ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’...

of 3 /3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ :: ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ :: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κεφάλαιο 4: Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Α ΝΑΚΑΛΥΠΤΩ & Δ ΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΟ B LOG ΤΩΝ Υ ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε σε ομάδες ένα δικό σας Blog για τους Υπολογιστές και την Πληροφορική γενικότερα. Στόχος του Blog σας είναι να παρέχει σε κάθε επισκέπτη του, χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και συμβουλές σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τους υπολογιστές και τη χρήση τους. Στόχος της σημερινής δραστηριότητας είναι να ανακαλύψετε και να προσθέσετε στο blog σας Ιστορικά στοιχεία την Ιστορική εξέλιξη των Υπολογιστών. ΜΕΡΟΣ Α: Συλλογή Υλικού για το 1 ο Άρθρο του Blog 1. Δημιουργήστε ομάδες 4 ατόμων. 2. Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και επιλέξτε έναν από τους μηχανισμούς που θα βρείτε. a. ΝΟΕΣΙΣ (http://www.noesis.edu.gr/ ) σύνδεσμος «Επιστήμη & Τεχνολογία». b. http://www.computerhistory.org/ 3. Ανοίξτε το πρόγραμμα Επεξεργασίας κειμένου (πχ MS Word). 4. Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο: a. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ: b. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: c. ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: d. ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ: e. ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Αποθηκεύστε το αρχείο σας με όνομα Ιστορία Υπολογιστών-Όνομα Μηχανισμού, πηγαίνοντας στο μενού Αρχείο αποθήκευση ως… a. Επιλέξτε για αποθήκευση τον σκληρό δίσκο D:\ (Ο υπολογιστής μου Τοπικός δίσκος D). b. «Μπείτε» στον φάκελο σας (Α’ τάξη). Αν δεν έχετε φάκελο δημιουργήστε έναν κάνοντας κλικ στο κουμπί c. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου σας στο κάτω μέρος του παραθύρου στη θέση: όνομα αρχείου

Embed Size (px)

Transcript of ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’...

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  :: ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ ::

  ΕΝ

  ΟΤ

  ΗΤ

  Α 1

  ΕΦ

  ΑΛ

  ΑΙ

  Ο 4

  Ε

  ΝΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  1

  ΕΦ

  ΑΛ

  ΑΙ

  Ο 4

  Κεφάλαιο 4: Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής

  Ονοματεπώνυμο:

  Τμήμα:

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΟ BLOG ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε σε ομάδες ένα δικό σας Blog για τους Υπολογιστές και την

  Πληροφορική γενικότερα. Στόχος του Blog σας είναι να παρέχει σε κάθε επισκέπτη του, χρήσιμες

  πληροφορίες ακόμη και συμβουλές σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τους υπολογιστές και τη χρήση

  τους.

  Στόχος της σημερινής δραστηριότητας είναι να ανακαλύψετε και να προσθέσετε στο blog σας Ιστορικά

  στοιχεία την Ιστορική εξέλιξη των Υπολογιστών.

  ΜΕΡΟΣ Α: Συλλογή Υλικού για το 1ο Άρθρο του Blog

  1. Δημιουργήστε ομάδες 4 ατόμων.

  2. Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και επιλέξτε έναν από τους μηχανισμούς που θα βρείτε.

  a. ΝΟΕΣΙΣ (http://www.noesis.edu.gr/ ) σύνδεσμος «Επιστήμη & Τεχνολογία».

  b. http://www.computerhistory.org/

  3. Ανοίξτε το πρόγραμμα Επεξεργασίας κειμένου (πχ MS Word).

  4. Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο:

  a. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ:

  b. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

  c. ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:

  d. ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ:

  e. ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  5. Αποθηκεύστε το αρχείο σας με όνομα Ιστορία Υπολογιστών-Όνομα Μηχανισμού, πηγαίνοντας στο μενού Αρχείο αποθήκευση ως…

  a. Επιλέξτε για αποθήκευση τον σκληρό δίσκο D:\ (Ο υπολογιστής μου Τοπικός δίσκος D).

  b. «Μπείτε» στον φάκελο σας (Α’ τάξη). Αν δεν έχετε φάκελο δημιουργήστε έναν κάνοντας κλικ στο κουμπί

  c. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου σας στο κάτω μέρος του παραθύρου στη θέση: όνομα αρχείου

  http://www.noesis.edu.gr/http://www.computerhistory.org/

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  :: ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ ::

  ΕΝ

  ΟΤ

  ΗΤ

  Α 1

  ΕΦ

  ΑΛ

  ΑΙ

  Ο 4

  Ε

  ΝΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  1

  ΕΦ

  ΑΛ

  ΑΙ

  Ο 4

  6. Συμπληρώστε δίπλα σε κάθε γραμμή τις αντίστοιχες πληροφορίες, αντιγράφοντας και επικολλώντας

  από την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες, πληροφορίες για τον μηχανισμό που επιλέξατε.

  7. Συλλέξτε επιπλέον πληροφορίες για το μηχανισμό σας από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας μια από

  τις παρακάτω μηχανές αναζήτησης:

  a. Chrome

  b. Mozilla Firefox

  c. Internet Explorer

  d. Opera

  8. Αναζητήστε και αντιγράψτε μια εικόνα της μηχανής που επιλέξατε.

  9. Μορφοποιήστε το κείμενο σας όπως παρακάτω:

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ:

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

  ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ:

  ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ:

  ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  10. Αποθηκεύστε το αρχείο σας με όνομα Ιστορία Υπολογιστών-Όνομα Μηχανισμού, πηγαίνοντας στο μενού Αρχείο αποθήκευση ως…

  d. πρώτα στον σκληρό δίσκο D:\

  e. στη συνέχεια στο USB σας (πάλι από το ίδιο μενού και με το ίδιο όνομα).

  Έντονα (bold)

  Χρώμα της επιλογής σας (εκτός από

  μαύρο)

  Προσθήκη εικόνας

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  :: ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ ::

  ΕΝ

  ΟΤ

  ΗΤ

  Α 1

  ΕΦ

  ΑΛ

  ΑΙ

  Ο 4

  Ε

  ΝΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  1

  ΕΦ

  ΑΛ

  ΑΙ

  Ο 4

  ΜΕΡΟΣ Β: Δημιουργία Ιστολογίου (Blog) και Δημοσίευση του άρθρου σας

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://wordpress.com/ για να δημιουργήσετε το Blog της ομάδας σας.

  Θα χρειαστείτε:

  a. Το email σας

  b. Έναν κωδικό, τον οποίο θα σημειώσουν όλα τα μέλη της ομάδας.

  c. Ένα όνομα για το ιστολόγιο (blog) σας! Σας προτείνω να διαλέξετε ένα όνομα, το οποίο θα είναι έξυπνο και εύκολο να το θυμάται κάποιος και θα ταιριάζει με το περιεχόμενο του μαθήματος μας.

  2. Επιλέγουμε από το μενού Πίνακας Ελέγχου Νέα Δημοσίευση.

  3. Δώστε τίτλο στο άρθρο σας.

  4. Ανοίξτε το αρχείο που δημιουργήσατε στο Α Μέρος της δραστηριότητας και επιλέξτε όλο το κείμενο

  με τους παρακάτω τρόπους:

  a. Επεξεργασία επιλογή όλων ή

  b. Ctrl + A

  5. Αντιγράψτε (δεξί κλικ Αντιγραφή ή Ctrl+C) και επικολλήστε (δεξί κλικ Επικόλληση ή Ctrl+V).

  6. Προσθέστε την κατηγορία Ιστορία Υπολογιστών για τη δημοσίευση σας, κάνοντας κλικ στο +Προσθήκη Κατηγορίας.

  7. Προσθέστε Ετικέτες (tags) για τη δημοσίευση σας, χωρισμένες με κόμμα. Οι ετικέτες λειτουργούν ως λέξεις κλειδιά και μας βοηθούν να αναζητούμε εύκολα μια δημοσίευση. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε τις ετικέτες: υλικό, ιστορία υπολογιστών, hardware, computers.

  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση προσχεδίου για να αποθηκεύσετε χωρίς να δημοσιεύσετε το άρθρο σας.

  9. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση για δείτε τη δημοσίευση σας.

  10. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση όταν είσαστε έτοιμοι για να δημοσιεύσετε το άρθρο σας.

  3

  4 & 5

  6

  7

  10

  9

  8