Εργαλεία για την API economy - Στρατηγική εφαρμογών- Hackathon ...

download Εργαλεία για την API economy - Στρατηγική εφαρμογών- Hackathon innovathens

of 18

 • date post

  17-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  175
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Εργαλεία για την API economy - Στρατηγική εφαρμογών- Hackathon ...

 • George KaramanolisCrowdpolicy, Co-Founder & CTO

  Notes & Pilot Apps - Strategy

 • Methodology Opendata Tools Apis Cartodb platform

  Examples Apis

  Proposed features - Best Practices

  Agenda

 • Steps for opendata apps

  1. Evaluate open data sets and APis that already provided

  2. Scenarios and data model3. Design delivery channels 4. Use Frameworks and platforms that

  provide APIs (eg CSV 2 API)i. Idea : Cartodb APIs

  5. Implementation 6. Pareto law (20-80) :)

 • Opendata tools / Visualization A. Platforms / Tools

  Cartodb * Google charts Lumify (open source big data analysis and

  visualization) Dygraphs (js visualization library) Weeve Gephi

  B. Familiarization with data representation techniques eg : http://www.slideshare.net/htanny/chapter5-data-handling-grade-8-cbse

 • Opendata tools / Data handling Google tables Database to API CSV to API PDF Filler PDF Filler is a RESTful service (API) to aid in the

  completion of existing PDF-based forms Data.json File Merger Allows the easy combination of multiple

  data.json files from component agencies or bureaus into one combined file.

  ESRI2Open A tool which converts spatial and non-spatial data form ESRI only formats to the Open Data formats, CSV, JSON, or GeoJSON, making them more a part of the WWW ecology.

  JSON-to-CSV Converter A handy means of converting data.json files to a spreadsheet-friendly format.

 • Cartodb

 • Opendata2OpenAPI using cartodb

 • Example Case Study : Natura data 2000

 • Natura 2000 data set SQL like API callshttps://crowdpolicy.cartodb.com/api/v2/sql?q=SELECT%20count(*)%20FROM%20Natura%20Regions&api_key=68e***************************************

  https://crowdpolicy.cartodb.com/api/v2/sql?q=SELECT%20*%20FROM%20Natura%20Region%20LIMIT%201&api_key=68e***************************************

  https://crowdpolicy.cartodb.com/api/v2/sql?q=SELECT%20*%20FROM%20hospitals%20LIMIT%201&api_key=68e***************************************

  https://crowdpolicy.cartodb.com/api/v2/sql?q=SELECT%20*%20FROM%20hospitals%20LIMIT%2010&&api_key=68e***************************************

  https://crowdpolicy.cartodb.com/api/v2/sql?q=SELECT%20diefthinsi%20FROM%20hospitals%20LIMIT%203&&api_key=68e***************************************

 • API Calls {JSON}

 • Hackathon apps - Prefered features!

  Mapping - Visualization Feedback collection Social media integration Data mashup Cloud Services integration Opensourcing - github

 • Crowdpolicy Private Capital CompanyProtogenous 5, 10554 Athens

  : +30 212 213 4475

  F: +30 212 213 4476

  E: hello@crowdpolicy.com

  W: www.crowdpolicy.com