ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ...

of 22 /22
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ.: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β4(∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ)/2 ο Τηλέφ.:8003265 Φ.415.23/47/624229 Σ.268 Αθήνα, 9 Ιουν 20 ΘΕΜΑ: Eξέταση Σωµατικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης) ΣΧΕΤ.: α. Ν. 1911/1990 (Άρθρο 13) (ΦΕΚ Α΄ 116 ), όπως ισχύει β. Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφ. ΥΕΘΑ/ (ΦΕΚ Β΄ 4576 ), όπως ισχύει γ. Φ.415.23/14/621398/Σ.121/11 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)/2 ο δ. Φ.415.23/15/621403/Σ.123/11 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)/2 ο 1. Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των (α), (β) ,(γ) και (δ) σχετικών Π Α Ρ Α Π Ε Μ Π Ο Υ Μ Ε Στις Επιτροπές Απαλλαγών των παραρτηµάτων «Α» έως «ΙΕ»τους έφεδρους υποψήφιους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, για εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας. 2. Οι παραπεµπόµενοι έφεδροι είναι υποχρεωµένοι να παρουσιασθούν στις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλαγών από 15 Ιουν 20 µέχρι 19 Ιουν 20. 3. Οι Επιτροπές Απαλλαγών να αποστείλουν άµεσα στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) µε τηλεοµοιοτυπία (ΦΑΞ:2106552163) και στις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες αντίγραφα των γνωµατεύσεων µε την κρίση της σωµατικής τους ικανότητας. 4. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να προβούν στις εξής ενέργειες: α. Να καταχωρίσουν τις προβλεπόµενες µεταβολές παραποµπής σε Επιτροπή Απαλλαγών και γνωµάτευσης σωµατικής ικανότητας στα Μηχανογραφικά Αρχεία Κλάσης. β. Να αποστείλουν άµεσα Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) των παραπεµπόµενων αρµοδιότητάς τους, στις Επιτροπές Απαλλαγών, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α» έως «ΙΕ». 5. Για την ενηµέρωση των παραπεµπόµενων εφέδρων γνωρίζονται τα παρακάτω που αφορούν τη λειτουργία των Επιτροπών Απαλλαγών: α. Η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών εδρεύει στο 401 ΓΣΝΑ (Λεωφόρος Κανελλοπούλου 1, Αθήνα) τηλ. επικοινωνίας 210-7494893 ή 210- 7494894.

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ...

 • ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ.:

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β4(∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ)/2ο Τηλέφ.:8003265 Φ.415.23/47/624229 Σ.268 Αθήνα, 9 Ιουν 20

  ΘΕΜΑ: Eξέταση Σωµατικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης) ΣΧΕΤ.: α. Ν. 1911/1990 (Άρθρο 13) (ΦΕΚ Α΄ 116 ), όπως ισχύει β. Φ.415/10/238167/Σ.8515/30 Νοε 19/ Απόφ. ΥΕΘΑ/

  (ΦΕΚ Β΄ 4576 ), όπως ισχύει γ. Φ.415.23/14/621398/Σ.121/11 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)/2ο δ. Φ.415.23/15/621403/Σ.123/11 Μαρ 20/ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)/2ο 1. Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των (α), (β) ,(γ) και (δ) σχετικών

  Π Α Ρ Α Π Ε Μ Π Ο Υ Μ Ε

  Στις Επιτροπές Απαλλαγών των παραρτηµάτων «Α» έως «ΙΕ»τους έφεδρους υποψήφιους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, για εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας.

  2. Οι παραπεµπόµενοι έφεδροι είναι υποχρεωµένοι να παρουσιασθούν στις αρµόδιες Επιτροπές Απαλλαγών από 15 Ιουν 20 µέχρι 19 Ιουν 20.

  3. Οι Επιτροπές Απαλλαγών να αποστείλουν άµεσα στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) µε τηλεοµοιοτυπία (ΦΑΞ:2106552163) και στις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες αντίγραφα των γνωµατεύσεων µε την κρίση της σωµατικής τους ικανότητας. 4. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να προβούν στις εξής ενέργειες: α. Να καταχωρίσουν τις προβλεπόµενες µεταβολές παραποµπής σε Επιτροπή Απαλλαγών και γνωµάτευσης σωµατικής ικανότητας στα Μηχανογραφικά Αρχεία Κλάσης. β. Να αποστείλουν άµεσα Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) των παραπεµπόµενων αρµοδιότητάς τους, στις Επιτροπές Απαλλαγών, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α» έως «ΙΕ». 5. Για την ενηµέρωση των παραπεµπόµενων εφέδρων γνωρίζονται τα παρακάτω που αφορούν τη λειτουργία των Επιτροπών Απαλλαγών:

  α. Η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών εδρεύει στο 401 ΓΣΝΑ (Λεωφόρος Κανελλοπούλου 1, Αθήνα) τηλ. επικοινωνίας 210-7494893 ή 210-7494894.

 • -2-

  β. Η Επιτροπή Απαλλαγών Γ’ ΣΣ εδρεύει στο 424 ΓΣΝΕ (Στρατόπεδο Καρατάσιου, Περιφερειακή Οδός Ν. Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη) τηλ. επικοινωνίας 2310- 381831 ή 2310-381000 ή 2310381010. γ. Η Επιτροπή Απαλλαγών ∆ΙΚΕ εδρεύει Τέρµα Ερυθρού Σταυρού (Τρίπολη) τηλ. επικοινωνίας 2710-391173.

  δ. Η Επιτροπή Απαλλαγών 1ης Στρατιάς εδρεύει στο 404 ΓΣΝΛ (Στρατόπεδο Αρχίατρου Πετρόπουλου Κ., Τρικάλων 1 και Λαγού, Λάρισα) τηλ. επικοινωνίας 2410-993692. ε. Η Επιτροπή Απαλλαγών 8ης Μ/Π ΤΑΞ εδρεύει στο Στρατόπεδο Κατσιµήτρου (Πέραµα Ιωαννίνων) τηλ. επικοινωνίας 26510-86807. στ. Η Επιτροπή Απαλλαγών XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού εδρεύει στο Στρατόπεδο Πατσούκα (Αλεξανδρούπολη) τηλ. επικοινωνίας 25510-55520. ζ. Η Επιτροπή Απαλλαγών ∆΄ΣΣ εδρεύει στο Στρατόπεδο Αποστόλου Λουκά (Τέρµα Λευκού Πύργου, Ξάνθη) τηλ. επικοινωνίας 25410-71521. η. Η Επιτροπή Απαλλαγών 5ης ΤΑΞΠΖ εδρεύει στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης (ΝΝΚ) τηλ. επικοινωνίας 28210-25262 ή 28210-25264. θ. Η Επιτροπή Απαλλαγών 98 Α∆ΤΕ εδρεύει στο Στρατόπεδο Τχου Κυριαζή Παναγιώτη (Λέσβος) τηλ. επικοινωνίας 22510-33960. ι. Η Επιτροπή Απαλλαγών 80 Α∆ΤΕ εδρεύει στο Στρατόπεδο Ιωάννη Μακρυγιάννη (Κως) τηλ. επικοινωνίας 22420-41191. ια. Η Επιτροπή Απαλλαγών 79 Α∆ΤΕ εδρεύει στο Στρατόπεδο Τχου Αιµίλιου Πούλµαν (Σάµος) τηλ. επικοινωνίας 22730-83615. ιβ. Η Επιτροπή Απαλλαγών 96 Α∆ΤΕ εδρεύει στο Στρατόπεδο Υπλγού Γκιάλα (Χίος) τηλ. επικοινωνίας 22710-84275. ιγ. Η Επιτροπή Απαλλαγών 88 Σ∆Ι εδρεύει στο Στρατόπεδο Ανθλγού Βερτσώνη (Λήµνος) τηλ. επικοινωνίας 22540-85214. ιδ. Η Επιτροπή Απαλλαγών XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού εδρεύει στο Στρατόπεδο Κνιθάκη (∆ιδυµότειχο) τηλ. επικοινωνίας 25530-46659 ή 25530-20329. ιε. Η Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή εδρεύει στο 251 ΓΝΑ (Π. Κανελλοπούλου 3, Αθήνα) τηλ. επικοινωνίας 210-7463642 ή 210-7463020 ή 210-7463626. 6. Κατά την παρουσίασή τους στην Επιτροπή Απαλλαγών πρέπει να έχουν µαζί τους το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

 • -3-

  7. Επισηµαίνεται ότι πριν την παρουσίασή τους για εξέταση θα πρέπει να προηγείται υποχρεωτικά τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφεροµένου µε την αρµόδια Επιτροπή Απαλλαγών για τον καθορισµό συγκεκριµένου ραντεβού, εντός του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 2 του παρόντος. 8. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 9. Χειριστής θέµατος: Υπλγος (ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής, Επιτελής 2ου Τµήµατος, τηλ.: 8003265-8002487. Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./B4

  Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης ∆ιευθυντής

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών «Β» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών Γ’ ΣΣ «Γ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών ∆ΙΚΕ «∆» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 1ης Στρατιάς «Ε» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 8ης Μ/Π ΤΑΞ «ΣΤ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Ζ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών ∆’ΣΣ «Η» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 5ης ΤΑΞΠΖ «Θ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 98 Α∆ΤΕ «Ι» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 80 Α∆ΤΕ «ΙΑ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 79 Α∆ΤΕ «ΙΒ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 96 Α∆ΤΕ «ΙΓ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών 88 Σ∆Ι «Ι∆» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Επιτροπή Απαλλαγών XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΙΕ» Πίνακας Εφέδρων Υποψήφιων Ο.Β.Α. Παραπεµποµένων στην Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή

 • -4-

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες προς Ενέργεια Όλες οι Στρατολογικές Υπηρεσίες Επιτροπή Απαλλαγών/Αθηνών-Γ΄ΣΣ-∆΄ΣΣ-∆ΙΚΕ Επιτροπή Απαλλαγών/1ης Στρατιάς-5ηςΤΑΞΠΖ-8ηςΜ/Π ΤΑΞ-XII Μ/Κ ΜΠ-XVI Μ/ΜΠ Επιτροπή Απαλλαγών/79-80-96-98 Α∆ΤΕ Επιτροπή Απαλλαγών/88 Σ∆Ι ΑΑΥΕ Αποδέκτες προς Πληροφορία ΓΕΣ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ ΓΕΣ/∆ΣΕ--∆Β΄Κ-∆ΥΓ-Β4 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/Β2(∆Υ∆Μ)- Γ΄-∆΄ ΣΣ/Β2(∆Υ∆Μ) ΑΣ∆ΥΣ- 8η Μ/Π ΤΑΞ- 31 Μ/Κ ΤΑΞ- 5η ΤΑΞΠΖ/∆ΥΓ 79-80-96-98 Α∆ΤΕ/∆ΥΓ 88 Σ∆Ι/∆ΥΓ

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ. 1 ΠΖ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 201 888 2018 7/6/1997

  2 Ε∆ ΑΡΙ∆ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ 241 2317 2020 20/7/1999

  3 ΤΧ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΕΛΕΝΗ 229 84 2019 28/11/1998

  4 Ε∆ ΒΗΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΩ 225 34 2017 25/10/1996

  5 Ε∆ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ 200 293 2019 14/9/1998

  6 Ε∆ ΓΚΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 254 259 2020 29/12/1999

  7 Ε∆ ΓΩΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΝΑ 253 65 2021 15/9/2000

  8 Ε∆ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗ 208 1068 2019 30/5/1998

  9 ΠΖ ∆ΟΥΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 200 579 2015 9/2/1994

  10 Ε∆ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΣΟΥΛΑ 203 1654 2021 22/9/2000

  11 Ε∆ ΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 253 39 2017 10/9/1996

  12 Ε∆ ΚΑΛΠΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 221 679 2018 20/6/1997

  13 ΠΖ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 253 1293 2019 17/5/1998

  14 Ε∆ ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 201 909 2019 12/1/1998

  15 ΠΖ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 253 1795 2016 3/3/1995

  16 Ε∆ ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΑ 208 2307 2019 15/6/1998

  17 Ε∆ ΚΟΤΣΑΪΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 253 140 2019 21/8/1998

  18 Ε∆ ΚΟΥΡΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΪΤΙΜ ΕΤΛΕΒΑ 203 2802 2019 30/4/1998

  19 ΠΖ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 253 1427 2018 11/7/1997

  20 Ε∆ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΠΕΝΑΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΝΙΑ-ΜΑΡΥΛΙΣ 221 378 2021 4/5/2000

  21 Ε∆ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 254 704 2021 16/5/2000

  22 Ε∆ ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 254 485 2019 22/6/1998

  23 Ε∆ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΩ 203 1653 2020 23/3/1999

  24 Ε∆ ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 241 139 2019 13/3/1998

  25 Ε∆ ΜΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 254 1904 2021 4/7/2000

 • Α-2

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  26 ΥΓ ΜΟΥΣΤΑΪΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 201 1941 2016 23/5/1995

  27 Ε∆ ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 254 1895 2021 10/11/2000

  28 Ε∆ ΝΕΝΕΣ-ΤΖΙΦΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 254 1526 2017 25/8/1996

  29 ΠΒ ΝΟΥΡΙΑΝ ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΚΟΡ ΓΕΩΡΓΙΑ 201 1164 2019 22/4/1998

  30 ΠΒ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΑ 201 597 2016 13/3/1997

  31 ΠΒ ΠΑΒΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 205 3151 2018 17/4/1997

  32 ΠΖ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 253 1145 2018 10/2/1997

  33 Ε∆ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 254 2121 2021 21/7/2000

  34 Ε∆ ΠΑΠΠΟΥΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 254 1231 2018 3/1/1997

  35 ΠΒ ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 253 731 2015 31/1/1994

  36 Ε∆ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΛΑΓΙΑ 241 367 2019 27/11/1998

  37 Ε∆ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 241 1508 2019 21/6/1998

  38 Ε∆ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 253 1916 2020 1/8/1999

  39 Ε∆ ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 253 2218 2019 9/2/1998

  40 ΠΖ ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΚΕΤΑ 203 1908 2021 14/8/2000

  41 ΕΜ ΤΡΙΠΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 254 2476 2021 11/7/2000

  42 Ε∆ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ 203 2697 2019 7/1/1998

  43 Ε∆ ΤΣΙΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 203 592 2018 18/6/1997

  44 Ε∆ ΤΣΩΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 241 2692 2019 14/11/1998

  45 Ε∆ ΦΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛΒΙ-ΜΙΣΕΛ 254 2048 2021 11/5/2000

  46 Ε∆ ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΩΡΟΘΕΑ 229 12 2019 17/4/1998

  47 Ε∆ ΧΑΡΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 203 2701 2019 26/4/1998

  48 ∆Β ΨΕΥΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 201 718 2019 14/5/1998

  Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής

  Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ Γ’ ΣΣ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ. 1 Ε∆ ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΦΙΑ 255 474 2021 7/6/2000 2 Ε∆ ΑΝΤΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ 223 1404 2021 2/8/2000 3 ΠΖ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗ 255 2981 2018 5/12/1997 4 ΠΖ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 223 985 2020 30/3/1999 5 Ε∆ ΑΞΑΣΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 255 2045 2019 13/10/1998 6 Ε∆ ΒΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 255 4572 2018 4/7/1997 7 ΤΘ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 255 2853 2018 26/9/1997 8 ΠΖ Β∆ΕΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 223 356 2015 22/10/1994 9 Ε∆ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΓΑ 223 1442 2020 30/7/1999 10 ΤΘ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 223 1708 2020 25/2/1999 11 ΠΖ ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 255 2278 2018 20/2/1997 12 Ε∆ ΓΚΟΥΛΑΞΙ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΛΙΟΥΝΤΜΗΛΑ 255 4383 2017 17/10/1996 13 ΣΝ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥ∆ΟΚΙΑ 255 2339 2018 4/8/1997 14 ΠΒ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΝΗ 223 102 2015 26/4/1994 15 Ε∆ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 230 4157 2019 11/10/1998 16 Ε∆ ΕΜΙΝΩΒ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΒΑΝ ΤΑΜΑΡΑ 230 3805 2020 14/3/1999 17 ΠΒ ΖΗΣΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 255 3542 2015 21/11/1994 18 Ε∆ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 230 447 2018 28/11/1997 19 Ε∆ ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 255 790 2019 9/11/1998 20 Ε∆ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΙΜΑΝΙ 255 779 2018 5/3/1997 21 ΠΒ ΚΙΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΩ 230 2802 2021 1/12/2000 22 ΤΧ ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 223 778 2015 31/3/1994 23 ΠΒ ΚΟΤΣΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 148 41 2014 27/9/1993 24 ΠΖ ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 255 3446 2017 12/11/1996 25 ΠΖ ΚΟΥΤΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 230 3562 2016 18/1/1995

 • Β-2 Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ. 26 Ε∆ ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 255 4603 2017 4/12/1996 27 ΠΖ ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 255 4610 2019 6/3/1998 28 Ε∆ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 221 3378 2020 17/10/1999 29 ΤΧ ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 255 2455 2017 23/10/1996 30 Ε∆ ΜΠΟΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ 255 3643 2019 10/8/1998 31 ΕΜ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 255 834 2020 21/12/1998 32 ΠΖ ΟΣΑΦΙ ΜΑΡΙΟ ΑΓΚΡΟΝ ΜΑΪΛΙΝΤΑ 255 5428 2019 2/12/1998 33 ΠΖ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 230 3455 2018 20/3/1997 34 Ε∆ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΙΑ 255 4260 2020 1/7/1999 35 Ε∆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΓΚΙΖ ΒΑΡΒΑΡΑ 230 1498 2018 10/4/1997 36 ΠΖ ΠΕΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 255 1499 2016 27/7/1995 37 ΠΖ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 223 1560 2019 11/5/1998 38 ΠΖ ΣΤΡΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 230 1090 2020 1/12/1999 39 Ε∆ ΤΖΑΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΟΠΗ 255 2061 2018 28/11/1997 40 ΠΖ ΤΖΙΡΙΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ` ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 223 894 2016 2/5/1995 41 ∆Β ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΣΟΤΟΛΟΣ ΑΝΝΕΤΑ 223 1549 2020 27/8/1999

  42 Ε∆ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 255 3672 2020 1/7/1999

  43 Ε∆ ΦΙΝΤΙΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 230 3931 2020 20/9/1999 44 Ε∆ ΧΑΡΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 223 439 2020 2/12/1999 45 ΠΝ ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 230 2940 2020 22/3/1999 46 ΠΖ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΑ 255 3838 2015 13/6/1994

  Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής

  Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ∆ΙΚΕ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 Ε∆ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ 205 615 2021 15/10/2000

  2 Ε∆ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 205 563 2021 20/2/2000

  3 ΠΖ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 205 1384 2019 15/1/1998

  4 Ε∆ ΚΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 208 2342 2018 14/5/1997

  5 ΠΖ ΚΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 106 550 2014 17/1/1993

  6 ΠΖ ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 205 2876 2019 9/4/1998

  7 Ε∆ ΚΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 208 2466 2019 16/10/1998

  8 ΤΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 205 1665 2016 30/1/1995

  9 Ε∆ ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΛΙΕΤΑ 205 2766 2019 27/7/1998

  10 ΤΘ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 205 2658 2020 13/10/1999

  11 ΠΖ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 208 635 2020 17/3/1999

  12 ΠΒ ΜΠΙΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 208 2096 2019 15/12/1998

  13 Ε∆ ΜΠΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 208 229 2021 17/2/2000

  14 ΠΖ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 205 1929 2020 9/7/1999

  15 ΠΖ ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 205 4628 2021 5/12/2000

  16 Ε∆ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 208 558 2021 23/5/2000

  17 Ε∆ ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΓΥΡΩ 208 2651 2020 25/8/1999

  18 ΠΖ ΤΣΕΡΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 208 1193 2021 14/4/2000

  19 ΠΖ ΤΣΙΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 106 875 2014 8/1/1993

  20 ΕΜ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 208 1018 2021 18/4/2000

  21 ΤΘ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑ 205 2350 2015 4/12/1994

  22 Ε∆ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓΑΘΗ 253 1336 2021 17/2/2000

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΠΝ ΑΡΣΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 221 2443 2017 6/3/1996

  2 ΤΘ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 221 450 2021 14/6/2000

  3 Ε∆ ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 221 2227 2017 25/5/1996

  4 ΠΖ ΒΕΛΙΟΥ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΜΑΞΙΜ ΛΕΝΑ 221 4167 2018 8/1/1997

  5 ΠΖ ΒΛΑΣΟΒ ΟΛΕΞΑΝΤΡ ΒΙΤΑΛΙ ΓΙΑΝΑ 221 4042 2020 21/2/1999

  6 ΠΒ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 221 3435 2019 12/2/1998

  7 Ε∆ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΛΑΪΑ 221 804 2019 7/1/1998

  8 Ε∆ ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΝΑ 221 2402 2019 21/5/1998

  9 Ε∆ ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΝΑ 221 2403 2019 21/5/1998

  10 ΠΖ ΓΑΛΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 203 1435 2016 20/7/1995

  11 Ε∆ ΓΚΑΜΖΕΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 221 918 2017 9/7/1996

  12 ΤΘ ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 203 541 2021 16/3/2000

  13 Ε∆ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΪΑ 221 1864 2019 5/7/1998

  14 Ε∆ ∆ΕΜΙΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 221 3856 2018 5/4/1997

  15 ΠΒ ∆ΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΖΩΗ 221 938 2016 24/10/1995

  16 Ε∆ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 203 413 2021 22/10/2000

  17 ΠΖ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 221 2208 2021 16/3/2000

  18 ΠΖ ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 221 2145 2019 16/10/2018

  19 ΠΒ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 203 1415 2020 5/10/1999

  20 ΤΘ ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 146 328 2014 20/2/1993

  21 Ε∆ ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 221 898 2019 18/5/1998

  22 Ε∆ ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 221 2146 2019 12/3/1998

  23 Ε∆ ΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΜΟΖΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 221 2248 2019 20/12/1998

  24 ΕΜ ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 221 876 2020 13/11/1999

  25 Ε∆ ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 221 2897 2021 13/10/2000

 • ∆-2Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ. 26 Ε∆ ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 221 204 2019 13/1/1998

  27 Ε∆ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 205 1602 2021 9/12/2000

  28 Ε∆ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 221 865 2019 3/3/1998

  29 Ε∆ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 221 850 2021 24/4/2000

  30 Ε∆ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΡΙΟΣ ΚΟΡΝΕΛΙΑ 221 3446 2020 17/12/1999

  31 Ε∆ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΕΝΗ 221 2018 2018 12/6/1997

  32 Ε∆ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 221 3015 2020 9/8/1999

  33 ΤΧ ΠΑΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 221 1585 2018 19/1/1997

  34 ΠΖ ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΥΦΙΛΗ 221 2667 2020 17/12/1999

  35 ΠΖ ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΥΦΙΛΗ 221 2667 2020 17/12/1999

  36 ΤΘ Σ∆ΟΓΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 221 1706 2021 3/5/2000

  37 Ε∆ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 221 2708 2021 10/11/2000

  38 Ε∆ ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 200 2262 2019 24/9/1998

  39 ΠΖ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 203 1270 2019 11/3/1998

  40 ΠΖ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 221 2168 2017 14/9/1996

  41 ΥΓ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΦΝΗ 221 3398 2017 24/7/1996

  42 ΤΘ ΨΑΘΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 221 3078 2018 16/8/1997

  Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής

  Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 8Η Μ/Π ΤΑΞ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ. 1 ΠΖ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 225 28 2019 22/5/1998

  2 ΠΖ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 205 4341 2019 28/4/1998

  3 ΠΒ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 225 1641 2017 13/8/1996

  4 Ε∆ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 205 3982 2021 26/5/2000

  5 ΤΘ ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 225 150 2018 5/3/1997

  6 ΠΒ ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 225 1589 2019 21/9/1998

  7 ΠΒ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 225 1427 2019 29/6/1998

  8 ΥΓ ΜΑΡΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 205 3412 2017 9/3/1996

  9 ΠΖ ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΙΑ 205 3926 2019 15/10/1998

  10 ΠΖ ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 203 1629 2019 10/12/1998

  11 ΠΖ ΜΠΡΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΣΑΝ∆ΡΑ 225 1337 2019 24/4/1998

  12 ΠΖ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΟΛΓΑ 205 4200 2021 20/11/2000

  13 Ε∆ ΠΑΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 225 1887 2020 21/11/1999

  14 ΠΖ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 104 1448 2014 1/4/1993

  15 Ε∆ ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 241 912 2020 1/12/1999

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΧΙΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΤΘ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 237 34 2020 20/4/1999

  2 ΠΖ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 237 53 2020 8/9/1999

  3 ΠΖ ΚΑΦΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 237 1677 2019 15/12/1998

  4 ΠΖ ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 237 399 2019 14/9/1998

  5 ΤΘ ΜΑΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 237 334 2019 2/8/1998

  6 ΠΖ ΣΙΡ∆ΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥ∆ΟΚΙΑ 237 536 2019 28/12/1998

  7 ΠΖ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 138 147 2014 11/12/1993

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ∆’ΣΣ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 Ε∆ ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 237 3997 2021 29/9/2000

  2 Ε∆ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΑΝΙΕΛΑ 237 4302 2019 5/12/1998

  3 ΠΖ ∆ΕΛΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 237 1304 2017 7/3/1996

  4 ΠΒ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΑ 237 2421 2020 18/12/1999

  5 ΤΧ ΖΛΑΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 237 3002 2018 6/6/1997

  6 ΠΖ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 237 1836 2019 11/11/1998

  7 Ε∆ ΚΙΛΙΓΚΑΡΙ∆ΗΣ Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΛΟΥΣΙΝΕ 237 1341 2017 27/6/1996

  8 ΠΖ ΜΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΑΡΑΪΚ ΛΙΟΒΑ ΑΛΙΝΑ 137 325 2014 27/2/1993

  9 ΠΖ ΜΕΛΛΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 237 2695 2018 4/8/1997

  10 ΤΘ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 237 3479 2021 12/3/2000

  11 ΠΒ ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 237 2883 2018 30/9/1997

  12 ΤΘ ΜΠΕΓΚΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΑΣΗ 237 3115 2015 10/2/1994

  13 ΠΖ ΜΠΟΥΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΝΗ 237 3143 2020 15/9/1999

  14 Ε∆ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 237 3305 2021 19/6/2000

  15 Τ ΠΟΥΛΟΥΚΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 237 3987 2017 4/12/1996

  16 ΠΖ ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 237 3400 2016 7/3/1995

  17 ΠΖ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 237 4324 2019 22/7/1998 18 Ε∆ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΕΛΙΝΑ 237 2379 2021 31/5/2000

  19 Ε∆ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑ 237 3750 2019 2/11/1998

  20 ΠΖ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 237 3234 2018 28/11/1997

  21 Ε∆ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ 225 398 2019 1/12/1998

  Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής

  Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 5Η ΤΑΞΠΖ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΠΖ ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 219 1898 2022 27/3/2001

  2 ΣΝ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 219 2183 2021 16/3/2000 3 Ε∆ ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 219 708 2019 11/2/1998

  4 Ε∆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 253 1525 2018 17/5/1997

  5 Ε∆ ΤΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 219 1602 2021 24/2/2000

  6 ΠΖ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΙΑ 219 815 2020 28/5/1999

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 98 Α∆ΤΕ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ. 1 ΠΒ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΓΑ 216 127 2021 18/9/2000

  2 ΠΒ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 216 84 2020 6/4/1999

  3 Ε∆ ΒΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 216 216 2019 21/5/1998

  4 ΠΒ ∆ΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑ 216 359 2015 18/1/1994

  5 ΠΖ ΖΗΤΙΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΑΝΤΙΑΝΑ 216 110 2016 27/7/1995

  6 ΠΒ ΖΟΡΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 216 352 2021 1/5/2000

  7 ΠΖ ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 237 4314 2019 5/8/1998

  8 ΠΖ ΚΑΣΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 216 226 2018 22/4/1998

  9 ΠΒ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 216 11 2021 4/8/2000

  10 ΠΒ ΛΟΥΚΑ ΤΡΑΝΤΑΦΙΛ ΝΤΕΦΡΙΜ ΜΙΜΟΖΑ 216 1137 2018 19/11/1997

  11 ΠΒ ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 216 54 2021 17/3/2000

  12 ΣΝ ΜΕΣΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 216 154 2020 17/7/1999 13 Ε∆ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 216 312 2021 21/1/2000

  14 ΠΖ ΠΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 116 196 2014 30/6/1993

  15 ΠΖ ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 216 194 2021 13/6/2000

  16 ΠΖ ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΛΕΝΗ 216 385 2019 12/3/1998

  17 ΠΒ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 237 3193 2019 30/8/1998

  18 ΠΖ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ 216 53 2019 20/8/1998

  19 ΤΘ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 216 346 2020 27/11/1999

  20 Ε∆ ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 216 988 2021 14/9/2000

  21 Ε∆ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ 216 208 2020 1/2/1999

  Ακριβές Αντίγραφο Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής

  Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 80 Α∆ΤΕ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΠΖ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗ 211 162 2019 20/11/1998

  2 Ε∆ ΚΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ 253 305 2021 19/7/2000

  3 ΤΘ ΚΑΛΥΜΝΙΑΛΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΣΕΜΗ 211 244 2020 8/8/1999

  4 ΠΖ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 211 184 2019 5/12/1998

  5 Ε∆ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ

  ΙΑΚΩΒΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑ 211 501 2020 8/8/1999

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 79 Α∆ΤΕ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΠΖ ΚΑΛΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 216 578 2021 21/6/2000

  2 Ε∆ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ-ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 216 566 2020 25/6/1999

  3 ΤΘ ΚΛΩΘΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 216 567 2020 12/4/1999

  4 Ε∆ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 216 715 2019 20/2/1998

  5 ΠΖ ΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΝΑ 216 544 2021 30/6/2000

  6 ΠΖ ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗ 216 558 2021 17/2/2000

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 96 Α∆ΤΕ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΠΒ ΜΑΡΟΥΣΙΩ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 216 1075 2018 10/12/1997

  2 Ε∆ ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 254 120 2019 18/5/1998

  3 ΤΘ ΤΖΗΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 216 984 2018 13/9/1997

  4 ΠΖ ΤΡΑΒΙΤΣΚΙΪ ΜΙΡΟΣΛΑΒ ΟΛΕΞΑΝΤΡ ΝΑΝΤΙΑ 216 1230 2015 6/8/1994

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΓ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 88 Σ∆Ι

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΠΖ ΦΥΛΛΑ∆ΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 216 522 2020 21/8/1999

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι∆» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ XVI Μ/Κ ΜΠ

  Α/Α Ο-Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ.

  1 ΠΑ ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 237 913 2019 9/10/1998

  2 ΠΖ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 237 530 2020 15/12/1999

  3 ΠΖ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 237 501 2019 28/5/1998

  4 ΠΖ ΠΑΣΕΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΜΟΝΙΚΑ 237 460 2019 2/4/1998

  5 ΠΖ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 237 874 2017 18/7/1996

  6 ΠΒ ΤΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 237 736 2015 22/10/1994

  7 ΠΖ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ 237 647 2020 10/8/1999

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής

 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

  Β4(∆ΣΛ)/2ο 9 Ιουν 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΕ» ΣΤΗ Φ.415.23/47/624229/Σ.268

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο.Β.Α. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΥ ΑΣΜ ΚΛ. ΗΜ.ΓΕΝ. 1 ΠΑ ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑ 241 791 2018 9/6/1997

  Ακριβές Αντίγραφο

  Υπλγός(ΝΟΜ) Νικόλαος Αλυφαντής Επιτελής 2ου Τµ./Β4

  Σχης(ΝΟΜ) Ηλίας Ξεσφιγγούλης Υποδιευθυντής