ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009 ... · Σελίδα 3 από 541 accordo...

of 541 /541
Σελίδα 1 από 541 ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (€) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (€) ΤΑΜΕΙΟ 2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-23830) 2009 53.377 ΕΤΠΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 5.557 ΕΤΠΑ 24 HOUR VIP TRAVEL ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-15084) 2009 23.132 ΕΤΠΑ 3I INTERNATIONAL INNOVATIVE INSULATION ΑΒΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3I INTERNATIONAL INNOVATIVE ABE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.721 ΕΤΠΑ 3SK ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3SK ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-14645) 2009 20.209 ΕΤΠΑ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.516 ΕΤΠΑ 3Π ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3Π ΑΒΕΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.976 ΕΤΠΑ 42 DEGREES A.E. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 42 DEGREES A.E. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-24343) 2009 40.755 ΕΤΠΑ 42 DEGREES A.E. FORTY TWO DEGREES ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 18.993 ΕΤΠΑ 4S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-25170) 2009 36.930 ΕΤΠΑ 5 Α ΣΕΚ ΕΛΛΑΣ Α Ε 5 Α ΣΕΚ ΕΛΛΑΣ Α Ε ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 19.290 ΕΤΠΑ A & B ADVERTISING ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A KAI B ADVERTISING ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΤΡ-04195) 2009 70.906 ΕΤΠΑ A & B ADVERTISING A KAI B ADVERTISING ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.232 ΕΤΠΑ A KAI Π ΓΙΟΥΡΟΚΟΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A KAI Π ΓΙΟΥΡΟΚΟΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-10429) 2009 25.985 ΕΤΠΑ A ΚΑΙ N COMPUTERS ΕΠΕ Α ΚΑΙ Ν ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.118 ΕΤΠΑ A-Z ΓΚΑΝΑ KAI ΣΙΑ Ο.Ε.- - Δ.Τ. -I.B. ΓΚΑΝΑΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ -A-Z ΓΚΑΝΑ KAI ΣΙΑ Ο.Ε.- - Δ.Τ. -I.B. ΓΚΑΝΑΣ- (ΤΡ-05265) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π.ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2009 63.175 ΕΤΠΑ A. KAI Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A. KAI " Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-06759) 2009 74.306 ΕΤΠΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Embed Size (px)

Transcript of ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009 ... · Σελίδα 3 από 541 accordo...

 • Σελίδα 1 από 541

  ΕΤΟΣ

  ΕΝΤΑΞΗΣ

  ∆ΗΜΟΣΙΑ

  ∆ΑΠΑΝΗ

  ΕΝΤΑΞΗΣ (€)

  ΕΤΟΣ

  ΤΕΛΙΚΗΣ

  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  ∆ΗΜΟΣΙΑ

  ∆ΑΠΑΝΗ

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

  (€)

  ΤΑΜΕΙΟ

  2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-23830) 2009 53.377 ΕΤΠΑ

  2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 5.557 ΕΤΠΑ

  24 HOUR VIP TRAVEL

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-15084) 2009 23.132 ΕΤΠΑ

  3I INTERNATIONAL INNOVATIVE

  INSULATION ΑΒΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 3I INTERNATIONAL INNOVATIVE ABE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.721 ΕΤΠΑ

  3SK ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3SK ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-14645) 2009 20.209 ΕΤΠΑ

  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.516 ΕΤΠΑ

  3Π ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3Π ΑΒΕΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.976 ΕΤΠΑ

  42 DEGREES A.E.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 42 DEGREES A.E. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-24343) 2009 40.755 ΕΤΠΑ

  42 DEGREES A.E. FORTY TWO DEGREES ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 18.993 ΕΤΠΑ

  4S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-25170) 2009 36.930 ΕΤΠΑ

  5 Α ΣΕΚ ΕΛΛΑΣ Α Ε 5 Α ΣΕΚ ΕΛΛΑΣ Α Ε ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 19.290 ΕΤΠΑ

  A & B ADVERTISING

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A KAI B ADVERTISING ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΤΡ-04195) 2009 70.906 ΕΤΠΑ

  A & B ADVERTISING A KAI B ADVERTISING ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.232 ΕΤΠΑ

  A KAI Π ΓΙΟΥΡΟΚΟΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

  Ε.Π.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A KAI Π ΓΙΟΥΡΟΚΟΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-10429) 2009 25.985 ΕΤΠΑ

  A ΚΑΙ N COMPUTERS ΕΠΕ Α ΚΑΙ Ν ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.118 ΕΤΠΑ

  A-Z ΓΚΑΝΑ KAI ΣΙΑ Ο.Ε.- - ∆.Τ. -I.B.

  ΓΚΑΝΑΣ-

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ -A-Z ΓΚΑΝΑ KAI ΣΙΑ Ο.Ε.- - ∆.Τ. -I.B. ΓΚΑΝΑΣ- (ΤΡ-05265) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π.ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2009 63.175 ΕΤΠΑ

  A. KAI Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A. KAI " Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-06759) 2009 74.306 ΕΤΠΑ

  Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009)

  ΟΝΟΜΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

  ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

 • Σελίδα 2 από 541

  A. KAI E. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MACROVITA Α. KAI Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-13820) 2009 54.590 ΕΤΠΑ

  A. KAI E. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑKΗ Α ΚΑΙ Ε ΟΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 20.934 ΕΤΠΑ

  A. KAI E. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Α. ΚΑΙ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΟΕ 2009 6.650 ΕΤΠΑ

  A. ∆ΡΙΤΣΑΣ - Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε. Α ∆ΡΙΤΣΑΣ Ε ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.590 ΕΤΠΑ

  A.B.C. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε. A.B.C A.E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.721 ΕΤΠΑ

  A.G.G (Η.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ) Ο.Ε

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡ-08883) 2009 54.040 ΕΤΠΑ

  A.G.G (Η.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ) Ο.Ε ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. KAI ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 4.581 ΕΤΠΑ

  A.KAZAKOY-A.ΠΑΛΥΒΟΣ OE A.KAZAKOY-A.ΠΑΛΥΒΟΣ OE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.288 ΕΤΠΑ

  A.L.S. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΒΕ

  A.L.S. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΒΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 22.903 ΕΤΠΑ

  A.NIKOΛΟΠΟΥΛΟΣ-Γ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A.NIKOΛΟΠΟΥΛΟΣ-Γ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-15502) 2009 75.000 ΕΤΠΑ

  A.V.N. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A.V.N. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-00800) 2009 49.028 ΕΤΠΑ

  A.V.N. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.V.N. TEXΝ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟ∆. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 22.426 ΕΤΠΑ

  A.XATZH-A.KOYTΣΟΥΒΕΛΗΣ Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A.XATZH-A.KOYTΣΟΥΒΕΛΗΣ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-24559) 2009 35.477 ΕΤΠΑ

  A.ΑΝΘΕΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ A.ΑΝΘΕΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 28.247 ΕΤΠΑ

  A.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΦΙΛΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΦΙΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-27597) 2009 49.674 ΕΤΠΑ

  A.ΓΡΕΓΟΣ-Ζ.ΜΠΟΥΣΕΣ Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.ΓΡΕΓΟΣ-Ζ.ΜΠΟΥΣΕΣ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-07835) 2009 44.750 ΕΤΠΑ

  A.ΓΡΕΓΟΣ-Ζ.ΜΠΟΥΣΕΣ Ο.Ε. ΓΡΕΓΟΣ Α.- ΜΠΟΥΣΕΣ Ζ. Ο.Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 20.356 ΕΤΠΑ

  A.ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ A.ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 15.114 ΕΤΠΑ

  ABBAS ZADEH CHOUBAR MAHVASH

  VADOUD

  ABBAS ZADEH CHOUBAR MAHVASH VADOUD ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 1.399 ΕΤΠΑ

  ABOVE ADVERTISING Μ.Ε.Π.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ABOVE ADVERTISING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-03118) 2009 36.023 ΕΤΠΑ

  ABSOLUTE Α.Β.Ε.Ε. ABSOLUTE Α.Β.Ε.Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 24.861 ΕΤΠΑ

  ACC. AMINI CARPET CENTER Ε.Π.Ε ACC. AMINI CARPET CENTER Ε.Π.Ε ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 24.972 ΕΤΠΑ

  ACCEPTED E.Π.Ε. ACCEPTED E.Π.Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.026 ΕΤΠΑ

  ACCESS GROUP - ΒΑΟΣ AEE

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ACCESS GROUP - ΒΑΟΣ AEE ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-17037) 2009 72.251 ΕΤΠΑ

 • Σελίδα 3 από 541

  ACCORDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ

  ΕΙ∆ΩΝ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ACCORDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE

  MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. (ΤΡ-00157) 2009 70.778 ΕΤΠΑ

  ACCOUNT KAI TAX CONSULTANTS - Ι. Α.

  ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ACCOUNT KAI TAX CONSULTANTS - Ι. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ

  ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡ-01419) 2009 30.800 ΕΤΠΑ

  ACCOUNT KAI TAX CONSULTANTS - Ι. Α.

  ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι Α ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 4.156 ΕΤΠΑ

  ACCOUNTING PLANNING ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ACCOUNTING PLANNING ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-24698) 2009 68.133 ΕΤΠΑ

  ACE ΠΡΟΗΓΜ. ΣΥΣΤΗΜ. ΕΠΙΚΟΙΝ. ΜΟΝ.

  ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ACE Ε.Π.Ε- (ΤΡ-26434) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π.ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑLPHΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ) 2009 48.256 ΕΤΠΑ

  ACT A.E. ACT AE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.646 ΕΤΠΑ

  ACTA LTD (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ)

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-13073) 2009 40.646 ΕΤΠΑ

  ACTION PUBLIC RELATION (HELLAS)

  ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ACTION PUBLIC RELATION (HELLAS) ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΤΡ-17036) 2009 31.229 ΕΤΠΑ

  ACUTECH ΕΠΕ ACUTECH ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.665 ΕΤΠΑ

  ADAMS ∆.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ADAMS ∆.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 22.840 ΕΤΠΑ

  ADAMSNET LTD

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ADAMSNET ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-08363) 2009 17.711 ΕΤΠΑ

  ADAMSNET LTD ADAMSNET ΜΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 5.185 ΕΤΠΑ

  ADAPT -∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ

  ΕΥΘΥΝΗΣ ∆.Τ. ADAPT ADVERTISING KAI

  PROMOTION

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ADAPT -∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ∆.Τ. «ADAPT

  ADVERTISING KAI PROMOTION» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

  ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ,

  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA ΒΑΝΚ 2009 46.010 ΕΤΠΑ

  ADECA ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ

  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ∆.Τ. ADECA Α.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ADECA ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ∆.Τ. «ADECA Α.Ε.» ΣΤΟ

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-

  2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡ-27556) 2009 67.190 ΕΤΠΑ

  ADVANCED CONSULTING

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

  ΕΤΑΙΡΙΑ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ? ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013,

  ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΤΡ-17908) 2009 44.922 ΕΤΠΑ

  ADVANCED CONSULTING

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

  ΕΤΑΙΡΙΑ ADVANCED CONSULTING A.E ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 18.510 ΕΤΠΑ

 • Σελίδα 4 από 541

  ADVANCED QUALITY SERVICES

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-30157) 2009 22.673 ΕΤΠΑ

  ADVANCED QUALITY SERVICES ADVANCED QUALITY SERVICES E.P.E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 20.699 ΕΤΠΑ

  ADVANCED TELECOM SYSTEMS A.E.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATS HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE

  MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-24045) 2009 70.705 ΕΤΠΑ

  ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS

  EXPERTS HELLAS Α.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE (ΤΡ-00208) 2009 43.084 ΕΤΠΑ

  ADVOCATE AE

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ADVOCATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ

  ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-29122) 2009 21.112 ΕΤΠΑ

  ADVOCATE AE

  ADVOCATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 16.452 ΕΤΠΑ

  AGENDA S.A. AGENDA ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 15.226 ΕΤΠΑ

  AGENT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ KAI

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ KAI

  ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΒΕΕ ΜΕ ∆.Τ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

  AGENT H AGENT LABORATORIES

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AGENT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ KAI ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΒΕΕ ΜΕ ∆.Τ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

  AGENT H AGENT LABORATORIES ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

  ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ,

  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 2009 75.000 ΕΤΠΑ

  AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AGILTECH Α.Ε. ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-15363) 2009 49.864 ΕΤΠΑ

  AGK AEE AGK AEE ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 51.220 ΕΤΠΑ

  AIR DYNAMICS Ι ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Θ ΣΤΑΜΑΤΑΡΑΣ ΟΕ AIR ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 28.849 ΕΤΠΑ

  AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-19815) 2009 68.445 ΕΤΠΑ

  AIR TRAVEL L.T.D.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-14418) 2009 15.001 ΕΤΠΑ

  AIRLEX

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AIRLEX HELLAS A.E.T.B.E. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-22816) 2009 74.273 ΕΤΠΑ

  AIRLEX AIRLEX HELLAS ΑΕΤΒΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 31.938 ΕΤΠΑ

  AIRLEX AIRLEX HELLAS ΑΕΤΒΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 22.184 ΕΤΠΑ

  AKTMENTIA ΕΛΛΑΣ A.E

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆.Τ. ACTMEDIA HELLAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ

  ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-26737) 2009 69.931 ΕΤΠΑ

  AKTMENTIA ΕΛΛΑΣ A.E ACTMEDIA ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.590 ΕΤΠΑ

  ALAMIR FAISAL ALAMIR FAISAL ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 1.829 ΕΤΠΑ

 • Σελίδα 5 από 541

  ALCAN INTERNATIONAL NETWORK

  ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  ALCAN INTERNATIONAL NETWORK ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.288 ΕΤΠΑ

  ALCOMA A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

  ALCOMA A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 3.799 ΕΤΠΑ

  ALESYS ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALESYS ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE

  MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-16246) 2009 53.257 ΕΤΠΑ

  ALFA-MED ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΣΥΣΤ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 25.852 ΕΤΠΑ

  ALFORM ABEE ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ALFORM ΑΒΕΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.870 ΕΤΠΑ

  ALKAT ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕΒΕ ALKAT AEBE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.677 ΕΤΠΑ

  ALLIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ALLIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 2.214 ΕΤΠΑ

  ALMA DESIGN ΕΠΕ ALMA DESIGN ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 5.646 ΕΤΠΑ

  ALMATRANS INTERNATIONAL AE ALMATRANS INTERNATIONAL AE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 7.879 ΕΤΠΑ

  ALMATRANS ΑΕ ALMATRANS ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 7.859 ΕΤΠΑ

  ALPEN ΑΕ ALPEN ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.082 ΕΤΠΑ

  ALPHA METRICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ

  ALPHA RESEARCH A.E.)

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALPHA METRICS ΑΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-29090) 2009 61.798 ΕΤΠΑ

  ALPHA MOTION A.E. ALPHA MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 28.091 ΕΤΠΑ

  ALPHABET

  ALPHABET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 6.360 ΕΤΠΑ

  ALPHABET ALPHABET ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ALPHABET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. 2009 7.781 ΕΤΠΑ

  ALSON Α.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALSON Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

  ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA

  BANK ΑΕ (ΤΡ-27490) 2009 61.482 ΕΤΠΑ

  ALSON Α.Ε. ALSON A.E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.064 ΕΤΠΑ

  ALTEMCO

  ΑΛΤΕΜΚΟ(ALTEMCO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 15.078 ΕΤΠΑ

  ALTEMCO ALTEMCO A.E. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 108.768 ΕΤΠΑ

  ALTER SHOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALTER SHOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ

  ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE

  MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-23528) 2009 18.143 ΕΤΠΑ

  ALTER SHOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  ALTER SHOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 15.269 ΕΤΠΑ

  ALTIUS I.T. SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ALTIUS I.T. SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ

  ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 23.577 ΕΤΠΑ

  ALU MARKET AE ALU MARKET AE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 27.395 ΕΤΠΑ

  ALUMAC - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  Α.Ε.Β.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALUMAC - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-09711) 2009 17.575 ΕΤΠΑ

  ALUPRESS A.E. ALUPRESS A.E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 10.202 ΕΤΠΑ

  AMACON ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AMACON ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE

  MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-26564) 2009 30.864 ΕΤΠΑ

 • Σελίδα 6 από 541

  AMACON ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ AMACON ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ KEΚ ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.145 ΕΤΠΑ

  AMCO ELECTRIC Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ KAI ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-25645) 2009 42.398 ΕΤΠΑ

  AMEL ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ AMEL ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 9.382 ΕΤΠΑ

  AMERICA ΕΠΕ

  ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑ AMERICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 15.078 ΕΤΠΑ

  AMERICAN SPORTS A.E. ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΣΠΟΡΤΣ ΑΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 24.622 ΕΤΠΑ

  AMOΛΟΧΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ AMOΛΟΧΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 3.210 ΕΤΠΑ

  AMS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «AMS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΜΕ ∆.Τ. «AMS ΕΠΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ

  ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡ-05632) 2009 69.990 ΕΤΠΑ

  AMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  A.M.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 9.528 ΕΤΠΑ

  AMTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

  AMTEC S.A.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «AMTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

  «AMTEC S.A.» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ

  ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡ-15854) 2009 75.000 ΕΤΠΑ

  ANACONDA A.E.

  ANACONDA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.398 ΕΤΠΑ

  ANCO MEDICAL ΕΠΕ ANCO MEDICAL ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 16.989 ΕΤΠΑ

  ANDO A.E.B.E

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ANDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE

  MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΤΡ-02710) 2009 35.956 ΕΤΠΑ

  ANDRONIKOS SAUTTER KARKOULAS

  AND KELM AE

  ANDRONIKOS SAUTTER KARKOULAS AND KELM AE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 7.597 ΕΤΠΑ

  ANELLE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ -

  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

  ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ,∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ

  ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΙ∆ΟΥΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ANELLE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ -ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ,∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΦΟΥΣ

  ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ

  ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ (ΤΡ-

  27568) 2009 15.912 ΕΤΠΑ

  ANIP INJECTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ANIP INJECTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-22982) 2009 36.653 ΕΤΠΑ

  ANIP INJECTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. ANIP INJECTION ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 7.634 ΕΤΠΑ

  ANNA ΣΑΙΤΗ KAI ΣΙΑ Ε.Ε

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ANNA ΣΑΙΤΗ KAI ΣΙΑ Ε.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-18041) 2009 15.640 ΕΤΠΑ

  ANTCOR ADVANCED NETWORK

  TECHNOLOGIES Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  ANTCOR ADVANCED NETWORK TECHNOLOGIES Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ ΦΑΣΗ-2 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ / MIKΡO2-04 2009 1.315.140 ΕΤΠΑ

  ANTOSIS CONSULTING ΑΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MARFIN EGNATIA BANK 2009 25.213 ΕΤΠΑ

 • Σελίδα 7 από 541

  APEX IT SOLUTIONS ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ APEX IT SOLUTIONS ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-24728) 2009 73.479 ΕΤΠΑ

  AQUA VET A.E

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AQUA VET A.E ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-10419) 2009 45.847 ΕΤΠΑ

  ARAD ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕ

  ARAD - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.420 ΕΤΠΑ

  AREV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΕ

  AREV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 35.422 ΕΤΠΑ

  ARISTODEMOU LEON

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ARISTODEMOU LEON ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-28536) 2009 29.810 ΕΤΠΑ

  ARMACO ABEE

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ARMACO ΑΒΕΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 3.817 ΕΤΠΑ

  ARNO HELLAS Α.Ε. ARNO HELLAS AE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.449 ΕΤΠΑ

  ART ARCHITECTURAL TECHNOLOGY,

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ - Χ.

  ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΠΕ Π.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ-ΧΡ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.699 ΕΤΠΑ

  ART N SPORTS Α.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ART AND SPORTS Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-24537) 2009 75.000 ΕΤΠΑ

  ARTCLEAN ΑΕΒΕ ART CLEAN AEBE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 7.597 ΕΤΠΑ

  ARTE NOVA ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ARTE NOVA ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.721 ΕΤΠΑ

  ARTEMIDE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ARTEMIDE HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ

  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-18614) 2009 42.215 ΕΤΠΑ

  ASD OIKOΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ASD OIKOΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-11792) 2009 20.787 ΕΤΠΑ

  ASH Η. ΜΟΥΡ∆ΟΥΚΟΥΤΑΣ - Κ. ΤΖΕΝΤΑΣ

  ΟΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η. ΜΟΥΡ∆ΟΥΚΟΥΤΑΣ-Κ.ΤΖΕΓΚΑΣ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-29269) 2009 51.948 ΕΤΠΑ

  ASH Η. ΜΟΥΡ∆ΟΥΚΟΥΤΑΣ - Κ. ΤΖΕΝΤΑΣ

  ΟΕ Η ΜΟΥΡ∆ΟΥΚΟΥΤΑΣ Κ ΤΖΕΓΚΑΣ ΟΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 28.725 ΕΤΠΑ

  ASSET INTERIORS ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε.Π.Ε. ASSET INTERIORS Ε.Π.Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.549 ΕΤΠΑ

  ASSET TEC

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-12357) 2009 65.338 ΕΤΠΑ

  ASTARTI PRODUCTIONS ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ

  ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

  ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΠ

  ASTARTI PRODUCTIONS ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΠ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ

  ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 13.720 ΕΤΠΑ

 • Σελίδα 8 από 541

  ASTERIAS GRAPHIC DESIGN GROUP

  ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ASTERIAS GRAPHIC DESIGN GROUP E.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΡ-00681) 2009 50.110 ΕΤΠΑ

  ATENCO A.E

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATENCO A.E ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-06033) 2009 50.120 ΕΤΠΑ

  ATH CONSULTING GROUP AE

  STRUCTURAL CONSULTING SUPPORT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 6.618 ΕΤΠΑ

  ATHENA DIGITAL-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆.Τ. ATHENA

  DIGITAL

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ATHENA DIGITAL-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ∆.Τ. «ATHENA DIGITAL»

  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

  2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  (ΤΡ-20992) 2009 30.567 ΕΤΠΑ

  ATHINEA Μ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ ΑΘΗΝΑΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 11.420 ΕΤΠΑ

  ATIS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ ATIS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 6.801 ΕΤΠΑ

  AU MARCHE DU VIN-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  AU MARCHE DU VIN-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 26.721 ΕΤΠΑ

  AUTO PARK SYSTEM ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTO PARK SYSTEM ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ

  ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-14218) 2009 44.113 ΕΤΠΑ

  AUTOCARB A.B.E.E.

  AUTOCARB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 6.058 ΕΤΠΑ

  AUTOCOLOR Ι.ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ-Ι.ΧΑΡΝΙ∆ΗΣ

  Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTOCOLOR Ι.ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ-Ι.ΧΑΡΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-25903) 2009 74.138 ΕΤΠΑ

  AUTOLAMA ΕΠΕ AUTOLAMA ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 8.232 ΕΤΠΑ

  AUTOLAMAK ΕΠΕ AUTOLAMAK ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 20.580 ΕΤΠΑ

  AUTOMOTIVE SOLUTIONS ΕΠΕ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTOMOTIVE SOLUTIONS ΕΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΤΡ-30003) 2009 53.693 ΕΤΠΑ

  AUTOMOTIVO Α.Ε.Β.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTOMOTIVO Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ (ΤΡ-17576) 2009 67.325 ΕΤΠΑ

  AUTONET VERITAS SERVICES AEBE AUTONET VERITAS SERVICES AEBE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 5.329 ΕΤΠΑ

  AUTOSALES AEBE AUTOSALES AEBE ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 9.211 ΕΤΠΑ

  AUTOVISION-SAKAR A.E.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTOVISION-SAKAR A.E. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΤΡ-24548) 2009 56.228 ΕΤΠΑ

  AVC WEBER SERVICE ΕΠΕ

  Α.Β.Κ. ΒΕΜΠΕΡ ΣΕΡΒΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 7.557 ΕΤΠΑ

  AVENUE C&W A.E. AVENUE C KAI W A.E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 27.923 ΕΤΠΑ

  AVITECH ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AVITECH ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-04504) 2009 44.845 ΕΤΠΑ

  AVITECH ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. AVITECH ΟΠΤΟΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 6.019 ΕΤΠΑ

 • Σελίδα 9 από 541

  AXION COTTON A.B.E.E.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AXION COTTON (AΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ) ΑΒΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-08160) 2009 62.100 ΕΤΠΑ

  AXION ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ

  Ε.Π.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AXION ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ Ε.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ

  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΤΡ-21642) 2009 67.892 ΕΤΠΑ

  AXION ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ

  Ε.Π.Ε. ΑΧΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 5.318 ΕΤΠΑ

  AYOUB BASSAM AYOUB BASSAM ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 4.116 ΕΤΠΑ

  AΛNO ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΛΝΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 15.518 ΕΤΠΑ

  AΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1998/2006, ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ

  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-20734) 2009 53.787 ΕΤΠΑ

  AΦΟΙ Γ. ΤΣΕΒΑ Ο.Ε.

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AΦΟΙ Γ. ΤΣΕΒΑ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ�