/201211

& / QAF& Assesment ToolsLocal TrainingPractitioners6. / QAF can improve the quality services in Car. Guidance.Polina Stavrou Athens 29/11/2012 .1112

& / QAF& Assesment ToolsLocal TrainingPractitioners7. /The assessment tools are user friendlyPolina Stavrou Athens 29/11/201280% 20% . .1213

& / QAF& Assesment ToolsLocal TrainingPractitioners8. /The A.Tools are valuable to the Counselors work Polina Stavrou Athens 29/11/2012 39% . . .1314

& / QAF& Assesment ToolsLocal TrainingPractitioners8. .. , .The A.Tools can provide a lot of info regarding users personality and competences Polina Stavrou Athens 29/11/2012 . . 1415

& / QAF& Assesment ToolsLocal TrainingPractitioners9. .. .The A.Tools can improve the quality of the services provided in the C.counselingPolina Stavrou Athens 29/11/2012 4% 1516

Views & RecommendationsLocal TrainingPractitioners , . Innovative, fascinating, interesting Very professional . .No special IT skills needed .More time needed for understanding the interpretation of the scores. .Add a button to Skip the intro Correct few mistakes on the PlatformPolina Stavrou Athens 29/11/2012

Local Training17Users/ Polina Stavrou Athens 29/11/201240 17 3. / Educational attainment

18

Local TrainingUsers/ Polina Stavrou Athens 29/11/2012 8% 2,6% 18 3. / Educational attainment per Country

19

Local TrainingUsers/ Polina Stavrou Athens 29/11/2012 3. / Educational attainment per Country

20

Local TrainingUsers/ Polina Stavrou Athens 29/11/2012= 27% 6.7% , - 25% 17% , 4% 4% 20

21

. & / . Tools &PlatformLocal TrainingUsers/ Positive Ans. Neutral Negative1= 2= 3= 4= 5= / Evaluation Scale/concisely Polina Stavrou Athens 29/11/2012Strongly Agree- .21

22

. & / . Tools &PlatformLocal TrainingUsers/ Positive Answers / Fun and creative platform

Polina Stavrou Athens 29/11/2012 22

23

. & / . Tools &PlatformLocal TrainingUsers/ 2. / User Friendly Tools

Polina Stavrou Athens 29/11/2012

24

. & / . Tools &PlatformLocal TrainingUsers/ 3. / Audio& Video Quality is Good

Polina Stavrou Athens 29/11/201224

25

. & / . Tools &PlatformLocal TrainingUsers/ 4. / The tools are not time consuming

Polina Stavrou Athens 29/11/2012 : 25

26

. & / . Tools &PlatformLocal TrainingUsers/ 4. : / Educational attainment and negative answers to the statement : The tools are not time consuming.

Polina Stavrou Athens 29/11/2012

27

. & / . Tools &PlatformLocal TrainingUsers/ 5. / The Directions are comprehensible

Polina Stavrou Athens 29/11/2012100% - 100%.2728

Views & RecommendationsLocal TrainingUsers/ The tools are Fun! Useful to the career decisionInteresting Experience! !I will definitely recommend itInnovative Platform !Polina Stavrou Athens 29/11/201229

Views & RecommendationsLocal Training Time consumingAudio Problems. Not all guidelines necessary Few platform problemsUsers/ Polina Stavrou Athens 29/11/2012

30C. International Conference /please submit your completed questionnaire Polina Stavrou Athens 29/11/2012 !

Thank You!

31Polina Stavrou Athens 29/11/201231