ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

20
Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas Παράγοντες επιλογής προκατασκευασμένων συνδέσμων ακριβείας Αντώνης Στέας Θεσσαλονίκη 1994 Α. ΣΤΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Π. Θ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIS ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 199 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 418295 6977607760 6977858062 2310999634 Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

Transcript of ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Page 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Παράγοντες επιλογής προκατασκευασμένων συνδέσμων

ακριβείας

Αντώνης Στέας

Θεσσαλονίκη 1994

Α. ΣΤΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Π. Θ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIS

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 199 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 418295 6977607760 6977858062 2310999634

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

Page 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ......................................................................................... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................... 11

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ......................................................................................... 15

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ταξινόμηση των προκατασκευασμένων συνδέσμων ακριβείας .......... 23 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (μυλικοί και ριζικοί) ............................................................................. 29 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ .................................................. 35 ΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ........................... 41 Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ......................................... 49 ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ...................................................... 51 Ο ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ .. 55 Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ................ 73 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ................. 75 Ενσωμάτωση με συγκόλληση .............................................................. 79 Ενσωμάτωση με τη διαδικασία της χύτευσης ...................................... 85 Ενσωμάτωση με κοχλίωση ................................................................... 89 Ενσωμάτωση με μηχανική συγκράτηση στη μάζα της ακρυλι κής ρητίνης ........................................................................................... 93 Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΣΑ ....................................................................... 99 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΣΑ...................................................................... 103 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΠΣΑ.. ................................................................ 105 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................. : 109

Page 3: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής, που διάρκεσε έξη χρόνια, ο μεγαλύτερος χρόνος καταναλώθηκε στην προσπάθεια κατανόησης της διεθνούς βιβλιογραφίας γύρω από το αντικείμενο των «ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

Οι απόψεις που συναντήσαμε, αποτελούσαν τόσο σοβαρές αντιθέσεις που δημιούργησαν ουσιαστικό πρόβλημα στη συγγραφή ενός κειμένου αποδεκτού σε έκταση αλλά και σε περιεχόμενο ώστε να μη μένουν κενά και απορίες στον αναγνώστη που για πρώτη φορά ασχολείται με το αντικείμενο. Η συνεχής διδασκαλία τον αντικειμένου, από το 1982 μέχρι και σήμερα,

στους φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος τον Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και οι αντιθέσεις που είχα συναντήσει στη βιβλιογραφία αποτέλεσαν ένα σημαντικό ερέθισμα για να συνεχίσω να εργάζομαι επάνω στο αντικείμενο ώστε να μπορέσω να δώσω απάντηση στα ερωτηματικά ή στα κενά που η βιβλιογραφία μου είχε δημιουργήσει. Σήμερα, ύστερα από 16 χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο των

«ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ», πιστεύω ότι μπορώ και πρέπει να δώσω γραπτά τα συμπεράσματα της πειραματικής, διδακτικής και κλινικής εμπειρίας που απέκτησα. Αισθάνομαι την ανάγκη, μέσα από τις αυθόρμητες αυτές γραμμές, να

ευχαριστήσω τον καθηγητή Ι. ΣΠΥΡΙΔΕΛΗ για τις πολύτιμες συμβουλές του και τη διάθεση των απαραίτητων οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν στις πειραματικές μελέτες, καθώς και τον καθηγητή J. ROMEROWSKI (ΠΑΡΙΣΙ 1986-1987) για την προθυμία του να μου μεταδώσει τις γνώσεις του σε θέματα φωτοελαστικότητας.

Αντώνης Στέας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1994

Page 4: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος αποφάσισε να αντικαταστήσει τα χαμένα φυσικά δόντια του με τεχνητά αντιμετώπισε το πρόβλημα να βρει ένα μηχανισμό για να συγκρατήσει αυτά τα υποκατάστατα στη θέση τους στο στόμα, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα.

Στο μερικά νωδό ασθενή η συγκράτηση των τεχνητών δοντιών στη θέση τους επιτυγχάνεται με την σύνδεση τους με τα εναπομείναντα φυσικά δόντια του ασθενούς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται σα μέσα σύνδεσης στεφάνες, άγκιστρα ή σύνδεσμοι ακριβείας.

Ο τρόπος φόρτισης του περιοδοντίου των δοντιών στήριξης και γενικά των στηρικτικών ιστών αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού των ερευνητών και αναμφισβήτητα έναν καθοριστικό παράγοντα στη σχεδίαση συνδέσμων ακριβείας με διαφορετική λειτουργικότητα.

Στον όρο «λειτουργικότητα του συνδέσμου» περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα σύνδεσμο ακριβείας, να τον διαφοροποιήσουν από έναν άλλο, και συνεπώς να επιδράσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επιλογή ή την απόρριψη του.

Κατά τον Ζahler η επιλογή ενός συνδέσμου ακριβείας εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: α. Από τον τρόπο κατασκευής. β. Από το σχήμα και τις διαστάσεις του. γ. Από τη λειτουργικότητα. δ. Από τη μηχανική αντοχή του.

Για μας το κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κάνει έναν ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΠΣΑ) να διαφέρει από έναν άλλο μπορεί ν' αποτέλεσα ένα αίτιο, έναν παράγοντα επιλογής ή απόρριψης του ΠΣΑ.

Φυσικά θα ήταν άσκοπο, ματαιόπονο και ίσως αδύνατο ν' ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τον καθένα από τους 200 περίπου ΠΣΑ που κυκλοφορούν στο εμπόριο και να αναφέρουμε τις δυνατότητες εφαρμογής του καθενός. Για το λόγο αυτό θ' αναφερθούμε γενικά σ' εκείνους τους παράγοντες που αφορούν σ' όλους τους ΠΣΑ και που φυσικά επηρεάζουν στην επιλογή τους.

Οι κυριότεροι αυτοί παράγοντες είναι: 1. Το είδος του δοντιού στήριξης 2. Οι διαστάσεις του συνδέσμου 3. Οι κινητικές ιδιότητες του συνδέσμου 4. Η συμβατότητα του συνδέσμου 5. Το σχήμα του συνδέσμου 6. Ο συγκρατικός μηχανισμός του συνδέσμου 7. Η συγκρατική ικανότητα του συνδέσμου 8. Η διαδικασία ενσωμάτωσης του συνδέσμου

Page 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

9. Η αντοχή του συνδέσμου 10. Το κόστος του συνδέσμου

Η εκλογή ή μη ενός ΠΣΑ εξαρτάται από την ταύτιση του τι επιθυμού-με με το τι μας προσφέρει ο ΠΣΑ. Εξαρτάται δηλαδή τουλάχιστον από τους 10 αυτούς παράγοντες.

Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των παραγόντων αυτών κρίνεται απαραίτητη, για μια σταδιακή εισαγωγή στο θέμα και μια ευκολότερη κατανόηση των όσων θα διατυπωθούν, η παράθεση ορισμένων γενικών περί των ΠΣΑ.

Page 6: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Οι σύνδεσμοι ακριβείας είναι μηχανικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική προσθετική για να συνδέουν τμήματα προσθετικών εργασιών μεταξύ τους ή προσθετικές εργασίες με τα δόντια στήριξης.

Οι σύνδεσμοι ακριβείας διακρίνονται4·20 σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στους προκατασκευασμένους συνδέσμους, σ' αυτούς δηλαδή που κατασκευάζονται σε βιομηχανική κλίμακα και διατίθενται έτοιμοι στο εμπόριο, και στους εργαστηριακούς συνδέσμους, σ' αυτούς δηλαδή που κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μαζί με το σύνολο της προσθετικής εργασίας.

Τρας είναι οι βασικοί σκοποί που εξυπηρετούν οι ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΠΣΑ): 1. Η συγκράτηση 2. Η επιλεγμένη κατανομή των μασητικών φορτίων στους στηρικτικούς ιστούς 3. Η βελτίωση της αισθητικής.

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ αποτελούνται συνήθως από δύο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΛΗ τα οποία, χάρη στην ύπαρξη κατάλληλα διαμορφωμένων επιφανειών, είναι δυνατό να συναρμοστούν. Τα μέλη αυτά μπορεί να είναι απλά ή να αποτελούνται από περισσότερα του ενός εξαρτήματα34 (εικ. 1). Το ένα απ' τα δύο μέλη κάθε συνδέσμου καλείται ΘΕΤΙΚΟ1·4,29 κι από άλλους ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2,3·20·27 ενώ το δεύτερο μέλος καλείται αντίστοιχα ΑΡΝΗΤΙΚΟ ή ΘΗΛΥΚΟ. Το αρνητικό είναι πάντοτε εκείνο το μέλος του συνδέσμου που περιβάλλει με ακρίβεια τμήμα του άλλου μέλους34.

Το λειτουργικό μέλος του συνδέσμου που θα τοποθετηθεί στο

δόντι στήριξης, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι το αρσενικό ή το θηλυκό, χαρακτηρίζεται4 σαν το ΚΥΡΙΟ λειτουργικό μέλος του συνδέσμου ενώ το άλλο μέλος χαρακτηρίζεται σαν ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ. Εικ.1: Αριστερά: ΠΣΑ με απλά μέλη. Δεξιά: ΠΣΑ με πολύπλοκα μέλη. Σταθεροποιώντας το κύριο μέλος στο δόντι-στήριγμα και το δευτερεύον στην κινητή εργασία επιτυγχάνεται, με την σύνδεση των δύο μελών, η σύνδεση της κινητής εργασίας με το στήριγμα και φυσικά, όλες οι συνέπειες αυτής της σύνδεσης, όπως είναι η άμεση συγκράτηση της κινητής εργασίας (εικ. 2), η δυνατότητα κίνησης μεταξύ συνδεομένων τμημάτων κ.λ.π. Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

Page 7: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Σ! ορισμένους συνδέσμους διακρίνουμε34 δύο διαφορετικές λειτουργικές περιοχές, απ' τις οποίες η μία έχει σαν σκοπό την επίτευξη της συναρμογής και της συγκράτησης του θετικού μέσα στ' αρνητικό ενώ η άλλη καθορίζει κατά πόσο ο σύνδεσμος θα παρέχει ή όχι τη δυνατότητα κίνησης μεταξύ των τμημάτων που ενώνει καθώς και τον τύπο της κίνησης ή των κινήσεων.

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

Η πρώτη λειτουργική περιοχή ονομάζεται περιοχή ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ του συνδέσμου και οι επιφάνειες που την αποτελούν ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ. Η δεύτερη περιοχή ονομάζεται περιοχή ΑΡΘΡΩΣΗΣ και οι επιφάνειες που την αποτελούν ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (εικ. 3).

Σ

Σ

Σ

Ε

Ε

Ε

Α

Α

Εικ.3: Οι αρθρικές επιφάνειες (Α) και οι επιφάνειες συναρμογής (Σ), του συνδέσμου του Grismani.

Η ΑΡΘΡΩΣΗ κι η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ αποτελούν τις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ του συνδέσμου. Οποιαδήποτε μεταβολή των λειτουργικών επιφανειών συνεπάγεται μεταβολή της λειτουργικότητας του συνδέσμου, μεταβολή δηλαδή των ιδιοτήτων του ΠΣΑ.

Page 8: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Οι σύνδεσμοι που ΔΕΝ επιτρέπουν κινήσεις μεταξύ των τμημάτων που ενώνουν καλούνται ΑΚΑΜΠΤΟΙ ενώ αυτοί που παρέχουν μία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σχετικής ΚΙΝΗΣΗΣ καλούνται ΕΝΔΟΤΙΚΟΙ1·6.

Αν και σ' αρκετούς ΠΣΑ η σύνδεση των λειτουργικών μελών είναι δυνατό να γίνεται κάτω από διάφορες διευθύνσεις σχετικής κίνησης του αρσενικού μέσα στο θηλυκό, εντούτοις συνιστάται για όλους τους ΠΣΑ η σύνδεση αυτή να γίνεται κάτω από μία αυστηρά καθορισμένη διεύθυνση που είναι συνήθως ο επιμήκης «άξονας» συμμετρίας των επιφανειών συναρμογής. Η διεύθυνση αυτή χαρακτηρίζεται σα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ.

Η διεύθυνση συναρμογής ενός ΠΣΑ πρέπει απαραιτήτως να είναι παράλληλη με τη φορά ενθέσεως της προσθετικής εργασίας.

Η δύναμη που απαιτείται για το διαχωρισμό του αρσενικού από το θηλυκό κατά τη διεύθυνση συναρμογής εκφράζει το μέγεθος της ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΣΙ) του συνδέσμου29.

Οι ΠΣΑ, σαν προκατασκευασμένοι που είναι, πρέπει με κάποιο τρόπο να ενσωματωθούν στο σύνολο της προσθετικής εργασίας και να σταθεροποιηθούν στην προβλεπόμενη θέση. Γιά το σκοπό αυτό σ' έναν ΠΣΑ εκτός από τις λειτουργικές επιφάνειες υπάρχουν κι οι ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ.

Εκτός από τους προκατασκευασμένους συνδέσμους ακριβείας (ΠΣΑ) και τους εργαστηριακά κατασκευαζόμενους συνδέσμους υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία: οι ημιπροκατασκευασμένοι σύνδεσμοι.

Οι ημιπροκατασκευασμένοι σύνδεσμοι διατίθενται στο εμπόριο υπό μορφήν πλαστικού προπλάσματος. Το πρόπλασμα αυτό, κατά την διαδικασία της χύτευσης του μεταλλικού σκελετού της προσθετικής εργασίας, αντικαθίσταται από το αποχεόμενο μέταλλο κι έτσι τελικά ο σύνδεσμος κατασκευάζεται από μέταλλο.

Ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι και ο πρώτος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ «σύνδεσμος» που κυκλοφορεί με την ονομασία «σύνδεσμος Μ» (εικ. 4).

Εικ.4: Ο ημιπροκατασκευασμένος «σύνδεσμος Μ» πριν και μετά τη χύτευση.

Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προκατασκευασμένων συνδέσμων, η οποία, όπως ήταν φυσικό, οδήγησε σ' ένα μεγάλο αριθμό ταξινομήσεων τους που πραγματοποιούνται με βάση διάφορα κριτήρια. Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

Page 9: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η τεχνολογία των συνδέσμων ακριβείας αναπτύχθηκε μ’ εκπληκτικό ρυθμό. Έτσι σήμερα υπάρχουν σύνδεσμοι ακριβείας σε μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τον αριθμό, τους τύπους, τις ονομασίες, τη μορφολογία και τις διαστάσεις29·35.

Αντίθετα με το μεγάλο αριθμό, οι ταξινομήσεις που περιγράφονται στη βιβλιογραφία είναι σποραδικές και αφορούν περισσότερο ορισμένες ομάδες συνδέσμων ακριβείας. Άλλωστε, καθώς οι περισσότερες ταξινομήσεις είναι ασαφείς ως προς τα περίπλοκα μηχανοβιολογικά πλαίσια λειτουργίας τους, δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης ταξινόμησης τους4·16. Γιά το λόγο αυτό, οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο, χρησιμοποιούμε δικούς μας ορισμούς. Ορισμένες χαρακτηριστικές ταξινομήσεις στην Ιστορία των ΠΣΑ είναι οι ακόλουθες:

Οι Nally και Berta23 το 1959 γιά να ταξινομήσουν τους προκατα-σκευασμένους ελβετικούς συνδέσμους ακριβείας χρησιμοποίησαν σαν κριτήριο στην ταξινόμηση τους τον τρόπο σύνδεσης, τη λει-τουργία και τον τρόπο κατασκευής τους.

Ο Nally24·25 το 1959 κατατάσσει τους ΠΣΑ σε τρεις λειτουργικές κατηγορίες: στους τασεοθραύστες, στους γίγγλυμους και στους συνδετήρες.

Το 1963 ο Drum 6 ασχολείται με μία γενικότερη ταξινόμηση των συνδέσμων ακριβείας κι αναφέρει ότι κυκλοφορούν περισσότεροι α-πό 40 διαφορετικοί τύποι, τους οποίους χωρίζει σε δύο μεγάλες κα-τηγορίες: α. στους άκαμπτους και β. στους ενδοτικούς. Στους ά-καμπτους κατατάσσει αυτούς που συνδέουν άκαμπτα την κινητή πρόσθεση με τ' ακίνητα μηχανικά στηρίγματα και στους ενδοτι-κούς αυτούς που επιτρέπουν κάποια ελευθερία κινήσεων των εφιπ-πίων σε σχέση με τα ακίνητα μηχανικά στηρίγματα.

To 1968 o Preiskel 27 ταξονομεί τους προκατασκευασμένους συνδέσμους ακριβείας με βάση το σχήμα τους σ' ενδομυλικούς, εξωμυλικούς, στυλίσκους ή τηλεσκοπικά κουμπιά, δοκούς και βοηθητικούς.

Το 1970 ο Kantorowitz17 τους ταξινομεί στις παρακάτω 4 ομάδες και 3 υποομάδες, ανάλογα με τη θέση τους σε σχέση με τα φυσικά δόντια: Α. Μυλικούς Β. Ριζικούς Γ. Μεσοδόντιους Δ. Βοηθητικούς Γιά τους μυλικούς διακρίνει τις εξής υποομάδες: 1. Ενδομυλικούς 2. Εξωμυλικούς 3. Περιμυλικούς

Το 1973 ο Mensor22 κατατάσσει 105 προκατασκευασμένους συνδέσμους σε μία από τις πέντε κατηγορίες του Preiskel και για κάθε κατηγορία δημιουργεί πίνακα επιλογής που δίνει για κάθε σύνδεσμο χρήσιμες πληροφορίες.

Το 1974 οι Lubespere και Rotemberg20 κάνουν μία ταξινόμηση που περιλαμβάνει περισσότερες από 16 ομάδες και υποομάδες. Τα κριτήρια της ταξινόμησης τους είναι η δυνατότητα ενδοτικής ή ά-καμπτης σύνδεσης που παρέχει ο σύνδεσμος, ή κατασκευή του, η

Page 10: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ψαρεμα steas

Στεας steas dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο κυνηγι ψαρεμα steas σκοποβολη Στεας dentist οδοντιατρος χαμογελο πανεπιστημιο ι ψαρεμα steas

θέση του αρνητικού τμήματος του συνδέσμου. Το 1982 ο Αζαριά1 ταξινομεί τους συνδέσμους ακριβείας σε δύο

μεγάλες κατηγορίες, στους ενδοτικούς και στους άκαμπτους, και σε κάθε κατηγορία εντάσσει τρεις μεγάλες ομάδες, τους ριζικούς, τους ενδομυλικούς και τους εξωμυλικούς, ανάλογα με τη σχέση τους με τα δόντια στήριξης.

Το 1982 επίσης, ο Γαρέφης4τους κατατάσσει με βάση την κύρια λειτουργική τους ιδιότητα στις εξής ομάδες: ολισθητικούς, με ενέργεια αγκίστρου, δοκούς σύνδεσης, τασεοθραυστικούς, τασεοθραυστικούς σε ζεύγη, γίγγλυμους σε ζεύγη, συγκρατητικούς, σταθεροποιητές, εξισορροπιστές και κλείθρα. Σε κάθε βασική λειτουργική ομάδα κατατάσει διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την ειδική λειτουργικότητα, το σχήμα και τον τρόπο τοποθέτησης. Στη συνέχεια συγκεντρώνει τα στοιχεία που αφορούν την ονομασία, την κατάσκευή, τα κράματα, τις διαστάσεις και τις ενδείξεις χρησιμοποίησης και καταρτίζει πίνακες επιλογής των συνδέσμων ακριβείας.

Το 1987 ο Στέας34 παρουσιάζει την πρώτη ταξινόμηση που γίνεται μ' αποκλειστικό κριτήριο τον συγκρατητικό μηχανισμό των ΠΣΑ. Ανάλογα με το μηχανισμό τους διακρίνει τους ΠΣΑ ως εξής: 1. Σύνδεσμοι κοχλίες 2. Σύνδεσμοι κλείθρα 3. Σύνδεσμοι τριβής

Α. Μη ενεργοποιούμενοι σύνδεσμοι τριβής Β. Ενεργοποιούμενοι σύνδεσμοι τριβής

Ι. Σύνδεσμοι τριβής ενεργοποιούμενοι στο θετικό II. Σύνδεσμοι τριβής ενεργοποιούμενοι στο αρνητικό

4. Σύνδεσμοι αγκιστρώσεις Α. Αγκιστρώσεις στο αρνητικό Β. Αγκιστρώσεις στο θετικό

5. Σύνδεσμοι μικτοί 6. Σύνδεσμοι μετατρέψιμοι

Το γενικό συμπέρασμα της εργασίας αυτής είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας κι η σύνθεση του συγκρατητικού μηχανισμού ενός προκατασκευασμένου συνδέσμου αποτελούν κριτήριο για την εκλογή του.

Page 11: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΣΑ

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι κυριότεροι παράγοντες επιλογής των ΠΣΑ είναι: 1. Το είδος του δοντιού στήριξης 2. Οι διαστάσεις του συνδέσμου 3. Οι κινητικές ιδιότητες του συνδέσμου 4. Η συμβατότητα του συνδέσμου 5. Το σχήμα του συνδέσμου 6. Ο συγκρατητικός μηχανισμός του συνδέσμου 7. Η συγκρατητική ικανότητα του συνδέσμου 8. Η διαδικασία ενσωμάτωσης του συνδέσμου 9. Η αντοχή του συνδέσμου 10. Το κόστος του συνδέσμου

Η εκλογή ή μη ενός ΠΣΑ εξαρτάται από την ταύτιση του τι επιθυμούμε με το τι μας προσφέρει ο ΠΣΑ. Εξαρτάται δηλαδή τουλάχιστον από τους 10 αυτούς παράγοντες.

Η ανάπτυξη των παραγόντων αυτών, που θ' ακολουθήσει, θα γίνει όχι με μία σειρά ιεράρχισης της βαρύτητας που ο καθ' ένας απ' τους παράγοντες αυτούς διαδραματίζεται στην εκλογή των ΠΣΑ-άλλωστε στη σχεδίαση μιας πρόσθεσης δεν υπάρχει ποτέ τίποτε το απόλυτο-αλλά με μία σειρά που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του θέματος κατά το δυνατόν δίχως πρωθύστερα.

Page 12: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Σύμφωνα με το είδος του συγκρατητικού τους μηχανισμού οι προκατασκευασμένοι σύνδεσμοι ταξινομήθηκαν σε 6 κατηγορίες, ως εξής:

1. Σύνδεσμοι κοχλίες 2. Σύνδεσμοι κλείθρα 3. Σύνδεσμοι τριβής Α'. Μη ενεργοποιούμενοι σύνδεσμοι τριβής Β'. Ενεργοποιούμενοι σύνδεσμοι τριβής. Ι. Σύνδεσμοι τριβής ενεργοποιούμενοι στο θετικό Π. Σύνδεσμοι τριβής ενεργοποιούμενοι στο αρνητικό.

4. Σύνδεσμοι αγκιστρώσεις Α'. Αγκιστρώσεις στο αρνητικό Β'. Αγκιστρώσεις στο θετικό.

5. Σύνδεσμοι μικτοί 6. Σύνδεσμοι μετατρέψιμοι.

Η διάκριση μεταξύ των συνδέσμων τριβής και των αγκιστρώσεων, δεδομένου ότι και στις δύο κατηγορίες συνδέσμων υπάρχει τριβή και υπάρχουν επίσης και ελαστικές δυνάμεις που σχετίζονται άμεσα με τη συγκρατητική ικανότητα των συνδέσμων, στηρίχτηκε στο συλλογισμό ότι η συγκράτηση, ειδικά στους ενεργοποιούμενους συνδέσμους τριβής, πηγάζει ναι μεν από ελαστικές δυνάμεις, αλλά βασίζεται στην τριβή- αν καταργηθεί η τριβή, τότε καταργείται και η συγκρατητική ικανότητα του συνδέσμου. Αντίθετα στις αγκιστρώσεις η συγκρατητική ικανότητα όχι μόνο πηγάζει από ελαστικές δυνάμεις, αλλά βασίζεται και σ' αυτές. Στις αγκιστρώσεις δηλ. η συγκρατητική ικανότητα του συνδέσμου συνεχίζει να υπάρχει ακόμη κι αν καταργηθεί η τριβή" η τριβή δηλ. εμφανίζεται ως αναπόφευκτο επακόλουθο της επαφής των επιφανειών «συναρμογής».

Μια άλλη διαφορά που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα ελαστικά στοιχεία ενός συνδέσμου τριβής βρίσκονται συνεχώς παραμορφωμένα καθόλη τη

Page 13: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

διάρκεια που τα μέλη του συνδέσμου παραμένουν συνδεδεμένα. Αντίθετα στις αγκιστρώσεις η ελαστική παραμόρφωση είναι στιγμιαία, διαρκεί δηλ. περίπου όσο διαρκεί η κίνηση του θετικού μέσα στο αρνητικό προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση του" απ' τη στιγμή αυτή και μετά τα ελαστικά στοιχεία επανέρχονται στη θέση ηρεμίας.

Αναμφίβολα η διατήρηση της συγκράτησης σε μια προσθετική εργασία αποτελεί ένα κύριο μέλημα για κάθε οδοντίατρο. Είναι φυσικό λοιπόν ανάμεσα σ' ένα σύνδεσμο που ενεργοποιείται και σ' ένα που δεν ενεργοποιείται να εκλεγεί ο πρώτος. Όμως η δυνατότητα ενεργοποίησης δεν αποτελεί απαραίτητα και το μοναδικό καθησυχαστικό παράγοντα για την ορθή εκλογή ενός συνδέσμου έστω και μόνο ως προς τον παράγοντα συγκράτηση. Για τη σωστή εκλογή πρέπει να γνωρίζουμε οπωσδήποτε τον τρόπο με τον οποίο ο σύνδεσμος απενεργοποιείται, ώστε, αναλογιζόμενοι τις κινήσεις της πρόσθεσης και τις δυνάμεις που θα εφαρμόσουν στις επιφάνειες «συναρμογής» του συνδέσμου, να προβλέψουμε αν οι δυνάμεις και οι κινήσεις αυτές θα προκαλέσουν την απενεργοποίηση του συνδέσμου. Έτσι αν κατά τη λειτουργία της πρόσθεσης στις επιφάνειες «συναρμογής» εφαρμόζουν δυνάμεις ή αν η πρόσθεση πραγματοποιεί κινήσεις σαν αυτές που απαιτούνται για την απενεργοποίηση του συγκρατητικού μηχανισμού ενός συνδέσμου (Σχ. 3, 4, Εικ. 31), επόμενο και φυσικό είναι να έχουμε μία γρήγορη μείωση της συγκρατητικής ικανότητας του συνδέσμου.

Η απώλεια αυτή της συγκρατητικής ικανότητας θα είναι πολύ ταχύτερη αν οι δυνάμεις που μεταφέρονται πάνω στις επιφάνειες «συναρμογής» αντιρροπούνται αποκλειστικά και μόνο απ' αυτές, όπως ιδιαίτερα συμβαίνει όταν η «συναρμογή» του συνδέσμου ταυτίζεται με την «άρθρωση», όταν δηλαδή τα ελαστικά «στοιχεία» του συνδέσμου χρησιμεύουν και ως σημεία στήριξης ή περιστροφής της προσθετικής εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο σύνδεσμος πρέπει να αποκλείεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια κατά τη σχεδίαση της προσθετικής εργασίας, ώστε οι επιφάνειες αυτές να προστατεύονται όσο είναι δυνατό από την επίδραση δυνάμεων και κινήσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απενεργοποίηση του συνδέσμου. Η προστασία αυτή πετυχαίνεται με τη χρησιμοποίηση έμμεσων συγκρατητήρων ή βραχιόνων αντιστήριξης,

Page 14: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

άλλων δηλαδή άκαμπτων στοιχείων που θα προστατεύσουν το συγκρατητικό μηχανισμό του συνδέσμου.

Η ανάγκη χρησιμοποίησης τέτοιων βοηθητικών μέσων εμφανίζεται κάπως μειωμένη στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν μικτοί σύνδεσμοι σαν αυτόν της Εικόνας 32, γιατί η ακαμψία των συνδέσμων αυτών, που προκύπτει από τις επιφάνειες 1 (άρθρωση), προσφέρει κάποια αυτοπροστασία στο μηχανισμό συγκράτησης (επιφάνειες 2). Ακόμη μεγαλύτερη προστασία στο μηχανισμό τους παρέχουν οι σύνδεσμοι των Εικόνων 33 και 34, γιατί από τη φύση τους αυτοί οι μηχανισμοί είναι ελάχιστα επιρρεπείς σε απενεργοποίηση από την επίδραση λειτουργικών δυνάμεων ή κινήσεων. Παρόλα αυτά οποιοσδήποτε σύνδεσμος κι αν χρησιμοποιείται, συνιστάται η τήρηση όλων των βασικών κανόνων σχεδίασης των προσθετικών εργασιών και της χρησιμοποίησης μειζόνων συνδετήρων, έμμεσων συγκρατητήρων, οδηγών επίπεδων κλπ.1·3·4·13. Η καταλληλότητα λοιπόν του συγκρατητικού μηχανισμού ενός συνδέσμου εξαρτάται και από τον τύπο της νωδότητας που αντιμετωπίζουμε.

Η ιδιαιτερότητα των μετατρέψιμων συνδέσμων και η εκλογή τους για χρησιμοποίηση, εκτός από όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τη συγκράτηση, θα επηρεαστεί επίσης από τη δυνατότητα που παρέχουν για μια μελλοντική απομάκρυνση της προσθετικής εργασίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάποια χειρουργική επέμβαση ή κάποια τροποποίηση της προσθετικής εργασίας δίχως το πρόβλημα της ολοσχερούς αχρήστευσης ή καταστροφής της.

Τέλος, από τα όσα παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, διαπιστώνεται ότι σε ορισμένους συνδέσμους (Εικ. 2, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40) είναι δυνατή η αντικατάσταση εξαρτημάτων που συνθέτουν το συγκρατητικό τους μηχανισμό (συγκρατητικοί κώνοι, έμβολα, ελατήρια, ελάσματα κλπ.). Τα εξαρτήματα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συγκράτησης και ως εκ τούτου η δυνατότητα μιας μελλοντικής αντικατάστασης τους, εξαιτίας έστω και μιας φυσιολογικής λειτουργικής φθοράς τους, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό παράγοντα εκλογής των προκατασκευασμένων συνδέσμων.

Page 15: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας είναι τα εξής:

1. Η συγκράτηση των προκατασκευασμένων συνδέσμων διακρίνεται: α) σε συγκράτηση με μηχανισμό κοχλία β) σε συγκράτηση με μηχανισμό κλείθρου γ) σε συγκράτηση με μηχανισμό τριβής δ) σε συγκράτηση με μηχανισμό αγκίστρωσης

2. Σ' ένα προκατασκευασμένο σύνδεσμο είναι δυνατό να υπάρχει συνδυασμός ή μετατροπή του ενός είδους συγκρατητικού μηχανισμού σε άλλο.

3. Ο', προκατασκευασμένοι σύνδεσμοι διακρίνονται ως προς τα είδη των συγκρατητικών τους μηχανισμών σε 6 κατηγορίες:

α) σε συνδέσμους κοχλίες β) σε συνδέσμους κλείθρα γ) σε συνδέσμους τριβής δ) σε συνδέσμους αγκιστρώσεις ε) σε μικτούς συνδέσμους στ) σε μετατρέψιμους συνδέσμους

4. Ορισμένοι σύνδεσμοι είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν και ορισμένοι όχι

5. Πέρα από οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες, η εκλογή ενός συνδέσμου είναι συνάρτηση του τρόπου λειτουργίας του συγκρατητικού του μηχανισμού και της νωδότητας που αντιμετωπίζεται.

6. Ο τρόπος απενεργοποίησης ενός συνδέσμου

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εκλογή του και στη σχεδίαση της προσθετικής εργασίας.

7. Η δυνατότητα αντικατάστασης στοιχείων ή και

ολόκληρου του συγκρατητικού μηχανισμού αποτελεί θετικό παράγοντα στην εκλογή των προκατασκευασμένων συνδέσμων.

Page 16: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περιγράφηκαν οι μηχανισμοί και οι αρχές στις οποίες βασίζεται η συγκράτηση μεταξύ των λειτουργικών μελών των προκατασκευασμένων συνδέσμων. Αναπτύχτηκαν οι λόγοι για τους οποίους ο μηχανισμός συγκράτησης των συνδέσμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εκλογή τους και στη σχεδίαση της προσθετικής εργασίας.

Ανάλογα με το μηχανισμό που διαθέτουν και με την αρχή στην οποία βασίζεται η λειτουργία τους οι προκατασκευασμένοι σύνδεσμοι ταξινομήθηκαν σε 6 κατηγορίες:

1. Σε συνδέσμους κοχλίες 2. Σε συνδέσμους κλείθρα 3. Σε συνδέσμους τριβής 4. Σε συνδέσμους αγκιστρώσεις 5. Σε μικτούς συνδέσμους 6. Σε μετατρέψιμους συνδέσμους Το γενικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι ο

τρόπος λειτουργίας και η σύνθεση του συγκρατητικού μηχανισμού ενός προκατασκευασμένου συνδέσμου αποτελούν κριτήριο για την εκλογή του.

Page 17: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

συνδέσμου έστω και μόνο ως προς τον παράγοντα συγκράτηση. Για τη σωστή εκλογή πρέπει να γνωρίζουμε οπωσδήποτε τον τρόπο με τον οποίο ο σύνδεσμος απενεργοποιείται, ώστε, αναλογιζόμενοι τις κινήσεις της πρόσθεσης και τις δυνάμεις που θα εφαρμόσουν στις επιφάνειες «συναρμογής» του συνδέσμου, να προβλέψουμε αν οι δυνάμεις και οι κινήσεις αυτές θα προκαλέσουν την απενεργοποίηση του συνδέσμου. Έτσι αν κατά τη λειτουργία της πρόσθεσης στις επιφάνειες «συναρμογής» εφαρμόζουν δυνάμεις ή αν η πρόσθεση πραγματοποιεί κινήσεις σαν αυτές που απαιτούνται για την απενεργοποίηση του συγκρατητικού μηχανισμού ενός συνδέσμου (Σχ. 3, 4, Εικ. 31), επόμενο και φυσικό είναι να έχουμε μία γρήγορη μείωση της συγκρατητικής ικανότητας του συνδέσμου.

Η απώλεια αυτή της συγκρατητικής ικανότητας θα είναι πολύ ταχύτερη αν οι δυνάμεις που μεταφέρονται πάνω στις επιφάνειες «συναρμογής» αντιρροπούνται αποκλειστικά και μόνο απ' αυτές, όπως ιδιαίτερα συμβαίνει όταν η «συναρμογή» του συνδέσμου ταυτίζεται με την «άρθρωση», όταν δηλαδή τα ελαστικά «στοιχεία» του συνδέσμου χρησιμεύουν και ως σημεία στήριξης ή περιστροφής της προσθετικής εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο σύνδεσμος πρέπει να αποκλείεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια κατά τη σχεδίαση της προσθετικής εργασίας, ώστε οι επιφάνειες αυτές να προστατεύονται όσο είναι δυνατό από την επίδραση δυνάμεων και κινήσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απενεργοποίηση του συνδέσμου. Η προστασία αυτή πετυχαίνεται με τη χρησιμοποίηση έμμεσων συγκρατητήρων ή βραχιόνων αντιστήριξης, άλλων δηλαδή άκαμπτων στοιχείων που θα προστατεύσουν το συγκρατητικό μηχανισμό του συνδέσμου.

Η ανάγκη χρησιμοποίησης τέτοιων βοηθητικών μέσων εμφανίζεται κάπως μειωμένη στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν μικτοί σύνδεσμοι σαν αυτόν της Εικόνας 32, γιατί η ακαμψία των συνδέσμων αυτών, που προκύπτει από τις επιφάνειες 1 (άρθρωση), προσφέρει κάποια αυτοπροστασία στο μηχανισμό συγκράτησης (επιφάνειες 2). Ακόμη μεγαλύτερη προστασία στο μηχανισμό τους παρέχουν οι σύνδεσμοι των Εικόνων 33 και 34, γιατί από τη φύση τους αυτοί οι μηχανισμοί είναι ελάχιστα επιρρεπείς σε απενερ-γοποίηση από την επίδραση λειτουργικών δυνάμεων ή

Page 18: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

κινήσεων. Παρόλα αυτά οποιοσδήποτε σύνδεσμος κι αν χρησιμοποιείται, συνιστάται η τήρηση όλων των βασικών κανόνων σχεδίασης των προσθετικών εργασιών και της χρησιμοποίησης μειζόνων συνδετήρων, έμμεσων συγκρατητήρων, οδηγών επιπέδων κλπ.1·3·4·13. Η καταλληλότητα λοιπόν του συγκρατητικού μηχανισμού ενός συνδέσμου εξαρτάται και από τον τύπο της νωδότητας που αντιμετωπίζουμε.

Page 19: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

THE RETENTIVE MECHANISM AS A FACTOR OF CHOICE OF THE PREFABRICATED

ATTACHMENTS

CLASSIFICATION AND OPINIONS OF THE AUTHOR

By ANT. STEAS

SUMMARY

The principles and mechanisms upon which the retention of the prefabricated attachments are designed, are described in this study.

Depending upon the mechanism by which the male component is attached to the female component and the principle that each mechanism functions we may classify the mechanisms as following:

a) Those which are employing interlocking retention. This is similar to the retention that a screw or a post offers to two pieces which are connected by that screw or post.

b) Those which are employing retention mainly by friction. c) Those which are employing retentive properties

in their mechanism, resembling the function of the retentive arm of a regular clasp assembly. We call these mechanisms «anchorage» type mechanisms. In a prefabricated attachment one may find some of the above principles mentioned to function in the same time or even the possibility of interchange between one to another mechanism.

Depending upon the mechanism and the principle of its function the prefabricated attachments may be classified as following:

1) screws attachments (figs 4, 5, 6, 7, 8) 2) bolts attachments (figs 9, 10) 3) friction type attachments (figs 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

Page 20: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ A ΣΤΕΑΣ

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή steas στεας σύνδεσμοι χαμόγελο οδοντίατρος dentist κυνήγι ψάρεμα σκοποβολή

4) anchorage type attachments (figs 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31) 5) combined attachments (friction and anchorage

function, figs 32, 33, 34) 6) interchangable attachments (interchange from

one to another mechanism, screwed to anchorage or to friction, figs. 35, 36, 37, 38, 39, 40).

The retentive mechanism of prefabricated attachments is a determining factor for the choice of the attachment to be used in a prosthesis and for the design of the prosthesis itself.

It is evident that knowing and understanding the function of the retentive mechanism of the prefabricated attachment it is possible with the choice of the proper attachment and design of the prosthesis to avoid any premature loss of the retentive capacity of the attachment, loss which will be due to the forces that are applied to the attachment and its retentive mechanism (drowing 3, 4, figs 31-32). As a general conclusion we may state that the retentive mechanism should be a factor for the choice of the attachment. It is preferable to use types of attachments whose retentive mechanism can be repared and/or replaced (figs 2, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40).