Ερευνητική Τετραμήνου Α’...

of 51 /51
Ερευνητική Εργασία Α’ Τετραμήνου Α’ Τάξη Σχ. Έτος 2014-15 Ομάδα εργασίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΚΑ ΠΑΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪ ΟΡΝΕΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ20 «Συνεργασία και ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Embed Size (px)

Transcript of Ερευνητική Τετραμήνου Α’...

 • Ερευνητική Εργασία Α’ Τετραμήνου Α’ Τάξη Σχ. Έτος 2014-15

  Ομάδα εργασίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΚΑ ΠΑΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪ ΟΡΝΕΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ20

  «Συνεργασία και ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

 • Περιεχόμενα

  Υπολογιστικό νέφος ................................................................................................................... 3

  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ............................................................ 5

  Πως λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος (υπηρεσίες). ............................................................... 6

  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ............................................................................ 7

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ......................................................................................................... 8

  ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ............................................................................................. 9

  Πως μπορεί να συμβάλει το υπολογιστικό νέφος στην προστασία του περιβάλλοντος;....... 11

  Ποια είναι τα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση από μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος;...................................................................................................... 11

  Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το υπολογιστικό νέφος; ....................................................... 11

  Τηλεργασία ............................................................................................................................... 13

  ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................................................................................................. 13

  ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ........................................................................................................................ 15

  Για την εταιρεία ........................................................................................................................ 16

  Για τα άτομα ............................................................................................................................. 17

  Περιβαλλοντικά οφέλη............................................................................................................. 17

  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ .................................................................................................................. 18

  Πλεονεκτήματα τηλεργασίας ................................................................................................... 19

  Μειονεκτήματα για τους εργοδότες ........................................................................................ 20

  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ......................................................................... 21

  Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας ................................................................... 22

  Ελλάδα και Τηλεργασία............................................................................................................ 23

  Κοινωνικά Δίκτυα ..................................................................................................................... 26

  Ορισμός Κοινωνικών δικτύων .................................................................................................. 26

  Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων ............................................................................................. 26

  Μέσα ή Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networks) .............................................. 27

  Μικρο-ιστολόγια (microblogs) ................................................................................................. 27

  Ιστολόγια (Blogs) ...................................................................................................................... 28

  Wikis ......................................................................................................................................... 28

  Κοινωνικά Αγαπημένα(SocialBookmarking) ............................................................................ 29

  Κοινωνικές Προτροπές (Social recommendations) .................................................................. 29

  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Κοινωνικών Δικτύων ..................................................... 30

  Σελίδα 1 από 50

 • Τρόποι προστασίας για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων .................................................... 32

  1.Facebook ................................................................................................................................ 33

  2.Twitter ................................................................................................................................... 34

  3.Instagram ............................................................................................................................... 34

  4.You Tube ................................................................................................................................ 35

  Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο ................................................................................. 36

  Πρόλογος .................................................................................................................................. 36

  Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα ........................................................................ 37

  Πρόκληση ζημιών σε προσωπικά δεδομένα ............................................................................ 37

  Παραπλάνηση ........................................................................................................................... 38

  Έκθεση Cyberbullying ............................................................................................................... 39

  Έκθεση cyberbullying σε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου .................................................... 39

  Έκθεση cyberbullying για την Επιβολή του Νόμου .................................................................. 40

  Προστασία στο Διαδίκτυο ........................................................................................................ 41

  Κοινωνικά Δίκτυα ..................................................................................................................... 42

  Πώς μπορεί ένας ανήλικος να γίνει αντικείμενο διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης ή αποπλάνησης; .......................................................................................................................... 45

  Συμβουλές για τους Γονείς ....................................................................................................... 46

  Συμβουλές για νέους: ............................................................................................................... 47

  Βιβλιογραφία: ........................................................................................................................... 49

  Σελίδα 2 από 50

 • Υπολογιστικό νέφος

  Εισαγωγή

  Ο όρος CLOUD COMPUTING αναφέρεται σε μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή που

  είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του Web κατά την τελευταία δεκαετία όπου

  μπορούν να “τρέχουν” εφαρμογές στο διαδίκτυο, έξω από τον υπολογιστή. Τόσο οι χρήστες

  όσο και οι προγραμματιστές έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μεγάλη

  υπολογιστική ισχύ με φθηνό εξοπλισμού. Κάποιοι ισχυρίζονται, ότι σηματοδοτεί μια

  σημαντική και επαναστατική αλλαγή στο χώρο της πληροφορικής

  To Cloud computing κληρονομεί τα χαρακτηριστικά του οράματος utility computing

  (υπολογιστικής ωφέλειας) σύμφωνα με το οποίο η υπολογιστική ωφέλεια θα γίνει η 5η

  δημόσια ωφέλεια (μετά το νερό, τον ηλεκτρισμό, το αέριο και το τηλέφωνο), υπό την

  έννοια της εύκολης πρόσβασης οποιουδήποτε και οπουδήποτε σε αυτές και επιπλέον

  παρέχει ένα δυναμικό και ελαστικό περιβάλλον διάθεσης υπηρεσιών το οποίο μπορεί να

  είναι ανθεκτικό σε ραγδαίες και γιγαντιαίας κλίμακας μεταβολές των συνθηκών του.

  Διάφορα υπολογιστικά μοντέλα προτάθηκαν, ερευνήθηκαν και υλοποιήθηκαν προς αυτή

  την κατεύθυνση όπως cluster, grid, utility, services computing και άλλα.

  Ο όρος utility computing αναφέρεται στην παροχή υπολογιστικών πόρων και

  υπηρεσιών κατά ζήτηση, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί από διάφορες τεχνολογίες. Το

  cluster είναι ένας τύπος παράλληλου συστήματος που αποτελείται από ένα σύνολο

  Σελίδα 3 από 50

 • διασυνδεδεμένων αυτόνομων υπολογιστών που λειτουργούν σαν ένας ενιαίος

  υπολογιστικός πόρος. Το grid είναι ένας τύπος κατανεμημένου συστήματος που επιτρέπει

  το διαμοιρασμό, την επιλογή και την πρόσμιξη πόρων με δυναμικό τρόπο κατά ζήτηση

  ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την απόδοση και το κόστος καθώς και βάση των απαιτήσεων

  ποιότητας των χρηστών.

  Ορισμός: Υπολογιστικό Νέφος ονομάζεται η κατ΄ αίτηση διαδικτυακή κεντρική διάθεση

  υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυο, εξυπηρέτες, εφαρμογές και υπηρεσίες) με υψηλή

  ευελιξία, ελάχιστη προσπάθεια από επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από

  απομακρυσμένους υπολογιστές στους οποίους εξασφαλίζεται πρόσβαση μέσω του

  διαδικτύου. Υπηρεσίες όπως το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κοινωνικά

  δίκτυα στηρίζονται στην τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους.. Ήδη εταιρείες όπως η

  Google και η Yahoo έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια στην νέα αυτή τεχνολογική δομή

  ενώ εστιάζουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις

  δυνατότητες του Cloud Computing.

  Σελίδα 4 από 50

 • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

  Η Αρχιτεκτονική του υπολογιστικού νέφους δεν περιγράφει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο

  εφαρμογής υλοποίησης αλλά στοχεύει να δείξει ποιοι είναι οι παράγοντες που υπάρχουν

  και ποιες ακριβώς δραστηριότητες εκτελούν.

  Που και πως αποθηκεύονται τα δεδομένα μου όταν χρησιμοποιώ το υπολογιστικό νέφος;

  Όταν κάποιος χρησιμοποιήσει το υπολογιστικό νέφος τα προσωπικά του δεδομένα

  αποθηκεύονται κάπου στα κεντρικά Datacenter, τα οποία είναι απομακρυσμένοι

  υπολογιστές. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά μέσο του διαδικτύου .από

  την άλλη μεριά τα δεδομένα τρίτων για να προστατευτούν αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό

  οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) ή στην επικράτεια διεπόμενη από ισοδύναμους νόμους περί

  ιδιωτικότητας. Επίσης μία εφαρμογή για την αποθήκευση αρχείων είναι το Dropbox, η

  οποία έχει την δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων ‘στο σύννεφο‘ και διατίθεται δωρεάν ή

  επί πληρωμή. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί το

  υπολογιστικό νέφος ως αποθηκευτικό μέσο.

  Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους για τους χρήστες; Οι

  χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράζουν λογισμικά ή να συντηρούν ακριβούς εξυπηρετητές και

  εγκαταστάσεις αποθήκευσης χρήστη και υψηλή αυτοματοποίηση για να έχουν γρήγορη

  πρόσβαση στα αρχεία τους όπου και όταν τα χρειάζονται.

  Ποια είναι τα κύρια κοινά χαρακτηριστικά του υπολογιστή του νέφους για όλους τους

  χρήστες:

  ● self-servise κατά απαίτηση :

  o καταναλωτής μπορεί μονομερώς να προμηθευτεί υπολογιστικές δυνατότητες όπως χρόνο

  στον διακομιστή και χώρο αποθήκευσης στο δίκτυο , όποτε το χρειαστεί αυτομάτως, χωρίς

  να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση με τον πάροχο της κάθε υπηρεσίας.

  ● Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο: Οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες σε όλο το δίκτυο και είναι

  προσβάσιμες μέσα από σταθερούς μηχανισμούς από ετερογενείς πλατφόρμες.

  ● διαθεσιμότητα πόρων:Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου διατίθενται με σκοπό να

  υπηρετήσουν πολλαπλούς χρήστες, με τους διαφορετικούς φυσικούς και εικονικούς

  πόρους να ανατίθενται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή.

  ● Γρήγορη ευελιξία Δυνατότητες που μπορούν να διανεμηθούν γρήγορα και ευέλικτα . Για

  τον καταναλωτή ,οι διαθέσιμες δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών φαίνονται να είναι

  Σελίδα 5 από 50

 • απεριόριστες και να μπορούν να αγοραστούν σε οποιαδήποτε ποσότητα και οποιοδήποτε

  χρόνο.

  ● Μετρούμενη υπηρεσία Τα συστήματα νέφους ελέγχουν αυτόματα και βελτιστοποιούν την

  χρήση πόρων αξιοποιώντας την δυνατότητα μέτρησης . Η χρήση των πόρων μπορεί να

  παρακολουθήσει ,ελέγχει και να αναφερθεί.

  Πως λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος (υπηρεσίες).

  Ο χρήστης συνδέει τον υπολογιστή, την

  ταμπλέτα ή το έξυπνο κινητό του στην

  πλατφόρμα του υπολογιστικού νέφους

  μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Στο

  υπολογιστικό νέφος, η ισχύς με την οποία

  γίνεται η επεξεργασία εξασφαλίζεται από

  μεγάλα κέντρα δεδομένων με εκατοντάδες

  εξυπηρετητές και συστήματα αποθήκευσης

  δεδομένων όπου είναι σε θέση να χειριστούν σχεδόν οποιοδήποτε λογισμικό υπολογιστή

  (από μία απλή επεξεργασία δεδομένων μέχρι και στα πολύπλοκα βιντεοπαιχνίδια). Το

  διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρεται δωρεάν όπως και άλλες αντίστοιχες

  υπηρεσίες, αλλά οι περισσότεροι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα

  ευέλικτο σύστημα για πληρωμές ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες.

  Οι πρωτοπόροι

  Χρονιά σταθμός για την χρήση της τεχνολογίας Cloud Computing αποτέλεσε το 2007, όταν η

  Google σε συνεργασία με την IBM και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια ξεκίνησαν ένα μεγάλης

  κλίμακα ερευνητικό πρόγραμμα. Το 2008, το σύστημα Eucalyptus έγινε η πρώτη εφαρμογή

  για την ανάπτυξη ιδιωτικών εφαρμογών νέφους.

  Σελίδα 6 από 50

 • Τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες από την χρήση της διαδικτυακής δομής Cloud

  Computing περιλαμβάνουν:

  1) Σημαντικότατη μείωση του κόστους χρήσης λογισμικού (καθώς η χρέωση

  πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με την χρήση και όχι κατά αποκοπή όπως με το

  ‘συμβατικό’ λογισμικό).

  2) Αύξηση ταχύτητας χρήσης, ευελιξίας και συμβατότητας των δεδομένων.

  3) Χρήση και εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς να απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε

  επιπλέον software ή hardware και ταχύτατη εκμάθηση εφαρμογών από τους τελικούς

  χρήστες.

  4) Απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων χωρίς την ανάγκη προμήθειας

  συμβατικών μέσων αποθήκευσης (π.χ. εξωτερικοί σκληροί δίσκοι)

  5) Ταχύτατη πρόσβαση σε πληροφορίες από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με υψηλή

  ασφάλεια δεδομένων.

  6)Ταχύτατο real-time back-up δεδομένων που πραγματοποιείται αυτόματα εξοικονομώντας

  χρόνο για τους τελικούς χρήστες.

  7) Αυτόματες και συχνές ενημερώσεις λογισμικού.

  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

  Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να δουν

  πως ανταποκρίνεται το υπολογιστικό νέφος

  σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλών

  απαιτήσεων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους

  ,τους παρέχει τρία βασικά χαρακτηριστικά

  που δεν τους τα παρέχει καμία άλλη

  υπηρεσία όπως :

  1. υψηλή αντοχή

  2. υψηλή διαθεσιμότητα

  3. και γρήγορη πρόσβαση

  Σελίδα 7 από 50

 • Για παράδειγμα, η αποθήκευση αρχείων απαιτεί υψηλή αντοχή και αυτή μεταφράζεται ως

  μεγάλος όγκος δεδομένων αλλά δεν χρειάζεται υψηλή διαθεσιμότητα ούτε ταχεία

  πρόσβαση. Επομένως συστήνεται σε αυτές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να τις

  κοστολογούν κλιμακωτά βάσει τις απαιτούμενης αναλογίας αντοχής για να επιτευχθούν

  καλύτερα τιμολόγια. Άρα το κόστος είναι υψηλότερο για και

  τα τρία χαρακτηριστικά επεξεργασίας ταυτόχρονα. Όμως οι

  μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να προσφέρουν μεγάλη

  χωρητικότητα άρα να γίνουν υπηρεσίες υπολογιστικού

  νέφους.

  Επομένως τα μειονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους

  είναι :

  ● Ότι ενδεχομένως ο χρήστης να πληρώνει στο μέλλον για τις υπηρεσίες του. Αφού οι

  μεγάλες επιχειρήσεις πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών νέφους,

  αφού τελικά τις συμφέρει το ιδιόκτητο κέντρο Πληροφοριών.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  Η ασφάλεια και η προστασία Δεδομένων ίσως αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα θέματα

  σχετικά με το υπολογιστικό νέφος και ταυτόχρονα δύο από τους σημαντικότερος λόγους για

  τους οποίους δεν υιοθετείται άμεσα το υπολογιστικό νέφος. Εφόσον τα δεδομένα μιας

  εταιρίας ή ενός δημόσιου οργανισμού αποθηκεύονται στο Νέφος, διασκορπίζονται σε σε

  διάφορες τοποθεσίες. Ο χρήστης του υπολογιστικού νέφος παραχωρεί δεδομένα και

  πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως προσωπικές, ευαίσθητες και απόρρητες . Ο πάροχος

  του νέφους είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την προστασία δεδομένων αυτών και για

  αυτό πρέπει να είναι αξιόπιστος. Στην περίπτωση των κυβερνητικών οργανισμών η

  αποθήκευση των δεδομένων τους εκτός συνόρων συνήθως απαγορεύεται δια νόμου Το

  Υβριδικό Νέφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίμετρο για την αποθήκευση των

  ευαίσθητων δεδομένων στο κέντρο δεδομένων του ίδιου του καταναλωτή και στο οποίο

  επιτρέπεται η πρόσβαση . Φυσικά οι μηχανισμοί ασφάλειας ανάμεσα στον Πάροχο του

  Νέφους και στον καταναλωτή θα πρέπει να είναι ισχυροί και προσεκτικά σχεδιασμένοι.

  Σελίδα 8 από 50

 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

  Στην Εξέλιξη του υπολογιστικού νέφους και η ανάδειξη του υπολογιστικού πλέγματος

  υπήρχε πάντα μια διαφωνία. Κάποιοι πιστεύουν ότι το υπολογιστικό νέφος και το

  υπολογιστικό πλέγμα είναι το ίδιο φαινόμενο ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το πρώτο είναι

  εξέλιξη του δευτέρου. Το υπολογιστικό πλέγμα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο έχει

  αναπτυχθεί μέσα σε πρώιμες εξελίξεις , διανεμημένος και υψηλής επίδοσης υπολογιστικές

  διαδικασίες. Οι Stanoevska-Slabeva και Wozniak δίνουν τον εξής ορισμό :

  «Ένα υπολογιστικό πλέγμα (ότι αντιπροσωπεύει το υπολογιστικό πλέγμα) είναι δομή

  υπολογιστικών μηχανημάτων και λογισμικού και παρέχει εξαρτημένη, σταθερή , διάχυτη

  και φθηνή πρόσβαση σε υψηλές υπολογιστικές δυνατότητες»

  Σύμφωνα με τους Foster :

  «Το πραγματικό και συγκεκριμένο πρόβλημα που βρίσκεται κάτω από την σύλληψη του

  πλέγματος είναι η συντονισμένη διαμοίραση των πόρων και η επίλυση προβλημάτων με

  ένα δυναμικό, αποτελούμενο από πολλά ιδρύματα , εικονικό οργανισμό. Η διαμοίραση που

  ενδιαφέρει το χρήστη δεν είναι πρωταρχικά η ανταλλαγή φακέλων αλλά η απευθείας

  πρόσβαση σε υπολογιστές, λογισμικό, δεδομένα και άλλους πόρους όπως απαιτείται από

  ένα εύρος συντονιστικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και στρατηγικών

  διαμεσολάβησης των πόρων όπως αυτές αναδύονται από την βιομηχανία την επιστήμη και

  τη μηχανική.» Οι εικονικοί οργανισμοί μπορούν να οριστούν βάση αυτού του ορισμού ως

  μία δυναμική ομάδα από μονάδες, περαιτέρω ομάδες ή οργανισμούς που καθαρίζουν τις

  συνθήκες και τους κανόνες διαμόρφωσης πόρων.

  Υπάρχουν και 4 μοντέλα ανάπτυξης του νέφους, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  1)Δημόσιο νέφος (Public Cloud)

  Η δομή του δημόσιου νέφους είναι διαθέσιμη σε όλο το κοινό

  2) Ιδιωτικό νέφος (Private Cloud)

  Σε αυτού του είδους του νέφους, η δομή είναι κοινή για έναν οργανισμό.

  3)Νέφος κοινότητας (Community Cloud)

  Σελίδα 9 από 50

 • Σε αυτού το είδους η δομης είναι κοινή για αρκετούς οργανισμούς και υποστηρίζει μια

  συγκεκριμένη κοινότητα με κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανάγκες.

  4)Υβριδικό νέφος (Hybrid cloud)

  Το παρόν είναι ένα νέφος αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα νέφη διαφορετικού

  είδους.

  Ακόμα, υπάρχουν και 3 μοντέλα υπηρεσίας νέφους και 3 θεμελιώδεις κατηγορίες οι οποίες

  συχνά αναφέρονται και ως «μοντέλο SPI» (Πλατφόρμα ή Δομή μιάς υπηρεσίας)

  1)Λογισμικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS)

  Αυτή είναι μία δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που

  διατίθενται στο νέφος.

  2)Πλατφόρμα νέφους ως υπηρεσία (PaaS)

  Κάνοντας χρήση αυτού του είδους των υπηρεσιών ο χρήστης μπορεί να λειτουργήσει

  εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο, χρησιμοποιώντας γλώσσα

  προγραμματισμού ή εργαλεία που παρέχονται από τον πάροχο της υπηρεσίας στη δομή

  του νέφους.

  3)Δομή του νέφους ως υπηρεσία. (LaaS)

  Αυτή είναι μία δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή η οποίατον εφοδιάζει με

  λειτουργίες επεξεργασίας, αποθήκευσης, δικτύου και άλλους θεμελιώδεις υπολογιστικούς

  πόρους στους οποίους ο χρήστης μπορεί να αναπτύξη και να τρέξει οποιασδήποτε μορφής

  λογισμικού, όπως λειτουργικά συστήματα ή προγράμματα.

  Σελίδα 10 από 50

 • Πως μπορεί να συμβάλει το υπολογιστικό νέφος στην προστασία του περιβάλλοντος;

  Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών τους μετέτρεψε σε μια από τις ταχύτερες

  πηγές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, το υπολογιστικό νέφος είναι ο

  καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των

  περιβαλλοντικών οχλήσεων λόγω των εκπομπών άνθρακα στον εν λόγω κλάδο. Αυτό

  οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες επενδύσεις που σχετίζονται με το υπολογιστικό νέφος

  μπορούν να προγραμματιστούν με εξυπηρετητές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και με

  βάση πράσινες πηγές ενέργειας, πολύ πιο εύκολα απ’ ότι να εξασφαλιστεί ότι εκατοντάδες

  εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών θα κάνουν επιλογές φιλικές για το

  περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση του υλικού μπορεί να βελτιστοποιηθεί μειώνοντας τον

  αριθμό των φυσικών μηχανών που απαιτούνται για να εκτελεσθεί συγκεκριμένη

  αλληλουχία εργασιών.

  Ποια είναι τα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση από μια ευρωπαϊκή

  στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος;

  Από νέες εκτιμήσεις τα έσοδα χάρη στο υπολογιστικό νέφος στην ΕΕ θα μπορούσαν

  να ανέλθουν σε περίπου 80 δισεκ. ευρώ μέχρι το 2020, αν επιτύχει η πολιτική παρέμβαση.

  Η εν λόγω στρατηγική αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλάδου και τη βελτίωση της

  ανταγωνιστικότητάς. Γενικότερα αναμένονται καθαρά ετήσια κέρδη 160 δισεκ. ευρώ στην

  ΕΕ μέχρι το 2020, εάν υλοποιηθεί πλήρως η στρατηγική της ΕΕ για το υπολογιστικό νέφος.

  Ειδάλλως, τα οικονομικά οφέλη θα είναι χαμηλότερα κατά δύο τρίτα. Τα παραπάνω οφέλη

  προέρχονται από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν οικονομίες ή να αποκτούν

  πρόσβαση σε τεχνολογίες που τις καθιστά παραγωγικότερες . Ως προς τη συνολική

  απασχόληση, αναμένεται δημιουργία 3,8 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μετά την πλήρη

  εφαρμογή της στρατηγικής.

  Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το υπολογιστικό νέφος;

  Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να επωφεληθούν και το υπολογιστικό

  νέφος θα μπορούσε να φέρει επανάσταση σε πολλούς τομείς. Από τις έρευνες προκύπτει

  ότι το 81% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη το υπολογιστικό νέφος ανέφεραν 10-

  20% μείωση των δαπανών τους, ενώ το 20% των ερωτηθέντων ανέφερε εξοικονόμηση που

  φθάνει ή υπερβαίνει το 30%. Πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν ήδη στοιχειώδεις

  δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους (π.χ. με το διαδικτυακό ηλεκτρονικό τους Σελίδα 11 από 50

 • ταχυδρομείο). Μεγάλο δυναμικό αποθήκευσης με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος, εύκολη και

  από παντού πρόσβαση, μείωση των δαπανών, αυτά είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα

  που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος. Το υπολογιστικό νέφος θα μπορούσε να προσφέρει

  μεγάλα κέρδη και στον δημόσιο τομέα, καθιστώντας ευκολότερη την παροχή

  ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.

  Σελίδα 12 από 50

 • Τηλεργασία

  ΟΡΙΣΜΟΙ:

  Αν και η ιδέα της τηλεργασίας δεν είναι ιδιαίτερα παλιά αρκετοί ορισμοί έχουν δοθεί έως

  τώρα για την μορφή της εργασίας αυτής. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς είναι οι εξής :

  ● Με τον όρο Τηλεργασία, θα εννοούμε στο εξής "κάθε μορφή απασχόλησης, μερικής

  ή ολικής που επιτρέπει στον εργαζόμενο, να παράγει όλο το έργο που του ζητήθηκε,

  αποκλειστικά από το σπίτι του, ή από το φυσικό χώρο που επιλέγει ο ίδιος,

  χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν η πληροφορική, οι

  τηλεπικοινωνίες και η τηλεματική ".

  ● Η χρήση των υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών για την αλλαγή του συνηθισμένου

  Γεωγραφικού χώρου εργασίας.

  ● Ευέλικτη μορφή εργασίας. Η έννοια αυτή δηλώνει μία ποικιλία νέων πρακτικών

  εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν ευέλικτο ωράριο, ευελιξία στον χώρο εργασίας,

  ευελιξία στις συμβάσεις εργασίας, μερική απασχόληση και άλλα. Η τηλεργασία είναι

  τις περισσότερες φορές ένα στοιχείο στην πολιτική ευέλικτων πρακτικών εργασίας.

  ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ● Τηλεργασία βασιζόμενη στο σπίτι:

  Ο εργαζόμενος εντοπίζεται στο σπίτι ή επικρατέστερα στο σπίτι και χρησιμοποιεί τις νέες

  τεχνολογίες της Πληροφορικής. Ο εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει "on line" (σε

  απ ευθείας σ

  κάποιον εργοδότη, με την μορφή της μερικής ή πλήρους απασχόλησης ή να αναλαμβάνει

  εργασία με την μορφή συμβάσεων εργασίας, ή να απασχολείται ώς ελευθερος

  επαγγελματίας.

  ● Συνοικιακό Εργασικό Κέντρο:

  Οι εργαζόμενοι εντοπίζονται στο κέντρο, κοντά στα σπίτια τους, το οποίο διαθέτει νεες

  τεχνολογίες Πληροφορικής. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται για τον εαυτό τους

  (ιδιώτες) ή να προσλαμβάνονται από εργοδότες που εντοπίζονται σε κάποια απόσταση.

  ● Δορυφορικά γραφεία / Υποκαταστήματα:

  Ενα δορυφορικό γραφείο ή ένα υποκατάστημα εντοπίζεται σε απόσταση από το κεντρικό

  γραφείο και σπάνια είναι αυτόνομος οργανισμός. Η εργασία που γίνεται στα δορυφορικά

  Σελίδα 13 από 50

 • γραφεία συχνά περιλαμβάνει την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Γίνεται χρήση

  την ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το κεντρικό γραφείο ή με άλλους συγγενείς δορυφόρους.

  Εργαζόμενοι σε δορυφορικά γραφεία προέρχονται συνήθως από την γύρω περιοχή και

  δουλεύουν για την ίδια εταιρεία.

  ● Κινητή Εργασία:

  Ο εργαζόμενος είναι σε κίνηση ή μπορεί να εντοπισθεί σε περισσότερα από ένα μέρη, π.χ.

  εμπορικός αντιπρόσωπος. Η κινητικότητά τους αυξάνεται από την χρήση νέων τεχνολογιών

  πληροφορικής, για παράδειγμα, με την χρήση lap-top και notebook υπολογιστών με

  δυνατότητες επικοινωνίας από απόσταση, ή ακόμη και ασύρματα μέσω της κινητής

  τηλεφωνίας και συστημάτων όπως το GSM.

  ● Τηλεργασία μέσω τηλεκέντρων:

  Παραδοσιακά όλες οι ενέργειες μιας εταιρείας είναι συγκεντρωμένες σε ένα χώρο. Η

  δημιουργία των τηλεκέντρων έρχεται να αλλάξει αυτά τα δεδομένα με την δημιουργία

  χώρων οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη τηλεματική υποδομή και οι οποίοι μπορούν να

  φιλοξενούν εργαζόμενους μακριά από τα γραφεία της εταιρείας τους και κοντά στους

  χώρους παραμονής τους. Η λειτουργική δομή των τηλεκέντρων αναλύεται στην συνέχεια.

  ● Τηλεργασία μέσω τηλε-αγροικιών:

  Είναι μια μορφή τηλεκέντρων τα οποία γεωγραφικά βρίσκονται τοποθετημένα σε αγροτικές

  περιοχές. Οι τηλε-αγροικίες ξεκίνησαν από την Σκανδιναβία και επεκτάθηκαν και σε άλλες

  περιοχές της Ευρώπης. Αρχικά ο στόχος τους ήταν να φέρουν την νέα τεχνολογία κοντά σε

  ανθρώπους απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν

  αυτές τις γνώσεις και να προσληφθούν από εταιρείες που χρησιμοποιούν υψηλή

  τεχνολογία και οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση από τον τόπο τους. Οι τηλε-αγροικίες

  φιλοδοξούν ακόμα να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα αγροτικών περιοχών

  βοηθώντας τους ανθρώπους της περιοχής να βρουν δουλειά χωρίς να χρειαστεί να φύγουν

  από τον τόπο τους

  ● Κινητή Τηλεργασία (Μobile Telework): Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν

  έχει μία σταθερή βάση εργασίας και μετακινείται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις

  προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι

  ένας σύμβουλος επιχειρήσεων που μπορεί να ξοδεύει σημαντικό μερίδιο από το χρόνο του

  Σελίδα 14 από 50

 • στις εγκαταστάσεις πελατών και να απουσιάζει από το γραφείο του για μεγάλο χρονικό

  διάστημα.

  ● Τηλεργασία με έδρα το σπίτι (Home-Βased teleworκ): Αναφέρεται στην περίπτωση

  που ο τηλεργαζόμενος χρησιμοποιεί το σπίτι του ως κύρια έδρα για την εργασία του, αντί

  του παραδοσιακού χώρου εργασίας σε ένα γραφείο ή τις εγκαταστάσεις του πελάτη.

  ● Τηλεκέντρα (Telecentres): Είναι συγκεκριμένοι χώροι με τον απαραίτητο εξοπλισμό

  για τη διεκπεραίωση της εργασίας, όπου υποκαθιστούν το χώρο εργασίας στις

  εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Έτσι αντί οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν στα κεντρικά,

  εργάζονται στα τηλεκέντρα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και συνήθως βρίσκονται σε

  κάποιο περιφερειακό χώρο, μακριά από τα κεντρικά γραφεία.

  ● Τηλεκατοικίες (Telecottages): Είναι μια μορφή τηλεκέντρων με τη διαφορά ότι οι

  χώροι ανήκουν στις τοπικές κοινότητες κι όχι στον εργοδότη ή κάποια κερδοσκοπική

  επιχείρηση. Πρόκειται για ξύλινες καλύβες η μικρά σπίτια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με

  τα απαραίτητα εργαλεία της τηλεργασίας, που απαρτίζουν μικρά χωριά. Ευρύτερος σκοπός

  τους είναι να εκπαιδεύουν τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών. Η

  συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της στην Σκανδιναβία.

  ● Λειτουργική Μετεγκατάσταση (Functional Relocation): Ολόκληρα τμήματα ή

  λειτουργίες της επιχείρησης αποσπώνται από τα κεντρικά γραφεία και λειτουργούν σε

  ξεχωριστή τοποθεσία, έχοντας ωστόσο άμεση πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας. Η

  βασική διαφορά με τα τηλεκέντρα, είναι ότι τα πρώτα μπορούν να αφορούν άτομα από

  διάφορα τμήματα, ενώ η Λειτουργική Μετεγκατάσταση αφορά ολόκληρο τμήμα ή

  λειτουργία. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η λειτουργία του Τμήματος

  Εξυπηρέτησης Πελατών σε κάποιο χώρο εκτός των κύριων εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

  Έχει παρατηρηθεί ότι το βασικό διαφοροποιό στοιχείο στις παραπάνω μορφές είναι ο

  τόπος που ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του σε σχέση με τον παραδοσιακό χώρο,

  αυτού του γραφείου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, (τουλάχιστον σε

  επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) ο κυριότερος χώρος εργασίας για τους εργαζόμενους μέσω

  τηλεργασίας είναι το σπίτι.

  ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  Μετά από έρευνα που διετέλεσε η εταιρία "Management Technology Associates" στις

  Η.Π.Α. σε ένα σημαντικό αριθμό τηλεργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων τα επόμενα

  σημεία αναδείχθηκαν σαν τα πιο σημαντικά θετικά αποτελέσματα που απέφερε η Σελίδα 15 από 50

 • τηλεργασία.

  Για την εταιρεία

  ● Μείωση Κόστους

  Η εξοικονόμιση προκύπτει κυρίως από μείωση κόστους υπηρεσιών, μείωση απαιτούμενων

  από τον εταιρία χώρων, μείωση προσωπικού. Δίδεται η δυνατότητα στις εταιρίες να

  επιλέξουν μέσα από μεγαλύτερη ομάδα ατόμων τους υποψήφιους συνεργάτες τους, τους

  χαρίζει ευελιξία και μείωση κόστους λειτουργίας.

  ● Αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζόμενων μιάς και δεν χρειάζεται να

  καταναλώνουν χρόνο για την μεταφορά τους στο γραφείο και δεν αποσπούνται από το

  θορυβώδες περιβάλλον του γραφείου. Έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις παραγωγικότητας που

  κυμαίνονται μεταξύ 10% και 40%.

  ● Όταν η τηλεργασία εφαρμοστεί επιτυχώς και η επιλογή των ατόμων που θα

  τηλεργαστούν είναι ορθή, παρατηρείται αύξηση της υποκίνησης των εργαζομένων ως

  αντίδραση στην εμπιστοσύνη των εργοδοτών οι οποίοι υιοθέτησαν αυτόν τον ευέλικτο

  τρόπο εργασίας.

  ● Διατήρηση δεξιοτήτων και εργασίας εκεί που σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος

  λόγω αλλαγής τόπου διαμονής, η αναγκαία διακοπή της εργασίας στο γραφείο, ο

  εργαζόμενος θα διέκοπτε την συνεργασία που με την εταιρία. Τώρα με την χρήση της

  τηλεργασίας οι εργαζόμενοι μπορούν να διατηρούν την εργασιακή τους σχέση με την

  εταιρία με την μορφή της μερικής ή ολικής απασχόλησης.

  ● Αυξάνεται η ευελιξία των επιχειρήσεων και δεν επηρεάζεται η εργασία από

  αναδιοργανώσεις και ανοικοδομήσεις της επιχείρησης.

  ● Αυξάνεται η ευελιξία διαχείρισης προσωπικού. Σε εργασίες στις οποίες ο φόρτος

  εργασίας δεν είναι σταθερός, αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις, η τηλεργασία μπορεί να

  χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου και να αποφευχθούν οι

  καθυστερήσεις εξ αιτίας των μετακινήσεων.

  ● Οι εταιρίες είναι ανεπηρέαστες από εξωτερικές της εταιρίας διαταραχές, όπως,

  απεργίες στα μέσα μεταφοράς, κακές καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές.

  Σελίδα 16 από 50

 • Για τα άτομα

  ● Μείωση κόστους μετακίνησης είτε γιατί εργάζονται από το σπίτι τους είτε γιατί

  εργάζονται μέσω τηλεκέντρου που βρίσκεται κοντά στην περιοχή τους.

  ● Νέες ευκαιρίες για εργασία γιατί πλέον δεν υπάρχει ο περιορισμός των

  αποστάσεων.

  ● Καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής. Ακόμα και αν

  συνήθως οι τηλεργαζόμενοι εργάζονται αρκετές και παραγωγικές ώρες κάθε μέρα έχουν

  περισσότερο χρόνο για την οικογένειά τους και συμμετέχουν περισσότερο στις

  οικογενειακές δραστηριότητες.

  ● Ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στους προσωπικούς

  ρυθμούς του κάθε τηλεργαζόμενου.

  ● Ανοίγει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για part time εργασία και δημιουργεί νέες

  θέσεις εργασίας.

  ● Προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα τα οποία ήταν έως τώρα αποκλεισμένα από την

  αγορά εργασίας όπως άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες, γονείς σε μονογονικές

  οικογένειες και γενικά άτομα που για κάποιους λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν

  εύκολα από το σπίτι τους.

  ● Δημιουργία νέων επιχειρήσεων-ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με βάση την

  τηλεργασία.

  Περιβαλλοντικά οφέλη

  Η τηλεργασία κέρδισε περισσότερο έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1996 μετά τις

  τροποποιήσεις της Clean Air Act που υιοθετήθηκαν με την προσδοκία της μείωσης του

  διοξειδίου του άνθρακα και κατώτατα όρια του όζοντος στο 25 τοις εκατό. Η πράξη

  απαιτούσε από τις εταιρίες με πάνω από 100 υπαλλήλους να ενθαρρύνουν τη δημιουργία

  μεγάλων χώρων στάθμευσης, τις δημόσιες μεταφορές, τα μειωμένα ωράρια, και την

  τηλεργασία. Το 2004, με νομοθετικό διάταγμα που ενεργοποιήθηκε από το Κογκρέσσο για

  να ενθαρρύνει την τηλεργασία για συγκεκριμένους Ομοσπονδιακούς οργανισμούς. Το

  διάταγμα απειλούσε να παρακρατήσει χρήματα από τους οργανισμούς που αποτύγχαναν

  να παρέχουν επιλογές τηλεργασίας σε όλους τους επιλέξιμους υπαλλήλους.

  Αν το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ που έχει συμβατές με την τηλεργασία δουλειές και

  επιθυμεί να εργαστεί από το σπίτι, το έκανε για το μισό χρόνο της εργασίας του,

  Σελίδα 17 από 50

  http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Clean_Air_Act&action=edit&redlink=1http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1

 • ● Το έθνος θα εξοικονομούσε 280.000.000 βαρέλια πετρελαίου (37% όλων των

  εισαγωγών από τον Περσικό Κόλπο)

  ● Η ωφέλεια για το περιβάλλον θα ήταν ισοδύναμη με την απομάκρυνση 9

  εκατομμυρίων αυτοκινήτων μόνιμα από τους δρόμους.

  ● Οι ενεργειακοί πόροι που θα εξοικονομούνταν από την βενζίνη θα ήταν

  περισσότεροι από το διπλάσιο εκείνου που οι ΗΠΑ σήμερα παράγουν απ' όλες τις

  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνδυαστικά.

  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

  Όπως συμβαίνει με κάθε νέα εφαρμογή της τεχνολογίας τα αποτελέσματα είναι θετικά

  εφόσον η εφαρμογή έγινε με τον σωστό τρόπο και στον σωστό χρόνο. Μερικά από τα

  σημεία πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι:

  ● Όσον αφορά το άτομο η τηλεργασία δεν είναι κατάλληλη για όλα τα άτομα. Πολλά

  άτομα χρειάζονται άμεση καθοδήγηση και έλεγο για να αποδόσουν στην εργασία τους και

  δεν έχουν υψηλό επίπεδο αυτο-υποκίνησης. Επίσης, τα νέα άτομα έχουν πολλές φορές να

  ωφεληθούν πολλά από την παρουσία τους σε ένα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον και

  την αλληλεπίδρασή τους με παλαιότερους και έμπειρους εργαζόμενους.

  ● Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους ψυχολογικούς παράγοντες. Πολλά άτομα

  θέλουν να φεύγουν από το σπίτι τους και να βρίσκονται στο χώρο του γραφείου γιατί αυτή

  η διαδικασία τους ικανοποιεί και τους δίνει καλύτερη και πιο ασφαλή αίσθηση του χώρου

  εργασίας τους. Η χρήση τηλεκέντρων θα μπορούσε να προσφέρει κάποια λύση σε αυτό το

  πρόβλημα.

  ● Από άποψη χώρου:

  Ολα τα σπίτια δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με την τεχνολογική υποδομή για να

  μπορέσει κάποιος να τηλεργαστεί από εκεί. Σημαντικό είναι επίσης η ύπαρξη άνεσης χώρου

  για εργασία και ο διαχωρισμός τους από τον υπόλοιπο χώρο του σπιτιού. Η χρήση

  τηλεκέντρων θα μπορούσε να δώσει επίσης λύση σε αυτά τα προβλήματα.

  ● Για την επιχείρηση:

  Πολλές φορές η κουλτούρα και η έως τώρα οργάνωση της επιχείρησης μπορεί να μην

  επιτρέπει την άμεση εφαρμογή της τηλεργασίας. Πολύ περισσότερο δε η διοίκηση ατόμων

  που τηλεργάζονται απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες από τους προϊσταμένους τους. Επιπλέον

  είναι πιο δύσκολο να γίνουν αντιληπτά και αποδεκτά από τηλεργαζομένους, η κουλτούρα Σελίδα 18 από 50

 • και οι σκοποί της επιχείρησης και είναι πιο δύσκολο να νοιώσουν πραγματικά μέλη της

  επιχείρησης.

  ● Διαδικασίες - Εργασίες:

  Δεν είναι δυνατό όλες οι εργασίες να γίνουν από απόσταση και μέσω της τηλεργασίας.

  Είναι συγκεκριμένες εργασίες και ενέργειες που προσφέρονται για διεξαγωγή από

  απόσταση και άλλες οι οποίες δεν προσφέρονται, όπως είναι παράδειγμα η εργασία σε μια

  γραμμή παραγωγής.

  Πλεονεκτήματα τηλεργασίας

  Πλεονεκτήματα για τους εργοδότες:

  Σύμφωνα με έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι με την εφαρμογή της τηλεργασίας αυξάνεται η

  παραγωγικότητα μεταξύ 10-40% διότι οι εργοδότες απαιτούν από τους εργαζόμενους

  μεγάλο όγκο εργασίας διότι αυτοί εργάζονται από το σπίτι και οι ίδιοι δεν σπαταλούν χρόνο

  για την μεταφορά τους. Ακόμα μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης διότι δεν

  χρησιμοποιούνται γραφεία, πρώτες ύλες, έξοδα ενοικιάσεως χώρου εργασίας και διάφορα

  άλλα τα οποία είναι υποχρεωμένη να έχει κάθε συμβατική επιχείρηση. Ένα ακόμα

  πλεονέκτημα για τους εργοδότες είναι ότι μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις

  επιχειρήσεις τους και μεγαλύτερη ευελιξία αφού δεν επηρεάζεται η εργασία από

  αναδιοργάνωσης της εταιρίας. Επιπλέον λόγο έλλειψης καθημερινής τριβής βελτιώνονται

  οι σχέσεις ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους . Τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να

  αυξηθούν διότι οι υπηρεσίες των πελατών έχουν την δυνατότητα να επεκταθούν πέραν

  των εργάσιμων ημερών η ωρών χωρίς επιπλέον κόστη για τις υπηρεσίες.

  Πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους:

  Πολλά άτομα τα οποία έχουν δυσκολία να φύγουν από το σπίτι και να εργαστούν με την

  τηλεργασία έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και να αισθάνονται δημιουργικοί. Σε

  πολλές περιπτώσεις άτομα τα οποία μένουν μακριά από το κέντρο των πόλεων και συνεπώς

  μακριά από το χώρο εργασίας τους η ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη ανεργία μπορούν να

  μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης δουλεύοντας από το σπίτι. Εργαζόμενοι οι όποιοι ως χώρο

  εργασίας έχουν τον προσωπικό τους χώρο δεν έχουν άγχος και πίεση το οποίο τους κάνει

  πιο εφευρετικούς και παραγωγικούς.

  Σελίδα 19 από 50

 • Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον

  Ενώ στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο της αστυφιλίας σε μεγάλο βαθμό με την

  χρήση της τηλεργασίας το φαινόμενο έχει μειωθεί αισθητά καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν

  να εργάζονται από το σπίτι τους και δεν είναι να μετακομίζουν στις μεγαλουπόλεις.

  Επιπροσθέτως μειώνεται το κυκλοφοριακό διότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να

  μετακινούνται στο χώρο εργασίας τους και συνεπώς μειώνετε η εκπομπή ρύπων.

  Μειονεκτήματα για τους εργοδότες Tο κόστος εκκίνησης και λειτουργίας των εφαρμογών της τηλεργασίας είναι χαρακτηριστικά

  υψηλό καθώς περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων και των προϊσταμένων τους,

  την δημιουργία εταιρικής πολίτικης, την τεχνολογική υποδομή, την οργανωτική

  αναδιάρθρωση καθώς και την αξιολόγηση. Ακόμα η εφαρμογή της τηλεργασίας είναι

  πιθανό να δημιουργήσει δυσκολίες στο συντονισμό και την επίβλεψη της εργασίας από

  τους προϊστάμενους ,λόγο της διάσπασης του ενιαίου εργατικού χώρου που

  αποδυναμώνει τον άμεσο έλεγχο. επιπρόσθετος υπάρχει κίνδυνος διόρυξης των δεσμών

  των εργαζομένων με την επιχείρηση εξαιτίας της διασποράς του εργατικού δυναμικού, που

  έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται εμπόδια στην ανάπτυξη εργασιακής κουλτούρας. Όταν οι

  εργαζόμενοι αναγκάζονται να απασχοληθούν σε ένα κοινό χώρο αναπτύσσουν εύκολα

  κοινωνικές σχέσεις και συνεπώς γίνονται κοινωνικά δραστήρια μελή της κοινωνίας, οπότε

  δεν απομονώνονται στον εαυτό τους κάτι το οποίο είναι σύνηθες φαινόμενο για άτομα τα

  οποία εργάζονται από το σπίτι. Η απασχόληση των τηλεργαζόμενων παραμονεύει τον

  κίνδυνο διαφορετικής αντιμετώπισης και διεκπεραίωσης εργασιών της επιχείρησης εξαιτίας

  της μειωμένης επαφής με το εργασιακό περιβάλλον, με άμεση επίπτωση στην εικόνα της

  επιχείρησης όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης. παράλληλα η επιχείρηση πρέπει να

  αντιμετωπίσει προβλήματα ασφάλειας των δεδομένων της. Το γεγονός ότι ο

  τηλεργαζομενος δεν έχει άμεση τεχνική υποστήριξη επειδή βρίσκετε εκτός των

  εγκαταστάσεων της επιχείρησης επιφέρει τον κίνδυνο απώλειας κρίσιμων δεδομένων

  εξαιτίας τεχνικών και άλλων προβλημάτων, τα οποία πιθανός να μην υπάρχουν σε

  αντίγραφα ασφάλειας (backup).Ακόμα η επιχείρηση οφείλει να αντιμετωπίσει ζητήματα

  διαθεσιμότητας ,εμπιστευτικότητας και ακμαιότητας των πληροφοριών αποτρέποντας την

  μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων. Τέλος μπορεί να υπάρξει

  πρόβλημα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος διότι στην περίπτωση που ο

  Σελίδα 20 από 50

 • τηλεργαζομενος καλείται να αντιμετωπίσει μέρος ενός έργου στο οποίο συμμετέχουν και

  συνεργάζονται και άλλοι τηλεργαζομενοι υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσουν

  αποσπασματικά και είτε να επεκταθούν σε ζητήματα που έχουν αναλάβει οι συνάδελφοι

  τους είτε να μην καλύψουν όλες τις παραμέτρους του θέματος που τους έχει ανατεθεί.

  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

  Όσον αφορά τους εργαζομένους εκτός από τα οφέλη που τους προσφέρει, εγκυμονεί και

  κινδύνους που σχετίζονται με τον αποκλεισμό ορισμένων τηλεργαζομενων από την

  προστασία του εργατικού δικαίου με την σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητης εργασίας που

  υποκρύπτουν όμως εξαρτημένη εργασία. Ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος μειωμένης

  προστασίας των τηλεργαζομενων καθώς παρατηρείται το φαινόμενο καταστρατήγησης

  ορισμένων ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Ένα ακόμα μειονέκτημα για τον

  τηλεργαζόμενο είναι η απομάκρυνση του από την συνδικαλιστική δράση. Με την εισαγωγή

  της τηλεργασίας συντελείται η απομάκρυνση από τον συμβατικό εργασιακό χώρο και από

  τις συλλογικές διεργασίες που συντελούνται σε αυτόν, γεγονός που μπορεί να επιφέρει

  αποσάθρωση των στοιχείων της συλλογικής επαγγελματικής δράσης, με αποτέλεσμα την

  άμβλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του

  δικαιώματος απεργίας διασπορά και η απομόνωση των τηλεργαζομένων μειώνουν τις

  επαφές τους με τους λοιπούς εργαζόμενους ιδίως στην περίπτωση της κατοίκων και κινητής

  τηλεργασίας,στοιχεία που αποτελούν βάση για την οργανωμένη βάση τους. Επιπρόσθετα η

  τηλεργασία δεν διαχωρίζει διακριτά την επαγγελματική με την ιδιωτική ζωή με αποτέλεσμα

  να δημιουργεί σύγχυση στον εργαζόμενο .Η τηλεργασία προσφέρει μεν στους

  εργαζόμενους ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου εργασίας, παραμονεύει όμως ο

  κίνδυνος να μην είναι ορατά τα όρια ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο και την ώρα της

  δουλειάς. Η ευρέα δυνατότητα τηλεργασίας ενέχει τον κίνδυνο μείωσης του χρόνου

  αμειβόμενης εργασίας και διεύρυνσης του χρόνου δέσμευσης του εργαζομένου, αφού είναι

  δυνατόν ο εργαζόμενος να καθίσταται δέσμιος στην υπηρεσία του εργοδότη σε διαρκή

  βάση, δεδομένης της δυνατότητας παροχής εργασίας μερών του οκταώρου και σε μη

  εργάσιμες ημέρες. Ακόμα μπορεί να παραβιαστούν και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων

  όπως άδειες ασθένειας, κύησης, άδειας διακοπών, αργίες. Τέλος οι τηλεργαζόμενοι

  αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατάρτιση αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξης.

  Σελίδα 21 από 50

 • Μορφές Τηλεργασίας

  Αν και σε γενικές γραμμές η τηλεργασία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, αυτές μπορούν

  να συμπυκνωθούν στις παρακάτω (Μorgan, 2004): Κινητή Τηλεργασία (Μobile Telework):

  Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν έχει μία σταθερή βάση εργασίας και μετακινείται

  σε διαφορετικές εγκαταστάσεις προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του. Ένα τέτοιο

  παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας σύμβουλος επιχειρήσεων που μπορεί να ξοδεύει

  σημαντικό μερίδιο από το χρόνο του στις εγκαταστάσεις πελατών και να απουσιάζει από το

  γραφείο του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας

  Η τηλεργασία δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εργασίας για όλα τα επαγγέλματα, για

  παράδειγμα επαγγέλματα που θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση την προσωπική επαφή ή

  τη χειρωνακτική εργασία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με βάση την τηλεργασία.

  Κοντολογίς, μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορούν να ασκηθούν μέσω της

  τηλεργασίας είναι:

  ● Καλές Τέχνες

  ● Οπτικοακουστικά μέσα

  ● Εμπόριο

  ● Επικοινωνία

  ● Σχεδιασμός multimedia

  ● Εκπαίδευση

  ● Στελέχωση προσωπικού

  ● Management

  ● Σχεδίαση Γραφικών

  ● Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  ● Εφαρμογές σχετικά με το Internet

  ● Δημοσιογραφία

  ● Νομικός, οικονομικός και κοινωνικός τομέας

  ● Μάρκετινγκ

  ● Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες

  ● Γραμματειακή υποστήριξη

  ● Μεταφράσεις

  Σελίδα 22 από 50

  http://el.wikibooks.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1,_%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7%23cite_note-Morgan-2

 • Ελλάδα και Τηλεργασία Η χώρα μας με το μεγαλύτερο μέρος της αποτελούμενο από νησιωτικές και ορεινές περιοχές είναι

  ίσως το ιδανικό έδαφος για την εφαρμογή και ανάπτυξη της τηλεργασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί η

  νέα αυτή μορφή εργασίας είναι εκείνη που κυρίως "μεταφέρει" την εργασία στον χώρο διαμονής

  των εργαζομένων μειώνοντας τις δυσκολίες ανάπτυξης της απασχόλησης που συσχετίζονται με την

  υλοποίηση επενδύσεων μεγάλου κόστους και βαριάς μορφής. Κάτι παραπάνω από μια απλή

  επένδυση "εντάσεων εργασίας" πρέπει να θεωρηθεί κάθε επένδυση που αφορά την υλοποίηση

  δράσεων τηλεργασίας στην Ελληνική περιφέρεια. Είναι για την ακρίβεια η ταχύτατη και ευέλικτη

  μεταφορά του "όγκου της εργασίας" οπουδήποτε, στηριζόμενη στην χρήση των τεχνολογιών της

  πληροφορικής και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.

  Οι προαναφερθείσες προτάσεις, σε συνδυασμό με τα γενικά στοιχεία που προηγήθηκαν για την

  τηλεργασία, δημιουργούν άμεσα και δικαιολογημένα μερικά κρίσιμα ερωτήματα και

  προβληματισμούς σχετικά με την ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα. Υπάρχει στην χώρα μας η

  κατάλληλη τεχνολογική υποδομή στις τηλεπικοινωνίες; υπάρχει επαρκής γνώση σχετικά με τις

  τεχνολογίες της πληροφορικής; είναι ο Έλληνας από την φύση του καλός δέκτης εφαρμογής της

  τηλεργασίας; Και ίσως το κρισιμότερο ερώτημα. Τι είναι αυτό που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση

  για την γρήγορη ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα;

  Οι απαντήσεις όπως θα δούμε είναι εντυπωσιακά απλές και ίσως περισσότερο θετικές από το

  αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η χώρα μας δεν έχει δείξει ότι μπορεί εύκολα να

  απορροφά και να εφαρμόζει ως πρωτοπόρος, αλλαγές σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο τομέας του

  περιβάλλοντος εργασίας.

  Ποιά είναι λοιπόν η αναγκαία τηλεπικοινωνιακή υποδομή για την ανάπτυξη της τηλεργασίας; Η

  παγκόσμια προσπάθεια για την μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων τηλεματικής με το χαμηλότερο

  δυνατό κόστος οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εργαλείων μετάδοσης που είναι εφαρμόσιμα

  χρησιμοποιώντας την υποδομή απλών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως οι τηλεφωνικές γραμμές.

  Το Internet αξιοποίησε την απλή τηλεφωνική γραμμή ως ένα ισχυρότατο μέσο μετάδοσης

  δεδομένων με χαμηλό κόστος. Πρόσφερε την δυνατότητα να στηρίζονται οι "κορμοί παγκόσμιας

  διασύνδεσης" σε χαμηλού σχετικά κόστους τεχνολογικές λύσεις και επομένως να δίνουν καλές

  ευκαιρίες γρήγορης ανάπτυξης τους. Αρκεί να αναφερθεί ότι το 1995 η σύνδεση των Ελλήνων

  χρηστών Internet με το εξωτερικό γινόταν με μία μόνο γραμμή ταχύτητας 512Κ μέσω Ι.Τ.Ε. Σήμερα,

  και το πιθανότερο είναι και ΄τώρα που γίνεται αναφορά να έχει αυξηθεί', υπάρχουν τουλάχιστον 18

  ανεξάρτητες συνδέσεις των 2Μ και 50 γραμμές των 128Κ μεταξύ Ελληνικών φορέων παροχής

  υπηρεσιών internet και του παγκοσμίου δικτύου σε Ευρώπη και Η.Π.Α. Eπισης το 1995 είχε σύνδεση

  μόνο η Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη (και οι άλλες περιοχές έδρες πανεπιστημίων μόνο

  Σελίδα 23 από 50

  http://www.teleworking.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3A2010-06-15-12-00-19&catid=907%3A2014-01-10-09-33-15&Itemid=48&lang=el

 • για ακαδημαϊκούς σκοπούς) και σήμερα υπάρχουν πάνω από 70 Ελληνικές πόλεις που οι κάτοικοι

  τους έχουν την δυνατότητα σύνδεσης μέσω του internet. Φορείς όπως η OTEnet, η Forthnet και η

  Hellas On Line (για να αναφερθούν οι κυριότεροι Έλληνες παροχείς Internet συνδέσεων) κάθε μήνα

  επεκτείνονται σε νέες περιοχές, όπως ακριβώς στήνεται ο ιστός της αράχνης.

  Η τηλεργασία δεν απαιτεί ειδικά δίκτυα και χρησιμοποιείται η τεχνολογία Internet. Οι μεταγωγές

  δεδομένων, πληροφοριών αλλά και ήχου / εικόνας γίνονται με τεχνικές συμπίεσης του όγκου

  πληροφοριών που κάνουν δυνατή την μεταφορά από οποιοδήποτε προσωπικό ηλεκτρονικό

  υπολογιστή του τηλεργαζόμενου που έχει σύνδεση με το Internet.

  Οσον αφορά τον προβληματισμό περι του επιπέδου τεχνολογικής γνώσης των Ελλήνων θα

  μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μονο θετικά την συμμετοχή στην εκπαιδευση στην πληροφορική.

  Οι περισότερες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή, παιδιά, φοιτητές, επιχειρηματίες, υπάλληλοι

  ενδιαφέρονται γιά τη εκμάθηση της τεχνολογίας της πληροφορικής. Ολα τα επιπεδα εκπαιδευσης

  απο τα απλά προγραμματα εκμαθησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι σχετικές σπουδές

  πανεπιστημιακού επιπέδου βρίσκονται σε μιά εκπληκτικά γρήγορη τροχιά ανοδικής επέκτασης.

  Με δεδομένα λοιπον αφενός το επαρκές των τεχνολογικών μέσων και υποδομής γιά την εφαρμογή

  της τηλεργασίας και αφετέρου τον καλό βαθμό γνώσης, είναι ο Ελληνας έτοιμος να χρησιμοποιησει

  την τηλεργασία και να οδηγηθεί μια γρήγορη αναπτυξη στην Ελλάδα της νέας αυτή μορφής

  εργασίας;

  Η απάντηση θα είναι το συμπέρασμα μιάς σειράς καταφάσεων σε ερωτήσεις όπως:

  ● είναι αναγκαία γιά τον Ελληνα η αίσθηση της προσωπικής ελευθερίας στην εργασία που δίνει η

  ευελιξία στην κατανομή του χρόνου εργασίας η τηλεργασία;

  ● είναι η δυνατότητα διαχείρισης της εργασίας των τηλεργαζομένων με πιό ελαστικά κριτήρια,

  που παρέχονται στον τηλεργαζόμενο οσον αφορά, την σειρά εργασιών, την αξιολόγηση των

  προτεραιοτήτων από τον ίδιο ένα στοιχείο που κάνει τον Ελληνα πιό παραγωγικό;

  ● είναι κριτήριο αποκλεισμού και δυσκολία εφαρμογής της τηλεργασίας στην Ελλάδα η μείωση

  των συναντήσεων συνεργασίας διοικητικού ή τεχνικού περιεχομένου και η αντικατάσταση τους

  με την απο απόσταση επικοινωνία.

  Τέλος θα υπάρξει ο αναγκαίος ενθουσιασμός στην εφαρμογή νεωτερισμών, νέων μεθόδων και

  μεταβολών.

  Δύσκολα θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την κατάφαση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις γιά τον Ελληνα.

  Αυτά που χαρακτηρίζουν δηλαδή, την ατομικότητα, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας , την

  δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα όχι μέσω της εργασίας αλλά ως ανεξάρτητο στοιχείο της

  ζωής Αποτελούν λοιπον θετικά στοιχεια για την αναπτυξη της νεας μορφής εργασίας στην Ελλαδα.

  Σελίδα 24 από 50

 • Αν�