Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ...

31
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ ΘΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήερα 5 Φεβρουαρίου 1999, ηέρα Παρασκευή και ώρα 10.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του ΕΑντιπροέδρου αυτής κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηήτριος Β. Κωστόπουλος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Παρακαλείται ο κύριος Γραατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώα. (Ανακοινώνονται προς το Σώα από τον κ. Βασίλειο Κοντογιαννόπουλο, Βουλευτή Ηλείας, τα ακόλουθα: "A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία η Κοινότητα Ελαφονήσου Λακωνίας ζητεί χρηατοδότηση για την ίδρυση Γυνασίου και Τεχνικού Επαγγελατικού Εκπαιδευτηρίου στην Ελαφόνησο. 2) Ο Βουλευτής θεσ/νίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία ο Ανθοκοικός Συνεταιρισός Θεσ/νίκης ζητεί την ίδρυση Ανθαγοράς στη θεσ/νίκη. 3) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία η ∆ιεθνής Ακαδηία "’Αγιος Κοσάς ο Αιτωλός" στα Παλιάπελα Βόνιτσας ζητεί να ενταχθεί σε πρόγραα κοινοτικής επιδότησης το έργο της ίδρυσης της ∆ιεθνούς Ακαδηίας "’Αγιος Κοσάς ο Αιτωλός" στη θέση κλειδί του αεροδροίου Ακτίου ε σύνορα τους Νοούς Πρέβεζας και Αιτωλ/νίας. 4) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία οι εργαζόενες του ΕΟΜΜΕΧ Αιτωλικού ζητούν να συνεχισθεί η λειτουργία του εργαστηρίου τους του ΕΟΜΜΕΧ. 5) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία ο Σύνδεσος Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών του Νοού Θεσ/νίκης ζητεί τη διευθέτηση της συνταξιοδότησης του κλάδου. 6) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία το Τεχνικό Επιελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τήα Κ. και Ν. Πελοποννήσου ζητεί την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του δρόου Τρίπολης - Καλαάτας. 7) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία το Επιελητήριο Μεσσηνίας ζητεί την αύξηση των δροολογίων της γραής Αθήνα - Καλαάτα - Αθήνα. 8) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία η Οάδα Ανθοπαραγωγών Τριφυλίας του Νοού Μεσσηνίας ζητεί τη είωση της τιής του πυρηνόξυλου. 9) Ο Βουλευτής ∆ράας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοένων της ∆Εθ υποβάλλει προτάσεις εκσυγχρονισού της ∆ΕΘ. 10) Ο Βουλευτής Λευκάδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία ο ∆ήος Λευκάδας ζητεί οικονοική ενίσχυση του Πνευατικού Κέντρου του ∆ήου. 11) Ο Βουλευτής Λευκάδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία η Νοαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας /νση Αγροτικής Ανάπτυξης ζητεί την ικανοποίηση των οικονοικών αιτηάτων των ελαιοπαραγωγών Λευκάδας. 12) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία η Επιτροπή Αγώνα τέως Αναπληρωτών Γενικών /ντών ∆ηοσίου ζητεί νέα ρύθιση ευενέστερη της συνταξιοδότησης του κλάδου. 13) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισών Βόνιτσας Αιτωλ/νίας υποβάλλει προτάσεις για τον τρόπο σύγκρισης των στοιχείων των ισολογισών και των αποτελεσάτων χρήσεων της οργάνωσής της. 14) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία ο ∆ήος Αργιθέας Καρδίτσας ζητεί τη στελέχωση του Υγειονοικού Σταθού Αργιθέας ε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. 15) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία ο Σύνδεσος τέως Γενικών /ντών και Αναπληρωτών Γενικών /ντών των Υπουργείων και της Βουλής των Ελλήνων ζητεί νέα ευενέστερη νοοθετική ρύθιση της συνταξιοδότησης των ελών του. 16) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε αναφορά ε την οποία ο ∆ήος Λάρισας ζητεί να λειτουργήσει στη Θεσσαλία το Περιφερειακό Πανεπιστηιακό Γενικό Νοσοκοείο Λάρισας.

Transcript of Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ...

Page 1: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Θ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ'

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆'

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 1999

Αθήνα, σήµερα 5 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα10.13' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίουη Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε'Αντιπροέδρου αυτής κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): Κυρίες και κύριοισυνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορέςπρος το Σώµα.(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. ΒασίλειοΚοντογιαννόπουλο, Βουλευτή Ηλείας, τα ακόλουθα:"A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ1) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία η Κοινότητα Ελαφονήσου Λακωνίας ζητείχρηµατοδότηση για την ίδρυση Γυµνασίου και ΤεχνικούΕπαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου στην Ελαφόνησο.2) Ο Βουλευτής θεσ/νίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣκατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ανθοκοµικός ΣυνεταιρισµόςΘεσ/νίκης ζητεί την ίδρυση Ανθαγοράς στη θεσ/νίκη.3) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία η ∆ιεθνής Ακαδηµία "'Αγιος Κοσµάς οΑιτωλός" στα Παλιάµπελα Βόνιτσας ζητεί να ενταχθεί σεπρόγραµµα κοινοτικής επιδότησης το έργο της ίδρυσης της∆ιεθνούς Ακαδηµίας "'Αγιος Κοσµάς ο Αιτωλός" στη θέση κλειδί τουαεροδροµίου Ακτίου µε σύνορα τους Νοµούς Πρέβεζας καιΑιτωλ/νίας.4) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία οι εργαζόµενες του ΕΟΜΜΕΧ Αιτωλικούζητούν να συνεχισθεί η λειτουργία του εργαστηρίου τους τουΕΟΜΜΕΧ.5) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣκατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος ΣυνταξιούχωνΑυτοκινητιστών του Νοµού Θεσ/νίκης ζητεί τη διευθέτηση τηςσυνταξιοδότησης του κλάδου.6) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣκατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο ΕλλάδαςΠεριφερειακό Τµήµα Κ. και Ν. Πελοποννήσου ζητεί τηνολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του δρόµου Τρίπολης -Καλαµάτας.7) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας ζητείτην αύξηση των δροµολογίων της γραµµής Αθήνα - Καλαµάτα -Αθήνα.8) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣκατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα ΑνθοπαραγωγώνΤριφυλίας του Νοµού Μεσσηνίας ζητεί τη µείωση της τιµής τουπυρηνόξυλου.9) Ο Βουλευτής ∆ράµας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων της ∆Εθυποβάλλει προτάσεις εκσυγχρονισµού της ∆ΕΘ.10) Ο Βουλευτής Λευκάδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣκατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Λευκάδας ζητεί οικονοµικήενίσχυση του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου.11) Ο Βουλευτής Λευκάδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣκατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή ΑυτοδιοίκησηΛευκάδας ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ζητεί την ικανοποίηση τωνοικονοµικών αιτηµάτων των ελαιοπαραγωγών Λευκάδας.12) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία η Επιτροπή Αγώνα τέως ΑναπληρωτώνΓενικών ∆/ντών ∆ηµοσίου ζητεί νέα ρύθµιση ευµενέστερη τηςσυνταξιοδότησης του κλάδου.13) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία η 'Ενωση Αγροτικών ΣυνεταιρισµώνΒόνιτσας Αιτωλ/νίας υποβάλλει προτάσεις για τον τρόπο σύγκρισηςτων στοιχείων των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεωντης οργάνωσής της.14) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αργιθέας Καρδίτσας ζητεί τηστελέχωση του Υγειονοµικού Σταθµού Αργιθέας µε νοσηλευτικό καιιατρικό προσωπικό.15) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος τέως Γενικών ∆/ντών καιΑναπληρωτών Γενικών ∆/ντών των Υπουργείων και της Βουλήςτων Ελλήνων ζητεί νέα ευµενέστερη νοµοθετική ρύθµιση τηςσυνταξιοδότησης των µελών του.16) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσεαναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Λάρισας ζητεί να λειτουργήσει στηΘεσσαλία το Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό ΝοσοκοµείοΛάρισας.

Page 2: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4092 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

17) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣκατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ΟµοσπονδίαΟικοδοµικών Επιχειρήσεων ζητεί την ευνοϊκή ρύθµιση τηςκαταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των µελών της στο ΙΚΑ.Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ1. Στην µε αριθµό 2353/16.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.1576/20.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας καιΘρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 2353/16.9.1998 τηςΒουλευτού κας Ανδριανής Λουλέ σχετικά µε την απασχόληση τουέκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ, σας γνωρίζουµε ταακόλουθα:1. Στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ µπορεί ναανατεθεί διδακτικό έργο σε άλλο τµήµα του ιδίου ή άλλου ΤΕΙ, µετην προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης σταιδρύµατα αυτά, δεν θα υπερβαίνει τις προβλεπόµενες από τιςδιατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκεµε την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996 καιτροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2454/1997 ώρεςεβδοµαδιαίας απασχόλησης.2. Οι διατάξεις του νόµου είναι µεταγενέστερες και υπερισχύουν τουΠ.∆. 355/1996.3. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ ασχολείται µε τη σύνταξη νέουσχεδίου Π.∆., που αφορά την κατηγορία αυτή του προσωπικού καιµετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει τη διαδικασία έκδοσήςτου.

Ο ΥφυπουργόςΙ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"

2. Στην µε αριθµό 2745/30.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.1638/20.10.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας καιΘρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 2745/30.9.98 που κατέθεσεη Βουλευτής κα Α. Λουλέ σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:Οι µετακινήσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών µετά τηναπόσπασή τους δεν πραγµατοποιούνται µε µόρια αλλάπραγµατοποιούνται κατ' εκτίµηση των σοβαρότατων αναγκών πουεπικαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί, όπως βαριές καιδυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικάσοβαρούς λόγους κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16περ. Γ' παρ. 5 του Ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκε από τιςδιατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1674/86.Σε περίπτωση που στην περιοχή όπου αποσπώνται οιεκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάρχουν υπεράριθµοιεκπαιδευτικοί, αυτοί διατίθενται σε άλλη περιοχή αρµοδιότητας τουιδίου περιφερειακού συµβουλίου (ΠΥΣ∆Ε) σύµφωνα µε το υπ'αριθµόν ∆2/10511/17.9.98 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ µε θέµα: "Οδηγίεςγια την αξιοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού στη δευτεροβάθµιαεκπαίδευση".

Ο ΥφυπουργόςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"

3. Στην µε αριθµό 2782/2.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.1652/20.10.98 έγγραφο απο τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας καιΘρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 2782/2.10.98 του Βουλευτήκ. Γ. Καρατζαφέρη σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:1. Ουδεµία έλλειψη διδακτικών βιβλίων υπάρχει στα σχολεία τηςχώρας.2. Ο ΟΕ∆Β εκδίδει για τις διδακτικές ανάγκες των µαθητών των∆ηµοτικών Γυµνασίων και Λυκείων (όλων των τύπων) εσωτερικούκαι εξωτερικού 456 τίτλους βιβλίων σε 40.000.000 αντίτυπα, σεσυνολική ποσότητα 13.000 τόνων.Για να βρίσκονται τα βιβλία αυτά στα χέρια των µαθητών κατά τηνέναρξη των µαθηµάτων (11 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο) είναιαυτονόητο ότι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και να εχουν αποσταλείπολύ νωρίτερα (η διαδικασία της έκδοσης αρχίζει τον προηγούµενοΣεπτέµβριο και της αποστολής τον προηγούµενο Μάιο κάθε

σχολικό έτους).Επίσης αυτονόητο είναι ότι τον προηγούµενο χρόνο που ετοιµάζεταιόλος αυτός ο όγκος της βιβλιοπαραγωγής ουδείς µµπορεί ναγνωρίζει, εποµένως ούτε ο ΟΕ∆Β πόσοι µαθητές θα εγγραφούνκατά τάξη, σχολείο, βαθµίδα κλπ. για πολλούς λόγους (π.χ.µετακινήσεις και µετεγγραφές µαθητών, ενοποιήσεις σχολείων,κατάργηση σχολείων κ.α.)Εποµένως είναι λογικό και αναπόφευκτο να παρατηρούνται σεαρκετά σχολεία διάφορες (πλεονάσµατα ή ελλείψεις).Τα µεν πλεονάσµατα φυλάσσονται στα σχολεία καισυνυπολογίζονται στην παραγγελία του επόµενου σχολικού έτουςοι δε ελλείψεις γνωστοποιούνται (µε FAX) στον ΟΕ∆Β καικαλύπτονται µε συµπληρωµατικες αποστολές.Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί ο ΟΕ∆Β από την εποχή πουθεσπίστηκε η δωρεάν παιδεία µέχρι και σήµερα και όχι ειδικάεφέτος.3. Τα βιβλία αρχίζουν να αποστέλλονται στα σχολεία από το Μάιοµήνα του προηγούµενου έτους ενώ στα βιβλιοπωλεία διατίθενταιαπό τον Αυγούστο µήνα µέχρι τις αρχές Σεπτεµβρίου δηλαδή πολύαργότερα.Η διαφορά είναι ότι τα βιβλιοπωλεία µόλις εξαντλήσουν τααποθέµατά τους αυθηµερόν παραλαµβάνουν νέες ποσότητες απότο ΟΕ∆Β και συνεχίζουν να πωλούν στο χώρο µιας µικρήςπεριοχής ενώ ο ΟΕ∆Β περιµένει να τους γνωστοποιήσουν τιςελλείψεις τα σχολεία για να τις καλύψει µε συµπληρωµατικέςαποστολές µέχρι και την τελευταία γωνιά της χώρας.Τέλος υπενθυµίζουµε ότι ο ΟΕ∆Β επιχορηγείται από τον κρατικόπροϋπολογισµό και από την πώληση µικρού αριθµού αντιτύπωνέχει ένα ελάχιστο συµβολικό "κέρδος".

Ο ΥφυπουργόςΙ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"

4. Στην µε αριθµό 1976/3.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.154/23.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Γεωργίας η ακόλουθηαπάντηση:"Απαντώντας στην 1976/3.9.98 ερώτηση που κατέθεσαν οιΒουλευτές κύριοι Σ. Παναγιώτου, Μ. Μπόσκου, Β. Μπούτας, Α.Τασούλας, σας πληροφορούµε τα εξής:Η συνολική ποσόστωση των 248.910 στρ. για τη χώρα µαςκαθορίστηκε ύστερα από σκληρές διαπραγµατεύσεις. Το 1995 στοΣυµβούλιο της Ε.Ε. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ασχρικήπρόταση της επιτροπής για τη χώρα µας ήταν µόλις 187.310. στρ.Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το µέγεθος της επιτυχούςδιαπραγµάτευσης που διεξήγαγε η ελληνική αντιπροσωπεία κατάτις τότε συζητήσεις στο Συµβούλιο της Ε.Ε.Χώρα Αρχική

πρότασηεπιτροπής

τελικήπορόστωση

Αύξηση%έναντι

πρότασης Ε.Ε

Γαλλία 272.470 300.000 10,1%Ισπανία 897.110 1.049.730 17,0%Ιταλία 2.280.340 2.392.590 4,9%Πορτογαλία 328.840 340.000 3,4%Ελλάδα 187.310 248.910 32,9%Η ανάπτυξη της καλλιέργειας του ρυζιού τα τελευταία χρόνιαυπήρξε αλµατώδης µε αποτέλεσµα από το 1992 µέχρι το 1997 οιεκτάσεις να έχουν αυξηθεί κατά 106% περίπου η δε παραγωγή ναείναι υπερδιπλάσια των εσωτερικών αναγκών. Αποτέλεσµα αυτούήταν να οδηγηθούν σηµαντικές ποσότητες στην παρέµβαση ηδιάθεση των οποίων παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα λόγω τηςδιεθνούς συγκυρίας και των συµφωνιών GATT.Από το άλλο µέρος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αποθήκευση τουρυζιού παρουσιάζει προβλήµατα σε µακροχρόνια αποθήκευσηλόγω της ευαισθησίας του προϊόντος.Για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής και δεδοµένης τηςήδη υψηλής ποσόστωσης που είχε επιτευχθεί το 1995 τουπουργείο πρότεινε προς την Ευρωπαϊκή 'Ενωση ένα σχέδιο

Page 3: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4093

κατανοµής της µέγιστης εγγυηµένης εθνικής έκτασης έτσι ώστε ναπροστατευθούν οι 5.500 περίπου εκµεταλλεύσεις τωνπαραδοσιακών περιοχών παραγωγής της χώρας από την αύξησηπου παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια σε άλλες µη παραδοσιακέςπεριοχές της χώρας στις οποίες µόλις 1000 εκµεταλλεύσειςαπασχολούνται.Σηµειώνεται ότι η καλλιέργεια ρυζιού στις παραδοσιακές περιοχέςείναι απαραίτητη για την εξυγίανση παθογενών (αλατούχων)εδαφών που υπάρχουν σε αυτές οι οποίες χωρίς την καλλιέργειαρυζιού δεν θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν από άλλεςκαλλιέργειες.Αποτελεί δηλαδή πολιτική επιλογή του Υπουργείου η διατήρηση τηςκαλλιέργειας του ρυζιού στις παραδοσιακές περιοχές, η παραγωγήτων οποίων από µόνη της υπερκαλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες καιη αποθάρρυνση της επέκτασής του σε µη παραδοσιακές περιοχές ηοποία µόνο προβλήµατα µπορεί να δηµιουργεί όχι µόνο στην οµαλήδιαχείριση του προϊόντος αλλά και στο υδατικό ισοζύγιο των ενλόγω περιοχών αφού το ρύζι απαιτεί πολλαπλάσιες ανάγκες απότις λοιπές ερδευόµενες και περισσότερο αναγκαίες για τη χώρα µαςκαλλιέργειες (αραβόσιτος).Η κατανοµή της µέγιστης εθνικής εγγυηµένης έκτασης της Ελλάδαςσε δύο περιφέρειες είναι ήδη κανονισµός της Ευρωπαϊκής 'Ενωσηςκαι συνεπώς θα εφαρµοσθεί για την επίτευξη των στόχων τουΥπουργείου. Η αύξηση της ποσόστωσης υπό της παρούσεςσυνθήκες είναι ανέφικτη αφού προβλήµατα συσσώρευσηςαποθεµάτων δεν υπάρχει µόνο στη χώρα µας αλλά και στις άλλεςπαραγωγικές χώρες της κοινότητας.

Ο ΥπουργόςΣ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ"

5. Στην µε αριθµό 1908/19.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.166/23.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Γεωργίας η ακόλουθηαπάντηση:"Απαντώντας στην 1908/1.9.98 ερώτηση που κατέθεσε οΒουλευτής κ. Α. Παναγιωτόπουλος για τα θέµατα της αρµοδιότητάςµας σας πληροφορούµε τα εξής:Επειδή η ανώνυµος εταιρεία µε την απωνυµίας δασικές βιοµηχανίεςΕυρυτανίας (Α.Ε. ∆Α.ΒΙ.Ε, ΦΕΚ 21111/14.6.1984 τεύχος Α.Ε. καιΕ.Π.Ε.) παρά τη συνεταιριστική της βάση είναι µια µη δηµόσιαεταιρεία δεν υπάρχει και δυνατότητα παρέµβασης του ΥπουργείουΓεωργίας σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της όπως είναι απότης αναστολής των εργασιών του πριστηρίου Φουρνά µε στόχο τηνεξυγίανσή της.

Ο ΥπουργόςΣ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ"

6. Στην µε αριθµό 1675/25.8.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.119/23.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Γεωργίας η ακόλουθηαπάντηση:"Απαντώντας στην ερώτηση 1675/25.8.98 που κατέθεσαν οιΒουλευτές κύριοι Θ. ∆ηµοσχάκης, Σ. Παναγιώτου, Μ. Μπόσκου σαςπληροφορούµε τα εξής:Από τις πληµµύρες που σηµειώθηκαν το Μάιο του 98 στο νοµό'Εβρου προξενήθηκαν εκτεταµένες ζηµιές σε καλλιέργειες πολλώνδηµων και κοινοτήτων.Ζηµιώθηκαν γύρω στις 60000 στρέµµατα µε καλλιέργειες κυρίωςβαµβακιών σιτηρών αραβοσίτου τεύτλων ηλιάνθου πατάτας κλπ.Οι εκτιµήσεις των ζηµιών αυτών έχουν ολοκληρωθεί θαακολουθήσουν όµως και δεύτερες εκτιµήσεις στις καλλιέργειεςβαµβακιού κοντά στο στάδιο της συγκοµιδής έτσι ώστε ταπορίσµατα εκτίµησης να εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατήακρίβεια την απώλεια του εισοδήµατος των παραγωγών.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και την κοινοποίησητων πορισµάτων εκτίµησης στους ενδιαφερόµενους παραγωγούςαπό τον ΕΛΓΑ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οιαποζηµιώσεις στους δικαιούχους να καταβληθούν το συντοµότεροδυνατό.

Κατά τη διάρκεια των επισηµάνσεων και των εκτιµήσεων τωνζηµιών αυτών διαπιστώθηκαν σε µεγάλη έκταση και άλλες ζηµιέςστις καλλιέργειες που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεναποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ.Για το λόγο αυτό µε την αριθµό πρωτοκόλλου διϋπουργικήαπόφαση 334/98 (Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµικών)εγκρίθηκαν µέτρα υπέρ των παραγωγών που ζηµιώθηκαν απόβροχοπτώσεις πληµµύρες από 20.11.97 εώς 10.2.98. Η ανωτέρωαπόφαση θα σταλεί στις αρµόδιες νοµαρχιακές διευθύνσειςαγροτικής ανάπτυξης για να συντάξουν τις καταστάσεις πληρωµήςτων δικαιούχων και στη συνέχεια να καταβληθούν σε αυτούς οιπροβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις.

Ο ΥπουργόςΣ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ"

7. Στην µε αριθµό 584/27.7.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµόν18497/27.10.98 έγγραφο από την Υπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθηαπάντηση:"Σε απάντηση της 584/27.7.98 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλήτων Ελλήνων ο κ. Γ. Καρατζαφέρης σας πληροφορούµε τα εξής:Η εταιρεία ΕΚΟΛΙΝΑ Ανώνυµη Εταιρεία Εµφιάλωσης Υγραερίουδεν εµπορεύεται ούτε διακινεί υγραέριο (χύµα ή εµφιαλωµένο).Παρέχει µόνον υπηρεσίες εµφιάλωσης υγραερίου σε εταιρείεςεµπορίας υγραερίου όπως στην ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ και στηνΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕ. Ως εκ τούτου η ΕΚΟΛΙΝΑ ΑΕ δεν υπόκειται στιςδιατάξεις του ν. 1571/85 παρ. 2 εδάφιο γ του άρθρου 15 και στηνπαρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 1769/88 όπως αντικαταστάθηκεµερικώς µε το άρθρο 24 του ν. 2081/92 και του άρθρο 15 παρ. 7του Ν. 2289/95 και δεν απαιτείται για τη λειτουργία της ειδική άδειαεµπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ' από το Υπουργείο Ανάπτυξης.Οι εταιρείες ΕΚΟ-ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ και ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕ στις οποίεςπαρέχει υπηρεσίες η ΕΚΟΛΙΝΑ ΑΕ είναι εφοδιασµένες µε τιςαπαραίτητες άδειες εµπορίας υγραερίου κατηγορίας Γ' (συν.αντίγραφα) η δε αγορά του υγραερίου από τα διυλιστήρια δενγίνεται από την ΕΚΟΛΟΝΑ ΑΕ αλλά από τις εταιρείες ΕΚΟ-ΕΛ∆ΑΑΒΕΕ και ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕ.Η ΕΚΟ ΕΛ∆Α ΑΒΕΕ και κατά επέκταση και η θυγατρική τηςΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕ σε ετησια βάση πραγµατοποιεί συντήρηση καιπεριοδικό επανέλεγχο καταλληλότητας σε µεγάλο αριθµό φιαλών(αµµοβολή, αλλαγή στρόφιγγας και χειρολαβών, βαφή, υδραυλικήδοκιµή κλπ.) για τις οποίες εκδίδονται πιστοποιητικάκαταλληλότητας τα οποία ελέγχονται από την ΕΒΕΤΑΜ. Ενδεικτικάαναφέρουµε ότι για το 1997 συντηρήθηκαν και ελέχθησαν 40.000φιάλες της ΕΚΟ και 10000 φιάλες της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ενώ για το 1998µετά την απόκτηση του ελέγχου της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ από την ΕΚΟΕΛ∆Α ΑΒΕΕ ο προγραµµατισµός ελέγχου και συντήρησηςανέρχεται σε 40000 αντίστοιχα.Τέλος η εγκατάσταση της ΕΚΟΛΙΝΑ ΑΕ στην περιοχή τουΑσπρόπυργου λειτουργεί µε όλους τους κανόνες υγιεινής καιασφάλειας που προβλέπονται από την Ελληνική νοµοθεσία.

Η ΥπουργόςΒ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ"

8. Στην µε αριθµό 1751/26.8.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµόν76/23.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:"Σε απάντηση της 1751/26.8.98 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλήο Βουλευτής κ. Λεωνίδας Κουρής παρακαλούµε να πληροφορήσετετον κύριο Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆/νσης Μελετών'Εργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ) και της ∆/νσης Οδικών 'ΕργωνΠεριφέρειας Αττικής (∆9) τα εξής:'Εχει εκπονηθεί µελέτη κυκλοφοριακής διαµρφωσης µε υποδοµή γιαεγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στον κόµβο Λ. Μαραθώνοςοδός προς Καλλιτεχνούπολη και η οποία έχει υλοποιηθεί.Επίσης έχει προβεί στην υπόψη διασταύρωση σε κυκλοφοριακέςδιερευνήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου

Page 4: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4094 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να διαπιστώσει εάν πληρούνται τα κυκλφοριακά κριτήρια γιαεγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης. Με τις µέχρι τώρακυκλοφοριακές διερευνήσεις διαπιστώθηκε ότι προς το παρόν δενπληρούνται τα κριτήρια για την εγκατάστασή της (εξαιρετικά χαµηλοίκυκλοφοριακοί φόρτοι προς και από την Καλλιτεχνούπολη).Τυχόν εγκατάσταση φωτεινών σηµατοδοτών σε κόµβους που δενπληρούνται τα κριτήρια για την εγκατάστασή τους µειώνει την οδικήασφάλεια επειδή οι χρήστες οδηγοί παραβιάζουν τις ενδείξεις τωνφωτεινών σηµατοδοτών.Επίσης σας πληροφορούµε ότι η ∆/νση Μελετών 'Εργων Οδοποιίας(∆ΜΕΟ) θα προβεί πάλι σε νέα διερεύνηση των κυκλοφοριακώνσυνθηκών ώστε εάν απαιτηθεί να προχωρήσει στην απαιτούµενηµελέτη φωτεινής σηµατοδότησης.

Ο ΥπουργόςΚ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

9. Στην µε αριθµό 1517/24.8.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµόν72/23.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:"Σε απάντηση της ερώτησης 1517/24.8.98 που κατέθεσε στη Βουλήο Βουλευτής κ. Ηλίας Βεζδρεβάνης παρακαλούµε ναπληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία της∆/νσης Μελετών 'Εργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ) και της ∆/νσης∆ηµοσίων 'Εργων της περιφέρειας Ηπείρου ότι δεν συντάσσεταικαµία µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.'Ολα τα έργα που βρίσκονται εν εξελίξει στο νοµό Θεσπρωτίας ήείχαν συνταχθεί µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων καικατασκευάζονται ή πρόκειται να συνταχθούν στο επόµενο στάδιοµελέτης για κάποια έργα ή δεν προβλέπεται µελέτηπεριβαλλοντικών επιπτώσεων για καποια έργα.

Ο ΥπουργόςΚ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

10. Στην µε αριθµό 1514/24.8.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµόν 71/23.10.98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:"Σε απάντηση της ερώτησης 1514/24.8.98 που κατέθεσε στη Βουλήο Βουλευτής κ. Γ. Τρυφωνίδης παρακαλούµε να πληροφορήσετετον κύριο Βουλευτή τα εξής:Για την αποκατάσταση του αναχώµατος έχει διατεθεί σχετικήπίστωση στα πλαίσια της εργολαβίας των αρδευτικών Αχέροντα.'Οπως µας πληροφόρησε η επιβλέπουσα υπηρεσία (∆ΕΚΕπεριφέρεια Ηπείρου) οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται ήδηκαι αναµένεται η αποπεράτωση τους εντός του µηνός.

Ο ΥπουργόςΚ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ").

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): Κύριοισυνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίοεπικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 8 Φεβρουαρίου 1999.Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ. 2 &3 Καν. Βουλής)1. Η µε αριθµό 560/2.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή τηςΝέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Τρυφωνίδη προς τους ΥπουργούςΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας, ∆ηµοσίων 'Εργων και Γεωργίαςσχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιούργησε στον Αµβρακικόκόλπο η τοξικότητα των υδάτων κλπ.2. Η µε αριθµό 573/3.3.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή τουΚοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. ∆ηµητρίου Κωστόπουλουπρος τους Υπουργούς Εθνικής 'Αµυνας και Εθνικής Οικονοµίας,σχετικά µε δηµοσιεύµατα που τύπου για την ιδιωτικοποίηση τηςΕλληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ).3. Η µε αριθµό 570/3.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή τουΣυνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Φώτη Κουβέληπρος τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τηνκαθυστέρηση στην καταβολή των αµοιβών, στους εργαστηριακούςγιατρούς, που είναι συµβεβληµένοι µε τον "Οίκο Ναύτου".4. Η µε αριθµό 566/3.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Ιωάννη ∆ηµαρά προς τονΥπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις τηςΚυβέρνησης, για τη συνέχιση της λειτουργίας της µονάδας, τουΨυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής, "18 ΑΝΩ".Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ευτέρου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ. 2& 3 Καν. Βουλής)1. Η µε αριθµό 559/2.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή τηςΝέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βουλγαράκη προς τους ΥπουργούςΕθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις τηςΚυβέρνησης για την επίλυση προβληµάτων του ΧρηµατιστηρίουΑθηνών.2. Η µε αριθµό 572/3.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή τουΚοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χαράλαµπου Αγγουράκηπρος τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων'Εργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία τουπρασίνου της περιοχής του Πεδίου του 'Αρεως.3. Η µε αριθµό 568/3.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή τουΣυνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. ΕυάγγελουΑποστόλου προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας καιΓεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση τωνπροβληµάτων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ).4. Η µε αριθµό 565/3.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Τσαφούλια προςτον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίαςτων ελαιοπαραγωγών.

Page 5: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4095

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): Κύριοισυνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΕπίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.Πρώτη είναι η µε αριθµό 561/2.2.99 επίκαιρη ερώτηση τουΒουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ΠαναγιώτηΣγουρίδη προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσειςτης Κυβέρνησης για ρύθµιση των αγροτικών χρεών, µείωση τωνεπιτοκίων χορηγήσεων κλπ.Η επίκαιρη ερώτηση του Β' Αντιπροέδρου της Βουλής κ. ΠαναγιώτηΣγουρίδη έχει ως εξής:"Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία τρία χρόνια οι κακές καιρικέςσυνθήκες δεν βοήθησαν ώστε οι αγρότες να έχουν καλή παραγωγή,µε αποτέλεσµα να µείνουν χρεωµένοι στην Αγροτική Τράπεζα.∆υστυχώς τα υψηλά επιτόκια, τα πανωτόκια και οι τόκοιυπερηµερίας πολλαπλασίασαν το χρέος τους υπερβολικά και τοέφθασαν σε επίπεδα απαγορευτικά προς αποπληρωµή. Ειδικότεραβρίσκονται σε απόγνωση αυτοί που έµειναν χρεωµένοι κατά τηνπερίοδο 89-93, όπου τα επιτόκια της Αγροτικής Τράπεζας είχανφθάσει σε δυσθεώρητα ύψη.Επειδή, κύριε Υπουργέ, οι αγρότες περνούν δύσκολες µέρεςερωτάστε:α) Αν προτίθεσθε µαζί µε τη διοίκηση της ΑΤΕ να προχωρήσετε στηµείωση των επιτοκίων των αγροτικών δανείων.β) Αν η Κυβέρνηση προτίθεται να ρυθµίσει τα χρέη των αγροτώνεξατοµικευµένα".Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας):Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.Το θέµα, το οποίο θέτει ο αγαπητός κύριος συνάδελφος, είναιυπαρκτό. 'Εχει απασχολήσει και την Κυβέρνηση, αλλά και τοΥπουργείο Γεωργίας ειδικότερα, το οποίο έχει κάνει ήδη πολλέςσυσκέψεις µε την Αγροτική Τράπεζα, ώστε να αντιµετωπίσει αυτότο µεγάλο πρόβληµα.Κύριοι συνάδελφοι, σε λίγο θα συζητηθούν τα µέτρα, τα οποία θαπάρει η Κυβέρνηση και η Αγροτική Τράπεζα για τη ρύθµισηαγροτικών χρεών.∆εν µιλάµε για σβήσιµο αγροτικών χρεών, για να ξεκαθαρίσουµε ταπράγµατα. Μιλάµε για ρύθµιση αγροτικών χρεών, τραπεζικήρύθµιση, η οποία όµως θα είναι ουσιαστική.Με την έννοια αυτή ασφαλώς θεωρούµε ότι οι ανατοκισµοί, ταπανωτόκια και οι τόκοι υπερηµερίας θα πρέπει να µπουν στοπεριθώριο. Επίσης θα κάνουµε µία επέµβαση και στους τόκους.∆εν µπορώ να σας πω λεπτοµέρειες, οι οποίες ούτως ή άλλως θαρυθµισθούν στο διάστηµα που έχουµε µπροστά µας. 'Εχει όµωςαποφασίσει η Κυβέρνηση να πάρει µέτρα, έτσι ώστε ο µικρόςκυρίως αγρότης, ο οποίος πράγµατι υποφέρει από τουςδυσβάσταχτους τόκους, να έχει ικανοποίηση.Χαίροµαι, γιατί και εσείς συµβάλλετε µε την ερώτησή σας, µαζί µεάλλους συναδέλφους, ώστε να αντιµετωπίσουµε το µεγάλο αυτόθέµα. Ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο Β'Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, έχει το λόγο.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ (Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής):Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.Πραγµατικά µας χαροποιεί αυτή η είδηση την οποία προσκοµίζετεσ' αυτήν την Αίθουσα, κύριε Υπουργέ, ότι πράγµατι η Κυβέρνησησκέπτεται να προχωρήσει στη ρύθµιση των αγροτικών χρεών καιστη ρύθµιση των επιτοκίων.Είναι εθνικό συµφέρον, κύριε Υφυπουργέ, να κρατήσουµε τουςαγρότες πάση θυσία στα χωράφια τους. Η φυγή των αγροτών απότην ύπαιθρο θα επισυσσωρεύσει πολλά δεινά σ' αυτόν τον τόπο.Πρώτον, θα δηµιουργήσει πρόβληµα επισιτισµού στη χώρα,δεύτερον, θα αυξήσει το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου λόγωτων εισαγωγών, τρίτον, θα εγκαταλειφθούν οι υποδοµές τις οποίεςέχουµε φτιάξει στην ύπαιθρο και τις έχει πληρώσει µε τον ιδρώτα

του ο ελληνικός λαός. Αυτές θα µείνουν άχρηστες. Τέλος, θααυξηθεί η ανεργία, για το λόγο ότι οι αγρότες θα προσφύγουν σταηµιαστικά κέντρα. Αυτό θα δηµιουργήσει τεράστιο πρόβληµα, όσεςθέσεις εργασίας και να έχουµε δηµιουργήσει.'Αρα, λοιπόν, συµφέρον µας είναι να µπορέσουµε να κρατήσουµετον αγρότη στην ύπαιθρο. Για να το κάνουµε αυτό, πρέπει ταπροϊόντα του να είναι ανταγωνιστικά. Για να είναι ανταγωνιστικά ταπροϊόντα του, πρέπει να δούµε την ποιότητα των αγροτικώνπροϊόντων, πρέπει να δούµε το κόστος των αγροτικών προϊόντων.Το κόστος όµως είναι δυσβάσταχτο.Εξαιτίας των καυσίµων η επιβάρυνση πάνω στο κόστος για τηνΕλλάδα είναι 28%, σε σχέση µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσηςπου είναι 11%. 'Ενα µεγάλο επίσης κόστος στα αγροτικά προϊόνταείναι και τα επιτόκια.Θα αναφέρω τα επιτόκια µόνο στις ανταγωνιστικές µας χώρες.Στην Ισπανία, ενώ ο πληθωρισµός είναι 1,4%, τα επιτόκια είναι4,7%. Στην Ιταλία, ενώ ο πληθωρισµός είναι 1,7%, τα επιτόκια είναι6,5%. Σε µας ο πληθωρισµός είναι 3,9% και τα επιτόκια στααγροτικά µας προϊόντα είναι 15% έως 21%.Τι συµβαίνει; Ο 'Ελληνας αγρότης βρίσκεται χρεωµένος επιπλέονστην Αγροτική Τράπεζα κατά 24% σε σχέση µε τον Ισπανό, οοποίος είναι χρεωµένος κατά 6,1% και τον Ιταλό αγρότη ο οποίοςείναι χρεωµένος κατά 8,2%.'Αρα, λοιπόν, δεν θα πρέπει να περιµένουµε τον ιό της χιλιετηρίδαςγια να µπορέσει να ρυθµίσει ευνοϊκά τα χρέη των αγροτών.Προχωράει µπροστά η Κυβέρνηση, σωστά έχει πιάσει το πρόβληµακαι πιστεύω ότι σήµερα στο Υπουργικό Συµβούλιο θα δώσετετέτοιες λύσεις που θα φέρουν την γαλήνη στην αγροτική τάξη. Σαςευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο ΥφυπουργόςΓεωργίας κ. Βρεττός έχει το λόγο.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριοισυνάδελφοι, όπως σας είπα και προηγουµένως, θα εξειδικεύσουµετα µέτρα και σήµερα στο Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά και τιςεπόµενες ηµέρες µε την Αγροτική Τράπεζα.Η αίσθησή µου είναι ότι θα υπάρξουν γενναίες τραπεζικέςρυθµίσεις.Γενικότερα ήθελα να σας πω ότι η πορεία µας προς την Οικονοµικήκαι Νοµισµατική 'Ενωση ευνοεί τους αγρότες µε την έννοια ότιµειώνονται τα επιτόκια και µειώνονται δραµατικά, όσο περνάει οχρόνος.Συνεπώς αν µπορεί να πει κανείς ότι κάποιος ευνοείται από όληαυτή την υπόθεση, αυτοί είναι οι αγρότες, διότι τα επιτόκια θα είναιπολύ µικρά, όταν µπούµε µέσα στην Οικονοµική και Νοµισµατική'Ενωση. Παρ' όλα αυτά όµως µέχρι τότε, εµείς θα προχωρήσουµε,έτσι ώστε να έχουµε και µικρότερα επιτόκια στην ΑγροτικήΤράπεζα, αλλά και σοβαρές ρυθµίσεις για τους αγρότες και κυρίωςγια τους µικρούς αγρότες. Ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): ∆εύτερη είναι η µεαριθµό 563/2.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας∆ηµοκρατίας, κ. Αθανασίου Γιαννόπουλου, προς του ΥπουργόΥγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργιών στο"Λαϊκό" Νοσοκοµείο, την καταβολή των δεδουλευµένων και τωνεφηµεριών στους εργαζόµενους κλπ.Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:"Από χθες έχουν ανασταλεί όλες οι λειτουργίες του "Λαϊκού"Νοσοκοµείου στα εργαστήρια, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, καθώςεπίσης και τα τακτικά χειρουργεία.Αύριο Τετάρτη, το νοσοκοµείο εφηµερεύει και έχει αποφασιστείνα µην πραγµατοποιηθεί αυτή η εφηµερία. Το νοσοκοµείο θαλειτουργήσει µε προσωπικό ασφαλείας και θα αντιµετωπιστούνµόνο τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Αυτό απεφασίσθηστη γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την περασµένηΠαρασκευή, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, αφ' ενός µεν για τη µηκαταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών για τους µήνεςΝοέµβριο και ∆εκέµβριο 1998, ως και για τηνπληρωµή των αναδροµικών, αφ' ετέρου δε, για τις άθλιες

Page 6: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4096 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνθήκες που επικρατούν στα χειρουργεία του νοσοκοµείου.Το "Λαϊκό" Νοσοκοµείο, που είναι το µεγαλύτερο πανεπιστηµιακόκέντρο-φυτώριο, έχει µετατραπεί σε µία απέραντη διαχειριστικήµαύρη τρύπα, ταλαιπωρώντας τους ασθενείς και τις οικογένειέςτους και καθηµερινά συνθλίβει επαγγελµατικά και επιστηµονικάτους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.Η επί µια δεκαπενταετία διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚµε τις λαθεµένες επιλογές και τους ακριβοπληρωµένουςπειραµατισµούς, είχε σαν αποτέλεσµα την κατάρρευση και τηνεξαθλίωση των κρατικών νοσοκοµείων. Αυτό έχει γίνει συνείδησηστον 'Ελληνα πολίτη και δεν δέχεται τη δηµόσια συγγνώµη τουΥπουργού Υγείας.Μετά από όλα αυτά ερωτάται ο κύριος Υπουργός:1. Πότε και αν θα καταβληθούν τα δεδουλευµένα για τις εφηµερίεςτων µηνών Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 1998.2. Πότε και αν θα καταβληθούν τα αναδροµικά των τακτικώναποδοχών και εφηµεριών του προηγούµενου έτους;3. Θα υιοθετηθεί το πόρισµα της επιτροπής που κατήρτισε τοπρόγραµµα εφηµεριών;4. Ποιο είναι το τελικό χρονοδιάγραµµα της αποπερατώσεως τωνχειρουργείων του Λαϊκού Νοσοκοµείου;".Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Φαρµάκης έχει το λόγο γιατρία λεπτά.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):Κύριε Πρόεδρε, θα αντιπαρέλθω την πρόκληση και δεν θααπαντήσω στα συνεχή αναµασήµατα της Νέας ∆ηµοκρατίας και τουσυναδέλφου κ. Γιαννόπουλου για την δεκαπενταετία διακυβέρνησηςτης χώρας από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το έργο µας στο χώρο τηςυγείας. Θα µας δοθεί η ευκαιρία -µας έχει δοθεί άλλωστε και στοπαρελθόν πολλές φορές- να µιλήσουµε γι'αυτά.Θα απαντήσω στα επιχειρήµατα που τίθενται στην επίκαιρηερώτησή του.Σε ό,τι αφορά τα δεδουλευµένα, τα αναδροµικά των τακτικώναποδοχών και εφηµεριών του έτους 1998 και της εφηµερίες τωνµηνών Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου για το "Λαϊκό" Νοσοκοµείο.'Εχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης των µισθοδοτικώνκαταστάσεων των αναδροµικών, των τακτικών αποδοχών και τηςεφηµερικής αποζηµίωσης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλµατα, τόσοτων αναδροµικών, όσο και του διµήνου Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου.Βρίσκονται ήδη στην Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,υποβάλλονται τµηµατικά από χθες κάποια συµπληρωµατικάστοιχεία που ζητήθηκαν και µέχρι τις 10 του µηνός, όπως µας έχουνβεβαιώσει, θα έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους.Συµπληρώνω ότι το "Λαϊκό" είναι ένα από τα ελάχιστα νοσοκοµείαστα οποία δεν ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των αναδροµικών, τωντακτικών αποδοχών και των εφηµεριών στη χώρα.Το θέµα θα είχε λήξει προ πολλού εάν δεν είχαν υποβληθείλανθασµένα στοιχεία από το νοσοκοµείο στο Κέντρο ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών και Κοινωνικών Υπηρεσιών που εκκαθαρίζει τιςτακτικές και πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού τουνοσοκοµείου.Το δεύτερο ερώτηµα, αφορά την πρόταση για το πρόγραµµαεφηµεριών της επιτροπής που είχε συσταθεί από τον πρώηνΥπουργό Υγείας κ. Γείτονα. Η πρόταση αυτή η οποία έχει αρκετάθετικά, αξιολογείται και επιχειρείται και η κοστολόγησή της, µε τηλήψη όσων στοιχείων θεωρήσουµε ότι πρέπει να γίνουν δεκτάαπ'αυτήν την πρόταση, αλλά και γενικότερων στοιχείων τουΥπουργείου. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Υγείας καιΠρόνοιας θα προωθήσει σε συνεργασία µε το ΥπουργείοΟικονοµικών την έκδοση της προβλεπόµενης κοινής υπουργικήςαπόφασης, η οποία θα καθορίζει τα όρια των πιστώσεων για τιςεφηµερίες του έτους 1999.Και σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία του "Λαϊκού" και τη λειτουργίατους, πολύ καλά γνωρίζει ο κύριος συνάδελφος, ότι µια πολύσηµαντική καθυστέρηση αυτού του έργου έντεκα µηνών περίπου,οφείλεται σε παρεµβάσεις γιατρών του νοσοκοµείου, συγκεκριµένου

γιατρού που αµφισβήτησε πολεοδοµικά το έργο και άλλα ζητήµατα.Αµφισβητήθηκε ακόµα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς τουΝοσοκοµείου. 'Ετσι πράγµατι υπήρξε µια σηµαντική καθυστέρηση.Το πρόγραµµα ανέγερσης των χειρουργείων βρίσκεται σε εξέλιξη.'Εχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Κατασκευάζεται δε κατά τρίτα,1/3, 1/3, 1/3 το έργο αυτό, µε τη σύµφωνη γνώµη των γιατρών τουνοσοκοµείου. Υπήρξε δε εκεί ένα πρόβληµα αντιστήριξης στησυνδετήρια γέφυρα η οποία επίσης δυσκόλεψε την ταχύτερηδυνατή έναρξη της λειτουργίας των χειρουργείων. Από χθες καιπροχθές αναζητεί το νοσοκοµείο σε συνεργασία µε τις τεχνικέςυπηρεσίες του Υπουργείου µας αναζητεί λύση µε τοπικάκλιµατιστικά αντί των κεντρικών που µπορούν να τοποθετηθούνµετά την αποπεράτωση της σύνδεσης ώστε να µπορέσουν ταχειρουργεία να λειτουργήσουν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.Μπορεί και σε έναν ή δύο µήνες.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο κ.Γιαννόπουλος έχει το λόγο.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικάκαταβάλλετε συνεχείς προσπάθειες να ωραιοποιήσετε το Ε.Σ.Υ. καιτην κατάσταση την οποία έχετε δηµιουργήσει. Εγώ θα τααντιπαρέλθω αυτά. Θα µας δοθεί η ευκαιρία να µιλήσουµε στηνΟλοµέλεια πάνω στα θέµατα αυτά.Μπορείτε να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί στις 25 Ιανουαρίου τοΕλεγκτικό Συνέδριο έχει επιστρέψει ανεξέλεγκτα τα εντάλµατα για ταοποία είπατε εσείς τώρα ότι έχουν ενταλµατοποιηθεί και έχουνσταλεί προς πληρωµή; Ιδού το χαρτί. Θα το καταθέσω σταΠρακτικά. Στις 25 Ιανουαρίου έχουν σταλεί πίσω όλα τα εντάλµατατων αναδροµικών, διότι θεωρείται ότι έχει ξεπεραστεί η πίστωσητου ενός δισεκατοµµυρίου εκατόν σαράντα εκατοµµυρίων(1.140.000.000) δραχµών και δεν υπογράφει το Ελεγκτικό Συνέδριογια να πληρωθούν οι γιατροί.'Οσον αφορά στο θέµα για τα αναδροµικά, είχε δεσµευθεί ο κύριοςΥπουργός, αλλά και εσείς στην τελευταία κοινοβουλευτική επαφήπου είχαµε το ∆εκέµβριο ότι µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου θα είχανπληρωθεί αυτά τα χρήµατα. Μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει απολύτωςτίποτα.Το Λαϊκό Νοσοκοµείο βρίσκεται σε µια µεγάλη αναστάτωση και δενείναι µόνο αυτό. Είδατε ότι ξεκινάει το Κ.Α.Τ., είναι τα νοσοκοµείατης Θεσσαλονίκης, αλλά και πολλά άλλα. Εµείς ευθυνόµεθα γι'αυτό;Ξέρετε ότι αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο έχει µείον πίστωση στο"Λαϊκό" για µισθοδοσία και δώρο, γύρω στα τριακόσια εκατοµµύρια;Ξέρετε ότι αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο µε τη µεταφορά τωντακτικών αποδοχών στο Υπουργείο Οικονοµικών προβλέπει τοµήνα Μάρτιο να ολοκληρώνεται η διαδικασία των δεδουλευµένων;Αυτά ποιος θα τα λύσει; Οι εργαζόµενοι; Οι γιατροί; Εµείς θαεγκαλούµεθα και δη οι πανεπιστηµιακοί; ∆ιότι, έχει γίνει µια µεγάληενορχηστρωµένη επίθεση κατά των πανεπιστηµιακών. Ρωτήστε τιςαρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για να σας δώσουν ταστοιχεία.Αναφορικά µε τα χειρουργεία του νοσοκοµείου: Η ανάπλαση τωνχειρουργείων είναι έργο πνοής για το "Λαϊκό" Νοσοκοµείο. Εµείςευθυνόµεθα αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία το Λαϊκό Νοσοκοµείοκαι δεν έχει τίτλους κυριότητας;Για το συγκεκριµένο θέµα, σας είχα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση.Αν κάποιος συνάδελφος ήτο τόσο δικοµανής και έτρεχε τονοσοκοµείο δεν ευθυνόµεθα εµείς. 'Επρεπε το Υπουργείο να βρειλύση.Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι η πρώτη φάση των χειρουργείων δενµπορεί να λειτουργήσει, διότι δεν έχετε προβλέψει τον υλικοτεχνικόεξοπλισµό και πρέπει να κανιβαλιστούν οι άλλες αίθουσες τωνχειρουργείων για να λειτουργήσουν αυτές οι τέσσερις καινούριεςπτέρυγες των χειρουργείων;Θα έλθω µε επίκαιρες ερωτήσεις την εποµένη εβδοµάδα καιεκεί θα περιµένω την ακριβή και συγκεκριµένη απάντηση. Εγώτο "Λαϊκό" Νοσοκοµείο το ζω, το πονώ, βρίσκοµαι µέσα εκεί,είναι το δεύτερό µου σπίτι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν τακάνω για κάποια έτσι φιλολογική αναφορά ή για κάποιεςεντυπώσεις. ∆είτε τα. Χειρουργός είσαστε. Ελάτε να συζητή-

Page 7: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4097

σουµε καλόπιστα τις συνθήκες των χειρουργείων µας. Ευχαριστώ.(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιαννόπουλος καταθέτει για ταΠρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείοτου Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας καιΠρακτικών της Βουλής).ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (∆ηµήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο ΥφυπουργόςΥγείας και Πρόνοιας κ. Φαρµάκης έχει το λόγο.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):Μπορεί να είναι το "Λαϊκό" Νοσοκοµείο το δεύτερό σας σπίτι αλλάείστε και Βουλευτής της Αντιπολίτευσης και αυτό δεν το ξεχνάτε,κύριε Γιαννόπουλε, και καλά κάνετε. Τη δουλειά σας κάνετε.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τη βουλευτική µου ταυτότητα τηνέχω καταθέσει στο κατώφλι του "Λαϊκού" Νοσοκοµείου.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):Εµείς δεν εγκαλέσαµε κανέναν, ούτε τους πανεπιστηµιακούςγιατρούς. Και δεν υβρίζουµε κανέναν. Αν υπάρχει διαφοράαπόψεων και "κόντρα", αυτή βρίσκεται µέσα στο "Λαϊκό", ανάµεσαστους άλλους εργαζόµενους και τους γιατρούς του. Και τηνπαρακολουθούµε αυτές τις µέρες από όλα τα Μ.Μ.Ε.(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Γ'Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ)Είχαµε πει πράγµατι ότι µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου πρέπει να γίνει ηεκκαθάριση, η συνολική εκκαθάριση σε όλα τα νοσοκοµεία τηςχώρας των τακτικών αποδοχών και των προσθέτων αποδοχών τωνγιατρών. Και έγινε, στην συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκοµείων,στο 90%. Το Λαϊκό Νοσοκοµείο είναι από τα ελάχιστα νοσοκοµεία -είναι δύο ή τρία στην Αθήνα και µερικά στη Θεσσαλονίκη, στα άλλαολοκληρώθηκε- που δεν έχει γίνει αυτή η εκκαθάριση.Εάν έχει υπάρξει υπέρβαση, αυτό οφείλεται ακριβώς στον τρόπο µετον οποίο έγινε η εκκαθάριση, κύριε Γιαννόπουλε. Υπήρχαν οικοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιαςκαι του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, πουκαθόριζαν το ύψος των πιστώσεων. 'Επρεπε µέσα σ'αυτά τα όριανα κινηθούν οι εκκαθαρίσεις. Εάν αυτό δεν έγινε και υπήρξευπέρβαση -αναφέρθηκα σε αυτό στην πρωτολογία µου, και στοέγγραφο που επισείετε αυτό αναφέρεται- αυτό οφείλεται στο ότιυποβλήθηκαν από το νοσοκοµείο στο ΚΗΥΚΥ λανθασµένα στοιχείαγια την εκκαθάριση.Βεβαίως και δεν θα υπογράψει η πάρεδρος, όταν η δαπάνη είναιπάνω από την εγκεκριµένη πίστωση. Πώς θα γίνει δηλαδή; Και έτσιεξηγούνται η επιστροφή και το έγγραφο που επισείετε.Επαναλαµβάνω ότι τα εντάλµατα είναι ήδη στην πάρεδρο, ότιυποβάλλονται τµηµατικά από το νοσοκοµείο τα συµπληρωτικάστοιχεία που έχει ζητήσει και ότι µέχρι τις 10 του µηνός, θαολοκληρωθεί η εκκαθάριση.Σε ό,τι αφορά δε τα δεδουλευµένα για τις εφηµερίες του Νοεµβρίουκαι του ∆εκεµβρίου, πάντοτε η υπερωριακή αµοιβή, όπωςγνωρίζετε, πληρώνεται δεδουλευµένη. Και αν ακόµη όλα πήγαινανιδανικά, για την υπερωριακή απασχόληση του ∆εκεµβρίου -δεναναφέροµαι στο Νοέµβριο- τώρα θα γινόταν η πληρωµή, κύριεΓιαννόπουλε. Τόσο µεγάλη είναι η καθυστέρηση, για να γίνει"επανάσταση" στο "Λαϊκό" Νοσοκοµείο;ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Τρίτη επίκαιρη ερώτησηείναι η µε αριθµό 571/3.2.99 του Βουλευτή του ΚοµµουνιστικούΚόµµατος Ελλάδος κ. Σταύρου Παναγιώτου προς τον Υπουργό∆ικαιοσύνης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου νασταµατήσουν οι δικαστικές διώξεις των κατοίκων της περιοχής τουΣτρυµονικού κόλπου, για τις διαµαρτυρίες τους, λόγω εγκατάστασηςτης υδροµεταλλουργίας χρυσού TVX GOLD στην Ολυµπιάδα. Ηεπίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου σε περίληψη έχει ωςεξής:"Απαράδεκτη είναι η πρακτική της Κυβέρνησης που αντιµετωπίζεισαν παραβάτες του κοινού Ποινικού ∆ικαίου τους κατοίκους τηςπεριοχής του Στρυµονικού κόλπου, οι οποίοι µε τις κινητοποιήσεις

τους αντέδρασαν στο ξεπούληµα µε σκανδαλώδη τρόπο τουορυκτού πλούτου του τόπου τους, καθώς και στην προσπάθειαεγκατάστασης της υδροµεταλλουργίας χρυσού από την διαβόητηπολυεθνική TVX Gold στην Ολυµπιάδα του Νοµού Χαλκιδικής. ΗΚυβέρνηση δεν δίστασε να ανασύρει χουντικά διατάγµατα και νακηρύξει ακόµα και στρατιωτικό νόµο στην περιοχή, την οποία οικάτοικοι θέλανε να προστατέψουν.Το όλο ζήτηµα αποκτά κωµικοτραγικά χαρακτηριστικά, καθώς, απότη µια µεριά οι "σοβαροί επενδυτές", δηλαδή η TVX Gold, βρίσκεταισε κατάσταση χρεοκοπίας και από την άλλη, εκατοντάδες κάτοικοι -ανάµεσα στους οποίους και αρκετοί εκλεγµένοι εκπρόσωποί τουςστους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης- που δικαιολογηµέναπροάσπισαν τον τόπο τους, σύρονται στα δικαστήρια σαν ποινικοίεγκληµατίες!Ερωτάται ο κύριος Υπουργός εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει(νοµοθετικά ή άλλα) µέτρα προκειµένου να σταµατήσουν αµέσως οιάδικες διώξεις των κατοίκων, που διεξήγαγαν ένα δίκαιο αγώνα.Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος έχει το λόγο.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης): ΚύριεΠρόεδρε, είναι απαράδεκτος ο ισχυρισµός ότι η Κυβέρνησηαντιµετωπίζει τους αγρότες σαν παραβάτες του κοινού Ποινικού∆ικαίου. Η Κυβέρνηση ουδεµία επέµβαση, τουλάχιστον από τότεπου είµαι Υπουργός της ∆ικαιοσύνης, έχει επιχειρήσει σε βάρος τηςανεξαρτησίας της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Καίτοι ο Υπουργός∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κώδικα Ποινικής∆ικονοµίας, έχει το δικαίωµα να παραγγείλει την άσκηση ποινικήςδιώξεως για κάθε αδίκηµα πάνω στα θέµατα των εκδηλώσεων, τωνδιαδηλώσεων, των πορειών και των αναστατώσεων, ουδέποτεσκέφθηκε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και η Κυβέρνηση ναπαρεµβάλει θέµατα, ζητήµατα ή προβλήµατα πάνω σ' αυτό το θέµα.Οι διώξεις έγιναν από την εισαγγελία, η οποία εισαγγελία είναι µιαανεξάρτητη δικαστική αρχή και ενεργεί αυτεπαγγέλτως, σύµφωναµε το Σύνταγµα και τους νόµους. Και οι εισαγγελείς είναι εκείνοι οιοποίοι κρίνουν, εάν διαπράττεται αδίκηµα ή εάν δεν διαπράττεταικαι εκείνοι ενεργούν, όπως ενεργούν.Συνεπώς ο ισχυρισµός ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει σανπαραβάτες του κοινού Ποινικού ∆ικαίου τους κατοίκους τηςπεριοχής του Στρυµονικού κόλπου µε τις κινητοποιήσεις τους, είναιαπαράδεκτος, υποβολιµαίος και προπαντός προκλητικός.Αυτά τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι του Κοµµουνιστικού ΚόµµατοςΕλλάδος. Παρά ταύτα επανέρχονται ορισµένες φορές να φέρνουνζητήµατα τέτοια που η Κυβέρνηση και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης τααποκρούουν.Τώρα όσον αφορά την ερώτηση: τι προτίθεται να κάνει ηΚυβέρνηση όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις κατά τιςοποίες δηµιουργήθηκαν πάλι πράξεις αντιτιθέµενες προς τονποινικό νόµο, φέρνει διάταξη µε το νοµοσχέδιο που είναικατατεθειµένο και θα συζητήσει αυτό το θέµα για παραγραφή τωναδικηµάτων εκείνων.'Οταν, κύριε συνάδελφε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος,συζητηθεί αυτό το θέµα, εδώ είµαστε να τα κουβεντιάσουµε. 'Οµωςείτε εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως είναι εκείνος οοποίος ηγείται είτε συντονιστικό όργανο κάποιας ευρύτερηςοργάνωσης που διαπράττει αδικήµατα καταλήψεως οδών,οδοστρωµάτων και γεφυρών και προκαλεί ζητήµατα στη µηελεύθερη επικοινωνία του λαού ή του κοινωνικού συνόλου ή τουκάθε πολίτη, αυτό, όπως ξέρετε, δηµιουργεί το αδίκηµα από ταάρθρα 291, 292 και 293 του Ποινικού Κώδικα για παρακώλυσησυγκοινωνιών.Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τη δήλωση ότι ουδέποτε ηΚυβέρνηση παρήγγειλε σε εισαγγελέα ή σε εισαγγελείς είτεδίωξη είτε κατά κάποιο τρόπο παρότρυνση για να ασκήσουντα καθήκοντά τους, τα οποία τα ασκούν, όπως νοµίζουν. Καιξέρετε ότι και στα τελευταία επεισόδια µε τις κινητοποιήσειςτων µαθητών η Κυβέρνηση έµεινε τελείως αµέτοχη και ο

Page 8: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4098 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργός ∆ικαιοσύνης έµεινε τελείως αµέτοχος. Είπα: παιδιά είναι,ζωηρά είναι, θεωρούν ότι έχουν δίκιο, µην ασχολείσθε µ' αυτά ταπράγµατα, χωρίς βέβαια να ερωτηθούµε. Και δεν είχαµε ποτέ καµίαανάµειξη. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση.∆ιάβασα σήµερα στο "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ" ότι ενώ ο Υπουργός∆ικαιοσύνης έκανε αναίρεση -λέει- για το γιαούρτωµα κάποιουΥπουργού, ο 'Αρειος Πάγος είπε ότι δεν αποτελεί έργω εξύβριση,είναι απρόκλητω έργω εξύβριση. Αν όµως αυτό το γιαούρτιπεταγόταν σε κάποιο στέλεχος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ήστην κ. Παπαρήγα παραδείγµατος χάρη, άλλη θα ήταν η γνώµη του"ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ".Εγώ έχω µία αντιδικία, κύριοι συνάδελφοι, και το γνωρίζετε. Θαεπιµείνω στη θέση µου και την απάντηση θα τη δώσω σε βιβλίοπάνω στις συγκεκριµένες κατηγορίες που εναντίον του σηµερινούΥπουργού της ∆ικαιοσύνης από την πλευρά του "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ"προβάλλονται.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Παναγιώτου έχει τολόγο.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, όσο πιο αντιλαϊκή είναιµία πολιτική που εφαρµόζει µία Κυβέρνηση, τόσο περισσότεροστρέφεται ενάντια στα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τιςσυνδικαλιστικές ελευθερίες του λαού.Στην απάντησή σας µου δηµιουργήσατε την εντύπωση ότι δενδιαβάσατε την ερώτηση γιατί δύο φορές αναφερθήκατε σε διώξειςαγροτών. Στην προκειµένη περίπτωση αφορά τις διώξεις σε βάροςτων κατοίκων της περιοχής του Στρυµονικού κόλπου, οι οποίοιέχουν εναντιωθεί, έχουν αντισταθεί στην εγκατάσταση καιλειτουργία της υδροµεταλλουργίας χρυσού από την καναδικήεταιρεία TVX GOLD.Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, για να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντααυτής της εταιρείας, δεν διστάσατε προκειµένου να καταστείλετε τηναντίσταση των κατοίκων της περιοχής να καταφύγετε σε χουντικάνοµοθετήµατα, όπως παραδείγµατος χάρη το νοµοθετικό διάταγµα794/71 περί δηµοσίων συναθροίσεων καθώς επίσης και τουβασιλικού διατάγµατος 269/72 περί του κανονισµού διάλυσηςδηµοσίων συναθροίσεων.Εκείνο που θέλω να σας πω σήµερα είναι ότι ο λαός της περιοχήςτου Στρυµονικού κόλπου δικαιώνεται στη συνείδηση του ελληνικούλαού γιατί υπερασπίστηκε νόµιµα και συνταγµατικά κατοχυρωµέναδικαιώµατα, υπερασπίστηκε τον τόπο του από τη ληστρικήεκµετάλλευση της ξένης εταιρείας στην οποία παραχωρήσατε τηνεκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου έκτασης τριακοσίωνδεκατεσσάρων τετραγωνικών χιλιοµέτρων έναντι του εξευτελιστικούποσού µόλις των έντεκα δισεκατοµµυρίων (11.000.000.000)δραχµών.Σήµερα η εταιρεία αυτή είναι στα όρια της φτώχειας, ζητάειαγοραστή και µόνο για το 50% απαιτεί υπερδεκαπλάσιο ποσό απόαυτό µε το οποίο εσείς ξεπουλούσατε τον ορυκτό πλούτο τηςπεριοχής σε αυτήν την εταιρεία.Γι' αυτό σας καλούµε να πάρετε µέτρα γιατί οι κάτοικοι είναιδικαιωµένοι και εκτεθιµένοι. Υπόδικοι είσαστε εσείς µε τησυµπεριφορά σας και τις πρακτικές σας. Αφήστε αυτά που λέτε γιατο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Στη Βουλή φέρνετε και ψηφίζετεαντιλαϊκούς νόµους. Ούτε φιλολαϊκή τροπολογία δεν περνάει. Αυτάτα συµφέροντα εξυπηρετείτε και προς αυτήν την κατεύθυνση είναικαι οι διώξεις και αφήστε τα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σ. Παναγιώτου καταθέτει για ταΠρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείοτου Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας καιΠρακτικών της Βουλής)ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κύριος Υπουργός έχειτο λόγο.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης): Τοελληνικό κράτος και όλα τα κράτη του κόσµου για να λειτουργήσουνέχουν Σύνταγµα, έχουν νόµους και άλλες νοµικές -ας µου επιτραπείνα πω- ρυθµίσεις, από τη Βουλή ψηφισµένες, που τις θέτουν σελειτουργία. Κράτη λειτούργησαν και σε κάποιες µεγάλες περιοχέςκαι Συντάγµατα και νόµους είχαν φτιάξει πάνω στο οµοίωµά τους.'Αλλο αν κατέρρευσαν για άλλους λόγους, οι οποίοι δεν είναι τουπαρόντος να αναπτυχθούν.

'Οταν µία Κυβέρνηση κυβερνάει τα θέµατα ή γενικώς κυβερνάει µετον τρόπο της δικής της πολιτικής επιλογής, ο οποίος τρόπος είναιψηφισµένος από το λαό, θα υπερασπιστεί τα συµφέροντα τουκράτους. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν είναι βιοµήχανοι οικάτοικοι της Στρυµονικής περιοχής. Αγρότες είναι οι περισσότεροι.Και αν εγώ είπα ότι είναι αγρότες και είναι οι κάτοικοι, ας µουεπιτραπεί να πω ότι έκανα λάθος. Η συντριπτική πλειοψηφία είναιαγρότες. Υπέλαβα ότι είναι κινητοποιήσεις των αγροτών. Είναικινητοποιήσεις των κατοίκων;ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Οι κινητοποιήσεις δεν είναι για αγροτικάαιτήµατα.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης): Οικάτοικοι κατά την αντίληψή τους ασκούν τα δικαιώµατά τους. Τοκράτος κατά τη δική του πάγια και ισχυρή αντίληψη, κάνει τοκαθήκον του δια των οργάνων του. 'Οργανα του κράτους είναι και ηΚυβέρνηση και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και η ηρωϊκή ηµών παλαιότεραχωροφυλακή, η εισαγγελία, η δικαιοσύνη, τα πάντα.Μην παραπονείστε όταν "έχετε πάρει ψηλά τον αµανέ" και λέτε ότι ηΚυβέρνηση ξεπουλάει κλπ. Μήπως δεν βρήκε χρυσό η εταιρείαεκείνη και δεν πάει καλά;ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Αφού δεν πάει καλά.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης): ∆ικότης θέµα είναι. Αυτή έκανε µία επένδυση, πήρε τη δουλειά, αν δεν"βγει" δεν φταίει το κράτος.Αυτά είχα να πω, κύριε Προέδρε. Φρονώ ότι δεν πρόκειται, βέβαια,να κλείσω το θέµα...ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Η προκατάληψή σας για τους αγρότεςείναι δεδοµένη.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριε Παναγιώτου, καλόθα είναι να λείπουν τα σχόλια.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης):Υπάρχει η δική σας πολιτική, κύριε Παναγιώτου, που νοµίζετε ότι θατα κάνετε "ισώµατα". Η χώρα δεν γίνεται "ισώµατα", κύριεσυνάδελφε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Τέταρτη είναι η µε αριθµό569/3.2.1999 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµούτης Αριστεράς και της Προόδου κ. Ανδριανή Λουλέ προς τονΥπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη τωναπαραίτητων µέτρων για την προληπτική αντιµετώπιση λοιµωδώννοσηµάτων στους Κούρδους της πλατείας Ελευθερίας.Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Λουλέ έχει ως εξής:"Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί στην πλατείαΕλευθερίας, όπου κάτω από άθλιες συνθήκες "διαµένουν"εκατοντάδες Κούρδοι πρόσφυγες.'Ανθρωποι κάθε ηλικίας, παιδιά και ηλικιωµένοι "στοιβάζονται" σεπρόχειρες σκηνές που οι ίδιοι αυτοσχέδια έχουν τοποθετήσει στοχώρο της πλατείας Ελευθερίας.Κατανοώντας το οικιστικό πρόβληµα εξεύρεσης τόπου διαµονήςτους, η πολιτεία τουλάχιστον θα έπρεπε να φροντίσει µε κατάλληλοπρόγραµµα εµβολιασµών για την προληπτική αντιµετώπισηλοιµωδών και άλλων νοσηµάτων στα άτοµα αυτά.Με βάση τα παραπάνω,Ερωτάται ο κύριος ΥπουργόςΘα υπάρξει µέριµνα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας γιατον προληπτικό εµβολιασµό αλλά και την ιατρική περίθαλψη τωνΚούρδων προσφύγων;".Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Φαρµάκης έχει το λόγο.NIKOΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):Κυρία συνάδελφε, είναι γνωστό ότι σε πρόχειρουςκαταυλισµούς και δηµιουργηµένους έτσι εκ των ενόντων, όπωςείναι και η κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία Ελευθερίαςτης Αθήνας, υπάρχουν πάντοτε -αλλά και γενικότερα σεκαταυλισµούς µετακινουµένων πληθυσµών- προβλήµατα υγείαςγια τα οποία πρέπει να ενδιαφέρονται οι αρµόδιες αρχές τηςπόλης και της χώρας στην οποία συµβαίνουν. Αυτό γίνεται καιµε τους Κούρδους στην πλατεία Ελευθερίας. Η αρµόδια

Page 9: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4099

υπηρεσία, που είναι η ∆ιεύθυνση Υγείας της Νοµαρχίας τηςΑθήνας, έχει παρέµβει πολλές φορές και έχει δώσει οδηγίες καισυστάσεις και ό,τι άλλο απαιτείται για να µην υπάρξει πρόβληµαδηµόσιας υγείας.Εσείς θέτετε ένα άλλο θέµα, ένα πρόγραµµα εµβολιασµών κυρίωςτων παιδιών -γιατί όταν µιλούµε για εµβολιασµούς αναφερόµαστεσε παιδιά, αν και υπάρχουν και εµβολιασµοί που γίνονται στουςενήλικες- σε αυτόν τον καταυλισµό.Πρέπει να σας ανακοινώσω ότι σε πρόγραµµα του Υπουργείου µαςγια την εξυπηρέτηση κυρίως των µετακινουµένων πληθυσµών καιτων ειδικών πληθυσµιακών οµάδων, θα ενταχθούν και οιπρόσφυγες της πλατείας Ελευθερίας, ώστε να µπορέσουµε σταπαιδιά να κάνουµε τους εµβολιασµούς που προβλέπει το ΕθνικόΠρόγραµµα Εµβολιασµών. Και είναι οι εµβολιασµοί αυτοί τηςπολυοµελίτιδας, του τριπλούν που αναφέρεται στη διφθερίτιδα,τέτανο και κοκκίτη, του άλλου τριπλούν της ιλαράς, της ερυθράς καιτης παρωτίτιδας και της ηπατίτιδας Β'. Ξεκινάει την εβδοµάδα πουέρχεται από το πρόγραµµα από τις Σοφάδες Καρδίτσας για τον εκείµετακινούµενο πληθυσµό των αθιγγάνων. Στα πλαίσια αυτού τουπρογράµµατος που γίνεται µέσω του ΚΕΕΛ και του ΕθνικούΚέντρου Επιδηµιολογικής Παρακολούθησης και Παρέµβασης, θαεντάξουµε και την εξυπηρέτηση όπως προτείνεται και αυτού τουπληθυσµού που διαµένει στην πλατεία Ελευθερίας.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Η κ. Λουλέ έχει το λόγο.ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ: Κύριε Πρόεδρε, η χώρα µας είναι µεν ελαστική-και σωστά κατά τη γνώµη µου- στην είσοδο των µεταναστών, όµωςδεν έχει προετοιµασθεί ανάλογα για να τους υποδεχθεί,εξασφαλίζοντας έστω και τις στοιχειώδεις συνθήκες ανθρώπινηςδιαβίωσης.Σε ό,τι αφορά τους Κούρδους τα πράγµατα είναι πιο τραγικά, γιατί ηπλειοψηφία των ανθρώπων αυτών δεν έρχονται για να µείνουνµόνιµα στην Ελλάδα, αλλά τη χρησιµοποιούν ως έναν ενδιάµεσοσταθµό για να πάνε σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Αυτόσηµαίνει ότι υπάρχει µία µόνιµη πολυπληθής οµάδα ανθρώπων, ηοποία διαρκώς ανανεώνεται αλλά και αυξάνεται.Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι τέτοιο καιρό οι Κούρδοι στηνπλατεία Κουµουνδούρου ήταν µερικές δεκάδες µόνο, σήµεραξεπερνούν τους χίλιους. Και εν τούτοις αν δεν υπήρχαν διάφορεςκοινωνικές οργανώσεις µη κυβερνητικές, όπως το "ΚαραβάνιΑλληλεγγύης", το "∆ίκτυο Υποστήριξης Προσφύγων", οι "Γιατροί τουΚόσµου", οι "Γιατροί Χωρίς Σύνορα" που αναλαµβάνουν στην ουσίατις ευθύνες που θα έπρεπε να είχε αναλάβει το κράτος, η θέση τουςθα ήταν πιο δύσκολη. Είναι πρόσφατες άλλωστε και οι τελευταίεςσχετικές εκθέσεις της Υπατης Αρµοστίας του ΟΗΕ οι οποίες σε ό,τιαφορά το συγκεκριµένο θέµα κάθε άλλο παρά κολακευτικά λόγιαλένε για τη χώρα µας.Σήµερα την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των Κούρδων την έχουναναλάβει οι "Γιατροί του Κόσµου" µε δική τους πρωτοβουλία.Μιλάµε µόνο για πρωτοβάθµια περίθαλψη γιατί δεν µπορούν νακάνουν τίποτε περισσότερο. Μεταξύ άλλων έχει διαπιστωθεί ότιαυτές τις ηµέρες υπάρχει και ψώρα στους Κούρδους που ζουν στηνπλατεία Ελευθερίας και πολλοί από αυτούς αντιµετωπίζουνπροβλήµατα στο αναπνευστικό τους σύστηµα αφού µένουν έξω.Καταλαβαίνετε ότι η µεταφορά τους σε ένα κλειστό χώρο είναιαπαραίτητη. Πρέπει να βρεθεί ένας µόνιµος χώρος υποδοχής γι'αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την Ελλάδα ως ένα σταθµό.

Για την ηπατίτιδα που είπατε πριν δεν νοµίζω ότι είναι µόνο θέµαπαιδιών. Αφορά και τους µεγάλους.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):Ναι και τους µεγάλους το είπα.ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ: Από ηπατίτιδα δεν προσβάλλονται µόνο ταπαιδιά. Οι "Γιατροί του Κόσµου" επανειληµµένα σας έχουν µιλήσεικαι ζητήσει νοσοκοµειακή υποστήριξη. Και εσείς δεν έχετε καναπαντήσει. ∆εν νοµίζετε ότι θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σεαυτούς τους ανθρώπους για να µην εξαπλωθούν οι µολυσµατικέςαρρώστιες στους κατοίκους της γύρω περιοχής και παραπέρα;ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κύριος Υπουργός έχειτο λόγο.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):Κυρία Λουλέ, δεν είναι τόσο µαύρα τα πράγµατα. Τα πράγµατα δενείναι ποτέ µαύρα ή άσπρα. Η Ελλάδα κάνει ό,τι µπορεί για όσουςανθρώπους φιλοξενούνται σε αυτήν, πολύ περισσότερα απ'όσακάνουν πολλές άλλες, και µάλιστα προηγµένες χώρες, όπωςχαρακτηρίζονται.Για τους µετακινούµενους πληθυσµούς τα προβλήµατα είναιδυσκολότερα ακριβώς γιατί δεν υπάρχει σταθερός πληθυσµός.'Οπως αναγνωρίσατε και σεις, είναι άνθρωποι που χρησιµοποιούντην Ελλάδα ως χώρο διέλευσης µέχρις ότου καταλήξουν σε κάποιαάλλη χώρα. Αυτός ο διακινούµενος πληθυσµός δεν µπορεί να έχειδιάρκεια παρακολούθησης. ∆εν είναι πληθυσµός επί του οποίουµπορείς να οργανώσεις και να θέσεις σε χρήση συγκεκριµέναπρογράµµατα και συνεπώς προγράµµατα υγιεινής.'Οσον αφορά την εξυπηρέτησή τους από πλευράς υγείας και ηπρωτοβάθµια περίθαλψή τους, αλλά και η δευτεροβάθµιαπαρέχονται δωρεάν από το δηµόσιο σύστηµα παροχής υπηρεσιώνυγείας. Το αν δεν προσέρχονται ειδικές επιτροπές στο χώρο τουςγια να τους εξυπηρετήσουν αυτό είναι άλλο θέµα. Οποιοσδήποτεόµως απ'αυτούς έχει ανάγκη υπηρεσιών υγείας οποιουδήποτεβαθµού, µπορεί να προσέλθει στις δηµόσιες υπηρεσίες παροχήςυπηρεσιών υγείας, δηλαδή στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείαςκαι να εξυπηρετηθεί όπως και ο 'Ελληνας πολίτης χωρίς καµίαδαπάνη. Αν δεν το γνωρίζετε, σας πληροφορώ ότι έτσι είναι. Αυτόισχύει για κάθε ξένο που βρίσκεται στη χώρα µας.Ειδικότερα για τους εµβολιασµούς θα υπάρξει το πρόγραµµα στοοποίο αναφέρθηκα. Τα θέµατα της δηµόσιας υγείας αυτού τουχώρου παρακολουθούνται από την αρµόδια υπηρεσία τηςΝοµαρχίας Αθηνών η οποία έχει επιληφθεί πολλές φορές.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Η πέµπτη µε αριθµό564/3-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ∆ηµοκρατικούΚοινωνικού Κινήµατος κ. Αναστασίου Ιντζέ προς την ΥπουργόΑνάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων συνέχισης της λειτουργίαςτου συγκροτήµατος "Πόρτο-Καρράς" στη Χαλκιδική, τη διασφάλισητων θέσεων εργασίας κλπ., διαγράφεται λόγω κωλύµατος τουερωτώντος κυρίου Βουλευτού.Η έκτη µε αριθµό 558/1-2-99 επίκαιρη ερώτηση του ΑνεξάρτητουΒουλευτή κ. Βασιλείου Κοντογιαννόπουλου, προς τον ΥπουργόΓεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρωναντιµετώπισης των προβληµάτων των παραγωγών εσπεριδοειδώναναβάλλεται και θα επανέλθει την επόµενη εβδοµάδα, διότι αυτή τηστιγµή ο κύριος Υπουργός µιλάει στο Υπουργικό Συµβούλιο.Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.

Page 10: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4100 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριοι συνάδελφοι,εισερχόµεθα στην

ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΣυνέχιση της συζήτησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 45, 51 παρ.4 και137 του Κανονισµού της Βουλής επί της έκθεσης της ∆ιακοµµατικήςΚοινοβουλευτικής Επιτροπής, της συσταθείσης µε οµόφωνηαπόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για τη µελέτη τουπροβλήµατος των Τροχαίων Ατυχηµάτων και την Οδική Ασφάλειαστην Ελλάδα.Κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη συνεδρίαση για τη συζήτηση τηςέκθεσης τη ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 1999 λόγω των καιρικώνσυνθηκών ένας µεγάλος αριθµός συναδέλφων δεν κατόρθωσε ναέρθει στην Αθήνα για να λάβει µέρος στη συζήτηση.Γι'αυτό η Βουλή έπειτα από πρόταση του Προέδρου του Σώµατοςδέχθηκε οµόφωνα τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρώτο ηµίωροτης σηµερινής συνεδρίασης όσοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουνµέρος στη συζήτηση του πορίσµατος για πέντε λεπτά της ώρας.Από αυτήν τη στιγµή και για τριάντα λεπτά µπορείτε, κύριοισυνάδελφοι, να εγγραφείτε µε την κάρτα σας.Ο κ. ∆ηµαράς έχει το λόγο.ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαιαπολύτως βέβαιος ότι η σηµερινή συζήτηση -και ο προβληµατισµόςπου έχει αναπτυχθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο- σε σχέση µε τατροχαία δυστυχήµατα και ατυχήµατα είναι από τις πιο βαρύνουσεςόσον αφορά την ευαισθησία και το ενδιαφέρον συζητήσεις τωνΕλλήνων Βουλευτών.Θα ξεκινήσω µε µια διαπίστωση που νοµίζω ότι είναι και δική σας.Σήµερα στην Ελλάδα η κύρια αιτία θανάτων προέρχεται από τατροχαία δυστυχήµατα.'Ισως να θεωρηθεί ότι είναι πλεονασµός, αλλά θα πρέπει να πω ότικάθε χρόνο µετράµε γύρω στους δύο χιλιάδες µε δυόµισι χιλιάδεςνεκρούς στους δρόµους. Χάνεται µία κωµόπολη, χάνεται το άνθοςτης ελληνικής νεολαίας, δεδοµένου ότι το 60% µε 70% τωντροχαίων ατυχηµάτων αφορά ανθρώπους είκοσι µε είκοσι τριώνχρόνων.Εδώ, όµως, γεννάται ένα τεράστιο θέµα. Και αν αναλογισθεί κανείςότι πολλοί από τους 'Ελληνες Βουλευτές έχουν θυµώσει µε τοντρόπο µε τον οποίο έχει αντιµετωπίσει το ελληνικό Κοινοβούλιο τοµέγα αυτό θέµα, νοµίζω ότι θα τους δικαιολογήσει απόλυτα. Είναιαδύνατον να υπάρχει το πόρισµα µίας διακοµµατικής επιτροπής του1995 και να έρχεται τρία χρόνια µετά στο ελληνικό Κοινοβούλιο! Καιαυτό το λέω, γιατί το πόρισµα έχει κάνει πολύ σπουδαίεςεπισηµάνσεις, έχει διαπιστώσει όλη την παθογένεια που αφορά τατροχαία δυστυχήµατα και ατυχήµατα και εν τούτοις δεν έχει έλθειστη Βουλή για συζήτηση και εν συνεχεία να περάσει µε τιςδιαδικασίες του κατεπείγοντος ως επιθυµία, βούληση του συνόλουτου Κοινοβουλίου για να αντιµετωπισθεί µε µία νοµοθετική ρύθµιση.Πολύ περισσότερο το θέµα είναι σοβαρό, γιατί το πρόβληµα τωντροχαίων δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων και οι οδηγίες ασφάλειαςείναι, µαζί µε το δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα,ένα τεράστιο θέµα, το οποίο αγγίζει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών καιοικονοµικών παρενεργειών που άπτονται εθνικής πολιτικής καιπρέπει να τύχει υπερκοµµατικής αντιµετώπισης.Ευτυχώς, αυτό στο πρώτο στάδιο έχει γίνει. ∆υστυχώς, δεν έχειυλοποιηθεί και δεν έχει επιταχυνθεί η διαδικασία εκείνη, έτσι ώστε ηπραγµατική επιθυµία και βούληση, όπως καταδείχθηκε από τοπόρισµα, να αποτελέσει και νόµο του κράτους.Θα µου επιτρέψετε, πριν περάσω σε κάποιες προτάσεις, νααναφερθώ και εγώ στο πρόβληµα µε τους αριθµούς, έτσι όπωςτουλάχιστον έχουν καταγραφεί.Πριν απ'όλα θα σας πω ότι οι πηγές τις οποίες θα χρησιµοποιήσωείναι πηγές οι οποίες προέρχονται και από το πόρισµα για τατροχαία δυστυχήµατα και ατυχήµατα, αλλά και από τα ατυχήµατα,καταφεύγοντας στον πανεπιστηµιακό καθηγητή, κ. ΓιάννηΠαπαδόπουλο, στα Πρακτικά της Βουλής, σε απόψεις τουΣυλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, επίσης πάλι σε απόψεις

του κ. Παπαδόπουλου σχετικά µε το σχέδιο νόµου του Κ.Ο.Κ του1996 -το οποίο πρόκειται να έλθει στη Βουλή την ερχόµενηεβδοµάδα εξ όσων έχω πληροφορηθεί- αλλά και από άρθρα τωνκυρίων Χόνδρου και Παντελιού στο δελτίο του ΠΣ∆ΜΗ το∆εκέµβριο του 1991, "Πρόταση για µία σύγχρονη πολιτική οδικήςασφάλειας στην Ελλάδα".Κάθε χρόνο, λοιπόν, επί µία δεκαετία, από το 1985 µέχρι το 1995,συµβαίνουν περί τα είκοσι τέσσερις χιλιάδες δυστυχήµατα καιατυχήµατα µε θανάτους ή και τραυµατισµούς στην Ελλάδα. Το ίδιοχρονικό διάστηµα οι νεκροί, όπως σας είπα και στην αρχή, κάθεχρόνο είναι περί τις δύο χιλίαδες.Οι νεκροί από τα τροχαία δυστυχήµατα κατά το διάστηµα των δύοδεκαετιών, 1975-1995, έχουν διπλασιαστεί. Εδώ δεν υπολογίζεταιτο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς οι οποίοι έχουν τραυµατιστείβαριά πεθαίνουν στη συνέχεια ή µένουν ανάπηροι.Οι ελαφρά και βαριά τραυµατίες κάθε χρόνο για το χρονικόδιάστηµα 1985-1995 έφθασαν τις τριάντα τρεις χιλιάδες.Αντιλαµβάνεσθε, λοιπόν, ότι δεν µιλάµε για έναν ακήρυχτο πόλεµο,αλλά για έναν πόλεµο του Σαββατοκύριακου, που έχει ήδηκηρυχθεί. Και έχει κηρυχθεί για πολλούς λόγους, τους οποίους θααναπτύξω στη συνέχεια.Στην περίοδο 1980-1993 στα δεκαπέντε κράτη της Ευρωπαϊκής'Ενωσης τα τροχαία δυστυχήµατα παρουσίασαν µείωση κατά 9%,ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 34%! Οι νεκροί στην Ευρωπαϊκή'Ενωση µειώθηκαν κατά 22% και στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά64%! Οι τραυµατίες µειώθηκαν κατά 19% και στην Ελλάδααυξήθηκαν κατά 30%! Μέγα πρόβληµα!Στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση για το 1993 ανά ένα εκατοµµύριοκατοίκους έχουµε το δεύτερο χειρότερο δείκτη σε νεκρούς, µεδιακόσιους δεκαεννιά!Οι χειρότεροι στην Ελλάδα παράγοντες δυστυχηµάτων καιατυχηµάτων από πλευράς απόλυτου αριθµού είναι: πρώτον, ηυπερβολική ταχύτητα και δεύτερον η οδήγηση υπό την επίδρασηαλκοολούχων ποτών.Εποµένως, αναφύεται και ανακύπτει ένα µέγα θέµα για το αν καικατά πόσο µπορεί σήµερα η πολιτεία να υπερηφανεύεται για το ότιη αστυνόµευση και η εφαρµογή και του υπάρχοντος ακόµη ΚώδικαΟδικής Κυκλοφορίας είναι επαρκής.Αντίθετα, υπάρχει µια αίσθηση την οποία βλέπετε από τησυµπεριφορά των οδηγών ότι στην πατρίδα µας όταν κάποιοςανεβαίνει σε ένα όχηµα συµπεριφέρεται όπως θέλει γιατί έχειδιασφαλίσει εκ των προτέρων το ατιµώρητο. Μία καθηµερινή τρέλακυριαρχεί και στους δρόµους τους εθνικούς αλλά και στουςαστικούς δρόµους.Η αποτίµηση του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων -άλληπαράµετρος πολύ σπουδαία- είναι δύσκολο θεωρητικά ναπροσεγγισθεί και υπάρχουν εκτιµήσεις γιατί τα νούµερα ποικίλουν.Ωστόσο όµως θεωρούµε ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι αυτή πουέγινε στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας των εµπειρογνωµώνων ηοποία εκτιµά το ποσό των εκατόν δεκαπέντε δισεκατοµµυρίων(115.000.000.000) δραχµών ως ετήσιο κόστος των τροχαίωνδυστυχηµάτων και ατυχηµάτων στην Ελλάδα.Τι γίνεται µε την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα; Η οδική ασφάλειααποτελεί σύστηµα τεσσάρων παραγόντων. Πρώτα αναφερόµαστεστους χρήστες, στους οδηγούς δηλαδή, αλλά και στους επιβάτες καιστους πεζούς, πώς συµπεριφέρονται, γιατί συµπεριφέρονται µε τοντρόπο που έχουµε διαπιστώσει όλοι.Υπάρχει ο παράγοντας του αυτοκινήτου, του οχήµατος, εάν καικατά πόσο, δηλαδή, σήµερα τα αυτοκίνητα ανταποκρίνονται στησύγχρονη τεχνολογία και έχουν φροντίσει και οι οδηγοί αλλά και ηπολιτεία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.'Αλλη παράµετρος είναι το θέµα της οδικής υποδοµής και τουοδικού περιβάλλοντος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχετεδιαπιστώσει και εσείς γιατί διασχίζετε την Ελλάδα µε τααυτοκίνητά σας -κυρίως οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν τηνπεριφέρεια- ότι υπάρχουν πολλοί δρόµοι οι οποίοι είναι από

Page 11: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4101

άθλιοι έως άχρηστοι. Βεβαίως, έχουν γίνει και κάποια βήµατα θετικά-και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουµε- ότι δηλαδή υπάρχουνµέρη των εθνικών δρόµων που είναι πολύ καλύτερα από ταπροηγούµενα χρόνια. Αλλά αυτό θα έλειπε να περνάνε οι δεκαετίεςκαι να µην µπορούµε να υπερηφανευθούµε όλοι για το γεγονός ότιβοηθήσαµε ώστε να βελτιωθεί στο βαθµό που είναι δυνατόν τοοδικό δίκτυο. Και εδώ πέρα βέβαια υπάρχουν παραλείψειςκαταπληκτικές αλλά όχι µόνο σε έργα που έχουν γίνει και δεν είναιόπως είχαν σχεδιασθεί -υπάρχουν κακοτεχνίες δηλαδή- αλλά καιστο γεγονός ότι έχουν καθυστερήσει σηµαντικά να γίνουν πολλάέργα.Υπάρχει και η άλλη παράµετρος για την οδική ασφάλεια στηνΕλλάδα που είναι ο έλεγχος του συστήµατος, δηλαδή επιτήρηση,αστυνόµευση, πρόληψη, καταστολή, περίθαλψη. 'Ισως είναι και τοµέγα θέµα. Το γεγονός ότι τα περισσότερα δυστυχήµατα καιατυχήµατα οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο οδηγούν οισηµερινοί 'Ελληνες δεν είναι άµοιρο του γεγονότος ότι νιώθουντην ατιµωρησία ως προϋπόθεση για να οδηγήσουν. 'Ελλειψη,δηλαδή, αστυνόµευσης, έλλειψη επιτήρησης και έλλειψη πρόληψης.Στο θέµα της πρόληψης αρκεί να σας πω ότι σήµερα αν θα κάνετεµια µικρή περιήγηση στο λεκανοπέδιο Αττικής θα δείτεσηµατοδοτήσεις που έχουν τοποθετηθεί και τις οποίες ο οδηγός δενβλέπει, δεν τις ξέρει γιατί υπάρχει µπροστά ένα περίπτερο, υπάρχειµπροστά ένα δένδρο ή έχουν τοποθετηθεί σε µέρη τέτοια που δενείναι ορατά. Και υπάρχουν µεγάλες αντιφάσεις συγκλονιστικές. Εκείπου επιτρέπεται να προχωρήσει κανείς, στη γωνία που πρέπει ναστρίψει, έχει απαγορευτικό. 'Η έχει υποχρεωτική έλευση σε σηµείαπου ο δρόµος απαγορεύει στη συνέχεια µε τη σηµατοδότηση ναπεράσει κανείς. Τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά. ∆εν ξέρω πώς,κύριε Υπουργέ, οι υπηρεσίες σας είναι δυνατόν και να εντοπίσουνκαι να καταγράψουν και να σας ενηµερώσουν στη συνέχεια γιατίείµαι απολύτως βέβαιος ότι και εσείς όπως και εµείς θέλετε να µηνυπάρχουν τέτοιου είδους ατέλειες, αµέλειες εγκληµατικές.Σε ένα βιβλίο του κ. Παπαδόπουλο, το οποίο θα πρέπει να έχετευπόψη σας ή εσείς ή οι υπηρεσίες σας έχει γίνει και κάτι άλλο τοοποίο είναι συγκλονιστικό και συνταρακτικό. 'Εχουν φωτογραφηθείτέτοια σηµεία και µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτε. Η κατάστασηπου βρίσκονται, κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι παράγοντες στηνΕλλάδα -οι τέσσερις παράµετροι που σας ανέφερα λίγο πριν-φαίνεται από τους αριθµούς που ανέφερα πιο πάνω αλλά και απότην εµπειρία µας και το πλήθος των δηµοσιευµάτων και µελετών.Μια λέξη είναι αυτό που αποτυπώνει µε ακρίβεια αυτό πουσυµβαίνει, που φθάνει µέχρι τα όρια της τρέλας και τηςεγκληµατικότητας. Η κατάσταση είναι τραγική.Σταχυολογώντας µερικά σηµεία έχουµε να επισηµάνουµε τηνέλλειψη παντελούς εκπαίδευσης και οδικής συµπεριφοράς, άλλοµέγα θέµα. Την άθλια κατάσταση του οδικού περιβάλλοντος, δρόµοιεπικίνδυνοι. Τον επιεικώς προβληµατικό έλεγχο του συστήµατοςκλπ.Αφήνω το ότι υπάρχουν δρόµοι στις µεγάλες αστικές πόλεις όπου ηπρόσβαση του πεζού είναι προβληµατική. Είτε τα αυτοκίνητα θαείναι παρκαρισµένα πάνω στα πεζοδρόµια είτε στα µικράπεζοδρόµια που δεν είναι περισσότερο από ένα µέτρο θαυπάρχουν δένδρα και όταν µια κυρία µε το παιδάκι της ή έναςγέροντας βγαίνουν, είναι υποχρεωµένοι εκ των πραγµάτων ναπέρασουν στο δρόµο που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα.Αφήνω δε το σηµείο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που λέει ότιαπαγορεύεται κανένας να παρκάρει εννέα, δέκα µέτρα πριν από τηγωνία για να υπάρχει ορατότητα και δεν εφαρµόζεται πουθενά στηνΑττική γη. 'Ετσι είναι αναγκασµένος ο οδηγός να βγει στο δρόµο καιαν κάποιος τρέχει περισσότερο, το µοιραίο είναι αναπόφευκτο.Πώς θα εφαρµοστεί ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και στο σηµείοαυτό; Κάτι πρέπει να κάνουµε και δεν πρέπει να το κάνετε µόνοεσείς. Θα το κάνουµε όλοι µαζί. ∆εν είναι δυνατόν να χάνεται έναµεγάλο µέρος του ελληνικού πληθυσµού στους δρόµους της

Ελλάδας σήµερα.Γίνεται ένας πόλεµος και σκοτώνονται εκατό άνθρωποι. ΣτηνΕλλάδα έχουµε έναν πόλεµο µε δυόµισι χιλιάδες νεκρούς περίπουκάθε χρόνο. Τι θα γίνει; Πού θα πάει αυτή η ιστορία µε δεδοµένοµάλιστα ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς αυτούς είναι νέαπαιδιά;Ας πάµε τώρα στο πόρισµα το οποίο έρχεται έστω και αργά στηΒουλή. Αλλά εδώ υπάρχει µια µεγάλη πολιτική ευθύνη την οποίαπρέπει να αναλάβετε. Τρία χρόνια τώρα το πόρισµα αυτό δεν είχεέρθει. Η ευαισθητοποίηση του ελληνικού Κοινοβουλίου, λοιπόν,εκτιµούµε ότι είναι δεδοµένη και φαίνεται τόσο από το υπόψησυζητούµενο πόρισµα όσο και από τις διαρκείς ερωτήσειςΒουλευτών γι'αυτό το θέµα. Μάλιστα κατά την πρώτη Σύνοδο τηςΒουλής 1996-1997, κατατέθηκαν και συζητήθηκαν έξι επίκαιρεςερωτήσεις για τα τροχαία ατυχήµατα. 'Εχουν, όµως, καταθετεί καιστη νέα Σύνοδο επερωτήσεις για το θέµα αυτό.Το πόρισµα για τα τροχαία ατυχήµατα και δυστυχήµατα, το οποίοκατάρτισε επιστηµονική οµάδα και υιοθέτησε η διακοµµατικήεπιτροπή, προς τιµή του ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι κατά βάσηπλήρες και εµπεριστατωµένο. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτικήβούληση της Κυβέρνησης να προωθήσει µια σειρά ενεργειών καινοµοθετηµάτων για την επίλυση ενός εκ των βασικότερωνπροβληµάτων της Ελλάδας σήµερα. Γιατί αν εξακολουθήσει µε τουςίδιους ρυθµούς ευαισθητοποίησης, έτσι τουλάχιστον όπωςκατεγράφη, τότε πολύ φοβούµαι ότι ένα τόσο χρήσιµο πόρισµα πουµάλιστα είναι απόρροια και αποτέλεσµα οµοφωνίας, θα πάει στονκάλαθο των αχρήστων και τότε την ευθύνη απέναντι σε ένασύγχρονο φοβερό γεγονός, στη σύγχρονη νεοελληνική πληγή θα τηφέρετε εξ ολοκλήρου εσείς.Αν και το πόρισµα της επιτροπής βρίθει από ένα ευρύ φάσµαπροτάσεων, πολλές εκ των οποίων είναι άµεσα εφαρµόσιµες -εδώκαι τώρα θα µπορούσαν να είχαν γίνει- θα πρέπει ναεπικεντρώσουµε την προσοχή µας σε κάποιες επιπλέον προτάσεις,όπως και να τονίσουµε µε διαφορετική προσέγγιση κάποιες από τιςήδη διατυπωµένες προτάσεις.Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, και θα παρακαλούσα να τη λάβουνυπόψη τους και οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,αλλά και της Αντιπολίτευσης γενικότερα, να κάνω µια πρόταση πουτο ∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κίνηµα καταθέτει στη Βουλή.Κύριε Υπουργέ, η πρωτοβουλία είναι δική σας, ανεξαρτήτως του ανη πρόταση ανήκει σε µας, να κηρυχθεί ο πρώτος χρόνος του 21ουαιώνα ως έτος για την προστασία των Ελλήνων πολιτών από τατροχαία δυστυχήµατα και ατυχήµατα. Αυτό µπορεί να γίνει απότώρα γιατί θα ωφελήσει πολλαπλώς την πατρίδα.Θα πρέπει, λοιπόν, πρώτον να συµπαραταχθούµε όλοι, έτσι ώστενα ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός, οι νέοι άνθρωποι, τα µικρά παιδιάποια είναι η πραγµατικότητα σήµερα, πώς πρέπει νασυµπεριφέρονται στο δρόµο και πώς οι οδηγοί πρέπει νασυµπεριφέρονται όταν ανεβαίνουν σε αυτοκίνηµα µεγάλουκυβισµού. Γιατί ζούµε και τον άλλο παραλογισµό, να ανεβαίνεικάποιος σε ένα αυτοκίνητο πολύ δυνατό, να πατάει το γκάζι, αλλάνα µην ξέρει να πατήσει το φρένο. Μέγα θέµα.Αυτές οι µετωπικές, που γίνονται πολλές φορές στις εθνικές οδούς,µε δυσάρεστα αποτελέσµατα, να ξεκληρίζονται οικογένειες, δενοφείλονται κάποιες φορές στο ότι ο δρόµος είναι κακός. 'Οταντρέχω εγώ, δεν τιµωρώ τον κακό δρόµο, τιµωρώ τον εαυτό µουπρώτα, αλλά κυρίως και πρωτίστως -κι εδώ είναι η µεγάλη ευθύνη-τιµωρώ κάποιον, ο οποίος ενδεχοµένως να οδηγεί σωστά. Ξεφεύγειτο αυτοκίνητο από την πορεία του και πέφτει σε έναν ανυποψίαστοπολίτη. Κάτι πρέπει να κάνουµε για όλο αυτό.Πρέπει να γίνει µία µεγάλη εξόρµηση και ενηµέρωση του ελληνικούλαού και κυρίως των νέων παιδιών. Τα νέα παιδιά, που πολλέςφορές βλέπουν τον τρόπο, µε τον οποίο επιπόλαια και εγκληµατικάοδηγούµε, βλέπουν την ατιµωρησία που υπάρχει και ήδηέχουν πάρει το πρώτο µάθηµα, να γίνουν

Page 12: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4102 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κακοί οδηγοί αύριο.Εποµένως πρόταση του ∆Η.Κ.ΚΙ. είναι το 2000 από τώρα νακηρυχθεί έτος για την προστασία απέναντι στα τροχαίαδυστυχήµατα και ατυχήµατα. Μπορεί να υπάρξει ένα ευρύ µέτωποενηµέρωσης και από το Κοινοβούλιο και από τα Μέσα ΜαζικήςΕνηµέρωσης, έτσι ώστε τουλάχιστον την ευθύνη και της πολιτείαςστο σύνολό της, αλλά και των οδηγών, να τη µοιραστούµε όλοι.Επιτρέψτε µου να πω ότι µ' αυτήν την πρόταση η παραπάνωκήρυξη, µαζί µε την ανάλογη συζήτηση του θέµατος, να γίνει τοαργότερο µέχρι το Σεπτέµβριο του 1999, κατά τη διάρκειαεκποµπής στην τηλεόραση, σε πανεθνικό δίκτυο. 'Εχω τηνεντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση,έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει µία τέτοια εκποµπή από το σύνολοτων κρατικών µέσων και των ιδιωτικών τηλεοπτικών µέσων, σεπανεθνικό δίκτυο, όπου θα αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του, έτσιώστε να µην έχει τη δυνατότητα, αν θέλετε, να ξεφύγει οεπιπόλαιος, ενδεχοµένως, συµπολίτης µας από την πληροφόρησηκαι να µην πει αύριο ή να ισχυριστεί ότι δεν ήταν ενηµερωµένος.Εποµένως, να γίνει µία εκποµπή σε πανεθνικό δίκτυο καιευαισθητοποίηση του ελληνικού πληθυσµού, µε εκστρατεία καιπροπαγάνδα όλων των Βουλευτών.Εδώ θέλω να σας επαναλάβω, κύριε Υπουργέ, µία πρόταση πουείχα κάνει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, προεδρεύοντοςτου συναδέλφου µας κ. Λάµπρου Κανελλόπουλου, όταν έναπαρόµοιο θέµα είχε έρθει στην επιτροπή και έγινε οµόφωνα δεκτήαπό τους συναδέλφους, που συµµετείχαν στη συνεδρίαση τηςεπιτροπής.Το Πάσχα είναι κοντά. Αν θέλουµε να πούµε ότι η Βουλή αντιδράστα κελεύσµατα, στην επιθυµία του ελληνικού λαού, αν θέλουµε ναπούµε ότι είµαστε και ευαίσθητοι και υπεύθυνοι για ένα τεράστιοθέµα, έτσι όπως το αντιµετωπίζει η ελληνική πολιτεία σήµερα, σαςλέω από τώρα ότι το Πάσχα που έρχεται όλοι εµείς οι Βουλευτές,µηδέ εξαιρουµένου του Προέδρου της Βουλής, µε πλακάτ, µεφυλλάδια, µε ό,τι δυνατότητα και όποια δυνατότητα έχουµε, θαβρεθούµε στους εθνικούς δρόµους, στους κόµβους δηλαδή, ναµοιράζουµε υλικό, να µας δουν οι συµπολίτες µας ότι εµείς είµαστεεκεί όλοι µαζί για ένα τεράστιο θέµα. Γιατί διαφορετικά, τακροκοδείλια δάκρυα που χύνουµε όλοι, αφού συµβούν ταδυσάρεστα, που σας περιέγραψα λίγο πριν, δεν θα απαλύνουν ούτετις ενοχές ούτε τις ευθύνες µας.Θα µου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Υπουργέ, µπορεί µενουτοπική να µοιάζει αυτή η πρόταση, αλλά κάποτε κάτι πρέπει νακάνουµε. Πρέπει να βρεθούµε όλοι εκεί. Μέτωπο πολέµου είναι. Ε,λοιπόν, θα βρεθούµε απέναντι στον πόλεµο αυτόν. Και πρέπει νατο κάνουµε και µπορούµε να το κάνουµε και δεν νοµίζω ότι ο απλός'Ελληνας πολίτης και ο συνυπεύθυνος για όλα όσα γίνονται, θα µαςγυρίσει την πλάτη.'Ετσι µπορεί σε πολλά από τα θέµατα, που αφορούν καιαπασχολούν την ελληνική κοινωνία, να έχουµε και προτάσειςρεαλιστικές, αλλά να αποδειχθεί και η ευαισθησία του ελληνικούΚοινοβουλίου και του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριοι συνάδελφοι, έχωτην τιµή να σας ανακοινώσω ότι τη συνεδρίασή µαςπαρακολουθούν από τα γενικά δυτικά θεωρεία, αφούπροηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", πενήντα έξι µαθητές και τρειςδάσκαλοι-συνοδοί από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς.Τους καλωσορίζουµε στο Εθνικό Κοινοβούλιο.(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)Επίσης από µέρους του ΚΚΕ ορίζεται ως ΚοινοβουλευτικόςΕκπρόσωπος ο συνάδελφος κ. Παναγιώτου.Ο κ. Ροκόφυλλος έχει το λόγο. Απών. ∆ιαγράφεται.Ο κ. Μελάς. Απών. ∆ιαγράφεται.Ο κ. Τσαφούλιας έχει το λόγο για πέντε λεπτά.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι έχει γίνειπραγµατικότητα και συνείδηση αποδεκτή η υπόθεση των τροχαίωνατυχηµάτων, το πρόβληµα της κυκλοφορίας. 'Εχουµε αποδεχθεί

άπαντες αυτήν την κατάσταση. 'Εχουµε αποδεχθεί άπαντες ναχάνονται δύο χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο και να τραυµατίζονταιτριάντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι. ∆εν µας διακρίνει καµίαευαισθησία.Και το χειρότερο είναι το εξής: 'Οτι δεν διακρίνει ευαισθησία και τουςσυγγενείς εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους. 'Επρεπε ναυπάρχει ένας σύλλογος για το θέµα των τροχαίων ατυχηµάτων καιτης οδικής ασφάλειας και από τους συγγενείς, από εκείνους πουπόνεσαν. ∆υστυχώς ούτε αυτό έγινε.Το τροχαία ατυχήµατα στη χώρα µας αυξήθηκαν τα τελευταία είκοσιχρόνια κατά 105%. Την ίδια περίοδο στις άλλες χώρες τηςΕυρωπαϊκής 'Ενωσης µειώθηκαν κατά 32%. ∆ύο χιλιάδες άνθρωποιχάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο και περίπου τριάντα πέντε χιλιάδεςτραυµατίζονται, ενώ το κόστος των τροχαίων για την εθνική µαςοικονοµία υπολογίζεται σε εκατό δισεκατοµµύρια δραχµές(100.000.000.000).Κάνετε οικονοµία στις φτωχές και µικρές τάξεις του λαού, στουςαδύνατους, στους πεθαµένους, στους συνταξιούχους, στουςάνεργους. Εκεί κάνετε οικονοµία. Από εκεί αποµυζάτε. Και χάνονταιεκατό δισεκατοµµύρια (100.000.000.000) από αυτήν τηνπερίπτωση. Αυτό δεν σας συγκινεί; ∆εν σας λέει τίποτα αυτό; Και οιαριθµοί δεν έχουν τέλος. Μόνο σε µια λεωφόρο της Αθήνας, στηλεωφόρο Βουλιαγµένης, έγιναν µέσα σε ένα χρόνο διακόσιασαράντα έξι τροχαία ατυχήµατα, στα οποία έχασαν τη ζωή τουςείκοσι τέσσερα άτοµα και τριάντα πέντε τραυµατίσθηκαν βαριά.Υπάρχουν και οι επιπτώσεις στη ζωή, αύξηση των ψυχοφαρµάκων,αλκοόλ και νικοτίνης, είναι 50% από αυτούς. ∆εν απολαµβάνουν τηζωή όπως πριν, 91%. Αποµάκρυνση από τα παιδιά τους, 28%.Παίρνουν διαζύγιο, 6%. Αλλαγή επαγγέλµατος, 60%-80%. Αυτέςείναι οι συνέπειες και δεν µας καίγεται καρφί.'Οσον αφορά τη διακοµµατική επιτροπή από το 1995 µέχρι το 1999,τα τέσσερα αυτά χρόνια, η ευθύνη του Προεδρείου της Βουλής γιατη συντόµευση του χρόνου και της αποτελεσµατικότητας για τοπόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής, είναι δεδοµένη. Και ηευθύνη του Προεδρείου της Βουλής για το σπρώξιµο της υπόθεσηςαυτής, από την ηµέρα που λειτούργησε η επιτροπή για το πόρισµαµέχρι σήµερα και για τη ρύθµιση τη νοµοθετική για τηναντιµετώπιση του προβλήµατος, είναι δεδοµένη όσο µπορεί να είναιδεδοµένη και η ευθύνη ηµών των Βουλευτών, όλων µας και ηευθύνη της Κυβέρνησης, πρώτης, κατά 100%.'Επρεπε το 1995 να ξεκινήσει και να φθάσουµε το 1999 µε δύοχιλιάδες νεκρούς, το 1995, το 1996, το 1997, το 1998, δηλαδή µεεννιά χιλιάδες νεκρούς, γιατί πάλι και το 1999 σκοτώθηκαν κάποιοι;'Εχουµε οκτώµισι χιλιάδες νεκρούς από το 1995, που περιµένουµετο πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής και έχουµε και εκατόνπενήντα χιλιάδες τραυµατίες. ∆ηλαδή γίνεται πόλεµος εδώ και τονπόλεµο αυτόν τον έχουµε αποδεχθεί οι πάντες. Εποµένως αυτήντην ευθύνη του Προεδρείου της Βουλής, την οποία επισηµαίνω, δενθα την ξεχάσω ποτέ, όσο είµαι Βουλευτής.Για το θέµα της Τροχαίας και της επιτήρησης, θα ήθελα να πω ότιείναι κλασικό παράδειγµα αδιαφορίας ανθρώπου προς άνθρωπο.'Εχουν γεµίσει οι δρόµοι αυτοκίνητα από την ασυνειδησία τωνπολιτών. Πιάνουν τις διασταυρώσεις και δεν µπορούµε ναπεράσουµε. Τα διπλοπαρκαρίσµατα δηµιουργούν καταστροφήπλήρη και για το τροχαία ατυχήµατα και για την κυκλοφορία τουλαού. Και η Τροχαία εκεί είναι απούσα. Στην πλατεία Κάνιγγος, απότην οποία τώρα ήλθα, υπάρχουν διπλοπαρκαρίσµατα καιτριπλοπαρκαρίσµατα.Και η Τροχαία εκεί είναι απούσα. Οι γωνίες είναι όλες πιασµένεςαπό το ένα άκρο µέχρι το άλλο και η Τροχαία είναι απούσα.Υπάρχει Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως; Υπάρχει Υπουργός∆ηµοσίας Τάξεως; Υπάρχει Τροχαία; Τίποτα δεν υπάρχει. 'Ερηµοςείναι η Ελλάδα. 'Ερηµος! Και έρηµος είναι και για όλα τα άλλα πουγίνονται µέχρι σήµερα.Η ευθύνη ανήκει σ' αυτούς τους προνοµιούχους που έχουν τιςκεντρικές θέσεις. Είµαι υπέρ της µονιµότητας των δηµοσίωνυπαλλήλων, αλλά οι καρεκλοκένταυροι πρέπει να

Page 13: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4103

περνάνε από επιτροπή της Βουλής για να διατηρούν τις θέσειςτους. 'Οσοι είναι καρεκλοκένταυροι στο Υπουργείο ∆ηµοσίων'Εργων πρέπει να περνάνε από εκεί.Θα κάνω και µια αναφορά σήµερα για την κ. Εύα Κασάπη, η οποίαµου είπε ότι δεν υπολογίζω κανέναν. 'Οταν µου είπε ο κ.Χρυσικόπουλος να την πάρω τηλέφωνο για ένα πρόβληµα οδικήςκυκλοφορίας, µου είπε "δεν υπολογίζω κανέναν".Οι καρεκλοκένταυροι και αυτοί που είναι ηγήτορες µέσα σταΥπουργεία, όσον αφορά τη µονιµότητά τους, πρέπει να περνάνεαπό µια επιτροπή της Βουλής και για τους υπόλοιπους να ισχύει ηµονιµότητα. 'Εχει διαλυθεί το κράτος από τη µεγάλη ανευθυνότητακαι από το "έτσι θέλω" εκείνων που έχουν τα χρόνια και κατέχουντις κεντρικές θέσεις µέσα στα Υπουργεία και στις διευθύνσεις.(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίαςτου κυρίου Βουλευτού)ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ολοκληρώστε, κύριεΤσαφούλια.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Το πρόβληµα οδηγεί σε καταστροφή,κύριε Πρόεδρε.'Ενα λεπτό, σας παρακαλώ, για να ολοκληρώσω.∆εύτερον, ως προς τους δρόµους, έχετε πελαγώσει. Το ΥΠΕΧΩ∆Εήταν ανίκανο να συντελέσει στη δηµιουργία προϋποθέσεων γιαοδική ασφάλεια και πρέπει να το οµολογήσετε. Πείτε το έστω µιαφορά και ο κ. Λαλιώτης να το πει. Πείτε "ρε παιδιά, γίνανεπαραλείψεις, έχετε δίκιο". Πείτε το για να συνεννοηθείτε µε το λαό,διότι η αφροσύνη είναι δηµιουργία και προϋπόθεση εθνικήςκαταστροφής. Πείτε το, τέλος πάντων, για να συνεννοηθούµε.Κατεβάστε τον εγωισµό σας και περιορίστε την αυθαιρεσία. Πείτε ότιπαραλείψαµε να πάρουµε όλα τα µέτρα και είµαστε και εµείςυπεύθυνοι για την οδική ασφάλεια. Πείτε το τέλος πάντων, για ναυπάρχει εθνική συνείδηση και για να συνεννοηθούµε. ∆εν υπάρχειούτε αυτό.Και για το άλλο, τι να πω; 'Οτι τούτα τα µέτρα πρέπει να τα φέρειαµέσως; Ας µην τα φέρει. 'Εχουν περάσει τέσσερα χρόνια. Αςκρατήσει και ένα χρόνο ακόµα η υπόθεση, για να τελειώνουµε.Με αυτά τα δεδοµένα αιρέτω το κράτος της Ελλάδος. Τέτοιο κράτοςείναι ο εµπαιγµός της ιστορίας του.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πω κάτι;ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να προτείνω εκµέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας το εξής: ∆εν είµαστε πολλοίσυνάδελφοι εδώ και αν είναι δυνατόν ο χρόνος να γίνει δέκα λεπτάγια τους Βουλευτές...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): 'Οχι, δεν µπορεί να γίνει,κύριε συνάδελφε. ∆εν µπορεί να αλλάζω εγώ τη διαδικασία ανάλογαµε το πόσοι συνάδελφοι είναι εδώ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: 'Εχετε τον κατάλογο τωνεγγεγραµµένων. Τη ∆ευτέρα µίλησαν δέκα λεπτά οι Βουλευτές καισήµερα δεν είµαστε πάρα πολλοί. Θα ήθελα να ζητήσω, για τατροχαία ατυχήµατα τουλάχιστον, να διαθέσουµε άλλα πέντε λεπτά.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Υπάρχει µια δικαδικασίαπου έχει αποφασιστεί και δεν µπορεί το Προεδρείο όποτε θέλει νααλλάζει τη διαδικασία.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Προχθές µίλησαν δέκα λεπτά οιΒουλευτές και εδόθη µια παράταση µόνο και µόνο επειδή ορισµένοισυνάδελφοι δεν µπορούσαν να έλθουν, λόγω των καιρικώνσυνθηκών που επικρατούσαν στην βόρειο Ελλάδα. Εξάλλου...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): 'Οσοι καινούριοισυνάδελφοι θα έλθουν, θα µπορέσουν να µιλήσουν. Το είπαµεαυτό. Και η κ. Ζήση γράφτηκε τώρα και ο κ. Τσαφούλιας γράφτηκετώρα και ο κ. Παπανικολάου γράφτηκε τώρα.Ορίστε, κύριε Παπανικολάου, έχετε το λόγο.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσαπαραφράζοντας το αρχαίο γνωµικό να αναφερθώ καίρια στην

επικρατούσα κατάσταση και στην έλλειψη ευαισθησίας που έδειξε ηΚυβέρνηση τα τρία χρόνια που καθυστέρησε να φέρει το οµόφωνοπόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής στην Εθνική Αντιπροσωπεία."Των οικιών ηµών ξεκληριζοµένων καθηµερινώς εν µέση οδώ, υµείςπερί άλλων µεριµνάτε και τυρβάζετε". Πραγµατικά είναιαπογοητευτική η κατάσταση και καθηµερινά σχόλια από τα ΜέσαΜαζικής Ενηµερώσεως αποτυπώνουν κατά τον πλέον αψευδήτρόπο το µεγάλο έγκληµα που πραγµατοποιείται καθηµερινά στουςελληνικούς δρόµους.∆υστυχώς -µε κεφαλαία γράµµατα- έχουµε τα πρωτεία στηνΕυρωπαϊκή 'Ενωση στο σοβαρό αυτό θέµα που δεν µας τιµά σανκράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.Επιτρέψτε µου να διαβάσω µια χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρουτης Επιτροπής Ερευνών Ατυχηµάτων από αυτοκίνητα.Το 1998 έγιναν εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα πέντετροχαία ατυχήµατα µε τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιους ενήνταεννέα παθόντες. Από αυτά, τα χίλια εννιακόσια εβδοµήντα ήτανθανατηφόρα, τα τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα τέσσερα µεσοβαρούς τραυµατισµούς και τα 19.131 µε ελαφρούςτραυµατισµούς.Σε αυτά τα ατυχήµατα είχαµε δύο χιλιάδες διακόσιους δεκαοκτώνεκρούς, µια µεγάλη κωµόπολη σχεδόν της πατρίδας µας, µετέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους εξήντα έξι βαριά τραυµατίες καιείκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ελαφρά τραυµατίες.Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι από τους βαριά τραυµατίες,εντός πέντε ηµερών είχαµε απώλεια ακόµα εκατό συνανθρώπωνµας, µε αποτέλεσµα το συνολικό ποσό των νεκρών να ανέβει στουςδύο χιλιάδες τριακόσιους δεκαοκτώ.Σε σύγκριση µε τα στοιχεία του προηγούµενου έτους 1997 έχουµεαύξηση εβδοµήντα επτά νεκρούς και πεντακόσιους τριάντα επτάβαριά τραυµατίες. Οπωσδήποτε είναι µεγάλο το κόστος αυτό σεψυχές, σε συνανθρώπους µας, το οποίο νοµίζω ότι δεν αποτιµάταισε χρήµατα. Αλλά επειδή οι ασχολούµενοι µε τη στατιστικήεπιστήµη έχουν κάνει σχετική έρευνα, θα σας πω ότι το ποσόκατ'άλλους ανέρχεται στα εκατόν δεκαπέντε δισεκατοµµύρια(115.000.000.000) δραχµές και κατ'άλλους στα εκατό πενήνταδισεκατοµµύρια (150.000.000.000) δραχµές το χρόνο. Σκεφτείτε τοκόστος ζωής, αλλά και το υλικό κόστος.Είναι ανάγκη οπωσδήποτε, πέραν κοµµάτων, χρωµάτων καικοµµατικών συρµατοπλεγµάτων να υπάρχει -και νοµίζω ότιυπάρχει- µια θετική στάση του ελληνικού Κοινοβουλίου. Νοµίζω ότιόλοι οι προλαλήσαντες συνάδελφοι µεταφέραµε εδώ αυτήν τηνκραυγή αγωνίας από τις οικογένειες από ολόκληρη την Ελλάδα.Πρέπει να προστρέξουµε να συνεγείρουµε εαυτούς και αλλήλουςκαι να βοηθήσουµε. Οι ευθύνες είναι πολλές και σε πολλούς.Οφείλω όµως, απ'αυτήν τη θέση να δώσω θερµά συγχαρητήριαστους συναδέλφους Βουλευτές που συµµετείχαν στην επιτροπή,όπως επιστήµονες, οι οποίοι έθεσαν το δάκτυλο υπό τον τύπον τωνήλων και έδωσαν τέτοια στοιχεία, τέτοιους τρόπους, ώστε ναµπορέσουµε να φύγουµε απ'αυτά τα αδιέξοδα και να δώσουµεεκείνες τις λύσεις που θα µπορούν να σώζουν ζωές και όχι ναγίνονται οι άνθρωποι θυσία στο µολώχ της ασφάλτου.(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Α'Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ)Πρέπει να βοηθήσουµε όλοι σε αυτήν την προσπάθεια, γιατίσύµφωνα µε µία θέση που εκφράζει το πόρισµα αυτό, είναι δυνατόνη εφαρµογή του να φτάσει στη σωτηρία ανθρωπίνων υπάρξεων,µέχρι και κατά 47%.Είναι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό που πρέπει να µαςευαισθητοποιήσει όλους και κάνω µία έκκληση αµέσουεφαρµογής και θεσµοθετήσεως του πορίσµατος, όπως έχει, γιανα µπορέσουµε να προσφέρουµε και να είµαστε σε µία θετικήανταπόκριση των αιτηµάτων και της εκκλήσεως που καθηµερι-νά εκφράζει ο ελληνικός λαός, µέσα από µηνύµατα, µέσα απόεπιστολές, µέσα από ανακοινώσεις και ψηφίσµατα συλ-

Page 14: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4104 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγων, προκειµένου να µπορέσουµε να βοηθήσουµε σε αυτό τοσηµαντικό θέµα και να µη θρηνούµε ανθρώπινες υπάρξεις. ∆ιότι αντο συνδυάσουµε µε το άλλο υπ'άριθµόν ένα εθνικό µας θέµα, τοδηµογραφικό πρόβληµα -που ο δείκτης γονιµότητας, κύριεΠρόεδρε, και ξέρω την ευαισθησία σας, έχει φτάσει στο 0,9%, ενώχρειάζεται 2,2% για να επιβιώσει το 'Εθνος µας- σκεφθείτε τικινδύνους περνάει η πατρίδα µας.Πριν από δύο χρόνια µια αντιπροσωπεία µας είχε επισκεφθεί τηνΕυρωπαϊκή 'Ενωση, προκειµένου να συζητήσουµε τηναντιµετώπιση του δηµογραφικού µας προβλήµατος. Ξέρετε τιαπήντησαν οι συνάδελφοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως; "Γιατρέ µου,προσέξτε να ρυθµίσετε τα τροχαία σας πρώτα, διότι κάθε χρόνοχάνετε µία µεγάλη κωµόπολη περίπου δύο χιλιάδων κατοίκων".ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ολοκληρώστε, κύριεσυνάδελφε.Οι στροφές της Τσακώνας διευθετήθηκαν;'Εχω καιρό να περάσωαπό εκεί.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι στην ίδια κατάσταση.'Εχωεπανειληµµένως µιλήσω εις ώτα µη ακουόντων. Ας ελπίσουµε ότικάτι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, για να µπορέσει η Μεσσηνίαπραγµατικά να απαλλαγεί απ'αυτόν το βραχνά των ατυχηµάτων.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Είναιπρογραµµατισµένο το έργο.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θαήθελα να σας πω ότι δεν τιµούν την πατρίδα µας αυτά τα στατιστικάστοιχεία που παίρνουµε καθηµερινά από τα Μέσα ΜαζικήςΕνηµέρωσης.'Οντας κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσηςπρέπει όλοι να βοηθήσουµε, να πάρουµε γενναίες και σωστέςαποφάσεις, οι οποίες νοµίζω ότι αναφέρονται ρητά στο πόρισµα γιανα δώσουµε λύσεις στο σοβαρό αυτό θέµα. Ευχαριστώ πολύ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η κ. Ροδούλα Ζήσηέχει το λόγο.ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ηκοινή οµολογία ότι το τροχαίο ατύχηµα έχει εξελιχθεί σήµερα στησηµαντικότερη απειλή για την ελληνική κοινωνία, µας κάνει όλουςνα αναλογιστούµε τις ευθύνες µας και να παραδεχθούµε ότι είναιυπόθεση όλων µας η αντιµετώπιση του προβλήµατος στηναναλογική κλίµακα των αρµοδιοτήτων µας και των ευθυνών µας.Στην κλίµακα, όµως, των αξιών µας, που φαίνεται να υποχωρεί σεκάποια σηµεία της, πρέπει να υποστηρίξουµε µε πολιτικές δράσειςκαι πρωτοβουλίες και να τροφοδοτήσουµε µε περισσή σοβαρότητακαι εργατικότητα, τους στρατηγικούς στόχους, που φαίνονται ναδιατυπώνονται σε αυτό το πόρισµα, στο οποίο είχα και εγώ την τιµήνα συµµετέχω, σαν µέλος της διακοµµατικής επιτροπής.Στόχους, λοιπόν, που πρώτον, επαναξιοποιούν την πρόληψη κατάτην κυκλοφορία και την εργασία και υποστήριξη, όλων όσωνεµπλέκονται σε αυτά.∆εύτερον, εντάσσουν τη µέριµνα για την υγεία και την οδικήασφάλεια στη δηµόσια στρατηγική, σε όλους τους τοµείς καιειδικότερα στις υποδοµές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.Τρίτον, ενισχύουν τους θεσµούς πρόληψης του κυκλοφοριακού καιεπαγγελµατικού κινδύνου.∆εν θα αναφερθώ, κύριοι συνάδελφοι, σε στατιστικές πουκαταδεικνύουν ότι δεν είναι µόνο οι νεκροί από τα τροχαίαατυχήµατα, αλλά και οι στρατιές των τραυµατιών πουαποδυναµώνουν τον κοινωνικό ιστό. Σαφώς θα δηλώσω ότιδιαφωνώ µε την τάση κάποιων φορέων να αποτιµούν σε χρήµατατις ανθρώπινες ζωές, γιατί τότε θα αποτολµούσα τη σύγκριση τηςστάσης τους για άλλες κοινωνικές πληγές, όπως το κάπνισµα ή τοναλκοολισµό απ'όπου βεβαίως εισπράττονται υπερβολικοί φόροι καικανένας φορέας δεν αποτίµησε ποτέ το κόστος.Οι φορείς, κατά την άποψή µου, πρέπει να ζητούν την εφαρµογήτων προδιαγραφών που υπάρχουν και αν αυτές έχουν έλλειµµα,πρέπει αυτό το έλλειµµα να καλυφθεί και να θεσµοθετηθούν νέεςπροδιαγραφές. Να ξεκαθαρίσουν οι θολές συναρµοδιότητες

υπηρεσιών σε ανάλογα θέµατα, να γίνουν γνωστά τα αίτια και οιιθύνοντες και να αναζητηθούν οι ευθύνες και η θεραπεία. Και ακόµανα περιοριστεί η λειτουργία της Τροχαίας Αστυνοµίας, ως δύναµηςκαταστολής και να είναι το έργο της, η πρόβλεψη και η πρόληψη.Η εκπαίδευση και ενηµέρωση µπορούν να αρχίσουν άµεσα µε τηνενεργό συµµετοχή των οργανωµένων φορέων και η εµπλοκή τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί να δώσει στη λύση τουπροβλήµατος, άλλη προοπτική, µέσα από τη δηµιουργία ενόςσύνθετου, αλλά ολοκληρωµένου πλέγµατος κοινωνικών υπηρεσιώνκαι πρωτοβουλιών, µε ανθρωποκεντρικό περιεχόµενο που ναανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών.Κάναµε θεσµούς αποκέντρωσης, θεσµούς αυτοδιοίκησης µεενίσχυση αρµοδιοτήτων και πόρων. Μπορεί, λοιπόν και η ΤοπικήΑυτοδιοίκηση, όπως σαφώς και η πολιτεία, να συντελέσει σε µίασυγκροτηµένη και συνεπή πολιτική πρόληψη ατυχηµάτων στηχώρα µας.Στις συναντήσεις των δικτύων υγιών πόλεων πουπραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας,αποφασίστηκε η κατάρτιση ενός οδηγού ανάπτυξης στρατηγικούσχεδίου, που θα είναι και το µοντέλο για την ανάπτυξηπρογραµµάτων πρόληψης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Οι αναφορές µου αυτές έχουν να κάνουν µε την εγρήγορση και τηνευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, γι'αυτό το σπουδαίοθέµα των τροχαίων ατυχηµάτων που βεβαίως ευαισθητοποίησε τηνκυρίαρχη έκφραση του ελληνικού λαού, το Εθνικό µας Κοινοβούλιο,που µε τη διακοµµατική του επιτροπή για τα τροχαία κατέληξε στοσυζητούµενο σήµερα πόρισµα, που πρέπει να αποτελέσει τοεργαλείο και την πυξίδα σχεδιασµού και υλοποίησης από τηνΚυβέρνηση, µιας συγκροτηµένης πολιτικής δράσης σε αυτόν τοντοµέα.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πόρισµα είναι αποτέλεσµα µιαςεπίπονης διαδικασίας στην οποία, εκτός από τους Βουλευτές πουσυµµετείχαµε ενεργά, συµµετείχαν και κατέθεσαν προτάσειςεπιστήµονες, επιστηµονικοί και κρατικοί φορείς, πολυτεχνεία καιπανεπιστήµια, ΤΕΙ, ΕΚΑΒ, νοσοκοµεία κ.α.Είναι γεγονός ότι το πόρισµα αυτό, καρπός και σύνθεση τηςοικονοµικής, πολιτικής, επιστηµονικής και κοινωνικής προσέγγισηςτου προβλήµατος τροχαία ατυχήµατα, συζητείται τρία, τέσσεραχρόνια µετά την ολοκλήρωσή του και αυτό το γεγονός δηµιούργησεερωτηµατικά σε όλους µας.Πρέπει όµως να πω ότι και σε συγκεκριµένες δικές µου ερωτήσειςπρος τα αρµόδια Υπουργεία, έχω αντιληφθεί ότι η Κυβέρνηση τουΠΑΣΟΚ µε τα Υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε, Μεταφορών, ∆ηµόσιας Τάξης,έλαβαν αυτά τα χρόνια πολύ σοβαρά υπόψη τους το πόρισµα στηνεφαρµογή των πολιτικών τους. Χρειάζεται, όµως, η ενεργοποίησητου πορίσµατος, για να ακυρώσουµε το θλιβερό ρεκόρ που έχουµε,ως χώρα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, στα τροχαία ατυχήµατα.Ενώ στην Ευρώπη παρατηρείται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,καθοδική τάση στη θνησιµότητα από τα τροχαία, στην πατρίδα µαςπαρατηρείται ανοδική τάση. Ο µέσος όρος νεκρών από τα τροχαίαατυχήµατα, ανά ένα εκατοµµύριο κατοίκους, στην Ευρωπαϊκή'Ενωση είναι εκατόν τριάντα ένας και στην Ελλάδα διακόσιοιδεκαεπτά. Περίπου διπλάσιος αριθµός.'Ολα αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στο πόρισµα αναλυτικά, θαπρέπει να µας προβληµατίσουν ιδιαίτερα.Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε όλες αυτές τις εφαρµογές πουπροτείνει το πόρισµα -δεν έχω το χρόνο, κύριε Πρόεδρε- πώς θα τιςθεσµοθετήσουµε και πως άµεσα θα τις υλοποιήσουµε. Και βεβαίωςνα λάβουµε υπόψη µας το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει σήµεραστις υποδοµές. Και αναφέροµαι στις υποδοµές µια και έχουµε εδώσήµερατον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, τον κ. Βερελή, που γνωρίζωπάρα πολύ καλά πόσο φροντίζει για την υπόθεση αυτή. Ωστόσο,όµως, υπάρχουν παραλείψεις και αδυναµίες τις οποίες πρέπει νααντιµετωπίσουµε µέσα από µια συλλογική προσπάθεια, που, πέρααπό την ποσότητα και τη γρήγορη ολοκλήρωση των έργων θαπρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την ποιότητα αυτών των

Page 15: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4105

κατασκευών και αυτών των υποδοµών που δηµιουργούνπροβλήµατα στην κυκλοφορία.Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναλυτική εργασίαπου έγινε από τα µέλη της διακοµµατικής επιτροπή και από όλουςτους φορείς που ενεπλάκησαν σε αυτήν τη διαδικασία, την εργασίακαι επεξεργασία αυτών των στοιχείων, θα πρέπει να γίνει αντιληπτήαπό την Κυβέρνηση, από το σύνολο της Βουλής και όλοι µαζίσήµερα µέσα από αυτήν τη συζήτηση να δώσουµε το µήνυµα πλέονότι είναι καιρός, ας είναι αργά, είναι πλέον η στιγµή που θα πρέπεινα υλοποιήσουµε όλοι µαζί αυτό το πόρισµα σε όλες του τιςδιαστάσεις, σε µια εφαρµογή τέτοια που θα τη φυλάµε ως κόρηοφθαλµού όλοι συνυπεύθυνα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν.Κρητικός): Κύριοι συνάδελφοι,έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας καιΟικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου "Κύρωση της Συµφωνίαςµεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας τηςΣλοβενίας για τη διεθνή οδική µεταφορά επιβατών καιεµπορευµάτων".Επίσης οι Υπουργοί Εµπορικής Ναυτιλίας, Εξωτερικών, ΕθνικήςΟικονοµίας και Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Κύρωση τηςΣυµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας καιτης Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για τηνεµπορική ναυτιλία και συναφή ναυτιλιακά θέµατα".Παραπέπονται στις αρµόδιες ∆ιαρκείς Επιτροπές.Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιώτης Καµµένος.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά κατά τησυζήτηση που έγινε τη ∆ευτέρα και σήµερα, είδαµε ότι το πόρισµατης διακοµµατικής επιτροπής στηρίχθηκε από το σύνολο τωνκοµµάτων. 'Οµως η καθυστέρηση της συζήτησης είναι µε ευθύνητης Κυβέρνησης και όχι του Προεδρείου της Βουλής, διότι οΠρόεδρος της Βουλής, όπως µας διαβεβαίωσε κατά την παράστασηπου είχαµε οι συνάδελφοι από όλα τα κόµµατα, πίεσε το ΥπουργείοΜεταφορών και Επικοινωνιών να φέρει το πόρισµα αυτό στηνΟλοµέλεια. 'Οµως τα θέµατα της οδικής ασφάλειας δεν πρόκειται νατα αντιµετωπίσουµε µε απλή συζήτηση, αλλά µε εφαρµογή τωνδιατάξεων του πορίσµατος.Προχθές ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στην αντιµετώπιση τωντροχαίων ατυχηµάτων και στη χάραξη της πολιτικής για την οδικήασφάλεια ανάλογα µε τα κελεύσµατα του πορίσµατος, λέγοντάς µαςακόµη ότι κατατέθηκε ο νέος ΚΟΚ, µας είπε ότι κάλεσε µαζί µε τηνΕΛΠΑ έναν οδηγό της φόρµουλα 1, πλην όµως δεν µας είπε ποιαείναι τα αποτελέσµατα. ∆υστυχώς τα αποτελέσµατα είναι τραγικά.∆εν ξέρω αν η Κυβέρνηση διάβασε το πόρισµα και στη συνέχειαεφάρµοσε αυτήν την πολιτική τα τελευταία αυτά χρόνια σε σχέση µεαυτό το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε. Αλίµονο αν συνέβη κάτιτέτοιο, διότι τα αποτελέσµατα είναι αντίθετα. Τα έτη 1997 και 1998είχαµε σοβαρή αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων. Σύµφωναµάλιστα µε την προχθεσινή δήλωση της 'Ενωσης ΑσφαλιστικώνΕταιρειών είχαµε διακόσιους δώδεκα νεκρούς παραπάνω, πουσηµαίνει ότι δεν έχουν εφαρµοστεί εκείνα τα µέτρα, τα οποία θαµειώσουν περίπου στο 50% τους νεκρούς και τους τραυµατίες απότα διάφορα τροχαία ατυχήµατα.'Ολοι οι 'Ελληνες πολίτες -και εµείςοι Βουλευτές είµαστε 'Ελληνες πολίτες, άλλο εάν κάποιοι θεωρούνότι δεν συµµετέχουµε ενεργά στην αντιµετώπιση των προβληµάτωντου ελληνικού λαού-αντιµετωπίζουν τα θέµατα της οδικήςασφάλειας.Ανεπτύχθη αυτό το πόρισµα εδώ από όλους τους συναδέλφους,αλλά και από την Κυβέρνηση -και αυτό είναι το παράδοξο- πληνόµως δεν έχει µπει το χρονοδιάγραµµα που ζητήσαµε ως Νέα∆ηµοκρατία στην πρωτολογία µας. ∆εν το ζητώ ως Νέα ∆ηµοκρατίααλλά ως αντιπρόεδρος της διακοµµατικής επιτροπήςεκπροσωπώντας πιστεύω το σύνολο των συναδέλφων από όλα τακόµµατα που δουλέψαµε επί ένα χρόνο αµισθί. Και λυπάµαι γιακάποια σχόλια εφηµερίδων που έγραψαν για επιτροπές κλπ. Είναιντροπή, διότι και οι Βουλευτές που συµµετείχαν στην επιτροπήσυµµετείχαν χωρίς καµία οικονοµική απολαβή, το ίδιο δε και µε το

σύνολο των φορέων που παραβρέθηκαν στη συζήτηση αυτή.Θα ήθελα µε λίγες λέξεις να αναλύσω το τι πρόκειται να γίνει ακόµηκαι εάν εφαρµοσθεί ο νέος ΚΟΚ, χωρίς παράλληλα να υλοποιηθούντα σηµεία εκείνα του πορίσµατος που αναφέρονται στην απόκτησηοδικής συνειδήσεως από τους 'Ελληνες πολίτες.Πράγµατι η νοµοθεσία προβλέπει πολλά και θα σας έλεγα ότιπολλές φορές είναι και επαρκή αυτά που προβλέπει. Το θέµα είναιπώς εφαρµόζονται.'Ενας 'Ελληνας πολίτης, µε το που γεννιέται, αρχίζει νααντιµετωπίζει την οδική συµπεριφορά αντίστοιχα µε τον ΚώδικαΟδικής Κυκλοφορίας.Γεννιέται το παιδί και φεύγει από το µαιευτήριο. Αντί, όπωςεπιβάλλεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να το βάζουνστο παιδικό κάθισµα, που αντιµετωπίζει την περίπτωση ατυχήµατοςσε ένα ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, το βάζουν στο πόρτ-µπεµπέ,συνήθως στο εµπρός κάθισµα ή στο πίσω κάθισµα, µε αποτέλεσµανα έχουµε θανάτους σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση, στην ηλικίαµερικών ηµερών µέχρι τριών ετών.Πηγαίνει το παιδί στο σχολείο. ∆εν γίνεται κανένα µάθηµα οδικήςασφάλειας, ενώ προβλέπεται ότι από το νηπιαγωγείο πρέπει νααποκτούν τα παιδιά την έννοια της οδικής ασφάλειας και νασυµπεριφέρονται ως πεζοί και αργότερα ως οδηγοί, µε βάση αυτάτα µέτρα που έχουµε αναφέρει στο πόρισµα.Προχωράει, λοιπόν, το παιδί και ως µαθητής πρέπει νααντιµετωπίσει αυτό που προβλέπει ο νόµος για το σχολικότροχονόµο. 'Εχετε δει πουθενά σχολικό τροχονόµο; Πουθενά! Μόνοο Σαµαράκης έκανε το σχολικό τροχονόµο! Στη Β' περιφέρειαΑθηνών, µόνο σε ένα ποσοστό της τάξεως του 3% έχει εφαρµοστεί.Γιατί; Γιατί περιµένουµε από τους συλλόγους γονέων καικηδεµόνων να κάνουν τους χωροφύλακες. ∆εν γίνεται αυτό τοπράγµα. Πρέπει να επιβληθεί ο θεσµός του σχολικού τροχονόµουκαι µε κίνητρα.(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίαςτου κυρίου Βουλευτή)Κύριε Πρόεδρε, ζητώ δύο λεπτά ακόµη, για να ολοκληρώσω.Υπάρχουν άνεργοι γονείς, οι οποίοι δεν µπορούν να τα βγάλουνπέρα και το ζητούν. Να τους επιδοτήσουµε. Χάνονταιτρισεκατοµµύρια! Είκοσι ένα τρισεκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή'Ενωση χάνονται κάθε χρόνο από τα τροχαία ατυχήµατα. 'Εχουµε,λοιπόν, τη δυνατότητα να επιδοτήσουµε για σχολικούςτροχονόµους.Το παιδί αυτό πηγαίνει αργότερα να πάρει δίπλωµα µοτοσυκλέτας.Και το εξετάζει εκπαιδευτής, που δεν έχει ανέβει στη ζωή του σεµοτοσυκλέτα. Του δίνει δίπλωµα για οδήγηση µοτοσυκλέτας,εκπαιδευτής που δεν ξέρει τι θα πει µοτοσυκλέτα.Πάει εν συνεχεία το παιδί -γίνεται ενήλικος- να πάρει δίπλωµαοδηγήσεως. Εάν πάει στη σχολή, θα του πουν "δώσε τριάνταχιλιάρικα, να αγοράσεις το δίπλωµα". 'Ετσι συµβαίνει. Και έτσι έγινεδεκτό στην επιτροπή. Και είναι προς τιµήν του εκπροσώπου τουΥπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που πράγµατι στηδιακοµµατική επιτροπή απεδέχθη ότι αυτό συµβαίνει. Αγοράζει,λοιπόν, το δίπλωµα, χωρίς καν να δώσει εξετάσεις, µε ένα αρχαίοβιβλίο, το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν έχει καµία σχέση µε τουςκανόνες οδήγησης. ∆ηλαδή εάν αυτός ο οδηγός βγει να οδηγήσειστην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ατύχηµα.Προχωράει, λοιπόν και πάει να πάρει αυτοκίνητο µεταχειρισµένο, τοοποίο για να περάσει τον έλεγχο στα ΚΤΕΟ πάλι κάποιος έχειπληρωθεί. Αναφέρεται και αυτό στο πόρισµα.Φοράει τη ζώνη ασφαλείας και τον κοροϊδεύουν οι υπόλοιποι, γιατίείναι µαγκιά να µη φοράς ζώνη ασφαλείας. Αυτήν τη συνείδησηπρέπει να επιβάλουµε στον οδηγό: 'Οτι δεν είναι µαγκιά να µηφοράς ζώνη ασφαλείας. Μαγκιά είναι να φοράς ζώνη ασφαλείας.Μαγκιά είναι να φοράς το κράνος.Ο νέος αυτός έχει να αντιµετωπίσει εν συνεχεία, ως οδηγός,κάποιους δρόµους, που είναι αντίθετοι µε κάθε έννοια τεχνικής

Page 16: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4106 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µελέτης του δρόµου. Ανάποδες στροφές, λακκούβες, χαώδειςλακκούβες, δύο και τριών µέτρων γίνονται αίτια των ατυχηµάτων.Αλίµονό του, αν πάθει ατύχηµα και εγκλωβιστεί µέσα στοαυτοκίνητο. Θα έρθουν να τον απεγκλωβίσουν συνεργεία απόανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από απεγκλωβισµό και όχι γιατίφταίνε αυτοί, αλλά γιατί εµείς δεν τους διδάξαµε. Υπάρχουν τρείςµονάδες στις εθνικές οδούς. Τι να τις κάνεις; Εάν τρακάρει και πέσειστο ποτάµι, ποιος θα τον βγάλει; Θα τον βγάλουν ειδικά συνεργεία,πού έχουν εκπαιδευτεί; Εάν είναι τραυµατίας σε συγκεκριµένοµέρος, ποιος θα τον µεταφέρει;Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, ως αντιπρόεδρο της επιτροπής, νααναλύσω για λίγο ακόµη.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Μου ζητήσατε δύολεπτά και σας τα έδωσα. Περισσότερο δεν µπορώ να σας δώσω.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.Για τα ατυχήµατα, κύριε Πρόεδρε, δώστε και εσείς µια µικρή ανοχή.Εξάλλου το Προεδρείο περίµενε τόσο καιρό την Κυβέρνηση.Βλέπουµε στη συνέχεια το νέο αυτόν να οδηγεί στην επαρχία. Εκείέχει να αντιµετωπίσει θεριστικό µηχάνηµα βαµβακοπαραγωγού,πολλές φορές χωρίς φώτα, που δεν έχει δίπλωµα οδηγήσεως καιοδηγεί σε όλους τους επαρχιακούς δρόµους, πράγµα που δενσυµβαίνει πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Στην Καρδίτσα µπορεί ναέρθει σε µετωπική σύγκρουση µε το "θηρίο", το οποίο βρίσκεται στηµέση του δρόµου.Και αν βέβαια υπάρχει οµίχλη, δεν υπάρχουν οι διαγραµµίσειςεκείνες, που θα του δείξουν πώς είναι ο δρόµος. Και συνήθως, σεένα ποσοστό 34%, σε κατάσταση οµίχλης, βγαίνει από το δρόµο καιέχουµε ως αποτέλεσµα νεκρούς και τραυµατίες.Μιλήσατε προηγουµένως και για τη χρήση του αλκοόλ και είπατε ότιθα αναλάβει η Τροχαία. Ποια τροχαία; Τροχαία που στέλνουµε σταγήπεδα να φυλάει τους οπαδούς; Η τροχαία που στέλνουµε νααποδίδει δικόγραφα; Η τροχαία από την οποία ζητούµε να εκτελείκαθήκοντα διαφορετικά από εκείνα για τα οποία έχει οριστεί; Μιατροχαία που πρέπει όµως να συγχαρούµε, γιατί ήρθε εκπρόσωπόςτης στη διακοµµατική επιτροπή και είπε ότι οι αξιωµατικοί τηςΤροχαίας εθελοντικά µπορούν να κάνουν µαθήµατα στα σχολεία.Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η αντιµετώπιση τωντροχαίων ατυχηµάτων δεν έχει να κάνει απλώς µε νοµοθεσίες, δενέχει να κάνει απλώς µε µέτρα τα οποία µπορούµε να πάρουµε.Πρέπει να γίνει ένα προσκλητήριο για να αντιµετωπίσουµε τηνκωµόπολη που χάνεται κάθε χρόνο, να αντιµετωπίσουµε τουςείκοσι τρεις χιλιάδες τραυµατίες που έχουµε µέσα σε έξι µήνες, νααντιµετωπίσουµε τους πέντε χιλιάδες αναπήρους, στους οποίουςδεν έχουµε δώσει το δικαίωµα να ζουν όπως πρέπει.Αυτή είναι η λύση, η άµεση εφαρµογή του πορίσµατος. Και τώρακύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ εκ µέρους του συνόλου τουελληνικού λαού και πιστεύω ότι έχετε αυτήν την ευαισθησία, νακαταθέσετε τώρα το χρονοδιάγραµµα, πότε θα εφαρµοστούν αυτάπου για πρώτη φορά ίσως αποφασίσαµε όλοι µαζί. Ευχαριστώπολύ.(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Αναπτύσσετε µεγάλεςταχύτητες στο λόγο σας. ∆εν πιστεύω να είναι ανάλογες οιταχύτητες και στο τιµόνι.ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Σωστά πράγµατα λέει.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Παναγιώτου έχειτο λόγο.ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ το λόγο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Θα πάρετε στο τέλοςτο λόγο, κύριε ∆ήµα.Ο κ. ∆ήµας δεν είναι εγγεγραµµένος. Κατ' ελαστική εφαρµογή όµωςτου Κανονισµού θα του δώσω στο τέλος το λόγο για δύο λεπτά.Ορίστε, κύριε Παναγιώτου.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω, κύριεΠρόεδρε, είναι ότι η σηµερινή µέρα φαίνεται πως δεν ήταν η πιο

κατάλληλη για να συζητηθεί ένα τόσο µεγάλο και σοβαρό ζήτηµα.ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ: Ούτε το πεντάλεπτο είναι αρκετό, κύριεΠρόεδρε.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Και αυτό φαίνεται από τη συµµετοχήτων συναδέλφων στη συζήτηση.Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω για το ίδιο ζήτηµα είναι ότιαπουσιάζει ο ίδιος ο Υπουργός.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Αυτήν τη στιγµήσυνεδριάζει το Υπουργικό Συµβούλιο και όπως αντιλαµβάνεσθε δενµπορεί να γίνει διχασµός του κυρίου Υπουργού. Είναι οσυναρµόδιος Υπουργός εδώ.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά ...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Είναι εδώ οΥφυπουργός Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων 'Εργων, ο οποίος είναισυναρµόδιος. Και επιπλέον, η κυβερνητική ευθύνη είναι αδιαίρετηκαι ενιαία.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου πήρατε το χρόνοµου. Μου τον χρωστάτε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ευχαρίστως.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Μ' αυτόν τον τρόπο, υποβαθµίζετεσυνολικά το ζήτηµα για το οποίο όλοι διαπιστώνουµε και κανέναςδεν διαφωνεί ότι είναι από τα πιο σοβαρά ζητήµατα που ήλθαν γιασυζήτηση στη Βουλή.Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την έκδοση του πορίσµατοςµέχρι σήµερα καινούρια στοιχεία έχουν έλθει τα οποίααποδεικνύουν ότι αντί να βελτιωθεί η κατάσταση έχει επιδεινωθείπαραπέρα. Και αυτό, παρά τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Υπουργούότι έχει πάρει υπόψη του τα συµπεράσµατα του πορίσµατος και µίασειρά από τις κατευθύνσεις του, παρά το ότι δεν έχει συζητηθεί στηΒουλή, άρχισε να τις υλοποιεί.Εγώ ειλικρινά δυσκολεύοµαι να καταλάβω πώς µπορεί να συµβαίνειαυτό. ∆ηλαδή από τη µία το Υπουργείο να παίρνει υπόψη του τασυµπεράσµατα και να τα υλοποιεί -που θέλω να πιστεύω ότι ηυλοποίησή τους αποσκοπεί στη µείωση των τροχαίων και στηβελτίωση συνολικά της κατάστασης- και από την άλλη όλα ταστοιχεία, όλα τα δηµοσιεύµατα του Τύπου να αποδεικνύουνακριβώς το αντίθετο.Αναφέρω ορισµένα µόνο στοιχεία και τίτλους από δηµοσιεύµατατου Τύπου: "Η θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή'Ενωση στα τροχαία συνεχίζεται". "Τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιοιενενήντα εννέα τα θύµατα των τροχαίων το 1998". "Στους δύοχιλιάδες διακόσιοι δεκαοκτώ ανήλθαν οι νεκροί από τους οποίους το79% επέβαινε στο όχηµα. Πρώτη αιτία η παράβαση τηςπροτεραιότητας". "Κάθε χρόνο περισσότερες παραβάσεις"."Αυξάνονται κάθε χρόνο τα θύµατα των τροχαίων". "Απαίδευτοι,πεζοί και οδηγοί παιδεύονται στους δρόµους". "Ποτέ Παρασκευή καιΜάρτιο"."Κυκλοφοριακή αρρυθµία στον κόµβο 12 στην περιφερειακή στηΘεσσαλονίκη". Κι αν θα ήθελε κανείς να συλλέξει ανάλογους τίτλουςκαι στοιχεία, θα µπορούσε να φέρει πάρα πολλά.(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίαςτου κυρίου Βουλευτή)Ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπος µιλάω, κύριε Πρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Το ίδιο είναι. Μιλήστεµε άνεση.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Πάλι τον ίδιο χρόνο; ∆εν θα κάνωκατάχρηση, θα µείνω στα πιο ουσιώδη.Θα αναφερθώ στα συµπεράσµατα µιας µελέτης του ΑΠΘ σύµφωναµε την οποία από το 1987 µέχρι το 1997 η αύξηση των θανάτωνέφθασε το ποσοστό των 45%. Ενώ την ίδια δεκαετία στις άλλεςευρωπαϊκές χώρες υπήρξε µείωση κατά 10 έως 15%. Μάλιστα οκαθηγητής του πανεπιστηµίου κ. Αγγελίδης αναφερόµενος στααποτελέσµατα, στις διαπιστώσεις και στα συµπεράσµαταεπεσήµανε µία ιδιαίτερα ανησυχητική πλευρά της συµπεριφοράςτων οδηγών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα θύµατά τους.

Page 17: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4107

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα από το 1993έως το 1997 οι περιπτώσεις αυτές ήταν εκατόν σαράντα δύο καιµόνο το 27% έχει εξιχνιαστεί. Οι ένοχοι δεν έχουν εντοπισθεί µέχρισήµερα.Παραπέρα σηµειώνει ότι οι παραβιάσεις των Ελλήνων αυξάνονταιµε αριθµητική πρόοδο. Από δωδεκάµισι χιλιάδες που ήταν τοΝοέµβρη του 1997 έφθασαν τις δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες τοΝοέµβρη του 1998. Για να τελειώνουµε τα συµπεράσµατα του κ.Αγγελίδη από το ΑΠΘ, τονίζει πως είναι σαν να γίνεται έναςπαγκόσµιος πόλεµος κάθε δέκα χρόνια. Κατά το δεύτεροπαγκόσµιο πόλεµο η Ελλάδα έχασε δεκαοκτώ χιλιάδες 'Ελληνες µετριάντα χιλιάδες τραυµατίες, ενώ από το 1975 εώς το 1995 ηαπώλεια των Ελλήνων µας από τροχαία ήταν σαράντα χιλιάδεςνεκροί και τετρακόσιες χιλιάδες τραυµατίες. Αυτά για να υπάρχει καιτο µέτρο της σύγκρισης ότι στη Μεγάλη Βρετανία οι νεκροί είναιένας στους δέκα χιλιάδες και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής'Ενωσης αντιστοιχούν στους τρεις, ενώ στην Ελλάδασυµπληρώνουν µε µεγάλη άνεση τους δέκα.'Οσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού ότι πήρευπόψη τα συµπεράσµατα του πορίσµατος. Στην τοποθέτησή τουδιαπιστώσαµε πως δεν έλαβε υπόψη τα συµπεράσµατα και δενπήρε µέτρα για την υλοποίησή τους. Το πρώτο που θα έπρεπε νακάνει το Υπουργείο ήταν να πάρει µέτρα στις κύριες αιτίες, όπωςτων δρόµων για τους οποίους δεν ανέφερε τίποτα τη στιγµήµάλιστα που υπάρχει µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε, το οποίο καταλήγειστο συµπέρασµα ότι το 85% των δρόµων µας είναι ακατάλληλοι.Λίγα λόγια θα πω για τη σηµασία των µαζικών µέσων µεταφοράςπου αν βελτιώνονταν θα µπορούσαν να συµβάλουν σηµαντικά στηναντιµετώπιση των προβληµάτων, στη µείωση της κυκλοφορίας τωνΙΧ αυτοκινήτων. ∆εν παίρνονται µέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση.Είναι µία σειρά άλλων ζητηµάτων. Αλλά διαπιστώνω ότι ο κύριοςΠρόεδρος θέλει να τελειώνω.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας δόθηκε χρόνος.Είχατε όλη τη δυνατότητα να τα αναπτύξετε.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Σαν συµπέρασµα η συζήτηση πουγίνεται στη Βουλή δεν είναι αντίστοιχη µε τη σηµασία τουπορίσµατος που ετοίµασε η προηγούµενη Βουλή.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): ∆όθηκαν δύο ηµέρεςγια τη συζήτηση αυτή και νοµίζω ότι είναι αρκετές για νασυζητηθούν όλα τα ζητήµατα.Ο κ. Γιαννόπουλος έχει το λόγο.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοισυνάδελφοι, νοµίζω ότι στην Αίθουσα αυτή δεν υπάρχει κανείς πουνα έχει κάποια διαφοροποίηση µε το πόρισµα. Μπορεί, βέβαια, ναέχουµε κοµµατικές, χρωµατικές διαφοροποιήσεις, εν τούτοις το αίµαστην άσφαλτο µας συγκινεί και µας θλίβει όλους τραγικά.Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν είναι ντροπή η Κυβέρνηση αυτό τοπόρισµα της επιτροπής να το έφερνε νωρίτερα και να γινόταν µιακαλύτερη επεξεργασία. Αυτό δεν αποτελεί µειωτικό στοιχείο τηςΚυβέρνησης, όταν το πόρισµα της επιτροπής αποτελεί ένα στοιχείοαναµφισβήτητο. 'Ενα τέτοιο ευαίσθητο θέµα πρέπει να τύχει της πιοέγκαιρης αποδοχής σας και όλοι µαζί να βάλουµε κάποια στοιχείαχρονοδιαγράµµατος, για να µη θρηνήσουµε και πάλι τόσα πολλάθύµατα.Η πατρίδα µας δυστυχώς έχει την πρωτιά σε όλους τους αρνητικούςδείκτες. Και σ' αυτό το χώρο θα ήταν περίεργο αν η Ελλάδα µας δενείχε την πρωτοκαθεδρία.Εµείς ως γιατροί, κύριε Υπουργέ, λειτουργούµε διαφορετικά. Εµείςέχουµε µία εγκεφαλική λειτουργία προληπτική και µάλιστα,διακονούµε τον ιπποκρατικό αφορισµό που λέει: "ιατρόν δοκεί εµοίάριστον είναι πρόνοιαν επιτηδεύειν". 'Αρα η πρόληψη είναι τοµεγαλύτερο στοιχείο στο κεφάλαιο "τροχαίο ατύχηµα".Θα σας πάω τώρα στον ιατρικό χώρο του ατυχήµατος. Σε όλη τηνΠΑΘΕ -τον άξονα, για να µην πούµε για το επαρχιακό δίκτυο- δενυπάρχει κανένα στοιχείο σύγχρονης χώρας, όσον αφορά τηναντιµετώπιση των τραυµατιών. 'Εχετε ζήσει στη Γερµανία, κύριεΥπουργέ και ξέρετε πολύ καλά ότι έχει διαιρεθεί η χώρα αυτή σεδιαµετρικούς κύκλους τριάντα χιλιοµέτρων, ώστε να έχουν τη

δυνατότητα επείγουσας προνοσοκοµειακής θεραπείας, όχι µεχερσαίες διακοµιδές, αλλά µε αεροδιακοµιδές. ∆υστυχώς στοπόρισµα δεν αναφέρεται τίποτα για τις αεροδιακοµιδές, µόνο δειλά-δειλά σχολιάζεται. Το ΕΚΑΒ κάνει σηµαντική προσπάθεια -τοαναγνωρίζω- ο Πρόεδρος είναι αξιόλογος, βοηθάει, αλλά δυστυχώςδεν µπορεί να κάνει περισσότερα, αφού δεν υπάρχουν πιστώσειςπάνω στο συγκεκριµένο αυτό θέµα.Θα σας πω και ένα άλλο τραγικότερο. Εάν γίνει ένα ατύχηµα στηνΤραγάνα συγκεκριµένα, θα µεταφέρουν τους τραυµατίες στονοσοκοµείο της Λαµίας. Οι συνάδελφοι γιατροί στο νοσοκοµείο εκείέχουν πεπερασµένες δυνατότητες και ικανότητες. ∆εν µπορεί,λοιπόν, να αντιµετωπισθεί εκεί το περιστατικό, µπαίνουν πάλι οιτραυµατίες στα ασθενοφόρα ή στις κινητές µονάδες καιδιακοµίζονται στην Αθήνα. Αποτέλεσµα: 'Εχουµε χάσει ανθρώπουςµέσα στα ασθενοφόρα.Θα σας εξηγήσω µε απλά λόγια το γιατί: ∆εν ευθύνεται, βέβαια, τοΥπουργείο Περιβάλλοντος, ευθύνεται το Υπουργείο Υγείας και τοΥπουργείο Παιδείας. Στην Ελλάδα δεν έχουµε µπει σε µία λογικήόπως είναι στη Γερµανία που υπάρχει ο γιατρός ατυχηµάτων, οοποίος χειρουργεί κεφάλι, θώρακα, κοιλιά και µια τέτοια µικτήκάκωση µπορεί και την αντιµετωπίζει.Εµείς δεν έχουµε τέτοια τραυµατιολογικά κέντρα και έπρεπε ναέχουµε φτιάξει. ∆ειλά-δειλά εµφανίζεται το τραυµατιολογικό κέντροτων Θηβών. Ποιος ξέρει πότε θα γίνει και πόσους συνανθρώπουςµας θα χάσουµε για όλες αυτές τις αδυναµίες, οι οποίες δενστοιχίζουν πάρα πολύ, απλά θέλουν σχεδιασµό. Αυτά έπρεπε ναµας απασχολήσουν. Το λέω αυτό διότι το έχω ζήσει πάρα πολλέςφορές. 'Εχουν χαθεί άνθρωποι, νέα παιδιά.Η στατιστική λέει ότι η πιο παραγωγική ηλικία χάνεται. 'Οπως είπεκαι ο συνάδελφος κ. Καµµένος, θα πρέπει να φέρετε το θέµα πολύγρήγορα, να µπει ένα χρονοδιάγραµµα, στοχοδιάγραµµα, οπότεόλες αυτές οι παράµετροι, που ανέξοδα κατά κάποιο τρόποµπορούν να µπουν σε µία λογική διαχείρισης, να υλοποιηθούν.Θέλω να πω επίσης ότι πάρα πολλά θύµατα υπάρχουν απόεξαρτησιογόνα φάρµακα, από ναρκωτικά που δεν πιστοποιούνται.Και αυτό γιατί; ∆εν είναι µόνο τα παιδιά που χάνονται στα παγκάκια,είναι και τα παιδιά που χάνονται στο οδικό δίκτυο και δεν υπάρχειιατροδικαστική υπηρεσία να πιστοποιήσει -ειδικά στις επαρχίες,γιατί δεν υπάρχουν περιφερειακές ιατροδικαστικές υπηρεσίες- ότι τοτροχαίο και ο θάνατος προήλθε από κάποιο εξαρτησιογόνοφάρµακο.Αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να σας απασχολήσουν. Μετά τι να πούµεγια τα ΚΤΕΟ ή για τα διπλώµατα; Τα ακούσατε. Υπάρχουν πάραπολλές παράµετροι που έχουν ένα υπερβολικό κόστος. Αυτό µουθυµίζει τα προγράµµατα των κοµµάτων που στις εξαγγελίες τουςξεπερνούν τους προϋπολογισµούς της Ελλάδας. Συµφωνούµε νατα ιεραρχήσουµε. Μπορούµε να κάνουµε πάρα πολλά. Γιατί όχι ναµην θεσπιστεί το έτος 1999 ως έτος πρόληψης ατυχηµάτων ώστενα µειωθεί σταδιακά το ποσοστό των θανάτων και τωντραυµατισµών;(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Μετά την εθνική οδόΑθηνών-Λαµίας, η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου.Ο κ. ∆ήµας έχει το λόγο.ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που µου δίνετετο λόγο έστω και αν δεν έχω εγγραφεί.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κάνω ελαστικήεφαρµογή του Κανονισµού, διότι το επιβάλλει το αντικείµενο τηςσυζήτησης. Αυτό όµως δεν πρέπει να δηµιουργήσει προηγούµενο.Αυτό να το έχετε υπόψη σας.ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Θα µπορούσα να διορίσω τον εαυτό µουΚοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Μπορώ να το κάνω αυτό, κύριεΠρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Για να σας απαλλάξωαπό τη δαπάνη του αυτοδιορισµού σας έδωσα το λόγο.ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για τη γενναιο-

Page 18: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4108 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δωρία σας.'Εστω και µε καθυστέρηση νοµίζω ότι ήταν πολύ θετική η συζήτησηπου έγινε πάνω σ'αυτό το πόρισµα. Βέβαια δεν έχω καταλάβει γιατίη Κυβέρνηση καθυστέρησε τρία χρόνια για να το φέρει. Πιέσαµε κατ'επανάληψη τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχειαενήργησε για να έρθει προς συζήτηση αυτό το πόρισµα. Θα θέλαµε,κύριε Υπουργέ, µια συγκεκριµένη δέσµευση για έναχρονοδιάγραµµα που θα αφορά την εφαρµογή του πορίσµατος.Νοµίζω ότι και εσείς είπατε ότι δέχεστε την άµεση ίδρυση τουΕθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Ταυτόχρονα όµωςχρειάζεται και η θεσµοθέτηση ενός ινστιτούτου έρευνας και µελέτης,ενός ινστιτούτου οδικής ασφάλειας.Ο εκπρόσωπος του Συνασπισµού προηγουµένως µίλησε για τοµεγάλο αριθµό των ατυχηµάτων. Χθες το Υπουργείο ∆ηµόσιαςΤάξης έκανε µια ανακοίνωση από την οποία φαίνεται ότι κατέχουµετο ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση στο ρυθµό αύξησης τωνατυχηµάτων, ενώ σε όλη την Ευρωπαϊκή 'Ενωση ο αριθµός τωνατυχηµάτων βαίνει µειούµενος. Πέρσι είχαµε είκοσι πέντε χιλιάδεςατυχήµατα µε δύο χιλιάδες διακόσιους δεκαοχτώ νεκρούς. Μιαολόκληρη κωµόπολη εξαφανίστηκε. Αυτό έχει σαν συνέπεια όχιµόνο τον πόνο και τη θλίψη στους συγγενείς τους αλλά καιοικονοµικώς δυσµενή αποτελέσµατα, γιατί τα νοσοκοµείαεπιβαρύνονται, η παραγωγική διαδικασία στερείται των υπηρεσιώναυτών των ανθρώπων, διάφορα βοηθήµατα δίνονται σε αυτούς πουπιθανότατα δεν µπορούν να εργαστούν στο µέλλον, διαρκώς ήπροσωρινά.'Ολα αυτά οφείλονται σε διάφορους λόγους και αιτίες, οι οποίοιανεπτύχθησαν εδώ. Οι αιτίες αυτές µπορούν εν πολλοίς νααποτραπούν.Ο κύριος Πρόεδρος προέβλεψε τι θα πω. Είναι γνωστό ότιαπ'όλους τους δρόµους ο πιο επικίνδυνος είναι ο δρόµος Αθηνών-Κορίνθου. Εάν δείτε τη στατιστική του πίνακα θανατηφόρωντροχαίων ατυχηµάτων, θα διαπιστώσετε ότι απ' όλες τιςχιλιοµετρικές αποστάσεις ανά είκοσι χιλιόµετρα οι έξι πρώτες θέσειςανήκουν στο δρόµο Αθήνας-Κορίνθου ή από την Κόρινθο µέχρι το∆ερβένι.Αναµφίβολα δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα από τογεγονός ότι τα διάφορα κοµµάτια της εθνικής οδού έχουν συρραφεί,για να αποτελέσουν τη νέα κλειστή οδό Αθηνών-Κορίνθου καιπροέκυψαν επικίνδυνοι "κυµατισµοί στο τελικό οδόστρωµα. 'Εχουνέτσι δηµιουργηθεί αυτές οι παγίδες θανάτου για τις οποίες τοΥΠΕΧΩ∆Ε είναι ενήµερο και έχει κάνει διάφορες µελέτες, και έχειεκδόσει πορίσµατα. 'Οµως, δεν έχουν γίνει εκείνες οι ενέργειες πουχρειάζονται, για να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες.Ενώ η µία υπηρεσία παραπέµπει το πόρισµα στην άλλη και η µίαµελετά και λέει τα συµπεράσµατά της στην άλλη, εξακολουθούν ταατυχήµατα να αυξάνονται, να σκοτώνονται άνθρωποι. Βέβαια κανείςδεν είναι υπεύθυνος και κανείς δεν καλείται να τιµωρηθεί γι'αυτά ταατυχήµατα.Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ειδικότερα από το 21ο µέχρι το40ο χιλιόµετρο έχουµε τα περισσότερα ατυχήµατα στη χώρα.Αµέσως µετά είναι από το 100ο µέχρι το 120ο χιλιόµετρο. Μέσαστην περιφέρειά µου, κύριε Πρόεδρε, είναι όλα.'Οχι µόνο γίνονται τα περισότερα ατυχήµατα, αλλά τα πολλά απ'αυτά είναι θανατηφόρα και οι περισσότεροι σοβαροί τραυµατισµοίσυµβαίνουν µέσα στο νοµό Κορινθίας ή πηγαίνοντας προς το ΝοµόΚορινθίας. Χρειάζονται, λοιπόν, άµεσες ενέργειες, µεταξύ τωνοποίων βέβαια είναι και η εφαρµογή του πορίσµατος.Ευχαριστώ.(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Ζαφειρόπουλοςέχει το λόγο.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατιτο πόρισµα ξεκινά µε τρεις γραµµές σωστά, ότι η δοµή µιάςπολιτείας και η λειτουργία της κρίνεται και από τα τροχαίαατυχήµατα. Είναι πολύ σωστή αυτή η άποψη!

Εµείς, η πολιτεία, που και µυαλό έχει και πρόνοια λαµβάνει για τουςπολίτες της, αλλά έχει και ένα ήθος συγκατοίκησης καισυλλειτουργίας όλων των πολιτών, τι κάνουµε πάνω σε αυτήν τηδοµή για να την αναδείξουµε; Πιστεύω ότι τίποτα δεν έχουµε κάνει.Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος πρόκειται ναακολουθήσει για να συζητηθεί στη Βουλή, είναι φοροεισπρακτικόςΚώδικας. ∆εν µειώνει τα ατυχήµατα ο Κώδικας αυτός. Και έναεκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές πρόστιµο να του βάλετε τουνταλικέρη, αν θέλει να προσπεράσει σε αυτήν τη στροφή τη µεγάλητης Μαλαισίνας, παραδείγµατος χάρη, θα προσπεράσει.Κύριε Υπουργέ, θα έχετε περάσει από εκεί, η οποία είναι συνεχήςστροφή και προσπερνούν οι νταλίκες και τις νυχτερινές ώρες αλλάκαι οποιαδήποτε ώρα, γιατί βιάζονται, γιατί θέλουν να παραδώσουντο εµπόρευµα κλπ. Αν περάσετε, θα δείτε τρεις-τέσσερις νταλίκεςνα προσπερνούν µικρά αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο.Θα ήθελα να σας παρακαλέσω µία µέρα να στήσετε παγίδες εσείςοι Υπουργοί ή οι Υφυπουργοί σε αυτό το σηµείο και σε άλλαεπικίνδυνα σηµεία, όπως της Παναγούλας, µεταξύ Κορίνθου καιΠατρών, όπως αυτό που σας είπε ο κ. ∆ήµας κλπ, και να δείτε τιςεναλλακτικές λύσεις τις οποίες µπορείτε να προτείνετε. Και τότε θαδιαπιστώσετε ένα, ότι, εάν φωνάξετε τις υπηρεσίες σας, θα δείτε ότιναι µεν µπορεί να έχουν κάνει µελέτες βελτίωσης, αλλά δεν έχουνµεριµνήσει να δουν και κάποιους άλλους άξονες και ιδίως µέσαστην Αθήνα ή στις µεγάλες πόλεις, όπως είναι η Θεσσαλονίκη.Να πάρω για παράδειγµα την Αθήνα, τα βόρεια προάστια. 'Εναςδρόµος υπάρχει, όµως υπάρχουν οι παράλληλοι δρόµοι πουµπορείτε να τους φτιάξετε, να έχουν πινακίδες, ώστε πολλοί ναµπορούν να ξεφεύγουν από την κίνηση µέσω αυτών των δρόµωνµε τη βοήθεια των πινακίδων, και να µην καθυστερούν ναπηγαίνουν στις δουλείες τους και να µην τρέχουν. 'Ετσι, θααποφεύγονται διάφορες καραµπόλες στα σηµεία αυτά.'Εχετε µία ανάλυση της "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ" πάνω στο θέµα τηςβελτίωσης της συγκοινωνίας. Τι αναδεικνύεται από εκεί µέσα;Πρώτον, ότι τουλάχιστον εδώ και δέκα χρόνια τα ατυχήµατα στηνΕλλάδα αντί να µειώνονται, αυξάνονται.∆εύτερον, ότι οι διασταυρώσεις των δρόµων, όπου γίνονται ταπερισσότερα δυστυχήµατα µέσα στην πόλη, καλύπτονται απόογκώδη αυτοκίνητα, θέλετε φορτηγά ή ηµιφορτηγά, που κλείνουντην ορατότητα.Τρίτον, δεν υπάρχουν καλές σηµατοδοτήσεις. Στις γωνίες που πάνεκαι παρκάρουν τα µεγάλα αυτοκίνητα, αυτό είναι ένα από τασοβαρότερα προβλήµατα!Νοµίζω ότι οι δήµοι µε κάποιο νοµοσχέδιο θα έχουν τηναστυνόµευση ορισµένων λειτουργιών, θέλετε αυτά είναικυκλοφοριακά, θέλετε αυτά είναι κέντρα διανυχτέρευσης κλπ.'Εχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγµατα, έτσι ώστε να ανατεθείαυτό στους δήµους; ∆ιότι οι δήµοι έχουν προσλάβει προσωπικό καιέχουν δηµοτικές αστυνοµίες, όπως έχει ο ∆ήµος Αθηναίων. Αλλάόταν προσφεύγει κάποιος στο ∆ήµο Αθηναίων για να πει ότι στιςδιασταυρώσεις αυτές δεν µπορεί να περάσει, να βγει από το σπίτιτου διότι έρχονται φορτηγά και παρκάρουν, λέει ότι δεν είναιαρµόδιος. Και όταν κάποιος καλέσει την Τροχαία, θα έλθει έναπεριπολικό, µπορεί να δώσει µία κλήση, αλλά από εκεί και πέρατίποτα άλλο!Θα µου πείτε, τι να κάνουµε; Να προχωρήσουµε στην αφαίρεση τηςαδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της αδείας ικανότητος τουοδηγού, να του κόψουµε το ψωµί του; Είναι µία λύση, αλλά είναιλύση επικίνδυνη. Και είναι λύση επικίνδυνη, διότι δεν µπορούµε ναστραφούµε έτσι εναντίον του πολίτη.Τι χρειάζεται, κύριε Υπουργέ. 'Εχω την άποψη ότι είναι απλά ταπράγµατα. Θα φέρετε έναν κώδικα να τον ψηφίσουµε και αυξάνετετα πρόστιµα. Και τι έγινε; Πηγαίνετε στα δικαστήρια, πάρτε ταπινάκια και θα δείτε ότι καθηµερινώς αυξάνονται οι παραβάσεις, οιοποίες γίνονται, αντί να µειώνονται, παρά τις αυξήσεις τωνπροστίµων τις οποίες κάνετε. Μήπως θα έπρεπε

Page 19: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4109

να έχετε µεγαλύτερη αστυνόµευση, να βάλετε συνεργεία νακαλυτερεύσουν τους δρόµους; Μήπως θα έπρεπε να κάνετε καιδαπάνες εφόσον εισπράττετε; ∆ιότι εισπράξτε όσα θέλετε, αλλάδαπάνες δεν κάνετε. Και αυτό σας λέει και η Π.Ο.ΑΣ.Υ.Να σας πω κάτι. Εγώ είµαι Βουλευτής της Α'Περιφέρειας τηςΑθήνας. ∆εν έχουµε εδώ αυτό που έχει η επαρχία, ίσως, καµιάκλήση να σβήσουµε. Καλά κάνετε λοιπόν και δεν σβήνετε τιςκλήσεις. Και εµένα µου αφαίρεσαν τις πινακίδες του αυτοκινήτουγιατί ήταν παράνοµα σταθµευµένο και δεν µου τις έδωσε ο κύριοςδιοικητής της Τροχαίας. Και να το τηρήσετε αυτό, κύριοι, καιµπράβο σας. Αν το κάνετε όµως µόνο σε µένα, τότε από εκεί καιπέρα θα λογαριασθούµε. Σας το λέω!Και αυτό λοιπόν που σας επισηµαίνει και η Π.Ο.ΑΣ.Υ., ότι πρέπεινα µη σβήνονται οι κλήσεις, είναι καλό, αλλά δεν είναι µόνο αυτό.Είναι ότι πρέπει να βγουν οι τροχονόµοι στο δρόµο. Αυτή τη στιγµή,κύριε Υπουργέ, έχουν µια διαδήλωση οι µαθητές και έχουν κλείσειόλοι οι δρόµοι. ∆εν υπάρχει τροχονόµος σε δρόµους δευτερεύοντες,να διευκολυνθούν τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν εγκλωβισθεί στουςκεντρικούς άξονες και δεν µπορούν να πάνε πουθενά. Γιατί; Γιατίείτε έχει λήξει το οκτάωρό του είτε διότι δεν έχει µεγάλη δύναµη ηΤροχαία. Αυτά είναι κάποιες δαπάνες. Θα τις υποστούµε ανθέλουµε, πράγµατι, να µπορέσουµε να βάλουµε µία τάξη και νακαταλάβει και ο πολίτης ότι ναι µεν θα πληρώνει πρόστιµο, αλλάέχει και κάποια διευκόλυνση. Μόνο έτσι θα λύσετε το πρόβληµααυτό. Τώρα, µε το να λέµε οτιδήποτε άλλο, δεν λύνουµε τοπρόβληµα.Κοιτάξτε και αυτό µε τους δήµους. Αναθέστε στη ∆ηµοτικήΑστυνοµία τουλάχιστον να έχει µία αστυνόµευση ως Τροχαία. Εγώπληρώνω, ο κάθε πολίτης πληρώνει το δήµο για να τα έχει όλααυτά. Και εσείς είσθε υποχρεωµένος, γιατί όλοι οι πολίτεςπληρώνουν στο κράτος αλλά και ο δήµος θα είναι υποχρεωµένοςνα λειτουργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ.Παρασκευόπουλος έχει το λόγο.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελανα σας ευχαριστήσω, γιατί κατά παρέκκλιση του Κανονισµού µουδίνετε τη δυνατότητα να πω γρήγορα κάποιες σκέψεις πάνω σε ένακρίσιµο και σοβαρό ζήτηµα.Πιστεύω ότι η διακοµµατική επιτροπή έχει κάνει µια σοβαρήδουλειά, η οποία τουλάχιστον στο ελάχιστο πιστεύω ότι θαβοηθήσει να γίνει ένα βήµα ακόµη πιο πέρα για τη συνειδητοποίησητης σοβαρότητος του προβλήµατος. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δενθα επιβεβαιωθεί στην πράξη αυτό που συνήθως γίνεται και πουλέγεται ότι, δηλαδή, όταν θέλεις ένα πρόβληµα να το παραπέµψειςστις καλένδες, συγκρότησε µία επιτροπή, διατύπωσε ένα πόρισµα.Τουλάχιστον, το πρώτο αποτέλεσµα είναι η συνειδητοποίηση τουπροβλήµατος, είναι µια προσέγγιση, θα έλεγα ολοκληρωµένη, πουαγγίζει όλες τις πτυχές -µε ελλείψεις και κενά αλλά ολοκληρωµένη-και η οποία στηρίζεται και επιστηµονικά. Το πόρισµα θα έχει αξία αναξιοποιηθεί. Και θα αξιοποιηθεί αν εκπονηθούν συγκεκριµένεςπολιτικές και δράσεις, πολιτικές και δράσεις που θα έχουνπολλαπλούς αποδέκτες.Ο πρώτος αποδέκτης και αυτός που έχει την πρώτη ευθύνη είναι ηπολιτεία. 'Οχι γενικώς και αφηρηµένα αλλά η Κυβέρνηση που ασκείτην εξουσία, οι δοµές οι διοικητικές και οι υπηρεσίες του κράτους.Ο δεύτερος αποδέκτης είναι οι κοινωνικοί θεσµοί, όπου και αυτοίέχουν ευθύνη. Μπορεί να είναι ένας δήµος, µπορεί να είναι µιανοµαρχία, αλλά δεν έχουν µικρότερη ευθύνη οι πολίτες, εµείς ηκοινωνία των πολιτών. Γιατί, ανατρέχοντας στα συγκεκριµέναστοιχεία του πορίσµατος, θα δούµε ότι σε µεγάλο βαθµό ταατυχήµατα και οι απώλειες ζωών οφείλονται και σε ευθύνεςαυτοτελώς, πρωτογενώς, των πολιτών. Θα υποστήριζα και εγώ ότιδεν υστερούµε τόσο πολύ στο νοµοθετικό πλαίσιο αλλά κυρίωςστην εφαρµογή του, εφαρµογή που έχει να κάνει µε τις υποδοµές,µε την παρεµβατική διοικητική πλευρά, µε τη συµπεριφορά τωνπολιτών και κυρίως µε την παρέµβασή µας για να διαµορφώσουµεσυνείδηση διαφορετικής συµπεριφοράς από τους πολίτες.

Τα µέτρα -και δεν το λέω τυχαία- πρέπει να έχουν διάρκεια, να είναιυπό παρακολούθηση σε όλα τα στάδια της εφαρµογής τους και τααποτελέσµατα να είναι µετρήσιµα. Και λέω ότι δεν το λέω τυχαία,γιατί συνήθως τα µέτρα είναι µέτρα εντυπωσιασµού.Ερχόµενος τώρα στη Βουλή από το "ΧΙΛΤΟΝ" µε ταξί, καταµέτρησατριάντα δίκυκλα, όπου οι επτά οδηγοί είχαν κράνος. Αν κάνουµε µίαέρευνα και µία καταγραφή για τις ζώνες, τότε θα δούµε τι γίνεται.Και αν πάµε πιο πέρα, το αλκοτέστ ξεχάστηκε. Φαίνεται ότι αυτόέγινε πριν ένα χρόνο για τις τηλεοπτικές ανάγκες. ∆εν λέω εγώ τοκράτος να µετατραπεί σε τροµοκράτη του πολίτη, αλλά έχουµεπολλών ειδών πολίτες. 'Εχουµε τον ανεύθυνο, επιπόλαιο πολίτη καιέχουµε και τον ανυποψίαστο υπεύθυνο πολίτη που πολλές φορέςπέφτει θύµα της ανευθυνότητας και της επιπολαιότητας των άλλων.Για να πάµε στους δήµους. Η αποκλειστική αρµοδιότητα ενόςδήµου δεν είναι να µας φορτώνει µε κλήσεις. Συνήθως οι δήµοι, οιόποιοι δήµοι δίνουν προτεραιότητα στη φοροεισπρακτική διάστασητου προβλήµατος όταν µας φορτώνουν µε κλήσεις. Θα ήθελα να δωτους δήµους να δίνου προτεραιότητα σε άλλα πράγµατα. Επίπαραδείγµατι στην εφαρµογή του θεσµού του σχολικούτροχονόµου, που χάνονται αθώες ζωές παιδιών.Και τέλος, τι γίνεται µε τις κλήσεις; Παρ' όλο ότι ο καινούριοςΥπουργός ∆ηµόσιας Τάξης αλλά και ο προηγούµενος έκανε µίαπροσπάθεια να εξαλείψει αυτό το πελατειακό, εξευτελιστικόφαινόµενο της παρέµβασης για να σβήνονται οι κλήσεις, και τιςσβήνουν οι Βουλευτές, οι Υπουργοί, οι δήµαρχοι, οι επιχειρηµατίες,οι νοµάρχες, αναπαράγουµε κέντρα εξουσίας και µέσα στηνΑστυνοµία και στην Τροχαία, είναι µία συναλλαγή εξευτελιστική καιπρέπει να σταµατήσει µια για πάντα. Να ορθολογικοποιηθεί όµωςκαι να εκλογικευθεί η συµπεριφορά της Τροχαίας απέναντι στουςοδηγούς. 'Οχι ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στα αλεύρια. ∆ηλαδήαυτόν που θα πιάσει και είναι κάτω υπό την επήρεια του αλκοόλ, νατον τσαλακώσει, όχι όµως να τιµωρήσει µε τριάντα χιλιάδες καισαράντα χιλιάδες (30.000 και 40.000) δραχµές και να αφαιρέσει τιςπινακίδες από έναν πολίτη που σταµάτησε εξ ανάγκης, για να πάειστο γιατρό το παιδί του.Λέµε πράγµατα και δεν τα κάνουµε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ, κύριεΠαρασκευόπουλε, ολοκληρώσατε. Κατά παρέκκλιση σας έδωσα τολόγο. Τελειώστε το συντοµότερο.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: 'Ενα παράδειγµα θααναφέρω µόνο και τελείωσα. Θα µπουν σε εφαρµογή τα νέα µέτραµε τον Κ.Ο.Κ. Από τον Απρίλιο µπαίνουν σε εφαρµογή τα νέαµέτρα. Προχθές είχα µία συνάντηση µε την Οµοσπονδία τωνΣχολών Οδηγών, όπου ενώ ζητούν οι άνθρωποι να µπουν σε έναπρόγραµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεν έχει ακόµη αυτό µπεισε ένα στάδιο εφαρµογής ούτε καν σχεδιασµού. Για να µη λέµεµεγάλες κουβέντες. Ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Μελάς έχει τολόγο.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοισυνάδελφοι, ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα πουαντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα µας είναι και τα τροχαίαατυχήµατα, που δυστυχώς βαίνουν συνεχώς αυξανόµενα. Κάθεχρόνο στοιχίζουν µεγάλο αριθµό νεκρών, αναπήρων αλλά καιπολλά δισεκατοµµύρια στην εθνική οικονοµία. Παρ' όλα αυτά ηαντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος δεν έχει τύχει του ανάλογουενδιαφέροντος και της ανάλογης ευαισθησίας και προσοχής εκµέρους της πολιτείας όπως άλλα κοινωνικά προβλήµατα, aids,ναρκωτικά, κλπ. ∆εν έχουν γίνει όχι µόνο σηµαντικά αλλά ούτεστοιχειώδη βήµατα στην κατεύθυνση να ελαττωθούν τα τροχαίαατυχήµατα.∆υστυχώς, θα έλεγα ότι έχει επικρατήσει µία λίγο πρόχειρη,λίγο αβασάνιστη άποψη ότι τι να κάνουµε, είναι δύσκολη ηπρόληψη ή φταίνε οι οδηγοί. 'Οµως δεν πρέπει νααντιµετωπίζεται αυτόν το πρόβληµα µε αυτόν τον τρόπο, διότιυπάρχουν λόγοι που µπορεί, αν εξετασθούν, να υπάρξει

Page 20: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4110 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βελτίωση. ∆ιότι τον κίνδυνο αυτόν τον τρέφουν και τον συντηρούνκάποιοι παράγοντες που αν τους αναλύσουµε και αν πάρουµε τακατάλληλα µέτρα, τότε είναι δυνατόν τα τροχαία ατυχήµατα ναµειωθούν.Σε αυτόν τον τοµέα η Κυβέρνηση συνεχίζει να είναι απαθής καιαδιάφορη, αφού κάθε χρόνο στη χώρα µας χάνονται δύο χιλιάδεςανθρώπινες ζωές. Ακριβώς, είναι ότι µία ζωή, ένας άνθρωπος ανάτέσσερις ώρες χάνεται στην άσφαλτο. Στοιχίζουν τριάντα δύοχιλιάδες τραυµατίες, εκ των οποίων οι τέσσερις χιλιάδες είναι βαριάκαι κυρίως οι περισσότεροι είναι νέοι και στοιχίζει αυτό στην εθνικήοικονοµία εκατόν είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια (125.000.000.000)δραχµές.Μπορεί σε ένα βαθµό να οφείλεται και στην αύξηση των οχηµάτων,η οποία έχει φθάσει τα τελευταία χρόνια στο 122%, όµως δενµπορεί να αµφισβητηθεί ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.Η Βουλή ευαισθητοποιήθηκε στον τοµέα αυτόν και κατέθεσε έναπόρισµα, που θα έλεγα ότι είναι πόνηµα και που αναφέρειστατιστικά στοιχεία, αναφέρει τους παράγοντες, αλλά και έναπακέτο µέτρων που αν εφαρµοστούν, θα επέλθει ελάττωση τωντροχαίων ατυχηµάτων.∆υστυχώς, η Κυβέρνηση αυτά τα τρία χρόνια δεν έχει κάνει τίποτε.'Εχει βάλει το πόρισµα στα συρτάρια και δεν έχει ευαισθητοποιηθείούτε από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, που καθηµερινά δείχνουντραγικές εικόνες. Εγώ θα σας αναφέρω το προχθεσινό τραγικόδυστύχηµα, που συνέβη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών, όπουανέφεραν ότι σ' αυτό το σηµείο έχουν συµβεί και άλλες φορέςατυχήµατα. Και όµως οι αρµόδιοι παράγοντες έχουν αδιαφορήσει.'Αρα, δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος σε αυτήν τη χώρα; Ποιος θαλογοδοτήσει για το ότι στο συγκεκριµένο σηµείο έχουν χαθείανθρώπινες ζωές κατ' επανάληψη;Επίσης, υπάρχουν τίτλοι εφηµερίδων, βλέπουµε περιοδικά, ταοποία γράφουν για µία έξοδο του Σαββατοκύριακου: "Πόλεµος καιαυτό το Σαββατοκύριακο". Αναφέρουν πόσες ανθρώπινες ζωέςέχουν χαθεί και πόσοι τραυµατίες υπάρχουν. Ειλικρινά το λέω, εάνσυνέβαινε πραγµατικός πόλεµος, αυτό το Σαββατοκύριακο πιθανόννα είχαµε λιγότερη απώλεια ανθρωπίνων ζωών.Θα ήθελα να σας πω, κύριε Υφυπουργέ, ότι θα πρέπει να λάβετεσοβαρά υπόψη σας το πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής. Θαπρέπει να το µελετήσετε και να λειτουργήσετε µαζί τα ανάλογαΥπουργεία, ούτως ώστε να πάρετε τα αναγκαία, ουσιαστικά µέτρα,που θα είναι στην κατεύθυνση της ελάττωσης των τροχαίωνατυχηµάτων. Εάν το κάνετε, θα έχετε προσφέρει στον πόλεµο τηςασφάλτου, θα έχετε προσφέρει κυρίως στα νέα παιδιά, πουπερισσότερο χάνονται. Αν όµως δείξετε αδιαφορία, όπως µέχρισήµερα έχετε δείξει, τότε θα είσθε υπεύθυνοι για τα τροχαίαατυχήµατα που φτάνουν σ' αυτό το ύψος. Ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριοι συνάδελφοι,έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα δυτικά θεωρείαπαρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκανστην έκθεση της αίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", είκοσι δύοµαθητές και τρεις συνοδοί δάσκαλοι από το 7ο ∆ηµοτικό Σχολείοτης Αθήνας.Τους καλωσορίζουµε στο Κοινοβούλιο.(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)Ο κ. Ροκόφυλλος έχει το λόγο.ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, περιττό να τονίσω καιεγώ ότι τα αυτοκινητιστικά...ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τολόγο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Ροκόφυλλοςείναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο, όπως ήταν και ο κ. Μελάς.Εν πάση περιπτώσει στο τέλος θα έχετε δύο λεπτά για να πείτε κιεσείς την άποψή σας.ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: 'Ηµουν εγγεγραµµένος από τηνπροηγούµενη συνεδρίαση, κύριε συνάδελφε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Το Προεδρείο σήµεραέκανε µία ελαστική εφαρµογή του Κανονισµού, γιατί το θέµα είναι

ιδιαίτερα σοβαρό και έγραψε συναδέλφους που ήρθαν εκ τωνυστέρων. 'Ετσι πρόλαβαν να µιλήσουν και οι εγγεγραµµένοι απόπριν στον κατάλογο, αλλιώς θα είχε τελειώσει προ πολλού ησυζήτηση.Κατά συνέπεια, και σε σας, κύριε Παπαφιλίππου, που είσθε οµόνος που αποµένει στην Αίθουσα, για να µιλήσει...ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ζήτησα κι εγώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Οχι άλλοι.ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μόνο για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Μα, έτσι δεν θατελειώσουµε ποτέ και πρέπει κάποτε να τελειώσουµε. Κρατάµε εδώκαι τον κύριο Υπουργό από το Υπουργικό Συµβούλιο.∆εν θα µιλήσει, λοιπόν, κανένας. 'Οσοι µίλησαν, µίλησαν. Θαµιλήσει ο κ. Ροκόφυλλος και θα κλείσει η συζήτηση µε τον κ.Φωτιάδη, τον οποίο ενέγραψα από νωρίς.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Μα, κύριε Πρόεδρε, η ώρα είναι12.30'. Εµείς µείναµε εδώ...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Με συγχωρείτε πάραπολύ. Τι σηµασία έχει αυτό; Είχαµε κάνει µία συνεννόηση καιπήραµε µία απόφαση, ότι το πρώτο ηµίωρο θα µπορούν ναεγγραφούν συνάδελφοι. Με αυτήν τη διαδικασία τώρα έρχονταισυνάδελφοι για να δώσουν την παρουσία τους στη Βουλή καιεγγράφεται ο καθένας.Η συνεδρίαση θα είχε τελειώσει από τις 11.00' η ώρα, κύριεΠαπαφιλίππου, και χάριν αυτής της τακτικής...ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: 'Εξι λεπτά στο σύνολο είναι, κύριεΠρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Με συγχωρείτε, δενσταµατάει πουθενά αυτό. Βλέπω ότι κάθε τόσο έρχονταισυνάδελφοι.Θα µιλήσει ο κ. Φωτιάδης και θα κλείσουµε µε τον κύριο Υπουργό.Ορίστε, κύριε Ροκόφυλλε, έχετε το λόγο.ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι κατ'ανάγκηνσύντοµος γιατί ...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Πεντάλεπτο είναι τοδικαίωµα για τον καθέναν.ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: Είπα ότι θα είµαι κατ'ανάγκηνσύντοµος, για να µη χάσω το χρόνο µου µε τα διαδικαστικά. Είχαδέκα λεπτά, όπως είχαµε όλοι οι εγγεγραµµένοι τη ∆ευτέρα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Πέντε λεπτά είχανόλοι.ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: Πάλι τα ίδια; Αφήστε µε, σαςπαρακαλώ, να τελειώσω τη φράση µου.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Πέντε λεπτά είχανόλοι.ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: ∆έκα λεπτά είχαµε και για δέκα λεπτάµίλησαν όλοι οι συνάδελφοι τη ∆ευτέρα. Λείπατε εσείς.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μπορώ να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε;ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Οχι δεν µπορείτε,κύριε Γιακουµάτο.ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: 'Ολοι είχαµε δέκα λεπτά, αλλά δενπειράζει, θα συµµορφωθώ µε τα πέντε λεπτά. Στα πέντε λεπτά,κύριε Πρόεδρε, θα είµαι κατ' ανάγκην σύντοµος.'Οµως, δεν µπορεί να µην προσθέσω και εγώ τη φωνή µου στο ότιο "Μινώταυρος της ασφάλτου" κάθε χρόνο καταβροχθίζει κατά µέσοόρο δύο χιλιάδες 'Ελληνες και τραυµατίζει δεκάδες χιλιάδες, πράγµαεξίσου βαρύ, καµιά φορά και περισσότερο βαρύ απ' ό,τι είναι οιθάνατοι. ∆υστυχώς το φαινόµενο χειροτερεύει από χρόνο σε χρόνο,χωρίς να µπορούµε να το σταµατήσουµε µε κανέναν τρόπο.Φοβάµαι πολύ ότι θα πρέπει να λάβουµε κάποια µέτραπερισσότερο ευφυή, περισσότερο αποτελεσµατικά, απ'αυτά πουπαίρναµε µέχρι τώρα. Κάθε φορά που αναπροσαρµόζουµε,αναθεωρούµε, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συνήθωςαυξάνουµε τα όρια των προστίµων για να καλύψουµε εν µέρει

Page 21: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4111

τον πληθωρισµό και για να γίνουµε αυστηρότεροι. Αυτό δεν σώζειτα πράγµατα.Θα πρέπει κατά τη γνώµη µου να επιλέξουµε κάτι που ναπροσιδιάζει προς το αντικείµενο. Γιατί γίνονται πολλά ατυχήµατα;∆ιότι οι 'Ελληνες αποφάσισαν ξαφνικά να γίνουν ιδιαίτερα αµελείς, ήοι Γάλλοι ή οι Γερµανοί ή οι άλλοι; 'Οχι. Απλούστατα, διότι η τεχνικήβάζει στη διάθεσή µας περισσότερες δυνάµεις πολλών ίππων απ'αυτές που η φύση µας έδωσε.Αν επρόκειτο να κινούµε τα πόδια µας, θα είχαµε τις ανθρώπινεςδυνάµεις. Αν ήµασταν ιππείς, θα είχαµε δυνάµεις ενός ίππου. Εάνκινούµαστε µε άµαξα, θα είχαµε δύναµη τεσσάρων, οκτώ, δεκαέξιίππων ή όσο θέλετε. Με τα αυτοκίνητα έχουµε εκατοντάδες ίππουςστη διάθεσή µας και αν δεν είµαστε εξιδιασµένα επιµελείς, εάν δενλαµβάνουµε σηµαντικά µέτρα, είναι βέβαιο ότι θα καταλήγουµε σετραγικά δυστυχήµατα.Από την άλλη µεριά το γεγονός ότι διαθέτουµε και κυβερνάµετέτοιες δυνάµεις που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες, αυτό µας δίνειµια ιδιαίτερη ευχαρίστηση, σχεδόν µια ηδονή. Και θα πρέπει οιποινές ή τα µέτρα ή οι κυρώσεις, γενικά να προσαρµόζονται προςτο αντικείµενο της ηδονής.Θα ήθελα να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγµα: Κανείς απότους νεοέλληνες, ή τουλάχιστον ελάχιστοι, εφαρµόζουµε το µέτρογια τη ζώνη ασφαλείας, το κράνος για τους δικυκλιστές και επίσηςτο ειδικό κάθισµα για τα παιδιά στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου. Ταπρόστιµα δεν τα επιβάλλει κανείς, γιατί θεωρείται εξαιρετικάανεπιεικές να επιβάλεις πρόστιµο για µια τέτοια παράβαση.Αν όµως λέγαµε ότι για καθέναν που συλλαµβάνεται να έχειπαραβιάσει αυτές ακριβώς τις διατάξεις, που είναι για τη διαφύλαξητων δικών του έννοµων αγαθών, θα κρατείται το αυτοκίνητό του ήτο δίκυκλό του για τρεις µέρες ακίνητο στο Τµήµα, τότε να είστεβέβαιοι ότι θα το σκέπτονταν, ιδίως µάλιστα αν η διάταξη έλεγε ότιτη δεύτερη φορά, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ηκράτηση θα ήταν µιας εβδοµάδας και στην τρίτη παράβαση θα ήτανένας µήνας. Να είστε βέβαιοι ότι όλοι θα το πρόσεχαν και χωρίςκανένα πρόστιµο (εκτός από τα πραγµατικά έξοδα µεταφοράς καιφύλαξης).∆εν θα πρέπει να πιστεύει κανείς αυτό που λαϊκίστικα λέγεται ότι ταπρόστιµα µπαίνουν για να καλύπτονται οι τρύπες τουπροϋπολογισµού, για λόγους εισπρακτικούς. Αν θεσπίζαµε τέτοιεςδιατάξεις και θα τις εφήρµοζαν τα όργανα και θα υπήρχε µια γενικήσυναίνεση και κατάφαση της κοινής γνώµης και το πράγµα θαδιορθωνόταν γρήγορα. Πράγµατι, αν έχαναν το αντικείµενο τηςηδονής, που είναι το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο, προφανώς θα τοαισθάνονταν πολύ πιο βαριά από την αφαίµαξη της τσέπης τηςδικής τους ή του µπαµπά τους, σε σχέση µε το πρόστιµο. 'Αλληευφυής κύρωση θα ήταν λόγου χάρη να υποχρεώνουµε όσουςέχουν καταληφθεί δις παραβιάζοντας σοβαρά το ανώτατο όριοταχύτητας, να τοποθετήσουν υποχρεωτικά στο αυτοκίνητό τουςταχογράφο.Εξάλλου τα πολλά βαριά ατυχήµατα γίνονται γιατί οι 'Ελληνεςεννοούµε πεισµατικά να οδηγούµε αριστερά, µήπως και µαςξεπεράσει κανένας. Σ' όλον τον κόσµο οι οδηγοί οδηγούν στο άκροδεξιό µέρος, σ' ένα δρόµο λ.χ. µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας κατάρεύµα. 'Ολοι οδηγούν στο άκρο δεξιό και µόνο για το προσπέρασµαχρησιµοποιούν την άλλη λωρίδα. Αλλά και τότε, µόλις αντιληφθούνκάποιον να τους πλησιάζει, σπεύδουν αµέσως να πάνε και πάλι στοάκρο δεξιό µέρος.Σε µας, αντιθέτως, όλοι σχεδόν κινούνται στο άκρο αριστερό, δενκαταλαβαίνουν τίποτα και έτσι αναγκάζονται οι οδηγοί ναπροσπεράσουν είτε από δεξιά είτε µπαίνοντας στο αντίθετο ρεύµακυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα να γίνονται τροµακτικές συγκρούσεις.Και τούτο γιατί στα δεξιά κινούνται λίγα βραδυπορούντα οχήµατα,από δε το αντίθετο ρεύµα έρχονται κάποιοι άλλοι.Κανένας ελληνικός Kώδικας δεν το διευκρινίζει αυτό. Είναι ένα κενότου Kώδικά µας σαφέστατο, ενώ θα έπρεπε µε δρακόντειεςδιατάξεις αυτό να απαγορεύεται ρητά και να τιµωρείται αυστηρά.

Και το σπουδαιότερο είναι ότι δεν υπάρχει αστυνόµευση στουςδρόµους. Η αστυνόµευση περιορίζεται ουσιαστικά για το όριοταχύτητας -που δεν είναι κακό- αλλά µε ένστολους αστυνοµικούς,ώστε να ειδοποιούνται οι οδηγοί ο ένας µε τον άλλον και νααποφεύγουν την ανακάληψη και σύλληψη. Και γίνεται ακόµη ηαστυνόµευση µέσα στις πόλεις για τη στάθµευση, ενώ τα πολλά, ταθανατηφόρα ατυχήµατα γίνονται έξω, στους ανοικτούς δρόµους.Εκεί προφανώς θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι µε αστυνοµικούςόχι πάντοτε εν στολή, αλλά και µε πολιτικά, για να µην τουςαντιλαµβάνεται κανένας, έτσι ώστε να συλλαµβάνουν τους οδηγούςοι οποίοι κάνουν επικίνδυνες παραβιάσεις. Με τέτοιες µεθόδους θαείχαµε πολύ µεγάλη βελτίωση στην οδική µας συµπεριφορά.∆εν έχω χρόνο να πω περισσότερα. Είναι αλήθεια ότι ο νέοςΚώδικας έχει λάβει υπόψη του πολλά από τα πορίσµατα τηςκοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά φοβούµαι πολύ ότι δεν έχει"αρπάξει το βόδι από τα κέρατα" και είναι καιρός αυτό να γίνει ίσωςµε κάποιες τροποποιήσεις, πριν ακόµα έρθει για συζήτηση καιψήφιση στη Βουλή το σχετικό νοµοσχέδιο µε τη µορφή κώδικα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Φωτιάδης έχει τολόγο για δύο λεπτά και µετά θα µιλήσει ο κ. Παπαφιλίππου για δύολεπτά.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καιεγώ το λόγο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε συνάδελφε,ήρθατε πολύ καθυστερηµένα. 'Ερχονται και άλλοι συνάδελφοι καιδεν γίνεται, κύριε συνάδελφε. Λυπάµαι πάρα πολύ.Ορίστε, κύριε Φωτιάδη.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µουδίνετε τη δυνατότητα να πάρω και εγώ θέση πάνω σε αυτό τοµεγάλο και καυτό πρόβληµα.Είναι όντως λυπηρό αυτό που συµβαίνει στη χώρα µας, κάθε χρόνονα χάνεται σχεδόν ένα µεγάλο χωριό στους δρόµους από ταθανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα. Πολλοί συνάδελφοι, όπως καιεγώ, που έχουµε ζήσει στο εξωτερικό, ξέρουµε ότι τέτοια φαινόµεναδεν υπάρχουν σ' αυτόν το βαθµό. Πλην των χαµένωνσυνανθρώπων µας έχουµε και άλλες δεκάδες χιλιάδες τραυµατίες,οι οποίοι πολλές φορές είναι σε χειρότερη µοίρα και κατάσταση,όπως είπε και ο προλαλήσας συνάδελφος.Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ τη διακοµµατική επιτροπή, κύριεΠρόεδρε, που έφερε αυτό το πόρισµα και έχουµε, µπορώ να πω,σήµερα ένα εργαλείο στα χέρια µας, που, αν αξιοποιηθείκατάλληλα, από την πολιτεία, µπορεί να συµβάλει προς τη σωστήκατεύθυνση, που είναι η αντιµετώπιση των τροχαίων ατυχηµάτωνούτως ώστε να µη θρηνούµε τόσες ψυχές και τόσους τραυµατίεςκάθε χρόνο. 'Οσο για το κόστος, νοµίζω πως δεν µπορούµε να τουπολογίσουµε, γιατί η ψυχή ενός ανθρώπου δεν κοστολογείται µετίποτε.Εδώ που έφτασαν τα πράγµατα, πρέπει να συµβάλουµε, κυρίες καικύριοι συνάδελφοι, όλοι µας πολίτες και πολιτεία για τη µείωση τωνατυχηµάτων. Ευθύνες έχει και ο ίδιος ο πολίτης. Μήπως δεν οδηγείµεθυσµένος; Μήπως δεν οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ καιφαρµάκων, χωρίς να ξέρει την αληλλοεπίδραση που υπάρχειµεταξύ φαρµάκου και αλκοόλ; Εδώ µπορώ να πω ότι οι ευθύνεςτων πολιτών είναι σαφέστατες. Η χώρα µας δεν πάσχει απόνόµους, από την εφαρµογή τους πάσχει.'Ερχοµαι στην ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία, κύριε Υφυπουργέ,ευθύνεται για τα ατυχήµατα που συµβαίνουν σε ορισµένα σηµείατου οδικού δικτύου. Εκεί πρέπει να υπάρχει άµεση παρέµβαση,γιατί δεν µπορεί σε ένα σηµείο να γίνονται πέντε και δέκαατυχήµατα το χρόνο και να µη λαµβάνει η πολιτεία µέτρα. 'Οσο γιατον Κ.Ο.Κ., εάν τηρείται ή όχι, εγώ θα αναφέρω ένα τελείως απλόπαράδειγµα. Κάθε πρωί διασχίζω την εθνική οδό στο ύψος τουΛαϊνόπουλου. Εκεί ρυθµίζει την κυκλοφορία τροχονόµος και ενώεγώ πηγαίνω ευθεία και έχω προτεραιότητα.

Page 22: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4112 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μπροστά στον τροχονόµο γίνεται παράβαση του Κ.Ο.Κ. καιπερνάνε αυτοί που στρίβουν αριστερά. ∆ηλαδή, παρουσία τουτροχονόµου δεν εφαρµόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί που δεν υπάρχει τροχονόµος.Χρειάζεται οπωσδήποτε και η πολιτεία να συµβάλει µε τα αρµόδιαόργανά της αλλά και εµείς όλοι. Το πόρισµα βέβαια της επιτροπήςθα συµβάλει στη µείωση των ατυχηµάτων, εάν αξιοποιηθούν ταστοιχεία στο βαθµό που πρέπει, για να µη θρηνήσουµε και άλλαθύµατα. Ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Παπαφιλίππουέχει το λόγο.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ έστω καιγια το λίγο χρόνο που µας δίνετε, αλλά έχει ιδιαίτερη σηµασία αυτήη συζήτηση και πρέπει να επισηµανθούν ορισµένα πράγµατα, µιαπου ήρθε το θέµα προς συζήτηση.Πρώτον, εκείνο το οποίο οφείλω να πω για το µεγάλο αυτόπρόβληµα της κοινωνίας µας µε τα πάρα πολλά θύµατα και τουςτόσους τραυµατίες είναι το εξής: Πρέπει να δεχθούµε ότι η πολιτείαευθύνεται στο µεγαλύτερο ποσοστό. Μπορεί να υπάρχει και η ορµήτων νέων, µπορεί να υπάρχει και η ηδονή της οδήγησης. 'Ολα αυτάείναι γνωστά.Εκεί που πρέπει ιδιαίτερα να σταθούµε είναι στις ευθύνες τηςπολιτείας, του κράτους, της Κυβέρνησης.Κύριε Υπουργέ, είναι ακατανόητο να συµβαίνουν συνεχώςατυχήµατα στα ίδια σηµεία και να µη λαµβάνονται τουλάχιστονορισµένα µέτρα, όπως παραδείγµατος χάρη η ύπαρξη πινακίδωνσήµανσης.Αναφέροµαι στο οδικό δίκτυο Κοζάνης-Πτολεµαϊδας, όπου έχουµε,κύριε Πρόεδρε, τη µεγαλύτερη πυκνότητα, τη µεγαλύτερη έντασηστην κυκλοφορία, λόγω της ύπαρξης των βιοµηχανιών. Εκεί έχουµεπάρα πολλά θύµατα. Χρόνια τώρα παιδευόµαστε για ορισµένεςβελτιώσεις.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σε συγκεκριµένασηµεία είναι τα περισσότερα;ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Και όµως επισηµαίνουµε αντίθετεςκλίσεις στο δρόµο, δεν υπάρχουν οι δέουσες σηµάνσεις, αλλά δενυπάρχει και η παρέµβαση των αρµοδίων υπηρεσιών της πολιτείας.Οι ∆ΕΚΕ δεν θα µπορούσαν τουλάχιστον κάτι να κάνουν;∆εν είναι θέµα χρηµάτων, κύριε Υπουργέ. Χρήµατα για µιαπαρέµβαση βελτίωσης του οδικού δικτύου σε ορισµένα σηµείαυπάρχουν. Υπάρχει όµως αυτή η αδράνεια, την οποίαεπισηµαίνουµε και νοµίζω ότι είναι χρέος σας να παρέµβετε τοταχύτερο, για να σταµατήσει αυτό το κακό το οποίο γινόταν.Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας και κάτι άλλο. Επί χρόνιαεπισηµαίνουµε λόγω του ότι έχουµε οµίχλη αυτήν την περίοδο, τοχειµώνα, το φθινόπωρο και την άνοιξη στην περιοχή µας, τηνανάγκη να χρησιµοποιήσετε αυτό το ειδικό φωσφορούχο κίτρινοχρώµα. Παντού το βλέπουµε στο εξωτερικό.Τόσο δύσκολο πράγµα είναι, κύριε Υπουργέ; Χρησιµοποιείτε τοάσπρο φωσφορίζον χρώµα, το οποίο όµως δεν είναι τοκαταλληλότερο για να µπορέσει κανείς να έχει κάποια προστασία,για να βλέπει όταν υπάρχει η οµίχλη. Ιδιαίτερα το βράδυ είναιαδύνατον να προστατευθεί κανείς, διότι δεν βλέπει ούτε την άσπρηγραµµή ούτε τίποτα και δεν ξέρει πού βρίσκεται.Χρησιµοποιείστε και αυτά τα µέσα, κύριε Υπουργέ, και κάντε αυτέςτις επείγουσες παρεµβάσεις, τουλάχιστον να βελτιωθούν ταπράγµατα. Οι καθυστερήσεις στις κατασκευές των δρόµων είναιγνωστές. Αυτό, τουλάχιστον, µπορείτε να το κάνετε.Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η κ. Ροδούλα Ζήσηέχει το λόγο.ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, γίνεται σαφές και από τιςσυζητήσεις σήµερα ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος τωντροχαίων ατυχηµάτων και η στήριξη του πορίσµατος τηςδιακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής δεν έχει διαχωριστικέςγραµµές µέσα στη Βουλή. Αυτό είναι ένα µήνυµα προς την πολιτεία,προς τους θεσµούς και προς όλους τους πολίτες ότι πρέπει να το

στηρίξουµε άµεσα και γρήγορα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Στους δρόµους πουέπρεπε να υπάρχουν διαχωριστικές γραµµές, δεν υπάρχουν.ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ: Πράγµατι, εκεί δεν υπάρχουν.∆εύτερον, η ηδονή του αυτοκινήτου και της ταχύτητας, όπωςκαταγράφηκε στην Αίθουσα από τοποθετήσεις, νοµίζω ότι σήµερασυνάδει µε αυτό που είπα πριν εγώ, την υποχώρηση της κλίµακαςαξιών και νοµίζω ότι ταυτίζεται µε την ηδονή του ατοµικισµού και όχιτης συλλογικής προσπάθειας και της πειθαρχίας σε κάποιουςκανόνες, τους οποίους όλοι µαζί έχουµε νοµοθετήσει.Υπάρχουν παρατηρήσεις, οι οποίες πραγµατικά καταδεικνύουν ότιτα αίτια είναι πάρα πολλά.Επιγραµµατικά αναφέρω: Πρώτος παράγων είναι ο χρήστης, οοδηγός, ο επιβάτης και ο πεζοί. ∆εύτερος παράγων είναι το όχηµακαι τα διάφορα είδη οχηµάτων. Ο τρίτος παράγων είναι η οδικήυποδοµή και το οδικό περιβάλλον, οδόστρωµα, σήµανση,σηµατοδότηση, φωτισµός, κλιµατολογικές συνθήκες και ο τέταρτοςπαράγων είναι ο έλεγχος του συστήµατος, επιτήρηση,αστυνόµευση, πρόληψη, καταστολή, περίθαλψη και όλα αυτά πουειπώθηκαν.Νοµίζω ότι µέσα από το πόρισµα φαίνεται πώς πρέπει νασυντονιστούν τα όργανα, οι κρατικοί φορείς, οι κρατικές υπηρεσίες,έτσι ώστε να µην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων, αλλάσυγχρόνως, να υπάρχει µία θεσµοθετηµένη εφαρµογή αυτού τουπορίσµατος, τέτοια ώστε να αντιµετωπίζει το πρόβληµα και τονκίνδυνο.Θέλω να πω κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο µου έκανε εντύπωση,σε ένα πρόσφατο ταξίδι µου στην Αµερική. Η οµογένεια εκεί έβαλεένα ερώτηµα για τα συµβαίνοντα στην Ελλάδα -είναι και οΥπουργός ∆ηµόσιας Τάξης εδώ, µόλις µπήκε, ο οποίος πρέπει ναπω, ειρήσθω εν παρόδω, ότι χαίρει της µεγάλης εκτίµησης τηςοµογένειας- πώς είναι δυνατόν να πηγαίνουµε στην εθνική οδό, ναµην υπάρχει εκεί αστυνόµευση, να µην υπάρχει τροχονόµος, ενώµόλις µπαίνουµε σε µία πόλη, να υπάρχουν χιλιάδες τροχονόµοι, ναγράφουν βεβαίως και να δίνουν κλήσεις για τη στάθµευση, που σετελευταία ανάλυση η στάθµευση δεν είναι πρόβληµα και ευθύνη,του οδηγού, είναι της πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηςύπαρξης κυκλοφοριακών µελετών, του σχεδιασµού και τηςπολεοδόµησης των πόλεων και όλων αυτών των συνιστωσών, πουπολύ καλά γνωρίζουµε.Καταλήγω ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν για τις υποδοµές αλλάκαι για τις ευθύνες και όλα τα αίτια, που αποδόθηκαν από όλουςτους συναδέλφους, θα πρέπει να τα θεραπεύσουµε µε την άµεσηεφαρµογή του πορίσµατος. Ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σκρέκας έχει τολόγο.ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.Είναι πολύ σηµαντικό ότι σήµερα συζητείται ένα τόσο σοβαρό θέµαστη Βουλή. Και είναι τόσο σοβαρό, γιατί έχει να κάνει µε τις ζωέςτων ανθρώπων, µε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών.Η επιτροπή έκανε µια σηµαντική δουλειά. Σε µας δίνεται η ευκαιρίανα επισηµάνουµε και να καταθέσουµε κάποιες σκέψεις και κάποιεςεµπειρίες από γεγονότα που, ή οι ίδιοι έχουµε υποστεί ή έχουµε δειή έχουµε αντιµετωπίσει.Προσωπικα πιστεύω ότι ο µεγάλος κίνδυνος και το µεγάλοπρόβληµα των τροχαίων ατυχηµάτων οφείλεται στο κακό οδικόδίκτυο. 'Ενα οδικό δίκτυο παλιό και καινούριο, που δυστυχώς δενέχει τον απαιτούµενο έλεγχο κατά τη λειτουργία του αλλά και κατάτην κατασκευή του. Το ένα είναι αυτό.Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει κακή σήµανση στους δρόµους. Επίσηςυπάρχει κακή αστυνόµευση του οδικού δικτύου. Και τοσπουδαιότερο, υπάρχει ελλιπής ενηµέρωση των Ελλήνων οδηγών.Θα µπορούσε µέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, απότην τηλεόραση δηλαδή, να καθιερωθεί µε εντολή τωνΥπουργείων Μεταφορών και ∆ηµοσίας Τάξεως µία εκποµπή σεεβδοµαδιαία βάση, η οποία θα ενηµερώνει σωστά τους

Page 23: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4113

πολίτες, ώστε µέσα από αυτήν την ενηµέρωση να ξέρουν πώςπρέπει να κινούνται στο δρόµο, µε τι ταχύτητα θα πρέπει νακινούνται, ανάλογα σε ποιο σηµείο του δρόµου βρίσκονται, και πώςπρέπει να συµπεριφέρονται σε σχέση µε τους άλλους οδηγούς πουκινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.∆ιότι παρατηρεί κανείς το εξής φαινόµενο: Ο καθένας µας, στηνπροσπάθεια να πάει γρηγορότερα εκεί που θέλει, αδιαφορεί για τονεάν γίνεται πρόξενος κινδύνου ή ατυχήµατος για το συνάνθρωπότου που κινείται δίπλα του.Κάθε φορά βγαίνουν καινούριοι Κώδικες Οδικής Κυκλοφορίας, αλλάεκείνο που βλέπει κανείς στο νέο Κώδικα είναι πιο πολύ οεισπραχτικός χαρακτήρας και όχι τον αποτελεσµατικός χαρακτήρας.'Ενα µεγάλο χωριό χάνεται κάθε χρόνο και δεν είναι µόνο αυτό, είναικαι όλα τα άλλα τα οποία έρχονται προσθετικά. Οι τραυµατίες, τανοσοκοµεία, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλεςπεριπτώσεις. Σας ευχαριστώ.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σπηλιόπουλοςέχει το λόγο.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.Θα ήθελα να κάνω ένα µικρό σχόλιο σχετικά µε το κοµµάτι τηςεθνικής οδού Κόρινθος-Πάτρα, αυτό το κοµµάτι της ΠΑΘΕ, το οποίοακόµη δεν έχει προγραµµατιστεί για να κατασκευαστεί. Από τιςδιαβεβαιώσεις του Υπουργείου φαίνεται ότι θα είναι ενταγµένο στοτρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 'Οµως, θέλω να κάνω αυτό τοσχόλιο γι' αυτό το κοµµάτι, γιατί πιστεύω ότι είναι το πιοθανατηφόρο κοµµάτι των εθνικών δρόµων σε ολόκληρη τηνΕλλάδα. 'Εχουµε θρηνήσει πάρα πολλές φορές θύµατα και ιδιαίτερασε ορισµένα σηµεία του, όπως είναι το 149, όπου έχουµε πάραπολλές φορές µεγάλα ατυχήµατα µε πάρα πολλούς νεκρούς.Θα ήθελα λοιπόν να πω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι εκείπρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα. Κατά τη γνώµη µου σε αυτό τοσηµείο θα πρέπει να υπάρχει έντονη σηµατοδότηση, έντοναφωτεινά σηµεία ιδιαίτερα τη νύκτα και µάλιστα σε περιόδους πουέχουµε άσχηµο καιρό, όταν βρέχει, τότε είναι πλέον βέβαιο ότιπάντα σε αυτό το σηµείο έχουµε ατυχήµατα και θρηνούµε νεκρούς.Επίσης, µια άλλη πρόταση. Θα µπορούσαµε να δούµε και τηνεκτροπή του ενός ρεύµατος κυκλοφορίας σε περιόδους που έχουµεµεγάλη κυκλοφορία σε αυτό το κοµµάτι. Γιατί πρέπει να σκεφθούµεότι όλη η κίνηση που έρχεται από το εξωτερικό πλέον προς τηνΕλλάδα περνάει από αυτό το κοµµάτι. Και όχι µόνο. Περνάει και έναπολύ µεγάλο µέρος Αλβανών πολιτών, οι οποίοι έρχονται στηνΕλλάδα και πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό πλέον είναι περίπου 10%µε 15%.Εποµένως αυτός ο δρόµος, που είχε σχεδιαστεί µε άλλα στοιχείαστο παρελθόν, σήµερα είναι ιδιαίτερα φορτωµένος και δεν µπορείνα αντέξει αυτόν το µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που έχει αυτήν τηστιγµή, µε συνέπεια να έχουµε φοβερά ατυχήµατα.Και θα διαφωνήσω µε τον κ. Ροκόφυλλο, να πηγαίνουµε δεξιά. Πούνα πάµε δεξιά; Αφού δεν είναι δυνατόν! Γιατί εκεί, κύριε Πρόεδρε,είναι µονίµως φορτηγά. Και όχι µόνο αυτό. Ο δρόµος στα σηµείααυτά είναι ιδιαίτερα χαλασµένος, οι κλίσεις του δρόµου είναιαντικανονικές και είναι αδύνατον να οδηγήσουν οι οδηγοί εκεί, µεσυνέπεια να πηγαίνουν αριστερά όλοι -κακώς βεβαίως- ακόµα καιστους φαρδείς δρόµους, όπου έχουµε τρεις λουρίδες κυκλοφορίας.Να πηγαίνουµε όλοι αριστερά, αλλά όχι στους επικίνδυνουςδρόµους.Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι σε αυτά τα επικίνδυνα σηµεία καιιδιαίτερα στο 149ο χιλιόµετρο και στην περιοχή του Ξυλοκάστρου,που είναι κρίσιµα σηµεία, πρέπει να ληφθούν µέτρα ιδιαίτερα γιατην προστασία των οδηγών.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο ΥφυπουργόςΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων κ. Βερελής έχειτο λόγο.ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων): Κύριε Πρόεδρε, συζητάµεσήµερα ένα θέµα, το οποίο πράγµατι έχει πολύ µεγάλη σηµασία.Και έχει πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί έχει µια σειρά από διαστάσεις,όπως η απώλεια ανθρωπίνων ζωών, όπως οι αναπηρίες οι οποίες

εναποµένουν, όπως και άλλες διαστάσεις οικονοµικές, επιβάρυνσητου ασφαλιστικού συστήµατος, που δεν µπορούν να αφήσουνκανέναν ασυγκίνητο.Πιστεύω ότι έγινε µια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στη Βουλή µετο πόρισµα αυτό της διακοµµατικής επιτροπής και είναι αισιόδοξοτο ότι το πόρισµα αυτό ήταν οµόφωνο. 'Οπως επίσης είναι γεγονόςαισιόδοξο ότι το επίπεδο της συζήτησης αυτές τις ηµέρες στηΒουλή, αναφορικά µε αυτό το θέµα, ήταν υψηλό και υπερέβηδιαχωριστικές γραµµές.Νοµίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα που πρέπει ναγίνουν. 'Εχουν γίνει βέβαια πάρα πολλά, αλλά υπάρχει ακόµηπολύς δρόµος.Οι στατιστικές έχουν την αξία τους. Θα µου επιτρέψετε να πω δυο-τρία πράγµατα, στην περίπτωση που δεν τα γνωρίζετε. 'Ενα είναιότι τα τροχαία ατυχήµατα στην Ελλάδα επιφέρουν ένα ετήσιοκόστος το οποίο υπερβαίνει τα εκατό δισεκατοµµύρια(100.000.000.000) δραχµές, αθροιζόµενο κατ' έτος, από τιςαναπηρίες, από τις επιβαρύνσεις, τις συντάξεις κ.ο.κ.Υπάρχει επίσης µία τεράστια επιβάρυνση του όλου συστήµατος τηςυγείας. Και υπάρχει και µία µεγάλη προσπάθεια την οποίακαταβάλλουν τα όργανα της πολιτείας, η οποία όµως σε πολλέςπεριπτώσεις δεν έχει εκείνα τα αποτελέσµατα τα οποία θα θέλαµενα είναι.'Εχουµε, όπως πολλές φορές αναφέρθηκε, πάνω από δύο χιλιάδεςνεκρούς κατ' έτος. Σε εκείνο που θα ήθελα να σταθώ λίγοπερισσότερο είναι ένα µικρό κοµµάτι τις στατιστικής, το οποίο όµωςκαταδεικνύει µία µεγάλη αλήθεια, χωρίς να αποσείει τις ευθύνες απόάλλα τµήµατα.Από αυτούς τους δύο χιλιάδες νεκρούς στην Ελλάδα, οι πεζοί και οιεποχούµενοι δικύκλων είναι το 48%. Το αντίστοιχο νούµερο -καιµιλάω για περιοχές που έχουν περίπου το ίδιο εύροςκλιµατολογικών συνθηκών- στην Ιταλία είναι 30% και στο Ισραήλείναι µόνο 10%. Πεζοί λοιπόν και δικυκλιστές 48%. Πρόκειται για µιαεκατόµβη.Το πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής έβαλε µια σειρά απόπροτεραιότητες. Νοµίζω ότι σήµερα είναι ηµέρα που πρέπει ναξεκινήσει κανείς µε αυτά. Σας µίλησε ο κ. Μαντέλης προχθές, θαµιλήσει και ο κ. Πετσάλνικος.Στο ΥΠΕΧΩ∆Ε έχουµε κάνει µια προσπάθεια, η οποία πιστεύω έχειαποφέρει. Ιδρύσαµε εδώ και δεκαοκτώ µήνες, όπως προτείνει τοπόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής, µια µονάδα οδικήςασφάλειας, η οποία καταγράφει και αξιολογεί, κάνει δηλαδή µιαστατιστική αποτίµηση των σηµείων των τροχαίων ατυχηµάτων. Καιείναι αυτό µια πολύ βασική δουλειά.Και µιλάω βέβαια για εκείνη την υποκατηγορία, που αναφέρεταιστην οδό και στο οδικό περιβάλλον. Κάνει µια σειρά από µελέτες.Και µέχρι στιγµής έχει ελέγξει εβδοµήντα τρία σηµεία, όπου έχουµεµια στατιστική συσσώρευση ατυχηµάτων και µε τις αρµόδιεςυπηρεσίες -γιατί δεν είναι πάντοτε η κεντρική υπηρεσία τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αρµόδια-σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό, πάνω από ταεξήντα, έχουν γίνει οι αναγκαίες παρεµβάσεις. Οι αναγκαίεςπαρεµβάσεις δεν είναι πάντοτε παρεµβάσεις τις οποίες κανείςµπορεί να κάνει µε τον κοινό νου. Υπάρχουν κλάδοι επιστηµονικοί,οι οποίοι αναλύουν τα ατυχήµατα και οι οποίοι δίνουν εκείνες τιςδιαστάσεις και τις παραµέτρους που πρέπει να γνωρίζουµε. Καιπολλές φορές η εντύπωση την οποία έχει κάποιος, ως χρήστης τουδρόµου και του αυτοκινήτου, είναι λανθασµένη, όταν κάνει κάποιεςπαρεµβάσεις ή όταν εκφέρει κάποια γνώµη.Και επειδή συχνά αναφερόµαστε στην αναγκαιότητα τοποθέτησηςενός κεντρικού διαχωριστικού στο οδόστρωµα και πολλές φορέςλέµε, γιατί η περιφέρεια, γιατί η νοµαρχία, γιατί το Υπουργείο δεντοποθετεί ένα διαχωριστικό στον άξονα των κεντρικών οδών,προκειµένου να µειωθούν τα τροχαία, πρέπει να σας πω ότι αυτόµπορεί να γίνει µόνο όταν το οδόστρωµα έχει ένα ελάχιστο πλάτοςδεκαοκτώ µέτρων.Για παράδειγµα, στο τµήµα της εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών,όπου το πλάτος κυµαίνεται από δώδεκα έως δεκατέσσεραµέτρα, εάν τοποθετούσαµε κεντρικό στηθαίο, αυτό θα

Page 24: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4114 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γινόταν πρόξενος περισσοτέρων ατυχηµάτων. Αυτό λένε οι ειδικοί,αυτό λένε οι µελετητές.Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να κάνουµε άλλα πράγµατα, ότι δενπρέπει να δραστηριοποιηθούµε σε µια σειρά από άλλεςπαραµέτρους. Και θα έρθω στη συνέχεια, πολύ σύντοµα, να πω τιέχει γίνει.Ακόµη, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αναθέσαµε στο Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείο να κάνει µια µελέτη για επιλογή επικινδύνων θέσεωνστο Λεκανοπέδιο. Αυτήν τη στιγµή έχουν επιλεγεί δεκαέξι σηµεία καιέχουν αρχίσει οι παρεµβάσεις. Μια παρέµβαση, την οποία θα τηνξέρετε όλοι, αλλά να σας τη θυµίσω, είναι η παρέµβαση που έχειγίνει µετά τη Βάρκιζα, εκεί που είναι τα νυκτερινά κέντρα. Καιπιστεύω ότι η παρέµβαση αυτή απέδωσε σηµαντικά. 'Ηταν µιαπολύ επιτυχηµένη παρέµβαση. Απέδωσε σηµαντικά και τοντελευταίο χρόνο, το 1998, δεν είχαµε κανένα θανατηφόρο ατύχηµαστην περιοχή αυτή.Το ίδιο το κάνουµε και για τη Θεσσαλονίκη µε την ΠολυτεχνικήΣχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Εκεί έχουν επιλεγεί προςτο παρόν έξι σηµεία, τα οποία έχουν ενταχθεί σε εργολαβίες που θααρχίσουν άµεσα.Πρέπει πάλι να σας θυµίσω ότι αυτή η Μονάδα Οδικής Ασφάλειαςλειτουργεί µόλις δεκαοκτώ µήνες και έχει κάνει κάποια πράγµατα.Υπάρχουν -και πρέπει να το πω, είναι προς τιµήν τους- άνθρωποιµέσα στα Υπουργεία, οι οποίοι και τις γνώσεις έχουν και το φιλότιµοέχουν και κινητοποιούνται προς αυτές τις κατευθύνσεις.'Εχουν λοιπόν επιλεγεί έξι σηµεία, αλλά προχωρούν και άλλεςµελέτες. Και η προσοχή έχει στραφεί κυρίως -και ήταν µια επιλογήτης Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου τηςΘεσσαλονίκης- στο δρόµο Θεσσαλονίκης-Καβάλας, όπου γνωρίζετεότι στην περιοχή της Ασπροβάλτας υπάρχει έντονο πρόβληµα.Ο κ.∆ήµας προηγουµένως -και λυπούµαι που δεν είναι εδώ-ανέφερε κάτι, το οποίο θα ήθελα να το διορθώσω. Εκεί όπουέχουµε ήδη έτοιµους κλειστούς αυτοκινητοδρόµους, η πτώση τωνατυχηµάτων είναι κατακόρυφη: 1995, Αθήνα-Κόρινθος, δεκαπέντεθανατηφόρα ατυχήµατα. 1997, τρία. Το ίδιο και στο κοµµάτι απόΑθήνα έως Υλίκη.Το κοµµάτι Αθήνα-Κόρινθος γνωρίζουµε ότι έχει µια τεχνική αστοχίασε ένα µεγάλο µήκος του. Και αυτή η τεχνική αστοχία, παρ' όλο πουδεν είναι πρόξενος ατυχηµάτων, όπως έχει διαπιστωθεί, δηµιουργείπροβλήµατα και κυρίως δηµιουργεί και µια απορία στον πολίτη,γιατί ένας δρόµος ο οποίος έχει πληρωθεί σε µεγάλο βαθµό από ταχρήµατα του ελληνικού λαού, αλλά και σε έναν άλλο µεγάλο βαθµόαπό την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, δεν είναι άρτιος τεχνικά.'Ηθελα λοιπόν να πληροφορήσω τη Βουλή σήµερα ότιολοκληρώθηκαν όλες εκείνες οι ενέργειες και µέχρι το τέλος Ιουνίου,της χρονιάς που διατρέχουµε, θα έχει γίνει πλήρης αποκατάστασητων κοµµατιών αυτών που έχουν τις ανωµαλίες. Και αυτό θα γίνειµε κόστος των εργολάβων, οι οποίοι ήταν οι κατασκευαστές. Τοκόστος αυτό υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τα δύο δισεκατοµµύριαπεντακόσια εκατοµµύρια (2.500.000.000) δραχµές. 'Ετσι µόνοµπορούσε να γίνει και έτσι έπρεπε να γίνει.Επειδή πολλοί µπορεί να πουν και ευλόγως να αναρωτηθούν, γιατίυπήρξε αυτή η καθυστέρηση, πρέπει να σας πω ότι η καθυστέρησηαυτή επιβαλλόταν τεχνικά, διότι έπρεπε να υπάρχουν όλες οιαπορροφήσεις των γεωµετρικών παραµέτρων του καταστρώµατος.'Επρεπε να απορροφηθούν αυτές για να γίνει η οποιαδήποτεπαρέµβαση.Ιδρύσαµε στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 'Εργων τη Γενική∆ιεύθυνση Ποιότητας, κάτι το οποίο έλειπε από την ελληνική∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Αυτή η Γενική ∆ιεύθυνση Ποιότητας ήδη έχειδιαρθρωθεί µε προεδρικό διάταγµα, έχει αρχίσει και λειτουργεί καιτα αποτελέσµατά της, αν λειτουργήσει σωστά, στο µέλλονπιστεύουµε ότι θα είναι εντυπωσιακά.Γνωρίζετε ότι στον τοµέα της κατασκευής των δηµοσίων έργων έναπολύ µεγάλο κοµµάτι είναι αυτό της συστηµατικήςπαρακολούθησης της ποιότητας. 'Εχουµε κάνει µια σειρά απόσυντηρήσεις. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω το εξής: Γνωρίζετε

ότι κατ' έτος το Ταµείο Εθνικής Οδοποιϊας, το οποίο είναι έναςεισπρακτικός µηχανισµός, αποδίδει στις ΝοµαρχιακέςΑυτοδιοικήσεις θεσµοθετηµένα ποσά µε προεδρικό διάταγµα, πουγια το 1998 ανήλθαν στα δέκα δισεκατοµµύρια (10.000.000.000)δραχµές.(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίαςτου κυρίου Υφυπουργού)Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να έχω δύο-τρία λεπτά ακόµα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ευχαρίστως.ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων): Για το 1999 όλο αυτό ταποσό των δέκα δισεκατοµµυρίων θα δίδεται µε τη δέσµευση ότι θααπορροφηθεί σε έργα οδικής ασφάλειας από τις ΝοµαρχιακέςΑυτοδιοικήσεις. Αντίστοιχα ποσά τα παρελθόντα έτη πήγαινανπάρα πολλές φορές σε κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σε µισθούςκάποιων αναπτυξιακών εταιρειών που είχαν οι νοµαρχίες κ.ο.κ.Πιστεύουµε ότι και αυτό θα αποδώσει σηµαντικά.Κάναµε µια µεγάλη προσπάθεια και πιστεύουµε ότι θα αποδώσει,γιατί -όπως σας είπα- οι κλειστοί αυτοκινητόδροµοι έχουν µίαεντυπωσιακή βελτίωση στον τοµέα των οδικών ατυχηµάτων καιυπάρχουν σηµαντικές µειώσεις.'Εχουµε κάνει λοιπόν µία σηµαντική προσπάθεια και µέσα στο 1999θα αποδώσουµε στην κυκλοφορία εκατόν εξήντα επτά χιλιόµετρακλειστού αυτοκινητοδρόµου στον ΠΑΘΕ. Θα φθάσουµε, έτσι, τατριακόσια ογδόντα χιλιόµετρα περίπου κλειστού αυτοκινητοδρόµου.'Εγινε δε, ακόµα µία προσπάθεια και µέσα στο 1997 κλείσαµε όλεςτις παράνοµες προσβάσεις, οι οποίες υπήρχαν στον ΠΑΘΕ, στακοµµάτια τα οποία έπρεπε να είναι κλειστός αυτοκινητόδροµος καιήταν άνω των τριάντα πέντε. 'Ηταν επαγγελµατίες εκεί, παρόδιοι, οιοποίοι διατηρούσαν ανοιχτά κοµµάτια για να µπορούν να έχουνεπαγγελµατική δραστηριότητα εκµεταλλευόµενοι τη θέση τουςδίπλα στο εθνικό οδικό δίκτυο. ∆εν θέλω να σας κουράσω. Πιστεύωότι θα ειπωθούν από τον κ. Πετσάλνικο πράγµατα τα οποία έχουννα κάνουν µε την αστυνόµευση.Θα ήθελα να πω ακόµα ότι θα ήταν άδικο ο νέος Κώδικας ΟδικήςΚυκλοφορίας να χαρακτηριστεί ότι έχει ως σκοπό τη δηµιουργίαφορολογικών εσόδων. Είναι ένας κώδικας ο οποίος λύνειπραγµατικά µία σειρά από θέµατα και δίδει τη δυνατότητα ναυπάρχει ένα σαφές νοµικό πλαίσιο λειτουργίας.'Ολα αυτά τα οποία ειπώθηκαν για δήµους οι οποίοι αυθαιρετούν,για αδυναµία της κεντρικής διοίκησης να κάνει ρυθµίσεις στα όριαταχυτήτων, για αδυναµία της κεντρικής διοίκησης να επιβάλει ειδικέςκατηγορίες σηµάνσεων, ακόµα για αδυναµία να µπει κανείς µέσαστα αστικά κέντρα και να επιβάλει το αυτονόητο, την αποµάκρυνσητων παραβατών στις σταθµεύσεις κ.ο.κ., αυτά µε το νέο ΚώδικαΟδικής Κυκλοφορίας που δεν θέλω να µπω και να αναλύσωπερισσότερο, ρυθµίζονται µε πάρα πολύ θετικό τρόπο. Πιστεύω ότιο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα βοηθήσει πάρα πολύ στη λύσηαυτών.Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ιδιαίτεραθετικές επισηµάνσεις που έγιναν τις οποίες παίρνουµε υπόψη µαςκαι στο βαθµό του δυνατού πιστεύουµε ότι αυτή η κοινήπροσπάθεια της ελληνικής Βουλής θα αποδώσει. Και η ελληνικήΒουλή έχει ένα χρέος. Θέλω να θυµίσω ότι το πρώτο τροχαίοατύχηµα το οποίο έγινε στην ελληνική επικράτεια έγινε δυστυχώςαπό 'Ελληνα Βουλευτή το 1907 στη Λεωφόρο Συγγρού και ήτανθανατηφόρο.Η Βουλή, λοιπόν, πρέπει να πρωτοστατήσει και πιστεύω ότι θα τοκάνει. Ευχαριστώ.(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Υπουργός∆ηµόσιας Τάξης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος έχει το λόγο.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ το λόγο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Θα δευτερολογήσετε,κύριε Παναγιώτου, µετά και όποιος άλλος Κοινοβου-

Page 25: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4115

λευτικός Εκπρόσωπος το επιθυµεί, ευχαρίστως.Ορίστε, κύριε Υπουργέ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): Κυρίεςκαι κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήσαµε αυτές τις µέρες µίαιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση µε καίριες επισηµάνσεις καιιδιαίτερα χρήσιµες όπως είπε και ο κ. Βερελής, από τουςσυναδέλφους για ένα θέµα που αποτελεί πλέον ουσιώδησυνιστώσα της ποιότητας της ζωής και ταυτόχρονα, συνιστώσα τουπολιτισµού µας, το θέµα της οδικής ασφάλειας.Η αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και η αύξηση της οδικήςασφάλειας είναι κατ'εξοχήν υπόθεση του κράτους, αλλά θα έλεγακαι της κοινωνίας και ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελεί κυρίαρχοστοιχείο στις προτεραιότητές µας και πρώτα απ'όλα στιςπροτεραιότητες των καθ'ύλην αρµοδίων Υπουργείων.Απαιτείται η διαµόρφωση από µέρους της διοίκησης µίαςαδιαµφισβήτητης υπευθυνότητας, υψηλής ευσυνειδησίας, αλλά καιρεαλιστικής αντίληψης που θα ανταποκρίνεται στα αγωνιώδηπροβλήµατα και τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας για ναδηµιουργηθούν προϋποθέσεις ποιοτικής αναβάθµισης καιεξαιρετικής διάθεσης για προσφορά, που θα οδηγήσουν στηνεπιδιωκόµενη αποτελεσµατική δράση και θα αποµακρύνουνφαινόµενα παθητικής συµπεριφοράς και περιχαρακωµένης τυπικήςεκπλήρωσης καθηκόντων.Επισηµαίνεται ότι τους καθορισµένους αντικειµενικούς σκοπούς ηΑστυνοµία µπορεί να τους επιτύχει ευχερέστερα εάν εξασφαλίσει τησυνδροµή στο έργο της, όχι µόνο των συναρµοδίων υπηρεσιών,αλλά και τη συνδροµή των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης, των δικαστικών αρχών, των ασφαλιστικώνεταιρειών, των επιστηµονικών συλλόγων, των επαγγελµατικών καιάλλων φορέων της περιοχής και όλων των δραστήριων δυνάµεωντων κατά τόπους κοινωνιών.Στα πλαίσια αυτά καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια καιλαµβάνονται κάθε φορά µέτρα προς το σκοπό της πρόληψης τουτροχαίου ατυχήµατος, παρά ταύτα όµως και δεδοµένου ότι τοτροχαίο ατύχηµα είναι αποτέλεσµα της συνισταµένης τεσσάρωνπαραγόντων, ήτοι του χρήστη ως υποκειµένου και συµπεριφοράς,του οχήµατος, της οδικής υποδοµής και του οδικού περιβάλλοντοςκαι τέλος του ελέγχου του συστήµατος που αφορά άµεσα τοΥπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, δεν έχουν επιτευχθεί στον επιθυµητόβαθµό τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.Για το λόγο αυτό, ήδη από τον περασµένο ∆εκέµβριο σ' ό,τι αφοράτο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης έχουµε ήδη καθορίσει ένασυγκεκριµένο πλαίσιο και έχουµε εκδώσει τις απαραίτητεςεγκυκλίους-διαταγές για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασµού.Καθορίσαµε πρώτα απ' όλα, µε σχετική διαταγή που απεστάλη τιςπρώτες ηµέρες του προηγουµένου µηνός στο πλαίσιο των µέτρωνοδικής ασφάλειας τις βασικές προτεραιότητες δράσης τωνυπηρεσιών τροχαίας για το έτος 1999 και αυτές οι βασικέςπροτεραιότητες δράσης είναι πρώτα απ' όλα αύξηση κατά 30% τωνελέγχων υπερβολικής ταχύτητας, αλκοτέστ, χρήσης παθητικώνµέσων ασφάλειας όπως η ζώνη, το κράνος, µέσα συγκράτησηςπαιδιών, του αντικανονικού προσπεράσµατος, κίνηση στο αντίθετορεύµα κυκλοφορίας, παραβίαση προτεραιότητας, παραβίασηερυθρού σηµατοδότη, κίνηση µεγάλων οχηµάτων στο αριστερόµέρος του οδοστρώµατος, αντικανονική αλλαγή πορείας, χρήσηεκθαµβωτικών φώτων, ΚΤΕΟ και γενικά παραβάσεων του ΚώδικαΟδικής Κυκλοφορίας που συµβάλλουν στην πρόκληση σοβαρώντροχαίων ατυχηµάτων.Ειδικά για τα αλκοτέστ θα ήθελα να σας πω ότι το 1995 είχανδιενεργηθεί σαράντα επτά χιλιάδες αλκοτέστ από την τροχαία καιείχαν εντοπισθεί δύο χιλιάδες οδηγοί µε την ένδειξη µέθης. Το 1998οι έλεγχοι αυξήθησαν στις διακόσιες χιλιάδες και οι οδηγοί πουκατελήφθησαν µε ένδειξη µέθης ήταν δεκατέσσερις χιλιάδες. Οστόχος µας για το 1999 είναι να αυξήσουµε τους ελέγχους κατά30%, να φθάσουµε στις διακόσιες εξήντα χιλιάδες ελέγχουςτουλάχιστον. Αντιλαµβένεσθε σαφέστατα ότι όταν ο οδηγόςβρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, σε κατάσταση µέθης,

προκαλούνται ατυχήµατα. 'Οπως είπα, ο στόχος αύξησης και τωνάλλων ελέγχων είναι επίσης 30%.Το ενδιαφέρον ήταν ότι, όταν ζήτησα τα στοιχεία σε κάποιουςνοµούς έδειχναν, µηδέν ελέγχους και το ερώτηµά µου ήταν "δενκαταναλώνουν καθόλου αλκοόλ στους νοµούς αυτούς"; Ο στόχοςπου υπάρχει τώρα σε όλες τις διευθύνσεις είναι να γίνονται συνεχείςέλεγχοι, για την εφαρµογή των ελέγχων.Η αστυνόµευση για την επίτευξη των ανωτέρω µετατοπίζεταικυρίως στην πρόληψη, µε την εφαρµογή των µέτρων της έντονηςκαι εµφανούς παρουσίας τροχονόµων σε βασικές οδικές αρτηρίες,οδικούς κόµβους, σηµεία συχνότητας τροχαίων ατυχηµάτων.Προσανατολίζεται επίσης προς την κατεύθυνση της επιλεκτικήςβεβαίωσης των παραβάσεων που αποδεδειγµένα αποτελούν τιςκύριες αιτίες των τροχαίων ατυχηµάτων και η πολιτική µας κινείταιπρος την πλήρη αξιοποίηση των υπαρχόντων τεχνικών µέσων,όπως είναι τα ραντάρ κλπ.Ως προς την παράνοµη στάθµευση -έγινε αρκετός λόγος στηνΑίθουσα- ο έλεγχος θα γίνεται εντατικά και ουσιαστικά στα σηµείαπου παρεµποδίζεται η κυκλοφορία και δηµιουργούνται προβλήµαταστην ασφάλεια αυτής, σύµφωνα µε τις µελέτες των συναρµοδίωνΥπουργείων, όπως είναι η διπλή σειρά, οι γωνίες οδών πουπαρακωλύεται η ασφαλής κίνηση ή περιορίζεται η ορατότητα, οιαρτηρίες όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση, η στάσησυγκοινωνιακών µέσων, οι πεζόδροµοι καθώς και τα σηµείαπλησίων των σηµατοδοτών.Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του συστήµατος το Υπουργείο∆ηµόσιας Τάξης στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού των υπηρεσιώντου θα ενισχύσει -δηλαδή ενισχύουµε- βρισκόµαστε στο στάδιο τηςπροµήθειας, τις υπηρεσίες της τροχαίας µε µοτοσικλέτες,περιπολικά και λοιπό εξοπλισµό. Επίσης, έχουµε αποφασίσει τηνπεραιτέρω ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό των υπηρεσιώντροχαίας. Ακόµη, µέχρι το ερχόµενο καλοκαίρι θα προχωρήσουµεστην προµήθεια σύγχρονων κινητών µονάδων µε φωτογραφικέςκάµερες για καταγραφή και βεβαίωση επικινδύνων παραβάσεωντου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Είναι τα υπερσύγχρονα κινητά πλέον συστήµατα φωτογράφησηςτων παραβάσεων κυρίως υπερβολικής ταχύτητας, πουεφαρµόζονται µε επιτυχία όπως διαπιστώσαµε εδώ και µερικάχρόνια στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.'Εχουµε, επίσης, προγραµµατίσει συνεχείς και εντατικούς ελέγχουςκαι γίνεται αυστηρή εφαρµογή των κειµένων διατάξεων στουςδρόµους διέλευσης συγκοινωνιακών µέσων και ιδίως στουςλεωφορειόδροµους, µε δύναµη που διατίθεται αποκλειστικά από τιςαρχές του έτους αυτού για το σκοπό αυτό από τα κατά τόπουςαρµόδια τµήµατα τροχαίας. Πιστεύω ότι είναι ανάγκη να κατανοηθείαπό όλους η ανάγκη άνετης και ταχείας κίνησης των µαζικών µέσωνµεταφοράς για να αυξηθεί η αξιοπιστία τους και η ελκτικότητά τουςαπό το επιβατικό κοινό που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσµα και τηγενικότερη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.Επίσης, αποφασίσαµε την αστυνόµευση σε µόνιµη πλέον βάση, σεεικοσιτετράωρη βάση, του βασικού εθνικού οδικού δικτύου απόνότο µέχρι βορρά, µε τη διάθεση περιπολικών της τροχαίας ανάεβδοµήντα χιλιόµετρα που θα διατρέχουν, δηλαδή, κάθεπεριπολικό, την απόσταση αυτή των εβδοµήντα χιλιοµέτρων, καιπρογραµµατίζουµε σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε τη δηµιουργίατεσσάρων σταθµών τροχαίας κατά µήκος του βασικού εθνικούοδικού δικτύου.Στο πλαίσιο της γενικότερης τροχονοµικής αστυνόµευσηςπρογραµµατίσαµε την αύξηση των ελέγχων οχηµάτων για τηδιαπίστωση της νόµιµης και ασφαλούς κυκλοφορίας τους, δηλαδή,αν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ κλπ., την ταυτότητα των οχηµάτων,την τεχνική κατάσταση όπως είναι ο φωτισµός, τα ελαστικά, ηύπαρξη ζωνών ασφαλείας, που δεν απαιτούν άλλωστε και ειδικέςτεχνικές γνώσεις.Ακόµη προωθήσαµε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορώντη συγκρότηση δεκαπέντε µικτών συνεργείων ελέγχωνοχηµάτων στο δρόµο για λεπτοµερείς και εξονυχιστικούς

Page 26: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4116 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελέγχους προς διαπίστωση της ασφαλούς κίνησης καικανονικότητας της κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο τεχνικούελέγχου κλπ.Ιδιαίτερη έµφαση έχουµε δώσει στην τεχνική αστυνόµευση τουσυνόλου του οδικού δικτύου. Αυτό θα επιθεωρείται συνεχώς απότην τροχαία και θα επισηµαίνονται φθορές, ελλείψεις η άλλαπροβλήµατα στα οποία αναφέρθηκε άλλωστε και ο κ. Βερελής καιενηµερώνουµε συνεχώς τις αρµόδιες για την αποκατάστασηυπηρεσίες και φορείς.Θα παρακολουθούµε τις εξελίξεις αποκατάστασης αυτών τωνελλείψεων. 'Εχετε απόλυτα δίκιο κ. Παπαφιλίππου, σε ό,τι αφοράτην επισήµανση που κάνετε για τη σήµανση σε ορισµένα σηµεία τουεθνικού οδικού δικτύου που διατρέχουµε όλοι. Από την τροχαίαέχουν επισηµανθεί µέχρι αυτήν τη στιγµή, τις εβδοµάδες πουπέρασαν, χίλια εξακόσια σηµεία ανά την Ελλάδα και σε συνεργασίαµε το ΥΠΕΧΩ∆Ε αλλά και µε τις περιφέρειες και τις νοµαρχίες καιτους δήµους -γιατί αντίστοιχα έχουν την ευθύνη του οδικού δικτύου-είτε οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε επίπεδοπεριφέρειας είτε οι νοµαρχίες είτε οι δήµοι, θα έχουµε συνεχήπαρακολούθηση της αποκατάστασης των ελλείψεων.Με εγκύκλιό µας -θα το γνωρίζετε αυτό οι συνάδελφοι Βουλευτές-από το τέλος του περασµένου έτους η ακύρωση πλέον τωνκλήσεων τροχαίων παραβάσεων σε ό,τι αφορά την παράνοµηστάθµευση επιτρέπεται µόνο µετά από αυτοπρόσωπη παρουσίατου παραβάτη στο διοικητή της αρµόδιας υπηρεσίας εφόσονσυντρέχουν ειδικοί έκτακτοι λόγοι οι οποίοι πρέπει νααποδεικνύονται. Οι λόγοι ακύρωσης παράβασης αναγράφονται επίτου σώµατος της έκθεσης και αποτελούν στοιχεία τηςαιτιολογηµένης πράξης του ∆ιοικητή της Τροχαίας ο οποίος θαελέγχεται συνεχώς ιεραρχικά για τις ενέργειές του. Γιατί το σύστηµατης αποστολής πακέτων προς διαγραφή κλήσεων για παράνοµηστάθµευση και των τηλεφωνικών διαγραφών δεν µας τιµούσε ωςχώρα.Σε συνδυασµό µε αυτό που είπα νωρίτερα ο έλεγχος για τιςπαράνοµες σταθµεύσεις κατά κύριο λόγο προσανατολίζεται πλέονσε εκείνα τα σηµεία που δηµιουργούν πρόβληµα. Τις επόµενεςηµέρες θα είµαι στη διάθεση σας για να σας δώσω αυτούς τουςχάρτες που εκπονήθηκαν επί ένα µήνα από τις διάφορες υπηρεσίεςτης Τροχαίας για να αποτελούν το χρήσιµο µέσο για τον τροχονόµο.Να ξέρει που θα επικεντρώσει την προσοχή του και όχι απλά µαζικάνα δίνει κλήσεις στα καλά καθούµενα. Πιστεύω ότι πράγµατι λύνεταιένα µεγάλο πρόβληµα.Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης σχεδιάζει επίσης τηνπραγµατοποίηση κατά το τρέχον έτος στις πρωτεύουσες όλων τωννοµών της χώρας εβδοµάδων οδικής ασφάλειας µε οµιλίες,παρουσίαση και ανάλυση στοιχείων, διανοµή έντυπου υλικού,προβολή τηλεοπτικού υλικού, εκθέσεις, συζητήσεις επί θεµάτωνοδικής ασφάλειας.Για τη βελτίωση των σχέσεων τροχονόµων και πολιτών -ένα άλλοπρόβληµα- και για την ενηµέρωση των τροχονόµων επί τεχνικώνκαι ειδικών θεµάτων εφαρµογής του Κώδικα και της συναφούςνοµοθεσίας έχουµε προγραµµατίσει και άρχισαν ήδη από τονΙανουάριο ταχύρυθµα σεµινάρια σε όλες τις υπηρεσίες της τροχαίας.Το πρόγραµµα αυτό θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 1999καλύπτοντας όλες τις υπηρεσίες της τροχαίας σε όλην τη χώρα.Τέλος το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης έχει προγραµµατίσει τηδιενέργεια διαλέξεων κυκλοφοριακής αγωγής τουλάχιστον µία φοράσε κάθε ένα δηµοτικό σχολείο της χώρας και σε συνδυασµό µε τοπρόγραµµα των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής -το είχαµεξεκινήσει στη βόρεια Ελλάδα µε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκηςπέρυσι, όταν δηµιουργήθηκαν τα πρώτα πέντε πάρκακυκλοφοριακής αγωγής µε ιδιαίτερη επιτυχία- που επεκτείνεται σεπολύ µεγαλύτερο βαθµό εδώ στο λεκανοπέδιο από το ΥπουργείοΜεταφορών, θα δώσουµε τη δυνατότητα στα παιδιά εξ απαλώνονύχων να γνωρίσουν κανόνες, δικαιώµατα και υποχρεώσεις ενόςπολίτη που λαµβάνει µέρος στην κυκλοφορία σ'αυτήν τη χώρα.Γι'αυτό το σκοπό σε συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορών και

µε το Υπουργείο Παιδείας έχουµε προχωρήσει και είναι σχεδόνέτοιµο για να παραχθεί ένα ειδικό εγχειρίδιο κυκλοφοριακήςαγωγής, το οποίο θα αναπαραχθεί στον αναγκαίο αριθµό αντιτύπωνπροκειµένου να διανέµεται από τους αξιωµατικούς της Τροχαίας σεόλους τους µαθητές των σχολείων, στα οποία αναφέρθηκα.Επιπλέον, το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης µε έµπειρουςαξιωµατικούς της Τροχαίας θα πραγµατοποιήσει ειδικά µαθήµαταενηµέρωσης επί του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ΟδικήςΑσφάλειας σε επαγγελµατικές τάξεις οδηγών, όπως οδηγών τουΟΑΣΑ, οδηγών δηµοσίας χρήσεως αυτοκινήτων κ.λπ. Καλούµεόλους τους διευθυντές των σχολείων, τους συλλόγους γονέων καικηδεµόνων και τους συνδικαλιστικούς φορείς των διαφόρωνκατηγοριών οχηµάτων να συνεργαστούν µε τις υπηρεσίες τηςΤροχαίας και προς αυτήν την κατεύθυνση.Κλείνοντας αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τουςσυναδέλφους που πήραν µέρος στη συζήτηση, γιατί πέραν τωνεπισηµάνσεων και προτάσεων που είχαν συµπεριληφθεί στοπόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής, κατά τη διάρκεια αυτής τηςδιήµερης συζήτησης κατετέθησαν και άλλες ενδιαφέρουσεςπροτάσεις και απόψεις που τις έχουµε σηµειώσει και θα µαςδιευκολύνουν στη βελτίωση και στην περαιτέρω ανάπτυξη όλου τουσχεδιασµού που έχουµε κάνει, σχεδιασµού που θέλουµε στο τέλοςτου έτους µετά την εφαρµογή του να αποτιµηθεί µε ένα και µοναδικόστόχο: ∆ηλαδή, πώς ελέγχουµε και µειώνουµε τα ατυχήµατα καιάρα πώς βελτιώνουµε την ποιότητα ζωής και τον πολιτισµό µαςσ'αυτήν τη χώρα.(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κυρίες και κύριοισυνάδελφοι, τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα δυτικάθεωρεία αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση τηςαίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" σαράντα τρεις µαθητές καιδύο συνοδοί-δάσκαλοι από το 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών.Τους καλωσορίζουµε στο Κοινοβούλιο.(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες )Ο κ. Μεϊµαράκης έχει το λόγο.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Πράγµατι είµαστε ικανοποιηµένοιαπό την έκβαση της συζήτησης του πορίσµατος και από τιςτοποθετήσεις της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα των δύο τελευταίωνΥπουργών οι οποίοι έδειξαν πράγµατι, ότι έχουν κατανοήσει τοπρόβληµα, ότι ήδη έχουν πάρει κάποια µέτρα, τα οποία βεβαίωςείναι σε πρώτο στάδιο εφαρµογής και γι'αυτό δεν έχουν τααποτελέσµατα που θα θέλαµε να έχουν.Εγώ, όµως, κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να µην επισηµάνω ότι αυτάτα µέτρα θα έπρεπε να έχουν παρθεί πολύ πιο πριν. Η Κυβέρνησηδεν προέκυψε χθες από τις εκλογές. Κυβερνά τις τύχες αυτού τουτόπου από το 1993 και µετά. Κατά συνέπεια αν δούµε τιςστατιστικές τις οποίες επικαλέστηκε και ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε θαδούµε, ότι η αύξηση των ατυχηµάτων είναι από τότε. Η αύξηση είναικατακόρυφη, χωρίς καµία καµπύλη.Χαίροµαι και εύχοµαι τα µέτρα που πήρατε να αποδώσουν. Θασταθώ όµως σε δύο-τρία πραγµατάκια που είναι πολύ απλά αλλάδεν γίνονται. Λυπάµαι δε που έφυγε ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε γιατί τοναφορούν. Κατ'αρχήν υπάρχει το θέµα ποιος θα συντονίσει τηνπροσπάθεια. Το Υπουργείο Μεταφορών αποδείχτηκεανεπαρκέστατο. Είδατε ότι η τοποθέτηση του ΥπουργούΜεταφορών ήταν εκείνη που πυροδότησε και χάλασε το κλίµα τοοποίο υπήρχε πάνω σε ένα θέµα στο οποίο µπορούµε νασυµφωνήσουµε και να βρούµε κοινή συνισταµένη.Ποιος θα έχει, λοιπόν, το συντονισµό; ∆εν είναι δυνατόν να µηνµπορείτε να συντονιστείτε επειδή έξι ή επτά Υπουργεία και άλλοιτόσοι φορείς εµπλέκονται στο θέµα των τροχαίων ατυχηµάτων καιτης κίνησης στους δρόµους.∆εν είναι δυνατόν να µη µπορείτε να συµφωνήσετε µε τοΥπουργείο Γεωργίας ή να του αφήνεται την ευχέρεια ή τηναρµοδιότητα στα αγροτικά µηχανήµατα και στις άδειες οδή-

Page 27: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4117

γησης των αγροτικών µηχανηµάτων ή στον τρόπο λειτουργίας τωναγροτικών µηχανηµάτων!∆εν είναι δυνατόν να αφήνετε στο Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας τοντρόπο λειτουργίας των στρατιωτικών αυτοκινήτων, τα οποίακινούνται πάρα πολύ έντονα και συχνά σε ορισµένες περιοχές. Καιείναι γνωστό ότι στις περιοχές στις οποίες κινούνται, η άσφαλτος θαπρέπει να έχει πολύ µεγαλύτερο όγκο, για να µπορέσει να σηκώσειτο βάρος αυτών των αυτοκινήτων. Γνωρίζουµε, για να κινηθεί έναστρατιωτικό όχηµα µεγάλου βάρους πόσο όγκο πρέπει να έχει ηάσφαλτος! Και όµως αυτό δεν γίνεται! Στην Αλεξανδρούπολη ή στιςπαραµεθόριες περιοχές αυτά τα πράγµατα είναι γνωστά.'Αρα, λοιπόν, το ίδιο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε µε τις δικές του τις υπηρεσίεςθα πρέπει να κάνει µία γεωγραφική κατανοµή κατά τέτοιο τρόπο,έτσι ώστε να µπορέσει να δράσει και µάλιστα συντονισµένα.∆εύτερον, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε -και είστε από τουςΥπουργούς ο οποίος κινείσθε και µάλιστα πολύ συχνά µεαυτοκίνητο- ότι η σήµανση και η αστυνόµευση η οποία υπάρχεισήµερα όχι µόνο στις εθνικές οδούς αλλά και στις παρακαµπτήριεςπου βγαίνουν στις εθνικές οδούς είναι ελλιπέστατη.Γνωρίζετε ότι υπάρχουν σήµατα, τα οποία έχουν µείνει από παλιά,πριν φτιαχτεί κάποιος δρόµος που δείχνουν στροφή δεξιά, ενώ έχειγίνει αριστερά. 'Εχουν καταγγελθεί αυτά και σε νοµαρχίες και σεΥπουργεία και όµως τα σήµατα παραµένουν στις θέσεις τους!Γνωρίζετε ότι τα σήµατα της ταχύτητας, είναι πλέον τα πιοαναξιόπιστα σήµατα. Το ξέρετε και δεν λαµβάνετε κανένα απολύτωςµέτρο!Είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο οδηγός που οδηγεί στην Ελλάδα και δεν τασέβεται αυτά όλα, µόλις περάσει απέναντι στην Ιταλία, αµέσωςαλλάζει και γίνεται σοβαρός, συνετός, δέχεται τα σήµατα, τακαταλαβαίνει και πηγαίνει σύµφωνα µε τις διαγραµµίσεις πουυπάρχουν στο δρόµο και σύµφωνα µε τα σήµατα τα οποία τονκαθοδηγούν;Κύριε Υπουργέ, θα σας πω ότι παραµένουν όλες οι ταµπέλες πουέχουν ένδειξη "20", δηλαδή να πηγαίνουµε µε είκοσι χιλιόµετρα. ∆ενέχουµε πάρει ακόµα χαµπάρι ότι ο δείκτης των χιλιοµέτρων ξεκινάαπό το είκοσι; ∆ηλαδή, θα πρέπει να είναι εντελώς σταµατηµένο τοαυτοκίνητο!Γιατί θέλετε εκ προοιµίου να δηµιουργούµε παραβάτες ή ναβάζουµε τέτοιου είδους πινακίδες ή να θεσπίζουµε διατάξεις, τιςοποίες και εµείς γνωρίζουµε ότι δεν πρόκειται να τις ακολουθήσουνούτε οι οδηγοί ούτε οι πεζοί ούτε κανείς;'Αρα, λοιπόν, αυτό προσπαθώ να τονίσω: Πρώτον, ότι πρέπει ταµέτρα µας να είναι προληπτικά και δεύτερον, ο ΚΟΚ να µην είναιµόνο προς την κατεύθυνση είσπραξης. Γιατί ακούστηκε από τον κ.Βερελή αυτό. Είναι εισπρακτικός!Κύριε Υπουργέ, είδατε εσείς ποτέ τροχονόµο πριν τη στροφή, γιανα µας πει ότι είναι επικίνδυνη ή τον είδατε µετά τη στροφή να µαςπεριµένει µε το µπλοκάκι, αν τελικά καταφέρουµε και βγούµε απότην επικίνδυνη στροφή, για να µας πει ότι το όριο ήταν σαράνταχιλιόµετρα και πηγαίναµε µε πενήντα;Eίδατε εσείς αυτούς οι οποίοι κινούνται µε το ραντάρ, που καλώςκάνουν και κινούνται, να είναι κάπου εµφανώς; 'Οχι, γιατί κρύβονται.Μα, τότε είναι εισπρακτική η λογική, δεν είναι προληπτική! Γιατί ναµην είναι µπροστά, να φαίνονται, ώστε να ξέρουµε για να κόψουµεταχύτητα και όχι για να µη µας γράψουν!Τώρα θα έχετε δει και το αστείο φαινόµενο το αυτοκίνητο πουέρχεται από τη αντίθετη κατεύθυνση να µας αναβοσβήνει τα φώτακαι το µήνυµα είναι ότι είναι το ραντάρ εκεί πίσω από κανένα θάµνο!Μα, αυτά δεν γίνονται τυχαία από την Αστυνοµία! Υπάρχουνεντολές και τα κάνουν!Τρίτον, πόση δύναµη δίνετε µέσα στα αστικά κέντρα να γράφουνγια το παράνοµο παρκάρισµα, που όλη αυτήν τη δύναµη θαµπορούσατε να την είχατε έξω, ώστε να µπορεί πράγµατιπροληπτικά να παρεµβαίνει;Πού είναι και οι γερανοί και οι δαγκάνες, πού είναι και όλα αυτά τα

σχετικά, για τα οποία εµείς όχι µόνο δεν ήµασταν αντίθετοι, αλλά θαπω ότι τα είχαµε θεσπίσει και εσείς φωνάζατε;Τέταρτον. Μας είπατε για τα προστατευτικά. Κύριε Υπουργέ, έχωεπιµείνει κατά επανάληψη και µε ερωτήσεις και στη συζήτηση στονΚώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σε όλα, ότι το ΥπουργείοΟικονοµικών έχει αντίθετη άποψη από σας. ∆εν µπορεί να βάζει18% ΦΠΑ στο προστατευτικό κράνος. ∆εν µπορεί να θεωρεί ωςτεκµήριο τα δίκυκλα σε µία εποχή και σε µία περιοχή όπου τοδίκυκλο, κυρίως στα αστικά κέντρα, θα µπορέσει να µαςανακουφίσει. Αντιθέτως θα έπρεπε να δώσει κίνητρα και να βάλειτέτοια µέτρα, ώστε να µπορέσουµε να κινηθούµε διαφορετικά µέσαστο κέντρο.Γνωρίζετε -και πρέπει να το γνωρίζετε- ότι ένα καλό κράνοςξεπερνάει τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές; Γνωρίζετε ότι οιεκατό χιλιάδες (100.000) είναι περίπου τα 2/3 του βασικού µισθού;Γνωρίζετε ότι τα κράνη τα οποία οι περισσότεροι φοράνε τωντριάντα και των σαράντα χιλιάδων δεν είναι προστατευτικά, αλλάείναι απλά κράνη "µαϊµού", για να µην τους γράφουν οι αστυνοµικοίκαι ότι εάν χτυπήσουν το κράνος θα ανοίξει, όπως και το κεφάλιτους µαζί;'Αρα, όταν η ίδια η πολιτεία δεν δίνει κίνητρα προς αυτήν τηνκατεύθυνση ... Και ποια πολιτεία; Και γιατί σας κάνω αυτήν τηνκριτική, κύριε Υπουργέ; Θα σας θυµίσω την παρέµβαση Λαλιώτη το1994 και το βιβλιαράκι -δυστυχώς δεν το έχω µαζί µου, το έχωκαταθέσει στα Πρακτικά σε επερώτηση- "Αττική sos". Το θυµάστε;'Ηταν πράσινο και µας µίλαγε για την Αθήνα. Μάλιστα έγραφε ότιγια το δίκυκλο ειδικά θα δηµιουργηθούν και λωρίδες, για ναµπορέσει η µηχανή, αλλά και το ποδήλατο να κινούνται άνετα µέσαστο κέντρο. Εν τω µεταξύ αυτό θα είχε τελειώσει σε µία τριετία,δηλαδή από το 1994 έως το 1998 το πολύ. 'Ετσι όπως µας ταπαρουσίαζε το 1998 θα κάναµε τζόκινγκ στην Πανεπιστηµίου και θαήµασταν όλοι µια χαρά!Βεβαίως από αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, κάποιος πρέπει να ταχρεωθεί, κύριε Υπουργέ. Και δεν λέµε µε στείρα αντιπολίτευση ή µεκέφι αντιπολιτευτικό αυτά, διότι και εµείς θέλουµε να συµβάλουµεθετικά σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις.Για τα αλκοτέστ. Μας είπατε πως θα γίνονται, αλλά δεν µας είπατε τιώρα και σε ποια σηµεία. ∆ιότι το αλκοτέστ το να γίνει στις δώδεκα ηώρα το µεσηµέρι στην Πανεπιστηµίου δεν έχει νόηµα. Το να γίνειόµως, στις τρεις τα ξηµερώµατα έξω από ένα κέντρο έχει νόηµα.Και εγώ σας λέω το εξής: Περάσατε την παραλιακή στις τρεις η ώραπου σχολάνε το καλοκαίρι όλα αυτά τα κέντρα; 'Ολοι την περνάµε.Γιατί δεν έχετε εκεί κάποια "100", περιπολικά, ώστε να κάνουναλκοτέστ και να δείχνουν προληπτικά ότι είναι εκεί, να τουςσεβαστούµε εν τέλει; ∆ιότι στις στατιστικές που δείξατε, τις οποίεςκαι εµείς έχουµε, θα δείτε ότι περίπου το 90% αυτών τωνατυχηµάτων στην παραλιακή είναι έξω από τα κέντρα. Εκεί θαέλεγα κιόλας ότι δεν ευθύνονται οι οδηγοί, αλλά κυρίως οι πεζοί,που είναι µεθυσµένοι και δεν µπορούµε να τους κάνουµε καιαλκοτέστ και οι οποίοι πετάγονται βγαίνοντας από το κέντρο καιεσείς ερχόµενος είτε µε τριάντα είτε µε σαράντα χιλιόµετρα την ώραθα τον σκοτώσετε. ∆εν γλυτώνει, δεν υπάρχει περίπτωση ναγλυτώσει. Το ελάχιστο, θα τον αφήσετε ανάπηρο.Στα ατυχήµατα, όµως, τα νυχτερινά στην παραλιακή -θα σας το πω,γιατί µετρήθηκε και αυτό στις στατιστικές, αλλά θα µας πει ο κύριοςΥπουργός ότι δεν µπορούµε να κάνουµε στους πεζούς αλκοτέστ καιθα έχει και δίκιο- η ευθύνη κατά 85% και άνω είναι των πεζών, δενείναι των οδηγών!Τι λύνει, λοιπόν, ο κώδικας από αυτά, κύριε Υπουργέ;Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, εγώ εκφράζω την ικανοποίησή µου γιατο επίπεδο της συζήτησης και για την ανησυχία που πραγµατικάέχουµε όλοι.∆εύτερον, παροτρύνω την Κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα,όσο µπορεί περισσότερο στην έκδοση των διαταγµάτων καιστη θέσπιση των νόµων οι οποίοι προβλέπονται από τοπόρισµα. Το πόρισµα η Κυβέρνηση το έκανε δεκτό µε

Page 28: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4118 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ευχολόγια, οφείλει, όµως, να προχωρήσει τάχιστα στην έκδοσηαυτών των διαταγµάτων και στους νόµους.Τέλος, να προχωρήσετε, κύριε Υπουργέ, στην ίδρυση του εθνικούσυµβουλίου το οποίο προβλέπεται από το πόρισµα και να βρείτεποιος θα είναι ο συντονιστής. ∆εν µπορεί να παραµείνειπρωταγωνιστής το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίςµάλιστα να µπορεί να συντονίσει όλα αυτά και µε την ανεπάρκειατης πολιτικής ηγεσίας, η οποία τους διακρίνει!ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τολόγο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Οχι, εσείς δενµετέχετε, µόνο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι!ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Είσθε πολύ αυστηρός, κύριεΠρόεδρε.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ιαπιστώνω πως ο Τύπος θαδηµιουργήσει πάλι προβλήµατα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Οχι, κύριεΒλασσόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια ώρα πρέπει νατηρήσουµε και τον Κανονισµό.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα βοηθήσω µόνο µε δύολόγια.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Με συγχωρείτε, δεναµφισβήτησα τη βοήθειά σας. 'Εχουµε έναν Κανονισµό αλλά καικάποιο όριο στο οποίο πρέπει να περατωθεί η συζήτηση. Σαςπαρακαλώ πάρα πολύ.Μπήκαµε στο στάδιο των δευτερολογιών των ΚοινοβουλευτικώνΕκπροσώπων και κλείνει η συζήτηση.Ο κ. Σφυρίου έχει το λόγο.ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν πρόκειται ναεξαντλήσω το δεκάλεπτο που µου δίνετε, τουλάχιστον από τη δικήµας την πλευρά δεν θα είχαµε καµία αντίρρηση να παρέµβει οκύριος συνάδελφος και να δώσει κάτι χρήσιµο µε την άδεια τουΠροεδρείου.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Ούτε και εµείς θα είχαµε αντίρρηση,κύριε Πρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Οχι.ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: ∆εν υπάρχει αντίρρηση και από τηνΑξιωµατική Αντιπολίτευση. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω χρήση τουδεκαλέπτου που µου δίνετε. Αν είναι να δώσει κάτι χρήσιµο...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Είναι θέµα τακτικήςκαι λειτουργίας του Κοινοβουλίου.ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Είµαστε τέσσερις-πέντε Βουλευτές, κύριεΠρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Τον κ. Βλασσόπουλοτον εκτιµώ, είναι φίλος µου παλαιός και έχω όλο το θάρρος να τονδυσαρεστώ και καµία φορά, αλλά είναι λίγο έξω και από τηνελαστικότητα της εφαρµογής του Κανονισµού.ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ορίστε, να µιλήσει οκ. Βλασσόπουλος για δύο λεπτά, να µη του χαλάσουµε το χατίρι.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: 'Ενα λεπτό. Τρεις παρατηρήσειςουσίας.Η µία παρατήρηση έχει σχέση µε τα σχολικά αυτοκίνητα, τιςπροδιαγραφές και τους ελέγχους.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Επειδή είσθε καιµαιευτήρας, µήπως εκµαιεύσουµε και καµία θηλυκή πρόταση.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό νατο λάβει σοβαρά υπόψη του.Η δεύτερη παρατήρηση, που είναι και αυτή ουσίας, έχει σχέση µε ταναρκωτέστ, τις εξετάσεις που πρέπει να γίνονται προληπτικώς καιόχι κατασταλτικώς, όχι µετά την πρόκληση του ατυχήµατος, σεσχέση µε τα εξαρτησιογόνα. Αυτό θα ήθελα να πω. Να δείτε, κύριεΥπουργέ, τι θα γίνει µε αυτό το θέµα. Βεβαίως, όταν θα υπάρξει ένατροχαίο ατύχηµα γίνεται έλεγχος για εξαρτησιογόνες ουσίες. Αλλάτο θέµα µας δεν είναι να γίνεται µετά, να γίνεται πριν, όπως γίνεταιτο αλκοτέστ.

Και µία τρίτη παρατήρηση. Νοµίζω ότι ο κ. Μεϊµαράκης ήταν σαφής.Πρέπει οπωσδήποτε να εντείνουµε τα αλκοτέστ.Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σφυρίου έχει τολόγο.ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι κατά τηδιήµερη συζήτηση του πορίσµατος για τα τροχαία ατυχήµατα είχαµετην ευκαιρία να παρακολουθήσουµε µία συνεδρίαση που τιµά τοΚοινοβούλιο, µε την έννοια ότι υπήρξαν τοποθετήσεις µέσα σεσυναινετικό κλίµα. Αν εξαιρέσουµε ορισµένες ακραίες ίσως -τιςαντιπαρέρχοµαι- σκόπιµες τοποθετήσεις για τη δηµιουργίαεντυπώσεων, οι περισσότερες ήταν µε ουσιαστικό περιεχόµενο καιµε προτάσεις που συµβάλλουν θετικά στην αντιµετώπιση αυτού τουµείζονος προβλήµατος.Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να κάνω µερικές παρατηρήσεις στοκλείσιµο όλης αυτής της διήµερης συζήτησης.Η µία παρατήρηση είναι ότι επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί τοπόρισµα και το κλίµα αυτό του Κοινοβουλίου ως βάση για µιαεκτεταµένη ευαισθητοποίηση των πολιτών. ∆εν φθάνει νασυζητούµε εδώ, αν δεν φθάσουν τα θετικά µηνύµατα σε όλουςανεξαιρέτως τους πολίτες, διότι είναι βασικός παράγοντας οσεβασµός, αυτών που συζητούνται και αποφασίζονται οµόφωνα,από τους πολίτες.Εγώ δεν ισχυρίζοµαι ότι ένας Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας -γι'αυτόακριβώς διαφωνώ µε τη λογική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,στο ότι πρέπει να βγει ένας κώδικας µε πλειοψηφίες και µειοψηφίες,εγώ πιστεύω ότι τον κώδικα πρέπει το Κοινοβούλιο να τον ψηφίζειοµόφωνα- θα είναι τέλειος; Κανένας δεν είναι τέλειος. 'Εχουν καιπλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.Το µείζον δεν είναι η τελειότητα του κώδικα. Το µείζον είναι οσεβασµός από τον ίδιο τον πολίτη του Κώδικα ΟδικήςΚυκλοφορίας, σε τέτοιο βαθµό, που να εξασφαλίζει τα θετικάαποτελέσµατα.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: ...(∆εν ακούστηκε)ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κι εγώ ακριβώς γι' αυτό µιλάω. Νοµίζω ότιγίνοµαι αντιληπτός.Για παράδειγµα, λέει ο συνάδελφος της Νέας ∆ηµοκρατίας για τοντροχονόµο ότι θα πρέπει να είναι µπροστά από τη στροφή, ώστε ναείναι εκείνος που θα προειδοποιεί και να µην είναι µετά τη στροφήγια να γράψει το πρόστιµο. Θα πετύχουµε, κύριοι συνάδελφοι, εάν οπολίτης πριν τη στροφή ή πριν από το επίµαχο σηµείο δει καισεβαστεί τη σήµανση και όχι να περιµένει το πηλίκιο τουτροχονόµου, µε το φόβο του προστίµου, προκειµένου ναπροστατεύσει τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.Γι' αυτό λοιπόν το µείζον θέµα δεν είναι τόσο η τελειότητα τουΚώδικα, διότι δεν νοµίζω ότι θα φτάσουµε σε έναν τέλειο κώδικα -πάντα θα έχει αδυναµίες ένας κώδικας- όσο η τεράστια, εκτεταµένηκαµπάνια µε τη θετική συµβολή όλων των κοµµάτων και όλων τωνφορέων προς τους πολίτες, για να ευαισθητοποιήσουµε και ναβελτιώσουµε τη συµπεριφορά των πολιτών σε ό,τι αφορά τουςκανόνες της οδικής κυκλοφορίας. Αυτό το θεωρώ µείζον θέµα, πολύµεγαλύτερο από αυτές καθαυτές τις διατάξεις του Κώδικα.'Ερχοµαι τώρα στα άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε τονκατάλληλο προγραµµατισµό. Βεβαίως κανείς δεν λέει ότι οπρογραµµατισµός είναι τέλειος. Πολλά πράγµατα έγιναν στοεπίπεδο της υποδοµής, πολλά είναι αυτά, τα οποία επιβάλλεται ναγίνουν από εδώ κι εµπρός, είτε µε την εξέλιξη αυτού τουπρογράµµατος που τώρα τρέχει είτε µε το πρόγραµµα το οποίο θαξεκινήσει µε το τρίτο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης.Επίσης, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι µε βάση τιςπαρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι, δεν µπορούν τα όργανατου Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ή και άλλων φορέων ναλειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά. Ακούστηκαν ιδέες σχετικά µε ταναρκωτέστ, µε τα αλκοτέστ και τις κατάλληλες ώρες που πρέπει ναγίνονται. Πιστεύω ότι πολλά απ' αυτά στηρίζονται στην κοινή λογικήκαι θεωρώ ότι το Υπουργείο έχει ήδη θέσει αυτές τις προτεραιότητεςκαι σε ό,τι αφορά τις ώρες και σε ό,τι αφορά την έκταση.Το µείζον, κατά τη γνώµη µου, θέµα δεν είναι οι εντολές.

Page 29: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4119

Το µείζον θέµα είναι ο έλεγχος της εφαρµογής αυτών των εντολώναπό την πλευρά των οργάνων.'Αρα, λοιπόν, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ο έλεγχος είναιτα δύο σηµαντικότερα ζητήµατα που σχετίζονται µε την επιτυχία τηςπροσπάθειας που καταβάλλουµε.Υπάρχουν και άλλες πτυχές, αλλά δεν θα ήθελα να απασχολήσωτην Εθνική Αντιπροσωπεία, αναφερόµενος λεπτοµερώς σ' αυτές.Χαίροµαι που ακούστηκαν στις δύο ηµέρες αυτές οι γνώµες, οιιδέες, οι προτάσεις από όλα τα κόµµατα τη Βουλής και και απόόλους τους συναδέλφους που µίλησαν.Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει τα Πρακτικά της Βουλήςτης διήµερης συζήτησης, µαζί µε το οµόφωνο πόρισµα, να τα πάρειτο καθένα από τα συναρµόδια Υπουργεία. Θα δει αρκετές χρήσιµεςιδέες µέσα σ' αυτά, προκειµένου να αξιοποιήσει, στην εξειδίκευσητης πολιτικής του από εδώ κι εµπρός στον ευαίσθητο τοµέα τωνατυχηµάτων, τις σωστές ιδέες και προτάσεις που διατυπώθηκαν.'Ετσι, λοιπόν, η συζήτησή µας δεν θα µείνει εδώ. Θα έχει µίασυνέχεια, η οποία θα ξεφεύγει από το χώρο του νοµοθετικούσώµατος και θα πηγαίνει στο χώρο της εξειδίκευσης της πολιτικής,στους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή, στα συναρµόδιαΥπουργεία.Με αυτήν την τελευταία παρατήρηση, ήθελα κι εγώ να εκφράσω τηνικανοποίηση της παράταξής µας για τη συζήτηση που έγινε, ηοποία ήταν µέσα σε ένα κλίµα συναίνεσης και µε µία διάθεση απότην πλευρά των κοµµάτων όχι να εξαντλούνται σε στείρεςαντιπαραθέσεις, αλλά να συµβάλουν θετικά.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο ΚοινοβουλευτικόςΕκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.Παναγιώτου έχει το λόγο.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Η καθυστέρηση µε την οποία ήρθε γιασυζήτηση το πόρισµα, η υποβαθµισµένη συζήτηση πουπραγµατοποιήθηκε αυτές τις δύο ηµέρες, καθώς επίσης και οιτοποθετήσεις των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, παράτις διαβεβαιώσεις τους ότι έλαβαν υπόψη τους το πόρισµα και τουλοποιούν προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα, δείχνειότι κάθε άλλο παρά το έλαβαν υπόψη τους.Και αυτό γιατί αυτά που µας εξήγγειλε αντί να κινούνται προς τηλήψη µέτρων για την ουσιαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος -που κατά την άποψή µας, θα ήταν µέτρα για τη βελτίωση τηςκατάστασης των δρόµων, µέτρα για την κυκλοφοριακή αγωγή τωνπολιτών, για την καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών, για τηβελτίωση της κατάστασης των οχηµάτων που κυκλοφορούν κλπ.-µας ανακοίνωσε τη λήψη µέτρων κυρίως διοικητικού χαρακτήρα.∆ιαφωνούµε µε αυτήν την αντίληψη. Τα προβλήµατα δεν µπορούννα αντιµετωπιστούν και να λυθούν µε διοικητικά µέτρα, χωρίς αυτόνα σηµαίνει ότι και αυτά δεν χρειάζονται και ότι δεν πρέπει ναπαρθούν. Αλλά στη σειρά προτεραιότητας χρειάζεται πρώτα ναπαρθούν τα ουσιαστικά µέτρα.Είπα για διοικητικά µέτρα και θα σας διαβάσω από τα Πρακτικά τιµας είπε ο κύριος Υπουργός: "Μειώνουµε το εύρος των βαθµώνποινής, το οποίο επιβάλλεται και βέβαια µεγαλώνουµε και το χρόνοπαραγραφής. ∆ιπλασιάζουµε σχεδόν τους χρόνους παραγραφής.Για τους οδηγούς που µέχρι τώρα ο χρόνος παραγραφής ήταν δύοέτη -και εποµένως όταν περάσουν τα δυο χρόνια σβήνονται οιποινές που έχουν επιβληθεί- γίνεται πέντε χρόνια, ώστε να έχειπολύ µεγαλύτερη διάρκεια".Και παρακάτω λέει: "Επίσης, το διάστηµα αφαίρεσης της άδειαςοδήγησης µεγαλώνει, διπλασιάζεται".Νοµίζουµε ότι τα µέτρα που χρειάζονται να ληφθούν είναι πρώτον,προς τη βελτίωση της κατάστασης των δρόµων. ∆εύτερον,χρειάζεται να χαρακτηρισθούν όλοι οι δρόµοι της χώρας, που δενείναι χαρακτηρισµένοι σήµερα. Υπάρχει τέτοιο πρόβληµα. Τρίτον,κατά την παραλαβή των δρόµων να ξέρουµε ποιος είναι οαρµόδιος. 'Οταν παραλαµβάνονται οι δρόµοι να ξέρουµε ποιος είναιο αρµόδιος για να υπάρχει και ανάλογη ευθύνη.

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε µας ανακοίνωσε ότι η κατάσταση του 85% τωνδρόµων στη χώρα µας, είναι ακατάλληλη. ∆εν υπάρχει στουςδρόµους, κυρίως των µεγάλων αστικών κέντρων, χώρος γιαοχήµατα έκτακτης ανάγκης. Είµαστε µάρτυρες, κύριοι συνάδελφοι,τέτοιων περιπτώσεων όπου το ασθενοφόρο ή το όχηµα τηςΠυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν µπορεί να περάσει, παρά το ότιυπήρχε επείγουσα ανάγκη.Mας ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός ότι θα εγκατασταθούν µιασειρά από συσκευές για τους διάφορους ελέγχους. Θέλω ναρωτήσω, λοιπόν: Ποιες θα είναι οι προδιαγραφές για τις κάθε είδουςσυσκευές ελέγχων; Παραδείγµατος χάριν, για το αλκοτέστ και για τηµέτρηση των 0,5 µιλιγκράµ ανά λίτρο ποιος θα καθορίζει τησυσκευή; ∆εν πρέπει να είναι αρµόδιο το Υπουργείο Υγείας γι' αυτό;Μου δηµιουργείται ένα εύλογο ερώτηµα όσον αφορά το στάνταρτπροδιαγραφής και από ποιον θα πρέπει να καθορίζεται.Προηγουµένως στην οµιλία µου στάθηκα σε εκείνους τους οδηγούςπου προκαλούν ατύχηµα και εγκαταλείπουν τα θύµατά τους.Νοµίζω ότι χρειάζεται να µπει µια πάρα πολύ αυστηρή διάταξη -πουδεν υπάρχει στον Κώδικα και δεν αντιµετωπίζεται αυτό- για τηντιµωρία των οδηγών που εγκαταλείπουν τους τραυµατίες.(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίαςτου κυρίου Βουλευτή)Περιορίζοµαι σ' αυτά τα λίγα, γιατί εξαντλήθηκε ο χρόνος που είχαστη διάθεσή µου. Επιφυλασσόµαστε κατά τη συζήτηση του Κώδικανα πούµε περισσότερα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Υπουργός∆ηµόσιας Τάξης έχει το λόγο.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): Κατ'αρχάς εντελώς επιγραµµατικά, κύριε Πρόεδρε, οφείλω ορισµένεςαπαντήσεις στις παρατηρήσεις των συναδέλφων.Πρώτα-πρώτα, ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του κ. Μεϊµαράκη,στην ερώτησή του ποιος θα έχει το συντονισµό, επαναλαµβάνωαυτό που ειπώθηκε ήδη την πρώτη ηµέρα της συζήτησης από τονκ. Μαντέλη, ότι συγκροτείται µόνιµη διυπουργική επιτροπήαποτελούµενη από τους Υπουργούς ∆ηµόσιας Τάξης, Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών και τους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και∆ηµοσίων 'Εργων, καθώς και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτωνκαι τέλος, Υγείας και Πρόνοιας, µε έργο και στόχους, µεταξύ άλλων,τη διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια, τηχάραξη στόχων µείωσης των τροχαίων ατυχηµάτων, τον καθορισµόµέτρων βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας και τησυντονισµένη προσπάθεια Υπουργείων, αυτοδιοίκησης και φορέων.Αυτής της επιτροπής θα προεδρεύει ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης.Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση, γιατί θα πρέπει να κρύβονται οιδιενεργούντες τον έλεγχο, είτε µε τα ραντάρ είτε αύριο µε τιςφωτογραφικές µηχανές, είναι πολύ ουσιαστική η διαπίστωση πουέκανε ο κ. Σφυρίου ότι θα πρέπει οι οδηγοί επιτέλους να µηφοβούνται τον κρυµµένο ελέγχοντα, αλλά να συµµορφώνονται στιςενδείξεις, στις πινακίδες ορίων ταχύτητας ή επικινδυνότητας κλπ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Αυτό, κύριε Υπουργέ, σας το είπα,γιατί δεν έχουν αξιοπιστία τα σήµατα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Μετά, κύριεΜεϊµαράκη, µπορείτε να πάρετε το λόγο.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): Σε ό,τιαφορά τον τρόπο ελέγχου, σας λέω ότι και σε όλην την Ευρώπη δενείναι εµφανής η παρουσία εκείνων που κάνουν τους ελέγχουςαυτούς, γιατί αυτό το σύστηµα το είχαν δοκιµάσει, µε τις ακίνητεςσταθερές κάµερες φωτογράφησης σε γέφυρες, σε διαβάσεις κλπ.και διεπίστωσαν ότι οι οδηγοί, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα,γνώριζαν πού είναι οι κάµερες αυτές, εκεί έκοβαν ταχύτητες καιχαρακτηριστικά, όπως µου είπε αρµόδιος τροχαίας µιαςανεπτυγµένης και µεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, λίγο πιο κάτωσκοτώνονταν, αυξάνοντας µετά ταχύτητα.'Αρα, λοιπόν, ο κατασταλτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται

Page 30: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

4120 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε τέτοιον τρόπο, ώστε πράγµατι να υπάρχει και ο "φόβος πουφυλάει τα έρηµα", σε σχέση µε τη συµπεριφορά.Το σηµαντικότερο όµως είναι η πρόληψη, η αλλαγή νοοτροπίας, ηαλλαγή συνηθειών. ∆εν είναι καθόλου εισπρακτική η πολιτικήαστυνόµευσης.Εδώ θα ήθελα επίσης, µε την ευκαιρία αυτή, να διαλύσω µιαπαρεξήγηση που ορισµένες φορές βλέπω να παράγεται και από ταΜαζικά Μέσα Ενηµέρωσης, ότι δηλαδή, η Τροχαία εισπράττει απότα πρόστιµα που επιβάλλει, από τους διάφορους ελέγχους. ∆ενεισπράττει η Τροχαία.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: ∆εν είπαµε τέτοιο πράγµα.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): ∆εν τοείπατε εσείς. Με την ευκαιρία αυτή λέω ότι η Τροχαία δενεισπράττει.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το πόρισµα λέει ότι πρέπει ναεισπράττει.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): ∆ενεισπράττει και γι'αυτό, όταν κόβει τις κλήσεις δεν έχει κανένακέρδος, ούτε το όργανο που κόβει τις κλήσεις ούτε η Τροχαία αυτήκαθ'αυτή ούτε το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το πόρισµα λέει ότι πρέπει νααποκτήσει.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): Αυτάεισπράττονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Ως προς τα αλκοτέστ, κύριε Μεϊµαράκη, οι εντολές που έχουµεδώσει, µε την εγκύκλιο που εκδώσαµε φέτος, και για την αύξησηκατά 30%, αλλά και για τον τρόπο, είναι σαφείς.'Οχι να γίνεται µέραµεσηµέρι ο κύριος όγκος όλων των ελέγχων. Ο έλεγχος µε αλκοτέστθα πρέπει να γίνεται σε εκείνα τα σηµεία και σε εκείνες τις ώρες πουυπάρχει τουλάχιστον υπόνοια ότι µπορεί να κυκλοφορούν οδηγοίυπό επήρεια αλκοόλ, τουτέστιν έξω από κέντρα διασκέδασης, όπωςείπατε και σηµεία, όπου υπάρχει κυκλοφορία µετά από ώρεςδιασκέδασης και άρα, µπορεί να έχει καταναλωθεί αλκοόλ από τουςοδηγούς.Σε ό,τι αφορά τέλος, την παρατήρηση του κ. Σφυρίου ότι βασικόςείναι ο έλεγχος των οργάνων που θα κάνουν τους ελέγχους για τηντήρηση των µέτρων, τουτέστιν των τροχονόµων, θα ήθελα να σαςπω ότι χθες ήδη έφυγε η εγκύκλιος. ∆ουλέψαµε επί δύο µήνες προςαυτήν την κατεύθυνση. Η εγκύκλιος αφορά τον έλεγχο, τηνεπιθεώρηση και τις εκθέσεις επιθεώρησης όλων των υπηρεσιών τηςΑστυνοµίας.'Ελεγχος σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, άρα καιστην Τροχαία εγένετο µία φορά το χρόνο µέχρι τώρα, επί δεκαετίες.Ο τακτικός έλεγχος ήταν µία φορά το χρόνο και µάλιστα µεξεπερασµένες εκθέσεις που ζητούσαν αντικείµενα ελέγχων, ταοποία έχουν ξεπεραστεί από την ίδια τη ζωή.Με βάση, λοιπόν, τη νέα µας απόφαση και µε βάση τηνεπεξεργασία που έγινε επί δύο µήνες και επιστηµονικά, ο έλεγχοςπλέον είναι τακτικός για όλες τις υπηρεσίες, µε βάση τους στόχουςπου θέτουµε -και αυτό είναι το εντελώς καινούριο στοιχείο- για ναδούµε, πόσο κάθε υπηρεσία σε κάθε επίπεδο της ΕλληνικήςΑστυνοµίας, πλησιάζει ή αποκλίνει από τους στόχους αυτούς. Θαπρέπει µετά να είναι και αιτιολογηµένη η τυχόν απόκλιση, αλλά καιτα φύλλα εκθέσεων ελέγχου πλέον περιλαµβάνουν ένα σωρόσύγχρονα στοιχεία, προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά που πρέπεινα έχει µία υπηρεσία και η δράση της και η απόδοσή της. Ο έλεγχοςαυτός θα γίνεται κάθε τρίµηνο. Θεσµοθετήθηκε πλέον, οι εκθέσειςεπιθεώρησης να γίνονται κάθε τρίµηνο για όλες τις υπηρεσίες, άρακαι για τις υπηρεσίες της Τροχαίας µε βάση τους τιθέµενουςστόχους.Είναι µια ριζική, σηµαντική αλλαγή αυτά που κάνουµε, για ναέχουµε τη δυνατότητα αξιολόγησης, της απόδοσης όλων τωνυπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας.Tέλος, σε ό,τι αφορά τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τουΚοµµουνιστικού Κόµµατος, δεν έχω να κάνω καµιά παρατήρηση.

'Εχω την αίσθηση, ότι µάλλον λάθος καταλάβατε αυτά πουπεριλαµβάνει ο νέος Κώδικας σε ό,τι αφορά την περίοδοπαραγραφής των παραβάσεων κλπ. ∆ιευρύνει το χρόνοπαραγραφής, δηλαδή για να µην παραγράφονται οι παραβάσεις καιαυτό είναι σωστό. ∆εν είναι αρνητικό, είναι σε σωστή κατεύθυνση -αντί, δηλαδή, να ξέρει ο άλλος ότι σε δύο χρόνια, εάν δενκαταδικαστεί, θα έχει παραγραφεί η παράβαση στην οποία προέβει- τώρα γίνεται διεύρυνση των ποινών, αλλά επαναλαµβάνω και τουχρόνου παραγραφής. Και έχω την αίσθηση, ότι όλοι συµφωνούν ότιείναι µάλλον και αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι διοικητικούχαρακτήρα µέτρα. Εγώ είπα ότι άλλα µέτρα χρειάζονται.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Μεϊµαράκης, έχειτο λόγο.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ'αρχήν εγώ σαςείπα για την προληπτική διάσταση που έχει η παρουσία τουτροχονόµου πριν την στροφή, ακριβώς διότι τα σήµατα δεν έχουναξιοπιστία. Εάν τα σήµατα αποκτήσουν αξιοπιστία θα συµφωνούσαµόνο ως προς την κατασταλτική φάση την οποία είπατε.Το πρόβληµά µας, όµως, είναι ότι κανένα µα κανένα σήµα στηδιάρκεια και των δύο νέων εθνικών οδών δεν έχει αξιοπιστία.Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, ότι φαίνεται πως δενδιαβάσατε το πόρισµα, κύριε Υπουργέ. Πάνω που συµφωνούσαµεκαι τα βρήκαµε, θα τα χωρίσουµε. Το πόρισµα δεν προβλέπειδιϋπουργική επιτροπή πουθενά, παρόλο που εγώ εκφράζω µιαικανοποίηση ότι θα γίνει µια διϋπουργική επιτροπή και πρόεδρος θαείναι ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως και όχι ο Μεταφορών. Εντούτοις, όµως, δεν προβλέπει πουθενά διϋπουργική. Αντιθέτωςπροβλέπει την ίδρυση και του Ινστιτούτου και του ΕθνικούΣυµβουλίου Οδικής Ασφάλειας στο οποίο δεν προχωράτε. Τότεγιατί το κάναµε; Γιατί προτείνονται; Μάλιστα προτείνονται µε έναολόκληρο σκεπτικό και µε επιχειρήµατα και το Ινστιτούτο ΟδικήςΑσφάλειας και το Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Και ηθεσµοθέτηση της ύπαρξης συγκοινωνιολόγων σε κάθε νοµαρχία.Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, είναι ότι ακριβώς τοπόρισµα προβλέπει ότι θα πρέπει ένα ποσό από τα πρόστιµα ναπηγαίνει στο ταµείο της τροχαίας. Εµείς δεν είπαµε το αντίθετο, ίσα-ίσα, δεν καταλάβατε, για να δοθεί κίνητρο. Αυτά δεν βγήκαν από τοναέρα, βγήκαν από τη συζήτηση, από την εξέταση, από τη µελέτη,όλων αυτών και δεσµεύθηκαν όλα τα κόµµατα οµοφώνως για ναγίνουν. Και δεσµεύθηκε και η Κυβέρνηση. Ενώ µας είπατε τι ωραίοείναι το πόρισµα και ενώ τελειώναµε µια χαρά και µε πλήρησυναίνεση ότι το πόρισµα θα εφαρµοστεί, µας παραθέσατε δύοουσιαστικά στοιχεία, τα οποία δεν προβλέπονται καν στο πόρισµα.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): Λέω τιισχύει σήµερα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Παναγιώτου έχειτο λόγο.ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν κατάλαβα ήεσείς δεν καταλάβατε τι είπα στην τοποθέτησή µου;Να γίνω, λοιπόν, σαφής σαφέστατος για µια ακόµα φορά. ΗΚυβέρνηση δεν παίρνει υπόψη της τα συµπεράσµατα από τοπόρισµα και αντί να πάρει µέτρα, δίνοντας προτεραιότητα σταουσιαστικά µέτρα για την αντιµετώπιση και πρόληψη τωνατυχηµάτων, εκείνο που µας ανακοίνωσε ο Υπουργός ήταν νααναγγείλει µέτρα κυρίως διοικητικού χαρακτήρα. ∆εν είµαστεενάντια στη λήψη αυτών των µέτρων επαναλαµβάνω, αλλά ωςπρος την ιεραρχία και ως προς την προτεραιότητα, χρειάζεταιπρώτα να πάρετε τα άλλα µέτρα και στη συνέχεια τα µέτραδιοικητικού χαρακτήρα. Αυτό είπα και εάν εσείς καταλάβατε άλλοπράγµα, δεν ξέρω, αλλά ίσως δεν παρακολουθούµε ο ένας τονάλλο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): ∆εν είχεκαταφρονητική έννοια η φράση του κυρίου Υπουργού, ώστε ναδηµιουργήσει προσωπικό θέµα, το αντιλαµβάνεστε κι εσείς.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης):

Page 31: Θ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ …Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο∆' - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 4121

'Ε, όχι και προσωπικό θέµα µε τον κύριο συνάδελφο.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Οχι, φυσικά. Γι'αυτόπρολαµβάνω, γιατί ο κ. Παναγιώτου νόµιζε ότι ήταν καταφρονητικήη αναφορά.∆εν είχε έννοια προσωπικής αιχµής.Κηρύσσεται πλέον περαιωµένη η συζήτηση επί του αντικειµένου...ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε...ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Εσείς ωςαντιπρόεδρος της Επιτροπής είπατε πολλά. Κρατήστε να πείτε καικάτι όταν γίνετε Πρόεδρος.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Πριν κλείσουµε να πω ότι πρέπει ναπάµε στα Υπουργεία ∆ηµοσίας Τάξεως και Μεταφορών να σαςκαταθέσουµε τα Πρακτικά της επιτροπής τα οποία έχουµε στα χέριαµας γιατί τότε θα βρεθούν λύσεις και δεν χρειάζεται ούτεδιϋπουργική απόφαση ούτε τίποτα. Είναι όλα συµφωνηµένα απότους συναδέλφους.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κυρίες και κύριοισυνάδελφοι, σήµερα έγινε µια πολύ χρήσιµη και επικοδοµητικήσυζήτηση µε τη συναίνεση όλων των πτερύγων της Βουλής πάνωσε ένα κρίσιµο ζήτηµα το οποίο απασχολεί το λαό. Αυτή ησυναίνεση τιµά τη Βουλή.Κατατέθηκαν τροµακτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να µαςπροβληµατίσουν όλους. Να µη µείνουµε όµως στα λόγια. Είµαστεάριστοι στις διαπιστώσεις, άριστοι στις διαγνώσεις, αλλά να γίνουµεκαι άριστοι στη θεραπεία. Και αυτό είναι περισσότερο θέµα τηςεκτελεστικής εξουσίας και λιγότερο ή καθόλου θέµα της Βουλής.Πιστεύω ότι αυτό θα αρχίσει πλέον να γίνεται πράξη από τηνΠολιτεία.Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της έκθεσης τηςδιακοµµατικής επιτροπής της συσταθείσης µε οµόψωνη απόφασητης Ολοµέλειας της Βουλής για τη µελέτη του προβλήµατος τωνΤροχαίων Ατυχηµάτων και την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα.

Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ηΕιδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε σύµφωνα µε τοάρθρο 42 του Κανονισµού της Βουλής, για την επεξεργασία τουνοµοσχεδίου: "Κύρωση της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ κλπ."καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του ΥπουργείουΕξωτερικών "Κύρωση της Συνθήκης του 'Αµστερνταµ πουτροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, τις Συνθήκεςπερί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένεςσυναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και τωνδηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη, στην οποίαεπισυνάπτονται, ενδεικτικά τα κείµενα της Συνθήκης για τηνΕυρωπαϊκή 'Ενωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως τηςΕυρωπαϊκής Κοινότητας, όπως διαµορφώθηκαν από τιςτροποποιήσεις που επέφερε η Συνθήκη του 'Αµστερνταµ".Επίσης ο συνάδελφος κ. Ιωάννης ∆ιαµαντίδης ζητεί ολιγοήµερηάδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η Βουλή ενέκρινε.Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 27Ιανουαρίου 1999 και ερωτάται το Σώµα εάν επικυρούνται.ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Συνεπώς τα Πακτικάτης Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 1999 επικυρώθηκαν.Κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τησυνεδρίαση;ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.50' λύεται η συνεδρίασηγια την προσεχή ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 1999 και ώρα 18.00' µεαντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α)συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επερωτήσεων: Ι)προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και ΙΙ) προς την ΥπουργόΑνάπτυξης, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ