Για έναν ενιαίο –...

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Για έναν ενιαίο –...

 • Για έναν ενιαίο – σύγχρονο – δημόσιο σιδηρόδρομο

  ΣΥΡΙΖΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ 1 / 59

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Με σεβασμό στο δημόσιο αγαθό της μεταφοράς Με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο Με κοινωνική πολιτική

  ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΣΕ Κόντρα στις κυρίαρχες επιλογές του κεφαλαίου για τεμαχισμένους, απαξιωμένους Οργανισμούς, βορά στο μεγάλο κεφάλαιο ΟΣΕ αποτελεσματικό, οργανωμένο, σύγχρονο

  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΣΕ Κόντρα στην πολιτική ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών Στην υπηρεσία της κοινωνίας με μια νέα λογική ανταποδοτικότητας στο μόνο ιδιοκτήτη του, τον ελληνικό λαό Με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφάλειας Με καθαρές και ξάστερες διαδικασίες

  ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Το τρένο να βρει τη θέση του στη χώρα Ο λαός να έχει το δικό του μεταφορικό μέσο, όμορφο, οικονομικό, ασφαλές, σύγχρονο. Ο σιδηρόδρομος να παίξει το ρόλο του στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

 • Πίνακας περιεχομένων

  1ΕΙΣΑΓΩΓΗ...............................................................................................................................................3

  2ΣΗΜΕΡΑ, Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ...................................................................................................4

  2.1Σχεδιασμός για τις μεταφορές. Σχέση του σιδηρόδρομου με την ανάπτυξη της χώρας..............4

  2.2Ανάπτυξη σιδηροδρόμου..............................................................................................................5

  2.2.1Έργα εκσυγχρονισμού............................................................................................................5

  2.2.2Δίκτυο.....................................................................................................................................9

  2.2.3Σταθμοί...................................................................................................................................9

  2.2.4Εργοστάσια - Μηχανοστάσια.................................................................................................9

  2.3Ενιαίος Δημόσιος Σιδηρόδρομος.................................................................................................10

  2.3.1Γενική θέση...........................................................................................................................10

  2.3.2Νέα οργανωτική δομή..........................................................................................................11

  2.3.3Διοίκηση Οργανισμού..........................................................................................................11

  2.4Επιβατικές μεταφορές.................................................................................................................12

  2.4.1Εθνικό δίκτυο........................................................................................................................12

  2.4.2Προαστιακά δίκτυα...............................................................................................................12

  2.4.3Λεωφορεία ΟΣΕ....................................................................................................................14

  2.5Εμπορευματικές μεταφορές........................................................................................................14

  2.6Γραμμή και εγκαταστάσεις..........................................................................................................15

  2.6.1Γραμμή..................................................................................................................................15

  2.6.2Χιλιομέτρηση – Τριγωνομετρικό δίκτυο...............................................................................15

  2.7Τροχαίο υλικό...............................................................................................................................16

  2.7.1Γενικά....................................................................................................................................16

  2.7.2Συντήρηση............................................................................................................................17

  2.8Εσωτερικοί Πόροι........................................................................................................................18

  2.8.1 Ακίνητη περιουσία...............................................................................................................18

  2.8.2Εξοπλισμός – υλικά γραμμής................................................................................................18

  2.8.3Νέες τεχνολογίες..................................................................................................................19

  2.9Διάφορα ειδικά θέματα...............................................................................................................19

  2.9.1Ρόλος ΟΣΕ στο εξωτερικό.....................................................................................................19

  2.9.2Άξονας Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα..............................................................................19

  2.9.3Θεσσαλικό δίκτυο.................................................................................................................19

  2.10Ανθρώπινο δυναμικό.................................................................................................................22

  2.10.1Αριθμός προσωπικού.........................................................................................................22

  2.10.2Πρόταση μας.......................................................................................................................29

  2.10.3Μισθολογικά.......................................................................................................................29

  2.10.4Πρόταση μας.......................................................................................................................29 ΣΥΡΙΖΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ 2 / 59

 • 2.10.5Κανονισμοί εργασίας..........................................................................................................30

  2.10.6Πρόταση μας.......................................................................................................................30

  2.11Εκπαίδευση................................................................................................................................31

  2.12Χρηματοοικονομικά...................................................................................................................33

  2.13Θεσμικοί Φορείς........................................................................................................................34

  2.13.1Πληροφορίες για Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και Αρχή Ασφάλειας, Υφιστάμενη κατάσταση.....................................................................................................................................34

  3ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ....................................................................................................................................36

  3.1Παράρτημα Ι – Ιστορικό του Σιδηρόδρομου...............................................................................36

  3.1.1Σύντομο ιστορικό..................................................................................................................36

  3.1.2Ο τεμαχισμός του Οργανισμού............................................................................................37

  3.1.3Δυο λόγια για το «χρέος».....................................................................................................39

  3.1.4Δυο λόγια για τη χαμηλή «παραγωγικότητα»......................................................................40

  3.1.5Ο 3891 / 2010.......................................................................................................................40

  3.1.6Η «απελ