Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας_A_2006_02

286
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

description

Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. ΤΕΥΧΟΣ Α' ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Transcript of Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας_A_2006_02

 • 2006

 • 5151 25

  : 210 6819231

  :

  : .......210 6183500: ............................210 6183593: .......................................... 210 6183594: ............................... 210 6183595: .............................210 6183596 : ..................210 6183597 : ....210 6183598 : ................210 6183599

  - : ()

  () 28 2006

  5 Pandanassis Str.GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

  TELEFAX: 210 6819231

  TELEPHONS:

  GENERAL INFORMATION: ........ 003 210 6183500RECEIVING OFFICE: .................... 003 210 6183593FEES: ............................................... 003 210 6183594EXAMINERS: ................................. 003 210 6183595ACCOUNTS OFFICE: .................... 003 210 6183596LEGAL METTERS: ........................ 003 210 6183597TECHNICAL INFORMATION: .... 003 210 6183598PUBLIC RELATIONS: .................. 003 210 6183599

  Editor - Publisher:Vassiliou ChristosIndustrial Property Organisation ()

  Industrial Property Organisation () March 28, 2006

 • 1

  - (...) 4 1733/1987( 171,) :

  : (..) (...)

  (.....)

  (....) -

  -

  - .

  .

 • 2

 • 3

  2006 : 28/03/2006

  .

  ....................................................... 5 ............................................................................... 5

  1 :

  1.1 ...................................... 9 1.2 .. -

  ........................................................................ 17 1.3 .. -

  ..................................................... 18 1.4 -

  .......................................................................................... 19 1.5 ... -

  ................................................................... 23 1.6 ... -

  ................................................ 24 1.7 -

  ............................................................. 25 1.8 -

  - ............................................................ 26

  1.9 - - ...................................................... 27

  1.10 - ........................... 28

  1.11 - ............................... 29

  1.12 - ..................... 30

  2

  2.1 ...................................................... 31 2.2 .. -

  ..................................................................................... 44 2.3 ..

  ...................................................................... 46 2.4 ....................... 48 2.5 ... -

  ..................................................................................... 50 2.6 ...

  ...................................................................... 51 2.7 ................................................................................ 52

  FEBRUARY 2006Publication date: 28/03/2006

  CONTENTSPage

  INID Codes..............................................................................5Abbreviations ..........................................................................5

  PART NATIONAL PROTECTION TITLES

  CHAPTER 1APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

  1.1 Patent Applications..................................................................9 1.2 Patent Application Index by filing date ................................17

  1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee .................................................................................18

  1.4 Utility Model Applications ...................................................19

  1.5 Utility Model Application Index by filing date ....................23

  1.6 Utility Model Application Index in alphabetical orderof the applicants ....................................................................24

  1.7 Applications for Supplementary Protection Certifica-tes for plant protection medicines ........................................25

  1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection medicines by filing date .............26

  1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection medicines in alphabeticalorder of the applicants ...........................................................27

  1.10 Applications for Supplementary Protection Certifica-tes for plant protection products............................................28

  1.11 Applications Index forSupplementary Protection Certi-ficates for plant protection products by filing date................29

  1.12 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection products in alphabeticalorder of the applicants ...........................................................30

  CHAPTER 2PATENTS AND UTILITY MODELS

  2.1 Patents ...................................................................................31 2.2 Patent Index by filing date ....................................................44

  2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee ...............46

  2.4 Utility Models .......................................................................48 2.5 Utility Model Index by filing date ........................................50

  2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the pate-ntee .......................................................................................51

  2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products ................................................................................52

 • 4

  2.8 - ............................................................................... 53

  2.9 - ............................................................. 54

  2.10 - ....................................................... 55

  2.11 - - .......................................... 56

  2.12 - - .............................. 57

  BY

  1

  1.1 .. .................................. 61

  1.2 ....................................................... 62

  1.3 ................................. 63

  2

  2.1 .. .................................................. 64

  2.2 ................. 221 2.3

  .. ................................................................ 235

  3

  3.1 .. ................... 250

  3.2 .. ................................................................ 254

  3.3 .. .................................... 255

  4 ................ 256

  - - ..................................................... 259 - ............................ 273

  ............................................... 283

  ....................................................... 284

  2.8 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date .........................................53

  2.9 Intex to Supplementary Protection Certificates for me-dicines products in alphabetical order of the owner .............54

  2.10 Supplementary Protection Certificates for plant protection products ................................................................55

  2.11 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date.................................56

  2.12 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner .....................................................................................57

  PART BEUROPEAN PROTECTION TITLES

  CHAPTER 1TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

  1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims....................................61

  1.2 Index by publication number of the Europeanapplications patents ..............................................................62

  1.3 Index in alphabetical order of the patentee ..........................63

  CHAPTER 2EUROPEAN PATENTS

  2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents .........................................................64

  2.2 Index by publication number of the European patents translated into Greek ...............................................221

  2.3 Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek...............................235

  CHAPTER 3AMENDED EUROPEAN PATENTS

  3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents.......................................250

  3.2 Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek...............................254

  3.3 Index in alphabetical order of the patentee of theAmended European patents translated into Greek ..............255

  CHAPTER 4REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO .................................................256

  PART CMODIFICATIONS - ANNULMENTSMODIFICATIONS - CORRECTIONS .........................................259ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ............273

  PART DSPECIAL COMMUNICATIONS ...........................................283

  Subscription of the Industrial Property Bulletin .................284

 • 5

  (11) ..(11) ...(21) ..(21) ...(22) (30) (47) (51) (54) (57) (61) ..(71) (72) (73) (74) (74)

  (11) ..(21) (22) (30) (54) (57) (71) (72) (73) (74) (74) (86) ./. (87) ./. (68) ./. ..(92) ./. (93) ./. 1 ..(95)

  INID CODESPART

  NATIONAL PROTECTION TITLES

  (11) Patent No(11) Utility Model No(21) Patent application No(21) Utility Model application No(22) Filing date(30) Priority(47) Date of grant(51) International Patent Classification(54) Invention title(57) Abstract(61) Addition to the patent(71) Applicant(72) Inventor(73) Patentee(74) Attorney(74) Representative

  PART EUROPEAN PATENTS

  (11) European Patent No(21) Greek application No(22) Greek application filing date(30) Priority(54) Invention title(57) Abstract(71) Applicant(72) Inventor(73) Patentee(74) Attorney(74) Representative(86) European application No/European application filing date(87) EP Publication No/Date(68) Number/publication number of the basic patent(92) Number/date of the first marketing authorization in Greece(93) Number/date of the first marketing authorization in the EU(95) Name of the product

  : : : ..: : ..: ./.... (87): / ... (21): ...: : : European Patent Office: :

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

  1 ,

  1.1

  .. (21):20040100265 (51):IPC8: A01G 1/04

  IPC8: A01H 15/00IPC8: C12N 1/14

  (71):1) . 7, 17455 (),

  . (22):01/07/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  86-88, 18535 ()

  (74): 29 & ,15125 ()

  (54): - PLEUROTUSERYNGII -

  (57) P. eryngii - P. erynngii var, eryngii, P.eringii var. elea-oselini, P. eryngii var.. ferulae, P.eryngii var. thapsiae P. nebrodensis

  ( .. 2092/91 ) . (, , ,) , . .

  .. (21):20040100266 (51):IPC8: A61M 1/00 (71):1)

  137, 54622 (),

  . (22):01/07/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  6 , 17455 ()

  (74): (54):

  (57) , , . (1), (2) (5) (7) . (8) (70 (5) , (6) . (1) .

 • 10

  .. (21):20040100281 (51):IPC8: E05B 65/08 (71):1)

  14, 14564 (),

  . (22):07/07/2004. (30):. .. (61):1004415 (72):1)

  (74):-

  12-14, 10681

  (74): 8-10,10678

  (54): -

  (57) (9) (1) , (4) (12) (16) (15), (4) (7) (8) (6) (18), (21) (20) (19), , .

  .. (21):20040100288 (51):IPC8: A01K 85/00

  IPC8: A01K 85/16 (71):1)

  , 43100 (),

  . (22):08/07/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): 10, 43100 ()

  (74): (54): (57) , , , . , , , , , , .

 • 11

  .. (21):20040100290 (51):IPC8: E04B 9/00 (71):1) .

  163, 12241 (),

  . (22):09/07/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  12,14578 () (54): -

  - -.

  (57) , , , ("") . . , , / ' , ,

  , , .

  .. (21):20040100292 (51):IPC8: E05D15/16D

  IPC8: E05F1/08IPC8: E06B3/44IPC8: E06B9/52D

  (71):1) . 47, 13451 (),

  . (22):12/07/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  - .

  (57) 50 % , .

 • 12

  .. (21):20040100294 (51):IPC8: G09B 5/06

  IPC8: G09B 19/06 (71):1)

  50-52,, 11364 , . (22):13/07/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  .(57) , . , . , , , , , . , . , . , , DVD.

  .. (21):20040100306 (51):IPC8: F23D 3/02

  IPC8: F21V 37/00 (71):1)

  . 80, 18450 (), 2) . 80, 18450 (),

  . (22):15/07/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74):

  97 2, 11475

  (74): 97 2,11475

  (54): (57) (. 4) (. 1). (. 4) , . , . (.5) ' - (. 6), (.1), , ' , . , (. 5) (. 3) , . , (.7) ,

  (.4), (. 1), , () . ' , .

 • 13

  .. (21):20040100307 (51):IPC8: B27B 21/04 (71):1)KANZAWA SEIKO CO., LTD.

  258, Takagi, Bessho-Cho, Miki-Shi, HYOGO,

  . (22):16/07/2004. (30):. .. (61): (72):1)KANZAWA KUNIYUKI (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54): (57) , . 1 . 2 1 3 1 5, 4 , 3 1 5. , , .

  .. (21):20040100310 (51):IPC8: A23J 3/18

  IPC8: A23J 3/24 (71):1)MAYER WOLFGANG

  Naumannstr. 81, 10829 BERLIN,

  . (22):16/07/2004. (30):. .. (61): (72):1)MAYER WOLFGANG (74):

  12, 14562 () (74):

  12,14562 () (54):

  -, , -

  (57) , , . . ' , : , , D , , / .

 • 14

  .. (21):20040100318 (51):IPC8: F16B 12/42

  IPC8: A47B 13/00 (71):1)

  , 62121 (), 2) , 62121 (),

  . (22):22/07/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  2)

  (74): (74): (54):

  - -

  (57) (2) (8) (7) , , (7) (7).

  . (5), . , (2), (1) (7) (7), . , (7) (2) (7) . (2) . , (5) , , .

  .. (21):20040100321 (51):IPC8: E06B 3/70

  IPC8: E06B 3/72IPC8: E06B 3/58IPC8: E06B 1/12

  (71):1) . 47, 13451 (),

  . (22):23/07/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) (7) (11) (12) (2) (17) .

 • 15

  .. (21):20040100323 (51):IPC8: A63H 15/04

  IPC8: A63F 9/00IPC8: G09B 23/10

  (71):1) 259, 12244 (),

  . (22):26/07/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  1, 10552 (74):

  1,10552 (54):-

  .(57) . . , .

  .. (21):20040100324 (51):IPC8: C25C 3/14 (71):1). &

  4, 17778 (),

  . (22):26/07/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74):

  4,17778 () (54): -

  - - - - .

  (57) (1), (2), ()(3), (4), () (5) (7) (22) (23). (3) (7) (10) (3), 4V , (7), (4) (7) (21) 4V. () (3) (13), (14)

  , (11) (12) (20).

 • 16

  .. (21):20040100326 (51):IPC8: B65D 81/32

  IPC8: B65D 51/28IPC8: B65D 25/08

  (71):1) 10, 19400 (),

  . (22):29/07/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74):

  2,11855 (54):

  - .

  (57) , , . : ) (7), )

  (1) ) (10). , . , , .

 • 17

  1.2 ..

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  01/07/2004 PLEU-ROTUS ERYNGII -

  20040100265

  01/07/2004 -

  20040100266

  07/07/2004 -

  20040100281

  08/07/2004 20040100288

  09/07/2004 . - -.

  20040100290

  12/07/2004 .

  20040100292

  13/07/2004 .

  20040100294

  15/07/2004

  20040100306

  16/07/2004 KANZAWA SEIKO CO., LTD. 20040100307

  16/07/2004 MAYER WOLFGANG , , -

  20040100310

  22/07/2004

  20040100318

  23/07/2004

  20040100321

  26/07/2004 . & - - - .

  20040100324

  26/07/2004 - -.

  20040100323

  29/07/2004 .

  20040100326

 • 18

  1.3 ..

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  KANZAWA SEIKO CO., LTD. 16/07/2004 20040100307

  MAYER WOLFGANG - , ,

  16/07/2004 20040100310

  08/07/2004 20040100288

  .

  12/07/2004 20040100292

  23/07/2004 20040100321

  PLEUROTUS ERYNGII -

  01/07/2004 20040100265

  -

  01/07/2004 20040100266

  - -.

  26/07/2004 20040100323

  .

  13/07/2004 20040100294

  . & - - - .

  26/07/2004 20040100324

  .

  29/07/2004 20040100326

  22/07/2004 20040100318

  22/07/2004 20040100318

  15/07/2004 20040100306

  15/07/2004 20040100306

  . - -.

  09/07/2004 20040100290

  -

  07/07/2004 20040100281

 • 19

  1.4

  ...(21):20040200100 (71):1)

  30-34, 11474 ,

  . (22):01/07/2004. (30): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) () . (2) , . (5) (6). (3) (4) (1) (7).

  ...(21):20040200101 (71):1)

  1, 13677 (),

  . (22):02/07/2004. (30): (72):1) (74):

  ' 19, 10432 (74):

  3 19,10432 (54): .(57) () .

 • 20

  ...(21):20050200005 (71):1)

  356, 18452 (), 2) 356, 18452 (), 3) 35, 18452 (),

  . (22):01/07/2004. (30): (72):1)

  2) 3)

  (74): (74): (54): .(57) , , . , .

  ...(21):20050200007 (71):1)

  42, 16675 (),

  . (22):12/07/2004. (30): (72):1) (74): (74):

  42,16675 () (54):

  -.

  (57) . . , .

 • 21

  ...(21):20050200009 (71):1)

  28, 54630 (),

  . (22):23/07/2004. (30): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) , . , .

  ...(21):20050200052 (71):1)

  , , 74100 (), 2) 11, 11251 ,

  . (22):14/07/2004. (30): (72):1)

  2) (74): (74): (54):

  (57) (4), (40), (1) (2), , (1), (4) (10) (1). (2) , (4) (3) (20) (1) , (2). (3) (20) , , , , . ' (2), (1) , (4) (2), (10). (2), , (1) (40) (4) , , (4) (2).

 • 22

  ...(21):20050200070 (71):1)

  , 13341 (),

  . (22):07/07/2004. (30): (72):1) (74): (74):

  19,14562 ()

  (54): -

  (57) , (3), - (4) (5). , . (3) (2), . , , , . (2) (4) , - (5). , , .

 • 23

  1.5 ...

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  01/07/2004

  . 20050200005

  01/07/2004

  20040200100

  02/07/2004 . 20040200101

  07/07/2004 -

  20050200070

  12/07/2004 - .

  20050200007

  14/07/2004

  20050200052

  23/07/2004 20050200009

 • 24

  1.6 ...

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  -

  07/07/2004 20050200070

  . 02/07/2004 20040200101

  14/07/2004 20050200052

  - .

  12/07/2004 20050200007

  14/07/2004 20050200052

  . 01/07/2004 20050200005

  . 01/07/2004 20050200005

  . 01/07/2004 20050200005

  01/07/2004 20040200100

  23/07/2004 20050200009

 • 25

  1.7

  (21):20050800019. (22):27/07/2005 (71):1)Novartis AG

  Lichtstrasse 35, 4056 Basel, (54): . ../... (68):3053400 (95):REYATAZ Atazanavir Sulphate../. (92):E.E.(C)(2004)728/02-03-2004./. (93):56288/06-05-2004/CH (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682

  (21):20050800020. (22):08/08/2005 (71):1)AstraZeneca AB

  151 85 SODERTALJE, (54): ../... (68):3037195 (95):EXANTA-Ximelagatran ../. (92):. . 12093/23-02-2005./. (93):NL28047/23-12-2003/FR (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674

  (21):20050800021. (22):08/08/2005 (71):1)AstraZeneca AB

  151 85 SODERTALJE, (54): ../... (68):3036258 (95):EXANTA-, ' 'H

  'H ./. (92):.. 12094/23-02-2005./. (93):NL28046/23-12-2003/FR (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674

 • 26

  1.8 ....

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  27/07/2005 Novartis AG . 20050800019

  08/08/2005 AstraZeneca AB 20050800020

  08/08/2005 AstraZeneca AB 20050800021

 • 27

  1.9 ....

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  ASTRAZENECA AB 08/08/2005 20050800020

  ASTRAZENECA AB 08/08/2005 20050800021

  NOVARTIS AG -.

  27/07/2005 20050800019

 • 28

  1.10

 • 29

  1.11 .....

 • 30

  1.12 .....

 • 31

  2 ,

  2.1

  .. (11):1005116 .. (21):20040100392 (51):IPC8: C11C 5/00

  IPC8: F21V 35/00 (73):1)

  2 . 40473,56410 ,

  . (22):01/10/2004. (47):01/02/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74):

  43, 10559 (74):

  43,10559 (54): (57) (1) () (2) (1) (3). , 20 cm 1,70 m () 6 cm 30 cm, , , , , , ,, .

  () , , . 45 , () .

  .. (11):1005117 .. (21):20040100272 (51):IPC8: H02G 3/00

  IPC8: H02G 3/04 (73):1)

  -,37001 (),

  . (22):02/07/2004. (47):02/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  -,37001 ()

  (54): - .

  (57) , . .

 • 32

  .. (11):1005118 .. (21):20050100312 (51):IPC8: A62B 1/10 (73):1)

  102,16451 (),

  . (22):23/06/2005. (47):02/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) , , , , , ( 1). (1) , (2) (3). (2), (4), , : (6) (7), . , , . (9), (10) ,

  , , . , , , . (9), , (10) , .

  .. (11):1005119 .. (21):20050100088 (51):IPC8: A61B 5/0428 (73):1)

  8,13341 (), 2) 8,13341 (),

  . (22):23/02/2005. (47):02/02/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74): (74): (54): -

  (57) (1) (3) , (8) (13) (11) (4) (11), () (10). 12 , , () , (7)

  (12), , - (14) (13), .

 • 33

  .. (11):1005120 .. (21):20040100287 (51):IPC8: F03B 13/24 (73):1)AMEPOS LIMITED

  . 1,. ,

  . (22):08/07/2004. (47):02/02/2006. (30):. .. (61):1004092 (72):1) (74):

  4, 10552 (74):

  15,17121 ()

  (54):

  (57) . (2). (4) , (9) (10) (12) (13), (14) . , , .

  .. (11):1005121 .. (21):20040100428 (51):IPC8: A62D 3/00

  IPC8: A61K 7/38IPC8: A61K 7/48IPC8: C09K 15/00IPC8: C02F 1/72IPC8: A01N 43/90IPC8: A01N 55/00IPC8: A01N 57/00

  (73):1) 5,14572 (), 2) 5,14572 (),

  . (22):09/11/2004. (47):02/02/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  2)

  (74): (74): (54): -

  - - ---

  (57) ()

  --, -Fe24 -[(OH)ONOO}2-, () (-), () - (SeO2), . ( , , , ), ( ,, VX ).

 • 34

  .. (11):1005122 .. (21):20040100427 (51):IPC8: A62D 3/00

  IPC8: A61K 7/48IPC8: A61K 38/17IPC8: A61K 38/41IPC8: A61K 38/42

  (73):1) 5,14572 (), 2) 5,14572 (),

  . (22):09/11/2004. (47):02/02/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  2)

  (74): (74): (54):

  - -- -

  (57) , - - . () , () --, he-matin-Fe-()2-, () .

  .. (11):1005123 .. (21):20040100426 (51):IPC8: B21F 27/12

  IPC8: B21F 27/10 (73):1)

  A' .. ,38500 (),

  . (22):03/11/2004. (47):02/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  ' .. ,38500 ()

  (54): -

  (57) . , (), . (1) . (1) (2) - - () (6) (24). (15 & 21) -

  (15 & 21). ( ) (32) , .

 • 35

  .. (11):1005124 .. (21):20050100039 (51):IPC8: E04H 1/12

  IPC8: H02B 1/56IPC8: E04H 5/02IPC8: H05K 7/20IPC8: F24F 13/00

  (73):1)PETCOR H/M - .. 67,17563 (),

  . (22):27/01/2005. (47):02/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  369,17564 ()

  (54):

  (57) , , . . 2 , .

  (1), 2. (2), "free-cooling" . (3), (17). .

  .. (11):1005125 .. (21):20050100099 (51):IPC8: B43L 13/00

  IPC8: B43L 7/027IPC8: B43L 7/033IPC8: B43L 7/10IPC8: G06G 1/04IPC8: G01B 3/04

  (73):1) 31,16232 (),

  . (22):25/02/2005. (47):13/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):, (57) ( ) . , () . ( ) .

 • 36

  .. (11):1005126 .. (21):20050100146 (51):IPC8: E06B 9/17 (73):1)

  .. 94,,61100 (), . (22):22/03/2005. (47):13/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  -.

  (57) (2) (2) (3) (4) (, ).

  .. (11):1005127 .. (21):20050100139 (51):IPC8: E04B 1/343 (73):1)

  A' .. ,38500 (),

  . (22):18/03/2005. (47):13/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  21,38222 ()

  (54): -

  (57) , . (1) , (2) (3) (). (4). (5) (6) (7) . (9), 10. (1) . , .

 • 37

  .. (11):1005128 .. (21):20050100121 (51):IPC8: B60T 7/08

  IPC8: B60T 13/08IPC8: B60T 7/20

  (73):1) 54,57001 (),

  . (22):09/03/2005. (47):13/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  (), -

  (57) (), , , (20), (21) (14) () (13) (22) (3) . , .

  .. (11):1005129 .. (21):20050100117 (51):IPC8: C23C 22/58 (73):1)

  5,13561 (),

  . (22):08/03/2005. (47):13/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) .

 • 38

  .. (11):1005130 .. (21):20040100006 (51):IPC8: E04B 7/18

  IPC8: E04D 13/035 (73):2)

  7,13451 (), 3) 23,14452 (),

  . (22):12/01/2004. (47):13/02/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74):

  . 10, 13451 ()

  (74): . 10,13451 ()

  (54): .(57) : [ 1(1)] [ 1(2)], [2 (3)] [ 2 (4)] 90 . , .. , / . ,

  [ 2 (i)] (.., , .) [ 2(vi)], , . [ 2 (iii)] .

  .. (11):1005131 .. (21):20050100135 (51):IPC8: G09F 27/00

  IPC8: G06Q 30/00IPC8: G06K 7/10

  (73):1) 11,,55132 (),

  . (22):16/03/2005. (47):16/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  2,, 54626 ()

  (74): 2,,54626 ()

  (54): - - .

  (57) (1), (2), Barcode (3), CD(4), barcode . , barcode .

  . ' . . . (CD).

 • 39

  .. (11):1005132 .. (21):20040100429 (51):IPC8: A61K 8/34

  IPC8: A61Q 17/00IPC8: A61Q 19/00

  (73):1) 8,17341 (),

  . (22):10/11/2004. (47):16/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54): (57) , 71-95 20 , 0,1 gr/lt 50gr/lt 0,1gr/lt 50gr/lt. , .

  .. (11):1005133 .. (21):20050100130 (51):IPC8: A61K 8/34

  IPC8: A61K 8/97IPC8: A61Q 17/00IPC8: A61Q 19/00

  (73):1) 8,17341 (),

  . (22):16/03/2005. (47):16/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54): (57) 71 - 96 , , 71 - 96 20 , 0,1gr/lt 100gr/lit 0,1 gr/lt 50 gr/lt. , .

 • 40

  .. (11):1005134 .. (21):20050100176 (51):IPC8: F42B 10/34 (73):1)

  16,56625 (),

  . (22):05/04/2005. (47):16/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  16,56625 ()

  (54):

  (57) , (1), (2) (3) (4) (5). , , .

  .. (11):1005135 .. (21):20050100285 (51):IPC8: B23K 9/32 (73):1)

  Corneliusstr. 63,40215 DUESSELDORF,

  . (22):08/06/2005. (47):17/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  ,66031 ()

  (54): (57) ) (3) ) (5) .

 • 41

  .. (11):1005136 .. (21):20050100010 (51):IPC8: B21D 3/04

  IPC8: B21D 3/06IPC8: B21D 11/14IPC8: B21D 11/15

  (73):1) 18,15126 (),

  . (22):11/01/2005. (47):17/02/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  -

  (57) (1) . (5) . (2) (1)

  , (1) . (1) , , , .

  .. (11):1005137 .. (21):20050100003 (51):IPC8: B25J 9/16

  IPC8: G05B 19/402IPC8: G01B 11/00

  (73):1) 16,15561 (),

  . (22):07/01/2005. (47):17/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  -

  (57) , , , . (1), , (2) (4). . (2) (1) , . . , , .

  . , , , .

 • 42

  .. (11):1005138 .. (21):20050100291 (51):IPC8: H05B 3/68

  IPC8: F24C 15/10IPC8: H05B 3/70IPC8: H05B 3/72

  (73):1)ALUMINOX A .. ALUMINOX 33 , ,19400 (),

  . (22):10/06/2005. (47):17/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  31, 10682 (74):

  33, ,19400 ()

  (54): -

  (57) , ) (-18), ) (-20), ) (-19), ) (21) ) (). ,

  , , , ' . , , , , , . , .

  .. (11):1005139 .. (21):20050100344 (51):IPC8: A23G 9/22

  IPC8: A23G 9/28 (73):1)

  83,50200 (),

  . (22):05/07/2005. (47):17/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): & -

  (57) . 2 .

 • 43

  .. (11):1005140 .. (21):20050100075 (51):IPC8: G01V 1/18

  IPC8: G08B 21/10 (73):1)

  6,15232 (),

  . (22):17/02/2005. (47):27/02/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54):

  (57) - : - , . , , , . - : , , , , , , , : , .

  .. (11):1005141 .. (21):20040100478 (51):IPC8: F02B 19/00

  IPC8: F02B 33/02IPC8: F02B 53/08IPC8: F02B 53/14

  (73):1) . 26-28,11524 ,

  . (22):10/12/2004. (47):27/02/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) . 2, (21) ' (45) / (47) , , . (45) (47) (41) , (47) , (45) , (444) (43) , (435) , 50% , (448). , (21) , (41)

  , (1:2) (21-31) , .

 • 44

  2.2 ..

  (22)

  (73)

  (54)

  . .. (11)

  12/01/2004

  . 1005130

  02/07/2004 .

  1005117

  08/07/2004 AMEPOS LIMITED

  1005120

  01/10/2004 1005116

  03/11/2004

  1005123

  09/11/2004

  - --

  1005121

  09/11/2004

  - -- -

  1005122

  10/11/2004 1005132

  10/12/2004

  1005141

  07/01/2005 -

  1005137

  11/01/2005 -

  1005136

  27/01/2005 PETCOR H/M - - ..

  -

  1005124

  17/02/2005

  1005140

  23/02/2005

  1005119

  25/02/2005 , 1005125

  08/03/2005 1005129

  09/03/2005 (), -

  1005128

  16/03/2005 .

  1005131

  16/03/2005 1005133

  18/03/2005 1005127

  22/03/2005 .

  1005126

  05/04/2005 1005134

  08/06/2005 1005135

 • 45

  10/06/2005 ALUMINOX A .. ALUMI-NOX

  1005138

  23/06/2005 1005118

  05/07/2005 & 1005139

  (22)

  (73)

  (54)

  . .. (11)

 • 46

  2.3 ..

  (73)

  (54)

  (22)

  . .. (21)

  ALUMINOX A .. ALUMINOX

  10/06/2005 1005138

  AMEPOS LIMITED

  08/07/2004 1005120

  PETCOR H/M - ..

  -

  27/01/2005 1005124

  -

  11/01/2005 1005136

  (), - -

  09/03/2005 1005128

  23/06/2005 1005118

  05/04/2005 1005134

  . 12/01/2004 1005130

  - --

  09/11/2004 1005121

  --

  09/11/2004 1005122

  03/11/2004 1005123

  18/03/2005 1005127

  , 25/02/2005 1005125

  - --

  09/11/2004 1005121

  - --

  09/11/2004 1005122

  10/11/2004 1005132

  16/03/2005 1005133

  08/06/2005 1005135

  .

  02/07/2004 1005117

  .

  16/03/2005 1005131

  .

  22/03/2005 1005126

 • 47

  07/01/2005 1005137

  10/12/2004 1005141

  08/03/2005 1005129

  & 05/07/2005 1005139

  23/02/2005 1005119

  23/02/2005 1005119

  17/02/2005 1005140

  . 12/01/2004 1005130

  01/10/2004 1005116

  (73)

  (54)

  (22)

  . .. (21)

 • 48

  2.4

  ... (11):2002631 ... (21):20060200008 (73):1).. - ..

  .. 72 - (),60061 (),

  . (22):27/07/2005. (47):02/02/2006. (30): (72):1) (74): (74): (54): (57) . LEDs , . . , , . .

  ... (11):2002632 ... (21):20060200009 (73):1)

  .. ,71500 (), 2) .. ,71500 (), 3) .. ,71500 (),

  . (22):01/08/2005. (47):14/02/2006. (30): (72):1)

  2) 3)

  (74): (74): (54):

  (57) (3), (2) (1). (1) (4) (6) (5). , 110 220 Volt . (1) (2) (3).

 • 49

  ... (11):2002633 ... (21):20050200176 (73):1) -

  12,34100 (),

  . (22):02/08/2005. (47):14/02/2006. (30): (72):1) - (74): (74):

  . 6,34100 ()

  (54): (57) - : (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , () , () , () . . .

  ... (11):2002634 ... (21):20050200132 (73):1)

  .... 1 . -,19003 (),

  . (22):14/10/2005. (47):27/02/2006. (30): (72):1) (74): (74): (54):

  ()(57) . , , . . . : ) , ) , . , , .

 • 50

  2.5 ...

  (22)

  (73)

  (54)

  . ... (11)

  27/07/2005 .. - .. .. 2002631

  01/08/2005

  2002632

  02/08/2005 - 2002633

  14/10/2005 .... (-)

  2002634

 • 51

  2.6 ...

  (73)

  (54)

  (22)

  . ... (21)

  01/08/2005 2002632

  01/08/2005 2002632

  01/08/2005 2002632

  - 02/08/2005 2002633

  .. - .. .. 27/07/2005 2002631

  .... (-)

  14/10/2005 2002634

 • 52

  2.7

 • 53

  2.8 ....

 • 54

  2.9 ....

 • 55

  2.10

 • 56

  2.11 .....

 • 57

  2.12 .....

 • 58

 • 59

 • 60

 • 61

  1

  1.1 ..

  . . (21):20060300002. . (22):28/03/2006./. (87):1599490 - 30/11/2005./. (86):04716438.9--02/03/2004 (71):ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL,

  INC.

  . (30):20030451863P-04/03/2003-US (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .

 • 62

  1.2

  ./.... (87)

  (71)

  (54)

  ... (21)

  1599490 - 30/11/2005 ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC. .

  20060300002

 • 63

  1.3

  (71)

  (54)

  ./.... (87)

  ... (21)

  ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.

  .

  1599490 - 30/11/2005 20060300002

 • 64

  2

  2.1 ..

  . .. (11):3056068. . (21):20060400102. . (22):11/01/2006./. (87):1430056 - 26/10/2005./. (86):02779461.9--19/09/2002 (73):1)Sanofi-Aventis

  174, Avenue de France, 75013 Paris, 2)Mitsubishi Pharma Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046,

  . (30):01402431-21/09/2001-EP02290488-28/02/2002-EP

  (72):

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): 2--6,7,8,9- [1,2-]-4- 7---2,3-[1,2-]-5(1) - .

  (57) () , , , C1-2 , , , , , , , , ,

  , , R1 , R2 C1-6 C6,10 C6,10 , C3-6 , C1-4 , C1-4 , C1-2 - , C1-3 , , , , , 5,6,7,8-, , , , , R3 R4 , C1-6 , , C1-4 , R5 , C1-6 . / - GSK3 GSK3 cdk5/p25, Alzheimer.

  . .. (11):3056069. . (21):20060400103. . (22):11/01/2006./. (87):1095016 - 09/11/2005./. (86):99929318.6--25/06/1999 (73):1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

  Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,

  . (30):19830430-08/07/1998-DE19903126-27/01/1999-DE

  (72):1)SCHINDLER, Ursula 2)SCHoNAFINGER, Karl 3)STROBEL, Hartmut

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54):- -- - , , -.

  (57) () A1, A2, R1, R2,R3, X n ,

  , , , , . () (cGMP) , cGMP. (), ().

  1)LOCHEAD, Alistair 2)LARDENOIS, Patrick 3)YAICHE, Philippe 4)SLOWINSKI, Franck

  5)NEDELEC, Alain 6)MARGUERIE, Severine 7)SAADY, Mourad 8)GALLET Thierry

 • 65

  . .. (11):3056070. . (21):20060400104. . (22):11/01/2006./. (87):1173418 - 30/11/2005./. (86):00926805.3--04/04/2000 (73):1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

  Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,

  . (30):19917233-16/04/1999-DE (72):1)GERLACH, Uwe

  2)ENGLERT, Heinrich, Christian 3)METZENTHIN, Tobias 4)SCHNEIDER, Harald

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): 3 5--2---(2-(4--3-- -))

  (57) 5--2---(2-(4--3-- ) ) - , , .

  . .. (11):3056071. . (21):20060400105. . (22):11/01/2006./. (87):1506531 - 16/11/2005./. (86):03752693.6--31/03/2003 (73):1)Siemens Aktiengesellschaft

  Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen,

  . (30):10222396-21/05/2002-DE (72):1)HARTIG, Michael

  2)WENDLER, Mirko (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54):

  -

  (57) , , , . (20) (30) (10) , , (10) .

 • 66

  . .. (11):3056072. . (21):20060400106. . (22):11/01/2006./. (87):1446402 - 02/11/2005./. (86):02793211.0--07/11/2002 (73):1)Aventis Pharma S.A.

  20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony,

  . (30):0114509-09/11/2001-FR352977 P-30/01/2002-US

  (72):1)MIGNANI, Serge 2)CARRY, Jean-Christophe 3)BACQUE, Eric 4)BIGOT, Antony

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): 2--- - -.

  (57) 2--4-- (), Het -, -,- - , NO-.

  . .. (11):3056073. . (21):20060400107. . (22):11/01/2006./. (87):1411779 - 26/10/2005./. (86):02749446.7--31/07/2002 (73):1)Friesland Brands B.V.

  Blankenstein 142, 7943 PE Meppel,

  . (30):01202909-31/07/2001-EP (72):1)ALTING, Aart, Cornelis

  2)VISSCHERS, Ronald, Willem 3)HUGENHOLTZ, Jeroen

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): - .

  (57) , , . , , 50 , : ) 3 , 4,5 , ) , pH 1

  - , ) , 10-300 , 15-200 , ) , 1 , ) , ) pH 0,5 1 1,5 - , 0,8 1,0 - . .

 • 67

  . .. (11):3056074. . (21):20060400108. . (22):11/01/2006./. (87):1110082 - 23/11/2005./. (86):99944400.3--14/08/1999 (73):1)Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

  Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,

  . (30):19839398-29/08/1998-DE (72):1)HORLE, Brigitte

  2)MERKEL, Rudiger 3)LOOS, Petra

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): - - .

  (57) in vitro , , () () () . () () . / . , in vitro

  pH.

  . .. (11):3056075. . (21):20060400109. . (22):11/01/2006./. (87):1363836 - 19/10/2005./. (86):01919150.1--01/03/2001 (73):1)Ball Packaging Europe GmbH

  Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen,

  . (30): (72):1)STRUBE, Lutz

  2)HEINECKE, Dieter 3)RIECK, Hajo

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): - .

  (57) (3), (30,10), (h11) (100), (20) (44, 45), (10). (30) (30r), (2a) , (36) .

  (10) (h2o) (30) (f11) (11, 31) (30).

 • 68

  . .. (11):3056076. . (21):20060400110. . (22):11/01/2006./. (87):1357955 - 16/11/2005./. (86):02729456.0--11/01/2002 (73):1)Abbott Laboratories

  Abbot Park, County of Lake, Illinois,

  . (30):0100761-11/01/2001-GB (72):1)LEWIS, Andrew

  2)STRATFORD, Peter William 3)DRIVER, Michael John

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54):XO - (STENTS).

  (57) (). 2--2'- , C4-18 , , . .

  . .. (11):3056077. . (21):20060400111. . (22):12/01/2006./. (87):1487505 - 26/10/2005./. (86):03711484.0--10/03/2003 (73):1)S. C. Johnson & Son, Inc.

  Mr. David J. Houser 1525 Howe Street, Rac-ine, WI 53403,

  . (30):94685-11/03/2002-US (72):1)SKALITZKY, Michael, J.

  2)HOLLAND, Chad, D. (74):-

  30, 15125 () (74):-

  30,15125 () (54):

  (57) 20 10 . 10 16 18 . 16 () 14 () 18 (). 28 30 / ,

  . 24 , .

 • 69

  . .. (11):3056078. . (21):20060400112. . (22):12/01/2006./. (87):1151675 - 12/10/2005./. (86):01110777.8--03/05/2001 (73):1)DOGURT Neuheitenvertrieb GmbH

  Bartelbergweg 1, 87600 Kaufbeuren,

  . (30):10021384-03/05/2000-DE (72):1)Hora, Roland (74):-

  30, 15125 () (74):-

  30,151 25

  (54): - .

  (57) , , , , , .

  . .. (11):3056079. . (21):20060400113. . (22):12/01/2006./. (87):1024302 - 26/10/2005./. (86):00101196.4--22/01/2000 (73):1)SW Stanzwerk Glarus AG

  Buchholzstrasse 48, 8750 Glarus, . (30):19903036-26/01/1999-DE (72):1)Hagemann, Ludbert (74):-

  30, 15125 () (74):-

  30,151 25

  (54): - .

  (57) (10) . (12), (16) (20), (22) (10) (44). (10) , (42) (36) . (12) (28) , (12), (44) . , , .

 • 70

  . .. (11):3056080. . (21):20060400114. . (22):12/01/2006./. (87):1175473 - 12/10/2005./. (86):00926443.3--28/04/2000 (73):1)Colgate-Palmolive Company

  300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,

  . (30):302792-30/04/1999-US527649-17/03/2000-US528647-20/03/2000-US

  (72):1)MERTENS, Baudouin (74):-

  30, 15125 () (74):-

  30,151 25

  (54): - .

  (57) -- , , , , , ,, .

  . .. (11):3056081. . (21):20060400115. . (22):12/01/2006./. (87):0985718 - 21/12/2005./. (86):99117416.0--07/09/1999 (73):1)General Electric Company

  One River Road, Schenectady, New York 12345,

  . (30):149337-08/09/1998-US (72):1)Waldman, Bruce A.

  2)Huang, Misty Weiyu (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54): -

  , .

  (57) (), . , , . . , , , , , ,

  . , , .

 • 71

  . .. (11):3056082. . (21):20060400116. . (22):12/01/2006./. (87):1534870 - 28/12/2005./. (86):03787860.0--01/08/2003 (73):1)JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMIT-

  ED COMPANY 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, Lon-don SW1Y 5BQ, 2)Leibniz-Institut fur Festkorper- und Werkst-offforschung Dresden e.V. Helmholtzstrasse 20, 01069 Dresden,

  . (30):0219112-16/08/2002-GB (72):1)PRATT, Allin Sidney

  2)GUTFLEISCH, Oliver (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54):

  (57) , , , .

  .

  . .. (11):3056083. . (21):20060400117. . (22):12/01/2006./. (87):1142595 - 23/11/2005./. (86):01117023.0--16/04/1993 (73):1)FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

  Via Ponte della Fabbrica 3-A, 35031 Abano Terme (Padova),

  . (30):PD920072-17/04/1992-IT (72):1)Callegaro, Lanfranco

  2)Romeo, Aurelio 3)Dorigatti, Franco

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): .

  (57) , . .

 • 72

  . .. (11):3056084. . (21):20060400118. . (22):12/01/2006./. (87):1387740 - 12/10/2005./. (86):02727829.0--02/05/2002 (73):1)Midnight Masquerade Properties 49 (PTY)

  Ltd. 49 Mark Street, Bethal 2310,

  . (30):200103596-04/05/2001-ZA (72):1)Fischer, Johan, Wilhelm (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54): -

  .(57) (10) (38) (36) . (12) (14) (34) . (40) . (44), , (46) . (48)

  (34) , . (52) , .

  . .. (11):3056085. . (21):20060400119. . (22):12/01/2006./. (87):1001014 - 11/01/2006./. (86):98870248.6--10/11/1998 (73):1)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202,

  . (30): (72):1)Gagliardi, Leo, (NMN)

  2)Scialla, Stefano, (NMN) 3)Van Spaendonk, Vincentius Henricus Adri-anus Maria 4)Zanazzi, Silvia, (NMN)

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): .(57) .

 • 73

  . .. (11):3056086. . (21):20060400120. . (22):12/01/2006./. (87):1276497 - 23/11/2005./. (86):01931582.9--10/04/2001 (73):1)GENTIUM SPA

  Piazza XX Settembre, 2, I-22089 Villa Guar-dia,

  . (30):00830293-18/04/2000-EP (72):1)FERRO, Laura

  2)STELLA, Carmelo, Carlo 3)GIANNI, Alessandro, Massimo 4)PORTA, Roberto 5)IACOBELLI, Massimo

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - .

  (57) / . , ( G-CSF) .

  . .. (11):3056087. . (21):20060400121. . (22):12/01/2006./. (87):1001772 - 12/10/2005./. (86):98926529.3--09/06/1998 (73):1)CELGENE CORPORATION

  86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,

  . (30):892190-14/07/1997-US (72):1)Dariani, Magsoud M.

  2)Zeitlin, Andrew L. 3)Mehta, Atul M.

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - .

  (57) . , . , . , .

 • 74

  . .. (11):3056088. . (21):20060400122. . (22):12/01/2006./. (87):1206519 - 30/11/2005./. (86):00959387.2--25/08/2000 (73):1)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202,

  . (30):151176 P-27/08/1999-US (72):1)DYKSTRA, Robert, Richard

  2)WEED, Penny, S. (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54): -

  , .

  (57) , , . , , , , .

  . .. (11):3056089. . (21):20060400123. . (22):12/01/2006./. (87):1185322 - 28/12/2005./. (86):00925803.9--10/04/2000 (73):1)Pfizer Health AB

  112 87 Stockholm, . (30):9901366-16/04/1999-SE (72):1)HJERTMAN, Birger

  2)CSEKE, Rudolf (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54):

  (57) , , , , ) , , ) ) , , . , .

 • 75

  . .. (11):3056090. . (21):20060400124. . (22):12/01/2006./. (87):1002092 - 02/11/2005./. (86):99924978.2--14/05/1999 (73):1)ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA

  MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A. Via Pontina Km. 30.600, 00040 Pomezia,

  . (30):9810756-19/05/1998-GB (72):1)NICOSIA, Alfredo

  2)LAHM, Armin 3)TRAMONTANO, Anna 4)CORTESE, Riccardo

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - 1 2 - HCV .

  (57) 1(HVR1) 2 C (HCV) HCV.

  . .. (11):3056091. . (21):20060400125. . (22):12/01/2006./. (87):1212334 - 02/11/2005./. (86):00956040.0--15/08/2000 (73):1)UNIVERSITY OF OTTAWA

  550 Cumberland Avenue, Ottawa, Ontario K1N 6N5, 2)Universidad de la Habana San Lazaro y L., Plaza de la Revolucion, Ciu-dad de la Habana 10400,

  . (30):12199-30/08/1999-CU (72):1)VEREZ BENCOMO, Vicente Guillermo

  2)ROY, Rene (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54):O

  - -.

  (57) , - Haemophilus influenzae b (Hib), . ( -)n (- )n

  Haemophilus influenzae b n, n 4 25, R1 R2 R1 = R2 = , R2 = R1 = H: (), (). , . Haemophilus influenzae b.

 • 76

  . .. (11):3056092. . (21):20060400126. . (22):19/01/2006./. (87):1373452 - 18/01/2006./. (86):02714975.6--25/02/2002 (73):1)THE PROCTER D GAMBLE COMPA-

  NY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNA-TI,45202 OHIO,

  . (30):795211-28/02/2001-US (72):1)KASTURI CHANDRIKA

  2)WANDSRAT MARK EDWARD3)SONG, Brian Xiaoqing

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - -.

  (57) , -.

  . .. (11):3056093. . (21):20060400127. . (22):12/01/2006./. (87):0916615 - 12/10/2005./. (86):98119982.1--22/10/1998 (73):1)SIEMAG GmbH

  Obere Industriestrasse 8, 57250 Netphen,

  . (30):19749900-12/11/1997-DE (72):1)Fohr, Eckhard

  2)Thorn, Horst, Dr. 3)Schneider, Volker 4)Simmich, Klaus

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): , ..

  (57) (2) , .. , , (5) , , (7) , (7)

  (10) (6) (10) (6) .

 • 77

  . .. (11):3056094. . (21):20060400128. . (22):12/01/2006./. (87):1078063 - 30/11/2005./. (86):99924946.9--07/05/1999 (73):1)GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

  Rue de l`Institut 89, 1330 Rixensart, . (30):9810276-13/05/1998-GB (72):1)RUELLE, Jean-Louis (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):BASB029 (-

  ) - NEISSERIA MENINGITIDIS

  (57) BASB029 BASB029 . , .

  . .. (11):3056095. . (21):20060400129. . (22):12/01/2006./. (87):1157187 - 12/10/2005./. (86):00905039.4--09/02/2000 (73):1)FOPPE, Werner

  Hunshovener Gracht 13, 52511 Geilenkirchen,

  . (30):19909836-05/03/1999-DE (72):1)FOPPE, Werner (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54): -

  (57) , . . .

 • 78

  . .. (11):3056096. . (21):20060400130. . (22):12/01/2006./. (87):1307445 - 21/12/2005./. (86):01969459.5--20/07/2001 (73):1)Arpida AG,

  Dammstr. 36, 4142 Munchenstein, . (30):PCT/EP00/07357-29/07/2000-WO (72):1)BURRI, Kaspar

  2)ISLAM, Khalid 3)GREIVELDINGER-POENARU, Sorana 4)GILLESSEN, Dieter

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) . , -.

  . .. (11):3056097. . (21):20060400131. . (22):12/01/2006./. (87):1080916 - 16/11/2005./. (86):00124286.6--18/05/1999 (73):1)SEIKO EPSON CORPORATION

  4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,

  . (30):15188298-18/05/1998-JP15188398-18/05/1998-JP18051998-26/06/1998-JP26610998-21/09/1998-JP30178298-23/10/1998-JP7884399-24/03/1999-JP

  (72):1)Shinada, Satoshi 2)Usui, Minoru 3)Akahane, Fujio 4)Kobayashi, Takao 5)Matsuzaki, Makoto

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) (40) (5) (6) ,

  , . (40) (44) . .

 • 79

  . .. (11):3056098. . (21):20060400132. . (22):11/01/2006./. (87):1163234 - 26/10/2005./. (86):00918139.7--20/03/2000 (73):1)R.P. Scherer Technologies, Inc.

  A Nevada corporation, 7690 Cheyenne Ave-nue, Suite 100, Las Vegas,89129 LAS VE-GAS, NEVADA,

  . (30):125914 P-24/03/1999-US149680 P-19/08/1999-US

  (72):1)VLADYKA, Ronald, S., Jr. 2)ERKOBONI, David, F. 3)STERGIOS, Pamela, R.

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): -.

  (57) - , , . ,

  . , , . , , .

  . .. (11):3056099. . (21):20060400133. . (22):11/01/2006./. (87):1178862 - 09/11/2005./. (86):00931195.2--10/05/2000 (73):1)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

  Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen,

  . (30):133413 P-11/05/1999-US (72):1)BURNS, Gary, P.

  2)DUBOIS, Matthew, R. (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54):

  -.

  (57) , : , .

 • 80

  . .. (11):3056100. . (21):20060400134. . (22):11/01/2006./. (87):1472135 - 02/11/2005./. (86):03737336.2--10/01/2003 (73):1)Aker Finnyards Oy

  Munkkisaarenkatu 1, 00150 Helsinki,

  . (30):20020243-06/02/2002-FI (72):1)SIRVIo, Jari

  2)SALMELA, Olli (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54): -

  .(57) (1), (3, 3, 3b,11, 11, 11b, 11c), (1) (2), . (2) (1) , , (3, 3, 3b, 11, 11, 11b, 11c), (1) (2) ,

  , , , (3, 3, 3b, 11, 11, 11b, 11c).

  . .. (11):3056101. . (21):20060400135. . (22):11/01/2006./. (87):0929521 - 09/11/2005./. (86):97938377.5--18/08/1997 (73):1)AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.

  Route 202-206, P.O. Box 6800, Bridgewater, NJ 08807-0800,

  . (30):723175-30/09/1996-US (72):1)HARRISON, Boyd, L.

  2)BARON, Bruce, M. 3)GROSS, Raymond, S.

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54):NMDA (--D-).

  (57) ( (1)). NMDA (N--D-) .

 • 81

  . .. (11):3056102. . (21):20060400136. . (22):12/01/2006./. (87):1418775 - 26/10/2005./. (86):03364031.9--07/11/2003 (73):1)Societe Francaise du Radiotelephone-SFR

  42, avenue de Friedland, 75008 Paris,

  . (30):0213974-07/11/2002-FR (72):1)Remy, Jean-Gabriel (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  (TERNET) - .

  (57) ' Internet () (130) (109), , (/) (100, 103, 105, 107, 1010, 131), : ) (401) (100) (131, 132, 133) Internet, ) () , , ) . .

  . .. (11):3056103. . (21):20060400137. . (22):12/01/2006./. (87):1260653 - 09/11/2005./. (86):02019280.3--29/04/1994 (73):1)Valinge Innovation AB

  Apelvagen 2, 260 40 Viken, . (30):9301595-10/05/1993-SE (72):1)Pervan, Tony (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) "" , , , , , ,

  . .

 • 82

  . .. (11):3056104. . (21):20060400138. . (22):12/01/2006./. (87):1098036 - 11/01/2006./. (86):99918371.8--11/05/1999 (73):1)Japan Tobacco Inc.

  2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422,

  . (30):12902698-12/05/1998-JP (72):1)YOSHIDA, Takaichi,

  2)KATSUMATA, Hideaki 3)HARA, Hiroshi 4)KANEKI, Kazuyo, 5)KOMATSUBARA, Osamu 6)MIURA, Keigo

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): , .

  (57) . ,

  , , . .

  . .. (11):3056105. . (21):20060400139. . (22):12/01/2006./. (87):0867870 - 11/01/2006./. (86):98105538.7--26/03/1998 (73):1)KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA

  72, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210-8572,

  . (30):7343797-26/03/1997-JP (72):1)Watabe, Kazuo (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) (10) (1, 31) , (11, 12) , (13) , PL : 0,55 (fT PL) (n Sr1) 1,50, r1 Sr1 [m/s], - r1 fT [b/s], n-, [m].

 • 83

  . .. (11):3056106. . (21):20060400140. . (22):13/01/2006./. (87):1316632 - 04/01/2006./. (86):02023315.1--17/10/2002 (73):1)Gutermann & Co. AG

  Claridenstrasse 25, 8023 Zurich, . (30):10159047-30/11/2001-DE (72):1)Heckner, Rolf, Dipl.-Ing. (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):NHMA ME MIA

  -.

  (57) , .

  . .. (11):3056107. . (21):20060400141. . (22):13/01/2006./. (87):1254131 - 19/10/2005./. (86):01901019.8--11/01/2001 (73):1)MAABAROT PROJECT LAUNCHING

  AND MANAGEMENT LTD 40230 POST MAABAROT,

  . (30):175443 P-11/01/2000-USPQ504300-11/01/2000-AU

  (72):1)BURONG, Willfrits, Gerald 2)WALLACE, Robert,Gerard

  (74): - 70, 10556

  (74): - 70,10556

  (54): .(57) / : (i) , (ii) pH , (iii) pH .

 • 84

  . .. (11):3056108. . (21):20060400142. . (22):16/01/2006./. (87):1223257 - 19/10/2005./. (86):02000588.0--10/01/2002 (73):1)SCHUCO International KG

  Karolinenstrasse 1-15, 33609 Bielefeld,

  . (30):20100747 U-15/01/2001-DE (72):1)Steege, Dieter (74):

  . 45, 11743 (74):

  . 45,11743 (54):KATA /.(57) /, (2), (1) (3, 4) (3, 4) (5) (43, 44), (1) (2) (7) , (10,50) (2) (7) (1) (45, 55, 56) (43, 44) (2).

  . .. (11):3056109. . (21):20060400143. . (22):16/01/2006./. (87):1380591 - 16/11/2005./. (86):03292132.2--29/08/2003 (73):1)Les Laboratoires Servier

  12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex,

  . (30): (72):1)Lecouve, Jean-Pierre

  2)Dubuffet, Thierry (74):

  . 45, 11743 (74):

  . 45,11743 (54):NEA ME

  - .

  (57) () .

 • 85

  . .. (11):3056110. . (21):20060400144. . (22):16/01/2006./. (87):1353128 - 26/10/2005./. (86):03005506.5--11/03/2003 (73):1)PAUL HETTICH GMBH & CO.

  Vahrenkampstrasse 12-16, D-32278 Kirch-lengern,

  . (30):20205788 U-13/04/2002-DE (72):1)Jahrling, Peter

  2)Bachor, Jurgen (74):

  . 45, 11743 (74):

  . 45,11743 (54):

  - - - .

  (57) , , (1) (13), , (15), , , (1) (2)

  -U (3) (3) (2).

  . .. (11):3056111. . (21):20060400145. . (22):16/01/2006./. (87):1463411 - 09/11/2005./. (86):03709875.3--13/01/2003 (73):1)Rhodianyl

  26, Quai Alphonse Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt Cedex,

  . (30):0200317-11/01/2002-FR (72):1)ROCHAT, Sandrine

  2)VIDIL, Christine (74):

  . 45, 11743 (74):

  . 45,11743 (54):XH

  -.

  (57) . , , , . / , .

 • 86

  . .. (11):3056112. . (21):20060400146. . (22):16/01/2006./. (87):1135064 - 09/11/2005./. (86):99960018.2--02/12/1999 (73):1)MDZ Beheer B.V.

  Anne Frankstraat 19, 5247 XA Rosmalen,

  . (30):1010709-02/12/1998-NL323949-02/06/1999-US

  (72):1)ZWART, Meindert, Durk (74):

  . 45, 11743 (74):

  . 45,11743 (54):

  .(57) , , , .

  . .. (11):3056113. . (21):20060400147. . (22):17/01/2006./. (87):1283195 - 26/10/2005./. (86):01118511.3--01/08/2001 (73):1)Novara Technology S.R.L.

  Via Fauser, 4, 28100 Novara, . (30): (72):1)Costa, Lorenzo

  2)Costa, Fulvio 3)Crepaldi, Matteo

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - - .

  (57) - , , , 350 900 , 0.01 bar 0.5 bar.

 • 87

  . .. (11):3056114. . (21):20060400148. . (22):17/01/2006./. (87):1392830 - 11/01/2006./. (86):02758668.4--08/03/2002 (73):1)ARES TRADING S.A.

  Zone Industrielle de l`Ouriettaz, 1170 Aubonne,

  . (30):274327 P-08/03/2001-US (72):1)DINARELLO, Charles

  2)KIM, Soo-Hyun (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54): -

  18, .

  (57) IL-18 IL-18BP ' IL-18 .

  . .. (11):3056115. . (21):20060400150. . (22):17/01/2006./. (87):1146035 - 16/11/2005./. (86):00900407.8--17/01/2000 (73):1)Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

  19-48, Yoshino, Matsumoto-shi Nagano 399-8710,

  . (30):1363999-21/01/1999-JP (72):1)TSURU, Eiji

  2)TODA, Michio 3)TAMAI, Tetsuro 4)TANAKA, Nobuyuki 5)KASAI, Kiyoshi 6)SONEHARA, Junichi

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) 2-[4-[2-[[(1S,2R)-2--2-(4-)-1-]]]] ( : 20,1 ) 10,8, 19,1, 19,3, 19,8, 20,6 27,0 , , 2- 3- , . ,

  2-[4-[2-[[(1S,2R)-2--2-(4-)-1-]]]]- , 40 , , 40 30 .

 • 88

  . .. (11):3056116. . (21):20060400151. . (22):17/01/2006./. (87):1427403 - 28/12/2005./. (86):02777129.4--17/09/2002 (73):1)TOPO TARGET GERMANY AG

  Paul-Ehrlich-Strasse 42-44,60596 FRANK-FURT AM MAIN,

  . (30):01121722-18/09/2001-EP (72):1)GoTTLICHER, Martin

  2)HEINZEL, Thorsten 3)GRONER, Bernd 4)HERRLICH, Peter, A. 5)PELICCI, Pier, Giuseppe 6)WELS, Winfried, Stephan 7)HENTSCH, Bernd 8)MINUCCI, Saverio

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54):B - - .

  (57)H . . .

  . .. (11):3056117. . (21):20060400152. . (22):17/01/2006./. (87):1364967 - 07/12/2005./. (86):03013464.7--23/05/1995 (73):1)ELI LILLY AND COMPANY

  Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285,

  . (30):407831-21/03/1995-US (72):1)Galloway, John Allison

  2)Hoffmann, James Arthur (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  , .

  (57) GLP-1 GLP-1. - , .

 • 89

  . .. (11):3056118. . (21):20060400153. . (22):17/01/2006./. (87):1509823 - 26/10/2005./. (86):03757026.4--02/06/2003 (73):1)Mhouse Srl

  Via Pezza Alta, 13, 31046 Rustigne` di Oder-zo, Treviso,

  . (30):MI20021234-06/06/2002-IT (72):1)TOMASELLA, Sergio

  2)SANDRIN, Luigi 3)CUZZIOL, Fulvio 4)MARCHETTO, Oscar

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) (NTWRK) , (UC) (T1, T2)

  (NTWRK) , (UP), (T1, T2) (NTWRK) / .

  . .. (11):3056119. . (21):20060400154. . (22):17/01/2006./. (87):1455849 - 23/11/2005./. (86):02790273.3--19/12/2002 (73):1)COLOPLAST A/S

  Holtedam 1, 3050 Humlebaek, . (30):200101942-21/12/2001-DK (72):1)JUEL-FRIIS, Gitte

  2)STERM LARSEN, Truels 3)RICHTER-FRIIS, Tine

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .(57) , . . , .

 • 90

  . .. (11):3056120. . (21):20060400155. . (22):17/01/2006./. (87):0967206 - 19/10/2005./. (86):99113797.7--10/06/1988 (73):1)Bayer CropScience SA

  55, avenue Rene Cassin, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09,

  . (30):8713768-12/06/1987-GB (72):1)Hatton, Leslie Roy

  2)Roberts, David Alan 3)Pearson, Christopher John 4)Buntain, Ian George 5)Hawkins, David William

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): -.(57) - () R1 , , , , R2 R5SO2, R5SO R5S R5 , , R3 -NR6R7 R6 R7 , , , ,, , , ,, R6 R7 R4

  , , -, , .

  . .. (11):3056121. . (21):20060400156. . (22):17/01/2006./. (87):1290145 - 02/11/2005./. (86):01953961.8--29/05/2001 (73):1)Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der

  angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27 c, 80686 Munchen,

  . (30):10026789-31/05/2000-DE10062623-15/12/2000-DE

  (72):1)NOLL, Michaela 2)GRAEVE, Thomas

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): -.

  (57) , in vitro, in vitro, in vitro, in vitro in vitro / in vitro.

 • 91

  . .. (11):3056122. . (21):20060400157. . (22):17/01/2006./. (87):0952159 - 19/10/2005./. (86):99107392.5--23/04/1999 (73):1)Biostatin Gyogyszerkutato-Fejleszto Kft.

  47-49 Berlini ut, 1045 Budapest, . (30):9800970-27/04/1998-HU (72):1)Teplan, Istvan, Dr.

  2)Keri, Gyorgy, Dr. 3)Orfi, Laszlo, Dr. 4)Horvath, Judit 5)Horvath, Aniko, Dr. 6)Erchegyi, Judit, Dr. 7)Helyes, Zsuzsanna, Dr. 8)Pinter, Erika, Dr. 9)Szolcsanyi, Janos, Dr.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) (I) - (II),

  .

  . .. (11):3056123. . (21):20060400158. . (22):17/01/2006./. (87):1257207 - 02/11/2005./. (86):01911006.3--21/02/2001 (73):1)Power Medical Interventions, Inc.

  110 Union Square Drive, New Hope, PA 18938,

  . (30):510932-22/02/2000-US (72):1)WHITMAN, Michael, P. (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):E

  , .

  (57) ( ) , . .

  , .

 • 92

  . .. (11):3056124. . (21):20060400159. . (22):10/01/2006./. (87):1458299 - 12/10/2005./. (86):01275091.5--24/12/2001 (73):1)SYNTHES AG CHUR

  Grabenstrasse 15, 7002 Chur, . (30): (72):1)FRIGG, Robert

  2)SANER, Harald 3)MATHIEU, Claude

  (74): 23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): .

  (57) (1) (2) , (3), (4), (2) (3) (10) (20) (4) (5). (10), (4), (11) (20), (11)

  (12) (17) (4). (10) (6) (4) (5) . (16) (10) (12) (6) (4) (1) (10) (4) (12) (4) (1).

  . .. (11):3056125. . (21):20060400160. . (22):10/01/2006./. (87):0948255 - 19/10/2005./. (86):97952253.9--05/12/1997 (73):1)Osiris Therapeutics, Inc.

  2001 Aliceanna Street, Baltimore, MD 21231-2001,

  . (30):35274 P-06/12/1996-US (72):1)BARRY, Francis, P.

  2)PITTENGER, Mark, F. 3)MACKAY, Alastair, M. 4)MURPHY, J., Mary

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54):B - - -.

  (57) in vitro , in vitro in vitro .

 • 93

  . .. (11):3056126. . (21):20060400161. . (22):12/01/2006./. (87):1255740 - 19/10/2005./. (86):01910939.6--16/02/2001 (73):1)NEUROGEN CORPORATION

  35 N.E. Industrial Road, Branford, CT 06405,

  . (30):182934 P-16/02/2000-US206455 P-22/05/2000-US

  (72):1)YOON, Taeyoung 2)GE, Ping 3)HORVATH, Raymond, F. 4)DE LOMBAERT, Stephane 5)HODGETTS, Kevin, J. 6)DOLLER, Dario 7)ZHANG, Cunyu

  (74):- 30, 15125 ()

  (74):- 30,15125 ()

  (54): -.

  (57) , CRF1, CFR1 .

  CRF1 , , .

  . .. (11):3056127. . (21):20060400162. . (22):10/01/2006./. (87):1358475 - 26/10/2005./. (86):02716136.3--21/01/2002 (73):1)Newcastle University Ventures Ltd.

  Central Square South, Orchard Street, New-castle upon Tyne Tyne & Wear NE1 3XX,

  . (30):0102832-05/02/2001-GB (72):1)BURDESS, James, Stonehouse

  2)MCNEIL, Calum, Jack (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):ANT

  - .

  (57) , , (2) (f), (24,26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) (2) , (8, 12, 16, 20) (2) , (8, 12, 16, 20), , (f1, f2) , (f) .

 • 94

  . .. (11):3056128. . (21):20060400163. . (22):10/01/2006./. (87):1284688 - 26/10/2005./. (86):00976200.6--07/11/2000 (73):1)Kalangos, Afksendiyos

  40, route de Malagnou, CH-1208 Geneve, 2)Bioring SA Chemin de l`Etraz 2, 1027 Lonay,

  . (30):PCT/IB00/00707-25/05/2000-WO (72):1)LE GOFF, Philippe

  2)KALANGOS, Afksendiyos 3)ANDRIEU, Raymond

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): / - .

  (57) / (1) , . (3) .

  . .. (11):3056129. . (21):20060400164. . (22):12/01/2006./. (87):0956339 - 12/10/2005./. (86):97938486.4--21/08/1997 (73):2)LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RE-

  SEARCH 605 Third Avenue New York,, New York 10158, 3)LICENTIA OY Erottajankatu 19B, 00130 HELSINKI,

  . (30):23751 P-23/08/1996-US31097 P-14/11/1996-US38814 P-10/02/1997-US51426 P-01/07/1997-USPO182596-23/08/1996-AUPO355496-11/11/1996-AUPO495497-05/02/1997-AUPO743597-19/06/1997-AU

  (72):1)ALITALO, Kari 2)STACKER, Steven, A. 3)WILKS, Andrew, F. 4)ACHEN, Marc, G.

  (74): 12, 14562 ()

  (74): 12,14562 ()

  (54):A D(VEGF-D) ANA - .

  (57)

  VEGF-D, PDGF, , , , - , .

 • 95

  . .. (11):3056130. . (21):20060400165. . (22):12/01/2006./. (87):0876150 - 26/10/2005./. (86):96942080.1--27/11/1996 (73):1)Wyeth Holdings Corporation

  Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 2)The Regents of the University of California 5th Floor, 1111 Franklin Street, Oakland, CA 94607-5200, 3)UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION Oakdale Research Center, 100 Oakdale Cam-pus No. 214 TIC, Iowa City, IA 52242-5000,

  . (30):565943-01/12/1995-US (72):1)GIBSON, Bradford, W.

  2)APICELLA, Michael, A. 3)SUNSHINE, Melvin, G. 4)LEE, Na-Gyong 5)ARUMUGHAM, Rasappa

  (74): 12, 14562 ()

  (74): 12,14562 ()

  (54): - GRAM - .

  (57)

  , htrB gram . htrB gram htrB, gram . htrB, -, gram .

  . .. (11):3056131. . (21):20060400166. . (22):12/01/2006./. (87):0939769 - 09/11/2005./. (86):97944533.5--29/09/1997 (73):1)Genentech, Inc.

  1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990,

  . (30):720484-30/09/1996-US (72):1)ROSENTHAL, Arnon

  2)DE SAUVAGE, Frederic, J. 3)STONE, Donna, M.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): SMOOTHENED -.

  (57) Smoothened , Smoothened . Smoothened , Smoothened Smoothened .

 • 96

  . .. (11):3056132. . (21):20060400167. . (22):12/01/2006./. (87):1324025 - 09/11/2005./. (86):02258523.6--11/12/2002 (73):1)LIFESCAN, INC.

  1000 Gibraltar Drive, Mail Stop 3D, Milpitas, CA 95035,

  . (30):20169-12/12/2001-US (72):1)Kermani, Mahyar Z. (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54): -

  .

  (57) . (104) AC , , , , , , , , (120), , . ,

  . , , , , . .

  . .. (11):3056133. . (21):20060400168. . (22):12/01/2006./. (87):1155310 - 04/01/2006./. (86):00906895.8--11/01/2000 (73):1)Diabetes Diagnostics, Inc.

  51 Sawyer Road, Suite 150, Waltham, MA 02453,

  . (30):228855-12/01/1999-US (72):1)MCALEER, Jerome, F.

  2)ALVAREZ-ICAZA, Manuel 3)PLOTKIN, Elliott, V. 4)DAVIES, Oliver, W., H. 5)HALL, Geoff 6)SCOTT, David

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - /.

  (57) , / (17) ,

  , .. , . (16) . , , , / . .

 • 97

  . .. (11):3056134. . (21):20060400170. . (22):17/01/2006./. (87):1336437 - 19/10/2005./. (86):03003777.4--19/02/2003 (73):1)Hydro Aluminium Deutschland GmbH

  Georg-von-Boeselager-Strasse 25, 53117 Bonn,

  . (30):10206758-19/02/2002-DE (72):1)Karhausen, Kai Friedrich, Dr. (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) 1 , , 2,3, 4 2, 3 5, . , ,

  10 2, 3 4 2, 3 .

  . .. (11):3056135. . (21):20060400171. . (22):17/01/2006./. (87):1096918 - 09/11/2005./. (86):99947221.0--15/07/1999 (73):1)Mandorlo Investment GmbH

  54, boulevard Napoleon Ier, 2210 Luxem-bourg,

  . (30):19831798-15/07/1998-DE (72):1)SCHLACHTER, Herbert (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54): / -

  .(57) / . , , , , , / . , , , , -, , , , , , / .

 • 98

  . .. (11):3056136. . (21):20060400172. . (22):17/01/2006./. (87):1360312 - 30/11/2005./. (86):02701741.7--14/02/2002 (73):1)Cheil Jedang Corporation

  500 Namdaemun-ro, 5ga, Jung-gu, Seoul 100-802, ( )

  . (30):2001006976-13/02/2001-KR (72):1)PARK, Jae-Yong

  2)OK, Seung-Han 3)KIM, Dai-Chul 4)KIM, Yeong-Chul 5)NOH, Kap-Soo 6)LEE, Jin-Ho

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): L--.

  (57) L- . , (ppc) DNA , ppc . , ppc DNA ppc

  , , thrA ( I-), thrB( ) thrC ( ), L-.

  . .. (11):3056137. . (21):20060400173. . (22):17/01/2006./. (87):0951289 - 26/10/2005./. (86):97949067.9--17/12/1997 (73):1)Stanford Rook Limited

  Glen House, 200-208 Tottenham Court Road, London W1P 9LA,

  . (30):9626215-18/12/1996-GB9626859-24/12/1996-GB

  (72):1)STANFORD, John, Lawson 2)ZUMLA, Alimuddin, Ismail 3)ROOK, Graham, Arthur, William

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): MYCOBACTERIUM VAC-CAE .

  (57) / Mycobacterium vaccae Th2 Th1 . , . M. vaccae -M. vaccae , .

 • 99

  . .. (11):3056138. . (21):20060400174. . (22):17/01/2006./. (87):1281350 - 04/01/2006./. (86):01306599.0--01/08/2001 (73):1)Thermocore Medical Systems N.V.

  c/o BDO, Guldensporenpark Blok B Axxess Business Park, 9820 Merelbeke, Gent,

  . (30): (72):1)Van Langenhove, Glenn

  2)Diamantopoulos, Leonidas 3)Fox, Stewart M.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): I.

  (57) , (14, 15, 18), (11) , (13) (10) . (13)

  (11) .

  . .. (11):3056139. . (21):20060400175. . (22):17/01/2006./. (87):1179341 - 09/11/2005./. (86):00927808.6--18/05/2000 (73):1)TEIJIN LIMITED

  6-7, Minamihonmachi 1-chome Chuo-ku, Os-aka-shi Osaka 541-0054,

  . (30):17585699-18/05/1999-JP25146499-06/09/1999-JP

  (72):1)TAKANO, Yasuhiro 2)HORIUCHI, Hideki 3)OHTA, Tomohiro 4)KAMIMURA, Takashi 5)MIYAGI, Fuminori 6)SHIOTA, Tatsuki

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) MIP-1 / MCP-1. , , (), C1-C6 .

 • 100

  . .. (11):3056140. . (21):20060400176. . (22):17/01/2006./. (87):1392702 - 30/11/2005./. (86):02728409.0--28/03/2002 (73):1)ELI LILLY AND COMPANY

  Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285,

  . (30):282641 P-09/04/2001-US (72):1)JUNGHEIM, Louis, Nickolaus

  2)THRASHER, Kenneth, Jeff 3)BONJOUKLIAN, Rosanne

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - MRP1.

  (57) (), , MRP1.

  . .. (11):3056141. . (21):20060400177. . (22):17/01/2006./. (87):0763057 - 09/11/2005./. (86):95918912.7--28/04/1995 (73):1)Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.

  900 Ridgebury Road, P.O. Box 368, Ridge-field, Connecticut 06877-0368,

  . (30):234580-28/04/1994-US (72):1)KEHRY, Marilyn

  2)CASTLE, Brian E. (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  -- .

  (57) - -. - .

 • 101

  . .. (11):3056142. . (21):20060400178. . (22):17/01/2006./. (87):1284320 - 02/11/2005./. (86):02017572.5--07/08/2002 (73):1)Panther Packaging GmbH & Co.KG

  Altonaer Strasse, 25436 Tornesch,

  . (30):10140286-16/08/2001-DE (72):1)Hibinger, Frank Dr. (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  - - .

  (57) 1, 3 3 2 2 3 2 5. 1 3, 3 2

  2 5 3 2.

  . .. (11):3056143. . (21):20060400179. . (22):18/01/2006./. (87):1259251 - 19/10/2005./. (86):01905632.4--19/02/2001 (73):1)Pharmexa A/S

  Kogle Alle 6, 2970 Horsholm, . (30):186295 P-01/03/2000-US

  200000265-21/02/2000-DK (72):1)BIRK, Peter

  2)JENSEN, Martin 3)NIELSEN, Klaus, Gregorius

  (74): 23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): () AMY-LOID.

  (57) amyloid. amyloid( amyloid) amyloid( ). amyloid (autolo-gous amyloidogenic polypeptides), autologous amyloidogenicpolypeptides. (autologousA beta) , T-

  -. (nucleic acid) amyloid . , , (nucleic acid), , , .

 • 102

  . .. (11):3056144. . (21):20060400180. . (22):18/01/2006./. (87):1328168 - 19/10/2005./. (86):01931429.3--11/04/2001 (73):1)Hepro GmbH

  Am Bauhof 6, 33129 Delbruck, . (30):10048773-29/09/2000-DE (72):1)PROTTE, Christoph (74):

  23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): - .

  (57) , (3) (4) (15). (10), . , .

  . .. (11):3056145. . (21):20060400181. . (22):18/01/2006./. (87):1388506 - 19/10/2005./. (86):03016605.2--29/07/2003 (73):1)Dal Ferro, Bortolo Giulio

  Via Moraro 18, 36030 Montecchio Precalcino (VI),

  . (30):VI20020180-08/08/2002-IT (72):1)Dal Ferro, Bortolo Giulio (74):

  23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): - .

  (57) (1) () (2) (3, 21), (5) (S) () . (5) (6) (7, 20) (3, 21).

 • 103

  . .. (11):3056146. . (21):20060400182. . (22):18/01/2006./. (87):1414438 - 28/12/2005./. (86):02768432.3--06/08/2002 (73):1)Wyeth

  Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,

  . (30):310646 P-07/08/2001-US (72):1)RABINDRAN, Sridhar, Krishna

  2)GIBBONS, James, J., Jr. (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54): -

  .(57) CCl-779 -569 .

  . .. (11):3056147. . (21):20060400184. . (22):18/01/2006./. (87):1019159 - 26/10/2005./. (86):98913998.5--29/04/1998 (73):1)Sutter, Josef

  Gerbistrasse 10, 8730 Uznach, . (30):103597-02/05/1997-CH (72):1)Sutter, Josef (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54): -

  .(57) (10) (30). (1) (46) (44) (60), (62) (64) (1) (48). (10) , / (30) (60) (30) (1).

 • 104

  . .. (11):3056148. . (21):20060400185. . (22):18/01/2006./. (87):1303371 - 02/11/2005./. (86):01984218.6--05/07/2001 (73):1)Cser, Sandor

  Am Oberen Buhl 13, 97350 Mainbernheim,

  . (30):10034641-15/07/2000-DE (72):1)Cser, Sandor (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54): -

  .(57) , , (13), . (14) (13), (14) (18). 3 (14), .

  . .. (11):3056149. . (21):20060400186. . (22):18/01/2006./. (87):0994947 - 21/12/2005./. (86):99911454.9--17/03/1999 (73):1)Genetics Institute, LLC

  87 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA 02140,

  . (30):40005-17/03/1998-US (72):1)DONALDSON, Debra

  2)UNGAR, Michelle (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):MU-1,

  .(57) MU-1 . MU-1 .

 • 105

  . .. (11):3056150. . (21):20060400188. . (22):18/01/2006./. (87):1326597 - 28/12/2005./. (86):01979836.2--16/10/2001 (73):1)Wyeth

  Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874,

  . (30):241078 P-17/10/2000-US281428 P-04/04/2001-US

  (72):1)ARGENTIERI, Thomas, Michael 2)SHELDON, Jeffrey, Howard 3)BOWLBY, Mark, Robert

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): KCNQ - .

  (57) KCNQ, KCNQ2, KCNQ3, KCNQ4 KCNQ5, . 1,2,4-

  ... .5.384.330 (Dieter et al.) 3- ... . 5.565.483 (Hewa-wasam et al.). -[2--4-(4-)-] retigabine.

  . .. (11):3056151. . (21):20060400189. . (22):18/01/2006./. (87):0749491 - 16/11/2005./. (86):95913608.6--10/03/1995 (73):1)Calgene LLC

  1920 Fifth Street, Davis, California 95616,

  . (30):209649-11/03/1994-US (72):1)STALKER, David, M.

  2)McBRIDE, Kevin, E. (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  .(57) . Bacillusthuringiensis .

 • 106

  . .. (11):3056152. . (21):20060400190. . (22):18/01/2006./. (87):1427709 - 14/12/2005./. (86):02772870.8--20/09/2002 (73):1)Sanofi-Aventis

  174, Avenue de France, 75013 Paris, 2)Mitsubishi Pharma Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046,

  . (30):2001331674-21/09/2001-JP2001331675-21/09/2001-JP2001331676-21/09/2001-JP2001331678-21/09/2001-JP

  (72):1)USUI, Yoshihiro 2)SHODA, Aya 3)WATANABE, Kazutoshi 4)OOIZUMI, Mitsuru 5)HIKI, Shinsuke 6)UEHARA, Fumiaki, MITSUBISHI PHAR-MA CORPORATION 7)ARITOMO, Keiichi 8)OKUYAMA, Masahiro

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): 3--4-.

  (57) () , tau 1: R1 C1-C12 , R .. (): R2 R3 C1-V8 , R4 , , , , 1 4 , , 5 10 .

  . .. (11):3056153. . (21):20060400191. . (22):18/01/2006./. (87):1196586 - 30/11/2005./. (86):00942127.2--23/06/2000 (73):1)GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

  Rue de l`Institut 89, 1330 Rixensart, . (30):9914945-25/06/1999-GB (72):1)THONNARD, Joelle (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):BASB111 -

  MORAXELLACATHARRHALIS.

  (57) BASB111 - BASB111 . , .

 • 107

  . .. (11):3056154. . (21):20060400192. . (22):18/01/2006./. (87):1200831 - 23/11/2005./. (86):00949423.8--29/07/2000 (73):1)elbion AG

  Meissner Strasse 191, 01445 Radebeul,

  . (30):368314-03/08/1999-US (72):1)RUNDFELDT, Chris

  2)NETZER, Rainer (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  -.

  (57) KCNQ2 KCNQ3, Reti-gabin, , .

  . .. (11):3056155. . (21):20060400193. . (22):18/01/2006./. (87):1037640 - 26/10/2005./. (86):97954070.5--03/12/1997 (73):1)THE REGENTS OF THE UNIVERSITY

  OF MICHIGAN 3003 S. State Street Wolverine Tower, Room 2071, Ann Arbor, Michigan 48109-1280,

  . (30):757136-03/12/1996-US (72):1)PETERS-GOLDEN, Marc

  2)STANDIFORD, Theodore