Ερευνητική Τετραμήνου Α’...

51
Ερευνητική Εργασία Α’ Τετραμήνου Α’ Τάξη Σχ. Έτος 2014-15 Ομάδα εργασίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΚΑ ΠΑΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪ ΟΡΝΕΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ20 «Συνεργασία και ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Transcript of Ερευνητική Τετραμήνου Α’...

Page 1: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Ερευνητική Εργασία Α’ Τετραμήνου Α’ Τάξη Σχ. Έτος 2014-15

Ομάδα εργασίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΚΑ ΠΑΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪ ΟΡΝΕΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ20

«Συνεργασία και ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Page 2: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Περιεχόμενα

Υπολογιστικό νέφος ................................................................................................................... 3

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ............................................................ 5

Πως λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος (υπηρεσίες). ............................................................... 6

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ............................................................................ 7

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ......................................................................................................... 8

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ............................................................................................. 9

Πως μπορεί να συμβάλει το υπολογιστικό νέφος στην προστασία του περιβάλλοντος;....... 11

Ποια είναι τα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση από μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος;...................................................................................................... 11

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το υπολογιστικό νέφος; ....................................................... 11

Τηλεργασία ............................................................................................................................... 13

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................................................................................................. 13

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ........................................................................................................................ 15

Για την εταιρεία ........................................................................................................................ 16

Για τα άτομα ............................................................................................................................. 17

Περιβαλλοντικά οφέλη............................................................................................................. 17

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ .................................................................................................................. 18

Πλεονεκτήματα τηλεργασίας ................................................................................................... 19

Μειονεκτήματα για τους εργοδότες ........................................................................................ 20

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ......................................................................... 21

Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας ................................................................... 22

Ελλάδα και Τηλεργασία............................................................................................................ 23

Κοινωνικά Δίκτυα ..................................................................................................................... 26

Ορισμός Κοινωνικών δικτύων .................................................................................................. 26

Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων ............................................................................................. 26

Μέσα ή Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networks) .............................................. 27

Μικρο-ιστολόγια (microblogs) ................................................................................................. 27

Ιστολόγια (Blogs) ...................................................................................................................... 28

Wikis ......................................................................................................................................... 28

Κοινωνικά Αγαπημένα(SocialBookmarking) ............................................................................ 29

Κοινωνικές Προτροπές (Social recommendations) .................................................................. 29

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Κοινωνικών Δικτύων ..................................................... 30

Σελίδα 1 από 50

Page 3: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Τρόποι προστασίας για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων .................................................... 32

1.Facebook ................................................................................................................................ 33

2.Twitter ................................................................................................................................... 34

3.Instagram ............................................................................................................................... 34

4.You Tube ................................................................................................................................ 35

Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο ................................................................................. 36

Πρόλογος .................................................................................................................................. 36

Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα ........................................................................ 37

Πρόκληση ζημιών σε προσωπικά δεδομένα ............................................................................ 37

Παραπλάνηση ........................................................................................................................... 38

Έκθεση Cyberbullying ............................................................................................................... 39

Έκθεση cyberbullying σε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου .................................................... 39

Έκθεση cyberbullying για την Επιβολή του Νόμου .................................................................. 40

Προστασία στο Διαδίκτυο ........................................................................................................ 41

Κοινωνικά Δίκτυα ..................................................................................................................... 42

Πώς μπορεί ένας ανήλικος να γίνει αντικείμενο διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης ή αποπλάνησης; .......................................................................................................................... 45

Συμβουλές για τους Γονείς ....................................................................................................... 46

Συμβουλές για νέους: ............................................................................................................... 47

Βιβλιογραφία: ........................................................................................................................... 49

Σελίδα 2 από 50

Page 4: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Υπολογιστικό νέφος

Εισαγωγή

Ο όρος CLOUD COMPUTING αναφέρεται σε μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή που

είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του Web κατά την τελευταία δεκαετία όπου

μπορούν να “τρέχουν” εφαρμογές στο διαδίκτυο, έξω από τον υπολογιστή. Τόσο οι χρήστες

όσο και οι προγραμματιστές έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μεγάλη

υπολογιστική ισχύ με φθηνό εξοπλισμού. Κάποιοι ισχυρίζονται, ότι σηματοδοτεί μια

σημαντική και επαναστατική αλλαγή στο χώρο της πληροφορικής

To Cloud computing κληρονομεί τα χαρακτηριστικά του οράματος utility computing

(υπολογιστικής ωφέλειας) σύμφωνα με το οποίο η υπολογιστική ωφέλεια θα γίνει η 5η

δημόσια ωφέλεια (μετά το νερό, τον ηλεκτρισμό, το αέριο και το τηλέφωνο), υπό την

έννοια της εύκολης πρόσβασης οποιουδήποτε και οπουδήποτε σε αυτές και επιπλέον

παρέχει ένα δυναμικό και ελαστικό περιβάλλον διάθεσης υπηρεσιών το οποίο μπορεί να

είναι ανθεκτικό σε ραγδαίες και γιγαντιαίας κλίμακας μεταβολές των συνθηκών του.

Διάφορα υπολογιστικά μοντέλα προτάθηκαν, ερευνήθηκαν και υλοποιήθηκαν προς αυτή

την κατεύθυνση όπως cluster, grid, utility, services computing και άλλα.

Ο όρος utility computing αναφέρεται στην παροχή υπολογιστικών πόρων και

υπηρεσιών κατά ζήτηση, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί από διάφορες τεχνολογίες. Το

cluster είναι ένας τύπος παράλληλου συστήματος που αποτελείται από ένα σύνολο

Σελίδα 3 από 50

Page 5: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

διασυνδεδεμένων αυτόνομων υπολογιστών που λειτουργούν σαν ένας ενιαίος

υπολογιστικός πόρος. Το grid είναι ένας τύπος κατανεμημένου συστήματος που επιτρέπει

το διαμοιρασμό, την επιλογή και την πρόσμιξη πόρων με δυναμικό τρόπο κατά ζήτηση

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την απόδοση και το κόστος καθώς και βάση των απαιτήσεων

ποιότητας των χρηστών.

Ορισμός: Υπολογιστικό Νέφος ονομάζεται η κατ΄ αίτηση διαδικτυακή κεντρική διάθεση

υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυο, εξυπηρέτες, εφαρμογές και υπηρεσίες) με υψηλή

ευελιξία, ελάχιστη προσπάθεια από επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από

απομακρυσμένους υπολογιστές στους οποίους εξασφαλίζεται πρόσβαση μέσω του

διαδικτύου. Υπηρεσίες όπως το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κοινωνικά

δίκτυα στηρίζονται στην τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους.. Ήδη εταιρείες όπως η

Google και η Yahoo έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια στην νέα αυτή τεχνολογική δομή

ενώ εστιάζουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις

δυνατότητες του Cloud Computing.

Σελίδα 4 από 50

Page 6: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

Η Αρχιτεκτονική του υπολογιστικού νέφους δεν περιγράφει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο

εφαρμογής υλοποίησης αλλά στοχεύει να δείξει ποιοι είναι οι παράγοντες που υπάρχουν

και ποιες ακριβώς δραστηριότητες εκτελούν.

Που και πως αποθηκεύονται τα δεδομένα μου όταν χρησιμοποιώ το υπολογιστικό νέφος;

Όταν κάποιος χρησιμοποιήσει το υπολογιστικό νέφος τα προσωπικά του δεδομένα

αποθηκεύονται κάπου στα κεντρικά Datacenter, τα οποία είναι απομακρυσμένοι

υπολογιστές. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά μέσο του διαδικτύου .από

την άλλη μεριά τα δεδομένα τρίτων για να προστατευτούν αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό

οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) ή στην επικράτεια διεπόμενη από ισοδύναμους νόμους περί

ιδιωτικότητας. Επίσης μία εφαρμογή για την αποθήκευση αρχείων είναι το Dropbox, η

οποία έχει την δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων ‘στο σύννεφο‘ και διατίθεται δωρεάν ή

επί πληρωμή. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί το

υπολογιστικό νέφος ως αποθηκευτικό μέσο.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους για τους χρήστες; Οι

χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράζουν λογισμικά ή να συντηρούν ακριβούς εξυπηρετητές και

εγκαταστάσεις αποθήκευσης χρήστη και υψηλή αυτοματοποίηση για να έχουν γρήγορη

πρόσβαση στα αρχεία τους όπου και όταν τα χρειάζονται.

Ποια είναι τα κύρια κοινά χαρακτηριστικά του υπολογιστή του νέφους για όλους τους

χρήστες:

● self-servise κατά απαίτηση :

o καταναλωτής μπορεί μονομερώς να προμηθευτεί υπολογιστικές δυνατότητες όπως χρόνο

στον διακομιστή και χώρο αποθήκευσης στο δίκτυο , όποτε το χρειαστεί αυτομάτως, χωρίς

να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση με τον πάροχο της κάθε υπηρεσίας.

● Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο: Οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες σε όλο το δίκτυο και είναι

προσβάσιμες μέσα από σταθερούς μηχανισμούς από ετερογενείς πλατφόρμες.

● διαθεσιμότητα πόρων:Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου διατίθενται με σκοπό να

υπηρετήσουν πολλαπλούς χρήστες, με τους διαφορετικούς φυσικούς και εικονικούς

πόρους να ανατίθενται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή.

● Γρήγορη ευελιξία Δυνατότητες που μπορούν να διανεμηθούν γρήγορα και ευέλικτα . Για

τον καταναλωτή ,οι διαθέσιμες δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών φαίνονται να είναι

Σελίδα 5 από 50

Page 7: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

απεριόριστες και να μπορούν να αγοραστούν σε οποιαδήποτε ποσότητα και οποιοδήποτε

χρόνο.

● Μετρούμενη υπηρεσία Τα συστήματα νέφους ελέγχουν αυτόματα και βελτιστοποιούν την

χρήση πόρων αξιοποιώντας την δυνατότητα μέτρησης . Η χρήση των πόρων μπορεί να

παρακολουθήσει ,ελέγχει και να αναφερθεί.

Πως λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος (υπηρεσίες).

Ο χρήστης συνδέει τον υπολογιστή, την

ταμπλέτα ή το έξυπνο κινητό του στην

πλατφόρμα του υπολογιστικού νέφους

μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Στο

υπολογιστικό νέφος, η ισχύς με την οποία

γίνεται η επεξεργασία εξασφαλίζεται από

μεγάλα κέντρα δεδομένων με εκατοντάδες

εξυπηρετητές και συστήματα αποθήκευσης

δεδομένων όπου είναι σε θέση να χειριστούν σχεδόν οποιοδήποτε λογισμικό υπολογιστή

(από μία απλή επεξεργασία δεδομένων μέχρι και στα πολύπλοκα βιντεοπαιχνίδια). Το

διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρεται δωρεάν όπως και άλλες αντίστοιχες

υπηρεσίες, αλλά οι περισσότεροι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα

ευέλικτο σύστημα για πληρωμές ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες.

Οι πρωτοπόροι

Χρονιά σταθμός για την χρήση της τεχνολογίας Cloud Computing αποτέλεσε το 2007, όταν η

Google σε συνεργασία με την IBM και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια ξεκίνησαν ένα μεγάλης

κλίμακα ερευνητικό πρόγραμμα. Το 2008, το σύστημα Eucalyptus έγινε η πρώτη εφαρμογή

για την ανάπτυξη ιδιωτικών εφαρμογών νέφους.

Σελίδα 6 από 50

Page 8: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες από την χρήση της διαδικτυακής δομής Cloud

Computing περιλαμβάνουν:

1) Σημαντικότατη μείωση του κόστους χρήσης λογισμικού (καθώς η χρέωση

πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με την χρήση και όχι κατά αποκοπή όπως με το

‘συμβατικό’ λογισμικό).

2) Αύξηση ταχύτητας χρήσης, ευελιξίας και συμβατότητας των δεδομένων.

3) Χρήση και εφαρμογή της τεχνολογίας χωρίς να απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε

επιπλέον software ή hardware και ταχύτατη εκμάθηση εφαρμογών από τους τελικούς

χρήστες.

4) Απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων χωρίς την ανάγκη προμήθειας

συμβατικών μέσων αποθήκευσης (π.χ. εξωτερικοί σκληροί δίσκοι)

5) Ταχύτατη πρόσβαση σε πληροφορίες από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με υψηλή

ασφάλεια δεδομένων.

6)Ταχύτατο real-time back-up δεδομένων που πραγματοποιείται αυτόματα εξοικονομώντας

χρόνο για τους τελικούς χρήστες.

7) Αυτόματες και συχνές ενημερώσεις λογισμικού.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να δουν

πως ανταποκρίνεται το υπολογιστικό νέφος

σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλών

απαιτήσεων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους

,τους παρέχει τρία βασικά χαρακτηριστικά

που δεν τους τα παρέχει καμία άλλη

υπηρεσία όπως :

1. υψηλή αντοχή

2. υψηλή διαθεσιμότητα

3. και γρήγορη πρόσβαση

Σελίδα 7 από 50

Page 9: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Για παράδειγμα, η αποθήκευση αρχείων απαιτεί υψηλή αντοχή και αυτή μεταφράζεται ως

μεγάλος όγκος δεδομένων αλλά δεν χρειάζεται υψηλή διαθεσιμότητα ούτε ταχεία

πρόσβαση. Επομένως συστήνεται σε αυτές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να τις

κοστολογούν κλιμακωτά βάσει τις απαιτούμενης αναλογίας αντοχής για να επιτευχθούν

καλύτερα τιμολόγια. Άρα το κόστος είναι υψηλότερο για και

τα τρία χαρακτηριστικά επεξεργασίας ταυτόχρονα. Όμως οι

μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να προσφέρουν μεγάλη

χωρητικότητα άρα να γίνουν υπηρεσίες υπολογιστικού

νέφους.

Επομένως τα μειονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους

είναι :

● Ότι ενδεχομένως ο χρήστης να πληρώνει στο μέλλον για τις υπηρεσίες του. Αφού οι

μεγάλες επιχειρήσεις πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών νέφους,

αφού τελικά τις συμφέρει το ιδιόκτητο κέντρο Πληροφοριών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφάλεια και η προστασία Δεδομένων ίσως αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα θέματα

σχετικά με το υπολογιστικό νέφος και ταυτόχρονα δύο από τους σημαντικότερος λόγους για

τους οποίους δεν υιοθετείται άμεσα το υπολογιστικό νέφος. Εφόσον τα δεδομένα μιας

εταιρίας ή ενός δημόσιου οργανισμού αποθηκεύονται στο Νέφος, διασκορπίζονται σε σε

διάφορες τοποθεσίες. Ο χρήστης του υπολογιστικού νέφος παραχωρεί δεδομένα και

πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως προσωπικές, ευαίσθητες και απόρρητες . Ο πάροχος

του νέφους είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την προστασία δεδομένων αυτών και για

αυτό πρέπει να είναι αξιόπιστος. Στην περίπτωση των κυβερνητικών οργανισμών η

αποθήκευση των δεδομένων τους εκτός συνόρων συνήθως απαγορεύεται δια νόμου Το

Υβριδικό Νέφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίμετρο για την αποθήκευση των

ευαίσθητων δεδομένων στο κέντρο δεδομένων του ίδιου του καταναλωτή και στο οποίο

επιτρέπεται η πρόσβαση . Φυσικά οι μηχανισμοί ασφάλειας ανάμεσα στον Πάροχο του

Νέφους και στον καταναλωτή θα πρέπει να είναι ισχυροί και προσεκτικά σχεδιασμένοι.

Σελίδα 8 από 50

Page 10: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

Στην Εξέλιξη του υπολογιστικού νέφους και η ανάδειξη του υπολογιστικού πλέγματος

υπήρχε πάντα μια διαφωνία. Κάποιοι πιστεύουν ότι το υπολογιστικό νέφος και το

υπολογιστικό πλέγμα είναι το ίδιο φαινόμενο ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το πρώτο είναι

εξέλιξη του δευτέρου. Το υπολογιστικό πλέγμα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο έχει

αναπτυχθεί μέσα σε πρώιμες εξελίξεις , διανεμημένος και υψηλής επίδοσης υπολογιστικές

διαδικασίες. Οι Stanoevska-Slabeva και Wozniak δίνουν τον εξής ορισμό :

«Ένα υπολογιστικό πλέγμα (ότι αντιπροσωπεύει το υπολογιστικό πλέγμα) είναι δομή

υπολογιστικών μηχανημάτων και λογισμικού και παρέχει εξαρτημένη, σταθερή , διάχυτη

και φθηνή πρόσβαση σε υψηλές υπολογιστικές δυνατότητες»

Σύμφωνα με τους Foster :

«Το πραγματικό και συγκεκριμένο πρόβλημα που βρίσκεται κάτω από την σύλληψη του

πλέγματος είναι η συντονισμένη διαμοίραση των πόρων και η επίλυση προβλημάτων με

ένα δυναμικό, αποτελούμενο από πολλά ιδρύματα , εικονικό οργανισμό. Η διαμοίραση που

ενδιαφέρει το χρήστη δεν είναι πρωταρχικά η ανταλλαγή φακέλων αλλά η απευθείας

πρόσβαση σε υπολογιστές, λογισμικό, δεδομένα και άλλους πόρους όπως απαιτείται από

ένα εύρος συντονιστικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και στρατηγικών

διαμεσολάβησης των πόρων όπως αυτές αναδύονται από την βιομηχανία την επιστήμη και

τη μηχανική.» Οι εικονικοί οργανισμοί μπορούν να οριστούν βάση αυτού του ορισμού ως

μία δυναμική ομάδα από μονάδες, περαιτέρω ομάδες ή οργανισμούς που καθαρίζουν τις

συνθήκες και τους κανόνες διαμόρφωσης πόρων.

Υπάρχουν και 4 μοντέλα ανάπτυξης του νέφους, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1)Δημόσιο νέφος (Public Cloud)

Η δομή του δημόσιου νέφους είναι διαθέσιμη σε όλο το κοινό

2) Ιδιωτικό νέφος (Private Cloud)

Σε αυτού του είδους του νέφους, η δομή είναι κοινή για έναν οργανισμό.

3)Νέφος κοινότητας (Community Cloud)

Σελίδα 9 από 50

Page 11: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Σε αυτού το είδους η δομης είναι κοινή για αρκετούς οργανισμούς και υποστηρίζει μια

συγκεκριμένη κοινότητα με κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανάγκες.

4)Υβριδικό νέφος (Hybrid cloud)

Το παρόν είναι ένα νέφος αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα νέφη διαφορετικού

είδους.

Ακόμα, υπάρχουν και 3 μοντέλα υπηρεσίας νέφους και 3 θεμελιώδεις κατηγορίες οι οποίες

συχνά αναφέρονται και ως «μοντέλο SPI» (Πλατφόρμα ή Δομή μιάς υπηρεσίας)

1)Λογισμικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS)

Αυτή είναι μία δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που

διατίθενται στο νέφος.

2)Πλατφόρμα νέφους ως υπηρεσία (PaaS)

Κάνοντας χρήση αυτού του είδους των υπηρεσιών ο χρήστης μπορεί να λειτουργήσει

εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο, χρησιμοποιώντας γλώσσα

προγραμματισμού ή εργαλεία που παρέχονται από τον πάροχο της υπηρεσίας στη δομή

του νέφους.

3)Δομή του νέφους ως υπηρεσία. (LaaS)

Αυτή είναι μία δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή η οποίατον εφοδιάζει με

λειτουργίες επεξεργασίας, αποθήκευσης, δικτύου και άλλους θεμελιώδεις υπολογιστικούς

πόρους στους οποίους ο χρήστης μπορεί να αναπτύξη και να τρέξει οποιασδήποτε μορφής

λογισμικού, όπως λειτουργικά συστήματα ή προγράμματα.

Σελίδα 10 από 50

Page 12: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Πως μπορεί να συμβάλει το υπολογιστικό νέφος στην προστασία του περιβάλλοντος;

Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών τους μετέτρεψε σε μια από τις ταχύτερες

πηγές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, το υπολογιστικό νέφος είναι ο

καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των

περιβαλλοντικών οχλήσεων λόγω των εκπομπών άνθρακα στον εν λόγω κλάδο. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες επενδύσεις που σχετίζονται με το υπολογιστικό νέφος

μπορούν να προγραμματιστούν με εξυπηρετητές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και με

βάση πράσινες πηγές ενέργειας, πολύ πιο εύκολα απ’ ότι να εξασφαλιστεί ότι εκατοντάδες

εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών θα κάνουν επιλογές φιλικές για το

περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση του υλικού μπορεί να βελτιστοποιηθεί μειώνοντας τον

αριθμό των φυσικών μηχανών που απαιτούνται για να εκτελεσθεί συγκεκριμένη

αλληλουχία εργασιών.

Ποια είναι τα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση από μια ευρωπαϊκή

στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος;

Από νέες εκτιμήσεις τα έσοδα χάρη στο υπολογιστικό νέφος στην ΕΕ θα μπορούσαν

να ανέλθουν σε περίπου 80 δισεκ. ευρώ μέχρι το 2020, αν επιτύχει η πολιτική παρέμβαση.

Η εν λόγω στρατηγική αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλάδου και τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητάς. Γενικότερα αναμένονται καθαρά ετήσια κέρδη 160 δισεκ. ευρώ στην

ΕΕ μέχρι το 2020, εάν υλοποιηθεί πλήρως η στρατηγική της ΕΕ για το υπολογιστικό νέφος.

Ειδάλλως, τα οικονομικά οφέλη θα είναι χαμηλότερα κατά δύο τρίτα. Τα παραπάνω οφέλη

προέρχονται από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν οικονομίες ή να αποκτούν

πρόσβαση σε τεχνολογίες που τις καθιστά παραγωγικότερες . Ως προς τη συνολική

απασχόληση, αναμένεται δημιουργία 3,8 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μετά την πλήρη

εφαρμογή της στρατηγικής.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το υπολογιστικό νέφος;

Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να επωφεληθούν και το υπολογιστικό

νέφος θα μπορούσε να φέρει επανάσταση σε πολλούς τομείς. Από τις έρευνες προκύπτει

ότι το 81% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη το υπολογιστικό νέφος ανέφεραν 10-

20% μείωση των δαπανών τους, ενώ το 20% των ερωτηθέντων ανέφερε εξοικονόμηση που

φθάνει ή υπερβαίνει το 30%. Πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν ήδη στοιχειώδεις

δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους (π.χ. με το διαδικτυακό ηλεκτρονικό τους Σελίδα 11 από 50

Page 13: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

ταχυδρομείο). Μεγάλο δυναμικό αποθήκευσης με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος, εύκολη και

από παντού πρόσβαση, μείωση των δαπανών, αυτά είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα

που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος. Το υπολογιστικό νέφος θα μπορούσε να προσφέρει

μεγάλα κέρδη και στον δημόσιο τομέα, καθιστώντας ευκολότερη την παροχή

ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.

Σελίδα 12 από 50

Page 14: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Τηλεργασία

ΟΡΙΣΜΟΙ:

Αν και η ιδέα της τηλεργασίας δεν είναι ιδιαίτερα παλιά αρκετοί ορισμοί έχουν δοθεί έως

τώρα για την μορφή της εργασίας αυτής. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς είναι οι εξής :

● Με τον όρο Τηλεργασία, θα εννοούμε στο εξής "κάθε μορφή απασχόλησης, μερικής

ή ολικής που επιτρέπει στον εργαζόμενο, να παράγει όλο το έργο που του ζητήθηκε,

αποκλειστικά από το σπίτι του, ή από το φυσικό χώρο που επιλέγει ο ίδιος,

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν η πληροφορική, οι

τηλεπικοινωνίες και η τηλεματική ".

● Η χρήση των υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών για την αλλαγή του συνηθισμένου

Γεωγραφικού χώρου εργασίας.

● Ευέλικτη μορφή εργασίας. Η έννοια αυτή δηλώνει μία ποικιλία νέων πρακτικών

εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν ευέλικτο ωράριο, ευελιξία στον χώρο εργασίας,

ευελιξία στις συμβάσεις εργασίας, μερική απασχόληση και άλλα. Η τηλεργασία είναι

τις περισσότερες φορές ένα στοιχείο στην πολιτική ευέλικτων πρακτικών εργασίας.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

● Τηλεργασία βασιζόμενη στο σπίτι:

Ο εργαζόμενος εντοπίζεται στο σπίτι ή επικρατέστερα στο σπίτι και χρησιμοποιεί τις νέες

τεχνολογίες της Πληροφορικής. Ο εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει "on line" (σε

απ �ευθείας σ

κάποιον εργοδότη, με την μορφή της μερικής ή πλήρους απασχόλησης ή να αναλαμβάνει

εργασία με την μορφή συμβάσεων εργασίας, ή να απασχολείται ώς ελευθερος

επαγγελματίας.

● Συνοικιακό Εργασικό Κέντρο:

Οι εργαζόμενοι εντοπίζονται στο κέντρο, κοντά στα σπίτια τους, το οποίο διαθέτει νεες

τεχνολογίες Πληροφορικής. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται για τον εαυτό τους

(ιδιώτες) ή να προσλαμβάνονται από εργοδότες που εντοπίζονται σε κάποια απόσταση.

● Δορυφορικά γραφεία / Υποκαταστήματα:

Ενα δορυφορικό γραφείο ή ένα υποκατάστημα εντοπίζεται σε απόσταση από το κεντρικό

γραφείο και σπάνια είναι αυτόνομος οργανισμός. Η εργασία που γίνεται στα δορυφορικά

Σελίδα 13 από 50

Page 15: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

γραφεία συχνά περιλαμβάνει την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Γίνεται χρήση

την ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το κεντρικό γραφείο ή με άλλους συγγενείς δορυφόρους.

Εργαζόμενοι σε δορυφορικά γραφεία προέρχονται συνήθως από την γύρω περιοχή και

δουλεύουν για την ίδια εταιρεία.

● Κινητή Εργασία:

Ο εργαζόμενος είναι σε κίνηση ή μπορεί να εντοπισθεί σε περισσότερα από ένα μέρη, π.χ.

εμπορικός αντιπρόσωπος. Η κινητικότητά τους αυξάνεται από την χρήση νέων τεχνολογιών

πληροφορικής, για παράδειγμα, με την χρήση lap-top και notebook υπολογιστών με

δυνατότητες επικοινωνίας από απόσταση, ή ακόμη και ασύρματα μέσω της κινητής

τηλεφωνίας και συστημάτων όπως το GSM.

● Τηλεργασία μέσω τηλεκέντρων:

Παραδοσιακά όλες οι ενέργειες μιας εταιρείας είναι συγκεντρωμένες σε ένα χώρο. Η

δημιουργία των τηλεκέντρων έρχεται να αλλάξει αυτά τα δεδομένα με την δημιουργία

χώρων οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη τηλεματική υποδομή και οι οποίοι μπορούν να

φιλοξενούν εργαζόμενους μακριά από τα γραφεία της εταιρείας τους και κοντά στους

χώρους παραμονής τους. Η λειτουργική δομή των τηλεκέντρων αναλύεται στην συνέχεια.

● Τηλεργασία μέσω τηλε-αγροικιών:

Είναι μια μορφή τηλεκέντρων τα οποία γεωγραφικά βρίσκονται τοποθετημένα σε αγροτικές

περιοχές. Οι τηλε-αγροικίες ξεκίνησαν από την Σκανδιναβία και επεκτάθηκαν και σε άλλες

περιοχές της Ευρώπης. Αρχικά ο στόχος τους ήταν να φέρουν την νέα τεχνολογία κοντά σε

ανθρώπους απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν

αυτές τις γνώσεις και να προσληφθούν από εταιρείες που χρησιμοποιούν υψηλή

τεχνολογία και οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση από τον τόπο τους. Οι τηλε-αγροικίες

φιλοδοξούν ακόμα να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα αγροτικών περιοχών

βοηθώντας τους ανθρώπους της περιοχής να βρουν δουλειά χωρίς να χρειαστεί να φύγουν

από τον τόπο τους

● Κινητή Τηλεργασία (Μobile Telework): Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν

έχει μία σταθερή βάση εργασίας και μετακινείται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις

προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι

ένας σύμβουλος επιχειρήσεων που μπορεί να ξοδεύει σημαντικό μερίδιο από το χρόνο του

Σελίδα 14 από 50

Page 16: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

στις εγκαταστάσεις πελατών και να απουσιάζει από το γραφείο του για μεγάλο χρονικό

διάστημα.

● Τηλεργασία με έδρα το σπίτι (Home-Βased teleworκ): Αναφέρεται στην περίπτωση

που ο τηλεργαζόμενος χρησιμοποιεί το σπίτι του ως κύρια έδρα για την εργασία του, αντί

του παραδοσιακού χώρου εργασίας σε ένα γραφείο ή τις εγκαταστάσεις του πελάτη.

● Τηλεκέντρα (Telecentres): Είναι συγκεκριμένοι χώροι με τον απαραίτητο εξοπλισμό

για τη διεκπεραίωση της εργασίας, όπου υποκαθιστούν το χώρο εργασίας στις

εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Έτσι αντί οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν στα κεντρικά,

εργάζονται στα τηλεκέντρα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και συνήθως βρίσκονται σε

κάποιο περιφερειακό χώρο, μακριά από τα κεντρικά γραφεία.

● Τηλεκατοικίες (Telecottages): Είναι μια μορφή τηλεκέντρων με τη διαφορά ότι οι

χώροι ανήκουν στις τοπικές κοινότητες κι όχι στον εργοδότη ή κάποια κερδοσκοπική

επιχείρηση. Πρόκειται για ξύλινες καλύβες η μικρά σπίτια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με

τα απαραίτητα εργαλεία της τηλεργασίας, που απαρτίζουν μικρά χωριά. Ευρύτερος σκοπός

τους είναι να εκπαιδεύουν τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών. Η

συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της στην Σκανδιναβία.

● Λειτουργική Μετεγκατάσταση (Functional Relocation): Ολόκληρα τμήματα ή

λειτουργίες της επιχείρησης αποσπώνται από τα κεντρικά γραφεία και λειτουργούν σε

ξεχωριστή τοποθεσία, έχοντας ωστόσο άμεση πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας. Η

βασική διαφορά με τα τηλεκέντρα, είναι ότι τα πρώτα μπορούν να αφορούν άτομα από

διάφορα τμήματα, ενώ η Λειτουργική Μετεγκατάσταση αφορά ολόκληρο τμήμα ή

λειτουργία. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η λειτουργία του Τμήματος

Εξυπηρέτησης Πελατών σε κάποιο χώρο εκτός των κύριων εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Έχει παρατηρηθεί ότι το βασικό διαφοροποιό στοιχείο στις παραπάνω μορφές είναι ο

τόπος που ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του σε σχέση με τον παραδοσιακό χώρο,

αυτού του γραφείου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, (τουλάχιστον σε

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) ο κυριότερος χώρος εργασίας για τους εργαζόμενους μέσω

τηλεργασίας είναι το σπίτι.

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Μετά από έρευνα που διετέλεσε η εταιρία "Management Technology Associates" στις

Η.Π.Α. σε ένα σημαντικό αριθμό τηλεργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων τα επόμενα

σημεία αναδείχθηκαν σαν τα πιο σημαντικά θετικά αποτελέσματα που απέφερε η Σελίδα 15 από 50

Page 17: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

τηλεργασία.

Για την εταιρεία

● Μείωση Κόστους

Η εξοικονόμιση προκύπτει κυρίως από μείωση κόστους υπηρεσιών, μείωση απαιτούμενων

από τον εταιρία χώρων, μείωση προσωπικού. Δίδεται η δυνατότητα στις εταιρίες να

επιλέξουν μέσα από μεγαλύτερη ομάδα ατόμων τους υποψήφιους συνεργάτες τους, τους

χαρίζει ευελιξία και μείωση κόστους λειτουργίας.

● Αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζόμενων μιάς και δεν χρειάζεται να

καταναλώνουν χρόνο για την μεταφορά τους στο γραφείο και δεν αποσπούνται από το

θορυβώδες περιβάλλον του γραφείου. Έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις παραγωγικότητας που

κυμαίνονται μεταξύ 10% και 40%.

● Όταν η τηλεργασία εφαρμοστεί επιτυχώς και η επιλογή των ατόμων που θα

τηλεργαστούν είναι ορθή, παρατηρείται αύξηση της υποκίνησης των εργαζομένων ως

αντίδραση στην εμπιστοσύνη των εργοδοτών οι οποίοι υιοθέτησαν αυτόν τον ευέλικτο

τρόπο εργασίας.

● Διατήρηση δεξιοτήτων και εργασίας εκεί που σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος

λόγω αλλαγής τόπου διαμονής, η αναγκαία διακοπή της εργασίας στο γραφείο, ο

εργαζόμενος θα διέκοπτε την συνεργασία που με την εταιρία. Τώρα με την χρήση της

τηλεργασίας οι εργαζόμενοι μπορούν να διατηρούν την εργασιακή τους σχέση με την

εταιρία με την μορφή της μερικής ή ολικής απασχόλησης.

● Αυξάνεται η ευελιξία των επιχειρήσεων και δεν επηρεάζεται η εργασία από

αναδιοργανώσεις και ανοικοδομήσεις της επιχείρησης.

● Αυξάνεται η ευελιξία διαχείρισης προσωπικού. Σε εργασίες στις οποίες ο φόρτος

εργασίας δεν είναι σταθερός, αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις, η τηλεργασία μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου και να αποφευχθούν οι

καθυστερήσεις εξ αιτίας των μετακινήσεων.

● Οι εταιρίες είναι ανεπηρέαστες από εξωτερικές της εταιρίας διαταραχές, όπως,

απεργίες στα μέσα μεταφοράς, κακές καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές.

Σελίδα 16 από 50

Page 18: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Για τα άτομα

● Μείωση κόστους μετακίνησης είτε γιατί εργάζονται από το σπίτι τους είτε γιατί

εργάζονται μέσω τηλεκέντρου που βρίσκεται κοντά στην περιοχή τους.

● Νέες ευκαιρίες για εργασία γιατί πλέον δεν υπάρχει ο περιορισμός των

αποστάσεων.

● Καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής. Ακόμα και αν

συνήθως οι τηλεργαζόμενοι εργάζονται αρκετές και παραγωγικές ώρες κάθε μέρα έχουν

περισσότερο χρόνο για την οικογένειά τους και συμμετέχουν περισσότερο στις

οικογενειακές δραστηριότητες.

● Ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στους προσωπικούς

ρυθμούς του κάθε τηλεργαζόμενου.

● Ανοίγει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για part time εργασία και δημιουργεί νέες

θέσεις εργασίας.

● Προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα τα οποία ήταν έως τώρα αποκλεισμένα από την

αγορά εργασίας όπως άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες, γονείς σε μονογονικές

οικογένειες και γενικά άτομα που για κάποιους λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν

εύκολα από το σπίτι τους.

● Δημιουργία νέων επιχειρήσεων-ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με βάση την

τηλεργασία.

Περιβαλλοντικά οφέλη

Η τηλεργασία κέρδισε περισσότερο έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1996 μετά τις

τροποποιήσεις της Clean Air Act που υιοθετήθηκαν με την προσδοκία της μείωσης του

διοξειδίου του άνθρακα και κατώτατα όρια του όζοντος στο 25 τοις εκατό. Η πράξη

απαιτούσε από τις εταιρίες με πάνω από 100 υπαλλήλους να ενθαρρύνουν τη δημιουργία

μεγάλων χώρων στάθμευσης, τις δημόσιες μεταφορές, τα μειωμένα ωράρια, και την

τηλεργασία. Το 2004, με νομοθετικό διάταγμα που ενεργοποιήθηκε από το Κογκρέσσο για

να ενθαρρύνει την τηλεργασία για συγκεκριμένους Ομοσπονδιακούς οργανισμούς. Το

διάταγμα απειλούσε να παρακρατήσει χρήματα από τους οργανισμούς που αποτύγχαναν

να παρέχουν επιλογές τηλεργασίας σε όλους τους επιλέξιμους υπαλλήλους.

Αν το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ που έχει συμβατές με την τηλεργασία δουλειές και

επιθυμεί να εργαστεί από το σπίτι, το έκανε για το μισό χρόνο της εργασίας του,

Σελίδα 17 από 50

Page 19: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● Το έθνος θα εξοικονομούσε 280.000.000 βαρέλια πετρελαίου (37% όλων των

εισαγωγών από τον Περσικό Κόλπο)

● Η ωφέλεια για το περιβάλλον θα ήταν ισοδύναμη με την απομάκρυνση 9

εκατομμυρίων αυτοκινήτων μόνιμα από τους δρόμους.

● Οι ενεργειακοί πόροι που θα εξοικονομούνταν από την βενζίνη θα ήταν

περισσότεροι από το διπλάσιο εκείνου που οι ΗΠΑ σήμερα παράγουν απ' όλες τις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνδυαστικά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Όπως συμβαίνει με κάθε νέα εφαρμογή της τεχνολογίας τα αποτελέσματα είναι θετικά

εφόσον η εφαρμογή έγινε με τον σωστό τρόπο και στον σωστό χρόνο. Μερικά από τα

σημεία πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι:

● Όσον αφορά το άτομο η τηλεργασία δεν είναι κατάλληλη για όλα τα άτομα. Πολλά

άτομα χρειάζονται άμεση καθοδήγηση και έλεγο για να αποδόσουν στην εργασία τους και

δεν έχουν υψηλό επίπεδο αυτο-υποκίνησης. Επίσης, τα νέα άτομα έχουν πολλές φορές να

ωφεληθούν πολλά από την παρουσία τους σε ένα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον και

την αλληλεπίδρασή τους με παλαιότερους και έμπειρους εργαζόμενους.

● Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους ψυχολογικούς παράγοντες. Πολλά άτομα

θέλουν να φεύγουν από το σπίτι τους και να βρίσκονται στο χώρο του γραφείου γιατί αυτή

η διαδικασία τους ικανοποιεί και τους δίνει καλύτερη και πιο ασφαλή αίσθηση του χώρου

εργασίας τους. Η χρήση τηλεκέντρων θα μπορούσε να προσφέρει κάποια λύση σε αυτό το

πρόβλημα.

● Από άποψη χώρου:

Ολα τα σπίτια δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με την τεχνολογική υποδομή για να

μπορέσει κάποιος να τηλεργαστεί από εκεί. Σημαντικό είναι επίσης η ύπαρξη άνεσης χώρου

για εργασία και ο διαχωρισμός τους από τον υπόλοιπο χώρο του σπιτιού. Η χρήση

τηλεκέντρων θα μπορούσε να δώσει επίσης λύση σε αυτά τα προβλήματα.

● Για την επιχείρηση:

Πολλές φορές η κουλτούρα και η έως τώρα οργάνωση της επιχείρησης μπορεί να μην

επιτρέπει την άμεση εφαρμογή της τηλεργασίας. Πολύ περισσότερο δε η διοίκηση ατόμων

που τηλεργάζονται απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες από τους προϊσταμένους τους. Επιπλέον

είναι πιο δύσκολο να γίνουν αντιληπτά και αποδεκτά από τηλεργαζομένους, η κουλτούρα Σελίδα 18 από 50

Page 20: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

και οι σκοποί της επιχείρησης και είναι πιο δύσκολο να νοιώσουν πραγματικά μέλη της

επιχείρησης.

● Διαδικασίες - Εργασίες:

Δεν είναι δυνατό όλες οι εργασίες να γίνουν από απόσταση και μέσω της τηλεργασίας.

Είναι συγκεκριμένες εργασίες και ενέργειες που προσφέρονται για διεξαγωγή από

απόσταση και άλλες οι οποίες δεν προσφέρονται, όπως είναι παράδειγμα η εργασία σε μια

γραμμή παραγωγής.

Πλεονεκτήματα τηλεργασίας

Πλεονεκτήματα για τους εργοδότες:

Σύμφωνα με έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι με την εφαρμογή της τηλεργασίας αυξάνεται η

παραγωγικότητα μεταξύ 10-40% διότι οι εργοδότες απαιτούν από τους εργαζόμενους

μεγάλο όγκο εργασίας διότι αυτοί εργάζονται από το σπίτι και οι ίδιοι δεν σπαταλούν χρόνο

για την μεταφορά τους. Ακόμα μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης διότι δεν

χρησιμοποιούνται γραφεία, πρώτες ύλες, έξοδα ενοικιάσεως χώρου εργασίας και διάφορα

άλλα τα οποία είναι υποχρεωμένη να έχει κάθε συμβατική επιχείρηση. Ένα ακόμα

πλεονέκτημα για τους εργοδότες είναι ότι μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις

επιχειρήσεις τους και μεγαλύτερη ευελιξία αφού δεν επηρεάζεται η εργασία από

αναδιοργάνωσης της εταιρίας. Επιπλέον λόγο έλλειψης καθημερινής τριβής βελτιώνονται

οι σχέσεις ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους . Τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να

αυξηθούν διότι οι υπηρεσίες των πελατών έχουν την δυνατότητα να επεκταθούν πέραν

των εργάσιμων ημερών η ωρών χωρίς επιπλέον κόστη για τις υπηρεσίες.

Πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους:

Πολλά άτομα τα οποία έχουν δυσκολία να φύγουν από το σπίτι και να εργαστούν με την

τηλεργασία έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και να αισθάνονται δημιουργικοί. Σε

πολλές περιπτώσεις άτομα τα οποία μένουν μακριά από το κέντρο των πόλεων και συνεπώς

μακριά από το χώρο εργασίας τους η ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη ανεργία μπορούν να

μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης δουλεύοντας από το σπίτι. Εργαζόμενοι οι όποιοι ως χώρο

εργασίας έχουν τον προσωπικό τους χώρο δεν έχουν άγχος και πίεση το οποίο τους κάνει

πιο εφευρετικούς και παραγωγικούς.

Σελίδα 19 από 50

Page 21: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον

Ενώ στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο της αστυφιλίας σε μεγάλο βαθμό με την

χρήση της τηλεργασίας το φαινόμενο έχει μειωθεί αισθητά καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν

να εργάζονται από το σπίτι τους και δεν είναι να μετακομίζουν στις μεγαλουπόλεις.

Επιπροσθέτως μειώνεται το κυκλοφοριακό διότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να

μετακινούνται στο χώρο εργασίας τους και συνεπώς μειώνετε η εκπομπή ρύπων.

Μειονεκτήματα για τους εργοδότες Tο κόστος εκκίνησης και λειτουργίας των εφαρμογών της τηλεργασίας είναι χαρακτηριστικά

υψηλό καθώς περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων και των προϊσταμένων τους,

την δημιουργία εταιρικής πολίτικης, την τεχνολογική υποδομή, την οργανωτική

αναδιάρθρωση καθώς και την αξιολόγηση. Ακόμα η εφαρμογή της τηλεργασίας είναι

πιθανό να δημιουργήσει δυσκολίες στο συντονισμό και την επίβλεψη της εργασίας από

τους προϊστάμενους ,λόγο της διάσπασης του ενιαίου εργατικού χώρου που

αποδυναμώνει τον άμεσο έλεγχο. επιπρόσθετος υπάρχει κίνδυνος διόρυξης των δεσμών

των εργαζομένων με την επιχείρηση εξαιτίας της διασποράς του εργατικού δυναμικού, που

έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται εμπόδια στην ανάπτυξη εργασιακής κουλτούρας. Όταν οι

εργαζόμενοι αναγκάζονται να απασχοληθούν σε ένα κοινό χώρο αναπτύσσουν εύκολα

κοινωνικές σχέσεις και συνεπώς γίνονται κοινωνικά δραστήρια μελή της κοινωνίας, οπότε

δεν απομονώνονται στον εαυτό τους κάτι το οποίο είναι σύνηθες φαινόμενο για άτομα τα

οποία εργάζονται από το σπίτι. Η απασχόληση των τηλεργαζόμενων παραμονεύει τον

κίνδυνο διαφορετικής αντιμετώπισης και διεκπεραίωσης εργασιών της επιχείρησης εξαιτίας

της μειωμένης επαφής με το εργασιακό περιβάλλον, με άμεση επίπτωση στην εικόνα της

επιχείρησης όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης. παράλληλα η επιχείρηση πρέπει να

αντιμετωπίσει προβλήματα ασφάλειας των δεδομένων της. Το γεγονός ότι ο

τηλεργαζομενος δεν έχει άμεση τεχνική υποστήριξη επειδή βρίσκετε εκτός των

εγκαταστάσεων της επιχείρησης επιφέρει τον κίνδυνο απώλειας κρίσιμων δεδομένων

εξαιτίας τεχνικών και άλλων προβλημάτων, τα οποία πιθανός να μην υπάρχουν σε

αντίγραφα ασφάλειας (backup).Ακόμα η επιχείρηση οφείλει να αντιμετωπίσει ζητήματα

διαθεσιμότητας ,εμπιστευτικότητας και ακμαιότητας των πληροφοριών αποτρέποντας την

μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων. Τέλος μπορεί να υπάρξει

πρόβλημα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος διότι στην περίπτωση που ο

Σελίδα 20 από 50

Page 22: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

τηλεργαζομενος καλείται να αντιμετωπίσει μέρος ενός έργου στο οποίο συμμετέχουν και

συνεργάζονται και άλλοι τηλεργαζομενοι υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσουν

αποσπασματικά και είτε να επεκταθούν σε ζητήματα που έχουν αναλάβει οι συνάδελφοι

τους είτε να μην καλύψουν όλες τις παραμέτρους του θέματος που τους έχει ανατεθεί.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Όσον αφορά τους εργαζομένους εκτός από τα οφέλη που τους προσφέρει, εγκυμονεί και

κινδύνους που σχετίζονται με τον αποκλεισμό ορισμένων τηλεργαζομενων από την

προστασία του εργατικού δικαίου με την σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητης εργασίας που

υποκρύπτουν όμως εξαρτημένη εργασία. Ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος μειωμένης

προστασίας των τηλεργαζομενων καθώς παρατηρείται το φαινόμενο καταστρατήγησης

ορισμένων ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Ένα ακόμα μειονέκτημα για τον

τηλεργαζόμενο είναι η απομάκρυνση του από την συνδικαλιστική δράση. Με την εισαγωγή

της τηλεργασίας συντελείται η απομάκρυνση από τον συμβατικό εργασιακό χώρο και από

τις συλλογικές διεργασίες που συντελούνται σε αυτόν, γεγονός που μπορεί να επιφέρει

αποσάθρωση των στοιχείων της συλλογικής επαγγελματικής δράσης, με αποτέλεσμα την

άμβλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του

δικαιώματος απεργίας διασπορά και η απομόνωση των τηλεργαζομένων μειώνουν τις

επαφές τους με τους λοιπούς εργαζόμενους ιδίως στην περίπτωση της κατοίκων και κινητής

τηλεργασίας,στοιχεία που αποτελούν βάση για την οργανωμένη βάση τους. Επιπρόσθετα η

τηλεργασία δεν διαχωρίζει διακριτά την επαγγελματική με την ιδιωτική ζωή με αποτέλεσμα

να δημιουργεί σύγχυση στον εργαζόμενο .Η τηλεργασία προσφέρει μεν στους

εργαζόμενους ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου εργασίας, παραμονεύει όμως ο

κίνδυνος να μην είναι ορατά τα όρια ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο και την ώρα της

δουλειάς. Η ευρέα δυνατότητα τηλεργασίας ενέχει τον κίνδυνο μείωσης του χρόνου

αμειβόμενης εργασίας και διεύρυνσης του χρόνου δέσμευσης του εργαζομένου, αφού είναι

δυνατόν ο εργαζόμενος να καθίσταται δέσμιος στην υπηρεσία του εργοδότη σε διαρκή

βάση, δεδομένης της δυνατότητας παροχής εργασίας μερών του οκταώρου και σε μη

εργάσιμες ημέρες. Ακόμα μπορεί να παραβιαστούν και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων

όπως άδειες ασθένειας, κύησης, άδειας διακοπών, αργίες. Τέλος οι τηλεργαζόμενοι

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατάρτιση αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξης.

Σελίδα 21 από 50

Page 23: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Μορφές Τηλεργασίας

Αν και σε γενικές γραμμές η τηλεργασία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, αυτές μπορούν

να συμπυκνωθούν στις παρακάτω (Μorgan, 2004): Κινητή Τηλεργασία (Μobile Telework):

Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν έχει μία σταθερή βάση εργασίας και μετακινείται

σε διαφορετικές εγκαταστάσεις προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του. Ένα τέτοιο

παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας σύμβουλος επιχειρήσεων που μπορεί να ξοδεύει

σημαντικό μερίδιο από το χρόνο του στις εγκαταστάσεις πελατών και να απουσιάζει από το

γραφείο του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας

Η τηλεργασία δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εργασίας για όλα τα επαγγέλματα, για

παράδειγμα επαγγέλματα που θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση την προσωπική επαφή ή

τη χειρωνακτική εργασία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με βάση την τηλεργασία.

Κοντολογίς, μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορούν να ασκηθούν μέσω της

τηλεργασίας είναι:

● Καλές Τέχνες

● Οπτικοακουστικά μέσα

● Εμπόριο

● Επικοινωνία

● Σχεδιασμός multimedia

● Εκπαίδευση

● Στελέχωση προσωπικού

● Management

● Σχεδίαση Γραφικών

● Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

● Εφαρμογές σχετικά με το Internet

● Δημοσιογραφία

● Νομικός, οικονομικός και κοινωνικός τομέας

● Μάρκετινγκ

● Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες

● Γραμματειακή υποστήριξη

● Μεταφράσεις

Σελίδα 22 από 50

Page 24: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Ελλάδα και Τηλεργασία Η χώρα μας με το μεγαλύτερο μέρος της αποτελούμενο από νησιωτικές και ορεινές περιοχές είναι

ίσως το ιδανικό έδαφος για την εφαρμογή και ανάπτυξη της τηλεργασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί η

νέα αυτή μορφή εργασίας είναι εκείνη που κυρίως "μεταφέρει" την εργασία στον χώρο διαμονής

των εργαζομένων μειώνοντας τις δυσκολίες ανάπτυξης της απασχόλησης που συσχετίζονται με την

υλοποίηση επενδύσεων μεγάλου κόστους και βαριάς μορφής. Κάτι παραπάνω από μια απλή

επένδυση "εντάσεων εργασίας" πρέπει να θεωρηθεί κάθε επένδυση που αφορά την υλοποίηση

δράσεων τηλεργασίας στην Ελληνική περιφέρεια. Είναι για την ακρίβεια η ταχύτατη και ευέλικτη

μεταφορά του "όγκου της εργασίας" οπουδήποτε, στηριζόμενη στην χρήση των τεχνολογιών της

πληροφορικής και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.

Οι προαναφερθείσες προτάσεις, σε συνδυασμό με τα γενικά στοιχεία που προηγήθηκαν για την

τηλεργασία, δημιουργούν άμεσα και δικαιολογημένα μερικά κρίσιμα ερωτήματα και

προβληματισμούς σχετικά με την ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα. Υπάρχει στην χώρα μας η

κατάλληλη τεχνολογική υποδομή στις τηλεπικοινωνίες; υπάρχει επαρκής γνώση σχετικά με τις

τεχνολογίες της πληροφορικής; είναι ο Έλληνας από την φύση του καλός δέκτης εφαρμογής της

τηλεργασίας; Και ίσως το κρισιμότερο ερώτημα. Τι είναι αυτό που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση

για την γρήγορη ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα;

Οι απαντήσεις όπως θα δούμε είναι εντυπωσιακά απλές και ίσως περισσότερο θετικές από το

αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η χώρα μας δεν έχει δείξει ότι μπορεί εύκολα να

απορροφά και να εφαρμόζει ως πρωτοπόρος, αλλαγές σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο τομέας του

περιβάλλοντος εργασίας.

Ποιά είναι λοιπόν η αναγκαία τηλεπικοινωνιακή υποδομή για την ανάπτυξη της τηλεργασίας; Η

παγκόσμια προσπάθεια για την μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων τηλεματικής με το χαμηλότερο

δυνατό κόστος οδήγησε στην ανακάλυψη νέων εργαλείων μετάδοσης που είναι εφαρμόσιμα

χρησιμοποιώντας την υποδομή απλών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως οι τηλεφωνικές γραμμές.

Το Internet αξιοποίησε την απλή τηλεφωνική γραμμή ως ένα ισχυρότατο μέσο μετάδοσης

δεδομένων με χαμηλό κόστος. Πρόσφερε την δυνατότητα να στηρίζονται οι "κορμοί παγκόσμιας

διασύνδεσης" σε χαμηλού σχετικά κόστους τεχνολογικές λύσεις και επομένως να δίνουν καλές

ευκαιρίες γρήγορης ανάπτυξης τους. Αρκεί να αναφερθεί ότι το 1995 η σύνδεση των Ελλήνων

χρηστών Internet με το εξωτερικό γινόταν με μία μόνο γραμμή ταχύτητας 512Κ μέσω Ι.Τ.Ε. Σήμερα,

και το πιθανότερο είναι και ΄τώρα που γίνεται αναφορά να έχει αυξηθεί', υπάρχουν τουλάχιστον 18

ανεξάρτητες συνδέσεις των 2Μ και 50 γραμμές των 128Κ μεταξύ Ελληνικών φορέων παροχής

υπηρεσιών internet και του παγκοσμίου δικτύου σε Ευρώπη και Η.Π.Α. Eπισης το 1995 είχε σύνδεση

μόνο η Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη (και οι άλλες περιοχές έδρες πανεπιστημίων μόνο

Σελίδα 23 από 50

Page 25: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

για ακαδημαϊκούς σκοπούς) και σήμερα υπάρχουν πάνω από 70 Ελληνικές πόλεις που οι κάτοικοι

τους έχουν την δυνατότητα σύνδεσης μέσω του internet. Φορείς όπως η OTEnet, η Forthnet και η

Hellas On Line (για να αναφερθούν οι κυριότεροι Έλληνες παροχείς Internet συνδέσεων) κάθε μήνα

επεκτείνονται σε νέες περιοχές, όπως ακριβώς στήνεται ο ιστός της αράχνης.

Η τηλεργασία δεν απαιτεί ειδικά δίκτυα και χρησιμοποιείται η τεχνολογία Internet. Οι μεταγωγές

δεδομένων, πληροφοριών αλλά και ήχου / εικόνας γίνονται με τεχνικές συμπίεσης του όγκου

πληροφοριών που κάνουν δυνατή την μεταφορά από οποιοδήποτε προσωπικό ηλεκτρονικό

υπολογιστή του τηλεργαζόμενου που έχει σύνδεση με το Internet.

Οσον αφορά τον προβληματισμό περι του επιπέδου τεχνολογικής γνώσης των Ελλήνων θα

μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μονο θετικά την συμμετοχή στην εκπαιδευση στην πληροφορική.

Οι περισότερες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή, παιδιά, φοιτητές, επιχειρηματίες, υπάλληλοι

ενδιαφέρονται γιά τη εκμάθηση της τεχνολογίας της πληροφορικής. Ολα τα επιπεδα εκπαιδευσης

απο τα απλά προγραμματα εκμαθησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι σχετικές σπουδές

πανεπιστημιακού επιπέδου βρίσκονται σε μιά εκπληκτικά γρήγορη τροχιά ανοδικής επέκτασης.

Με δεδομένα λοιπον αφενός το επαρκές των τεχνολογικών μέσων και υποδομής γιά την εφαρμογή

της τηλεργασίας και αφετέρου τον καλό βαθμό γνώσης, είναι ο Ελληνας έτοιμος να χρησιμοποιησει

την τηλεργασία και να οδηγηθεί μια γρήγορη αναπτυξη στην Ελλάδα της νέας αυτή μορφής

εργασίας;

Η απάντηση θα είναι το συμπέρασμα μιάς σειράς καταφάσεων σε ερωτήσεις όπως:

● είναι αναγκαία γιά τον Ελληνα η αίσθηση της προσωπικής ελευθερίας στην εργασία που δίνει η

ευελιξία στην κατανομή του χρόνου εργασίας η τηλεργασία;

● είναι η δυνατότητα διαχείρισης της εργασίας των τηλεργαζομένων με πιό ελαστικά κριτήρια,

που παρέχονται στον τηλεργαζόμενο οσον αφορά, την σειρά εργασιών, την αξιολόγηση των

προτεραιοτήτων από τον ίδιο ένα στοιχείο που κάνει τον Ελληνα πιό παραγωγικό;

● είναι κριτήριο αποκλεισμού και δυσκολία εφαρμογής της τηλεργασίας στην Ελλάδα η μείωση

των συναντήσεων συνεργασίας διοικητικού ή τεχνικού περιεχομένου και η αντικατάσταση τους

με την απο απόσταση επικοινωνία.

Τέλος θα υπάρξει ο αναγκαίος ενθουσιασμός στην εφαρμογή νεωτερισμών, νέων μεθόδων και

μεταβολών.

Δύσκολα θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την κατάφαση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις γιά τον Ελληνα.

Αυτά που χαρακτηρίζουν δηλαδή, την ατομικότητα, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας , την

δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα όχι μέσω της εργασίας αλλά ως ανεξάρτητο στοιχείο της

ζωής Αποτελούν λοιπον θετικά στοιχεια για την αναπτυξη της νεας μορφής εργασίας στην Ελλαδα.

Σελίδα 24 από 50

Page 26: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε οτι είναι η κοινωνία των πληροφοριών που λειτουργεί ως καταλύτης

στις εξελιξης της αγοράς εργασίας των σύγχρονων κοινωνιών άρα και της Ελλάδας. Η τεχνολογίες

της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών δημιουργούν συνήθως νέα επαγγέλματα άμεσα ή

έμμεσα. Την ίδια στιγμή αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν στην εκπληκτικά γρήγορη ανάπτυξη και

επέκταση της τηλεργασίας. Αυτό είναι ενα δεδομένο που θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη

μας αν θέλουμε να δούμε οχι μονο τις τωρινές αλλα και τις μελλοντικές επιπτώσεις της

τηλεργασίας.

Τέλος ένα τελευταίο σημείο είναι το κόστος μεταφοράς στις νέα μορφή εργασίας, την τηλεργασία

από την παραδοσιακή μορφή εργασίας, και πως αυτό θα κατανεμηθεί.

Στο παρελθόν κατά την εξέλιξη των κοινωνιών από την αγροτική στην βιομηχανική κοινωνία,

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι παρέμειναν ως κεφάλαο της παλιάς κοινωνίας η αγροτο-

βιομηχανίες και οι αγροτο-επιχειρήσεις. Η αγροτική κοινωνία παρέμεινε για να καλύψει τις ανάγκες

σε μη συνθετική τροφή και αγροτικά προϊόντα. Εκείνο που είχε αλλάξει ήταν οι θέσεις του αγροτών

…του ανθρώπου δηλαδή. Οι άνθρωποι μετάφεραν την χρήση των νέων δομών και πλήρωσαν το

κυρίως κόστος.

Όταν τώρα αναφερόμαστε στην μετάβαση από την βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία των

πληροφοριών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι : η βιομηχανία παραμένει ισχυρή. Απλά σε αυτή την

μετάβαση οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία μεταφέρονται σε νέες θέσεις, άλλοι φεύγουν σε νέα

επαγγέλματα. Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη νέων προσόντων των εργαζόμενων. Οι κανόνες

της αγοράς καθορίζουν τις μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία και στις υπηρεσίες σε ένα

περιβάλλον που την ίδια στιγμή απαιτεί εργαζόμενους υψηλών προσόντων, ευελιξία,το χαμηλότερο

κόστος και τα λιγότερα εμπόδια σε αυτές τις αλλαγές προς την κοινωνία των πληροφοριών,

χαρακτηριστικά που καλύπτει η τηλεργασία. Ίσως λοιπόν η τηλεργασία να είναι ο καλύτερος μοχλός

υποβοήθησης αυτής της αλλαγής από την βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία των πληροφοριών.

Σελίδα 25 από 50

Page 27: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Κοινωνικά Δίκτυα

Ορισμός Κοινωνικών δικτύων

Κοινωνικά Δίκτυα ονομάζονται σήμερα οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες οι οποίες

χρησιμοποιούνται ως εικονικές κοινότητες στις οποίες γίνετε η διεπαφή μεταξύ χρηστών

χάρις την παροχή ειδικών εργαλείων,με τα οποία οι χρήστες μπορούν να στείλουν

μηνύματα,βίντεο,εικόνες να σχολιάζουν και ανεβάζοντας και μοιράζοντας τις ιδέες τους με

επιτυχία. Για να μπορέσει κάποιος να γίνει μέλος ενός κοινωνικού δικτύου πρέπει να

εγγραφεί σε αυτό δημιουργώντας ένα προφίλ στο οποίο έχει τα προσωπικά του στοιχεία,τα

οποία μπορεί να μοιραστεί όσα και σε όποιον αυτός επιθυμεί. Για να επιτευχθεί η σύνδεση

μεταξύ χρηστών πρέπει ο χρήστης να αναζητήσει άλλους δίνοντας κάποια συγκεκριμένα

στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο ή κάποια προσωπικά στοιχεία. Ο κάθε χρήστης μπορεί να

απορρίψει ή να αποδεχθεί το αίτημα σύνδεσης που του έχει σταλεί.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσο των κοινωνικών δικτύων αλλά

μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε κοινωνικές ομάδες,η οποίες χρησιμοποιούνται από

χρήστες κοινών ενδιαφερόντων ώστε να μοιράζονται μεταξύ τους ιδέες αλλά επίσης

χρησιμοποιούνται ως χώρο εργασίας.

Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων

Τα Κοινωνικά Δίκτυα χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με:

το αντικείμενό τους, το είδος και το περιεχόμενό τους τον τρόπο εγγραφής και συμμετοχής

των μελών τους .Η πιο γνωστή κατηγορία Κοινωνικών Δικτύων είναι τα μέσα ή ιστοσελίδες

Κοινωνικής Δικτύωσης. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη.

Μία ταξινόμηση σε κατηγορίες με βάση το είδος και το περιεχόμενο τους είναι η ακόλουθη:

√ Μέσα ή ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

√ Μικρο-ιστολόγια

√ Ιστολόγια

√ Wiki

√ Κοινωνικά «Αγαπημένα»

Σελίδα 26 από 50

Page 28: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

√ Κοινωνικές Προτροπές

√ Θεματικά Κοινωνικά Δίκτυα π.χ. για φωτογραφίες ή βίντεο

Μέσα ή Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networks)

Οι Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης είναι το δημοφιλέστερο μέσο Κοινωνικών Δικτύων. Οι

χρήστες εγγράφονται και αλληλεπιδρούν ως μια εικονική κοινότητα.

Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σήμερα είναι το Facebook με πάνω από

ένα δισεκατομμύριο χρήστες. Άλλες δημοφιλείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι η

Google+,VK με 250 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και η renren με 150 εκατομμύρια

εγγεγραμμένους χρήστες στην Κίνα. Εκτός από τις παραπάνω ιστοσελίδες που

χρησιμοποιούνται κυρίως για ψυχαγωγία, αναζήτηση και ενημέρωση φίλων και γνωστών,

υπάρχουν και στοχευμένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που έχουν δημιουργηθεί για

συγκεκριμένο σκοπό και συγκεντρώνουν χρήστες γύρω από κοινές κυρίως επαγγελματικές

δραστηριότητες.

Η ιστοσελίδα LinkedIn χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματική δικτύωση. Οι χρήστες

της είναι επαγγελματίες που στο προφίλ τους ανεβάζουν τα προσόντα τους και τη μέχρι

τώρα επαγγελματική τους εμπειρία, καθώς και επιχειρήσεις ή οργανισμοί που αναζητούν

προσωπικό. Η ιστοσελίδα ResearchGate προσφέρεται για επιστημονική και ερευνητική

δικτύωση. Οι χρήστες είναι επιστήμονες και ερευνητές σε Πανεπιστήμια που

διαμοιράζονται εργασίες, πειραματικά αποτελέσματα και συνεργασίες.

Μικρο-ιστολόγια (microblogs)

Οι χρήστες εγγράφονται στην υπηρεσία και μπορούν να αναρτήσουν μικρά κείμενα (μέχρι

140 χαρακτήρες), τα οποία είναι διαθέσιμα σε όσους έχουν εγγραφεί ως «ακόλουθοι» στον

λογαριασμό τους. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν το δικό τους μήνυμα

ή να αναμεταδώσουν ένα υπάρχον μήνυμα άλλου χρήστη, κάνοντάς το έτσι γνωστό και στο

δικό τους ακροατήριο. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται κυρίως για γρήγορη και άμεση

ενημέρωση. Το ποιο δημοφιλέστερο παράδειγμα είναι το Twitter.

Σελίδα 27 από 50

Page 29: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Ιστολόγια (Blogs)

Το ιστολόγιο αποτελεί στην ουσία ένα διαδικτυακό ημερολόγιο καθώς οι καταχωρίσεις σε

αυτό γίνονται αυστηρά χρονολογικά και συνήθως εμφανίζονται με αντίστροφη

χρονολογική σειρά (οι πιο πρόσφατες πρώτα).Ένα τυπικό ιστολόγιο διαθέτει καταρχάς τον

τίτλο του καθώς και μια περιγραφή που εξηγεί σε τι αναφέρεται. Κατόπιν, το κύριο μέρος

αποτελούν οι αναρτημένες καταχωρίσεις, ενώ υπάρχουν συνήθως και πλαϊνές στήλες, οι

οποίες αναφέρουν συνδέσμους, ετικέτες, ημερολόγιο, κ.ά. Κάθε καταχώριση ενός

ιστολογίου διαθέτει τίτλο και ημερομηνία ανάρτησης, και μπορεί να περιέχει εκτός από

κείμενο και εικόνες, ήχο ή βίντεο καθώς και συνδέσμους σε άλλες σελίδες. Ο χρήστης

μπορεί να μεταβάλει ή και να διαγράψει μία ήδη αναρτημένη καταχώριση. Μπορεί επίσης

να αποθηκεύσει μία καταχώριση στο πρόχειρο, χωρίς να την αναρτήσει μέχρι να

ολοκληρωθεί. Ο χρήστης είναι στην ουσία ο συντάκτης του ιστολογίου. Οι άλλοι χρήστες

μπορούν να δουν τις αναρτήσεις και να προσθέσουν κάτω από κάθε ανάρτηση τα δικά τους

σχόλια. Αν και οι χρήστες δεν συνδέονται μεταξύ τους με την κλασική έννοια του όρου, η

ευκολία δημιουργίας των ιστολογίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των

Κοινωνικών Δικτύων. Για πρώτη φορά ο χρήστης δεν χρειαζόταν να είναι

προγραμματιστής,για να αναρτήσει περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καθώς η εφαρμογή των

ιστολογίων τού επέτρεπε να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο και όχι στον κώδικα διαχείρισης

της ιστοσελίδας. Υπηρεσίες ιστολογίων παρέχουν πολλές εταιρείες και οργανισμοί, όπως οι

blogger, wordpress και blogs.sch.gr του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Wikis

Το wiki, όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 14, είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει

τη συνεργασία πολλών χρηστών. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία σελίδα στον

ιστότοπο του wiki, και να προσθέσει περιεχόμενο σε αυτή. Επίσης, μπορεί να δει, να

διαμορφώσει ή ακόμα και να διαγράψει τις σελίδες που έχουν δημιουργήσει οι υπόλοιποι

χρήστες. Το wiki προσφέρεται για συνεργατική συγγραφή εργασιών,καθώς όλα τα μέλη του

έχουν ισότιμους ρόλους (σε αντίθεση με το ιστολόγιο, στο οποίο μόνο ο συντάκτης του

μπορεί να κάνει αλλαγές). Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τα wiki παρέχουν πλήρες

ιστορικό αλλαγών ανά σελίδα με δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενες εκδόσεις της

σελίδας. Το κλασικό παράδειγμα wiki είναι η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.

Πρόκειται για ένα συλλογικό συγγραφικό έργο, ελεύθερης πρόσβασης και ελεύθερης

χρήσης με πάνω από 30.000.000 άρθρα σε 287 γλώσσες. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να Σελίδα 28 από 50

Page 30: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

γράψει ή να διορθώσει ένα άρθρο της,λόγω ακριβώς της συλλογικότητας αυτής, το

ποσοστό αξιοπιστίας των άρθρων της είναι συγκρίσιμο με αυτό μιας κλασικής

εγκυκλοπαίδειας . Πιο γνωστοί ιστoτοποι που παρέχουν υπηρεσίες wiki είναι οι wikispaces,

pbworks, wetpaint. Wiki επίσης παρέχει και ο ιστότοπος του Πανελλήνιου Σχολικού

Δικτύου.

Κοινωνικά Αγαπημένα(SocialBookmarking)

Κάθε πρόγραμμα φυλλομετρητή παρέχει έναν τρόπο, για να αποθηκεύουμε τις αγαπημένες

μας ιστοσελίδες έτσι ώστε να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτές αργότερα. Η αποθήκευση

όμως γίνεται μόνο στον συγκεκριμένο υπολογιστή που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Τα

Κοινωνικά Αγαπημένα είναι ένας τρόπος αποθήκευσης των αγαπημένων μας ιστοσελίδων

διαδικτυακά. Ο χρήστης τους μπορεί να αποθηκεύσει στο προφίλ- λογαριασμό του τις

διευθύνσεις ιστοσελίδων που τον ενδιαφέρουν. Έτσι, με την είσοδο στον λογαριασμό του,

οι διευθύνσεις αυτές είναι διαθέσιμες από όλες τις συσκευές που χρησιμοποιεί . Ο χρήστης

μπορεί επίσης να διαμοιραστεί τις αγαπημένες του διευθύνσεις με τους συνδεδεμένους

στο προφίλ του χρήστες, και αντίστοιχα να δει τα αγαπημένα των άλλων. Τα Κοινωνικά

Αγαπημένα παρέχουν επίσης δυνατότητες οργάνωσης των ιστοσελίδων σε κατηγορίες με

χρήση ετικετών καθώς και δυνατότητα σχολιασμού ή επισήμανσης σημειώσεων σε μία

ιστοσελίδα. Οι σημειώσεις μπορούν να είναι ιδιωτικές, δημόσιες,ή να γνωστοποιούνται

μόνο σε μία ομάδα χρηστών. Γνωστότερες υπηρεσίες παροχής Κοινωνικών Αγαπημένων

είναι οι delicious και diigo.

Κοινωνικές Προτροπές (Social recommendations)

Στις σελίδες αυτές ο χρήστης δημιουργεί ένα προφίλ και αναφέρει τα ενδιαφέροντά του,

την απασχόλησή του, τα χόμπι του και τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Με βάση τις

προτιμήσεις που έχει δηλώσει ο χρήστης, το Δίκτυο Κοινωνικών Προτροπών τού προτείνει

ιστότοπους που πιθανώς να τον ενδιαφέρουν. Αφού ο χρήστης επιλέξει τα ενδιαφέροντα

του, καλείται να επιλέξει από μια ακολουθία προτεινόμενων συνδέσμων, αν πραγματικά

τον ενδιαφέρουν ή όχι. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του,το Δίκτυο Κοινωνικών Προτροπών

προσαρμόζεται πιο στοχευμένα στα ενδιαφέροντά του. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να

αποθηκεύει τους αγαπημένους του ιστότοπους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να

προταθούν σε άλλους χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα. Τέλος, ο χρήστης μπορεί γίνει

μέλος μιας ομάδας με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα ή να δει και να αξιολογήσει τις Σελίδα 29 από 50

Page 31: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

προτιμήσεις άλλων χρηστών. Παράδειγμα Δικτύου Κοινωνικών Προτροπών είναι το

StumbleUpon.

Θεματικά Κοινωνικά Δίκτυα

Πρόκειται για Κοινωνικά Δίκτυα που το περιεχόμενό τους είναι κυρίως μιας συγκεκριμένης

κατηγορίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσθήκης περιεχομένου, αναζήτησης και

ομαδοποίησης είναι επίσης εστιασμένες σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Παραδείγματα Θεματικών Κοινωνικών Δικτύων είναι το Youtube για βίντεο, τα Pinterest και

Flickr για φωτογραφίες και το Myspace για μουσική.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Κοινωνικών Δικτύων

Η χρήση των Κοινωνικών Δικτύων μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα

στους χρήστες τους, είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα είτε πρόκειται για προφίλ

επιχειρήσεων ή οργανισμών.

Πλεονεκτήματα

● Καταρχάς, στους απλούς χρήστες δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με πολύ

μεγάλο αριθμό ατόμων από όλο τον κόσμο, με μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ

τους, με διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμό, με διαφορετικά κοινωνικά και

φυλετικά χαρακτηριστικά .

● Δίνεται επίσης η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών από όλο τον

κόσμο σε άμεσο και πραγματικό χρόνο.

● Η χρήση Κοινωνικών Δικτύων προσφέρεται επίσης για δυνατότητα συνεργασίας,

ανταλλαγής υλικού και διαμοιρασμού απόψεων. μεταξύ χρηστών...

● Δυνατότητα ψυχαγωγίας με την άμεση πρόσβαση σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο όπως

βίντεο, φωτογραφίες ή εφαρμογές.

Τα Κοινωνικά Δίκτυα είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα και η ενασχόληση με αυτά

αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των χρηστών τους. Όπως όμως και με

κάθε άλλο μέσο υπάρχουν και μειονεκτήματα από τη χρήση τους.

Σελίδα 30 από 50

Page 32: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Μειονεκτήματα

•Υπερβολική Ενασχόληση.

Υπάρχει η πιθανότητα της υπερβολικής ενασχόλησης με αυτά, πιθανότητα που γίνεται

ακόμα μεγαλύτερη λόγω της ελκυστικότητας του συγκεκριμένου μέσου. Έχουν καταγραφεί

περιπτώσεις ανθρώπων που αισθάνονται ότι ζουν μια εμπειρία μόνο αν την «ανεβάσουν»

στο προφίλ τους, «ποστάρουν» συνεχώς τους φίλους τους και ελέγχουν συνεχώς για

απαντήσεις στα μηνύματά τους, με αποτέλεσμα να ζουν περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο

παρά στον πραγματικό.

● Διαμοιρασμός Προσωπικών Δεδομένων.

Ο ψηφιακός κόσμος είναι πολύ διαφορετικός από τον πραγματικό. Οι χρήστες Κοινωνικών

Δικτύων πολλές φορές μοιράζονται φωτογραφίες ή αναρτούν προσωπικά τους δεδομένα

που δεν θα ήθελαν να είναι διαθέσιμα σε όλους στον πραγματικό κόσμο. Η καταχώριση και

δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών αφορά πλέον σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων

από ό,τι στο παρελθόν. Ο,τι αναρτηθεί μένει για πάντα, με αποτέλεσμα να επηρεάζει και το

μέλλον σας. Ακόμα και να διαγράψετε κάτι, δεν είναι σίγουρο ότι μέχρι τη διαγραφή δεν το

έχει πάρει και αναμεταδώσει κάποιος άλλος.

Είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο πριν από την πρόσληψη σε κάποια θέση εργασίας, η

εταιρεία να ερευνά το προφίλ του υποψηφίου στα Κοινωνικά Δίκτυα.

● Παραχώρηση Προσωπικών Δεδομένων

Ακόμα και αν ο χρήστης είναι προσεκτικός με τον διαμοιρασμό των προσωπικών του

δεδομένων σε αγνώστους, υπάρχει ο κίνδυνος της παραχώρησης προσωπικών δεδομένων

με βάση τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Με την εγγραφή σε ένα Κοινωνικό Δίκτυο,

συνήθως η εταιρεία κάτοχος της υπηρεσίας αποκτά αυτόματα πρόσβαση σε όλα τα

προσωπικά δεδομένα και διατηρεί υπό τον έλεγχό της οποιοδήποτε περιεχόμενο

«ανεβάσει» ο χρήστης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εμπορίας προσωπικών δεδομένων

από τις εταιρείες σε τρίτους. Η πιο αθώα μορφή είναι οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στο

προφίλ του χρήστη ανάλογα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων του.

Σελίδα 31 από 50

Page 33: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● Εξαπάτηση και κλοπή ταυτότητας.

Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι στο Διαδίκτυο για κάποιον μόνο και μόνο από το προφίλ

του και τα στοιχεία που έχει «ανεβάσει», καθώς είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα

εξαπάτησης.

● Τα στοιχεία του χρήστη δεν διαγράφονται

Οι χρήστες όταν ανεβάζουν διάφορες προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται στο

κοινωνικό δίκτυο και εφόσον τις έχει διαγράψει συνεχίζουν να υπάρχουν με αποτέλεσμα οι

να υπάρχουν στο κοινωνικό δίκτυο και έτσι να υπάρχουν και κάποιες συνέπειες όπως

άγνωστοι να κοιτάνε τις πληροφορίες αυτές και όταν οι χρήστες αναζητούν για δουλειά οι

εργοδότες τους κοιτάνε πολύ συχνά τα προφίλ των ατόμων που προσλαμβάνουν ..

Τρόποι προστασίας για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων 1. Αποφύγετε να γράφεται πολύ προσωπικές πληροφορίες όπως διευθύνσεις κατοικίας,

τηλέφωνα, επωνυμία της εταιρίας που εργάζεστε κτλ. Υπάρχουν πολλοί κακόβουλοι που

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες για να σας βλάψουν.

2. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε να δημοσιεύσετε κάποια επικίνδυνη πληροφορία,

φροντίστε να περιορίστε το σύνολο των ανθρώπων που μπορούν να την δουν. Οι

ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων σας παρέχουν την δυνατότητα διαβάθμισης κάθε

πληροφορίας που εισάγεται στο προφίλ σας, έτσι ώστε να ορίζεται ποιοι μπορούν να έχουν

πρόσβαση σε αυτές. Για παράδειγμα το Facebook παρέχει τρεις βασικές διαβαθμίσεις για

κάθε πληροφορία στο προφίλ και στο timeline σας: Δημόσιο, Φίλοι φίλων, Φίλοι και Μόνο

εγώ.

3. Προσοχή στα spam μηνύματα και email. Είναι πιθανό να λάβετε emails ή μηνύματα μέσα

στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείται με αποστολέα ένα όνομα κάποιου γνωστού σας,

αναφέροντας μέσα σε αυτό πολλά στοιχεία της προσωπικής σας ζωής (γεγονός που σας

κάνει να μην χαρακτηρίσετε το μήνυμα αυτό να είναι spam) και προτρέποντας σας να του

αποκαλύψετε ευαίσθητα και επικίνδυνα προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις,

τηλέφωνα ή ακόμη και στοιχεία πιστωτικών καρτών.

4.Σιγουρευτείτε 100% πριν δημοσιεύσετε μια πληροφορία, ένα post ή μια φωτογραφία στο

προφίλ σας. Μπορείτε βέβαια να την σβήσετε μετά από λίγο, αλλά ο χρόνος που αυτή

παραμένει online μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε.

Σελίδα 32 από 50

Page 34: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

5.Προσπαθήστε να μάθετε περισσότερα για την χρήση του κοινωνικού δικτύου που

χρησιμοποιείτε και ιδιαίτερα για τις ρυθμίσεις απορρήτου ώστε να είστε σε θέση να

εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του και να τις χρησιμοποιήσετε για την ασφάλεια σας

Κάποια απο τα σημαντικότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα εξής:

1.Facebook Το Facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του

2004. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να

τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Όλοι έχουν ελεύθερη

πρόσβαση στο να συμμετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται μέσω πανεπιστημίου, θέσεων

απασχόλησης ή γεωγραφικών περιοχών. Η εγγραφή είναι δωρεάν, και όπως έχει δηλώσει ο

δημιουργός του Μάρκ Ζάκερμπεργκ «είναι δωρεάν και θα είναι για πάντα».

Το Facebook σήμερα έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντάς

το έτσι στη λίστα ταξινόμησης του Alexa ως ένα από τα δημοφιλέστερα web sites του

πλανήτη (2ο μετά το Google). Επίσης, το Facebook είναι ένα από τα δημοφιλέστερα sites

για ανέβασμα φωτογραφιών με πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες καθημερινά. Με

αφορμή τη δημοτικότητά του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και κατηγορηθεί σε θέματα

που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις πολιτικές απόψεις των ιδρυτών του. Ωστόσο

η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσημη κοινωνική περιοχή δικτύωσης σε

πολλές αγγλόφωνες χώρες.

Το Facebook είναι ένας καλός τρόπος δικτύωσης με φίλους και γνωστούς. Παρά το ότι

ενέχει κινδύνους (κυρίως για παραβίαση προσωπικών δεδομένων), ο προσεκτικός χρήστης

δεν έχει πρόβλημα. Το Facebook ακόμα παρέχει παιχνίδια και υπάρχει η δυνατότητα

ανεβάσματος φωτογραφιών και βίντεο.

Σελίδα 33 από 50

Page 35: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

2.Twitter Το Twitter (Τουίτερ) είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους

χρήστες του να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα (μέχρι 140 χαρακτήρες), τα

οποία ονομάζονται τουίτς (Tweets). Τα μηνύματα μπορούν να αναγνωστούν και από μη

συνδεδεμένους χρήστες, αλλά μόνο οι συνδεδεμένοι μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενα.

Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2006 από τον Τζακ Ντόρσεϊ.[3] και δημοσιεύθηκε τον

Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Η υπηρεσία έγινε γρήγορα δημοφιλής και σήμερα έχει 200

εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.[4] Είναι ένας από τους δέκα πιο δημοφιλείς ιστοτόπους

του διαδικτύου.[5]Το Twitter έχει πάνω από 250 εκατομμύρια χρήστες (2014).

3.Instagram Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την δυνατότητα

λήψης, επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες

μπορούν να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους τους (followers) ή με

επιλεγμένη ομάδα φίλων, να σχολιάζουν και να δηλώνουν ότι μια δημοσίευση τους αρέσει.

Η δημοφιλής εφαρμογή δημιουργήθηκε από δύο απόφοιτους του Πανεπιστημίου του

Στάντφορντ, τους Κέβιν Σίστρομ και Μάικ Κρίγκερ και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010.

Μόλις δύο μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2010, ο αριθμός των εγγεγραμμένων

χρηστών έφτασε το 1.000.000. Σήμερα η εφαρμογή μετράει 20 δισεκατομμύρια

φωτογραφίες από όλο τον κόσμο και 200 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.Το όνομα της

προέρχεται από τον συνδυασμό της λέξης Instant (στιγμιαίο) και telegram (τηλεγράφημα).

Σελίδα 34 από 50

Page 36: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Tο 2012 η εφαρμογή αγοράστηκε από το Facebook, προς ένα 1 δισεκατομμύρια δολάρια

Η.Π.Α.

4.You Tube Τo YouTube είναι ένας δημοφιλής διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει αποθήκευση,

αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών.Δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο

του2005.Όλοι μπορούν να βλέπουν τις αποθηκευμένες ψηφιακές ταινίες (βίντεο), ενώ τα

εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να αποθηκεύουν απεριόριστο αριθμό ταινιών με χρονικό όριο

δεκαπέντε λεπτών το κάθε βίντεο. Όλοι μπορούν να βλέπουν τις αποθηκευμένες ψηφιακές

ταινίες (βίντεο), ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να αποθηκεύουν απεριόριστο αριθμό

ταινιών με χρονικό όριο δεκαπέντε λεπτών το κάθε βίντεο. Μη εγγεγραμένοι χρήστες

μπορούν να παρακολουθήσουν τα βίντεο, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες επιτρέπεται να

ανεβάσουν απεριόριστο αριθμό βίντεο. Βίντεο που θεωρούνται ότι περιέχουν δυνητικά

προσβλητικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμα μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες 18 & άνω.

Σελίδα 35 από 50

Page 37: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο

Πρόλογος

Το Διαδίκτυο είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι

χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων για να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες

καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον

κόσμο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα με

τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες επικοινωνίας). Το Διαδίκτυο

είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι

χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων για να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες

καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον

κόσμο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα

(πακέτα) με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες επικοινωνίας), τα

οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικoύ και λογισμικού. Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται

Διαδίκτυο. Καθώς οι τρόποι επικοινωνίας στις μέρες μας αυξάνονται, η τεχνολογία

εξελίσσεται και το Διαδίκτυο αποκτά όλο και περισσότερους χρήστες, θα πρέπει να

τονιστούν οι κίνδυνοι που εμφανίζονται .

Σελίδα 36 από 50

Page 38: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Υπάρχουν, ωστόσο, κακόβουλοι χρήστες και αρκετές δυνατότητες πρόκλησης ζημιών,

τόσο στο επίπεδο του χρησιμοποιούμενου λογισμικού και υλικού, όσο και σε προσωπικό

επίπεδο.

Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα

Ο κύριος κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα ενός ανυποψίαστου

χρήστη είναι η μόλυνση του συστήματος με κάποιον ιό. Η μόλυνση γίνεται όταν ο χρήστης

καλείται να λάβει κάποιο -φαινομενικά αθώο- αρχείο όπως ένα κείμενο ή μια φωτογραφία

και όταν δοκιμάσει να το χρησιμοποιήσει, ο ιός αναλαμβάνει δράση επιμολύνοντας το

σύστημα. Μπορεί να καταστρέψει αρχεία ή και ολόκληρο το σκληρό δίσκο του συστήματος.

Άλλες φορές είναι δυνατή η αποστολή ιού απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο

χρήστης, χωρίς να εμφανισθεί κάποια ένδειξη λήψης αρχείου. Η περίπτωση αυτή

εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας στο λογισμικό του χρήστη.

Πρόκληση ζημιών σε προσωπικά δεδομένα

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τόσο οι δούρειοι ίπποι, όσο και κακόβουλα μηνύματα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον είναι δυνατό να κλαπούν

προσωπικά δεδομένα κάποιου χρήστη, όπως ο αριθμός ταυτότητάς του ή το Α.Φ.Μ του,

όσο και, πιο σημαντικό, αριθμοί πιστωτικών καρτών, λογαριασμών τραπέζης κτλ. Ανάλογη

μέθοδος ακολουθείται και από ορισμένους ιστότοπους, στους οποίους ο ανύποπτος

χρήστης καταχωρεί παρόμοια στοιχεία παραγγέλλοντας ένα προϊόν, το οποίο όχι μόνο δε

θα λάβει ποτέ, αλλά τα δεδομένα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς

του ιστοτόπου για να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι αγορές, χρεώνοντας τον "πελάτη" τους. Η

μέθοδος υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

αποκαλείται "Phishing". Αρκετά προγράμματα περιήγησης (browsers) αναγνωρίζουν τους

ιστότοπους στους οποίους παραπέμπουν τα παραπλανητικά μηνύματα, ωστόσο αυτό δεν

συμβαίνει σε ποσοστό 100%. Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς

χρηματοπιστωτικός φορέας δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ανανεώσει προσωπικές

πληροφορίες, ενώ ένας προστατευμένος ιστότοπος αρχίζει πάντα με το πρόθεμα https.

Σελίδα 37 από 50

Page 39: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Παραπλάνηση Αρκετές φορές οι χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του για να

βρουν κάποιες πληροφορίες που χρειάζονται. Μερικοί ιστότοποι εμφανίζουν πληροφορίες,

οι οποίες φαινομενικά είναι ακριβείς ή αναφέρουν απόλυτα αξιόπιστους δημιουργούς ή

πηγές. To κίνητρο για τέτοιες πράξεις μπορεί να είναι είτε η αποκομιδή ιδίου οφέλους είτε,

απλά, η χαρά της παραπλάνησης των αγνώστων χρηστών.

Στον Διαδικτυακό εκφοβισμό

παρατηρείται η συμμετοχή

συνομήλικων και από τις δυο

πλευρές, ή τουλάχιστον η

συμμετοχή ενός ενήλικα

υποκινούμενη από κάποιον

ανήλικο εναντίον άλλου ανηλίκου.

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί

εμπλοκή ενηλίκου

χρησιμοποιούνται οι οροί

Διαδικτυακή παρενόχληση (Cyber-Harassement) είτε η Διαδικτυακή παρακολούθηση

(Cyber-Stalking). O όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός, εν αντιθέσει με την σεξουαλική

παρενόχληση,δεν χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ένας ενήλικας

προσπαθεί να οδηγήσει ανηλίκους σε μη διαδικτυακές συναντήσεις δελεάζοντάς τους.

Ωστόσο, συχνά παρατηρείται στον Διαδικτυακό εκφοβισμό η ανάμειξη ενός η

περισσότερων ενηλίκων, οι οποίοι ικανοποιούνται μέσα από την διαδικτυακή σεξουαλική

παρενόχληση των ανήλικων θυμάτων. Συχνά οι νέοι οδηγούνται στον Διαδικτυακό

εκφοβισμό εξαιτίας της βίωσης έντονων συναισθημάτων όπως θυμός, απόγνωση είτε πάλι

και εκδίκηση, που μπορεί να προέρχεται τόσο από τις προβληματικές σχέσεις που

υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και εξαιτίας μιας ευρύτερης κοινωνικής

δυσλειτουργικότητας που παρουσιάζει το άτομο. Σε μερικές περιπτώσεις ο Διαδικτυακός

εκφοβισμός αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας στοχεύοντας στην εκδήλωση ποικίλων

αντιδράσεων και στην ικανοποίηση αναγκών που σχετίζονται με την επιβολή εξουσίας και

ελέγχου. Σπανιότερα, η αποστολή μηνυμάτων σε λάθος παραλήπτες μπορεί να αποτελέσει

αιτία του φαινομένου.

Σελίδα 38 από 50

Page 40: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Έκθεση Cyberbullying

Όταν ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να τεκμηριώσει και να

αναφέρουν τη συμπεριφορά έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί.

● Βήματα για να λάβουν αμέσως

● Έκθεση cyberbullying σε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου

● Έκθεση cyberbullying για την Επιβολή του Νόμου

● Έκθεση cyberbullying στα Σχολεία

Βήματα για να λάβουν αμέσως :

● Μην απαντάτε και να μην τα εμπρός διαδικτυακής παρενόχλησης μηνύματα.

● Κρατήστε αποδείξεις διαδικτυακού εκφοβισμού. Καταγράψτε τις ημερομηνίες,

ώρες, και περιγραφές των περιπτώσεων όταν έχει συμβεί cyberbullying.

Αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε εικόνες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

και τα μηνύματα κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία να αναφέρουν

cyberbullying στο web και κινητής τηλεφωνίας, παρόχους.

● Αποκλείστε το πρόσωπο που είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός.

Έκθεση cyberbullying σε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός συχνά παραβιάζει τους όρους της υπηρεσίας που θεσπίζονται

από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου.

Σελίδα 39 από 50

Page 41: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● Ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τα δικαιώματα και τις ευθύνες τμήματα.

Αυτά περιγράφουν το περιεχόμενο που είναι ή δεν είναι κατάλληλο.

● Επισκεφθείτε τα κέντρα ασφαλείας μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μάθουν πώς

να μπλοκάρουν τους χρήστες και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε ποιος

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

● Έκθεση διαδικτυακής παρενόχλησης στο site κοινωνικής μέσα ενημέρωσης, ώστε να

μπορούν να αναλάβουν δράση εναντίον των χρηστών κατάχρηση των όρων της

υπηρεσίας.

Έκθεση cyberbullying για την Επιβολή του Νόμου

Όταν ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αυτές δεν θεωρείται

έγκλημα και πρέπει να αναφέρονται στην επιβολή του νόμου :

● Απειλές βίας

● Η παιδική πορνογραφία ή την αποστολή σεξουαλικά ρητή μηνύματα ή φωτογραφίες

● Λαμβάνοντας μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από κάποιον σε μια θέση όπου αυτός ή

αυτή θα περίμενε προστασία της ιδιωτικής ζωής

● Καταδίωξη και τα εγκλήματα μίσους

Ορισμένα κράτη θεωρούν άλλες μορφές διαδικτυακής παρενόχλησης εγκληματία.

Συμβουλευτείτε σας νόμους κράτους και την επιβολή του νόμου για πρόσθετη

καθοδήγηση.

Πιο συγκεκριμένα κάποιες μορφές

νεανικού εκφοβισμού :

● Επαναλαμβανόμενη αποστολή

ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων.

● Παρέμβαση και παρενόχληση

οποιασδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας

του ατόμου.

● Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών

προφίλ.

● Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου.

Σελίδα 40 από 50

Page 42: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού είδους μαγνητοσκοπημένου υλικου.

● Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς παραλήπτες.

Το φαινόμενο του Διαδικτυακού εκφοβισμού εγκυμονεί σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχική

υγεία του θύματος, αλλά και του θύτη. Η αυτοεκτίμηση του ατόμου που υφίσταται

Διαδικτυακό εκφοβισμό πλήττεται έντονα τόσο ώστε σε μερικές περιπτώσεις συνδέεται με το

αίσθημα της ενοχής. Το άτομο αρχίζει να αναπαράγει αρνητικές σκέψεις και η επίδοση των

κοινωνικών του ικανοτήτων μειώνεται σημαντικά. Κάποιες φορές, κυρίως κατά την εφηβική

ηλικία η αποχή από το σχολείο και από τις παρέες των συνομηλίκων αποτελεί προσωρινό

καταφύγιο, ενώ ταυτόχρονα η αυτοκτονία θεωρείται ως η μοναδική λύση στο πρόβλημα.

Άτομα που δέχτηκαν έντονα Διαδικτυακό εκφοβισμό ενδέχεται στο μέλλον να παρουσιάσουν

μεγαλύτερη αστάθεια στις διαπροσωπικές τους σχέσεις συνοδευόμενη από την κοινωνική

απομόνωση.

Από την άλλη, οι εκφοβιστές τείνουν να είναι άτομα με έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά,

επιρρεπή στο αλκοόλ και απομονωμένα από τους συνομηλίκους. Μακροπρόθεσμα

αντιλαμβάνονται ότι ο εκφοβισμός δεν αποτελεί μορφή ικανοποίησης και αναγνώρισης,

βιώνοντας έτσι έντονη προσωπική απογοήτευση.

Αίτια

Συχνά οι νέοι οδηγούνται στον Διαδικτυακό εκφοβισμό εξαιτίας της βίωσης έντονων

συναισθημάτων όπως θυμός, απόγνωση είτε πάλι και εκδίκηση, που μπορεί να προέρχεται

τόσο από τις προβληματικές σχέσεις που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και

εξαιτίας μιας ευρύτερης κοινωνικής δυσλειτουργικότητας που παρουσιάζει το άτομο. Σε

μερικές περιπτώσεις ο Διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί μορφή ψυχαγωγίας στοχεύοντας

στην εκδήλωση ποικίλων αντιδράσεων και στην ικανοποίηση αναγκών που σχετίζονται με την

επιβολή εξουσίας και ελέγχου. Σπανιότερα, η αποστολή μηνυμάτων σε λάθος παραλήπτες

μπορεί να αποτελέσει αιτία του φαινομένου.

Προστασία στο Διαδίκτυο Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε

συνδυασμό:

● Χρήση τείχους προστασίας (firewall) Σελίδα 41 από 50

Page 43: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● Χρήση λογισμικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράμματα κατασκοπείας

(spyware).

● Συνεχής ενημέρωση των χρηστών.

Στην επιστήμη των υπολογιστών ο όρος firewall ή τείχος προστασίας χρησιμοποιείται για να

δηλώσει κάποια συσκευή ή πρόγραμμα που είναι έτσι ρυθμισμένο ούτως ώστε να

επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδομένων που περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε

ένα άλλο.

Με τον όρο Spyware (Λογισμικό Κατασκοπίας) αναφερόμαστε σε ένα είδος κακόβουλου

λογισμικό το οποίο φορτώνεται κρυφά (με ύπουλο τρόπο) σε έναν υπολογιστή χωρίς να το

ξέρει ο χρήστης και εκτελείται στο παρασκήνιο κάνοντας διάφορα πράγματα πίσω από την

πλάτη του χρήστη. Το Spyware κρύβεται ώστε να μην μπορεί το θύμα να τον εντοπίσει

εύκολα, συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το χρήστη (ιστοσελίδες που επισκέπτεται,

κωδικούς πρόσβασης, ακόμη και αριθμούς πρόσβασης πιστωτικών καρτών). Επίσης αλλάζει

ρυθμίσεις και εκτελεί άλλες κακόβουλες και ενοχλητικές δραστηριότητες.

Κοινωνικά Δίκτυα

Ορισμος-Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα

σύνολο αλληλεπιδράσεων και

διαπροσωπικών σχέσεων. Ο όρος σήμερα

χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει

ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν την

διεπαφή ανάμεσα στους χρήστες, πχ. με

σχόλια, φωτογραφίες, άλλες πληροφορίες

απο σχετική βιβλιογραφία.Οι πιο γνωστές

από αυτές τις ιστοσελίδες είναι τοFacebook,

Twitter, Instagram και Linkedin.

Οι ιστότοποι αυτοί αποτελούν εικονικές κοινότητες όπου οι χρήστες μπορούν να

επικοινωνούν και να αναπτύσσουν επαφές μέσα από αυτές.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή που αποτελείται από ένα σύνολο

παραγόντων, όπως άτομα ή οργανισμούς. Στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα είναι μία

πλατφόρμα που συντηρείται για την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των

Σελίδα 42 από 50

Page 44: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

ανθρώπων, που συνήθως αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου, με κοινά

ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες.

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι οργανωμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με

περισσότερο ομαδοκεντρικό χαρακτήρα που παρέχουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία,

μία σειρά από βασικές και δωρεάν υπηρεσίες όπως τη δημιουργία προφίλ, το ανέβασμα

εικόνων και βίντεο, τον σχολιασμό σε ενέργειες που γίνονται από άλλα μέλη του δικτύου ή

μίας ομάδας, την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και πολλά άλλα.

Τα παιδιά και οι έφηβοι σήμερα είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση

τωνηλεκτρονικών υπολογιστών και των σύγχρονων τηλεφώνων, τα οποία ενσωματώνουν

πολλές από τις χρήσεις των πρώτων. Το διαδίκτυο τους παρέχει πολύ ωφέλιμες υπηρεσίες

όπως η αναζήτηση γνώσεων, η επικοινωνία, η κοινωνική δικτύωση κτλ. Το Facebook αλλά

και άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων έρχονται σε επαφή και

αλληλεπιδρούν είναι μέρος της καθημερινότητας τους. Εκτός όμως, από τα οφέλη που

προσφέρει, η τεχνολογία ενέχει και κάποιους πολύ σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά και

για τους οποίους οι μεγαλύτεροι πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Αυτές οι υπηρεσίες

επιτρέπουν στα παιδιά και τους εφήβους να επικοινωνούν με άλλα άτομα στο διαδίκτυο.

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διατηρεί το παιδί ή ο έφηβος επαφές

με τους φίλους του και την οικογένεια. Μπορεί να δημοσιεύει πληροφορίες για τον εαυτό

του, να δείξει φωτογραφίες του, να πει για τα ενδιαφέροντά του, να παίξει παιχνίδια και

γενικά να συχνάζει. Ωστόσο, μερικές φορές είναι εύκολο να ξεχνούν τα παιδιά με ποιόν

επικοινωνούν στο διαδίκτυο και ποιος μπορεί να δει τις πληροφορίες που δημοσιεύουν.

Είναι ευκολότερο να λένε και να κάνουν πράγματα στο διαδίκτυο, που ίσως δε θα τα

έκαναν στην ‘πραγματική ζωή’. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό τα παιδιά να σκέπτονται

πολύ τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους προς τους άλλους αλλά και προς τον εαυτό

τους. Το cyber- grooming ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά η “διαδικτυακή σεξουαλική

παρενόχληση ή αποπλάνηση ανηλίκου” είναι μία πολύ σοβαρή διαδικτυακή απειλή. Με τον

όρο αυτό αναφερόμαστε σε δράσεις που στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας

σκόπιμα στοχεύουν στο να αναπτυχθεί μια συναισθηματική σύνδεση με έναν ανήλικο

προκειμένου να μειωθούν οι αναστολές του ώστε να προετοιμαστεί για σεξουαλική

δραστηριότητα ή εκμετάλλευση. Το cyber- grooming χρησιμοποιείται επίσης, για να

προσελκύσει ανήλικους σε παράνομες δραστηριότητες όπως η η παιδική πορνεία ή η

παιδική πορνογραφία. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbullying), οι ακατάλληλες επαφές

Σελίδα 43 από 50

Page 45: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

με άτομα, η κλοπή ταυτότητας, οι

απάτες και η πιθανή έκθεση σε

ακατάλληλο περιεχόμενο για ανήλικους,

που μπορούν να κάνουν τα κοινωνικά

δίκτυα επικίνδυνα. Αλλά αν το παιδί ή ο

έφηβος φέρεται έξυπνα μπορεί να είναι

ασφαλής στο διαδίκτυο.

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί

να περιλαμβάνει παρενόχληση ή

απειλητική συμπεριφορά, ταπείνωση ή

εξαναγκασμό κάποιου, με την αποστολή

υβριστικών ή προσβλητικών κειμένων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αποκλεισμό

κάποιου από ομάδες συζήτησης (chats), επικοινωνία, ή ανάρτηση κακόβουλων μηνυμάτων

ή ανάρμοστων εικόνων σε τόπους κοινωνικών δικτύων (social networking sites).

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να

συμβεί στον καθένα, όχι μόνο σε ευάλωτα

παιδιά και νεαρά άτομα. Ωστόσο

ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι πολύ

πιθανό να συμβεί σε παιδιά που υφίστανται

εκφοβισμό και εκτός διαδικτύου. Αλλαγή

στη συμπεριφορά μπορεί να είναι

ενδεικτική ότι το άτομο υφίσταται

ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Αυτές οι αλλαγές

μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα

υγείας, αλλαγή διάθεσης, διαταραχές του

ύπνου, αποφυγή του σχολείου ή της συναναστροφής φίλων.

Ο όρος sexting αφορά στην αποστολή φωτογραφιών, μηνυμάτων ή βίντεο με

προκλητικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο, συνήθως μέσω κινητών τηλεφώνων. Μπορεί όμως

να αφορά και στη δημοσίευση τέτοιου υλικού στο διαδίκτυο. Ενώ η αποστολή σεξουαλικά

υπαινικτικών εικόνων ή γραπτών μηνυμάτων μπορεί να μοιάζει με αθώο φλερτ ή να είναι

Σελίδα 44 από 50

Page 46: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

διασκεδαστική ενασχόληση για πολλά νεαρά άτομα, το sexting μπορεί να έχει σοβαρές

κοινωνικές και νομικές συνέπειες.

Τα νεαρά άτομα καμιά φορά μοιράζονται πρόθυμα γυμνές φωτογραφίες του εαυτού

τους. Ωστόσο το sexting μπορεί να συμβαίνει ως ανταπόκριση σε πίεση ενός συντρόφου.

Το sexting μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Για παράδειγμα, ένα κορίτσι 15 ετών

βγάζει μια γυμνόστηθη φωτογραφία και τη στέλνει στο κινητό τηλέφωνο του φίλου της

που τη ζήτησε. Μετά το τέλος της σχέσης τους, το αγόρι δημοσιεύει τη φωτογραφία σε

ένα κοινωνικό δίκτυο με καθόλου κολακευτικά σχόλια, για να τη δουν οι φίλοι του.

Φωτογραφίες που λήφθηκαν χωρίς την συγκατάθεση ή εν αγνοία του ατόμου και

προωθήθηκαν σε άλλους, πάλι θεωρείται sexting. Το sexting μπορεί επίσης να οδηγήσει

σε κυβερνοεκφοβισμό (cyberbullying), σε σεξουαλική παρενόχληση ή, σε ακραίες

περιπτώσεις, και σε επίθεση. Για να είναι ασφαλή, τα νεαρά άτομα πρέπει να σκέπτονται

πολύ πως χειρίζονται τις φωτογραφίες και τα μηνύματα είτε είναι δικά τους είτε άλλων.

Είναι εύκολο να ξεχάσουν τις πιθανές επιπτώσεις των πράξεών τους σε ένα διαδικτυακό

περιβάλλον.

Πώς μπορεί ένας ανήλικος να γίνει αντικείμενο διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης

ή αποπλάνησης;

Κάποιος που προσπαθεί να αποπλανήσει έναν ανήλικο συνήθως χρησιμοποιεί

ιστοσελίδες που χρησιμοποιεί ο ανήλικος και επιτρέπουν την επικοινωνία (chatrooms).

Εμφανίζεται με ψευδή στοιχεία και αναπτύσσει μια τακτική χειραγώγησης καθώς σιγά- σιγά

προτείνει νόμιμες δραστηριότητες ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού. Οι

συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν ημέρες, εβδομάδες, ακόμη και μήνες, μέχρι να

αποκτήσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και να συναινέσει στο ενδεχόμενο μιας

πραγματικής συνάντησης. Επίσης, ζητά από το παιδί να κρατήσει τη “φιλία” τους μυστική.

Όταν η εμπιστοσύνη εγκαθιδρυθεί αρχίζει να μιλά για σεξουαλικά θέματα ή να δείχνει στο

παιδί; πορνογραφικές εικόνες ή βίντεο με στόχο να θεωρήσει ο ανήλικος ότι πρόκειται για

μια φυσιολογική συμπεριφορά και να το δεχτεί.

Σελίδα 45 από 50

Page 47: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Πώς να υποψιαστούμε αν ένα παιδί/ έφηβος γίνεται αντικείμενο διαδικτυακής

παρενόχλησης ή αποπλάνησης;

● Περνά υπερβολικό χρόνο στο διαδίκτυο

ιδιαίτερα αργά τη νύχτα.

● Είναι μυστικοπαθές σχετικά με τους

διαδικτυακούς φίλους του και με το πώς

ξοδεύει το χρόνο του στο ίντερνετ.

● Αποσύρεται από την οικογένεια του ή και

τους φίλους του, φαίνεται καταθλιπτικό και

δεν αντιδρά.

Με τις κατάλληλες συμβουλές όμως ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι.

Συμβουλές για τους Γονείς ● Ανακαλύψτε το Διαδίκτυο μαζί με το παιδί σαςΤα παιδιά πρέπει να μάθουν πώς να

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τις πληροφορίες που προσφέρει. Για να εξοικειωθούν με

τον κόσμο των μήντια, τα παιδιά χρειάζονται την βοήθεια των γονιών τους. Ως γονιός,

κάντε μια εισαγωγή στο Διαδίκτυο επισημαίνοντας ιστοσελίδες που σχεδιάστηκαν ειδικά

για παιδιά. Προσπαθήστε να βρείτε ενδιαφέρουσες και ψυχαγωγικές σελίδες. Ένας

περιορισμένος αριθμός σελίδων είναι ικανοποιητικός για παιδιά που πηγαίνουν στο

δημοτικό.

● Αλλάξτε την προ-τοποθετημένη σελίδα με μια σελίδα ειδικά για παιδιά. Τα παιδιά

μαθαίνουν έτσι να χρησιμοποιούν τις σελίδες εύρεσης για να ψάχνουν πληροφορίες,

εντούτοις δεν θα συναντήσουν προβληματικές πληροφορίες.

● Εξηγήστε τους κινδύνους προώθησης προσωπικών στοιχείων στο παιδί σας. Πολλές

ιστοσελίδες ζητούν προσωπικά δεδομένα για εξασφάλιση πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Ένας απλός κανόνας είναι το παιδί σας να μην δίνει ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνα και

φωτογραφίες της οικογένειας σας εκτός κι αν έχετε δώσει την συγκατάθεση σας.

● Προτιμήστε να τοποθετήσετε τον Η/Υ σας σε χώρους, όπως είναι το σαλόνι και όχι

σε υπνοδωμάτια. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να επιβλέπετε το παιδί σας, χωρίς το ίδιο

να αισθάνεται ότι ελέγχεται.

● Κάντε την πλοήγηση στο Internet μία οικογενειακή δραστηριότητα. Χρησιμοποιείστε

τον H/Υ μαζί με τα παιδιά σας.

Σελίδα 46 από 50

Page 48: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● Ενημερώστε τα παιδιά σας για τους κινδύνους που υπάρχουν όταν συνομιλούν με

αγνώστους μέσω chatrooms.

● Συζητήστε με τα παιδιά σας για θέματα ασφάλειας (επικοινωνία με επικίνδυνα

άτομα, πρόσβαση σε sites με βλαβερό περιεχόμενο) που προκύπτουν από την πλοήγηση

στο διαδίκτυο.

● Διδάξτε τους να μην δίνουν προσωπικές πληροφορίες χωρίς την άδειά σας (επίθετο,

όνομα ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, οικογενειακό εισόδημα, ακόμα

και ωράρια σχολείου ονόματα φίλων κ.λπ.) και να μην χρησιμοποιούν την κάρτα σας.

● Mην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά σας να συναντηθούν με άτομα που γνώρισαν μέσω

Διαδικτύου.

● Διδάξτε τα επίσης, να αρνούνται από μόνα τους να συναντηθούν προσωπικά με

άτομα που έχουν γνωρίσει στο Διαδίκτυο. Εξηγήστε τους ότι οι άγνωστοι με τους οποίους

θέλουν να συναντηθούν μπορεί να είναι επικίνδυνοι.

● Χρησιμοποιείστε τα λεγόμενα «φίλτρα» που είναι ειδικά προϊόντα λογισμικού με

σκοπό την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε μη επιθυμητές θέσεις «sites» (βία,

πορνογραφία).

Συμβουλές για νέους: Το διαδίκτυο μορφώνει και ψυχαγωγεί. Ωστόσο, μπορεί να δημιουργηθούν και

προβλήματα αν υπάρξει ασυδοσία στον τρόπο που χρησιμοποιείται. Για αυτό:

● Μη δίνετε σε κανέναν, ακόμα και στον καλύτερό σας φίλο, τον κωδικό πρόσβασης σου

στο Διαδίκτυο. Τα μόνα άτομα που θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό είναι οι γονείς

σου.

● Μην απαντάτε σε ηλεκτρονικά μηνύματα που σας κάνουν να αισθανθείτε «άβολα». Σε

περίπτωση που λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, μη διστάσετε να το πειτε στους γονείς σας ή

σε κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεστε.

● Αν αισθανθείτε άβολα την ώρα που συνομιλείτε μέσω chatroom διέκοψτε αμέσως τη

συνομιλία.

● Απόφυγετε να στείλετε τη φωτογραφία σας και τα προσωπικά στοιχεία σας μέσω

διαδικτύου σε άγνωστο.

● Σκεφτείτε πολύ καλά πριν αποφασίσετε να συναντηθείτε με κάποιο άτομο που

γνώρισετε στο διαδίκτυο. Ζήτηστε την άποψη των γονιών σας σχετικά με αυτό το θέμα.

Σελίδα 47 από 50

Page 49: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● Σε περίπτωση που αποφασίσειτε να συναντηθείτε με το «διαδικτυακό σου φίλο»,

ενημέρωστε τους γονείς σου ή κάποιο άτομο που εμπιστεύεει και φρόντιστε αυτή η

συνάντηση να γίνει σε δημόσιο χώρο.

Το ίντερνετ είναι πειρασμός

αλλά και μεγάλος εθισμός

και αν εθιστείς πολύ

σου αλλάζει όλη η ζωή.

Με σωστούς περιορισμούς

είναι ασφαλής ο νους και antivirus άμα βάλεις

με ασφάλεια θα σερφάρεις.

Βίντεο:

ασφάλεια στο διαδίκτυο: https://www.youtube.com/watch?v=gEPUGRiP7lM

οι κίνδυνοι του διαδικτύου: https://www.youtube.com/watch?v=cV1ZCF4oueQ

προφύλαξη προσωπικών δεδομένων: http://internet-safety.sch.gr/

Cyber bylling : https://www.youtube.com/watch?v=vmQ8nM7b6XQ

Σελίδα 48 από 50

Page 50: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

Βιβλιογραφία:

• http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-713_el.htm

• http://www.epset.gr/el/content/ypologistiko-nefos-cloud-computing

• http://invenio.lib.auth.gr/record/127518/files/05%20%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%203%20%CE%97%20%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20Cloud%20Computing.pdf?version=1

• http://www.academia.edu/4882290/Cloud_Computing_%CE%9F_%CF%84%CE%B1%

CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5_%CE%BD%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%85_%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1

• http://www.capitalinvest.gr/info.php?product_id=168

• http://invenio.lib.auth.gr/record/127518/files/05%20Κεφάλαιο%203%20Η%20εποχή

%20του%20Cloud%20Computing.pdf?version=1

• https://www.google.gr/search?newwindow=1&es_sm=93&biw=1517&bih=693&tbm=isch&q=cloud+computing+icon&revid=1455865095

• https://www.google.gr/search?newwindow=1&es_sm=93&biw=1517&bih=741&tbm

=isch&oq=υπολογιστικό+νέφος+&gs_l=img.3.0.0i2 • http://www.dimitra.gr/remote/11.htm

https://sites.google.com/site/telergasia/pleonektemata-telergasias http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1

• http://www.teleworking.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=68:2010-06-15-12-00-19&Itemid=48

• l.wikipedia.org/wiki/Κοινωνικό_δίκτυο • http://wlearn.gr/index.php/how-to-social-networks/1079-howto-privacy-in-social-

networks • http://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα •

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=135&It

emid=128&lang

● http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF

%84%CF%85%CE%BF

● http://www.e-crime.gr/security_tips.htm

● http://its.umich.edu/mblog/

Σελίδα 49 από 50

Page 51: Ερευνητική Τετραμήνου Α’ Τάξη3lyk-argous.arg.sch.gr/attachments/article/65/Ερευνητική Εργασία Α... · διαδικτύου. Υπηρεσίες

● http://stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html

● http://stopcyberbullying.org/parents/guide.html

● http://stopcyberbullying.org/why_do_kids_cyberbully_each_other.html

● http://internet-safety.sch.gr/

● http://www2.e-yliko.gr/htmls/safety/svirus2.aspx

● http://www.cyberkid.gov.gr/under8/not-a-game.html

● https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1

%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CF%83%CF%86%CE

%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%B4%CE%B9

%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF&biw=1366&bih=641&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lmCNVI_LN8Xiap3-

gqgD&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=KEEMpIsJ8apfRM%253A%3B73

CqhrRoIjfSqM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.scoop.it%252FhJ6-

zmkffYf23ZolsF644Dl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9%3Bhttp%253A

%252F%252Fwww.scoop.it%252Ft%252Fgredu%252Fp%252F4021264742%252F2014

%252F05%252F14%252F-%3B305%3B229

● https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1

%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CF%83%CF%86%CE

%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%B4%CE%B9

%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF&biw=1366&bih=641&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lmCNVI_LN8Xiap3-

gqgD&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DupVcgdVdagoZM%253A%3BL

js0YnbHm0P23M%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-

CJGZ4ovVOUM%252FT8ovA9-

DJoI%252FAAAAAAAACNE%252FG9ExJg_YBKE%252Fs400%252F%252525CE%252525

91%252525CE%252525BD%252525CF%2525258E%252525CE%252525BD%252525CF

%25252585%252525CE%252525BC%252525CE%252525BF.jpg%3Bhttp%253A%252F

%252Fasteroskoni5.blogspot.com%252F2012%252F06%252Fblog-

post.html%3B400%3B352

Σελίδα 50 από 50